Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008"

Transkript

1 Høyteknologisenteret AS Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Prosjekterende: ARK: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS RIV: Rambøll Norge AS RIE: COWI AS RIBr: Skansen Consult AS Universitetet i Bergen, Eiendomsavdelingen

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ORGANISASJON / ADRESSELISTE INNLEDNING ARKITEKTFAG / TEGNINGER VVS INSTALLASJONER EL / TELE INSTALLASJONER BRANNTEKNISK KONSEPT ROMSKJEMA FREMDRIFTSPLAN

3 Prosjekt Adresseliste Dato: Side 1/1 Prosjekt: Høyteknologisenteret AS, Bio-blokk, ombygging 3 og 4 etasje Oppdragsnr: Saksbehandler: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS v/knut Knudsen Funksjon Tiltakshaver Drift Firma Adresse UiB Eiendomsavdelingen Parkveien 9 Pb Bergen Høyteknologisenteret as Pb 988 Sentrum 5808 Bergen Saksbehandler Tlf. Mob. E-post Odd Erling Hjøllo Terje Gunnestad Bruker/Bio UiB inst for Biologi Jahnebk Bergen Gunnar Bratbak Torbjørn Dall-Larsen Prosjektgruppeleder Ark.Vaardal-Lunde as C.Sundsgt 37 Pb.1809 Nordnes 5816 Bergen Knut Knudsen Arkitekt Ark.Vaardal-Lunde as C.Sundsgt 37 Pb.1809 Nordnes 5816 Bergen Knut Knudsen Oddlaug Hoggen RIV Rambøll Norge as Togny Segersteds v.27 Pb 3705 Fyllingsdalen 5845 Bergen Helge Gaarder RIE Cowi as Solheimsgaten 13 Pb Bergen Jan-Terje Nygaard RIBr Skansen Consult as Edvard Griegsvei 3A 5059 Bergen Rune Duesund Arkitektkontoret Vaardal-Lunde A/S C.Sundtsgt.37 pb Bergen tlf: fax: e-post:

4 Innledning Eksisterende bygg Høyteknologisenteret i Bergen, Thormøhlensgate 55, er et forsknings- og undervisningsbygg som består av Bio-blokken og Data-blokken. Blokkene er bundet sammen av mellombygget med felles funksjoner som hovedinngang og kantine. Bio-blokken har 5 etasjer med laboratorier, kontor og undervisningsrom. I tillegg kommer en tilbaketrukket 6 etasje med tekniske rom for bl. a. ventilasjon. Ny gassentral vil bli etablert i verkstedsbygget syd for Bio-blokken. Planlagt ombygging Ombyggingen omfatter ca 1050 m2 i 3.etasje i Bio-blokken, og ca 250 m2 i 4.etasje. Arealene i 4.etasje planlegges med mindre endringer og bedre funksjonalitet. Planene omfatter at kontor, undervisningsrom og møterom bygges om til tidsmessige laboratorier for fem forskergrupper som dekker et vidt spekter av biologisk, biokjemisk og molekylærbiologisk forskning. De fleste laboratoriene skal utstyres med avtrekkskap, punktavsug eller underventilerte benker. Flere av laboratoriene skal ha sikkerhetsbenker, opplegg for ulike gasser, nødstrøm og alarmanlegg. Ombygging skal utføres i to byggetrinn. Viser til vedlagt fremdriftsplan. Arbeidene skal gjennomføres med full drift av tilstøtende arealer. Skjemategninger av alle laboratoriene foreligger som eget vedlegg. Underlag for forprosjektet -Konkurransegrunnlag rådgivertjenester Prosjekteringsmøter. -Rombeskrivelser fra bruker Møter med brukerne uke 44 og Tegninger fra ARK etter brukermøter, datert Referat fra brukermøter. -Brukers kommentarer (tilbakemelding v/bratbak ) til utsendte referat og tegninger. -Reviderte tegninger fra ARK datert Byggningsmessige arbeider. Arealene som skal innredes er i dag stort sett nyttet til andre funksjoner. Eksisterende innvendige vegger er satt opp av systemvegger type DEKO. Rivingsarbeid vil bestå av demontering av vegger, himlingsflåter og fast innredning og gjennomføres slik at deler av konstruksjoner og materialer kan gjenbrukes ved nye rominndelinger. Noen rom med krav til tetthet (undertrykk) skal ha plater utenpå systemveggene og tett forbindelse mot betongdekke og gulv. Noen få rom skal ha tett hygienehimling. Det skal monteres 3 stk element- kjølerom. I rom der det demonteres vegger kan det være behov for nytt vinyl banebelegg med oppbrett på vegg. Laboratorieinnredning omfang kommer frem av skjemategninger i eget vedlegg. Det blir ny innredning i de fleste rom, noe eksisterende innredning beholdes/suppleres.

5 Innredning utføres i høytrykkslaminat overflater, stål understell og glass skyvedører i overskap Alle labber skal tilrettelegges isotoplab klasse C. Tekniske arbeider (for detaljer se fagbeskrivelsen) Sanitæranlegg. Eksisterende toalettkjerner beholdes som de er. Det føres frem vann og avløp til nytt utstyr som installeres. Vann og avløp hentes fra sjaktene som ligger langs korridor. Varmetekniske anlegg. Varmeteknisk anlegg beholdes slik som det er i dag med unntak ved ny rominndeling der det er nødvendig med tilpassninger av radiatorene. Brannteknisk anlegg. Bygget er fullsprinklet og det er brannslanger som dekker hver etasje. I rom hvor det monteres fast himling og ny rominndeling må sprinkleranlegget bygges om. Gass og trykkluft Fra gassentral skal det føres frem ledninger for CO2 og brenngass. Trykkluft taes fra eksisterende distribusjonsnett. Det skal også være et lokalt distribusjonsnett fra løse flasker for N2 og O2 i rom 325 C1. Luftbehandlingsanlegg. Bioblokken ventileres av eksisterende ventilasjonsaggregater som er plassert i teknisk rom i 6. etg.. Fra ventilasjonsaggregatene går det hovedkanaler ned i sjakter som er plassert langs akse B og C og mellom hver tallakse. I teknisk rom er det 2 stk. tilluftaggregater som fordeler luft til laboratoriene og det er separate avtrekksvifter som trekker luft fra laboratoriene og avtrekkskap. Det er nødvendig å øke antall avtrekksvifter og skifte ut avtrekksvifter som har for liten kapasitet. Kapasiteten på tilluftaggregat og hovedkanaler er kontrollert og vurdert til å være tilstrekkelig. Kjøleanlegg Det er enkelte rom som skal ha kjøling ved ombyggingen. Det er i dag lagt frem isvannsledninger i 3. og 4. etg. som kjøleenheter vil bli tilkoblet. Kjøle og fryserom blir ivaretatt av ark. Vannbehandling Det skal føres frem revers osmosevann, ROV, til laboratorier og vaskemaskiner. Eksisterende ROV vil bli benyttet og ledninger vil bli lagt frem til utstyret med returledning. Elkraft: Ombyggingen medfører i det vesentligste nye el-uttak og ny belysning tilpasset lab-innredning og ny bruk. Det tas sikte på å benytte lysstyring for energiøkonomisering. Videre oppgradering av fordelingene til dagens standard. Prosjektet anbefaler også nytt nødstrømsaggregat. Tele og data: Det vil bli komplett nytt spredenett for tele/data for hele 3.etg, samt de berørte arealer i 4.etg. Omfattende ny adgangskontroll og tilpasninger for brann- og innbruddsalarm. Brukeralarmer utvides og tilpasses ny løsning for HiB II. SD-anlegg utvides for nye anlegg. Kostnadsoverslag: Eget dokument.

6 ARKITEKTFAG / TEGNINGER

7 Vår dato/our date vår referanse/our reference vår saksbehandler/handled by I:\07032\dok\Forprosjekt\bygning.doc Knut Knudsen deres dato/your date deres referanse/your reference HIB-Ombygging Bio-blokk 3. og 4.etasje Forprosjektbeskrivelse av bygningsmessige arbeider, arkitektfag i hht. til NS 3451, 3-sifret nivå (3 utgave januar 2006). Det er ikke medtatt arbeider i tilstøtende arealer. 24 Sekundære bygningsdeler, innvendig 243 Ikke-bærende vegger Deko-systemvegger eller tilsvarende(som innredning i dag). Ferdig overflatebehandlet med miljø duk, inspeksjonsvindu ved dør, og inklusiv dører. Veggene utføres i hht. krav satt i brannteknisk rapport og lydkrav etter NS8175. Det er Deko-systemvegger i bygget i dag og en regner med at vegger og dører som tas ned, kan i hovedsak også brukes igjen. I tilbudsfasen tas det med nye systemvegger spesifisert som bæresystem og plater i en post som avregnes etter behov. Spikerslag for laboratorieinnredning. 244 Innvendige dører. Dører som gjenbrukes males. Nye dører inn til laboratoriene utføres med 10M bredde med inspeksjonsvindu og tilpasset rullestolsbruker. Noen dører skal ha terskel pga. krav til tetthet i rommet. Nye dører skal ha høytrykkslaminat overflate og tilrettelagt med automatisk døråpner der det er trangt om plassen. 245 Himlinger Eksisterende flåtehimlinger demonteres og remonteres kombinert med akustisk himlingsplater som festes mekanisk direkte til underlaget. Platene monteres på lekter og de åpne sidene listes inn. Eksisterende betonghimlinger skal males Tett himling i rom med hygienekrav. Akustisk hygienehimling nedhengt fra betongdekke med inspeksjonsluker. 25 Overflater 250 Overflater, generelt. Systemvegger leveres med ferdig overflatebehandlet gipsplate med duk. Lister og monteringsprofiler utføres i naturelokserte profiler med hvite PVC lister i hatteprofilene. Rom som skal være lufttette påsettes plater av høytrykkslaminat og fuges mot faste konstruksjoner. arkitekt mnal harald vaardal-lunde kontoradresse postadresse tlf foretaksnr. c sundtsgt. 37 postboks 1809 Nordnes telefax NO arkitekt mnal knut knudsen 5004 Bergen, Norge 5816 Bergen

8 253 Belegg/overflater på innvendig gulv. Det forutsettes at eksisterende systemvegger står opp på gulvbelegg i dag. Eksisterende gulv som skal beholdes skal rubbes, flikkes og bones. Nytt gulvebelegg nyttes der det må skiftes som følge av sår og skader/mangler og ved ny rominndeling. Nytt belegg type vinyl som i dag og med oppbrett på vegger og søyler. 254 Overflater på innside yttervegger og plassbygde innervegger. Maling av eksisterende plassbygde vegger som følge av at innvendige vegger som flyttes. Skader på eksisterende systemvegger flekksparkles, pusses og males. 27 Fast inventar 272 Kjøkkeninnredning Minikjøkken inklusive vask, kjøleskap, kokeplate, skap, benk og overskap 279 Laboratorieinnredning Benkeplater utføres med høytrykkslaminat med avrundet forkant og med forseglet underside. Integrerte kummer/vaskebord utføres i helstøpt surell eller tilsvarende materiale. Underventilerte benkeplater med perforert beslag felles inn i benkeplaten. Understell utføres i brennlakkert stål i H og C-profil etter behov/belastning. Skap og skuffer utføres i robust og forseglet materiale, brennlakkert stålskrog og skinner. Underskap/skuff skal kunne skyves fra side til side. Noen skal leveres med hjul. Overskap utføres med glass skyvedører og regulerbare hyller. Fremføringskanaler, installasjonsbroer og lysarmatur leveres som en del av innredningen. 28 Prefabrikkerte rom 281 Prefabrikkerte kjølerom Komplett kjølerom med isolerte vegger, tak, gulv og dører. Standard hyller. arkitekt mnal harald vaardal-lunde kontoradresse postadresse tlf foretaksnr. c sundtsgt. 37 postboks 1809 Nordnes telefax NO arkitekt mnal knut knudsen 5004 Bergen, Norge 5816 Bergen

9

10

11

12

13 VVS INSTALLASJONER

14 OMBYGGING BIO-BLOKK 3. OG 4. ETG, HØYTEKNOLOGISENTERET Forprosjektbeskrivelse VVS-tekniske anlegg: 30. VVS Tekniske anlegg. Generelt. Vedlagte beskrivelse og kalkyle bygger på arkitekttegninger, rombeskrivelse fra brukerne, møte med brukerne og prosjekteringsmøter samt befaring på bygget. 31. Sanitæranlegg. Ved ombyggingen skal eksisterende toalettkjerner beholdes som de er. Det skal føres frem vann og avløp til kummer i laboratoriebenker, nøddusjer, øyskyllere, dryppkopper, avtrekkskap med vask, vaskemaskiner, stålkummer, ismaskin, oppvaskmaskiner og minikjøkken. Vann og avløp hentes fra sjaktene som ligger langs korridor. Fra kummer i lab.benker er det ikke tatt med syretynnerbeholdere. 312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner Eksisterende ledningsnett er av kobberrør med kapilarlodding for forbruksvann og MA-rør for avløp. Nye ledninger Avløpsledninger er beregnet utført av MA-støpejernsrør. Fra lab.benker og avtrekkskap leges det PP-rør fra vask og frem til MA-støpejrnsrør i dekkeskille. Fremføringer av varmt,- og kaldtvann utføres av kobberrør med kapilarlodding eller likeverdig med tilhørende deler. Det blir montert stoppekraner i hvert rom. Fordelingsledninger til enkeltutstyr legges også av kobberrør med kapilarlodding og med synlige føringer og frem til det enkelte utstyr. 314 Armatur. Det benyttes armatur tilpasset det leverte rørledningsnett. 315 Utstyr. Alt utstyr leveres av anerkjent fabrikat. Servanter blir levert med berøringsfritt armatur. Eksisterende brannskap er tenkt beholdt slik som de er i dag. Det er supplert med ett brannskap i 4. etg. Utstyr som skal ta vare på lagres på anvist plass fra UiB. Følgende utstyr er beregnet:

15 Servanter: Nøddusj Øyeskyller: Tilkn. kum: Tilkn. vaskemaskin: Tilkn. oppvaskemaskin: Minikjøkken: Tilkn. avtrekkskap: Sluk: Tilkn. dryppkopp: Tilkn. vakuum manifoil: Tilkobling KV : 5 stk. 6 stk. 9 stk 37 stk 2 stk 2 stk 2 stk 32 stk 1 stk 12 stk 2 stk. 2 stk 316 Isolasjon. Samtlige kaldtvannsledninger isoleres med diffusjonstett celleplastisolasjon som type Armaflex, Insul, eller likeverdig. Varmtvannsledninger isoleres med mineralullisolasjon mantlet med alufolie og surret med streng. 32. Varmetekniske anlegg. Det er vannbåren varme i bygget med radiatorer plassert langs fasade for å dekke varmetapet/transmisjonstapet. Det tatt med nødvendig tilpassninger mellom ny rominndeling og radiator. Ellers er beholdes varmeanlegget slik som det er i dag. 33. Brannteknisk anlegg. Bygget er fullsprinklet og det er brannslanger som dekker hver etasje. 332 Sprinkleranlegg Det er nødvendig å gjøre tilpassninger i sprinkleranlegget for ombyggingen i 3. og 4. etg. av Bioblokken. Der det monteres himling må sprinkler føres ned under himling. Ved ny rominndeling på sprinkleranlegget tilpasses. 335 Brannskap. Ingen nye brannskap er tatt med. Eventuell flytting av eksisterende brannskap er medtatt. 34. Gass og trykkluft

16 Det skal være sentral distribusjonsnett for trykkluft, CO2 og brenngass. CO2 og brenngass distribueres fra nytt gassentral mens trykkluft hentes fra eksisterende distribusjonsnett i bygget. I rom 325 C1 skal det være et lokalt ledningsnett for N2 og O2 med gassflasker plassert i rommet. For gassene CO2, O2 og N2 stilles det krav til renhet på 5,0 ved tappestedet. Alarmanlegg for gassanlegget er ikke tatt med i dette prosjektet, antaes ivaretatt av prosjekterende for gassentral. Gassdeteksjon i rommene og alarm ivaretaes av RIE Ledningsnett For brenngass og trykkluft benyttes det rør og rørdeler av fosfordeoksyderet kobber og med kapillarlodding. For CO2, O2 og N2 skal det benyttes sømløse syrefaste elektropolerte rør AISI 316, Ra 0,4, med orbitalsveising og beskyttelse gass. Alle rør og komponenter som monteres skal leveres rengjorte og avfettete. Ledningene skal festes med korrosjonsbestandig materiale. Alle rørledninger skal merkes med gasstype og strømningsretning. 344 Armatur. Avstengningsventiler skal være type kuleventiler for kobberrør og membranventiler for syrefasterør som viser tydelig åpent eller stengt. Avstengningsventiler installeres i hovedledninger, fordelingsledninger og grenledninger. Nødstengningsventiler monteres i skap med luke og plasseres fremfor hvert rom. 345 Utstyr. Reguleringsutstyr for CO2, O2 og N2 skal holde samme renhetsklasse som satt for gassanlegget. Reguleringsventiler ved tappested skal ha manometer og regulering for ønsket trykk. 35. Prosesskjøling. Fryse- og kjølerom med maskineri og elementer ivaretaes av ARK. Kondensator antaes tilkoblet til isvannsdistribusjonsledning. 36. Luftbehandlingsanlegg. Bioblokken ventileres av eksisterende ventilasjonsaggregater som er plassert i teknisk rom i 6.etg. Fra ventilasjonsaggregatene går det hovedkanaler ned i sjakter som er plassert langs akse B og C og mellom hver tallakse. I teknisk rom er det 2 stk. tilluftaggregater som fordeler luft til laboratoriene og det er separate

17 avtrekksvifter som trekker luft fra laboratoriene og avtrekkskap. Det er nødvendig å øke antall avtrekksvifter og skifte ut avtrekksvifter med for liten kapasitet ved ombygging av bioblokken. Eksisterende ventilasjonsaggregater er med kjøling av tilluften via isvannsbatterier. Det beregnes 60% samtidighet på bruk av avtrekkskap i hovedkanaler, i fordelingskanaler beregnes det 100% samtidighet. Ventilering av rom med avtrekkskap legges det opp til VAV-regulering, hvor avtrekk er master VAV-regulator og tilluft er slave. Avtrekk fra sikkerhetsbenker legges opp med brutt avtrekk. 362 Kanalnett. Alle ventilasjonskanaler leveres av type standard utført av forsinket plate. Hovedsakelig skal det benyttes spiralfalsede runde kanaler med tilhørende deler. Hvor situasjonen krever det kan det være nødvendig å benytte rektangulære kanaler. NS m.h.p. lekkasjefaktorer skal opprettholdes. Det er ikke tatt med fargekoder på kanalene eller tatt med behandling av kanaler for korrosjon mot syrer. I kalkylen er det tatt med riving av fordelingskanaler og nye fordelingskanaler. Hovedkanaler beholdes. Kapasitet på hovedkanaler i sjakter er kontrollert og vurdert til å være tilstrekkelig 364 Luftfordelingsutstyr. Det skal kun leveres luftfordelingsutstyr av anerkjente fabrikater. Før evt. bestilling skal utstyr godkjennes av rådgiver. I kalkylen er det tatt med avtrekksystemer og utstyr for: Avtrekkskap, maks åpning på avtrekkskap er 40 cm. Sikkerhetskabinett klasse 2, skal beskytte prøvematerialet, operatør og ytre miljø. Underventilert benk med perforert benkeplate, tilkobling med fleksibel kanal som brukes til punktavsug Dekkskap med avtrekk på benk Kjemikalieskap VAV-spjeld for avtrekkskap og tilluft er tenkt med elektrisk aktuator. I rom som krever filtrert luft benyttes tilluftventiler med hepafilter. 365 Luftbehandlingsutstyr. Eksisterende luftbehandlingsanlegg beholdes. Kapasitet på eksisterende tilluftaggregat er kontrollert og vurdert til å være tilstrekkelig for ombygging av 3. og 4. etg. Det installeres nødvendige avtrekksvifter som trykkreguleres. 366 Isolasjon.

18 Nødvendig kondens og brannisolasjon er medtatt i kalkyler. 37. Luftkjøleanlegg Det er enkelte rom som skal ha kjøling ved ombyggingen. Det er i dag lagt frem isvannsledninger som er plugget både i 3. og 4. etg. 372 Ledningsnett Rørledninger fra og med dim. ND 50 og større skal være langsveisede stålrør. Utført med sveisede skjøter og flensede forbindelser eller skjøtes med riller og kuplingsskjøter. Rør med dim. ND 50 mindre skal legges av tynnveggede stålrør. 374 Armatur for komfortkjøling For rom som krever kjøling legges det opp til mengderegulering med shuntventil, strupeventil og stengeventil. Shuntventil leveres av automatikk leverandøren. 375 Utstyr for komfort kjøling Det vil bli benyttet fan-coils for romkjøling. 376 Isolasjon Isvannsledningene isoleres med diffusjonstett celleplastisolasjon som type Armaflex, Insul, eller likeverdig 38. Vannbehandling Det skal føres frem revers osmosevann, ROV, til laboratorier og vaskemaskiner. Eksisterende ROV vil bli benyttet og ledninger vil bli lagt frem til utstyret med returledning. 381 System for rensing av forbruksvann Eksisterende ROV som er plassert i teknisk rom på loftet vil bli benyttet. Det er lagt frem ringledning i PVC i hver etasje som nytt utstyr vil bli tilknyttet.

19 EL / TELE INSTALLASJONER

20 Universitetet i Bergen, Eiendomsavd. Høyteknologisenteret i Bergen, Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etg. Forprosjektrapport Elektro Forprosjekt Jan 2008 Dokument nr. 1 Revisjonsnr Utgivelsesdato Utarbeidet COWI v/ Jan-Terje Nygaard Kontrollert - Godkjent JTN

21 Forprosjektprosjektrapport for UiB HiB Ombygging 3.og 4.etg Bio-blokk Elektro 2 Innholdsfortegnelse Elektro innledning 3 1 Felleskostnader 3 41 Basisinstallasjoner for Elkraft Hovedføringsveier Installasjonskanaler Systemer for Jording 4 42 Lavspent forsyning System for hovedfordeling Elkraftfordeling til alminnelig forbruk Elkraftfordeling til driftstekniskeinstallasjoner Elkraftfordeling til virksomhet 5 44 Lys Nødlysanlegg 6 45 Elvarme 6 46 Reservekraft 6 Tele og automatisering 7 51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering 7 52 Integrert kommunikasjon 7 54 Alarm og signal Brannalarmanlegg Adgangskontr, innbrudds- og overfallsalarm 7 56 Automatisering 8 Vedlegg til elektro 9 I:\07032\dok\Forprosjekt\RIE\Elektro Forprosjekt4.doc.

22 Forprosjektprosjektrapport for UiB HiB Ombygging 3.og 4.etg Bio-blokk Elektro 3 Elektro innledning Denne beskrivelse med tilhørende kostnadsoverslag omfatter den elektrotekniske del av forprosjektet UiB HiB Ombygging 3. og 4. etg Bio-blokk og er bygget opp ihht siste revisjon av NS3451 bygningsdelstabellen. Forprosjektet gir en beskrivelse av løsninger for de elektrotekniske installasjonene, og en har lagt vekt på å tilfredsstille gitte programforutsetninger og at anleggene utføres i samsvar med offentlige forskrifter, lokale myndigheters krav og særbestemmelser og relevante norske og internasjonale standarder. Forprosjekt er forøvrig basert på: - Tilbudsgrunnlaget, UiB Eiendomsavd, Mottatte tegninger over eksisterende situasjon. - Prosjekteringsmøter - Tegninger fra Arkitektkontorert Vaardal-Lunde AS - Rombeskrivelser fra bruker Referat fra særmøte med de forskjellige brukermiljøene - Brukers kommentarer (tilbakemelding v/bratbak ) - Utvidelser av oppgaven underveis i prosjektet (nytt spredenett hele 3.etg og målinger/reservekraft) - Brannteknisk rapport Som basis for kalkyle (eget dokument) er benyttet: - Punktpriser ( erfaringstall ) - Innhentede budsjettpriser på spesialutstyr 1 Felleskostnader 11/12 Rigg og Drift 16 Dokumentasjon og opplæring Her tas med Rigg og Drift som er spesielt for elektro som ikke er dekket av hovedentreprenørens rigg. Videre dokumentasjon (bl.a FDV) og opplæring av brukernes personell. Frakobling, sikring, riving og kildesortering/vekkjøring av eksisterende el-anlegg som ikke skal benyttes videre er også medtatt her. 18 Bygningsmessige hjelpearbeider for elektro I:\07032\dok\Forprosjekt\RIE\Elektro Forprosjekt4.doc.

23 Forprosjektprosjektrapport for UiB HiB Ombygging 3.og 4.etg Bio-blokk Elektro 4 Her tas med hjelpearbeider for elektro som utføres av andre entrepriser. Dette gjelder typisk kjerneboring i betong, hulltaking i vegger og tak, tetting av hull etc. Brann- og lydtettinger er tatt med under kap 411 Systemer for kabelføring. 41 Basisinstallasjoner for Elkraft Brann- og lydttettinger for gjennomføringer for elektro er tatt med her Hovedføringsveier Det er forutsatt å benytte reservekapasitet på eksisterende hovedføringsveier. I arbeidene med riving/demontering under 1 Felleskostnader skal anlegg som ikke er i bruk fjernes. Dette vil også sikre kapasitet på føringsveier. Alle gjennomføringer brann-/lydtettes Installasjonskanaler Eksisterende installasjonskanal langs yttervegg beholdes. Installasjonskanaler for laboratorier leveres som integrert del av laboratorieinnredningen, men spesifiseres av RIE og kostnadsføres under Elektro, se også kap 435. Det benyttes vertikal føringsvei fra himling ned til kanaler i innredning der tilkobling mot installasjonskanal langs fasade ikke er praktisk. 412 Systemer for Jording Det medtas potensialutjevning av nye metalliske konstruksjoner som vannrør, kabelbroer, ventilasjonskanaler, utstyr etc 42 Lavspent forsyning 432 System for hovedfordeling Eksisterende inntak har god kapasitet for den effektøkning ombyggingen i 3. og 4. etg måtte medføre. Kapasitet på eksisterende stigekabler til underfordelingene som er berørt av ombyggingen er målt og funnet ok, se egen rapport ved dette. 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk Merkespenning på eksisterende anlegg er 230/400V TNC-S med TNC frem til underfordelinger. Videre har eksisterende anlegg 1-polte vern uten vern i N-leder. N-leder går direkte fra rekkeklemmer i tavlens topp. Dette er ikke ihht gjeldende forskrifter. Alle nye kurser etableres som 2-polt jordfeilautomat. Eksisterende enpolte vern for kurser som fremdeles skal benyttes, byttes til 2-polt jordfeilautomat for å oppfylle dagens forskrifter. Det I:\07032\dok\Forprosjekt\RIE\Elektro Forprosjekt4.doc.

24 Forprosjektprosjektrapport for UiB HiB Ombygging 3.og 4.etg Bio-blokk Elektro 5 antas at det er mulig å få plass til denne volum-utvidelsen i eksisterende fordelinger selv om det blir en utfordring i 3.B25 der ombyggingen av mellombygget har tatt mye av kapasiteten. Kursopplegg til alminnelig forbruk (stikk i korridorer etc) blir i liten grad berørt av ombyggingen. 434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner Her medtas tilpasninger i fordeling for VVS-automatikk og kabling for styring og periferutstyr for ventilasjon og kjøling. Levering og montering av VAV-aktuatorer medas i leveranse fra VVS-entreprenøren. Det øvrige periferiutstyret (temp, CO, CO2-følere etc) er med i automatikk-leveransen. På teknisk loft skal noen avtrekksvifter byttes, samt at det skal suppleres med nye. Her tas med nye kurser i tavle på teknisk loft og kabelfremlegg for avtrekksvifter. Det skal benyttes EMC-godkjente kabler og servicebrytere. 435 Elkraftfordeling til virksomhet Her medtas krafttilførsel til virksomheten, typisk laboratorievirksomhet. Det planlegges generelt for 3 doble stikk pr 1,2m laboratoriebenk eller pr arbeidsplass for kontor etc. Uttak i installasjonskanal i fasade suppleres ved behov ihht dette prinsippet. Fastmontert utstyr under benk får egne uttak i tillegg. Det samme gjelder for større relativt permanent plassert utstyr som inkubatorer, kjøleskap etc. Avtrekkskap leveres ferdig med stikk og lys m/ bryter, trenger kun stikk for tilkobling. Stikk for frysere og noen kjøleskap vil bli tilkoblet nødstrøm med forsinket innkobling for beskyttelse av kompressorer. Stikk for nødstrøm vil være brune ihht til standard for HiB II. For øvrig suppleres det med uttak ihht referat og romskjema etter brukermøtene, se vedlegg. Anbefaling om mulighet for avstenging av strømtilførsel på utsiden av laboratorier ihht Arb.tilsynets publ 449 er vurdert og diskutert med brukerne og funnet ikke nødvendig pga bruken og byggets eksisterende løsninger for tilsvarende laboratorier. Det skal utføres tiltak for å minimalisere brannrisiko, som f.eks montere timer på uttak for kaffetrakter, nøkkelbryter/timer for komfyr/varmekolber etc. Det tas med 3-fase 32A stikk for ny autoklav på ca 10kW på rom 333 B1. 44 Lys Som grunnlag for prosjekteringen nyttes følgende: NS-EN Lys og Belysning Publikasjoner utgitt av Selskapet for Lyskultur: Planlegging av belysningsanlegg Kontorbelysning Lysstyring Nødlysanlegg Luxtabellen Romskjema og referat fra brukermøtene Det skal ved valg og plassering av lysutstyr legges vekt på å lage et miljøskapende belysningsanlegg som er tilpasset og fremhever de ulike arealers funksjon og utforming. I:\07032\dok\Forprosjekt\RIE\Elektro Forprosjekt4.doc.

25 Forprosjektprosjektrapport for UiB HiB Ombygging 3.og 4.etg Bio-blokk Elektro 6 Lysanlegget utføres i standard kvalitet med oppgradering i dedikerte områder etter behov, f.eks støvtette armaturer. Det skal i alt vesentlig benyttes T5 lysrør og kompaktlysrør og forkobling som HF-drift på alt lysanlegg. Det medtas nytt lysanlegg i alle områder som bygges om. Kursopplegg skal være skjult forlagt. Det tas sikte på å benytte dagens teknologi for lysstyring med bevegelsessensorer, dagslyssensorer og individuell styring av enkelt-og gruppevise armaturer. Generelt benyttes DALI-bus for styring av lys. Kontorabeidsplasser utføres med nedhengt lysarmaturer med opp- og nedlys med separat snordimming for individuell lystilpasning. Lys styres av bevegelsessensor for energiøkonomisering. Noen rom vil også få dørsignalanlegg basert på opptattmarkeringslampe på utsiden av dør som betjenes fra rommene. 443 Nødlysanlegg Nødlysanlegget planlegges ihht siste revisjon av Lyskulturs punlikasjon nr 7 Nødlys. Det forutsettes nye armaturer i de berørte arealer og anlegget tilpasses byggets øvrige nødbelysning. Bygget har også stand-by belysning der en del av den ordinære belysningen er tilkoblet nødstrømmen. Dette prinsippet vil bli videreført i dette prosjektet. For øvrig ihht brannteknisk rapport. 45 Elvarme Varmeanlegget er i alt vesentlig utført som vannbårent anlegg. Det kan imidlertid være behov for varmekabelanlegg noen steder, f.eks under fryserom. Beregninger fra RIV i detaljeringsfasen vil avdekke dette. 46 Reservekraft Bygget har ikke sentralt UPS-anlegg. Evt behov for lokale UPS-anlegg er brukerutstyr og besørges av den enkelte bruker/avdeling. Reservekraft fra byggets nødstrømsgenerator fordeles etter behov (se referat/romskjema fra brukermøtene) og stikk for nødstrøm vil være brune ihht til standard for HiB II. Fargen gjør det enklere å unngå unødig belastning av nødstrøm. Avtrekkskap skal ikke tilkobles nødstrøm. Det er foretatt en egen test med målinger for å estimere reservekapasiteten på eksisterende aggregat, se vedlegg. Denne viser at det er relativt fullt belastet og med økningen pga ombygningen, samt innmeldt behov på ca 20kW fra IT-avd til Datablokken, så anbefales installasjon av et tilleggsaggregat på ca 300kVA. I:\07032\dok\Forprosjekt\RIE\Elektro Forprosjekt4.doc.

26 Forprosjektprosjektrapport for UiB HiB Ombygging 3.og 4.etg Bio-blokk Elektro 7 Tele og automatisering 51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering Der benyttes i hovedsak felles hovedføringsveier for elkraft- og teletekniske installasjoner. Alle felles føringsveier skal ha mekanisk skille mellom elkraft- og teletekniske kabler. Alle kostnader for hovedføringsveier inngår i kap. 41 Det er ikke med spesielle tiltak for jording/skjerming for svakstrømsanlegg utover kap Integrert kommunikasjon Eksisterende spredenett for tele og data rives i hele 3.etg og i berørte arealer i 4.etg. Nytt spredenett etableres ihht spesifikasjon fra UiBs IT-avdeling. Det planlegges generelt for 2 uttak pr 1,2m laboratoriebenk eller pr arbeidsplass for kontor etc. Kontor større enn 12kvm bestykkes for flere arbeidsplasser. Uttak i installasjonskanal i fasade suppleres ved behov ihht dette prinsippet. Det skal også etableres punkter for aksesspunkter for trådløst nettverk. Uttak baseres på RJ45 punkter for telefon og data. Det medtas nye patchepanel for telefon og data, men det forutsettes at eksisterende IT-rom kan benyttes. Det er ikke medtatt nye stamkabler med fiber eller kobber. Aktiv elektronikk medtas ikke i kalkyle og forutsettes levert av UiBs IT-avd. Det er ikke tatt med UPS for å sikre kontrollert nedkjøring av datanettverk ( server ) ved strømbrudd etc. Det er ikke medtatt noe kostnader for evt utvidelse av telefonsentral, ei heller utstyr som telefonapparater el.lign. ihht spec. 534 Utstyr for porttelefon Ikke aktuelt så lenge bare enkelte rom og ikke hele etasjer blir adgangskontrollerte. 54 Alarm og signal 542 Brannalarmanlegg Brannalarmanlegget oppgraderes til dagens forskrifter i områder som er berørt av ombyggingen. Det medfører bl.a full dekning med røykdetektorer over himling. Det medtas kostnad i kalkyle for omprogrammering av eksisterende anlegg i forbindelse med ombyggingen. Det forutsettes at brannalarmanlegget skal være operativt under ombyggingen. 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm Totalt 16 rom skal ha adgangskontroll. Dette tilpasses UiBs og byggets øvrige systemer. I:\07032\dok\Forprosjekt\RIE\Elektro Forprosjekt4.doc.

Referat Navn Firma / Enhet / Organisasjon Deltaker Distribusjon Generelt:

Referat  Navn Firma / Enhet / Organisasjon Deltaker Distribusjon Generelt: Referat Oppdragsgiver: Eiendomsavdelingen UIB Prosjekt: Høyteknologisenteret AS, Bio-blokk ombygging 3. og 4. etasje Oppdragsnr.: 124179 Møtedato / -tid: Møtested: Referent: VARIERER, SE FOR HVER AVDELING

Detaljer

Referat. Side 1 av 2 PROSJEKT REFERAT FRA: REFERENT:

Referat. Side 1 av 2 PROSJEKT REFERAT FRA: REFERENT: Side 1 av 2 OPPDRAGSGIVER Eiendomsavdelingen, UIB PROSJEKT Høyteknologisenteret AS, Bio-blokk, ombygging 3 og 4 etasje REFERAT NR: DATO: REFERAT FRA: PROSJ.NR.: ARK-1 30.10.07 Brukermøte-1 07032 MØTESTED:

Detaljer

Særmøte med bruker. Oppdrag 5070160 BRUKERMØTE HIB BIOBLOKK. Dato/tid 30.10, 31.10 og 02.11. HIB, Thormøhlensgt.55. Møte nr. Neste møte.

Særmøte med bruker. Oppdrag 5070160 BRUKERMØTE HIB BIOBLOKK. Dato/tid 30.10, 31.10 og 02.11. HIB, Thormøhlensgt.55. Møte nr. Neste møte. Oppdrag 5070160 Tema BRUKERMØTE HIB BIOBLOKK Dato/tid 30.10, 31.10 og 02.11 Sted HIB, Thormøhlensgt.55 Møte nr. Rambøll Norge AS Torgny Segerstedts vei 27 Pb 3705 Fyllingsdalen N-5845 BERGEN Tlf +47 55

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr.

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr. Trondheim kommune Trondheim eiendom Side 1 av 7 Tilbudsskjema/Prissammendrag elektro og tele, samt heisanlegg TILBUDSSKJEMA Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse

BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 4 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER... 2 40 ELKRAFT... 2 40.1 ORIENTERING... 2 40.2 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 40.3 LEVERINGSOMFANG... 2 40.4 DOKUMENTASJON...

Detaljer

Høyteknologisenteret AS byggetrinn II UiB - Biobygget Oversikt over bygg og brukerutstyr:

Høyteknologisenteret AS byggetrinn II UiB - Biobygget Oversikt over bygg og brukerutstyr: Høyteknologisenteret AS byggetrinn II UiB - Biobygget Oversikt over bygg og brukerutstyr: Forklaring: Prosjekteringsgruppen (PG) planlegger generelt tilrettelegging for alt bygg og installasjonspåvirkende

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON INTERIØR. Bilag 1 TIL 2. ETASJE I-BYGG TIL OLE VIG VIDEREGÅENDE SKOLE I STJØRDAL NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE UTARBEIDET AV: COWI AS

KRAVSPESIFIKASJON INTERIØR. Bilag 1 TIL 2. ETASJE I-BYGG TIL OLE VIG VIDEREGÅENDE SKOLE I STJØRDAL NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE UTARBEIDET AV: COWI AS Bilag 1 Formatted: Left KRAVSPESIFIKASJON INTERIØR TIL 2. ETASJE I-BYGG TIL OLE VIG VIDEREGÅENDE SKOLE I STJØRDAL NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE UTARBEIDET AV: COWI AS (29.05. 2009) INNHOLDSFORTEGNELSE Side

Detaljer

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato:

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato: GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) ns innhold 1. Strukturert kabling UFS 102 1) Overordnet krav kap 2.1 2) Horisontal kabling kap 2.2 3) Vertikal kabling kap 2.3 4) Patching?

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: Denne utredning omfatter heisanlegg for person og varetransport i BUEN- Nytt kulturhus i Mandal. Det er foretatt en forenklet vurdering av heiskapasitet

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR

KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR Vedlegg nr. 1 KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR for Namsskogan Kommune NAMSSKOGAN KOMMUNE Kommunehuset 7890 NAMSSKOGAN UTARBEIDET AV: NAMSSKOGAN KOMMUNE og COWI AS JANUAR 2016 2/8 KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SØRLANDET SYKEHUS ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 TEKNISKE ROM OG SJAKTER,

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse Dato : Opp- pussing leiligheter.

Ringerike Boligstiftelse Dato : Opp- pussing leiligheter. Ringerike Boligstiftelse Dato : 17.12.2015 Opp pussing leiligheter. Bygningsmessig beskrivelse. Administrasjon. Entreprenør og representant for tiltakshaver befarer hver leilighet før oppstart for å bestemme

Detaljer

Marielund Barnehage - Hamarøy Kommune ROMFUNKSJONSSKJEMA

Marielund Barnehage - Hamarøy Kommune ROMFUNKSJONSSKJEMA Romnavn: MØROM ARB.ROMRomnr.:? Avdeling: Utvidelse Nettoareal: 18 m² Programmert areal: Personbelastning: 10 b +3 v Møteorm, Arb. rom, Personalrom skal kunne deles av og benyttes separat. Minikjøkken u

Detaljer

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg ASAK KIRKESTUE Totalentreprise Elektrotekniske anlegg Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg Ing. EVENSEN AS 20.10.2010 Prosjektnr. 1039 ASAK KIRKESTUE Side 2 av 7 Orientering Bygget skal inneholde

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning om kabelvalg og IKT

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning om kabelvalg og IKT Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: På forprosjektnivå kan utredningen sammenfattes i følgende hovedkonklusjon: IKT-rom felles med dimmerom og serverrom er definert i størrelse ca. 12

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann Entrepriseformer - historikk Forprosjekt av 08.06.2012 Byggherrestyrte

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Offentlig journal. Bestilling 31050 - kontrakt K460 Reservekraft- og UPS-anlegg. 23101 - Bestillinger 2008/252-146 21300/2011 16.09.2011 13.09.

Offentlig journal. Bestilling 31050 - kontrakt K460 Reservekraft- og UPS-anlegg. 23101 - Bestillinger 2008/252-146 21300/2011 16.09.2011 13.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2011 Bestilling 31050 - kontrakt K460 Reservekraft- og PS-anlegg 23101 - Bestillinger 2008/252-146 21300/2011

Detaljer

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Prosjekterande: Oppdragsgjevar: Firmanavn: Sweco Norge AS Firma/Navn:

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

BESTILLINGSLISTE - TILVALG LEILIGHETER

BESTILLINGSLISTE - TILVALG LEILIGHETER BESTILLINGSLISTE TILVALG LEILIGHETER BESTILLINGSLISTE - TILVALG LEILIGHETER BESTILLINGEN GJELDER LEILIGHET NR.: KJØPERS NAVN: ADRESSE:......... TELEFON PÅ DAGTID: E-POST:...... Ferdig utfylt bestillingsliste

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR OMBYGGING AV STORETVEIT SYKEHJEM

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR OMBYGGING AV STORETVEIT SYKEHJEM FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR OMBYGGING AV STORETVEIT SYKEHJEM Bergen Kommunale Bygg 03.09.09 1 Korrigeringer av funksjonsbeskrivelse, Storetveit Sykehjem Korrigering gjelder Ansvar Dato 2 Innhold kap. Tema

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider Dato: 28.04.2015 Side 07.38-1 384.1 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR VVS 384.2 384. TØMMERARBEIDER 384.3 384.01 Generelt Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 4 (201101). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

ROMSKJEMA Gjelder STAS bygg Versjon

ROMSKJEMA Gjelder STAS bygg Versjon Generelt: ROMSKJEMA Gjelder Versjon 1 24.03.2015 Grupperom 1 Gulvbelegg type: 11 mm OSB + 13 SKRÅ HIMLING. Vindu og Dør: Vannboren varme. Lys etter lyspaln Lerret over dør, Akustikk elektrisk. 4141 Zanzibar

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7 OPPEGÅRD FAGHANDEL Innhold Oppegård Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 24.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Filnavn: Ver253 FEF dato: Side 1 av 10 Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

RINGSAKER FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

RINGSAKER FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel RINGSAKER FAGHANDEL Innhold Ringsaker Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

I forbindelse med forestående oppgradering og renovering av Haukelandsveien 28, har det meldt seg behov for midlertidige lokaler til kontorformål.

I forbindelse med forestående oppgradering og renovering av Haukelandsveien 28, har det meldt seg behov for midlertidige lokaler til kontorformål. Konkurransegrunnlag kontorbrakkerigg som erstatning for AHH 1 1. Innledning I forbindelse med forestående oppgradering og renovering av Haukelandsveien 28, har det meldt seg behov for midlertidige lokaler

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO STENSBERGSGATAN 13 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE ANLEGG... 4

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE. Nye sykehjemsrom Sunndal helsetun Funksjonsbeskrivelse PROSJEKT: SAK:

FUNKSJONSBESKRIVELSE. Nye sykehjemsrom Sunndal helsetun Funksjonsbeskrivelse PROSJEKT: SAK: FUNKSJONSBESKRIVELSE Sunndal kommune skal bygge om kontorfløy i bygg 2 på Sunndal helsetun til sykehjemsplasser. Arbeidet omfatter ombygging av kontorer, toaletter og medisinrom til 8 stk. sykehjemsrom,

Detaljer

PORSGRUNN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

PORSGRUNN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel PORSGRUNN FAGHANDEL Innhold Porsgrunn Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord GENERELLE PUNKTER Det skal monteres et nytt nødstrømsaggregat som dekker behovet til Austjord. Nødstrømsaggregatet monteres utvendig ved trafo for hele anlegget. Det er beregnet å støpe en betongplate

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SANDEFJORD FAGHANDEL Innhold Sandefjord Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7 24.27.2 Solavskjerming, Screens Screens I yttervegger skal noen angitte glassfasader (UGF)og alle vinduer solskjermes med gjennomskinnelige screens. Utvendig solavskjerming

Detaljer

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE TORMODSGATE 8 Prosjektnr: Ansvarlig: av: 105640 Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 28.11.2012 1.0 Sameiet Tormodsgate 8 Firesafe Consulting Oslo - Tevlingveien

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Ombygging av kjeller i Varmetekniske laboratorier (VATL), Gløshaugen

Ombygging av kjeller i Varmetekniske laboratorier (VATL), Gløshaugen 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Eiendomsforvaltningen v/geir Nilsen, Institutt for energi- og prosessteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi,

Detaljer

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918 Vardø kommune Vardø kirke Tilstandsrapport med kostnader 2014-06.20 0 20.01.14 Eli Hansen Svein-Are Hansen Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise Trondheim eiendom BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\500000\Vedlikeholdsavdelingen\Idrettsanlegg, markaeiendommer\vedlikeholdstiltak 2014\Leangen idrettsanlegg\ventilasjonsprosjekt\doffin\bilag A.doc Trondheim Eiendom

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder:

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: 00.14.1 SVARDOKUMENT DOKUMENTASJON FRA TILBYDER 1.1 Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: Kontaktperson:.......... Tlf: Faks:.. E-post :.. 1.2 Attester fra myndigheter:

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING I dette kapittel medtas kursopplegg med punkter

Detaljer

Romdata 15:12:54. Utskiftstidspunkt: 29.02.2008. Utvalgskriterier for denne rapporten: Modul A Mikrobiologi. Hovedfunksjon:

Romdata 15:12:54. Utskiftstidspunkt: 29.02.2008. Utvalgskriterier for denne rapporten: Modul A Mikrobiologi. Hovedfunksjon: Romdata Utskiftstidspunkt: 29.02.2008 15:12:54 Utvalgskriterier for denne rapporten: Prosjekt: Hovedfunksjon: UiB - BIObygg Modul A Mikrobiologi Funksjon: (Alle funksjoner) Delfunksjon: (Alle delfunksjoner)

Detaljer

SKIEN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SKIEN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SKIEN FAGHANDEL Innhold Skien Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler Bredt

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva.

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 5 12.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

ing. Per Egil Guttormsen tlf 469 24 297 ing. Bjørnar Helland tlf 971 91 522

ing. Per Egil Guttormsen tlf 469 24 297 ing. Bjørnar Helland tlf 971 91 522 NordARK AS arkitektkontor Postboks 152, 9502 Alta ing. Per Egil Guttormsen tlf 469 24 297 ing. Bjørnar Helland tlf 971 91 522 Altaveien 96, 9513 Alta MVA 996 171 000 NO Alta kommune Alta den tirsdag, 21.

Detaljer

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6 ANSVARS- OG KOSTNADSFORDELING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD MELLOM LEIETAKER OG UTLEIER DRIFT Oversikten viser hvordan ansvaret for gjennomføring av driftsoppgavene og ene for disse tjenestene skal fordeles

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Varmetekniske laboratorier, del 1 ombygging av laboratorieareal i kjeller

Varmetekniske laboratorier, del 1 ombygging av laboratorieareal i kjeller 1 av 4 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Eiendomsforvaltningen v/geir Nilsen, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologiledelse, Institutt for energi og prosessteknikk,

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

Nye Lardal tannklinikk

Nye Lardal tannklinikk Nye Lardal tannklinikk Generelt: Lokalene er beliggende på grunnplanet i sentrumsbygget i Svarstad med direkte tilgang fra parkeringsplassen Aktuelt areal er innenfor den røde streken på tegningene. Hele

Detaljer

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil.

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil. Årvollbrinken Side 1 av 6 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. Hovedfordeling

Detaljer

Kronologisk arbeidsliste for elektriker

Kronologisk arbeidsliste for elektriker Kronologisk arbeidsliste for elektriker Trinn 1: a) Ta ned et strømrack på rom 404 A. b) Ta ned strøm og data på i sone 3 (450 C). c) Ta ned strøm og data i 454 E og ta ned strøm fra utsiden sør på 454

Detaljer

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012 Anskaffelseskatalog Versjon: 3 Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 20.06.2012 avtales 27.10.2011 E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 08.11.2012 avtales 10.05.2012

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG.

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3.2 HOVEDDATA Komponentliste NS 3451 KOMPONENT KOMPONENTNUMMER 311 Bunnledning Stakepunkt 311 Bunnledning Gulvsluk 314 Sanitærarmatur Stengeventil kule 314 Sanitærarmatur Batterier

Detaljer

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt... 3 2 Grenser for lokalisering og systemer... 3 3 ID-nummerering på tegninger...

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Instruks Elektrotekniske anlegg. Til bruk for teknisk vedlikeholdspersonell. Sjølyststranda A-1 Utarbeidet av: 1. ADRESSELISTE. FDV Dokumentasjon. INNHOLDSFORTEGNELSE.

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Dusj Utslagsvask Håndvask i rustfritt stål HC vask HC WC med håndgrep WC Drikkefontene i rustfritt stål Håndvask med berøringsfritt

Detaljer

Post nr. Tekst Frist Ansvar

Post nr. Tekst Frist Ansvar MØTEREFERAT Oppdrag Søgne Rådhus Oppdragsnr. 8110 727 Tema Byggemøte Dato/tid 04.10.2012 / 09:00 Sted Byggeplass Møte nr. 2 4 Referent Halvor Vassbø Neste møte 18.10.2012 / 09:00 Deltakere Morten Abrahamsen

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer