Fantastisk Lokkende Uforutsigbart

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fantastisk Lokkende Uforutsigbart"

Transkript

1 Illustrasjoner: foto (DSC_0063, klipp bort speideren til venstre) og forbundslogo Fantastisk Lokkende Uforutsigbart Program for rovere 1

2 2

3 Roverprogram Utgitt

4 Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Pb St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: Design: Einar Hamnes Illustrasjoner: Heidi Asdahl Tekster: Sara Moss Trykk: Opplag: ISBN:

5 Innhold Innhold...5 Roverprogram...6 Organisering av roverlaget...8 Hva er KFUK-KFUM-speiding?...9 Det viktigste i nytt program...10 Speiderhilsen...12 Roveropptakelse...12 Aspiranttiden...13 Aktivitetsforslag til aspiranttiden...14 Roverkokebok...14 Lagsuniform...15 Aspirantblogg...16 Medlemsverver...17 Vaktmester...17 Hjelpeleder...18 Opptakelsestur...19 Jakkemerker...20 Jeg bryr meg...20 Sofa...22 Globetrotter...23 Kafé...26 Titusenmeter...27 Drømmefanger...28 Borti natta...29 Tillsammans...30 Elgtråkk Frostbitt...36 Maritim lykke...38 Villmark...39 Retro...41 Video...42 Roverekspert...44 Innledning...44 Obligatoriske oppgaver...44 Avslutning av roverekspert...44 Forslag til semesterplaner...45 Høst...45 Vår...46 Roveropptakelsen...47 Roverarbeid i krets og forbund...50 Kretsrovernemnd...50 Rovertinget...50 Rovernemnda...50 Roverarrangementer...51 Ledersamtalen og ledererklæringen...52 Gruppeting, kretsting og landsting

6 Roverprogram I dette heftet finner du programmet for rovere, beregnet for KFUK-KFUM-speidere som er ferdig med skolens 10. trinn. Aspiranttiden kan starte etter jul på 10. trinn. Programmet består av tre ulike elementer. Aspiranttiden fører frem til opptakelse og utdeling av roverklaffer. Et rikt utvalg av jakkemerker skal gi roverlaget ideer til gode og morsomme aktiviteter. Disse jakkemerkene er ikke beregnet å bruke på speiderskjorten, men er både en belønning for gjennomført aktivitet og en fin måte å vise frem i ulike sammenhenger at en er KFUK-KFUMspeider. Roverekspert er merket for de som trenger flere utfordringer. Dette er det mest ettertraktede merket du kan ta. Merket må gjennomføres alene, men noen av aktivitetene gjøres sammen med andre. Prosjektmerker og arrangementer for rovere kommer i tillegg til jakkemerker og roverekspert. Aspiranttiden Aspiranttiden er obligatorisk. Aspirantene kan bruke roverskjerf, men ikke klaffer. Roverklaffer er tegnet på at man er tatt opp som et fullverdig medlem i roverlaget gjennom en egen seremoni. Ikke alle roverarrangementer vil være åpne for roveraspiranter. Jakkemerker Det finnes mange jakkemerker å velge mellom, for at laget skal plukke ut dem man liker best. Her kan laget tilpasse kravene, og man kan også lage helt nye jakkemerker. Roverne bestemmer selv hvilke aktiviteter til emnene de ønsker å gjennomføre, og hvordan de skal gjøre det. Hensikten med jakkemerkene er å bli utfordret til å prøve helt nye og kanskje litt sprø ting. Ved å bruke disse jakkemerkene i ulike sammenhenger kan man få gode samtaler med ikke-speidere om hva speidere gjør. Laget kan jobbe med ett eller flere jakkemerker samtidig. Roverekspert Å bli roverekspert krever en viss aktivitet over tid. Roveren må være opptatt i laget, og ha vært aktivt med i laget før hun eller han begynner på oppgavene. Hver enkelt rover blir tildelt en egen prosjektoppgave etter at resten av oppgavene er gjennomført. Rovernemnda utnevner rovereksperter i en egen seremoni. Foto: RR-lavvotur jpg Foto: DSCF0028.JPG 6

7 Speiderprogram.no Alt nytt programmateriell finner du på internettsiden speiderprogram.no. Der vil det etterhvert bli lagt ut mer informasjon enn det som finnes i dette heftet. Hvis dere sender inn egne aktivitetsforslag eller forslag til nye jakkemerker, kan andre roverlag finne dem på denne siden. Informasjon om draktreglement og hvordan merkene skal plasseres på skjorten vil også bli lagt ut der. Sanger Sangnumrene henviser til Speidersang og Treklang 2007-utgavene. Hjelp å få Hver krets har programeksperter som kan hjelpe dere til å bruke programmet. Det finnes egne programkurs som vi anbefaler rovere og ledere å ta. Hvis du ikke allerede har kjøpt Speiderhåndboka, anbefaler vi sterkt at du gjør det. Den kan kjøpes på Der finner du viktig bakgrunnsinformasjon. Kristen tro KFUK-KFUM-speiderarbeidet skal fremme kristen tro, gi kjennskap til den treenige Gud og gi hjelp til livstolkning og livsmestring. Forkynnelse er formidling av kristen tro til hele mennesket på ulike måter. Forkynnelse i vår forståelse av ordet handler om mer enn å formidle med ord. Gjennom samtaler og speideraktiviteter ledet av kristne forbilder formidler vi holdninger, verdier og troserfaringer, respekt for skaperverket, bibelfortellinger, sanger og bønner. Speiderne deltar også aktivt i gudstjenester, dåp og nattverd og de kirkelige høytider. Speiderne blir kjent med kirkerommet og kristen symbolbruk (for eksempel lystenning). I fellesskapet får de et religiøst språk til hjelp i livets sorger og gleder. Integrert forkynnelse innebærer at kristen tro kan trekkes inn i all speideraktivitet. Når ting griper inn i hverandre, blir summen større enn delene hver for seg. Forkynnelse og andakter er derfor ikke noe som kommer i tillegg til programmet vårt, men er med i alle programområdene. Denne helheten trenger ikke tenkes som en gjennomgående rød tråd. Ramme eller tema gir heller på ulike måter ideer til hvilke aktiviteter en velger. Det er i hovedsak to innfallsvinkler til denne måten å jobbe på. I den første måten velger en aktiviteten først, og finner et tema fra kristen tro som passer til den valgte aktiviteten. Eks: Tema for møtet er romerne, og patruljen inviteres til togaparty ute. Patruljen deles i to lag som lager hver sin romerske stridsvogn. Alle må hjelpe hverandre med surringene. Når stridsvognene er ferdige, er det stafett mellom de to lagene. Møtet avsluttes liggende rundt bålet på romersk vis, mens man spiser noe enkelt som er laget på bålet og patruljeføreren forteller om Israel som var erobret av romerne, og om jødene som ventet på en ny konge av Davids ætt som skulle befri dem fra romerne. Den andre måten er å finne et tema fra kristen tro som en ønsker å formidle, og så lage aktiviteten utifra det. Eks: Tema for møtet er bibelfortellingen om mennene som ble firt ned bymuren med et rep. For å formidle bibelfortellingen velger man rapellering som aktivitet. Foto: SF03speidersang.jpg Foto: SF04treklang.jpg 7

8 Organisering av roverlaget Enheter En speidergruppe blir normalt delt inn i enheter som følger forbundets arbeidsgrener. Enhetene har da følgende navn: oppdagerflokk, stifinnertropp, vandrertropp, roverlag. Laget Et roverlag kan bestå av et ubegrenset antall rovere, og det er ingen øvre aldersgrense. Man kan ha gutter og jenter sammen, eller hver for seg. Roverarbeidet kan organiseres på tvers av speidergrupper, men alle roverne må velge hvilken speidergruppe de betaler kontingent til. Laget har sitt eget navn og et særpreg. I nissetufs roverlag har selvsagt alle røde luer, mens seigdamer roverlag alltid har med seg en pose seigdamer. Forholdet til speidergruppen Et roverlag er en del av en eller flere speidergrupper, og må holde kontakten med resten av speiderarbeidet. Det er viktig at roverlaget stiller på gruppetinget for å påvirke utviklingen i speidergruppen, og for å påvirke speidergruppen til å satse på roverarbeidet. Roverne er en viktig ressurs for resten av speidergruppen. Roverlaget må derfor komme med forslag til hvordan de kan bidra i gruppens øvrige arbeid. Ledere Alle medlemmene i et roverlag skal være med å bestemme aktiviteten i laget. Gruppetinget skal likevel oppnevne en ansvarlig enhetsleder for roverlaget. Denne må være fylt 18 år. Denne roverlederen har ansvaret for å holde kontakten med resten av speidergruppen og med andre rovere. Hovedoppgaven til roverlederen er å sørge for at alle i laget får informasjon om aktuelle roverarrangementer. Roverlederen skal også komme med forslag til aktiviteter og sørge for at det blir arrangert møter og turer i laget med en jevn ansvarsfordeling. I tillegg til en ansvarlig roverleder bør laget ha en voksen veileder. Denne deltar ikke på møter og turer med roverlaget, men hjelper til med planlegging ved behov og har en støttefunksjon for roverlederen. 8

9 Hva er KFUK-KFUM-speiding? S112 Grunnlag og metode.jpg (tekst: Friluftsliv, Samfunnsengasjement, Personlig utvikling, Fellesskap, Kristen tro i bunn) Vårt formål Programmet skal virkeliggjøre formålsparagrafen vår: Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi. Kristen tro For å hjelpe barn og unge til å utvikle kristen tro til hverdagsbruk, må elementer av kristen tro være en del av det daglige speiderarbeidet. Forkynnelse og andakter er ikke noe som kommer i tillegg til programmet vårt, men er med i alle programområdene, og dette er en hjelp for ledere og patruljeførere til formidling av kristen tro. Fellesskap Speiderne knytter vennskap i små patruljer, og er en del av et større fellesskap lokalt og nasjonalt. Internasjonalt er vi tilknyttet fire av verdens største barne- og ungdomsorganisasjoner: YWCA, YMCA, WAGGGS og WOSM. Som speidere opplever vi at speiderlov, speiderløfte, speiderdrakt og tradisjoner gir identitet og tilhørighet. Friluftsliv Naturen er en arena for lek, læring og samarbeid. Gjennom utendørsaktiviteter og opplevelser lærer vi å bli kjent med og sette pris på naturen. Friluftsliv er viktig for å lære om vårt felles forvalteransvar for skaperverket og for å utvikle evne til å mestre utfordringer. Utfordringene vokser med alderen, fra det enkle friluftslivet i nærområdet til breturer og bestigning av høye topper. Samfunnsengasjement KFUK-KFUM-speiderne ønsker å frivillig gjøre noe for andre, både lokalt og globalt, og å delta aktivt for å påvirke samfunnet vi lever i. Samfunnsengasjement er viktig for å bevisstgjøre ansvaret vi har for andre mennesker, og for å synliggjøre verdigrunnlaget vårt. Personlig utvikling Vi bruker patruljesystemet, veiledning og learning by doing som metoder i speiderarbeidet. Gradvis større utfordringer og tilpasset ansvar gir utvikling for hele mennesket ut fra den enkeltes forutsetninger. Foto: IMG_3597.JPG Foto: eventyr05-hms-0992.jpg 9

10 Det viktigste i nytt program Det nye programmet inviterer til å ta bort de tradisjonelle skillene mellom andakt, instruksjon og lek. Ledere og patruljeførere får hjelp til å planlegge møter og turer med aktiviteter basert på en helhetstenking. Denne helheten er ikke tenkt som en gjennomgående rød tråd. Ramme eller tema gir heller på ulike måter ideer til hvilke aktiviteter en velger. Aktivitetene behøver derfor ikke å ha en tydelig logisk sammenheng. Programmet legger opp til mye uteaktivitet. Det er ikke nødvendig å ha innemøter, men det er mulig. Matlaging på bål går igjen i hele programmet, fordi det er en viktig faktor for å bygge speiderfellesskap. Programmet tar vare på gode og morsomme speideraktiviteter og setter dem inn i nye rammer, slik at KFUK-KFUM-speiding skal være attraktivt for barn og unge i dag. Arbeidsgrenene KFUK-KFUM-speiderne har organisert speiderarbeidet i fire ulike arbeidsgrener. I tillegg drives familiespeiding, konfirmantspeiding, studentspeiding og speiderarbeid for voksne. Det er ledernes ansvar å organisere speidergruppen i enheter med de arbeidsgrenene og på den måten som oppleves mest hensiktsmessig hos dere. Enhetsinndelingen bestemmes på gruppeting. Overgang til ny arbeidsgren skjer etter skolens sommerferie hvert år. For rover kan opptakelsen skje før sommeren det året de går ut av grunnskolen, aspiranttiden kan da være siste halvår på 10. trinn. Speiderne blir motivert av å oppleve at det hele tiden er noe å strekke seg etter. Programmet legger opp til tydelige skifter mellom arbeidsgrenene, og aktivitetsforslagene er tilpasset hver aldersgruppe. Hver arbeidsgren har helhetlige merker som skal ivareta de grunnleggende speiderferdighetene. I farget boks: Oppdager (2.-3. trinn) Fire semestermerker med et hemmelig oppdrag hvert halvår. Spesialistmerker. Mye ute og mye lek. Stifinner (4.-5. trinn) Fire semestermerker med reise til et nytt sted og en ny epoke hvert halvår. Spesialistmerker. Fokus på kunnskap og ferdigheter. Vandrer ( trinn) Tolv patruljemerker med ulike tema. Seks førerpatruljemerker. Spesialistmerker. Prosjektmerker. Rover (Fra fullført 10. trinn) Obligatorisk aspiranttid før opptakelse i roverlaget. Jakkemerker. Roverekspert. Attraktive arrangementer på lags-, krets-, forbunds-, og verdensplan. Slutt farget boks Variasjon og lokale tilpasninger Emnene er romslige for at programmet skal være mulig å gjennomføre uansett størrelse på roverlaget, lederressurser, geografi og klima. En lokal tilpasning kan være at man arrangerer noe for vandrerne eller førerpatruljen i speidergruppen istedenfor å lage noe for roverlaget. 10

11 Program for både gutter og jenter Gutter og jenter kan ha litt ulike interesser og ferdigheter. Gutter har behov for å bli bedre på ting som jentene kan, mens jenter kan trenge trening i noe av det guttene er gode på. Emnene i hvert merke er så romslige at lederne kan tilpasse valg av aktiviteter slik at de best kan møte både jenters og gutters behov. Gruppetinget avgjør hvor mye av speiderarbeidet som skal være kjønnsdelt, og hvor mye som skal være kjønnsblandet. Programmet legger opp til en viss grad av samarbeid mellom gutter og jenter, og skal fremstille feminine og maskuline verdier på en likeverdig måte. Program for alle uavhengig av funksjonsnivå Fleksibilitet i oppbygningen av programmet gjør det enklere å tilpasse aktivitetene til de speiderne man faktisk har. Programmet skal gi den enkelte speider mulighet til å utvikle seg etter evne, være gjennomførbart for speidere med ulike typer funksjonsnedsettelser og ha inkluderende språkbruk. Tegn i tiden Noen trender går fort over, andre varer lengre. Noen trender skal KFUK-KFUM-speiderne følge, mens vi bør være en motkultur til andre trender. Vi kan motarbeide et økende materialistisk verdisyn ved å fokusere på fellesskapsbyggende opplevelser som ikke krever kostbart utstyr. Vi kan motvirke et egosentrisk verdisyn ved at oppgaver utføres i fellesskap og ved å ikke bare ha individuelle merkekrav. Fysiske aktiviteter i naturen og et variert friluftsliv er vår motkultur til stillesittende innendørsaktiviteter. I dag bruker barn og unge store deler av fritiden på aktiviteter som er styrt av voksne. Et speiderarbeid hvor barn og unge ikke får alt opp i hendene, men selv må ta ansvar for å finne på aktiviteter, motvirker dette. Ungdom spiser mye hurtigmat, og vi kan vise dem verdien av å bruke tid både på å lage mat og på å spise maten sammen. Økende globalisering er en utvikling vi ønsker å nyte godt av, ved å gi speiderne internasjonale opplevelser. Interesse for klimaendringer og miljøvern passer godt inn hos oss. Økt fokus på totalformidling, læring gjennom aktiviteter der hele kroppen og alle sanser tas i bruk, er en trend vi følger. Aktivitetsforslag Aktivitetsforslagene i programmet er utfordrende, attraktive, gir bonus og er nyttige. Konkurranseelement i aktivitetene er en viktig motivasjonsfaktor, og alle aktiviteter bør ha et element av lek. Vanskelighetsgradene indikerer hva som kreves for å gjennomføre aktiviteten. Grad 1 betyr at det ikke trengs forberedelser eller utstyr, grad 2 krever litt forberedelse, grad 3 innebærer forberedelser, innkjøp og visse forkunnskaper, grad 4 at man må være flere rovere som forbereder og gjennomfører, grad 5 krever et planleggingsmøte, mens grad 6 må gjennomføres på en tur med mye ressurser. Forklaring til symbolene De ulike vignettene Metoder Behov for lederkrefter og ansvarsfordeling Tidsbruk Vanskelighetsgrad Forkunnskaper Forberedelser Utstyr Foto: Mhtaujente.JPG Foto: rondane0025.jpg 11

12 Speiderhilsen Speiderhilsen skjer med høyre hånd til tinningen. Innsiden av hånden vendes fremover. De tre midtre fingrene strekkes samlet opp. Tommel og lillefinger samles til en ring. De tre strake midtre fingrene skal minne oss om speiderløftets tre deler: Tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven. Ringen som tommelfingeren og lillefingeren danner, skal symbolisere ringen av alle verdens speidere som også har avlagt speiderløftet. Speiderhilsen brukes ved avleggelse og fornyelse av speiderløftet, og ved bruk av valgspråket (vær beredt alltid beredt). Speiderhilsen brukes også når et flagg heises, fires, rulles ut og rulles sammen. Speidere håndhilser på hverandre med venstre hånd. Foto: siljeko.jpg Roveropptakelse Det pleier å råde mystikk rundt hvert roverlags opptakelsesseremoni. Mange legger opptakelsen til en tur og gir dem en form for opptaksprøve. Hvis roverne ikke har avlagt speiderløfte før, gjøres det i løpet av opptakelsesturen. Når aspirantene kommer frem til overnattingsstedet, er det blitt mørkt. Bålet lyser, og kakaoen er klar. De andre står klare i leirbålskapper, og synger en sang. Alle stiller seg i hestesko rundt bålet, og en etter en blir de tatt opp i laget. Et passende bibelvers kan være Galaterne 2,20. Mer om dette på side xx. Tekstboks: Fredag ettermiddag møttes Essensielt roverlag utenfor menighetshuset for å kjøre opp til Eggevollen og speiderhytta. Turen opp tok omtrent et kvarter. Roverne hoppa ut av minibussen og tok sekkene på ryggen. Gaute forsøkte å få i gang et rop, men de andre hadde nok med å få med seg bagasjen. Gi meg en R, gi meg en O, gi meg en V, gi meg en E, gi meg en R, hva blir det? Rovere! ropte alle i kor, også Kamilla, som var aspirant. Siden når blei du rover? spurte Gaute Kamilla. Trodde du var aspirant? Ja, sa Gunn. Du kan ikke kalle deg rover før du har overlevd opptaksprøven! Å, du kan bare grue deg, begynte Gaute. Det er bare flaks at vi står her i dag. Å, du skulle bare visst hvor grusomt det er, du, men - Han avbrøt seg sjøl. Hvordan er det, dere? Hvordan er det med aspiranter og opptaksprøven? Nei, det kan vi ikke si noe om, for det har vi avlagt ed på å ikke fortelle, sa de andre, mer eller mindre i kor. For bare ordentlig tøffe rovere veit hvordan opptaksprøven er! 12

13 Aspiranttiden Innledning Før du blir tatt opp i laget må du gjennom en aspiranttid. I løpet av denne tiden må du gjennom tre emner, og gjennomføre minst en aktivitet til hvert emne. Roverlagets egne aktiviteter kan erstatte disse aktivitetsforslagene. Emne Aktivitetsforslag Side Roverlaget Speidergruppen Opptakelsestur Roverklaffer.jpg Roverkokebok Lagsuniform Aspirantblogg Medlemsverver Vaktmester Hjelpeleder Opptakelsestur 13

14 Aktivitetsforslag til aspiranttiden Roverkokebok Innledning Denne aktiviteten går ut på å lage mat. Hensikten med denne aktiviteten er å utvikle lagets særpreg og få tilhørighet til laget. Metoder Aspirantene kan gjennomføre aktiviteten sammen eller hver for seg. Tidsbruk 1-2 timer Vanskelighetsgrad 3 Forberedelser Kjøpe inn ingredienser og ta med utstyr som passer til oppgaven. Gjennomføring På en tur eller en roverfest er det aspirantene som står for serveringen. Oppgaven kan variere fra å lage treretters på bål til å lage kakebord. Hvis roverlaget allerede har samlet sine favorittoppskrifter, kan utfordringen være å følge en av oppskriftene. Aspirantene kan også eksperimentere frem nye velsmakende retter til roverkokeboken. Et roverlag som har Solo som særpreg, lager selvsagt mat som inneholder denne drikken. Matrettene skal kun inneholde ingredienser som alle i roverlaget kan spise. Referanser Sanger: Brød med smør på, Speidersang nr. 208 Matpakkespisevise, Speidersang nr. 252 Potetskrellevisa, Speidersang nr. 214 Pølsesangen, Speidersang nr. 215 Smak av honning, Speidersang nr. 309 Speiderhåndboka: Kap. 12 Ta kjøkkenet med på tur Kap. 13 Mat for villmarkinger Eksterne lenker: tradisjoner.no/ matmons.net 14

15 Lagsuniform Innledning Denne aktiviteten går ut på å lage eget turutstyr. Hensikten med denne aktiviteten er å lage noe som er nyttig og som er spesielt for roverlaget. Metoder Samarbeid i starten, gjøres ferdig på egen hånd. Tidsbruk 2-4 timer Vanskelighetsgrad 4 Forkunnskaper Kunne sy på symaskin. Forberedelser Lage et mønster Utstyr Symaskin Saks Materialer til det en skal lage Gjennomføring Roverlaget kan ha sin egen leirbålskappe, eller annet turutstyr med roverlagets logo, farge eller andre kjennetegn på. Oppskrifter finnes i Speiderhåndboka. Referanser Speiderhåndboka: Lag turutstyr selv, s Lag din egen leirbålskappe, s. 365 Lag din egen leirlykt, s. 365 Lag en leirstol, s

16 Aspirantblogg Innledning Denne aktiviteten går ut på å vise frem hva roverlaget gjør. Hensikten med denne aktiviteten er å ta vare på gode minner og å invitere flere med i roverlaget. Metoder Aspirantene kan gjennomføre aktiviteten sammen eller hver for seg. Vanskelighetsgrad 3 Forberedelser Ta bilder eller filme en aktivitet Opprette en blogg på internett Utstyr Notatbok Bærbar PC Videokamera Fotoapparat Gjennomføring Skriv en tekst om roverlaget og hva dere gjør. Ta bilder, lag en film eller en presentasjon. Dette kan vises frem mange ulike steder, eksempelvis på internett, på en familiefest eller på et førerpatruljemøte. Dersom speidergruppen eller roverlaget har egne nettsider, legges det ut der. Ellers kan man opprette en egen blogg, eller sende det til kretsens eller forbundets nettsider eller blader. Roverlagets egen sagabok er også et bra sted å samle gode minner. Referanser Eksterne lenker: no.wikipedia.org/wiki/blogg 16

17 Medlemsverver Innledning Denne aktiviteten går ut på å vise frem speiderarbeidet. Hensikten med denne aktiviteten er å verve nye speidere til speidergruppen. Behov for lederkrefter og ansvarsfordeling 2 ledere Vanskelighetsgrad 5 Forberedelser Ta kontakt med skoler, menighet, kjøpesentre, kommunen eller andre for å finne gode steder å komme i kontakt med målgruppen. Bruk plakater og brosjyrer fra forbundet og skriv på lokal informasjon. Hele speidergruppen bør delta på aktiviteten. Det er lettest å verve nye speidere i januar og i august. Gjennomføring Det er viktig å invitere til å delta på speideraktivitet. Det er ikke nok å bare fortelle om speiding eller å dele ut en lapp. De som blir interessert må få god muntlig og skriftlig informasjon om speidergruppen. Ha postløp etter en gudstjeneste. Lag speidertivoli på en bydels- eller bygdedag. Bygg et bord i skolegården. Lag pinnebrød på bål utenfor butikken. Inviter ikke-speidere med på rovertur. Vaktmester Innledning Denne aktiviteten går ut på å gjøre en praktisk innsats for speidergruppen eller roverlaget. Hensikten med denne aktiviteten er å ta ansvar for noe som er til nytte for andre. Tidsbruk Minst 2 timer Vanskelighetsgrad 3 Gjennomføring Her er det mange ulike måter å gjennomføre aktiviteten på. Delta på dugnad på speiderhytte eller speiderhus. Vedlikeholde leirutstyret. Være med å lage bålplass i skogen. Lage avis eller nettsider til speidergruppen. Koke grøt til grøtfest og dekke bord. Hogge raier til sommerens leir. Organisere flaskeinnsamling eller kakelotteri for å få inntekter til speidergruppen. Tekstboks: Inne i hytta hadde Ole-Martin, Gunn og Even også stått opp, og Ulf hadde satt på kaffekjelen. Gunn tok med seg Kamilla opp i andreetasje for å vekke resten. Markus, Kristine og Magnus krøp hutrende ut av soveposene sine, men Janne og Einar valgte å bli liggende. Gunn tok tak i soveposen til Janne og Kamilla tok soveposen til Einar, og så dro de dem mot trappa. Janne ba om nåde og var ganske raskt på beina, men Einar var sta og nekta å sette føttene på det kalde golvet. Kamilla ga seg ikke og dro ham mot trappa. Han stritta imot, men Kamilla dytta ham utfor og han rutsja ned trappa med beina først. Så var endelig alle nede, men Einar ville fortsatt ikke komme ut av soveposen sin. Han lå i bunnen av trappa og tviholdt på soveposekanten, og det hjalp ikke hvor mye Kamilla kilte ham. Magnus ga kommando om at alle skulle gå og vaske seg i bekken. Roverne løp opp og fant håndklær og såpe. Da de storma ned igjen, ba Magnus dem om å ta med seg Einar, og de løfta ham opp og løp av gårde. Skal du stå opp nå? spurte Magnus da de var kommet fram til bekken. Nei! ropte Einar. Aldri om jeg står opp før tolv på en lørdag! Nei, da så, lo Magnus. Da får du et bad! Gir du deg? Nei! ropte Einar, mens han skrattlo. Og en og to og tre! ropte Gaute fornøyd. De kasta Einar i bekken. Han hylte og lo. Da han reiste seg opp, dryppet vannet av både ham og soveposen. Alle klappa og lo. Etter frokost delegerte Ulf oppgaver. Kamilla og Gunn fikk i oppgave å male ytterveggene på vedskjulet. Kamilla tok på seg hansker og begynte å skrape av den gamle malinga. Gunn og Kamilla gjorde seg ferdig med å skrape av ytterveggene og begynte å male dem røde. De fikk malt den ene kortsida før Markus mente de skulle spise lunsj. De spiste den ute i friluft mens de kommenterte hvor fin hytta blei. 17

18 Hjelpeleder Innledning Denne aktiviteten går ut på å være patruljefører eller assistent for oppdagere, stifinnere eller vandrere. Hensikten med denne aktiviteten er å få ledertrening. Vanskelighetsgrad 5 Forberedelser Må delta i planleggingen av semesteret i enheten. Gjennomføring Speidergruppen har mest nytte av at aspirantene er med som patruljeførere eller assistenter gjennom hele aspiranttiden. Hvis dette ikke lar seg gjøre, skal man delta i planlegging og gjennomføring av et møte, en leir eller tur i speidergruppen, og gjennomføre en Guides & Scouts Own for speidergruppen. Referanser Speiderhåndboka: Speidergudstjeneste på tur, s

19 Opptakelsestur Innledning Denne aktiviteten går ut på å gjennomføre en tur uten ledere. Hensikten med denne aktiviteten er å få utfordringer, mestringsfølelse og å oppleve fellesskapet i roverlaget. Metoder Aspirantene kan gå sammen to og to. Tidsbruk 1-2 dager Vanskelighetsgrad 5 Forberedelser Gå opp løypen som aspirantene skal gå, legge inn oppgaver underveis. Gi aspirantene beskjed om hvor og når de skal møte, og hva de skal ta med. Gjennomføring Hvert roverlag kan ha sine egne hemmelige tradisjoner for opptakelsen. Det er viktig at dette ikke skal være noe som aspirantene skal grue seg til. Opptakelsesturen kan gjerne starte med at aspirantene skal finne frem til et sted på egen hånd, ved hjelp av en beskrivelse eller utdelt kart. Løypen kan gå andre steder enn i skogen. Resten av roverlaget deltar som postmannskap underveis. Poster kan være rapellering, kanopadling, svømming, matlaging og andre tradisjonelle og utradisjonelle speiderferdigheter. Overnatting kan legges inn underveis. Turen avsluttes sammen med hele roverlaget og en høytidelig seremoni med utdeling av burgunder skulderklaffer og opptak som fullverdig medlem i roverlaget. Referanser Les om en roveropptakelse på s. XX. 19

20 Jakkemerker Jeg bryr meg Målet med dette jakkemerket er å bety noe for andre, ta ansvar og engasjere seg. Passer for alle roverlag. Nærmiljø Kampanje Sette i gang eller delta i en underskriftskampanje for en lokal sak som dere er opptatt av (utbygging, vern av skogsområder, tilbud til barn og unge i kommunen e.l). Kampanjer kan foregå på internett. Dere kan også knytte en kampanje opp mot å markere en spesiell dag (for eksempel verdenstenkedagen, verdens AIDS-dag, kvinnedagen, speidernes internasjonale fredsdag, verdensdagen for psykisk helse) sammen med laget. Vær kreative. Målet med kampanjen er at laget skal være synlige i nærmiljøet på en positiv måte. Besøk Besøke et flyktningmottak. Gi vafler og kaffe til rusmisbrukere eller uteliggere. Delta i besøkstjenesten i menigheten eller i Røde Kors. Besøke noen i fengsel (visitor-tjeneste). Lage en leirbålskveld i fengselet sammen med fengselspresten. Delta jevnlig på aktiviteter sammen med noen med funksjonshemninger. Delta på Goalballturnering. Handyman Påta seg en oppgave i menigheten over et lengre tidsrom, for eksempel hjelpe til med praktiske oppgaver i gudstjenesten. Bevare eller gjenopprette et natur- eller kulturlandskap, eller tilrettelegge for friluftsliv ved å lage en permanent natursti eller liknende. Vennskap Fordomsfri Låne bøker på menneskebiblioteket eller lage deres eget menneskebibliotek. Invitere noen som driver med noe dere er nysgjerrige på, eller besøke noe som virker fremmed, eksempelvis en moské. Gjennomføre en øvelse som viser hvordan fordommer påvirker hvilken innstilling en har til nye mennesker, eks: Gå sammen med en person du ikke kjenner fra før. Den ene får bare stille ja- og nei-spørsmål, mens den andre bare får stille åpne spørsmål. Dere skal prøve å bli best mulig kjent med den andre på 5 minutter. Hvem har nå fått vite mest om den andre? Hvorfor ble det slik? Rovering Samtale om hva en kan gjøre når noen har det vanskelig, blir mobbet eller trenger hjelp på andre måter. Dele historier og erfaringer om hverdagsproblemer. Jakkemerkeverksted Lage et forslag til nytt jakkemerke for rovere og sende inn på speiderprogram.no. Lage forslag til motiv på jakkemerket. 20

21 Solidaritet Menneskerettigheter Delta i APPEAL-aksjon med Amnesty. Bruke stemmeretten i valg (skolevalg hvis man er under 18 år). Lære om hva det vil si å være meddommer i en rettssak. Innsamling Delta i en innsamlingsaksjon til inntekt for KFUK-KFUM Global. Grenseløst Lage og gjennomføre et rollespill med forhandlinger mellom ulike land, etter FN-modell. Førstehjelp Blodspruten Delta på førstehjelpskurs. Undersøke hvem i roverlaget som kan være blodgivere. Referanser Sanger: Ikke by n med meg, Speidersang nr. 333 Sommerfuggel i vinterland, Speidersang nr. 267 Våre små søsken, Speidersang nr. 283 Tenkj om vi var venner, Treklang nr. 167 Venner, Treklang nr. 168 Speiderhåndboka: Kap. 20 Samfunn Kap. 21 Ansvar for kvarandre Eksterne lenker: Foto: kongress045.jpg Jeg bryr meg.ai 21

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST 1 Innhold Forord 3 Bli flere - et hefte om vekst KFUK-KFUM-speiderne 2011 Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Faks:

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE NYTT SPEIDERPROGRAM kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (29) er redaktør for Lederforum. 2 Lederforum Nr. 2 2008 6. årgang Lederblad for

Detaljer

BLADET nr. 4/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 4/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 4/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Learning by doing TING JEG HAR LÆRT i speideren: Om du våker på natten, i sovepose, og må tisse. Stå opp og gå på

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

BLADET nr. 2/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 2/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 2/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Unge og engasjerte speidere ENGASJEMENT får blodet til å bruse i kroppen din. Det gjør at hjertet ditt banker litt

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no

SPEIDER BLADET. nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no SPEIDER BLADET nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kfuk-kfum-speiderne.no 2 LEDER Har du vært på leir i sommer? Jeg har vært så heldig å få besøke hele to kretsleirer i år. Sammen

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 1 GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 2 INNLEDNING Denne håndboka er tenkt å være et hjelpemiddel til lederne i en speidergruppe. Alle ledere, både nye og erfarne skal kunne finne nyttig informasjon

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte «Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte Innhold Kjenn hva jeg føler... 4 Hvem skriver vi for?... 5 Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?...

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Guds nåde springer ut

Guds nåde springer ut A A Guds nåde springer ut A Andre kvartal Bibelstudieguide for lærere A Et ressurshefte for lærere og ledere i sabbatsskolen, klasse 10-14 Oversikt over GraceLink-leksene År A, andre kvartal REDAKTØR REDAKTØR-ASSISTENT

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

ARNA SPEIDERGRUPPE. 25 år i Arna 1986-2011. www.arnaspeider.no

ARNA SPEIDERGRUPPE. 25 år i Arna 1986-2011. www.arnaspeider.no ARNA SPEIDERGRUPPE 1986-2011 25 år i Arna www.arnaspeider.no Hvem er vi - hva vil vi? Identitetsbeskrivelse - vedtatt av speidergruppens årsmøte 29/1-2009 Speidergruppens hensikt: Arna MSK speidergruppe

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer