Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no"

Transkript

1 Informasjonshefte Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND

2 Sarpsborg IL ble stiftet 12. november Som en av Østolds første klubber innførte de håndball i Sist sesong hadde vi ca. 300 aktive medlemmer fordelt på dame-, herre-, jente-, og guttelag. Rekrutteringen er god og antall medlemmer er stigende. SIL-håndball har aktiviteter i bredt spekter fra 7 åringer til seniorlag. I øyeblikket har SIL et kvinnelag i 2,3 og 5 divisjon. Vi har mange talentfulle spillere i aldersbestemte klasser, som vi håper vil utvikle seg til gode spillere på våre seniorlag etter hvert. Egenrekruttering står helt sentralt, men vi ønsker også å tiltrekke oss lokale spillere som har ambisjoner om å satse på håndball. Vi opplever for øyeblikket stor interesse for klubben. Sarpsborg IL har en positiv utvikling i antall medlemmer og har de siste sesongene opplevd sportslig framgang. De sportslige resultatene har kommet som et resultat av målrettet satsning på å skaffe voksne, kompetente trenere og oppmenn til alle lag. SIL ønsker å legge til rette for en stor bredde, men er samtidig villig til å prioritere de som har ambisjoner om å satse og utvikle seg utover et lokalt og et regionalt nivå. I all lagidrett er det alltid en diskusjon om satsning og spilletid. Vi søker å ballansere at alle får spille, samtidig som vi gir ekstra tilbud til spillere som har kommet lengre i sin utvikling. Klubben har gjennom tidene fostret flere elite og landslagsspillere. Den foreløpige siste landslagsspilleren som SIL har fostret er Thomas Lauritzen, som i dag spiller profesjonell håndball i Danmark. I dag er noen av våre tidligere elitespillere dyktige trenere i klubben. Bl.a. Anne Grethe Tønnesen og Wenche Halvorsen Stensrud. SIL er bygd på idealisme og et positivt engasjement fra et stort støtteapparat som legger ned utrolig mye frivillig og ulønnet arbeid.vi søker å opptre ryddig og skikkelig i alle situasjoner. Selv om vi ikke har like store økonomiske ressurser som en del andre klubber ønsker vi å framstå som det naturlige valg for lokale ambisiøse spillere gjennom å kunne tilby et positivt miljø og et godt sportslig tilbud. Pr. dags dato er spillere i SIL representert på alle nivåer i SPU. I tillegg til Regionalt landslag. SIL oppfordrer foresatte og andre familiemedlemmer om å støtte opp om sine medlemmer i klubben. Vi ønsker et entusiastisk publikum som i tillegg forholder seg til klubbens foreldrevettregler. FORELDREVETTREGLER 1. Møt opp både på trening og kamper barna ønsker det. 2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen 3. Gi oppmuntring i både medgang og motgang Ikke gi kritikk 4. Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap 5. Støtt dommeren ikke kritiser dommeravgjørelser 6. Respekter lagleders bruk av spillere 7. Vis respekt for det arbeidet klubben gjør Tilby din hjelp 8. Husk at det er barnet ditt som spiller håndball ikke du.

3 Hva kan Sarpsborg IL tilby deg? Et miljø som legger vekt på lek, personlig utvikling, sosial aktivitet og økt selvtillit.. Sportslig utvikling og mulighet både innenfor bredde og elite. Voksne og kompetente trenere for alle lag. En klubb hvor du kan identifisere deg med gode spillere og positive verdier. Fri adgang til A-lagets hjemmekamper for spillere som stiller på tribunen iført klubbantrekk. Kjøp av håndballrelatert utstyr til rabbatert pris hos Prozo, Østre bydel. SOM SPILLER I SIL HAR DU FØLGENDE FORPLIKTELSER Du må være medlem av SIL håndballklubb. Medlemskap koster kr. 350,-. I tillegg betaler du en treningsavgift etter beregnede satser. Denne avgiften dekker en del av kostnadene som påløper i forbindelse med treninger og kamper for det laget du er med på. Kontingent, treningsavgift og søskenmoderasjon for sesongen 08/09 se side 8 Alle spillere fra det året de fyller 13 år må betale lisens og forsikring til Norges Håndballforbund. Se side 6. Alle spillere oppfordres til alltid å opptre som positive representanter for sin klubb, vi henstiller i denne forbindelse sterkt til at man ikke benytter internett til negativ diskusjon med spillere fra andre klubber. Klubben ønsker at våre spillere benytter klubbantrekk, når man representerer klubben. Klubbdress får man kjøpt til rabbatert pris hos Prozo, Østre bydel. Spillerne er selv ansvarlig for å ha med ball på treningene. Husk å merke ballen godt. Gode matvaner er viktig for å få best mulig effekt av treningene. Klubben har gode erfaringer med å kjøre en restriktiv linje når det gjelder snop i forbindelse med kamper og turneringer. SIL oppfordrer til allsidighet og alternativ trening. Systematisk bruk av for eksempel balansebrett er med på å forebygge tradisjonelle håndballskader på en effektiv måte.. SIL`s spillere skal bidra til et godt og inkluderende miljø. Mobbing eller utestengelse på grunnlag av ferdigheter, utseende, rase eller legning er ikke akseptert. Spillere er også forpliktet til å møte tidsnok til trening/kamp og å følge treners retningslinjer.vesentlig brudd på sosiale verdier og brudd på treners retningslinjer kan føre til utestengelse fra klubbens aktiviteter. Bruk av rusmidler i forbindelse med SIL`s aktiviteter er ikke tillatt. HVORDAN BLI MEDLEM I SARPS- BORG IL HÅNDBALL Vi oppfordrer foresatte, trenere og alle andre interesserte i å bli medlem i Sarpsborg IL håndball. Skjema for innmelding finner du på Dugnader Norges håndballforbund arrangerer hvert år et håndballlotteri som vi er forpliktet til å delta i. Utifra antall medlemmer i klubben mottar vi lodd som distribueres ut til alle spillere for salg. Klubben sitter her kun igjen med en liten fortjeneste. Siden det ikke er returrett på loddene til Norges Håndballforbund er det viktig at alle selger ut sine lodd. Klubblotteri: Klubben avholder to lotterier i året hvor all inntekt går rett i klubbkassen, her får alle aldersgruppene oppgitt en sum de skal selge lodd for. I forbindelse med vår tradisjonsrike håndballturnering Olavs-cup`n forventes det også dugnadsinnsats fra alle spillere, foreldre og våre egne dommere. Foreldre må påregne å delta på noen felles dugnader for hele klubben. Vi har bl.a. en dugnad for bedriften SCA. A-laget: Foreldre kan bli tildelt ulike oppgaver i forbindelse med A-lagets hjemmekamper. Arrangement foreldre må stille til lagsdugnad ved hjemmearrangement for å få avviklet kamper. SAMARBEID Sil ser positivt på samarbeid med andre klubber for å kunne utvikle håndballsporten i vårt område opp på et høyere nivå. Pr. dags dato har SIL tegnet samarbeidsavtale med flg. klubber: Tune IL og Skogstrand IL. SIL er også ansvarlig for prosjekt Sone-trening, (Sone Øst) der får spillere i aldersklassen 15 og 16 år under kyndig veiledning fra våre trenere mulighet till å trene teknisk trening 1 dag i uken. TOPPIDRETT St.Olav Videregående skole tilbyr håndball på sin toppidrettslinje Elevene trener teknisk og taktisk håndballtrening i tillegg til basistrening. Elevene gjennomfører også A-kurset i treningslære. Vår seniorleder Wenche Halvorsen Stensrud har hovedansvaret for håndballtreningene. Vår A-lags trener Michael Thomsen jobber også her. Kontaktperson for toppidrett håndball er Wenche Halvorsen Stensrud tlf e-post: Sponsorer/utstyrsleverandører SIL legger stor vekt på et konstruktivt samarbeid med alle våre sponsorer og samarbeidspartnere. Disse gir et viktig bidrag til klubbens økonomi. DnB-Nor er klubbens hovedsamarbeidspartner og har vært en viktig bidragsyter for klubbens utvikling det siste året. Vi har en utstyrsavtale med Prozo på sportsutstyr bl.a. merket Salming. Alle medlemmer får 20/30 % rabatt kjøp av håndballrelatert utstyr. Prozo selger vår klubbdress. Vi oppfordrer klubbens alle medlemmer til å kjøpe kvalitetsutstyr hos Prozo. Alle sponsoravtaler skal koordineres gjennom klubbens leder og ingen lag har anledning til å inngå egne avtaler uten godkjennelse fra styret.

4 SIL er meget interessert i å komme i kontakt med nye sponsorer som ønsker å profilere seg gjennom samarbeid med klubben. Vi tilbyr avtaler i alle prisklasser og oppfordrer nye samarbeidspartnere å ta kontakt. Våre viktigste bidragsytere ved inngangen er: DnB-nor, Borregaard, Sarpsborg Arbeiderblad, Storbyen, Prozo. SIL oppfordrer til å bruke våre samarbeidspartnere. I tillegg må både våre spillere, trener og oppmenn være oppmerksom på å bruke spilledrakter eller klubbantrekk og derigjennom profilere våre sponsorer på alle bilder som blir tatt. CUP/TURNERINGSDELTAGELSE SIL arrangerer hvert år den tradisjonsrike håndballturneringen Olavs-cup. Her deltar alle klubbens lag. Neste sesong arrangeres Olavs-cup mai Dette er klubbens største dugnad der spillere og foresatte må sette av helgen. Styret ønsker også at lagene deltar på andre turneringer og betaler påmeldingsavgift for 2 turneringer pr. lag. SIL dekker ikke utgifter til overnatting/ mat/reiseutgifter for spillere/oppmenn og trenere. For å finansiere cup/turneringsdeltakelse oppfordres alle lag til å opprette egen lagskasse. Gjennom dugnadsinnsats fra både foreldre og spillere kan man på denne måten delfinansiere deltagelse på cuper. Hvert lag står fritt til å skaffe seg egne dugnadsoppdrag, Dugnadsoppdrag som lagene skaffer seg ska ha flg. fordelingsnøkkel 30% til klubb 70% til laget. Sesongen 07 vedtok styret at hvis det er sto nok interesse fra lagene/trenere/foreldre så skal hele junioravdeling i alderen 9 til 16 år avslutte sesongen med en felles turnering. Hvis dette skal gjennomføres må hvert lag stille med 1 foreldrerepresentant som sammen med juniorleder planlegger og gjennomfører felles turneringen. Valget på turnering tas av trenere og juniorleder i fellesskap. Her dekker klubben påmeldingsavgift for lagene, Hvis klubben har økonomi til det vil det også vurderes om klubben kan dekke noe av reiseutgiftene. Dommere SIL har satset sterkt på å utdanne dommere og har i dag mange flinke medlemmer som dømmer på ulike nivå. Klubben stiller opp med dommerdrakt, sko og et honorar. Klubbens dommerkontakt tilrettelegger for utdannelse og har oppfølgingsansvar for våre dommere. Dommerkontakt Espen Ranum treffes på tlf.: Alle dommere må sette av helgen til Olavs-cupen der de gjør en viktig jobb som dommere. KJØRING TIL OG FRA KAMPER Våre oppmenn setter opp kjørelister til kamper og fordeler dette på spillernes foresatte. Dersom noen ikke kan kjøre til en oppsatt kamp er de selv ansvarlig for å bytte med noen andre gi i tillegg melding til den aktuelle oppmann. Det betales ikke godtgjørelse for denne type kjøring. Håndballklubben er svært opptatt av sikker transport til og fra kamper. Det skal derfor beregnes god tid og det er et krav at man kjører forsvarlig og sikkert. Vi ser helst at man bruker voksne personer og ikke unge sjåfører som for eksempel søsken til spillere. ØKONOMI Sarpsborg IL har denne sesongen et budsjett på 2,1 MNOK. De største utgiftspostene til klubben er hall-leie til kommunen, samt deltakerutgifter og andre direkte kostnader til de enkelt lag. En annen betydlig utgiftspost for klubben er arrangementutgifter inkludert dommerutgifter. Klubben er basert på frivillig innsats. Trenerne får utbetalt trenerhonorar etter klubbens gjeldende satser. SIL har vokst seg til en storklubb med mange medlemmer og for sesongen 08/09 er Kjersti Iversen ansatt som administrativ leder i 50% stilling. Hun skal ta seg av klubbens daglige gjøremål/drift. Utover dette ønsker vi å fortsette vår virksomhet basert på frivillighet og dugnad så langt det lar seg gjøre. SIL har en grei økonomi, men etter bortfallet av inntekt fra våre spilleautomater møter vi en utfordring når det gjelder å erstatte denne inntekten. Frivillige SIL er inne i en meget positiv utvikling både sportslig og mht. antall medlemmer. Vi har derfor et økende behov for antall frivillige som ønsker å ta et tak for klubben. Vi har plass for mange positive personer som ønsker å bidra til klubbens utvikling. Vi ber de som ønsker å ta et tak for klubben om å kontakte klubbens leder Atle Andreassen tlf.: e.post.: eller andre i styret. HJEMMESIDE SIL`s hjemmeside har i de tidligere sesonger ikke svart til forventningene. Vi har nå knyttet til oss to personer som jobber med hjemmesiden, det er Gard Nielsen tlf.: og Pål Nilsen tlf: Fra høsten av vil dere finne oppdatert informasjon fra klubben. Her skal vi legge ut små og store nyheter. Man vi også finne oversikt over organisasjon, lagene med tilhørende kampdagbøker, treningstider, årsmeldinger, etc. Vi oppfordrer trenere og oppmenn om å legge inn nyheter om sitt lag på hjemmesiden, straks den er oppe og fungerer ROS OG RIS SIL er en klubb som blir drevet på frivillig basis. Vi er stolt av klubben, men er også klar over at svært mye kan forbedres. For å utvikle klubben videre er vi avhengig av tilbakemeldinger fra både medlemmer og foresatte. Vi ber de som har konstruktive innspill å ta dette opp gjennom sine lag eller direkte med klubbens styre. KONTAKT OSS I tilfelle spørsmål kan du ta kontakt med den enkelte trener eller oppmann, elller direkte til klubben: Postadresse: Sarpsborg IL Postboks 91, 1701 Sarpsborg, e-postadresse: leder Atle Andreassen tlf: Sportslig leder senior: Wenche Halvorsen Stensrud tlf.: Sportslig leder junior: Kjersti E. Iversen tlf Årsmøte som avholdes i SIL i april velger hvert år et styre som håndterer de saker som kommer opp i løpet av

5 sesongen. Styrets funksjonstid er fra 1. juni ett år til 31. mai det påfølgende år Sesong 08/09 gjelder flg. styresammensetning. SARPSBORG IL HÅNDBALLSTYRE Funksjon Navn Telefon Leder Atle Andreassen Sportslig leder senior Wenche S. Halvorsen Sportslig leder junior Kjersti E. Iversen Kasserer Mette Andreassen Sekretær Gard Nielsen Styremedlem Knut Stensrud Styremedlem/ dugnadsansv Styremedlem/ sponsoransv Kjetil Robberstad Ole Petter Løvstad Støtteappart for lagene i SIL Støtteopparat for hvert lag i SIL består av trener(e) og 3 oppmenn pr. lag/årstrinn. Oppmenn og trenere er direkte underlagt styret i klubben. Oppmennene sitt primære ansvar er å ivareta de praktiske og utenomsportslige gjøremål. Det sportslige ansvar, samt laglederfunksjonen under kamp vil i regelen være trenerens ansvar. Som tidligere nevnt kreves det 3 oppmenn pr. årsklasse. De har følgende arbeidsfordeling: Oppmann 1.: Administrativ og foreldreansvarlig Skal ha ansvar for lagets administrative drift. Bl.a. ajourhold av lagslister, formidle beskjeder til spillere/foreldre/foresatte. Delta på lagledermøter Avholde foreldermøte Ha ansvar for det praktiske opplegg og gjennomføring av deltagelse i turneringer,sammen med trener og oppmann 2 og 3 Følge opp e-post fra juniorleder. Omberamme kamper Oppmann 2.: Matrialansvarlig Ha ansvar for lagets utstyr. Tilrettelegge nødvendig utstyr i god tid før trening/kamp Være tilstede på treninger etter treners ønske Sette opp kjørelister til kamper Være tilstede på kamper Utfylling av dommerkort før kamper Ta hånd om skadede spillere, eventuelt transport til lege, varsle foreldre/foresatte Oppmann 3.: Dugnads/økonomi og Sosialansvarlig Være lagets dugnadskontakt/ansvarlig Ha helhetlig oversikt og fordeling av innsats blant foreldre for alle typer arrangementer, også egenintierte. (altså føre dugnadslister) Ivareta det sosiale rundt lagene, og arrangere sosiale tiltak utenom trening og kamper. Prøve å skaffe dugnader, sponsorer til inntekt for lagskassen. Husk fordeling 30/70. Ansvar for lagkasse lagets økonomi Avhjelpe de 2 andre oppmennene etter behov. Styret kan vurdere å trekke lag fra seriespill, hvis ikke oppmenn til lagene er på plass ved sesongstart. Oppdatert oversikt over oppmenn med tlf.nr. og e-postadr. finner du på klubbens hjemmeside.:www.silhandball. no Trenere for lagene i SARPS- BORG IL - HÅNDBALL Organisatorisk tilknytning Trener er direkte underlagt styret i klubben. Faglig er juniorleder den nærmeste overordnede. Mål Treneren plikter å gjøre seg kjent med og etterleve SIL`s til enhver tid gjeldende mål og vedtatte retningslinjer. Arbeidsoppgaver Trener skal lage mnd./halvårsplaner. Trener er hovedansvarlig for lagets sportslige utvikling og laglederfunksjon under kamp. Trener skal arbeide målbevisst for god sosial samhørighet i laget. I samarbeid med oppmann 1. arrangere spillemøter og foreldremøter med jevne mellomrom. Profilere våre sponsorer på en positiv måte. Fravær Dersom trener av spesielle grunner ikke kan være tilstede ved trenings og kampaktivitet, er det treners ansvar å skaffe en annen ansvarlig person og gi vedkommende detaljert program for treningsopplegg, og eventuelle notater for kampforberedelser/gjennomføring. Godtgjørelse Trener(e) får utbetalt et trenerhonorar etter klubbens trenersatser. Oppdatert liste over trenere sesongen 08/09 finner du på vår hjemmeside.:www.silhandball.no SIL jobber med å utarbeide en Visjon/mål og rammeplan for klubben. Når den foreligger vil den være å finne på vår hjemmeside.:

6 SPORTSLIG TILBUD JUNIOR- AVDELINGEN SESONGEN 08/09 ALDERSKLASSEN 8 TIL 12 ÅR Sportslig ambisjon: Her skal man satse på bredde, samhold, vennskap og lagånd. Norges idrettsforbunds Barneidrettsbestemmelser skal ligge til grunn for aktivitetene på disse alderstrinnene. Inndeling av lag: Geografisk/skole/vennetilhørlighet legges til grunn for inndeling av lag. Kamper: Alle som tas ut til kamp skal spille, spillerne skal tilstrebes mest mulig lik spilletid, men innsats og treningsframmøte kan gis vekt i fordeling av spilletid/antall kamper. Max 12 spillere kan delta på en kamp. Støtteapparat: Oppmenn, dette bør rullere blant foreldrene. Trener bør ha trener 1 kompetanse eller ha gjennomgått kurs som aktivitetsleder barnehåndball, eller andre kurs i regi av klubb eller region for trening av barn 9 til 11 år. Det skal være 1 trener pr. 15 barn. Har man en gruppe på for eksempel 25 barn skal man ha 1 hovedtrener og 1 assistenttrener. Lisens og forsikring Håndball-lisensen 2008/2009 Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud er også pliktige til å løse lisens. For spillere som fyller 13 år i 2009, betales det lisens som gjelder for perioden For de som begynner å spille håndball etter gjelder egne priser (se oversikt på lisensblanketten) Lisens kan ikke betales uten gyldig KID Det er obligatorisk med bruk av KID ved betaling av lisensen. KID er personlig, og skal kun benyttes for personen lisensen gjelder. Klubben kan finne din KID på Klubbsiden på og du kan selv finne din KID på Personlig side på På forhåndsutfylte lisensblanketter er KID påført blanketten. Treningstid: Spillerne i alderen 8 og 9 år tildeles 1 time i hall pr. uke. Om mulig tildeles de i tilegg 1 time i Gymnastikk-sal pr. uke. Spillere i alderen år skal tildeles minimum 2 x 1 time i hall i uken. Spilletilbud: Spillere i klassen 7 og 8 år kan delta i Loppetass-spill. Spillerne i klassen 8 til 12 år kan delta i seriespill. Fra J/G 9 år kan man delta på turneringer. G/J 12 år kan i tillegg til seriespill melde seg på tema-turnering og Umbro-cup i regi av Region Øst. Spillere i alderen 8-12 år kan ikke delta i turneringer utenfor Norges grenser. Sportslig tilbud JUNIORavdelingen sesongen 08/09 Aldersklassen 13 til 16 år Sesongen 08/09 vil det bli innført en ny treningsmodell. Ved å innføre denne modellen ønsker Sarpsborg IL å oppnå følgende: Alle spillere skal få muligheter, tilpasset sitt ambisjons og ferdighetsnivå Alle spillere skal utvikles, trenes og bli tatt seriøst, og de skal trives Foreldregruppen skal være positivt engasjerte og viktige støttespillere

7 FORKLARING TIL MODELLEN Det skal som utgangspunkt jobbes med 2 trenere pr. årstrinn fra 13 års nivå. Det vil si totalt 8 trenere på gruppen år. Foreldre må i tillegg brukes til ulike oppgaver for eksempel basistrening. Begge trenerne bør ikke være på kamp. Foreldre kan ta laglederansvar i kampene når de er skolert til det. Vi ønsker å få til et team på 4 trenere i henholdsvis gruppen 13/14 og 15/16. Dette forutsetter parallelle treninger i hall for gruppene (Jfr. Hallfordeling) Disse trenerne kan avklare seg imellom hvilke treninger som kan kjøres sammen, vikariere for hverandre osv. Dette forutsetter god kommunikasjon underveis. Det vil være 2 obligatoriske halltreninger og 1 variert basistrening for J13,j14,j15 og 3 obligatoriske halltreninger og 1 variert basistrening for J16. Basistrening og ekstratrening vil bli lagt opp for 2 og 2 årstrinn. Ekstratrening må man forplikte seg til å delta på. Spillerne skal kunne melde sin interesse for å delta på ekstratrening, men for å delta så ligger det noen forutsetninger i bånn. De må blant annet være på de obligatoriske treningene Frammøte til treninger, fokus/innsats på trening vurderes også. Spillere som har meldt sin interesse og ikke kommer med, skal få en begrunnelse av trener om hvorfor og få en konkret tilbakemelding om hva som kreves av utøveren for at de skal kunne få delta på ekstratreningen. Ekstratreningen er teknisk og taktisk trening, den vil skje fra kl til om morgenen i Sarpsborghallen og trenerne vil være Michael Thomsen og Kristian Harstad, de trekker inn gjestetrenere etter behov. Aktuelle guttespillere kan delta på ekstratreningene sammen med jentene. Hospitering/spill på høyere lag skjer etter utvelgelse fra trener. Østlands-serien (J14) og Posten-serien (J16) har vi definert som Prestasjonsturnering. Det betyr at her skal til enhver tid de spillerne (med de beste håndballferdighetene være med uansett alder. Her er det trenerne som velger spillere (laget).

8 Medlemskontingent: Enkeltmedlem kr 350,- Familiemedlem (foreldre/foresatte + barn) kr 550,- Treningsavgift: Old boys over 35 år Senior år 18 år lag år år 8-10 år kr 1.500,- pr sesong kr 2.400,- pr sesong kr 2.400,- pr sesong kr 1.800,- pr sesong kr 2.100,- pr sesong kr 1.800,- pr sesong kr 1.200,- pr sesong Treningsavgiften blir i år på 1 innbetaling. Dvs at hele beløpet forfaller til betaling 1.november. Begynner man etter 1.januar betaler man halv avgift. Flere enn 1 barn gir 25% rabatt pr barn som er yngst. Bekreftelse på lest informasjonshefte Jeg Navn bekrefter at jeg har lest infohefte fra Sarpsborg il. Jeg godkjenner vilkårene for medlemskap i klubben Underskrift foresatt hvis medlemmet er under 18 år

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Randesund Idrettslag Sukkevann Idrettspark, Dvergsnesveien 31 4639 Kristiansand Telefon 38 17 00 70 www.randesundil.no - e-post: post@randesundil.no

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 Innhold Innhold...2 1. Stillingsinstruks DHK rekrutt...3 1.1 Sportslig leder (rekrutt)...3 1.2 Trener...3 1.3 Assistent

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Årshjul Håndballgruppen i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside)

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen. Med blikk for de beste og rom for alle

Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen. Med blikk for de beste og rom for alle Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen Med blikk for de beste og rom for alle Trener Evelyn Håvik 996 18 698 evelynhavik@gmail.com Trener Heidi Hagen Dahl 975 29 716 heidi.hagen.dahl@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle!

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle! Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening Fotball til glede for alle! Barkåker 27.01.2015 1 Visjon og misjon Sportsplanen er koblet til klubbens visjon og misjon som er: Visjon: Fotball til glede

Detaljer

Håndbok for Lagledere 2009/2010

Håndbok for Lagledere 2009/2010 Håndbok for Lagledere 2009/2010 Desember 2009 Rev 0 Innholdsfortegnelse Lagleders oppgaver... 3 Administrativt... 3 Sosialt miljø... 3 Trening... 4 Kamper... 4 Før kamp... 4 Under kamp... 4 Etter kamp...

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen TRY fotball - Sportsplan Pr. 07.04.2015 Gyldig for 2015-sesongen 1 OM SPORTSPLANEN TRY er et gammelt idrettslag som gjenoppstod i 2005. Fotballgruppen teller pt. ca. 300 spillere. TRY Fotball har guttelag

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

Sportsplan for Randesund IL Håndball!

Sportsplan for Randesund IL Håndball! Sportsplan for Randesund IL Håndball! Styret i RIL håndball har satt en visjon vi ønsker alle i RIL Håndball skal strekke seg etter, og verdier som skal følges i jobben i å nå visjonen og målene vi har

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet Side 1 av 5 Innledning Rammeplanen bygger på strategien for Asker Skiklubb Håndball (Asker Håndball) vedtatt av styret november 2006, og er ment å være et arbeidsverktøy: Et arbeidsverktøy for lagledelsen

Detaljer

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen.

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen. NHIL håndball Nordre Holsnøy Idrettslag (NHIL) håndball skal være et tilbud til alle håndballinteresserte i Meland Kommune. For tiden er det bare jentelag i NHIL. NHIL Håndball trener i Meland Aktiv på

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Strategiplan_ Sportslige Målsetninger

Strategiplan_ Sportslige Målsetninger Sesongene: 2017/18 2018/19 2019/20 Innholdsfortegnelse 1 Innledning - Verdigrunnlag - Visjon - Hovedmål og prinsipper - Miljø og trygghet 2 Sportslig målsetting - Hoved og delmål, senior, junior og barn

Detaljer

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu Høybråten Basket for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål www.hbbk.nu Visjon Basket for alle Verdigrunnlag Toleranse - Respekt- Idrettsglede Sosiale mål Trygghet - Trivsel - Tilhørlighet www.hbbk.nu

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT Utgitt av: Norges Håndballforbund Redaksjon: Tone Kluge Opplegg: Torbjørn Johnsen Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Grafisk prod.: Kurer Grafisk AS Utgitt: August 1997 Opplag: 20 000 Velkommen til håndballfamilien

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Foreldrekontrakt. Blindheim Håndball. Sesongen

Foreldrekontrakt. Blindheim Håndball. Sesongen Blindheim Håndball Sesongen 2012-2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 BETINGELSER... 4 2.1 Medlemskap i Blindheim Idrettslag... 4 2.2 Betalt aktivavgift for Blindheim Håndball... 4 2.3 Delta

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

Randesund IL Håndball. RIL er til for alle som vil Stiftet 1946

Randesund IL Håndball. RIL er til for alle som vil Stiftet 1946 RIL er til for alle som vil Stiftet 1946 Samhold Mangfold Utvikling Glede Fakta om klubben Sørlandets største idrettsklubb 2500 medlemmer 400 voksne ledere og trenere Norges største håndballklubb 85 lag

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle VESTBYEN VE ST BY E N Idrettsglede for alle Kom bli med og svøm! Allianseklubb til Vestbyen Idrettslag, stiftet 6.4.1921 IL Visjon Idrettsglede for alle Vestbyen IL Svømming ønsker å være en breddeklubb,

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL Funksjonsbeskrivelse: Håndballstyret side 1 av 5 5 Formål: Ansvarlig: Referanser: Klarlegge funksjon og rolledeling i håndballstyret Styrets leder Funksjonsbeskrivelser Lag Funksjonsbeskrivelser Sportslig

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR JAR HÅNDBALL

STRATEGIPLAN FOR JAR HÅNDBALL STRATEGIPLAN FOR JAR HÅNDBALL SESONGEN [2014 2017] Jar April 2014 1 Vedtatt på Årsmøtet 31. mars 2014 1. Innledning Denne strategiplanen skal være et styrende dokument for den aktiviteten Jar Håndball

Detaljer

V e l k o m m e n t il H å n d b a l l g r u p p e n Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige

V e l k o m m e n t il H å n d b a l l g r u p p e n Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige Velko mmen til Håndballgruppen I Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige organisasjonen på Romsås. Vi håper medlemskapet blir til like stor glede for

Detaljer

Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer

Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer Årlig handlingsplan i eget dokument 31.8.2016 2.0 1 av 9 Innhold 1 Formål... 2 1.1 Visjon... 3 1.2 Hovedmål... 3 1.3 Etiske retningslinjer... 3

Detaljer

Lagledermøte 19.august 2015

Lagledermøte 19.august 2015 Lagledermøte 19.august 2015 Innmeldinger Skjema vil komme på hjemmesiden under dokumenter Sendes til medlem@askeribk.no Inntil 3 treninger før de må bestemme seg Ingen kamper før medlemsavgift (og dermed

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Strategiplan for SKI IL HÅNDBALL. Sesongen 2015-2016 Sesongen 2016-2017 Sesongen 2017-2018

Strategiplan for SKI IL HÅNDBALL. Sesongen 2015-2016 Sesongen 2016-2017 Sesongen 2017-2018 Strategiplan for SKI IL HÅNDBALL Sesongen 2015-2016 Sesongen 2016-2017 Sesongen 2017-2018 Kommende status: Vedtatt på Årsmøtet i Ski IL Håndball 17. mars 2015 0 Innledning Denne strategiplanen skal være

Detaljer

Formålet med sportslig plan

Formålet med sportslig plan Formålet med sportslig plan Bakgrunnen for dokumentet er at vi ønsker en helhetlig linje for ØHIL Bandy Vi ønsker å oppnå forutsigbarhet for utøvere, foreldre, trenere og lagledere i forhold til treningstilbud,

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2017... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017 MØTE 14.AUGUST 2017 Lag, trenere, lagledere, treningstider og kamper Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider avklart, endelige terminlister 25.august Endringer i treningstider pga kamper sendes

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer