siffer og tierovergang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "siffer og tierovergang"

Transkript

1 siffer og tierovergang Matteverktøy til læring av: matematiske begreper tierovergang addisjon substraksjon multiplikasjon divisjon veilednings og oppgavehefte c o n c e p t u a l l e a r n i n g c o n e p t u a l l e a r n i n g

2 SIFFER OG TIEROVERGANG Begrepet SIFFER kommer fra arabisk safara og betyr NULL eller TOM (plass). Sifre er tomme plasser til å skrive tall inn i. Det kan ikke være mer enn ett tall (tallsymbol) i hvert siffer. I et siffer er det plass til ett tall mellom 0 og 9. Når vi setter sifre etter hverandre på en vannrett linje, gir vi sifrene navn ut fra hvilken plass i rekken de har. Det første sifret heter enerplass, nr 2 mot venstre heter tierplass, nr 3 mot venstre heter hundreplass og nr 4 heter tusenplass. Tallene er symboler (tallsymboler) (se Begrepsgjennomgang s?) for antall/mengde som vi finner ved å telle. Et tomt siffer som står alene, har ingen betydning i seg selv. Vi må kunne telle og skrive tall for å skrive tall i sifrene. Uten navn på sifferplassene blir det vanskelig å vite hvor tallene skal ha plass. Da blir det vanskelig å regne. Tierovergangen består i å gå (over) fra enere ensifrede tallsymboler til tiere tosifrede tallsymboler. I regneoppgaver hvor det blir tall i mente eller hvor vi må låne en tier fra tierplassen, er det viktig å ha forståelse av tierovergangen som begrep (se Begrepsgjennomgang s?) Alle begreper i veiledningen blir forklart under Begrepsgjennomgang side? bak i heftet. i:see har laget en serie på fire ulike linjaler som forklarer og synliggjør de mest grunnleggende begrepene i matematikk. Linjalene er laget slik at de kan oppbevares i ringperm. Vi håper du får glede av M1 linjalen. Lykke til! Ønsker du mer informasjon om våre produkter kan du finne det her: 2

3 Copyright i:see 2006 BLI KJENT MED M1 LINJALEN Vi forutsetter at eleven har lært å telle, og at tallene er lært som symboler for antall. For å få fullt læreutbytte ved bruk av M1, Siffer og tierovergangen, må elevene kunne telle til minimum ti. Ved siden av å være en linjal, er M1 en konkret som gir visuell støtte for hukommelsen der det matematiske språket med tilhørende symboler ennå ikke er automatisert. Bruk av denne linjalen vil øke elevens tallforståelse. M1 har fire sifferplasser og har plass til tallsymboler fra null til ni tusen ni hundre og nittini. Den viser tallenes plass og sifferplassenes navn. A Begrepet SIFFER kommer fra arabisk SAFARA og betyr NULL eller TOM (plass). Sifre er plasser til å skrive inn tall. Det kan ikke være mer en ett tall på hver sifferplass. Eks: Det tre sifrede tallet 254 skrives inn på sifferplassene slik: tallet 2 på hundreplassen, 5 på tierplassen og 4 på enerplassen. PLASS SIFFER TALLPLASSER TUSENPLASS HUNDREPLASS TIERPLASS ENERPLASS copyright i:see 2006 ANTALL SIFRE Linjalen gjør det mulig å demonstrere tier-, hundre- og tusenovergangene. På M1 er sifferplassene laget som huller for å understreke at begrepet SIFFER er tomme plasser som kan fylles med hvert sitt tall. Linjalen fungerer som en sjablong. B Overgangen fra ener- til tierplass kan gjerne demonstreres ved hjelp av cuisenairestaver, mens overgangen fra hundre til tusen kanskje ikke behøves å demonstreres fordi elevene har skjønt prinsippet. En Tellevegg vil være til hjelp for å få en begrepsmessig forståelse av tallenes uendelighet og være en styrke for tallforståelsen. Det er viktig å forsikre seg om at elevene utvikler en begrepsmessig forståelsen av: SIFFER, PLASS, ANTALL, SYMBOL, OVERGANG, VEKSLE, GRUPPE, og RETNING. Disse begrepene er grunnleggende fagbegreper innenfor matematikk. 3

4 De som ikke har praktisert begrepsundervisning tidligere, kan anvende det vedlagte skjemaet for grunnleggende begreper (GBS) som ligger bak i dette heftet (s?). Ved å plotte begreper inn i skjemaet og følge prosedyren, vil du bli i stand til å lære systematisk begrepsundervisning, og å gjøre begrepsanalyser. Skjemaet kan benyttes som grunnlag for kategorisering/klassifisering av de fleste begrep. Bakerst i veilendningen gjennomgås begrepene som knytter seg til M1-linjalen. HVORDAN BRUKE M1 LINJALEN Målet med M1, Siffer og tierovergang, er bl.a. at eleven lærer de begrepene som er nevnt i innledningen. I:SEEs filosofi er å ta elevenes motivasjon for å lære i bruk. På dette stadiet i læreprosessen tror vi at eleven gjerne vil leke leker hvor de får anledning til å repitere noe de nylig har erfart. Vår pedagogiske ide er at elevene erfarer M1 nå, og at M1 tydeliggjør temaene som skal læres. Siffer betyr TOM (plass) eller NULL, og vi tenker at de tomme plassene på M1 er det elevene er mest opptatt av. Hva kan elevene hente fram fra egen hverdag som handler om tom plass hvor det bare er plass til en ting, et individ e.l. Eksempler kan være en stol, et fly-, bil-, tog-, bussete en seng osv. Her blir det ganske sikkert diskusjoner om hvor mange det er plass til i f.eks. en seng. Slike diskusjoner er bra. Elevene ser at f.eks. en dobbelseng ikke kan komme inn under begrepet tom plass med plass til bare én. En dobbelseng kan ikke være med i begrepet tom plass med plass til en, og må diskrimineres (ut av kategorien/klassen). Flaskelek: Den som flasketuten peker på skal nevne noe som har fast plass (hjemme, på skolen, i byen o.l.) Stol-leken kan være en utfordring til begrepslæringen om tierovergangen. Ni tomme stoler med plass til bare en person på hver stol, og ti elever. Den tiende eleven går til de ni enerelevene og tilbyr alle plass på f.eks. tjukkasen i gymsalen. Tjukkasen er da en tierplass. Samtidig blir det tydelig at alle enerplassene er tomme. Med tretti elever i en klasse, kan tierovergangen demonstreres konkret til tretti. På det abstrakte nivået kan f.eks. alle elevene ved skolen telles. 4

5 Dersom eleven har telt 13 enere, må vi vise at vi kan ta 10 av de 13 enerene og bytte/veksle til en tier som får plass på tierplassen. De tre enerne som er igjen, må skrives på enerplassen. Når eleven teller videre ti og ti av gangen og får den tiende tieren, kan eleven bytte/veksle dette til en hundre. Da må eleven skrive 1 på hundreplassen og 0 på tier og enerplassen. Når eleven har telt til 11 tiere, må vi vise at vi kan ta 10 av de 11 hundre og bytte/veksle til 1000 som får plass på tusenplassen. Den ene hundre som er igjen, må skrives på hundreplassen Vi velger å bruke begrepet bytte eller veksle i steden for begrepet overgang (tierovergang). Grunnen er at bytte og veksle er to begreper eleven ofte kan fra før. La elevene øve med å veksle 10 kroner til en tikrone Om eleven har problemer med antall og tilhørende tallsymboler, og trenger mer øvelse med konkreter, anbefaler vi vårt veiledningshefte om bruk av quisenairestaver. FORSLAG TIL OPPGAVER Eks. KAN på DU regneoppgaver. BEGRIPE FORSKJELLEN MELLOM ORD OG BEGREP? Ine samlet inn litt penger til en ny ball for klassen sin. Dette Hun er fikk ikke kr. en 5,- frosk: av naboen, kr.2,- av sin venn og så hadde hun kr.1,- selv. Hvor mange kroner hadde hun til sammen? Tror du dette er nok penger til en ball? Hei, jeg heter Nils og jeg har 1 mamma, 1 pappa, 2 søsken, fire onkler, tre tanter, 6 fettere og 13 kusiner. Hvor mange er vi til sammen? Per Dette er er på et besøk bilde av hos en mormor. frosk: Hun har en stor bondegår, og Per vil finne ut hvor mange dyr hun har Dette på er gården. også et Han bilde står tidlig opp og teller alle dyrene før han går på skolen. Han teller 25 kuer, 4 FROSK hester, 30 sauer, 47 høner, 13 griser, 5 katter og 3 hunder. Hvor mange dyr er det på gården? Ordene er symboler for en ting, et individ, en Pernille hendelse ønsket osv. seg ny sykkel. Den koster kr Selv om Hvordan vi bruker skal forskjellige hun greie ord å spare på frosk`i så my de penger? forskjellige språkene, forestiller de det samme. Begrepet er den opplevelsen eller den iboende egenskapen som gjør... 5

6 BEGREPSANALYSE For at elevene skal få forståelse og egen erfaring i betydningen av de enkelte begrepene, vil det være til god hjelp å bruke begrepsanalyse modellen. Ved å analysere og klassifisere begrepene i fire ulike utvelgelsesbokser vil elevene oppleve begrepets egenart, likheter og ulikheter som gjør at PARASSOSIASJON ( parforbindelse) Læreren finner et par av begrepet som skal læres. Eks. to ting med rød farge, rund form, likt antall, lik størrelse, lik plass i rekken osv. Det er viktig at læreren presiserer hva de to er like i. SELEKTIV ASSOSIASJON (En utvalgt likhet.) Elevene finner selv ting de mener hører til her. Assosiasjonslæring av begrepet, knyttet til taleferdighet gir begrepsrelevante erfaringer. Når alle har funnet noe her, gås hvert forslag gjennom muntlig. Hører denne til? Hvorfor/hvorfor ikke? SELEKTIV DISKRIMINERING (Forskjellsoppdagelse) Det/de som ikke hører til skal hit. Dialogen er viktig! SELEKTIV GENERALISERING (Oppdagelse av delvise likheter.) Gå gjennom alle eksemplene som er samlet her. Hva er de like i/har til felles som gjør at vi samler dem i denne klassen? Det kan da være lurt at det svares at de er like i at de har/er rød farge, de har rund form, lik størrelse osv. Se begrepsanalysemodellen til høyere brukt om begrepet tid. Vi har ikke mye til felles bråkekråke Hm... Begge kan jo plystre. 6

7 1 PAR ASSOSIASJON (PA) Læreren finner to ting som tar 1 sekund å utføre. (f.eks hikke, blunke, nyse) 2 SELEKTIV ASSOSIASJON (SA) Elevene finner andre ting som tar 1 sekund. Alle forslagene puttes i boksen. 3 SELEKTIV DISTRIMINERING (SD) Forslagene i SA vurderes, og de som ikke hører til fjernes. 4 SELEKTIV GRUPPERING (SG) Vi sitter igjen med en gruppe som har til felles at de tar 1 sekund å utføre. 7

8 BEGREPSGJENNOMGANG Begrepet SIFFER betyr TOM, NULL, og må forstås som tom rute. Siffer betyr som vi ser, ikke et tall, men en tom rute/plass til å skrive tall inn i. Det er bare plass til ett tallsymbol mellom 0 og 9 i hver rute/plass. En siffer er én rute/plass. Det ville være umulig å skrive tiertall, dersom vi ikke kunne lage flere sifre når vi har bruk for dem. Heldigvis han vi lage så mange sifre vi vil. Vi må bare huske å skrive dem ved siden av hverandre langs en vannrett linje. Vårt tallsystem er et titallssystem og et posisjonssystem som vi har fått fra araberne. Titallssystemet betyr at antallet blir ti ganger større for hver gang vi flytter et tallsymbol en plass til venstre. Begrepet SYMBOL kommer fra gresk, og betyr TEGN. Begrept kan forekomme i ulike kontekster og fag, og kan forklares som: 1.tegn, gjenstander, personer, handlinger e.l. som representerer eller anskueliggjør noe abstrakt eller åndelig (som bare kan fattes gjennom tanken). Eks. -religiøse symboler -flagg er et symbol på nasjonal enhet -Nansen ble et samlende symbol 2.matematikk: tegnspråk (system (for) meddelelse, særlig ved hjelp av tegn). Eks. + står istedenfor ordet pluss eller addisjon, som betyr å gjøre antallet større. står istedenfor ordet minus eller subtraksjon, som betyr å gjøre antallet mindre. foran et tallsymbol indikere et negativt tall. står istedenfor gange eller multiplisere, som betyr å mangfoldiggjøre, finne produktet av to eller flere tall, gjentakelse av en viss størrelse eller mengde. : står istedenfor å dele eller dividere, som betyr å dele et antall i like store deler. = står istedenfor er lik, og viser at to størrelser er like store, dvs. at antallet er like stort på begge sider av =. < står istedenfor større enn. Antallet til høyre for tegnet er større enn antallet til venstre for tegnet. > står istedenfor mindre enn. Antallet til høyre for tegnet er mindre enn antallet til venstre for tegnet. = står istedenfor er ikke likt. Antallet foran og bak symbolet =, er ikke likt. tallet 5 står istedenfor tallordet fem, og angir antall enere i en gruppe eller mengde, og er således tallsymbolet for antallet 5. 8

9 Begrepet ANTALL kommer fra lavtysk, og betyr MENGDE. I matematikken står begrepet MENGDE for en stor gruppe eller samling av elementer. Antallet finner vi ved å telle. Begrepet GRUPPE har utviklet seg gjennom tysk og fransk, fra italiensk forening, og betyr samling av enkeltgjenstander som danner en helhet. Begrepet PLASS har vi fått gjennom lavtysk fra latin platea, som betyr ÅPEN PLASS, GATE. I matematikken må dette forstås som et sted, eller en rute, som kan fylles med eller være fylt med et symbol. I matematikken er det ofte snakk om konkrete og faste plasser. Vi sier gjerne f.eks. enerplass, tierplass osv. Begrepet OVERGANG kan ha flere betydninger, alt etter hvilken sammenheng (kontekst) begrepet blir brukt i. 1) sted der en kan komme seg over (en vei, en jernbane o.l.). 2) fortsette reisen med et annet tog, en annen buss uten å løse ny billett. 3) det å gå over (til noe annet). 4) mellomstadium, kortvarig, forbigående tilstand. I matematikken snakker vi om tierovergangen, og overgangen består i å gå fra enere ensifrede tallssymboler til tiere tosifrete tallssymboler, og omvendt. Når vi har f.eks. 9 enere, har vi kommet fram til tierovergangen. Begrepet VEKSLE (fra tysk, se veksel, jf norrøn vixla bytte ) Bytte en tier i to femmere. Bytte ti enere i en tier. Begrepet BYTTE (norrøn byta, lavtysk büten) 1) gi fra seg mot vederlag; gjensidig overlate til hverandre -bytte en vare hos kjøpmannen - de byttet plass - bytte frimerker, glansbikder - jeg ville ikke ha byttet med dem, ikke være i deres sted - bytte inn den gamle bilen når en kjøper en ny - bytte ut en defect motordel - skifte ut, erstatte 2) skifte til noe av samme eller lignende slag - bytte hånd under arbeidet - bytte til tørt tøy - bytte tog i Hamburg 3) avløse hverandre skiftevis, alternere - bytte på å bære - bytte på å ta oppvasken 9

10 Begrepet RETNING 1) lei, vei - i nordlig retning - samtalen tok en ny retning - kurs; holde retningen - i alle retninger, til alle kanter - noe i den retningen, noe lignende - i retning av, bortimot 2) bevegelse, strømning - filosofisk retning Begrepet LINJAL (latin, linealis, av linea LINJE ) smalt, rett redskap til å tegne opp rette linjer etter - bruk linjal - han er rett i ryggen som en linjal 10

11 11

12 3

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

Kort trykksterk vokal Veiledning med begrepsoversikt

Kort trykksterk vokal Veiledning med begrepsoversikt Kort trykksterk vokal Veiledning med begrepsoversikt Verktøy for å lære å skrive riktig, og å forstå begrepene: vokal konsonant trykk - trykksterk vokal lang - kort vokallyd genitivs-s prefiks suffiks

Detaljer

De fire regningsartene

De fire regningsartene De fire regningsartene Det går ikke an å si at elevene først skal ha forstått posisjonssystemet, og deretter kan de begynne med addisjon og subtraksjon. Dette må utvikles gradvis og om hverandre. Elevene

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl Tusen millioner B Lærerens bok Bokmål Til læreren Ny utgave fra og med 011 Den nye utgaven av Tusen millioner gir elever og lærere de verktøyene de trenger for å nå kompetansemålene

Detaljer

Økt tallforståelse gjennom fokus på strukturerte mengder? Et kvasi-eksperiment med tre elever i tredje klasse.

Økt tallforståelse gjennom fokus på strukturerte mengder? Et kvasi-eksperiment med tre elever i tredje klasse. Masteroppgave Økt tallforståelse gjennom fokus på strukturerte mengder? Et kvasi-eksperiment med tre elever i tredje klasse. Forfatter: Elisa Ljøkjell Ervik Veileder: Per Frostad Trondheim, Februar 2014

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Oppfatninger av desimaltall

Oppfatninger av desimaltall Oppfatninger av desimaltall Gard Brekke I Nämnaren 22(3) beskrevs KIM-projektet. I denna artikel redovisas hur man kartlägger missuppfattningar hur man diagnostiserar elevers ofullständiga tankar kring

Detaljer

Inneholder ett oppslag fra hvert hefte:

Inneholder ett oppslag fra hvert hefte: Sett inn støtet er en serie hefter som gir systematisk opplæring og trening i utvalgte tema innenfor matematikk. Heftene har enkle instruksjoner og god progresjon i vanskelighetsgrad. Oppgavene er laget

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

MATEMATIKK I BARNEHAGEN

MATEMATIKK I BARNEHAGEN MATEMATIKK I BARNEHAGEN Idéhefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt 8 NASJONALT SENTER FOR MATEMATIKK I OPPLÆRINGEN www.matematikksenteret.no Karen Omland og Gerd Åsta Bones MATEMATIKK I BARNEHAGEN

Detaljer

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende:

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende: GAN Aschehoug Innledning Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle med illustrasjoner fra venneserien. Tavlen er ment som et samtaleverktøy, der samtaler og aktiviteter tilpasses den konkrete barnehage

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være:

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være: Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen)

Detaljer

Forfatterne bak Multi:

Forfatterne bak Multi: Multi i praksis Tilpasset opplæring Forfatterne bak Multi: Bjørnar Alseth Universitetet i Oslo Henrik Kirkegaard, Flisnes skole, Ålesund Mona Røsseland, Matematikksenteret Gunnar Nordberg, Høgskolen i

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

TEMAHEFTE. om antall, rom og form i barnehagen. Elin Reikerås

TEMAHEFTE. om antall, rom og form i barnehagen. Elin Reikerås TEMAHEFTE om antall, rom og form i barnehagen Elin Reikerås Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning 6 Matematikkens plass i barnehagen 8 Matematikken en del av barnas verden 8 Ikke bare nytte, men stor

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

Kunnskap om posisjonssystemet

Kunnskap om posisjonssystemet Elisabet Lindland Kunnskap om posisjonssystemet sammenheng med leseferdighet? Kunnskap om posisjonssystemet ser ut til å være essensielt i elevenes kunnskap om matematikk, [5]. I addisjon, subtraksjon,

Detaljer

Regning med desimaltall

Regning med desimaltall Regning med desimaltall Gard Brekke I denna artikel beskrivs och diskuteras sådana uppfattningar som kommit fram när man studerat hur elever räknar med tal i decimalform. De uppfattar ibland talen som

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk

Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk Kartlegging av matematikkforståelse Gard Brekke Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk

Detaljer

Ulike typer utfordringer

Ulike typer utfordringer Ulike typer utfordringer Jeg foreslår tre typer av utfordringer som du kan bruke i undervisningen for å støtte elevene til å være i læringssonen. Disse utfordringene bidrar til at de strever mer og oppnår

Detaljer

i praksis: Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side

i praksis: Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side : Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side Innhold I praksis: Matematikk på 1.-4. trinn er en filmbasert flermedie-pakke med til sammen 47 filmer. Alle

Detaljer

Les selv om matematikkens spennende verden

Les selv om matematikkens spennende verden Erik Bjerre og Pernille Pind Lærerveiledning til Les selv om matematikkens spennende verden Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Kari Haukås Lunde og Olav Lunde Info Vest Forlag, 2011 Om de fem

Detaljer

Del 2. Personlig økonomi Til kursholder

Del 2. Personlig økonomi Til kursholder Rev. 11.03.14 Veiledningshe e kursholder, del 2, side 1 av 17 Del 2. Personlig økonomi Til kursholder SJEFiEGETLIV Veiledningshe e kursholder, del 2, s ide 1 av 17 Del 2) Personlig økonomi Denne delen

Detaljer

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 2 INNHOLD Innledning.. s. 3 Regneferdigheter kan læres... s. 4 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 6 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Overgang

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer