LOHØGDA-NYTT KLART JA TIL DYREHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOHØGDA-NYTT KLART JA TIL DYREHOLD"

Transkript

1 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 4/2013 EKSTRAORD. GENERALFORSAMLING JA TIL DYREHOLD OG AVFALLSBRØNNER Den ekstraordinære generalforsamlingen 11. september i Haugerud kirke sa et klart ja til fortsatt dyrehold og til etablering av avfallsbrønner. Frammøtet var svært godt. Det møtte 141 andelseiere, hvorav 41 med fullmakt, slik at det til sammen var 182 stemmeberettigede. Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen El-Aqil 3. oktober 2013 KLART JA TIL DYREHOLD Et forslag om å tillate dyrehold ble vedtatt på vår ordinære generalforsamling i juni med stemmetallene 68 for og 63 i mot. Når saken nå kom opp igjen skyldtes det at en gruppe andelseiere krevde saken behandlet på nytt. Debatten ble svært kort denne gangen. De frammøtte syntes tydeligvis at det som skulle sies i saken ble sagt forrige gang. Avstemningen viste at flertallet for dyrehold var større enn i juni, nemlig 99 mot 67. Styreleder Laila el Aqil, møteleder Jan-Erik Nielsen og forvaltningskonsulent Erik Braathen Møtet ble åpnet av styreleder Laila el Aqil, som ønsket velkommen og kort redegjorde for de to sakene som skulle behandles. Kun en hund eller katt Det er viktig å få med seg at det kun er tillatt å holde én hund per husstand og at det ikke er tillatt med oppdrett. Hundeeiere skal undertegne hundeerklæring som leveres styret. Dyrekomite Det er allerede utpekt en dyrekomite. Den består av Wibeke Djume, Erlends vei 11 og Astrid P. Jenssen, Kristins vei 29. STYRETS KONTORTID POST TIL STYRET - BESTILLING AV SKILT TIL POSTKASSE OG RINGEKLOKKE Hjemmeside: Styret har kontortid 1. og 3. tirsdag i hver måned kl (unntatt juli og august) Post til styret bes lagt i styrets postkasse ved inngangen på gavlen i Kristins vei 39. Borettslagets e-postadresse er: Vaktmesternes e-postadresse er: Bestilling av skilt til postkasser og ringeklokker kan skje hos vaktmester i Erlends vei 62.

2 Klager og henvendelser vedr dyrehold vil bli sendt dem for oppfølging. Enkelte saker vil nok som tidligere bli behandlet av styret. Vi skal komme nærmere tilbake til retningslinjene for dyrehold i Lohøgda senere. Søppelmengden øker Når vi i tillegg får opplyst at søppelmengden har økt med 40 % de 10 siste årene var det ikke vanskelig å velge. Retningslinjene tas inn i husordensreglene, og dyreeier forutsettes å forvalte dyreholdet i henhold til husordensreglene. Avvik fra retningslinjene om dyrehold anses som mislighold av borettslagets husordensregler. OVERVELDENDE FLERTALL FOR AVFALLSBRØNNER Det har lenge vært behov for å fornye og øke kapasiteten på vårt avfallssystem. Styret hadde mulighet til selv å avgjøre saken, men valgte i stedet å legge den fram for generalforsamlingen. Årsaken var prisforskjellen på alternativene og ikke minst det estetiske inntrykket. Valget sto altså mellom søppelskap og avfallsbrønner. Antall hentestasjoner ville blitt det samme uansett hvilket alternativ som ble valgt. Alternativet med nedgravde avfallsbrønner koster noe mer, men har en rekke fordeler. Vi får et tilnærmet skjult avfallssystem med minimalt vedlikeholdsbehov. Dessuten er det lite lukt. Det estetiske inntrykket i borettslaget forsterkes. Færre hentestasjoner Det blir altså færre hentestasjoner (21 stk) enn tidligere, og noe lengre å gå for enkelte. Dette bestemmer vi ikke helt på egenhånd. Renovasjonsetaten deltok på befaringer og hadde klare føringer. Alternativene Det billigste alternativet var å utplassere noe over 50 søppelskap i området, men denne løsningen hadde flere svakheter. Frittstående skap forfaller og må jevnlig vedlikeholdes. De vil være utsatt for hærverk og tagging. Dessuten blir det aldri pent med skap plassert i området vårt. Lukt ville lett kunne blitt et problem. Søppelskap som står ute i solen vil lukte. Godt frammøte Styret var ikke i tvil om hvilken løsning som var best. Det var ikke generalforsamlingen heller. Forslaget om avfallsbrønner ble vedtatt med overveldende flertall.kun 31 stemte mot. Generalforsamlingen ble hevet kl

3 Befaring med tilbydere Allerede 12. august ble det foretatt befaring med OBOS Prosjekt og 4 tilbydere for nye avfallsplasser. Frist for innlevering av tilbud ble satt til mandag kl OPAS har kontrollert og sammenlignet disse. Resultatet vil bli lagt fram for styret til avgjørelse i oktobermøtet. BEDRET UTEBELYSNING I borettslaget er det dårlig lys flere steder på gangveiene. Det kan skape problemer, ikke minst i den mørke årstid. Det er vanskelig å oppdage islagte partier. Mange engster seg også for å ferdes på dårlig opplyste steder. Nå står to nye blokker for tur. Det er Kristins vei 23 til 37. På strekket og vil det bli drenert på begge sider av blokka. I nummer 29 til 33 er det kun nødvendig å drenere på inngangssiden. KONTORMEDARBEIDER ANSATT I samsvar med vedtaket på generalforsamlingen i juni har styret engasjert en kontormedarbeider på timebasis. Stillingen er et engasjement på 1 år. Valget falt på Gunhild Lind. Hun har lang erfaring som kontormedarbeider i Asperud borettslag og som styremedlem i andre OBOS-lag. For å bedre på dette har styret fått satt opp ny belysning på gavlveggen ved Kristins vei 37. Her var det spesielt mørkt. Lyskasterne er tilkoblet bevegelsessensorer og slår seg på når noen nærmer seg området. Lampene lyser godt opp området. Strømforbruket er lavt da de kun står på når noen er på veien. Styret har mottatt flere gode tilbakemeldinger på tiltaket. Flere lamper kommer Tilsvarende ønske om belysning er kommet fra andre steder i borettslaget. Styret har derfor vedtatt å følge opp dette ved å montere lamper ved Kristins vei 24, Erlends vei 14, 28, 44 og 60. Det er Elektro-Sivert som har fått oppdraget. Lampene vil komme på plass med det første. DRENERINGSARBEIDENE FORTSETTER Før sommerferien rakk vi å bli ferdige med dreneringsarbeidene i første del av Kristins vei. Trapper og bed ble satt på plass og i stand. Mange steder var det fint å få ryddet opp. Gunhild Lind Gunhild er utdannet lærer, har bakgrunn som koordinator i ulike typer organisasjoner og utdannelse innen økonomi og ledelse. Hun er dessuten medlem av OBOS representantskap. Det er således en meget velkvalifisert medarbeider vi har ansatt. Vi ønsker Gunhild velkommen til Lohøgda.

4 UTSKIFTING AV ENTRE- OG KJELLERDØRER I løpet av vinteren vil alle gamle entredører og dører i fellesarealene i kjellerne bli skiftet ut. Samtidig blir det foretatt betydelige brannsikringsarbeider ved at ca 300 gjennomføringer etter kabler og rør blir tettet forskriftsmessig med brannhemmende masse. Det er således blitt gjort mye siste året for å ivareta brannsikkerheten i borettslaget. Dørene skal leveres med lydisolerende egenskaper rw 35 db eller bedre. Den 5. august gjennomførte OPAS befaring med tilbydere. Frist for innlevering av tilbud ble satt til torsdag kl På neste styremøte vil styret ta stilling til valg av leverandør. Oppstart antas å bli en gang i november. NB: Styret vil IKKE ha tilsendt kvitteringer på utskiftet dør nå. Dørene skal inspiseres og eventuelt godkjennes. De dørene som ikke tilfredsstiller dagens krav til brannsikkerhet og støydemping skiftes ut. De andelseiere som allerede har foretatt utskifting av døren (til godkjent type, utførelse og farge) vil få utbetalt den summen, som ny dør vil koste borettslaget. Refusjon sendes til beboere med godkjent dør når alt er ferdig. Det vil ikke skje før langt ut i neste år. Kanskje nærmere sommeren. SYKKELPARKERING I TØRKEBÅSER Inntil vi har funnet en fast løsning ber vi om at det benyttes kun en tørkebås ved hver blokk til hensetting av sykler. Nå brukes alle og det hindrer de som vil tørke klær ute. Dette er et nytt og betydelig prosjekt. I fellesarealene omfatter dørutskiftingen ca 380 dører. I tillegg kommer ca 231 entredører. Låssystemet på alle kjellerdører skal samkjøres med borettslaget øvrige låssystem. Hvis det er mulig vil eksisterende låser bli remontert i de nye dørene. Entredørene til leiligheter blir levert med overlås (sikkerhetslås) i tillegg til FG-godkjent hovedlås. Sykkelstativ og andre tiltak i forbindelse med sykkelparkering i tørkebåser er tatt inn i styrets prosjekt for uteområdene.

5 ELEKTRISK AVFALL Elektrisk avfall skal ikke kastes i søpla eller legges sammen med stort avfall. Alt elektronisk utstyr som mobiltelefoner, ladere, TV, data, hvite- og brunevarer og lignende er spesialavfall. Det kan leveres til nærmeste elektroforhandler, som selger tilsvarende utstyr. Gjenbruksstasjonen på Brobekk Småelektronikk og større ting som vaskemaskiner, kjøleskap, frysere, TV og lignende kan leveres gratis på gjenbruksstasjonen på Haraldrud, Brobekkveien 87. Her tar de i mot det aller meste av farlig avfall, kjemikalier, elektronikk, hvitevarer, metaller, møbler, bygningsavfall og andre materialer som kan gjenvinnes. NY AVTALE OM TRAPPEVASK Styret har underskrevet ny kontrakt med Øko- Rent om trappevask. Den nye avtalen løper fra til Oppdragets omfang: - Vask av trapper og avsatser i samtlige oppganger en gan pr uke - Vinduspuss av oppgangsvinduer 2 ganger pr. år (desember-mai) - Tilsynsrenhold av håndløper og postkasser - Tekstilmatte i oppgangene fra 1.nov - 1.mars Batterier Batterier tas i mot i de fleste dagligvarebutikker. Spesialkontainere vil bli utplassert Hver høst og vår vil styret bestille spesialkontainere for elektrisk avfall til utplassering i borettslaget. Rundskriv om dette vil komme med det første. TUSEN TAKK Renholdet utføres på dagtid mellom og (mandag, tirsdag og onsdag) Øko-Rent er ansvarlig for at arbeidet til en hver tid utføres korrekt. Øko-Rent forplikter seg til å rette opp i eventuelt mangelfullt utført arbeid innen 24 timer. Ved mislighold kan avtalen i avtaleperioden sies opp med 3 måneders skriftlig varsel, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Styret takker så mye for de mange hyggelige og oppmuntrende «stå på» hilsener pr e-post som vi mottar om dagen. Det samme skjer når vi treffes ute i borettslaget. Det er koselig, det varmer og det gir oss ny energi til å fortsette arbeidet med de mange oppgaver som ligger foran oss. Firmaet har skiftet ut 4 renholdere hos oss. HOLD YTTERDØRENE LÅST Det er gjort forsøk på innbrudd i postkassene i Erlends vei 21. Vi minner igjen om at ytterdørene alltid skal være låst.

6 KONTROLL AV AVLØPSRØR Aktiv Rørinspeksjon AS har foretatt videofilming av en del avløpsrør i borettslaget og utarbeidet rapport, som er oversendt styret. Filmmaterialet er vurdert av OPAS, som tviler på nødvendigheten av å foreta en rørspyling av alle avløpsrør i laget. De viser til at beregnet levetid for borettslagets rør er ca 7 år. NYE DEKODERE Canal Digital har omsider fått levert de nye TV-dekoderne. De ble levert på døra og en montør bisto beboerne etter behov. Det gjenstår et lite antall, som av en eller annen grunn ikke kunne være tilstede. De vil få ny henvendelse om montering. HUNDER - SKILT OG OPPSLAG I forbindelse med at generalforsamlingen har vedtatt at det skal være tillatt å holde dyr i Lohøgda, vil det bli satt opp informasjons-skilt i borettslaget. Dette vil skje i samarbeid med dyreholdskomiteen. VANNSKADER Det er meldt om lekkasje fra vaskemaskin i en leilighet i Erlends vei. Vann har rent ned til underliggende leilighet, hvor det er nedsenket himling. Lekkasjen kom fra rørmuffen der vaskemaskinen er tilkoblet avløpsrøret. Skadeomfanget blir nå taksert. IKKE HELGE- ELLER KVELDSVAKT Leveransen ble sterkt forsinket, blant annet på grunn av feil ved det første partiet. De passerte rett og slett ikke sikkerhetskontrollen og ble returnert. Etter forhandlinger har styret oppnådd en økonomisk kompensasjon for sen leveranse. ISTAD HJEMKRAFT Istad Kraft har foretatt en oppsummering av året Her framgår det at besparelsen for nettleien ved fellesmåling har vært kr 284 pr. andelseier. Det vil si kr tilsammen. Borettslaget har ikke helge- eller kveldsvakt for å ta seg av lekkasjer og lignende. Vaktmesterne har arbeidstid som alle andre. Dessuten er dette arbeid som må utføres av fagfolk. Oppstår det problemer som ikke kan vente, må beboer selv ringe Rørleggervakta. LOHØGDAS HJEMMESIDE net- Borettslagets hjemmeside ligger ute på tet. Siden inneholder en mengde stoff. I Erlends vei måtte en beboer tilkalle Rørleggervakta på grunn av tett rør. Det viste seg at det var hovedrøret som var tett og det måtte tilkalles spylebil. Utgiftene dekkes av borettslaget. Det er styremedlemmene Solveig Nilsen og Synøve Furulund som nå har ansvaret for å holde den ajour. Gå inn på:

7 BRUDD PÅ VARMEKABLER Vi har også mottatt noen meldinger om brudd på varmekabler i baderom. Dette dekkes vanligvis av forsikringen. Reklamasjonstiden er som regel 10 år. Andelseier må dekke egenandelen. Varmekablene i trappa ved Kristins vei nr 24 (gavlvegg) fungerer ikke. Borettslaget har hatt elektriker på stedet, som har påvist flere brudd. M-tek er bedt om å utbedre skaden. Fint at det oppdages nå før vinteren. VELKOMMEN SOM NY NABO I august og september godkjente styret 14 nye andelseiere, i tillegg til to overføringer mellom slektninger. Vi ønsker alle dere som er nye velkommen til borettslaget og håper og tror dere vil finne dere til rette og trives hos oss. Nyinnflyttede får ett eksemplar av lagets jubileumsbok og siste årsmelding. I borettslagets husorden finnes råd og veiledning om forholdene i vårt borettslag. Ta en kikk på husordensreglene før du setter i gang med reparasjonsarbeider. Der finner du noen regler om når naboene setter pris på at det ikke bankes og bores. Det er viktig å merke seg at støyende arbeider ikke finner sted fra kl dager før helligdager og fram til første arbeidsdag kl Hverdager til kl Husordensreglene finner du bak i årsmeldingen. Bestilling av nødvendige nye nøkler gjøres til vaktmesterkontoret. Vaktmester fyller ut betalingsgiro. Ved kvittering på innbetalt giro blir nøkler deretter utlevert. NAVNESKILT ER GRATIS Alle kostnader til navneskilt på postkasser og ringetablå dekkes av borettslaget. Skilt kan bestilles hos vaktmester, som også vil stå for monteringen. MØTEPLAN - KONTORTID Styrets møteplan for resten av året er: 17.10, 14.11, kl Styret har kontordag 1. og 3. tirsdag i hver måned, kl Unntatt i juli og august. Innkommet post behandles hele tiden fortløpende. Styret Leder: Laila el-aqil, Kristins vei 27. Nestleder: Erik Martinsen, Kristins vei 25. Styremedlemmer: Synøve Furulund, Erlends vei 4. Solveig Nilsen, Kristins vei 7. Gjert Løfgren Erlends vei 48. Varamedlemmer: Roy Hansen, Kristins vei 38. Holger Rasmussen, Erlends vei 46. Berit Paulsen, Erlends vei 48. Victor Midtgård, Kristins vei 39. VELFERDSUTVALGET SPESIAL På de følgende sidene kan du lese om velferdsutvalgets turer. Kanskje finner du noe som passer for deg.

8 Nytt fra velferdsutvalget TUR UT I DET BLÅ ringt velkommen med bjella i stabburstårnet. Første mål var nådd. Vi var kommet til Soli Brug. 15. juni arrangerte velferdsutvalget sommertur for beboerne i Lohøgda borettslag. I år hadde turen en ny vri. Ingen visste hvor vi skulle. Alle hadde bare fått beskjed om å møte opp utenfor styrekontoret, og at vi skulle spise frokost og middag på turen. Ole Dørje forteller om sagbrukets historie Reiselederne hadde kledd seg i blått og møtte reisefølget med blå ballonger. Det ble gjettet og fundert om vi skulle reise med luftballong, skip, båttur eller om vi skulle til Blaafarveværket. Det var forslag om vestover, nordover, sørover, og østover. Bussen dro fra Tveita og satte nesa nordover. Dette var selvfølgelig lureri, og vi tok av fra Lillestrøm og kjørte over traktene mot Bjørkelangen, og mange var sikre på at vi skulle til Sverige, men den gang ei. Bussen snudde, og vi kom ned mot Moss. Frokost på Soli Brug Her ble det frokost, foredrag om sagbrukets historie, og vi fikk se mange bygninger med fantastisk kunst. Det var malerier, smijern, tegninger, keramikk og mye mer. Alle koste seg, og noen dro også videre med et kunstverk rikere. Mens vi kjørte hadde alle fått ledetråder om at vi skulle på kunstutstilling. Da kom tanken om at vi kanskje skulle ta Bastøfergen over til Horten. Skiltet med Jeløya dukket opp, og alle trodde at det var hit vi skulle. Fjesene ble lange da bussen bare kjørte forbi. Etter en stund kjørte vi inn på en parkeringsplass, og alle fikk beskjed om å vente, da vi skulle ha en guidet tur. I det fjerne skimtet vi en gård og så startet det med at vi ble

9 Neste stopp ble lettere å gjette. Da var det Gamlebyen i Fredrikstad som ble det store målet. Etter en travel dag og mange inntrykk smakte det godt med middag på Majorens Kro & Stue. Noen syntes også at det var godt med en pust i bakken etter at vi hadde klatret opp og ned vollene på Fredrikstad festning. Dette var en veldig spennende del av vår historie. Etter middagen dro vi hjem med bussen. Vår blide sjåfør fraktet oss vel hjem til Tveita, kanskje litt mer kunnskapsrike. Vi takker alle for en hyggelig tur. Eili og Solveig Vår guide Kurt i Gamlebyen i Fredrikstad Vi hadde en flott omvisning med en meget kunnskapsrik guide og ble fortalt spennende fortellinger om Fredrikstad JULETUR LØRDAG 30. NOVEMBER Velferdsutvalget inviterer alle til julemiddag i Bjørkesalen på Ålgård gård. Stedet ligger en halvtimes kjøring fra Oslo. Denne lørdagen var også den store bryllupsdagen. Vi så ikke mindre enn 5 brudepar, som gikk rundt i Gamlebyen og ble fotografert. Marked og shopping ble det også tid til. Det tidligere kyllingfjøset er bygget om og blitt en flott festsal, hvor alle møblene er laget av bjørk. Her finner vi alt på et plan, både gårdsbutikken (som består av forskjellig tradisjonsmat, håndverk og juleutstilling av diverse gaveartikler) og festsalen som står pyntet til jul. Det blir servert frokost på Grensestua. Derfra reiser vi til Charlottenberg for å handle før julemiddagen. Prisen for juleturen er kr. 490,- pr. pers. Billetter selges 19. november på styrekontoret kl Middag i Majorens Kro & Stue Velkommen skal du være.

10 ÅRETS SOMMERTUR BLE AVLYST Velferdsutvalget hadde planlagt tur til Århus i august. Som reiseledere syntes vi dette så veldig spennende ut, da Solveig var med på visningstur tidligere i år. Dette var et nytt opplegg fra turistkontoret i Århus, med mye spennende på programmet. Det kom imidlertid for få påmeldinger, slik at turen måtte avlyses. Vi satt igjen med følelsen av at Århus ikke var eksotisk nok. Vi beklager det til de som hadde meldt seg på og som hadde begynt å glede seg til turen. SOMMERTUREN 2014 Velferdsutvalget er tidlig ute med programmet for neste års sommertur. Denne gangen går turen til Stockholm i juni. Stockholm har mye å by på og vi tror at dette vil bli en kjempetur. Vi har ikke fått endelig pris ennå, men regner med at det blir ca ,- pr. pers. Vi håper at både nye og gamle reisevenner vil være med. Dette er en fin måte å bli kjent med naboer på. Mange har knyttet sterke vennskapsbånd etter å ha vært på tur. Vårt mål er som kjent: Vi er borettslaget som bryr oss om hverandre, og ikke med hverandre. Dag 1 Stockholm 4-dager i juni 2014 Avreise fra Tveita kl Vi kjører via Ørje, Karlstad og Ørebro. Beregnet ankomst Stockholm, ca. kl Underveis har vi noen korte pauser og en solid lunsjstopp (ikke inkl). Vi sjekker inn på Scandic Sjöfartshotell *** i sentrum av Stockholm. Hotellet ligger på Södermalm. Bare 200 meter fra Skeppsbron som fører over til Gamla Stan. Søder er kanske den mest levende bydelen i Stockholm. Her finner du kultur, fornøyelsesliv og fastboende i en skjønn blanding. Middagsbuffet serveres på hotellet kl Resten av kvelden til egen disposisjon. Vi vil sette stor pris på om dere kan gi oss tilbakemelding om dette er av interesse. Velferdsutvalget fortsetter planleggingen hvis dette er interessant. Send gjerne mail til Eller ring (helst mellom kl, 18-20) Solveig: Eili: Eili og Solveig

11 Dag 2 Frokost før vi samles i bussen kl for en 2,5 timers sightseeing. Vi får med oss de viktigste fasilitetene i sentrum, Drottningholms slott, kirker, statshuset m.m. Tidlig kveld kjører vi til Skansen og fornøyelsesparken Grøna Lund. Et besøk her er en vandring gjennom kultur Drottningholms slott finnes på UNESCO`s liste. Det er vår tids best bevarte kongelige slott som er oppført på 1600-tallet i Sverige og som samtidig er representativt for all europeisk kongelig arkitektur fra den tiden. Drottningholm slott Skansen er ikke bare et av verdens eldste friluftsmuseum, men også Stockholms eneste dyrepark. Så skal vi være med på en skjærgårdstur med S/S Stockholm kl , med lunsj om bord. Skansen frister med opplevelse for både store som små. Her får vi muligheter til å kjøpe oss noe å spise m.m. Bussen kjører tilbake til hotellet på avtalt tid. Dag 3 Frokost på hotellet. I dag skal vi kose oss i Stockholm på egenhånd.felles middagsbuffet på hotellet kl

12 Dag 4 Etter frokost, kl.09.00, setter vi kursen vestover via Uppsala. Vi besøker Slottet og Domen Vi fortsetter via Karlstad til Töcksfors for kaffe (ikke inkl.) og shopping. Siste etappe via Askim og tilbake på Tveita ca. kl LYST TIL Å BLI MED?

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2011 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2011 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Innhold Leder... Manglende dørskilt... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt fra styreledere... Litt av hvert å henge fingra i i

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes Innhold Leder... Avfall utenfor papirkonteiner n igjen... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 4-14 årgang 18. september 2014

Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 4-14 årgang 18. september 2014 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 4-14 årgang 18. september 2014 UTEARBEIDENE HAR GÅTT SOM PÅ SKINNER I august har det blitt utført en rekke utendørs

Detaljer

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 15.05.2002, kl. 18.00 i Hageg 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til beboerne i Teisenløkka Borettslag

Til beboerne i Teisenløkka Borettslag 1 Teisenløkka Borettslag Til beboerne i Teisenløkka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

LINDA. Dyrehold i borettslaget Deler av skolen står ferdig. Lindeberg omsorgssenter Sparing til barn. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2008

LINDA. Dyrehold i borettslaget Deler av skolen står ferdig. Lindeberg omsorgssenter Sparing til barn. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2008 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2008 Dyrehold i borettslaget Deler av skolen står ferdig Lindeberg omsorgssenter Sparing til barn Innhold Leder... 2 Alf Martin Hanssen har gitt seg i redasjonen...

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

RINGREVEN. Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL

RINGREVEN. Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL RINGREVEN Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL STYRELEDEREN HAR ORDET HEI IGJEN! Da har vi kommet godt ut i julemåneden og adventstiden er snart over. Regner med at mange har startet med diverse

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

LINDA. Årets juleverksted. Julegrantenning Lindebergskogen barnehage Kulturkveld på Jeriko skole. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2009

LINDA. Årets juleverksted. Julegrantenning Lindebergskogen barnehage Kulturkveld på Jeriko skole. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2009 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2009 Årets juleverksted Julegrantenning Lindebergskogen barnehage Kulturkveld på Jeriko skole Innhold Leder... 2 Julegavetips... 3 Nytt fra styrelederen...

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes onsdag 14.mai 2003 kl. 19.00 i Grorud Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Skjønnskriften LOKALAVIS FOR SKJØNHAUG BORETTSLAG - NR. 3 2012-33. ÅRGANG

Skjønnskriften LOKALAVIS FOR SKJØNHAUG BORETTSLAG - NR. 3 2012-33. ÅRGANG Skjønnskriften LOKALAVIS FOR SKJØNHAUG BORETTSLAG - NR 3 2012-33 ÅRGANG Innholdet i denne utgaven er blant annet: Forsinket utgave av Skjønnskriften Tegningen er utført av Kjell Aukrust Skjønnskiften gjengir

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 9. juni

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer