Støtt våre hovedsponsorer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Støtt våre hovedsponsorer:"

Transkript

1 Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN

2 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11 bestått av følgende: Leder: Sportslig leder og nestleder: Kasserer: Oppmannsansvarlig og hallvakt: Teis Pedersen Knut Sundby Gøran Skaalmo Torunn Eilertsen Info og Kommunikasjon: Lise Nikolaisen (mai til okt 2010) Kyrre Strøm (fra okt 2010) Marked: Dommeransvarlig: Tilknyttet styret: Materialforvalter: Bjørnar Sedal Conni Nielsen Odd Erik Bunde Styret har møtt jevnlig ca. hver måned gjennom sesongen. I tillegg har det vært avholdt trenermøter og oppmannsmøter. Representasjon Kjersti Steinskog er styremedlem i styret i Norges Håndballforbund. Oppmenn (lagledere), trenere Listen over oppmenn (lagledere) og trenere for håndballgruppa for sesongen teller hele 58 trenere og 28 lagledere/oppmenn (se vedlegg). 2. Sportslig Lag og spillere Kjelsås har også denne sesongen vært en av de største klubbene i Oslo med 31 lag som har deltatt i seriespill. Vi har bra rekruttering til de yngste lagene, og derfor er det viktig at vi har med nok lag til å sikre nok spilletid for alle. Alle lagene i yngres avdeling har hatt god aktivitet og mange gode resultater. For første gang har vi hatt 3 jentelag i A-serie sluttspill, med J98, J97 og J95. Dette gir et godt utgangspunkt for å bygge opp en sterkere jenteside og vil over tid kunne sikre et damelag med mange lokale spillere. D3 beholder plassen sin i 3. divisjon mens vi gratulerer D5 med opprykk til 5. divisjon H2 klarte å sikre seg plassen i 2. div med minste mulige margin, mens H4 også har hatt en bra sesong og ender midt på tabellen. 2

3 Trenere Kjelsås Håndball har en stor gjeng med motiverte trenere som gjør en flott jobb med alle lagene. Stor takk til alle dere! Og stor takk også til alle oppmenn, lagledere og andre ressurspersoner som bidrar aktivt til at lagene fungerer. Klubben er fortsatt helt avhengig av at mange foreldre tar på seg jobben som trener for de yngste lagene. Samtidig har vi behov for nye, kvalifiserte trenere til flere av lagene. I denne sesongen har vi hatt flere innleide trenere enn tidligere og dette vil øke også neste sesong. Treningstid Det har vært en utfordrende sesong etter at Kjelsåshallen ble revet. Vi har fått all den treningstiden vi har krav på, men vi har vært spredt på fire haller i tillegg til NIH hvor vi kjøpte en del timer. En del av timene var også på fredager i haller et stykke unna og disse har det vært vanskelig å bruke effektivt. Denne situasjonen vil også gjelde neste sesong inntil ny Kjelsåshall er klar. Håndballskoler Håndballskolen i august var igjen vellykket med fulle haller både på Engebråten og Kjelsås. Håndballskolen er blitt et godt tilbud med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Til tross for så mange deltakere var det et høyt aktivitetsnivå i alle hallene, med mye trening som var en god oppstart på ny sesong. Håndballskolen ble avsluttet med pizza og diplomutdeling i Kjelsåshallen. Styret takker trenerne, J95 jentene som ordnet mat og drikke og ikke minst vår sponsor Peppes som bidro både med materiell og avslutningsfest. 3. Økonomi Håndballgruppen fikk et resultat på kroner i fjor (mot budsjett kr kroner). Den økonomiske aktiviteten i gruppen er negativt påvirket av at Kjelsåshallen ble revet i fjor høst; bortfall av driftsavtale (ca 110 ) og reklameseil (sponsorinntekter). Økonomien i gruppen er således i balanse alt tatt i betraktning, og resultatet antas å ville normalisere seg når ny hall står ferdig høsten Inntil da vil resultatene være svakere enn normalt. Styret vurderer også andre tiltak for å øke inntektene, blant annet mulig økte treningsavgifter. Ved årsskiftet stod det kroner på håndballens bankkonto. Dette innebærer at gruppas likviditet og egenkapital er god. 4. Markedsarbeid Våre hovedsponsorer er: Handelsbanken Nydalen, nytt for denne sesongen er at de nå har fått draktreklame på alle lag. Representant fra Handelsbanken overrekte sjekk på 60 for støtte til håndballgruppa ved oppmanns/trener samlingen i august. Peppes Pizza i Nydalen som har draktreklame på alle gruppens drakter. Peppes deltok (som vanlig) aktivt under Kjelsås Peppes Håndballskole i august med effekter og 3

4 avslutningsfest. Torshov Sport, der Håndballgruppa har en felles handleavtale med Fotballgruppa. Håndballgruppas tidligere avtaler med andre sponsorer har vært knyttet opp mot reklameseil i Kjelsåshallen, disse avtalene er ikke fornyet da Kjelsåshallen ble revet i oktober. I tillegg har flere lag direkte sponsoravtaler med lokale firma. Vi ønsker å takke alle våre sponsorer og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i inneværende sesong, og oppfordrer alle våre medlemmer til å støtte våre sponsorer! 5. Arrangementer Håndballgruppa har vært arrangør for seriekampene i håndball i Engebråtenhallen på søndagene gjennom hele sesongen. Lagene har rullert på ansvaret for sekretariat, billettsalg og kiosksalg. Det ble arrangert avslutningsfester for Kjelsåshallen i oktober før hallen ble revet, en disco fest for de yngre lagene og en fest for voksne med danseband. Kjelsås Peppes Håndballskole ble arrangert 4 dager i skolens sommerferie i august med ca 80 spillere. 6. Kjelsåshallen Kjelsåhallens dager er talte. Hallen ble revet i oktober Ny hall (standard flerbrukshall) er planlagt å stå ferdig til sesongstart Håndballgruppa flyttet sitt utstyr og materiell ut av hallen i september 2010, og oppbevarer dette midlertidig i garasjen på Stadion. 7. Drakter og utstyr Drakt- og utstyrssituasjonen er tilfredsstillende. Oppmennene har nå ansvaret for draktene. Hver vår/høst leveres draktene inn til materialforvalter og blir fornyet etter behov. Oppmann kvitterer ut draktene som skal benyttes for inneværende sesong. Avtalen går ut på at laget må erstatte ikke innleverte drakter med kr 250 (kostpris), for de drakter som ikke blir levert tilbake. Hvert alders trinn disponerer et sett hvite bortedrakter. Disse rulleres dersom det er flere lag på hvert trinn. Hvert av lagene får utlevert 1 matchball og 1-2 keeperbukser pr. lag. 8. Dommere Vi startet med 9 dommere og 1 observatør denne sesongen, og fikk inn en ny dommer ved juletider. 2 av dommerne dømmer i alderstrinn fra 17 og eldre, mens 8 dommere har dømt i 4

5 kamper for alderen år Det har vært et bra tilsig av barnekampledere, vi har nå 4 gutter (16-18 år) og 8 jenter i alderen Barnekampledere dømmer hjemmekamper i alderen 8-11 år. Vi må øke fokus på å rekruttere flere nye dommere og barnekampledere, samt sørge for at dommergruppa får mer oppmerksomhet og flere felles samlinger. Vi er helt avhengig av mange dommere i KIL - da antall dommere bestemmer hvor mange lag vi kan melde på til seriespill. 9. Håndballgruppas hjemmeside WEB ansvarlig har deltatt på WEB kurs i regi av KIL, og har oppdatert gruppas hjemmeside med sponsorer, treningstider, kontaktpersoner etc. Hvert lag er oppfordret til å ha en WEB ansvarlig som skal oppdatere hvert lags hjemmeside med aktuelle nyheter. Det har vært arrangert WEB kurs der 12 av lagenes WEB ansvarlige deltok. 10. Årsmelding fra lagene J02 Vi har hatt en flott økning av spillere i løpet av året, både fra Disen, Grefsen og Kjelsås skole. Et par stykker fra Årvoll også. Ved avslutning av sesongen er vi 24 spiller. Vi har hatt 2 lag i serien. Vi har delt spillerne inn i grupper og rulert på hvilke grupper som spiller kamper. Forsøkt at alle grupper får spille sammen i løpet av sesongen. Ikke delt på prestasjonsnivå. Til neste sesong kan det vurderes om vi skal melde på 3 lag, da jentene i år egentlig har villet spille flere kamper. Kjelsås 1 har vunnet nesten alle kampene, et tap med ett mål ett eller to uavgjort. Kjelsås 2 har også vunnet det meste av kampene. Skal delta på første cup i år som vil være Kolbotn cup i mai Det har vært god miks fra alle skolene i området. Noen har spilt siden håndballskolen og dermed bedre ferdighet enn de som er nye, men satt sammen gruppene hvor litt erfarne med de nyere. GOD lagånd og alle får spilt med hverandre i løpet av sesongen. Laget har hatt en hovedtrener og to hjelpetrenere, samt 2 oppmenn. Alle disse har bidratt på treningene, noe som har vært nødvendig med totalt 24 jenter. Trenere og oppmenn har alle spillere på laget samarbeidet har fungert veldig bra. G02 Det har kommet til flere gutter underveis etter som sesongen har pågått samt at noen har valgt å slutte. På det meste så var det nesten 30 stykker. Guttene har att en fin sesong med mange flotte kamper og varierende prestasjoner. Guttene var inndelt i to lag på høstsesongen og i 6 grupper som rullerte på kampene i vårsesongen. Erfaring fra begge inndelingene er at det er godt oppmøte til heimekampene men mer frynsete på bortekampene. Det har ført til at vi i forkant til hver kamp er nødt til å sende ut en epost der vi minne foreldrene på at guttene skal spille kamp til helgen og at de må varsle oss hvis de ikke kan delta slik at vi kan hente inn erstatter. Guttene har fått spille ca like mye i hver kamp og byttet på plassene. Vi har også lagt opp til at alle skal være borti ballen og spille med flatt forsvar. Lagene er påmeldt til en cup i år, Kolbotn håndballcup 6 til 8 mai. 5

6 Guttene har hatt en meget flott sesong med god utvikling av lagene og enkeltspillerne. Det er meget godt oppmøte av guttene på treningene men noe dårligere på kampene. Guttene trives meget godt sammen og noe som vi trenere merker godt på treningene da det til tider kan være krevende å trene de. Guttene har også øvet på rødt teknikkmerke som de skal ta i løpet av slutten av sesongen. Målet er at alle skal greie merket. Vi arrangerte en juleavslutning med håndballkamp mot foreldrene og håndballnissen på siste trening før jul, noe som guttene satte stor pris på. Vi legger også opp til å arrangere en sesongavslutning med håndballkamp mot foreldrene og utdeling av teknikkmerke, diplom og premie for sesongen på siste trening etter håndballcupen i mai. Det har hvert godt å være tre trenere og en lagleder på lagene i år sånn at det alltid har hvert minimum 3 stykker på hver trening. Vi trener en time i uken og det er på mandagen mellom kl 18,00 19,00 i Engebråtenhallen. Trenere har vært Olav Eirik Austegard, Beate Halvorsen og Jaran Olsen. Trenerne har økt kompetansen ved at Beate og Olav Eirik har tatt trener 1 kurset i år. Oppmen har vært Hanne Kristina Johansen. J01 Vi har vært en stor og stabil gruppe gjennom sesongen. Noen få jenter har sluttet, men flere har kommet til i løpet av høsten og vinteren. Per mars 2011 er vi 25 jenter, noenlunde jevnt fordelt på skolene Disen (8), Grefsen (7) og Kjelsås (9), samt en jente fra Lilleborg skole. Vi har trent en gang per uke, mandager i Engebråtenhallen kl Vi har stilt med to lag, som har vært plassert i hhv. pulje 21 og 24. Det har vært mange jevne kamper, samt noen store seire og noen store tap. Vi har spilt 34 kamper gjennom høsten og vinteren, en kamp gjenstår i skrivende stund. Kampene har endt med 15 seire, 4 uavgjorte og 15 tap. Noen av jentene deltok i Kjelsås egen håndballskole. Vi planlegger å delta i Minnehallcup i Stavern siste helgen i mai med to lag. Vi kombinerer cup og sesongavslutning. 20 jenter er påmeldt. Det er en veldig god stemning i laget. Det er svært bra oppmøte på treningene, og det er som regel mer enn 20 jenter til stede. Vi har foreløpig hatt én sosial samling i løpet av sesongen. Vi valgte til slutt å dele jentene i 5 ulike grupper og rullere på hvilke grupper som spilte sammen. Vi var bevisste på å sette sammen grupper med en blanding av litt rutinerte og ferske spillere, slik at nivået på gruppene var noenlunde jevnt. Ordningen har fungert greit. Terje Aas har vært hovedtrener hele sesongen, og Kristin Brænden hjelpetrener. Kristin er gammel Kjelsåsspiller og søster av en av jentene på laget. Sigrun Øyre Gundersen og Per Eikrem er oppmenn. I tillegg har vi valgt en egen webansvarlig, Per Arild Berge, som også har sagt seg villig til å delta i klubbens arrangementskomité. Alle trenere og oppmenn fortsetter etter planen også neste sesong. J00 Håndball gruppen til jenter 2000 består av 49 glade jenter fra skolene Kjelsås, Grefsen, Årvoll, Disen og Lilleborg. Vi stiller med 5 lag i serien. Jentene er fordelt i 9 grupper, disse rulleres i de ulike kampene. Vi har både vunnet og tapt kamper. Humør og spilleglede er alltid på topp! Av cuper har vi deltatt på Glass cup, Oppsal cup og Olavscup (april/mai). Håndballskolen har også de fleste vært med på. 6

7 Vi har trent 1,5 time hver onsdag på Idrettshøyskolen. Selv med liten plass og mange jenter er humør og ønske om å spille håndball på topp. 9 trenerer og 3 oppmenn har fått hjulene til å gå rundt for håndball gruppen J2000. G00 19 spillere ved start, 17 ved slutten av sesongen. Ingen nyrekruttering. Laget ønsker seg nye spillere og tiltak fra klubbhold for å øke rekrutteringen! Påmeldt to lag i regionserien, sone; Oslo midt. G-10 avd 11 og avd. 14: Avd. 11: 12 seire, 1 uavgjort, 3 tap Avd. 14: 13 seire, 0 uavgjort, 2 tap, 1 kamp igjen i serien Deltatt i Oslo cup med 2 lag: 6 kamper totalt, 6 seire. Planlagt deltagelse i Olavscup i April/Mai-2011 Hatt en voldsom utvikling i ferdigheter denne sesongen. Treninger i Engebråthallen torsdager Og Idrettshøyskolen tirsdager Stort sett mellom 13 og 18 på hver trening. 3 trenere: Lars Romsaas, Line Edvardsen og Jonas Rekstad Skifte av oppmann fra Bernhard Steen til Eyvind Gjønnæss i løpet av sesongen J99 Det har vært 22 spillere denne sesongen. Laget har deltatt i avdeling 11. Laget har hatt en fin sesong med mange jevne og fine kamper. Det har vert meget bra oppmøte av spillere og foreldre på kampene. Laget og jentene har merket at motstanderne er blitt bedre og alvoret om å vinne kampene er større enn de foregående år. Det har ført til at det har ikke blitt så mange seiere som jentene er vant med. Litt tøft for jentene og trenerne å godta ved begynnelsen av sesongen men vi alle har løftet oss i lag. Laget er påmeldt til to cuper i år sammen med Kjelsås 1. Kolbotn håndballcup 6 til 8 mai og Tønsberg Messecup mai med overnatting. Laget og jentene har hatt en flott sesong med fortsatt god utvikling i laget og enkeltspillere. Det er meget godt oppmøte av jenten på treningene. De trives meget godt sammen og de er en fin gjeng sammen, noe som vi trenere merker på treningene. Jentene har også øvet på bronse teknikkmerke som de skal ta i løpet av slutten av sesongen. Målet er at alle skal greie merket. Vi arrangerte en juleavslutning med håndballkamp mot foreldrene og håndballnissen på siste trening før jul, noe som jentene satte stor pris på (tradisjon i laget). I år så har vi hatt draktreklame fra to firma og det har gitt oss kjærkomne penger til lagte som vi drar nytte av. Det har hvert en styrke å ha fem trenere tilgjengelig på begge lagene dvs Kjelsås 1 og Kjelsås 2 i år, slik at det alltid har hvert 2-3 trener på hver trening. Trenerne har økt kompetansen ved at Jørn, Olav Eirik, Ida og Grete har tatt trener 1 kurset i år, Thomas har tatt noen moduler på trener 2 kurset samt at alle deltok på 3-omgangkurset i høst. Kjelsås 1 og Kjelsås 2 trener sammen to timer i uken i Engebråtenhallen og på Norges idrettshøyskolen. Trengingene er fordelt ved at vi har teknisk trening på onsdagene og kamptrening på torsdagene. Lagene har hatt 5 trenere og en oppmann. 7

8 G99 G99 består av 12 spillere. Spillergruppa er stabil, og over halvparten har vært med siden håndballskolen. De fleste spillerne går på Kjelsås skole. Det er trening to ganger pr. uke, med stort sett godt oppmøte på treningene. Guttene har spilt i regionsserien. Resultatene har vært varierende, men vi har sett stor fremgang hos de fleste ila. sesongen. Kristin Storløpa tok over treningsansvaret før forrige sesong, og vi ser at gjennom å bygge stein på stein har de løftet seg mye denne sesongen. Motivasjonen er god i spillergruppa på tross av en del tap, men vi merker konkurranse fra andre idretter, og har mistet 3 4 spillere denne sesongen. Vi vil delta på Kolbotn cup samt Storhamar cup på Hamar i mai. De fleste på laget er allsidige og driver med annen idrett i tillegg, både sommer og vinter. For å være sikre på at laget skal bestå, er vi avhengige av å unngå kollisjon med treningstidene til Kjelsås Langrenn for samme aldersgruppe. I tillegg er det viktig å opprettholde trenertilbudet, da ingen foreldre på laget har mulighet til å ta på seg hovedtrener ansvaret. Irene Katrin Thunshelle og Dag Kjetil Lillelien har deltatt som hjelpetrenere for Kristin Storløpa. Nina Bratlie er oppmann for laget. J98 J98 har 28 Spillere. De fleste har spilt siden de var 8-9 år gamle, mens noen nettopp har begynt. Vi har i sesongen 10/11 hatt 2 lag påmeldt i seriespill. Kjelsås 1 spilte på nivå 1 og greide å komme seg til A-sluttspill! Der har vi slitt litt. Vi har møtt motstandere som har vært veldig gode, og de trener i snitt dobbelt så mye som oss. Dette er de 10 beste av ca. 130 lag i årsklassen. Kjelsås 2 har spilt på nivå 2, og ledet sin pulje til jul. Etter jul hadde vi mange nye spillere som måtte få prøve seg, og vi endte til slutt på 2. plass i puljen. Vi har hatt ett lag i Hyundai-cup. Her vant vi vår første kamp, men ble slått ut i 2. runde av Rolvsøy, som nå er i finalen. Før sommerferien deltok vi i Olavs cup med 2 lag og begge vant sine puljer. Var også med i Bonaqua Cup med 2 lag. Det ene laget kom til finalen, ledet til pause, men endte med sølv. Vi deltok på Smaalenene cup med 2 lag rett etter skolestart. Her bodde vi på privat hytte. Veldig hyggelig og sosialt! Kjelsås 1 møtte Kjelsås 2 i semifinalen, og deretter fikk vi et forsmedelig tap mot Slitu i finalen, men alt i alt veldig bra resultater! I vår skal vi delta på Olavs cup med 2 lag og på Bonaqua cup antakelig med 2 lag. I tillegg skal vi delta med ett lag i Peter Wessel cup. Vi har også hatt ett lag i Temaserien. Her har vi lært mye, men det har tatt mye tid med kursing og øving. J-98 er fortsatt en veldig fin og sammensveiset gjeng, selv om vi har fått inn mange nye fjes etter hvert. Jentene har det gøy og mange treffes utenom håndballen også. Jentene kommer fra 6 forskjellige skoler. De fleste jentene har andre aktiviteter ved siden av håndballen, så det er en aktiv gjeng! Neste prosjekt blir å skrive lag-sang som skal spilles inn på NRK. Markus Larsen har vært oppmann. Blir nå erstattet av Ingrid Dieset. Elin Tveiten har blitt lagleder for Kjelsås 1. Laglederjobben for Kjelsås 2 er foreløpig ubesatt. Trenere har vært Cecilie Danielsen (sluttet til jul), Eli Kyrkjebø og Line Edvardsen. Morten Eriksen har hjulpet til som trener på slutten av sesongen. J97 J97 har hatt 1 lag i denne sesongen, totalt 11 spillere hele sesongen. Laget har spilt innledende kamper i regionserien på nivå1, og kvalifiserte seg til A-sluttspill. I A-sluttspillet har de 1 seier og 7 tap til nå. 1 kamp gjenstår. 8

9 Deltok i Fredrikstad cup i pinsen, kom til finalen hvor de tapte mot Kråkerøy. I Peter Wessel cup ble de nr 3 i innledende pulje, men tapte første kamp i sluttspillet. 11 ivrige og godt kvalifiserte jenter som ønsker å spille masse håndball, men lider under at de er litt få på treninger. Håper på tilførsel av spillere neste sesong. Trenere: Isabel Andersen Mougios, Tommy Rasmussen, Eivind Dyrli Oppmenn: Ragnhild Holm, Nine Haflan G97 Kjelsås G13 har i sesongen bestått av 16 spillere, hvorav 2 faste keepere. Guttene har hatt 3 treningsdager i uken, fordelt på Engebråtenhallen, NIH og Oppsal Arena. Det har vært greit oppmøte på treninger, - vår og høst preges av at spillerne også har andre idretter de holder på med. Vi har hatt med 2 lag i serien, på nivå 1 og 2. Vi har delt gruppen tydeligere i et 1 og 2 lag, men tatt med spillere fra hver gruppe i alle kamper på begge nivåer. 1 laget gikk til B sluttspillet der de tre første lagene har likt med poeng og det er målforskjell som skiller, vi har 4 seiere og 2 tap. Vi havner sannsynlig på 3 plass. 2 laget er ikke ferdigspilt men har 6 seiere, 1 uavgjort, 14 tap. Det er store nivåforskjeller i laget, og dette preger også resultatene. Vi har deltatt i Kolbotn cup. Og skal delta i Fredrikstad cup i Juni. Grunnet lite kapasitet på trenersiden i helgene, har det vært vanskelig å følge opp mer enn de kampene som har vært på begge nivåer. Det var 4-5 gutter med på Kjelsås sin håndballskole i august Laget hadde fra høsten og frem til jul, en utilfredstillende trenersituasjon. Mange foreldre måtte trå til for å få ungene i aktivitet, og det er begrenset med trenerkapasitet i foreldre gruppen. Etter jul har dette bedret seg, men det er vanskelig å få en god flyt, da det er fire ulike trenere i løpet av en uke på trening. To gutter har sluttet i løpet av sesongen, og vi vet at to-tre vil slutte til våren, dette kan bli flere hvis vi ikke får på plass et ok opplegg fra høsten av. Vi fokuserer på fair play, og har hatt noen sosiale sammenkomster for at guttene skal bli bedre kjent, både med hverandre og trenere/støtteapparatet. ( Bowling, landskamper, peppez og private sammenkomster.) Guttene savner å ha guttelag over og under seg, spesielt i forhold til treninger, treningskamper og møter av sosial karakter på cuper og lignende. Det er god stemning i gruppen og trivsel er god, de fleste har vært med i mange år, og kjenner hverandre godt. Det er kun en av spillerne som ikke går på Engebråten ( Årvoll). Vi har etter at G98 ble lagt ned fått en spiller fra det laget. Vi har også med to spillere fra 2000 gruppen, som er svært ivrige. Vi håper å kunne melde på et lag neste sesong, og ønsker å fortsette med de guttene som ønsker å ha et håndball tilbud i Kjelsås I.L. Trenere for laget: Andre, Kikki, Eirik, Didrik og Sondre. Espen og Lene Braaten har vært hovedlagleder, Elin Urkedal assisterende lagleder Egil Skrivervik hallvakt ansvarlig. J96- lag2 Vi begynte sesongen med 14 spillere, og hadde gode forhåpninger om å gjøre en god sesong. I løpet av sesongen har 4 spillere sluttet, og vi har også hatt 2 langtids-skader, som har gjort at resultatene har vært dårligere enn håpet. Vi trener 2 ganger i uka. Regner med at et par til slutter ved sesongslutt Vi har deltatt i nivå 2. Vi har tapt flere enn vunnet, men har hatt en veldig fin avslutning på sesongen, med 3 seiere på rad, deriblant mot nr. 1 og 3 på tabellen. Har også lånt noen J-97 spillere i noen kamper. Dette har vært positivt for begge parter. Ente til slutt på 7. plass. Vi skal delta på en overnattingscup på våren, og det blir sannsynligvis Fredrikstad-cup. 9

10 Har hatt litt forskjellig oppmøte på treningene, men har hatt fin oppsving på slutten av sesongen, som viser at flere av jentene synes det er gøy med håndball, og at disse satser videre Vi var 1 trener (Thomas), og 2 oppmenn/kvinner (Hege og Kristin) ved oppstart. J94/95 J94/95 ble slått sammen til en spillergruppe foran sesongen. Spillergruppa har vært stabil hele sesongen, med 6 94-spillere og spillere. Vi har fem keepere, som gir oss gode muligheter til ekstra fokus på keepertrening og samarbeid mellom keeperne. Vi har trent tre ganger håndball i uka. I tillegg har vi andre treninger som bryting og aerobics. Før sesongstart hadde vi en ukes treningsleir i Sandefjord. Det har gjennomgående vært bra oppmøte på treningene, vi fører treningsdagbok og alle melder fra hvorfor de evt ikke kan komme på trening. Sosialt fungerer gruppa godt. Spillergruppa har vært flinke til å sørge for god integrering av de to årsklassene. Alle spillerne har underskrevet spilleravtale med krav til innsats, oppmøte, oppførsel og samarbeid. Gruppa har tre spillerrepresentanter som har jevnlige møter med trenerne. All kommunikasjon skjer via en egen Facebookgruppe, som fungerer bra. Vi har hatt flere sosiale aktiviteter, ikke minst en natt i gapahuk i Nordmarka tidlig i oktober. Trenersituasjonen har vært stabil i flere år. Denne sesongen har Anders Holand Pettersen og Eirik Østby vært hovedtrenere, med Finn Axel Rasmussen, Sanna Støvne og Knut Sundby som assistenttrenere. Vi har en god foreldregruppe som støtter på kamper og bidrar med sponsorinntekter til laget. Denne sesongen har vi hatt Jorunn Jarp som oppmann, Kjell Sandgrind som kasserer og Oddny Hagestande som sponsoransvarlig. Resultater: To lag i seriespill, J15 nivå 1 og J16 nivå 2. J95 jentene har rullert på å spille J16 kamper. J16 nivå 2. Laget hadde en bra sesong, kom på andre plass i avdelingen og kvalifiserte dermed til nivå 2 sluttspill i april. Laget tapte kvartfinalen i sluttspillet. J15 nivå 1. Laget vant sin avdeling før jul og kvalifiserte dermed for første gang til A- sluttspill. I A-sluttspillet ble det åttende plass etter fem seire og seks tap. Laget har hatt en veldig bra utvikling hvor vi nå ikke er langt etter de aller beste lagene i landet. J95 var med i Petter Wessel Cup hvor de vant sin innledningspulje og tapte i 8-dels finalen. J95 vant Haslum Cup i august. I mai/juni skal vi være med på Ål Cup, Bonaqua Cup og Gokstad Cup (kombinert beach og håndball). H2 Spillerstall har vært på ca. 20 spillere. Trener har vært Eivind Dyrli Oppmann Rolf Nordahl Hanssen. NM tap i 3. runde for Bodø HK Som tidligere gode gamle Kjelsåsgutter og fortsatt ingen rekrutering til laget. Trener 2-3 ganger i uka, og ser frem til ny Kjelsåshall! D6 Laget var nystartet for sesongen 2010/2011. Det har vært ca 14 spillere på laget gjennom sesongen med god fremmøte på treninger. Laget har vunnet 14 kamper, 1 uavgjort og 3 tap. Dette var god margin for opprykk til 5 divisjon neste sesong. 10

11 Trener har vært Morten Eriksen. 11. Utfordringer fremover: De viktigste utfordringene fremover er: Ferdiggjøre sportslig plan som gir retningslinjer for gruppas ambisjoner og hvordan det skal jobbes med håndball i Kjelsås og begynne arbeidet med å etterleve planen. Oppnå sportslig suksess for dame håndball ved å utvikle videre de gode junior jentelagene. Sikre at de yngste guttelagene fortsetter opp til junior nivå og deretter senior laget. Søke å oppnå en målsetting om å ha lag i alle årsklasser opp til seniornivå. Dette krever økt fokus på trenerressurser og at hver årsklasse har et godt sportslig tilbud (både på nivå 1 og nivå 2). Utvikle et trenermiljø med trenere som har riktig utdanning og erfaring (for alle årsklassene). Utvikle et godt dommermiljø som gjør det attraktivt å være dommer i Kjelsås (og dermed sikre at klubben oppfyller dommer kvoten). Opparbeide en økonomi som sikrer utviklingsmuligheter for klubben og lagene Engasjere flere ressurser i utvalg som avlastning for Styret samt sikre en mer effektiv drift av gruppa (arrangementsutvalg, sportslig utvalg, dommer utvalg) Bidra aktivt til at Kjelsås IL legger til rette for at alle spillere skal kunne holde på med flere idretter så lenge som mulig. Håndballstyret vil takke alle gruppens tillitsvalgte (oppmenn, lagledere, trenere og dommere) og ivrige spillere og foreldre for innsatsen i årets sesong! 11

12 VEDLEGG: LISTE OVER TRENERE OG OPPMENN J-Håndball skolen Navn Rolle Mobil E-post Fredrik Svanes Trener Didrik Steinskog Trener J8/2002 Navn Rolle Mobil E-post 18 spillere Irene Berg Trener Heidi Karlsen Trener Cathinka Nielsen Oppmann Øystein Sjølie Oppmann J9/2001 Navn Rolle Mobil E-post 22 spillere Terje Aas Trener Per Eikrem Oppmann Sigrun Øyre Gundersen Oppmann Kristin Brænden Trener J10/2000 Navn Rolle Mobil E-post 5 lag i serien Heidi Bunde Trener spillere Stian Gjone Trener Johan Beisland Trener Jorunn Sandberg Trener Toril Hatling Schonning Wenche Standahl Bjorseth Trener Trener Sissel Ranneklev Trener Torunn Eilertsen Trener Ketil Skårsmoen Trener Marit Lea Sivertsen Oppmann Trine Andresen Vik Oppmann Karianne B Kellerstam Oppmann J11/1999 Navn Rolle Mobil E-post 2 lag i serien Thomas Johansen Trener Lag spillere Jørn Frydenlund Trener Lag Olav Eirik Austegard Trener Lag Tom Bertelsen Oppmann Lag Grethe Bergly Trener Lag Ida Linna Trener Lag

13 J12/1998 Navn Rolle Mobil E-post 2 lag i serien Line Edvardsen Trener spillere Eli Kyrkjebø Trener Markus Larsen Oppmann J13/1997 Navn Rolle Mobil E-post 1 lag i serien Eivind Dyrli Trener spillere Nine Haflan Oppmann Ragnhild Holm Oppmann Isabel Andersen Trener Tommy Rasmussen Trener J14/1996 Navn Rolle Mobil E-post 2 lag Mariann Holmgren Trener Lag spillere Jostein Barkholm Trener Lag Thomas Johansen Trener Lag Jørn Frydenlund Oppmann Lag Hege Wang Oppmann Lag Kristin Granseth Oppmann Lag J15/1995 J16/1994 Navn Rolle Mobil E-post 1 lag (J15) Knut Sundby Trener lag (J16) Anders Pettersen Trener spillere Finn Axel Rassmussen Trener Eirik Østby Trener Sanna Støvne Trener Jorun Jarp Oppmann D3 Navn Rolle Mobil E-post 17 spillere Eivind Dyrli Trener Bård Berntsen Hjelpetrener Hege A.Bjøru Oppmann Ann-Christin Olsen Oppmann D6 Navn Rolle Mobil E-post 17 spillere Morten Eriksen Trener G-Håndball skolen Oppmann Navn Rolle Mobil E-post Fredrik Svanes Trener Lars Romsaas Trener Didrik Steinskog Trener

14 G8/2002 Navn Rolle Mobil E-post 25 spillere Beate Halvorsen Trener Jaran Olsen Trener Olav Eirik Austergard Hanne Kristina Johansen Trener Oppmann G9/2001 Navn Rolle Mobil E-post 14 spillere Frode Huser Trener Sondre Osnes Trener Didrik Steinskog Trener Frode Huser Oppmann G10/2000 Navn Rolle Mobil E-post Line Edvardsen Trener spillere Jonas Rekstad Trener Lars Romsaas Trener Eyvind Gjønnæs Oppmann G11/1999 Navn Rolle Mobil E-post 1 lag Kristin Storløpa Trener spillere Irene Katrin Thunshelle Trener Dag Kjetil Lillelien Trener Nina Bratlie Oppmann Ingunn Brandt Hallvaktansvarlig G13/1997 Navn Rolle Mobil E-post 2 lag Andre Almstrøm Trener spillere Kikki Bratberget Trener Eirik Østby Trener Sondre Osnes Trener Didrik Steinskog Trener Eigil Skrivervik Hallvaktansv Lene Braaten Oppmann Elin Urkedal Oppmann H2.div Navn Rolle Mobil E-post 1 lag Eivind Dyrli Trener spillere Rolf Nordahl Hanssen Ole Bæk Oppmann Lagleder H4.div Navn Rolle Mobil E-post Ole Peder Henriksen Trener Ole Peder Henriksen Oppmann 14

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5 Side 5 av 5 Lagene/de aktive Til sesongen 2013/2014 ble det meldt på 22 lag til seriespill. I løpet av sesongen har to lag blitt trukket (J16 og G12-2), så vi avslutter sesongen med 20 lag i seriespill

Detaljer

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2012 4. Regnskap 2012 5. Kontingent 6. Budsjett for 2013 7.

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 Stavanger IF Håndball Vedlegg til årsberetning 2013 Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 1 Mini 1 - Jenter 2008 og 2007 Målsetning har vært å skape interesse for håndball. Alle er nye med ball. Få ballfølelse

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold ÅRSMØTE 2015 Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold Dagsorden og årsberetning Side 2 av 21 Dagsorden 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. Innkalling

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Organisasjonsoversikt 2014... 3 Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa... 18 Friidrettsgruppa... 24 Idrettsskolen... 26

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I FORMANNENS ORD ENDELIG ER DET VÅR I LUFTEN OG SNART SESONGSTART. DETTE ER DET VI HAR LENGTET ETTER GJENNOM HELE VINTER, HVOR

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

FRIGG. Årsberetning 2008

FRIGG. Årsberetning 2008 FRIGG Årsberetning 2008 Referat fra Frigg Oslo FKs Årsmøte 2008 Årsmøtet ble åpnet på klubbhuset mandag 14. april 2008 kl. 19:00. Konstitueringen av Årsmøtet Innkallingen var gjort i henhold til klubbens

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

Årsmelding 2013 (uten styrets beretning)

Årsmelding 2013 (uten styrets beretning) Årsmelding 2013 (uten styrets beretning) DAGLIG LEDER HAR ORDET Kjære Brann-medlem Du har nå fått årsmeldingen fra klubben og styrets årsberetning med regnskap for 2013. Styrets årsberetning tar for seg

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

Håndballgruppa har noe stort på gang!

Håndballgruppa har noe stort på gang! INFORMASJONSORGAN for bærums verk IDRETTSFORENING 38. årgang nr. 1 2013 BV-Stikka BV-Stikka utkommer 2 ganger i året. Opplaget er 6800 eks. Utdeles gratis til alle husstander på Rykkinn, Bærums Verk, Gullhaug,

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer