RUTEENDRINGER FOR PÅSKEN 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUTEENDRINGER FOR PÅSKEN 2006"

Transkript

1

2 RUTEENDRINGER FOR PÅSKEN 2006 Onsdag: 12.april Ordinære ruter, med følgende endringer Rute 350 Finnsnes - Vangsvik - Stonglandseidet - Skrolsvik Ekstra avgang fra Finnsnes 1730, og kjører så langt det er passasjerer. Via Vangsvik hvis pass.. Ekstra avg. fra Skrolsvik 1745, og kjører til Stonglandseidet. Begge avganger i forbindelse med hurtigbåter. Rute 352 Finnsnes - Vangsvik Avg. fra Finnsnes 1730 innstilles. Rute 360 Finnsnes - Straumsbotn - Gryllefjord - Torsken Ekstra avgang 1730, i korr. med hurtigbåter. Kjører så langt det er passasjerer. Skjærtorsdag: 13.april Alle ruter innstilt Langfredag: 14.april Alle ruter innstilt Påskeaften: 15.april Alle ruter innstilt 1. Påskedag: 16.april Alle ruter innstilt 2. Påskedag: 17.april Ordinære søndagsruter

3 RUTEENDRINGER FOR HELLIGDAGENE I MAI OG PINSEN Søndag: 30.april Alle ruter innstilt Mandag: 1.mai Offentlig høytidsdag Ordinære søndagsruter Onsdag: 17.mai Grunnlovsdag Alle ruter innstilt Onsdag: 24.mai Samme som onsdag 12/4 Torsdag: 25.mai Kr. himmelfartsdag Alle ruter innstilt Søndag: 4.juni 1.pinsedag Alle ruter innstilt Mandag: 5.juni 2.pinsedag Ordinære søndagsruter Ruteopplysning 177 for buss- og båtruter i hele Troms fylke for mobiltelefon og telefonnr. utenfor Troms

4 Rute 350: Finnsnes - Vangsvik - Stonglandseidet - Skrolsvik Km Kr 24 6 DX67* Fra Finnsnes terminal l 1330 l h I Finnsnes kai l I l I 1457a I 1735a 1745a Silsand brukrysset l 1335 I I g Kvelveneset l 1338 l I Islandsbotn v.kr. l 1341 I I Sjøfossen l 1343 I I Solli l I b I I I b I b Lillevassmyr l 1352 I I Vangsvik l 1357 l I I l Vesterfjell l 1407c l I 1757j 1807j Øverbotn skole l 1410c I I Kampevoll l 1415c I I Jøvik l I I I Vassvik l I I I Stonglandseidet 0725 I d 1610d Frovåg 0730 I Å v.kr I e 1620e j 1845e Buvika 0740 I j 1850j Tømmervika 0743 I j 1853j Senjehesten 0745 I j 1855j Til Skrolsvik 0750 I a 1855j 1900j 4 a. Korr. hurtigbåt. b. Om Solli hvis pass. c. Kjører til Hyttekroa/Tranøybotn, hvis pass. d. Korr. til Hofsøy - Stonglandshals 135 og Stangnes 1345 hvis pass. e. Korr. til Rødsand 135 hvis pass. f. Buss fra Rødsand 135 kl g. Korr. Rute 380 fra Lysnes. h. Korr. h.båt fra Harstad og Tromsø 5. i. Korr. h.båt 24. j. Hvis pass. k. Hurtigbåt til Harstad Hurtigbåt til Tromsø Buss til Lysnes / Nord-Senja *. Innstilles *. Innstilles

5 Rute 350: Skrolsvik - Stonglandseidet - Vangsvik - Finnsnes 5 Km Kr DX Fra Skrolsvik i 1710a 1745a 1805a Senjehesten Tømmervika Buvika Å v. kr. 0805f e Frovåg Stonglandseidet d 1610d d Vassvik I Jøvik I Kampevoll I Øverbotn skole I Vesterfjell I 1838j Lillevassmyr I Vangsvik 0905 I I I I Solli I b I I b Sjøfossen I Islandsbotn v.kr I Kvelveneset I Silsand brukrysset I Finnsnes kai I 1703a 1703a I I I Til Finnsnes terminal I k Tegnforklaring: 1=Mandag. 2=Tirsdag. 3=Onsdag. 4=Torsdag. 5=Fredag. 6=Lørdag. 7=Søndag. D=Daglig. X=Unntatt. S=Skoledager

6 Rute 351: Finnsnes - Solberg - Finnsnes 6 Km Kr DX67* Fra Finnsnes terminal I 1300 I Silsand brukrysset Kvelveneset Islandsbotn v.kr Røyrnesmoen Vassjorda Vågan Russevåg Til Solberg I Km Kr DX67* Fra Solberg I Russevåg Vågan Vassjorda Røyrnesmoen Islandsbotn v.kr Kvelveneset Silsand brukrysset Til Finnsnes terminal l *. Innstilles *. Innstilles

7 7 Utdrag av vedtekter for reiser med rute-bil og for opphold på rutebilstasjoner Vedtektene gjelder for alle som befinner seg på rutebiler eller på rutebilstasjoner. På eller avstigning skal skje på de fastsatte stoppesteder, der slike finnes. Billett fås kjøpt eller kort fremvises/klippes ved påstigning. Reklamasjon må skje på stedet. Billetten må oppbevares under hele reisen, og må på forespørsel av sjåfør/kontrollør vises fram. Uten gyldig billett skal tilleggsavgift betales. De reisende skal vise hensyn overfor andre reisende og sjåføren. Det er forbudt å røyke eller nyte alkohol på rutebil og rutebilstasjon. Forstyrrelser kan føre til bortvisning fra rutebilstasjonen eller rutebilen. Håndbagasje kan tas med fritt inntil 20 kg. Annet reisegods, sykler og barnevogner tas med mot godtgjørelse i den utstrekning plassen tillater. Sjåføren anviser plass for plassering av reisegods. Levende dyr kan tas med etter avtale med sjåføren. Rutebilbedriften er ikke ansvarlig for tap eller skade på gjenstander som tas med fraktfritt. For reisegods som er tatt med mot godtgjørelse gjelder "Vedtekter for befordring av gods med Norges rutebiler" ved erstatning. Reklamasjoner av enhver art må skje snarest mulig. Rutebilbedriften er ikke ansvarlig for eventuelle tap trafikkantene kan bli påført som følge av forsinkelse/innstillinger som skyldes trafikkforstyrrelser, skade på vognmateriell o.l. Skulle en rutebil bli innstilt underveis, vil bedriften så langt som mulig tilby viderebefordring. Mer uførlige opplysninger om vedtektene kan fås ved henvendelse til trafikkselskapene. Busser i rute har ikke plikt til å ta med levende dyr (hund/katt). Sjåføren kan kreve at levende dyr blir satt av hvis de blir til plage for medpass., f.eks. allergikere. Husk: Bruk de faste stoppestedene for buss. Vær alltid ute i god tid. Ta vare på billett og kort. Uten disse kan du ved kontroll måtte betale dobbelt takst av enkeltbillett, eller minst kr. 300,- God reise!

8 Rute 352: Rubbestad - Vangsvik - Finnsnes 8 Km Kr DX67* DX67* 6 DX67 6 DX67 DX7 6 DX67 DX67* DX Fra Rubbestad I I I 0715 I I 1015a I I I I I I Vangsvik Lillevassmyr Solli I 0713 I Sjøfossen I Islandsbotn v.kr I Kvelveneset I Silsand brukrysset l Finnsnes kai I I I I 0833c I 1050d I I l I 1708c I Til Finnsnes terminal c l i a. Fra Rubbestad 25. d. Korr. hurtigbåter 1234 g. Til Rubbestad 25. i. Hurtigbåt til Tromsø *. Innstilles b. Om hurtigbåtkaia 6. e. Korr. hurtigbåter 6 h. Kjøres til Kampevoll 6, hvis pass. Buss til Lysnes/ Nord-Senja c. Korr. hurtigbåter. f. Hvis passasjerer. i. Hurtigbåt til Harstad *. Innstilles

9 Rute 352: Finnsnes - Vangsvik - Rubbestad 9 Km Kr DX67* DX67* DX7 DX7 DX7 DX67 DX7 1234* Fra Finnsnes terminal e b Finnsnes kai I I I I I I I I 1730c I 1808c I I I Silsand brukrysset Kvelveneset Islandsbotn v.kr Sjøfossen Solli I f 0800 I f 1015 I f 1515 I f 1655 I f I f I f I f I f I f Lillevassmyr Vangsvik gh Til Rubbestad I I I I 1402f I I I I I I I I I Tegnforklaring: 1=Mandag. 2=Tirsdag. 3=Onsdag. 4=Torsdag. 5=Fredag. 6=Lørdag. 7=Søndag. D=Daglig. X=Unntatt. S=Skoledager

10 355: Finnsnes - Svanelvmoen - Øverbotn - Vangsvik - Rubbestad 10 Km Kr DX67* DX67* 135* DX67* 4 DX67 DX67* 24 DX Fra Finnsnes I l I I a l 1455a 1615a Silsand brukrysset I 0811 I Kvelveneset I 0814 I Islandsbotn v.kr. I 0817 I Torsmoen I I I I 1325j l l l I Grønlia I I I 1325 I Høglia I 0823 I 1330 I Slettemoen I 1335 I Svanelvmoen I I I 1415 I b Bryggerhaugen 0737h 0840h I I I 1420 l l I Øverbotn skole I I 1440c l l I Vesterfjell 0750 l 1300 I I 1445d l l I Vangsvik I l 1320 I I 1505d l l I Til Rubbestad 0815 I 1325 I I 1510dg I I I a. Kjører om Vasshaug og Nybygda hvis pass. b. Kjører til Brygghaugen/ Vesterfjell hvis pass. c. I skoleferien til Skatvik 5 hvis pass. d. Ikke i skoleferien. e. Ved skolefri fra Skatvik 0845 ved bestilling 5, 3 om Myrvang. f. Kjører om Nordlia-Kvannlia. g. Ikke 135. h. Om Myrvang ved bestilling telefon før i. Kjører på bestilling, ring før kl j. Hvis pass. *. Innstilles *. Innstilles

11 Rute 355: Rubbestad - Vangsvik - Øverbotn - Svanelvmoen - Finnsnes 11 Km Kr DX67 DX67* DX67* DX67* DX67* DX67* Fra Rubbestad I I 0815 I I I I I Vangsvik l I 0825 l l l l Vesterfjell 0645d I 0840 l l l l Øverbotn skole 0650d I e I l l Brygghaugen 0655d I l l l Svanelvmoen 0700 I l 0910 l l l Slettemoen f l 0913 l 1335f 1438f Nordlia I 0915i I I I I Nybygda v.kr I 0918i I I I I Høglia I 0921 I I I I Grønlia I 0924 I I I I Vasshaug I I I 0926 I I I I Torsmoen l I l l 0910 l l l Islandsbotn v. kr I I I I Kvelveneset I I I I Silsand brukrysset l l Til Finnsnes terminal 0735 I l l 1525 l Tegnforklaring: 1=Mandag. 2=Tirsdag. 3=Onsdag. 4=Torsdag. 5=Fredag. 6=Lørdag. 7=Søndag. D=Daglig. X=Unntatt. S=Skoledager

12 Rute 356: Vangsvik - Skatvik - Vangsvik 12 Fra Finnsnes 1330 Km Kr 5* Fra Vangsvik Lillevassmyr Vesterfjell Øverbotn skole Til Skatvik 1455 Km Kr 5* Fra Skatvik Øverbotn skole I Vesterfjell I Lillevassmyr I Til Vangsvik 0925 OBS! Denne rute kjøres kun på bestilling. *. Innstilles , se da rute 355. *. Innstilles , se da rute 355. Rute 357: Stangneset - Stonglandseidet - Stangneset Km Kr DX67* DX67* Fra Stangneset a Gullvang Valvågen nordre Hofsøya I 1500b I Til Stonglandseidet Km Kr DX67* DX67* Fra Stonglandseidet a Hofsøya 0735b I I Valvågen nordre Gullvang Til Stangneset a. Ved bestilling b. Ved bestilling, ring dagen før. *. Innstilles *. Innstilles Tegnforklaring: 1=Mandag. 2=Tirsdag. 3=Onsdag. 4=Torsdag. 5=Fredag. 6=Lørdag. 7=Søndag. D=Daglig. X=Unntatt. S=Skoledager

13 Rute 359: Rødsand - Å - Stonglandseidet - Å - Rødsand 13 Km Kr 135 DX67* DX67* Fra Rødsand a Olaheimen Dalheim Å v. kr Frovåg Til Stonglandseidet l 0820 l l Km Kr DX67* DX67* Fra Stonglandseidet I 1415 l l l Frovåg Å v. kr a 1757a 1905a Dalheim Olaheimen Til Rødsand a. Kjøres bare hvis pass. fra Å vegkryss. *. Innstilles *. Innstilles

14 Rute 360: Finnsnes - Straumsbotn - Gryllefjord - Torsken Km Kr DX * Fra Finnsnes terminal i Finnsnes kai I I I I I 1457b 1730b 1735b 1808b Silsand brukrysset Kvelveneset Islandsbotn v. kr Grønlia I I Høglia k 1515k Slettemoen Svanelvmoen d 1525d 1755d dl Straumsbotn 0725c a 1550a 1820a 1820a 1855a Finnsæter Hamn i Senja Gryllefjord 0800 I Til Torsken I a. Buss fra/ til Skaland. b. Korr. hurtigbåter. c. Buss til Skaland S. Avgang fra Straumsbotn d. Buss til/fra Grunnfarnes. e. Ikke 135. f. Hurtigbåt til Tromsø og Harstad g. Kjører om Spira. h. Korr. h.båt 5 til Tromsø. i. Kjøres via Finnsnes kai 5. j. Fra Gryllefjord 10 min. før. k. Om Nordlia hvis pass. l. Ikke i tiden *. Bare i tiden

15 Rute 360: Torsken - Gryllefjord - Straumsbotn - Finnsnes 15 Km Kr DX * Fra Torsken j I 1640j 1910j j Gryllefjord 0825g 0925g I 1500 I I 1945 I Hamn i Senja Finnsæter Straumsbotn 0905a a a Svanelvmoen 0925d dl Slettemoen Høglia Grønlia 0935e Islandsbotn v. kr Kvelveneset Silsand brukrysset Finnsnes kai l I 1605 I 1805h I 2105b I Til Finnsnes terminal 0950f b Tegnforklaring: 1=Mandag. 2=Tirsdag. 3=Onsdag. 4=Torsdag. 5=Fredag. 6=Lørdag. 7=Søndag. D=Daglig. X=Unntatt. S=Skoledager

16 Rute 362: Mefjordvær - Senjahopen - Ersfjord - Skaland - Straumsbotn Km Kr DX67 DX67* DX67* Fra Mefjordvær Halsen I I I I I 1740g I I Senjahopen I I I I I 1745i I I Ersfjord Sjøtoften 0755a I 1435 I I 1750i I I Steinfjord 0800 I 1440 I I 1755i I I Skaland skole 0810 I 1450 I I 1805i I I Bøvika I g I I I I I I I l Skaland skole I I Grønnlia v. kr I I Indregård I I Til Straumsbotn 0900b 1437 I 1545c 1720b I 1820c 1855c 2020b Rute 360 ank. Finnsnes terminal 0950 l 1810 l I 2110 Rute 360 «Torsken l 1640 l I Rute 362: Straumsbotn - Skaland - Ersfjord - Senjahopen - Mefjordvær DX7 DX Rute 360fra Finnsnes terminal l I Rute 360 fra Torsken I 0810 l 1640 l I I 1930 Km Kr 135 DX67* DX67 DX67* Fra Straumsbotn I b l 1550c 1720b 1820c 1820c 1855c 2020b Indregård I I Grønnlia v. kr. I I Skaland skole e e Bøvika I I I f I I i I l i I Steinfjord 0635 I I d I i I Ersfjord 0645 I I d I 1900i I i 1935i I Senjahopen 0650h I I I I I I i I Til Mefjordvær I I I I I I I 1910 I I 16 a. I skoleferien kun 1. b. Korr. med buss til Finnsnes c. Korr. med buss til Torsken. d. Til Ersfjord/Steinfjord, kun 1. e. Til Bø/Ersfj./Senjah. hvis pass.. f. Til Bø 3, hvis pass.. g. Bare v. bestilling. Ring h. Korr. med buss til Lysnes. i. Hvis pass. *. Innstilles *. Innstilles

17 17 Takst- og rabattbestemmelser Generelt: Alle rabatter og særordninger tar utgangspunkt i takst for voksne. Moderasjoner må kreves ved billettkjøp og innrømmes ikke etterskuddsvis. Minstetakst: Voksne kr. 22,- barn kr. 12,- gjelder for reiser t.o.m. 3 km. Barnetakst: Barn fra fylte 4 år til dato for fylte 16 år gis 50 % rabatt. Barn under 4 år reiser gratis uten rett til eget sete. Honnørbillett: Honnørreisende gis 50% rabatt (takst som for barn) ved forevisning av legitimasjon. Det er ingen begrensning i reiselengde for å få honnørrabatt. Billetten kan kjøpes av uføre, blinde og personer over 67 år samt ledsagende ektefelle/ reg. partner. Gyldig legimitasjon er; Postens identitetskort, bankkort, førerkort og pass. Legitimasjon må vises både av den honnørreisende og ektefelle/ partner. Uføre og blinde under 67 år må vise tilleggslegitimasjon fra trygdekontoret, Norges Blindeforbund eller Vestlandske Blindeforbund. Gjelder for norske statsborgere samt utenlandske statsborgere, bosatt i Norge. Blåkort: Klippekort for barn og voksne med 13 enkeltreiser til prisen av 10 reiser. Kortet fås også kjøpt av honnørreisende, men prisen tilsvarer 13 enkeltreiser. Ungdomskort: Klippekort som gjelder for 30 reiser, og gir 50% rabatt av ordinær voksenbillett. Kortet selges til ungdom i alderen år og er ikke tidsbegrenset. Miljøkort: Klippekort for barn og voksne som gjelder for 50 reiser. Kortet gir en rabatt på 33-40% i forhold til ordinær billett. Kortet fås også kjøpt av honnørreisende, men prisen tilsvarer 50 enkeltreiser. Kortet er ikke tidsbegrenset. Studentkort distrikt: Studenter ved off.godkjente universiteter og høgskoler kan kjøpe studentkort (undomskort) som gir 50% rabatt på voksen enkeltbillett. Skole- og studentrabatt distrikt: Elever i videregående skole og studenter ved offentlige godkjente universiteter og høgskoler får 50% rabatt av enkeltbillett voksen på reiser over 51 km(17soner). For reiser mellom 21,1 og 51 km betales f.t. kr. 50,-. Gyldig skole- eller studentbevis skal forevises! Militærmoderasjon: Militære mannskaper og sivile tjenestepliktige betaler ordinær barnetakst med minstetakst som for voksen, kr. 20,-. Gyldig vernepliktsbok må fremvises. Gjelder bare norske statsborgere. Familiemoderasjon: Gis til ektepar i følge - mor og/ eller far sammen med egne barn inntil fylte 16 år. Familiemoderasjon vil si at mor og/ eller far reiser på barnetakst på reiser over 90 km. For kortere reiser betaler mor og/ eller far ikke høyere takst enn kr. 71,-. Gruppemoderasjon: For grupper på 12 personer eller mer, kan det mot kjøp av fellesbillett, innrømmes 16,67% rabatt på ordinær enkeltbillett. Ordningen gjelder ikke for honnørreisende og militære. Hund, sykkel og sparkstøtting: Takst som for barn. Høyeste takst: kr.50,-. Barnevogn, rullestol og ski: Gratis Overgangsordning mellom ruteselskaper i Troms: Mot framvisning av gyldig billett innrømmes reduksjon i billettpris på viderereise med et annet selskap samme dag med reduksjon i prisen på kr. 10,- for voksne og kr. 5,- for barn. Straffetakst: Husk at du plikter å ha gyldig billett for reisen. Dersom gyldig billett eller kort ikke kan framvises, må passasjeren betale dobbel takst, minimum kr. 300,-. Kjøp av billetter og kort: Enkeltbillett og rabattkort kjøper du på bussen.

18 Rute 365: Svanelvmoen - Grunnfarnes 18 Km Kr DX Rute 360 Fra Finnsnes terminal I I Rute 360 Fra Torsken 0810 I I I 1930 Km Kr DX ** 7** Fra Svanelvmoen v.kr. 0925a 1525a 1755a 1835a 2040a Sifjordbotn b 1817b Sifjord Medby skole Til Grunnfarnes Yttergården I 1605c 1835c 1915c 2120c Rute 365: Grunnfarnes - Svanelvmoen Km Kr DX67 DX67* 24 5** 7** Fra Grunnfarnes Yttergården 0835 I I I Medby skole d Sifjord Sifjordbotn Til Svanelvmoen v.kr. 0925a 1520a 1755a 1830a 2040a Rute 360 Til Finnsnes terminal Rute 360 Til Torsken a. Korr.med rute 360 til/fra Finnsnes b. Korr. til Flakstadvåg 1 og 4 hvis pass. c. Hvis pass. d. Kjører om Flakstadvåg S, ved skolefri avg *. Innstilles *. Innstilles **. Innstilles

19 Rute 366: Grunnfarnes - Flakstadvåg 19 Km Kr DX67* 14** DX67* Fra Grunnfarnes Yttergården l l l l I Medby skole a l I Sifjord I I Sifjordbotn b 1817b Finnes Til Flakstadvåg Kjosen Rute 366: Flakstadvåg - Grunnfarnes Km Kr DX67* 14** 135* 24S * Fra Flakstadvåg Kjosen c Finnes Sifjordbotn Sifjord I Medby skole I Til Grunnfarnes Yttergården 0835d 0835d I I a. Avgang ved skolefri, 1440 b. Korr. med rute 365 fra Svanelvmoen/ Finnsnes. c. 135 kjører direkte til Svanelvmoen d. Bussen fortsetter i rute 365 til Svanelvmoen/Finnsnes. *. Innstilles *. Innstilles **. Kjøres kun på bestilling, og fra For reise mandag, ring fredag før kl.1500, for reise torsdag, ring onsdag før kl Telefon Tegnforklaring: 1=Mandag. 2=Tirsdag. 3=Onsdag. 4=Torsdag. 5=Fredag. 6=Lørdag. 7=Søndag. D=Daglig. X=Unntatt. S=Skoledager

20 Rute 370: Finnsnes - Mefjordvær 20 Km Kr DX67* Fra Finnsnes terminal a 0745 I Finnsnes kai I I I I I 1730d I Silsand brukrysset I Vika I Grasmyrbotn Vika I Kvannåskrysset I Skognes I Gibostad I Langørbukta I I Lysnes kai 0800b I 0850b I 1705b l 2115b Elveneset v. kr I Fjordgård l I Ic c Senjahopen f c Til Mefjordvær cf c a. Kjører om Botnhamn - Husøy b. Hurtigbåt til/ fra Tromsø c. Hvis pass. d. Korr. hurtigbåt e. 5. korr. m/ rute 350 til Skrolsvik f. Bussen fortsetter til Skaland hvis pass. g. Korr. med hurtigbåt til Tromsø 5. *. Innstilles *. Innstilles

21 Rute 370: Mefjordvær - Finnsnes 21 Km Kr 135 DX67* Fra Mefjordvær Senjahopen Fjordgård 0725 I 0920 l 1630 l Elveneset v. kr I Lysnes kai 0800b I 0945 l 1705b l 2115b Gibostad 0820 I Skognes 0830 I Kvannåskrysset 0833 I Grasmyrbotn Vika 0838 I Vika 0844 I Silsand brukrysset 0847 I e Til Finnsnes terminal 0855 I 1040d g 2050d 2203 Tegnforklaring: 1=Mandag. 2=Tirsdag. 3=Onsdag. 4=Torsdag. 5=Fredag. 6=Lørdag. 7=Søndag. D=Daglig. X=Unntatt. S=Skoledager

22 Rute 371: Finnsnes - Grasmyrbotn - Nybygda - Grasmyrskogen - Kvannåsen 22 Km Kr 3 DX67* Fra Kvannåskrysset Tverråsen v.kr Leirbakkmoen 0858 I Tunstad 0902 I Kvannlia 0905 I Grasmyrbotn Vika 0913 I Vika 0918 I Silsand brukrysset 0920 I Til Finnsnes terminal 0930 I Km Kr DX67* 3 DX67* Fra Finnsnes terminal I 1245 I Silsand brukrysset I 1251 I Vika I 1253 I Grasmyrbotn Vika I 1258 I Kvannlia I 1307 I Tunstad I 1310 I Leirbakkmoen I 1315 I Tverråsen v. kr Til Kvannåskrysset *. Innstilles *. Innstilles Rute 375: Gibostad - Kvannåsen - Grasmyrskogen Km Kr DX67* DX67* Fra Tverråsen v.kr Kvannåskrysset Skognes Lanesbogen Landøya Til Gibostad skole Km Kr DX67* Fra Gibostad skole Landøya Lanesbogen Skognes Kvannåskrysset Til Tverråsen v.kr *. Innstilles *. Innstilles

23 Rute 399: Finnsnes - Silsand Sør - Finnsnes 23 Km Kr DX7 DX7 DX Fra Finnsnes terminal Nygård sør (Refa) Silsand brukrysset Silsand Sør Anton Silsands vei Furumoen Forraveien Silsand brukrysset Nygård sør (Refa) Til Finnsnes terminal FOR PAKKER MED KORTE TIDSFRISTER... EKSPRESSPAKKER MED VÅRE BUSSER Ved ekspedering avtales tid og sted for levering. I rutetabellen finner du stoppestedene og rutetiden, slik at du kan varsle mottaker hvor pakken kan hentes. Frakten skal betales på forhånd (kontant) og det skal alltid benyttes fraktbrev på sendingen. Kun faste brukere kan inngå egen avtale med SR om fakturering. Farlig gods og levende dyr kan ikke sendes som ekspresspakker. Gods som skades underveis fordi det ikke hentes av mottaker som avtalt og bortkommet gods utlevert underveis på ruten erstattes ikke. Ellers gjelder «Vedtekter for befordring av gods med Norges rutebiler». Prisen gjelder pr. sending, inkl. mva.. Vekt Pris inkl. mva 0,0-1,0 kg kr. 90,00 1,1-5,0 kg kr.100,00 5,1-20,0 kg kr.150,00 20,1-40,0 kg kr 220,00 Enkeltpakker over 40 kg. mottas kun etter avtale. Tillegg i pris kr. 3,- pr. kg.over 40 kg. Målegods 3,5 dm 3 = 1 kg 140 dm 3 = 40 kg Tegnforklaring: 1=Mandag. 2=Tirsdag. 3=Onsdag. 4=Torsdag. 5=Fredag. 6=Lørdag. 7=Søndag. D=Daglig. X=Unntatt. S=Skoledager

24 Rute 380: Finnsnes - Gibostad - Lysnes - Botnhamn - Husøy 24 Km Kr DX67 6 DX67** DX67 DX67 6 DX DX ** Fra Finnsnes terminal Finnsnes kai I I I I I I I I I 1457k I I I 1730k I 2117k Silsand brukrysset Vika j Grasmyrbotn Vika j Kvannåskrysset j Skognes I j Lanesbogen I j Gibostad (Elde) I b j Hanes I 1109 I I I I 1643 I I Kjosen v. kr I 1113 I I I I 1647 I I Langørbukta l 1120 I I l l 1653 l I Lysnes kai 0800d 0850d I 1125 I I I 1515d I 1705d I I 2115d I Elveneset v.kr I 1134 I I I I 1714 I 1822c 2124 I Huselv v. kr I 1138 I I I I 1718 I I 2128 I Botnhamn skole 0815a 0907j I 1141 I I I I 1721 I I 2131 I Botnhamn 0820a 0915j l 1145 I I l 1535c 1610f 1610f l 1725g l l 2140 I Sand I I I I I I I I I 1728 I I I I Til Husøy l l I I l I 1635h 1635h l 1735e l l 2200e I

25 Rute 380: Husøy - Botnhamn - Lysnes - Gibostad - Finnsnes 25 Km Kr DX67 DX67** DX67* DX67* DX67 6 DX DX67 DX67 6 DX Fra Husøy l l I l 0720i l l l l l 1625 I Sand I I I I 0720i I I I I I I I I 1620 I I Botnhamn l l I l l l l 1630 I Botnhamn skole I I I I I I I I 1633 I Huselv v. kr. I I I I I I I I 1638 I Elveneset v. kr. I I I I I 1015 I I Lysnes kai l l I d 0850d 0945 I l l I l 1515d l 1705d I 2115d Langørbukta I I I I 1023 I I Kjosen v. kr. I I I I 1029 I I Hanes I I I I 1033 I I Gibostad (Elde) I I 1040 l Lanesbogen I I I 1045 I Skognes I I I 1049 I Kvannåskrysset l I Grasmyrbotn Vika l I Vika I I Silsand brukrysset l I m Til Finnsnes kai I I I l I I 1036k I I I I 1603k I I I I Til Finnsnes terminal k 0830 I I n 2050k 2203 a. I skoleferien bare hvis. pass. b. Buss til Vang og Nymo S. Ved skolefri til Vang 15 og Årnes 5. c. Kjører til Fjordgård/ Mefjordvær. d. Hurtigbåt til/fra Tromsø DX24. e. Kjører til Husøy hvis pass. f. 1,3 og 5 avg g. Buss til Laukvik hvis pass. h. 1,3 og 5 ank. Husøy i. Ikke 2 og 4. j. Hvis pass. k. Korr. hurtigbåter. l. Om Lysnes på bestilling, tlf før m. 5 korr. m/rute 350 til Skrolsvik n. Korr. hurtigbåt til Tromsø 5. *. Innstilles *. Innstilles **. Innstilles

26 FINNSNES - SILSAND Bussen kjører sørover FINNSNES - SILSAND Bussen kjører nordover a 0635a 0635a 0635a 0635a a 0740a 0740a 0740a 0740a a 1640a 1640a 1640a a a. = Innstilles i skoleferien

27 27 SILSAND - FINNSNES avg. fra brukrysset Bussen kommer sørfra a 0628a 0628a 0628a 0628a 0727a 0727a 0727a 0727a 0727a SILSAND - FINNSNES avg. fra brukrysset Bussen kommer nordfra a 0820a 0820a 0820a 0820a a. = Innstilles i skoleferien Tegnforklaring: 1=Mandag. 2=Tirsdag. 3=Onsdag. 4=Torsdag. 5=Fredag. 6=Lørdag. 7=Søndag. D=Daglig. X=Unntatt. S=Skoledager

28 HUSØY MEFJORDVÆR FJORDGÅRD 380 ERSFJORD STEINFJORD SENJAHOPEN 370 SKALAND HAMN 362 LAUKVIK BOTNHAMN LYSNES Hurtigbåt til Tromsø GrafiskNord AS, Finnsnes GRYLLEFJORD GRUNNFARNES FLAKSTADVÅG 350 SKROLSVIK Hurtigbåt til Harstad 365 RØDSAND TORSKEN 357 STANGNES STONGLANDSEIDET LEKANGSSUND 356 SKATVIK VANGSVIK SILSAND SOLBERG Hurtigbåt til Harstad GIBOSTAD Hurtigbåt til Tromsø FINNSNES 350 FINNSNES - SKROLSVIK FINNSNES - VANGSVIK 351 SENJAHOPEN - SKALAND - STRAUMSBOTN FINNSNES - SOLBERG 355 FINNSNES - ØVERBOTN 356 VANGSVIK - SKATVIK 365 SVANELVMO - GRUNNFARNES 359 RØDSAND - Å - STONGLANDSEIDET KVANNÅS - GRASMYRSKOG - FINNSNES FINNSNES - STRAUMSBOTN - GRYLLEFJORD - TORSKEN FINNSNES - GIBOSTAD - LYSNES - BOTNHAMN - HUSØY STANGNES - LEKANGSUND - STONGLANDSEIDET FINNSNES - MEFJORDVÆR Telefon Telefax Vangsvik

Innhold. Utdrag av vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge

Innhold. Utdrag av vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge 02.04. - 31.12.07 Innhold Rutenr. Side Utdrag av vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge. 2 Takst og rabattbestemmelser, Tromsregulativet. 3 350 Finnsnes - Vangsvik - Stonglandseidet -

Detaljer

Fastlandsbussen 650 Ellingsøya-Ålesund

Fastlandsbussen 650 Ellingsøya-Ålesund Fastlandsbussen Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no Fastlandsbussen 650 Ellingsøya-Ålesund 662 Vigra-Valderøya-Ålesund-Moa 664 Godøya-Giske-Valderøya-Ålesund-Moa Forbehold om endringer

Detaljer

INFORMASJON B USSRUTER. Gjelder i tiden 1. mai 2014 30. april 2015. Juleruter Påskeruter Mairuter. Ruteopplysning www.177mr.no tlf.

INFORMASJON B USSRUTER. Gjelder i tiden 1. mai 2014 30. april 2015. Juleruter Påskeruter Mairuter. Ruteopplysning www.177mr.no tlf. NFORMASJON B USSRUTER Gjelder i tiden 1 mai 201 30 april 2015 2 opplag Juleruter Påskeruter Mairuter Ruteopplysning www177mrno tlf 177 SYMBOLBRUK D = Daglig S = Kjøres kun skoledager SKD = Kjøres kun skoledager

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

SOMMER 2016 RUTETIDER

SOMMER 2016 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2016 RUTETIDER Gjelder fra 20. juni 2016 til og med 14. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av:

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av: Rutetabell gyldig fra 08.11.10 Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Vikersund-Krokstadelva- Drammen-Oslo med forbindelse: Hønefoss-Vikersund Oslo-Oslo lufthavn Gardermoen ƒ med alle avganger linje

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.12 Innhold Rabatter...

Detaljer

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Linje 8 Tjøme Tønsberg Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Innhold Rabatter... 3 Linje 8 Tjøme-Tønsberg-Oslo... 4 8 Linje

Detaljer

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland.

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland. Nærruter Nærruter Mo i Rana Mo i Rana Gyldig Gyldig f.o.m. fra 15.11.2010 23.08.2010 t.o.m. - 25.04.2011 Revidert utgave Foto:Nordland fylkeskommune Foto:Nordland fylkeskommune Ruteopplysningen 177 Telefon:

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. mai 2019 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 25. juni 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Nødutgang venstre

Detaljer

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund Bybussen i Ålesund Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Sideoversikt Linjekart... 2 Rabattkort på bussen... 4 Serviceruta... 5 Oversiktstabeller: Skarbøvika-Moa...6-9

Detaljer

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 7 Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.2012 Innhold Takster og rabatter...

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 04.07.11 Innhold Rabatter...

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 04.07.11 Innhold Rabatter... 3 Stavern-Larvik-Sandefjord-Kopstad-

Detaljer

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 7 Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 19.09.2011 Innhold Takster og rabatter...

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no vkt.no Internett-versjon Rutetabell gyldig fra 17.08.2015 04.10.2015 Prisregler

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 13. desember 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 19. august 2013 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Linje 10. Vi kjører for deg! Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.11

Linje 10. Vi kjører for deg! Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.11 Linje 10 Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo med forbindelse Hønefoss Vikersund Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ med alle avganger linje 1 og 10 mellom Drammen og Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell

Detaljer

Info fra Troms fylkestrafikk. Priser og rabatter 2016

Info fra Troms fylkestrafikk. Priser og rabatter 2016 Info fra Troms fylkestrafikk Priser og rabatter 2016 Priser, rabatter og endringer i kollektivtransport fra januar 2016 Stor satsning på kollektivtrafikken - lavere pris på periodebilletter, familierabatt

Detaljer

Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund

Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Nyhet: 3 avganger tur/retur Ålesund sentrum til Fjellstua man-fre. 2 Sideoversikt Linjekart... 2 Rabattkort på bussen...

Detaljer

Frogn, Ås, Ski. Gyldig fra 20.08.07. Ruteopplysninger C 177 eller 815 00 176 Internett: www.trafikanten.no og http://wap.trafikanten.

Frogn, Ås, Ski. Gyldig fra 20.08.07. Ruteopplysninger C 177 eller 815 00 176 Internett: www.trafikanten.no og http://wap.trafikanten. Gyldig fra 20.08.07 Frogn, Ås, Ski 562 906 913 914 915 951 963 Garder - Kroer - Oslo Dyrløkke - Ås - Ski - Bøleråsen Kroer - Ås Drøbak - Ås - Ski Dyster/Eldor - Ås Nesodden - Ås - Ski Bjastad - Kråkstad

Detaljer

- 4 - Molde - Hollingsholm - Malmeskiftet. Km 01.05-30.04 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 6 6 6

- 4 - Molde - Hollingsholm - Malmeskiftet. Km 01.05-30.04 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 6 6 6 - 4-531 Molde - Hollingsholm - Malmeskiftet Km 01.05-30.04 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 6 6 6 0 Fra Molde Luft havn Årø................................................... 4 Roseby

Detaljer

Takstregulativ Vestfold

Takstregulativ Vestfold Takstregulativ Vestfold Gjelder fra 22. juni 2019 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Betaling Våre rimeligste enkeltbilletter kjøper du på forhånd med appen VKT Mobilbillett. Om bord på bussen kan du kjøpe

Detaljer

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 8 Tjøme Tønsberg Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11 Innhold Rabatter... 3 Linje 8 Tjøme-Tønsberg-Oslo... 4 8 Linje

Detaljer

Rapport reisevaneundersøkelse 2018

Rapport reisevaneundersøkelse 2018 Rapport reisevaneundersøkelse 2018 Fs.862 Brensholmen - Botnhamn Botnhamn fergeleie på Senja Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Fergesambandet Brensholmen - Botnhamn... 4 2.1. Fergestatistikk (fergedatabanken)...

Detaljer

Takstregulativ Vestfold

Takstregulativ Vestfold Takstregulativ Vestfold Gjelder fra 1. januar 2019 (Gjelder ikke nattbuss) vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Betaling Våre rimeligste enkeltbilletter kjøper du på forhånd med appen VKT Mobilbillett. Om

Detaljer

F.o.m 28. mars - t.o.m 25. mai. Bussruter for påske og helligdager 2015

F.o.m 28. mars - t.o.m 25. mai. Bussruter for påske og helligdager 2015 F.o.m 28. mars - t.o.m 25. mai Bussruter for påske og helligdager 2015 Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Hurum, linje 03-86 Lier - Oslo, linje 169 Mandag 30., tirsdag 31. mars og onsdag 1. april kjører

Detaljer

Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as. Ut og reise?

Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as. Ut og reise? Informasjon Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as Ut og reise? Her er vårt tilbud til deg som reiser til/fra Indre Namdal Obs: Forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden. Det vil være endringer i

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 23. februar 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 17. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 L Trysil, Åmot og Engerdal Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 Trysil 750 751 754 755 757 758 759 Trysil Jordet Osen Rena Rena Osen Jordet Trysil Femund Trysil Trysil Femund Skolerute Nordre Osen

Detaljer

Drammen - Hokksund - Ormåsen. Drammen - Hokksund - Åmot - Åmot - Sigdal - Eggedal - Haglebu. Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot -

Drammen - Hokksund - Ormåsen. Drammen - Hokksund - Åmot - Åmot - Sigdal - Eggedal - Haglebu. Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot - Linje 101, 102, 105 og TE 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.2010 www.nettbuss.no Alle avganger Åmot - Vikersund TIMEkspressen linje 10 Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot - Geithus - Vikersund - Hønefoss Linje

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12 Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12 Innhold Rabatter... 2 Linje 4 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo... 4 7 Linje 4

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.03.2010 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15 Indre Nordmøre Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim Nx 155 Mørelinjen Linje 901 togbuss Linje 902 Linje 903 Linje 904 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15 Vi kjører for deg!

Detaljer

Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien Lokalruter Stjørdal:

Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien Lokalruter Stjørdal: Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien Lokalruter Stjørdal: - Terrassehusene - Husbymarka - Tangen - Tr.heim lufthavn - Geving - Prestmoen - Hegra Bestillingstransport i Stjørdal www. nettbuss.no/stjordal

Detaljer

SOMMER 2017 RUTETIDER

SOMMER 2017 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2017 RUTETIDER Gjelder fra 19. juni 2017 til og med 20. august 2017 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

FRA 8. DESEMBER 2013

FRA 8. DESEMBER 2013 RUTETABELL GYLDIG FRA 8. DESEMBER 2013 Fagernes-Dokka-Gjøvik/Lillehammer Fagernes-Aurdal-Bjørgo Fagernes-Beitostølen-Gjendesheim Fagernes-Rogndokken-Moane Fagernes-Gol Leine-Høre-Fagernes Fagernes-Tyinkrysset-Lærdal/Årdal-Sogndal

Detaljer

RutetiderBåt. Gyldig fra 18.05. til 30.06.2009. Oslo - Nesoddens vestside - Drøbak - Son

RutetiderBåt. Gyldig fra 18.05. til 30.06.2009. Oslo - Nesoddens vestside - Drøbak - Son RutetiderBåt Gyldig fra 18.05. til 30.06.2009 Oslo - Nesoddens vestside - Drøbak - Son 602 Hva slags billett passer best? Enkeltbillett Enkeltbillett passer best hvis du skal reise bare én gang. Den selges

Detaljer

Østerdalen. Gjelder fra 19.08.2013

Østerdalen. Gjelder fra 19.08.2013 L Østerdalen Gjelder fra 19.08.2013 Østerdalen Bestillingsruter i Hedmark 750 902 911 914 915 951 952 Trysil Jordet Osen Rena Rena Osen Jordet Trysil Rena Elverum Elverum Rena Rena Åsbygda Rena Ringbuss

Detaljer

MIDLERTIDIG RUTEPLAN. 250 Flekkefjord - Lyngdal m/korrespondanser (rute 200) videre til Farsund og Mandal-Kristiansand

MIDLERTIDIG RUTEPLAN. 250 Flekkefjord - Lyngdal m/korrespondanser (rute 200) videre til Farsund og Mandal-Kristiansand MIDLERTIDIG RUTEPLAN Gjelder fra mandag 20. mai t.o.m. torsdag 20. juni 2019. Det tas forbehold om forsinkelser og endringer, herunder forlenget gyldighet. NB! Fra fredager kl. 1200 t.o.m. søndag gjelder

Detaljer

SOMMER 2015 RUTETIDER

SOMMER 2015 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2015 RUTETIDER Gjelder fra 22. juni 2015 til og med 16. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

F.o.m 7. april - t.o.m 5. juni. Bussruter for påske og helligdager 2017

F.o.m 7. april - t.o.m 5. juni. Bussruter for påske og helligdager 2017 F.o.m 7. april - t.o.m 5. juni Bussruter for påske og helligdager 2017 Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Hurum, linje 3-86 Lier - Oslo, linje 169 Kongsberg, linje 401-415 Kongsberg - Geilo, linje 420

Detaljer

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11 Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11 Innhold Rabatter... 2 Linje 4 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo... 4 7 Linje 4

Detaljer

FRA 1. MAI 2013. Husk setebelte - god tur! RUTETABELL GYLDIG

FRA 1. MAI 2013. Husk setebelte - god tur! RUTETABELL GYLDIG RUTETABELL GYLDIG FRA 1. MAI 2013 Fagernes - Dokka - Gjøvik/Lillehammer Fagernes - Aurdal - Bjørgo Fagernes - Beitostølen - Gjendesheim Fagernes - Rogndokken - Moane Fagernes - Gol Fagernes - Vaset Fagernes

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR!

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2015 Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold,

Detaljer

HOBØL 2014. Gyldig fra

HOBØL 2014. Gyldig fra HOBØL KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra 04.01.2016 22.06.2016 Takstreglement Gjeldande

Detaljer

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Hurtigbåtruter Ryfylke

Hurtigbåtruter Ryfylke Gyldig f.o.m. 01.01.15 Kolumbus Innholdsfortegnelse Hurtigbåtruter yfylke Kundesenter - Fiskepirterminalen i Åpningstider i skranken: dag - fredag: 07.00-18.00 Lørdag: Stengt Søndag: Stengt (forbehold

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY!

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! SARPSBORG KOMMUNE 2015 Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

Bussruter for påske og helligdager 2018

Bussruter for påske og helligdager 2018 F.o.m 24. mars - t.o.m 21. mai Bussruter for påske og helligdager 2018 Ruteopplysning: 322 03 090 eller 815 00 184 www.brakar.no 1 Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Hurum, linje 3-86 Lier - Oslo, linje

Detaljer

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo

Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Notodden Bø Notodden Seljord Notodden Rjukan med alle avganger linje 1 og 10 mellom Drammen og Oslo Vi

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.07.2012 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG BYBANEN I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 01. juli 2012 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

Nesodden. Buss. Båt. Son. Drøbak. Oscarsborg. Håøya. Aspon. Fagerstrand. Lågøya. Skogheim. Fagerstrand. Myklerud. Dal. Gjøfjell. Torneveien.

Nesodden. Buss. Båt. Son. Drøbak. Oscarsborg. Håøya. Aspon. Fagerstrand. Lågøya. Skogheim. Fagerstrand. Myklerud. Dal. Gjøfjell. Torneveien. Båt Buss Lysaker 716 601 Aker brygge Nesodden Flaskebekk Stoppested bare i pilretningen Tangenåsen Flaskebekk Kun få avganger Sjøstrand Nesoddtangen Granholt Oksval Ildjernet Varden Skoklefall Sunnaas

Detaljer

Busstjenester Akershus vest. Vedlegg 5 Ruteplan

Busstjenester Akershus vest. Vedlegg 5 Ruteplan Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 5 Ruteplan Versjon 1.0 15-05-2009 Side 1 av 5 1 Beskrivelse av linjene... 2 2 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager:... 2 3 Tilleggstid/oppstillingstid

Detaljer

Tlf facebook.com/flexxostfold

Tlf facebook.com/flexxostfold 042016 232016 - THEPITCH Tlf. 03177 www.flexx.no facebook.com/flexxostfold Vi ønsker alle våre kunder en riktig god og varm sommer! TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk

Detaljer

RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017

RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017 RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017 OM FLEXX RÅDE KOMMUNE Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes

Detaljer

Bussruter for påske og helligdager 2019

Bussruter for påske og helligdager 2019 F.o.m 13. april - t.o.m 10. juni Bussruter for påske og helligdager 2019 Ruteopplysning: 32 20 30 90 www.brakar.no 1 Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Hurum, linje 3-86 Lier - Oslo, linje 169 Kongsberg,

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf Fra 16. oktober 2017

3750 DRANGEDAL - Tlf Fra 16. oktober 2017 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 16. oktober 2017 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Busstjenester Bærum øst. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Busstjenester Bærum øst. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester Bærum øst 2010 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.0 29-10-2013 Side 1 av 5 1 Beskrivelse av linjene... 2 2 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager:... 2 3 Tilleggstid/oppstillingstid

Detaljer

JULE- OG NYTTÅRSRUTER 2007/2008 for Hurtigbåter, Lokalruter og Ferger i Troms.

JULE- OG NYTTÅRSRUTER 2007/2008 for Hurtigbåter, Lokalruter og Ferger i Troms. JULE- OG NYTTÅRSRUTER 2007/2008 for Hurtigbåter, Lokalruter og Ferger i Troms. Dersom ikke annet er angitt, gjelder ordinære ruter Ruteopplysning: Se våre hjemmesider www.hurtigruten.com, eller ring 177

Detaljer

HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017

RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 OM FLEXX RÅDE KOMMUNE Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig

Detaljer

GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009

GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009 GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009 Fagernes Gjøvik Lillehammer Fagernes-Aurdal-Klossbøle Fagernes - Beitostølen (Gjendesheim - Otta 27/6-7/9) Fagernes Tyinkrysset Lærdal - Årdal Sogndal Tyinkrysset - Tyin - Eidsbugarden

Detaljer

FOLKEMØTER Senja folkemøter Nærmere 600 deltakere

FOLKEMØTER Senja folkemøter Nærmere 600 deltakere FOLKEMØTER Senja 2020 23 04 18 05 06 18 11 folkemøter Nærmere 600 deltakere Gruppearbeid Kommuneplanens samfunnsdel Kommunen er tjenesteyter, men også samfunnsutvikler. Gjennom strategisk utvikling de

Detaljer

Bybuss Lillehammer. Bussruter 20.08.12-31.12.13. Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00

Bybuss Lillehammer. Bussruter 20.08.12-31.12.13. Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00 Bussruter 20.08.12-31.12.13 ferskvann.no Bybuss Lillehammer Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00 Lillehammer skysstasjon Lillehammer Turist Telefon:

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 17.10.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 17.10.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 17.10.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4

Detaljer

MOSS OG RYGGE KOMMUNE

MOSS OG RYGGE KOMMUNE MOSS OG RYGGE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes

Detaljer

ÅLESUND. Bybussen Fastlandsbussen Sulabussen. Rutetabell gyldig fra 18.08.2014 20.06.2015 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA

ÅLESUND. Bybussen Fastlandsbussen Sulabussen. Rutetabell gyldig fra 18.08.2014 20.06.2015 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA ÅLESUND Bybussen Fastlandsbussen Sulabussen Rutetabell gyldig fra 18.08.2014 20.06.2015 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA En enklere og smartere måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter.

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter. Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter. FREDAG 1.MAI 2015 TORSDAG 14.MAI 2015 (KRISTI HIMMELFARTSDAG) SØNDAG 17. MAI 2015 Desse rutene vert køyrd slik: Avg. Solvorn kl.

Detaljer

TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017

TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 OM FLEXX TRØGSTAD KOMMUNE Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Nevlunghavn. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Nevlunghavn. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 5/10-2015 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Nevlunghavn Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde

Detaljer

134 134 = Kjøres = Kjøres kun kun mandag, onsdag, torsdag. 400 400 Rinnan s12:20 s14:12 - - - - - - 400 400 Hovland 06:35...

134 134 = Kjøres = Kjøres kun kun mandag, onsdag, torsdag. 400 400 Rinnan s12:20 s14:12 - - - - - - 400 400 Hovland 06:35... Slik leser du rutetabellene 85 Egersund - - Hestnes 85 Hestnes - - Egersund Sone Sone Mandag - - Fredag Sone Sone Mandag - - Fredag 134 134 134 134 400 400 Hovland........................ 15:08 - - - -

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 14. august 2014

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 14. august 2014 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 14. august 2014 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12 Hallingdal Gyldig 18.08.11-19.06.12 VINTERRUTER 2011/2012 Velkommen ombord! Takstregler pr. 01.04.11 fastsatt av Buskerud Kollektivtrafikk AS. Billettinformasjon Generelt om enkeltbillett: Billett løysast

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen

Busslinjer i Notoddenregionen Busslinjer i Notoddenregionen Rutetabell gyldig fra 16.08.2010 www.nettbuss.no Busslinjer i Notoddenregionen 103 Lunde - Ulefoss (- Skien) 301 Notodden - Sauland - Flatdal - Seljord 303 Nutheim - Åmotsdal

Detaljer

JUL 2013 BYRUTER 24. DESEMBER 1. JANUAR. Ruteinformasjon. www.tromskortet.no

JUL 2013 BYRUTER 24. DESEMBER 1. JANUAR. Ruteinformasjon. www.tromskortet.no Ruteinformasjon www.tromskortet.no SMS RUTEOPPLYSNING Send Troms til 2077 for de neste avgangene. Eks: Troms Giæverbukta (Tjenesten koster kr 3,- pr melding) RUTETABELLER Alle ruter er

Detaljer

Takster og produkter i Vestfold 2016

Takster og produkter i Vestfold 2016 Takster og produkter i Vestfold 2016 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Bussgodstakster For informasjon kontakt oss på tlf. 33 30 01 00. 2. Enkeltbilletter 2.1 Barnebilletter Barnetakst betales fra fylte

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf Fra 15. oktober 2018

3750 DRANGEDAL - Tlf Fra 15. oktober 2018 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 15. oktober 2018 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Takster og produkter i Vestfold 2015

Takster og produkter i Vestfold 2015 Takster og produkter i Vestfold 2015 Gyldig f.o.m 1. oktober 2015 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Bussgodstakster For informasjon kontakt oss på tlf. 33 30 01 00. 2. Enkeltbilletter 2.1 Barnebilletter

Detaljer

Oppretter ny avgang Heia - Øverbygd i KR med rute 100. passasjerantall siden oppstarten. Snitt på ca 5 pax på strekningen Storsteinnes - Laksvatn

Oppretter ny avgang Heia - Øverbygd i KR med rute 100. passasjerantall siden oppstarten. Snitt på ca 5 pax på strekningen Storsteinnes - Laksvatn Forslag til rutejusteringer for 2015 - BUSSRUTER - Vurdering etter høringsrunden Oversikt over ruter som det foreslås reduksjoner på. Dersom det ikke står angitt noe annet i merknadsfeltet gjelder forslaget

Detaljer

HVALER KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI. UNIKT kollektivtilbud på Hvaler! VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

HVALER KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI. UNIKT kollektivtilbud på Hvaler! VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS UNIKT kollektivtilbud på Hvaler! Gyldig fra 22. JUNI 2015 HVALER KOMMUNE VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

Priser og rabatter 2016

Priser og rabatter 2016 Priser og rabatter 2016 Priser, rabatter og endringer i kollektivtransport fra januar 2016 Stor satsning på kollektivtrafikken - lavere pris på periodebilletter, familierabatt og nattbuss inkluderes i

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise Innhold Del 3, Å reise Billetter 1 Rutetabeller 6 Flybilletter 10 Ferie og fritid 11 Valuta 14 Kart og målestokk 16 Billetter

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 17/8-2015 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Veldre Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde -

Detaljer

Linje 4. Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. Vi kjører for deg!

Linje 4. Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. Vi kjører for deg! Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 03.01.2013 til 18.08.2013 Nettbuss Drammen avd. Ringerike Postboks 2290 3003 Drammen t: 32 13 44

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 4.4.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum

Detaljer

REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare

REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga 01.03.2010 REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare

Detaljer