Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening."

Transkript

1 ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014

2 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, spre kunnskap og interesse for båtbruk og sjøvett og ivareta medlemmenes interesser som båtbrukere overfor myndigheter og samfunn. Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av annen båtforening som er registrert i Frivillighetsregisteret. Enhver båtinteressert som ønsker å støtte foreningen og arbeide for foreningens formål er velkommen som medlem. Medlemskapet gir stemmerett ved personlig frammøte på årsmøtet. Ved innmelding får du utlevert foreningens årbok hvor foreningens vedtekter og regler for bruk av havnen finnes. Her finner du også en del praktiske opplysninger om tillitsvalgte, priser, rutiner og annet. Årboken gis ut hvert år. Opplysninger om priser og annet som oppdateres oftere vil du finne på internett og oppslått i havna. Samtidig forventer vi at du som medlem deltar i dugnadsarbeid og tar i mot de tillitsverv du eventuelt måtte bli valgt til og selvfølgelig også at du retter deg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder. Miljø og sikkerhet er et av foreningens viktigste satsingsområder og det blir lagt stor vekt på dette i havnen. Vi håper du vil trives i havnen og ser fram til å treffe deg både her og på sjøen! Styret i Jåttåvågen Båtforening Styret i Jåttåvågen Båtforening Driftsleder Rune Myklebust FAKTA OM FORENINGEN: Enhetsnr.: Adresse: Gamle Jåttåvågen 69, 4020 STAVANGER Postadresse: Gamle Jåttåvågen 69, 4020 STAVANGER Telefon: Mobiltelefon: E-postadresse: Hjemmeside: Driftsleder: Rune Myklebust Mobiltelefon: Kontortid: Torsdag i perioden april-oktober Arbeidstid: Mandag fredag Daglig drift av havn og forening ivaretas av driftsleder. Driftsleder er underlagt styret ved leder og har ansvar for og gjennomfører den daglige drift av foreningen. Foreningen er medlem av Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). Sjekk ut våre nettsider på 2

3 Beskrivelse av foreningens havn/miljø og sikkerhet BESKRIVELSE AV FORENINGENS HAVN, MILJØ OG SIKKERHET Havnen ble tatt i bruk våren -92 og har ca. 360 båtplasser fordelt på ca bryggemeter. Opplagsplassen rommer båter. For øvrig har foreningen klubbhus og diverse bygninger tilknyttet daglig drift. Ryfylke Friluftsråd har tilhold på samme område som foreningen. Maskiner og utstyr: Wise 20 t. selvgående portalkran. Kapasitet båter opptil 20 tonn med maks bredde 4,4 m. Utstyr og lokaler til disposisjon for medlemmene: Klubbhus. Til bruk ved møter og annet. Leies ut til arrangement. Havnekontor og messe. Østre ving på kranhall, andre etasje. Kaffe, internett og minikjøkken. Toalett og dusjbrakke. Ved Klubben, fjellet ved minneplassen. Nøkkelkort nødvendig. Maste- og jollekran Max. last 250 kg (ikke godkjent for personløft). Mastestativ. Bak kranhall. Til vinterlagring av master tilhørende båter som står på land. Mastevogn. Står parkert ved mastestativ. Snekkerbod/verksted. Vestre ving på kranhall. Inneholder høvelbenker, bygningssag og verksted. Kan være stengt i perioder. Miljøcontainer for farlig avfall. Plassert på spyleplass. Adgang med strømkort. Regler for bruk er oppslått ved de forskjellige fasiliteter. Tilgang fås ved nøkkelkort eller strømkort som kan kjøpes på havnekontoret. MILJØ OG SIKKERHET Regelverk for bruk av og arbeid i havna og på opplagsplass er utarbeidet og finnes i denne årboka. Det er også montert livbøyer og brannslukningsapparat i hele havna med meters mellomrom samt redningsleidere på enden av alle flytebryggene og på flere utriggere. FOREBYGGELSE AV BRANN I HAVNA BRUK AV VARMEAPPARAT MED BRENNERE I HAVNA. Varmeapparat med brennere type gass, danskebysse eller dieselelektrisk skal ikke benyttes uten at man er tilstede. Grunnen til dette bør være innlysende. Både egen og andres båter samt brygger utsettes for unødvendig fare ved slik bruk. Sørg alltid for skikkelig vedlikehold av de varmekildene som finnes ombord. Kun godkjente elektriske fastmonterte ovner er tillatt som oppvarming når båten er uten tilsyn. Vifteovner er forbudt! Bruk av varmekilder som byggtørker i provisoriske båt telt på opplagsplass er forbudt da dette er meget brannfarlig. BRANNSLUKNINGSUTSTYR Alle båter skal ha godkjente brannslukningsapparat montert om bord. Brannslukningsapparater og brannslanger er utplassert på lett tilgjengelige plasser på hver flytebrygge, opplagsplass, klubbhus og kranhall. Se forøvrig anvisning på områdekart. OLJESØL I HAVNA Sjøoverflaten i havnen skjemmes stadig av oljeforurensing. Vi ber derfor deg som båteier å jevnlig sjekke om det fins olje/dieselrester i kjølsvinet. For å unngå oljesøl, sørg for rent kjølsvin! Foreningen har gått til innkjøp av oljesugeputer som selges til medlemmene for selvkost. Henvend deg til havnekontoret. Ved bruk av automatisk lenseutstyr pumpes dette rett på sjøen og konsekvensene for foreningen og den enkelte båteier kan bli store, spesielt om utslippene fører til utrykninger fra brannvesenet eller KLIF. Har du automatisk lensepumpe ombord sørg for at nivåbryteren er plassert så høyt at pumpa ikke hiver ut evt. oljefilm som ligger på toppen av bunnvannet. Tilsøling av havna med olje og annet blir slått hardt ned på, uansett årsak! SKITNE ARBEIDER Det er innført eget regelverk for fjerning av bunnstoff. Disse reglene kan også gjøres gjeldende for tilsvarende skitne arbeider. At det er innført regler for de skitneste arbeidene fritar selvfølgelig ingen fra å vise hensyn. Avtal med de som står rundt deg hvis du skal utføre våte eller skitne arbeider. Det samme gjelder hvis du utfører lakkarbeider eller lignende ømfintlige arbeid. 3

4 Innhold: VELKOMMEN TIL JÅTTÅVÅGEN. FAKTA OM FORENINGEN side 2 BESKRIVELSE AV FORENINGENS HAVN /MILJØ OG SIKKERHET side 3 INNHOLDSFORTEGNELSE side 4 STYRETS NAVN, ADRESSER OG TELEFONER. side 4 DRIFTSFORUM side 5 KRANFØRERE side 5 KONTINGENTER OG AVGIFTER side 6 LEDEREN HAR ORDET side 8 STYRETS ÅRSBERETNING side 9 STYRETS ÅRSBERETNING side 10 ÅRSMØTE PROTOKOLL side 11 INFO TIL MEDLEMMENE side 12 FORTØY RIKTIG - BRUK RIKTIGE FORTØYNINGER side 15 ELEKTRISK ANLEGG, OPPLAGSPLASS OG HAVN side 16 SIKKERHETSINSTRUKS FOR TILKNYTNING TIL STRØM PÅ OPPLAGSPLASS. side 17 KART OVER FORENINGENS OMRÅDE side 18 SIKKERHETSINSTRUKS FOR TILKNYTNING TIL STRØM PÅ FLYTEBRYGGER side 20 RUTINER FOR LANDSETTING, OPPLAG OG SJØSETTING side 21 SKJEMA FOR LAND/SJØSETTING side 22 REGLEMENT FOR TILDELING OG BRUK AV BÅTPLASSER side 23 SØKNADSKJEMA side 24 REGLEMENT FOR LANDSETTING, OPPLAG OG SJØSETTING side 25 OVERSIKTSBILDE BÅTHAVN side 26 VEDTEKTER FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING side 28 AVFALLSHÅNDTERING I HAVNEN side 30 Styret i Jåttåvågen båtforening 2013 STYRET: NAVN ADRESSE TELEFON Leder: Terje Løland 4020 STAVANGER / Nestleder: Ole Tom Tufte 4017 STAVANGER / Drift Styremedlem: Egil Egeland 4018 STAVANGER HMS Styremedlem: Svein Olav Joakimsen 4020 STAVANGER Web Styremedlem: Kurt Wiig 4344 ORRE / Varamedlem: Asbjørn Skoge 4318 SANDNES Varamedlem: Egil Schanche 4032 STAVANGER Revisor: Kåre Warland 4018 STAVANGER / Valgkomité: Kristen Robertsen 4326 SANDNES

5 Driftsforum Forumet ledes av et styremedlem og består for øvrig av tre til fem medlemmer samt kranførere. Styrets representant og de andre medlemmene utpekes av styret på første styremøte etter årsmøtet. Samtlige medlemmer i forumet betraktes som tillitsvalgte. Forumet har følgende mandat: I samarbeid med driftsleder å bidra til: - Kontroll og vedlikehold av havnens innretninger - Kontroll av strømforbruk/kabler - Kontroll av fortøyninger/strekkavlastere - God kommunikasjon med medlemmene Driftsforum har ansvar for planlegging og gjennomføring av dugnader og deltar på disse. NAVN ADRESSE TELEFON Steinar Skadberg 4044 HAFRSFJORD Torstein Omdal 4042 HAFRSFJORD Tor O. Bjelland 4330 ÅLGÅRD Arthur Olav Hatleskog 4050 SOLA Kranførere Det er fortrinnsvis driftsleder som skal kjøre foreningens kran. I tillegg er det oppnevnt krankjørere for å avlaste i travle perioder og ved sykdom. Disse utfører krankjøring kun etter avtale med driftsleder/havnekontor. Følgende er oppnevnt til å kjøre kranen: NAVN ADRESSE TELEFON Driftsleder 4317 SANDNES / Kristen Robertsen 4326 SANDNES / Bjørn Løland VOLL Styret i Jåttåvågen båtforening 2014 Leder: Terje Løland Nestleder: Ole Tom Tufte Styremedlem: Svein O. Joakimsen Styremedlem: Kurt Wiig Styremedlem Egil Egeland Varamedlem: Asbjørn Skoge Varamedlem: Egil Schanche 5

6 Kontigenter og avgifter 2014 Prisene blir indeksregulert pr. 1/1 hvert år Foreningens betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager hvis ikke annet er angitt! Årsavgifter: Medlemskontingent (fra 1/1 til 31/12) kr. 500,- Medlemskontingent pensjonister (over 64 år) (fra 1/1 til 31/12) kr. 400,- Medlemskontingent KNBF kr. 120,- Medlemskontigent Ryfylke Friluftsråd (for de med båt i havnen) kr. 50,- Obligatorisk for alle med fast båtplass i løpet av året. Bryggeavgift pr. m. brygge, flytebrygger (gjelder c/c utliggere) kr. 708,- Bryggeavgift pr. m. brygge, molobrygger, trebrygge kr ,- Miljøavgift pr. m.brygge kommunalt pålagt kr. 100,- Jolleskur kr. 820,- Tillegg for lengde: Båter på 30, 31 og 32 fot kr. 138,- Båter på 33, 34 og 35 fot kr. 277,- Båter på 36, 37 og 38 fot kr. 415,- Båter på 39, 40 og 41 fot kr. 554,- Båter på 42, 43, 44 og 45 fot kr. 692,- Kranavgifter: Inntil 15 minutt til rengjøring av undervannskrog er inkl. i enhetspris ved opptak. Båter som tas opp mandag skal ut igjen senest torsdag, båter som tas opp tirsdag skal ut igjen senest fredag, båter som tas opp torsdag skal ut igjen senest mandag, båter som tas opp fredag skal ut igjen senest tirsdag. Det er vanligvis ingen krankjøring onsdag, lørdag og søndag og heller ikke om kveldene. Det er ingen vaktordning i ferier, det henvises til kran-/lastebilfirmaer i distriktet. Båter til og med 24 Land- eller sjøsetting kr. 420,- Båter fra 24 til og med 34 Land- eller sjøsetting kr. 590,- Båter fra 34 til og med 38 Land- eller sjøsetting kr Båter fra 38 til og med 42, Land eller sjøsetting kr ,- Båter over 42, Land eller sjøsetting kr ,- Båter som tas opp for besiktigelse og ikke skal settes i krakk kan henge i kran inntil 20 minutt for enkel avgift. Deretter beregnes avgift for båt hengende i kran.for båter som er spesielt vanskelige å heise kan kranfører bestemme at avgift for båt hengende i kran skal benyttes uansett størrelse! Båt hengende i kran pr. påbegynt kvarter (for ekstra spyling og lignende) kr. 315,- Tilleggsgebyr ved utrykning med kran (skader, havari etc.) utenom arbeidstid kr ,- Andre avgifter: Dugnadsgebyr (ikke utført dugnad) kr ,- Månedsleie utliggerplass kr. 556,- Månedsleie molo/trebrygge kr. 781,- Strømavgift pr. kwh, reguleres ¼ og 1/11 kr. 1,50 Ladekort for strøm kr. 100,- 6

7 Kontigenter og avgifter 2014 Prisene blir indeksregulert pr. 1/1 hvert år Foreningens betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager hvis ikke annet er angitt! Tilknytningsavgift strøm brygger. kr ,- Obligatorisk for alle båtplasser som har strøm. Kr. 600,- avskrives hvert påbegynte kalenderår. Døgnpris for overligget tidsfrist etter vinteropplag/vårpuss (første 14 dager) kr. 250,- For sjøsetting etter vinteropplag: Tidsfrist henholdsvis 15/4 for midtgang og 30/4 på sider. Vårpussperiode er tiden fra vinteropplaget opphører til fellesferien. Døgnpris for overligget tidsfrist på land etter 14 dager kr. 100,- Ekstra vinteropplag til 14. mai kr ,- Må forhåndsbestilles/betales. Ikke refunderbart. Opplag på land pr. måned utenom vinteropplag og vårpussperiode kr. 515,- Vinteropplag på land for båter til og med 24 kr Vinteropplag på land for båter fra 24 til og med 34 kr. 945,- Vinteropplag på land for båter fra34 til og med 38 kr ,- Vinteropplag på land for båter over 38 kr ,- Vinteropplag i havnen utliggerplass kr ,- Vinteropplag i havnen molo/trebrygge kr ,- Leie av klubbhus pr. dag/kveld inkl. gulvvask kr ,- Leie av klubbhus pr. dag/kveld inkl. gulvvask ikke medlemmer kr ,- Depositum klubbhus kr ,- Nøkkelkort til toaletter, messe o.a. kr. 100,- Leie av enkel krakk for vinteropplag kr. 675,- Leie av dobbel krakk for vinteropplag kr ,- Leie av seilkrakk for vinteropplag kr ,- Leie av STOR seilkrakk for vinteropplag kr ,- Purring på forfalte avgifter kr. 65,- Festeavgifter: Festeavg. for båt til og med 24 kr ,- Kr ,-- Avskrives med en gang/kr ,- avskrives deretter hvert påbegynte kalende Festeavg. for båt fra 24 til og med 34 kr ,- Kr ,- Avskrives med en gang/kr ,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår. Festeavg. for båt fra 34 til og med 38 kr ,- Kr ,- Avskrives med en gang/kr ,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår. Festeavg. for båt over 38 kr ,- Kr ,- Avskrives med en gang/kr ,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår. Festeavgift for båt over 42 kr ,- Kr ,- Avskrives med en gang/kr ,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår. For å oppnå medlemspriser må man ha vært medlem i foreningen i minst 3 måneder eller ha båtplass i havna. For øvrige medlemmer tilkommer 50 % tillegg på alle priser! Forøvrig henvises til foreningens regelverk. 7

8 Lederen har ordet! Hvem er KNBF? Alle medlemmene som har båtplass i havna betaler noe mer enn bare medlemskontingenten og for båtplassen. Det betales medlemskontingent til både KNBF og Ryfylke Friluftsråd i tillegg til en kommunalt pålagt miljøavgift. Dette er obligatorisk for medlemmer med båtplass. Den kommunalt pålagde miljøavgiften er i stor grad midler som foreningen selv skal bestemme over, riktignok i samråd med faglig råd eller Stavanger kommune. Midlene skal brukes til investering i miljø eller miljøfremmende tiltak. Når det gjelder Ryfylke friluftsråd og KNBF betaler vi en årlig kontingent som tilsvarer prisen av 2 pakker med sommerkoteletter på Samvirkelagene inne i Ryfylke, og jeg våger påstanden om at foreningen og det enkelte medlemmet får mye igjen for disse pengene. Jeg oppfordrer dere alle til å besøke nettstedene til KNBF og Ryfylke friluftsråd for å se hva kontingenten blir brukt til. Hos Ryfylke friluftsråd ser dere at aktiviteten de gjennomfører, stort sett er i båtfolkets interesse. KNBF forteller tydelig hva vi får igjen som medlemsfordeler og hvilke fordeler vi kan benytte oss av. Blant annet forsikring, rabatter på utstyr, juridisk førstehjelp, sikkerhetsbesiktigelse og mye mer. Informasjon om alle fordelene finner dere på KNBF sine nettsider. En av fordelene, som ikke er beskrevet skikkelig, er den kollektive forsikring av alle KNBF-medlemmers uforsikrede småbåte. Jeg er sikker på at det er mange små båter i vår forening som ikke er skikkelig forsikret, jolla f.eks. Fra første juli i fjor var alle disse dekket av en forsikring. Greit å ta med seg, da mange har feil, dobbel eller ingen forsikring på disse farkostene. KNBF skriver: Småbåter er normalt forsikret gjennom hus- eller hytteforsikring når de er innelåst i forbindelse med hus/hytte. Når båten brukes, gjelder ikke hus/hytteforsikringen. Se for dere følgende scenario; Sønnen i huset tar gummibåten med påhengsmotor en tur og er uheldig og kjører på et badende barn. Barnet blir varig skadet og invalid for resten av livet. Familien får et erstatningskrav på 8 millioner. Heldigvis er dette uhyre sjeldne situasjoner, men hvis den skulle oppstå, er det nesten umulig å håndtere for en vanlig familie. Det er i en slik situasjon denne forsikringen kommer til anvendelse. KNBF ønsker ikke at medlemmene skal komme opp i slike vanskelige situasjoner, så denne kollektive ansvarsforsikringen var løsningen på problemet. Vi har fått en borgerlig regjering som gikk til valg på avgiftslettelser. Da er det besynderlig at de kort tid etter tiltredelse innfører økt avgift på avgiftsfri diesel KNBF er vårt beste talerør i denne saken og de eneste vi kan stole på taler vår sak overfor myndighetene. Støtt opp om KNBF, for de arbeider for oss! Til de av dere som ennå ikke har fått båtplass, eller som er medlem av andre årsaker så er det fullt mulig å oppnå disse fordeler ved å gi beskjed til havnekontoret at dere ønsker å være medlem i KNBF og/eller Ryfylke Friluftsråd. Så vil vi sørge for at dere meldes inn på samme vilkår som medlemmene med båtplass. På vegne av styret, ønsker jeg alle en god og sikker båtsommer! Jeg Håper du får mange flotte naturopplevelser enten du er på langfart eller i Ryfylkebassenget. God sommer! Vennlig hilsen Terje Løland 8

9 Styrets årsberetning 2013, 45. driftsår. Jåttåvågen Båtforening har pr medlemmer hvorav 344 medlemmer har båt i havna. I perioden har der vært gjennomført 1 ordinært årsmøte, 9 styremøter og 2 dugnader. Antall søkere på venteliste pr. 31/12/2013 er 191, pr. 1/1/ Det er tildelt 17 båtplasser til nye båteiere på ventelisten. De lykkelige båteiere har ventet på båtplass siden 2003 eller lenger. Foreningen har fortsatt fokuset på miljø, vedlikehold, sikkerhet og investeringer i fremtidig bruk av havna., Representasjon Også dette året har styrets leder hatt lederrollen i Stavanger båtforeningers fellesråds arbeidsutvalg. Vår driftsleder har deltatt som administrator og sekretær for arbeidsutvalget. Rådsmøte her ble avholdt 25/9/13. Arbeidsutvalget har stort sett arbeidet med handlingsplanen og driftsavtalen. Vi forsetter vår deltagelse i fellesrådet i hvert fall frem til neste rådsmøte. Det er opprettet et Faglig råd for småbåthavnene i Stavanger kommune. Rådets arbeid vil fremover være mer rettet inn på selve driften av foreningene. Handlingsplan og driftsavtale med Stavanger kommune. Handlingsplanen og driftsavtalen ble den 28/11/13 vedtatt av formannskapet. Det arbeides nå med å legge føringer for hvordan bestemmelsene i avtalen skal gjennomføres. Faglig råd og Stavanger Kommunes administrasjon utarbeider for tiden standarder for risiko og sikkerhetsanalyser, samt avfalls og miljøplaner som skal brukes av alle foreningene. Jåttåvågen båtforening har tidligere utarbeidet dette og har langt på vei innført rutiner som er i tråd med de planene som måtte komme. Sikkerhet & vakthold Styret har i løpet av flere årsmøter fremmet saker som går på sikring og vakthold av havneområdet, bryggene og båtene. Dette for å få medlemmenes tilbakemelding på hva som er ønskelig av sikring av anlegget. Årsmøtene har her gitt oss beskjed om at det pr i dag ikke er ønskelig med noen fysisk sikring. Det er i løpet av året montert nytt utstyr for overvåking av havnen og vi vil sannsynligvis i løpet av 2014 bli i stand til å tilby medlemmene oversiktsbilder på våre websider. Oppløsningen i det nye utstyret er kraftig forbedret slik at vi har mulighet for bildebehandling og dermed økt mulighet for gjenkjenning. Men, medlemmene må være klar over at vi ikke har lov til å lagre mer enn 7-14 dager, så om vi skal ha en mulighet for å bruke anlegget for bedre oppklaring av eventuelle skadeverk, tyveri osv, er det viktig at medlemmene faktisk sjekker sine båter regelmessig. Det har i løpet av året kun vært rapportert noen få innbrudd i båtene. Det er satt opp hjertestartere på kjøkkenet i klubbhuset og i gangen inn til kontoret/messa og 8 medlemmer har til nå fått opplæring i bruken. KNBF KNBF gjør i forbindelse med momsrefusjonsordningen til frivillige organisasjoner en god innsats for sine medlemsforeninger. Jåttåvågen båtforening har i år fått returnert ca. 70 % av momskostnadene for KNBF region sør gjennomførte sitt styremøte den 24/9/13 i vårt klubbhus, der deltok assisterende generalsekretær. KNBF region sør arbeider med utplassering av fortøyningsbøyer i samarbeid med Ryfylke friluftsråd og er ellers fortsatt opptatt med å planlegge det neste båttinget som kommer til å gå av stabelen her i regionen våren Hjemmesiden & årbok Styret har også i 2013 holdt internettsidene til foreningen à jour og vi håper at medlemmene bruker disse aktivt. Styret tror at medlemmene finner den informasjonen de behøver på nettstedet, men om det er annet som ønskes lagt ut er det bare å ta kontakt med styret med innspill. Styret har begynt arbeidet for å tilpasse sidene for å gjøre det mulig for mer dynamiske sider som passer flere nettleserplattformer som nettbrett og mobil. Det skal også bli en mulighet for å kunne abonnere på endringer, ved å registrere seg med en e-postadresse på sidene. Vi oppfordrer dere som er på FB om å bli med i JBF sin gruppe. De fleste bruker i dag internett og epost, men styret er også opptatt av at vi skal kunne nå frem til de av våre medlemmer som ikke bruker elektroniske media, så det vil ikke bli slutt på årbok eller oppslag ennå. Årboka som blir gitt ut i 2014 blir nok den siste i den form den fremstår i dag og erstattes av en håndbok, samt eventuelt et mindre hefte som gis ut i forbindelse med årsmøtene. Bruk Internettsidene og Gi beskjed hvis du syns noe mangler. Drift og vedlikehold brygger og opplagsplass Arbeidet med å skifte ut utriggere, klosser og bolter i C-profiler på bryggene har pågått igjennom hele Samtidig monteres redningsleider på annenhver gangbar utrigger som skiftes ut. Vi har i dag ikke full dagtids kapasitet i driftsutvalget som deltar i dugnadene med utskifting og vedlikehold, så arbeidet her går nok derfor litt senere enn det har gjort tidligere. Styret har vært inne på tanken om å leie inn personell til å være med på dette. Dette ville være en dyr løsning og ikke nødvendigvis føre til raskere utskifting, siden vi da må bruke midler på innleie av arbeidskraft i stedet for utriggere og redningsleidere. Styret har derfor akseptert at monteringen tar lengre tid. Det blir gjennomført dykkerinspeksjon av C og D bryggens fortøyningssystem denne vinteren. nale myndigheter i så måte. 9

10 Det er også arbeidet med montering av brannslukkeutstyr på brygger og opplagsplass. Arbeider med å få separert toalettbrakka fra resten av anlegget på opplagsplass er startet slik at vi vil kunne opprettholde toalettilbudet også om vinteren. Husk at nøkkelkortet også gir dere tilgang til messa og toalettet der. Det elektriske anlegget fungerer stabilt og godt. Det utredes fortsatt hvilke muligheter vi har økonomisk og praktisk til å bygge om strømsøylene på bryggene til et såkalt RFID-system med ladeterminal. Kjøp og bruk av strøm vil da bli selvbetjent, og kan gjøres til alle døgnets tider. Et slikt system vil også øke bevisstheten rundt forbruket og gi den enkelte bruker bedre kontroll over det. Samtidig vil det redusere arbeidet med å administrere dette. Miljøavgift Stavanger kommune pålegger nå alle kommunale båtforeninger å kreve inn miljøavgift som skal gå til miljøtiltak i de enkelte havnene. Dette er et resultat av den nylig vedtatte handlingsplan og driftsavtale. Saken ble i hovedsak vedtatt slik som administrasjonen la saken fram, men fellesrådet fikk i formannskapet gjennomslag for at foreningen skulle forvalte disse midlene selv, da etter gitte regler. Det vil bli gitt utførlig tilbakemelding på dette i årbok og på nett så snart detaljene rundt miljøfond og bruken av midlene er avklart. Det er klart er at miljøavgiften er et middel for å heve miljøstandarden i Stavangers småbåthavner, og er med på å tvinge alle foreninger til å prioritere miljø. Styret mener at vi i Jåttåvågen båtforening allerede har kommet langt i miljøarbeidet, og vi vil med vårt tankesett ikke ha noen særlige utfordringer med å imøtekomme eventuelle pålegg fra sentrale eller regionale myndigheter i så måte. 10 Drift og vedlikehold portalkran. Kranen er sertifisert og vinsjene er overhalt. Arbeidet med å skifte drivmotorene ble igangsatt umiddelbart etter vinteropptaket. Arbeidet sluttføres i god tid før utsettingen av båter starter til våren. Klubbhuset Klubbhuset har vært utleid 18 helger samt enkelte dager til medlemmer og andre i løpet av Klubbhuset er også jevnlig utleid til kursvirksomhet. Klubbhuset fungerer bra og brukerne er fornøyd. Det er montert ny oppvaskmaskin og klubbhuset er blitt malt. Fremtiden Selv om veldig mye av styrets arbeidsoppgaver er knyttet direkte til drift av havn og forening, forsøker vi å se fremover. Styret gjennomførte høsten 2013 en spørreundersøkelse. Styret fikk i undersøkelsen en del svar som er med å påvirke styrets arbeid i lang tid fremover. Dette sammen med krav fra Stavanger kommune danner rammen for foreningens planlegging fremover. Vi fikk noen tilbakemeldinger på selve undersøkelsen. Mange positive kommentarer, flere konstruktive forslag, men også noen få negative kommentarer. Styret takker igjen alle som deltok i undersøkelsen og for alle tilbakemeldinger. Styret og driftsutvalget hadde en gjennomgang av spørreundersøkelsen på en samling vi gjennomførte i november. Oppsummering av undersøkelsen vil bli lagt ut på nettet når den er ferdig. De vanlige påminnelser helt til slutt Brudd på regelverk blir påpekt med en gul plastlapp på båten som forklarer hva som må rettes opp innen en gitt frist. Denne fristen vil stort sett være 14 dager styret forutsetter at alle båteiere sjekker båten sin minst en gang i uken. Er du i tvil om hva lappen gjelder anbefaler vi deg å ta kontakt med havnekontoret. Fortøy båten i henhold til regelverket Pass på strømforbruket ditt og det elektriske anlegget ombord Husk å melde om endringer i adresse, e-post og telefon! Posten ettersender ikke i ubegrenset tid! Parkering på molo, husk å følge reglene for bruk av parkerings plasser på moloen. Viktig å sørge for at du parkerer slik at du ikke er til hinder for andre kjøretøyers ferdsel. Spesielt viktig i forhold til utrykningskjøretøy Styret i Jåttåvågen Båtforening 2013 Terje Løland Ole Tom Tufte Halvor Aaslestad Leder Nestleder Styremedlem Kurt Wiig Styremedlem Egil Egeland Varamedlem Svein Olav Joakimsen Styremedlem Fjalar Almèn Varamedlem Jåttåvågen Båtforening trenger flere frivillige til forskjellige oppgaver! Foreningen blir i dag drevet, foruten Driftsleder, på frivillig basis av medlemmene. De er med i styret, men også i driftsutvalg og i dugnadsgjenger. Dette er viktig for at vi fortsatt skal ha en flott havn og en godt drevet forening. Derfor ønsker vi å komme i kontakt med flere som kan tenke seg å bidra innen en rekke praktiske oppgaver. Vi trenger folk som er nevenyttige, litt tekniske og som l iker utfordringer. Vi kan bidra med et godt og hyggelig miljø i maritime omgivelser og i tillegg kan vi tilby nytrukket kaffe og noen andre goder. Kontakt: Ole Tom Tufte på tlf.:

11 Årsmøteprotokoll 2013 Jåttåvågen Båtforening Protokoll fra årsmøte i Jåttåvågen Båtforening, avholdt torsdag 30. januar 2014 i klubbhuset. Leder i foreningen, Terje Løland, ønsket velkommen og åpnet årsmøtet kl. 18:00. Det var 35 medlemmer til stede. 1.Valg av ordstyrer. Oddvar Vårlid ble valgt til ordstyrer. 2.Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokoll. Per Knudsen ble valgt til referent. Johan Kåre Gjølme og Asbjørn Olsen ble valgt til å underskrive protokoll. 3.Godkjenne innkalling og saksliste. Innkalling og saksliste ble godkjent. 4.Behandle årsberetning. Styrets årsberetning ble lest av ordstyrer. Det ble ytret ønske om at neste årsberetning kunne legges ut på foreningens nettsider i forkant av møtet for å gi medlemmene anledning til å sette seg inn i denne. Årsberetningen ble karakterisert som fyldig, god og dekkende. Årsberetningen ble godkjent. 5.Årsregnskap og revisjonsberetning. Gunnar Strøm gjennomgikk årsregnskapet og revisjonsberetningen samt orienterte om budsjettet for Behandle revidert årsregnskap og revisjonsberetning for Det ble reist spørsmål/kommentarer om følgende: Avsetning bryggefond Styret opplyste at dette vil bli gjennomgått på nytt og bli rettet opp i etterkant hvis det er gjort feil. Drift og investering Det vil bli sett nærmere på hvorledes dette vil bli gjort i fremtiden for å gjøre det enklere å ha oversikt over hvilke utgifter går til drift og hvilke til investeringer. Avsetning utviklingsfond Avsatte midler til eventuelle behov for fremtidige utbygginger. Årsregnskap godkjent 5.2. Orientere om budsjett for Det ble orientert om ny post; Miljøavgift, og at hva som inngår i miljøtiltak må avklares med de andre foreningene. 6.Fastsette kontingent og festeavgifter. Styrets forslag ble godkjent. 7.Behandle saker fremmet av styret. 7.1 Internett i havna. Terje Løland orienterte om et møte med Lyse som omhandlet leie av klubbhuset (se også under 11. Eventuelt). Dette ville medføre trekking av fiberkabel i første omgang til klubbhuset. Med dette som utgangspunkt og med de fordeler dette vil kunne gi medlemmene på sikt, besluttet årsmøtet at styret skulle arbeide videre med oppgradering av nettet. 8. Behandle saker fremmet av medlemmer. Ingen forslag innkommet. 9.Orienteringssaker. 9.1 Handlingsplan/driftsavtale med Stavanger kommune. Terje Løland orienterte. Kort oppsummering: Veldig godt samarbeid med kommunen Handlingsplan og driftsavtale vedtatt av formannskapet i november Det arbeides videre med informasjon, risiko- og sårbarhetsanalyser, sikkerhetsplaner etc. Foreningen har langt på vei innført rutiner som er i tråd med fremtidige planer 9.2 Spørreundersøkelsen. Terje Løland orienterte og gjennomgikk og kommenterte både selve spørreundersøkelsen og noen av svarene som var innkommet. Det arbeides fremdeles med oppsummeringen, som vil bli publisert så snart den er ferdig. 10. Valg 10.1 Valgkomiteens forslag til nytt styre og revisor. Valgkomiteen la fram følgende forslag: Sittende styre og revisor 2013: Valgkomiteens innstilling: Leder Terje Løland På valg Gjenvalg Nestleder Ole Tom Tufte På valg Gjenvalg Medlem Halvor Aaslestad På valg Egil Egeland Medlem Svein Olav Joakimsen Ikke på valg Medlem Kurt Wiig Ikke på valg Varamedlem Fjaler Almen På valg Egil Schanche Varamedlem Egil Egeland På valg Asbjørn Skoge Revisor Kåre Warland På valg Gjenvalg Valgkomiteens innstilling ble valgt ved akklamasjon Valgkomiteens leder og medlemmer. Valgkomiteen la fram følgende forslag: Sittende valgkomite: Leder Egil Rosnes Medlem Kristen Robertsen Medlem Geir Dalen Valgkomiteen stiller sine plasser til disposisjon, men er villig til gjenvalg dersom det er ønskelig. I tillegg har vi en ytterligere kandidat til valgkomiteen: Bjørn Egeland I tillegg hadde styret følgende forslag til valgkomite: Leder: Kristen Robertsen Medlem: Geir Dalen Medlem: Bjørn Egeland Styrets forslag ble vedtatt ved akklamasjon. 11. Eventuelt 11.1 Båttilhengere. Det ble påpekt at selv om parkering av tilhengere er forbudt, forekommer dette ganske ofte uten at det tilsynelatende tas affære. Behovet for parkering av tilhengere er åpenbart og sannsynligvis økende. Det ble etterlyst en organisert måte å få til parkering på. Styret lovte å sette dette på agendaen og komme med en velbegrunnet tilbakemelding Avtale med Lyse. Terje Løland orienterte om en avtale med Lyse om utleie av klubbhuset i en treårs periode. Omfanget av bruken vil være ca. 1 uke pr. måned og kun på dagtid. Det kan også medføre at to containere vil bli plassert på området. Terje Løland avsluttet årsmøtet med å takke alle for fremmøte og ønske dem vel hjem. Møtet ble avsluttet ca. kl. 21:00. Referent: Per Knudsen Referat lest og bekreftet: Johan Kåre Gjølme, Asbjørn Olsen 11

12 Viktig info til medlemmene DUGNAD 2014 og 2015 Det skal arrangeres to dugnader hvert år. Dugnadene etableres bryggevis slik at bryggene har ansvaret for disse hvert sitt år. Driftsutvalget leder arbeidet. Ta med arbeidsklær. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det vil bli innkrevd en avgift i henhold til foreningens lover av de som ikke møter til minst en av disse innkalte dugnader. Denne blir fakturert sammen med årsavgiften i januar. VEL MØTT OG PÅ FORHÅND TAKK FOR INNSATSEN!! I 2014 innkalles alle på D-brygga til dugnad! Dugnadsdatoer er: Vår: Mandag 5/5 fra kl Høst: Mandag 8/9 fra kl I 2015 innkalles alle på E-brygga til dugnad. Dugnadsdatoer er: Vår: Mandag 4/5 fra kl Høst: Mandag 7/9 fra kl FORNYELSE AV SØKNAD OM BÅTPLASS På foreningens søknadsskjema står følgende: HUSK Å BEKREFTE SØKNADEN I DESEMBER HVERT ÅR DERSOM DU FORTSATT VIL STÅ PÅ SØKERLISTEN. Innbetaling av kontingent er IKKE fornyelse av søknad. Søknad blir slettet ved nyttår hvis den ikke er bekreftet i løpet av desember! Man mister ingen ansiennitet ved å glemme det, men er ute av søkerlisten fra 1. januar til man husker å fornye søknaden. Dette kan i verste fall føre til at man blir forbigått når båtplasser tildeles i den mellomliggende perioden. VENTELISTE/TILDELING AV BÅTPLASS Ventelisten er i dag ca.250. Når det tildeles 1-5 plasser hvert år sier det seg selv at ventetiden blir svært lang for de som ønsker seg båtplass. Foreløpig er det uklart om havna kan utvides, og utbygging ellers i distriktet skjer svært langsomt. Medlemsansiennitet brukes ved tildeling av båtplasser. Foruten ansiennitet er det avgjørende at ledig bryggeplass passer til båten. Øvre grense for båtstørrelse er 40. Avvik samt tildeling av moloplasser behandles av styret. Båter større enn 40 kan ikke i noen tilfelle plasseres på utliggerplass. For å beholde båtplassen må alle avgifter være betalt før båten tas inn i havna og senest innen oppgitt forfallsdato. Båten må være på plass innen 2 måneder fra samme dato. Havnekontoret skal varsles før båten tas inn i havna og evt. manglende opplysninger må oppgis samtidig. Ønsker man å bytte båt skal dette søkes om på foreningens søknadsskjema og være godkjent av havnekontoret før ny båt kan tas inn i havna. Se for øvrig Reglement for tildeling og bruk av båtplasser 12

13 ADRESSEENDRING Husk å melde adresseendring til havnekontoret. Dette gjelder også -adresser! Glemmer du dette fører det til at du ikke får den informasjonen vi sender ut og heller ikke kontingent- og avgiftsfakturaer. I verste fall kan dette føre til at du blir strøket som medlem og mister all ansiennitet. VINTEROPPLAG I JÅTTÅVÅGEN Opptaket starter ca. 1. oktober. Etter sommerferien kan medlemmer med mer enn 3 måneder ansiennitet forhåndsbestille plass. Dette skal skje på eget skjema. Ved forhåndsbestilling skal opplags- og kranavgifter forhåndsbetales. INGEN BESTILLING GJELDER FØR DETTE ER BETALT! Båter som skal ut før 15. april plasseres i midtgang og tas derfor opp når rekkene er fylt. Etter 1. oktober kan hvem som helst få opplagsplass hvis vi har plass og været tillater. PARKERING PÅ OPPLAGSPLASSEN Foreningens områder er primært avsatt til opptak og lagring av båter. Foreningen ser det ikke som sin oppgave å holde parkeringsplass til medlemmenes biler. PARKERING SKAL DERFOR KUN SKJE PÅ OPPMERKEDE PLASSER SOM IKKE ER AVSTENGT! HUSK AT DU PARKERER PÅ ET OMRÅDE BEREGNET FOR BÅTPUSS. PARKER IKKE SLIK AT DU KAN FÅ SKITT, BUNNSTOFF OG LIGNENDE PÅ BILEN. Oppmerkede plasser som er sperret med skilt og/eller sperrebånd kan ikke benyttes. Driftsleder har styrets fullmakt til å fjerne biler som er til hinder for eiers regning og ansvar. Dette vil være biler som står på avsperrede plasser, i kranens kjørebane (se skisse i midten av heftet), på servicekai, spyleplass og jolleplass samt andre plasser som ikke er avmerket spesielt for parkering. PARKERING AV TILHENGERE FORBUDT! Årsaken til dette er områdets begrensede størrelse. Når dette skal benyttes både til transport og opplag av båter så vel som parkering av båteiernes biler blir det trangt om plassen. Parkeres det tilhengere i tillegg, fører dette til at området blir enda mer uoversiktlig og uframkommelig for kranen og sikkerheten dårligere. Husk at selv om det er god plass både når du drar ut med båten og kommer tilbake, vet du ikke hvor god plass det var mens du var bortreist. REGLER FOR BRUK AV JOLLESKUR - Jolleskuret skal kun benyttes til joller! - Leier av jolleskur må ha båt i havna. - Dørene skal alltid være låst, selv om boksen ikke benyttes i øyeblikket. Årsaken er at det er mulig å ta ut joller fra andre bokser. Inngrep i skuret skal avtales med havnekontoret på forhånd! Havnekontoret tildeler plasser. Det er ikke tillatt med framleie. VED BRUDD PÅ DISSE REGLENE MISTES RETTEN TIL Å LEIE SKURET. 13

14 Dersom fjerning av bunnstoff skal utføres på Jåttåvågen båtforenings område, gjelder følgende regler: - Ingen slike arbeider skal igangsettes før det har vært dialog med havnekontoret og påkrevde planer og tiltak er forevist og godkjent. - Båten skal tildekkes på en slik en måte at forurensende stofferikke blir eksponert til fri luft, sjø eller bakke. Det vil si at. båten skal dekkes til fra relingslist og helt ned til bakkenivå. - Tildekningen skal være så skikkelig utført at værforhold ikke påvirker dekningen. - Det skal tildannes egnet oppsamling av avfallsand slik at denne ikke eksponeres til avløpssystem eller sjø. - Dersom tildekningen påvirkes av vær og vind skal arbeidet umiddelbart avsluttes inntil været endrer seg. - Avfallet skal deponeres på offentlig godkjent deponi. Utøver skal dokumentere at slik deponering er utført. - Arbeidet kan kun foregå på ukedager i tidsrommet til Arbeidet skal opphøre umiddelbart dersom havnekontoret eller annen myndighetsperson gir beskjed om det. ANSVARSFORHOLD - Det er oppdragsgiver og utøver som har det fulle ansvar for at arbeidet utføres forskriftsmessig i forhold til offentlige pålegg og foreningens regelverk. - Oppdragsgiver og utøver er ansvarlig for å utarbeide avfallsplan som redegjør for behandling og deponering av avfallet. Planen skal forelegges havnekontoret og godkjennes før båten settes på land arbeidet tar til. - Oppdragsgiver er ansvarlig for all kommunikasjon med havnekontoret og skal følge de anmodninger han får derfra. - Oppdragsgiver er ansvarlig for fjerning av alle materialer som er benyttet til tildekkingen. - Oppdragsgiver/utøver er ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med rigg og arbeid, herunder også avbrudd uansett årsak samt etterarbeider som havnekontoret måtte finne påkrevd. - Oppdragsgiver bærer det fulle ansvar både juridisk og økonomisk, for krav som måtte komme, uansett årsak. Henvisninger: Avfallsplan for Jåttavågen Båtforening Linker: Brukt blåsesand: Farlig avfall: aspx Klima og Forurensningsdirektoratet: 14

15 Fortøy riktig og bruk riktige fortøyninger! FENDER FENDER FENDER FENDER Bruk tauverk av skikkelig dimensjon og kvalitet, min. 12mm. for båter under 24, og min. 14 mm for større båter. Det skal kun brukes tauverk i fortøyningsringene på utriggerne. Avfjæring skal skje med gummifjærer. Sjakler i utriggerne og stålfjærer er ikke tillatt! Bruk stramme fortøyninger. Spring skal benyttes for å forhindre at båten jager. Ingen del av båten skal stikke inn over flytebrygga. Fortøyningene må etterses med jevne mellomrom, minst to ganger i året. Dårlige/feil fortøyninger vil bli påpekt. Hvis det ikke blir rettet innen gitt frist vil foreningen montere skikkelige fortøyninger for båteiers regning. Husk fendring! Bruk fendere der det er fare for at båten kan berøre uteriggeren. Seilbåter er spesielt utsatt for krenging i havnen ved sterk vind og dermed at fenderne legger seg oppe på /utenfor uteriggerne slik at skroget får skader. Havnekontoret selger sidefendere til uteriggerne. 15

16 Retningslinjer for elektrisk anlegg - opplagsplass og havn Generelt Foreningen har oppgradert det elektriske anlegget på land og i havnen. Dette er gjort for at alle skal ha tilgang på en rimelig mengde elektrisitet med bedre kontinuitet enn vi har hatt de siste årene. Sikkerhetsmessig er også det nye anlegget i en helt annen klasse enn det gamle, såfremt sikkerhetsinstruksene overholdes. Vi forventer at alle brukere setter seg inn i og etterlever sikkerhetsinstruksene. De ivaretar ikke bare liv og helse, men forhindrer også tæring på båter og utstyr. Ser du for eksempel en kabel som ligger i sjøen så ta den opp! Selv om den ikke er din kan den bidra til skader på din båt! Elektrisk anlegg om bord i egen båt skal være utført og vedlikeholdt i henhold til de til enhver tid gjeldende offentlige regler og krav. Vedlikehold Hver enkelt bruker skal vedlikeholde eget utstyr samt hengelås utlevert av havnekontor. Andre hengelåser er ikke tillatt å bruke. Ødelagt/tapt hengelås/nøkkel må erstattes av bruker. Test gjerne jordfeilbryter selv ved å trykke på testknapp. Skulle jordfeilbryter ikke løse ut gi beskjed til havnekontoret om dette eller andre feil og uregelmessigheter du oppdager. Øvrig vedlikehold utføres i regi av havnekontoret. Flytebrygger Vi har strømuttak med målere på alle brygger. Øvre grense for kontinuerlig uttak er 0,5 kwh. De som ønsker strøm til båten må henvende seg til havnekontoret og få tildelt eget uttak i følge gjeldende regler og priser. Se forøvrig instrukser for bruk og sikkerhet. Opplagplass Opplagplassen har strømuttak der det må brukes ladekort. Øvre grense for kontinuerlig uttak er 0,5 kwh. Ladekortene kjøpes og fylles opp på havnekontoret. Kortene kan brukes flere ganger. Øvrige brygger Det er montert noen få strømposter med ladekort som benyttes på samme måte som strømpostene på opplagsplassen. Disse har en pris pr. kwh på kr. 5,-. Tilknytningsavgift og priser Flytebrygger, tilknytningsavgift Alle som tildeles plasser som har strømuttak, skal betale tilknytningsavgift. Dette gjelder både for nye tildelinger og endring av båtplass. Tilknytningsavgift for uttak med måler på bryggene er for tiden på kroner 3.000,-. Denne avskrives med kr. 500,- pr år forskuddsvis. Målerne blir avlest 1-2 ganger pr. år og forbruk faktureres etterskuddsvis. Opplagsplass og servicebrygge Pris ladekort 100,-. Kortene fylles opp på havnekontoret. Strømpriser Vurderes fortløpende og fastsettes av styret. Forøvrig henviser vi til gjeldende instrukser vedrørende strøm i havna. 16

17 Sikkerhetsinstruks for tilknytning til strøm på opplagsplass Generelt: Strømforsyningen er jordet. Forsyningsspenningen er normalt 230 V 50Hz enfase. Øvre grense for kontinuerlig uttak er 0,5 kwh. Skjøteledningen skal ha følgende minimumskvalitet: HO7RN-F 750V 3x2,5 mm2, den skal være i èn lengde, uten skjøter og maksimalt 25 meter lang. Den skal ikke være skadet eller svekket av elde eller annet. Stikkontakter/støpsel skal være i overensstemmelse med EN , klokkestilling 6h. Det er IKKE tillatt med overgangskjøter når ledningen er tilkoblet over natten eller lenger. Man skal ta forholdsregler for å hindre at skjøteledningen faller i vannet. Ledningen skal fjernes når den ikke er i bruk. Den skal IKKE legges igjen på opplagsplassen, verken frakoblet eller tilkoblet! Fuktighet, støv eller salt i inntaket på båten eller på land kan utgjøre en fare. Undersøk inntaket, gjør det rent og tørk det hvis nødvendig, før det forbindes til strømforsyning. Det er farlig for legmenn å forsøke å reparere eller endre på det elektriske utstyret. Hvis vanskeligheter skulle oppstå, ta kontakt med havnekontoret. Ved tilkobling: a)koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord. b)koble skjøteledningen først til inntaket om bord og deretter til stikkontakten på land. c)test gjerne jordfeilbryter selv ved å trykke på testknapp. Skulle jordfeilbryter ikke løse ut gi beskjed til havnekontoret. d) LÅS ALLTID STØPSELET I KONTAKTEN! Ved frakobling: a)koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord. b)trekk ut pluggen av stikkontakten på land først og deretter skjøtekontakten fra inntaket om bord. c)kveil opp skjøteledningen og forviss deg om at plugg og skjøtekontakt er rene og tørre, og plasser skjøteledningen på et tørt sted hvor den ikke kan bli ødelagt. d)det forutsettes at gjenværende strøm lastes tilbake på ladekortet når man er ferdig på land. Hvis ikke: LÅS ALLTID LOKKET TIL KONTAKTEN NÅR STØPSEL ER FJERNET! d)ulåste stikkontakter vil bli låst og kan bare låses opp igjen ved henvendelse til havnekontoret.. e)strøm KAN TA LIV. Ved gjentatte brudd på sikkerhetsinstruksen vil det kunne medføre at man blir nektet tilgang til foreningens strømnett for en kortere periode. Ytterligere gjentakelser eller ved særdeles grove brudd kan medføre at medlemmet får en lengre inndragelse av retten til strøm, I slike tilfeller vil eventuell gjenstående tilknytings avgift ikke bli refundert. 17

18 Båthavnen med 1 Ryfylke friluftsrå Klubbhus Innkjørsel Sjøsettingsrampe 2. Toalett/dusj/førstehjelputstyr 3. Snekkerbu 4. Havnekontor/messe/verksted/førstehjelputstyr 5. Kranhall 6. Jolleskur 7. Miljøstasjon 8. Mastekran 9. Båtopptak 10. Brannkum 11. Kjørevei for kran INGEN PARKERING OBS! Stor stein i havnen nord for C- bryggen. Se sjøkart. 11 Spy X All fortøyning forbudt Gjest: Gjesteplass for båt inntil 30 fot 18

19 tilhørende områder d Molo nord Klubben 11 leplass 6 7 Servicebrygge Servicekai X Gjest Gjest X X X X Brygge A Brygge B OBS! STEIN Brygge C Brygge D Molo øst Gjest Gjest Brygge E Gjest Gjest Molo sør 19

20 Sikkerhetsinstruks for strømtilknytning på flytebrygger og kaier Generelt: 1. Strømforsyningen er jordet. Forsyningsspenningen er normalt 230 V 50Hz enfase. Øvre grense for kontinuerlig uttak er 0,5 kwh. 2. Skjøteledningen skal ha følgende minimumskvalitet: HO7RN-F 750V 3x2,5 mm2, den skal være i èn lengde, uten skjøter og maksimalt 25 meter lang. Den skal ikke være skadet eller svekket av elde eller annet. 3. Stikkontakter/støpsel skal være i overensstemmelse med EN , klokkestilling 6h. Det er IKKE tillatt med overgangsskjøter. 4. Man skal ta forholdsregler for å hindre at skjøteledningen faller i vannet. Ledningen skal fjernes når den ikke er i bruk. Den skal IKKE legges igjen på brygga eller opplagsplassen, verken frakoblet eller tilkoblet! 5. Fuktighet, støv eller salt i inntaket på båten eller på brygga kan utgjøre en fare. Undersøk inntaket, gjør det rent og tørk det hvis nødvendig, før det forbindes til havnens strømforsyning. 6. Det er farlig for legmenn å forsøke å reparere eller endre på det elektriske utstyret. Hvis vanskeligheter skulle oppstå, ta kontakt med havnekontoret. Ved tilkobling: 1. Koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord. 2. Koble skjøteledningen først til inntaket om bord og deretter til stikkontakten på land. 3. Test gjerne jordfeilbryter selv ved å trykke på testknapp. Skulle jordfeilbryter ikke løse ut gi beskjed til havnekontoret. 4. LÅS ALLTID STØPSELET I KONTAKTEN! 5. Apparater (eks. kappsag, vinkelslipere etc.) må ikke være tigjengelig for uvedkommende. Ved frakobling: 1. Koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord. 2. Trekk ut pluggen av stikkontakten på land først og deretter skjøtekontakten fra inntaket om bord. 3. LÅS ALLTID LOKKET TIL KONTAKTEN NÅR STØPSEL ER FJERNET! 4. Sett på lokket på inntaket om bord for å forhindre inntrenging av vann. 5. Kveil opp skjøteledningen og forviss deg om at plugg og skjøtekontakt er rene og tørre, og plasser skjøteledningen på et tørt sted hvor den ikke kan bli ødelagt. 6. Ulåste stikkontakter vil bli låst og kan bare låses opp igjen ved henvendelse til havnekontoret.. 7. STRØM KAN TA LIV. Ved gjentatte brudd på sikkerhetsinstruksen vil det kunne medføre at man blir nektet tilgang til foreningens strømnett for en kortere periode. Ytterligere gjentakelser eller ved særdeles grove brudd kan medføre at medlemmet får en lengre inndragelse av rett til strøm, I slike tilfeller vil eventuell gjenstående tilknytingsavgift ikke bli refundert. 20

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA

INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA INFORMASJON TIL MEDLEMMER AV REVIERHAVNENS AATFORENING AV 1853 HOVEDØYA Havne- brygge og fortøyningsinstruks - Tomteinstruks - ygningsinstrukser - ranninstruks - Kart - Revidert dato: Av: 10.05.2003 Styret

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse:Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Årsberetning 2009. side 4-25

Årsberetning 2009. side 4-25 2009 ÅRSBERETNING ÅRBOK FOR STAVANGER SEILFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 Årsberetning 2009 side 4-25 Les også: Tur-retur Stavanger Tromsø Optimistjollesesongen 2009 Kielerwoche og VM i X-35 Fra NM til VM

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse: Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Vedtekter for Visnes Båtforening

Vedtekter for Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 AVALDSNES E-post: post@visnes-bf.no Internett: www.visnes-bf.no Vedtekter for Visnes Båtforening Visnes Båtforening Organisasjonsnr: 987 83 3076 Postadresse: Postboks 162 Postnr./-sted:

Detaljer

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Øvre Bragernes Motorbåtforening Muusøya 17, 3023 Drammen Konto: 2200 24 17972, Org. nr. 993 162 612 Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Medlemskap 1. All henvendelse til styret skal skje skriftlig.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Mai 2012 24. årgang Klubbavisen Moss Seilforening VERDENSMESTER Foto: Espen Herud Først Ole-Petter - så Mathias - og nå Celine. Utvikling for fremtiden 2 Det var fremsynte folk som planla og bygde Søly

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer