Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter"

Transkript

1 Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

2 Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien 103, 1664 Rolvsøy Tlf Menighetskontorets åpningstider: Tirsdag - onsdag - torsdag kl Åpningstider i skolens ferier: Tirsdag og torsdag kl Tjenestegjørende prester i Rolvsøy Margaret Snilsberg, sokneprest hovedansvar Rolvsøy Tlf Andreas Vassal, sokneprest, m Jon Albert Ihlebæk, sokneprest, m Knut Erling Johansen, domprost, m Menighetspedagog Kristoffer Risholm Tlf. kontor / mobil / Trosopplærer Ingunn Weum Helgesen Permisjon Daglig leder Grethe Aarvik Tlf. kontor Kantor Ivar S Haugen Tlf. Kontor / mobil / Tlf. Kirken Kirketjener Ann-Charlotte Hansen, Mobil: Rolvsøy kirke Telefon / fax / Gravlundsformann Tom Hammarstrøm Servicebygg / mobil / Kirkevergekontoret tlf Nygaardsgaten 28, 1606 Fredrikstad Menighetsrådet Leder Kjersti Holøs mob Redaksjon Menighetsbladet: Karin Rostad, Øivind Volla, Sten Walther Karlsen, Grethe Aarvik. Grafisk utforming - Jonas Lindvaag. Nytt fra Menighetsrådet Sokneprest Andreas Vassal er tilsatt i fast stilling med Domkirken som tjenestested. Han vil fortsette å bo i presteboligen i Hattesvingen, og fremdeles ha enkelte tjenester i Rolvsøy. Soknepreststillingen i Rolvsøy er lyst ut, og det forventes ansettelse av ny sokneprest i bispedømmerådets møte 27. mai. Det ble på nyåret montert rekkverk på trappa ved hovedinngangen til kirken. Dette har vært etterspurt, og det er også etter forskriftene. I løpet av 2014 ble det bygget handicaptoalett i kapellet. Dette skal være tilgjengelig ved gudstjenester og andre arrangement i kirken, og erstatter således de gamle toalettene i driftsbygningen ved parkeringsplassen. Du finner toalettet inn hovedinngangen i kapellet og til høyre. Kirkevergekontoret jobber med å få opprettet et servicetorg for kirkene i Fredrikstad. For Rolvsøy vil det bety at telefonene på menighetskontoret vil settes over til kirkevergekontoret når kontoret er ubetjent. Med Rolvsøy menighetskontors begrensede åpningstider, vil dette være en stor fordel. Servicetorget vil kunne svare på alle henvendelser som har med Rolvsøy å gjøre. Det jobbes med tekniske løsninger og opplæring av ansatte, og servicetorget er forventet å være i funksjon i løpet av våren. Rolvsøy menighetsråd NESTE NUMMER AV BLADET skal ut i uke Siste frist for innlevering av stoff er 26. april 2015! lever stoffet i god tid til epostkassen 2

3 Rolvsøy menighetsblad - mars 2015 Dette er dagen som Herren har gjort! Salme 118,24 Jeg skjønner ikke hvor alle dagene er blitt av, hører jeg gamle mennesker si. Med årene har jeg forresten begynt å si det samme selv. Har vi levd i femti år, har vi tilbakelagt mer enn 18 tusen dager. Får vi lov å bli åtti, har vi levd i nesten 30 tusen dager. Ufattelig! De fleste av dagene våre husker vi ikke. Dagene har glidd umerkelig inn i den lange kjeden av tid som utgjør vårt liv. De fleste av våre dager likner vanndråper som siver stille ut i elvestrømmen. Men noen dager husker vi! Noen dager i vårt liv framstår i en egen lysglans. Om noen dager kan vi si at de gav livet vårt en ny retning, et nytt fundament, ny kraft, ny glød. Det kom en dag som satte sitt gode preg på alle våre dager siden. Kanskje var det dagen da vi møtte den store kjærligheten. Salmedikteren i Det gamle testamentet har gitt oss ord vi kan bruke til å takke for en slik dag: Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den! Påsken har sitt sentrum i en dag som skiller seg fra andre dager. Påskedagen står i en egen lysglans. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken begynte et velsignet rykte å gå. Det begynte med kvinnene som fant graven tom, bredte seg til disiplene, og fra disippelflokken gikk ryktet ut til omverdenen: Han er oppstått! Jesus fra Nasaret, han som døde på et kors og ble lagt i en grav, - han er oppstått! Han som var vår mester og medvandrer, som så oss med et blikk som ingen annen har, som tok oss inn i sitt fellesskap, som åpnet veien til Gud for oss - han er ikke død, han er oppstått! Påskedagen står han fram med seier, han som gav seg selv og gikk i døden for vår skyld. Den korsfestede og oppstandne har båret bort det som stenger oss ute fra liv og samfunn med vårt opphav, Gud. Livsforbindelsen med vår Skaper og Herre er gjenopprettet. Vi er ikke lenger overlatt til oss selv. Uansett hva som blir vår og verdens framtid, så er vi i gode hender. Det finnes en dag i historiens store tidsløp som kaster sitt lys over alle dager. Det er påskedag. La oss feire den dagen! La oss hente lys og glød til våre liv fra den dagen, enten våre dager heretter blir få eller mange. For påskedag er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den! Knut Erling Johansen Endelig en konsert med Ivars komposisjoner Søndag, den 26. april blir det konsertkveld i Rolvsøy kirke, der vi får høre salmer og sanger komponert av vår kantor Ivar Schonhowd Haugen. Mange har ventet på en slik anledning, og endelig har vi fått det til. De fleste vet nok at Ivar er en dyktig komponist, men ikke alle er klar over at han har gjort seg bemerket, ja endog vunnet, ved flere komponistkonkurranser! Under konserten den 26. april vil kirkekoret med solister og musikere vise et utvalg av det beste han har laget. Ivar har komponert salmer til alle kirkens høytider, og han sto også for musikken til kirkespillet: Når Herren kaller sammen, da vi feiret 100- årsdagen for Rolvsøy kirke i Ivar S. Haugen begynte som kantor i Rolvsøy i 1999 som 29-åring, og har altså virket her i 15 år. Han kom da fra kantorjobb i Sør-Fron i Gudbrandsdalen, ikke langt fra Ringebu, der han vokste opp. Han tok hovedfagseksamen i 1996 ved Norges Musikkhøyskole. Der traff han for øvrig Rolvsøyjenta Ann-Kristin Hauglid, som han ble gift med, og nå er de organister i hver sin kirke, han i Rolvsøy og hun i Gressvik. Kirkekoret og kantor øver for fullt med programmet, og kan love en kveld med mye fin sang og musikk! Thor Y. Jensen 3

4 Kan du tenke deg å stille til valg til menighetsrådet? Kanskje vil nettopp du få en telefon med det spørsmålet. Får du ikke den telefonen, men lurer på om det kunne være noe for deg, så ta gjerne kontakt med nominasjonskomiteen. Valgbare er alle medlemmer av Den norske kirke som bor i Rolvsøy og som senest i 2015 fyller 18 år. Valg av nytt menighetsråd skal skje 13. og 14. september, med forhåndsstemming fra 10. august. Ta kontakt! Forslag til kandidater kan meldes nominasjonskomiteen, som består av Randi Solberg Olseng ( ), Thor Jensen ( ) og Liv Jorunn Tofteberg Holer ( ). Det er også mulighet for å stille med egen liste til menighetsrådsvalget. Regler for dette finner du på Kandidatene til menighetsrådsvalget vil bli presentert i neste nummer av menighetsbladet. Åtte medlemmer Rolvsøy menighetsråd består av åtte valgte medlemmer + soknepresten, og fem varamedlemmer. Rådet velges for en periode på fire år. Det velges en representant og en vararepresentant til Fredrikstad kirkelige fellesråd. Menighetsrådet har normalt åtte møter i året, fire i hvert semester. Rådets oppgaver «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet» (Kirkeloven 9). Menighetsrådet tar avgjørelser på vegne av soknet/menigheten. Menighetsrådet har ansvar for å legge til rette for det lokale menighetslivet med trosopplæring, omsorgsarbeid (diakoni) og kirkemusikk. Rådet har ansvar for om det skal tas opp offer i kirken eller innsamlinger i kirken og forvalte det som kommer inn. Det skal samle de ansatte i soknet til drøftinger om menighetsforholdene og de oppgaver som foreligger. Hvert år skal menighetsrådet ta initiativ til å gi en orientering til menigheten om det kristelige arbeidet i soknet. 10 gode grunner til å si ja til å bli valgt inn i menighetsrådet: Du bidrar til å holde lokalkirken levende Du blir del av et kristent fellesskap Du gjør en viktig jobb for fellesskapet Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke Du kan påvirke aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger Du kan oppdage nye sider ved deg selv Kirkevalgene er et stort felles løft for hele Den norske kirke, og felles innsats er nødvendig for å sikre at Den norske kirke i denne kommende perioden blir i stand til å virkeliggjøre sin visjon: Mer himmel på jord! Mange som arbeider for menigheten Hele 80 var til stede da menighetsarbeidere på ulike plan var invitert til den tradisjonelle festen 12. februar. Festen ble innledet i kirken med en gudstjeneste for små og store barn der 20 unge sangere fra Canto og Spiren deltok sammen med sogneprest Margaret Snilsberg, før vi gikk over i menighetssenteret og ble godt bevertet, sang salmer fra den nye salmeboka og fikk rikelig med tid til å prate og ha det hyggelig. Angela Arnesen, som er dåpsvert, ble overrakt blomster i anledning av 80 års dagen som var nær forestående. 4 (Foto: Øivind Volla) Angela Arnesen

5 Rolvsøy menighetsblad - mars 2015 Nok å gjøre for kirketjeneren Rolvsøy menighet har fått ny kirketjener. Ann-Charlotte Hansen har tatt over for Anita Fosby Kristiansen som takket for seg etter 12 års tjeneste. Ann-Charlotte Hansen er ansatt i 60 prosent stilling. Hun er opprinnelig fra Gressvik og har tidligere jobbet som sesongarbeider på kirkegården der. Da hun fikk telefon med spørsmål om kun kunne overta etter Anita, var hun klar på kort varsel. Hun var vikar fra 3. november og frem til årsskiftet, fra 1. januar er hun i fast stilling. - Jeg er kirketjener og vaktmester på menighetssenteret, forteller hun. Jeg må sørge for at alt er i orden til alle anledninger i kirken, menighetssenteret og i kapellet. Det er først og fremst renhold som er min oppgave. Skifte av lyspærer er en av flere andre ting som hører med til jobben, men lysekronene som henger fra taket får hun ikke lov til å forsøke seg på. De henger for høyt, og da må en elektriker tilkalles. Menighetssenteret er mye brukt, og dermed blir det også mye renhold der. Babysang, søndagsskole, korene som øver og konfirmantforberedelse er noe av det faste senteret blir brukt til. Dessuten er det ofte leid ut. Ann-Charlotte Hansen bor på Torp og er allerede blitt en trofast passasjer med Glommaringen. Hun er på jobb i kirken også hver fjerde søndag og på høytidsdagene. - Da må jeg for eksempel sette frem kirkesølvet på alteret, henge opp salmenumrene, gjøre alt klart hvis det er dåp, styre klokkene og lyden, forteller hun. Når hun ikke arbeider søndag, er det Fred Leidland, Johanne Saxegaard og Simen Saxegaard som tar seg av kirketjeneroppgavene. - Blir det ikke stusselig å gå alene i den store kirken på formiddagene? - Nei, jeg har nok å gjøre. Og så har jeg jo kontakt med Tom Hammarstrøm (gravlundsformann) og kantor Ivar Haugen. De er stadig innom. Salmetavlen må oppdateres, det gjør kirketjener Ann-Charlotte Hansen. (Foto: Øivind Volla) Rolvsøy Helselag holder til i eget hus like ved Rolvsøy kirke. Vi arrangerer formiddagstreff for eldre. Vårens datoer er: 12/3, 26/3, 9/4, 23/4, 7/5, 20/5 kl STRIKKEKAFÉ på onsdagene det ikke er formiddagstreff! Alle er hjertelig velkommen! Helselaget tilbyr hår og fotpleie for trygdede hver tirsdag og torsdag. Timebestilling de samme dagene. Helsehuset leies ut til brylluper, konfirmasjoner og andre anledninger. Ta kontakt på VI SKAL SYNGE MARIA SINE SANGER Nye og gamle sanger om Maria Østre Fredrikstad kirke søndag 22. mars kl Denne bunadveska har lagt i kirken en god stund. Er det noen som savner den? Minores, Glemmen kirke Spiren, Rolvsøy Rød barnegospel, Gressvik Østre Fredrikstad barnekor Dirigenter og orkester BILLETTER ved inngangen, voksne og barn over 12 år: kr 50,- 5

6 Ny lærling på kirkegården Rolvsøy kirke ligger godt synlig fra riksveien mellom Sarpsborg og Fredrikstad. På nedsiden av kirken ligger en velstelt kirkegård. På sommerstid er det blomster på gravene. Når det er mørkt ute lyser det fra tente gravlys. Mange kjenner Tom Hammarstrøm. Det er han som er gravlundsformann på kirkegården. Her har han jobbet i mange år. Men det er mange mål med jord å holde orden på. Han har sesongarbeidere, men det siste halvåret har han også fått en lærling. Han heter Odd Christian Linge og er 18 år. Det er en tirsdag i februar. Klokken er 12. Odd Christian og Tom er ferdige med lunsjen. De sitter i matrommet, i et hus på parkeringsplassen. Ute både blåser og regner det. På veggen henger «Den positive lov» innrammet: Tenk positive tanker. Bruk positive ord. Gjør positive handlinger, og det positive gror. På bordet er det tent et lys. Det har de alltid når de har matpause. Og Tom sier: Odd Christian er flink i jobben han. Odd Christian Linge er lærlingekandidat. Han begynte i august i 2014 og skal være på kirkegården i to år, frem til august i Tidligere har han gått på Kalnes videregående og tatt anleggsgartnerfaget. Så han vet mye om grønne planter. Odd Christian forteller at han trives. Det er bra å være både inne og ute, selv i all slags vær. Han bor i Råde. For å komme på jobb tar han buss tidlig på morgenen. Arbeidsoppgavene er ulike. Det er mye vedlikeholdsarbeid, forteller de. Som å se over maskiner, redskaper og annet utstyr. Så er det å holde plenen omkring gravene pen og velstelt. Det er gressklipping, både på sitteklipper og med gåklipper. Det er å rake sammen kvist, plukke opp søppel. Og om vinteren er det snømåking når det er snø. Og strøing om det er glatt. Også er det de mer alvorspregede oppgavene: Som tining av jorden når det skal graves til begravelse. Og grave hull til urnenedsettelser. Det må også gjøres. Og rette opp gravstøtter som står skjevt på grunn av vær og vind og jordforhold. Tom og Odd Christian viser hvordan en grav tines opp, så det kan graves, og hvordan de måler opp nye graver. Dette er viktige arbeidsoppgaver som krever både planlegging og nøyaktighet. Odd Christian er også med og har ansvar for temperaturen på kjølerommet i kapellet. De månedene Odd Christian har vært her, har han tatt kurs i bruk av både motorsag og ryddesag. Det trenges for å beskjære hekker og trær. Fra Kalnes har han sertifikat i å kjøre truck. Nå som våren kommer, og tæla forsvinner, blir det beplantning av sommerplanter på mange graver. Dette skal også Odd Christian være med på. Dessuten har Odd Christian en veldig god egenskap, forteller Tom. Og det er at han er veldig flink til å prate med mennesker. På kirkegården kommer mange innom for å se til gravene til sine kjære. Og Odd Christian smiler vennlig og spør om han kan hjelpe med noe. Som å sette ned planter. Som å prate litt. Jeg vil gjerne hjelpe folk som er lei seg, sier Odd Christian. Det er like viktig som å få lønn, synes han. På armen har han en tatovering. Der står det et sitat fra en sang: In the end, I am not afraid to die. Han er enig med Tom at det skal være pent på kirkegården. Her skal vi vise respekt. Her skal ikke hunder slippes løs. Og her skal syklene leies. Det skal være ro og orden. Og så skal det være vakkert. Og det er det. Vakkert. Selv en blåsende kald dag som denne. Men enda vakrere er det når gresset er grønt. Når blomstene gror. Og når trærne i alleen står grønne mot himmelen. Da er det ekstra fint å få kunne jobbe ute. Og er du innom kirkegården så ser du de to. En ung og en voksen. Det er Odd Christian og Tom. Det er de som legger alt til rette. Slår av en prat. Legger jord på en grav. Planter nye blomster. Så vi kan glede oss over å ha en flott kirkegård. Margaret Snilsberg 6

7 Rolvsøy menighetsblad - mars 2015 TORILD IRENE ROSTAD MEUM En nekrolog Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at vår alles kjære Torild Irene Rostad Meum døde fredag 27. februar. Mange kjenner Torild. Mange husker det glade smilende ansiktet. Latteren. Praten som gikk så lett. Det var ikke vanskelig å bli glad i henne. Torild ble født i 1951 og vokste opp på Høydal gård på Nylende. Her bodde hun også store deler av sitt voksenliv, da med egen familie. Hun var med i barnemisjonen på Nylende. Hun var også glad i kirken. Hun ble både døpt og konfirmert i Rolvsøy kirke. Her stod hun også brud. I alle år engasjerte hun seg i mennesker. Hun hadde en egen evne til medfølelse og omsorg, og kom lett i kontakt med alle. Da hun ble spurt om å sitte i diakoniutvalget, svarte hun beskjedent: «Hvis dere tror jeg kan være til hjelp så.» Og det var hun så klart. Hun bakte kaker til andakter på Grønlien og var med i besøkstjenesten. Hun var med på lørdagstreff på menighetssenteret. Hun satt i diakoniutvalget og i menighetsrådet. Hun var ofte kirkevert og ønsket velkommen til gudstjeneste. Hun var med i kirkens SOS. Hun spredte glede. Hennes evne til kjærlighet strakk seg utover. Og mange kjenner i dag takknemmelighet for alt Torild har vært og betydd i deres liv. Gjennom hele livet var hun et varmt familiemenneske. Vår dypeste medfølelse går til dem. Gud bevare hennes utgang og inngang fra nå og til evig tid. På vegne av Rolvsøy menighet, med takknemmelighet for Torild sin godhet og vennlighet. Fungerende sokneprest Margaret Snilsberg foto:karin Rostad Søndag 11. januar var det avskjedsgudstjenste for Frank Oterholt som har vært fungerende sogneprest i Rolvsøy kirke. Han ble takket for gode år i Rolvsøy og ble blant annet hyllet med en nykomponert sang av kantor Ivar S. Haugen, Jeg vil takke Herren, en bibelsk takkesalme med tekst fra salmenes bok. Denne ble fremført av Rolvsøy kirkekor under gudstjenesten. Rolvsøy begravelsesbyrå Benjamin Nordling Vera Ørebech Haugetunveien 13 Vakttelefon Behjelpelig hele døgnet Begravelsebyråkjeden Jølstad Rolvsøy Lions informerer Eldretur og tulipanaksjon Våren er her, og for oss i Lions betyr det at vi er i gang med å forberede den årvisse eldreturen med buss. I år skjer dette lørdag 6. juni. Reisemålet er i skrivende stund ikke bestemt, men likevel ber vi om at interesserte allerede nå tar kontakt med Henry Høydal, telefon , for påmelding. Som vanlig blir det servert god middag, og så har vi utlodning, som vi vet er veldig populært. Fra torsdag til lørdag i uke 17, den 23. til 25. april, markerer vi den årlige Tulipanaksjonen, med bøttelotteri i Østfoldhallen. Nytt av året er at dere finner oss i nordenden av hallen. Som vanlig består gevinstene av velsmakende marsipankaker. På ettermiddagen fredag 24. april er det klart for en ny utgave av Tulipanløpet utenfor Østfoldhallen. Løpet er åpent for alle barn, og alle vil bli premiert. Vi er så heldige å ha med Rolvsøy Idrettsforening til å hjelpe oss med løpet og, som i fjor, blir det underholdning av Rolvsøy skolekorps. - Med tulipanaksjonen setter Lions søkelyset på kampen mot narkotika. 7

8 Hauge og Rekustad normisjon Søndre Rolvsøy Kvinneforening Møte 2.mandag i måneden kl.1830 på Hauges Minde. Andakt,utlodning og enkel beverting. Kontaktperson: Karin Hansen, Nylende kvinneforening Møte 2. mandag i måneden kl. på Grendehuset. Andakt, sang, opplesning og enkel bevertning. Marie L. Ringstad tlf Rolvsøy mannsforening Møte i helsehuset fredager : 20.mars, Bjørn Sverre Kolshus; Sangtrioen fra Betania, Skjeberg. 17. april, Jostein Vist. Sang Per Sten Andersen. 22.mai, Magne Aker. Sang Terje Grandahl. 19.juni, Margaret Snilsberg. Sang; Rakkestadteamet. Møtene holdes på Rolvsøy helsehus kl På hvert møte er det god bevertning og anledning til å gi en gave til misjonen. Alle menn er hjertelig velkomne. Andakt, sang, kollekt, foredrag/kåseri, bevertning. Ta gjerne noen med deg Kont: Per Hovland tlf Vallefjellet misjonsgruppe NMS misjonsgruppe på Vallefjellet ønsker velkommen til møter hver 2. tirsdag i måneden. 14.april kl hos Gretland/Lie 12.mai kl hos Lie/ et annet medlem 9.juni tur til Lies hytte på Hvaler. Kjører fra P-plassen ved Blokk 8 kl. Vanlig program: andakt, nytt fra misjonen, kollekt, forbønnsdel samt godt sosialt fellesskap rundt matbordene. Velkommen! Kont: Bjørn Sverre Lie, tlf NB: Nye klokkeslett for møtene. Onsd Hauges Minde Møte. Gunnar Navestad Onsd Hauges Minde Møte. Gunnar Kinn, taler og synger Lørd Rolvsøy menighetssenter Rolvsøy bygdekvinnelag 16.03: Helsehuset: Ileby`s blomster 20.04: Nylende grendehus: PM - moteoppvisning 18.05: Helsehuset: Frukt og bær Juni: Tur Møtene holdes på Helsehuset kl dersom ikke annet annonseres. Kontakt: Anne Grethe Walle ( ) VELKOMMEN TIL LØRDAGSTREFF på menighetssenteret vinter/vår april: Den populære gruppa Totakt og sang besøker oss igjen. 9.mai: Ferske inntrykk fra Madagaskar v. Marit og Bjørn Sverre Lie Vi begynner kl.. Hver gang har vi allsang, andakt, utlodning og god formiddagsmat. Skyss? ring Alle hjertelig velkommen! Arr. Hauge og Rekustad Normisjon og Diakoniutvalget i Rolvsøy menighet Lørdagstreff. Totakt og sang, Onsd Hauges Minde Møte. BoJo Hermansen Sønd Grønlien Møte. Onsd Hauges Minde Møte. Torgeir Flateby tale og sang Onsd Hauges Minde Møte. Thor Skår Lørd Rolvsøy menighetssenter Lørdagstreff. Ferske inntrykk fra Madagaskar v. Marit og Bjørn Sverre Lie Onsd Hauges Minde Finn Olav Myhre. Tema. Jesus er veien Onsd Hauges Minde F.O.Myhre. Tema: Jesus er sannheten. Onsd Hauges Minde F.O.Myhre. Tema: Jesus er livet. 8

9 Rolvsøy menighetsblad - mars 2015 Dato klokke Dag i kirkeåret Maria budskapsdag Palmesøndag Skjærtorsdag Langfredag Påskenatt Påskedag 2. påskedag på Grønlien 2. s i påsketiden 3. s i påsketiden 4. s i påsketiden 1. mai 5. s i påsketiden 6. s i påsketiden Kristi Himmelfartsdag 17. mai s. før pinse Pinsedag 2. pinsedag Grønlien Gudstjenester i Rolvsøy Gudstjeneste med dåp og nattverd. Margaret Snilsberg. Offer til drift av menighetssenteret. Søndagsskole i menighetssenteret. Barnas påskefestgudstjeneste. Andreas Vassal. Canto, Spiren, Knøttsing og Søndagsskolen. Offer til Ung Kirkesang. Kirkekaffe i menighetssenteret. Kveldsgudstjeneste med nattverd. Andreas Vassal. Offer til Sorg og omsorg i Fredrikstad. Langfredagsgudstjeneste ved Knut Erling Johansen. Kirkekoret. Påskenattsgudstjeneste med nattverd ved Margaret Snilsberg. Fellesskapsmåltid med malte egg. Høytidsgudstjeneste med nattverd. Margaret Snilsberg. Kirkekoret. Offer til menighetsarbeidet. Påskegudstjeneste med nattverd på Grønlien. Knut Erling Johansen. Gudstjeneste med dåp og deltakelse av Sjømannsmisjonen. Sjømannsprest Asbjørn Haugen og Jon Albert Ihlebæk. Greåker Mannskor. Offer til Sjømannsmisjonen/Norsk kirke i utlandet. Temagudstjeneste ved årets konfirmanter. Kristoffer Risholm og Margaret Snilsberg. Offer til menighetsbladet. Søndagsskole i menighetssenteret. Familiegudstjeneste med utdeling av 6årsbok. Spiren. Bønnevandring og dåp. Kristoffer Risholm og Jon Albert Ihlebæk. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Gudstjeneste ved Svein Høiden og Jon Albert Ihlebæk. Greåker Mannskor. Offer til organisasjonen Kristne Arbeidere. Gudstjeneste med dåp ved Margaret Snilsberg. Offer til menighetsarbeidet. Søndagsskole i menighetssenteret. Gudstjeneste med nattverd og dåp. Jon Albert Ihlebæk. Offer til menighetsbladet. Gudstjeneste med konfirmasjon. Lisa Holm Johansen, Ann Christin Arneberg Nicolaysen og Kristoffer Risholm. Offer til menighetsarbeidet. Enkel gudstjeneste etter arrangementet på kirketrappa. Jon Albert Ihlebæk. Offer til Redd Barna. Gudstjeneste med nattverd og dåp. Andreas Vassal. Offer til menighetsarbeidet. Nattverdgudstjeneste på Grønlien ved Andreas Vassal. 9

10 Jesu venner Venner er viktig for oss alle. Å være sammen med noen som liker deg og som du liker, er veldig flott. Jesus hadde flere gode venner da han levde her på jorda. Marta og Maria var søstre og Jesus sine gode venner. Marta var nok den eldste i flokken og den som ønsket Jesus velkommen og vartet opp. Maria var mer stille, ofte lyttende. Det kunne bli litt irritasjon der hjemme når Maria ikke ville hjelpe til når de fikk besøk, hun ville heller sitte ved siden av Jesus og lytte og snakke med han. Som hos søsken flest kunne det bli litt krangling. Når Marta blir irritert på søstera si, så sier Jesus til henne: La henne være i fred (Joh.12.7). Men begge satte stor pris på å være i Jesu nærhet på hver sin måte. Jesus kom ofte hjem til sine venner for å hvile og slappe av, og det tyder på at han satte stor pris på dem. Vi er alle forskjellige, og det er flott at vi liker og kan forskjellige ting. Jesus vil være sammen med oss uansett. Kan hende at du snakker med Jesus mens du er i farta, eller om kvelden under dyna, eller i kirken, eller hvor som helst. Det Jesus vil aller mest er å være sammen med oss, slik han var hjemme hos Marta og Maria. Tenk å få være en av bestevennene til Jesus, også i dag. Luk BARNESIDEN Den fineste påskepynten lager du selv! Du trenger: Små syltetøyglass/barnematglass/tomatpureglass, som dekoreres med påskeservietter. Husk å bruke bare det ene laget av servietten så lyset skinner gjennom Litt grønn mose fra skogen. Lag små baller, som du surrer noen tråder rundt. Kan bruke ull/bomull/metalltråd. Sett pynten på en tallerken eller brett, og dekorer med det du ellers kan finne ute i naturen ved påsketider!- og kanskje er det plass til noen kyllinger også? BARNEKORENE I ROLVSØY KIRKE KNØTTSING (ca. 2-5 år) øver torsdager kl i kjelleren på menighetssenteret. Dirigenter/ledere: Kjersti Aarvik Holøs og Heidi Aarvik. SPIREN (fra 1. klasse) øver torsdager kl oppe i menighetssenteret. Dirigenter/ledere: Ingvild Øverby Vist/ Ivar S. Haugen. CANTO (fra 5. klasse) øver torsdager kl i menighetssenteret. Dirigenter/ledere: Ingvild Øverby Vist/ Ivar S. Haugen. Brett og se... En mann satt i fengsel fordi han trodde på Jesus. I flere land kan de kristne bli straffet fordi de tror på Jesus og forteller om Jesus til andre. En dag kom fangevokteren til han med et rent hvitt ark og sa: «Hvis du kan lage en figur av dette arket, så skal du slippe fri. Men du kan bare klippe igjennom det en gang, og figuren må være så lang og så bred som arket er. Han klarte å lage det fineste av alle merker, merket som du ble tegnet med i dåpen. Mannen slapp fri fra fengselet! 10

11 Rolvsøy menighetsblad - mars 2015 Tårnagenthelg Over hele landet inviteres det til tårnagenthelg. I Rolvsøy var det lørdag 31. januar og søndag 1. mars det hele gikk av stabelen. Alle 9-åringer ble invitert til å være agenter og løse spennende oppdrag i kirken. Vårt eget kirketårn egner seg ikke for utforsking, derfor var vi samlet i Gamle Glemmen kirke. Her er loftet og kirketårnet både gammelt, mørkt, spennende og trygt! Til sammen var vi 16 tårnagenter som gikk på symboljakt og spiste flaggermussuppe. Alle ble bedre kjent med lignelsen om såmannen og inspirert av denne fortellingen sådde vi karse og lagde «bibelblomsterpinner»! Til slutt, kveldens høydepunkt: Besøke kirkeklokkene i tårnet! Her ble beviset for fullført oppdrag utdelt og alle fikk se og ringe med klokkene. I tillegg appellerte klokketårnet til noen nysgjerrige foreldre som også fikk seg en opplevelsestur til topps i kirken. Søndag 1. mars deltok tårnagentene på familiegudstjeneste i Rolvsøy kirke. Her ble det framføring av «tårnagentsangen», dramatisering av lignelsen og utstilling av de flotte blomsterpottene med frø og pinner. Det er herlig å se den iveren og nysgjerrigheten tårnagentene ankommer kirken med, både på lørdagen og søndagen. Jeg vil oppfordre oss alle til å komme til kirken med den samme forventingen til at vi skal få lære å oppleve noe nytt, hver gang vi samles til gudstjeneste. For agentene blir det nye oppdrag på agentkveld fredag 13. mars! Vær klare! Menighetspedagog, Kristoffer Risholm Til alle seksåringer Blir du seks år i år og hører til Rolvsøy menighet, vil du bli spesielt invitert til familiegudstjenesten 26. april. Du skal få utdelt Min Kirkebok 6. I boka er det fortellinger om Jesus, Bartimeus og den barmhjertige samaritan. Det er fortellinger om påske og pinse, og koselige fortellinger om Bo og Nora som er nesten akkurat så gamle som deg. Det er også noen fine sanger i boka. Sammen med seksårsboka får du et aktivitetshefte med forskjellige oppgaver som passer godt for deg som skal begynne på skolen til høsten. Når du får invitasjonen, får du samtidig en koselig liten dvd. Det er bare å begynne å glede seg! Babysang Onsdags formiddager kl 11:00 er det babysang i menighetssenteret. Her samler et lite knippe av de aller yngste barna seg, sammen med sine mødre. Først er det sangstund i kjelleren hvor alt fra «babysamba» til «min båt er så liten» står på reportoaret. Rytmeegg, såpebobler og «bølger» fanger også oppmerksomheten til de små. Sangstunden ledes av Kristina Øygard. Hun har sin utdannelse fra Høgskolen i Staffeldtsgate og jobber ellers med barn og unge i Petrikirken på Sellebakk. Formiddagen fortsetter med formiddagsmat i første etasje. Menighetspedagog Kristoffer Risholm står for maten og den praktiske organiseringen. Over en kopp kaffe, frukt og brødmat går praten lett og det deles villig erfaringer, tips og opplevelser fra småbarnslivet. I løpet av våren har babysangen 10 samlinger. Siste samling vil i denne omgang være 8. april. Men i september starter vi opp igjen. 11

12 Biljard og bønn med konfirmantene Det er en innholdsrik konfirmasjonstid også for den lille konfirmantgruppa som får tilrettelagt undervisning på formiddagen. Vi har lært om nattverd, forberedt bønnevandring, deltatt på gudstjenester og mye mer. Årets første samling kommer vi til å huske litt ekstra godt. Da fikk vi være sammen med «biljardgutta» i menighetssenteret. Dette er trofaste menighetsmedlemmer som nyter pensjonisttilværelsen med et slag biljard hver torsdag formiddag. Derav kallenavnet «biljardgutta». Det var hyggelig og lærerikt å være samlet på tvers av generasjoner. Selvsagt stod biljard og bordtennis på programmet og de erfarne lærte villig vekk til de ferske. Litt hjernetrim, i form av en gjettekonkurranse, hadde vi også. Her prøvde konfirmantene å gjette hva «biljardgutta» har jobbet med tidligere. Det ble flere treff og mange morsomme skivebom. Rolvsøy Søndagsskole I januar startet vi opp søndagsskolen med et smell og det har vært en god begynnelse. Til nå har 15 forskjellige barn vært innom. De har selvsagt fått oppmøtekort, klistremerker og søndagsskolepose. På søndagsskolen ønsker vi å formidle sentrale bibelfortellinger til barna på en levende måte gjennom bilder, fortelling og dramatisering. Vi er så heldige å ha med våre faste søndagsskolemusikere Marianne og Jeanett Aarvik på gitar og piano. Da blir det ekstra gøy å synge! En time flyr fort avgårde. Det er et godt tegn! Søndagsskolen har plass til flere, så ta med en venn, venninne, nabo eller søskenbarn og kom! Det er også plass til flere ledere. Er du nysgjerrig på dette? Da er du hjertelig velkommen innom for å se hvordan vi har det. Vi samles i kjelleren på menighetssenteret annen hver søndag kl Se menighetens nettsider for datooversikt. Det gjelder å være ute i god tid når man skal planlegge konfirmasjon. Derfor benyttet vi denne formiddagen til å prøve konfirmantkappene som konfirmantene skal bruke på den store dagen, 14. mai. Til avslutning snakket vi om bønn og tente lys. Vi fikk spørre: Ber dere? Hva ber dere om? Hvordan ber dere? Svarene vi fikk var god livsvisdom å ta med seg videre for konfirmantene. Menighetspedagog, Kristoffer Risholm Konfirmanter i Rolvsøy kirke Kristi Himmelfartsdag: Jostein Molvig Johannessen, Gressvik Alex Behrens, Østre Fredrikstad Benjamin Thoresen, Rolvsøy Jacob Myrene, Domkirken Lukas Mikhail Steve Jensen, Hvaler Robert Fransrud, Borge Jonas Elvenes Trosten, Borge Denis Olsen, Glemmen Bjørn Magnus Olsen, Gamle Glemmen Adrian Heilevang Hellevik, Gamle Glemmen Gaute Riiser, Borge Kristoffer Risholm 12

13 Rolvsøy menighetsblad - mars 2015 I år som i fjor dro vi på konfirmantleir til Solbukta ungdomssenter i Øyenkilen. Sola kom og sola gikk, men humøret var på topp hele helgen! Vi snakket om påsken; om nattverden, døden og oppstandelsen. Vi hadde gudstjenesteverksted, nattkino og kiosk. Det ble også tid til lek, prat og fritid. Leiren ble avsluttet med gudstjeneste hvor konfirmantene selv stod for mye av innholdet. Vi hadde dramagruppe, bønnegruppe, film/ fotogruppe og musikkgruppe. Dette ble et flott høydepunkt så langt i konfirmanttiden. Nå går det fort til vår, konfirmasjon og fest! Konfirmantleir til Solbukta 2015 Kristoffer Risholm 38 - Nr Reklameaviser as Installasjon og reparasjon av LYDANLEGG i hele Østfold og Follo Tirsdag 24. mars mellom kl og vil du få besøk på døra av en bøssebærer for fasteaksjonen. Det er årets konfirmanter, deres foreldre og elever fra Haugetun folkehøyskole som gjennomfører aksjonen i Rolvsøy. Ta godt imot dem! FASTEAKSJONEN MARS I kriser er vann kritisk! Vi er der i katastrofen med rent vann. Nå trenger vi deg. Kirker, bedehus Skoler Barnehager Idrettshaller Treningssentre Restauranter Pub Kjøpesenter Ring oss for et uforpliktende tilbud og befaring! Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) eller ring (200 kr) eller benytt kontonummer kompetansesenter for teknikk og musikk TLF: Greåkerveien 126, 1718 Greåker facebook.com/lydmurenbutikk 13

14 Slekters gang Døde: Døpte: Noah Leander Lerdahl Ole Hyllevang Jensen, døpt i Onsøy kirke Kasper Mathias Christiansen Axel Johannes Nilsen Nora Tangen Gulliksen Elea Agnete Thunem Eriksen Sigrid Helmine Hansen Nikolai Clausen Lund Signe Elise Larsen Elliot Ludvik Andersen Jonas Haugen Emrik-Mio Halvorsen Arian Fredrik Jones Amalie Lie Victoria Isabell Johnsen Marius Hermansen Tiril Holberg Bruheim Viede: Ailyn Dianopra Baron og Per Inge Ugelstad Kjell Andreas Halvåg, Torbjørn Brevik, (Østre) Synnøve Hansen, Ingrid Adele Nilsen, Kjell Norman Strøm, Karin Lillian Eliassen, Anna Dorthea Catrine Brok, Anne Grete Skau, Wenche Emilie Kleppe, Ellen Beate Larsen, Ester Hovind Bergersen, Knut Sigmund Sandberg, Tove Lisbeth Pedersen, Turid Lisbeth Stene, Bjørg Gunvor Kinn, Steinar Gulestø, Olav Horvei, Gerd Synnøve Håkonsen, Torunn Stolinski, Gjertrud Margot Spernes, Anne-Brit Gulestø, Rolf Jan Olsen, Jahn Peter Waler, Torild Irene Rostad Meum, Redaksjonen avsluttet 1. mars Vivo bokhandel (tidl. Bok&Media) en verdibasert bokhandel tlf: epost: Velkommen til handel med mening! Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: nybygg kjøkken restaurering påbygg takomlegging bad og våtrom - fagkunnskap gir trygghet 14

15 HER FOR Ellen Ulf Cathrine Bjørnar Tlf Tlf Biveien 21,1658 Torp Terje David Jarle Telefon hele døgnet: Veumveien 51, 1613 Fredrikstad E-post: Vi hjelper deg når du trenger oss Personlig veiledning Tradisjonelt eller alternativt Fast, forhåndsavtalt pris Vi garanterer topp kvalitet på våre Snitter - koldtbord - koldttallerken - kaker og varmretter Tlf Hans Nilsen Hauges vei 2 (Østfoldhallen Svaneveien 3sør) DØGNVAKT Velkommen til våre nye lokaler i Tlf Fax Solliveien 64, 1667 Rolvsøy SYNGE I KOR? Kirkekoret øver torsdager kl 19:30-21:30 i menighetssenterets underetasje.

16 Min Salme Marry Persen Denne sangen har jeg blitt glad i. Når jeg har følt meg trett og mangler mot, da kommer den sangen for meg. Han visste alt om meg, og ga meg plass ved nådens rike bord. Kor stort, min Gud, at eg ditt barn får vera, og leva i di frie nådepakt. Det alt er ferdig, eg skal inkje gjera, men bare kvila i det du har sagt. Eg bed deg: Lei du meg igjennom verda, eg er så veik og er i frammandt land! Det mange var som gjekk seg vill på ferda, og sleppte taket i di frelsarhand. Men visst eg veit: Du maktar fast meg halda, det har du lova i ditt eige ord. Du visste alt om meg før du meg kalla, og gav meg plass ved nådens rike bord. Lat meg få sjå på deg når synda dårar, lat meg som barn ditt faderauga sjå! Då veit eg visst at gjennom tvil og fårer, eg ved din nåde skal til himlen nå. Tekst: Jesper Krogedal 1942 Mel.:Oskar Stakkeland 1942 Norsk salmebok nr. 323

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Mai i SVEIARVEIEN. Ellers har vi vært opptatt av forberedelser til påske og barna har laget påskepynt og plantet karse, som de har fått med seg hjem.

Mai i SVEIARVEIEN. Ellers har vi vært opptatt av forberedelser til påske og barna har laget påskepynt og plantet karse, som de har fått med seg hjem. Mai i SVEIARVEIEN TILBAKEBLIKK PÅ APRIL Også i april opplevde vi stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. Enkelte dager kunne vi oppleve 4 årstider. Spennende og noe å

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 15 KOMMENDE UKE Søndag 10.april kl. 11.00 Velkommen til salmegudstjeneste! På søndag blir det mye sang i kirken. Vi har salmemesse. Alle de liturgiske ledd er byttet

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 13 14 28.03 Aksel 3 år. Forming: Tusselusene 04.04 Gustav 1 år. Forming: Tusselusene 29.03 Forming: Valg: Tusselusene 05.04 Forming: Valg: Tusselusene 30.03 06.04

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet KONFIRMANT 2016 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2014. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Tilvenningen er gått i gang og vi ser allerede nå at det kommer til å bli et godt år med fokus

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Program for Berg menighet HØSTEN 2016

Program for Berg menighet HØSTEN 2016 Program for Berg menighet HØSTEN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; August og September Ons 17/08 14:30: Superonsdag Lør 27/08 10:00: Loppeposesalg med mange nye lopper,

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tur: Tusselussene Tur: Tusselussene. Forming: Lille Petter edderkopp

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tur: Tusselussene Tur: Tusselussene. Forming: Lille Petter edderkopp Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 01.11 02.11 03.11 Forming på Løveklippen 04.11 45 07.11 08.11 09.11 10.11 Aktiviteter i kantinen Motorisk rom: 11.11 Planleggingsdag Barnehagen er stengt 46

Detaljer

BLÅBÆR SONE 1 APRIL 2015

BLÅBÆR SONE 1 APRIL 2015 Tema i april: Våren Hva skjer med dyr og fugler når våren står for tur? Tema for sosial kompetanse: Selvhevdelse Følelser: være sammen og dele glede Sanger: Blomster små gule blå, Vårblomstene Alle fugler

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Informasjon fra Loppa april Hva er gjort siden forrige plan, gjennomførte aktiviteter.

Informasjon fra Loppa april Hva er gjort siden forrige plan, gjennomførte aktiviteter. Informasjon fra Loppa april 2017. Hva er gjort siden forrige plan, gjennomførte aktiviteter. Vi valgte å jobbe med høne, kyllinger og hane da det nærmet seg påske. Vi laget dermed påskepynt samtidig i

Detaljer

Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet

Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet Til konfirmanter og foresatte Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet Halden 4. juli 2013 God sommer og takk for sist! Som lovet kommer det her en del mer informasjon om hva som skjer til høsten.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Smilehullet Mai og Juni 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Smilehullet Mai og Juni 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Viktige telefon nr: Kontoret: 51 74 11 60 Avdelingen: 51 74 11 62 / 407 10 472 Smilehullet Mai og Juni 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 18 1.mai Arbeidernes dag. holder stengt. 2.mai Kor Lekegrupper

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR APRIL 2017

MÅNEDSBREV FOR APRIL 2017 MÅNEDSBREV FOR APRIL 2017 OPPSUMMERING AV MARS Denne måneden har vi brukt tid på fysisk aktivitet, lek og påskeforberedelser. Vi har brukt klatrerommet, vi har vært mye ute både på barnehagens område,

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer