KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev. 5 26.03.06"

Transkript

1 KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING Rev

2 INNHOLD 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og målsetting med utarbeidelse av klubbhåndboken 2.0 GENERELL DEL 2.1 Organisering 2.2 Historie 2.3 Senior Fotball 2.4 Anlegg/klubbhus 2.5 Internett 3.0 BARN- OG UNGDOMSAVDELING 3.1 Innledning 3.2 Målsettinger 3.3 Medlemskap/forsikringer/spillerregistrering 3.4 Økonomi 3.5 Dugnader 3.6 Utstyr 3.7 Foreldreengasjement 3.8 Opplæring 3.9 Laglederens/trenerens oppgaver 3.10 Spilleregler 3.11 Treninger 3.12 Ferdighetsmerker 3.13 Seriespill 3.14 Turneringer 3.15 Dømming av kamper 3.16 Årsavslutning 3.17 Utmerkelser 4.0 ADRESSER 4.1 Norges Fotballforbund 4.2 Rogaland Fotballkrets 4.3 Stavanger Idrettsforening (SIF) m/lagoversikt

3 1.0. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN FOR KLUBBHÅNDBOKEN Arbeidet med klubbhåndboken er utført i perioden til av Arve Fure med hjelp av styret i SIF B & U. Revidert jan. 04, febr. 05 og mars 06. Arbeidet er utført som prosjektoppgave for Fotball-leder 2 kurs. Målsettingen har vært å få et oppslagsverk som kan benyttes av alle ledere/trenere og andre interesserte, og spesielt for nye personer i klubben som ikke har tilsvarende erfaring. Vi håper at den blir et daglig verktøy for alle tillitsvalgte i SIF Barn- og Ungdomsavdelingen. 2.0 GENERELL DEL 2.1. ORGANISERING SIF FOTBALL er organisert i Norges Idrettsforbund gjennom Norges Fotballforbund og Rogaland Fotballkrets. Kjell Egil Fjeldså er formann i SIF Fotball. Barne- og ungdomsavdelingen blir ledet av Rune Halvorsen SIF-Fotball har ansatt daglig leder i full stilling. Hanne Croff ble ansatt i januar 2005 og har kontor på loftet i SIF-huset. 2.2 HISTORIE SIF ble stiftet i SIF var det dominerende laget både i Stavanger og på Vestlandet frem til 1945, og hadde sin storhetstid i 1920-årene med semifinale i cupen i 1929 og i Dessverre ble det tap i begge semifinalene, som det også ble i 1912 og i Rogalands første landslagspiller kom fra SIF Sverre Berg-Johannesen populært kalt Vallen. Han spilte 13 landskamper og scoret 3 mål. Etter hvert ble Viking og Vidar de beste klubbene i Stavanger, og SIF har ikke spilt i de øverste divisjonene på lang tid. SIF har også hatt dommere med internasjonale oppdrag, Thoralf Christiansen og Svein Inge Thime. Følgende personer har mottatt NFF`s ærestegn: Einar Omdal NFF`s gullmerke i 1969, Johan Sandvik NFF`s sølvpokal i Per Figved fra SIF spilte 4 sesonger som profesjonell fotballspiller i Frankrike på 50-tallet.

4 2.3 SENIOR FOTBALL SIF A-LAG har rykket direkte fra 5. til 3. divisjon siden Sesongen 2005 kom A-laget på 2.plass i 3.divisjon, og sesongen 2006 blir det på nytt satset mot 2.divisjon med Roger Nilsen som trener. Det har blitt et kraftig oppsving rundt A-laget. Sportslig utvalg med Øivind Ekeland i spissen satser på 1.divisjons spill innen år Treningskampene så langt i sesongen 2006 viser at SIF har et meget godt 3.divisjonslag. SIF har blitt en attraktiv motstander for mange lag i hele fylket. SIF har også et bra 2-lag som ble kretsmestere i 6.divisjon i 2005 og spiller nå i 5.divisjon. SIF Fotball Senioravdelingen består av A-laget, 2-laget, to junior guttelag, junior jentelag, samt old boys-, veteran- og gutter 50 lag. Informasjon om organisasjonen rundt lagene finnes under Lag & Leder informasjon på klubbens hjemmeside 2.4 ANLEGG SIF har eget anlegg med eget klubbhus beliggende ved Schankeholen/Bekkefaret i Hillevåg bydel. SIF har 1 gressbane som er under ombygging til kunstgressbane, 1 grusbane, 2 knottebaner, samt et treningsfelt/balløkke. I løpet av vinteren 2004 ble det lagt nytt grusdekke og satt opp flomlys på knottebanene. Bygging av ny kunstgressbane er i full gang, og vi håper denne er klar til seriestart ca 01. mai Klubbhuset blir også benyttet til møter, spillertilstelninger, årsavslutninger etc. Det inneholder også kjøkkenavdeling og klubbhuset kan benyttes for tilstelninger med bevertning/kiosk. Det er imidlertid kommunal eiendom, og anlegget kan også bli benyttet av andre idrettslag. Laget har imidlertid fått sin egen brakke som er plassert på hauen. Dette er en litt eldre arbeidsbrakke som ble fraktet med politieskorte fra Dusavik. Oppussing er gjort på dugnad av klubbens ledere. Brakka inneholder kiosk, kontor, tv-stue og 2 toaletter. 2.5 INTERNETT SIF har etablert hjemmeside på internett. Adressen er: Alle lag har sine egne nettsider. En finner også mye info på Rogaland Fotballkrets sine Internettsider

5 3.0 BARN- OG UNGDOMSAVDELINGEN 3.1 INNLEDNING Barne- og ungdomsavdelingen består av 37 lag i klassene minijenter/gutter fra 6-16 år. Hele 13 av disse lagene er rene jentelag og dette viser en stor interesse for jentefotball. B & U avdelingen rekrutterer spillere fra området rundt Auglend Skole og Våland Skole i konkurranse med Tjensvoll Fotballklubb og Jarl Fotballklubb. B & U avdelingen representerer et godt tilbud for barn og ungdom i regionen. Klubbens profilering er hvite drakter, hvite bukser/strømper. Ellers har vi sorte treningsdrakter. B & U avdelingen har eget styre som rapporterer til hovedstyret i SIF-Fotball. Informasjon om styre finnes under Lag & Leder informasjon på klubbens hjemmeside. I tillegg er det opprettet flere utvalg/ komiteer (viser for øvrig vedlagte lagoversikt). Vi nevner trener og miljøgruppe, samt arrangements og anleggskomité. Styret har jevnlige styremøter, ca 10 møter pr år. Det blir også avholdt lagmøter der minst en ansvarlig for hvert lag skal delta. Alle møter foregår i SIF-huset. Møtereferater fra lagmøtene blir lagt ut på hjemmesiden vår. De enkelte lag må selv sørge for videre distribusjon internt til trenere/ledere, og eventuelt andre på laget. Møtereferatene inneholder fremtidige møteplaner. 3.2 MÅLSETTINGER Norges Fotballforbunds hovedmålsetting er fotball for alle og tilbudene skal gi trivsel og utviklingsmuligheter for den enkelte. Norges Fotballforbund har lansert begrepene: Spilleren i sentrum laget i fokus og klubben i hjertet. Rogaland Fotballkrets handlingsprogram baserer seg på NFF`s målsettinger og kretsstyret har prioritert tre målsettinger: Beholde flere spillere spillerutvikling klubbutvikling. Stavanger Idrettsforening legger stor vekt på bredde og trivsel. Vi ønsker ikke å toppe lag, men ønsker at alle skal få mest mulig lik spilletid. Spissing av lag skal ikke begynne før en begynner med 11er fotball (13 år). En annen faktor som har stor betydning er et godt samspill mellom klubb og foresatte. I barnefotball, som er all organisert fotball for gutter og jenter fra og med 6 år til og med 12 år, er det spesielt viktig å ta vare på spillerne og vi legger her stor vekt på TRYGGHET + MESTRING = TRIVSEL.

6 3.3 MEDLEMSKAP/ FORSIKRINGER/SPILLERREGISTRERING Medlemskap i SIF fotball koster kr 700,00 pr.år. Det gis ikke søskenrabatt eller familierabatt. Støttemedlemskap og medlemskap for ledere/trenere koster kr 100,00 pr år. Giro blir sent ut av kasserer til alle medlemmer i begynnelsen av sesongen. Det er viktig at lagledere gir korrekte navnelister med adresser og telefonnummer, samt foresatte, slik at vi kan ha et riktig medlemsregister. Dette medlemsregisteret er også nyttig hvis vi av en eller annen grunn må ha kontakt med foresatte i tilfelle det skulle skje noe. Forsikring. Alle medlemmer i SIF Fotball B & U-avdeling er forsikret gjennom lagsforsikring i NFF. Dersom noen av spillerne blir skadet, er det svært viktig at skadeskjema blir fylt ut og sent til daglig leder som tar seg av den videre saksbehandling. Skadeskjema skal finnes i alle medisinskrin. Skadeskjema må underskrives av lege. Barn til og med det året de fyller 12 år som ikke er medlem av klubb/lag, men som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi, er også forsikret. Valgte/utpekte trenere og ledere, samt oppnevnte dommere for de samme utøverne, er også forsikret når de trener, leder eller dømmer kamper. Spillerregistrering: Alle spillere f.o.m. 13 år og eldre skal registreres hos NFF via SIF`s nettside. Dette er svært viktig og er en forutsetning for lagsforsikringen. Det er likevel en fordel at spillerregistreringen blir foretatt f.o.m. 12 år. Dette kan ha stor betydning for eventuelle spilleroverganger og salg av spillere der SIF kan få fremtidige inntekter ved spillersalg. Alle spillere må også registreres i SIF, på den enkelte lags spillerliste. Spillerlisten skal til enhver tid være oppdatert og kopi av listen og eventuelle endringer må sendes til daglig leder for oppdatering av medlemslister. 3.4 ØKONOMI Økonomien i klubben er svært viktig. Selv om vi baserer oss på mye dugnadsarbeid, har vi likevel store utgifter til drakter, kontingenter, baller og utstyr, reiseutgifter, premier etc. SIF har et totalbudsjett på over 3 millioner kroner herav ca 1 million kroner i B & U avdelingen. De viktigste inntektene i SIF B & U er medlemsinntekter, offentlig støtte, egne lotterier, dugnader, fotballskole, SIF-Cup samt salgsinntekter fra kiosk og kafeteria. Lagkonti: Dersom et lag disponerer egen lagkonto, holdes lagleder ansvarlig for riktig bruk av midler. De enkelte lag skal sende inn en kopi av kontoutskriften pr til daglig leder. Innsending av kontoutskrift for lagkonto er en forutsetning for alle søknader om støtte fra klubben. Inntekter til lagskasse administreres av lagleder. Vi anbefaler at lagkontiene opprettes i SR-Bank etter avtale med SIF-Fotball.

7 Refusjoner: Det hender at ledere og trenere må legge ut for klubben i forbindelse med dommeroppgjør, billettkjøp ved reiser etc. Konteringsskjema skal benyttes egne og sendes daglig leder sammen med originalkvitteringer. Sportslig satsing: Styret i B & U har vedtatt at de eldste lagene fra år kan søke ekstra midler til sportslig satsing, også års lag kan søke. Søknad leveres styret og en gir støtte til treningssamlinger (2/3 maks kr 10000), treningsstudio (50 % maks kr 2500) sosiale sammenkomster (kr 1000 til jentelag), samt leie av treningshall (maks kr 2500). Forutsetning for at søknaden blir godkjent, er at lagene stiller på de pliktige dugnadene. SIF-Lotteriet er klubbens lotteri og kanskje den viktigste inntektskilden. Det er også en populær aktivitet for barna. Premiene kommer fra lagene og sponsorer i form av konkrete gaver eller gavekort. Det er av stor hjelp hvis noen foresatte har nettverk som kan skaffe sponsorer og premier. Hvert lag får utdelt ca 20 loddbøker. Pris pr lodd er kr 4,00. Hvis loddbøkene er utsolgt får selgeren kr 50,00 pr loddbok. SIF-Cup og SIF-Dag er også viktige arrangement for økonomien, og på disse tilstelningene er det påmeldingskontingent fra eksterne lag (SIF-cup), samt kiosk salg som utgjør inntektene. En er også avhengig av at foreldre/foresatte baker kaker som selges i kiosken. 3.5 DUGNADER SI-CUP og SIF-dag: En er avhengig av at foreldre og foresatte er med på arrangementene og hver aldersklasse får tildelt oppgaver. Det er også viktig at det blir bakt kaker til kiosksalg. Plikt dugnad for alle lag fra og med 6 år til og med 13 år. Frivillighetsnorge: Dette er en unik mulighet klubbens foresatte har til å gi en passiv støtte til klubben. Dette er reklameinntekter basert på for eksempel elektronisk post. Den enkelte registrerer seg på Her velger en selv hvilke reklame en ønsker å få tilsendt. For hver tilsendte reklame pr. e-post som blir åpnet, vil klubben få godtgjort kr 3,00. Finanssenteret: Her ber vi foresatte om å delta på ca 1 times langt foredrag om økonomiske og finansielle tilbud som Finanssenteret kan tilby. I etterkant vil den enkelte få oppfølging pr telefon samt noen mailer. Dette vil gi klubben en inntekt på kr 250,00 pr husstand som deles 50/50 mellom klubb og det lag vedkommende representerer. Hvis noen blir kunde hos Finanssenteret gir det ytterligere inntekt på kr 1000,00 pr kunde. Alle lag er pliktige til å delta på denne dugnaden. Renhold av SIF brakka. Pliktig dugnad for utvalgte lag, se liste for renhold brakke. Dugnaden omfatter støvsuging/vask av gulv i stuen, gangen og på toalettene. Vask av toaletter og speil. Tømming av søppel. Støvsuger og rengjøringsmidler finnes på det største toalettet. Varmt vann må hentes på loftet i SIF-huset. Rengjøringen utføres en gang i slutten av oppsatt uke. Lindøyfestivalen. SIF har de siste årene vært ansvarlig for å skaffe personell til catering og noe vakthold. Vi ber her om to personer fra hvert lag samt de eldre spillerne. Dokumentasjon vil komme før arrangementet i 2006.

8 3.6 UTSTYR Vi forventer at alle spillere har sitt eget utstyr som fotballsko (inne- og utendørs sko), leggbeskyttere etc. Klubbdrakten er hvit trøye og hvit bukse. Hvert lag får følgende standardpakke som er beregnet på spillere: Baller etter behov det avtales med materialforvalter om laget skal få utdelt baller, eller om laget henter baller på lageret ved SIF brakka til hver trening. Innefotball for de som trener innendørs Padder/kjegler hentes på lageret ved SIF brakka til hver trening 8-10 markeringsvester 1 ballpumpe 1 ballnett 1 medisinskrin m/innhold 1 lagbag 2-3 fløyter 1 sett med drakter Skadeskjemaer Fra sesongen 2000 ble det bestemt at lag yngre enn SMG/SMJ ikke får strømper til draktsett Nøkler: Alle trenere (1 pr lag) og ledere (1 pr lag) skal ha nøkkel til øverste port, hengelås mål, ytterste rom i kjeller i SIF huset, SIF-brakka og til SIF-loftet. Ledere får utdelt nøkkel K4 og trenere får nøkkel K5. Utstyr til trenere/ledere: Treningsdresser til trenere/lagledere - kr 200,00 i egenandel. Stadionjakker til trenere/lagledere for lag eldre enn 11 år kr 150,00 i egenandel. Innen 1. desember hvert år skal lagene gjøre vareopptelling og fylle ut eget skjema som sendes daglig leder. 3.7 FORELDREENGASJEMENT En av de aller viktigste forutsetningene for at B & U avdelingen skal lykkes er et stort og aktivt foreldreengasjement. Det er uhyre viktig å klare å engasjere flere foreldre både som lagledere, trenere, styremedlemmer, komitémedlemmer, dommere osv. Vi ønsker å fortelle dem at det er deres unger vi aktiviserer, og for å drive den aldersbestemte fotballen er en helt avhengig av at foreldre tar ansvar og engasjerer seg. B & U avdelingen holder kontakten med foreldre/foresatte gjennom nettsider, informasjonsskriv, foreldremøter osv. Hvert lag er forpliktet til å gjennomføre minst et foreldremøte hvert år, der en evaluerer aktiviteten i laget. Som foreldre/foresatt kan du også bidra til å gjøre barnefotballen (6-12 år) til en opplevelse for barna.

9 Her er noen foreldrevettregler: 1. Møt frem til kamp og trening barna ønsker det. 2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen ikke bare din datter eller sønn. 3. Oppmuntre i medgang og motgang ikke gi kritikk. 4. Respekter lagleders bruk av spillere ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen. 5. Se på dommeren som en veileder ikke kritiser hans/hennes avgjørelser. 6. Stimulere og oppmuntre ditt barn til å delta ikke press det. 7. Spør om kampen var morsom og spennende. 8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr ikke overdriv. 9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør ta initiativ til årlig foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner. 10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball ikke du. 3.8 OPPLÆRING AV LEDERE/TRENERE/DOMMERE Norges Fotballforbund sammen med kretsene har et godt tilbud for opplæring av ledere/trenere og dommere. De mest aktuelle kursene er: TRENERKURS: Aktivitetslederkurs. Dette kurset er for de som driver med barnefotball og varer 15 timer. Det er et av forbundets viktigste kurstilbud fordi: - det er starten på leder- trener utdanningen - det inneholder nødvendig informasjon om hva barn kan og bør drive med - det inneholder retningslinjer om hvordan voksne bør opptre overfor barn Aktivitetslederkurset er for alle med interesse for å hjelpe til selv om du i utgangspunktet ikke kan noe om fotball. Kurset kan tas på klubbplan. Trener-1 (Barne- og ungdomstrener). Kurset er delt opp i 4 delkurs der første del er aktivitetslederkurset. Totalt er kurset på 64 timer. Delkurs 2 er fotballferdighet, delkurs 3 er samspill og delkurs 4 er ungdomsfotball. Hvert delkurs er på 16 timer og kan tas enkeltvis. Del 2 og 3 er likevel mest fordelaktig å ta i en helhetlig sammenheng. Til sammen utgjør de fire delkursene det første trinnet i NFF s formelle trenerutdanning og gir autorisasjon som trener 1. Den videre utdanningsstigen er Trener-2 (heltids- og utviklingstrener), Trener-3 (Topp- og talent trener) og Trener-4 (Helhetstrener toppfotball).

10 LEDERKURS. Fotball leder kurs 1. Kurset er for fungerende og kommende styremedlemmer, samt alle andre interesserte fotball ledere. Kurset varer i 15 timer og er delt opp i 5 ulike moduler. Følgende tema blir gjennomgått: - spilleren i sentrum laget i fokus klubben i hjertet - daglig drift av en fotball klubb gleden av å sitte i styret - vite hvordan fotballkretsen er organisert - være bevisste på virkeligheten av å ha fokus på klubbens verdigrunnlag - klubbøkonomi budsjett og økonomistyring - Kurset kan deles opp på flere måter, enten over flere kvelder eller i løpet av en helg. Kurset danner grunnlag for fotball lederkurs 2 (klubbdrift og klubbutvikling) og fotball lederkurs 3 kurs (personlig lederutvikling). DOMMERKURS: Klubbdommerkurs: Dette er første trinn i dommerutdanningen, og etter gjennomført kurs vil du være kvalifisert til å dømme kamper i sjuerfotball primært i egen klubb. Varighet er 2 kvelder (8 undervisningstimer) og kurset består av to moduler barnefotballen og ungdomsfotballen/voksen fotballen. Rekrutteringsdommerkurs: Dette er andre trinnet i dommerutdanningen. Varighet er 4 kvelder (16 undervisningstimer). For å ta kurset må en ha fylt 15 år, tatt klubbdommerkurs og ønsker å dømme 11-er fotball. Kretsen vil hvert år autorisere nye rekrutteringsdommere som kretsdommere, etter hvert kan en bli autorisert som regionsdommer og til slutt toppdommere. Fotballkretsens kontaktperson er Kaare Lindboe tlf e-post: SIF har som målsetting at alle ledere/trenere i aldersgruppen 6-12 år skal ha aktivitetslederkurs, og minst en på hvert lag i aldersgruppen år skal ha godkjent som trener-1 utdannelse (barne- og ungdomstrener). Alle styremedlemmer skal ha minimum fotball-leder 1 kurs, og minimum en i styret skal ha fotball-leder 2 kurs. Det er også et ønske at flere tar dommerkurs slik at klubben har en pool av egne dommere som kan benyttes. NFF har gitt ut en brosjyre Fotballutdanning på som viser NFF s samlede utdanningstilbud.

11 3.9 LAGLEDERENS/TRENERENS OPPGAVER Laglederen skal være lagets administrator og organisator. Det er viktig at laglederen kjenner til lagets målsettinger og regler. Lagledere og trenere fungerer som et forbilde for barn og ungdom, og det er viktig at en er bevisst på sine handlinger. Mange av de unge spillerne ser opp til trenere/lagledere, og spillerne påvirkes av ledernes oppførsel. Røyking før, under og etter trening/kamper er svært uheldig. Lagleder skal påse at det ikke brukes alkohol og andre rusmidler i forbindelse med kamper, treninger og reiser i klubbens regi. RFK har utarbeidet en egen brosjyre Veiledning for lagleder/oppmann. Denne brosjyren bør gjennomgås av alle ledere og oppmenn. Også trenere vil finne mye nyttig info i denne brosjyren. Laglederen har følgende hovedoppgaver: - planlegge sesongen - lage aktivitetsliste for sesongen (treningskamper, turneringer, treningstider, spillemøter, foreldremøter, årsavslutning etc) - ha kontakt med klubb/krets vedr. terminlister - påmelding av lag til seriekamper og turneringer (påmelding sendes til daglig leder som sender en fullstendig påmelding for alle lag til Rogaland Fotballkrets) - ha god kontakt med styret i B & U avdelingen og delta på lagledermøter - lage status for utstyr (drakter, baller, vester, kjegler, førstehjelpsutstyr etc.), ansvar for lagbag. - innkjøp av nødvendig utstyr og administrasjon av drakter (koordineres gjennom daglig leder) - ta imot og følge opp nye spillere - følge opp eventuelt skadede spillere - informasjon til spillere og foreldre - administrering av lagskasse I forbindelse med kamper har laglederen spesielt ansvar mht følgende oppgaver: - ta kontakt med dommer og assistent dommere - reiseopplegg til bortekamper - ta kontakt med motstandere og avtale kamptidspunkt hvis ikke dette er fastsatt i terminlister - fylle ut dommerkort i de kampene dette er påbudt - sjekke baneforhold, garderober etc. før hjemmekamper - sjekke at garderober er ryddet både ved hjemmekamper og bortekamper - betale eller anvise utgifter - sjekke draktfarge på bortelagets drakter - ta imot gjestende lag - ta imot dommere - betale dommere iht. faste satser (ungdomsfotball) - ringe inn resultat til idrettstelefonen innen 30 min. (ungdomsfotball) - sende inn dommerkort - evaluering av kampen og føring av statistikk

12 Treneren har følgende oppgaver: - ha det sportslige ansvaret - lede laget under trening og kamper - ansvar for koordinering av spillere, treninger og kamper - delta på lederforum for trenerne - sette opp en sportslig plan for sesongen - kan delta på ledermøtene Ass. trener (keepertrener): - delta på linje med og være stedfortreder for trener - Foresattekontakt - kontakt ledd mellom lagledelse og foreldre - ansvar for å koordinere - loddsalg - kakebaking - oppgaver med arrangement/dugnad som SIF- cup/sif- dag, bua osv 3.10 FOTBALLREGLER - SPILLEREGLER Spilleregler finnes i boken Lov og reglementer spilleregler utgitt av Norges Fotballforbund. Det kan være fornuftig at alle spillere fra lillejenter/lillegutter har et eksemplar av dette heftet. Spillereglene finnes også på Internett under adressen: Når det gjelder barnefotball, fotball for gutter og jenter fra 6 til12 år, finnes det egne fotballregler (retningslinjer) for 7-er fotball. De viktigste er: 1. Fotball er lekbetont. 2. Det viktigste for små spillere er å være sammen med venner. 3. Alle skal spille like mye. 4. Lær barna å tåle både seier og tap. 5. Mer trening, færre kamper. 6. Barneidrett en allsidig aktivitet. 7. Fotball er et spill. 8. La oss gå sammen om gla`fotball for de små. Spilleregler for barnefotball: Det finnes egne spilleregler for barn opp til og med 12 år. I disse klassene er det overordnet for all dømming at dommeren skal betrakte fotball som en lek for spillere. Dommeren skal ikke unødig avbryte spillet, og sørge for at alle spillerne behandles likt. Dommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil. Spillereglene for barnefotballen behandles spesielt i kurset Klubbdommerkurs Barn.

13 3.11 TRENINGER Treningene foregår på klubbens anlegg på SIF Stadion. Det benyttes grusbanen, de to banene for minifotball, gressløkka ved SIF-huset, samt kunstgressbanen når den står ferdig ca På vinterhalvåret foregår treningene innendørs på Auglend Skole og Ullandhaug Skole for de yngste lagene. Søknad om innendørstrening må sendes av hvert lag til styret i B & U avdelingen i god tid. Treningene utendørs starter opp for sesongen i januar/februar måned og holder på til ca oktober/november måned avbrutt av sommer ferie. For de yngste legges det stor vekt på det sosiale og at treningen skal være lek og spill. Etter hvert går en over til mer teknisk trening, og når en nærmer seg gutt-jenteklassene (15-16 år) blir det lagt mer og mer vekt på taktikk, kondisjonstrening og hurtighetstrening. Norges Fotballforbund har gitt ut en del litteratur om fotball bl.a.: Fotball er gøy- fotballaktiviteter for aktivitetsledere, A Morisbak. Glade fotballbarn mål og råd for barnefotballen, T Grønnerød. NFF`s handlingsplan. Det kan også anbefales å lese følgende brosjyrer: Trener/leder veiledning barnefotball. Gøy å være fotball jente. Barnefotball. Ungdomsfotball. Dersom en ønsker noe av disse bøkene/brosjyrene kan en ta kontakt med fotballkretsen eller NFF TEKNIKKMERKER. Drillo om teknikkmerket: I arbeidet med å heve nivået på teknikken hos norske fotballspillere spiller teknikkmerket en viktig rolle. Teknikken danner grunnlaget for hva en kan prestere i fotball. God teknikk gir langt flere valgmuligheter taktisk. Derfor blir arbeidet med tilslag, mottak, vending, heading, føring og dribling spesielt viktig. Det tar tid å utvikle teknikken. Det skal mye øving til, men det kan være morsom øving. Minimerket kan tas i to grader, minimerket 1 og 2. Aldersgruppen tom 12 år kan ta minimerket. En bør ta minimerket før en tar NFF`s ferdighetsmerke. NFF`s teknikkmerker kan tas i fem vanskelighetsgrader: Blått, Rødt, Bronse, Sølv og Gull. Alle jenter og gutter kan ta ferdighetsmerke til og med året de fyller 16 år. Alle som klarer prøvene kan kjøpe et merke og diplom. Klubber får en fotball for hver 20. godkjente merkeprøve, og i tillegg er de med i en landsomfattende pokalkonkurranse. Øvingene vektlegger sentrale teknikker som vil utvikle fotballferdighetene, en må trene seriøst for å komme oppover på merkeskalaen, og en skal kunne måle fremgang og se at trening gir resultater.

14 Det er en fordel at trenere og lagledere bruker øvelsene til teknikkmerkene, og gjennomføring av merkeprøvene, som et ledd i treningsarbeidet med det enkelte lag. Både minimerke og teknikkmerke tas internt i klubben, og trenere/ledere har mer informasjon/brosjyrer om dette SERIESPILL Rogaland Fotballkrets sender ut påmeldingsskjema til samtlige klubber, krever inn lagsavgift for hvert påmeldt lag, setter opp avdelinger og kampdatoer/spilletidspunkt samt dommere (ikke minifotball) For minifotballen (6-10 år) er det opp til lagene å bli enige om kamptidspunkt innenfor den oppsatte uken. I aldersklassen år er det B & U-styret som setter opp kampene som spilles på grusbanen, og fra 13 år og oppover er det RFK som setter opp terminlister. SIF-Fotball sørger for bane i forskriftsmessig stand, garderobe skal være tilgjengelig for gjestende lag, og arrangerende klubb sørger for dommer (gjelder kun minifotball). Foran hver sesong avholder RFK sonemøter (terminlistemøter) flere steder i kretsen. Det er vanlig å avholde disse møtene i Vikinghuset og her blir terminlister, håndbøker, årsdiplomer for de yngste lagene, etc. utdelt til alle lag. Det er viktig at minst en representant for lagene stiller på disse sonemøtene og laglederne har ansvar for at deres lag er representert. Nytt fra 2005 er at de yngste lagene spiller 5-er fotball, og at en etter hvert vil gå mer og mer over fra 7-er fotball til 5-er fotball TURNERINGER Hvert lag kan melde seg på inntil 3 eksterne turneringer (4 turneringer for aldersklassene 6-10 år) i distriktet, i tillegg til SIF-CUP og SIF-DAG. Det er utarbeidet egne retningslinjer for økonomisk støtte fra SIF i forbindelse med deltagelse i utenbys turneringer som medfører overnatting. Dokumentasjonen er laget for å gi ledere og trenere en rettledning i forbindelse med reiser og deltagelse på cuper/turneringer. SIF CUP er klubbens egen cupturnering som avvikles på forsommeren og administreres av en egen Cup-komite (For sesongen 2006 arrangeres SIF-Cup i september måned).vi forventer at alle SIF-lag blir påmeldt, og alle trenere og ledere skal delta i planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. Hvert lag har ansvar for spesielle oppgaver forbindelse med arrangementet, som for eksempel 7 og 8 års lag har ansvar for kiosk/kafeteria, 9 års lag for rydding, 10 års lag for parkering osv. Det settes opp kontaktperson for hver gruppe som må koordinere arbeidet mellom de enkelte lag. På dette arrangementet forventes det at foreldre og foresatte engasjeres, og laglederne har ansvar for at de får med seg nok hjelp til de forskjellige oppgaver.

15 SIF DAG blir arrangert hvert år i høstsesongen. Dette er et internt arrangement, der vi inviterer spillere med familier. Vi tilbyr fotballkamper, kasteøvelser, skuddøvelser, straffespark konkurranse, drakamp, musikk og kiosk. Som påmeldingsavgift er det satt opp følgende regler: Alle registrerte SIF- lag stiller her med 2 kaker, en voksen til kafé dugnad, en dommerkandidat og en kandidat til avslutningskampen. I tillegg har lagledere, trenere og foreldre på hvert årstrinn spesielle oppgaver som for SIF-CUP DØMMING AV KAMPER Aldersgruppe 6-12 år Dommer blir ikke satt opp av fotballkretsen (RFK). Det er opp til lagleder/trener å skaffe dommer. Vanligvis er det en av trenerne/lederne, eller en av foreldrene som dømmer disse kampene. Det er en fordel at dommere har internt klubbdommerkurs for 7-er fotball. Dersom en må skaffe dommer som ikke har noe tilknytning til laget, er det vanlig å betale en godtgjøring på kr 50,00. En kan bruke eldre spillere i klubben, men dommerne må være minst 2 år eldre enn den aldersklassen en dømmer. Spilletid avtales i hver kamp, men en anbefaler følgende: 5-er fotball 2 x 20 minutter 7-er fotball minigutter/jenter maks 2 x 25 minutter 7-er fotball lillegutter/lillejenter maks 2 x 30 minutter Aldersgruppe år Dommer blir satt opp av krets i 1.divisjon og de eldste aldersklassene. Her må en bruke håndboken fra RFK for å sjekke hvilke kamper som er satt opp med dommer. En kan melde på både 7-er lag og 11-er lag. Dersom kampene ikke er satt opp med dommer, må lagleder/trener skaffe dommer. En må her skaffe en dommer som kan reglene for 11-er fotball. En bør i tillegg til å ha klubbdommerkurs, også inneha rekrutteringsdommerkurs. Dersom RFK ikke har satt opp dommere kan en bruke RFK`s dommeroversikter (finnes også i håndboken) for å skaffe dommer. Det jobbes også med å få frem en oversikt over interne dommere i klubben. Spilletid: 7-er fotball for alle aldersgrupper: 2 x 30 minutter 11-er fotball for 13 og 14-års lag: 2 x 35 minutter 11-er fotball for 15 og 16-års lag: 2 x 40 minutter En må i disse aldersklasser betale dommere iht. NFF`s satser som er kr 200,00 pr kamp.

16 3.16 ÅRSAVSLUTNING Hvert lag skal ha en årsavslutning som arrangeres i SIF-Huset for de yngste opp tom 12 år. De eldre lagene fra 13 år har årsavslutning på Stavanger Sportskafé. For de yngste lagene (6-12 år) skaffer SIF pølser og brus, samt årsmedaljer og diplomer. Diplomene blir gitt av RFK og blir vanligvis delt ut før sesongen sammen med terminlister. Fra smågutt/småjente og oppover deles det ut en innsatspokal, samt en fair play pokal til en av spillerne på laget. Det er satt opp egne retningslinjer for utdeling av innsatspokaler samt fair play pokaler Hvert lag skal skrive en årsrapport og levere styret. Denne årsrapporten kan også leses opp, eller deles ut på Årsavslutning UTMERKELSER seattle Statuetten er en vandrepokal som blir tildelt den spiller i ungdomsavdelingen inkl. juniorspillere som viser best sportslig fremgang og samtidig viser positive holdninger både på og utenfor banen i god SIF ånd. Det er satt opp regler for tildeling av Seattle Statuetten. Utdelingen blir foretatt på årsmøtet i SIF Fotball. 4.0 ADRESSER 4.1 NORGES FOTBALLFORBUND Norges Fotballforbund, Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 OSLO Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsv, 75J, 0855 OSLO Tlf: Faks: E-post: Internet: Viser for øvrig til NFFs adressebok 2005 som utgis av Sportmedia. 4.2 ROGALAND FOTBALLKRETS Rogaland Fotballkrets, Postboks 48 Hinna, 4088 STAVANGER Besøksadresse: Ordfører Tveteraasgt. 8, 4088 STAVANGER Tlf: Fax E-post: Internett: 4.3 STAVANGER IDRETTSFORENING Stavanger IF Fotball, Postboks 5502 Tjensvoll, 4081 STAVANGER Besøksadresse: SIF-Loftet, Banksjef Kleppesgt.10, 4019 STAVANGER Tlf Mobil: mail: Internet: Viser til for øvrig til lagoversikt under Lag & Leder informasjon på klubbens hjemmeside

17

KLUBBHÅNDBOK. Fotball Klubben Vidar UNGDOMSAVDELING

KLUBBHÅNDBOK. Fotball Klubben Vidar UNGDOMSAVDELING KLUBBHÅNDBOK Fotball Klubben Vidar UNGDOMSAVDELING INNHOLD 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og målsetting med utarbeidelse av klubbhåndboken 2.0 GENERELL DEL 2.1 Organisering 2.2 Historie 2.3 Senior Fotball

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger

Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1 Barnefotball Retningslinjer og holdninger 2. utgave, januar 2005 Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 2 Målgruppe Barnefotballen omfatter all organisert fotball for

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup.

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup. Dahle-Info 2008 Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007 Dahle IL s guttelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Astor gutter 03 19.05.2011

Astor gutter 03 19.05.2011 Astor gutter 03 19.05.2011 Status gutter 03 Aktiviteter sesongen 2011 Retningslinjer barnefotball Sosialt miljø Drakter Trenerne har ordet Økonomi, valg av ny økonomiansvarlig Sosiale aktiviteter evt.

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger

Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1 Barnefotball Retningslinjer og holdninger 2. utgave, januar 2005 Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 2 Målgruppe Barnefotballen omfatter all organisert fotball for

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

PÅ EIK TØNSBERG, LØRDAG 3. MAI

PÅ EIK TØNSBERG, LØRDAG 3. MAI Velkommen til Bendit Cup Eik-Tønsberg 3. mai 2014 Vi har gleden av å ønske alle spillere, lagledere, foreldre og publikum velkommen til Bendit Cup. Eik IF Tønsbergs tradisjonelle Vårcup på Eik-banen arrangeres

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball 2012 Laglederkveld Agenda: - Hordaland Fotballkrets - Verdier og retningslinjer NFF - Fair Play - Sesongen 2012 - serieoppsett - Spilleregler

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Her er en oppsummering av en del praktiske forhold som gjelder avvikling av sesongen. Jeg håper oversikten kan være til hjelp i den travle trenerhverdagen Gi beskjed

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL Oppdatert 01.02.2009 Vi er tilstede Vi fokuserer på det positive Vi har plass til alle Innhold: 1. Ideologi og klubbfilosofi 2. Medlemsmasse og sammensetning

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Til klubbledere og utdanningsansvarlige Bergen 19.august 2014

Til klubbledere og utdanningsansvarlige Bergen 19.august 2014 Til klubbledere og utdanningsansvarlige Bergen 19.august 2014 Trener/Leder/Dommerkurs i kurssesongen 2014/15 Høstsesongen er i gang og Hordaland Fotballkrets er nå i ferd med å planlegge en ny kurssesong.

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK Revisjon 2 2013 SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine nærmere 1100 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 20.01.2015 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud 2013 Klubb Leder Dommer - Trener Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker Vestfold Fotballkrets å være klubbenes viktigste medspiller

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine cirka 1300 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid blir lagt ned hver

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år Hovedmål barnefotball Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet

Detaljer

VIGRA ILs KLUBBHÅNDBOK. Versjon 2014

VIGRA ILs KLUBBHÅNDBOK. Versjon 2014 VIGRA ILs KLUBBHÅNDBOK Versjon 2014 Innledning Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL. I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

BARNEFOTBALL. en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

BARNEFOTBALL. en praktisk veiledning for trenere og lagledere. BARNEFOTBALL en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2007 FORELDREVETTREGLER Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen

Detaljer

HVOR MÅLGRUPPE HVA LÆRER VI? Havørn Fotball, klubbhuset Opplæringen foregår i Klubbhuset + fotballhallen

HVOR MÅLGRUPPE HVA LÆRER VI? Havørn Fotball, klubbhuset Opplæringen foregår i Klubbhuset + fotballhallen ROGALAND FOTBALLKRETS i samarbeid med Havørn Fotball arrangerer Delkurs I - BARNEFOTBALL Et av fire delkurs i UEFA C lisens kurs (Trener - I/B Kurset) Datoer for kurset: 12/10, 14/10 og 16/10-10 HVOR MÅLGRUPPE

Detaljer

SR-bank cup HINNA FOTBALL HINNA FOTBALL. Hinna 24. - 25. okt. Hinna MiniputTurnering. SR-Bank cup. hinnafk.no

SR-bank cup HINNA FOTBALL HINNA FOTBALL. Hinna 24. - 25. okt. Hinna MiniputTurnering. SR-Bank cup. hinnafk.no HINNA FOTBALL HINNA FOTBALL SR-Bank cup Hinna 24. - 25. okt nering nering 2013 2013 Hinna MiniputTurnering SR-bank cup 2015.hinnafk.no hinna.fotball@hinnafk.no.hinnafk.no hinna.fotball@hinnafk.no Hinna

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok Klubbhåndbok Dokumentet beskriver organisasjon, rutiner, roller og ansvar på et overordnet nivå. I Klubbhåndboken ligger det referanser til alle godkjente prosedyrer som alle i Træff skal følge. Hensikten

Detaljer

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL Utarbeidet mai 2000 Godkjent i styret i KIL/Hemne 14/5.-2000 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord, målsetting og holdninger Side 1 Trenerens 10 bud Side 2 Foreldrevettregler

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013

KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013 KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013 KLUBB ADMINISTRATOR ELEKTRONISK KAMPRAPPORT SPILLERREGISTRERING FORSIKRING ELEKTRONISKE OVERGANGER KLUBBMØTER AGENDA Buskerud Fotballkrets - Administrasjonen hvem

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

FIKS klubben (påmeldingsprosedyrer) - Elektronisk kamprapport

FIKS klubben (påmeldingsprosedyrer) - Elektronisk kamprapport ABC / FIKS møte Hønefoss 6.mars ABC / FIKS møter Buskerud Fotballkrets - Hvem gjør hva? - Status og Handlingsplan BFK 2012 Kampavvikling (arrangør, hjemme-/bortelag) - Aktivitetsserier/-kvelder (5 er fotball)

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2012

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2012 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2012 ROGALAND FOTBALLKRETS KRETSSTYRET KONTROLLKOMITE VALGKOMITE UTVIKLINGS- OG AKTIVITETSKOMITEEN FAIR PLAY ANLEGG DOMMER LEDER REKRUTTERING SPILLER-

Detaljer

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Hovedsponsorer: Håndboka for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Leknes Fotballklubbs hovedmål: Leknes Fotballklubb er en breddeklubb, som skal gi flest mulig gutter og jenter i alderen 7 16år

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Lerkendal Stadion - Tribune Øst (Adresseavisen) 7031 Trondheim Telefon: 73 82 14 60 Telefax: 73 82 14 70 e-post: trondelag.fotball@fotball.no

Detaljer

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 FOTBALL Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 Det handler om respekt, ikke sant? Surnadal IL Fotball vil i løpet av vinteren og våren 2012 igangsette forskjellige tiltak for å bli en foregangsklubb når det

Detaljer

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Vi i styret og sportslig utvalg yngres/senior ønsker velkommen til en ny fotballsesong. Lurer du på hvem som er i komiteer og styret. Se www.stange-sportsklubb.no

Detaljer

YNGRES AVDELING Sportslig plan

YNGRES AVDELING Sportslig plan YNGRES AVDELING Sportslig plan Vedtatt i Hovedstyret 20. august 2006. Sportslig plan Side 2 Formål med sportslig plan Sportslig plan SK Gjøvik-Lyns policydokument når det gjelder barne- og ungdomsfotballen.

Detaljer

Lyns DNB GutteCup. - Gutter 2004-2009. Dette skrivet innholder:

Lyns DNB GutteCup. - Gutter 2004-2009. Dette skrivet innholder: Lyns DNB GutteCup - Gutter 2004-2009 Dette skrivet innholder: - Praktisk informasjon for foreldre og lagledere - Kart over området - Åpningstider for klubbhus og garderober - Kontaktinformasjon turneringsansvarlige

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 3 Organisasjonsplan Rev. 06.10.2009 3 Organisasjonsplan Leder Nidelv IL Fotball Frode Helmersen Sekretær Sissel Aarseth Kasserer Line

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

Kursplan vinter/vår 2016

Kursplan vinter/vår 2016 Kursplan vinter/vår 2016 Kursplan vinter/vår 2016 Gjennom relevant utdanning, kompetanseoverføring og veiledning ønsker Troms Fotballkrets å være en støttespiller for klubbene. Vi ønsker sammen med klubbene

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Innhold LAGLEDERHÅNDBOK HSIL FOTBALL

Innhold LAGLEDERHÅNDBOK HSIL FOTBALL Denne håndboken er ment som et hjelpemiddel i tillegg til all informasjon, planer og målsetninger som du finner på vår nettside. Gjør deg kjent med håndboken og bruk den! Innhold 1. Praktisk informasjon

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ BANEN VI SPILLER PÅ Loven og reglementene Alle ledere trenger kunnskap om aktuelle lover og reglementer Norsk lov setter den aller ytterste rammen for all idrettslig aktivitet

Detaljer

Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25. oktober 27. oktober 2013

Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25. oktober 27. oktober 2013 Forus FGI Fotball SIDE 1 AV 8 Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25 oktober 27 oktober 2013 Program og retningslinjer 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere 4 Retningslinjer for

Detaljer

IL AASGUTEN Gutter 12

IL AASGUTEN Gutter 12 Kampoppsett med kaffeliste Tid Mandag 23.4. 18.00, oppmøte banken Mandag 7.5. 18.00, oppmøte banen Mandag 14.5 Remyra 16.40 Mandag 21.5. 18.00, oppmøte banen Fredag 1.6. 18.00 Verdal mini 2(stadion) 16.45

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august.

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 18.06.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Lørenskog hus, restaurant Buen Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus 33/14 Innkalling, saksliste

Detaljer

SPORTSPLAN SOTRA SK Fotball Utarbeidet sesongen 2010 RETNINGSLINJER FOR TRENERE OG LEDERE I SOTRA SK. Sportsplan Sotra SK Fotball Side 1

SPORTSPLAN SOTRA SK Fotball Utarbeidet sesongen 2010 RETNINGSLINJER FOR TRENERE OG LEDERE I SOTRA SK. Sportsplan Sotra SK Fotball Side 1 SPORTSPLAN SOTRA SK Fotball Utarbeidet sesongen 2010 RETNINGSLINJER FOR TRENERE OG LEDERE I SOTRA SK Sportsplan Sotra SK Fotball Side 1 Innholdsliste: 1.0 Innledning... 3 2.0 Barnefotball ( 6 12 år ) Generelt...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Bjerke il Fotball (heretter kalt BIL) har som formål er å gi et tilbud til flest mulig barn i aldersgruppen 6-14 år. Det legges vekt på å gi et likeverdig

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer