Støtt våre hovedsponsorer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Støtt våre hovedsponsorer:"

Transkript

1 Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN

2 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11 bestått av følgende: Leder: Sportslig leder og nestleder: Kasserer: Oppmannsansvarlig og hallvakt: Teis Pedersen Knut Sundby Gøran Skaalmo Torunn Eilertsen Info og Kommunikasjon: Lise Nikolaisen (mai til okt 2010) Kyrre Strøm (fra okt 2010) Marked: Dommeransvarlig: Tilknyttet styret: Materialforvalter: Bjørnar Sedal Conni Nielsen Odd Erik Bunde Styret har møtt jevnlig ca. hver måned gjennom sesongen. I tillegg har det vært avholdt trenermøter og oppmannsmøter. Representasjon Kjersti Steinskog er styremedlem i styret i Norges Håndballforbund. Oppmenn (lagledere), trenere Listen over oppmenn (lagledere) og trenere for håndballgruppa for sesongen teller hele 58 trenere og 28 lagledere/oppmenn (se vedlegg). 2. Sportslig Lag og spillere Kjelsås har også denne sesongen vært en av de største klubbene i Oslo med 31 lag som har deltatt i seriespill. Vi har bra rekruttering til de yngste lagene, og derfor er det viktig at vi har med nok lag til å sikre nok spilletid for alle. Alle lagene i yngres avdeling har hatt god aktivitet og mange gode resultater. For første gang har vi hatt 3 jentelag i A-serie sluttspill, med J98, J97 og J95. Dette gir et godt utgangspunkt for å bygge opp en sterkere jenteside og vil over tid kunne sikre et damelag med mange lokale spillere. D3 beholder plassen sin i 3. divisjon mens vi gratulerer D5 med opprykk til 5. divisjon H2 klarte å sikre seg plassen i 2. div med minste mulige margin, mens H4 også har hatt en bra sesong og ender midt på tabellen. 2

3 Trenere Kjelsås Håndball har en stor gjeng med motiverte trenere som gjør en flott jobb med alle lagene. Stor takk til alle dere! Og stor takk også til alle oppmenn, lagledere og andre ressurspersoner som bidrar aktivt til at lagene fungerer. Klubben er fortsatt helt avhengig av at mange foreldre tar på seg jobben som trener for de yngste lagene. Samtidig har vi behov for nye, kvalifiserte trenere til flere av lagene. I denne sesongen har vi hatt flere innleide trenere enn tidligere og dette vil øke også neste sesong. Treningstid Det har vært en utfordrende sesong etter at Kjelsåshallen ble revet. Vi har fått all den treningstiden vi har krav på, men vi har vært spredt på fire haller i tillegg til NIH hvor vi kjøpte en del timer. En del av timene var også på fredager i haller et stykke unna og disse har det vært vanskelig å bruke effektivt. Denne situasjonen vil også gjelde neste sesong inntil ny Kjelsåshall er klar. Håndballskoler Håndballskolen i august var igjen vellykket med fulle haller både på Engebråten og Kjelsås. Håndballskolen er blitt et godt tilbud med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Til tross for så mange deltakere var det et høyt aktivitetsnivå i alle hallene, med mye trening som var en god oppstart på ny sesong. Håndballskolen ble avsluttet med pizza og diplomutdeling i Kjelsåshallen. Styret takker trenerne, J95 jentene som ordnet mat og drikke og ikke minst vår sponsor Peppes som bidro både med materiell og avslutningsfest. 3. Økonomi Håndballgruppen fikk et resultat på kroner i fjor (mot budsjett kr kroner). Den økonomiske aktiviteten i gruppen er negativt påvirket av at Kjelsåshallen ble revet i fjor høst; bortfall av driftsavtale (ca 110 ) og reklameseil (sponsorinntekter). Økonomien i gruppen er således i balanse alt tatt i betraktning, og resultatet antas å ville normalisere seg når ny hall står ferdig høsten Inntil da vil resultatene være svakere enn normalt. Styret vurderer også andre tiltak for å øke inntektene, blant annet mulig økte treningsavgifter. Ved årsskiftet stod det kroner på håndballens bankkonto. Dette innebærer at gruppas likviditet og egenkapital er god. 4. Markedsarbeid Våre hovedsponsorer er: Handelsbanken Nydalen, nytt for denne sesongen er at de nå har fått draktreklame på alle lag. Representant fra Handelsbanken overrekte sjekk på 60 for støtte til håndballgruppa ved oppmanns/trener samlingen i august. Peppes Pizza i Nydalen som har draktreklame på alle gruppens drakter. Peppes deltok (som vanlig) aktivt under Kjelsås Peppes Håndballskole i august med effekter og 3

4 avslutningsfest. Torshov Sport, der Håndballgruppa har en felles handleavtale med Fotballgruppa. Håndballgruppas tidligere avtaler med andre sponsorer har vært knyttet opp mot reklameseil i Kjelsåshallen, disse avtalene er ikke fornyet da Kjelsåshallen ble revet i oktober. I tillegg har flere lag direkte sponsoravtaler med lokale firma. Vi ønsker å takke alle våre sponsorer og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i inneværende sesong, og oppfordrer alle våre medlemmer til å støtte våre sponsorer! 5. Arrangementer Håndballgruppa har vært arrangør for seriekampene i håndball i Engebråtenhallen på søndagene gjennom hele sesongen. Lagene har rullert på ansvaret for sekretariat, billettsalg og kiosksalg. Det ble arrangert avslutningsfester for Kjelsåshallen i oktober før hallen ble revet, en disco fest for de yngre lagene og en fest for voksne med danseband. Kjelsås Peppes Håndballskole ble arrangert 4 dager i skolens sommerferie i august med ca 80 spillere. 6. Kjelsåshallen Kjelsåhallens dager er talte. Hallen ble revet i oktober Ny hall (standard flerbrukshall) er planlagt å stå ferdig til sesongstart Håndballgruppa flyttet sitt utstyr og materiell ut av hallen i september 2010, og oppbevarer dette midlertidig i garasjen på Stadion. 7. Drakter og utstyr Drakt- og utstyrssituasjonen er tilfredsstillende. Oppmennene har nå ansvaret for draktene. Hver vår/høst leveres draktene inn til materialforvalter og blir fornyet etter behov. Oppmann kvitterer ut draktene som skal benyttes for inneværende sesong. Avtalen går ut på at laget må erstatte ikke innleverte drakter med kr 250 (kostpris), for de drakter som ikke blir levert tilbake. Hvert alders trinn disponerer et sett hvite bortedrakter. Disse rulleres dersom det er flere lag på hvert trinn. Hvert av lagene får utlevert 1 matchball og 1-2 keeperbukser pr. lag. 8. Dommere Vi startet med 9 dommere og 1 observatør denne sesongen, og fikk inn en ny dommer ved juletider. 2 av dommerne dømmer i alderstrinn fra 17 og eldre, mens 8 dommere har dømt i 4

5 kamper for alderen år Det har vært et bra tilsig av barnekampledere, vi har nå 4 gutter (16-18 år) og 8 jenter i alderen Barnekampledere dømmer hjemmekamper i alderen 8-11 år. Vi må øke fokus på å rekruttere flere nye dommere og barnekampledere, samt sørge for at dommergruppa får mer oppmerksomhet og flere felles samlinger. Vi er helt avhengig av mange dommere i KIL - da antall dommere bestemmer hvor mange lag vi kan melde på til seriespill. 9. Håndballgruppas hjemmeside WEB ansvarlig har deltatt på WEB kurs i regi av KIL, og har oppdatert gruppas hjemmeside med sponsorer, treningstider, kontaktpersoner etc. Hvert lag er oppfordret til å ha en WEB ansvarlig som skal oppdatere hvert lags hjemmeside med aktuelle nyheter. Det har vært arrangert WEB kurs der 12 av lagenes WEB ansvarlige deltok. 10. Årsmelding fra lagene J02 Vi har hatt en flott økning av spillere i løpet av året, både fra Disen, Grefsen og Kjelsås skole. Et par stykker fra Årvoll også. Ved avslutning av sesongen er vi 24 spiller. Vi har hatt 2 lag i serien. Vi har delt spillerne inn i grupper og rulert på hvilke grupper som spiller kamper. Forsøkt at alle grupper får spille sammen i løpet av sesongen. Ikke delt på prestasjonsnivå. Til neste sesong kan det vurderes om vi skal melde på 3 lag, da jentene i år egentlig har villet spille flere kamper. Kjelsås 1 har vunnet nesten alle kampene, et tap med ett mål ett eller to uavgjort. Kjelsås 2 har også vunnet det meste av kampene. Skal delta på første cup i år som vil være Kolbotn cup i mai Det har vært god miks fra alle skolene i området. Noen har spilt siden håndballskolen og dermed bedre ferdighet enn de som er nye, men satt sammen gruppene hvor litt erfarne med de nyere. GOD lagånd og alle får spilt med hverandre i løpet av sesongen. Laget har hatt en hovedtrener og to hjelpetrenere, samt 2 oppmenn. Alle disse har bidratt på treningene, noe som har vært nødvendig med totalt 24 jenter. Trenere og oppmenn har alle spillere på laget samarbeidet har fungert veldig bra. G02 Det har kommet til flere gutter underveis etter som sesongen har pågått samt at noen har valgt å slutte. På det meste så var det nesten 30 stykker. Guttene har att en fin sesong med mange flotte kamper og varierende prestasjoner. Guttene var inndelt i to lag på høstsesongen og i 6 grupper som rullerte på kampene i vårsesongen. Erfaring fra begge inndelingene er at det er godt oppmøte til heimekampene men mer frynsete på bortekampene. Det har ført til at vi i forkant til hver kamp er nødt til å sende ut en epost der vi minne foreldrene på at guttene skal spille kamp til helgen og at de må varsle oss hvis de ikke kan delta slik at vi kan hente inn erstatter. Guttene har fått spille ca like mye i hver kamp og byttet på plassene. Vi har også lagt opp til at alle skal være borti ballen og spille med flatt forsvar. Lagene er påmeldt til en cup i år, Kolbotn håndballcup 6 til 8 mai. 5

6 Guttene har hatt en meget flott sesong med god utvikling av lagene og enkeltspillerne. Det er meget godt oppmøte av guttene på treningene men noe dårligere på kampene. Guttene trives meget godt sammen og noe som vi trenere merker godt på treningene da det til tider kan være krevende å trene de. Guttene har også øvet på rødt teknikkmerke som de skal ta i løpet av slutten av sesongen. Målet er at alle skal greie merket. Vi arrangerte en juleavslutning med håndballkamp mot foreldrene og håndballnissen på siste trening før jul, noe som guttene satte stor pris på. Vi legger også opp til å arrangere en sesongavslutning med håndballkamp mot foreldrene og utdeling av teknikkmerke, diplom og premie for sesongen på siste trening etter håndballcupen i mai. Det har hvert godt å være tre trenere og en lagleder på lagene i år sånn at det alltid har hvert minimum 3 stykker på hver trening. Vi trener en time i uken og det er på mandagen mellom kl 18,00 19,00 i Engebråtenhallen. Trenere har vært Olav Eirik Austegard, Beate Halvorsen og Jaran Olsen. Trenerne har økt kompetansen ved at Beate og Olav Eirik har tatt trener 1 kurset i år. Oppmen har vært Hanne Kristina Johansen. J01 Vi har vært en stor og stabil gruppe gjennom sesongen. Noen få jenter har sluttet, men flere har kommet til i løpet av høsten og vinteren. Per mars 2011 er vi 25 jenter, noenlunde jevnt fordelt på skolene Disen (8), Grefsen (7) og Kjelsås (9), samt en jente fra Lilleborg skole. Vi har trent en gang per uke, mandager i Engebråtenhallen kl Vi har stilt med to lag, som har vært plassert i hhv. pulje 21 og 24. Det har vært mange jevne kamper, samt noen store seire og noen store tap. Vi har spilt 34 kamper gjennom høsten og vinteren, en kamp gjenstår i skrivende stund. Kampene har endt med 15 seire, 4 uavgjorte og 15 tap. Noen av jentene deltok i Kjelsås egen håndballskole. Vi planlegger å delta i Minnehallcup i Stavern siste helgen i mai med to lag. Vi kombinerer cup og sesongavslutning. 20 jenter er påmeldt. Det er en veldig god stemning i laget. Det er svært bra oppmøte på treningene, og det er som regel mer enn 20 jenter til stede. Vi har foreløpig hatt én sosial samling i løpet av sesongen. Vi valgte til slutt å dele jentene i 5 ulike grupper og rullere på hvilke grupper som spilte sammen. Vi var bevisste på å sette sammen grupper med en blanding av litt rutinerte og ferske spillere, slik at nivået på gruppene var noenlunde jevnt. Ordningen har fungert greit. Terje Aas har vært hovedtrener hele sesongen, og Kristin Brænden hjelpetrener. Kristin er gammel Kjelsåsspiller og søster av en av jentene på laget. Sigrun Øyre Gundersen og Per Eikrem er oppmenn. I tillegg har vi valgt en egen webansvarlig, Per Arild Berge, som også har sagt seg villig til å delta i klubbens arrangementskomité. Alle trenere og oppmenn fortsetter etter planen også neste sesong. J00 Håndball gruppen til jenter 2000 består av 49 glade jenter fra skolene Kjelsås, Grefsen, Årvoll, Disen og Lilleborg. Vi stiller med 5 lag i serien. Jentene er fordelt i 9 grupper, disse rulleres i de ulike kampene. Vi har både vunnet og tapt kamper. Humør og spilleglede er alltid på topp! Av cuper har vi deltatt på Glass cup, Oppsal cup og Olavscup (april/mai). Håndballskolen har også de fleste vært med på. 6

7 Vi har trent 1,5 time hver onsdag på Idrettshøyskolen. Selv med liten plass og mange jenter er humør og ønske om å spille håndball på topp. 9 trenerer og 3 oppmenn har fått hjulene til å gå rundt for håndball gruppen J2000. G00 19 spillere ved start, 17 ved slutten av sesongen. Ingen nyrekruttering. Laget ønsker seg nye spillere og tiltak fra klubbhold for å øke rekrutteringen! Påmeldt to lag i regionserien, sone; Oslo midt. G-10 avd 11 og avd. 14: Avd. 11: 12 seire, 1 uavgjort, 3 tap Avd. 14: 13 seire, 0 uavgjort, 2 tap, 1 kamp igjen i serien Deltatt i Oslo cup med 2 lag: 6 kamper totalt, 6 seire. Planlagt deltagelse i Olavscup i April/Mai-2011 Hatt en voldsom utvikling i ferdigheter denne sesongen. Treninger i Engebråthallen torsdager Og Idrettshøyskolen tirsdager Stort sett mellom 13 og 18 på hver trening. 3 trenere: Lars Romsaas, Line Edvardsen og Jonas Rekstad Skifte av oppmann fra Bernhard Steen til Eyvind Gjønnæss i løpet av sesongen J99 Det har vært 22 spillere denne sesongen. Laget har deltatt i avdeling 11. Laget har hatt en fin sesong med mange jevne og fine kamper. Det har vert meget bra oppmøte av spillere og foreldre på kampene. Laget og jentene har merket at motstanderne er blitt bedre og alvoret om å vinne kampene er større enn de foregående år. Det har ført til at det har ikke blitt så mange seiere som jentene er vant med. Litt tøft for jentene og trenerne å godta ved begynnelsen av sesongen men vi alle har løftet oss i lag. Laget er påmeldt til to cuper i år sammen med Kjelsås 1. Kolbotn håndballcup 6 til 8 mai og Tønsberg Messecup mai med overnatting. Laget og jentene har hatt en flott sesong med fortsatt god utvikling i laget og enkeltspillere. Det er meget godt oppmøte av jenten på treningene. De trives meget godt sammen og de er en fin gjeng sammen, noe som vi trenere merker på treningene. Jentene har også øvet på bronse teknikkmerke som de skal ta i løpet av slutten av sesongen. Målet er at alle skal greie merket. Vi arrangerte en juleavslutning med håndballkamp mot foreldrene og håndballnissen på siste trening før jul, noe som jentene satte stor pris på (tradisjon i laget). I år så har vi hatt draktreklame fra to firma og det har gitt oss kjærkomne penger til lagte som vi drar nytte av. Det har hvert en styrke å ha fem trenere tilgjengelig på begge lagene dvs Kjelsås 1 og Kjelsås 2 i år, slik at det alltid har hvert 2-3 trener på hver trening. Trenerne har økt kompetansen ved at Jørn, Olav Eirik, Ida og Grete har tatt trener 1 kurset i år, Thomas har tatt noen moduler på trener 2 kurset samt at alle deltok på 3-omgangkurset i høst. Kjelsås 1 og Kjelsås 2 trener sammen to timer i uken i Engebråtenhallen og på Norges idrettshøyskolen. Trengingene er fordelt ved at vi har teknisk trening på onsdagene og kamptrening på torsdagene. Lagene har hatt 5 trenere og en oppmann. 7

8 G99 G99 består av 12 spillere. Spillergruppa er stabil, og over halvparten har vært med siden håndballskolen. De fleste spillerne går på Kjelsås skole. Det er trening to ganger pr. uke, med stort sett godt oppmøte på treningene. Guttene har spilt i regionsserien. Resultatene har vært varierende, men vi har sett stor fremgang hos de fleste ila. sesongen. Kristin Storløpa tok over treningsansvaret før forrige sesong, og vi ser at gjennom å bygge stein på stein har de løftet seg mye denne sesongen. Motivasjonen er god i spillergruppa på tross av en del tap, men vi merker konkurranse fra andre idretter, og har mistet 3 4 spillere denne sesongen. Vi vil delta på Kolbotn cup samt Storhamar cup på Hamar i mai. De fleste på laget er allsidige og driver med annen idrett i tillegg, både sommer og vinter. For å være sikre på at laget skal bestå, er vi avhengige av å unngå kollisjon med treningstidene til Kjelsås Langrenn for samme aldersgruppe. I tillegg er det viktig å opprettholde trenertilbudet, da ingen foreldre på laget har mulighet til å ta på seg hovedtrener ansvaret. Irene Katrin Thunshelle og Dag Kjetil Lillelien har deltatt som hjelpetrenere for Kristin Storløpa. Nina Bratlie er oppmann for laget. J98 J98 har 28 Spillere. De fleste har spilt siden de var 8-9 år gamle, mens noen nettopp har begynt. Vi har i sesongen 10/11 hatt 2 lag påmeldt i seriespill. Kjelsås 1 spilte på nivå 1 og greide å komme seg til A-sluttspill! Der har vi slitt litt. Vi har møtt motstandere som har vært veldig gode, og de trener i snitt dobbelt så mye som oss. Dette er de 10 beste av ca. 130 lag i årsklassen. Kjelsås 2 har spilt på nivå 2, og ledet sin pulje til jul. Etter jul hadde vi mange nye spillere som måtte få prøve seg, og vi endte til slutt på 2. plass i puljen. Vi har hatt ett lag i Hyundai-cup. Her vant vi vår første kamp, men ble slått ut i 2. runde av Rolvsøy, som nå er i finalen. Før sommerferien deltok vi i Olavs cup med 2 lag og begge vant sine puljer. Var også med i Bonaqua Cup med 2 lag. Det ene laget kom til finalen, ledet til pause, men endte med sølv. Vi deltok på Smaalenene cup med 2 lag rett etter skolestart. Her bodde vi på privat hytte. Veldig hyggelig og sosialt! Kjelsås 1 møtte Kjelsås 2 i semifinalen, og deretter fikk vi et forsmedelig tap mot Slitu i finalen, men alt i alt veldig bra resultater! I vår skal vi delta på Olavs cup med 2 lag og på Bonaqua cup antakelig med 2 lag. I tillegg skal vi delta med ett lag i Peter Wessel cup. Vi har også hatt ett lag i Temaserien. Her har vi lært mye, men det har tatt mye tid med kursing og øving. J-98 er fortsatt en veldig fin og sammensveiset gjeng, selv om vi har fått inn mange nye fjes etter hvert. Jentene har det gøy og mange treffes utenom håndballen også. Jentene kommer fra 6 forskjellige skoler. De fleste jentene har andre aktiviteter ved siden av håndballen, så det er en aktiv gjeng! Neste prosjekt blir å skrive lag-sang som skal spilles inn på NRK. Markus Larsen har vært oppmann. Blir nå erstattet av Ingrid Dieset. Elin Tveiten har blitt lagleder for Kjelsås 1. Laglederjobben for Kjelsås 2 er foreløpig ubesatt. Trenere har vært Cecilie Danielsen (sluttet til jul), Eli Kyrkjebø og Line Edvardsen. Morten Eriksen har hjulpet til som trener på slutten av sesongen. J97 J97 har hatt 1 lag i denne sesongen, totalt 11 spillere hele sesongen. Laget har spilt innledende kamper i regionserien på nivå1, og kvalifiserte seg til A-sluttspill. I A-sluttspillet har de 1 seier og 7 tap til nå. 1 kamp gjenstår. 8

9 Deltok i Fredrikstad cup i pinsen, kom til finalen hvor de tapte mot Kråkerøy. I Peter Wessel cup ble de nr 3 i innledende pulje, men tapte første kamp i sluttspillet. 11 ivrige og godt kvalifiserte jenter som ønsker å spille masse håndball, men lider under at de er litt få på treninger. Håper på tilførsel av spillere neste sesong. Trenere: Isabel Andersen Mougios, Tommy Rasmussen, Eivind Dyrli Oppmenn: Ragnhild Holm, Nine Haflan G97 Kjelsås G13 har i sesongen bestått av 16 spillere, hvorav 2 faste keepere. Guttene har hatt 3 treningsdager i uken, fordelt på Engebråtenhallen, NIH og Oppsal Arena. Det har vært greit oppmøte på treninger, - vår og høst preges av at spillerne også har andre idretter de holder på med. Vi har hatt med 2 lag i serien, på nivå 1 og 2. Vi har delt gruppen tydeligere i et 1 og 2 lag, men tatt med spillere fra hver gruppe i alle kamper på begge nivåer. 1 laget gikk til B sluttspillet der de tre første lagene har likt med poeng og det er målforskjell som skiller, vi har 4 seiere og 2 tap. Vi havner sannsynlig på 3 plass. 2 laget er ikke ferdigspilt men har 6 seiere, 1 uavgjort, 14 tap. Det er store nivåforskjeller i laget, og dette preger også resultatene. Vi har deltatt i Kolbotn cup. Og skal delta i Fredrikstad cup i Juni. Grunnet lite kapasitet på trenersiden i helgene, har det vært vanskelig å følge opp mer enn de kampene som har vært på begge nivåer. Det var 4-5 gutter med på Kjelsås sin håndballskole i august Laget hadde fra høsten og frem til jul, en utilfredstillende trenersituasjon. Mange foreldre måtte trå til for å få ungene i aktivitet, og det er begrenset med trenerkapasitet i foreldre gruppen. Etter jul har dette bedret seg, men det er vanskelig å få en god flyt, da det er fire ulike trenere i løpet av en uke på trening. To gutter har sluttet i løpet av sesongen, og vi vet at to-tre vil slutte til våren, dette kan bli flere hvis vi ikke får på plass et ok opplegg fra høsten av. Vi fokuserer på fair play, og har hatt noen sosiale sammenkomster for at guttene skal bli bedre kjent, både med hverandre og trenere/støtteapparatet. ( Bowling, landskamper, peppez og private sammenkomster.) Guttene savner å ha guttelag over og under seg, spesielt i forhold til treninger, treningskamper og møter av sosial karakter på cuper og lignende. Det er god stemning i gruppen og trivsel er god, de fleste har vært med i mange år, og kjenner hverandre godt. Det er kun en av spillerne som ikke går på Engebråten ( Årvoll). Vi har etter at G98 ble lagt ned fått en spiller fra det laget. Vi har også med to spillere fra 2000 gruppen, som er svært ivrige. Vi håper å kunne melde på et lag neste sesong, og ønsker å fortsette med de guttene som ønsker å ha et håndball tilbud i Kjelsås I.L. Trenere for laget: Andre, Kikki, Eirik, Didrik og Sondre. Espen og Lene Braaten har vært hovedlagleder, Elin Urkedal assisterende lagleder Egil Skrivervik hallvakt ansvarlig. J96- lag2 Vi begynte sesongen med 14 spillere, og hadde gode forhåpninger om å gjøre en god sesong. I løpet av sesongen har 4 spillere sluttet, og vi har også hatt 2 langtids-skader, som har gjort at resultatene har vært dårligere enn håpet. Vi trener 2 ganger i uka. Regner med at et par til slutter ved sesongslutt Vi har deltatt i nivå 2. Vi har tapt flere enn vunnet, men har hatt en veldig fin avslutning på sesongen, med 3 seiere på rad, deriblant mot nr. 1 og 3 på tabellen. Har også lånt noen J-97 spillere i noen kamper. Dette har vært positivt for begge parter. Ente til slutt på 7. plass. Vi skal delta på en overnattingscup på våren, og det blir sannsynligvis Fredrikstad-cup. 9

10 Har hatt litt forskjellig oppmøte på treningene, men har hatt fin oppsving på slutten av sesongen, som viser at flere av jentene synes det er gøy med håndball, og at disse satser videre Vi var 1 trener (Thomas), og 2 oppmenn/kvinner (Hege og Kristin) ved oppstart. J94/95 J94/95 ble slått sammen til en spillergruppe foran sesongen. Spillergruppa har vært stabil hele sesongen, med 6 94-spillere og spillere. Vi har fem keepere, som gir oss gode muligheter til ekstra fokus på keepertrening og samarbeid mellom keeperne. Vi har trent tre ganger håndball i uka. I tillegg har vi andre treninger som bryting og aerobics. Før sesongstart hadde vi en ukes treningsleir i Sandefjord. Det har gjennomgående vært bra oppmøte på treningene, vi fører treningsdagbok og alle melder fra hvorfor de evt ikke kan komme på trening. Sosialt fungerer gruppa godt. Spillergruppa har vært flinke til å sørge for god integrering av de to årsklassene. Alle spillerne har underskrevet spilleravtale med krav til innsats, oppmøte, oppførsel og samarbeid. Gruppa har tre spillerrepresentanter som har jevnlige møter med trenerne. All kommunikasjon skjer via en egen Facebookgruppe, som fungerer bra. Vi har hatt flere sosiale aktiviteter, ikke minst en natt i gapahuk i Nordmarka tidlig i oktober. Trenersituasjonen har vært stabil i flere år. Denne sesongen har Anders Holand Pettersen og Eirik Østby vært hovedtrenere, med Finn Axel Rasmussen, Sanna Støvne og Knut Sundby som assistenttrenere. Vi har en god foreldregruppe som støtter på kamper og bidrar med sponsorinntekter til laget. Denne sesongen har vi hatt Jorunn Jarp som oppmann, Kjell Sandgrind som kasserer og Oddny Hagestande som sponsoransvarlig. Resultater: To lag i seriespill, J15 nivå 1 og J16 nivå 2. J95 jentene har rullert på å spille J16 kamper. J16 nivå 2. Laget hadde en bra sesong, kom på andre plass i avdelingen og kvalifiserte dermed til nivå 2 sluttspill i april. Laget tapte kvartfinalen i sluttspillet. J15 nivå 1. Laget vant sin avdeling før jul og kvalifiserte dermed for første gang til A- sluttspill. I A-sluttspillet ble det åttende plass etter fem seire og seks tap. Laget har hatt en veldig bra utvikling hvor vi nå ikke er langt etter de aller beste lagene i landet. J95 var med i Petter Wessel Cup hvor de vant sin innledningspulje og tapte i 8-dels finalen. J95 vant Haslum Cup i august. I mai/juni skal vi være med på Ål Cup, Bonaqua Cup og Gokstad Cup (kombinert beach og håndball). H2 Spillerstall har vært på ca. 20 spillere. Trener har vært Eivind Dyrli Oppmann Rolf Nordahl Hanssen. NM tap i 3. runde for Bodø HK Som tidligere gode gamle Kjelsåsgutter og fortsatt ingen rekrutering til laget. Trener 2-3 ganger i uka, og ser frem til ny Kjelsåshall! D6 Laget var nystartet for sesongen 2010/2011. Det har vært ca 14 spillere på laget gjennom sesongen med god fremmøte på treninger. Laget har vunnet 14 kamper, 1 uavgjort og 3 tap. Dette var god margin for opprykk til 5 divisjon neste sesong. 10

11 Trener har vært Morten Eriksen. 11. Utfordringer fremover: De viktigste utfordringene fremover er: Ferdiggjøre sportslig plan som gir retningslinjer for gruppas ambisjoner og hvordan det skal jobbes med håndball i Kjelsås og begynne arbeidet med å etterleve planen. Oppnå sportslig suksess for dame håndball ved å utvikle videre de gode junior jentelagene. Sikre at de yngste guttelagene fortsetter opp til junior nivå og deretter senior laget. Søke å oppnå en målsetting om å ha lag i alle årsklasser opp til seniornivå. Dette krever økt fokus på trenerressurser og at hver årsklasse har et godt sportslig tilbud (både på nivå 1 og nivå 2). Utvikle et trenermiljø med trenere som har riktig utdanning og erfaring (for alle årsklassene). Utvikle et godt dommermiljø som gjør det attraktivt å være dommer i Kjelsås (og dermed sikre at klubben oppfyller dommer kvoten). Opparbeide en økonomi som sikrer utviklingsmuligheter for klubben og lagene Engasjere flere ressurser i utvalg som avlastning for Styret samt sikre en mer effektiv drift av gruppa (arrangementsutvalg, sportslig utvalg, dommer utvalg) Bidra aktivt til at Kjelsås IL legger til rette for at alle spillere skal kunne holde på med flere idretter så lenge som mulig. Håndballstyret vil takke alle gruppens tillitsvalgte (oppmenn, lagledere, trenere og dommere) og ivrige spillere og foreldre for innsatsen i årets sesong! 11

12 VEDLEGG: LISTE OVER TRENERE OG OPPMENN J-Håndball skolen Navn Rolle Mobil E-post Fredrik Svanes Trener Didrik Steinskog Trener J8/2002 Navn Rolle Mobil E-post 18 spillere Irene Berg Trener Heidi Karlsen Trener Cathinka Nielsen Oppmann Øystein Sjølie Oppmann J9/2001 Navn Rolle Mobil E-post 22 spillere Terje Aas Trener Per Eikrem Oppmann Sigrun Øyre Gundersen Oppmann Kristin Brænden Trener J10/2000 Navn Rolle Mobil E-post 5 lag i serien Heidi Bunde Trener spillere Stian Gjone Trener Johan Beisland Trener Jorunn Sandberg Trener Toril Hatling Schonning Wenche Standahl Bjorseth Trener Trener Sissel Ranneklev Trener Torunn Eilertsen Trener Ketil Skårsmoen Trener Marit Lea Sivertsen Oppmann Trine Andresen Vik Oppmann Karianne B Kellerstam Oppmann J11/1999 Navn Rolle Mobil E-post 2 lag i serien Thomas Johansen Trener Lag spillere Jørn Frydenlund Trener Lag Olav Eirik Austegard Trener Lag Tom Bertelsen Oppmann Lag Grethe Bergly Trener Lag Ida Linna Trener Lag

13 J12/1998 Navn Rolle Mobil E-post 2 lag i serien Line Edvardsen Trener spillere Eli Kyrkjebø Trener Markus Larsen Oppmann J13/1997 Navn Rolle Mobil E-post 1 lag i serien Eivind Dyrli Trener spillere Nine Haflan Oppmann Ragnhild Holm Oppmann Isabel Andersen Trener Tommy Rasmussen Trener J14/1996 Navn Rolle Mobil E-post 2 lag Mariann Holmgren Trener Lag spillere Jostein Barkholm Trener Lag Thomas Johansen Trener Lag Jørn Frydenlund Oppmann Lag Hege Wang Oppmann Lag Kristin Granseth Oppmann Lag J15/1995 J16/1994 Navn Rolle Mobil E-post 1 lag (J15) Knut Sundby Trener lag (J16) Anders Pettersen Trener spillere Finn Axel Rassmussen Trener Eirik Østby Trener Sanna Støvne Trener Jorun Jarp Oppmann D3 Navn Rolle Mobil E-post 17 spillere Eivind Dyrli Trener Bård Berntsen Hjelpetrener Hege A.Bjøru Oppmann Ann-Christin Olsen Oppmann D6 Navn Rolle Mobil E-post 17 spillere Morten Eriksen Trener G-Håndball skolen Oppmann Navn Rolle Mobil E-post Fredrik Svanes Trener Lars Romsaas Trener Didrik Steinskog Trener

14 G8/2002 Navn Rolle Mobil E-post 25 spillere Beate Halvorsen Trener Jaran Olsen Trener Olav Eirik Austergard Hanne Kristina Johansen Trener Oppmann G9/2001 Navn Rolle Mobil E-post 14 spillere Frode Huser Trener Sondre Osnes Trener Didrik Steinskog Trener Frode Huser Oppmann G10/2000 Navn Rolle Mobil E-post Line Edvardsen Trener spillere Jonas Rekstad Trener Lars Romsaas Trener Eyvind Gjønnæs Oppmann G11/1999 Navn Rolle Mobil E-post 1 lag Kristin Storløpa Trener spillere Irene Katrin Thunshelle Trener Dag Kjetil Lillelien Trener Nina Bratlie Oppmann Ingunn Brandt Hallvaktansvarlig G13/1997 Navn Rolle Mobil E-post 2 lag Andre Almstrøm Trener spillere Kikki Bratberget Trener Eirik Østby Trener Sondre Osnes Trener Didrik Steinskog Trener Eigil Skrivervik Hallvaktansv Lene Braaten Oppmann Elin Urkedal Oppmann H2.div Navn Rolle Mobil E-post 1 lag Eivind Dyrli Trener spillere Rolf Nordahl Hanssen Ole Bæk Oppmann Lagleder H4.div Navn Rolle Mobil E-post Ole Peder Henriksen Trener Ole Peder Henriksen Oppmann 14

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Foreldremøte NIF J97 Kort oppsummering av sesongen 2009/2010 Bortecuper Vårens hjemmecuper Opplegg for sesongen 2010/2011 Skadeforebygging basistrening Eventuelt

Detaljer

Kjelsås IL, Håndballgruppa. Styrets beretning for sesongen Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN

Kjelsås IL, Håndballgruppa. Styrets beretning for sesongen Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN Kjelsås IL, Håndballgruppa Styrets beretning for sesongen 2012-13 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN Highlights fra sesongen: Ny Kjelsåshall åpnet i august veldig positivt men også ressursmessig

Detaljer

Kjelsås IL, Håndballgruppa. Styrets beretning for sesongen 2013-14

Kjelsås IL, Håndballgruppa. Styrets beretning for sesongen 2013-14 Kjelsås IL, Håndballgruppa Styrets beretning for sesongen 2013-14 Highlights fra sesongen: Fortsatt vekst i antall spillere og lag - flere jentegrupper med 50 spillere Tre lag i A-sluttspill (to egne og

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Årsberetning 2016 for Korsvoll IL Håndball

Årsberetning 2016 for Korsvoll IL Håndball Årsberetning 2016 for Korsvoll IL Håndball Styret Styret i Korsvoll IL håndball har i perioden bestått av: Anne-Lise Hektoen, leder og registeransvarlig Anders Ljungqvist, sportslig ansvarlig Knut Blaker,

Detaljer

Vansjø/Svinndal IL Håndball

Vansjø/Svinndal IL Håndball Vansjø/Svinndal IL Håndball Årsberetning Vansjø/Svinndal IL Håndball Styret i håndballgruppa har i 2016 bestått av følgende personer: Tonje C. Nilssen Leder Kai Guttulsrød Nestleder Therese Kiserud Styremedlem

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

EIF Håndball. Styrets årsberetning Håndballstyret Styremedlem Arrangementsansvarlig. Representasjon i Hovedlaget 2016

EIF Håndball. Styrets årsberetning Håndballstyret Styremedlem Arrangementsansvarlig. Representasjon i Hovedlaget 2016 EIF Håndball Styrets årsberetning 2016 Håndballstyret 2016 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Materialforvalter Styremedlem Arrangementsansvarlig Styremedlem Dommeransvarlig Kenneth Johnsen

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 Håndballen i Hegra har hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine dager i

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Oddbjørn Johansen Thomas Buchardt Torbjørn Ness Tor Rønnestad SPJELKAVIK IDRETTSLAG Stiftet 18. mars 1932 Gutteløftet 2015-2017 1 Vi har noe unikt! SPJELKAVIK

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Hå ndbållåvdelingens beretning 2015

Hå ndbållåvdelingens beretning 2015 Hå ndbållåvdelingens beretning 2015 Håndballstyret: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlem arrangement Styremedlem oppstartsansvarlig Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: I tillegg til styret: Dommerkontakt:

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, torsdag 19.september 2013, kl

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, torsdag 19.september 2013, kl Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtereferat Trener- og

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa. 27. April 2010

Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa. 27. April 2010 Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa 27. April 2010 Stor idrettsglede i mange årsklasser ÅPNING Dagsorden Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg avdirigent Oppsummering av

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Håndbok for Lagledere 2009/2010

Håndbok for Lagledere 2009/2010 Håndbok for Lagledere 2009/2010 Desember 2009 Rev 0 Innholdsfortegnelse Lagleders oppgaver... 3 Administrativt... 3 Sosialt miljø... 3 Trening... 4 Kamper... 4 Før kamp... 4 Under kamp... 4 Etter kamp...

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Handball. Årsmelding 2015

Handball. Årsmelding 2015 Årsmelding 2015 Årsmøtesaker: 1. Valg av møteleiar. 2. Valg av referent. 3. Godkjenning av møteinnkalling. 4. Gjennomgang av årsmelding. 5. Informasjon om økonomien i gruppa. 6. Valg 7. Eventuelt (Saker

Detaljer

Årsrapport 2015 håndball jenter 2000 og 2001

Årsrapport 2015 håndball jenter 2000 og 2001 Årsrapport 2015 håndball jenter 2000 og 2001 Trenere Hjelpetrenere: Lagleder: Økonomiansvarlig: Dugnadsansvarlig: Foreldrekontakt/sosialansvarlig: Kenneth Røstad Christine Stokkaune tom april 2015 Emil

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Foreldremøte April 2013

Foreldremøte April 2013 Foreldremøte April 2013 10. April 2013 emblemg04@gmail.com Agenda 1. Sammenslåing - hensikt og utfordringer 2. Trenere og oppmenn 3. Treninger og spillerutvikling 4. FairPlay - på trening og kamp 5. Sesongaktiviteter

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Lykke til! Med sportslig hilsen Nina Johnsson (leder)

Lykke til! Med sportslig hilsen Nina Johnsson (leder) Da er det klart for nok èn Bringhelg med mange spennende oppgjør. IK Grane Arendal Håndball ønsker dere alle velkommen til 4. runde i denne landsomfattende serien spesielt dommerne og våre gjestende lag

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Det vises til tidligere utsendt innbydelse til Vårcup sesongen 2016 i regi av Sarpsborg Fotballklubb for jenter og gutter født 2002 og 2003.

Det vises til tidligere utsendt innbydelse til Vårcup sesongen 2016 i regi av Sarpsborg Fotballklubb for jenter og gutter født 2002 og 2003. Velkommen til årets vårcup! Sarpsborg Fotballklubb takker for påmeldingen og ønsker lykke til i gruppespillet. Vi minner om at lagledere til oppsatte hjemmelag er ansvarlig for å booke dato og tid for

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg Årsmøte 2016 HK Trøgstad 97 Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg ÅRSMELDING SESONGEN 2015/2016 Styret i HKTrøgdtad97 har bestått

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

Ha ndballgruppen. Årsberetning håndballgruppen Innledning. 2. Håndballstyre og støtteapparat. 3.0 Økonomi

Ha ndballgruppen. Årsberetning håndballgruppen Innledning. 2. Håndballstyre og støtteapparat. 3.0 Økonomi Ha ndballgruppen 1. Innledning Årsberetning Håndballsesongen er fra august til juni, mens Hasle Løren Idrettslag følger kalenderåret. Denne årsberetningen dekker derfor 2. halvdel sesongen 2012/2013 og

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Håndballgruppens årsberetning 2014

Håndballgruppens årsberetning 2014 1 Styret for 2014 Håndballgruppens årsberetning 2014 1.1 Håndballstyret har bestått av: Leder: Jan Rune Løvnæseth Nestleder/Kasserer: Anders Hognerud Styremedlem/Sekretær: Trine Melgaard Styremedlem: Elin

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal

Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal Avtalen omfatter håndballavdelinger i klubbene ; Fram IL, Lånke IL, Hegra IL, Remyra IL, Stjørdals Blink og Stjørdal Håndballklubb. Fram, Lånke,

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

GULSET HÅNDBALL ÅRSMØTE

GULSET HÅNDBALL ÅRSMØTE GULSET HÅNDBALL ÅRSMØTE 10 mars 2015 1 Årsmøte i Gulset håndball 10 mars 2015 AGENDA 1. Konstituering 1.1. Valg av referent og to protokollvitner 1.2. Valg av møteleder 1.3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Astor Gutter 2000. Sportslig plan 2014-2015. Sportslig plan / G-2000 / FP

Astor Gutter 2000. Sportslig plan 2014-2015. Sportslig plan / G-2000 / FP Astor Gutter 2000 Sportslig plan 2014-2015 INNLEDNING / BAKGRUNN I sesongen 2013 startet laget med 2 stk 7`erlag. Ett i 1 div og ett i 2 div. Dette var lagets første sesong i møte med «ungdomsfotball»,

Detaljer

ÅRMELDING HÅNDBALL 2016/2017

ÅRMELDING HÅNDBALL 2016/2017 ÅRMELDING HÅNDBALL 2016/2017 Styret har bestått av: Stian Bekken leder Kari Mette Skjølsvold Gro Baar Kristin Børset Marit Mogset Styret har hatt 3 styremøter og behandlet nødvendige saker underveis. Økonomi

Detaljer

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 G13-1 Guttene har vært med på følgende i 2015 1. Bergen Fotballfestival: 1. plass 2. Åsane Cup: 1. plass 3. Adidas Cup: 1/16-finale 4. Dana Cup: 1/16-finale A-sluttspill

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL

ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL Styret har i 2013 bestått av Roger Hernes Gunn Torill Haugen Marta Kringen Kvaal Ingunn Kjelvik Kristin Verket Silje Marie Hegge Aasan Leder Sekretær Kasserer Arrangementansvarlig

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Årsberetning. Bømlo IL

Årsberetning. Bømlo IL Årsberetning Bømlo IL 2016 1 Styrets sammensetning Leder: Odd Kåre Mæhle Nestleder: Cecilie Vold Styremedlemmer og varamedlemmer: John Kenneth Melkevik, Lars Anton Eidesvik, Bente Linn Hetlelid, Ivar Barane,

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett

Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett Denne årsberetningen omfatter vårsesong og høstsesong 2013 og fram til nå. Vi har hatt 3 styremøter, og 3 trenermøter. Årsmøtet ble avholdt 11. februar 2013 Tillitsvalgte:

Detaljer

Møte referat. Agenda 1) Ressurser til teamet ) Prinsipper ifbm laguttak ) Cup'er ) Serie ) Trening ) Eventuelt...

Møte referat. Agenda 1) Ressurser til teamet ) Prinsipper ifbm laguttak ) Cup'er ) Serie ) Trening ) Eventuelt... Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 17. mars 2010 Deltakere: Neste møte: 14 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

ÅRSMELDING HANDBALL 2014/2015 RINDAL IL

ÅRSMELDING HANDBALL 2014/2015 RINDAL IL ÅRSMELDING HANDBALL 2014/2015 RINDAL IL Styret har bestått av: Gøril Bakken -leder (tom. 29.10.2014) Ellinor T. Lund Kristin Børset Gro Baar Linda Sæter - arrangement + kontakt J16 - kontakt barneidrett,

Detaljer

Årsrapport for 2011 - håndballgruppa

Årsrapport for 2011 - håndballgruppa 1 Årsrapport for 2011 - håndballgruppa 1. Styrets sammensetning, arbeid og aktiviteter i 2011 Styret i håndballgruppa i Graabein har bestått av: Leder: Mari Gjølstad Nestleder: Tor Malmåsen Sekretær: Kari-Anne

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Årsberetning. Slemmestad IF Håndball. Side 1 av 6

Årsberetning. Slemmestad IF Håndball. Side 1 av 6 Årsberetning Slemmestad IF Håndball 2015 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Leder: Leder Sportslig utvalg: Kasserer: Kiosk og kassa ansvarlig: Tematreneransvarlig: Banedagbokansvarlig: Sekretær: Hilde Pedersen

Detaljer

Forberedelser til årsmøte i håndballen 1. mars 2017

Forberedelser til årsmøte i håndballen 1. mars 2017 Forberedelser til årsmøte i håndballen 1. mars 2017 Dagsorden: 1. Konstituering av møte a) valg av 1 referenter b) valg av 2 til å underskrive protokollen c) valg av møteleder d) Godkjenning av innkallingen

Detaljer