Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening."

Transkript

1 ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014

2 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, spre kunnskap og interesse for båtbruk og sjøvett og ivareta medlemmenes interesser som båtbrukere overfor myndigheter og samfunn. Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av annen båtforening som er registrert i Frivillighetsregisteret. Enhver båtinteressert som ønsker å støtte foreningen og arbeide for foreningens formål er velkommen som medlem. Medlemskapet gir stemmerett ved personlig frammøte på årsmøtet. Ved innmelding får du utlevert foreningens årbok hvor foreningens vedtekter og regler for bruk av havnen finnes. Her finner du også en del praktiske opplysninger om tillitsvalgte, priser, rutiner og annet. Årboken gis ut hvert år. Opplysninger om priser og annet som oppdateres oftere vil du finne på internett og oppslått i havna. Samtidig forventer vi at du som medlem deltar i dugnadsarbeid og tar i mot de tillitsverv du eventuelt måtte bli valgt til og selvfølgelig også at du retter deg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder. Miljø og sikkerhet er et av foreningens viktigste satsingsområder og det blir lagt stor vekt på dette i havnen. Vi håper du vil trives i havnen og ser fram til å treffe deg både her og på sjøen! Styret i Jåttåvågen Båtforening Styret i Jåttåvågen Båtforening Driftsleder Rune Myklebust FAKTA OM FORENINGEN: Enhetsnr.: Adresse: Gamle Jåttåvågen 69, 4020 STAVANGER Postadresse: Gamle Jåttåvågen 69, 4020 STAVANGER Telefon: Mobiltelefon: E-postadresse: Hjemmeside: Driftsleder: Rune Myklebust Mobiltelefon: Kontortid: Torsdag i perioden april-oktober Arbeidstid: Mandag fredag Daglig drift av havn og forening ivaretas av driftsleder. Driftsleder er underlagt styret ved leder og har ansvar for og gjennomfører den daglige drift av foreningen. Foreningen er medlem av Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). Sjekk ut våre nettsider på 2

3 Beskrivelse av foreningens havn/miljø og sikkerhet BESKRIVELSE AV FORENINGENS HAVN, MILJØ OG SIKKERHET Havnen ble tatt i bruk våren -92 og har ca. 360 båtplasser fordelt på ca bryggemeter. Opplagsplassen rommer båter. For øvrig har foreningen klubbhus og diverse bygninger tilknyttet daglig drift. Ryfylke Friluftsråd har tilhold på samme område som foreningen. Maskiner og utstyr: Wise 20 t. selvgående portalkran. Kapasitet båter opptil 20 tonn med maks bredde 4,4 m. Utstyr og lokaler til disposisjon for medlemmene: Klubbhus. Til bruk ved møter og annet. Leies ut til arrangement. Havnekontor og messe. Østre ving på kranhall, andre etasje. Kaffe, internett og minikjøkken. Toalett og dusjbrakke. Ved Klubben, fjellet ved minneplassen. Nøkkelkort nødvendig. Maste- og jollekran Max. last 250 kg (ikke godkjent for personløft). Mastestativ. Bak kranhall. Til vinterlagring av master tilhørende båter som står på land. Mastevogn. Står parkert ved mastestativ. Snekkerbod/verksted. Vestre ving på kranhall. Inneholder høvelbenker, bygningssag og verksted. Kan være stengt i perioder. Miljøcontainer for farlig avfall. Plassert på spyleplass. Adgang med strømkort. Regler for bruk er oppslått ved de forskjellige fasiliteter. Tilgang fås ved nøkkelkort eller strømkort som kan kjøpes på havnekontoret. MILJØ OG SIKKERHET Regelverk for bruk av og arbeid i havna og på opplagsplass er utarbeidet og finnes i denne årboka. Det er også montert livbøyer og brannslukningsapparat i hele havna med meters mellomrom samt redningsleidere på enden av alle flytebryggene og på flere utriggere. FOREBYGGELSE AV BRANN I HAVNA BRUK AV VARMEAPPARAT MED BRENNERE I HAVNA. Varmeapparat med brennere type gass, danskebysse eller dieselelektrisk skal ikke benyttes uten at man er tilstede. Grunnen til dette bør være innlysende. Både egen og andres båter samt brygger utsettes for unødvendig fare ved slik bruk. Sørg alltid for skikkelig vedlikehold av de varmekildene som finnes ombord. Kun godkjente elektriske fastmonterte ovner er tillatt som oppvarming når båten er uten tilsyn. Vifteovner er forbudt! Bruk av varmekilder som byggtørker i provisoriske båt telt på opplagsplass er forbudt da dette er meget brannfarlig. BRANNSLUKNINGSUTSTYR Alle båter skal ha godkjente brannslukningsapparat montert om bord. Brannslukningsapparater og brannslanger er utplassert på lett tilgjengelige plasser på hver flytebrygge, opplagsplass, klubbhus og kranhall. Se forøvrig anvisning på områdekart. OLJESØL I HAVNA Sjøoverflaten i havnen skjemmes stadig av oljeforurensing. Vi ber derfor deg som båteier å jevnlig sjekke om det fins olje/dieselrester i kjølsvinet. For å unngå oljesøl, sørg for rent kjølsvin! Foreningen har gått til innkjøp av oljesugeputer som selges til medlemmene for selvkost. Henvend deg til havnekontoret. Ved bruk av automatisk lenseutstyr pumpes dette rett på sjøen og konsekvensene for foreningen og den enkelte båteier kan bli store, spesielt om utslippene fører til utrykninger fra brannvesenet eller KLIF. Har du automatisk lensepumpe ombord sørg for at nivåbryteren er plassert så høyt at pumpa ikke hiver ut evt. oljefilm som ligger på toppen av bunnvannet. Tilsøling av havna med olje og annet blir slått hardt ned på, uansett årsak! SKITNE ARBEIDER Det er innført eget regelverk for fjerning av bunnstoff. Disse reglene kan også gjøres gjeldende for tilsvarende skitne arbeider. At det er innført regler for de skitneste arbeidene fritar selvfølgelig ingen fra å vise hensyn. Avtal med de som står rundt deg hvis du skal utføre våte eller skitne arbeider. Det samme gjelder hvis du utfører lakkarbeider eller lignende ømfintlige arbeid. 3

4 Innhold: VELKOMMEN TIL JÅTTÅVÅGEN. FAKTA OM FORENINGEN side 2 BESKRIVELSE AV FORENINGENS HAVN /MILJØ OG SIKKERHET side 3 INNHOLDSFORTEGNELSE side 4 STYRETS NAVN, ADRESSER OG TELEFONER. side 4 DRIFTSFORUM side 5 KRANFØRERE side 5 KONTINGENTER OG AVGIFTER side 6 LEDEREN HAR ORDET side 8 STYRETS ÅRSBERETNING side 9 STYRETS ÅRSBERETNING side 10 ÅRSMØTE PROTOKOLL side 11 INFO TIL MEDLEMMENE side 12 FORTØY RIKTIG - BRUK RIKTIGE FORTØYNINGER side 15 ELEKTRISK ANLEGG, OPPLAGSPLASS OG HAVN side 16 SIKKERHETSINSTRUKS FOR TILKNYTNING TIL STRØM PÅ OPPLAGSPLASS. side 17 KART OVER FORENINGENS OMRÅDE side 18 SIKKERHETSINSTRUKS FOR TILKNYTNING TIL STRØM PÅ FLYTEBRYGGER side 20 RUTINER FOR LANDSETTING, OPPLAG OG SJØSETTING side 21 SKJEMA FOR LAND/SJØSETTING side 22 REGLEMENT FOR TILDELING OG BRUK AV BÅTPLASSER side 23 SØKNADSKJEMA side 24 REGLEMENT FOR LANDSETTING, OPPLAG OG SJØSETTING side 25 OVERSIKTSBILDE BÅTHAVN side 26 VEDTEKTER FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING side 28 AVFALLSHÅNDTERING I HAVNEN side 30 Styret i Jåttåvågen båtforening 2013 STYRET: NAVN ADRESSE TELEFON Leder: Terje Løland 4020 STAVANGER / Nestleder: Ole Tom Tufte 4017 STAVANGER / Drift Styremedlem: Egil Egeland 4018 STAVANGER HMS Styremedlem: Svein Olav Joakimsen 4020 STAVANGER Web Styremedlem: Kurt Wiig 4344 ORRE / Varamedlem: Asbjørn Skoge 4318 SANDNES Varamedlem: Egil Schanche 4032 STAVANGER Revisor: Kåre Warland 4018 STAVANGER / Valgkomité: Kristen Robertsen 4326 SANDNES

5 Driftsforum Forumet ledes av et styremedlem og består for øvrig av tre til fem medlemmer samt kranførere. Styrets representant og de andre medlemmene utpekes av styret på første styremøte etter årsmøtet. Samtlige medlemmer i forumet betraktes som tillitsvalgte. Forumet har følgende mandat: I samarbeid med driftsleder å bidra til: - Kontroll og vedlikehold av havnens innretninger - Kontroll av strømforbruk/kabler - Kontroll av fortøyninger/strekkavlastere - God kommunikasjon med medlemmene Driftsforum har ansvar for planlegging og gjennomføring av dugnader og deltar på disse. NAVN ADRESSE TELEFON Steinar Skadberg 4044 HAFRSFJORD Torstein Omdal 4042 HAFRSFJORD Tor O. Bjelland 4330 ÅLGÅRD Arthur Olav Hatleskog 4050 SOLA Kranførere Det er fortrinnsvis driftsleder som skal kjøre foreningens kran. I tillegg er det oppnevnt krankjørere for å avlaste i travle perioder og ved sykdom. Disse utfører krankjøring kun etter avtale med driftsleder/havnekontor. Følgende er oppnevnt til å kjøre kranen: NAVN ADRESSE TELEFON Driftsleder 4317 SANDNES / Kristen Robertsen 4326 SANDNES / Bjørn Løland VOLL Styret i Jåttåvågen båtforening 2014 Leder: Terje Løland Nestleder: Ole Tom Tufte Styremedlem: Svein O. Joakimsen Styremedlem: Kurt Wiig Styremedlem Egil Egeland Varamedlem: Asbjørn Skoge Varamedlem: Egil Schanche 5

6 Kontigenter og avgifter 2014 Prisene blir indeksregulert pr. 1/1 hvert år Foreningens betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager hvis ikke annet er angitt! Årsavgifter: Medlemskontingent (fra 1/1 til 31/12) kr. 500,- Medlemskontingent pensjonister (over 64 år) (fra 1/1 til 31/12) kr. 400,- Medlemskontingent KNBF kr. 120,- Medlemskontigent Ryfylke Friluftsråd (for de med båt i havnen) kr. 50,- Obligatorisk for alle med fast båtplass i løpet av året. Bryggeavgift pr. m. brygge, flytebrygger (gjelder c/c utliggere) kr. 708,- Bryggeavgift pr. m. brygge, molobrygger, trebrygge kr ,- Miljøavgift pr. m.brygge kommunalt pålagt kr. 100,- Jolleskur kr. 820,- Tillegg for lengde: Båter på 30, 31 og 32 fot kr. 138,- Båter på 33, 34 og 35 fot kr. 277,- Båter på 36, 37 og 38 fot kr. 415,- Båter på 39, 40 og 41 fot kr. 554,- Båter på 42, 43, 44 og 45 fot kr. 692,- Kranavgifter: Inntil 15 minutt til rengjøring av undervannskrog er inkl. i enhetspris ved opptak. Båter som tas opp mandag skal ut igjen senest torsdag, båter som tas opp tirsdag skal ut igjen senest fredag, båter som tas opp torsdag skal ut igjen senest mandag, båter som tas opp fredag skal ut igjen senest tirsdag. Det er vanligvis ingen krankjøring onsdag, lørdag og søndag og heller ikke om kveldene. Det er ingen vaktordning i ferier, det henvises til kran-/lastebilfirmaer i distriktet. Båter til og med 24 Land- eller sjøsetting kr. 420,- Båter fra 24 til og med 34 Land- eller sjøsetting kr. 590,- Båter fra 34 til og med 38 Land- eller sjøsetting kr Båter fra 38 til og med 42, Land eller sjøsetting kr ,- Båter over 42, Land eller sjøsetting kr ,- Båter som tas opp for besiktigelse og ikke skal settes i krakk kan henge i kran inntil 20 minutt for enkel avgift. Deretter beregnes avgift for båt hengende i kran.for båter som er spesielt vanskelige å heise kan kranfører bestemme at avgift for båt hengende i kran skal benyttes uansett størrelse! Båt hengende i kran pr. påbegynt kvarter (for ekstra spyling og lignende) kr. 315,- Tilleggsgebyr ved utrykning med kran (skader, havari etc.) utenom arbeidstid kr ,- Andre avgifter: Dugnadsgebyr (ikke utført dugnad) kr ,- Månedsleie utliggerplass kr. 556,- Månedsleie molo/trebrygge kr. 781,- Strømavgift pr. kwh, reguleres ¼ og 1/11 kr. 1,50 Ladekort for strøm kr. 100,- 6

7 Kontigenter og avgifter 2014 Prisene blir indeksregulert pr. 1/1 hvert år Foreningens betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager hvis ikke annet er angitt! Tilknytningsavgift strøm brygger. kr ,- Obligatorisk for alle båtplasser som har strøm. Kr. 600,- avskrives hvert påbegynte kalenderår. Døgnpris for overligget tidsfrist etter vinteropplag/vårpuss (første 14 dager) kr. 250,- For sjøsetting etter vinteropplag: Tidsfrist henholdsvis 15/4 for midtgang og 30/4 på sider. Vårpussperiode er tiden fra vinteropplaget opphører til fellesferien. Døgnpris for overligget tidsfrist på land etter 14 dager kr. 100,- Ekstra vinteropplag til 14. mai kr ,- Må forhåndsbestilles/betales. Ikke refunderbart. Opplag på land pr. måned utenom vinteropplag og vårpussperiode kr. 515,- Vinteropplag på land for båter til og med 24 kr Vinteropplag på land for båter fra 24 til og med 34 kr. 945,- Vinteropplag på land for båter fra34 til og med 38 kr ,- Vinteropplag på land for båter over 38 kr ,- Vinteropplag i havnen utliggerplass kr ,- Vinteropplag i havnen molo/trebrygge kr ,- Leie av klubbhus pr. dag/kveld inkl. gulvvask kr ,- Leie av klubbhus pr. dag/kveld inkl. gulvvask ikke medlemmer kr ,- Depositum klubbhus kr ,- Nøkkelkort til toaletter, messe o.a. kr. 100,- Leie av enkel krakk for vinteropplag kr. 675,- Leie av dobbel krakk for vinteropplag kr ,- Leie av seilkrakk for vinteropplag kr ,- Leie av STOR seilkrakk for vinteropplag kr ,- Purring på forfalte avgifter kr. 65,- Festeavgifter: Festeavg. for båt til og med 24 kr ,- Kr ,-- Avskrives med en gang/kr ,- avskrives deretter hvert påbegynte kalende Festeavg. for båt fra 24 til og med 34 kr ,- Kr ,- Avskrives med en gang/kr ,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår. Festeavg. for båt fra 34 til og med 38 kr ,- Kr ,- Avskrives med en gang/kr ,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår. Festeavg. for båt over 38 kr ,- Kr ,- Avskrives med en gang/kr ,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår. Festeavgift for båt over 42 kr ,- Kr ,- Avskrives med en gang/kr ,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår. For å oppnå medlemspriser må man ha vært medlem i foreningen i minst 3 måneder eller ha båtplass i havna. For øvrige medlemmer tilkommer 50 % tillegg på alle priser! Forøvrig henvises til foreningens regelverk. 7

8 Lederen har ordet! Hvem er KNBF? Alle medlemmene som har båtplass i havna betaler noe mer enn bare medlemskontingenten og for båtplassen. Det betales medlemskontingent til både KNBF og Ryfylke Friluftsråd i tillegg til en kommunalt pålagt miljøavgift. Dette er obligatorisk for medlemmer med båtplass. Den kommunalt pålagde miljøavgiften er i stor grad midler som foreningen selv skal bestemme over, riktignok i samråd med faglig råd eller Stavanger kommune. Midlene skal brukes til investering i miljø eller miljøfremmende tiltak. Når det gjelder Ryfylke friluftsråd og KNBF betaler vi en årlig kontingent som tilsvarer prisen av 2 pakker med sommerkoteletter på Samvirkelagene inne i Ryfylke, og jeg våger påstanden om at foreningen og det enkelte medlemmet får mye igjen for disse pengene. Jeg oppfordrer dere alle til å besøke nettstedene til KNBF og Ryfylke friluftsråd for å se hva kontingenten blir brukt til. Hos Ryfylke friluftsråd ser dere at aktiviteten de gjennomfører, stort sett er i båtfolkets interesse. KNBF forteller tydelig hva vi får igjen som medlemsfordeler og hvilke fordeler vi kan benytte oss av. Blant annet forsikring, rabatter på utstyr, juridisk førstehjelp, sikkerhetsbesiktigelse og mye mer. Informasjon om alle fordelene finner dere på KNBF sine nettsider. En av fordelene, som ikke er beskrevet skikkelig, er den kollektive forsikring av alle KNBF-medlemmers uforsikrede småbåte. Jeg er sikker på at det er mange små båter i vår forening som ikke er skikkelig forsikret, jolla f.eks. Fra første juli i fjor var alle disse dekket av en forsikring. Greit å ta med seg, da mange har feil, dobbel eller ingen forsikring på disse farkostene. KNBF skriver: Småbåter er normalt forsikret gjennom hus- eller hytteforsikring når de er innelåst i forbindelse med hus/hytte. Når båten brukes, gjelder ikke hus/hytteforsikringen. Se for dere følgende scenario; Sønnen i huset tar gummibåten med påhengsmotor en tur og er uheldig og kjører på et badende barn. Barnet blir varig skadet og invalid for resten av livet. Familien får et erstatningskrav på 8 millioner. Heldigvis er dette uhyre sjeldne situasjoner, men hvis den skulle oppstå, er det nesten umulig å håndtere for en vanlig familie. Det er i en slik situasjon denne forsikringen kommer til anvendelse. KNBF ønsker ikke at medlemmene skal komme opp i slike vanskelige situasjoner, så denne kollektive ansvarsforsikringen var løsningen på problemet. Vi har fått en borgerlig regjering som gikk til valg på avgiftslettelser. Da er det besynderlig at de kort tid etter tiltredelse innfører økt avgift på avgiftsfri diesel KNBF er vårt beste talerør i denne saken og de eneste vi kan stole på taler vår sak overfor myndighetene. Støtt opp om KNBF, for de arbeider for oss! Til de av dere som ennå ikke har fått båtplass, eller som er medlem av andre årsaker så er det fullt mulig å oppnå disse fordeler ved å gi beskjed til havnekontoret at dere ønsker å være medlem i KNBF og/eller Ryfylke Friluftsråd. Så vil vi sørge for at dere meldes inn på samme vilkår som medlemmene med båtplass. På vegne av styret, ønsker jeg alle en god og sikker båtsommer! Jeg Håper du får mange flotte naturopplevelser enten du er på langfart eller i Ryfylkebassenget. God sommer! Vennlig hilsen Terje Løland 8

9 Styrets årsberetning 2013, 45. driftsår. Jåttåvågen Båtforening har pr medlemmer hvorav 344 medlemmer har båt i havna. I perioden har der vært gjennomført 1 ordinært årsmøte, 9 styremøter og 2 dugnader. Antall søkere på venteliste pr. 31/12/2013 er 191, pr. 1/1/ Det er tildelt 17 båtplasser til nye båteiere på ventelisten. De lykkelige båteiere har ventet på båtplass siden 2003 eller lenger. Foreningen har fortsatt fokuset på miljø, vedlikehold, sikkerhet og investeringer i fremtidig bruk av havna., Representasjon Også dette året har styrets leder hatt lederrollen i Stavanger båtforeningers fellesråds arbeidsutvalg. Vår driftsleder har deltatt som administrator og sekretær for arbeidsutvalget. Rådsmøte her ble avholdt 25/9/13. Arbeidsutvalget har stort sett arbeidet med handlingsplanen og driftsavtalen. Vi forsetter vår deltagelse i fellesrådet i hvert fall frem til neste rådsmøte. Det er opprettet et Faglig råd for småbåthavnene i Stavanger kommune. Rådets arbeid vil fremover være mer rettet inn på selve driften av foreningene. Handlingsplan og driftsavtale med Stavanger kommune. Handlingsplanen og driftsavtalen ble den 28/11/13 vedtatt av formannskapet. Det arbeides nå med å legge føringer for hvordan bestemmelsene i avtalen skal gjennomføres. Faglig råd og Stavanger Kommunes administrasjon utarbeider for tiden standarder for risiko og sikkerhetsanalyser, samt avfalls og miljøplaner som skal brukes av alle foreningene. Jåttåvågen båtforening har tidligere utarbeidet dette og har langt på vei innført rutiner som er i tråd med de planene som måtte komme. Sikkerhet & vakthold Styret har i løpet av flere årsmøter fremmet saker som går på sikring og vakthold av havneområdet, bryggene og båtene. Dette for å få medlemmenes tilbakemelding på hva som er ønskelig av sikring av anlegget. Årsmøtene har her gitt oss beskjed om at det pr i dag ikke er ønskelig med noen fysisk sikring. Det er i løpet av året montert nytt utstyr for overvåking av havnen og vi vil sannsynligvis i løpet av 2014 bli i stand til å tilby medlemmene oversiktsbilder på våre websider. Oppløsningen i det nye utstyret er kraftig forbedret slik at vi har mulighet for bildebehandling og dermed økt mulighet for gjenkjenning. Men, medlemmene må være klar over at vi ikke har lov til å lagre mer enn 7-14 dager, så om vi skal ha en mulighet for å bruke anlegget for bedre oppklaring av eventuelle skadeverk, tyveri osv, er det viktig at medlemmene faktisk sjekker sine båter regelmessig. Det har i løpet av året kun vært rapportert noen få innbrudd i båtene. Det er satt opp hjertestartere på kjøkkenet i klubbhuset og i gangen inn til kontoret/messa og 8 medlemmer har til nå fått opplæring i bruken. KNBF KNBF gjør i forbindelse med momsrefusjonsordningen til frivillige organisasjoner en god innsats for sine medlemsforeninger. Jåttåvågen båtforening har i år fått returnert ca. 70 % av momskostnadene for KNBF region sør gjennomførte sitt styremøte den 24/9/13 i vårt klubbhus, der deltok assisterende generalsekretær. KNBF region sør arbeider med utplassering av fortøyningsbøyer i samarbeid med Ryfylke friluftsråd og er ellers fortsatt opptatt med å planlegge det neste båttinget som kommer til å gå av stabelen her i regionen våren Hjemmesiden & årbok Styret har også i 2013 holdt internettsidene til foreningen à jour og vi håper at medlemmene bruker disse aktivt. Styret tror at medlemmene finner den informasjonen de behøver på nettstedet, men om det er annet som ønskes lagt ut er det bare å ta kontakt med styret med innspill. Styret har begynt arbeidet for å tilpasse sidene for å gjøre det mulig for mer dynamiske sider som passer flere nettleserplattformer som nettbrett og mobil. Det skal også bli en mulighet for å kunne abonnere på endringer, ved å registrere seg med en e-postadresse på sidene. Vi oppfordrer dere som er på FB om å bli med i JBF sin gruppe. De fleste bruker i dag internett og epost, men styret er også opptatt av at vi skal kunne nå frem til de av våre medlemmer som ikke bruker elektroniske media, så det vil ikke bli slutt på årbok eller oppslag ennå. Årboka som blir gitt ut i 2014 blir nok den siste i den form den fremstår i dag og erstattes av en håndbok, samt eventuelt et mindre hefte som gis ut i forbindelse med årsmøtene. Bruk Internettsidene og Gi beskjed hvis du syns noe mangler. Drift og vedlikehold brygger og opplagsplass Arbeidet med å skifte ut utriggere, klosser og bolter i C-profiler på bryggene har pågått igjennom hele Samtidig monteres redningsleider på annenhver gangbar utrigger som skiftes ut. Vi har i dag ikke full dagtids kapasitet i driftsutvalget som deltar i dugnadene med utskifting og vedlikehold, så arbeidet her går nok derfor litt senere enn det har gjort tidligere. Styret har vært inne på tanken om å leie inn personell til å være med på dette. Dette ville være en dyr løsning og ikke nødvendigvis føre til raskere utskifting, siden vi da må bruke midler på innleie av arbeidskraft i stedet for utriggere og redningsleidere. Styret har derfor akseptert at monteringen tar lengre tid. Det blir gjennomført dykkerinspeksjon av C og D bryggens fortøyningssystem denne vinteren. nale myndigheter i så måte. 9

10 Det er også arbeidet med montering av brannslukkeutstyr på brygger og opplagsplass. Arbeider med å få separert toalettbrakka fra resten av anlegget på opplagsplass er startet slik at vi vil kunne opprettholde toalettilbudet også om vinteren. Husk at nøkkelkortet også gir dere tilgang til messa og toalettet der. Det elektriske anlegget fungerer stabilt og godt. Det utredes fortsatt hvilke muligheter vi har økonomisk og praktisk til å bygge om strømsøylene på bryggene til et såkalt RFID-system med ladeterminal. Kjøp og bruk av strøm vil da bli selvbetjent, og kan gjøres til alle døgnets tider. Et slikt system vil også øke bevisstheten rundt forbruket og gi den enkelte bruker bedre kontroll over det. Samtidig vil det redusere arbeidet med å administrere dette. Miljøavgift Stavanger kommune pålegger nå alle kommunale båtforeninger å kreve inn miljøavgift som skal gå til miljøtiltak i de enkelte havnene. Dette er et resultat av den nylig vedtatte handlingsplan og driftsavtale. Saken ble i hovedsak vedtatt slik som administrasjonen la saken fram, men fellesrådet fikk i formannskapet gjennomslag for at foreningen skulle forvalte disse midlene selv, da etter gitte regler. Det vil bli gitt utførlig tilbakemelding på dette i årbok og på nett så snart detaljene rundt miljøfond og bruken av midlene er avklart. Det er klart er at miljøavgiften er et middel for å heve miljøstandarden i Stavangers småbåthavner, og er med på å tvinge alle foreninger til å prioritere miljø. Styret mener at vi i Jåttåvågen båtforening allerede har kommet langt i miljøarbeidet, og vi vil med vårt tankesett ikke ha noen særlige utfordringer med å imøtekomme eventuelle pålegg fra sentrale eller regionale myndigheter i så måte. 10 Drift og vedlikehold portalkran. Kranen er sertifisert og vinsjene er overhalt. Arbeidet med å skifte drivmotorene ble igangsatt umiddelbart etter vinteropptaket. Arbeidet sluttføres i god tid før utsettingen av båter starter til våren. Klubbhuset Klubbhuset har vært utleid 18 helger samt enkelte dager til medlemmer og andre i løpet av Klubbhuset er også jevnlig utleid til kursvirksomhet. Klubbhuset fungerer bra og brukerne er fornøyd. Det er montert ny oppvaskmaskin og klubbhuset er blitt malt. Fremtiden Selv om veldig mye av styrets arbeidsoppgaver er knyttet direkte til drift av havn og forening, forsøker vi å se fremover. Styret gjennomførte høsten 2013 en spørreundersøkelse. Styret fikk i undersøkelsen en del svar som er med å påvirke styrets arbeid i lang tid fremover. Dette sammen med krav fra Stavanger kommune danner rammen for foreningens planlegging fremover. Vi fikk noen tilbakemeldinger på selve undersøkelsen. Mange positive kommentarer, flere konstruktive forslag, men også noen få negative kommentarer. Styret takker igjen alle som deltok i undersøkelsen og for alle tilbakemeldinger. Styret og driftsutvalget hadde en gjennomgang av spørreundersøkelsen på en samling vi gjennomførte i november. Oppsummering av undersøkelsen vil bli lagt ut på nettet når den er ferdig. De vanlige påminnelser helt til slutt Brudd på regelverk blir påpekt med en gul plastlapp på båten som forklarer hva som må rettes opp innen en gitt frist. Denne fristen vil stort sett være 14 dager styret forutsetter at alle båteiere sjekker båten sin minst en gang i uken. Er du i tvil om hva lappen gjelder anbefaler vi deg å ta kontakt med havnekontoret. Fortøy båten i henhold til regelverket Pass på strømforbruket ditt og det elektriske anlegget ombord Husk å melde om endringer i adresse, e-post og telefon! Posten ettersender ikke i ubegrenset tid! Parkering på molo, husk å følge reglene for bruk av parkerings plasser på moloen. Viktig å sørge for at du parkerer slik at du ikke er til hinder for andre kjøretøyers ferdsel. Spesielt viktig i forhold til utrykningskjøretøy Styret i Jåttåvågen Båtforening 2013 Terje Løland Ole Tom Tufte Halvor Aaslestad Leder Nestleder Styremedlem Kurt Wiig Styremedlem Egil Egeland Varamedlem Svein Olav Joakimsen Styremedlem Fjalar Almèn Varamedlem Jåttåvågen Båtforening trenger flere frivillige til forskjellige oppgaver! Foreningen blir i dag drevet, foruten Driftsleder, på frivillig basis av medlemmene. De er med i styret, men også i driftsutvalg og i dugnadsgjenger. Dette er viktig for at vi fortsatt skal ha en flott havn og en godt drevet forening. Derfor ønsker vi å komme i kontakt med flere som kan tenke seg å bidra innen en rekke praktiske oppgaver. Vi trenger folk som er nevenyttige, litt tekniske og som l iker utfordringer. Vi kan bidra med et godt og hyggelig miljø i maritime omgivelser og i tillegg kan vi tilby nytrukket kaffe og noen andre goder. Kontakt: Ole Tom Tufte på tlf.:

11 Årsmøteprotokoll 2013 Jåttåvågen Båtforening Protokoll fra årsmøte i Jåttåvågen Båtforening, avholdt torsdag 30. januar 2014 i klubbhuset. Leder i foreningen, Terje Løland, ønsket velkommen og åpnet årsmøtet kl. 18:00. Det var 35 medlemmer til stede. 1.Valg av ordstyrer. Oddvar Vårlid ble valgt til ordstyrer. 2.Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokoll. Per Knudsen ble valgt til referent. Johan Kåre Gjølme og Asbjørn Olsen ble valgt til å underskrive protokoll. 3.Godkjenne innkalling og saksliste. Innkalling og saksliste ble godkjent. 4.Behandle årsberetning. Styrets årsberetning ble lest av ordstyrer. Det ble ytret ønske om at neste årsberetning kunne legges ut på foreningens nettsider i forkant av møtet for å gi medlemmene anledning til å sette seg inn i denne. Årsberetningen ble karakterisert som fyldig, god og dekkende. Årsberetningen ble godkjent. 5.Årsregnskap og revisjonsberetning. Gunnar Strøm gjennomgikk årsregnskapet og revisjonsberetningen samt orienterte om budsjettet for Behandle revidert årsregnskap og revisjonsberetning for Det ble reist spørsmål/kommentarer om følgende: Avsetning bryggefond Styret opplyste at dette vil bli gjennomgått på nytt og bli rettet opp i etterkant hvis det er gjort feil. Drift og investering Det vil bli sett nærmere på hvorledes dette vil bli gjort i fremtiden for å gjøre det enklere å ha oversikt over hvilke utgifter går til drift og hvilke til investeringer. Avsetning utviklingsfond Avsatte midler til eventuelle behov for fremtidige utbygginger. Årsregnskap godkjent 5.2. Orientere om budsjett for Det ble orientert om ny post; Miljøavgift, og at hva som inngår i miljøtiltak må avklares med de andre foreningene. 6.Fastsette kontingent og festeavgifter. Styrets forslag ble godkjent. 7.Behandle saker fremmet av styret. 7.1 Internett i havna. Terje Løland orienterte om et møte med Lyse som omhandlet leie av klubbhuset (se også under 11. Eventuelt). Dette ville medføre trekking av fiberkabel i første omgang til klubbhuset. Med dette som utgangspunkt og med de fordeler dette vil kunne gi medlemmene på sikt, besluttet årsmøtet at styret skulle arbeide videre med oppgradering av nettet. 8. Behandle saker fremmet av medlemmer. Ingen forslag innkommet. 9.Orienteringssaker. 9.1 Handlingsplan/driftsavtale med Stavanger kommune. Terje Løland orienterte. Kort oppsummering: Veldig godt samarbeid med kommunen Handlingsplan og driftsavtale vedtatt av formannskapet i november Det arbeides videre med informasjon, risiko- og sårbarhetsanalyser, sikkerhetsplaner etc. Foreningen har langt på vei innført rutiner som er i tråd med fremtidige planer 9.2 Spørreundersøkelsen. Terje Løland orienterte og gjennomgikk og kommenterte både selve spørreundersøkelsen og noen av svarene som var innkommet. Det arbeides fremdeles med oppsummeringen, som vil bli publisert så snart den er ferdig. 10. Valg 10.1 Valgkomiteens forslag til nytt styre og revisor. Valgkomiteen la fram følgende forslag: Sittende styre og revisor 2013: Valgkomiteens innstilling: Leder Terje Løland På valg Gjenvalg Nestleder Ole Tom Tufte På valg Gjenvalg Medlem Halvor Aaslestad På valg Egil Egeland Medlem Svein Olav Joakimsen Ikke på valg Medlem Kurt Wiig Ikke på valg Varamedlem Fjaler Almen På valg Egil Schanche Varamedlem Egil Egeland På valg Asbjørn Skoge Revisor Kåre Warland På valg Gjenvalg Valgkomiteens innstilling ble valgt ved akklamasjon Valgkomiteens leder og medlemmer. Valgkomiteen la fram følgende forslag: Sittende valgkomite: Leder Egil Rosnes Medlem Kristen Robertsen Medlem Geir Dalen Valgkomiteen stiller sine plasser til disposisjon, men er villig til gjenvalg dersom det er ønskelig. I tillegg har vi en ytterligere kandidat til valgkomiteen: Bjørn Egeland I tillegg hadde styret følgende forslag til valgkomite: Leder: Kristen Robertsen Medlem: Geir Dalen Medlem: Bjørn Egeland Styrets forslag ble vedtatt ved akklamasjon. 11. Eventuelt 11.1 Båttilhengere. Det ble påpekt at selv om parkering av tilhengere er forbudt, forekommer dette ganske ofte uten at det tilsynelatende tas affære. Behovet for parkering av tilhengere er åpenbart og sannsynligvis økende. Det ble etterlyst en organisert måte å få til parkering på. Styret lovte å sette dette på agendaen og komme med en velbegrunnet tilbakemelding Avtale med Lyse. Terje Løland orienterte om en avtale med Lyse om utleie av klubbhuset i en treårs periode. Omfanget av bruken vil være ca. 1 uke pr. måned og kun på dagtid. Det kan også medføre at to containere vil bli plassert på området. Terje Løland avsluttet årsmøtet med å takke alle for fremmøte og ønske dem vel hjem. Møtet ble avsluttet ca. kl. 21:00. Referent: Per Knudsen Referat lest og bekreftet: Johan Kåre Gjølme, Asbjørn Olsen 11

12 Viktig info til medlemmene DUGNAD 2014 og 2015 Det skal arrangeres to dugnader hvert år. Dugnadene etableres bryggevis slik at bryggene har ansvaret for disse hvert sitt år. Driftsutvalget leder arbeidet. Ta med arbeidsklær. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det vil bli innkrevd en avgift i henhold til foreningens lover av de som ikke møter til minst en av disse innkalte dugnader. Denne blir fakturert sammen med årsavgiften i januar. VEL MØTT OG PÅ FORHÅND TAKK FOR INNSATSEN!! I 2014 innkalles alle på D-brygga til dugnad! Dugnadsdatoer er: Vår: Mandag 5/5 fra kl Høst: Mandag 8/9 fra kl I 2015 innkalles alle på E-brygga til dugnad. Dugnadsdatoer er: Vår: Mandag 4/5 fra kl Høst: Mandag 7/9 fra kl FORNYELSE AV SØKNAD OM BÅTPLASS På foreningens søknadsskjema står følgende: HUSK Å BEKREFTE SØKNADEN I DESEMBER HVERT ÅR DERSOM DU FORTSATT VIL STÅ PÅ SØKERLISTEN. Innbetaling av kontingent er IKKE fornyelse av søknad. Søknad blir slettet ved nyttår hvis den ikke er bekreftet i løpet av desember! Man mister ingen ansiennitet ved å glemme det, men er ute av søkerlisten fra 1. januar til man husker å fornye søknaden. Dette kan i verste fall føre til at man blir forbigått når båtplasser tildeles i den mellomliggende perioden. VENTELISTE/TILDELING AV BÅTPLASS Ventelisten er i dag ca.250. Når det tildeles 1-5 plasser hvert år sier det seg selv at ventetiden blir svært lang for de som ønsker seg båtplass. Foreløpig er det uklart om havna kan utvides, og utbygging ellers i distriktet skjer svært langsomt. Medlemsansiennitet brukes ved tildeling av båtplasser. Foruten ansiennitet er det avgjørende at ledig bryggeplass passer til båten. Øvre grense for båtstørrelse er 40. Avvik samt tildeling av moloplasser behandles av styret. Båter større enn 40 kan ikke i noen tilfelle plasseres på utliggerplass. For å beholde båtplassen må alle avgifter være betalt før båten tas inn i havna og senest innen oppgitt forfallsdato. Båten må være på plass innen 2 måneder fra samme dato. Havnekontoret skal varsles før båten tas inn i havna og evt. manglende opplysninger må oppgis samtidig. Ønsker man å bytte båt skal dette søkes om på foreningens søknadsskjema og være godkjent av havnekontoret før ny båt kan tas inn i havna. Se for øvrig Reglement for tildeling og bruk av båtplasser 12

13 ADRESSEENDRING Husk å melde adresseendring til havnekontoret. Dette gjelder også -adresser! Glemmer du dette fører det til at du ikke får den informasjonen vi sender ut og heller ikke kontingent- og avgiftsfakturaer. I verste fall kan dette føre til at du blir strøket som medlem og mister all ansiennitet. VINTEROPPLAG I JÅTTÅVÅGEN Opptaket starter ca. 1. oktober. Etter sommerferien kan medlemmer med mer enn 3 måneder ansiennitet forhåndsbestille plass. Dette skal skje på eget skjema. Ved forhåndsbestilling skal opplags- og kranavgifter forhåndsbetales. INGEN BESTILLING GJELDER FØR DETTE ER BETALT! Båter som skal ut før 15. april plasseres i midtgang og tas derfor opp når rekkene er fylt. Etter 1. oktober kan hvem som helst få opplagsplass hvis vi har plass og været tillater. PARKERING PÅ OPPLAGSPLASSEN Foreningens områder er primært avsatt til opptak og lagring av båter. Foreningen ser det ikke som sin oppgave å holde parkeringsplass til medlemmenes biler. PARKERING SKAL DERFOR KUN SKJE PÅ OPPMERKEDE PLASSER SOM IKKE ER AVSTENGT! HUSK AT DU PARKERER PÅ ET OMRÅDE BEREGNET FOR BÅTPUSS. PARKER IKKE SLIK AT DU KAN FÅ SKITT, BUNNSTOFF OG LIGNENDE PÅ BILEN. Oppmerkede plasser som er sperret med skilt og/eller sperrebånd kan ikke benyttes. Driftsleder har styrets fullmakt til å fjerne biler som er til hinder for eiers regning og ansvar. Dette vil være biler som står på avsperrede plasser, i kranens kjørebane (se skisse i midten av heftet), på servicekai, spyleplass og jolleplass samt andre plasser som ikke er avmerket spesielt for parkering. PARKERING AV TILHENGERE FORBUDT! Årsaken til dette er områdets begrensede størrelse. Når dette skal benyttes både til transport og opplag av båter så vel som parkering av båteiernes biler blir det trangt om plassen. Parkeres det tilhengere i tillegg, fører dette til at området blir enda mer uoversiktlig og uframkommelig for kranen og sikkerheten dårligere. Husk at selv om det er god plass både når du drar ut med båten og kommer tilbake, vet du ikke hvor god plass det var mens du var bortreist. REGLER FOR BRUK AV JOLLESKUR - Jolleskuret skal kun benyttes til joller! - Leier av jolleskur må ha båt i havna. - Dørene skal alltid være låst, selv om boksen ikke benyttes i øyeblikket. Årsaken er at det er mulig å ta ut joller fra andre bokser. Inngrep i skuret skal avtales med havnekontoret på forhånd! Havnekontoret tildeler plasser. Det er ikke tillatt med framleie. VED BRUDD PÅ DISSE REGLENE MISTES RETTEN TIL Å LEIE SKURET. 13

14 Dersom fjerning av bunnstoff skal utføres på Jåttåvågen båtforenings område, gjelder følgende regler: - Ingen slike arbeider skal igangsettes før det har vært dialog med havnekontoret og påkrevde planer og tiltak er forevist og godkjent. - Båten skal tildekkes på en slik en måte at forurensende stofferikke blir eksponert til fri luft, sjø eller bakke. Det vil si at. båten skal dekkes til fra relingslist og helt ned til bakkenivå. - Tildekningen skal være så skikkelig utført at værforhold ikke påvirker dekningen. - Det skal tildannes egnet oppsamling av avfallsand slik at denne ikke eksponeres til avløpssystem eller sjø. - Dersom tildekningen påvirkes av vær og vind skal arbeidet umiddelbart avsluttes inntil været endrer seg. - Avfallet skal deponeres på offentlig godkjent deponi. Utøver skal dokumentere at slik deponering er utført. - Arbeidet kan kun foregå på ukedager i tidsrommet til Arbeidet skal opphøre umiddelbart dersom havnekontoret eller annen myndighetsperson gir beskjed om det. ANSVARSFORHOLD - Det er oppdragsgiver og utøver som har det fulle ansvar for at arbeidet utføres forskriftsmessig i forhold til offentlige pålegg og foreningens regelverk. - Oppdragsgiver og utøver er ansvarlig for å utarbeide avfallsplan som redegjør for behandling og deponering av avfallet. Planen skal forelegges havnekontoret og godkjennes før båten settes på land arbeidet tar til. - Oppdragsgiver er ansvarlig for all kommunikasjon med havnekontoret og skal følge de anmodninger han får derfra. - Oppdragsgiver er ansvarlig for fjerning av alle materialer som er benyttet til tildekkingen. - Oppdragsgiver/utøver er ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med rigg og arbeid, herunder også avbrudd uansett årsak samt etterarbeider som havnekontoret måtte finne påkrevd. - Oppdragsgiver bærer det fulle ansvar både juridisk og økonomisk, for krav som måtte komme, uansett årsak. Henvisninger: Avfallsplan for Jåttavågen Båtforening Linker: Brukt blåsesand: Farlig avfall: aspx Klima og Forurensningsdirektoratet: 14

15 Fortøy riktig og bruk riktige fortøyninger! FENDER FENDER FENDER FENDER Bruk tauverk av skikkelig dimensjon og kvalitet, min. 12mm. for båter under 24, og min. 14 mm for større båter. Det skal kun brukes tauverk i fortøyningsringene på utriggerne. Avfjæring skal skje med gummifjærer. Sjakler i utriggerne og stålfjærer er ikke tillatt! Bruk stramme fortøyninger. Spring skal benyttes for å forhindre at båten jager. Ingen del av båten skal stikke inn over flytebrygga. Fortøyningene må etterses med jevne mellomrom, minst to ganger i året. Dårlige/feil fortøyninger vil bli påpekt. Hvis det ikke blir rettet innen gitt frist vil foreningen montere skikkelige fortøyninger for båteiers regning. Husk fendring! Bruk fendere der det er fare for at båten kan berøre uteriggeren. Seilbåter er spesielt utsatt for krenging i havnen ved sterk vind og dermed at fenderne legger seg oppe på /utenfor uteriggerne slik at skroget får skader. Havnekontoret selger sidefendere til uteriggerne. 15

16 Retningslinjer for elektrisk anlegg - opplagsplass og havn Generelt Foreningen har oppgradert det elektriske anlegget på land og i havnen. Dette er gjort for at alle skal ha tilgang på en rimelig mengde elektrisitet med bedre kontinuitet enn vi har hatt de siste årene. Sikkerhetsmessig er også det nye anlegget i en helt annen klasse enn det gamle, såfremt sikkerhetsinstruksene overholdes. Vi forventer at alle brukere setter seg inn i og etterlever sikkerhetsinstruksene. De ivaretar ikke bare liv og helse, men forhindrer også tæring på båter og utstyr. Ser du for eksempel en kabel som ligger i sjøen så ta den opp! Selv om den ikke er din kan den bidra til skader på din båt! Elektrisk anlegg om bord i egen båt skal være utført og vedlikeholdt i henhold til de til enhver tid gjeldende offentlige regler og krav. Vedlikehold Hver enkelt bruker skal vedlikeholde eget utstyr samt hengelås utlevert av havnekontor. Andre hengelåser er ikke tillatt å bruke. Ødelagt/tapt hengelås/nøkkel må erstattes av bruker. Test gjerne jordfeilbryter selv ved å trykke på testknapp. Skulle jordfeilbryter ikke løse ut gi beskjed til havnekontoret om dette eller andre feil og uregelmessigheter du oppdager. Øvrig vedlikehold utføres i regi av havnekontoret. Flytebrygger Vi har strømuttak med målere på alle brygger. Øvre grense for kontinuerlig uttak er 0,5 kwh. De som ønsker strøm til båten må henvende seg til havnekontoret og få tildelt eget uttak i følge gjeldende regler og priser. Se forøvrig instrukser for bruk og sikkerhet. Opplagplass Opplagplassen har strømuttak der det må brukes ladekort. Øvre grense for kontinuerlig uttak er 0,5 kwh. Ladekortene kjøpes og fylles opp på havnekontoret. Kortene kan brukes flere ganger. Øvrige brygger Det er montert noen få strømposter med ladekort som benyttes på samme måte som strømpostene på opplagsplassen. Disse har en pris pr. kwh på kr. 5,-. Tilknytningsavgift og priser Flytebrygger, tilknytningsavgift Alle som tildeles plasser som har strømuttak, skal betale tilknytningsavgift. Dette gjelder både for nye tildelinger og endring av båtplass. Tilknytningsavgift for uttak med måler på bryggene er for tiden på kroner 3.000,-. Denne avskrives med kr. 500,- pr år forskuddsvis. Målerne blir avlest 1-2 ganger pr. år og forbruk faktureres etterskuddsvis. Opplagsplass og servicebrygge Pris ladekort 100,-. Kortene fylles opp på havnekontoret. Strømpriser Vurderes fortløpende og fastsettes av styret. Forøvrig henviser vi til gjeldende instrukser vedrørende strøm i havna. 16

17 Sikkerhetsinstruks for tilknytning til strøm på opplagsplass Generelt: Strømforsyningen er jordet. Forsyningsspenningen er normalt 230 V 50Hz enfase. Øvre grense for kontinuerlig uttak er 0,5 kwh. Skjøteledningen skal ha følgende minimumskvalitet: HO7RN-F 750V 3x2,5 mm2, den skal være i èn lengde, uten skjøter og maksimalt 25 meter lang. Den skal ikke være skadet eller svekket av elde eller annet. Stikkontakter/støpsel skal være i overensstemmelse med EN , klokkestilling 6h. Det er IKKE tillatt med overgangskjøter når ledningen er tilkoblet over natten eller lenger. Man skal ta forholdsregler for å hindre at skjøteledningen faller i vannet. Ledningen skal fjernes når den ikke er i bruk. Den skal IKKE legges igjen på opplagsplassen, verken frakoblet eller tilkoblet! Fuktighet, støv eller salt i inntaket på båten eller på land kan utgjøre en fare. Undersøk inntaket, gjør det rent og tørk det hvis nødvendig, før det forbindes til strømforsyning. Det er farlig for legmenn å forsøke å reparere eller endre på det elektriske utstyret. Hvis vanskeligheter skulle oppstå, ta kontakt med havnekontoret. Ved tilkobling: a)koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord. b)koble skjøteledningen først til inntaket om bord og deretter til stikkontakten på land. c)test gjerne jordfeilbryter selv ved å trykke på testknapp. Skulle jordfeilbryter ikke løse ut gi beskjed til havnekontoret. d) LÅS ALLTID STØPSELET I KONTAKTEN! Ved frakobling: a)koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord. b)trekk ut pluggen av stikkontakten på land først og deretter skjøtekontakten fra inntaket om bord. c)kveil opp skjøteledningen og forviss deg om at plugg og skjøtekontakt er rene og tørre, og plasser skjøteledningen på et tørt sted hvor den ikke kan bli ødelagt. d)det forutsettes at gjenværende strøm lastes tilbake på ladekortet når man er ferdig på land. Hvis ikke: LÅS ALLTID LOKKET TIL KONTAKTEN NÅR STØPSEL ER FJERNET! d)ulåste stikkontakter vil bli låst og kan bare låses opp igjen ved henvendelse til havnekontoret.. e)strøm KAN TA LIV. Ved gjentatte brudd på sikkerhetsinstruksen vil det kunne medføre at man blir nektet tilgang til foreningens strømnett for en kortere periode. Ytterligere gjentakelser eller ved særdeles grove brudd kan medføre at medlemmet får en lengre inndragelse av retten til strøm, I slike tilfeller vil eventuell gjenstående tilknytings avgift ikke bli refundert. 17

18 Båthavnen med 1 Ryfylke friluftsrå Klubbhus Innkjørsel Sjøsettingsrampe 2. Toalett/dusj/førstehjelputstyr 3. Snekkerbu 4. Havnekontor/messe/verksted/førstehjelputstyr 5. Kranhall 6. Jolleskur 7. Miljøstasjon 8. Mastekran 9. Båtopptak 10. Brannkum 11. Kjørevei for kran INGEN PARKERING OBS! Stor stein i havnen nord for C- bryggen. Se sjøkart. 11 Spy X All fortøyning forbudt Gjest: Gjesteplass for båt inntil 30 fot 18

19 tilhørende områder d Molo nord Klubben 11 leplass 6 7 Servicebrygge Servicekai X Gjest Gjest X X X X Brygge A Brygge B OBS! STEIN Brygge C Brygge D Molo øst Gjest Gjest Brygge E Gjest Gjest Molo sør 19

20 Sikkerhetsinstruks for strømtilknytning på flytebrygger og kaier Generelt: 1. Strømforsyningen er jordet. Forsyningsspenningen er normalt 230 V 50Hz enfase. Øvre grense for kontinuerlig uttak er 0,5 kwh. 2. Skjøteledningen skal ha følgende minimumskvalitet: HO7RN-F 750V 3x2,5 mm2, den skal være i èn lengde, uten skjøter og maksimalt 25 meter lang. Den skal ikke være skadet eller svekket av elde eller annet. 3. Stikkontakter/støpsel skal være i overensstemmelse med EN , klokkestilling 6h. Det er IKKE tillatt med overgangsskjøter. 4. Man skal ta forholdsregler for å hindre at skjøteledningen faller i vannet. Ledningen skal fjernes når den ikke er i bruk. Den skal IKKE legges igjen på brygga eller opplagsplassen, verken frakoblet eller tilkoblet! 5. Fuktighet, støv eller salt i inntaket på båten eller på brygga kan utgjøre en fare. Undersøk inntaket, gjør det rent og tørk det hvis nødvendig, før det forbindes til havnens strømforsyning. 6. Det er farlig for legmenn å forsøke å reparere eller endre på det elektriske utstyret. Hvis vanskeligheter skulle oppstå, ta kontakt med havnekontoret. Ved tilkobling: 1. Koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord. 2. Koble skjøteledningen først til inntaket om bord og deretter til stikkontakten på land. 3. Test gjerne jordfeilbryter selv ved å trykke på testknapp. Skulle jordfeilbryter ikke løse ut gi beskjed til havnekontoret. 4. LÅS ALLTID STØPSELET I KONTAKTEN! 5. Apparater (eks. kappsag, vinkelslipere etc.) må ikke være tigjengelig for uvedkommende. Ved frakobling: 1. Koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord. 2. Trekk ut pluggen av stikkontakten på land først og deretter skjøtekontakten fra inntaket om bord. 3. LÅS ALLTID LOKKET TIL KONTAKTEN NÅR STØPSEL ER FJERNET! 4. Sett på lokket på inntaket om bord for å forhindre inntrenging av vann. 5. Kveil opp skjøteledningen og forviss deg om at plugg og skjøtekontakt er rene og tørre, og plasser skjøteledningen på et tørt sted hvor den ikke kan bli ødelagt. 6. Ulåste stikkontakter vil bli låst og kan bare låses opp igjen ved henvendelse til havnekontoret.. 7. STRØM KAN TA LIV. Ved gjentatte brudd på sikkerhetsinstruksen vil det kunne medføre at man blir nektet tilgang til foreningens strømnett for en kortere periode. Ytterligere gjentakelser eller ved særdeles grove brudd kan medføre at medlemmet får en lengre inndragelse av rett til strøm, I slike tilfeller vil eventuell gjenstående tilknytingsavgift ikke bli refundert. 20

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2013 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2012 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Sjekk ut våre nettsider på www.jb-forening.no

Sjekk ut våre nettsider på www.jb-forening.no ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2010 Vi ønsker deg velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å arbeide for en god båthavn med et godt båtmiljø for medlemmene, spre kunnskap

Detaljer

Årboken gis ut annethvert år. Opplysninger om priser og annet som oppdateres hvert år vil du finne på internet og oppslått i havna.

Årboken gis ut annethvert år. Opplysninger om priser og annet som oppdateres hvert år vil du finne på internet og oppslått i havna. Vi ønsker deg velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å arbeide for en god båthavn med et godt båtmiljø for medlemmene, spre kunnskap og interesse for båtbruk og sjøvett og

Detaljer

ÅRSMØTE. Onsdag 28. januar 2009 kl SAKSLISTE

ÅRSMØTE. Onsdag 28. januar 2009 kl SAKSLISTE ÅRSMØTE 1. Valg av ordstyrer. Onsdag 28. januar 2009 kl. 18.00 SAKSLISTE 2. Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokoll. 3. Godkjenne saksliste. 4. Behandle årsberetning. 5. Behandle revidert

Detaljer

Havnereglement Steinbrygga Båthavn.

Havnereglement Steinbrygga Båthavn. Denne siden er oppdatert 11.02.14 Revidert på årsmøte Havnereglement Steinbrygga Båthavn. 1 HAVNESJEF For å ivareta orden i havna virker en av styrets medlemmer som Havnesjef, i nært samarbeid med det

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Havnereglement FOR ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Utarbeidet i 2011 Åsgårdstrand Seilforening 2014 Åsgårdstrand Seilsportsenter utgjøres av det nordre bassenget i Åsgårdstrand Havn, med unntak av molo mot

Detaljer

Reglement for Seilforeningen 1928

Reglement for Seilforeningen 1928 Reglement for Seilforeningen 1928 Samlet, den 25. mars 1984 Oppdatert, den 25. oktober 1993 Oppdatert, den 25. november 1998 Oppdatert, den 25. januar 2006 Oppdatert den 15. mars 2011 Oppdatert den 18.

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

Lundsvågen Båtforening. Styrets årsberetning for 2014

Lundsvågen Båtforening. Styrets årsberetning for 2014 1. Generalforsamlingen. Lundsvågen Båtforening Styrets årsberetning for 2014 Foreningens 30. ordinære generalforsamling ble holdt i klubbhuset 24. mars 2014. I tillegg til styret møtte 18 medlemmer og

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 22.02.17 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING 2016.

ÅRSMØTEINNKALLING 2016. ÅRSMØTEINNKALLING 2016. Styret i Steinbrygga Båthavn innkaller med dette til årsmøte i henhold til Vedtektenes 5. Møte holdes på Vadlatun, Kirkebakken torsdag 11. februar 2016, kl. 1800. Nye forslag fra

Detaljer

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS AVTALE VINTEROPPLAG Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Kontakter: Driftsleder Kjell-Arne Solberg-Johansen, mobil 901 69 666 e-postadresse kjellarne@nordrejarlsbergbrygge.no Leiekontrakten gjelder

Detaljer

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING Endret: Årsmøte 2006 Endret: 26 mai 2010 Endret: 22 juni 2011 Endret: 18 april 2013 Sist endret: 19 februar 2014 1 FORENINGENS GRUNNLAG. VEDTEKTER. Foreningens navn er Vikevåg

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015 2015 Fritidsbåter Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015 PRISOVERSIKT FOR FRITIDSBÅTER Gjestehavnene i Horten og i Åsgårdstrand I sommersesongen

Detaljer

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening 1 FORMÅL Foreningens navn er VESTRE ÅMØY BÅTFORENING, heretter kalt Båtforeningen Besøksadresse: 4152 Vestre Åmøy Postadresse: Kaihuset, 4152 Vestre Åmøy E-postadresse:

Detaljer

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014 2014 Fritidsbåter Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014 HAVNEREGLEMENT FOR ÅSGÅRDSTRAND BÅTHAVN Åsgårdstrand havn eies og drives av Horten

Detaljer

8 Et medlem som blir oppsagt, mister retten til båtplass i havna. Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap slike saker.

8 Et medlem som blir oppsagt, mister retten til båtplass i havna. Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap slike saker. Vedtekter 1 Foreningens navn er Brattvåg Småbåtforening (BSBF), og formålet er å skape småbåthavn i Brattvåg og ellers ta opp saker som måtte være av interesse for laget. 2 Foreningen har et styre på 5

Detaljer

Reglement for leie av båtplass i Sokndal Havnedistrikt.

Reglement for leie av båtplass i Sokndal Havnedistrikt. Reglement for leie av båtplass i Sokndal Havnedistrikt. Vedtatt 31.10.2008 Sak 017/08 Revidert 25.9.2009 sak 011/09 Revidert 6.12.2010 KS-069/10 Kontakt havn@sokndal.kommune.no 1. Generelt Reglementet

Detaljer

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT Hvasser mars 2001 VEDTEKTER FOR SANDØSUND BÅTFORENING 1 FORMÅL Sandøsund Båtforenings formål er å forestå driften av de kommunale båtplasser i

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

Vedtekter for Tau. Båtforening. Stiftet 23. mars 1970

Vedtekter for Tau. Båtforening. Stiftet 23. mars 1970 Vedtekter for Tau Båtforening Stiftet 23. mars 1970 Revisjoner: Årsmøtet 24. april 1970 Årsmøtet 28. mars 1990 Årsmøtet 20. mars 1991 Årsmøtet 10. mars 1997 Lover for Tau Båtforening 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP

Detaljer

Vedtekter Førre båtforening. Revidert årsmøte 2016

Vedtekter Førre båtforening. Revidert årsmøte 2016 Vedtekter Førre båtforening Revidert årsmøte 2016 I NAVN OG FORMÅL 1 Forenings navn er Førre Båtforening (FBF). Førre båtforening er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforening (KNBF) region Sør. Førre båtforening

Detaljer

Reglement for seilforeningen 1928

Reglement for seilforeningen 1928 Styrets forslag til Reglement for seilforeningen 1928 Reglementet er vedtatt 25. mars 1984 og oppdatert 25. oktober 1993, 25. november 1998, 25. januar 2006 og 15. mars 2011. (Forslaget er basert på nåværende

Detaljer

ÅRSMØTE. Onsdag 27. januar 2010 kl SAKSLISTE

ÅRSMØTE. Onsdag 27. januar 2010 kl SAKSLISTE 1. Valg av ordstyrer. ÅRSMØTE Onsdag 27. januar 2010 kl. 19.00 SAKSLISTE 2. Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokoll. 3. Godkjenne innkalling og saksliste. 4. Behandle årsberetning. 5.

Detaljer

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening 1 FORMÅL Foreningens navn er VESTRE ÅMØY BÅTFORENING, heretter kalt Båtforeningen Besøksadresse: 4152 Vestre Åmøy Postadresse: Postboks 39, 4159 Rennesøy E- postadresse:

Detaljer

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune.

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF-rev.2015. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. 2 FBF

Detaljer

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte i Frogn Rådhus, Fraunar, Fredag 3. mars 2017 Formannen ønsket velkommen. Det var 53 personer til stede, hvorav 49 stemmeberettigete. Det er i tillegg en

Detaljer

Lover for Sagene Båtforening

Lover for Sagene Båtforening Lover for Sagene Båtforening Revidert 30.03.2015 Side 1 av 8 Innhold 1. Formål... 3 2. Medlemskap... 3 3. Foreningens ledelse... 3 4. Årsmøte... 4 5. Stemmerett... 4 6. Kontingenter og avgifter... 5 7.

Detaljer

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Barndommens somre i skjærgården bestod kun av solfylte dager Minnene fra denne sommeren trenger ingen

Detaljer

Vedtekter. Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune.

Vedtekter. Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune. Vedtekter Sist revidert på Årsmøtet : 20 februar 2014 1 Navn Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune. Laget er stiftet 29.april

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTEINNKALLING Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 I henhold til vedtektenes 11 innkalles herved til årsmøte torsdag den 7 april kl. 18.30 i Speiderhuset, Berge Odelsvei 36 på Hundvåg. Det vil

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

Havnereglement for Gylteholmen Brygger (GB)

Havnereglement for Gylteholmen Brygger (GB) Havnereglement for Gylteholmen Brygger (GB) 1 Reglementets virkeområde Reglementet gjelder bryggeanlegget, båtene og båtbruken i Gylteholmen Bryggers båthavn. Leietakerne er forpliktet til å sette seg

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB

VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB Ørland Båtklubb Borgveien 18 7140 Opphaug VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB Revidert feb 2017 Innholdsfortegnelse 1 Formålet 2 Medlemskap og båtplass 3 Medlemmenes plikter 4 Utelukkelse 5 Styret sammensetning

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

VEDTEKTER. KBF er en frivillig, ideell og ikke-fortjenestebasert forening med formål å samle båtinteresserte i arbeidet for å

VEDTEKTER. KBF er en frivillig, ideell og ikke-fortjenestebasert forening med formål å samle båtinteresserte i arbeidet for å VEDTEKTER Første gang vedtatt på årsmøtet 28.11.83 Oppdatert på årsmøtene: (20.02.87) - (27.04.90) - (28.11.93) - (05.03.95) - (26.11.95) - (23.11.97) - (19.01.01) - (05.09.04) - (22.04.06) - (21.04.07)

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 11.02.15 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening.

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening har et spesielt ansvar for å ivareta foreningens formål. Tillitsvalgte har et spesielt ansvar

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

Foreningens formål er på dugnadsbasert basis å skaffe medlemmene trygge havne- og

Foreningens formål er på dugnadsbasert basis å skaffe medlemmene trygge havne- og Vedtekter for Skjelsvik Båtforening. Ajourført pr årsmøte 2012 erstatter tidligere vedtekter. 1 NAVN Foreningens navn er: Skjelsvik Båtforening. 2 FORMÅL Foreningens formål er på dugnadsbasert basis å

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER 1.0 LAGETS ETABLERING OG NAVN Foreningens navn er: Vikebygd Motorbåtforening. Foreningens initialer er VM. Laget ble stiftet 1968. 2.0 LAGETS HOVEDFORMÅL

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

2.5 Medlemmene må sørge for regelmessig tilsyn, holde båten lens for vann og ellers i god stand.

2.5 Medlemmene må sørge for regelmessig tilsyn, holde båten lens for vann og ellers i god stand. 1. Generelle bestemmelser 1.1 Alle båter som skal ligge i foreningens havneanlegg skal være registrert i Redningsselskapet, sikkerhets- og småbåtregisteret. Unntatt fra dette kravet er båter som er registrert

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: Formann Reidar Vatnaland. Kasserer Ole Bredal

ÅRSBERETNING 2010. Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: Formann Reidar Vatnaland. Kasserer Ole Bredal Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: ÅRSBERETNING 2010 Formann Reidar Vatnaland Kasserer Ole Bredal Sekretær/havnesjef Einar Johannessen Styremedlem Frode Gautvik Styremedlem Lars Nødtvedt

Detaljer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Årsmøte Referat 2012 Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent. 3. Valg av ordstyrar.

Detaljer

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité.

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité. Havneinstruks Førre Båtforening 2012 Havne instruksen inneholder også instruks for Hus & arrangement Komité. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE TEKNISK SEKTOR, HAVN

GRIMSTAD KOMMUNE TEKNISK SEKTOR, HAVN GRIMSTAD KOMMUNE TEKNISK SEKTOR, HAVN GRIMSTAD GJESTEHAVN AVTALE OM LANGTIDSLEIE PERIODE SEPTEMBER 2015 MAI 2016 Mellom utleier Grimstad kommune havn og leietaker Navn: Adresse: Tlf.nr.: e-mail adresse:

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE VESTRE ÅMØY BÅTFORENING

REFERAT ÅRSMØTE VESTRE ÅMØY BÅTFORENING 1 Godkjenning av innkalling og saksliste: Innkallingen er sendt på mail, SMS og lagt ut på hjemmesiden. Ingen bemerkninger til dette. 2 Valg av møteleder og referent. Kai Rune Kristiansen ble valgt som

Detaljer

LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING

LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING 1 5 LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING 1. Medlemskap i Listranda Båtforening. Listranda Båtforening med initialene L.B.F. er en selvstendig båtforening som skal

Detaljer

Redaktør Arnt Heggøy. FBF Posten 2015

Redaktør Arnt Heggøy. FBF Posten 2015 Redaktør Arnt Heggøy FBF Posten 2015 ÅRSMØTE 2016 ONSDAG 24. FEBRUAR KLOKKEN 19.OO PÅ KLUBBHUSET MEDLEMSMØTE FRA Kl. 18.00 All informasjon går nå via hjemmesiden vår www.forrebatforening.com. Via hjemmesiden

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 5 juni 2014 1 Referat styremøte KBF Dato: 5. juni 2014 Tid: kl 1800 Sted: KBF klubbhus Styret og utvalgsledere var innkalt, de som møtte var Geir Braathu, leder

Detaljer

Referat fra Årsmøtet holdt på Tormodbrygga.

Referat fra Årsmøtet holdt på Tormodbrygga. Referat fra Årsmøtet 03.04.2016 holdt på Tormodbrygga. Sak 1 Åpning Det møtte 22 medlemmer. Innkallingen ble denne gangen sendt ut via nett. Innkallingen ble godkjent, med en merknad om at det ikke er

Detaljer

VEDTEKTER. Kjerringøy Båtforenings formål er å fremme båtkultur og båtinteresse, og ivareta medlemmenes interesser, gjennom:

VEDTEKTER. Kjerringøy Båtforenings formål er å fremme båtkultur og båtinteresse, og ivareta medlemmenes interesser, gjennom: Første gang vedtatt på årsmøtet 28.11.83 VEDTEKTER Oppdatert på årsmøtene: (20.02.87) - (27.04.90) - (28.11.93) - (05.03.95) - (26.11.95) - (23.11.97) - (19.01.01) - (05.09.04) - (22.04.06) - (21.04.07)

Detaljer

Lover for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lovene er vedtatt på årsmøte i Saltnes Båtforening 15. juni 2015 og erstatter alle tidligere lover i Saltnes Båtforening

Detaljer

Havnereglement NOTODDEN MOTORBÅTFORENING

Havnereglement NOTODDEN MOTORBÅTFORENING Havnereglement NOTODDEN MOTORBÅTFORENING Havnereglene omfatter klubbhus og seilerhus, brygger, kraner, jekker og annen redskap, parkeringsplass og opplagplass. 1. Som havneoppsyn fungerer havnesjefen og

Detaljer

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v.

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v. Laberget småbåthavns reglement Kapittel 1: Administrative forhold 1-1: Gyldighet Dette reglementet gjelder for Laberget småbåthavn 1-2 : Havnemyndigheter Grunneier av Laberget småbåthavn, Gro Elstad og

Detaljer

Leiekontrakt. Båtplass Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS

Leiekontrakt. Båtplass Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS Leiekontrakt Båtplass Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS Sommersesong 3 Sommersesonger (10 % rabatt) Vintersesong egen pris Denne kontrakt er opprettet mellom Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS (utleier) Org nr.

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 18.mars 2010

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 18.mars 2010 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 18.mars 2010 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Fra sittende styre 2 forfall. En p.g.a.arbeid, og en p.g.a.sykdom. Antall

Detaljer

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité.

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité. Havneinstruks Førre Båtforening 2017 Havne instruksen inneholder også instruks for Hus & arrangement Komité. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og

Detaljer

Vedtekter for Tverlandet Båtforening

Vedtekter for Tverlandet Båtforening Vedtekter for Tverlandet Båtforening Revidert etter årsmøtet 2015 1 NAVN OG STANDARD Foreningen er stiftet i 1976 og bærer navnet Tverlandet Båtforening (TBF). Foreningens hjemsted er i Bodø kommune. Foreningens

Detaljer

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2015

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2015 REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2015 Tid 04.03.15 Sted Karlottbrygga Kl. 1800 Referent Svein-Ole Karlsen Deltakere,,,, Ant Steve Teigland, Morten Bakken,,, Arnulf Hansen, og Svein Ole

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte torsdag 26.02.15 kl. 18.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte torsdag 26.02.15 kl. 18.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte torsdag 26.02.15 kl. 18.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Snarøya, 29.11.2014 Medlemsnummer=brukernavn: XXXX Passord: xxxxxxxx Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Informasjon om medlemssystemet Xmarina for Snarøykilen båthavn Dette brevet

Detaljer

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Vedtekter Ormer Brygge Side 1 av 8 BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Ny versjon: Denne versjonen erstatter tidligere tilsendt bryggevedtekter. Årsmøtet i Ormer Brygge har den 31.05.2009 vedtatt følgende

Detaljer

Forslag HAVNEREGLEMENT FOR RÅDE BÅTFORENING

Forslag HAVNEREGLEMENT FOR RÅDE BÅTFORENING Forslag HAVNEREGLEMENT FOR RÅDE BÅTFORENING Generalforsamlingen 2013 (Erstatter Havnereglement godkjent av Generalforsamlingen 2011) Formatert: Topp: 1,25 cm, Bunn: 1,75 cm, Bredde: 21 cm, Høyde: 29,7

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 Foreningen Snarøykilen Båthavn har som formål å: 1 a) Organisere bøye- og jollehavner innenfor de sjøområder i Snarøykilen som

Detaljer

Leiekontrakt Båtplass

Leiekontrakt Båtplass Leiekontrakt Båtplass Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Fjordveien 20 3070 Sande Kontakter: Administrasjonsansvarlig Mariann Dokken, mobil 902 58212 E-postadresse: mariann@njb.no Leiekontrakten

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 06.02.13 KL. 19.00

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 06.02.13 KL. 19.00 ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 06.02.13 KL. 19.00 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

SJØSETTING LØRDAG 26. APRIL KLOKKEN 09.00. Ansvarlig for denne dagen er Gaute Reinsnos. Mobiltelefon 90552871 ÅRSMØTE 2014 TORSDAG 20.

SJØSETTING LØRDAG 26. APRIL KLOKKEN 09.00. Ansvarlig for denne dagen er Gaute Reinsnos. Mobiltelefon 90552871 ÅRSMØTE 2014 TORSDAG 20. Redaktør Arnt Heggøy vår ÅRSMØTE 2014 TORSDAG 20. MARS KLOKKEN 19.OO PÅ KLUBBHUSET SJØSETTING MEDLEMSMØTE FRA Kl. 18 LØRDAG 26. APRIL KLOKKEN 09.00 Ansvarlig for denne dagen er Gaute Reinsnos Mobiltelefon

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860

VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 Navn Formål Medlemskap Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2011 1 Foreningens navn er: Frognerkilens Båtforening av 1860 (FB-1860). 2 FB-1860 er en allmennyttig,

Detaljer

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler:

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: Adm 2014 HAVNEREGLEMENT For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: 1.0 Orden: 1. Bare båteiere som disponerer en båtplass i bryggeanlegget og deres gjester

Detaljer

HAVNEREGLEMENT KJERRINGØY BÅTFORENING

HAVNEREGLEMENT KJERRINGØY BÅTFORENING HAVNEREGLEMENT KJERRINGØY BÅTFORENING 1 DRIFTSANSVAR Driftsansvaret for båthavna tilligger styret for Kjerringøy båtforening. Deler av driften kan styret delegere til enkeltpersoner og utvalg. Disse kan

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Handlingsplan. Jåttåvågen Båtforening

Handlingsplan. Jåttåvågen Båtforening Handlingsplan Jåttåvågen Båtforening 2017-2021 Denne handlingsplanen konkretiserer de satsningsområdene Jåttåvågen Båtforening skal ha spesielt fokus på de neste fire årene. Planen skal forankres i hele

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015 Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) Dagsorden: 1 Registrering og opptelling av antall stemmeberettigede

Detaljer

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Revidert 10.03.2010

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Revidert 10.03.2010 Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Revidert 10.03.2010 PRISLISTE FOR ÅBF Kontingent Kr. 300,- Båtplassavgift Liten Kr. 1.000,- Båtplassavgift Mellomstor Kr. 1.500,- Båtplassavgift Stor Kr. 1.750,- Båtplassavgift

Detaljer

Tittel: Vedtekter for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Rev/Dato : 8/16.3.2016. Godkjent: Årsmøte 2016 Dato : 16.3.2016

Tittel: Vedtekter for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Rev/Dato : 8/16.3.2016. Godkjent: Årsmøte 2016 Dato : 16.3.2016 Tittel: for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Side : 1 av 5 Foreningens navn: Foreningens navn er Døvik Båtforening. Forkortes til DBF. DBFs webside er: www.dbf-porsgrunn.com 1 Formål og hensikt

Detaljer

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ullern Båtforening. Foreningens initialer er U.B.F. Foreningens formål er å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn av medlemmenes båter, samt å fremme en sunn båtsport

Detaljer

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg 1. Henvendelser vedrørende søknad om treningstid i helger, arrangementer, bestilling av nøkkelkort, leie av utstyr etc, skal sendes til Kultur og idrett driftsseksjonens

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 6 mai 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 6 mai 2014, klokken 1830 i foreningens lokaler Tilstede; Jonny Andersen, Geir Braathu,, Lars Even

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING PÅ SKEIE SKOLE TORSDAG 02.02.12 KL. 19.00

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING PÅ SKEIE SKOLE TORSDAG 02.02.12 KL. 19.00 ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING PÅ SKEIE SKOLE TORSDAG 02.02.12 KL. 19.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning

Detaljer

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler:

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: Adm pr. 8-2014 HAVNEREGLEMENT For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: 1.0 Orden: 1. Bare båteiere som disponerer en båtplass i bryggeanlegget og deres

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

DIRDAL BÅTFORENING VEDTEKTER Sammenfattet og revidert

DIRDAL BÅTFORENING VEDTEKTER Sammenfattet og revidert DIRDAL BÅTFORENING VEDTEKTER Sammenfattet og revidert 13.2.2014 1 NAVN OG FORMÅL 8 STYRET 2 MEDLEMSKAP 9 MEDLEMSMØTE 3 MEDLEMSKAPSKATEGORIER 10 KONTINGENT 4 RETTER OG PLIKTER 11 DUGNAD 5 HAVNEOMRÅDET 12

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P28 Arkivsaksnr: 2011/17-18 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P28 Arkivsaksnr: 2011/17-18 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P28 Arkivsaksnr: 2011/17-18 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Havneutvalget 09.11.2012 Endring av vedtekter og leievilkår for

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

STJØRDAL BÅTFORENING

STJØRDAL BÅTFORENING STJØRDAL BÅTFORENING Foretaksnummer:986662146 Vedtatt på Årsmøtet 24.03.14 1 NAVN Foreningens navn er Stjørdal Båtforening. Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, region Trøndelag. Foreningens

Detaljer