Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter"

Transkript

1 Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

2 Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien 103, 1664 Rolvsøy Tlf Menighetskontorets åpningstider: Tirsdag - onsdag - torsdag kl Åpningstider i skolens ferier: Tirsdag og torsdag kl Tjenestegjørende prester i Rolvsøy Margaret Snilsberg, sokneprest hovedansvar Rolvsøy Tlf Andreas Vassal, sokneprest, m Jon Albert Ihlebæk, sokneprest, m Knut Erling Johansen, domprost, m Menighetspedagog Kristoffer Risholm Tlf. kontor / mobil / Trosopplærer Ingunn Weum Helgesen Permisjon Daglig leder Grethe Aarvik Tlf. kontor Kantor Ivar S Haugen Tlf. Kontor / mobil / Tlf. Kirken Kirketjener Ann-Charlotte Hansen, Mobil: Rolvsøy kirke Telefon / fax / Gravlundsformann Tom Hammarstrøm Servicebygg / mobil / Kirkevergekontoret tlf Nygaardsgaten 28, 1606 Fredrikstad Menighetsrådet Leder Kjersti Holøs mob Redaksjon Menighetsbladet: Karin Rostad, Øivind Volla, Sten Walther Karlsen, Grethe Aarvik. Grafisk utforming - Jonas Lindvaag. Nytt fra Menighetsrådet Sokneprest Andreas Vassal er tilsatt i fast stilling med Domkirken som tjenestested. Han vil fortsette å bo i presteboligen i Hattesvingen, og fremdeles ha enkelte tjenester i Rolvsøy. Soknepreststillingen i Rolvsøy er lyst ut, og det forventes ansettelse av ny sokneprest i bispedømmerådets møte 27. mai. Det ble på nyåret montert rekkverk på trappa ved hovedinngangen til kirken. Dette har vært etterspurt, og det er også etter forskriftene. I løpet av 2014 ble det bygget handicaptoalett i kapellet. Dette skal være tilgjengelig ved gudstjenester og andre arrangement i kirken, og erstatter således de gamle toalettene i driftsbygningen ved parkeringsplassen. Du finner toalettet inn hovedinngangen i kapellet og til høyre. Kirkevergekontoret jobber med å få opprettet et servicetorg for kirkene i Fredrikstad. For Rolvsøy vil det bety at telefonene på menighetskontoret vil settes over til kirkevergekontoret når kontoret er ubetjent. Med Rolvsøy menighetskontors begrensede åpningstider, vil dette være en stor fordel. Servicetorget vil kunne svare på alle henvendelser som har med Rolvsøy å gjøre. Det jobbes med tekniske løsninger og opplæring av ansatte, og servicetorget er forventet å være i funksjon i løpet av våren. Rolvsøy menighetsråd NESTE NUMMER AV BLADET skal ut i uke Siste frist for innlevering av stoff er 26. april 2015! lever stoffet i god tid til epostkassen 2

3 Rolvsøy menighetsblad - mars 2015 Dette er dagen som Herren har gjort! Salme 118,24 Jeg skjønner ikke hvor alle dagene er blitt av, hører jeg gamle mennesker si. Med årene har jeg forresten begynt å si det samme selv. Har vi levd i femti år, har vi tilbakelagt mer enn 18 tusen dager. Får vi lov å bli åtti, har vi levd i nesten 30 tusen dager. Ufattelig! De fleste av dagene våre husker vi ikke. Dagene har glidd umerkelig inn i den lange kjeden av tid som utgjør vårt liv. De fleste av våre dager likner vanndråper som siver stille ut i elvestrømmen. Men noen dager husker vi! Noen dager i vårt liv framstår i en egen lysglans. Om noen dager kan vi si at de gav livet vårt en ny retning, et nytt fundament, ny kraft, ny glød. Det kom en dag som satte sitt gode preg på alle våre dager siden. Kanskje var det dagen da vi møtte den store kjærligheten. Salmedikteren i Det gamle testamentet har gitt oss ord vi kan bruke til å takke for en slik dag: Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den! Påsken har sitt sentrum i en dag som skiller seg fra andre dager. Påskedagen står i en egen lysglans. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken begynte et velsignet rykte å gå. Det begynte med kvinnene som fant graven tom, bredte seg til disiplene, og fra disippelflokken gikk ryktet ut til omverdenen: Han er oppstått! Jesus fra Nasaret, han som døde på et kors og ble lagt i en grav, - han er oppstått! Han som var vår mester og medvandrer, som så oss med et blikk som ingen annen har, som tok oss inn i sitt fellesskap, som åpnet veien til Gud for oss - han er ikke død, han er oppstått! Påskedagen står han fram med seier, han som gav seg selv og gikk i døden for vår skyld. Den korsfestede og oppstandne har båret bort det som stenger oss ute fra liv og samfunn med vårt opphav, Gud. Livsforbindelsen med vår Skaper og Herre er gjenopprettet. Vi er ikke lenger overlatt til oss selv. Uansett hva som blir vår og verdens framtid, så er vi i gode hender. Det finnes en dag i historiens store tidsløp som kaster sitt lys over alle dager. Det er påskedag. La oss feire den dagen! La oss hente lys og glød til våre liv fra den dagen, enten våre dager heretter blir få eller mange. For påskedag er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den! Knut Erling Johansen Endelig en konsert med Ivars komposisjoner Søndag, den 26. april blir det konsertkveld i Rolvsøy kirke, der vi får høre salmer og sanger komponert av vår kantor Ivar Schonhowd Haugen. Mange har ventet på en slik anledning, og endelig har vi fått det til. De fleste vet nok at Ivar er en dyktig komponist, men ikke alle er klar over at han har gjort seg bemerket, ja endog vunnet, ved flere komponistkonkurranser! Under konserten den 26. april vil kirkekoret med solister og musikere vise et utvalg av det beste han har laget. Ivar har komponert salmer til alle kirkens høytider, og han sto også for musikken til kirkespillet: Når Herren kaller sammen, da vi feiret 100- årsdagen for Rolvsøy kirke i Ivar S. Haugen begynte som kantor i Rolvsøy i 1999 som 29-åring, og har altså virket her i 15 år. Han kom da fra kantorjobb i Sør-Fron i Gudbrandsdalen, ikke langt fra Ringebu, der han vokste opp. Han tok hovedfagseksamen i 1996 ved Norges Musikkhøyskole. Der traff han for øvrig Rolvsøyjenta Ann-Kristin Hauglid, som han ble gift med, og nå er de organister i hver sin kirke, han i Rolvsøy og hun i Gressvik. Kirkekoret og kantor øver for fullt med programmet, og kan love en kveld med mye fin sang og musikk! Thor Y. Jensen 3

4 Kan du tenke deg å stille til valg til menighetsrådet? Kanskje vil nettopp du få en telefon med det spørsmålet. Får du ikke den telefonen, men lurer på om det kunne være noe for deg, så ta gjerne kontakt med nominasjonskomiteen. Valgbare er alle medlemmer av Den norske kirke som bor i Rolvsøy og som senest i 2015 fyller 18 år. Valg av nytt menighetsråd skal skje 13. og 14. september, med forhåndsstemming fra 10. august. Ta kontakt! Forslag til kandidater kan meldes nominasjonskomiteen, som består av Randi Solberg Olseng ( ), Thor Jensen ( ) og Liv Jorunn Tofteberg Holer ( ). Det er også mulighet for å stille med egen liste til menighetsrådsvalget. Regler for dette finner du på Kandidatene til menighetsrådsvalget vil bli presentert i neste nummer av menighetsbladet. Åtte medlemmer Rolvsøy menighetsråd består av åtte valgte medlemmer + soknepresten, og fem varamedlemmer. Rådet velges for en periode på fire år. Det velges en representant og en vararepresentant til Fredrikstad kirkelige fellesråd. Menighetsrådet har normalt åtte møter i året, fire i hvert semester. Rådets oppgaver «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet» (Kirkeloven 9). Menighetsrådet tar avgjørelser på vegne av soknet/menigheten. Menighetsrådet har ansvar for å legge til rette for det lokale menighetslivet med trosopplæring, omsorgsarbeid (diakoni) og kirkemusikk. Rådet har ansvar for om det skal tas opp offer i kirken eller innsamlinger i kirken og forvalte det som kommer inn. Det skal samle de ansatte i soknet til drøftinger om menighetsforholdene og de oppgaver som foreligger. Hvert år skal menighetsrådet ta initiativ til å gi en orientering til menigheten om det kristelige arbeidet i soknet. 10 gode grunner til å si ja til å bli valgt inn i menighetsrådet: Du bidrar til å holde lokalkirken levende Du blir del av et kristent fellesskap Du gjør en viktig jobb for fellesskapet Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke Du kan påvirke aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger Du kan oppdage nye sider ved deg selv Kirkevalgene er et stort felles løft for hele Den norske kirke, og felles innsats er nødvendig for å sikre at Den norske kirke i denne kommende perioden blir i stand til å virkeliggjøre sin visjon: Mer himmel på jord! Mange som arbeider for menigheten Hele 80 var til stede da menighetsarbeidere på ulike plan var invitert til den tradisjonelle festen 12. februar. Festen ble innledet i kirken med en gudstjeneste for små og store barn der 20 unge sangere fra Canto og Spiren deltok sammen med sogneprest Margaret Snilsberg, før vi gikk over i menighetssenteret og ble godt bevertet, sang salmer fra den nye salmeboka og fikk rikelig med tid til å prate og ha det hyggelig. Angela Arnesen, som er dåpsvert, ble overrakt blomster i anledning av 80 års dagen som var nær forestående. 4 (Foto: Øivind Volla) Angela Arnesen

5 Rolvsøy menighetsblad - mars 2015 Nok å gjøre for kirketjeneren Rolvsøy menighet har fått ny kirketjener. Ann-Charlotte Hansen har tatt over for Anita Fosby Kristiansen som takket for seg etter 12 års tjeneste. Ann-Charlotte Hansen er ansatt i 60 prosent stilling. Hun er opprinnelig fra Gressvik og har tidligere jobbet som sesongarbeider på kirkegården der. Da hun fikk telefon med spørsmål om kun kunne overta etter Anita, var hun klar på kort varsel. Hun var vikar fra 3. november og frem til årsskiftet, fra 1. januar er hun i fast stilling. - Jeg er kirketjener og vaktmester på menighetssenteret, forteller hun. Jeg må sørge for at alt er i orden til alle anledninger i kirken, menighetssenteret og i kapellet. Det er først og fremst renhold som er min oppgave. Skifte av lyspærer er en av flere andre ting som hører med til jobben, men lysekronene som henger fra taket får hun ikke lov til å forsøke seg på. De henger for høyt, og da må en elektriker tilkalles. Menighetssenteret er mye brukt, og dermed blir det også mye renhold der. Babysang, søndagsskole, korene som øver og konfirmantforberedelse er noe av det faste senteret blir brukt til. Dessuten er det ofte leid ut. Ann-Charlotte Hansen bor på Torp og er allerede blitt en trofast passasjer med Glommaringen. Hun er på jobb i kirken også hver fjerde søndag og på høytidsdagene. - Da må jeg for eksempel sette frem kirkesølvet på alteret, henge opp salmenumrene, gjøre alt klart hvis det er dåp, styre klokkene og lyden, forteller hun. Når hun ikke arbeider søndag, er det Fred Leidland, Johanne Saxegaard og Simen Saxegaard som tar seg av kirketjeneroppgavene. - Blir det ikke stusselig å gå alene i den store kirken på formiddagene? - Nei, jeg har nok å gjøre. Og så har jeg jo kontakt med Tom Hammarstrøm (gravlundsformann) og kantor Ivar Haugen. De er stadig innom. Salmetavlen må oppdateres, det gjør kirketjener Ann-Charlotte Hansen. (Foto: Øivind Volla) Rolvsøy Helselag holder til i eget hus like ved Rolvsøy kirke. Vi arrangerer formiddagstreff for eldre. Vårens datoer er: 12/3, 26/3, 9/4, 23/4, 7/5, 20/5 kl STRIKKEKAFÉ på onsdagene det ikke er formiddagstreff! Alle er hjertelig velkommen! Helselaget tilbyr hår og fotpleie for trygdede hver tirsdag og torsdag. Timebestilling de samme dagene. Helsehuset leies ut til brylluper, konfirmasjoner og andre anledninger. Ta kontakt på VI SKAL SYNGE MARIA SINE SANGER Nye og gamle sanger om Maria Østre Fredrikstad kirke søndag 22. mars kl Denne bunadveska har lagt i kirken en god stund. Er det noen som savner den? Minores, Glemmen kirke Spiren, Rolvsøy Rød barnegospel, Gressvik Østre Fredrikstad barnekor Dirigenter og orkester BILLETTER ved inngangen, voksne og barn over 12 år: kr 50,- 5

6 Ny lærling på kirkegården Rolvsøy kirke ligger godt synlig fra riksveien mellom Sarpsborg og Fredrikstad. På nedsiden av kirken ligger en velstelt kirkegård. På sommerstid er det blomster på gravene. Når det er mørkt ute lyser det fra tente gravlys. Mange kjenner Tom Hammarstrøm. Det er han som er gravlundsformann på kirkegården. Her har han jobbet i mange år. Men det er mange mål med jord å holde orden på. Han har sesongarbeidere, men det siste halvåret har han også fått en lærling. Han heter Odd Christian Linge og er 18 år. Det er en tirsdag i februar. Klokken er 12. Odd Christian og Tom er ferdige med lunsjen. De sitter i matrommet, i et hus på parkeringsplassen. Ute både blåser og regner det. På veggen henger «Den positive lov» innrammet: Tenk positive tanker. Bruk positive ord. Gjør positive handlinger, og det positive gror. På bordet er det tent et lys. Det har de alltid når de har matpause. Og Tom sier: Odd Christian er flink i jobben han. Odd Christian Linge er lærlingekandidat. Han begynte i august i 2014 og skal være på kirkegården i to år, frem til august i Tidligere har han gått på Kalnes videregående og tatt anleggsgartnerfaget. Så han vet mye om grønne planter. Odd Christian forteller at han trives. Det er bra å være både inne og ute, selv i all slags vær. Han bor i Råde. For å komme på jobb tar han buss tidlig på morgenen. Arbeidsoppgavene er ulike. Det er mye vedlikeholdsarbeid, forteller de. Som å se over maskiner, redskaper og annet utstyr. Så er det å holde plenen omkring gravene pen og velstelt. Det er gressklipping, både på sitteklipper og med gåklipper. Det er å rake sammen kvist, plukke opp søppel. Og om vinteren er det snømåking når det er snø. Og strøing om det er glatt. Også er det de mer alvorspregede oppgavene: Som tining av jorden når det skal graves til begravelse. Og grave hull til urnenedsettelser. Det må også gjøres. Og rette opp gravstøtter som står skjevt på grunn av vær og vind og jordforhold. Tom og Odd Christian viser hvordan en grav tines opp, så det kan graves, og hvordan de måler opp nye graver. Dette er viktige arbeidsoppgaver som krever både planlegging og nøyaktighet. Odd Christian er også med og har ansvar for temperaturen på kjølerommet i kapellet. De månedene Odd Christian har vært her, har han tatt kurs i bruk av både motorsag og ryddesag. Det trenges for å beskjære hekker og trær. Fra Kalnes har han sertifikat i å kjøre truck. Nå som våren kommer, og tæla forsvinner, blir det beplantning av sommerplanter på mange graver. Dette skal også Odd Christian være med på. Dessuten har Odd Christian en veldig god egenskap, forteller Tom. Og det er at han er veldig flink til å prate med mennesker. På kirkegården kommer mange innom for å se til gravene til sine kjære. Og Odd Christian smiler vennlig og spør om han kan hjelpe med noe. Som å sette ned planter. Som å prate litt. Jeg vil gjerne hjelpe folk som er lei seg, sier Odd Christian. Det er like viktig som å få lønn, synes han. På armen har han en tatovering. Der står det et sitat fra en sang: In the end, I am not afraid to die. Han er enig med Tom at det skal være pent på kirkegården. Her skal vi vise respekt. Her skal ikke hunder slippes løs. Og her skal syklene leies. Det skal være ro og orden. Og så skal det være vakkert. Og det er det. Vakkert. Selv en blåsende kald dag som denne. Men enda vakrere er det når gresset er grønt. Når blomstene gror. Og når trærne i alleen står grønne mot himmelen. Da er det ekstra fint å få kunne jobbe ute. Og er du innom kirkegården så ser du de to. En ung og en voksen. Det er Odd Christian og Tom. Det er de som legger alt til rette. Slår av en prat. Legger jord på en grav. Planter nye blomster. Så vi kan glede oss over å ha en flott kirkegård. Margaret Snilsberg 6

7 Rolvsøy menighetsblad - mars 2015 TORILD IRENE ROSTAD MEUM En nekrolog Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at vår alles kjære Torild Irene Rostad Meum døde fredag 27. februar. Mange kjenner Torild. Mange husker det glade smilende ansiktet. Latteren. Praten som gikk så lett. Det var ikke vanskelig å bli glad i henne. Torild ble født i 1951 og vokste opp på Høydal gård på Nylende. Her bodde hun også store deler av sitt voksenliv, da med egen familie. Hun var med i barnemisjonen på Nylende. Hun var også glad i kirken. Hun ble både døpt og konfirmert i Rolvsøy kirke. Her stod hun også brud. I alle år engasjerte hun seg i mennesker. Hun hadde en egen evne til medfølelse og omsorg, og kom lett i kontakt med alle. Da hun ble spurt om å sitte i diakoniutvalget, svarte hun beskjedent: «Hvis dere tror jeg kan være til hjelp så.» Og det var hun så klart. Hun bakte kaker til andakter på Grønlien og var med i besøkstjenesten. Hun var med på lørdagstreff på menighetssenteret. Hun satt i diakoniutvalget og i menighetsrådet. Hun var ofte kirkevert og ønsket velkommen til gudstjeneste. Hun var med i kirkens SOS. Hun spredte glede. Hennes evne til kjærlighet strakk seg utover. Og mange kjenner i dag takknemmelighet for alt Torild har vært og betydd i deres liv. Gjennom hele livet var hun et varmt familiemenneske. Vår dypeste medfølelse går til dem. Gud bevare hennes utgang og inngang fra nå og til evig tid. På vegne av Rolvsøy menighet, med takknemmelighet for Torild sin godhet og vennlighet. Fungerende sokneprest Margaret Snilsberg foto:karin Rostad Søndag 11. januar var det avskjedsgudstjenste for Frank Oterholt som har vært fungerende sogneprest i Rolvsøy kirke. Han ble takket for gode år i Rolvsøy og ble blant annet hyllet med en nykomponert sang av kantor Ivar S. Haugen, Jeg vil takke Herren, en bibelsk takkesalme med tekst fra salmenes bok. Denne ble fremført av Rolvsøy kirkekor under gudstjenesten. Rolvsøy begravelsesbyrå Benjamin Nordling Vera Ørebech Haugetunveien 13 Vakttelefon Behjelpelig hele døgnet Begravelsebyråkjeden Jølstad Rolvsøy Lions informerer Eldretur og tulipanaksjon Våren er her, og for oss i Lions betyr det at vi er i gang med å forberede den årvisse eldreturen med buss. I år skjer dette lørdag 6. juni. Reisemålet er i skrivende stund ikke bestemt, men likevel ber vi om at interesserte allerede nå tar kontakt med Henry Høydal, telefon , for påmelding. Som vanlig blir det servert god middag, og så har vi utlodning, som vi vet er veldig populært. Fra torsdag til lørdag i uke 17, den 23. til 25. april, markerer vi den årlige Tulipanaksjonen, med bøttelotteri i Østfoldhallen. Nytt av året er at dere finner oss i nordenden av hallen. Som vanlig består gevinstene av velsmakende marsipankaker. På ettermiddagen fredag 24. april er det klart for en ny utgave av Tulipanløpet utenfor Østfoldhallen. Løpet er åpent for alle barn, og alle vil bli premiert. Vi er så heldige å ha med Rolvsøy Idrettsforening til å hjelpe oss med løpet og, som i fjor, blir det underholdning av Rolvsøy skolekorps. - Med tulipanaksjonen setter Lions søkelyset på kampen mot narkotika. 7

8 Hauge og Rekustad normisjon Søndre Rolvsøy Kvinneforening Møte 2.mandag i måneden kl.1830 på Hauges Minde. Andakt,utlodning og enkel beverting. Kontaktperson: Karin Hansen, Nylende kvinneforening Møte 2. mandag i måneden kl. på Grendehuset. Andakt, sang, opplesning og enkel bevertning. Marie L. Ringstad tlf Rolvsøy mannsforening Møte i helsehuset fredager : 20.mars, Bjørn Sverre Kolshus; Sangtrioen fra Betania, Skjeberg. 17. april, Jostein Vist. Sang Per Sten Andersen. 22.mai, Magne Aker. Sang Terje Grandahl. 19.juni, Margaret Snilsberg. Sang; Rakkestadteamet. Møtene holdes på Rolvsøy helsehus kl På hvert møte er det god bevertning og anledning til å gi en gave til misjonen. Alle menn er hjertelig velkomne. Andakt, sang, kollekt, foredrag/kåseri, bevertning. Ta gjerne noen med deg Kont: Per Hovland tlf Vallefjellet misjonsgruppe NMS misjonsgruppe på Vallefjellet ønsker velkommen til møter hver 2. tirsdag i måneden. 14.april kl hos Gretland/Lie 12.mai kl hos Lie/ et annet medlem 9.juni tur til Lies hytte på Hvaler. Kjører fra P-plassen ved Blokk 8 kl. Vanlig program: andakt, nytt fra misjonen, kollekt, forbønnsdel samt godt sosialt fellesskap rundt matbordene. Velkommen! Kont: Bjørn Sverre Lie, tlf NB: Nye klokkeslett for møtene. Onsd Hauges Minde Møte. Gunnar Navestad Onsd Hauges Minde Møte. Gunnar Kinn, taler og synger Lørd Rolvsøy menighetssenter Rolvsøy bygdekvinnelag 16.03: Helsehuset: Ileby`s blomster 20.04: Nylende grendehus: PM - moteoppvisning 18.05: Helsehuset: Frukt og bær Juni: Tur Møtene holdes på Helsehuset kl dersom ikke annet annonseres. Kontakt: Anne Grethe Walle ( ) VELKOMMEN TIL LØRDAGSTREFF på menighetssenteret vinter/vår april: Den populære gruppa Totakt og sang besøker oss igjen. 9.mai: Ferske inntrykk fra Madagaskar v. Marit og Bjørn Sverre Lie Vi begynner kl.. Hver gang har vi allsang, andakt, utlodning og god formiddagsmat. Skyss? ring Alle hjertelig velkommen! Arr. Hauge og Rekustad Normisjon og Diakoniutvalget i Rolvsøy menighet Lørdagstreff. Totakt og sang, Onsd Hauges Minde Møte. BoJo Hermansen Sønd Grønlien Møte. Onsd Hauges Minde Møte. Torgeir Flateby tale og sang Onsd Hauges Minde Møte. Thor Skår Lørd Rolvsøy menighetssenter Lørdagstreff. Ferske inntrykk fra Madagaskar v. Marit og Bjørn Sverre Lie Onsd Hauges Minde Finn Olav Myhre. Tema. Jesus er veien Onsd Hauges Minde F.O.Myhre. Tema: Jesus er sannheten. Onsd Hauges Minde F.O.Myhre. Tema: Jesus er livet. 8

9 Rolvsøy menighetsblad - mars 2015 Dato klokke Dag i kirkeåret Maria budskapsdag Palmesøndag Skjærtorsdag Langfredag Påskenatt Påskedag 2. påskedag på Grønlien 2. s i påsketiden 3. s i påsketiden 4. s i påsketiden 1. mai 5. s i påsketiden 6. s i påsketiden Kristi Himmelfartsdag 17. mai s. før pinse Pinsedag 2. pinsedag Grønlien Gudstjenester i Rolvsøy Gudstjeneste med dåp og nattverd. Margaret Snilsberg. Offer til drift av menighetssenteret. Søndagsskole i menighetssenteret. Barnas påskefestgudstjeneste. Andreas Vassal. Canto, Spiren, Knøttsing og Søndagsskolen. Offer til Ung Kirkesang. Kirkekaffe i menighetssenteret. Kveldsgudstjeneste med nattverd. Andreas Vassal. Offer til Sorg og omsorg i Fredrikstad. Langfredagsgudstjeneste ved Knut Erling Johansen. Kirkekoret. Påskenattsgudstjeneste med nattverd ved Margaret Snilsberg. Fellesskapsmåltid med malte egg. Høytidsgudstjeneste med nattverd. Margaret Snilsberg. Kirkekoret. Offer til menighetsarbeidet. Påskegudstjeneste med nattverd på Grønlien. Knut Erling Johansen. Gudstjeneste med dåp og deltakelse av Sjømannsmisjonen. Sjømannsprest Asbjørn Haugen og Jon Albert Ihlebæk. Greåker Mannskor. Offer til Sjømannsmisjonen/Norsk kirke i utlandet. Temagudstjeneste ved årets konfirmanter. Kristoffer Risholm og Margaret Snilsberg. Offer til menighetsbladet. Søndagsskole i menighetssenteret. Familiegudstjeneste med utdeling av 6årsbok. Spiren. Bønnevandring og dåp. Kristoffer Risholm og Jon Albert Ihlebæk. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Gudstjeneste ved Svein Høiden og Jon Albert Ihlebæk. Greåker Mannskor. Offer til organisasjonen Kristne Arbeidere. Gudstjeneste med dåp ved Margaret Snilsberg. Offer til menighetsarbeidet. Søndagsskole i menighetssenteret. Gudstjeneste med nattverd og dåp. Jon Albert Ihlebæk. Offer til menighetsbladet. Gudstjeneste med konfirmasjon. Lisa Holm Johansen, Ann Christin Arneberg Nicolaysen og Kristoffer Risholm. Offer til menighetsarbeidet. Enkel gudstjeneste etter arrangementet på kirketrappa. Jon Albert Ihlebæk. Offer til Redd Barna. Gudstjeneste med nattverd og dåp. Andreas Vassal. Offer til menighetsarbeidet. Nattverdgudstjeneste på Grønlien ved Andreas Vassal. 9

10 Jesu venner Venner er viktig for oss alle. Å være sammen med noen som liker deg og som du liker, er veldig flott. Jesus hadde flere gode venner da han levde her på jorda. Marta og Maria var søstre og Jesus sine gode venner. Marta var nok den eldste i flokken og den som ønsket Jesus velkommen og vartet opp. Maria var mer stille, ofte lyttende. Det kunne bli litt irritasjon der hjemme når Maria ikke ville hjelpe til når de fikk besøk, hun ville heller sitte ved siden av Jesus og lytte og snakke med han. Som hos søsken flest kunne det bli litt krangling. Når Marta blir irritert på søstera si, så sier Jesus til henne: La henne være i fred (Joh.12.7). Men begge satte stor pris på å være i Jesu nærhet på hver sin måte. Jesus kom ofte hjem til sine venner for å hvile og slappe av, og det tyder på at han satte stor pris på dem. Vi er alle forskjellige, og det er flott at vi liker og kan forskjellige ting. Jesus vil være sammen med oss uansett. Kan hende at du snakker med Jesus mens du er i farta, eller om kvelden under dyna, eller i kirken, eller hvor som helst. Det Jesus vil aller mest er å være sammen med oss, slik han var hjemme hos Marta og Maria. Tenk å få være en av bestevennene til Jesus, også i dag. Luk BARNESIDEN Den fineste påskepynten lager du selv! Du trenger: Små syltetøyglass/barnematglass/tomatpureglass, som dekoreres med påskeservietter. Husk å bruke bare det ene laget av servietten så lyset skinner gjennom Litt grønn mose fra skogen. Lag små baller, som du surrer noen tråder rundt. Kan bruke ull/bomull/metalltråd. Sett pynten på en tallerken eller brett, og dekorer med det du ellers kan finne ute i naturen ved påsketider!- og kanskje er det plass til noen kyllinger også? BARNEKORENE I ROLVSØY KIRKE KNØTTSING (ca. 2-5 år) øver torsdager kl i kjelleren på menighetssenteret. Dirigenter/ledere: Kjersti Aarvik Holøs og Heidi Aarvik. SPIREN (fra 1. klasse) øver torsdager kl oppe i menighetssenteret. Dirigenter/ledere: Ingvild Øverby Vist/ Ivar S. Haugen. CANTO (fra 5. klasse) øver torsdager kl i menighetssenteret. Dirigenter/ledere: Ingvild Øverby Vist/ Ivar S. Haugen. Brett og se... En mann satt i fengsel fordi han trodde på Jesus. I flere land kan de kristne bli straffet fordi de tror på Jesus og forteller om Jesus til andre. En dag kom fangevokteren til han med et rent hvitt ark og sa: «Hvis du kan lage en figur av dette arket, så skal du slippe fri. Men du kan bare klippe igjennom det en gang, og figuren må være så lang og så bred som arket er. Han klarte å lage det fineste av alle merker, merket som du ble tegnet med i dåpen. Mannen slapp fri fra fengselet! 10

11 Rolvsøy menighetsblad - mars 2015 Tårnagenthelg Over hele landet inviteres det til tårnagenthelg. I Rolvsøy var det lørdag 31. januar og søndag 1. mars det hele gikk av stabelen. Alle 9-åringer ble invitert til å være agenter og løse spennende oppdrag i kirken. Vårt eget kirketårn egner seg ikke for utforsking, derfor var vi samlet i Gamle Glemmen kirke. Her er loftet og kirketårnet både gammelt, mørkt, spennende og trygt! Til sammen var vi 16 tårnagenter som gikk på symboljakt og spiste flaggermussuppe. Alle ble bedre kjent med lignelsen om såmannen og inspirert av denne fortellingen sådde vi karse og lagde «bibelblomsterpinner»! Til slutt, kveldens høydepunkt: Besøke kirkeklokkene i tårnet! Her ble beviset for fullført oppdrag utdelt og alle fikk se og ringe med klokkene. I tillegg appellerte klokketårnet til noen nysgjerrige foreldre som også fikk seg en opplevelsestur til topps i kirken. Søndag 1. mars deltok tårnagentene på familiegudstjeneste i Rolvsøy kirke. Her ble det framføring av «tårnagentsangen», dramatisering av lignelsen og utstilling av de flotte blomsterpottene med frø og pinner. Det er herlig å se den iveren og nysgjerrigheten tårnagentene ankommer kirken med, både på lørdagen og søndagen. Jeg vil oppfordre oss alle til å komme til kirken med den samme forventingen til at vi skal få lære å oppleve noe nytt, hver gang vi samles til gudstjeneste. For agentene blir det nye oppdrag på agentkveld fredag 13. mars! Vær klare! Menighetspedagog, Kristoffer Risholm Til alle seksåringer Blir du seks år i år og hører til Rolvsøy menighet, vil du bli spesielt invitert til familiegudstjenesten 26. april. Du skal få utdelt Min Kirkebok 6. I boka er det fortellinger om Jesus, Bartimeus og den barmhjertige samaritan. Det er fortellinger om påske og pinse, og koselige fortellinger om Bo og Nora som er nesten akkurat så gamle som deg. Det er også noen fine sanger i boka. Sammen med seksårsboka får du et aktivitetshefte med forskjellige oppgaver som passer godt for deg som skal begynne på skolen til høsten. Når du får invitasjonen, får du samtidig en koselig liten dvd. Det er bare å begynne å glede seg! Babysang Onsdags formiddager kl 11:00 er det babysang i menighetssenteret. Her samler et lite knippe av de aller yngste barna seg, sammen med sine mødre. Først er det sangstund i kjelleren hvor alt fra «babysamba» til «min båt er så liten» står på reportoaret. Rytmeegg, såpebobler og «bølger» fanger også oppmerksomheten til de små. Sangstunden ledes av Kristina Øygard. Hun har sin utdannelse fra Høgskolen i Staffeldtsgate og jobber ellers med barn og unge i Petrikirken på Sellebakk. Formiddagen fortsetter med formiddagsmat i første etasje. Menighetspedagog Kristoffer Risholm står for maten og den praktiske organiseringen. Over en kopp kaffe, frukt og brødmat går praten lett og det deles villig erfaringer, tips og opplevelser fra småbarnslivet. I løpet av våren har babysangen 10 samlinger. Siste samling vil i denne omgang være 8. april. Men i september starter vi opp igjen. 11

12 Biljard og bønn med konfirmantene Det er en innholdsrik konfirmasjonstid også for den lille konfirmantgruppa som får tilrettelagt undervisning på formiddagen. Vi har lært om nattverd, forberedt bønnevandring, deltatt på gudstjenester og mye mer. Årets første samling kommer vi til å huske litt ekstra godt. Da fikk vi være sammen med «biljardgutta» i menighetssenteret. Dette er trofaste menighetsmedlemmer som nyter pensjonisttilværelsen med et slag biljard hver torsdag formiddag. Derav kallenavnet «biljardgutta». Det var hyggelig og lærerikt å være samlet på tvers av generasjoner. Selvsagt stod biljard og bordtennis på programmet og de erfarne lærte villig vekk til de ferske. Litt hjernetrim, i form av en gjettekonkurranse, hadde vi også. Her prøvde konfirmantene å gjette hva «biljardgutta» har jobbet med tidligere. Det ble flere treff og mange morsomme skivebom. Rolvsøy Søndagsskole I januar startet vi opp søndagsskolen med et smell og det har vært en god begynnelse. Til nå har 15 forskjellige barn vært innom. De har selvsagt fått oppmøtekort, klistremerker og søndagsskolepose. På søndagsskolen ønsker vi å formidle sentrale bibelfortellinger til barna på en levende måte gjennom bilder, fortelling og dramatisering. Vi er så heldige å ha med våre faste søndagsskolemusikere Marianne og Jeanett Aarvik på gitar og piano. Da blir det ekstra gøy å synge! En time flyr fort avgårde. Det er et godt tegn! Søndagsskolen har plass til flere, så ta med en venn, venninne, nabo eller søskenbarn og kom! Det er også plass til flere ledere. Er du nysgjerrig på dette? Da er du hjertelig velkommen innom for å se hvordan vi har det. Vi samles i kjelleren på menighetssenteret annen hver søndag kl Se menighetens nettsider for datooversikt. Det gjelder å være ute i god tid når man skal planlegge konfirmasjon. Derfor benyttet vi denne formiddagen til å prøve konfirmantkappene som konfirmantene skal bruke på den store dagen, 14. mai. Til avslutning snakket vi om bønn og tente lys. Vi fikk spørre: Ber dere? Hva ber dere om? Hvordan ber dere? Svarene vi fikk var god livsvisdom å ta med seg videre for konfirmantene. Menighetspedagog, Kristoffer Risholm Konfirmanter i Rolvsøy kirke Kristi Himmelfartsdag: Jostein Molvig Johannessen, Gressvik Alex Behrens, Østre Fredrikstad Benjamin Thoresen, Rolvsøy Jacob Myrene, Domkirken Lukas Mikhail Steve Jensen, Hvaler Robert Fransrud, Borge Jonas Elvenes Trosten, Borge Denis Olsen, Glemmen Bjørn Magnus Olsen, Gamle Glemmen Adrian Heilevang Hellevik, Gamle Glemmen Gaute Riiser, Borge Kristoffer Risholm 12

13 Rolvsøy menighetsblad - mars 2015 I år som i fjor dro vi på konfirmantleir til Solbukta ungdomssenter i Øyenkilen. Sola kom og sola gikk, men humøret var på topp hele helgen! Vi snakket om påsken; om nattverden, døden og oppstandelsen. Vi hadde gudstjenesteverksted, nattkino og kiosk. Det ble også tid til lek, prat og fritid. Leiren ble avsluttet med gudstjeneste hvor konfirmantene selv stod for mye av innholdet. Vi hadde dramagruppe, bønnegruppe, film/ fotogruppe og musikkgruppe. Dette ble et flott høydepunkt så langt i konfirmanttiden. Nå går det fort til vår, konfirmasjon og fest! Konfirmantleir til Solbukta 2015 Kristoffer Risholm 38 - Nr Reklameaviser as Installasjon og reparasjon av LYDANLEGG i hele Østfold og Follo Tirsdag 24. mars mellom kl og vil du få besøk på døra av en bøssebærer for fasteaksjonen. Det er årets konfirmanter, deres foreldre og elever fra Haugetun folkehøyskole som gjennomfører aksjonen i Rolvsøy. Ta godt imot dem! FASTEAKSJONEN MARS I kriser er vann kritisk! Vi er der i katastrofen med rent vann. Nå trenger vi deg. Kirker, bedehus Skoler Barnehager Idrettshaller Treningssentre Restauranter Pub Kjøpesenter Ring oss for et uforpliktende tilbud og befaring! Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) eller ring (200 kr) eller benytt kontonummer kompetansesenter for teknikk og musikk TLF: Greåkerveien 126, 1718 Greåker facebook.com/lydmurenbutikk 13

14 Slekters gang Døde: Døpte: Noah Leander Lerdahl Ole Hyllevang Jensen, døpt i Onsøy kirke Kasper Mathias Christiansen Axel Johannes Nilsen Nora Tangen Gulliksen Elea Agnete Thunem Eriksen Sigrid Helmine Hansen Nikolai Clausen Lund Signe Elise Larsen Elliot Ludvik Andersen Jonas Haugen Emrik-Mio Halvorsen Arian Fredrik Jones Amalie Lie Victoria Isabell Johnsen Marius Hermansen Tiril Holberg Bruheim Viede: Ailyn Dianopra Baron og Per Inge Ugelstad Kjell Andreas Halvåg, Torbjørn Brevik, (Østre) Synnøve Hansen, Ingrid Adele Nilsen, Kjell Norman Strøm, Karin Lillian Eliassen, Anna Dorthea Catrine Brok, Anne Grete Skau, Wenche Emilie Kleppe, Ellen Beate Larsen, Ester Hovind Bergersen, Knut Sigmund Sandberg, Tove Lisbeth Pedersen, Turid Lisbeth Stene, Bjørg Gunvor Kinn, Steinar Gulestø, Olav Horvei, Gerd Synnøve Håkonsen, Torunn Stolinski, Gjertrud Margot Spernes, Anne-Brit Gulestø, Rolf Jan Olsen, Jahn Peter Waler, Torild Irene Rostad Meum, Redaksjonen avsluttet 1. mars Vivo bokhandel (tidl. Bok&Media) en verdibasert bokhandel tlf: epost: Velkommen til handel med mening! Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: nybygg kjøkken restaurering påbygg takomlegging bad og våtrom - fagkunnskap gir trygghet 14

15 HER FOR Ellen Ulf Cathrine Bjørnar Tlf Tlf Biveien 21,1658 Torp Terje David Jarle Telefon hele døgnet: Veumveien 51, 1613 Fredrikstad E-post: Vi hjelper deg når du trenger oss Personlig veiledning Tradisjonelt eller alternativt Fast, forhåndsavtalt pris Vi garanterer topp kvalitet på våre Snitter - koldtbord - koldttallerken - kaker og varmretter Tlf Hans Nilsen Hauges vei 2 (Østfoldhallen Svaneveien 3sør) DØGNVAKT Velkommen til våre nye lokaler i Tlf Fax Solliveien 64, 1667 Rolvsøy SYNGE I KOR? Kirkekoret øver torsdager kl 19:30-21:30 i menighetssenterets underetasje.

16 Min Salme Marry Persen Denne sangen har jeg blitt glad i. Når jeg har følt meg trett og mangler mot, da kommer den sangen for meg. Han visste alt om meg, og ga meg plass ved nådens rike bord. Kor stort, min Gud, at eg ditt barn får vera, og leva i di frie nådepakt. Det alt er ferdig, eg skal inkje gjera, men bare kvila i det du har sagt. Eg bed deg: Lei du meg igjennom verda, eg er så veik og er i frammandt land! Det mange var som gjekk seg vill på ferda, og sleppte taket i di frelsarhand. Men visst eg veit: Du maktar fast meg halda, det har du lova i ditt eige ord. Du visste alt om meg før du meg kalla, og gav meg plass ved nådens rike bord. Lat meg få sjå på deg når synda dårar, lat meg som barn ditt faderauga sjå! Då veit eg visst at gjennom tvil og fårer, eg ved din nåde skal til himlen nå. Tekst: Jesper Krogedal 1942 Mel.:Oskar Stakkeland 1942 Norsk salmebok nr. 323

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 Foto: Bjørg og Hans Th. Lundeby Den blomstertid nå kommer «Sommersalmen fremfor noen.» Slik må en vel kunne betegne Israel Kolmodins «Den blomstertid nå

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

Menighetsbladet. Ski og Kråkstad. Vi ønsker våre lesere en god påske! Prestekragen menighetsbarnehage. Side 4-5

Menighetsbladet. Ski og Kråkstad. Vi ønsker våre lesere en god påske! Prestekragen menighetsbarnehage. Side 4-5 INFORMASJON Ski og Kråkstad Menighetsbladet NR.1-2010 Prestekragen menighetsbarnehage nedlagt Side 4-5 Intervju med kirkeverge Astrid Holmsen Krogh: Side 6-7 Vi ønsker våre lesere en god påske! 850-årsjubileum

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR menighetsblad NR.2-2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no Det er vår! FASTETID ER AKSJONSTID KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR - 2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no DEN NORSKE KIRKE

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8 TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang Slik du husker det side 8 Kirkebladet Avskjed med Håvar side 11 Tusen takk, Terje side 19 Strømsoddbygda kvinneforening

Detaljer

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13 strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13 "Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som første grøden av dem som er sovnet inn! " 1.Kor.15,17.20

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE!

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE! STANGE Nr. 1 2008 61. årgang OG menighetsblad TANGEN To kammerkonserter i Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 GOD PÅSKE! Ildsjelen fra Strandlykkja Side 4 og 5 Sokler leder Året som

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11 Nordberg menighetsblad Nr. 2 Mars 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Ny leder Side 4 Strykeorkesteret Side 6-7 Konfirmantfestival Side 11 Påsketid Side12-13 og 18-20 Ortodoks tro Side 32-33

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer