Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008"

Transkript

1 Høyteknologisenteret AS Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Prosjekterende: ARK: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS RIV: Rambøll Norge AS RIE: COWI AS RIBr: Skansen Consult AS Universitetet i Bergen, Eiendomsavdelingen

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ORGANISASJON / ADRESSELISTE INNLEDNING ARKITEKTFAG / TEGNINGER VVS INSTALLASJONER EL / TELE INSTALLASJONER BRANNTEKNISK KONSEPT ROMSKJEMA FREMDRIFTSPLAN

3 Prosjekt Adresseliste Dato: Side 1/1 Prosjekt: Høyteknologisenteret AS, Bio-blokk, ombygging 3 og 4 etasje Oppdragsnr: Saksbehandler: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS v/knut Knudsen Funksjon Tiltakshaver Drift Firma Adresse UiB Eiendomsavdelingen Parkveien 9 Pb Bergen Høyteknologisenteret as Pb 988 Sentrum 5808 Bergen Saksbehandler Tlf. Mob. E-post Odd Erling Hjøllo Terje Gunnestad Bruker/Bio UiB inst for Biologi Jahnebk Bergen Gunnar Bratbak Torbjørn Dall-Larsen Prosjektgruppeleder Ark.Vaardal-Lunde as C.Sundsgt 37 Pb.1809 Nordnes 5816 Bergen Knut Knudsen Arkitekt Ark.Vaardal-Lunde as C.Sundsgt 37 Pb.1809 Nordnes 5816 Bergen Knut Knudsen Oddlaug Hoggen RIV Rambøll Norge as Togny Segersteds v.27 Pb 3705 Fyllingsdalen 5845 Bergen Helge Gaarder RIE Cowi as Solheimsgaten 13 Pb Bergen Jan-Terje Nygaard RIBr Skansen Consult as Edvard Griegsvei 3A 5059 Bergen Rune Duesund Arkitektkontoret Vaardal-Lunde A/S C.Sundtsgt.37 pb Bergen tlf: fax: e-post:

4 Innledning Eksisterende bygg Høyteknologisenteret i Bergen, Thormøhlensgate 55, er et forsknings- og undervisningsbygg som består av Bio-blokken og Data-blokken. Blokkene er bundet sammen av mellombygget med felles funksjoner som hovedinngang og kantine. Bio-blokken har 5 etasjer med laboratorier, kontor og undervisningsrom. I tillegg kommer en tilbaketrukket 6 etasje med tekniske rom for bl. a. ventilasjon. Ny gassentral vil bli etablert i verkstedsbygget syd for Bio-blokken. Planlagt ombygging Ombyggingen omfatter ca 1050 m2 i 3.etasje i Bio-blokken, og ca 250 m2 i 4.etasje. Arealene i 4.etasje planlegges med mindre endringer og bedre funksjonalitet. Planene omfatter at kontor, undervisningsrom og møterom bygges om til tidsmessige laboratorier for fem forskergrupper som dekker et vidt spekter av biologisk, biokjemisk og molekylærbiologisk forskning. De fleste laboratoriene skal utstyres med avtrekkskap, punktavsug eller underventilerte benker. Flere av laboratoriene skal ha sikkerhetsbenker, opplegg for ulike gasser, nødstrøm og alarmanlegg. Ombygging skal utføres i to byggetrinn. Viser til vedlagt fremdriftsplan. Arbeidene skal gjennomføres med full drift av tilstøtende arealer. Skjemategninger av alle laboratoriene foreligger som eget vedlegg. Underlag for forprosjektet -Konkurransegrunnlag rådgivertjenester Prosjekteringsmøter. -Rombeskrivelser fra bruker Møter med brukerne uke 44 og Tegninger fra ARK etter brukermøter, datert Referat fra brukermøter. -Brukers kommentarer (tilbakemelding v/bratbak ) til utsendte referat og tegninger. -Reviderte tegninger fra ARK datert Byggningsmessige arbeider. Arealene som skal innredes er i dag stort sett nyttet til andre funksjoner. Eksisterende innvendige vegger er satt opp av systemvegger type DEKO. Rivingsarbeid vil bestå av demontering av vegger, himlingsflåter og fast innredning og gjennomføres slik at deler av konstruksjoner og materialer kan gjenbrukes ved nye rominndelinger. Noen rom med krav til tetthet (undertrykk) skal ha plater utenpå systemveggene og tett forbindelse mot betongdekke og gulv. Noen få rom skal ha tett hygienehimling. Det skal monteres 3 stk element- kjølerom. I rom der det demonteres vegger kan det være behov for nytt vinyl banebelegg med oppbrett på vegg. Laboratorieinnredning omfang kommer frem av skjemategninger i eget vedlegg. Det blir ny innredning i de fleste rom, noe eksisterende innredning beholdes/suppleres.

5 Innredning utføres i høytrykkslaminat overflater, stål understell og glass skyvedører i overskap Alle labber skal tilrettelegges isotoplab klasse C. Tekniske arbeider (for detaljer se fagbeskrivelsen) Sanitæranlegg. Eksisterende toalettkjerner beholdes som de er. Det føres frem vann og avløp til nytt utstyr som installeres. Vann og avløp hentes fra sjaktene som ligger langs korridor. Varmetekniske anlegg. Varmeteknisk anlegg beholdes slik som det er i dag med unntak ved ny rominndeling der det er nødvendig med tilpassninger av radiatorene. Brannteknisk anlegg. Bygget er fullsprinklet og det er brannslanger som dekker hver etasje. I rom hvor det monteres fast himling og ny rominndeling må sprinkleranlegget bygges om. Gass og trykkluft Fra gassentral skal det føres frem ledninger for CO2 og brenngass. Trykkluft taes fra eksisterende distribusjonsnett. Det skal også være et lokalt distribusjonsnett fra løse flasker for N2 og O2 i rom 325 C1. Luftbehandlingsanlegg. Bioblokken ventileres av eksisterende ventilasjonsaggregater som er plassert i teknisk rom i 6. etg.. Fra ventilasjonsaggregatene går det hovedkanaler ned i sjakter som er plassert langs akse B og C og mellom hver tallakse. I teknisk rom er det 2 stk. tilluftaggregater som fordeler luft til laboratoriene og det er separate avtrekksvifter som trekker luft fra laboratoriene og avtrekkskap. Det er nødvendig å øke antall avtrekksvifter og skifte ut avtrekksvifter som har for liten kapasitet. Kapasiteten på tilluftaggregat og hovedkanaler er kontrollert og vurdert til å være tilstrekkelig. Kjøleanlegg Det er enkelte rom som skal ha kjøling ved ombyggingen. Det er i dag lagt frem isvannsledninger i 3. og 4. etg. som kjøleenheter vil bli tilkoblet. Kjøle og fryserom blir ivaretatt av ark. Vannbehandling Det skal føres frem revers osmosevann, ROV, til laboratorier og vaskemaskiner. Eksisterende ROV vil bli benyttet og ledninger vil bli lagt frem til utstyret med returledning. Elkraft: Ombyggingen medfører i det vesentligste nye el-uttak og ny belysning tilpasset lab-innredning og ny bruk. Det tas sikte på å benytte lysstyring for energiøkonomisering. Videre oppgradering av fordelingene til dagens standard. Prosjektet anbefaler også nytt nødstrømsaggregat. Tele og data: Det vil bli komplett nytt spredenett for tele/data for hele 3.etg, samt de berørte arealer i 4.etg. Omfattende ny adgangskontroll og tilpasninger for brann- og innbruddsalarm. Brukeralarmer utvides og tilpasses ny løsning for HiB II. SD-anlegg utvides for nye anlegg. Kostnadsoverslag: Eget dokument.

6 ARKITEKTFAG / TEGNINGER

7 Vår dato/our date vår referanse/our reference vår saksbehandler/handled by I:\07032\dok\Forprosjekt\bygning.doc Knut Knudsen deres dato/your date deres referanse/your reference HIB-Ombygging Bio-blokk 3. og 4.etasje Forprosjektbeskrivelse av bygningsmessige arbeider, arkitektfag i hht. til NS 3451, 3-sifret nivå (3 utgave januar 2006). Det er ikke medtatt arbeider i tilstøtende arealer. 24 Sekundære bygningsdeler, innvendig 243 Ikke-bærende vegger Deko-systemvegger eller tilsvarende(som innredning i dag). Ferdig overflatebehandlet med miljø duk, inspeksjonsvindu ved dør, og inklusiv dører. Veggene utføres i hht. krav satt i brannteknisk rapport og lydkrav etter NS8175. Det er Deko-systemvegger i bygget i dag og en regner med at vegger og dører som tas ned, kan i hovedsak også brukes igjen. I tilbudsfasen tas det med nye systemvegger spesifisert som bæresystem og plater i en post som avregnes etter behov. Spikerslag for laboratorieinnredning. 244 Innvendige dører. Dører som gjenbrukes males. Nye dører inn til laboratoriene utføres med 10M bredde med inspeksjonsvindu og tilpasset rullestolsbruker. Noen dører skal ha terskel pga. krav til tetthet i rommet. Nye dører skal ha høytrykkslaminat overflate og tilrettelagt med automatisk døråpner der det er trangt om plassen. 245 Himlinger Eksisterende flåtehimlinger demonteres og remonteres kombinert med akustisk himlingsplater som festes mekanisk direkte til underlaget. Platene monteres på lekter og de åpne sidene listes inn. Eksisterende betonghimlinger skal males Tett himling i rom med hygienekrav. Akustisk hygienehimling nedhengt fra betongdekke med inspeksjonsluker. 25 Overflater 250 Overflater, generelt. Systemvegger leveres med ferdig overflatebehandlet gipsplate med duk. Lister og monteringsprofiler utføres i naturelokserte profiler med hvite PVC lister i hatteprofilene. Rom som skal være lufttette påsettes plater av høytrykkslaminat og fuges mot faste konstruksjoner. arkitekt mnal harald vaardal-lunde kontoradresse postadresse tlf foretaksnr. c sundtsgt. 37 postboks 1809 Nordnes telefax NO arkitekt mnal knut knudsen 5004 Bergen, Norge 5816 Bergen

8 253 Belegg/overflater på innvendig gulv. Det forutsettes at eksisterende systemvegger står opp på gulvbelegg i dag. Eksisterende gulv som skal beholdes skal rubbes, flikkes og bones. Nytt gulvebelegg nyttes der det må skiftes som følge av sår og skader/mangler og ved ny rominndeling. Nytt belegg type vinyl som i dag og med oppbrett på vegger og søyler. 254 Overflater på innside yttervegger og plassbygde innervegger. Maling av eksisterende plassbygde vegger som følge av at innvendige vegger som flyttes. Skader på eksisterende systemvegger flekksparkles, pusses og males. 27 Fast inventar 272 Kjøkkeninnredning Minikjøkken inklusive vask, kjøleskap, kokeplate, skap, benk og overskap 279 Laboratorieinnredning Benkeplater utføres med høytrykkslaminat med avrundet forkant og med forseglet underside. Integrerte kummer/vaskebord utføres i helstøpt surell eller tilsvarende materiale. Underventilerte benkeplater med perforert beslag felles inn i benkeplaten. Understell utføres i brennlakkert stål i H og C-profil etter behov/belastning. Skap og skuffer utføres i robust og forseglet materiale, brennlakkert stålskrog og skinner. Underskap/skuff skal kunne skyves fra side til side. Noen skal leveres med hjul. Overskap utføres med glass skyvedører og regulerbare hyller. Fremføringskanaler, installasjonsbroer og lysarmatur leveres som en del av innredningen. 28 Prefabrikkerte rom 281 Prefabrikkerte kjølerom Komplett kjølerom med isolerte vegger, tak, gulv og dører. Standard hyller. arkitekt mnal harald vaardal-lunde kontoradresse postadresse tlf foretaksnr. c sundtsgt. 37 postboks 1809 Nordnes telefax NO arkitekt mnal knut knudsen 5004 Bergen, Norge 5816 Bergen

9

10

11

12

13 VVS INSTALLASJONER

14 OMBYGGING BIO-BLOKK 3. OG 4. ETG, HØYTEKNOLOGISENTERET Forprosjektbeskrivelse VVS-tekniske anlegg: 30. VVS Tekniske anlegg. Generelt. Vedlagte beskrivelse og kalkyle bygger på arkitekttegninger, rombeskrivelse fra brukerne, møte med brukerne og prosjekteringsmøter samt befaring på bygget. 31. Sanitæranlegg. Ved ombyggingen skal eksisterende toalettkjerner beholdes som de er. Det skal føres frem vann og avløp til kummer i laboratoriebenker, nøddusjer, øyskyllere, dryppkopper, avtrekkskap med vask, vaskemaskiner, stålkummer, ismaskin, oppvaskmaskiner og minikjøkken. Vann og avløp hentes fra sjaktene som ligger langs korridor. Fra kummer i lab.benker er det ikke tatt med syretynnerbeholdere. 312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner Eksisterende ledningsnett er av kobberrør med kapilarlodding for forbruksvann og MA-rør for avløp. Nye ledninger Avløpsledninger er beregnet utført av MA-støpejernsrør. Fra lab.benker og avtrekkskap leges det PP-rør fra vask og frem til MA-støpejrnsrør i dekkeskille. Fremføringer av varmt,- og kaldtvann utføres av kobberrør med kapilarlodding eller likeverdig med tilhørende deler. Det blir montert stoppekraner i hvert rom. Fordelingsledninger til enkeltutstyr legges også av kobberrør med kapilarlodding og med synlige føringer og frem til det enkelte utstyr. 314 Armatur. Det benyttes armatur tilpasset det leverte rørledningsnett. 315 Utstyr. Alt utstyr leveres av anerkjent fabrikat. Servanter blir levert med berøringsfritt armatur. Eksisterende brannskap er tenkt beholdt slik som de er i dag. Det er supplert med ett brannskap i 4. etg. Utstyr som skal ta vare på lagres på anvist plass fra UiB. Følgende utstyr er beregnet:

15 Servanter: Nøddusj Øyeskyller: Tilkn. kum: Tilkn. vaskemaskin: Tilkn. oppvaskemaskin: Minikjøkken: Tilkn. avtrekkskap: Sluk: Tilkn. dryppkopp: Tilkn. vakuum manifoil: Tilkobling KV : 5 stk. 6 stk. 9 stk 37 stk 2 stk 2 stk 2 stk 32 stk 1 stk 12 stk 2 stk. 2 stk 316 Isolasjon. Samtlige kaldtvannsledninger isoleres med diffusjonstett celleplastisolasjon som type Armaflex, Insul, eller likeverdig. Varmtvannsledninger isoleres med mineralullisolasjon mantlet med alufolie og surret med streng. 32. Varmetekniske anlegg. Det er vannbåren varme i bygget med radiatorer plassert langs fasade for å dekke varmetapet/transmisjonstapet. Det tatt med nødvendig tilpassninger mellom ny rominndeling og radiator. Ellers er beholdes varmeanlegget slik som det er i dag. 33. Brannteknisk anlegg. Bygget er fullsprinklet og det er brannslanger som dekker hver etasje. 332 Sprinkleranlegg Det er nødvendig å gjøre tilpassninger i sprinkleranlegget for ombyggingen i 3. og 4. etg. av Bioblokken. Der det monteres himling må sprinkler føres ned under himling. Ved ny rominndeling på sprinkleranlegget tilpasses. 335 Brannskap. Ingen nye brannskap er tatt med. Eventuell flytting av eksisterende brannskap er medtatt. 34. Gass og trykkluft

16 Det skal være sentral distribusjonsnett for trykkluft, CO2 og brenngass. CO2 og brenngass distribueres fra nytt gassentral mens trykkluft hentes fra eksisterende distribusjonsnett i bygget. I rom 325 C1 skal det være et lokalt ledningsnett for N2 og O2 med gassflasker plassert i rommet. For gassene CO2, O2 og N2 stilles det krav til renhet på 5,0 ved tappestedet. Alarmanlegg for gassanlegget er ikke tatt med i dette prosjektet, antaes ivaretatt av prosjekterende for gassentral. Gassdeteksjon i rommene og alarm ivaretaes av RIE Ledningsnett For brenngass og trykkluft benyttes det rør og rørdeler av fosfordeoksyderet kobber og med kapillarlodding. For CO2, O2 og N2 skal det benyttes sømløse syrefaste elektropolerte rør AISI 316, Ra 0,4, med orbitalsveising og beskyttelse gass. Alle rør og komponenter som monteres skal leveres rengjorte og avfettete. Ledningene skal festes med korrosjonsbestandig materiale. Alle rørledninger skal merkes med gasstype og strømningsretning. 344 Armatur. Avstengningsventiler skal være type kuleventiler for kobberrør og membranventiler for syrefasterør som viser tydelig åpent eller stengt. Avstengningsventiler installeres i hovedledninger, fordelingsledninger og grenledninger. Nødstengningsventiler monteres i skap med luke og plasseres fremfor hvert rom. 345 Utstyr. Reguleringsutstyr for CO2, O2 og N2 skal holde samme renhetsklasse som satt for gassanlegget. Reguleringsventiler ved tappested skal ha manometer og regulering for ønsket trykk. 35. Prosesskjøling. Fryse- og kjølerom med maskineri og elementer ivaretaes av ARK. Kondensator antaes tilkoblet til isvannsdistribusjonsledning. 36. Luftbehandlingsanlegg. Bioblokken ventileres av eksisterende ventilasjonsaggregater som er plassert i teknisk rom i 6.etg. Fra ventilasjonsaggregatene går det hovedkanaler ned i sjakter som er plassert langs akse B og C og mellom hver tallakse. I teknisk rom er det 2 stk. tilluftaggregater som fordeler luft til laboratoriene og det er separate

17 avtrekksvifter som trekker luft fra laboratoriene og avtrekkskap. Det er nødvendig å øke antall avtrekksvifter og skifte ut avtrekksvifter med for liten kapasitet ved ombygging av bioblokken. Eksisterende ventilasjonsaggregater er med kjøling av tilluften via isvannsbatterier. Det beregnes 60% samtidighet på bruk av avtrekkskap i hovedkanaler, i fordelingskanaler beregnes det 100% samtidighet. Ventilering av rom med avtrekkskap legges det opp til VAV-regulering, hvor avtrekk er master VAV-regulator og tilluft er slave. Avtrekk fra sikkerhetsbenker legges opp med brutt avtrekk. 362 Kanalnett. Alle ventilasjonskanaler leveres av type standard utført av forsinket plate. Hovedsakelig skal det benyttes spiralfalsede runde kanaler med tilhørende deler. Hvor situasjonen krever det kan det være nødvendig å benytte rektangulære kanaler. NS m.h.p. lekkasjefaktorer skal opprettholdes. Det er ikke tatt med fargekoder på kanalene eller tatt med behandling av kanaler for korrosjon mot syrer. I kalkylen er det tatt med riving av fordelingskanaler og nye fordelingskanaler. Hovedkanaler beholdes. Kapasitet på hovedkanaler i sjakter er kontrollert og vurdert til å være tilstrekkelig 364 Luftfordelingsutstyr. Det skal kun leveres luftfordelingsutstyr av anerkjente fabrikater. Før evt. bestilling skal utstyr godkjennes av rådgiver. I kalkylen er det tatt med avtrekksystemer og utstyr for: Avtrekkskap, maks åpning på avtrekkskap er 40 cm. Sikkerhetskabinett klasse 2, skal beskytte prøvematerialet, operatør og ytre miljø. Underventilert benk med perforert benkeplate, tilkobling med fleksibel kanal som brukes til punktavsug Dekkskap med avtrekk på benk Kjemikalieskap VAV-spjeld for avtrekkskap og tilluft er tenkt med elektrisk aktuator. I rom som krever filtrert luft benyttes tilluftventiler med hepafilter. 365 Luftbehandlingsutstyr. Eksisterende luftbehandlingsanlegg beholdes. Kapasitet på eksisterende tilluftaggregat er kontrollert og vurdert til å være tilstrekkelig for ombygging av 3. og 4. etg. Det installeres nødvendige avtrekksvifter som trykkreguleres. 366 Isolasjon.

18 Nødvendig kondens og brannisolasjon er medtatt i kalkyler. 37. Luftkjøleanlegg Det er enkelte rom som skal ha kjøling ved ombyggingen. Det er i dag lagt frem isvannsledninger som er plugget både i 3. og 4. etg. 372 Ledningsnett Rørledninger fra og med dim. ND 50 og større skal være langsveisede stålrør. Utført med sveisede skjøter og flensede forbindelser eller skjøtes med riller og kuplingsskjøter. Rør med dim. ND 50 mindre skal legges av tynnveggede stålrør. 374 Armatur for komfortkjøling For rom som krever kjøling legges det opp til mengderegulering med shuntventil, strupeventil og stengeventil. Shuntventil leveres av automatikk leverandøren. 375 Utstyr for komfort kjøling Det vil bli benyttet fan-coils for romkjøling. 376 Isolasjon Isvannsledningene isoleres med diffusjonstett celleplastisolasjon som type Armaflex, Insul, eller likeverdig 38. Vannbehandling Det skal føres frem revers osmosevann, ROV, til laboratorier og vaskemaskiner. Eksisterende ROV vil bli benyttet og ledninger vil bli lagt frem til utstyret med returledning. 381 System for rensing av forbruksvann Eksisterende ROV som er plassert i teknisk rom på loftet vil bli benyttet. Det er lagt frem ringledning i PVC i hver etasje som nytt utstyr vil bli tilknyttet.

19 EL / TELE INSTALLASJONER

20 Universitetet i Bergen, Eiendomsavd. Høyteknologisenteret i Bergen, Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etg. Forprosjektrapport Elektro Forprosjekt Jan 2008 Dokument nr. 1 Revisjonsnr Utgivelsesdato Utarbeidet COWI v/ Jan-Terje Nygaard Kontrollert - Godkjent JTN

21 Forprosjektprosjektrapport for UiB HiB Ombygging 3.og 4.etg Bio-blokk Elektro 2 Innholdsfortegnelse Elektro innledning 3 1 Felleskostnader 3 41 Basisinstallasjoner for Elkraft Hovedføringsveier Installasjonskanaler Systemer for Jording 4 42 Lavspent forsyning System for hovedfordeling Elkraftfordeling til alminnelig forbruk Elkraftfordeling til driftstekniskeinstallasjoner Elkraftfordeling til virksomhet 5 44 Lys Nødlysanlegg 6 45 Elvarme 6 46 Reservekraft 6 Tele og automatisering 7 51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering 7 52 Integrert kommunikasjon 7 54 Alarm og signal Brannalarmanlegg Adgangskontr, innbrudds- og overfallsalarm 7 56 Automatisering 8 Vedlegg til elektro 9 I:\07032\dok\Forprosjekt\RIE\Elektro Forprosjekt4.doc.

22 Forprosjektprosjektrapport for UiB HiB Ombygging 3.og 4.etg Bio-blokk Elektro 3 Elektro innledning Denne beskrivelse med tilhørende kostnadsoverslag omfatter den elektrotekniske del av forprosjektet UiB HiB Ombygging 3. og 4. etg Bio-blokk og er bygget opp ihht siste revisjon av NS3451 bygningsdelstabellen. Forprosjektet gir en beskrivelse av løsninger for de elektrotekniske installasjonene, og en har lagt vekt på å tilfredsstille gitte programforutsetninger og at anleggene utføres i samsvar med offentlige forskrifter, lokale myndigheters krav og særbestemmelser og relevante norske og internasjonale standarder. Forprosjekt er forøvrig basert på: - Tilbudsgrunnlaget, UiB Eiendomsavd, Mottatte tegninger over eksisterende situasjon. - Prosjekteringsmøter - Tegninger fra Arkitektkontorert Vaardal-Lunde AS - Rombeskrivelser fra bruker Referat fra særmøte med de forskjellige brukermiljøene - Brukers kommentarer (tilbakemelding v/bratbak ) - Utvidelser av oppgaven underveis i prosjektet (nytt spredenett hele 3.etg og målinger/reservekraft) - Brannteknisk rapport Som basis for kalkyle (eget dokument) er benyttet: - Punktpriser ( erfaringstall ) - Innhentede budsjettpriser på spesialutstyr 1 Felleskostnader 11/12 Rigg og Drift 16 Dokumentasjon og opplæring Her tas med Rigg og Drift som er spesielt for elektro som ikke er dekket av hovedentreprenørens rigg. Videre dokumentasjon (bl.a FDV) og opplæring av brukernes personell. Frakobling, sikring, riving og kildesortering/vekkjøring av eksisterende el-anlegg som ikke skal benyttes videre er også medtatt her. 18 Bygningsmessige hjelpearbeider for elektro I:\07032\dok\Forprosjekt\RIE\Elektro Forprosjekt4.doc.

23 Forprosjektprosjektrapport for UiB HiB Ombygging 3.og 4.etg Bio-blokk Elektro 4 Her tas med hjelpearbeider for elektro som utføres av andre entrepriser. Dette gjelder typisk kjerneboring i betong, hulltaking i vegger og tak, tetting av hull etc. Brann- og lydtettinger er tatt med under kap 411 Systemer for kabelføring. 41 Basisinstallasjoner for Elkraft Brann- og lydttettinger for gjennomføringer for elektro er tatt med her Hovedføringsveier Det er forutsatt å benytte reservekapasitet på eksisterende hovedføringsveier. I arbeidene med riving/demontering under 1 Felleskostnader skal anlegg som ikke er i bruk fjernes. Dette vil også sikre kapasitet på føringsveier. Alle gjennomføringer brann-/lydtettes Installasjonskanaler Eksisterende installasjonskanal langs yttervegg beholdes. Installasjonskanaler for laboratorier leveres som integrert del av laboratorieinnredningen, men spesifiseres av RIE og kostnadsføres under Elektro, se også kap 435. Det benyttes vertikal føringsvei fra himling ned til kanaler i innredning der tilkobling mot installasjonskanal langs fasade ikke er praktisk. 412 Systemer for Jording Det medtas potensialutjevning av nye metalliske konstruksjoner som vannrør, kabelbroer, ventilasjonskanaler, utstyr etc 42 Lavspent forsyning 432 System for hovedfordeling Eksisterende inntak har god kapasitet for den effektøkning ombyggingen i 3. og 4. etg måtte medføre. Kapasitet på eksisterende stigekabler til underfordelingene som er berørt av ombyggingen er målt og funnet ok, se egen rapport ved dette. 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk Merkespenning på eksisterende anlegg er 230/400V TNC-S med TNC frem til underfordelinger. Videre har eksisterende anlegg 1-polte vern uten vern i N-leder. N-leder går direkte fra rekkeklemmer i tavlens topp. Dette er ikke ihht gjeldende forskrifter. Alle nye kurser etableres som 2-polt jordfeilautomat. Eksisterende enpolte vern for kurser som fremdeles skal benyttes, byttes til 2-polt jordfeilautomat for å oppfylle dagens forskrifter. Det I:\07032\dok\Forprosjekt\RIE\Elektro Forprosjekt4.doc.

24 Forprosjektprosjektrapport for UiB HiB Ombygging 3.og 4.etg Bio-blokk Elektro 5 antas at det er mulig å få plass til denne volum-utvidelsen i eksisterende fordelinger selv om det blir en utfordring i 3.B25 der ombyggingen av mellombygget har tatt mye av kapasiteten. Kursopplegg til alminnelig forbruk (stikk i korridorer etc) blir i liten grad berørt av ombyggingen. 434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner Her medtas tilpasninger i fordeling for VVS-automatikk og kabling for styring og periferutstyr for ventilasjon og kjøling. Levering og montering av VAV-aktuatorer medas i leveranse fra VVS-entreprenøren. Det øvrige periferiutstyret (temp, CO, CO2-følere etc) er med i automatikk-leveransen. På teknisk loft skal noen avtrekksvifter byttes, samt at det skal suppleres med nye. Her tas med nye kurser i tavle på teknisk loft og kabelfremlegg for avtrekksvifter. Det skal benyttes EMC-godkjente kabler og servicebrytere. 435 Elkraftfordeling til virksomhet Her medtas krafttilførsel til virksomheten, typisk laboratorievirksomhet. Det planlegges generelt for 3 doble stikk pr 1,2m laboratoriebenk eller pr arbeidsplass for kontor etc. Uttak i installasjonskanal i fasade suppleres ved behov ihht dette prinsippet. Fastmontert utstyr under benk får egne uttak i tillegg. Det samme gjelder for større relativt permanent plassert utstyr som inkubatorer, kjøleskap etc. Avtrekkskap leveres ferdig med stikk og lys m/ bryter, trenger kun stikk for tilkobling. Stikk for frysere og noen kjøleskap vil bli tilkoblet nødstrøm med forsinket innkobling for beskyttelse av kompressorer. Stikk for nødstrøm vil være brune ihht til standard for HiB II. For øvrig suppleres det med uttak ihht referat og romskjema etter brukermøtene, se vedlegg. Anbefaling om mulighet for avstenging av strømtilførsel på utsiden av laboratorier ihht Arb.tilsynets publ 449 er vurdert og diskutert med brukerne og funnet ikke nødvendig pga bruken og byggets eksisterende løsninger for tilsvarende laboratorier. Det skal utføres tiltak for å minimalisere brannrisiko, som f.eks montere timer på uttak for kaffetrakter, nøkkelbryter/timer for komfyr/varmekolber etc. Det tas med 3-fase 32A stikk for ny autoklav på ca 10kW på rom 333 B1. 44 Lys Som grunnlag for prosjekteringen nyttes følgende: NS-EN Lys og Belysning Publikasjoner utgitt av Selskapet for Lyskultur: Planlegging av belysningsanlegg Kontorbelysning Lysstyring Nødlysanlegg Luxtabellen Romskjema og referat fra brukermøtene Det skal ved valg og plassering av lysutstyr legges vekt på å lage et miljøskapende belysningsanlegg som er tilpasset og fremhever de ulike arealers funksjon og utforming. I:\07032\dok\Forprosjekt\RIE\Elektro Forprosjekt4.doc.

25 Forprosjektprosjektrapport for UiB HiB Ombygging 3.og 4.etg Bio-blokk Elektro 6 Lysanlegget utføres i standard kvalitet med oppgradering i dedikerte områder etter behov, f.eks støvtette armaturer. Det skal i alt vesentlig benyttes T5 lysrør og kompaktlysrør og forkobling som HF-drift på alt lysanlegg. Det medtas nytt lysanlegg i alle områder som bygges om. Kursopplegg skal være skjult forlagt. Det tas sikte på å benytte dagens teknologi for lysstyring med bevegelsessensorer, dagslyssensorer og individuell styring av enkelt-og gruppevise armaturer. Generelt benyttes DALI-bus for styring av lys. Kontorabeidsplasser utføres med nedhengt lysarmaturer med opp- og nedlys med separat snordimming for individuell lystilpasning. Lys styres av bevegelsessensor for energiøkonomisering. Noen rom vil også få dørsignalanlegg basert på opptattmarkeringslampe på utsiden av dør som betjenes fra rommene. 443 Nødlysanlegg Nødlysanlegget planlegges ihht siste revisjon av Lyskulturs punlikasjon nr 7 Nødlys. Det forutsettes nye armaturer i de berørte arealer og anlegget tilpasses byggets øvrige nødbelysning. Bygget har også stand-by belysning der en del av den ordinære belysningen er tilkoblet nødstrømmen. Dette prinsippet vil bli videreført i dette prosjektet. For øvrig ihht brannteknisk rapport. 45 Elvarme Varmeanlegget er i alt vesentlig utført som vannbårent anlegg. Det kan imidlertid være behov for varmekabelanlegg noen steder, f.eks under fryserom. Beregninger fra RIV i detaljeringsfasen vil avdekke dette. 46 Reservekraft Bygget har ikke sentralt UPS-anlegg. Evt behov for lokale UPS-anlegg er brukerutstyr og besørges av den enkelte bruker/avdeling. Reservekraft fra byggets nødstrømsgenerator fordeles etter behov (se referat/romskjema fra brukermøtene) og stikk for nødstrøm vil være brune ihht til standard for HiB II. Fargen gjør det enklere å unngå unødig belastning av nødstrøm. Avtrekkskap skal ikke tilkobles nødstrøm. Det er foretatt en egen test med målinger for å estimere reservekapasiteten på eksisterende aggregat, se vedlegg. Denne viser at det er relativt fullt belastet og med økningen pga ombygningen, samt innmeldt behov på ca 20kW fra IT-avd til Datablokken, så anbefales installasjon av et tilleggsaggregat på ca 300kVA. I:\07032\dok\Forprosjekt\RIE\Elektro Forprosjekt4.doc.

26 Forprosjektprosjektrapport for UiB HiB Ombygging 3.og 4.etg Bio-blokk Elektro 7 Tele og automatisering 51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering Der benyttes i hovedsak felles hovedføringsveier for elkraft- og teletekniske installasjoner. Alle felles føringsveier skal ha mekanisk skille mellom elkraft- og teletekniske kabler. Alle kostnader for hovedføringsveier inngår i kap. 41 Det er ikke med spesielle tiltak for jording/skjerming for svakstrømsanlegg utover kap Integrert kommunikasjon Eksisterende spredenett for tele og data rives i hele 3.etg og i berørte arealer i 4.etg. Nytt spredenett etableres ihht spesifikasjon fra UiBs IT-avdeling. Det planlegges generelt for 2 uttak pr 1,2m laboratoriebenk eller pr arbeidsplass for kontor etc. Kontor større enn 12kvm bestykkes for flere arbeidsplasser. Uttak i installasjonskanal i fasade suppleres ved behov ihht dette prinsippet. Det skal også etableres punkter for aksesspunkter for trådløst nettverk. Uttak baseres på RJ45 punkter for telefon og data. Det medtas nye patchepanel for telefon og data, men det forutsettes at eksisterende IT-rom kan benyttes. Det er ikke medtatt nye stamkabler med fiber eller kobber. Aktiv elektronikk medtas ikke i kalkyle og forutsettes levert av UiBs IT-avd. Det er ikke tatt med UPS for å sikre kontrollert nedkjøring av datanettverk ( server ) ved strømbrudd etc. Det er ikke medtatt noe kostnader for evt utvidelse av telefonsentral, ei heller utstyr som telefonapparater el.lign. ihht spec. 534 Utstyr for porttelefon Ikke aktuelt så lenge bare enkelte rom og ikke hele etasjer blir adgangskontrollerte. 54 Alarm og signal 542 Brannalarmanlegg Brannalarmanlegget oppgraderes til dagens forskrifter i områder som er berørt av ombyggingen. Det medfører bl.a full dekning med røykdetektorer over himling. Det medtas kostnad i kalkyle for omprogrammering av eksisterende anlegg i forbindelse med ombyggingen. Det forutsettes at brannalarmanlegget skal være operativt under ombyggingen. 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm Totalt 16 rom skal ha adgangskontroll. Dette tilpasses UiBs og byggets øvrige systemer. I:\07032\dok\Forprosjekt\RIE\Elektro Forprosjekt4.doc.

Referat Navn Firma / Enhet / Organisasjon Deltaker Distribusjon Generelt:

Referat  Navn Firma / Enhet / Organisasjon Deltaker Distribusjon Generelt: Referat Oppdragsgiver: Eiendomsavdelingen UIB Prosjekt: Høyteknologisenteret AS, Bio-blokk ombygging 3. og 4. etasje Oppdragsnr.: 124179 Møtedato / -tid: Møtested: Referent: VARIERER, SE FOR HVER AVDELING

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UUS EIENDOM BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER

ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UUS EIENDOM BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UUS EIENDOM BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER FORPROSJEKT 03.10.2005 1 BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER 06.10.2005 INNHOLD FORPROSJEKTRAPPORT 0. SAMMENDRAG 0.0 Bakgrunn for

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND OPPDRAGSGIVER: KRISTIANSUND KOMMUNE PROSJEKTERINGSLEDELSE: MYKLEBUST AS HOLENDERGATA 10, 6509 KRISTIANSUND Del 1-Bygningsmessige arbeider ARKITEKT: ARKITEKTKOMPANIET AS VÅGEVEIEN 7, 6509 KRISTIANSUND Del

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse 2014-11-14 Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen FERDIGMELDING Nordlandssykehuset i Vesterålen INNHOLD Historikk 4 Byggesakens gang 6 Bygningsmessig beskrivelse 9 Landskap og uteanlegg 28 VVS-tekniske anlegg 34 Elektrotekniske anlegg 38 Utstyrsprosjektet

Detaljer

FORPROSJEKT BESKRIVELSE

FORPROSJEKT BESKRIVELSE FORPROSJEKT BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. SØRUM HELSEBYGG 12462 20 TITTEL DATO VVS - ANLEGG 06.04.2011 OPPDRAGSGIVER: Rev: Sørum kommune A Prosjektfase Forprosjekt Denne beskrivelsen omhandler VVS-tekniske

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

Elektrotekniske installasjoner i boliger.

Elektrotekniske installasjoner i boliger. 2. utgave år 2000 ICS -------- Søkeord: bolig, inntak, teknisk sentral, føringssoner, punkter, uttak, lys, varme, IKT, alarm, signal, merking, dokumentasjon Descriptors: dwelling, service line, controlpanel,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UNINETT Fagspesifikasjon RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UFS nr.: 121 Versjon: Versjon 1 Status: Godkjent Dato: 23. 06. 2010 Tittel: Retningslinjer for prosjektering

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Delrapport: Bygg og infrastruktur

Delrapport: Bygg og infrastruktur Delrapport: Bygg og infrastruktur Versjon 1.0 Figurliste... 4 1 Definisjoner... 6 2 Nøkkelopplysninger om bygningsmassen... 7 2.1 Kristiansand... 7 2.2 Flekkefjord... 9 2.3 Arendal... 9 3 SSK, Eg... 11

Detaljer

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nybygg Nr 703/2012 Ferdigmelding nr. 703/2012 Prosjektnr. 10565 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 151 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske

Detaljer

Domus Medica Universitetet i Oslo

Domus Medica Universitetet i Oslo Domus Medica Universitetet i Oslo Sognsvannsveien 9, Oslo Nybygg og ombygging Nr 708/2013 Ferdigmelding nr. 708/2013 Prosjektnr. 10330 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk / Byggesakens gang... 4 Bygningsmessig

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner FoU-prosjekt nr 50087 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Sluttrapport Versjon 1.0 (11.12.98) FoU-prosjekt ADMINISTRATIVT ANSVARLIG STATSBYGG (NAVN, DATO OG SIGN.) Morten Ryjord PROSJEKTANSVARLIG STATSBYGG

Detaljer

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg SVEIN UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF INNHOLDSFORTEGNELSE Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret.

Detaljer

Intern infrastruktur i skolebygninger

Intern infrastruktur i skolebygninger Intern infrastruktur i skolebygninger Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til

Detaljer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Livsløpstandard i boliger For Bedre Innemiljø For Bedre Etablering For Bedre Omsorg Utarbeidet av: ELBUS Forskningsveien 3B 0313 OSLO Telefon: 22 95 56

Detaljer

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG PA 5601 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG Godkjent dato: 2012-05-25 DocuLive nr: 200300705-13 Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Dokumentansvarlig: FE Side 1 av 13 PA 5601 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer