KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev. 5 26.03.06"

Transkript

1 KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING Rev

2 INNHOLD 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og målsetting med utarbeidelse av klubbhåndboken 2.0 GENERELL DEL 2.1 Organisering 2.2 Historie 2.3 Senior Fotball 2.4 Anlegg/klubbhus 2.5 Internett 3.0 BARN- OG UNGDOMSAVDELING 3.1 Innledning 3.2 Målsettinger 3.3 Medlemskap/forsikringer/spillerregistrering 3.4 Økonomi 3.5 Dugnader 3.6 Utstyr 3.7 Foreldreengasjement 3.8 Opplæring 3.9 Laglederens/trenerens oppgaver 3.10 Spilleregler 3.11 Treninger 3.12 Ferdighetsmerker 3.13 Seriespill 3.14 Turneringer 3.15 Dømming av kamper 3.16 Årsavslutning 3.17 Utmerkelser 4.0 ADRESSER 4.1 Norges Fotballforbund 4.2 Rogaland Fotballkrets 4.3 Stavanger Idrettsforening (SIF) m/lagoversikt

3 1.0. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN FOR KLUBBHÅNDBOKEN Arbeidet med klubbhåndboken er utført i perioden til av Arve Fure med hjelp av styret i SIF B & U. Revidert jan. 04, febr. 05 og mars 06. Arbeidet er utført som prosjektoppgave for Fotball-leder 2 kurs. Målsettingen har vært å få et oppslagsverk som kan benyttes av alle ledere/trenere og andre interesserte, og spesielt for nye personer i klubben som ikke har tilsvarende erfaring. Vi håper at den blir et daglig verktøy for alle tillitsvalgte i SIF Barn- og Ungdomsavdelingen. 2.0 GENERELL DEL 2.1. ORGANISERING SIF FOTBALL er organisert i Norges Idrettsforbund gjennom Norges Fotballforbund og Rogaland Fotballkrets. Kjell Egil Fjeldså er formann i SIF Fotball. Barne- og ungdomsavdelingen blir ledet av Rune Halvorsen SIF-Fotball har ansatt daglig leder i full stilling. Hanne Croff ble ansatt i januar 2005 og har kontor på loftet i SIF-huset. 2.2 HISTORIE SIF ble stiftet i SIF var det dominerende laget både i Stavanger og på Vestlandet frem til 1945, og hadde sin storhetstid i 1920-årene med semifinale i cupen i 1929 og i Dessverre ble det tap i begge semifinalene, som det også ble i 1912 og i Rogalands første landslagspiller kom fra SIF Sverre Berg-Johannesen populært kalt Vallen. Han spilte 13 landskamper og scoret 3 mål. Etter hvert ble Viking og Vidar de beste klubbene i Stavanger, og SIF har ikke spilt i de øverste divisjonene på lang tid. SIF har også hatt dommere med internasjonale oppdrag, Thoralf Christiansen og Svein Inge Thime. Følgende personer har mottatt NFF`s ærestegn: Einar Omdal NFF`s gullmerke i 1969, Johan Sandvik NFF`s sølvpokal i Per Figved fra SIF spilte 4 sesonger som profesjonell fotballspiller i Frankrike på 50-tallet.

4 2.3 SENIOR FOTBALL SIF A-LAG har rykket direkte fra 5. til 3. divisjon siden Sesongen 2005 kom A-laget på 2.plass i 3.divisjon, og sesongen 2006 blir det på nytt satset mot 2.divisjon med Roger Nilsen som trener. Det har blitt et kraftig oppsving rundt A-laget. Sportslig utvalg med Øivind Ekeland i spissen satser på 1.divisjons spill innen år Treningskampene så langt i sesongen 2006 viser at SIF har et meget godt 3.divisjonslag. SIF har blitt en attraktiv motstander for mange lag i hele fylket. SIF har også et bra 2-lag som ble kretsmestere i 6.divisjon i 2005 og spiller nå i 5.divisjon. SIF Fotball Senioravdelingen består av A-laget, 2-laget, to junior guttelag, junior jentelag, samt old boys-, veteran- og gutter 50 lag. Informasjon om organisasjonen rundt lagene finnes under Lag & Leder informasjon på klubbens hjemmeside 2.4 ANLEGG SIF har eget anlegg med eget klubbhus beliggende ved Schankeholen/Bekkefaret i Hillevåg bydel. SIF har 1 gressbane som er under ombygging til kunstgressbane, 1 grusbane, 2 knottebaner, samt et treningsfelt/balløkke. I løpet av vinteren 2004 ble det lagt nytt grusdekke og satt opp flomlys på knottebanene. Bygging av ny kunstgressbane er i full gang, og vi håper denne er klar til seriestart ca 01. mai Klubbhuset blir også benyttet til møter, spillertilstelninger, årsavslutninger etc. Det inneholder også kjøkkenavdeling og klubbhuset kan benyttes for tilstelninger med bevertning/kiosk. Det er imidlertid kommunal eiendom, og anlegget kan også bli benyttet av andre idrettslag. Laget har imidlertid fått sin egen brakke som er plassert på hauen. Dette er en litt eldre arbeidsbrakke som ble fraktet med politieskorte fra Dusavik. Oppussing er gjort på dugnad av klubbens ledere. Brakka inneholder kiosk, kontor, tv-stue og 2 toaletter. 2.5 INTERNETT SIF har etablert hjemmeside på internett. Adressen er: Alle lag har sine egne nettsider. En finner også mye info på Rogaland Fotballkrets sine Internettsider

5 3.0 BARN- OG UNGDOMSAVDELINGEN 3.1 INNLEDNING Barne- og ungdomsavdelingen består av 37 lag i klassene minijenter/gutter fra 6-16 år. Hele 13 av disse lagene er rene jentelag og dette viser en stor interesse for jentefotball. B & U avdelingen rekrutterer spillere fra området rundt Auglend Skole og Våland Skole i konkurranse med Tjensvoll Fotballklubb og Jarl Fotballklubb. B & U avdelingen representerer et godt tilbud for barn og ungdom i regionen. Klubbens profilering er hvite drakter, hvite bukser/strømper. Ellers har vi sorte treningsdrakter. B & U avdelingen har eget styre som rapporterer til hovedstyret i SIF-Fotball. Informasjon om styre finnes under Lag & Leder informasjon på klubbens hjemmeside. I tillegg er det opprettet flere utvalg/ komiteer (viser for øvrig vedlagte lagoversikt). Vi nevner trener og miljøgruppe, samt arrangements og anleggskomité. Styret har jevnlige styremøter, ca 10 møter pr år. Det blir også avholdt lagmøter der minst en ansvarlig for hvert lag skal delta. Alle møter foregår i SIF-huset. Møtereferater fra lagmøtene blir lagt ut på hjemmesiden vår. De enkelte lag må selv sørge for videre distribusjon internt til trenere/ledere, og eventuelt andre på laget. Møtereferatene inneholder fremtidige møteplaner. 3.2 MÅLSETTINGER Norges Fotballforbunds hovedmålsetting er fotball for alle og tilbudene skal gi trivsel og utviklingsmuligheter for den enkelte. Norges Fotballforbund har lansert begrepene: Spilleren i sentrum laget i fokus og klubben i hjertet. Rogaland Fotballkrets handlingsprogram baserer seg på NFF`s målsettinger og kretsstyret har prioritert tre målsettinger: Beholde flere spillere spillerutvikling klubbutvikling. Stavanger Idrettsforening legger stor vekt på bredde og trivsel. Vi ønsker ikke å toppe lag, men ønsker at alle skal få mest mulig lik spilletid. Spissing av lag skal ikke begynne før en begynner med 11er fotball (13 år). En annen faktor som har stor betydning er et godt samspill mellom klubb og foresatte. I barnefotball, som er all organisert fotball for gutter og jenter fra og med 6 år til og med 12 år, er det spesielt viktig å ta vare på spillerne og vi legger her stor vekt på TRYGGHET + MESTRING = TRIVSEL.

6 3.3 MEDLEMSKAP/ FORSIKRINGER/SPILLERREGISTRERING Medlemskap i SIF fotball koster kr 700,00 pr.år. Det gis ikke søskenrabatt eller familierabatt. Støttemedlemskap og medlemskap for ledere/trenere koster kr 100,00 pr år. Giro blir sent ut av kasserer til alle medlemmer i begynnelsen av sesongen. Det er viktig at lagledere gir korrekte navnelister med adresser og telefonnummer, samt foresatte, slik at vi kan ha et riktig medlemsregister. Dette medlemsregisteret er også nyttig hvis vi av en eller annen grunn må ha kontakt med foresatte i tilfelle det skulle skje noe. Forsikring. Alle medlemmer i SIF Fotball B & U-avdeling er forsikret gjennom lagsforsikring i NFF. Dersom noen av spillerne blir skadet, er det svært viktig at skadeskjema blir fylt ut og sent til daglig leder som tar seg av den videre saksbehandling. Skadeskjema skal finnes i alle medisinskrin. Skadeskjema må underskrives av lege. Barn til og med det året de fyller 12 år som ikke er medlem av klubb/lag, men som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi, er også forsikret. Valgte/utpekte trenere og ledere, samt oppnevnte dommere for de samme utøverne, er også forsikret når de trener, leder eller dømmer kamper. Spillerregistrering: Alle spillere f.o.m. 13 år og eldre skal registreres hos NFF via SIF`s nettside. Dette er svært viktig og er en forutsetning for lagsforsikringen. Det er likevel en fordel at spillerregistreringen blir foretatt f.o.m. 12 år. Dette kan ha stor betydning for eventuelle spilleroverganger og salg av spillere der SIF kan få fremtidige inntekter ved spillersalg. Alle spillere må også registreres i SIF, på den enkelte lags spillerliste. Spillerlisten skal til enhver tid være oppdatert og kopi av listen og eventuelle endringer må sendes til daglig leder for oppdatering av medlemslister. 3.4 ØKONOMI Økonomien i klubben er svært viktig. Selv om vi baserer oss på mye dugnadsarbeid, har vi likevel store utgifter til drakter, kontingenter, baller og utstyr, reiseutgifter, premier etc. SIF har et totalbudsjett på over 3 millioner kroner herav ca 1 million kroner i B & U avdelingen. De viktigste inntektene i SIF B & U er medlemsinntekter, offentlig støtte, egne lotterier, dugnader, fotballskole, SIF-Cup samt salgsinntekter fra kiosk og kafeteria. Lagkonti: Dersom et lag disponerer egen lagkonto, holdes lagleder ansvarlig for riktig bruk av midler. De enkelte lag skal sende inn en kopi av kontoutskriften pr til daglig leder. Innsending av kontoutskrift for lagkonto er en forutsetning for alle søknader om støtte fra klubben. Inntekter til lagskasse administreres av lagleder. Vi anbefaler at lagkontiene opprettes i SR-Bank etter avtale med SIF-Fotball.

7 Refusjoner: Det hender at ledere og trenere må legge ut for klubben i forbindelse med dommeroppgjør, billettkjøp ved reiser etc. Konteringsskjema skal benyttes egne og sendes daglig leder sammen med originalkvitteringer. Sportslig satsing: Styret i B & U har vedtatt at de eldste lagene fra år kan søke ekstra midler til sportslig satsing, også års lag kan søke. Søknad leveres styret og en gir støtte til treningssamlinger (2/3 maks kr 10000), treningsstudio (50 % maks kr 2500) sosiale sammenkomster (kr 1000 til jentelag), samt leie av treningshall (maks kr 2500). Forutsetning for at søknaden blir godkjent, er at lagene stiller på de pliktige dugnadene. SIF-Lotteriet er klubbens lotteri og kanskje den viktigste inntektskilden. Det er også en populær aktivitet for barna. Premiene kommer fra lagene og sponsorer i form av konkrete gaver eller gavekort. Det er av stor hjelp hvis noen foresatte har nettverk som kan skaffe sponsorer og premier. Hvert lag får utdelt ca 20 loddbøker. Pris pr lodd er kr 4,00. Hvis loddbøkene er utsolgt får selgeren kr 50,00 pr loddbok. SIF-Cup og SIF-Dag er også viktige arrangement for økonomien, og på disse tilstelningene er det påmeldingskontingent fra eksterne lag (SIF-cup), samt kiosk salg som utgjør inntektene. En er også avhengig av at foreldre/foresatte baker kaker som selges i kiosken. 3.5 DUGNADER SI-CUP og SIF-dag: En er avhengig av at foreldre og foresatte er med på arrangementene og hver aldersklasse får tildelt oppgaver. Det er også viktig at det blir bakt kaker til kiosksalg. Plikt dugnad for alle lag fra og med 6 år til og med 13 år. Frivillighetsnorge: Dette er en unik mulighet klubbens foresatte har til å gi en passiv støtte til klubben. Dette er reklameinntekter basert på for eksempel elektronisk post. Den enkelte registrerer seg på Her velger en selv hvilke reklame en ønsker å få tilsendt. For hver tilsendte reklame pr. e-post som blir åpnet, vil klubben få godtgjort kr 3,00. Finanssenteret: Her ber vi foresatte om å delta på ca 1 times langt foredrag om økonomiske og finansielle tilbud som Finanssenteret kan tilby. I etterkant vil den enkelte få oppfølging pr telefon samt noen mailer. Dette vil gi klubben en inntekt på kr 250,00 pr husstand som deles 50/50 mellom klubb og det lag vedkommende representerer. Hvis noen blir kunde hos Finanssenteret gir det ytterligere inntekt på kr 1000,00 pr kunde. Alle lag er pliktige til å delta på denne dugnaden. Renhold av SIF brakka. Pliktig dugnad for utvalgte lag, se liste for renhold brakke. Dugnaden omfatter støvsuging/vask av gulv i stuen, gangen og på toalettene. Vask av toaletter og speil. Tømming av søppel. Støvsuger og rengjøringsmidler finnes på det største toalettet. Varmt vann må hentes på loftet i SIF-huset. Rengjøringen utføres en gang i slutten av oppsatt uke. Lindøyfestivalen. SIF har de siste årene vært ansvarlig for å skaffe personell til catering og noe vakthold. Vi ber her om to personer fra hvert lag samt de eldre spillerne. Dokumentasjon vil komme før arrangementet i 2006.

8 3.6 UTSTYR Vi forventer at alle spillere har sitt eget utstyr som fotballsko (inne- og utendørs sko), leggbeskyttere etc. Klubbdrakten er hvit trøye og hvit bukse. Hvert lag får følgende standardpakke som er beregnet på spillere: Baller etter behov det avtales med materialforvalter om laget skal få utdelt baller, eller om laget henter baller på lageret ved SIF brakka til hver trening. Innefotball for de som trener innendørs Padder/kjegler hentes på lageret ved SIF brakka til hver trening 8-10 markeringsvester 1 ballpumpe 1 ballnett 1 medisinskrin m/innhold 1 lagbag 2-3 fløyter 1 sett med drakter Skadeskjemaer Fra sesongen 2000 ble det bestemt at lag yngre enn SMG/SMJ ikke får strømper til draktsett Nøkler: Alle trenere (1 pr lag) og ledere (1 pr lag) skal ha nøkkel til øverste port, hengelås mål, ytterste rom i kjeller i SIF huset, SIF-brakka og til SIF-loftet. Ledere får utdelt nøkkel K4 og trenere får nøkkel K5. Utstyr til trenere/ledere: Treningsdresser til trenere/lagledere - kr 200,00 i egenandel. Stadionjakker til trenere/lagledere for lag eldre enn 11 år kr 150,00 i egenandel. Innen 1. desember hvert år skal lagene gjøre vareopptelling og fylle ut eget skjema som sendes daglig leder. 3.7 FORELDREENGASJEMENT En av de aller viktigste forutsetningene for at B & U avdelingen skal lykkes er et stort og aktivt foreldreengasjement. Det er uhyre viktig å klare å engasjere flere foreldre både som lagledere, trenere, styremedlemmer, komitémedlemmer, dommere osv. Vi ønsker å fortelle dem at det er deres unger vi aktiviserer, og for å drive den aldersbestemte fotballen er en helt avhengig av at foreldre tar ansvar og engasjerer seg. B & U avdelingen holder kontakten med foreldre/foresatte gjennom nettsider, informasjonsskriv, foreldremøter osv. Hvert lag er forpliktet til å gjennomføre minst et foreldremøte hvert år, der en evaluerer aktiviteten i laget. Som foreldre/foresatt kan du også bidra til å gjøre barnefotballen (6-12 år) til en opplevelse for barna.

9 Her er noen foreldrevettregler: 1. Møt frem til kamp og trening barna ønsker det. 2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen ikke bare din datter eller sønn. 3. Oppmuntre i medgang og motgang ikke gi kritikk. 4. Respekter lagleders bruk av spillere ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen. 5. Se på dommeren som en veileder ikke kritiser hans/hennes avgjørelser. 6. Stimulere og oppmuntre ditt barn til å delta ikke press det. 7. Spør om kampen var morsom og spennende. 8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr ikke overdriv. 9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør ta initiativ til årlig foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner. 10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball ikke du. 3.8 OPPLÆRING AV LEDERE/TRENERE/DOMMERE Norges Fotballforbund sammen med kretsene har et godt tilbud for opplæring av ledere/trenere og dommere. De mest aktuelle kursene er: TRENERKURS: Aktivitetslederkurs. Dette kurset er for de som driver med barnefotball og varer 15 timer. Det er et av forbundets viktigste kurstilbud fordi: - det er starten på leder- trener utdanningen - det inneholder nødvendig informasjon om hva barn kan og bør drive med - det inneholder retningslinjer om hvordan voksne bør opptre overfor barn Aktivitetslederkurset er for alle med interesse for å hjelpe til selv om du i utgangspunktet ikke kan noe om fotball. Kurset kan tas på klubbplan. Trener-1 (Barne- og ungdomstrener). Kurset er delt opp i 4 delkurs der første del er aktivitetslederkurset. Totalt er kurset på 64 timer. Delkurs 2 er fotballferdighet, delkurs 3 er samspill og delkurs 4 er ungdomsfotball. Hvert delkurs er på 16 timer og kan tas enkeltvis. Del 2 og 3 er likevel mest fordelaktig å ta i en helhetlig sammenheng. Til sammen utgjør de fire delkursene det første trinnet i NFF s formelle trenerutdanning og gir autorisasjon som trener 1. Den videre utdanningsstigen er Trener-2 (heltids- og utviklingstrener), Trener-3 (Topp- og talent trener) og Trener-4 (Helhetstrener toppfotball).

10 LEDERKURS. Fotball leder kurs 1. Kurset er for fungerende og kommende styremedlemmer, samt alle andre interesserte fotball ledere. Kurset varer i 15 timer og er delt opp i 5 ulike moduler. Følgende tema blir gjennomgått: - spilleren i sentrum laget i fokus klubben i hjertet - daglig drift av en fotball klubb gleden av å sitte i styret - vite hvordan fotballkretsen er organisert - være bevisste på virkeligheten av å ha fokus på klubbens verdigrunnlag - klubbøkonomi budsjett og økonomistyring - Kurset kan deles opp på flere måter, enten over flere kvelder eller i løpet av en helg. Kurset danner grunnlag for fotball lederkurs 2 (klubbdrift og klubbutvikling) og fotball lederkurs 3 kurs (personlig lederutvikling). DOMMERKURS: Klubbdommerkurs: Dette er første trinn i dommerutdanningen, og etter gjennomført kurs vil du være kvalifisert til å dømme kamper i sjuerfotball primært i egen klubb. Varighet er 2 kvelder (8 undervisningstimer) og kurset består av to moduler barnefotballen og ungdomsfotballen/voksen fotballen. Rekrutteringsdommerkurs: Dette er andre trinnet i dommerutdanningen. Varighet er 4 kvelder (16 undervisningstimer). For å ta kurset må en ha fylt 15 år, tatt klubbdommerkurs og ønsker å dømme 11-er fotball. Kretsen vil hvert år autorisere nye rekrutteringsdommere som kretsdommere, etter hvert kan en bli autorisert som regionsdommer og til slutt toppdommere. Fotballkretsens kontaktperson er Kaare Lindboe tlf e-post: SIF har som målsetting at alle ledere/trenere i aldersgruppen 6-12 år skal ha aktivitetslederkurs, og minst en på hvert lag i aldersgruppen år skal ha godkjent som trener-1 utdannelse (barne- og ungdomstrener). Alle styremedlemmer skal ha minimum fotball-leder 1 kurs, og minimum en i styret skal ha fotball-leder 2 kurs. Det er også et ønske at flere tar dommerkurs slik at klubben har en pool av egne dommere som kan benyttes. NFF har gitt ut en brosjyre Fotballutdanning på som viser NFF s samlede utdanningstilbud.

11 3.9 LAGLEDERENS/TRENERENS OPPGAVER Laglederen skal være lagets administrator og organisator. Det er viktig at laglederen kjenner til lagets målsettinger og regler. Lagledere og trenere fungerer som et forbilde for barn og ungdom, og det er viktig at en er bevisst på sine handlinger. Mange av de unge spillerne ser opp til trenere/lagledere, og spillerne påvirkes av ledernes oppførsel. Røyking før, under og etter trening/kamper er svært uheldig. Lagleder skal påse at det ikke brukes alkohol og andre rusmidler i forbindelse med kamper, treninger og reiser i klubbens regi. RFK har utarbeidet en egen brosjyre Veiledning for lagleder/oppmann. Denne brosjyren bør gjennomgås av alle ledere og oppmenn. Også trenere vil finne mye nyttig info i denne brosjyren. Laglederen har følgende hovedoppgaver: - planlegge sesongen - lage aktivitetsliste for sesongen (treningskamper, turneringer, treningstider, spillemøter, foreldremøter, årsavslutning etc) - ha kontakt med klubb/krets vedr. terminlister - påmelding av lag til seriekamper og turneringer (påmelding sendes til daglig leder som sender en fullstendig påmelding for alle lag til Rogaland Fotballkrets) - ha god kontakt med styret i B & U avdelingen og delta på lagledermøter - lage status for utstyr (drakter, baller, vester, kjegler, førstehjelpsutstyr etc.), ansvar for lagbag. - innkjøp av nødvendig utstyr og administrasjon av drakter (koordineres gjennom daglig leder) - ta imot og følge opp nye spillere - følge opp eventuelt skadede spillere - informasjon til spillere og foreldre - administrering av lagskasse I forbindelse med kamper har laglederen spesielt ansvar mht følgende oppgaver: - ta kontakt med dommer og assistent dommere - reiseopplegg til bortekamper - ta kontakt med motstandere og avtale kamptidspunkt hvis ikke dette er fastsatt i terminlister - fylle ut dommerkort i de kampene dette er påbudt - sjekke baneforhold, garderober etc. før hjemmekamper - sjekke at garderober er ryddet både ved hjemmekamper og bortekamper - betale eller anvise utgifter - sjekke draktfarge på bortelagets drakter - ta imot gjestende lag - ta imot dommere - betale dommere iht. faste satser (ungdomsfotball) - ringe inn resultat til idrettstelefonen innen 30 min. (ungdomsfotball) - sende inn dommerkort - evaluering av kampen og føring av statistikk

12 Treneren har følgende oppgaver: - ha det sportslige ansvaret - lede laget under trening og kamper - ansvar for koordinering av spillere, treninger og kamper - delta på lederforum for trenerne - sette opp en sportslig plan for sesongen - kan delta på ledermøtene Ass. trener (keepertrener): - delta på linje med og være stedfortreder for trener - Foresattekontakt - kontakt ledd mellom lagledelse og foreldre - ansvar for å koordinere - loddsalg - kakebaking - oppgaver med arrangement/dugnad som SIF- cup/sif- dag, bua osv 3.10 FOTBALLREGLER - SPILLEREGLER Spilleregler finnes i boken Lov og reglementer spilleregler utgitt av Norges Fotballforbund. Det kan være fornuftig at alle spillere fra lillejenter/lillegutter har et eksemplar av dette heftet. Spillereglene finnes også på Internett under adressen: Når det gjelder barnefotball, fotball for gutter og jenter fra 6 til12 år, finnes det egne fotballregler (retningslinjer) for 7-er fotball. De viktigste er: 1. Fotball er lekbetont. 2. Det viktigste for små spillere er å være sammen med venner. 3. Alle skal spille like mye. 4. Lær barna å tåle både seier og tap. 5. Mer trening, færre kamper. 6. Barneidrett en allsidig aktivitet. 7. Fotball er et spill. 8. La oss gå sammen om gla`fotball for de små. Spilleregler for barnefotball: Det finnes egne spilleregler for barn opp til og med 12 år. I disse klassene er det overordnet for all dømming at dommeren skal betrakte fotball som en lek for spillere. Dommeren skal ikke unødig avbryte spillet, og sørge for at alle spillerne behandles likt. Dommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil. Spillereglene for barnefotballen behandles spesielt i kurset Klubbdommerkurs Barn.

13 3.11 TRENINGER Treningene foregår på klubbens anlegg på SIF Stadion. Det benyttes grusbanen, de to banene for minifotball, gressløkka ved SIF-huset, samt kunstgressbanen når den står ferdig ca På vinterhalvåret foregår treningene innendørs på Auglend Skole og Ullandhaug Skole for de yngste lagene. Søknad om innendørstrening må sendes av hvert lag til styret i B & U avdelingen i god tid. Treningene utendørs starter opp for sesongen i januar/februar måned og holder på til ca oktober/november måned avbrutt av sommer ferie. For de yngste legges det stor vekt på det sosiale og at treningen skal være lek og spill. Etter hvert går en over til mer teknisk trening, og når en nærmer seg gutt-jenteklassene (15-16 år) blir det lagt mer og mer vekt på taktikk, kondisjonstrening og hurtighetstrening. Norges Fotballforbund har gitt ut en del litteratur om fotball bl.a.: Fotball er gøy- fotballaktiviteter for aktivitetsledere, A Morisbak. Glade fotballbarn mål og råd for barnefotballen, T Grønnerød. NFF`s handlingsplan. Det kan også anbefales å lese følgende brosjyrer: Trener/leder veiledning barnefotball. Gøy å være fotball jente. Barnefotball. Ungdomsfotball. Dersom en ønsker noe av disse bøkene/brosjyrene kan en ta kontakt med fotballkretsen eller NFF TEKNIKKMERKER. Drillo om teknikkmerket: I arbeidet med å heve nivået på teknikken hos norske fotballspillere spiller teknikkmerket en viktig rolle. Teknikken danner grunnlaget for hva en kan prestere i fotball. God teknikk gir langt flere valgmuligheter taktisk. Derfor blir arbeidet med tilslag, mottak, vending, heading, føring og dribling spesielt viktig. Det tar tid å utvikle teknikken. Det skal mye øving til, men det kan være morsom øving. Minimerket kan tas i to grader, minimerket 1 og 2. Aldersgruppen tom 12 år kan ta minimerket. En bør ta minimerket før en tar NFF`s ferdighetsmerke. NFF`s teknikkmerker kan tas i fem vanskelighetsgrader: Blått, Rødt, Bronse, Sølv og Gull. Alle jenter og gutter kan ta ferdighetsmerke til og med året de fyller 16 år. Alle som klarer prøvene kan kjøpe et merke og diplom. Klubber får en fotball for hver 20. godkjente merkeprøve, og i tillegg er de med i en landsomfattende pokalkonkurranse. Øvingene vektlegger sentrale teknikker som vil utvikle fotballferdighetene, en må trene seriøst for å komme oppover på merkeskalaen, og en skal kunne måle fremgang og se at trening gir resultater.

14 Det er en fordel at trenere og lagledere bruker øvelsene til teknikkmerkene, og gjennomføring av merkeprøvene, som et ledd i treningsarbeidet med det enkelte lag. Både minimerke og teknikkmerke tas internt i klubben, og trenere/ledere har mer informasjon/brosjyrer om dette SERIESPILL Rogaland Fotballkrets sender ut påmeldingsskjema til samtlige klubber, krever inn lagsavgift for hvert påmeldt lag, setter opp avdelinger og kampdatoer/spilletidspunkt samt dommere (ikke minifotball) For minifotballen (6-10 år) er det opp til lagene å bli enige om kamptidspunkt innenfor den oppsatte uken. I aldersklassen år er det B & U-styret som setter opp kampene som spilles på grusbanen, og fra 13 år og oppover er det RFK som setter opp terminlister. SIF-Fotball sørger for bane i forskriftsmessig stand, garderobe skal være tilgjengelig for gjestende lag, og arrangerende klubb sørger for dommer (gjelder kun minifotball). Foran hver sesong avholder RFK sonemøter (terminlistemøter) flere steder i kretsen. Det er vanlig å avholde disse møtene i Vikinghuset og her blir terminlister, håndbøker, årsdiplomer for de yngste lagene, etc. utdelt til alle lag. Det er viktig at minst en representant for lagene stiller på disse sonemøtene og laglederne har ansvar for at deres lag er representert. Nytt fra 2005 er at de yngste lagene spiller 5-er fotball, og at en etter hvert vil gå mer og mer over fra 7-er fotball til 5-er fotball TURNERINGER Hvert lag kan melde seg på inntil 3 eksterne turneringer (4 turneringer for aldersklassene 6-10 år) i distriktet, i tillegg til SIF-CUP og SIF-DAG. Det er utarbeidet egne retningslinjer for økonomisk støtte fra SIF i forbindelse med deltagelse i utenbys turneringer som medfører overnatting. Dokumentasjonen er laget for å gi ledere og trenere en rettledning i forbindelse med reiser og deltagelse på cuper/turneringer. SIF CUP er klubbens egen cupturnering som avvikles på forsommeren og administreres av en egen Cup-komite (For sesongen 2006 arrangeres SIF-Cup i september måned).vi forventer at alle SIF-lag blir påmeldt, og alle trenere og ledere skal delta i planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. Hvert lag har ansvar for spesielle oppgaver forbindelse med arrangementet, som for eksempel 7 og 8 års lag har ansvar for kiosk/kafeteria, 9 års lag for rydding, 10 års lag for parkering osv. Det settes opp kontaktperson for hver gruppe som må koordinere arbeidet mellom de enkelte lag. På dette arrangementet forventes det at foreldre og foresatte engasjeres, og laglederne har ansvar for at de får med seg nok hjelp til de forskjellige oppgaver.

15 SIF DAG blir arrangert hvert år i høstsesongen. Dette er et internt arrangement, der vi inviterer spillere med familier. Vi tilbyr fotballkamper, kasteøvelser, skuddøvelser, straffespark konkurranse, drakamp, musikk og kiosk. Som påmeldingsavgift er det satt opp følgende regler: Alle registrerte SIF- lag stiller her med 2 kaker, en voksen til kafé dugnad, en dommerkandidat og en kandidat til avslutningskampen. I tillegg har lagledere, trenere og foreldre på hvert årstrinn spesielle oppgaver som for SIF-CUP DØMMING AV KAMPER Aldersgruppe 6-12 år Dommer blir ikke satt opp av fotballkretsen (RFK). Det er opp til lagleder/trener å skaffe dommer. Vanligvis er det en av trenerne/lederne, eller en av foreldrene som dømmer disse kampene. Det er en fordel at dommere har internt klubbdommerkurs for 7-er fotball. Dersom en må skaffe dommer som ikke har noe tilknytning til laget, er det vanlig å betale en godtgjøring på kr 50,00. En kan bruke eldre spillere i klubben, men dommerne må være minst 2 år eldre enn den aldersklassen en dømmer. Spilletid avtales i hver kamp, men en anbefaler følgende: 5-er fotball 2 x 20 minutter 7-er fotball minigutter/jenter maks 2 x 25 minutter 7-er fotball lillegutter/lillejenter maks 2 x 30 minutter Aldersgruppe år Dommer blir satt opp av krets i 1.divisjon og de eldste aldersklassene. Her må en bruke håndboken fra RFK for å sjekke hvilke kamper som er satt opp med dommer. En kan melde på både 7-er lag og 11-er lag. Dersom kampene ikke er satt opp med dommer, må lagleder/trener skaffe dommer. En må her skaffe en dommer som kan reglene for 11-er fotball. En bør i tillegg til å ha klubbdommerkurs, også inneha rekrutteringsdommerkurs. Dersom RFK ikke har satt opp dommere kan en bruke RFK`s dommeroversikter (finnes også i håndboken) for å skaffe dommer. Det jobbes også med å få frem en oversikt over interne dommere i klubben. Spilletid: 7-er fotball for alle aldersgrupper: 2 x 30 minutter 11-er fotball for 13 og 14-års lag: 2 x 35 minutter 11-er fotball for 15 og 16-års lag: 2 x 40 minutter En må i disse aldersklasser betale dommere iht. NFF`s satser som er kr 200,00 pr kamp.

16 3.16 ÅRSAVSLUTNING Hvert lag skal ha en årsavslutning som arrangeres i SIF-Huset for de yngste opp tom 12 år. De eldre lagene fra 13 år har årsavslutning på Stavanger Sportskafé. For de yngste lagene (6-12 år) skaffer SIF pølser og brus, samt årsmedaljer og diplomer. Diplomene blir gitt av RFK og blir vanligvis delt ut før sesongen sammen med terminlister. Fra smågutt/småjente og oppover deles det ut en innsatspokal, samt en fair play pokal til en av spillerne på laget. Det er satt opp egne retningslinjer for utdeling av innsatspokaler samt fair play pokaler Hvert lag skal skrive en årsrapport og levere styret. Denne årsrapporten kan også leses opp, eller deles ut på Årsavslutning UTMERKELSER seattle Statuetten er en vandrepokal som blir tildelt den spiller i ungdomsavdelingen inkl. juniorspillere som viser best sportslig fremgang og samtidig viser positive holdninger både på og utenfor banen i god SIF ånd. Det er satt opp regler for tildeling av Seattle Statuetten. Utdelingen blir foretatt på årsmøtet i SIF Fotball. 4.0 ADRESSER 4.1 NORGES FOTBALLFORBUND Norges Fotballforbund, Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 OSLO Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsv, 75J, 0855 OSLO Tlf: Faks: E-post: Internet: Viser for øvrig til NFFs adressebok 2005 som utgis av Sportmedia. 4.2 ROGALAND FOTBALLKRETS Rogaland Fotballkrets, Postboks 48 Hinna, 4088 STAVANGER Besøksadresse: Ordfører Tveteraasgt. 8, 4088 STAVANGER Tlf: Fax E-post: Internett: 4.3 STAVANGER IDRETTSFORENING Stavanger IF Fotball, Postboks 5502 Tjensvoll, 4081 STAVANGER Besøksadresse: SIF-Loftet, Banksjef Kleppesgt.10, 4019 STAVANGER Tlf Mobil: mail: Internet: Viser til for øvrig til lagoversikt under Lag & Leder informasjon på klubbens hjemmeside

17

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder Generell klubbinformasjon Historie Klubben er opprinnelig stiftet 21. November 1975 som den første gruppen i Vardeneset Idrettsforening. Fotballgruppen skilte seg ut som egen klubb under nåværende navn

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015 Vindbjart Fotballklubb Klubbhåndbok Versjon 1.0 - April 2015 Innhold 1. Om Vindbjart Fotballklubb... 3 Visjon og verdier... 3 Klubbens verdigrunnlag... 3 Fakta... 3 Organisasjon... 4 Baner og anlegg...

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

Info til spillere og foresatte 2009/10

Info til spillere og foresatte 2009/10 Info til spillere og foresatte 2009/10 F E L L E S S K A P, H U M Ø R O G U T V I K L I N G R Velkommen til ny sesong i Rælingen Håndballklubb ælingen Håndballklubb ble stiftet i 1977 og er et av kommunes

Detaljer

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL 2015 Klubbhåndboka vår skal svare på de viktigste spørsmålene om Freidig Fotball og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer