lier.vgs.no INFOHEFTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lier.vgs.no INFOHEFTE"

Transkript

1 lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014

2 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte å bli elev ved Lier videregående skole. Du er her for å skaffe deg en utdanning til et fremtidig yrke. Jeg håper at hver eneste av de 190 skoledagene vil være fylt med innhold som er relevant for din framtid. Alle vi som arbeider ved Lier videregående skole håper du vil finne deg til rette og trives her, og at du får stort utbytte av det skoleåret som nettopp er begynt. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Foto: Lierposten Skolen er på mange vis et samfunn i miniatyr, med ulike råd og utvalg som påvirker virksomheten. Elevene er representert over alt hvor viktige beslutninger fattes. Derfor er det også opp til deg hvor god skole Lier videregående skole skal være. Som i samfunnet forøvrig, er det også her et sett av lover og «kjøreregler». Disse forplikter oss alle. Du må sette deg godt inn i hvilke regler som gjelder. Heftet tar for seg de viktigste. Forøvrig må du ikke være redd for å spørre. Du har rett til veiledning, så bruk retten din! Dette skoleåret skal også hjelpe deg i utviklingen mot å bli et selvstendig og voksent menneske, med evne til å knytte vennskap, evne til å delta i arbeidsfellesskap og evne til å gjøre egne bevisste valg ut fra trygghet på deg selv og respekt for deg selv. Vi vil stå sammen med deg i denne utviklingen. Bruk oss! Lykke til med skoleåret 2013/ Vennlig hilsen Anne Johanne Guldvik rektor 3

3 INNHOLD 4 Velkommen 3 Vår historie 6 Skolens administrasjon og personale 7 NYTTIG å vite Skolerute 9 Organisering av skoledagen 9 Kart over skoleområdet 10 Avdelinger / bygninger: «Hvor finner du hva?» 11 Skolens undervisningstilbud, grupper og kontaktlærere 12 Praktiske opplysninger alfabetisk oversikt 14 Behov for spesielt tilrettelegging ved prøver, tentamen, eksamen 18 Elevtjenesten 20 må vite Hvem bestemmer hva på skolen? 23 Elevmedvirkning 23 Elevenes skolemiljø Opplæringslovens 9A 24 Skolereglementet 25 Retningslinjer for bruk av IT-utstyr/PC på skolen 32 Branninstruks 32 Bekreftelser, samtykke, erklæring 35 BØR VITE Karakterforskriften 40 Standpunkt og terminkarakter i orden og atferd 40 Vurderingskriterier i orden og atferd for Lier vgs. 42 Klage på karakterer 45 Viktige datoer høst 2013 og vår

4 VÅR historie administrasjon og personale Lier videregående skole er blitt til etter en sammenslåing mellom Statens Gartnerskole Jensvoll og Linnesvollen videregående skole. Sammenslåingen ble fullført ved innflyttingen i nybygget 15. august Det var ikke tilfeldig at disse skolene ble foreslått sammenslått. Familien Aas i Drammen ga begge gårdene som dannet byggegrunnen, som testamentariske gaver til Buskerud fylkeskommune og Staten. Begge skolene er skoler med lange tradisjoner. Jensvoll har historie helt tilbake til den første landbruksskolen i Borre ved Sem fra Statens gartnerskole i Oslo (1917) var den direkte forløperen til Statens gartnerskole Jensvoll, som ble åpnet Linnesvollen videregående skole har også en lang historie. Det hele startet med Buskerud amts praktiske jenteskole ( ), som var knyttet til Buskerud Landbruksskole på Modum. Derfra gikk veien til Sjåstad husmorskole ( ) og Lier husstellskole fra september 1959 Rektor Ass. Rektor Inspektør Admin. leder Avd. ledere pedagogisk personell Anne Johanne Guldvik Skolens administrative og pedagogiske leder Liv Wærp Bistår rektor med skolens daglige drift Oddbjørn Gjertsen ANSVAR for timeplanlegging, eksamen, dokumentasjon Ragnhild Klingenberg ANSVAR for kontor, renhold og drift Ressurssenteret for elever med autisme Elevtjenesten Hanne Jenset De to skolene har mange fellestrekk. De ble innviet på omtrent samme tid og arkitekten var den samme, slik at også utseendemessig var det mange likhetstrekk mellom skolene. Nybygget representerer et moderne og hensiktsmessig skolebygg samtidig som materialbruken og øvrige utførelse føyer seg godt inn i helhetsbildet. Skolen stod frem som en økonomisk enhet f.o.m Design og håndverk Helse- og oppvekstfag Elektrofag Service og samferdsel Nina Forsberg tone F. Lundbye 6 Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene Fellesfaglærere Merete H. Litsheim For oversikt skolens personale se skolens hjemmeside lier.vgs.no 7

5 skoleruta 2013/14 Måned Antall dager Ferie og fridager / Merknader August 10 Første skoledag mandag 19/8 September 20 Høstferie 30/09 04/10 (uke 40) Oktober 19 Høstferie 30/09 04/10 (uke 40) November 21 Desember 15 Siste skoledag fredag 20/12 Januar 20 Første skoledag mandag 06/01 Februar 15 Vinterferie 24/02 28/02 (uke 9) Mars 21 April 15 Påskeferie 14/04 22/04 Mai 20 Fri torsdag 01/05, torsdag 29/05 (Kr. Himmelfartsdag) Juni 14 Fri mandag 09/06 (2. pinsedag) Siste skoledag fredag 20/06 Sum nyttig å vite Det vil i tillegg bli noen plan-/kompetansehevingsdager for personalet, tidspunkt hvor elevene får fri. Organisering av skoledagen: Skoledagen og undervisningen starter kl 08.35, og avsluttes kl Timene er på 60 og/eller 90 minutter. Torsdager avsluttes skoledagen og undervisningen kl

6 10 kart over skoleområdet Bolig Bolig Jensvollveien G E H I A D C B F Parkering Parkering Til Gården AVDELING/BYGNINGER Hvor finner du hva A Alle undervisningsrom med romkode A+ ett tall. (Eks A209) 0. etasje Garderober og diverse lagerrom. 1. etasje Ekspedisjon, kontor med rektor og ass.rektor, kontorleder, elevkantine, Undervisningsrom med nr. A1xx (bl.a. kjøkken, auditoriet, naturfagrom, spesialrom for barne- og ungdomsarbeider og hjelpepleier) 2. etasje Undervisningsrom med nr. A2xx (bl.a. teorirom, studieverksted og grupperom) M Mellombygget 1. etasje Undervisningsrom, møterom, Kafè Brukbar 2. etasje Bibliotek og grupperom B Kontorer /arbeidsrom for personalet i 1. og 2. etasje. Alle avdelingslederne sitter i 1 etasje. I 2.etasje finner du elevtjenesten med rådgivere, spes.ped.koordinator, helsesøster, PP-tjenesten. I underetg. i «gartnerfløya» er B051 (klasserom/teorirom) C Midtbygget 1. etasje Personalrom, møterom og klasserom C120+ C etasje Klasserom C204, C206 + C210 skolens IKT systemansvarlige er på rom C209 D 1. etasje Undervisningsrom og kontorer, Ressurssenteret 2. etasje Undervisningsrom og kontorer Ressurssenteret E Undervisningsrom med nr. E1xx + lærerarbeidsrom Undervisningsbasen for Vg1 design og håndverk og Vg2 blomsterdekoratør F Undervisningsrom F101 og F201 Anleggshall for undervisning i praktiske fag, verksteder og garasjer G Jensvollveien Undervisningslokaler Ressurssenteret H Jensvollveien Undervisningslokaler Ressurssenteret I Jensvollveien Det gule huset Undervisningslokaler 11

7 undervisningstilbud 2013/14 GRUPPER og KONTAKTLÆRERE Lier videregående skole har ca. 450 elever fordelt på følgende kurs, grupper og kontaktlærere: ELEKTROFAG Kurs Grupper Kontaktlærere Vg1 Elektrofag 1ELA Kjell Wærholm 1ELB 1ELC Knut Møklegaard Sigmund Skjelsbæk Vg2 Elenergi 2ELA Hans Petter Frydenlund SERVICE OG SAMFERDSEL Kurs Grupper Kontaktlærere Vg1 Service og samferdsel 1SSA Eirin Horn Aspestrand 1SSB Siri Nordheim Vg2 Salg, service, sikkerhet 2SSA Kjetil Pedersen 2SSB Geir Morten Høistad Vg2 Transportfag 2TRA Tor Ole Stenerud HELSE- OG SOSIALFAG Kurs Grupper Kontaktlærere Vg1 Helse- og sosialfag 1HOA Marianne Aasp. Brekke 1HOB Tove Røyneslien 1HOC Elin Solum 1HOD Åse Haukelidsæter Vg2 Barne- og ungdomsarbeider 2BUA Vigdis S Vassmoen 2BUB Vigdis S Tøftum 2BUC Gry Dahlby Vg2 Helsearbeiderfag 2HFA Marit Besseberg 2HFB Lise Røed Ødegaard 2HFC Torun Lund Vg3 PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Kurs Grupper Kontaktlærere Vg3 Påbygging til generell 3PBA Camilla H Landsverk studiekompetanse for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene 3PBB Elise Myhren 3PBC 3PBC Mari Fostvedt 3PBD 3PBD Ingrid Halsten 3PBE 3PBE Kjersti Berg Moen 3PBF 3PBF Wenche Berntsen TILRETTELAGT OPPLÆRING 12 DESIGN og HÅNDVERK Kurs Grupper Kontaktlærere Vg1 Design og håndverk 1DHA Marit S. Green 1DHB Randi Haugan Vg2 Blomsterdekoratør 2BLA Kristin H. Haghus Kurs Grupper Kontaktlærere Alle årstrinn Ressurssenteret 1AOA Ingebjørg S. Sandvik Tilrettelagt opplæring SS-DH Tilrettelagt opplæring 1AOB Solveig Bamrud 13

8 praktiske opplysninger Alfabetisk oversikt ELEVKANTINE Skolen har egen elevkantine og her treffer du Line Breivik Solum. Kantinen er lys og trivelig, og er et hyggelig sted du kan sette deg ned for å gjøre skolearbeid eller bare skravle med venner. Den er åpen fra morgenen av, med eget frokosttilbud, slik at sultne elever kan få en god skolestart. Det selges varmmat hver dag. Du har tilgang til kaffeautomat og microovner utover åpningstidene. BIBLIOTEK Finner du i 2.etg. i mellombygget Bibliotekar: Ane Forr-Rydgren Biblioteket er betjent hver dag fra kl til Åpningstider: Kl (egen frokostmeny) Kl Kl På biblioteket finner du: > Skjønnlitteratur og faglitteratur > Leksikon og oppslagsverk > Kopimaskin > Lydbøker og spillefilmer (VHS og DVD), tidsskrift og aviser > Egen hjemmeside med lenkesamlinger til databaser og oppslagsverk, se «Biblioteket» i venstre marg på skolens hjemmeside. EKSPEDISJONEN Denne finner du i 1. etg. i A-bygget ved hovedinngangen. Åpningstider: Her kan du henvende deg når du ikke vet hvor du skal gå / hvem du skal kontakte etc. Ekspedisjonen veksler ikke penger. Elever har ikke anledning til å låne telefon (dersom ikke egen avtale er inngått) Elever er representert i kantinestyret og er med og påvirker det gode miljøet i kantinen. ELEVTJENESTEN Tjenesten består av: avdelingsleder, skolens rådgivere, spes ped koordinator, representant fra Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og helsesøster. Mer om elevtjenesten finner du på side 20. FRAVÆR Fraværsbestemmelsene finner du i skolereglementet 4 (se side 27). Kontaktlærer gir nærmere orientering om skolens fraværsordning. Elevene skal melde fra til skolen første fraværsdag. Meldingen sendes til kontaktlærer på Its learning. Umyndige elever må ha foresattes tillatelse til å bekrefte eget fravær. Manglende melding er brudd på ordensreglementet og fører til anmerkning. Vi presiserer at etter den nye forskriften og Fylkeskommunens vedtatte ordensreglement gis det ikke anledning til å søke permisjon. Den 15. i hver måned melder kontaktlærer fravær for hele elevgruppen til avdelingens rådgiver og elevens foresatte. 14 EKSKURSJONER, UTFERDER og lignende I løpet av skoleåret vil det være aktuelt med ulike typer ekskursjoner, utferder og lignende utenfor skolens vanlige undervisningsarena. Se 2.3. i skolereglementet på side 20 i dette hefte. I forbindelse med aktiviteter som avviker fra den normale undervisningen skal det til vanlig foreligge skriftlig informasjon til elevene. KOPIERING Elever har etter avtale med kontorpersonalet, anledning til å kopiere vitnemål etc. når dette er nødvendig. Det koster kr. 2,00 pr. ark og gjøres kun i ekspedisjonen i 1. etg. Kopimaskin i biblioteket kan brukes i forbindelse med skolearbeid. 15

9 LEGITIMASJON/SKOLEBEVIS Alle elever må ha skolebevis. Skolebevis vil du ofte få bruk for. Ved å vise gyldig skolebevis får du reduksjon i pris på togreiser over en viss strekning og det brukes som lånekort på biblioteket. Kortet benyttes også i forhold til skolens printkontrollsystem. Kortet er kun gyldig med passbilde. Dato og nærmere informasjon om skolefotograferingen vil bli gitt senere. Dersom du mister skolebeviset vil det koste deg kr 35 å få nytt. Henvend deg direkte i ekspedisjonen så får du bestilt nytt. LÆREPLANER I alle fag foreligger det godkjente læreplaner. Eleven plikter å sette seg inn i disse. Du finner dem på skolens hjemmeside under «Utdanningsprogram». Læreplanene skal også være lenket opp på det enkelte fag i It s learning. STUDIELÅN / STIPEND Alle elever får tildelt stipend fra Lånekassen. Du må søke på Nærmere informasjon om dette vil bli gitt av rådgiverne ved skolen. TELEFON Skolen har ikke telefonautomater. Kontoret videreformidler ikke telefoner til elevene, beskjeder til elever settes i stedet opp på oppslagstavlen utenfor ekspedisjonen. Biblioteket har en telefon til disposisjon i forbindelse med skolearbeid. Elever har ikke anledning til å låne telefon; kun i alvorlig nødsfall. PC UTLÅNSORDNING for elever det vises til egen informasjon. TYVERI / ERSTATNINGSANSVAR LÅSBARE SKAP 16 PRINTING / UTSKRIFTER Skolen har printkontrollsystem. Det betyr at alle elever får en kvote de kan skrive ut via PC er. Denne kvoten er koblet opp til den enkelte elevs bruker-id i datanettverket. Kvoten er på 100 utskrifter (svart/hvit), og forholdsvis færre når det gjelder fargeutskrifter. Når kvoten er oppbrukt må eleven selv betale for utvidelse av kvoten. En svart/hvit utskrift har koster kr 1 pr ark, fargeutskrifter koster kr 2,50 pr ark. RØYKING / BRUK AV SNUS Etter vedtak i skolemiljøutvalget, den , er det kun tillatt å røyke eller bruke snus på særskilt avgrensede områder. > Ja, plassen (nord for A-bygget) > Avgrenset område på asfalten (nord for C-bygget) > Avgrenset område utenfor E-bygget SKOLEBØKER I videregående opplæring får elevene låne skolebøker. Bøkene deles ut ved skolestart og skal leveres tilbake før sommerferien. Bøkene skal også leveres tilbake om elever slutter i løpet av skoleåret. Dersom eleven ikke leverer bøkene, fakturerer skolen for ikke innleverte bøker. Penger eller andre verdisaker bør ikke oppbevares i garderober eller klasserom. Skolen har skap elevene kan disponere eleven må selv skaffe hengelås til skapet. Skolen kan ikke erstatte stjålne verdisaker. Skolen har ingen forsikringsordning som dekker slikt tap. UNGDOMSKORT TIL BUSS Ungdomskort til buss kjøpes direkte ved Buskerud kollektivtrafikk (Ruteopplysningen), og koster kr 300. Adresse: Bragernes torg 1. Ungdomskortet er en 30 dagers periodebillett Aldersgrense for ungdomskort er 20 år. Ved førstegangsutstedelse av kort skal du alltid fremvise legitimasjon (f.eks. bankkort med bilde eller pass). Kortavgift ved førstegangsutstedelse er kr 50. Kortet fornyes på bussen hver måned. Gyldig ungdomskort gir adgang til å reise ubegrenset med alle fylkets lokale tog og busslinjer (unntatt nattbusser). For spørsmål om ruteopplysning og priser kan du ringe 177. Elever over 20 år, med utvidet rett, kan få dispensasjon. Det trengs da en skriftlig bekreftelse på den utvidede retten. 17

10 BEHOV FOR SPESIELL TILRETTELEGGING I FORBINDELSE MED TENTAMEN / EKSAMEN Elever som ut fra en sakkyndig uttalelse kan dokumentere at de har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemninger som nødvendiggjør særskilt tilrettelegging ved prøver og eksamener, må søke skolen om dette. Det er viktig å sende skriftlig søknad til skolen/rektor med nødvendig dokumentasjon. Skjema for slik søknad fås hos din kontaktlærer, og fylles ut i samarbeid med faglærer(e) i det/de aktuelle fag(ene). Søknaden med nødvendig dokumentasjon leveres i ekspedisjonen. Søknadsfrist er 15. november. Elever vil bli gitt nærmere informasjon om retningslinjer for spesiell tilrettelegging av kontaktlærer. Det kan være elever som har behov for spesiell tilrettelegging ved prøver/ tentamen / eksamen, som skolen ikke vet om. Det er viktig at elev og/eller foresatte kontakter kontaktlærer og drøfter behov for tilrettelegging, slik at søknad med nødvendig dokumentasjon blir sendt skolen innen de fastsatte frister

11 ELEVTJENESTEN PP-Tjenesten Caroline Gjesmoe. Rom B142, tlf , mob Kontortid ved skolen: Tirsdag kl Avdelingsleder Hanne Jenset. Rom B139, tlf Elevtjenesten er en tjeneste for eleven, og er en: Engasjert / Lyttende / Effektiv / Veiledende tjeneste Elevtjenesten samarbeider med skolens personale, spesielt kontaktlærer og avdelingsleder, foreldre/foresatte, representanter for PPOT og andre eksterne instanser. Rådgivere Jorun Fagerli. Rom B223, tlf Ranveig Myrmo. Rom B224, tlf Rådgivernes oppgave er å hjelpe deg til å utvikle kunnskap, selvinnsikt og evne til selv å foreta valg, ved å: > gi informasjon om valg av utdanning fram mot arbeid > gi individuell veiledning og/gruppeveiledning > veilede og bistå med å utarbeide egen karriereplan > gi råd og veiledning og være samtalepartner i faglige og personlige forhold > veilede og motivere til mest mulig tilstedeværelse i undervisningen > gi informasjon og hjelp, angående lån og utstyrsstipend. Spes. ped. koordinator Anna-Helene Stampe Sellæg. Rom B226, tlf Spes.ped.koordinator har ansvar for koordinering og tilrettelegging av særskilt tilrettelagt opplæring og spesialundervisning. Hun kan hjelpe deg å låne lydbøker i gjeldende fagbøker/lærebøker og andre tekniske hjelpemidler. Hos Pedagogisk Psykologisk- tjeneste kan du få råd og hjelp i forbindelse med faglige, personlige, sosiale eller andre skolemessige forhold. PP-tjenesten er sakkyndig instans i saker der enkeltelever har behov for spesialundervisning, og vi samarbeider tett med skolen slik at vi sammen kan få lagt best mulig til rette for deg i skolesituasjonen. Besøksadresse: PPOT Nedre Buskerud, Dronninggt. 15, 3020 Drammen Skolehelsetjenesten Tine Christoffersen Er et tilbud til alle elevene på skolen. Skolehelsetjenesten utfører ingen rutineundersøkelser, men kan gi råd og veiledning i forhold til problemstillinger du måtte ha på hjertet. Dette kan dreie seg om fysiske plager, spørsmål rundt prevensjon og samliv, røyking og rusbruk, fysiske og psykiske plager. Helsesøster har taushetsplikt. Kontortid: Tirsdag kl Fredag kl Rom B221 Kom innom om du lurer på noe eller om du vil gjøre en avtale. Hun kan også treffes på tlf./sms alle dager, utenom torsdag. «Helsestasjon for ungdom» i Lierbyen er åpen hver tirsdag kl Tilbudet er gratis

12 HVEM BESTEMMER HVA PÅ SKOLEN? REKTOR / ADMINISTRASJON Rektor er skolens daglige leder og ansvarlige. ELEVMEDVIRKNING ELEVRÅD / ALLMØTE, elevrådet velges av skolens elever. Tillitsvalgt m/vararepresentant velges som hovedregel for et år av gangen. Dersom det blir behov for endringer (elev slutter eller det av andre grunner blir behov for nyvalg) velger elevene i gruppa ny tillitselev / varatillitselev. De tillitsvalgtes oppgave er bl.a. å representere sin gruppe på elevrådsmøtene. I praksis har gruppenes tillitsvalgte som hovedoppgave å tale sin gruppes sak enten overfor gruppas lærere eller i elevrådet. Hun eller han må derfor være orientert om sin gruppes syn på viktige saker. Elevrådet er elevenes høyeste organ ved skolen, og er elevenes ledd inn i skolens administrasjon. Elevrådet velger et styre som forbereder saker og leder møtene. Tar opp saker som angår elevene, og kan fremme saker for skolemiljøutvalget. I skolens budsjett er det avsatt midler til elevrådsarbeidet. Elevrådet har en egen kontaktlærer til å bistå i elevrådsarbeidet og kontakten med administrasjonen. SKOLEMILJØUTVALGET er styre for skolen på bestemte områder. Her sitter 5 elever, 1 lærere, 1 av de andre tilsatte, rektor og ass.rektor. Representanter iskolemiljøutvalget velges av elevrådet. Skolemiljøutvalget er rådgivende overfor rektor i saker som angår skolen. Kan forberede saker som skolen vil ha fremmet i hovedutvalget for utdanning i Buskerud fylke. Oversikt over hvem som sitter i elevrådsstyret finnes på skolens hjemmeside. Tillitselevene får informasjon om aktiviteter i elevrådet via It s learning. 22 MÅ vite 23

13 KANTINESTYRET Består av 2 elever, en ansatt og kantineleder. De har definerte oppgaver i forhold til drift av skolens kantine, bl.a. vareutvalg, priser, budsjett/økonomi osv. Når elever skal ha møter i skoletiden MÅ dette avklares med skolens ledelse på forhånd. Se skolereglementet 4.3, side 28 i dette heftet. ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER OG ARBEIDSINSTITUTTET I BUSKERUD 24 ELEVENS SKOLEMILJØ OPPLÆRINGSLOVENS 9A Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Opplæringsloven 9a gir retningslinjer for dette. Et godt psykososialt miljø skal fremme helse, trivsel og læring. Opplæringsloven 9a-1 gir elevene denne rettigheten. Retten til et godt psykososialt miljø gjelder i skoletiden, på aktiviteter i skolens regi, på skoleveien og på digitale plattformer som It s learning. Retten vil også kunne omfatte andre digitale og/eller sosiale medier brukt i pedagogisk sammenheng. Lier videregående skole har utarbeidet en egen handlingsplan for å sikre at retten til et godt skolemiljø blir ivaretatt. Hvis du som elev bl.a. opplever å være utsatt for krenkende ord eller handlinger eller andre brudd på denne loven, må du melde fra om dette til din kontaktlærer med en gang. Dette vil så bli rapportert videre til skolens ledelse som vil vurdere hva som skal gjøres videre. I noen tilfeller vil elever ha rett på enkeltvedtak. Her vil det være en beskrivelse av hvilke tiltak som blir iverksatt. Hvis elev eller foresatte mener at de tiltak som beskrives i vedtaket ikke er tilstrekkelig, er det anledning til å klage på vedtaket. Dette ordensreglementet er utarbeidet av Buskerud fylkeskommune med hjemmel i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr Ordensreglementet ble vedtatt av Hovedutvalget for utdanning i møte sak nr 59/99 og er evaluert og oppdatert av Hovedutvalget for utdanning i møter , sak 23/05, , sak 32/05, , sak 022/07, , sak 48/09, , sak 38/10, , sak 45/11, , sak 38/13. Ordensreglementet trer i kraft skoleåret 2013/ Formål og virkeområde Reglementet skal være en plattform for utvikling av sosiale ferdigheter og et verktøy for å utvikle et positivt skolemiljø for alle. Ordensreglementet inneholder regler for atferd i skolesamfunnet, saksbehandlingsregler ved brudd på regelverk og skolens og skoleeiers sanksjonsmuligheter ved slike brudd. Reglementet gjelder for deg som er tatt inn som elev eller kursdeltaker i den videregående skolen i Buskerud fylkeskommune og Arbeidsinstituttet Buskerud. Virkeområdet er alle de videregående skolene og Arbeidsinstituttet Buskerud og veien til og fra opplæringsstedet. Ved opplæring andre steder i skolens regi, for eksempel prosjekt eller studietur, gjelder reglementet så langt det er relevant. 2. Skolesamfunnet 2.1 Lærings- og arbeidsmiljø Du er medlem av et skolesamfunn som består av alle elevene og personalet ved skolen. Skolen forventer at alle bidrar til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø. Skolen forventer videre at ingen blir utsatt for mobbing eller på noen måte kommer til skade. 25

14 26 Du har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og trygghet ved skolen. 2.2 Du har rett til > å få opplæring i overensstemmelse med lover, forskrifter og læreplaner innenfor de rammene Buskerud fylkeskommune disponerer > tilpasset opplæring etter opplæringsloven 1 3 > minst en elevsamtale med kontaktlærer hvert halvår om din utvikling i forhold til kompetansemålene i fagene, jf. forskrift til opplæringsloven 3 11 > å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 3 > å be om bistand fra Buskerud fylkeskommunes ombud > hjelp hvis du utsettes for krenkende adferd som mobbing, vold eller rasisme i skolesamfunnet, jf. opplæringsloven 9A-3 > rådgivning om sosiale spørsmål, utdanning og yrkesvalg, jf. opplæringsloven 9 2, slik at du kan nå lengst mulig i din faglige og personlige utvikling > underveisvurdering, sluttvurdering og en dokumentasjon av opplæringen jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 3 > å være representert i elevrådsarbeid, skoleutvalg og skolemiljøutvalg på skolen jf. opplæringsloven kap. 11 > å bli varslet skriftlig a) dersom det er tvil om du kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakterer i fag b) om det er fare for at du i halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakterer kan få nokså godt (NG) eller lite godt (LG) i orden og atferd Varselet skal gis uten ugrunnet opphold. Etter varsel skal du få anledning til å forbedre deg i fag eller i orden og adferd, jf. forskrift til opplæringsloven 3 7 > Du kan ha rett til spesialundervisning. jf. opplæringsloven kapittel 5 > Du kan også ha rett til hjelp og støttetiltak ved sykdom eller omsorgsansvar > Du har rett til å drive politisk virksomhet ved skolen og til å danne elevlag og interessegrupper. Lagene og gruppene bør så langt det er mulig få bruke skolerom/areal til møter/aktiviteter i og utenfor ordinær skoletid etter avtale med rektor 2.3 Du har plikt til > å arbeide sammen med de andre medlemmene av skolesamfunnet for å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer > å møte presis og holde tidsfrister som skolen setter > å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen > å delta aktivt i opplæringen i den form den blir gitt > å skaffe og ha med deg materiell og utstyr som du trenger i opplæringen > å rette deg etter regler for bruk av spesialrom og bruk av verneutstyr > å rette deg etter regler for ekskursjoner og andre arrangementer utenfor skolen i skolens regi > å følge vanlige normer for god og hensynsfull atferd > å innhente informasjon fra perioder du ikke har vært på skolen > å varsle om mobbing som du observerer > selv å bidra til at rettighetene dine nevnt under punkt 2.2 oppfylles på best mulig måte 3. Kontakt med hjemmet Skolen legger stor vekt på samhandling med hjemmet. Så lenge du er umyndig vil skolen søke kontakt med dine foresatte når dette er nødvendig. Dine foresatte kan også kontakte skolen og avtale møte med lærere, rådgivere og skolens ledelse, dersom de ønsker det. Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 holde et foreldremøte for å informere foresatte for deg som er under 18 år om temaer som er relevante for din opplæring. Videre har foreldrene dine rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer om utviklingen din og samarbeidet med skolen minst en gang i året i Vg1 og Vg2. Skolen skal ta initiativ til denne samtalen som skal finne sted i første halvdel av opplæringsåret. Du har rett til å være med i denne samtalen. For ytterligere utdypning av innholdet i samarbeidet mellom deg, hjem og skole, se forskrift til opplæringsloven Fravær 4.1 Hovedregel og generelle retningslinjer Du må ikke være borte fra undervisningen unntatt når du er syk, har fått fri etter grunner oppgitt i forskrift til opplæringsloven 3 47 eller når forhold du ikke rår over, gjør det nødvendig. Dersom du blir syk eller av annen nødvendig grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal du alltid melde fra til kontaktlærer om dette. Du skal møte presis til opplæringen. Dersom du er syk eller av andre grunner ikke kan møte frem til opplæringen, skal du gi beskjed til kontaktlærer så snart som mulig. Antas fraværet å bli over tre dager, skal skolen ha beskjed om dette. Hovedregel er at alt fravær skal føres på vitnemål eller kompetansebevis. Du kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset dersom du legger frem dokumentasjon på årsaken til fraværet. Du har ansvar for selv å innhente informasjon om og sette deg inn i fagstoff som er gjennomgått i perioder du ikke har vært på skolen. 27

15 4.2 Høyt fravær Høyt fravær kan føre til at grunnlaget for vurdering med karakter mangler. Dette gjelder både for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter. Du/dine foresatte (så lenge du er under 18 år) skal varsles skriftlig uten ugrunnet opphold dersom det er fare for at grunnlaget for å sette halvårs- eller standpunktkarakter vil mangle. 4.3 Fravær som ikke skal føres på vitnemål eller kompetansebevis (unntak fra hovedregel) Du kan kreve at fravær inntil 10 dager sammenlagt per skoleår ikke blir ført på vitnemålet dersom det skyldes a) Helse- og velferdsgrunner b) Arbeid som tillitsvalgt c) Politisk arbeid d) Hjelpearbeid e) Lovpålagt oppmøte f) Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå g) Fravær i inntil 2 dager, når dette er knyttet til religiøs høytid for medlemmer som er tilknyttet annet trossamfunn enn Den norske kirke. Kravet skal som hovedregel fremmes før fraværet, og årsaken skal dokumenteres. Det er ikke anledning til å konvertere timefravær til dagsfravær, unntaket under 4.3 gjelder kun hele dager. Fravær under bokstav a, helsegrunner, må vare i tre sammenhengende ukedager for å komme inn under unntaket. Det er kun fravær fra og med fjerde sykdomsdag som kan strykes. Dersom du avtaler organisert studiearbeid eller skoleadministrative gjøremål med faglærer eller rektor før aktivitetene igangsettes, skal dette ikke regnes som fravær, jf. forskrift til opplæringsloven Du har etter opplæringslovens 9 2 og forskriftens kapittel 22 rett til individuell rådgivning. Rådgiveren må i disse tilfellene gi kontaktlæreren melding om at du i den aktuelle timen er hos han/henne. Det er fremsatt et eget meldingsskjema til bruk ved fravær etter ordensreglementets punkt 4.3. Dette skjemaet utdyper ytterligere hva som ligger i bokstavene a-g over. Det vises til forskrift til opplæringsloven Orden og atferd 5.1 Generelt om orden og atferd Du har som elev plikt til å hjelpe til med orden og renhold, inne og ute. Hver skole har egne regler for dette. Du må ikke bruke, oppbevare eller omsette rusmidler på skolens område eller på fester eller andre arrangementer som skolen har ansvaret for. Det er heller ikke lov å være påvirket av rusmidler på skolen. Skolen kan sette i verk tiltak for å forebygge bruk og spredning av rusmidler på skolen. For skoler med forbud mot alle rusmidler, gjelder forbudet for hele skolens virksomhet. For skoler som ikke har totalt forbud mot røyking, kan rektor anvise et avgrenset område hvor røyking kan tillates. Ved bruk av snus må dette ikke medføre sjenanse eller forsøpling av offentlig eller privat eiendom. Krenkende språkbruk og atferd (mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering) aksepteres ikke i noen form verken fysisk, verbalt eller digitalt. Medieopptak (video, lyd og bilde) av medlemmene i skolesamfunnet må ikke forekomme uten tillatelse fra dem det tas opptak av. Andres nettkonti er deres eiendom, bruk av disse uten eiers samtykke er identitetstyveri og kan gi sanksjon. Alt personlig elektronisk utstyr som skal anvendes i skolehverdagen, inkludert mobiltelefon, skal brukes uten sjenanse og ulempe for andre i skolemiljøet (se også egne bestemmelser for elektronisk utstyr stilt til disposisjon av Buskerud fylkeskommune i dokumentet «Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud» med vedlegg: IKT-reglement for Buskerud fylkeskommune). Det er ikke tillatt å ha med farlige gjenstander som våpen, kniver eller lignende på skolen. Hvis du utøver hærverk, vil du bli pålagt å rydde opp etter deg/utbedre skader som er forvoldt når oppryddingen består i arbeid du har forutsetning for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til overtredelsen. I tillegg kan du ilegges sanksjoner, se pkt. 6.1, og du kan bli erstatningsansvarlig Karakter i orden Ved fastsetting av karakter i orden, vil skolen vurdere om du er forberedt til opplæringa og hvordan arbeidsinnsatsen og arbeidsvanene dine er. Dette innebærer blant annet om du er punktlig, følger opp arbeid som skal gjøres, og har med nødvendige læremidler og nødvendig utstyr til opplæringen. 4.4 Meldinger Du har selv ansvaret for å ha oversikt over fraværet ditt, og for at fraværet blir dokumentert overfor skolen. Etter hvert fravær må du uoppfordret levere melding eller kvittere for fraværet. Meldingen skal fortelle hvilke dager/timer du har vært borte og årsaken til fraværet. Foresatte til umyndige elever kan forbeholde seg retten til å bekrefte meldingene (se svarslipp under) Karakter i atferd Grunnlaget for vurdering i atferd er knyttet til hvordan du oppfører deg overfor medelever, lærere og andre tilsatte i og utenfor opplæringen. Det innebærer blant annet om du viser respekt for- og tar hensyn til andre. 29

16 Felles om karakterer i orden og i atferd Karakterene i orden og i atferd fastsettes på grunnlag av en helhetsvurdering av elevens forutsetninger og dokumenterte brudd på blant annet ordensreglementet. Brudd på ordensreglementet, som for eksempel ulovlig fravær og fusk eller forsøk på fusk, se pkt 5.2, kan føre til nedsatt karakter i atferd. Vurderingen av orden og atferd skal holdes atskilt fra vurderingen av din kompetanse i fag. 5.2 Fusk eller forsøk på fusk Avskrift av andres arbeid eller nedlasting av informasjon fra internett som innleveres som eget produkt uten kildehenvisning, anses som fusk eller forsøk på fusk. Det samme gjelder bruk av ikke tillatte hjelpemidler, herunder andres datafiler, annet elektronisk utstyr og kommunikasjon under prøver. Hvis du medvirker til fusk eller forsøk på fusk, kan dette føre til at skolen iverksetter sanksjoner mot deg, se pkt 6.1. Ved fusk eller forsøk på fusk på eksamen eller kompetanseprøve, gjelder reglene i forskrift til opplæringsloven 3 37(elever/ privatister) og 3 65 (fag-/svenneprøve og kompetanseprøve). 6. Reaksjoner ved brudd på reglementet Du må regne med reaksjoner fra skolen dersom du bryter reglementet. Før skolen iverksetter sanksjoner, skal det være vurdert om det er mulig å bruke hjelpetiltak eller andre reaksjonsmåter. Sanksjonene skal stå i et rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. 6.1 Sanksjoner > kontakt med hjemmet og involvering av foresatt hvis du er under 18 år > anmerkning > pålegg om oppgaver for å rette opp skade du har påført skolens bygninger eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.) > erstatningsansvar > tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utførelse av pålagte oppgaver > anmeldelse av antatt straffbare forhold > nedsatt karakter i orden og/eller atferd > beslaglegging av rusmidler, tobakk, snus og farlige gjenstander. Ulovlige gjenstander og rusmidler overleveres til politiet > muntlig eller skriftlig påtale fra lærer eller skolens ledelse > bortvisning fra timen eller en økt på inntil 2 klokketimer etter lærerens avgjørelse > bortvisning fra skolen for resten av dagen etter rektors avgjørelse > midlertidig eller permanent klassebytte > midlertidig eller permanent skolebytte > bortvisning fra skolen i inntil fem dager, vedtak fattes av rektor > bortvisning for resten av skoleåret, jf. opplæringsloven 3 8. Vedtak fattes av Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune kan i tillegg fatte vedtak om tap av rett til videregående opplæring. Når skolen har ilagt en sanksjon, må du rette deg etter denne. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner. Det er ikke lov å straffe en gruppe kollektivt for noe et av gruppens medlemmer har gjort seg skyldig i. 6.2 Saksbehandlingsregler Før det blir tatt avgjørelse om reaksjoner for brudd på reglementet, skal du ha mulighet til å forklare deg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig. Avgjørelser treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter. Vedtak om skolebytte, bortvisning utover en dag og tap av retten til videregående opplæring er enkeltvedtak, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven skal følges. Dette betyr blant annet at vedtaket skal grunngis, og det skal opplyses om klageadgang. Dersom du vil klage på enkeltvedtak som skolen har gjort, kan du be om utsettelse av iverksettelse av vedtaket etter reglene i forvaltningslovens 42 mens klagen din behandles. 7. Diverse andre bestemmelser 7.1 Lokale tilpasninger Reglementet er felles for alle virksomhetene, men det er ønskelig at den enkelte virksomhet utvikler utfyllende/presiserende reglement for sin virksomhet ut fra lokale behov. 7.2 Reglementsendringer Endringer av «Ordensreglementet for fylkeskommunale videregående skoler og Arbeidsinstituttet i Buskerud» vedtas av Hovedutvalget for utdanningssektoren. Oppdateringer på grunn av endringer i opplæringsloven eller forskriften, gjøres av administrasjonen og fremlegges for Hovedutvalg for utdanningssektoren som orienteringssaker. 31

17 Retningslinjer for bruk av IT-utstyr / Bruk av PC Det vises til egne lokale regler samt retningslinjer som gjelder i hele Buskerud fylke. Brudd på reglene medfører reaksjoner som i skolereglementet ( jf 6). Du risikerer utestengsel fra skolens nettverk. Som elev på skolen vil du få tildelt brukernavn og passord. Før du får tilgang til skolens datautstyr må du signere på at du aksepterer og vil følge retningslinjene. Dersom du mister brukernavn og passord må du ha legitimasjon for å få nytt brukernavn og passord, eller du må komme med en lærer. UTMARSJERING 1. Så snart brannalarmen går, eller det på annen måte er varslet brann, skal gruppen øyeblikkelig gjøre seg klar til å forlate lokalene. Åpne vinduer skal lukkes. Læreren tar med seg en elevliste og tar plass ved døren for å lede utmarsjen. 2. Elevene forlater rommet på en rekke. Læreren ser etter at alle kommer ut og at døren blir lukket, men må ikke låses. Ved utmarsj følges rømningsplan som finnes opphengt i rommet. Marsjen skal foregå i rask, men jevn gang. Ytterklær og sekker kan tas med så sant det ikke hindrer utmarsjen. 3. Skulle en utgang pga. omstendighetene være sperret, må læreren lede klassen ut en av de andre utgangene (alternativ rømningsvei) Evakuering gjennom vinduer må kun skje i ytterste nødstilfelle. 4. Kryp langs gulvet dersom det er mye røyk. Skolens IT-ansvarlig er i stand til å følge dine bevegelser på din skjerm, og brudd på disse reglene vil kunne medføre at du mister adgang til å bruke skolens pc er for kortere eller lengre tid. 5. Gruppene samles ute på anvist sted (nord for C-bygget og vest for A-bygg), og læreren kontrollerer at alle er kommet ut. Lærer må melde i fra til rektor/ ass rektor at alle er ute. Elevene må holde seg samlet i hver sin gruppe og avventer nærmere ordre. Vær ikke til hinder for brannvesenets mannskaper. 6. Grupper eller grupper av elever eller lærere som er ute, har fritimer, befinner seg på kontor el l samles også ute. branninstruks Elevene plikter å sette seg inn i branninstruks og rømningsveier. BRANNALARM Vedvarende ringing i korte støt. VARSLING AV BRANN Den som oppdager brann i skolebygget, slår alarm ved å knuse glasset i en av brannmelderne, alarm starter da umiddelbart. Videre må vedkommende varsle skolens kontor, slik at brannvesenet varsles over telefon 110. SLOKKING AV BRANN Prøve å slukke brannen straks, med de røde brannslokningsapparatene, husbrannslange, eller kvele brannen på annen måte. SLOKKEMATERIELL Ansatte og elever skal ha kjennskap til hvor de nærmeste slukkemateriell finnes, og hvordan dette brukes. BRANNØVELSE Brannøvelse vil bli avholdt 2 3 ganger pr. år. Den første øvelsen vil finne sted tidlig om høsten. 32 HVORDAN FORHOLDE SEG VED BRANN I hvert undervisningsrom skal det henge et oppslag om hvordan man forholder seg ved en eventuell brann. Aktuelle rømningsveier fra hvert rom finnes på det samme oppslaget. 33

18 bekreftelse Vi har gjort oss kjent med hele innholdet i dette informasjonsheftet og ordensreglementet er lest og forstått. DATO: / Elevens underskrift Foresattes underskrift For elever under 18 samtykke Elever under 18 år EGENMELDINGER Se skolereglementet punkt 4.4., side 28 Elever under 18 år kan selv skrive egenmeldinger på Its learning dersom foresatte har gitt sitt samtykke til dette. Jeg/vi forbeholder meg/oss retten til å bekrefte egenmeldingene til min/vår sønn/datter Jeg/vi gir samtykke til at min/vår sønn/datter skriver egenmeldinger selv på Its learning DATO: / Elevens underskrift Foresattes underskrift For elever under 18 år 35

19 Erklæring til Lier videregående skole for elev over 18 år Elevens navn: Basisgruppe: Fødsels/ personnummer:... Jeg gir med dette frivillig tillatelse til at Lier videregående skole kan innhente og gi nødvendige opplysninger vedrørende min skolesituasjon i forhold til mine foresatte. Foresattes navn: Foresattes adresse: SAMTYKKEr Opplæring utenfor skolen, ekskursjoner, utferder o.l. Se informasjon om dette på side 14. Normalt skal det i god tid foreligge skriftlig informasjon til elev og evt. foresatte dersom opplæringen foregår utenfor skolens område. Det kan være ekskursjoner, utferder og lignende i skolens regi. Jeg / vi gir samtykke til at elev: Kan delta i opplæringen utenfor skolens område. DATO: / Elevens underskrift Foresattes underskrift (For elever under 18 år) Foresattes telefon: Samtykke kan når som helst trekkes tilbake. Underskrifter: Sted:. Dato: Elev:.... Sted:. Dato: Kontaktlærer:... Sted:. Dato: Rådgiver:... Passasjer i privat bil Ved vår skole vil det kunne være aktuelt med bedriftsbesøk, utferder, utstillinger og lignende utenfor skolen. Ved slike anledninger benyttes buss i størst mulig grad, men enkelte ganger vil det være mest hensiktsmessig med privatbiler fra lærere eller medelever. For at privatbil skal kunne benyttes må skolen på forhånd ha innhentet samtykke fra samtlige elever og for umyndige elever i tillegg fra foresatte. Lier videregående vil med dette innhente et slikt samtykke gjeldende for hele skoleåret 2013/14. Jeg / vi gir samtykke til at elev: Kan delta på ekskursjoner og lignende hvor privatbil benyttes. 36 DATO: / Elevens underskrift Foresattes underskrift For elever under 18 år 37

20 tillatelse til bruk av bilder i profilering av skolen I løpet av skoleåret deltar elevene på ulike opplegg som kan forutsette at vi må ha tillatelse fra foreldre/foresatte. Vi ønsker at dere besvarer spørsmålene ved å sette kryss ja eller nei i rubrikken nedenfor, da slipper skolen å sende ut forespørsel per hendelser. JA NEI Eleven kan være med i media reportasjer i forbindelse med omtale/opplegg på skolen og/eller avdelingen. Eleven kan være avbildet på internettsider/data i skolesammenheng. Eleven kan være avbildet på trykksaker i forbindelse med omtale/opplegg på skolen og/eller avdelingen. DATO: / Elevens underskrift Foresattes underskrift For elever under 18 år 38 bør vite 39

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole

Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I BUSKERUD INKLUSIV ARBEIDSINSTITUTTET Dette ordensreglementet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.08.2017 2 Innhold Kapittel 1. Formål og virkeområde...3 1-1. Formål...3 1-2. Virkeområde...3 Kapittel 2. Elevenes

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og opplæringslova 3-7.

Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og opplæringslova 3-7. Illustrasjoner: Ewie Alice Torkildsen 2 Formål Målet med skolereglementet er å bidra til trivsel, samarbeid, arbeidsro og respekt. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner slik at læringsmiljøet

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT om Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innhold 1 Formål... 3 2 Virkeområde...

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 06.02 Dokument nr: 05 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Ordensreglement Godkjent dato: Godkjent av: 01.06.11 Rektor Dokumentreferanser: http://www.vfk.no/qmplus/avd_for_utdanning/kvalitet/reglementer/06_01_03%20ordensreg

Detaljer

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. 1NDERØY KOMMUNE Vennalivegen 37 11111 1101 111 1.1, 111 7670 INDERØY FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE 1 Innledning 1. 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017.

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017. Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Ordensreglement for Skjetlein videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Rutine for fraværsføring

Rutine for fraværsføring Rutine for fraværsføring Rutinen gjelder for alle videregående skoler i Vestfold PRESISERINGER GJORT PÅ GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE ER MARKERT MED RØDT OG KURSIV Dokumentreferanser: Forskrift til Opplæringslova

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2016-2017 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra skolen og andre arrangementer

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen

Ordensreglement for grunnskolen Ordensreglement for grunnskolen Vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst 13.03.2012 Innhold: Kapittel 1 Innledning.. 2 1-1 Hjemmel 2 1-2 Virkeområde.. 2 1-3 Skolens egne regler 2 1-4 Formål 2 1-5 Vurdering

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Reglement for orden og oppførsel i grunnskolen i Aure kommune (bokmål) Ordensreglement for grunnskolen i Aure kommune

Reglement for orden og oppførsel i grunnskolen i Aure kommune (bokmål) Ordensreglement for grunnskolen i Aure kommune Ordensreglement for grunnskolen i Aure kommune 1 Innhold FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL (ORDENSREGLEMENT) I GRUNNSKOLEN I AURE KOMMUNE... 3 Innledning... 3 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. I GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Hjemmel Ordensreglement er hjemlet

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Gjesdal kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel [Kommunalt ordensreglement for skolene] Vedtatt i Driftsutvalget 22. juni 2011 Gjeldende fra 01.08.11 Skolesjefen Innledning Hjemmel Dette

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE Hjemmel: Rektor er gjennom «Forskrift om felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Sandefjord kommune» 2 delegert myndighet til å

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 FORSKRIFT- Osen kommune Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 I INNLEDNING 1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juni 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Sola kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Sola kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Sola kommune Hjemmel: Fastsatt av Kommunestyret i Sola kommune 19.11.2015 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

PROFESJONELL - ENGASJERENDE - INKLUDERENDE

PROFESJONELL - ENGASJERENDE - INKLUDERENDE Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo voksenopplæring Helsfyr Ordensreglement Oslo VO Helsfyr er et opplæringssted hvor elevens læring og utvikling står i sentrum. Vi skal være profesjonelle, inkluderende

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen

Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 om grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringsloven) 2-9, og vedtatt av kommunestyret

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Hjemmel: Lov 1988-07-17 nr.61 3-7 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Stavanger AS den 06.05.2013 med hjemmel i lov av 17 juli 1988 nr.61

Detaljer

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs SKOLEREGLEMENT Revidert juni 2008 Etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 3469/2014-B11 23.04.2014 Saksbehandler: Magne Skrede SAKSFRAMLEGG Forskrift til ordensreglement for skolene i Gjerdrum Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret 07.05.2014

Detaljer

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf ORDENSREGLEMENT SKOLENE I NAMSSKOGAN Reglementet tar utgangspunkt i lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 (heretter kalt opplæringsloven) med forskrifter av 23. juni 2006

Detaljer

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2017/2018 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 17.08.2017. Vedtatt i SU 14.06.17. Til elever, foresatte

Detaljer

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune.

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø «skal være en inkluderende skole som arbeider for å gi alle elevene høy livskvalitet. Gjennom vektlegging av helse, miljø og å legge

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE 2016 Vennesla kommune FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringsloven) 2-9 og vedtak i Kommunestyret i Vennesla den

Detaljer

Ordensreglement Udir Hva reguleres i et ordensreglement? 7.1 Generelt. 7.2 Rettigheter og plikter

Ordensreglement Udir Hva reguleres i et ordensreglement? 7.1 Generelt. 7.2 Rettigheter og plikter Ordensreglement Udir-8-2014 7. Hva reguleres i et ordensreglement? 7.1 Generelt Ordensreglementet skal regulere elevenes rettigheter og plikter på skolen, så lenge dette ikke er fastsatt i annet regelverk,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2433 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/599 I Saksbehandler: Arve Rolandsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 016/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 10.04.2013 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Stavanger kommune Oppvekst og levekår Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Kapittel 1 Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglement er gitt med

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole SKOLENS REGLEMENT REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL I OSLOSKOLEN Ifølge opplæringsloven 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for offentlige

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA

MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA I. Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010 - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement Utgitt august 2010 UNNGÅ KONFLIKTER Saksbehandlingsregler. side 15 Konsekvensliste ved: - mindre forseelser. side 12 - alvorlige forseelser. side

Detaljer

ORDENSREGLEMENT SVARHOLT SKOLE

ORDENSREGLEMENT SVARHOLT SKOLE ORDENSREGLEMENT SVARHOLT SKOLE Ordensreglementet skal ivareta rettigheter og plikter til den enkelte elev. Reglementet skal bidra til å skape trygge rammer i læringsmiljøet og inngår som et viktig element

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN NB! Les gjennom reglementet, skriv under og lever svarslippen på siste side til kontaktlærer. STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN VEDTATT AV STYRET FOR FAGSKOLEUTDANNINGA PÅ NORDMØRE OG ROMSDAL

Detaljer