Investering og kostnader. Pris. To datarom á 30 elevermaskiner kr kr 0 4 kr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investering og kostnader. Pris. To datarom á 30 elevermaskiner kr 1 000 60 60 kr 0 4 kr 15 000"

Transkript

1 Investering og kostnader Pris Antall 2009 Antall nå Investeringsbehov Levetid (år) Årlig kostnad Fire elevmaskiner til hvert klasserom kr kr kr To datarom á 30 elevermaskiner kr kr 0 4 kr To bibliotek med elevmaskiner kr kr kr SUM ELEVMASKINER kr kr En lærermaskin per arbeidsplass kr kr kr SUM LÆRERMASKINER kr kr Tykke klienter til ledelsen kr kr 0 5 kr Tykke klienter til spes.ped. kr kr kr Tykke klienter til K&H (videoredigering) kr kr kr Tykke klienter til musikk (lyd og noter) kr kr kr Tykke klienter til bibliotek kr kr 0 5 kr SUM TYKKE KLIENTER kr kr Bærbare maskiner til ledelsen kr kr kr Bærbare maskiner til utlån kr kr 0 3 kr En bærbar maskin til hvert trinn kr kr kr Spes.ped.-avdelingen kr kr 0 3 kr SUM BÆRBARE MASKINER kr kr Prosjektører til datarom (ledning og lyd) kr kr kr En AV-stasjon til hvert trinn+personal kr kr kr En prosjektør til ledelsen kr kr 0 4 kr SUM PROSJEKTØRER 14 2 kr kr To digitale kamera per avdeling kr kr kr billige digitale kamera til KoH kr kr kr Ett digitalt videokamera per avdeling kr kr kr SUM AV-UTSTYR En liten laserskriver på hvert trinn kr kr kr kr kr En stor laserskriver på bib/datarom kr kr 0 5 kr En fargelaser på hvert arbeidsrom kr kr kr En fargelaser m/skanning hos ledelsen kr kr kr SUM SKRIVERE 19 7 kr kr HP ProCurve 2824 kr kr kr HP ProCurve 2626 kr kr kr HP ProCurve 6108 kr kr 0 5 kr Trådløse nettverkspunkt kr kr kr Cnet 100mbit kr kr kr Cnet 1Gbit kr kr 0 5 kr SUM NETTVERK Terminaltjenere kr kr kr kr kr Side 1

2 Investering og kostnader Filtjener kr kr 0 5 kr Printertjener kr kr 0 5 kr Nettverkstjener kr kr 0 5 kr Virtuell tjener kr kr 0 5 kr SUM TJENERE kr kr WinXP Pro-lisenser kr kr kr Microsoft Office 2003-lisenser kr kr kr Antivirus kr kr kr SUM LISENSER kr kr SUM INVESTERING SUM ÅRLIGE KOSTNADER kr kr Side 2

3 Investering og kostnader_2 Pris Antall 2009 Antall nå Investeringsbehov Levetid (år) Årlig kostnad Fire elevmaskiner til hvert klasserom kr kr kr To datarom á 30 elevermaskiner kr kr kr To bibliotek med elevmaskiner kr kr kr SUM ELEVMASKINER kr kr En lærermaskin per arbeidsplass kr kr kr SUM LÆRERMASKINER 70 0 kr kr Tykke klienter til ledelsen kr kr 0 5 kr Tykke klienter til spes.ped. kr kr kr Tykke klienter til K&H (videoredigering) kr kr kr Tykke klienter til musikk (lyd og noter) kr kr kr Tykke klienter til bibliotek kr kr 0 5 kr SUM TYKKE KLIENTER kr kr Bærbare maskiner til ledelsen kr kr kr Bærbare maskiner til utlån kr kr 0 3 kr En bærbar maskin til hvert trinn kr kr kr Spes.ped.-avdelingen kr kr 0 3 kr SUM BÆRBARE MASKINER kr kr Prosjektører til datarom (ledning og lyd) kr kr kr To prosjektører til hver avdeling kr kr kr En prosjektør til ledelsen kr kr 0 4 kr SUM PROSJEKTØRER 9 4 kr kr To digitale kamera per avdeling kr kr kr Ett digitalt videokamera per avdeling kr kr kr SUM AV-UTSTYR kr kr En liten laserskriver på hvert trinn kr kr kr En stor laserskriver på bib/datarom kr kr 0 5 kr En fargelaser på hvert arbeidsrom kr kr kr En fargelaser m/skanning hos ledelsen kr kr kr SUM SKRIVERE 19 7 kr kr HP ProCurve 2824 kr kr kr HP ProCurve 2626 kr kr kr HP ProCurve 6108 kr kr 0 5 kr Trådløse nettverkspunkt kr kr kr Cnet 100mbit kr kr kr Cnet 1Gbit kr kr 0 5 kr SUM NETTVERK Filtjener kr kr kr 0 5 kr kr Side 4

4 Investering og kostnader_2 Printertjener kr kr 0 5 kr Nettverkstjener kr kr 0 5 kr Virtuell tjener kr kr 0 5 kr SUM TJENERE kr 0 kr WinXP Pro-lisenser kr kr kr Microsoft Office 2003-lisenser kr kr kr Antivirus kr kr kr SUM LISENSER kr kr SUM INVESTERING SUM ÅRLIGE KOSTNADER kr kr Side 5

5 Vedlegg om ulike driftsroller Tema IKT-operatør «Sjauer» Superbruker Tynne klienter Integrasjon i nettverket. Fysisk utrulling (bæring og kabling). Fysisk feilsøking og utskifting. Tykke klienter Integrasjon i nettverket. Installasjon av standard programvare. Fysisk utrulling (bæring og kabling). Fysisk feilsøking og utskifting. Patching av maskinene. Bærbare maskiner Integrasjon i nettverket. Installasjon av standard programvare. Patching av maskinene. Tjenere Nettverk Skrivere Bestemme konfigurasjon av tjenerne. Bestille, montere og installere OS. Konfigurere OS og tilleggstjenester. Koble tjener til nettverket. Fysisk vedlikehold av tjener. Patching av tjenerne (sjekke at dette går automatisk). Feilsøking. Oppsett av routere, svitsjer, trådløst nettverk, VLAN og brannmur. DHCP-administrasjon. Noe DNS / vedlikehold av hosts-filene. Drift av skrivertjener. Oppsett av nye skrivere. Patching. Trekke kabler (over himling o.l.). Fysisk utrulling av skrivere. Drift og feilsøking av skrivere. 1.-linje-support for å avgjøre om det er en generell feil eller noe IKT-operatør skal ta fatt i. 1.-linje-support for å avgjøre om det er en generell feil eller noe IKT-operatør skal ta fatt i. Hjelp hvis brukere har problem med bruken av de bærbare maskinene. 1.-linje-support for å avgjøre om det er en generell feil eller noe IKT-operatør skal ta fatt i. 1.-linje-support for å avgjøre om det er en generell feil eller noe IKT-operatør skal ta fatt i. Opplæring Opplæring av «sjauer» og superbruker. Opplæring av ansatte. Brukerstøtte 2.-linjesupport om det er problemer superbruker ikke For ansatte kontorpakken, internett, utskrift kan ordne. og andre generelle spørsmål. Bibliotek Holde MikroMarc oppdatert. Dialog med BIBITS. Sikkerhetskopi av MikroMarc. 1.-linje-support for å avgjøre om det er en generell feil eller noe IKT-operatør skal ta fatt i.

6 Tema IKT-operatør «Sjauer» Superbruker Nye brukere og oppsett for disse. Brukerstøtte ved feil i MikroMarc. Hjelpemiddelsentralmaskiner (eid av Hjelpemiddelsentralen) Hjelpemiddelsentralmaskiner (eid av brukeren) Utvikling Sikkerhet Sikkerhetskopiering Støttefunksjoner Annen drift Uttalelser ang. behov ved søknad om maskin. Vedlikehold av blindemaskiner. Opplegg for integrasjon med resten av nettverket. Uttalelser ang. behov ved søknad om maskin. Test av nye distroer. Test av brannmurløsninger / sikkerhetsløsninger. Lesing av faglitteratur for å være oppdatert. Utprøving av nye produkter før de settes i produksjon (hjemmekontor, USB-pinner, lyd o.l.). Tankearbeid omkring sikkerhet og løsninger for pålogging, fremmede maskiner o.l. Dokumentasjon av oppsett, nettverk og tjenester. Skanning av nettverket. Logglesing. Brannmur. Sette opp rutiner for kopiering. Sjekke at det er tatt kopi. Gjennoppretting av slettede filer. Kontaktperson mot kommunen. Kontaktperson mot Hjelpemiddelsentralen. Patching av maskiner. 1.-linje-support for å avgjøre om det er en generell feil eller noe IKT-operatør skal ta fatt i. Installasjon av spes.ped.-programmer? Testbruker av nye produkter før de settes i produksjon (hjemmekontor, USB-pinner, lyd o.l.). Avklare om en bruker har rotet vekk filene sine eller om de er slettet. A/V-utstyr.

7 Norsk Matematikk KRL Naturfag Engelsk Fag Grunnleggende Fremmedspråk 2 Samfunnsfag K&H Musikk Mat og helse Kroppsøving Som verktøy til tekstbehandling, presentrasjoner og kommunikasjon. Som verktøy til spill, utforskning, visualisering og publisering. Vurdere til problemløsning, simulering og modellering. Benytte digitalt tilgjengelig materiale. Kildekritikk. Dialog om religioner og livssyn. Verktøy til utforskning, måling, visualisering, simulering, registrering, dokumentasjon og publisering. Bruke kommunikasjonsmidler. Forutsetning for å bruke en del digitale verktøy. Bidra til å utvikle engelsk språkkompetanse. Kilder, rettigheter og personvern. Anvende språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner. Kilder, rettigheter og personvern. Informasjonssøk. Kildekritikk. Følge regler og normer for digital kommunikasjon. Multimediapresentasjoner. Søke informasjon. Produsere informasjon i tekst og bilder. Kildekritikk, personvern, opphavsrett. Kunnskap om estetiske og digitale virkemidler. Utvikling av musikkteknologisk kompetanse. Bruk av opptaksutstyr og musikkprogram for å sette sammen og manipulere lyd. Kildekritikk og opphavsrett knyttet til musikk. Informasjonssøk, sammenligning og vurdering av næringsinnhold og presentasjon av faglig innhold. Hente inn informasjon for å planlegge ulike aktiviteter, dokumentere og rapportere. Til 2. trinn: Bruke bokstaver og eksperimentere med ord i egen håndskrift og på tastatur. Til 2. trinn: Bruke datamaskinen til tekstskaping. Uttrykke egne tanker om dataspill. Foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy. Finne stoff på Internett. Plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og i koordinatsystem både uten og ved hjelp av digitale verktøy. Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd, og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett. Innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler. Finne informasjon med og uten digitale verktøy og fortelle om noen av planetene i vårt solsystem. Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst. Presentere historiske emner bl.a. ved hjelp av digitale verktøy. Samle opplysninger fra globus, kart og digitale kilder. Planlegge og presentere reiser til nære steder vedhjelp av kart og Internett. Finne frem i digitale medier, sortere innholdet i kategorier og produere materiale som kan publiseres. Følge enkle regler for personvern ved bruk av Internett. Bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram. Planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy. Bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster. Bruke digitale informasjonskanaler på en målrettet måte. Forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett. Lage sammenhengende tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helthet ved hjelp av digitale verktøy. Bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene. Bruke koordinater til å beskrive plassering og bevegelse i et koordinatsystem digitalt. Nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner. Bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid. Publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy. Bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring. Lage visuelle framstillinger av to eller flere tidlige elvekulturer gjennom bruk av digitale verktøy. Lese og bruke digitale kart. Planlegge og presentere reiser til Europa og andre verdensdeler ved å bruke digitale verktøy. Bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder med og uten digitale verktøy. Fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt. Sammenligne bruk av teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike kulturer ved bruk av digitale og andre kilder. Komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy. Planlegge og gjennomføre overnattingsturer eventuelt med hjelp av digitale verktøy. Bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid. Bruker tekster fra Internett på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder. Bruke, med digitale hjelpemidler, tall og variabler i utforskning, eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløsning og i prosjekter med teknologi og design. Analysere, også digitalt, egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og anvende disse i forbindelse med konstruksjoner og beregninger. Ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde, og presentere data med og uten digitale verktøy. Lage, på papiret og digitalt, funksjoner som beskriver numeriske sammenhenger og praktisk situasjoner, tolke disse og oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner som grafer, tabeller, formler og tekst. Innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål innen de fleste tema i faget. Utforske religioners stilling og særpreg i et land utenfor Europa med og uten digitale verktøy. Skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale hjelpemidler. Gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå. Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler. Bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk. Drøfte menneskeverd, resisme og diskriminering i et historisk og nåtidig perspektiv med elever fra andre skoler ved å bruke digitale kommunikasjonsverktøy. Lese, tolke og bruke digitale kart. Gjøre rede for egne rettigheter og konsekvenser forbundet med deltakelse på Internett og publisering av eget materiale. Bruke digitale kanaler for demikratiutøvelse. Bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogfram. Tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidler. Vurdere budskap i bl.a. nettsteder og dataspill. Dokumentere eget arbeid multimediepresentasjoner. Bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner. Gjøre rede for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk. Bruke digitale verktøy til å vurdere energi- og næringsinnhold i mat o drikke og nyttegjøre seg resultatene når man lager mat. Planlegge, gjennomøfre og vurdere egentrening over en periode og benytte digitale redskaper i arbeidet.

8

9 Digital kompetanse i «Kunnskapsløftet» Innledning Vi har hatt utgangspunkt i læreplanene til de ulike fagene i «Kunnskapsløftet». Fra fagene har vi hentet ut alle målene knyttet til digital kompetanse og satt dem inn i det 10-årige løpet i grunnskolen. Om målene i planen Målene fra «Kunnskapsløftet» er ikke alltid direkte gjengitt i denne planen, men målene er arbeidet inn. Mål som «Planlegge og presentere reiser til Europa og andre verdensdeler ved å bruke digitale verktøy» (hentet fra samfunnsfag 7. trinn) er bakt inn som det å kunne lese og bruke digitale kart, gjøre målrettede søk på internett og bruke et presentasjonsprogram. Som en forlengelse av dette har vi også tatt vekk en del av de fagspesifikke momentene fra målene, f.eks. er «Fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt» endret til «Fotografere og manipulere bilder digitalt» i og med at bruken av motiv og utsnitt er direkte knyttet til kunnskaper i kunst og håndverk og er ikke spesifikke digitale kunnskaper. I planen sier vi ikke mye om hvilket fag som skal gjøre hva, men vi har gruppert målene i hovedtema som tekstbehandling, regneark, presentasjon osv. I «Kunnskapsløftet» er det ikke alltid like klart hvilket fag som skal ha ansvar for hva, i og med at mange av målene i de ulike fagene overlapper hverandre. Vi mener planen vår gir et bilde over hva man på det enkelte trinn har ansvar for å lære elevene. Dette bunner også i at det ikke er det enkelte fag som har en spesiell forpliktelse innenfor digital kompetanse. I «Kunnskapsløftet» har alle fag dette ansvaret og man må regne med at eleven har bruk for digital bildebehandling i både norsk og naturfag i tillegg til kunst og håndverk. Om lærerens kompetanse Det er viktig at alle lærere har en god digital kompetanse nå som denne kompetansen skal inn i alle fag. Dette har vi også som en begrunnelse for at alle lærere stort sett har behov for den samme digitale kompetansen, uavhengig av hvilke fag de underviser i og på hvilket trinn de underviser. Vi har laget et eget skriv, «Program for digital kompetanse», der vi skisserer hvordan vi kan sikre oss at lærerne får den nødvendige digitale kompetanse for å bruke IKT både på arbeidsplassen og i klasserommet. Om det som ikke står i planen Det er opp til den enkelte skole om de ønsker å gi tilbud om digital kompetanse ut over det som står i denne planen. Planen er et felles utgangspunkt for de tre skolene i kommunen og skal sikre at elevene lærer et minimum i forhold til det som står i «Kunnskapsløftet». Det kan være flere pedagogiske programmer, andre programmer, ulike digitale kommunikasjonskanaler o.l. vi ikke har omtalt som den enkelte skole ønsker å vektlegge og det må de gjerne gjøre.

10 Elevene skal kunne... Tekstbehandling 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn Bruke bokstaver og eksperimentere med ord på tastatur. Bruke datamaskinen til tekstskaping. Skrive ut. Skape, lagre og gjenhente tekster. Bruke funksjonene «kopier» og «lim inn». Endre teksttype og -størrelse. Sette inn bilder. Bruke retteprogrammet. Regneark Sette opp enkle regnestykker med bruk av celler («=A1+A2»). Bruke enkle funksjoner i regneark (SUMMER, GJENNOMSNITT). Presentasjon Lage enkle presentasjoner. Internett (e-post, nettleres, LMS, lynmeldinger osv.) Grunnleggende surfing og bruk av nettleser. Logge seg inn og ut på en maskin og på LMS. Sende e-post. Finne stoff på internett. Lagre bilder fra internett. Bruke digitale kart. Sende e-post med vedlegg. Generell IKT Besøke datarommet. Slå på og av en datamaskin. Leke / bli kjent med mus og tastatur. Starte og avslutte programmer. Uttrykke egne tanker om dataspill. Forstå forskjellen mellom private og felles dokumentområder på nettverket. Lage mapper. Åpne og lagre i alle programmer. Finne frem i digitale medier, sortere innholdet i kategorier og produsere materiale som kan publiseres. Følge enkle regler for personvern ved bruk av internett. A/V inkl. lyd- og bildebehandling Bruke enkle tegnefunksjoner i bildebehandlingsprogram. Ta bilde med digitalt kamera. Filme med et digitalt videokamera. Bruke enkle funksjoner i mer avanserte bildebehandlingsprogram. Fagspesifikk MAT: Kunne bruke et geometriprogram.

11 Eleven skal kunne... Tekstbehandling 5. trinn 6. trinn 7. trinn Lage sammenhengende tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet. Lage interaktive tekster. Bruke tekstbehandling til å publisere eget arbeid. Bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene. Sette inn og redigere en tabell. Bruke stiler. Regneark Sette opp enkle regnskap. Bruke forhåndsvisning i forbindelse med utskrift. Lage diagrammer. Sette opp regnskap med prosent. Presentasjon Lage presentasjoner. Bruke presentasjoner til å publisere eget arbeid. Bruke maler. Internett (e-post, nettleser, LMS, lynmeldinger osv.) Søke informasjon på en målrettet måte. Levere inn dokumenter i innleveringsmapper i LMS. Gjennomføre prøver og undersøkelser i LMS. Kjenne mappen sin i LMS, og skille mellom egen arbeidsportofølje og en visningsportofølje. Lese og bruke digitale kart. Bruke mappen sin i LMS. Flytte, kopiere og sletter dokumenter i LMS. Lage egne hjemmesider knyttet til skolen. Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte. Søke etter og finne bilder på internett. Regler for nettvett. Generell IKT Ha kunnskaper om regler for opphavsrett ved bruk av tekster hentet fra internett. Skrive ut i de fleste programmer / kjenne utskriftssystemet ved skolen. Bruke kildehenvisninger, også mot internett. Forklare opphavsrettslige regler for bruk av materiale hentet fra internett. A/V inkl. lyd- og bildebehandling Framføre presentasjoner med prosjektør. Bruke ulike effekter i tegneprogram. Overføre bilder fra kamera til PC. Ta opp lyder digitalt og gjøre enkle manipuleringer. Fotografere og manipulere bilder digitalt. Bruke skanner. Overføre film fra videokamera til PC. Redigere film. Fagspesifikk MAT: Bruke geometriprogram i arbeid med plassering og bevegelse i koordinatsystemer.

12 Eleven skal kunne... Tekstbehandling 8. trinn 9. trinn 10. trinn Bruke tekstbehandlingsvektøy til arkivering og systematisering av eget arbeid. Bruke alle hovedfunksjoner i tekstbehandling. Regneark Bruke tall og variabler i utforskning, eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløsning. Bruke regneark til å oppbevare og journalføre innsamlede data. Ta utskrifter med og uten formelvisning. Lage funksjoner som beskriver numeriske sammenhenger. Bruke diagrammer på en målrettet måte i presentasjoner. Sette opp større tabeller som en så henter ut ulik informasjon fra. Bruke alle hovedfunksjoner i regnearket. Presentasjon Dokumentere eget arbeid i multimediapresentasjoner. Bruke alle hovedfunksjoner i presentasjonsprogrammet. Internett (e-post, nettleser, LMS, lynmeldinger osv.) Lese, tolke og bruke digitale kart. Bruke mappevudering aktivt. Alle innleveringer skal gjøres over LMS. Bruke alle hovedfunksjoner i LMS. Bruke elektroniske oppslagsverk på internett. Bruke e-post, lynmeldinger og andre kommunikasjonsmetoder for å komme i kontakt med andre elever. Generell IKT A/V inkl. lyd- og bildebehandling Fagspesifikk Bruke tekster fra internett på en kritisk måte. Henvise til materiale og fra internett. Vurdere budskap i bl.a. nettsteder og dataspill. Gjøre rede for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk. Bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram. Bruke ulikt digitalt opptaksutstyr. Manipulere lyder digitalt på en målrettet måte. MAT: Kunne bruke et geometriprogram på en mer avansert måte til å analysere ulike sider ved to- og tredimensjonale figurer. Gjøre rede for egne rettigheter og konsekvenser forbundet med deltakelse på internett og publisering av eget materiale. Gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå.

13 Program for digital kompetanse Målet for denne planen er å gi både lærerne og skolelederne den nødvendige kompetansen for å kunne nå målet om at digitale verktøy skal høre hjemme i hvert fag i skolen at det skal gjennomsyre skolen på samme måte som lesing og skriving har gjort det. For lærerne vil målet være at de kan gjøre dette til en del av undervisningen i alle fag, og for skolelederne vil målet være at de kan gjøre både pedagogiske og tekniske IKT-vurderinger for skolen slik at lærerne og elevene får det beste grunnlaget for å tilegne seg den digitale kompetansen som er nødvendig for å kunne benytte seg av de digitale verktøyene. Program for digital kompetanse for lærere Det er viktig at læreren har en digitale kompetansen som dekke de praktiske behovene i forhold til de digitale verktøyene som forventes brukt i undervisningen. Vi har her satt opp en liste over områder lærere må beherske for å kunne si at de har nødvendig digital kompetanse for å drive undervisningen etter intensjonene i «Kunnskapsløftet». Skolene vil legge opp til kurs i alle disse punktene, og listen er satt opp i prioritert rekkefølge. Noen kurs må drives av den enkelte skole pga. av lokale forhold knyttet til datasystemene. Andre kurs kan være felles for alle skolene, fordi noen systemer er så like at lokale variasjoner ikke betyr så mye. Det er også satt opp en liste over frivillige kurs for de lærerne som ønsker å lære noe mer enn basisferdighetene. Grunnleggende ferdigheter som er obligatoriske 1. Generell bruk av det datatekniske utstyret. (Lokalt kurs på skolen.) Vite hvordan en behandler en datamaskin på skolen (skru av og på), bruke mus, tastatur o.l. Logge seg på og av. Starte og avslutte programmer. Skjønne hva et filsystem er og hvordan du benytter deg av ditt egen dokumentområde og ulike fellesområdet, dvs. åpne og lagre dokumenter på skrivebordet og i de mest vanlige programmene. Kunne lagre filer i mapper og opprette mapper på logisk vis. Ulike dokumentformat. Utskriftssystemet. Datasikkerhet og rettigheter. 2. Tekstbehandling. (Felles kurs i kommunen.) Skrive tekst i et tekstbehandlingsprogram. Tekstredigering (både med mus og hurtigtaster). Formatering av tegn, avsnitt, punkter og nummerering og side. Utskrift. Tabeller. Sette inn grafikk, og gjøre nødvendige korrigeringer med bildet. Skjønne hva maler (og stiler) er og kunne bruke dem. Praktiske øvelser: Lage arbeidsplaner. Lage klassekart med bilder. 3. Bruke en nettleser.(felles kurs i kommunen.) Skjønne hva internett er, og hva det ikke er

14 Lære om generell bruk av en nettleser (ikke glem bokmerker!). Søke etter (og finne) informasjon på internett, også bilder. Lære om utfordringene knyttet til hva du finner på internett (spesielt kildekritikk). Laste ned dokumenter, grafikk o.l., og bruke dem i andre programmer. Lære om komprimerte filer, og å pakke dem ut. 4. Bruke e-post-systemet. (Lokalt kurs på skolen.) Lære å lese, skrive og svare på en e-post. Kunne motta, åpne og sende vedlegg. Takt og tone i en e-post (vedlegg, innhold, sitering o.l.). Bruke adresselisten. Bruke webdisk (spesielt for Harestad og Grødem). 5. Bruke virtuelle klasserom. (Lokalt kurs på skolen.) Kunne nyttiggjøre seg LMS-systemer som f.eks. ClassFronter og It's:learning. Legge inn dokumenter. Lage oppgaver og prøver. Hente ut dokumenter og gi tilbakemeldinger til elevene. 6. Regneark. (Felles kurs i kommunen.) Manøvrere i et regneark, sette inn tekst, tall og regneoperasjoner. Lære de mest vanlige formlene og hvordan å formatere tallene i regnearket. Når bruke tabeller i tekstbehandling og når bruke tabeller i regneark. Kunne lage tabeller, budsjett og diagrammer. Utskrift! 7. Presentasjonsprogram. (Felles kurs i kommunen.) Kunne lage en enkel presentasjon med tekst og bilder. 8. Bruke PC/DVD/video og koble det opp til prosjektør og høytalere. (Felles kurs i kommunen). Lære å bruke DVD/video. Lære å koble opp audiovisuelt utstyr til prosjektør og høytalere. Ta bilder med digitalt fotoapparat og film med digitalt videokamera. (Lokalt kurs på skolen.) Lære å bruke et digitalt fotoapparat. Overføre bildene fra fotoapparatet til hjemmeområdet eller fellerområdet på nettverket. Lære å bruke et digitalt videokamera. 9. Digital bildebehandling. Skanne bilder til PC. Manipulere digitale bilder (f.eks. GIMP, Photoshop og Paintshop). Overføre digital film til datamaskin. Redigere film. Lagre redigert film på DVD. Kurs for viderekomne 1. Avansert dokumentoppsett (f.eks. avisredigering). Lære å bruke tekstbokser i vanlige tekstbehandlingsprogram / mer avansert sideoppsett. Lære å bruke sideombrekkingsprogram (f.eks. Scribus, Publisher, InDesign, Pagemaker, Scribus). 2. Lage egne hjemmesider / HTML. Lære å bruke HTML-behandlingsprogram (f.eks. OpenOffice, Frontpage, Dreamweaver, Quanta). Laste opp sider til web-tjener

15 Sette opp og bruke Mambo på en web-tjener. 3. Installasjon og avinstallasjon av programmer på tykk windowsklient. Installasjon fra CD-ROM/DVD-ROM. Avinstallasjon. Oppdatering av operativsystemet. Gjennomføringen av program for digital kompetanse Det skal lages kurs til alle disse punktene i listen. Uten at vi har sett helt nøyaktig på innhold og struktur mener at hvert kurs skal kunne holdes innenfor 1-2 klokketimer. Det betyr at det tar 18 timer å trene opp en nybegynner. Det er viktig å si at dette er ikke er kurs som vil kunne gi lærerne tilsvarende kunnskaper som f.eks. Datakortet, men det vil gi dem den informasjonen og kunnskapen de trenger for å kunne bruke digitale verktøy på arbeidspulten sin og lære opp elevene i digitale basisferdigheter. Hele opplæringsopplegget er avhengig av at lærerne har datamaskiner tilgjengelig i hverdagen slik at de kan ta det de lærer i bruk umiddelbart. Vi ser for oss at lærerne selv velger hva de kan og hva de trenger kurs i på samme måte som vi driver portefolie for elevene. Vi mener også at det i løpet av ett år ikke er urimelig å sette av 18 timer i skole-/fellestiden til en lærer som trenger å få kurs i alt. Alle kursene avholdes i tidsrommet kl to-tre dager i uken. De IKT-ansvarlige på hver skole er ansvarlig for å avholde kurs som må holdes lokalt på skolen på grunn av lokale tilpasninger. Til kursene felles i kommunen kan vi begynne oss av felles lærerkrefter og de ulike datarommene på skolene. Program for digital kompetanse for skoleledere Målet for program for digital kompetanse for skoleledere er å gi en god overbygning til programmet for digital kompetanse for lærerne. Det er viktig for en skoleleder å kunne ta et helhetlig ansvar for IKT-systemene på skole, på lik linje med ansvar for skolebygg, pedagogiske oppleg o.l. IKT kommer til å få en mer sentral posisjon i skolens daglige drift med de nye læreplanene. Det er viktig at skolelederne har et aktivt forhold til IKT-løsningene på skolen. Det er skolelederne i Randaberg kommune har ansvar for lærernes og elevenes IKT-tilbud. Mange av punktene dreier seg om at skolelederne skal ha kunnskaper om og en refleksjon omkring ulike sider ved IKT-systemene ved skolene i kommunen. Skolelederne må kunne delta i en diskusjon om IKT-løsninger på prinsipielt grunnlag og være klar over konsekvensene, uten å være for avhengig av IKT-ansvarlige. Grunnleggende ferdigheter for skoleledere 1. Kunnskap om lærernes program for digital kompetanse. Hva er lærernes program for digital kompetanse? Hvorfor er det akkurat dette som er målet for lærerens kompetanse? og hvorfor denne rekkefølgen? 2. Programvare. Lisenser og ulovlig kopiering ulike modeller for lisensiering. Programvareavtaler i kommunen

16 3. IKT-infrastruktur i kommunen. Hva er et datanettverk? Kunnskaper om de mest vanlige nettverksløsningene. Skolenettet og kommunenettet. VLAN-løsningen i kommunen. Tynne og tykke klienter / ICA. Den trådløse linken til kommunebygget. Løsningene på de ulike skolene. 4. Drift av IKT-systemer. Hva ligger det i «å drifte et IKT-system»? Ulike driftsmodeller (pris/fordeler/ulemper): Ingen server Worksgroups-modellen. Tykke klienter mot server. Tynne klienter (Win2003/ICA/Linux). 5. Delegering av ansvar. Hva er IKT-ansvarliges oppgaver? Hvor går grensen mellom strategiske valg og tekniske gjennomføring? 6. Åpen programvare og en åpen dokumentstandard / politiske føringer i skolenorge Krav om en åpen dokumentstandard i offentlig forvaltning. Gjennomføring av opplæring av skolelederne Vi ser for oss at dette kan gjøres i løpet av 1 dag gjerne spredt i løpet av året. Det er viktig at alle rektorer (og helst også inspektørene) og skolefaglig ansvarlig er sammen på disse samlingene for å kunne ha en felles oppfatning av hva dette ansvaret innebærer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 Digital kompetanse kan defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

«Hvor mye koster et datarom?»

«Hvor mye koster et datarom?» Digital kompetanse for skoleledere «Hvor mye koster et datarom?» eller «Ved skolen vår skal en datamaskin i uken gå i stykker» Odin Hetland Nøsen (undervisningsinspektør på 5. året) IKT-autodidakt med

Detaljer

IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan

IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan IKT-plan Siljan 2010 2013 Forord... 3 Kompetanse hos elevene... 4 Kompetanse hos det pedagogiske personalet 8 Infrastruktur... 10 Ressursbruk, hardware software... 11

Detaljer

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune IKT-plan for skolane i Sør-Aurdal kommune Planperiode 2006-2008 Innhald 1. Innleiing.. s. 3 1.1 Informasjon s. 3 1.2 Skoleeigar/kommunen sin rolle... s. 3 1.3 Formål med planen. s. 4 1.4 Framstilling av

Detaljer

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe og forutsetninger... 4 1.1 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen... 4 1.2 Krav

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Erfaringer fra bruk av Skolelinux

Erfaringer fra bruk av Skolelinux Rapport 2003:24 Erfaringer fra bruk av Skolelinux Bruk av åpen programvare på fire norske skoler 1 Forord Denne undersøkelsen har hentet inn synspunkter fra skoler om deres erfaringer ved innføring og

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter Læringsmål i grunnleggende ferdigheter Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter ISBN: 978-82-7724-192-0 Design: Tove Nilsen Designstudio

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Slik vi ser det. Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red.

Slik vi ser det. Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red. Slik vi ser det Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red.) Pris kr. 35,- ISBN 82-7569-127-3 ISSN 1501-6889 2005, nr.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre

Detaljer

Vedlegg. Instruks for mappevurdering

Vedlegg. Instruks for mappevurdering VEDLEGGSLISTE Vedlegg. Instruks for mappevurdering... 2 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen 2002... 5 1 trinn allmenn 2002... 6 Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske Åpne kildekodeløsninger i skolen: Erfaringer med sentralisert drift i fem norske kommuner SLX Debian Labs oktober 2005 1 av 65 Leseveiledning I denne rapporten er det gjort mye for å unngå dataord som

Detaljer

OPPGAVE. IT i samfunn og arbeidsliv

OPPGAVE. IT i samfunn og arbeidsliv OPPGAVE i IT i samfunn og arbeidsliv Vil kommunene, med dagens dårlige økonomi, være i stand til å ta de økonomiske løft som skal til for å gjennomføre IT- målene i de nye læreplanene for grunnskolen?

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer