Sørlandet sykehus HF Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja

2 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Konkurransetilsynet Klage på offentlig anskaffelse - Boligsprinkling av Vollan bo- og omsorgssenter Svar på klage fra KOFA 2010/353, AVVIST Saksansv: Innkjøp Saksbeh: Innkjøp 11/ u Helse Sør-Øst RHF Rapportering av tilsyn i SSHF og status på avvik Lukking av avvik Saksansv: Organisasjonsavdeling Saksbeh: Fagavdeling 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Høring - Handlingsplan for kronisk nyresykdom IS-1884 Handlingsplan for forebygging og behandling av kronisk nyresykdom Saksansv: Fagavdeling Saksbeh: Fagavdeling Side l

3 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 25 Personalmappe - Tilbud - stilling som medisinerstudent mllisens ved klinikk for psykisk helse, avdeling for rus og avhengighetsbehandling, SSA, 100% vikar til / I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Fakturaer for utlegg - orginaler sendt til NAV Søgne 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 NPE-sak 2011/ Oversender oppdatert journal Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) Side2

4 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale, sykepleier ved akuttmottaket SSF, 60% vikar 11/ I Tilg. kode: PERS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja- Miljøarbeider ved ARA Døgn Kr. Sand Avgiftning 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 NAV Grimstad Personalmappe - Yrkesskade- Anmodning om skademelding - Side3

5 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: PERS Par.: om 13 jf. Fvl 13 NAV Grimstad Personalmappe - Svar til NAV -Yrkesskade 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Tilbud om utprøving i annen stilling/ annet arbeidsted 11/ N Tilg. kode: PERS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Anestesiavdeling SSF Personal og Arbeidsmiljø Personalmappe - Vedlegg til arbeidsavtale, tom (10%) Side4

6 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Om 13jf Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale, spes.sykepleier int.avd. SSF, 20% fast 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: om 13 jf. Fvl 13 NPE-sak 2010/ Oversender oppdatert journal Saksansv: Internkontroll og beredskap (SID) Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SID) 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Tilrettelegging/omplassering pga. graviditet SideS

7 Offentlig journal Periode: l / N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Barnesenteret Personal og Arbeidsmiljø Personalmappe - Lønnsfastsettelse - 11/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 11/ Barnesenteret Personal og Arbeidsmiljø Personalmappe - Ansettelsesvedtak - Koordinator ved ke.klinikk, barnesenteretlbarneseksjonen SSA/barne- og nyfødtposten SSA, funksjon l år. N Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Medisinsk avdeling SSF Personal og Arbeidsmiljø Personalmappe - Vedlegg til arbeidsavtale, tom Side6

8 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offl 13jf.Fvl 13 NPE-sak 2010/ Oversender oppdatert journal Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale- Sykepleier ved med.post UC, SSA, ekstrahjelp 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 25 Personalmappe - Hospitering ved kirurgisk avdeling SSA Side7

9 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalrnappe - Arbeidsavtale - Medisinerstudent med lisens ved medisinsk klinikk, medisinsk avdeling, SSA 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 25 Personalmappe - Hospitering ved kirurgisk avdeling SSA 11/ u Tilg. kode: PERS Par.: Offl 25 Personalrnappe - Tjenestebevis Side8

10 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved med. post UC, SSA, 50 % vikariat I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Ann Lotte Lorentzen Ansettelse- sommervikar Spes.sykepleier, sykepleier, jordmor, hjelpepleier, barnepleier, sykepl.student, med.student - Flekkefjord Takker ja og arbeidsavtale, sykepleier med post SS, ferievikar 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Line Stad Støverud Ansettelse- Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, jordmor, sykepleier, hjelpe-lbarnepl., sykepl.student, med.student- Kirurgisk klinikk Takker ja og arbeidsavtale - Assistent (2.års spl.student) ved kirurgisk sengepost 3 D, SSA, ferievikar Side9

11 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Markus Hagen Frydenlund Ansettelse- Ferievikar 2012 SSA- Spesialutdannet sykepleier, jordmor, sykepleier, hjelpe-lbarnepl., sykepl.student, med.student- Med. klinikk Takker ja og arbeidsavtale - Assistent (2 års spl.stud) ved med.avd, SSA, ferievikar 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Adeline Stranger Ansettelse- Ferievikar 2012 SSA- Spesialutdannet sykepleier, jordmor, sykepleier, hjelpe-/barnepl., sykepl.student, med.student - Med. klinikk Takker ja og arbeidsavtale- Sykepleier ved med.pol. kreft pol, SSA, ferievikar 11/ u Tilg. kode: PERS Par.: Offl 25 Jesper Øigård Ansettelse- Ferievikar Spes.utd. sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøararbeider, student- Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal Tilbud - ferievikar som assistent ved psykiatrisk avdeling, post B SSA Side lo

12 Offentligjournal Periode: / u Arkivdel: Sakarkiv Tilg. kode: PERS Par.: Offl 25 Sigrid Bakke Ansettelse- Ferievikar Spes.utd. sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøararbeider, student- Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal Tilbud - ferievikar som assistent ved psykiatrisk avdeling, post B SSA 11/ u Arkivdel: Sakarkiv Tilg. kode: PERS Par.: Offl 25 Joakom Bergdal Ansettelse- Ferievikar Spes.utd. sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøararbeider, student- Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal Tilbud - ferievikar som assistent ved psykiatrisk avdeling, post B SSA Saksbeh: Personal og Arbeidsmiljø 11/ u Tilg. kode: PERS Par.: Offl 25 Thea Aanesland Ansettelse- Ferievikar Spes.utd. sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøararbeider, student- Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal Tilbud - ferievikar som assistent (2 års politistudent) ved psykiatrisk avdeling, post B SSA Saksbeh: Personal og Arbeidsmiljø Side l l

13 Offentlig journal Periode: / u Tilg. kode: PERS Par.: Offl 25 Anne-Grethe Toubali Ansettelse- Ferievikar Spes.utd. sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøararbeider, student- Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal Tilbud - timelønnet ekstrahjelp/ferievikar som assistent ved psykiatrisk avdeling, post B SSA 11/ I Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Linn Cecilie Angen Ansettelse- Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleie- og vernepleiestudenter- Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand Takker ja- Miljøarbeider ved ARA Døgn Kr. Sand Avgiftning 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Cegedim Norway AS Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2012 Invitasjon til MSD nasjonalt spesialistsymposium om atrieflimmer, Oslo Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Medisinsk klinikk Sidel2

14 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Sanofi aventis Norge AS Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2012 Invitasjon til kveldsmøte om ablasjon, Kristiansand Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Medisinsk klinikk 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Pasient- og brukerombudet Aust-Agder Pasient- og brukerombudet Aust-Agder- Ber om møte - Pasient- og brukerombudet Aust-Agder- Referat fra møte - Saksansv: Kirurgisk klinikk Saksbeh: Kirurgisk klinikk 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Inger Karine Sunnset Databrukerkontrakt- skjema for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Signert databrukerkontrakt Saksbeh: Dokumentsenter SSA Sidel3

15 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 NPE-sak 2012/ Oversender avdelingens uttalelse Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Forespørsel om spesialisterklæring- Forespørsel om spesialisterklæring - Saksansv: Administrativt arkiv SSF Saksbeh: Administrativt arkiv SSF 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Tilg. kode: U Sakarkiv Par.: Inger Karine Sunnset Taushetserklæringsskjemaer for ansatte som ikke er lønnet av SSHF Signert skjema taushetsplikt Saksansv: Administrativt arkiv SSK Saksbeh: Dokumentsenter SSA Side14

16 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PERS Par.: Offi 13jf.Fvl l3 KLP Personalmappe - KOPI: Innvilgelse av attføringspensjon fra KLP - 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 NPE-sak 2012/ Oversender uttalelse fra gynekologisk avdeling SSA Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 NPE-sak 2012/ Oversender uttalelse, journal, røntgen Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) Side15

17 0/fentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Off1 13jf.Fvl 13 NPE-sak 2012/ Oversender journal Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 12/ u Arkivdel: Tilg.kode: PAS Pasientarkiv Par.: Offl 13jf.Fvl 13 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 NPE-sak 2012/ Oversender journal/røntgen Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) Side16

18 Offentlig journal Periode: l / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P AS Par.: om 13 jf. Fvl 13 NPE-sak 2012/ Oversender journavrøntgen Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: om 13 jf. Fvl 13 NPE-sak 2012/ Oversender uttalelse Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: om 13 jf. Fvl 13 NPE-sak 2012/ Oversender journal Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) Side17

19 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offi 13jf.Fvl 13 NPE-sak 2012/ Oversender uttalelse Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 NPE-sak 2012/ Oversender røntgen Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Carina Kaasene Ansettelse- Sykepleier ved Akuttmottak SSF, 5 x 50-75% st. vikariat Takker ja og arbeidsavtale, sykepleier ved akuttmottaket SSF, 60% vikar Sidel8

20 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offl 13jf.Fvl 13 NPE-sak 2012/ forespørsel om kopi av pasientjournal - Oversender journal Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Regionalt fagdirektørmøte i Helse Sør-Øst Innkalling til fagdirektørmøte i Helse Sør-Øst saksliste Saksansv: Fagavdeling Saksbeh: Fagavdeling 12/ u Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA Sidel9

21 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 NPE-sak 2012/ Oversender uttalelse/journal/røntgen Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P AS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 NPE-sak 2012/ Oversender uttalelse/røntgen Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Signert databrukerkontrakt Side20

22 Offentlig journal Periode: l / I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Signert taushetserklæring 12/ I Dok.dato: Jour.dato: LMS Samhandling mellom Lærings- og mestringssenteret ved Sørlandet sykehus HF og kommunene Oversikt over pasient- og pårørende opplæring, Lungemedisinsk Dagsenter Mars 2012 Saksansv: Lokalt LMS Saksbeh: Lokalt LMS 12/ u Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 PPT for Risør, Tvedestrand og Vegårshei kommune Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA Side21

23 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offi 13jf.Fvl 13 NPE-sak 2012/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Oversender OPG bilde Saksansv: Internkontroll og beredskap (Sffi) Saksbeh: Internkontroll og beredskap (Sffi) 12/ I Tilg.kode: PERS Par.: Offi l3jf.fvl l3 Grete Johanne Johannessen Ansettelse - sykepleier ved Lindrende enhet SSK, 75 % st. fast Takker ja og arbeidsavtale- Sykepleier ved SFK SSK, 10 st fast 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Pasientklage - Svar angående åpning av post. Saksansv: Klinikk for psykisk helse Saksbeh: Klinikk for psykisk helse Side22

24 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P AS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 NPE-sak 2012/ forespørsel om kopi av pasientjournal - Oversender journal Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offl 13jf.Fvl 13 NPE-sak 2012/ Oversender uttalelse/skjema/journal/røntgen Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PAS Par.: Offl l3jf.fvl l3 NPE-sak 2012/ Oversender uttalelse/journal/røntgen Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) Side23

25 Offentlig journal Periode: l / u Helse Sør-Øst RHF Lovkrav og premisser som ligger til grunn for fristfastsettelse og oppfølging av frister Vedrørende oppfølging av brev fra kontroll og konstitusjonskomiteen- fristbrudd og bierverv Saksansv: Fagavdeling Saksbeh: Fagavdeling 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Frode Halvorsen Arbeidsgruppe rehabilitering og habilitering synstap Helse Sør-Øst - oppnevning representanter Svar fra avd. leder Øyeavdelingen Saksansv: Kirurgisk klinikk Saksbeh: Kirurgisk klinikk 12/ u Tilg. kode: P AS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Pasient- og brukerombudet Aust-Agder Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA Side24

26 Offentlig journal Periode: l / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13jf.Fvl 13 Tryg Forsikring Forespørsel om kopi av pasientjournal - Tilleggsopplysninger til forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Psykolog Halvor Kjølstad Pasientskade- Henvendelse angående kopi av journal Saksansv: Klinikk for psykisk helse Saksbeh: Klinikk for psykisk helse 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Radiologisk avdeling SSF Internkontroll og beredskap (Sffi) NPE-sak 2012/ NPE-sak 2012/ Oversender røntgen med beskrivelse - Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) Side25

27 Offentligjournal Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk klinikk Organisasjonsavdeling Dokumentlogg DIPS - Medisinsk avdeling SSHF Dips-dokumentlogg Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Medisinsk klinikk 12/ u Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk Klinikkenes arbeidsutvalg - innkallinger og referater Oppsummering fra møte i klinikkenes arbeidsutvalg Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Medisinsk klinikk Side26

28 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Analyse filter CPAP- Svar henvendelse om analyse av filter Saksansv: Enhet for behandlingshjelpemidler Saksbeh: Enhet for behandlingshjelpemidler 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Fellesavdeling fysio/ergo/sosionomtjeneste Senter for kreftbehandling Fagråd behandlingshjelpemidler SSHF innkalling/referat Kompresjonsterapi kriterier saksframstilling ref sak 4/12 Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Medisinsk klinikk 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Barnesenteret Fagråd behandlingshjelpemidler SSHF innkalling/referat BHM Styringsgruppe sak 6/12 "Stetoskop til hjemmebruk" Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Medisinsk klinikk Side27

29 Offentlig journal Periode: l / u Dok.dato: Jour.dato: Barnesenteret Medisinsk avdeling SSA Medisinsk avdeling SSK Fagråd behandlingshjelpemidler SSHF innkalling/referat BHM styringsgruppe sak 7/12 Bruk av "Enlite glucosesensor" Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Medisinsk klinikk 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Felleavdeling fysio/ergo/sosionomtjeneste Fagråd behandlingshjelpemidler SSHF innkalling/referat Kompresjonsterapi kriterier saksframstilling ref sak 4/12 Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Medisinsk klinikk 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Fellesavdeling fysio/ergo/sosionomtjeneste Fagråd behandlingshjelpemidler SSHF innkalling/referat Kompresjonsterapi kriterier saksframstilling ref sak 4/12- oppnevning representant Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Medisinsk klinikk Side28

30 Offentligjournal Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk klinikk Enhet for behandlingshjelpemidler Medisinsk teknisk avdeling Fagråd behandlingshjelpemidler SSHF innkalling/referat Kompresjonsterapi kriterier saksframstilling ref sak 4/12 - navneforslag fra Fellesavdelingen Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Medisinsk klinikk 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13jf. Fvl 13 Radiologisk avdeling SSK Internkontroll og beredskap (SID) NPE-sak 2012/ NPE-sak 2012/ Oversender røntgen med beskrivelse - Saksbeh: Internkontroll og beredskap (SIB) 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Trafikkmedisin i SSHF - utredning Traftkkmedisin-notat til fagdirektør og klinikksjef Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Medisinsk klinikk Side29

31 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Fellesavdeling fysio/ergo/sosionomtjeneste Traftkkmedisin i SSHF - utredning Traftkkmedisin-notat til fagdirektør og klinikksjef Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Medisinsk klinikk 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Refusjon kompresjonsmateriell- Refusjonskrav kompresjonsmaterieu Saksansv: Enhet for behandlingshjelpemidler Saksbeh: Enhet for behandlingshjelpemidler 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Refusjon kompresjonsmaterieu- Refusjonskrav kompresjonsmaterieu Saksansv: Enhet for behandlingshjelpemidler Saksbeh: Enhet for behandlingshjelpemidler Side30

32 Offentlig journal Periode: u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 25 Personalmappe - Tilbud - stilling som medisinerstudent mllisens ved klinikk for psykisk helse, avdeling for rus og avhengighetsbehandling, SSA, 100 %vikar til I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA I Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Tilskudd - prosjekter l tiltak knyttet til utvikling av habiliteringstjenester til barn og unge- iverksetting av tiltak i handlingsplanen Tilskudd til prosjekter l tiltak knyttet til utvikling av habiliteringstjenester til barn og unge - iverksetting av tiltak i handlingsplanen Saksansv: Medisinsk klinikk Saksbeh: Medisinsk klinikk Side31

33 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Sør-Øst A Forskningsprosjekt - Sammenlikne sikkerhet ved assistert og selvadministrert subkutan injeksmon av trastuzumab på pasienter som får adjuvant terapi for operabel HER2-positiv tidlig brystkreft (2010/354 B)- Erik Wist KOPI: Vedtaksbrev 2012/354 B- sammenlikne sikkerhet ved assistert og selvadministrert sukutan injeksjon av trastuzumuab på pasienter som får adj uvant terapi for operabel HER2-positiv tidlig brystkreft Saksansv: Forskning Saksbeh: Forskning 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Sør-Øst A Forskningsprosjekt- 2012/466D Simple - Finn Tore Gjestvang KOPI: Informasjon om vedtak -2012/466D Simple Saksansv: Forskning Saksbeh: Forskning 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Manglende innmelding i KLP Side32

34 Offentlig jo urna! Periode: / u Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Svar på brev om manglende innmelding i KLP 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Fagavdeling Kirurgisk klinikk Implementering av fødeveileder ved SSHF Implementering av fødeveilederen- forslag til rapport- svarfrist høring ll.april Saksansv: Fagavdeling Saksbeh: Fagavdeling Side33

35 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Oppsigelse 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale- Assistent (2.års spl.student) ved kirurgisk sengepost 3D, SSA, ferievikar 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale - Assistent (2 års spl.stud) ved med.avd, SSA, ferievikar Side34

36 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved med.pol. kreft pol, SSA, ferievikar 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Pesonalmappe- Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Saksbeh: Smittevernenheten 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Pesonalmappe- Takker ja og arbeidsavtale, sykepleier med post SS, ferievikar Side35

37 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 NAV Kristiansand Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokwnentsenter SSK Saksbeh: Dokwnentsenter SSK 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf Fvl 13 Tennant Forsikring Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokwnentsenter SSK Saksbeh: Dokwnentsenter SSK 12/ I Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf Fvl 13 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokwnentsenter SSA Saksbeh: Dokwnentsenter SSA Side36

38 Offentligjournal Periode: / I Tilg. kode: P AS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA 12/ I Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Dokumentsenter SSA Saksbeh: Dokumentsenter SSA Side37

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28072014 -

Offentlig journal Periode: 28072014 - 05082014 Offentlig journal Periode: 28072014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00761-12 X Dok.dato: 30072014 Jour.dato: 30072014 Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23032015 -

Offentlig journal Periode: 23032015 - 31032015 Offentlig journal Periode: 23032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00169-41 S Dok.dato: 04122014 Jour.dato: 27032015 Utviklingsenheten - Marit Kise

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08072013 -

Offentlig journal Periode: 08072013 - 16072013 Offentlig journal Periode: 08072013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-44 X Dok.dato: 27062013 Jour.dato: 11072013 Bedriftshelsetjenesten - June Taje

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14012013 -

Offentlig journal Periode: 14012013 - 23012013 Offentlig journal Periode: 14012013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00041-16 U Dok.dato: 15012013 Jour.dato: 16012013 Tilg. kode: U Par.: Divisjon for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13042015 -

Offentlig journal Periode: 13042015 - 21042015 Offentlig journal Periode: 13042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-71 X Dok.dato: 08042015 Jour.dato: 13042015 Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23022015 -

Offentlig journal Periode: 23022015 - 03032015 Offentlig journal Periode: 23022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00059-20 U Dok.dato: 25022015 Jour.dato: 27022015 Medisinsk teknologi og e-helse

Detaljer