Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no"

Transkript

1 Informasjonshefte Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND

2 Sarpsborg IL ble stiftet 12. november Som en av Østolds første klubber innførte de håndball i Sist sesong hadde vi ca. 300 aktive medlemmer fordelt på dame-, herre-, jente-, og guttelag. Rekrutteringen er god og antall medlemmer er stigende. SIL-håndball har aktiviteter i bredt spekter fra 7 åringer til seniorlag. I øyeblikket har SIL et kvinnelag i 2,3 og 5 divisjon. Vi har mange talentfulle spillere i aldersbestemte klasser, som vi håper vil utvikle seg til gode spillere på våre seniorlag etter hvert. Egenrekruttering står helt sentralt, men vi ønsker også å tiltrekke oss lokale spillere som har ambisjoner om å satse på håndball. Vi opplever for øyeblikket stor interesse for klubben. Sarpsborg IL har en positiv utvikling i antall medlemmer og har de siste sesongene opplevd sportslig framgang. De sportslige resultatene har kommet som et resultat av målrettet satsning på å skaffe voksne, kompetente trenere og oppmenn til alle lag. SIL ønsker å legge til rette for en stor bredde, men er samtidig villig til å prioritere de som har ambisjoner om å satse og utvikle seg utover et lokalt og et regionalt nivå. I all lagidrett er det alltid en diskusjon om satsning og spilletid. Vi søker å ballansere at alle får spille, samtidig som vi gir ekstra tilbud til spillere som har kommet lengre i sin utvikling. Klubben har gjennom tidene fostret flere elite og landslagsspillere. Den foreløpige siste landslagsspilleren som SIL har fostret er Thomas Lauritzen, som i dag spiller profesjonell håndball i Danmark. I dag er noen av våre tidligere elitespillere dyktige trenere i klubben. Bl.a. Anne Grethe Tønnesen og Wenche Halvorsen Stensrud. SIL er bygd på idealisme og et positivt engasjement fra et stort støtteapparat som legger ned utrolig mye frivillig og ulønnet arbeid.vi søker å opptre ryddig og skikkelig i alle situasjoner. Selv om vi ikke har like store økonomiske ressurser som en del andre klubber ønsker vi å framstå som det naturlige valg for lokale ambisiøse spillere gjennom å kunne tilby et positivt miljø og et godt sportslig tilbud. Pr. dags dato er spillere i SIL representert på alle nivåer i SPU. I tillegg til Regionalt landslag. SIL oppfordrer foresatte og andre familiemedlemmer om å støtte opp om sine medlemmer i klubben. Vi ønsker et entusiastisk publikum som i tillegg forholder seg til klubbens foreldrevettregler. FORELDREVETTREGLER 1. Møt opp både på trening og kamper barna ønsker det. 2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen 3. Gi oppmuntring i både medgang og motgang Ikke gi kritikk 4. Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap 5. Støtt dommeren ikke kritiser dommeravgjørelser 6. Respekter lagleders bruk av spillere 7. Vis respekt for det arbeidet klubben gjør Tilby din hjelp 8. Husk at det er barnet ditt som spiller håndball ikke du.

3 Hva kan Sarpsborg IL tilby deg? Et miljø som legger vekt på lek, personlig utvikling, sosial aktivitet og økt selvtillit.. Sportslig utvikling og mulighet både innenfor bredde og elite. Voksne og kompetente trenere for alle lag. En klubb hvor du kan identifisere deg med gode spillere og positive verdier. Fri adgang til A-lagets hjemmekamper for spillere som stiller på tribunen iført klubbantrekk. Kjøp av håndballrelatert utstyr til rabbatert pris hos Prozo, Østre bydel. SOM SPILLER I SIL HAR DU FØLGENDE FORPLIKTELSER Du må være medlem av SIL håndballklubb. Medlemskap koster kr. 350,-. I tillegg betaler du en treningsavgift etter beregnede satser. Denne avgiften dekker en del av kostnadene som påløper i forbindelse med treninger og kamper for det laget du er med på. Kontingent, treningsavgift og søskenmoderasjon for sesongen 08/09 se side 8 Alle spillere fra det året de fyller 13 år må betale lisens og forsikring til Norges Håndballforbund. Se side 6. Alle spillere oppfordres til alltid å opptre som positive representanter for sin klubb, vi henstiller i denne forbindelse sterkt til at man ikke benytter internett til negativ diskusjon med spillere fra andre klubber. Klubben ønsker at våre spillere benytter klubbantrekk, når man representerer klubben. Klubbdress får man kjøpt til rabbatert pris hos Prozo, Østre bydel. Spillerne er selv ansvarlig for å ha med ball på treningene. Husk å merke ballen godt. Gode matvaner er viktig for å få best mulig effekt av treningene. Klubben har gode erfaringer med å kjøre en restriktiv linje når det gjelder snop i forbindelse med kamper og turneringer. SIL oppfordrer til allsidighet og alternativ trening. Systematisk bruk av for eksempel balansebrett er med på å forebygge tradisjonelle håndballskader på en effektiv måte.. SIL`s spillere skal bidra til et godt og inkluderende miljø. Mobbing eller utestengelse på grunnlag av ferdigheter, utseende, rase eller legning er ikke akseptert. Spillere er også forpliktet til å møte tidsnok til trening/kamp og å følge treners retningslinjer.vesentlig brudd på sosiale verdier og brudd på treners retningslinjer kan føre til utestengelse fra klubbens aktiviteter. Bruk av rusmidler i forbindelse med SIL`s aktiviteter er ikke tillatt. HVORDAN BLI MEDLEM I SARPS- BORG IL HÅNDBALL Vi oppfordrer foresatte, trenere og alle andre interesserte i å bli medlem i Sarpsborg IL håndball. Skjema for innmelding finner du på Dugnader Norges håndballforbund arrangerer hvert år et håndballlotteri som vi er forpliktet til å delta i. Utifra antall medlemmer i klubben mottar vi lodd som distribueres ut til alle spillere for salg. Klubben sitter her kun igjen med en liten fortjeneste. Siden det ikke er returrett på loddene til Norges Håndballforbund er det viktig at alle selger ut sine lodd. Klubblotteri: Klubben avholder to lotterier i året hvor all inntekt går rett i klubbkassen, her får alle aldersgruppene oppgitt en sum de skal selge lodd for. I forbindelse med vår tradisjonsrike håndballturnering Olavs-cup`n forventes det også dugnadsinnsats fra alle spillere, foreldre og våre egne dommere. Foreldre må påregne å delta på noen felles dugnader for hele klubben. Vi har bl.a. en dugnad for bedriften SCA. A-laget: Foreldre kan bli tildelt ulike oppgaver i forbindelse med A-lagets hjemmekamper. Arrangement foreldre må stille til lagsdugnad ved hjemmearrangement for å få avviklet kamper. SAMARBEID Sil ser positivt på samarbeid med andre klubber for å kunne utvikle håndballsporten i vårt område opp på et høyere nivå. Pr. dags dato har SIL tegnet samarbeidsavtale med flg. klubber: Tune IL og Skogstrand IL. SIL er også ansvarlig for prosjekt Sone-trening, (Sone Øst) der får spillere i aldersklassen 15 og 16 år under kyndig veiledning fra våre trenere mulighet till å trene teknisk trening 1 dag i uken. TOPPIDRETT St.Olav Videregående skole tilbyr håndball på sin toppidrettslinje Elevene trener teknisk og taktisk håndballtrening i tillegg til basistrening. Elevene gjennomfører også A-kurset i treningslære. Vår seniorleder Wenche Halvorsen Stensrud har hovedansvaret for håndballtreningene. Vår A-lags trener Michael Thomsen jobber også her. Kontaktperson for toppidrett håndball er Wenche Halvorsen Stensrud tlf e-post: Sponsorer/utstyrsleverandører SIL legger stor vekt på et konstruktivt samarbeid med alle våre sponsorer og samarbeidspartnere. Disse gir et viktig bidrag til klubbens økonomi. DnB-Nor er klubbens hovedsamarbeidspartner og har vært en viktig bidragsyter for klubbens utvikling det siste året. Vi har en utstyrsavtale med Prozo på sportsutstyr bl.a. merket Salming. Alle medlemmer får 20/30 % rabatt kjøp av håndballrelatert utstyr. Prozo selger vår klubbdress. Vi oppfordrer klubbens alle medlemmer til å kjøpe kvalitetsutstyr hos Prozo. Alle sponsoravtaler skal koordineres gjennom klubbens leder og ingen lag har anledning til å inngå egne avtaler uten godkjennelse fra styret.

4 SIL er meget interessert i å komme i kontakt med nye sponsorer som ønsker å profilere seg gjennom samarbeid med klubben. Vi tilbyr avtaler i alle prisklasser og oppfordrer nye samarbeidspartnere å ta kontakt. Våre viktigste bidragsytere ved inngangen er: DnB-nor, Borregaard, Sarpsborg Arbeiderblad, Storbyen, Prozo. SIL oppfordrer til å bruke våre samarbeidspartnere. I tillegg må både våre spillere, trener og oppmenn være oppmerksom på å bruke spilledrakter eller klubbantrekk og derigjennom profilere våre sponsorer på alle bilder som blir tatt. CUP/TURNERINGSDELTAGELSE SIL arrangerer hvert år den tradisjonsrike håndballturneringen Olavs-cup. Her deltar alle klubbens lag. Neste sesong arrangeres Olavs-cup mai Dette er klubbens største dugnad der spillere og foresatte må sette av helgen. Styret ønsker også at lagene deltar på andre turneringer og betaler påmeldingsavgift for 2 turneringer pr. lag. SIL dekker ikke utgifter til overnatting/ mat/reiseutgifter for spillere/oppmenn og trenere. For å finansiere cup/turneringsdeltakelse oppfordres alle lag til å opprette egen lagskasse. Gjennom dugnadsinnsats fra både foreldre og spillere kan man på denne måten delfinansiere deltagelse på cuper. Hvert lag står fritt til å skaffe seg egne dugnadsoppdrag, Dugnadsoppdrag som lagene skaffer seg ska ha flg. fordelingsnøkkel 30% til klubb 70% til laget. Sesongen 07 vedtok styret at hvis det er sto nok interesse fra lagene/trenere/foreldre så skal hele junioravdeling i alderen 9 til 16 år avslutte sesongen med en felles turnering. Hvis dette skal gjennomføres må hvert lag stille med 1 foreldrerepresentant som sammen med juniorleder planlegger og gjennomfører felles turneringen. Valget på turnering tas av trenere og juniorleder i fellesskap. Her dekker klubben påmeldingsavgift for lagene, Hvis klubben har økonomi til det vil det også vurderes om klubben kan dekke noe av reiseutgiftene. Dommere SIL har satset sterkt på å utdanne dommere og har i dag mange flinke medlemmer som dømmer på ulike nivå. Klubben stiller opp med dommerdrakt, sko og et honorar. Klubbens dommerkontakt tilrettelegger for utdannelse og har oppfølgingsansvar for våre dommere. Dommerkontakt Espen Ranum treffes på tlf.: Alle dommere må sette av helgen til Olavs-cupen der de gjør en viktig jobb som dommere. KJØRING TIL OG FRA KAMPER Våre oppmenn setter opp kjørelister til kamper og fordeler dette på spillernes foresatte. Dersom noen ikke kan kjøre til en oppsatt kamp er de selv ansvarlig for å bytte med noen andre gi i tillegg melding til den aktuelle oppmann. Det betales ikke godtgjørelse for denne type kjøring. Håndballklubben er svært opptatt av sikker transport til og fra kamper. Det skal derfor beregnes god tid og det er et krav at man kjører forsvarlig og sikkert. Vi ser helst at man bruker voksne personer og ikke unge sjåfører som for eksempel søsken til spillere. ØKONOMI Sarpsborg IL har denne sesongen et budsjett på 2,1 MNOK. De største utgiftspostene til klubben er hall-leie til kommunen, samt deltakerutgifter og andre direkte kostnader til de enkelt lag. En annen betydlig utgiftspost for klubben er arrangementutgifter inkludert dommerutgifter. Klubben er basert på frivillig innsats. Trenerne får utbetalt trenerhonorar etter klubbens gjeldende satser. SIL har vokst seg til en storklubb med mange medlemmer og for sesongen 08/09 er Kjersti Iversen ansatt som administrativ leder i 50% stilling. Hun skal ta seg av klubbens daglige gjøremål/drift. Utover dette ønsker vi å fortsette vår virksomhet basert på frivillighet og dugnad så langt det lar seg gjøre. SIL har en grei økonomi, men etter bortfallet av inntekt fra våre spilleautomater møter vi en utfordring når det gjelder å erstatte denne inntekten. Frivillige SIL er inne i en meget positiv utvikling både sportslig og mht. antall medlemmer. Vi har derfor et økende behov for antall frivillige som ønsker å ta et tak for klubben. Vi har plass for mange positive personer som ønsker å bidra til klubbens utvikling. Vi ber de som ønsker å ta et tak for klubben om å kontakte klubbens leder Atle Andreassen tlf.: e.post.: eller andre i styret. HJEMMESIDE SIL`s hjemmeside har i de tidligere sesonger ikke svart til forventningene. Vi har nå knyttet til oss to personer som jobber med hjemmesiden, det er Gard Nielsen tlf.: og Pål Nilsen tlf: Fra høsten av vil dere finne oppdatert informasjon fra klubben. Her skal vi legge ut små og store nyheter. Man vi også finne oversikt over organisasjon, lagene med tilhørende kampdagbøker, treningstider, årsmeldinger, etc. Vi oppfordrer trenere og oppmenn om å legge inn nyheter om sitt lag på hjemmesiden, straks den er oppe og fungerer ROS OG RIS SIL er en klubb som blir drevet på frivillig basis. Vi er stolt av klubben, men er også klar over at svært mye kan forbedres. For å utvikle klubben videre er vi avhengig av tilbakemeldinger fra både medlemmer og foresatte. Vi ber de som har konstruktive innspill å ta dette opp gjennom sine lag eller direkte med klubbens styre. KONTAKT OSS I tilfelle spørsmål kan du ta kontakt med den enkelte trener eller oppmann, elller direkte til klubben: Postadresse: Sarpsborg IL Postboks 91, 1701 Sarpsborg, e-postadresse: leder Atle Andreassen tlf: Sportslig leder senior: Wenche Halvorsen Stensrud tlf.: Sportslig leder junior: Kjersti E. Iversen tlf Årsmøte som avholdes i SIL i april velger hvert år et styre som håndterer de saker som kommer opp i løpet av

5 sesongen. Styrets funksjonstid er fra 1. juni ett år til 31. mai det påfølgende år Sesong 08/09 gjelder flg. styresammensetning. SARPSBORG IL HÅNDBALLSTYRE Funksjon Navn Telefon Leder Atle Andreassen Sportslig leder senior Wenche S. Halvorsen Sportslig leder junior Kjersti E. Iversen Kasserer Mette Andreassen Sekretær Gard Nielsen Styremedlem Knut Stensrud Styremedlem/ dugnadsansv Styremedlem/ sponsoransv Kjetil Robberstad Ole Petter Løvstad Støtteappart for lagene i SIL Støtteopparat for hvert lag i SIL består av trener(e) og 3 oppmenn pr. lag/årstrinn. Oppmenn og trenere er direkte underlagt styret i klubben. Oppmennene sitt primære ansvar er å ivareta de praktiske og utenomsportslige gjøremål. Det sportslige ansvar, samt laglederfunksjonen under kamp vil i regelen være trenerens ansvar. Som tidligere nevnt kreves det 3 oppmenn pr. årsklasse. De har følgende arbeidsfordeling: Oppmann 1.: Administrativ og foreldreansvarlig Skal ha ansvar for lagets administrative drift. Bl.a. ajourhold av lagslister, formidle beskjeder til spillere/foreldre/foresatte. Delta på lagledermøter Avholde foreldermøte Ha ansvar for det praktiske opplegg og gjennomføring av deltagelse i turneringer,sammen med trener og oppmann 2 og 3 Følge opp e-post fra juniorleder. Omberamme kamper Oppmann 2.: Matrialansvarlig Ha ansvar for lagets utstyr. Tilrettelegge nødvendig utstyr i god tid før trening/kamp Være tilstede på treninger etter treners ønske Sette opp kjørelister til kamper Være tilstede på kamper Utfylling av dommerkort før kamper Ta hånd om skadede spillere, eventuelt transport til lege, varsle foreldre/foresatte Oppmann 3.: Dugnads/økonomi og Sosialansvarlig Være lagets dugnadskontakt/ansvarlig Ha helhetlig oversikt og fordeling av innsats blant foreldre for alle typer arrangementer, også egenintierte. (altså føre dugnadslister) Ivareta det sosiale rundt lagene, og arrangere sosiale tiltak utenom trening og kamper. Prøve å skaffe dugnader, sponsorer til inntekt for lagskassen. Husk fordeling 30/70. Ansvar for lagkasse lagets økonomi Avhjelpe de 2 andre oppmennene etter behov. Styret kan vurdere å trekke lag fra seriespill, hvis ikke oppmenn til lagene er på plass ved sesongstart. Oppdatert oversikt over oppmenn med tlf.nr. og e-postadr. finner du på klubbens hjemmeside.:www.silhandball. no Trenere for lagene i SARPS- BORG IL - HÅNDBALL Organisatorisk tilknytning Trener er direkte underlagt styret i klubben. Faglig er juniorleder den nærmeste overordnede. Mål Treneren plikter å gjøre seg kjent med og etterleve SIL`s til enhver tid gjeldende mål og vedtatte retningslinjer. Arbeidsoppgaver Trener skal lage mnd./halvårsplaner. Trener er hovedansvarlig for lagets sportslige utvikling og laglederfunksjon under kamp. Trener skal arbeide målbevisst for god sosial samhørighet i laget. I samarbeid med oppmann 1. arrangere spillemøter og foreldremøter med jevne mellomrom. Profilere våre sponsorer på en positiv måte. Fravær Dersom trener av spesielle grunner ikke kan være tilstede ved trenings og kampaktivitet, er det treners ansvar å skaffe en annen ansvarlig person og gi vedkommende detaljert program for treningsopplegg, og eventuelle notater for kampforberedelser/gjennomføring. Godtgjørelse Trener(e) får utbetalt et trenerhonorar etter klubbens trenersatser. Oppdatert liste over trenere sesongen 08/09 finner du på vår hjemmeside.:www.silhandball.no SIL jobber med å utarbeide en Visjon/mål og rammeplan for klubben. Når den foreligger vil den være å finne på vår hjemmeside.:

6 SPORTSLIG TILBUD JUNIOR- AVDELINGEN SESONGEN 08/09 ALDERSKLASSEN 8 TIL 12 ÅR Sportslig ambisjon: Her skal man satse på bredde, samhold, vennskap og lagånd. Norges idrettsforbunds Barneidrettsbestemmelser skal ligge til grunn for aktivitetene på disse alderstrinnene. Inndeling av lag: Geografisk/skole/vennetilhørlighet legges til grunn for inndeling av lag. Kamper: Alle som tas ut til kamp skal spille, spillerne skal tilstrebes mest mulig lik spilletid, men innsats og treningsframmøte kan gis vekt i fordeling av spilletid/antall kamper. Max 12 spillere kan delta på en kamp. Støtteapparat: Oppmenn, dette bør rullere blant foreldrene. Trener bør ha trener 1 kompetanse eller ha gjennomgått kurs som aktivitetsleder barnehåndball, eller andre kurs i regi av klubb eller region for trening av barn 9 til 11 år. Det skal være 1 trener pr. 15 barn. Har man en gruppe på for eksempel 25 barn skal man ha 1 hovedtrener og 1 assistenttrener. Lisens og forsikring Håndball-lisensen 2008/2009 Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud er også pliktige til å løse lisens. For spillere som fyller 13 år i 2009, betales det lisens som gjelder for perioden For de som begynner å spille håndball etter gjelder egne priser (se oversikt på lisensblanketten) Lisens kan ikke betales uten gyldig KID Det er obligatorisk med bruk av KID ved betaling av lisensen. KID er personlig, og skal kun benyttes for personen lisensen gjelder. Klubben kan finne din KID på Klubbsiden på og du kan selv finne din KID på Personlig side på På forhåndsutfylte lisensblanketter er KID påført blanketten. Treningstid: Spillerne i alderen 8 og 9 år tildeles 1 time i hall pr. uke. Om mulig tildeles de i tilegg 1 time i Gymnastikk-sal pr. uke. Spillere i alderen år skal tildeles minimum 2 x 1 time i hall i uken. Spilletilbud: Spillere i klassen 7 og 8 år kan delta i Loppetass-spill. Spillerne i klassen 8 til 12 år kan delta i seriespill. Fra J/G 9 år kan man delta på turneringer. G/J 12 år kan i tillegg til seriespill melde seg på tema-turnering og Umbro-cup i regi av Region Øst. Spillere i alderen 8-12 år kan ikke delta i turneringer utenfor Norges grenser. Sportslig tilbud JUNIORavdelingen sesongen 08/09 Aldersklassen 13 til 16 år Sesongen 08/09 vil det bli innført en ny treningsmodell. Ved å innføre denne modellen ønsker Sarpsborg IL å oppnå følgende: Alle spillere skal få muligheter, tilpasset sitt ambisjons og ferdighetsnivå Alle spillere skal utvikles, trenes og bli tatt seriøst, og de skal trives Foreldregruppen skal være positivt engasjerte og viktige støttespillere

7 FORKLARING TIL MODELLEN Det skal som utgangspunkt jobbes med 2 trenere pr. årstrinn fra 13 års nivå. Det vil si totalt 8 trenere på gruppen år. Foreldre må i tillegg brukes til ulike oppgaver for eksempel basistrening. Begge trenerne bør ikke være på kamp. Foreldre kan ta laglederansvar i kampene når de er skolert til det. Vi ønsker å få til et team på 4 trenere i henholdsvis gruppen 13/14 og 15/16. Dette forutsetter parallelle treninger i hall for gruppene (Jfr. Hallfordeling) Disse trenerne kan avklare seg imellom hvilke treninger som kan kjøres sammen, vikariere for hverandre osv. Dette forutsetter god kommunikasjon underveis. Det vil være 2 obligatoriske halltreninger og 1 variert basistrening for J13,j14,j15 og 3 obligatoriske halltreninger og 1 variert basistrening for J16. Basistrening og ekstratrening vil bli lagt opp for 2 og 2 årstrinn. Ekstratrening må man forplikte seg til å delta på. Spillerne skal kunne melde sin interesse for å delta på ekstratrening, men for å delta så ligger det noen forutsetninger i bånn. De må blant annet være på de obligatoriske treningene Frammøte til treninger, fokus/innsats på trening vurderes også. Spillere som har meldt sin interesse og ikke kommer med, skal få en begrunnelse av trener om hvorfor og få en konkret tilbakemelding om hva som kreves av utøveren for at de skal kunne få delta på ekstratreningen. Ekstratreningen er teknisk og taktisk trening, den vil skje fra kl til om morgenen i Sarpsborghallen og trenerne vil være Michael Thomsen og Kristian Harstad, de trekker inn gjestetrenere etter behov. Aktuelle guttespillere kan delta på ekstratreningene sammen med jentene. Hospitering/spill på høyere lag skjer etter utvelgelse fra trener. Østlands-serien (J14) og Posten-serien (J16) har vi definert som Prestasjonsturnering. Det betyr at her skal til enhver tid de spillerne (med de beste håndballferdighetene være med uansett alder. Her er det trenerne som velger spillere (laget).

8 Medlemskontingent: Enkeltmedlem kr 350,- Familiemedlem (foreldre/foresatte + barn) kr 550,- Treningsavgift: Old boys over 35 år Senior år 18 år lag år år 8-10 år kr 1.500,- pr sesong kr 2.400,- pr sesong kr 2.400,- pr sesong kr 1.800,- pr sesong kr 2.100,- pr sesong kr 1.800,- pr sesong kr 1.200,- pr sesong Treningsavgiften blir i år på 1 innbetaling. Dvs at hele beløpet forfaller til betaling 1.november. Begynner man etter 1.januar betaler man halv avgift. Flere enn 1 barn gir 25% rabatt pr barn som er yngst. Bekreftelse på lest informasjonshefte Jeg Navn bekrefter at jeg har lest infohefte fra Sarpsborg il. Jeg godkjenner vilkårene for medlemskap i klubben Underskrift foresatt hvis medlemmet er under 18 år

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

Info til spillere og foresatte 2009/10

Info til spillere og foresatte 2009/10 Info til spillere og foresatte 2009/10 F E L L E S S K A P, H U M Ø R O G U T V I K L I N G R Velkommen til ny sesong i Rælingen Håndballklubb ælingen Håndballklubb ble stiftet i 1977 og er et av kommunes

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Håndbok og oppslagsverk for håndballklubbene i Stjørdalsføret. Formålet med denne rammeplanen

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSLIG UTVALG Rev. 2012 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 4 2. Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag... 4 3. Fair Play... 5 4. Retningslinjer trening

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Velkommen som konkurransesvømmer

Velkommen som konkurransesvømmer Velkommen som konkurransesvømmer Lambertseter Svømmeklubb 2015 Våre samarbeidspartnere: www.lsvk.no Lambertseter svømmeklubb takker alle våre samarbeidspartnere! Generalsponsor: Hovedsponsor: Gullsponsor:

Detaljer