Fantastisk Lokkende Uforutsigbart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fantastisk Lokkende Uforutsigbart"

Transkript

1 Illustrasjoner: foto (DSC_0063, klipp bort speideren til venstre) og forbundslogo Fantastisk Lokkende Uforutsigbart Program for rovere 1

2 2

3 Roverprogram Utgitt

4 Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Pb St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: Design: Einar Hamnes Illustrasjoner: Heidi Asdahl Tekster: Sara Moss Trykk: Opplag: ISBN:

5 Innhold Innhold...5 Roverprogram...6 Organisering av roverlaget...8 Hva er KFUK-KFUM-speiding?...9 Det viktigste i nytt program...10 Speiderhilsen...12 Roveropptakelse...12 Aspiranttiden...13 Aktivitetsforslag til aspiranttiden...14 Roverkokebok...14 Lagsuniform...15 Aspirantblogg...16 Medlemsverver...17 Vaktmester...17 Hjelpeleder...18 Opptakelsestur...19 Jakkemerker...20 Jeg bryr meg...20 Sofa...22 Globetrotter...23 Kafé...26 Titusenmeter...27 Drømmefanger...28 Borti natta...29 Tillsammans...30 Elgtråkk Frostbitt...36 Maritim lykke...38 Villmark...39 Retro...41 Video...42 Roverekspert...44 Innledning...44 Obligatoriske oppgaver...44 Avslutning av roverekspert...44 Forslag til semesterplaner...45 Høst...45 Vår...46 Roveropptakelsen...47 Roverarbeid i krets og forbund...50 Kretsrovernemnd...50 Rovertinget...50 Rovernemnda...50 Roverarrangementer...51 Ledersamtalen og ledererklæringen...52 Gruppeting, kretsting og landsting

6 Roverprogram I dette heftet finner du programmet for rovere, beregnet for KFUK-KFUM-speidere som er ferdig med skolens 10. trinn. Aspiranttiden kan starte etter jul på 10. trinn. Programmet består av tre ulike elementer. Aspiranttiden fører frem til opptakelse og utdeling av roverklaffer. Et rikt utvalg av jakkemerker skal gi roverlaget ideer til gode og morsomme aktiviteter. Disse jakkemerkene er ikke beregnet å bruke på speiderskjorten, men er både en belønning for gjennomført aktivitet og en fin måte å vise frem i ulike sammenhenger at en er KFUK-KFUMspeider. Roverekspert er merket for de som trenger flere utfordringer. Dette er det mest ettertraktede merket du kan ta. Merket må gjennomføres alene, men noen av aktivitetene gjøres sammen med andre. Prosjektmerker og arrangementer for rovere kommer i tillegg til jakkemerker og roverekspert. Aspiranttiden Aspiranttiden er obligatorisk. Aspirantene kan bruke roverskjerf, men ikke klaffer. Roverklaffer er tegnet på at man er tatt opp som et fullverdig medlem i roverlaget gjennom en egen seremoni. Ikke alle roverarrangementer vil være åpne for roveraspiranter. Jakkemerker Det finnes mange jakkemerker å velge mellom, for at laget skal plukke ut dem man liker best. Her kan laget tilpasse kravene, og man kan også lage helt nye jakkemerker. Roverne bestemmer selv hvilke aktiviteter til emnene de ønsker å gjennomføre, og hvordan de skal gjøre det. Hensikten med jakkemerkene er å bli utfordret til å prøve helt nye og kanskje litt sprø ting. Ved å bruke disse jakkemerkene i ulike sammenhenger kan man få gode samtaler med ikke-speidere om hva speidere gjør. Laget kan jobbe med ett eller flere jakkemerker samtidig. Roverekspert Å bli roverekspert krever en viss aktivitet over tid. Roveren må være opptatt i laget, og ha vært aktivt med i laget før hun eller han begynner på oppgavene. Hver enkelt rover blir tildelt en egen prosjektoppgave etter at resten av oppgavene er gjennomført. Rovernemnda utnevner rovereksperter i en egen seremoni. Foto: RR-lavvotur jpg Foto: DSCF0028.JPG 6

7 Speiderprogram.no Alt nytt programmateriell finner du på internettsiden speiderprogram.no. Der vil det etterhvert bli lagt ut mer informasjon enn det som finnes i dette heftet. Hvis dere sender inn egne aktivitetsforslag eller forslag til nye jakkemerker, kan andre roverlag finne dem på denne siden. Informasjon om draktreglement og hvordan merkene skal plasseres på skjorten vil også bli lagt ut der. Sanger Sangnumrene henviser til Speidersang og Treklang 2007-utgavene. Hjelp å få Hver krets har programeksperter som kan hjelpe dere til å bruke programmet. Det finnes egne programkurs som vi anbefaler rovere og ledere å ta. Hvis du ikke allerede har kjøpt Speiderhåndboka, anbefaler vi sterkt at du gjør det. Den kan kjøpes på Der finner du viktig bakgrunnsinformasjon. Kristen tro KFUK-KFUM-speiderarbeidet skal fremme kristen tro, gi kjennskap til den treenige Gud og gi hjelp til livstolkning og livsmestring. Forkynnelse er formidling av kristen tro til hele mennesket på ulike måter. Forkynnelse i vår forståelse av ordet handler om mer enn å formidle med ord. Gjennom samtaler og speideraktiviteter ledet av kristne forbilder formidler vi holdninger, verdier og troserfaringer, respekt for skaperverket, bibelfortellinger, sanger og bønner. Speiderne deltar også aktivt i gudstjenester, dåp og nattverd og de kirkelige høytider. Speiderne blir kjent med kirkerommet og kristen symbolbruk (for eksempel lystenning). I fellesskapet får de et religiøst språk til hjelp i livets sorger og gleder. Integrert forkynnelse innebærer at kristen tro kan trekkes inn i all speideraktivitet. Når ting griper inn i hverandre, blir summen større enn delene hver for seg. Forkynnelse og andakter er derfor ikke noe som kommer i tillegg til programmet vårt, men er med i alle programområdene. Denne helheten trenger ikke tenkes som en gjennomgående rød tråd. Ramme eller tema gir heller på ulike måter ideer til hvilke aktiviteter en velger. Det er i hovedsak to innfallsvinkler til denne måten å jobbe på. I den første måten velger en aktiviteten først, og finner et tema fra kristen tro som passer til den valgte aktiviteten. Eks: Tema for møtet er romerne, og patruljen inviteres til togaparty ute. Patruljen deles i to lag som lager hver sin romerske stridsvogn. Alle må hjelpe hverandre med surringene. Når stridsvognene er ferdige, er det stafett mellom de to lagene. Møtet avsluttes liggende rundt bålet på romersk vis, mens man spiser noe enkelt som er laget på bålet og patruljeføreren forteller om Israel som var erobret av romerne, og om jødene som ventet på en ny konge av Davids ætt som skulle befri dem fra romerne. Den andre måten er å finne et tema fra kristen tro som en ønsker å formidle, og så lage aktiviteten utifra det. Eks: Tema for møtet er bibelfortellingen om mennene som ble firt ned bymuren med et rep. For å formidle bibelfortellingen velger man rapellering som aktivitet. Foto: SF03speidersang.jpg Foto: SF04treklang.jpg 7

8 Organisering av roverlaget Enheter En speidergruppe blir normalt delt inn i enheter som følger forbundets arbeidsgrener. Enhetene har da følgende navn: oppdagerflokk, stifinnertropp, vandrertropp, roverlag. Laget Et roverlag kan bestå av et ubegrenset antall rovere, og det er ingen øvre aldersgrense. Man kan ha gutter og jenter sammen, eller hver for seg. Roverarbeidet kan organiseres på tvers av speidergrupper, men alle roverne må velge hvilken speidergruppe de betaler kontingent til. Laget har sitt eget navn og et særpreg. I nissetufs roverlag har selvsagt alle røde luer, mens seigdamer roverlag alltid har med seg en pose seigdamer. Forholdet til speidergruppen Et roverlag er en del av en eller flere speidergrupper, og må holde kontakten med resten av speiderarbeidet. Det er viktig at roverlaget stiller på gruppetinget for å påvirke utviklingen i speidergruppen, og for å påvirke speidergruppen til å satse på roverarbeidet. Roverne er en viktig ressurs for resten av speidergruppen. Roverlaget må derfor komme med forslag til hvordan de kan bidra i gruppens øvrige arbeid. Ledere Alle medlemmene i et roverlag skal være med å bestemme aktiviteten i laget. Gruppetinget skal likevel oppnevne en ansvarlig enhetsleder for roverlaget. Denne må være fylt 18 år. Denne roverlederen har ansvaret for å holde kontakten med resten av speidergruppen og med andre rovere. Hovedoppgaven til roverlederen er å sørge for at alle i laget får informasjon om aktuelle roverarrangementer. Roverlederen skal også komme med forslag til aktiviteter og sørge for at det blir arrangert møter og turer i laget med en jevn ansvarsfordeling. I tillegg til en ansvarlig roverleder bør laget ha en voksen veileder. Denne deltar ikke på møter og turer med roverlaget, men hjelper til med planlegging ved behov og har en støttefunksjon for roverlederen. 8

9 Hva er KFUK-KFUM-speiding? S112 Grunnlag og metode.jpg (tekst: Friluftsliv, Samfunnsengasjement, Personlig utvikling, Fellesskap, Kristen tro i bunn) Vårt formål Programmet skal virkeliggjøre formålsparagrafen vår: Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi. Kristen tro For å hjelpe barn og unge til å utvikle kristen tro til hverdagsbruk, må elementer av kristen tro være en del av det daglige speiderarbeidet. Forkynnelse og andakter er ikke noe som kommer i tillegg til programmet vårt, men er med i alle programområdene, og dette er en hjelp for ledere og patruljeførere til formidling av kristen tro. Fellesskap Speiderne knytter vennskap i små patruljer, og er en del av et større fellesskap lokalt og nasjonalt. Internasjonalt er vi tilknyttet fire av verdens største barne- og ungdomsorganisasjoner: YWCA, YMCA, WAGGGS og WOSM. Som speidere opplever vi at speiderlov, speiderløfte, speiderdrakt og tradisjoner gir identitet og tilhørighet. Friluftsliv Naturen er en arena for lek, læring og samarbeid. Gjennom utendørsaktiviteter og opplevelser lærer vi å bli kjent med og sette pris på naturen. Friluftsliv er viktig for å lære om vårt felles forvalteransvar for skaperverket og for å utvikle evne til å mestre utfordringer. Utfordringene vokser med alderen, fra det enkle friluftslivet i nærområdet til breturer og bestigning av høye topper. Samfunnsengasjement KFUK-KFUM-speiderne ønsker å frivillig gjøre noe for andre, både lokalt og globalt, og å delta aktivt for å påvirke samfunnet vi lever i. Samfunnsengasjement er viktig for å bevisstgjøre ansvaret vi har for andre mennesker, og for å synliggjøre verdigrunnlaget vårt. Personlig utvikling Vi bruker patruljesystemet, veiledning og learning by doing som metoder i speiderarbeidet. Gradvis større utfordringer og tilpasset ansvar gir utvikling for hele mennesket ut fra den enkeltes forutsetninger. Foto: IMG_3597.JPG Foto: eventyr05-hms-0992.jpg 9

10 Det viktigste i nytt program Det nye programmet inviterer til å ta bort de tradisjonelle skillene mellom andakt, instruksjon og lek. Ledere og patruljeførere får hjelp til å planlegge møter og turer med aktiviteter basert på en helhetstenking. Denne helheten er ikke tenkt som en gjennomgående rød tråd. Ramme eller tema gir heller på ulike måter ideer til hvilke aktiviteter en velger. Aktivitetene behøver derfor ikke å ha en tydelig logisk sammenheng. Programmet legger opp til mye uteaktivitet. Det er ikke nødvendig å ha innemøter, men det er mulig. Matlaging på bål går igjen i hele programmet, fordi det er en viktig faktor for å bygge speiderfellesskap. Programmet tar vare på gode og morsomme speideraktiviteter og setter dem inn i nye rammer, slik at KFUK-KFUM-speiding skal være attraktivt for barn og unge i dag. Arbeidsgrenene KFUK-KFUM-speiderne har organisert speiderarbeidet i fire ulike arbeidsgrener. I tillegg drives familiespeiding, konfirmantspeiding, studentspeiding og speiderarbeid for voksne. Det er ledernes ansvar å organisere speidergruppen i enheter med de arbeidsgrenene og på den måten som oppleves mest hensiktsmessig hos dere. Enhetsinndelingen bestemmes på gruppeting. Overgang til ny arbeidsgren skjer etter skolens sommerferie hvert år. For rover kan opptakelsen skje før sommeren det året de går ut av grunnskolen, aspiranttiden kan da være siste halvår på 10. trinn. Speiderne blir motivert av å oppleve at det hele tiden er noe å strekke seg etter. Programmet legger opp til tydelige skifter mellom arbeidsgrenene, og aktivitetsforslagene er tilpasset hver aldersgruppe. Hver arbeidsgren har helhetlige merker som skal ivareta de grunnleggende speiderferdighetene. I farget boks: Oppdager (2.-3. trinn) Fire semestermerker med et hemmelig oppdrag hvert halvår. Spesialistmerker. Mye ute og mye lek. Stifinner (4.-5. trinn) Fire semestermerker med reise til et nytt sted og en ny epoke hvert halvår. Spesialistmerker. Fokus på kunnskap og ferdigheter. Vandrer ( trinn) Tolv patruljemerker med ulike tema. Seks førerpatruljemerker. Spesialistmerker. Prosjektmerker. Rover (Fra fullført 10. trinn) Obligatorisk aspiranttid før opptakelse i roverlaget. Jakkemerker. Roverekspert. Attraktive arrangementer på lags-, krets-, forbunds-, og verdensplan. Slutt farget boks Variasjon og lokale tilpasninger Emnene er romslige for at programmet skal være mulig å gjennomføre uansett størrelse på roverlaget, lederressurser, geografi og klima. En lokal tilpasning kan være at man arrangerer noe for vandrerne eller førerpatruljen i speidergruppen istedenfor å lage noe for roverlaget. 10

11 Program for både gutter og jenter Gutter og jenter kan ha litt ulike interesser og ferdigheter. Gutter har behov for å bli bedre på ting som jentene kan, mens jenter kan trenge trening i noe av det guttene er gode på. Emnene i hvert merke er så romslige at lederne kan tilpasse valg av aktiviteter slik at de best kan møte både jenters og gutters behov. Gruppetinget avgjør hvor mye av speiderarbeidet som skal være kjønnsdelt, og hvor mye som skal være kjønnsblandet. Programmet legger opp til en viss grad av samarbeid mellom gutter og jenter, og skal fremstille feminine og maskuline verdier på en likeverdig måte. Program for alle uavhengig av funksjonsnivå Fleksibilitet i oppbygningen av programmet gjør det enklere å tilpasse aktivitetene til de speiderne man faktisk har. Programmet skal gi den enkelte speider mulighet til å utvikle seg etter evne, være gjennomførbart for speidere med ulike typer funksjonsnedsettelser og ha inkluderende språkbruk. Tegn i tiden Noen trender går fort over, andre varer lengre. Noen trender skal KFUK-KFUM-speiderne følge, mens vi bør være en motkultur til andre trender. Vi kan motarbeide et økende materialistisk verdisyn ved å fokusere på fellesskapsbyggende opplevelser som ikke krever kostbart utstyr. Vi kan motvirke et egosentrisk verdisyn ved at oppgaver utføres i fellesskap og ved å ikke bare ha individuelle merkekrav. Fysiske aktiviteter i naturen og et variert friluftsliv er vår motkultur til stillesittende innendørsaktiviteter. I dag bruker barn og unge store deler av fritiden på aktiviteter som er styrt av voksne. Et speiderarbeid hvor barn og unge ikke får alt opp i hendene, men selv må ta ansvar for å finne på aktiviteter, motvirker dette. Ungdom spiser mye hurtigmat, og vi kan vise dem verdien av å bruke tid både på å lage mat og på å spise maten sammen. Økende globalisering er en utvikling vi ønsker å nyte godt av, ved å gi speiderne internasjonale opplevelser. Interesse for klimaendringer og miljøvern passer godt inn hos oss. Økt fokus på totalformidling, læring gjennom aktiviteter der hele kroppen og alle sanser tas i bruk, er en trend vi følger. Aktivitetsforslag Aktivitetsforslagene i programmet er utfordrende, attraktive, gir bonus og er nyttige. Konkurranseelement i aktivitetene er en viktig motivasjonsfaktor, og alle aktiviteter bør ha et element av lek. Vanskelighetsgradene indikerer hva som kreves for å gjennomføre aktiviteten. Grad 1 betyr at det ikke trengs forberedelser eller utstyr, grad 2 krever litt forberedelse, grad 3 innebærer forberedelser, innkjøp og visse forkunnskaper, grad 4 at man må være flere rovere som forbereder og gjennomfører, grad 5 krever et planleggingsmøte, mens grad 6 må gjennomføres på en tur med mye ressurser. Forklaring til symbolene De ulike vignettene Metoder Behov for lederkrefter og ansvarsfordeling Tidsbruk Vanskelighetsgrad Forkunnskaper Forberedelser Utstyr Foto: Mhtaujente.JPG Foto: rondane0025.jpg 11

12 Speiderhilsen Speiderhilsen skjer med høyre hånd til tinningen. Innsiden av hånden vendes fremover. De tre midtre fingrene strekkes samlet opp. Tommel og lillefinger samles til en ring. De tre strake midtre fingrene skal minne oss om speiderløftets tre deler: Tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven. Ringen som tommelfingeren og lillefingeren danner, skal symbolisere ringen av alle verdens speidere som også har avlagt speiderløftet. Speiderhilsen brukes ved avleggelse og fornyelse av speiderløftet, og ved bruk av valgspråket (vær beredt alltid beredt). Speiderhilsen brukes også når et flagg heises, fires, rulles ut og rulles sammen. Speidere håndhilser på hverandre med venstre hånd. Foto: siljeko.jpg Roveropptakelse Det pleier å råde mystikk rundt hvert roverlags opptakelsesseremoni. Mange legger opptakelsen til en tur og gir dem en form for opptaksprøve. Hvis roverne ikke har avlagt speiderløfte før, gjøres det i løpet av opptakelsesturen. Når aspirantene kommer frem til overnattingsstedet, er det blitt mørkt. Bålet lyser, og kakaoen er klar. De andre står klare i leirbålskapper, og synger en sang. Alle stiller seg i hestesko rundt bålet, og en etter en blir de tatt opp i laget. Et passende bibelvers kan være Galaterne 2,20. Mer om dette på side xx. Tekstboks: Fredag ettermiddag møttes Essensielt roverlag utenfor menighetshuset for å kjøre opp til Eggevollen og speiderhytta. Turen opp tok omtrent et kvarter. Roverne hoppa ut av minibussen og tok sekkene på ryggen. Gaute forsøkte å få i gang et rop, men de andre hadde nok med å få med seg bagasjen. Gi meg en R, gi meg en O, gi meg en V, gi meg en E, gi meg en R, hva blir det? Rovere! ropte alle i kor, også Kamilla, som var aspirant. Siden når blei du rover? spurte Gaute Kamilla. Trodde du var aspirant? Ja, sa Gunn. Du kan ikke kalle deg rover før du har overlevd opptaksprøven! Å, du kan bare grue deg, begynte Gaute. Det er bare flaks at vi står her i dag. Å, du skulle bare visst hvor grusomt det er, du, men - Han avbrøt seg sjøl. Hvordan er det, dere? Hvordan er det med aspiranter og opptaksprøven? Nei, det kan vi ikke si noe om, for det har vi avlagt ed på å ikke fortelle, sa de andre, mer eller mindre i kor. For bare ordentlig tøffe rovere veit hvordan opptaksprøven er! 12

13 Aspiranttiden Innledning Før du blir tatt opp i laget må du gjennom en aspiranttid. I løpet av denne tiden må du gjennom tre emner, og gjennomføre minst en aktivitet til hvert emne. Roverlagets egne aktiviteter kan erstatte disse aktivitetsforslagene. Emne Aktivitetsforslag Side Roverlaget Speidergruppen Opptakelsestur Roverklaffer.jpg Roverkokebok Lagsuniform Aspirantblogg Medlemsverver Vaktmester Hjelpeleder Opptakelsestur 13

14 Aktivitetsforslag til aspiranttiden Roverkokebok Innledning Denne aktiviteten går ut på å lage mat. Hensikten med denne aktiviteten er å utvikle lagets særpreg og få tilhørighet til laget. Metoder Aspirantene kan gjennomføre aktiviteten sammen eller hver for seg. Tidsbruk 1-2 timer Vanskelighetsgrad 3 Forberedelser Kjøpe inn ingredienser og ta med utstyr som passer til oppgaven. Gjennomføring På en tur eller en roverfest er det aspirantene som står for serveringen. Oppgaven kan variere fra å lage treretters på bål til å lage kakebord. Hvis roverlaget allerede har samlet sine favorittoppskrifter, kan utfordringen være å følge en av oppskriftene. Aspirantene kan også eksperimentere frem nye velsmakende retter til roverkokeboken. Et roverlag som har Solo som særpreg, lager selvsagt mat som inneholder denne drikken. Matrettene skal kun inneholde ingredienser som alle i roverlaget kan spise. Referanser Sanger: Brød med smør på, Speidersang nr. 208 Matpakkespisevise, Speidersang nr. 252 Potetskrellevisa, Speidersang nr. 214 Pølsesangen, Speidersang nr. 215 Smak av honning, Speidersang nr. 309 Speiderhåndboka: Kap. 12 Ta kjøkkenet med på tur Kap. 13 Mat for villmarkinger Eksterne lenker: tradisjoner.no/ matmons.net 14

15 Lagsuniform Innledning Denne aktiviteten går ut på å lage eget turutstyr. Hensikten med denne aktiviteten er å lage noe som er nyttig og som er spesielt for roverlaget. Metoder Samarbeid i starten, gjøres ferdig på egen hånd. Tidsbruk 2-4 timer Vanskelighetsgrad 4 Forkunnskaper Kunne sy på symaskin. Forberedelser Lage et mønster Utstyr Symaskin Saks Materialer til det en skal lage Gjennomføring Roverlaget kan ha sin egen leirbålskappe, eller annet turutstyr med roverlagets logo, farge eller andre kjennetegn på. Oppskrifter finnes i Speiderhåndboka. Referanser Speiderhåndboka: Lag turutstyr selv, s Lag din egen leirbålskappe, s. 365 Lag din egen leirlykt, s. 365 Lag en leirstol, s

16 Aspirantblogg Innledning Denne aktiviteten går ut på å vise frem hva roverlaget gjør. Hensikten med denne aktiviteten er å ta vare på gode minner og å invitere flere med i roverlaget. Metoder Aspirantene kan gjennomføre aktiviteten sammen eller hver for seg. Vanskelighetsgrad 3 Forberedelser Ta bilder eller filme en aktivitet Opprette en blogg på internett Utstyr Notatbok Bærbar PC Videokamera Fotoapparat Gjennomføring Skriv en tekst om roverlaget og hva dere gjør. Ta bilder, lag en film eller en presentasjon. Dette kan vises frem mange ulike steder, eksempelvis på internett, på en familiefest eller på et førerpatruljemøte. Dersom speidergruppen eller roverlaget har egne nettsider, legges det ut der. Ellers kan man opprette en egen blogg, eller sende det til kretsens eller forbundets nettsider eller blader. Roverlagets egen sagabok er også et bra sted å samle gode minner. Referanser Eksterne lenker: no.wikipedia.org/wiki/blogg 16

17 Medlemsverver Innledning Denne aktiviteten går ut på å vise frem speiderarbeidet. Hensikten med denne aktiviteten er å verve nye speidere til speidergruppen. Behov for lederkrefter og ansvarsfordeling 2 ledere Vanskelighetsgrad 5 Forberedelser Ta kontakt med skoler, menighet, kjøpesentre, kommunen eller andre for å finne gode steder å komme i kontakt med målgruppen. Bruk plakater og brosjyrer fra forbundet og skriv på lokal informasjon. Hele speidergruppen bør delta på aktiviteten. Det er lettest å verve nye speidere i januar og i august. Gjennomføring Det er viktig å invitere til å delta på speideraktivitet. Det er ikke nok å bare fortelle om speiding eller å dele ut en lapp. De som blir interessert må få god muntlig og skriftlig informasjon om speidergruppen. Ha postløp etter en gudstjeneste. Lag speidertivoli på en bydels- eller bygdedag. Bygg et bord i skolegården. Lag pinnebrød på bål utenfor butikken. Inviter ikke-speidere med på rovertur. Vaktmester Innledning Denne aktiviteten går ut på å gjøre en praktisk innsats for speidergruppen eller roverlaget. Hensikten med denne aktiviteten er å ta ansvar for noe som er til nytte for andre. Tidsbruk Minst 2 timer Vanskelighetsgrad 3 Gjennomføring Her er det mange ulike måter å gjennomføre aktiviteten på. Delta på dugnad på speiderhytte eller speiderhus. Vedlikeholde leirutstyret. Være med å lage bålplass i skogen. Lage avis eller nettsider til speidergruppen. Koke grøt til grøtfest og dekke bord. Hogge raier til sommerens leir. Organisere flaskeinnsamling eller kakelotteri for å få inntekter til speidergruppen. Tekstboks: Inne i hytta hadde Ole-Martin, Gunn og Even også stått opp, og Ulf hadde satt på kaffekjelen. Gunn tok med seg Kamilla opp i andreetasje for å vekke resten. Markus, Kristine og Magnus krøp hutrende ut av soveposene sine, men Janne og Einar valgte å bli liggende. Gunn tok tak i soveposen til Janne og Kamilla tok soveposen til Einar, og så dro de dem mot trappa. Janne ba om nåde og var ganske raskt på beina, men Einar var sta og nekta å sette føttene på det kalde golvet. Kamilla ga seg ikke og dro ham mot trappa. Han stritta imot, men Kamilla dytta ham utfor og han rutsja ned trappa med beina først. Så var endelig alle nede, men Einar ville fortsatt ikke komme ut av soveposen sin. Han lå i bunnen av trappa og tviholdt på soveposekanten, og det hjalp ikke hvor mye Kamilla kilte ham. Magnus ga kommando om at alle skulle gå og vaske seg i bekken. Roverne løp opp og fant håndklær og såpe. Da de storma ned igjen, ba Magnus dem om å ta med seg Einar, og de løfta ham opp og løp av gårde. Skal du stå opp nå? spurte Magnus da de var kommet fram til bekken. Nei! ropte Einar. Aldri om jeg står opp før tolv på en lørdag! Nei, da så, lo Magnus. Da får du et bad! Gir du deg? Nei! ropte Einar, mens han skrattlo. Og en og to og tre! ropte Gaute fornøyd. De kasta Einar i bekken. Han hylte og lo. Da han reiste seg opp, dryppet vannet av både ham og soveposen. Alle klappa og lo. Etter frokost delegerte Ulf oppgaver. Kamilla og Gunn fikk i oppgave å male ytterveggene på vedskjulet. Kamilla tok på seg hansker og begynte å skrape av den gamle malinga. Gunn og Kamilla gjorde seg ferdig med å skrape av ytterveggene og begynte å male dem røde. De fikk malt den ene kortsida før Markus mente de skulle spise lunsj. De spiste den ute i friluft mens de kommenterte hvor fin hytta blei. 17

18 Hjelpeleder Innledning Denne aktiviteten går ut på å være patruljefører eller assistent for oppdagere, stifinnere eller vandrere. Hensikten med denne aktiviteten er å få ledertrening. Vanskelighetsgrad 5 Forberedelser Må delta i planleggingen av semesteret i enheten. Gjennomføring Speidergruppen har mest nytte av at aspirantene er med som patruljeførere eller assistenter gjennom hele aspiranttiden. Hvis dette ikke lar seg gjøre, skal man delta i planlegging og gjennomføring av et møte, en leir eller tur i speidergruppen, og gjennomføre en Guides & Scouts Own for speidergruppen. Referanser Speiderhåndboka: Speidergudstjeneste på tur, s

19 Opptakelsestur Innledning Denne aktiviteten går ut på å gjennomføre en tur uten ledere. Hensikten med denne aktiviteten er å få utfordringer, mestringsfølelse og å oppleve fellesskapet i roverlaget. Metoder Aspirantene kan gå sammen to og to. Tidsbruk 1-2 dager Vanskelighetsgrad 5 Forberedelser Gå opp løypen som aspirantene skal gå, legge inn oppgaver underveis. Gi aspirantene beskjed om hvor og når de skal møte, og hva de skal ta med. Gjennomføring Hvert roverlag kan ha sine egne hemmelige tradisjoner for opptakelsen. Det er viktig at dette ikke skal være noe som aspirantene skal grue seg til. Opptakelsesturen kan gjerne starte med at aspirantene skal finne frem til et sted på egen hånd, ved hjelp av en beskrivelse eller utdelt kart. Løypen kan gå andre steder enn i skogen. Resten av roverlaget deltar som postmannskap underveis. Poster kan være rapellering, kanopadling, svømming, matlaging og andre tradisjonelle og utradisjonelle speiderferdigheter. Overnatting kan legges inn underveis. Turen avsluttes sammen med hele roverlaget og en høytidelig seremoni med utdeling av burgunder skulderklaffer og opptak som fullverdig medlem i roverlaget. Referanser Les om en roveropptakelse på s. XX. 19

20 Jakkemerker Jeg bryr meg Målet med dette jakkemerket er å bety noe for andre, ta ansvar og engasjere seg. Passer for alle roverlag. Nærmiljø Kampanje Sette i gang eller delta i en underskriftskampanje for en lokal sak som dere er opptatt av (utbygging, vern av skogsområder, tilbud til barn og unge i kommunen e.l). Kampanjer kan foregå på internett. Dere kan også knytte en kampanje opp mot å markere en spesiell dag (for eksempel verdenstenkedagen, verdens AIDS-dag, kvinnedagen, speidernes internasjonale fredsdag, verdensdagen for psykisk helse) sammen med laget. Vær kreative. Målet med kampanjen er at laget skal være synlige i nærmiljøet på en positiv måte. Besøk Besøke et flyktningmottak. Gi vafler og kaffe til rusmisbrukere eller uteliggere. Delta i besøkstjenesten i menigheten eller i Røde Kors. Besøke noen i fengsel (visitor-tjeneste). Lage en leirbålskveld i fengselet sammen med fengselspresten. Delta jevnlig på aktiviteter sammen med noen med funksjonshemninger. Delta på Goalballturnering. Handyman Påta seg en oppgave i menigheten over et lengre tidsrom, for eksempel hjelpe til med praktiske oppgaver i gudstjenesten. Bevare eller gjenopprette et natur- eller kulturlandskap, eller tilrettelegge for friluftsliv ved å lage en permanent natursti eller liknende. Vennskap Fordomsfri Låne bøker på menneskebiblioteket eller lage deres eget menneskebibliotek. Invitere noen som driver med noe dere er nysgjerrige på, eller besøke noe som virker fremmed, eksempelvis en moské. Gjennomføre en øvelse som viser hvordan fordommer påvirker hvilken innstilling en har til nye mennesker, eks: Gå sammen med en person du ikke kjenner fra før. Den ene får bare stille ja- og nei-spørsmål, mens den andre bare får stille åpne spørsmål. Dere skal prøve å bli best mulig kjent med den andre på 5 minutter. Hvem har nå fått vite mest om den andre? Hvorfor ble det slik? Rovering Samtale om hva en kan gjøre når noen har det vanskelig, blir mobbet eller trenger hjelp på andre måter. Dele historier og erfaringer om hverdagsproblemer. Jakkemerkeverksted Lage et forslag til nytt jakkemerke for rovere og sende inn på speiderprogram.no. Lage forslag til motiv på jakkemerket. 20

21 Solidaritet Menneskerettigheter Delta i APPEAL-aksjon med Amnesty. Bruke stemmeretten i valg (skolevalg hvis man er under 18 år). Lære om hva det vil si å være meddommer i en rettssak. Innsamling Delta i en innsamlingsaksjon til inntekt for KFUK-KFUM Global. Grenseløst Lage og gjennomføre et rollespill med forhandlinger mellom ulike land, etter FN-modell. Førstehjelp Blodspruten Delta på førstehjelpskurs. Undersøke hvem i roverlaget som kan være blodgivere. Referanser Sanger: Ikke by n med meg, Speidersang nr. 333 Sommerfuggel i vinterland, Speidersang nr. 267 Våre små søsken, Speidersang nr. 283 Tenkj om vi var venner, Treklang nr. 167 Venner, Treklang nr. 168 Speiderhåndboka: Kap. 20 Samfunn Kap. 21 Ansvar for kvarandre Eksterne lenker: Foto: kongress045.jpg Jeg bryr meg.ai 21

STIFINNERPROGRAM TIDSTURISME. Stifinner. Tidsreisen. I dette heftet fi nner du merkeprogrammet

STIFINNERPROGRAM TIDSTURISME. Stifinner. Tidsreisen. I dette heftet fi nner du merkeprogrammet STIFINNERPROGRAM TIDSTURISME Velkommen som tidsturist med den fantastiske tidsmaskinen! Tidsmaskinen tar oss med på sjørøvertokt, til cowboyer og indianere i det ville vesten, til romerriket og til vikingtiden.

Detaljer

VANDRERPROGRAM. Program for Vandrere

VANDRERPROGRAM. Program for Vandrere VANDRERPROGRAM I dette heftet fi nner du merkeprogrammet for vandrere, beregnet for de som går på skolens 6.-10. trinn. Det er fi re ulike typer merker. Patruljemerkene tar vandrerne sammen i patruljene.

Detaljer

PRINSIPPER FOR LEDERTRENING

PRINSIPPER FOR LEDERTRENING PRINSIPPER FOR LEDERTRENING Prinsipper for ledertrening_hefte.indd 1 06.04.2009 10:48:49 PRINSIPPER FOR LEDERTRENING Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22

Detaljer

Høringsdokument om nytt program i KFUK-KFUM-speiderne mars-april 2007

Høringsdokument om nytt program i KFUK-KFUM-speiderne mars-april 2007 Høringsdokument om nytt program i KFUK-KFUM-speiderne mars-april 2007 Dette dokumentet beskriver og begrunner hvordan Program- og ledertreningslaboratoriet ser for seg det nye programmet. Dokumentet er

Detaljer

Merke: Patruljeliv. Møte: Symboler. TID Der tid ikke er angitt, fordel selv ut ifra møtelengde, evner og interesser.

Merke: Patruljeliv. Møte: Symboler. TID Der tid ikke er angitt, fordel selv ut ifra møtelengde, evner og interesser. Merke: Patruljeliv Møte: Symboler Utstyr og materiell som står i rød kursiv følger ikke med i boksen. Dette møtet dekker to obligatoriske emner: Patruljesærpreg og Speiderkjennskap. DELER Dette er forslag

Detaljer

SPEIDERSKJORTA OG DISTINKSJONER INNHOLD

SPEIDERSKJORTA OG DISTINKSJONER INNHOLD SPEIDER- DRAKTEN SPEIDERSKJORTA OG DISTINKSJONER Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Fax: 22 99 15 51 post@kfuk-kfum-speiderne.no kfuk-kfum-speiderne.no

Detaljer

Merke: Veiviser. Møte: Kart og kompass. EGNE NOTATER Her kan lederen eller patruljeføreren legge inn egne notater.

Merke: Veiviser. Møte: Kart og kompass. EGNE NOTATER Her kan lederen eller patruljeføreren legge inn egne notater. Merke: Veiviser Møte: Kart og kompass Utstyr og materiell som står i rød kursiv følger ikke med i boksen. Dette møtet dekker et obligatorisk emne: Kart og kompass, og et valgfritt emne: Lek og konkurranse.

Detaljer

Programfornyelse 2013-2016. Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere

Programfornyelse 2013-2016. Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Programfornyelse 2013-2016 Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Bakgrunn Nytt program ble lansert høsten 2008. KFUK- og KFUMprogram ble til KFUK- KFUM-speidernes program Det er på tide

Detaljer

På tegningene er ermene noe vridd for å vise plasseringen. Merkene på ermene skal midtstilles under skulderen. Oktober 2015

På tegningene er ermene noe vridd for å vise plasseringen. Merkene på ermene skal midtstilles under skulderen. Oktober 2015 SPEIDER- DRAKTEN KFUK-KFUM-SPEIDERNES DRAKTREGLEMENT kfuk-kfum-speidernes drakt består av grønn speider skjorte, og skjerf i enhetens farge. Til speider skjorta benyttes mørke bukser, shorts eller skjørt.

Detaljer

Leder i Frikirkens Speiderkorps

Leder i Frikirkens Speiderkorps Leder i Frikirkens Speiderkorps 2 Leder i Frikirkens Speiderkorps Denne utgaven ble trykket i januar 2015. Heftet er også tilgjengelig på våre nettsider fribu.no 3 Innhold Innledning 3 Dette er speiding..

Detaljer

Kategori: Ledermøte. Gjelder for: Rovere og ledere. Ansvar: Lederne i Fevik 1. Sted: Hjemme hos Anita før sommeren, og på Speiderhytta før jul.

Kategori: Ledermøte. Gjelder for: Rovere og ledere. Ansvar: Lederne i Fevik 1. Sted: Hjemme hos Anita før sommeren, og på Speiderhytta før jul. Kategori: Ledermøte. Ledermøte Gjelder for: Rovere og ledere Ansvar: Lederne i Fevik 1. Sted: Hjemme hos Anita før sommeren, og på Speiderhytta før jul. På ledermøtene, planlegger vi hvem som skal ha ansvar

Detaljer

Kategori: Speidermøte. Gjelder for: Alle i Fevik 1. Ansvar: Roverne og lederne i Fevik 1.

Kategori: Speidermøte. Gjelder for: Alle i Fevik 1. Ansvar: Roverne og lederne i Fevik 1. Oppstartsmøte Kategori: Speidermøte. Gjelder for: Alle i Fevik 1. Ansvar: Roverne og lederne i Fevik 1. Vi er ute! Roverne har ansvar for litt underholdning, mens lederne ønsker nye speiderne velkommen,

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Informasjons- og foreldremøte

Informasjons- og foreldremøte Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund (NSF) Informasjons- og foreldremøte 16.09.2014 Arne Sørbø, Gruppeleder Side - 1 Agenda Side - 2 Hva er speiding Speideridealene Ord og uttrykk

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 HANDLINGSPLAN 2011-2015 KORPSETS HOVEDOPPGAVE ER GJENNOM VÅRT SPEIDERARBEID: - Å bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud. - Orientere dem om vårt kirkesamfunn. - Føre dem inn i menighetslivet. FSKs

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 FORELDREMØTE Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 Agenda Litt om speideren Speiderutrykk Speiderskjorta Godt og varmt Web og facebook Terminliste Pakking Nytt speidersted Mandagsmøtene Bjønnehytta Utstyr

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Lederundersøkelsen. Lederundersøkelsen 2013. Planlegging. Fordeling på arbeidsgrener. Hvem langtidsplanlegger? Langtidsplanlegging 12.12.

Lederundersøkelsen. Lederundersøkelsen 2013. Planlegging. Fordeling på arbeidsgrener. Hvem langtidsplanlegger? Langtidsplanlegging 12.12. 12.12.213 Lederundersøkelsen 213 Lederundersøkelsen 213 Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Undersøkelsen ble utarbeidet av Martin Enstad og Håkon Skahjem og kvalitetssikret gjennom

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Informasjon om Norges speiderforbunds landsleir Utopia 4. 11.juli 2009, Åndalsnes Bønes speidertropp på landsleir 3. 11. juli Utopia Norges speiderforbunds landsleir 2009, Åndalsnes 2 Landsleir 2009 >

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

Infopakke 15.april. Hei førerpatrulje. Til dere som var på samling søndag takk for en flott dag. Her er en oppsummering av leirplanleggingen så langt.

Infopakke 15.april. Hei førerpatrulje. Til dere som var på samling søndag takk for en flott dag. Her er en oppsummering av leirplanleggingen så langt. Infopakke 15.april Hei førerpatrulje Til dere som var på samling søndag takk for en flott dag. Her er en oppsummering av leirplanleggingen så langt. Minner om påmeldingsfrist 1.mai Følg med på https://www.facebook.com/meetme2015

Detaljer

Speiderdata: Navn: Adresse: Telefon: Gruppe: Krets (NSF): Distrikt (FA):

Speiderdata: Navn: Adresse: Telefon: Gruppe: Krets (NSF): Distrikt (FA): Speiderdata: Navn: Adresse: Telefon: Gruppe: Krets (NSF): Distrikt (FA): Utgitt av: Frelsesarmeen Speidere Postboks 6866, St. Olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 99 85 00 FAS 2006 Småspeider Introprogrammet 1

Detaljer

Fremtidsundersøkelsen. KFUK-KFUM-speiderne 2019

Fremtidsundersøkelsen. KFUK-KFUM-speiderne 2019 Fremtidsundersøkelsen KFUK-KFUM-speiderne 2019 2008 Innhold: Innledning... 3 Sammendrag og tolkning av resultatene... 4 Generelt om KFUK-KFUM-speiding... 5 Verden rundt oss... 9 Arbeidet i speidergruppene...

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering KALENDER- SALG 2012 Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering ved kalendersalget 1 Innhold Hilsen fra generalsekretær 3 Om kalenderheftet 4 Salgstips for speiderkalenderen

Detaljer

BØNES SPEIDERGRUPPE NORGES SPEIDERFORBUND

BØNES SPEIDERGRUPPE NORGES SPEIDERFORBUND BØNES SPEIDERGRUPPE NORGES SPEIDERFORBUND VELKOMMEN 2008/2009 VELKOMMEN SOM SPEIDER I BØNES SPEIDERGRUPPE I denne trykksaken vil dere finne en del opplysninger om vårt arbeid samt diverse praktiske detaljer.

Detaljer

Ny speiderlov. Første avsjekk BEREDT. Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013. Speidernes fellesorganisasjon

Ny speiderlov. Første avsjekk BEREDT. Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013. Speidernes fellesorganisasjon BEREDT - HVER DAG Ny speiderlov Første avsjekk Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013 Speidernes fellesorganisasjon Forord Speiderlovskomiteen presenterer her første

Detaljer

Foto: Amalie Lepsøy Hansen

Foto: Amalie Lepsøy Hansen Foto: Amalie Lepsøy Hansen 1 FRILUFTSHELT 2015 er Friluftslivets år. Dette er mulighetenes år for oss speidere. Et helt år der hele Norge skal ha fokus på friluftsliv. KFUK-KFUMspeiderne inviterer hele

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Stifinnerprogram Merker

Stifinnerprogram Merker Stifinnerprogram Merker Sist revidert januar 2012 Dette lille heftet er laget for å gi stifinnere og foreldre i Askerspeiderne en oversikt over hva vi driver med på møter og turer. Målene er at alle stifinnerne

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

VERDENSTENKEDAGEN 2006

VERDENSTENKEDAGEN 2006 VERDENSTENKEDAGEN 2006 JENTER VERDEN OVER SIER : "WORLD THINKING DAY!" SPEIDERE OVER HELE NORGE SIER: "VERDENSTENKEDAGEN!" Er du litt nysgjerrig på hva verdenstenkedagen er for noe må du lese videre...

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Hovedmål: Alle skal føle trygghet når de kommer i barnehagen. Velkommen! Forankring i Rammeplanen: Kap 4: Sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Foreldremøte 11 sep 2013 Norges speiderforbund Agenda > Hvem er vi? > Hva forventer dere og speiderne deres? > Økonomi > Foreldrelaget > Kirken! > Møte med enhetsledere! 2 Kjølberg speidergruppe 3 Kjølberg

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer

Landstingssak: Endring av organisasjonsbestemmelsene 9.2.1 aldersinndeling

Landstingssak: Endring av organisasjonsbestemmelsene 9.2.1 aldersinndeling Landstingssak: Endring av organisasjonsbestemmelsene 9.2.1 aldersinndeling Viser til Mandatet for evaluering og fornyelse av speiderprogrammet, pkt 6 der det står i tredje avsnitt: Eventuelle forslag til

Detaljer

ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund

ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Invitasjon til Kretskonkurransen 2013 Tropp Østre Østfold krets Det er igjen til for den tradisjonelle Kretskonkurransen. I år er konkurranse lagt til Kulåsparken. En stor bypark midt i Sarpsborg sentrum.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Krypende post Uke 42. Epledagen: Livet på avdelingen:

Krypende post Uke 42. Epledagen: Livet på avdelingen: Livet på avdelingen: Feiekosten er en stor favoritt for tiden. Vi har mange flinke feiere som feier både gulv og tepper.. Krypende post Uke 42 Epledagen: Fredag 17.oktober var det epledagen!! Dette ønsket

Detaljer

Strategiplan 2010-2019

Strategiplan 2010-2019 Strategiplan 2010-2019 Måldokument Visjonen vår Vi er i 2019 en organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere Fire satsningsområder VEKST

Detaljer

Oppdrag for førerpatruljen/vandrere

Oppdrag for førerpatruljen/vandrere Oppdrag for førerpatruljen/vandrere Tidsramme for oppdraget: 45 min. Oppdraget er fullført når dere har gjennomført alle oppgavene fra 1-7. 1. Norges KFUK-KFUM-speidere er delt inn i fire arbeidsgrener:

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

PRIMITIV MAT. EMNEKURS 18. april 2015. Kan være både avansert og enkelt. Alternativer til pølse på pinne. Mat på leir og tur

PRIMITIV MAT. EMNEKURS 18. april 2015. Kan være både avansert og enkelt. Alternativer til pølse på pinne. Mat på leir og tur EMNEKURS 18. april 2015 PRIMITIV MAT Kan være både avansert og enkelt Alternativer til pølse på pinne Mat på leir og tur Maten er fra 30 år i 1. Øyestad speidergruppe Even Spiggersoppe a la Skauholmen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp Månedsbrev november I oktober måned har vi kost oss masse med deilig vær av sol, og regn og rusk. Dette har vært flott for prosjekt høst for oss. Det har gjort at vi har fått deilige turer rundt tunevannet

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

SNIFF OG SNIFFELINE DRAR TIL DISNEYLAND

SNIFF OG SNIFFELINE DRAR TIL DISNEYLAND SNIFF OG SNIFFELINE DRAR TIL DISNEYLAND Av Karoline Arhaug Wilhelmsen Illustrasjoner: Janne Beate Standal Hei. Jeg heter Sniff og skal fortelle deg en spennende historie om to små dyr. Det er meg, Sniff,

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

VINTERFEST - Fremme friluftsliv og glede over å være ute. - Sosialt - Tradisjon - Inkluderende

VINTERFEST - Fremme friluftsliv og glede over å være ute. - Sosialt - Tradisjon - Inkluderende Håper alle har hatt en fin påske Mars har vært preget av mye uteaktivitet og påskeforberedelser. Solen har begynt å tittet frem og den har ført med seg en god del snøsmelting i form av fine søledammer

Detaljer

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID JENTA SOM HØRTE JORDENS HJERTE UNDER STORBYENS BRØL For- og etterarbeid: Den kulturelle skolesekken i Oslo høsten 2014. John Bauer: Bergaporten DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID Skriveoppgave: MAGISK GJENSTAND

Detaljer

Kretsleiren på Voss nærmer seg

Kretsleiren på Voss nærmer seg Kretsleiren på Voss nærmer seg Om få veker er vi klare for kretsleir på Bømoen på Voss. Vi venter forventningsfulle småspeidere, speider, rovere og ledere til leiren. Opplevingar gjennom veka. Søndagen

Detaljer

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Våren 2015 Litt om hverdagen vår Temaer vi jobber med 2 Så er vi godt i gang med det nye året, på kalenderen står det 2015, det har endelig blitt ordentlig vinter og vi gleder oss til nye eventyr sammen.

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

VELKOMMEN TIL ANTIBAC HYGIENEKONSEPT

VELKOMMEN TIL ANTIBAC HYGIENEKONSEPT VELKOMMEN TIL ANTIBAC HYGIENEKONSEPT God håndhygiene er det viktigste tiltaket ved bekjempelse av smitte i hverdagen. Barnehagebarn leker tett og er utsatt for mer infeksjoner enn barn som ikke går i barnehage.

Detaljer

SIRKELEN OKTOBER. Her er et tilbakeblikk på september på Sirkelen TILBAKEBLIKK TURGRUPPER:

SIRKELEN OKTOBER. Her er et tilbakeblikk på september på Sirkelen TILBAKEBLIKK TURGRUPPER: SIRKELEN OKTOBER Høsten er her. Vi undres over blader som faller fra trærne i flotte ulike farger. Været forandres og vi trenger litt mer klær. Naturen gir rom for et mangfold av opphevelser og aktiviteter

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

Åsa Larsson & Ingela Korsell

Åsa Larsson & Ingela Korsell Åsa Larsson & Ingela Korsell 4 Trollharen Illustrert av Henrik Jonsson Oversatt av Jørn Roeim MNO Gyldendal KAPITTEL 1 Urolige drømmer Alarmen til Viggo piper klokka to om natten. Han blir lys våken med

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Del II, Øvelser, er

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Desember 2013

Månedsbrev fra Revehiet Desember 2013 Månedsbrev fra Revehiet Desember 2013 Viktige datoer i desember: 4. desember: Julevandring i Hole Kirke. 9. desember: Koko tilbake fra pappaperm! 13. desember: Lysfrokost i barnehagen. Møt opp 07.15 for

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011)

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011) . ( april 2011) I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet.

Detaljer

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 september - oktober november 2013 Hovedmål: Å skape felles opplevelser hvor lek og glede står i fokus Delmål: Å være en del av gruppen Å få felles opplevelser

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

VENNSKAP. Invitasjon SAMMEN KNYTTER VI

VENNSKAP. Invitasjon SAMMEN KNYTTER VI Invitasjon til leir og kretskonkurranse for bever og flokkspeidere i Østre Østfold krets 2014 Leiren skal være på Ytterbøl, 30.05 01.06 SMÅSPEIDERLEIR 2014 SAMMEN KNYTTER VI VENNSKAP Innrykk fredag fra

Detaljer

Grue 2016 1. Grue Speidergruppe av Norges speiderforbund

Grue 2016 1. Grue Speidergruppe av Norges speiderforbund Grue 2016 I 2016 er det ett år til mange danske, svenske og norske speidere skal på henholdsvis Spejdernes lejr i Sønderborg, Nationell Jamboree i Kristianstad og landsleiren Nord i Bodø. Det betyr at

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE 2008 2009 Telefonnummer direkte til Odin: 98 26 45 56 Telefonnummer direkte til Balder: 98 25 64 57 HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen

Detaljer

Merkedager og. høytider i. Norge

Merkedager og. høytider i. Norge BOKMÅL Astrid Brennhagen Illustrasjoner: Berit Thiis Merkedager og høytider i Norge Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Tilbake til livet. Henvisninger 2. Kongebok 4,8-37; Alfa og Omega 3, side 102-105.

Tilbake til livet. Henvisninger 2. Kongebok 4,8-37; Alfa og Omega 3, side 102-105. LEKSE År A 3. kvartal Lekse 10 Tilbake til livet FELLESSKAP Fellesskap er å vise omsorg for hverandre. Henvisninger 2. Kongebok 4,8-37; Alfa og Omega 3, side 102-105. Minnevers «Om de faller, kan den ene

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Et rollespill som skal spilles når det er mørkt ute, og månen skinner ned på hustakene. Dette spillet er som et natta-eventyr. Det handler om at dere drar på besøk

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Månedsbrev fra Elgtråkket - JANUAR 2014

Månedsbrev fra Elgtråkket - JANUAR 2014 Månedsbrev fra Elgtråkket - JANUAR 2014 GODT NYTT ÅR! Håper alle har hatt en fredelig og god julefeiring og er klare for hverdagen og et nytt halv-år i barnehagen! VIKTIGE DATOER I JANUAR : 4.1 EMILIE

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen åpner Kl. 08.30 Frokost Kl. 09.00 Tannpuss, samling KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

TETT FØR LANDSLEIR >FORHÅNDSOPPGAVER

TETT FØR LANDSLEIR >FORHÅNDSOPPGAVER >FORHÅNDSOPPGAVER TETT FØR LANDSLEIR Vi har laget noen spennende forhåndsoppgaver til dere som kan gjennomføres i forkant av leiren. Alle oppgavene tar for seg noen av temaene vi skal bli bedre kjent med

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer