Haugerud Fotball ÅRSMELDING 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haugerud Fotball ÅRSMELDING 2012"

Transkript

1 Haugerud Fotball ÅRSMELDING

2 Fotballgruppa: Styrets årsberetning har vært et godt år for Fotballgruppa i Haugerud IF. Vi er i vekst i antall medlemmer, vi har fått i gang nye jentelag, vi fikk et nytt A-lag i 2012, og vi startet med nytt mikrolag for førsteklassingene på begynnelsen av høsten. Utviklingsprosjektet er godt i gang, og et viktig steg ble tatt da Bydel Alna bevilget et betydelig beløp til et prosjekt for å engasjere flere voksne frivillige i klubben. Årsmøtet 2012 Det ble holdt årsmøte i Fotballgruppa den 9. februar. Tilstede var 19 deltagere. 7 lag var representert; 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 og Styret var representert ved Dag Endal, Toril Todal- Støback, Astrid Bjerke Lund og Efrem Mesfun. Styrets sammensetning 2012 Årsmøtet 9. februar valgte følgende styre for Fotballgruppa: Leder Dag Endal (G01) Kasserer Toril Todal-Støback (G99) Sekretær Ikke valgt Web-ansvarlig Astrid Lund Bjerke (G96 og G99) Materialforvalter Efrem Mesfun (G99) Det er avholdt 4 styremøter i 2012, og i alt er det behandlet 44 saker. Mellom møtene er den løpende driften blitt fulgt opp gjennom e-post og telefon. Dag Endal har representert Fotballgruppa i hovedstyret for Haugerud IF. Hovedstyret består av lederne i alle gruppene pluss arbeidsutvalget, og styret har tre-fire møter i året der saker av felles interesse for klubben blir behandlet. Hovedoppgaver Arbeidet i styret og Fotballgruppa har i 2021 vært en kombinasjon av drift av eksisterende aktiviteter og utviklingsarbeid. Driften er under kontroll, både økonomisk, administrativt og i lagene. Fotballstyret består imidlertid bare av fire personer, og all administrasjon av fotballaktiviteten skjer gjennom frivillig innsats fra styret. Det er stort behov for flere frivillige til å dele på praktiske og organisatoriske oppgaver, og her er det mulig å involvere voksne som i utgangspunktet ikke er spesielt fotballkyndige. 2

3 Virksomheten i Fotballgruppa I 2012-sesongen hadde Haugerud IF til sammen 13 lag i fotballkretsens serie, fordelt på følgende klasser: G96, J96, G99, G00, G01, G02, G03, G04 og Menn 7 er. I tillegg deltok G2005 med lag i mini-cuper. Lagene har i tillegg valgt seg cup-er de har deltatt på utover i sesongen. G2003 har i tillegg spilt futsal-turnering i vintersesongen. G96-laget vårt gjorde en flott innsats på banen og vant sin avdeling i 2. divisjon suverent med15 poeng ned til nest beste lag. På slutten av året var det usikkerhet rundt fortsatt drift av 96-laget, siden Terje Hasle takket av etter en mangeårig og stor innsats som trener og lagleder. Dette ble løst ved at Farhan Elmi tok over ansvaret som trenger for 96-laget, og laget ble før jul meldt på i 19- årsklassen i 2013-serien. J96-laget ble opprettet og drevet i samarbeid med Haugerud skole, ved at to av lærerne på ungdomsskolen tok ansvar som trenere og lagledere, sammen med far til en av spillerne. Laget besto av en blanding av 96- og 97-jenter og ble påmeldt i 96-serien. Der gjorde de en god innsats, særlig tatt i betraktning at de var et helt nytt lag som aldri hadde spilt sammen før. På slutten av året ble det klart at 96/97-jentene ikke vil fortsette med lag i serien neste sesong. Mange av dem vil begynne på videregående skoler fra høsten og dermed bli spredd utover byen. Høsten 2012 tok fotballstyret initiativ til et nytt lag for førsteklassingene ved Trosterud og Lutvann skoler. Denne gangen fulgte vi en fastsatt plan for oppstart med informasjonsmøter og rekruttering av både spillere og trener/leder via disse møtene. Resultatet ble en gjeng på spillere og trefire voksne ledere som har drevet trening inne på Lutvann skole hele høsten. På slutten av året startet forberedelsene til å sette i gang to nye jentelag; et 99-lag i samarbeid med Haugerud skole og et J2000-lag for interesserte jenter ved Lutvann skole. Selve oppstarten skjedde tidlig i Det ble også gjort et forsøk med å dra i gang et J2005-lag på Lutvann, men dette måtte vi gi opp på grunn av mangel på interesserte jenter. Før sommeren 2012 ble klubben kontaktet av en gjeng eldre ungdommer fra Haugerud. De hadde bestemt seg for å startet et nytt seniorlag og ville høre om noe slikt kunne skje innenfor rammene av Haugerud Fotball. Etter noen forhandlingsrunder ble det signert en avtale mellom Fotballgruppa og det nye A-laget. Denne bygger på at det nye seniorlaget skal operere selvstendig innenfor Haugerud IF, styre sin egen virksomhet og være ansvarlige for egen økonomi. Fotballstyret har sett det som verdifullt at flere unge voksne har tilhørighet til Haugerudbanen. Det har vært en del administrativt arbeid for å få det nye laget på plass. Vi hadde to lag i Norway Cup, G2000 og G1999. Dette er en flott opplevelse for spillere, ledere og familier, både sportslig og miljømessig. Høsten 2012 fikk fotballgruppa tildelt ganske mange treningstimer inne i gymsalen på Lutvann skole, i tillegg til at Haukåsen skole igjen ble åpnet for trening. Vi har også hatt noen få timer på Hellerud videregående skole. Den 13. september ble det gjennomført en temakveld for trenere og lagledere, der spillerutvikler i Vålerenga, Anders Fredriksen, ga en teoretisk innføring i spillerutvikling, etterfulgt av ei treningsøkt der G2001-spillere var med som forsøkskaniner. 17. april ble det gjennomført et trener- og lagledermøte der utviklingsprosessen i fotballgruppa var tema. På møtet ble det gitt tilbakemeldinger som styret tok med seg til endelig behandling av utviklingsplanene. Hovedstyret i Haugerud IF inngikk tidlig i 2011en utstyrsavtale med Sport Engros i Fredrikstad. De kunne tilby oss en god avtale, både i økonomisk forstand og når det gjelder service og muligheter til å ordne bestillinger på internett. I 2012 har fotballgruppa både kjøpt utstyr gjennom 3

4 denne avtalen og tatt ut en del av gratisutstyret som klubben har rett på. Blant annet har alle trenere og lagledere som ønsker det, fått treningsjakke med Haugerud-profil. Erik Dan Nguyen har vært kretsdommer for Haugerud Fotball også i 2012-sesongen. Medlemmer Ved utgangen av 2012 hadde fotballgruppa 229 navn i medlemsregisteret. Av disse var år eller yngre, mens 38 var 17 år og eldre. 22 av medlemmene var jenter, et tall som har økt gjennom året og som fortsetter å øke tidlig i Styret og lagledere har lagt mye arbeid i å få flest mulig til å betale kontingent og fotballavgift, og resultatet er bedre enn årene før. De fleste betaler det de skal nå, men det er fortsatt noen gratispassasjerer. Lagledere og trenere har anledning til å prioritere spilletid i kamper for dem som har betalt, men vi praktiserer ikke dette veldig strengt, og nå gjelder det tross alt bare et lite antall spillere. Barn av foreldre som tar på seg verv i Fotballgruppa (lagledere, trenere, styremedlemmer) er fritatt fra treningsavgiften, som en kompensasjon for den frivillige innsatsen som foreldrene gjør for klubben. Medlemsnett fungerer etter intensjonen, og har gjort jobben med å følge innbetalingene til lagene mye enklere. Tillitsvalgte I 2012 har vi hatt følgende lagledere og trenere på våre lister, hele eller deler av året: Menn 7-er Rune Johansen, Bjørnar Gunnestad A-laget Amaid Ali Chaudhary, Wakas Iqbal G96 Terje Hasle, Farhan Elmi J97 Silje Kjellevold, Monica Larsen, Hasan Uzmay G99 Toril Todal-Støback, Ingve Opaker, Efrem Mesfun G00 Eva Theodorsen, Stein Rennemo, Arvid Evenrud, Vladimir Radosavljevic G01 Naser Lusnjani, Saira Parveen, Tahir Nawaz, Ndu Edwin Ukwuoma G02 Rune Bjørn Ekberg, Mouna Nilssen, Ronny Singh Plaha, Mohammad Abo Joaila, Shaista Riaz J02 Espen Frøvik, Anne Bonsak, Kjell Didriksen, Bernt Holøyen G03 Tore Hvamstad, Sigmund Rostad G04 Aslan Rusiti, Anne Helen Sørum Ekberg, Seare Goitom G05 Adis Lekovic, Odd Arne Erikstad, Lakhvir Singh G06 Anjum Salwan, Amin Arakia, Frode Haugland Følgende av gruppas tillitsvalgte har vært på C-trenerkurs i løpet av året i regi av fotballkretsen: Arvid Evenrud (G2000) og Kjell Didriksen (J2002). Erfaringen er at dette er veldig gode kurs, de er praktisk lagt opp og gir oss tilgang til beste av kunnskap om treningsmetodikk for barn og ungdom. Det er ønskelig at flest mulig av trenere og ledere i fotballgruppa tar slike kurs, ikke minst nye trenere som skal ta seg av de yngste årsklassene. Aslan Rusiti har vært baneansvarlig i 2012-sesongen. Han følger opp med reparasjon og vedlikehold av mål og rydding av søppel. 4

5 Nye hjemmesider Våren 2012 tok hovedstyret initiativ til å utvikle nye hjemmesider for hele klubben. Oppdraget ble gitt til en kontakt som står klubben nært, som laget en ny struktur for sidene og med et nytt publikasjonsverktøy. Siden ble det gitt opplæring i bruk av det nye verktøyet. Det ble lagt inn nøkkelinformasjon om fotballgruppas aktiviteter på de nye sidene, og alle lagene ble invitert til å lage sine egne hjemmesider innenfor de felles rammene. Noen av lagene har benyttet seg av dette, men langt fra de fleste. Utviklingsprosjekt for fotballgruppa Vinteren hadde fotballgruppa en intern prosess gående for å definere hvilke områder vi skal utvikle oss på. Dette ble gjort gjennom møter og arbeidsgrupper. Ingve Opaker, Tore Hvamstad og Naser Lusnjani utgjorde en arbeidsgruppe som spesielt så på sportslig utvikling. Utviklingsprosessens første fase ble konkludert på et styremøte 9. mai 2012, der følgende dokumenter ble vedtatt: Utviklingsplan for Haugerud Fotball Dette er Haugerud Fotball Utviklingsmål Sportsplan for Haugerud Fotball I tillegg foreligger det notater om klubbkultur og profilering av klubben. I 2012 ble følgende elementer av utviklingsprosjektet igangsatt: Nye hjemmesider for fotballgruppa (og hele klubben). Se omtale ovenfor. Synliggjøring av Haugerud IF i lokalmiljøet. Dette ble gjort til et fellesanliggende for hele klubben gjennom vedtak i hovedstyret i desember. Det vil bli laget profileringsmateriell til regelmessige stands på Haugerudsenteret, en felles brosjyre for alle gruppene og tydelig skilting i lokalmiljøet. Lage en øvelsesbank på Treningsøkta.no, til hjelp for nye og gamle trenere og som ledd i å gjøre treningstilbudet vårt bedre og mer strømlinjeformet. Deltakelse i VIFs breddeprosjekt (se nedenfor) Eget prosjekt for rekruttering av voksne til frivillig innsats (se nedenfor) Fast opplegg for start av nye lag for førsteklassinger hver høst. Flere jentelag og økning i antall medlemmer. Breddeprosjektet Drømmetreffet Haugerud Fotball var i 2012 for første året deltaker i breddeprosjektet som Vålerenga og Hafslund har. Prosjektet hadde navnet Drømmetreffet og skulle bidra til utvikling i av de noen og tretti klubbene fra hele Oslo som deltok. I løpet av året benyttet vi oss av mange av tilbudene i prosjektet: Deltakelse på inspirasjonskvelder for trenere og ledere Spillerutvikler i klubben (Anders Fredriksen, 13. september) Inntil 50 gratisbilletter til alle Vålerengas hjemmekamper på Ullevål. Inspirasjonsdag for jentespillere. Nyhetsbrev og hjemmeside om prosjektet. 5

6 Voksenprosjektet Flere på banen I utviklingsplanen vår er et av målene å involvere flere voksne frivillige i driften av fotballgruppa, både i sportslige oppgaver og i organisering og miljøtiltak rundt lagene. Dette var bakgrunnen for at vi, etter innledende diskusjoner med kulturavdelingen i Bydel Alna, sendte inn søknad om penger til et frivillighetsprosjekt blant voksne. Bydelen hadde fått midler som skulle brukes til nettopp denne typen prosjekter i vårt område. I slutten av oktober kom det hyggelige brevet fra Bydel Alna som bekreftet at vi har fått kroner til første år (2012/2013) av voksenprosjektet Flere på banen. Bydelen hadde godtatt føringene i prosjektnotatet vårt, og vi fikk innvilget hele søknadsbudsjettet. Bydelen har som forutsetning at erfaringene som vi gjør oss, blir delt med bydelen og andre klubber og foreninger. Prosjektet ble diskutert på et hovedstyremøte i klubben for å høre om flere av gruppene var opptatt av samme tema. Det ble da avklart at prosjektet formelt skal gjennomføres i navnet til Haugerud IF og hovedstyret, men med Fotballgruppa som ledende sammen med Håndball og Innebandy. Hovedstyret har opprettet en egen bankkonto for prosjektet, og Terje Hasle har disposisjonsretten for denne for Hovedstyret. Det skal lages eget regnskap for prosjektet. Et første, forberedende møte i styringsgruppa ble gjennomført 12. desember med Knut Sælid fra Hovedstyret, Carina Alice Bredesen fra Innebandy og Dag Endal fra Fotball. Håndballgruppa vil også slutte seg til styringsgruppa. På møtet ble det vedtatt å starte prosjektet med disse aktivitetene tidlig i 2013: En idedugnad med ressurspersoner både fra klubben og fra eksterne miljøer. En dokumentstudie for å summere opp erfaringer som andre har klubber har gjort og som kan være relevante for oss. En kartlegging blant familier fra de ulike etniske gruppene som hører til klubben for å høre om deres forventninger til klubben og hvilke råd de kan gi oss. Engasjement av en prosjektleder på deltid. Det er tatt utgangspunkt i følgende suksesskriterier for prosjektet Flere på banen : Vi må være lett synlige og regelmessig for folk i lokalmiljøet Vi må være lette å få tak i Vi må ha en profil slik at folk vet hvem og hva vi er Vi må vite hva vi vil tilby dem som skal engasjere seg hos oss Vi må legge til rette for deltakelse fra andre enn dem som kan ta fotballoppgaver Vi må forstå hvordan de som er passive i dag, tenker Vi må kommunisere på måter og i kanaler som når dem vi er ute etter Mange av disse kriteriene er sammenfallende med målene for utviklingsarbeidet i fotballgruppa. Norges Fotballforbund har startet et prosjekt (Alle skal med) for utveksling av erfaringer mellom klubber som prøver å engasjere voksne frivillige. Erik Dan Nguyen representerte Haugerud Fotball på et lørdagsseminar i november. Det blir flere slike treff, og vi vil få tilgang til skriftlig materiale i tillegg. 6

7 Samarbeid med Haugerud skole Haugerud Fotball har hatt et godt samarbeid med Haugerud skole i 2012, særlig rundt oppstart og drift av 96/97-laget for jenter. Vi gjorde også et forsøk på å få i gang igjen et G97-lag sammen med skolen tidlig på året, men dette forsøket strandet. Skolen har stilt sine lokaler til disposisjon for kurskvelder og møter i fotballgruppa. Haugerudbanen Vinteren 2011/2012 var det ikke økonomisk grunnlag for å holde vinteråpen bane. Det var en vanskelig beslutning å ta. Vi gjorde to seriøse forsøk på å skaffe finansiering av brøyting og vedlikehold, men egenandelen ble for høy, særlig når det bare er et mindretall av våre lag som har ønsket utetrening hele vinteren gjennom. Banen kunne likevel brukes deler av vinteren selv om vi ikke ryddet snøen, og været gjorde at vi kunne komme i gang med trening på bar bane allerede i slutten av mars. Sommersesongen var det stor aktivitet på Haugerudbanen. Alle våre egne lag trente og spilte sine hjemmekamper der. Dette var første sesong der alle Haugerudlag hadde sine hjemmekamper på egen bane, og dette medførte trangere timeplan enn tidligere år. I tillegg ble bedriftsserien satt opp med kamper en kveld i uka, samt at vi hadde utleie av banen til trening og treningskamper for eksterne lag når det var ledig kapasitet. Fotballgruppa kjøpte inn fire 5er-mål til banen, delvis for egne midler og delvis dekket av bydelens frivillighetsmidler. Dette gjorde at vi kunne utnytte banen mer effektivt enn tidligere ved at flere kamper og treninger kunne kjøres parallelt. Det er alltid en viss slitasje på målene på Haugerudbanen, selv om vi ikke er plaget med mye bevisst hærverk. Det er stadig behov for at baneansvarlig Aslan Rusiti må reparere hjul, nett osv på målene. I 2012 ble det gjort viktige oppgraderinger på Haugerudbanen, som ledd i utvikling av hele idrettsparken. Det ble bygget en tribune mellom Trosterud skole og banen, og det ble montert nye ballnett fire steder rundt banen. Dette er arbeider som er organisert av driftskomiteen i Haugerud IF med Per-Kristian Løken i spissen og finansiert gjennom midler fra bydelen. Den 25. juni ble oppgraderingen av Haugerud idrettspark markert med en ny-åpning, organisert av hovedstyret og bydelen. Byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen, representerte kommunen ved denne anledningen. Det ble gjort et forsøk med en fotballskole noen timer hver dag under Gatekamp den første uka av skoleferien, men oppslutningen var liten. For dårlig markedsføring og elendig vær forklarer nok mye av det svake oppmøtet. På våren bevilget hovedstyret i klubben kroner til Fotballgruppa slik at vi kunne finne en løsning med innkjøp av eget utstyr til å rydde snø på Haugerudbanen i vintersesongen. Dette åpnet nye muligheter for Fotballgruppa, og det ble igangsatt et arbeid for å sjekke brukte traktorer som kunne kjøpes til snørydding i klubbens egen regi. Lars Andreas Lund tok på seg dette ansvaret på vegne av styret og Fotballgruppa og la ned et stort arbeid for å finne løsninger. 7

8 På høsten gikk vi til innkjøp av en brukt Holder traktor og nytt tilleggsutstyr; en freser og et skjær. Dette ble prøvd ut av Lars Andreas Lund, både for å skaffe oss erfaring med teknikken og finne de best mulige innstillingene på utstyret. Ordinær drift med snørydding startet tidlig i desember. Avtale er inngått med Aslan Rusiti og Idrizi Bujar, som deler på å stå for snørydding når det er nødvendig. Før det nye utstyret ble levert, fikk vi tillatelse av Undervisningsbygg til å bruke en garasje ved fotballgarderobene, som har stått tom og ubrukt i flere år. Garasjen ble ryddet, og det ble installert helt ny rulleport med motor. I store deler av desember var treningsforholdene på banen meget gode, ikke minst i periodene med mildvær da forholdene var som på sommeren. Driften i januar 2013 har vist at det i perioder kan være meget vanskelig å rydde snø slik at treningsforholdene blir gode. Bruk av harv og kjemikalier er nødvendig i vanskelige perioder, men dette har vi ikke hatt råd til å anskaffe vinteren Det er skrevet kontrakt med Oslo kommune Bymiljøetaten om vinterdrift av Haugerudbanen, og vi har vært på informasjonsmøte som etaten holdt på høsten før kontrakter ble signert. På slutten av året ble det installert nytt nøkkelsystem i Haugerudhallen, inkludert til dørene i fotballgarderoben. Med flere seniorlag på banen, inkludert eksterne leietakere og bortelag på kamper, har det blitt litt større etterspørsel etter bruk av garderober til skifting og dusjing. Dette har ikke vært mulig å få til i praksis før det nye nøkkelsystemet kom. Tevfik Karagülle har gjennom hele året oppdatert en kalender for Haugerudbanen på internett, der alle kan se hvilke tidspunkter banen og opptatt og ledig. Dette har gjort disponering av banen enklere og mer effektiv, særlig i perioder der vi har hatt utleie til eksterne lag. Fotballstyret vedtok på høsten at Bua på banen skal pusses opp, men værforholdene tillot ikke at arbeidet ble gjort før vinteren satte inn. Haugerudhallen Det pågår fortsatt en prosess for å avgjøre hva som skal gjøres med Haugerudhallen. Dette har vært et anliggende for hele klubben og for anleggskomiteen. Det har vært lagt ned et stort arbeid for å få bydel og kommune til å prioritere oppgradering av Haugerudhallen. Det er ikke kommet noen avklaring i denne saken i 2012, annet enn at Haugerudhallen foreløpig ikke er kommet på lista over anlegg som skal bygges om eller opprustes. Komiteen for «Åpen hall» på lørdager forsøkte et tilsvarende tilbud på søndager for de som er 12 år og yngre, men uten at tilbudet ble gjort varig. Økonomi Økonomien i Fotballgruppa er også ved utgangen av 2012 under god kontroll. Den er organisert slik at alle inntekter (treningsavgifter, offentlig støtte, grasrotadelen osv) går inn i Fotballgruppas felles regnskap, og så tar lagene ut utstyr og utgifter etter behov og innenfor rammer som fotballstyret har fastlagt (f.eks. antall cup-er i løpet av et år). 8

9 2012-regnskapet er gjort opp med et overskudd på kroner. Da er alle investeringer i utstyr for snørydding på Haugerudbanen utgiftsført på Ved utgangen av året har Fotballgruppa en egenkapital på kr Hele egenkapitalen er frie midler og står som kontanter på klubbens bankkontoer. Treningsavgiften er fotballgruppas viktigste inntektskilde. Avgiften som alle spillere bidrar med dekker alle utgiftene ved drift av fotballgruppa; utstyr, banedrift, seriespill, påmelding til cup-er, dommerutgifter, kurs for trenere, sosiale aktiviteter osv. I tillegg får vi gode bidrag via hovedstyret i form av hodestøtte og grasrotmidler. Lagledere og trenere skal ha all mulig honnør for å være nøkterne i sine forventninger og i bruken av klubbens penger, slik at vi i utgangspunktet har råd til det meste av det vi trenger, uten at medlemmer og foreldre blir belastet med dugnader og lotterier for å skaffe inntekter. De største utgiftspostene i den ordinære driften er påmeldingsavgifter til serie og cup-er, arrangementer for lagene, samt innkjøp av nye drakter og utstyr en gang i mellom. I 2012 har vi hatt en betydelig ekstraordinær kostnad gjennom kjøp av traktor og tilleggsutstyr for snørydding på banen, men en god del av dette er dekket gjennom en ekstrabevilgning på kroner fra hovedstyret. Medlemskontingenten til klubben er på kr. 300 pr. år. Det er antallet som betaler denne kontingenten, som avgjør hva vi får av offentlig støtte til klubben. Satsene for fotballavgiften i 2012 har vært de samme som de to-tre foregående år, og antakelig blant de aller laveste i Oslo-fotballen: Lag Avgifter i år år år år år år år år år er menn/senior Styret retter en stor takk til lagledere, trenere og andre som gjør en stor frivillig innsats for at barn i vårt område skal få gode fotballopplevelser sammen med venner og i et trygt fritidsmiljø! Oslo, Haugerud IF styret i Fotballgruppa Dag Endal Toril Todal- Støback Efrem Mesfun Astrid Bjerke Lund 9

10 10

Nytt styre i Haugerud Fotball ble da:

Nytt styre i Haugerud Fotball ble da: 2 Det ble holdt årsmøte i Fotballgruppa den 14. mars. Tilstede var ca. 20 deltagere. Styret var representert ved Dag Endal, Toril Todal-Støback, Astrid Bjerke Lund og Efrem Mesfun. I forkant av årsmøtet

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Haugerud IF Fotball er et trygt fritidsmiljø som utvikler barn til gode venner og glade fotballspillere. Vi er glad i og stolt av klubben vår.

Haugerud IF Fotball er et trygt fritidsmiljø som utvikler barn til gode venner og glade fotballspillere. Vi er glad i og stolt av klubben vår. Haugerud IF Fotball er et trygt fritidsmiljø som utvikler barn til gode venner og glade fotballspillere. Vi er glad i og stolt av klubben vår. Vi som er Haugerud-spillere har respekt for våre ledere og

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Onsdag 19.oktober 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Hvem er vi? Hovedtrener: Nils Halvor Trenere: Rønnaug, Nicola, Arne og Christoffer Kasserer: Arne Sos.kom.: Ina Lagleder: Caroline

Hvem er vi? Hovedtrener: Nils Halvor Trenere: Rønnaug, Nicola, Arne og Christoffer Kasserer: Arne Sos.kom.: Ina Lagleder: Caroline JENTER2010 Hvem er vi? Hovedtrener: Nils Halvor Trenere: Rønnaug, Nicola, Arne og Christoffer Kasserer: Arne Sos.kom.: Ina Lagleder: Caroline Hvem er vi? 20 jenter fordelt på Ekeberg, Bekkelaget, Karlsrud,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre ÅRSMELDING 2015 Innledning Året 2015 har vært et bra år, med komplett styre og godt aktivitetsnivå. Vi har kjøpt nye spillertrøyer, som har blitt veldig godt mottatt. Videre så har vi nå kontroll på vandelsattester

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 Haugsbygd IF Fotball

ÅRSBERETNING 2011 Haugsbygd IF Fotball ÅRSBERETNING 2011 Haugsbygd IF Fotball www.haugsbygd.no Årsberetning fra Fotballgruppen 2011 Styresammensetting Leder Mats Øieren - valgt for 2 år (2010-2011)* Nestleder Knut Kristian Larsplass valgt for

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

På ettervinteren kjørte vi noen ukers keepertrening for keepere i alderen til 16 år. Dyktig instruktør var Sigurd Wiik Hagen fra Lørenskog.

På ettervinteren kjørte vi noen ukers keepertrening for keepere i alderen til 16 år. Dyktig instruktør var Sigurd Wiik Hagen fra Lørenskog. Det har vært stor aktivitet i Fotballgruppa siste året, og det viktigste er alle gode treningsøkter som er avviklet og som bidrar til å gi barn og ungdom en arena for å bruke kroppen og oppleve samhørighet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN!

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! AGENDA Velkommen Oppsummering 2013 Sportslig Økonomi Ambisjoner 2014 Nytt fra HIL Kommunikasjon med foreldregruppen Sosialt iløpet av 2014 Organisering

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

Holmlia Sportsklubb fotball STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS SAMMENSETNING 2. STYRETS ARBEID. Styret i fotballgruppa har i perioden bestått av:

Holmlia Sportsklubb fotball STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS SAMMENSETNING 2. STYRETS ARBEID. Styret i fotballgruppa har i perioden bestått av: Holmlia Sportsklubb fotball STYRETS ÅRSBERETNING 2016 1. STYRETS SAMMENSETNING Styret i fotballgruppa har i perioden bestått av: Styreleder: Rune Eriksen Adm ansvarlig: Janne Gamst Andersen og nestleder

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben HOVEDMÅL OG VISJON Vi skal gi et godt sportslig tilbud og skal ha et sunt aktivitetsmiljø som skal være åpent for alle. Videre skal vi jobbe for at

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16 års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

Referat styremøte 20. juni 2016

Referat styremøte 20. juni 2016 Referat styremøte 20. juni 2016 Tilstede: Axel Schiøtc, Morten Hilstad, Petter Franck, Vidar Løkka, Steffen Burger, Mona Stormo Andersen, May Lene, Andreas Carlssen, Ståle Skoglund og Marianne Clemetsen

Detaljer

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted:

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Møtereferat Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Klubbhuset Dato: Fra / til: Referent: Møteleder: 31.03.2009 19.00 21.00 Kristin Sunde Eriksen Hans Martin Bærefjell Tilstede: Hans Martin Bærefjell,

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2016 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestledere: Kristin Garnvik, Arve Sponnich Økonomiansvarlig: Nicolai Brodkorp Styremedlem(mer) og varamedlemmer:

Detaljer

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!! ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16-års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsberetning 2016 for Korsvoll IL Håndball

Årsberetning 2016 for Korsvoll IL Håndball Årsberetning 2016 for Korsvoll IL Håndball Styret Styret i Korsvoll IL håndball har i perioden bestått av: Anne-Lise Hektoen, leder og registeransvarlig Anders Ljungqvist, sportslig ansvarlig Knut Blaker,

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for.

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Lagleders oppgaver Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Før sesongstart blir det innkalt til ett lagleder og trener

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Vansjø/Svinndal IL Håndball

Vansjø/Svinndal IL Håndball Vansjø/Svinndal IL Håndball Årsberetning Vansjø/Svinndal IL Håndball Styret i håndballgruppa har i 2016 bestått av følgende personer: Tonje C. Nilssen Leder Kai Guttulsrød Nestleder Therese Kiserud Styremedlem

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2015 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2015 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Må være ferdig innen Ansvarlig som følger opp. Delegert til andre Utført dato. Tilbakemelding leder Februar Mars

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Tid: Tirsdag 7.2.17 kl. 20.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Arrangementskomite Wenche Barstad og Ann Kristin Simensen

Arrangementskomite Wenche Barstad og Ann Kristin Simensen Side 1 av 6 1. Styrets sammensetning Siden årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning: Leder: Kasserer: Sportslig leder: Dommerkontakt: Materialforvalter: Styremedlem: Styremedlem: Valgkomite

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Ull/Kisa Fotball. Evaluering 2013

Ull/Kisa Fotball. Evaluering 2013 Ull/Kisa Fotball Evaluering Ull/Kisa Fotball Spørreskjema sendt ut til alle lagledere og trenere i Ull/Kisa Fotball (ca stk) innkomne svar per / Totalinntrykk 8 Det sportslige tilbudet Det organisatoriske

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Styrets oppsummering Det har vært avholdt 11 styremøter i løpet av 2016. Styrets sammensetning har vært; Leder: Leif Brandeggen Nestleder: Janne Haugen Styremedlem:

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball Veitvet Sportsklubb Kl. 18-19 5.3.2015 Referat trener/lagledermøte fotball Da det ble brukt en del tid på noen av punktene, ble ikke alle oppsatte saker diskutert under møtet. Disse sakene informeres om

Detaljer