BORDTENNISGRUPPA I NESODDEN IDRETTSFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BORDTENNISGRUPPA I NESODDEN IDRETTSFORENING"

Transkript

1 Årsberetning 2014 BORDTENNISGRUPPA I NESODDEN IDRETTSFORENING 1. Styrets sammensetning Leder: Jarle Langbråten Nestleder: Runar Todok Økonomiansvarlig: Ingrid Støver Jensen Styremedlemmer: Espen Green (foto, loddsalg, innkjøp premier, Jörgen Fredriksson (hjelpetrener), Lena Lande (bevertning stevner, sosialt ansvarlig) Lena Lande trakk seg i løpet av perioden da hennes sønn sluttet å spille, hun gjorde en fin-fan innsats! Det ble ikke valgt noen valgkomite og styret har selv ivaretatt denne funksjonen. 2. Styrets arbeid 2.1 Styremøter Det har vært avholdt fem styremøter siden årsmøtet i fjor: 01.04, 21.08, 23.10, og , dessuten styremiddag Styret har fungert meget bra. 2.2 Spesielle oppgaver Arbeid med loddsalg (Sportslotteriet) og julekalendre har tatt mye av styrets tid, dessuten kaffesalg. Erfaringen med lotteriet/kalenderne frister ikke til gjentakelse, men kaffesalget vil forsøkes på nytt Deltakelse på klubbutviklingsseminar i NBTF, Modul 2, (Jarle, Runar) og Modul 3, (hos oss, med Jan Berner) Runar har vært medlem av styret i NBTF, Region Øst 3. Aktivitet 3.1 Medlems- og organisasjonsutvikling Medlemstall Gruppa hadde også i 2014 hatt et høyt aktivitetsnivå og fin sportslig utvikling og havnet på 105 medlemmer (mot 109 i 2013), hvorav 79 under 26 år, i praksis under 14 år og 1 funksjonshemmet. I forhold den sk. «Idrettsregistreringen» har vi hatt en diskusjon med NIF adm. om regler for registrering av aktive, betalende medlemmer og praktisering av disse. Bortsett fra i Viderekomne II er det meget stor utskiftning. Tallene under er derfor «dynamiske»: 15 utøvere på et parti i oktober kan være helt forskjellig fra i mai Viderekomne II: Denne gruppa har vært forholdsvis stabil med deltakere med høyaktivitet både på trening og konkurranser etc. Det er et mål å bringe de mest talentfulle nybegynnerne og Viderekomne I opp i denne gruppa raskest mulig, men en utfordring å kunne håndtere mer enn 7-8 stk. for trener og nivået også spriker en god del (se mer om dette lenger ned).

2 Viderekomne I: Dette er «breddepartiet». I løpet av våren var godt over 30 med her, i kortere eller lengre tid, men ved skolestart kom bare fire tilbake og også disse forsvant før høstferien. Flere av disse betalte heller ikke NIF- og treningsavgift. I høst droppet vi derfor dette partiet Nybegynnerne: Før sommerferien så det lovende ut med ca. 15 utøvere som hadde holdt stand fra 1-7/8 mnd. Det ble arrangert en egen samling på forsommeren for å «holde på disse» etter ferien, men samtlige forsvant likevel. I høst bygget antallet seg gradvis opp til ca. 15 på nytt og dette er omtrent det reelle antallet aktive nybegynnere ultimo januar Seniorene: Her har utviklingen vært svært mye opp og ned, mest ned. «Hobbyutøverne» har uteblitt nesten totalt i løpet av året, fra ca 7 i vår, til ca 2 ultimo januar. Blant de «tidligere og nåværende aktive» (ca 9 «på papiret»), har frammøtet/aktiviteten vært svært varierende gjennom året. Deltakelse i 4. divisjon lagserie har likevel blitt realisert, om enn med noe besvær. 3.2 Sportslig aktivitet Våre Viderekomne II-jenter har markert seg meget sterkt i året som gikk og har blitt spleiset samme til en veldig fin gjeng. Vi har nå den største relative andelen konkurranseaktive jenter blant klubbene i Norge. Andres Metssalu ble ansatt som trener for partiet fra januar to kvelder i uka, har gjort en meget bra jobb og det har gitt resultater. Fra sommeren av begynte Rikke og Thilde å spille defensivt og det har vært svært spennende å følge disse. Vi har nå dessverre ingen gutter som matcher de beste jentene, men det kommer opp noen nye, yngre talenter vi er svært spente på Halltid: Vi kunne ved inngangen til 2015 tilby trening hver ukedag og har opsjon på lørdager kl 13-15, men sistnevnte tid er lite benyttet, mye grunnet stevner og samlinger. Seniorene ble fra i høst tilbudt samme treningstider som Viderekomne II, dvs hver kveld, men dette har i ganske liten grad blitt benyttet. Senioroppmøtet på mandagskveldene har vært mest populært, men har variert svært i oppslutning. Siden vi kuttet Viderekomne I-partiet fra i høst, har nybegynnerne trent fra kl på mandager og har også hatt mulighet tirsdager og torsdager fra kl På torsdagene har vi hele året arrangert «divisjonsspill», alle mot alle, som regel delt i to grupper. Dette har vært meget populært. En del av halltiden er imidlertid «lånt» av basket og håndball og står i fare for å måtte gis tilbake til enhver tid Trenere: Andres Metssalu har i 2014 vært engasjert to kvelder i uka for Viderekomne II og tre ganger fra januar Første halvdel av 2014 trente han også Viderekomne I på onsdager, men dette kutet vi grunnet dårlig oppmøte denne ukedagen. Andres har gjort en fantastisk jobb og vi er glade for at han vil fortsette. Jörgen Fredriksson har fungert som hjelpetrener for nybegynnerne og Runar har vært hovedtrener for VK I og nybegynnerne. Noen av seniorene har tidvis sparret med jentene, etter hvert har dette antatt form av mer likeverdig spill Nybegynnerne: Karakteristikken «kurs» på dette partiet er gradvis blitt faset ut, ettersom gjennomstrømningen har vært så stor. Det er en stor utfordring å holde på spillerne mer enn maks et halvt år. Å ta de beste opp på VK II-partiet har vi delte erfaringer med. Det kreves mye både av spillerne og trenerne å følge med/spenne over såpass ulike nivåer. Etter å ha mistet svært mange nybegynnere over sommeren, er

3 gruppen igjen stor og flere benytter treningstiden alle tre tilgjengelige kvelder. Høsten 2014 registrerte vi at 30 nybegynnere hadde vært aktive hele eller deler av høsten, 20 gutter og 10 jenter. Ca halvparten av disse ble med oss over i Noen av guttene har allerede begynt å markere seg meget bra i stevner Viderekomne I: Se Det er et mål å få dette partiet på bena igjen, men vi har ingen strategi for dette Viderekomne II: Se tidligere omtale. Maiken og Tone ble fra januar 2015 tatt opp på kadettsamlingene til NBTF, kvalifiseringssamlinger for eventuell fremtidig deltakelse på juniorlandslaget. En svært gledelig prestasjon og lønn for fem års iherdig trening. Maiken og Tone har nå nedlagt omtrent 1500 treningstimer siden de startet ved inngangen til Rikke og Thilde begynte å spille defensivt i sommer og har pga. de lange nubbene, god ballfølelse, blikk for spillet og hard trening gjort seg svært godt bemerket på stevner og samlinger. Aurora og Emilie Mari har også lagt ned mye trening og hevet sitt nivå meget godt, samt Sara. Det er også disse syv jentene som har konkurrert mest. De øvrige spillerne på partiet har til dels betydelig kortere fartstid og deres utvikling er ganske variert, men de fleste viser god konsentrasjon og treningsiver Senior: Jfr tidligere omtale. Vi har en utfordring ift denne gruppen. Mht de tidligere/nåværende aktive, har det vært mye skader og sykdom dette året. Mht hobbyspillerne er det ikke godt å si hvorfor frafall og gjennomtrekk er så stor, trolig mange, ulike forklaringer. Mange henvender seg til oss og er interessert, møter likevel ikke opp, eller er med kun noen få uker «Aktiv forelder»: En håndfull er fortsatt registrert. Så lenge betalingssystemet er så krøkkete som det er, kan vi dessverre ikke forvente noe større tilvekst til denne gruppen. Folk gir opp når de skal logge inn på MinIdrett. Veldig synd Egne stevner/arrangementer: Besøk av jenter fra Estland: Vi hadde besøk av fem estiske jenter + trener noen dager i uke 12, i forkant av NM for yngre. Meget vellykket takket være Andres! Klubbmesterskap 24 mai: KLUBBMESTERE 2014 ble Nikolai Skullerud Bakken i klassen for nybegynnere, Aurora Fossåen Green i juniorklassen og nestor Jan Magne Krogstad i senior og "åpen moro". Rundt 20 deltakere Julecup 15 des: 23 deltakere. Nybegynnerklassen vunnet av Nikolai Skullerud Bakken, kombi junior og seniorklasse av Tone. S. Todok og «Rausand data cup» av Jörgen Fredriksson Eksterne stevner, samlinger og leire: I NM for yngre i Bodø fikk Maiken og Tone 3. plass i både i Jenter 11-lag og double under Stiga 11 ern. Våre konkurranseaktive jenter har deltatt på så godt som samtlige aktuelle stevner og samlinger i Region Øst og noen utenfor regionen (inkludert Norway Kids og Stiga Cup en), samt noen av guttene, Albert, Giovanni og noen nybegynnere på enkelte stevner. Jentene tar mange pallplasser på alle stevner nå og vi har etablert en solid, bærekraftig jentestamme som blir lagt merke til. Plasseringene i «normale stevnene» i Region Øst er nå blitt så omfattende at det ikke lenger er hensiktsmessig å referere i en årsrapport. Det vises til våre hjemmesider:

4 https://www.facebook.com/pages/bordtennisgruppa-i-nesoddenidrettsforening/ ?fref=photo Vi hadde med hele 9 jenter på Fokus-leiren i Drøbak i sommer. Her fikk Tone innsatspremien, som henger høyt. Maiken, Tone og Lucas deltok på Stiga-leiren på Notodden og Tone på Sindal-leiren i Danmark. To lag er med i 4.div. denne sesongen: A-laget hovedsakelig bestående av seniorer og B- laget hovedsakelig av juniorer. A-laget har gjort det meget bra, B-laget har dratt svært nyttige erfaringer. 3.3 Samarbeid barneskoler og SFO: I oktober og november avholdt Runar SFO-kurs for til sammen 34 andreklassinger over 7 besøk til tre skoler: Nesoddtangen, Berger og Fjellstrand. I januar og februar ble det kurset på tre skoler fire ganger, Bjørnemyr, Berger og Jaer, samt Idrettsskolen en gang, til sammen 13 besøk. Ca. 50 unger fikk instruksjon. Noen av disse barna meldte seg på nybegynnerkursene i gruppa, men ikke så mange som man kanskje kunne forvente. Utebordene ved skolene er derimot udiskutabelt en magnet for rekruttering til oss. Berger barneskole arrangerte bordtennisturnering for de lavere årsklassene. 3.4 Nettsider og Facebook: Gruppa har fortsatt å bruke FB som hjemmesider, selv om NIF nå har tatt i bruk enn bedre publiseringsplattform. Vi vil imidlertid snart ta i bruk denne, men antagelig opprettholde FBsiden. FB-siden er brukt meget aktivt, har 42 «følgere», men kan fint klare flere! 3.5 Media Vi har også i 2014 vært svært synlige i Amta, med 18 oppslag, hvorav fire større, mot 16 i Det er ingen tvil om at disse oppslagene er svært nyttige for rekrutteringen av nye spillere. 3.6 Annet Materiell: Det er ikke gjort noen større materiellkjøp i perioden. Racekettene som ble laget i 2013 er nå nesten alle solgt og har gitt en fin inntekt til gruppa. Det er supplert med en del nye racketter og baller gjennom Andres og Jan Magne. Jan Magne har også donert et nytt Tibhar-bord til gruppa, som vi ikke ennå har kunnet hente/ta i bruk. En fantastisk gave vi er meget glade for! Gjennom Jan Magne ble det også kjøpt inn nye Tibhar-drakter til 4. div.spillet og vi har en del «på lager» av disse Ny hall? Jarle og Runar hadde i august møte med Nesodden tennisklubb, Nesodden badmintonklubb, president i NBTF Svein-Erik Nordby og entreprenøren for tennishallen ang. mulighetene for et «tilbygg» til tennishallen på arealet syd for hallen, mot grusbanen. Dette vil bli fulgt opp i vinter/vår opp mot NIF og Nesodden idrettsråd. Gruppa er på sikt avhengig av å skaffe seg egne lokaler. Ingen «Kategori 1-klubb» greier seg i praksis uten. Spørsmålet om ev. leie av tennishallen har (midlertidig?) stoppet opp pga. garantispørsmål/forsikringskrav.

5 3.6.3 Samarbeid Larkollen: Før årsmøtet 11. februar vil Jentesamlingen på Larkollen ha funnet sted, 42 jenter er påmeldt, hvorav 9 fra oss! Dette er så vidt vites første gang noe lignende er arrangert i Bordtennis-Norge. En ny samling vil foregå 9-10 mai. Arrangementet muliggjøres gjennom tilskudd fra Region Øst og samarbeidet med Andres, som er daglig leder i Larkollen IL. 4. Vurdering av aktivitet i forhold til mål Som Kategori II-klubb i NBTF deltar gruppa i den såkalte «utviklingstrappa», jfr pkt Hovedmålet er her å oppnå Kategori I-status innen medlemmer, lønnet trener på heltid og tilgang på sal/hall hver dag/kveld. Vi er et stykke unna dette målet og det anses ikke som realistisk å oppnå i løpet av året. Imidlertid vil det kunne oppnås, eller tilnærmet, gjennom å opprettholde samme trykket ift rekruttering og drift som nå og videreutvikle samarbeidet med Andres/Larkollen IL, om ikke innen Økonomi Økonomien anses som tilfredsstillende, se regnskapet for kalenderåret Resultatregnskapet viser: vil bli fylt inn senere. Hovedinntektskildene har vært treningsavgiften, Kategori II-støtten fra NBTF, LAM (spille-)-midler, aktivitetstilskudd fra Nesodden kommune, lodd- og kaffesalg. For å nå det overordnede målet for gruppa (se pkt 4), må treningsavgiftene og sponsorinntektene økes. For det sistnevnte er en sponsoransvarlig nødvendig. Vi har et realistisk håp om få etablert dette i vinter/vår. Det vises også til omdelt budsjettforslag før årsmøtet. 6. Planlagt aktivitet fram til neste årsmøte De viktigste punktene er: VK II trenes normalt 3 x pr uke av Andres, som også vil følge med som couch på flere stevner. Deltakelse under Junior NM i Grimstad og NM for yngre i Bergen. Opprettholde to lag i 4.divisjon, kanskje tre fra neste sesong. Ny jentesamling på Larkollen 9-10 mai. Maiken, Aurora og Tone deltar på Espen Rønnebergs Kina-leir to uker i juli. Forsøke å få etablert et breddeparti igjen (VK I). Skolere nye hjelpetrenere. Gå videre med sondering/planlegging av ny hall. Søke om tilskudd til guttesamling (nybegynnere/mini-kadett) uken etter skoleavslutning. Ny SFOinstruksjon etter påskeferien.

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN.

ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN. Nyheter fra 2006 ENDELIG ER VI GANG MED HJEMMESIDEN. Det er på høy tid at vi får hjemmesiden til Molde Bordtennisklubb opp å gå. Dette vil utvilsomt bedre muligheten til informasjon om klubbens arbeide

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo Oslostudentenes Idrettsklubb ÅRSBERETNING 2014 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund Norges Aikidoforbund Norges Badmintonforbund Norges Bandyforbund Norges Basketballforbund Norges

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 Stavanger IF Håndball Vedlegg til årsberetning 2013 Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 1 Mini 1 - Jenter 2008 og 2007 Målsetning har vært å skape interesse for håndball. Alle er nye med ball. Få ballfølelse

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

READYAVISEN. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009. Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8

READYAVISEN. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009. Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8 READYAVISEN Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009 Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8 Kjære medlemmer, tillitsmenn og kvinner og foreldre til Readybarn.

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5 Side 5 av 5 Lagene/de aktive Til sesongen 2013/2014 ble det meldt på 22 lag til seriespill. I løpet av sesongen har to lag blitt trukket (J16 og G12-2), så vi avslutter sesongen med 20 lag i seriespill

Detaljer