Frityrkoker. TKG FT V~ 50Hz 2500W. I/B Version Fax Front cover page (first page) Assembly page 1/10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frityrkoker. TKG FT 1004 230V~ 50Hz 2500W. I/B Version 110720. Fax +32 2 359 95 50. Front cover page (first page) Assembly page 1/10"

Transkript

1 Frityrkoker I/B Version TKG FT V~ 50Hz 2500W Front cover page (first page) Assembly page 1/10

2 N 1. Håndtak på stekekurven 2. Kurv 3. Lysindikator for temperatur 4. Lysindikator for strøm 5. Termostat 6. Varmeelement 7. Håndtak 8. Tappekran for olje 9. Lokk 10. Håndtak på lokk 11. Støtte for stekekurven 2 TKG FT Assembly page 2/10

3 N Bruksanvisning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les gjennom denne bruksanvisning før du tar produktet i bruk. Følg alltid instruksjonene av hensyn til din sikkerhet og produktets levetid. Viktig: Personer (herunder også barn) som ikke er i stand til å betjene produktet på en sikker måte, enten på grunn av deres psykiske, fysiske eller grunnet manglende mentale kapasitet, eller de mangler erfaring eller kunnskap, må ikke bruke produktet uten å ha ansvarlig person tilstede for rettledning og hjelp. Oppbevar produktet på en slik måte at det ikke kan tas i bruk av barn uten tilsyn. Unngå at barn benytter produktet som leke. Kontroller at spenningen på strømnettet korresponderer med den som er oppgitt på produktet. Forlat aldri produktet uten tilsyn når det er i bruk. Kontroller strømledningen for skader med jevne mellomrom. Ta aldri produktet i bruk dersom det er tegn til skade på ledningen. Den må i så fall kontrolleres av kvalifisert servicepersonell.(*) Dersom det er synlige skader på ledningen, må denne byttes ut av kvalifisert servicepersonell. (*) Produktet er kun beregnet for bruk i husholdninger og kun på en slik måte som beskrevet I denne bruksanvisning. Produktet må ikke brukes I nærheten av varme overflater. Før rengjøring av produktet, må strømledningen alltid kobles fra strømtilførselen. Produktet må ikke brukes utendørs og må alltid plasseres i et tørt miljø. Det må ikke brukes tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten. Annet tilbehør kan representere en fare både for bruker av produktet og kan skade selve produktet. Flytt ikke produktet ved hjelp av ledningen. Sørg for at ledningen ikke kommer i klem. Ledningen må heller ikke surres rundt produktet eller bøyes/knekkes på. Bruk holder for ledningen bak på produktet for oppbevaring av ledningen når produktet ikke er bruk. Plasser alltid produktet på en flat og stødig overflate hvor det ikke er fare for at det kan falle ned. Produktet er kun beregnet for frityrkoking. Det må kun brukes råvarer som er beregnet for formålet og som tåler frityrkoking. Alle deler på produktet som er i kontakt med frityrolje, kan vaskes for hand. Produktet må ikke legges i bløt, og må heller ikke vaskes med flytende rengjøringsmidler. Kontrollpanelet tåler ikke fuktighet over hodet. (Se kapittel som angår rengjøring.) Vent til produktet er helt avkjølt for det flyttes på, vaskes eller plasseres for oppbevaring. Løft alltid produktet ved hjelp av håndtaket på utsiden av produktet. Sørg for at strømledningen alltid er koblet fra før flytting eller rengjøring av produktet. Produktet må aldri tas i bruk uten at det er fylt på frityrolje eller fett. Sørg for at nivået for olje eller fett alltid er mellom markørene for minimum og maksimum på innsiden av beholderen. Det må ikke fylles over maksimum nivå da dette kan føre til sprut av olje eller fett. Det er helt nødvendig å sørge for at produktet er skikkelig rengjort til enhver tid da det kommer i direkte kontakt med mat. Sørg for at ledningen ikke kommer i kontakt det de varme delene på produktet. Vis aktsomhet og berør heller ikke disse varme delene. Sørg for at de varme delene på produktet ikke kommer i kontakt med brennbart material som for eksempel gardiner, duker eller lignende som kan forårsake at en brann oppstår. Produktet må aldri dekkes til av noe som helst slags materiale. Det må aldri tilsettes vann i oljen eller fettet. Det er strengt forbud å legge på lokket når produktet er i bruk da dette kan føre til overoppheting av oljen noe som kan forårsake brann eller at oljen koker over. Assembly page 3/10

4 På denne typen frityrkoker er lokket kun beregnet for bruk når produktet skal lagres eller flyttes på (men kun når produktet er helt avkjølt). ADVARSEL: produktet kan oppnå høye temperaturer når det er i bruk. Olje og fett representerer en fare for brann når det blir for varmt. Bruk produktet med varsomhet og aktsomhet og må ikke stå uten tilsyn når det er i bruk. Glem ikke å slå av produktet straks maten er ferdig tilberedt og det ikke lengre skal brukes. Før strømledningen kobles fra, settes knappen for valg av temperatur til posisjon for av ("Off"). Sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon når produktet er i bruk. Dersom du ønsker å bruke fett i fast form, sørg for å kutte det i mindre biter før du plasserer det i beholderen. Sett knappen for valg av temperatur til minimum nivå ("On") og gå sakte oppover til ønsket temperatur etter hvert som fettet smelter. Det vil si at hver gang indikatoren for ønsket varme slår seg av, kan du stille knappen for valg av temperatur litt høyere. Straks alt fettet har smeltet kan du sette knappen for valg av temperatur til ønsket posisjon for frityrkoking. Denne typen fett vil stivne igjen når det kjøles ned. Ditt produkt må aldri slås på ved bruk av en ekstern tidsbryter eller noen slags type fjernkontroll. (*) Kvalifisert servicepersonell: Kompetent kvalifisert elektriker: avdeling for ettermarked fra produsent eller importør eller annen person som er kvalifisert og godkjent og kompetent til å utføre denne typen reparasjoner uten å risikere noen form for fare. Ved behov bør produktet leveres til slikt personale. FØR PRODUKTET TAS I BRUK Fjern all emballasje fra produktet. Ta bort lokket, kurven, håndtaket og annet tilbehør fra produktet. Før du tar i bruk din nye frityrkoker for første gang, anbefaler vi at du rengjør lokket, kurven, håndtaket med varmt såpevann og en myk klut. DEMONTERING AV FRITYRKOKEREN Løsne kontrollpanelet fra produktet. For å gjøre dette, dytt kontrollpanelet forsiktig oppover til det løsner. MONTERING AV FRITYRKOKEREN Plasser produktet på en tørr horisontal overflate. Dersom det er nødvendig, skru på oljekranen på produktet. Stram ikke for hardt, og sørg for at åpningen er vendt nedover (før du skrur på, sørg for at tettepakningen er riktig plassert). Monter på kontrollpaneler og sett i tilbehøret. For å montere kontrollpanelet, trykk det varsomt nedover på holderen bak på produktet til det går i låst posisjon. MERK: Produktet vil kun fungere dersom kontrollpanelet er korrekt plassert. Brett ut håndtaket på kurven til det låser seg I en posisjon som tillater lett risting av kurven. Sett fast resten av ledningen i holderen bak på produktet. FØRSTE GANGS BRUK Når produktet skal tas i bruk for første gang, ha ønsket mengde olje i beholderen, sørg for at nivået av olje er mellom merkene med "MIN" og "MAX" på innsiden av beholderen. Vi anbefaler på det sterkeste at du benytter en olje som er anbefalt til bruk ved fritering. Kontroller dette på merkingen på produktet du ønsker å benytte. Dersom du ønsker å benytte fett i fast form (se også sikkerhetsinstruksjoner tidligere), del fettet inn i mindre biter. Koble produktet til strømforsyning, sett termostaten i posisjon for minimum ( ON ) og tilsett bitene forsiktig. Når alt fettet er smeltet, settes termostaten til ønsket temperatur. Assembly page 4/10

5 ADVARSEL: DERSOM DISSE INSTRUKSJONER IKKE BLIR FULGT, KAN DET FØRE TIL SKADE PÅ DIN FRITYRKOKER. OPPVARMING PÅ FORHÅND Når produktet er blitt slått på, still inn knappen for temperaturen til ønsket nivå. Det er viktig å vente 10 til 15 minutter for å oppnå en stabil og korrekt temperatur før frityrkokeren tas i bruk. I løpet av denne tiden vil lysindikatoren for temperatur slå seg på og av opptil flere ganger. En god oppvarming på forhånd vil gi deg en gylden og sprø overflate på din frityrstekte mat. BRUK Koble produktet til strømforsyning og still knappen for temperaturvalg til ønsket posisjon. Lyset for strøm vil lyse og det samme vil lyset som indikerer temperatur. Straks ønsket temperatur er nådd, vil lyset for temperatur slukke. Når temperaturen faller, vil termostaten bli aktivert igjen og lyset tenne. Det slukker så når ønsket temperatur atter er nådd. Det er strengt forbudt å legge lokket på frityrkokeren når denne er I bruk. Lokket er kun ment for bruk når frityrkokeren er avkjølt for å unngå at støv og smuss kommer i kontakt med oljen. Når frityrkokeren har nådd ønsket temperatur, løft opp kurven ved hjelp av håndtaket og heng den forsiktig på kanten av frityrkokeren på kroken som er plassert midt på kurven under håndtaket. Legg maten som skal friteres forsiktig i kurven for å unngå sprut, og senk kurven sakte ned i oljen eller fettet. Når maten er ferdig tilberedet, løst kurven opp ved hjelp av håndtaket og heng den forsiktig på kanten av frityrkokeren på kroken slik at oljen eller fettet kan renne av. Dersom det er nødvendig løfter du kurven helt ut av frityrkokeren. Kontroller at maten er skikkelig gjennomstekt både på innsiden og utsiden. Din frityrkoker har ikke en separat av og på bryter. Etter bruk settes knappen for valg av temperatur i posisjon for av ("Off") og støpselet tas ut av stikkontakten. Frityrkokeren må ikke flyttes på før oljen eller fettet er helt avkjølt. FOR BEST RESULTAT Maten må være tørr før den senkes ned i frityrkokeren. "Våt" mat kan føre til at oljen eller fettet spruter eller skummer og det kan koke over. Bitene med mat som senkes ned i frityrkokeren bør være av omtrent samme størrelse for at det skal være lettere å få det jevnt stekt og ferdig på samme tid. Mange typer mat kan trenge panering før de frityrstekes. Vanlig panering kan være røre eller brødsmuler. Vent alltid til frityrkokeren har nådd ønsket temperatur og lysindikatoren for temperatur er slukket, før du tilsetter maten. Kurven må ikke fylles helt opp med mat. ADVARSEL: Denne frityrkokeren har en innebygget sikkerhetsbryter som utløses dersom frityrkokeren ved et uhell skulle overopphetes (for eksempel dersom knappen for styring av temperatur skulle slutte å fungere). Dersom dette skulle skje, slå knappen for styring av temperatur til posisjon for av og koble fra strømtilførsel. Vent til varmeelementet har kjølt seg helt ned (cirka 15 minutter). Trykk så på knappen for omstart som er plassert bak på produktet, ved siden av oppbevaring for ledning, ved hjelp av en tannpirker eller lignende. Dette vil tilbakestille frityrkokeren og den er nå klar for bruk igjen. For å forhindre at dette skjer igjen, kan det være lurt å lese bruksanvisningen på nytt. Assembly page 5/10

6 OPPSKRIFTER Fersk pommes frites Fersk pommes frites bør friteres i to omganger. Bruk helst gamle poteter (ikke ny-potet). Del potetene i like biter og skyll den godt under rennende vann for å fjerne den naturlige stivelsen i poteten. Tørk dem godt slik at det ikke kommer vann i oljen eller fettet. Den anbefalte maksimumsvekten må ikke overstiges. Når temperaturen har nådd 180 C, plasser poteten i kurven og senk den forsiktig ned i oljen eller fettet. 500g potet stekes i omtrent 6 minutter på 180 C før kurven tas opp. Vent til lysindikatoren for temperatur slukkes igjen, senk kurven og friter videre i omtrent 2 minutter. Løft kurven og la det renne av. For å oppnå best mulig resultat, bør du tørke lett over med tørkepapir før servering for å fjerne overskytende olje. Tiden som trengs for å fritere kan variere avhengig av type potet som brukes samt størrelsen på bitene. Løkringer Temperatur for fritering C i 4 til 5 minutter. Rens løken og skjær i skiver. Del skivene i ringer. Dypp ringene i krydret melk. Strø så vanlig sukker på løkringene. Plasser ringene hver for seg i kurven og friter kun noen få i gangen. Panert sopp Temperatur for fritering C i 4 til 5 minutter. Visp 1 egg og dypp soppen forsiktig. Dekk så soppen med brødsmuler. Plasser soppen hver for seg i kurven og friter kun noen få i gangen. Fritert fiske filet Temperatur for fritering C i 3-4 minutter. Del filetene med fisk i små strimler. Dekk dem med krydret hvetemel. Dypp strimlene i vispet egg og rull de til slutt i brødsmuler. Plasser strimlene hver for seg i kurven, og friter kun noen få i gangen. VEILEDENDE TEMPETURER FOR BEST MULIG RESULTET MAT TEMPERATUR ( C) MINUTTER (OMTRENT) Panert fiske filet Scampi Kylling filet Panerte kylling biter Løkringer Panert sopp Fritert brokkoli Fritert squash Selleri i røre Potetstriper første omgang Potetstriper andre omgang Assembly page 6/10

7 RENGJØRING Advarsel: Dypp aldri produktet i vann eller i annen form for flytende væske. Koble produktet ifra strømtilførsel. Sørg for at frityrkokeren er helt avkjølt før den rengjøres. Vær forsiktig ved berøring av varmeelementene da disse kan være varme ganske lenge etter at produktet er slått av eller koblet fra strøm. DYPP ALDRI KONTROLLPANELET I VANN ELLER I ANNEN FORM FOR FLYTENDE VÆSKE. Følg henvisningene under "demontering av frityrkokeren". Bytt oljen eller fettet med jevne mellomrom. For å fjerne gammel olje, holdes en egnet beholder (for eksempel en plastflaske) under kranen på forsiden av frityrkokeren. Trykk ned bryteren i plast mens du vrir den med klokken. Når beholderen er tom og all oljen eller fettet er tømt ut, kan beholderen rengjøres med varmt såpevann på en klut. Sørg for å skru igjen tappekranen før rengjøring. Det må ikke benyttes sterke rengjøringsmidler eller skuremiddel da dette kan forårsake skade på din frityrkoker. Rengjør frityrkokeren med varmt såpevann på en klut. Det kan også være nødvendig å bløtlegge enkelte deler for en kort periode. Tørk godt av alle deler av frityrkokeren. For å montere sammen igjen, følg henvisninger under "montering av frityrkokeren". LAGRING Vent til produktet er helt avkjølt før det settes til lagring. Frityrkokeren kan lagres med oljen eller fettet lagret i. Sørg for at lokket er lagt ordentlig på for å forhindre at det kommer støv eller smuss i oljen eller fettet. Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat. I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall. Garanti (gjelder Norge) Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikasjonsfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om reklamasjonsrett. Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må kjøpskvittering eller lignende fremlegges som dokumentasjon på kjøpsdato. Det gjelder særskilte regler ved næringskjøp. Det forutsettes imidlertid at apparatet innleveres hos den forhandler hvor apparatet ble kjøpt. Apparatet må alltid pakkes forsvarlig ved forsendelsen. Skader som skyldes feil bruk, slitasje, fuktighetsskader, overspenning eller inngrep av ukvalifisert personell, dekkes ikke av garantien. Slik skade vil bare bli reparert mot betaling. For mer info, vennligst besøk vår nettside [support], eller ring vår supporttelefon (kr. 5,- /min). Markedsføres i Norge av: Target United AS Postboks Fredrikstad Telefon: Telefax: Assembly page 7/10

8 CERTIFICAT DE GARANTIE TEAM/ROMIX/KALORIK/MAYBAUM/MAGIC/PMD/ECOLINE/ROYAL Declaratia de Conformitate (se va completa conform tabelelor de catre magazin) Produsul : Magazin :. Marca/Model :. Adresa, Tel :... Nr. Serie :... Data Vanzarii :.... Termen de garantie :. Factura/Chitanta :... Client:... S-a efectuat proba de functionare, s-au predat instructiunile de utilizare in limba romana, toate accesorile, s-a prezentat modul de folosire si s-a predat aparatul in perfecta stare de functionare, s-a completat corect prezentul Certificat de Garantie Semnatura si stampila Semnatura Semnatura si stampila vanzatorului cumparator producatorului CONDITII DE GARANTIE Asiguram conform OG 21/92 republicata si Legea 449/2003 o perioada de 24 de luni de garantie in urmatoarele conditii: 1. Instructiunile de utilizare si instalare trebuie citite si respectate obligatoriu inainte de instalarea si folosirea rodusului 2. Pentru a beneficia de reparatii in garantie, cumparatorul are obligatia sa prezinte Certificatul de garantie impreuna cu factura/chitanta originala de cumparare a produsului si ambalajul original si nederiorat 3. Durata termenului de garantie se prelungeste cu termenul scurs de la data reclamatiei pana la data punerii in functiune 4. Vanzatorul este obligat sa livreze consumatorului produse care sunt conforme cu contractul de vanzare cumparare 5. Se considera ca produsele sunt conforme daca: a) Corespund descrierii facute de vanzator si au aceleasi calitati ca si produsele pe care vanzatorul le-a prezentat cumparatorului ca mostra sau model; b) Corespund oricarui scop specific solicitat de catre consumator, scop facut cunoscut vanzatorului si acceptat de acesta la incheierea contractului de vanzare cumparare; c) Corespund scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelasi tip; 6. Pana la proba contrarie lipsa de conformitate aparuta in termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezuma ca a existat la momentul livrarii acestuia cu exceptia cazurilor in care prezumtia este incompatibila cu natura produsului sau lipsei de conformitate; 7. Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca in momentul incheierii contractului de vanzare cumparare consumatorul a cunoscut sau nu putea, in mod rezonabil, sa nu cunoasca aceasta lipsa de conformitate ori daca lipsa de conformitate isi are originea in materialele furnizate de consumator; 8. Orice reparatie sau inlocuire a produselor va fi facuta intr-o perioada rezonabila de timp, stabilita de omun acord intre vanzator si consumator. In cazul in care vanzatorul dupa toate eforturile si Assembly page 8/10

9 incercarile constata ca produsul respectiv nu se poate repara si nici inlocui, atunci se obliga sa restituie cumparatorului contravaloarea produsului in RON (aceeasi de pe factura sau chitanta); Pentru a beneficia de reparatie gratuita in garantie sau service autorizat, clientul se va adresa magazinului de unde a achizitionat produsul respectiv; NU SE ACORDA service gratuit si nu se inlocuiesc produsele defectate in perioada de garantie, in urmatoarele conditii: a) Deteriorari si defectiuni datorate transportului necorespunzator efectuat de cumparator; b) Nerespectarea de catre cumparator a conditiilor de manipulare, instalare, utilizare si intretinere precizate in instructiunile de folosire; c) Interventii efectuate in perioada de garantie de catre persoane neautorizate; d) Utilizarea produsului pentru alte activitati si in alte conditii decat cele pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acest fel; Utilizarea in scop industrial a produselor achizitionate care nu fac parte din gama produselor industriale, determina pierderea garantiei. Perioada de garantie a produselor din gama produselor industriale este de 12 luni. In sensul prevederilor legale, respectarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor devine obligatory. a) protectia impotriva riscului de a achizitiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea sa le prejudicieze viata, sanatatea sau securitatea ori sa le afecteze drepturile si interesele legitime; b) informarea completa, corecta si precisa asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor, astfel incat decizia pe care o adopta in legatura cu acestea sa corespunda cat mai bine nevoilor lui, precum si de a fi educati in calitatea lor de consumatori; c) accesul la piete care le asigura o gama variata de produse si servicii de calitate; d) despagubirea pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunzatoare a produselor si serviciilor, folosind in acest scop mijloacele prevazute de lege; e) exonerarea de plata produselor si serviciilor care nu au fost solicitate si acceptate; f) despagubirea pentru daunele provocate de produsele si serviciile care nu corespund clauzelor contractuale; g) asigurarea service-ului necesar si pieselor de schimb pe durata medie de utilizare a produsului, stabilita in documentele tehnice normative sau declarata de catre producator ori convenita de parti; h) plata, pentru produsele sau serviciile de care beneficiaza, a unor sume stabilite cu exactitate, in prealabil; majorarea pretului stabilit initial este posibila numai cu acordul consumatorului. 9. Durata medie de utilizare: 2 ani. Perioada maxima de reparare/inlocuire este de 15 zile calendaristice. Drepturile consumatorului sunt in conformitate cu Legea 449/2003, Legea 269/2004 si HG 448/2005. Data sesizarii Data reparatiei Data prelungirii Magazin Semnatura Pentru lista actualizata de Service-uri autorizate va rugam sunati la tel:+40 (21) sau verificati pe site la adresa: Team International Romania Srl; Str.Industriilor 56A, sector 3, Bucuresti CUI ; R.C. J40/19685/ Assembly page 9/10

10 TKG FT 1004 Norsk bruksanvisning 2 Garanti sertifikat 8 Assembly page 10/10

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8 Instruksjoner for brødrister Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler... Krav til strømforsyning... Kassering av elektrisk utstyr...8 DELER OG FUNKSJONER Brødristerens

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. BASERT PÅ PRINSIPPET Wet Dust Can t Fly BRUKER RAINBOW The Power of Water FOR Å EFFEKTIVT FJERNE SKITT OG PARTIKLER

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer