Kontrollkomitè: Endre Seljebø (leder) Harald Fugelsøy (nestleder) Magnus Snekvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollkomitè: Endre Seljebø (leder) Harald Fugelsøy (nestleder) Magnus Snekvik"

Transkript

1 Årsberetning 2006

2 2 Innhold Årsberetning 2006 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets beretning 5 Bankens virksomhet 11 Regnskapet 12 Noter 14 Kontantstrømanalyse 29 Revisors beretning 30 Kontrollkomiteens beretning 31 Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2006 Kundevalgte: Ann E. Holten Solem 2003/06 Per Inge Vatten 2003/06 Anna Ingeborg Nordvik 2004/07 (leder) Martin Gausen 2004/07 Hallvard Kvande 2005/07 Liv Ingjerd Holten 2005/08 Inger Skei 2005/08 Berit Moen Larsen 2005/08 Gunhild R. Angvik 2006/09 Anne Saltrø Polden 2006/09 Varamedlemmer: Petter Dahle 2006 Rut Horvli 2006 Helen Holsæter 2006 Jon Olav Ørsal 2006 Martinus Grønnes 2006 Kommunevalgte: Ann Grete G. Sæter 2004/07 Jenny Klinge 2004/07 Palmer Vikan 2004/07 Holger Skei 2004/07 (nestleder) Inger Johanne Iversen 2004/07 Janne M. Rimstad Seljebø 2004/07 Margaret Aakvik Vatten 2004/07 Varamedlemmer: Roald Boge 2004/07 Arne A. Heggset 2004/07 Nora Vetleseter Bøe 2005/07 Ansattevalgte: Sverre Fiske 2005/08 Finn Ranes 2005/08 Brit Jorid Stendahl 2003/06 Sverre Viken 2003/06 Liv Granhus 2003/06 Varamedlemmer: Ruth Marit Dannevig 2005/06 Brit Hansen 2005/06 Randi Røe Megård 2005/06 Styret: Ove Skrøvseth (styreleder) Svein Settemsdal (nestleder) Inger Grete Lundemo Ella Sæter Ola Krangnes Allan Troelsen (banksjef) Kontrollkomitè: Endre Seljebø (leder) Harald Fugelsøy (nestleder) Magnus Snekvik Varamedlem: Lina Mogstad Varamedlemmer: Oddny E. Hoem Monica Klungervik Ola J. Nordvik Brit Jorid Stendahl (ansattevalgt) Ansatte Pr Allan Troelsen Jan Arvid Jensen P.K. Øye Bjørg Aa Maret Heggset Astrid Mogstad Gulla Liv Granhus Ola Krangnes Sverre Magne Viken Grete Aarnes Karen Oddny Gravvold Anne Rognskog Marit Fiske Nes Ole Magnus Løwe Lilly Gunn Kvande Liv Dalsegg Ruth Marit S. Dannevig Odrun Gjerstad Brit Jorid Stendahl Finn Ranes Svanhild Bævre Ingrid Øyen Sponås Brit Hansen Sverre Fiske Kjersti Berset Brit Marie Blekken Kine Bjørseth Randi Røe Megård Jarle Røkkum Marit Haugen Anne Ma Nyheim Gunnar Grimstad Marit Bergan-Skar Gaupset Kari Wolf Berge Tor Faksnes Surnadal Sparebank 2006

3 Hovedtall fra regnskapet 2006 (morbank) 3 Her følger en oversikt over utviklingen av enkelte hovedtall fra regnskapet de siste 8 år. (Historiske tall for årene er summen av regnskapstall fra Surnadal Sparebank og Stangvik Sparebank) Alle beløp i millioner kroner. GFK = gjennomsnittlig forvaltningskapital Resultat: Netto renteinntekter (mill. kr.) 43,5 41,8 41,4 42,4 38,6 37,6 33,1 28,1 Øvrige driftsinntekter (mill. kr.) 12,7 10,4 10,7 10,5-0,4 3,1 4,0 6,3 Driftskostnader (mill. kr.) 36,2 29,0 25,5 23,8 23,7 23,5 20,3 20,2 Tap og nedskrivninger (mill. kr.) 0,0 1,8 2,9 3,6 3,6 2,6 2,7 0,9 Resultat av ordinær drift før skatt (mill. kr.) 19,9 21,4 23,7 25,5 10,9 14,6 14,1 13,3 Balanse: Utlån brutto (mill. kr.) Innskudd fra kunder (mill. kr.) Egenkapital (mill. kr.) Forvaltningskapital (mill. kr.) Nøkkeltall: Resultat f.skatt i % av GFK 1,12 % 1,42 % 1,80 % 2,26 % 1,04 % 1,53 % 1,61 % 1,70 % Tap i % av brutto utlån 0,00 % 0,12 % 0,23 % 0,34 % 0,36 % 0,36 % 0,28 % 0,35 % Kostn. i % av inntekter (korrigert for verdipapir) 68,8 % 59,0 % 52,4 % 49,4 % 54,5 % 56,0 % 52,9 % 62,0 % Kostnader i % av GFK 2,04 % 1,93 % 1,94 % 2,11 % 2,26 % 2,45 % 2,33 % 2,57 % Kapitaldekning 15,9 % 16,6 % 17,6 % 18,0 % 18,2 % 18,5 % 20,4 % 21,6 % Egenkapitalavkastning 7,4 % 8,4 % 10,1 % 11,7 % 7,3 % 7,9 % 8,4 % 8,5 % Innskudd i % av brutto utlån 73,7 % 71,6 % 77,8 % 86,0 % 88,3 % 87,8 % 93,5 % 113,5 % Vekst: Utlånsvekst 20,8 % 15,6 % 13,8 % 13,0 % 7,9 % 20,5 % 26,1 % 14,9 % Innskuddsvekst 24,3 % 6,5 % 2,9 % 10,0 % 8,6 % 13,1 % 3,9 % 7,7 % Forvaltningsvekst 19,9 % 18,9 % 14,6 % 13,3 % 4,6 % 15,7 % 5,6 % 10,2 % Bemanning: Antall årsverk 29,6 25,5 25,4 25,1 26,7 27,1 27,2 26,7 Endringer på nøkkeltall Netto renteinntekter økt med 1,7 mill. kroner Driftskostnader økt med 7,4 mill. kroner Tap redusert med 1,7 mill. kroner Resultat før skatt redusert med 1,4 mill. kroner Brutto utlån økt med 308 mill. kroner (20,8 %) Innskudd økt med 257 mill. kroner (24,3 %) Egenkapital økt med 15,3 mill. kroner (7,9 %) Forvaltningskapital økt med 330 mill. kroner (19,9 %)

4 4 Leder 2006 har nok vært det mest krevende året for medarbeiderne i Surnadal Sparebank noensinne. Vi har hatt en større vekst enn noen gang, gjennomført eta - bleringer i Kristiansund og Trond - heim, ansatt flere nye medar - beidere, gjennomført en god del kompetanseutvikling og vært mer aktiv enn noensinne i samfunnsog næringsutvikling. Dette sam - tidig som - og til tross for- at vi har hatt meget store utfordringer med våre it-systmer. I tillegg til å være et spennende, positivt og utviklende år for banken, har 2006 bydd på ut - fordringer vi gjerne skulle vært foruten. I første halvdel av 2006 fungerte ikke våre it-systemer tilfredsstillende. Vi beklager at flere av dere ble berørt av dette. Problemene var spesielt relatert til våre selvbetjeningsløsninger som nettbank og telefonbank, men det gikk også utover servicegraden og behandlingstiden vår. Vi gjennomfører årlige kundetilfredshetsundersøkelser, som vi benytter til å finne ut på hvilke områder våre kunder har større forventninger til oss, enn det vi klarer å levere. Dette er et viktig verktøy i vårt arbeid for stadig å bli bedre. Tidligere har resultatene fra disse undersøkelsene vist at våre kunder er meget godt tilfreds med jobben vi gjør, men ut fra utfordringene vi har vært gjennom var vi meget spent på resultatene fra undersøkelsen i november Vi ble meget lettet og fornøyd, da det viste seg at kundetilfredsheten var på høyde med resultatene fra tidligere år. Dette viser at til tross for at våre kunder i en periode opplevde utilfredsstillende service på enkeltområder og i enkeltsituasjoner, så har dette ikke hatt konsekvenser for den generelle tilfredsheten i møte med banken. Vi er svært takknemlige for den forståelsen våre kunder har møtt oss med. Takket være meget god innsats, stor entusiasme og stort engasjement blant alle medarbeidere i banken har vi overvunnet utfordringene, opprettholdt høy kundetilfredshet og gjennomført et godt år for banken. Adm. banksjef, Allan Troelsen. Stor aktivitet Surnadal Sparebank er en selvstendig lokalt forankret sparebank. Det betyr at vi er organisert som en selveiende stiftelse, har full styring på bankens kapital og at alle beslutninger tas lokalt. Vi er opptatt av å bidra til samfunns- og næringsutvikling, og i 2006 bidro vi med over 2 millioner kroner, stor innsats og mange arrangement. Et av disse arrangementene er Surnadal Sparebanks Næringslivsdag, som ble gjennomført med stor suksess i januar. Deltakelsen var meget bra, og tilbakemeldinger viser at dette er blitt et treffsted for næringslivet på Nordmøre som bidrar til å utvikle nettverk, skape nye ideer og entusiasme samt gi nye impulser for næringsliv og politikere. Best i klassen Vårt fokus på god kundebehandling, og våre konkurransedyktige betingelser på produkter og tjenester, har de siste årene gitt oss mange nye kunder også utenfor indre Nordmøre. At vi år etter år blir kåret til Norges beste bank i klassen Boligsparing for Ungdom, og at vi nylig ble kåret til den 6. beste totalbanken i Norge i 2006, har gitt oss stor oppmerksomhet Vekst og etablering Kundegrunnlaget, aktiviteten og veksten er av stor betydning for oss. Reduserte marginer på renten gjør vekst nødvendig. Økt kundegrunnlag og forretnings - volum bidrar til at vi reduserer våre relative faste kostnader, opprettholder avkastning på egen - kapitalen og bedrer utnyttelsen av våre ressurser. Veksten både innenfor og utenfor lokalmarkedet er avgjørende for at vi kan utvikle oss videre og også i fremtiden kan være en selvstendig lokal forankret sparebank med kompetente medarbeidere og konkurransedyktige betingelser. For å opprettholde en stabil og god vekst har vi valgt å opprette kontorer i de to byene som vi har sterkest tilknytning til. Vi har blitt meget godt mottatt og er meget godt fornøyd med utviklingen både i Kristiansund og Trond - heim. Vi opplever at vi i disse byene blir oppfattet som en bank som i større grad enn mange av de andre bankene prioriterer personlig service og oppfølging overfor kundene. Vi mener også at vår tilstedeværelse med meget sentral og synlig beliggenhet bidrar til positiv markedsføring av hele Surnadal og ikke bare banken. Grunnlag for fremtiden De eksterne rammebetingelsene, som vi må vi forholde oss til som bank, blir stadig mer krevende og utfordrende. Det stilles økte krav til god bankdrift, risikostyring, lønnsomhet og soliditet. Med de aktiviteter vi har gjennomført, investeringer vi har foretatt og de gode resultatene innenfor mange områder i 2006, har vi lagt et meget godt grunnlag for at vi også fremover skal opprettholde vår selvstendighet og nå våre mål. Vi håper at du som kunde også i 2007 vil sette pris på vår service og våre produkter og tjenester! Surnadal 7. februar 2007 Allan Troelsen Adm. banksjef Surnadal Sparebank 2006

5 Styrets årsberetning Surnadal Sparebank har i 2006 oppnådd et resultat etter tap før skatt på 19,9 mill. kroner, mot 21,3 mill. kroner i Etter skatt ble resultatet på 15,0 mill. kroner som gir en egenkapitalavkastning på 7,4 %. Bankens vekst ble høyere enn budsjett. Bankens utlån til kunder økte med 20,8 % og innskuddsveksten ble på 24,3 %. Forvaltnings kapitalen var ved årsskiftet mill. kroner. Kapitaldekningen ble redusert med 0,6 % - poeng til 15,9 % ved utgangen av året har vært preget av store utfordringer med nytt IT-system, åpning av nye kontorer i Kristiansund og Trondheim, ansettelser, sterk vekst og stor deltakelse i lokal samfunns- og næringsutvikling. Styret er godt fornøyd med resultatene og den positive utviklingen i 2006, spesielt med tanke på de investeringer for fremtiden, som banken har gjennomført i løpet av året. RAMMEBETINGELSER OG MAKRO ØKONOMISK UTVIKLING Høy reallønnsvekst, lavt rentenivå, god vekst internasjonalt og høye oljeinvesteringer bidro til sterk økonomisk vekst i Kapasi - tet sutnyttelsen i norsk økonomi tiltok og inflasjonstakten økte også noe. Norsk økonomi passerte en konjunkturbunn i 2003 og har siden vært i markert oppgang. Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands - Norge vokste med 3,8 % i Oppgangen var bredt basert. Sterk lønnsvekst ga grobunn for optimisme i husholdningene, og vekst i det private forbruket på 4 %. Verdens - økonomien og en relativt svak kronekurs ga en vekst på 5 % i eksporten. Lyse økonomiske ut - sikter ute og hjemme har skapt optimisme og investeringslyst i næringslivet. Fra et allerede høyt nivå i 2005 steg oljeprisen videre i Målt i norske kroner var den gjennomsnittlige prisen på råolje i 2006 ca. 420 kroner per fat, mot ca. 350 kroner i Høy oljepris stimulerte til økt leteaktivitet og investeringer. I 2006 økte investeringene i olje- og gassvirksomheten med 5 % fra et allerede svært høyt nivå. Høye oljeinvesteringer ga også ringvirkninger til den øvrige økonomien. Realinvesteringene i Fastlands-Norge økte betydelig. Både boliginvesteringer og investeringene i bedriftene økte med rundt 5 % i Sterk vekst i norsk økonomi med høye investeringer indikerte en sterk krone. En høy oljepris trakk i samme retning. Kronen svekket seg likevel betydelig fra mai til oktober Kronen styrket seg i ,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 2,6% 2,4% 2,2% 2,0% 1,8% 1,6% 0 0,40% 0,35% 0,30% 0,25% 0,20% 0,15% 0,10% 0,05% 0,00% Resultat av ordinær drift før skatt (i tusen) Rentenetto i % av GFK (Gjennomsnittlig forvaltningskapital) Driftskostnader i % av GFK (Gjennomsnittlig forvaltningskapital) Bokførte tap i % av brutto utlån siste del av året. Forventninger om en sterkere renteøkning her hjemme enn ute, kan ha bidratt til det. Siden sommeren 2005 har sentral - banken innrettet pengepolitikken mot at renten skal settes opp i små og hyppige skritt. I 2006 betydde det en heving på 0,25 %poeng på om lag hvert andre rentemøte. Styringsrenten økte fra 2,25 til 3,5 % gjennom året. Husholdningenes økonomiske stilling var god i Høy reallønnsvekst mer enn oppveide renteoppgangen for mange. Husholdningenes økonomiske stilling og den lave renten førte til sterk etterspørsel etter boliger både med hensyn til å skifte bolig og til å koste på boligen. Sammenlignet med 2005 steg boligprisene i gjennomsnitt med 15 % i Sterk etter spørsel etter boliger og høy boligprisvekst stimulerte til økte boliginvesteringer. Også om setning og priser på fritids - eiendommer økte betydelig. Utviklingen på boligmarkedet førte også til sterk vekst i husholdningenes gjeld. Gjelds veksten var nærmere 13 % i Likevel er gjelden fortsatt betydelig lavere enn husholdningenes finansielle formue. I tillegg sitter husholdningene på boligverdier tre ganger større enn gjelden. Tre år med konjunkturoppgang har gitt seg utslag i en kraftig bedring på arbeidsmarkedet. Antall regi - strerte arbeidsledige utgjorde om lag personer ved utgangen av året. Antallet sank med om lag personer, eller over 30 % gjennom året. Sterkest var nedgangen blant langtidsledige. Arbeidsledigheten sank for alle yrkesgrupper. Syssel settingen økte med hele 2,75 %, eller om lag

6 6 Styrets årsberetning Også i 2006 skjedde det strukturendringer. Grong Sparebank og Verran Sparebank fusjonerte fra Nytt navn ble Grong Sparebank. Ofoten Sparebank og Tjeldsund Sparebank fusjonerte fra samme dato. Nytt navn ble Ofoten Sparebank. REGNSKAPET 2006 Bankens resultat av ordinær drift etter tap før skatt ble på 19,9 mill. kroner mot 21,3 mill. kroner i Dette utgjør 1,12 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,42 % i Med en skattekostnad på 5,0 mill. kroner, ble årets resultat etter skatt på 15,0 mill. kroner mot 15,6 mill kroner i Svakere resultat skyldes i all hovedsak økte kostnader i for - bindelse med økt aktivitet og investeringer for fremtiden. Styret mener resultatet for 2006 er godt. Rentenetto Netto rente- og kreditt - provisjonsinntekter ble på 43,5 mill. kroner i 2006, mot 41,8 mill. kroner i Dette utgjør 2,45 % av gjennomsnittlig forvaltnings - kapital mot 2,78 % i Nedgangen i rentenettoen er et resultat av press på rentemarginen som resultat av økt konkurranse. Økt differanse mellom utlån og innskudd har resultert i økt behov for å låne penger i mar kedet, som igjen har bidratt høyere renteutgifter. Bankens utlånsvekst har kompensert for den fallende rente nettoen, slik at netto renteinntekter målt i kroner har økt. Andre inntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester ble økt fra 8,5 mill. kroner i 2005 til 9,5 mill. kroner fra 8,5 mill. kroner. Dette som en følge av stor tilgang på nye kunder. Andre driftsinntekter utgjorde 0,1 mill. kroner mot 0,2 mill. kroner i Kostnader Samlede kostnader for banken ble 38,7 mill. kroner mot 31,3 mill. kroner i Kostnadene utgjorde 2,04 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, og 68,8 % av inntektene i 2006, mot henholdsvis 1,93 % og 59,0 % i Årsaken til kostnadsøkningen skyldes i Forvaltningskapital (i mill) Utlån - brutto (i mill) Innskudd (i mill) all hovedsak kostnader i forbindelse med overgangen til nytt IT-system, åpning av nye kontorer, betydelig økte bidrag til lokal utvikling, ansettelser og betydelig økte avsetninger til pensjon. Verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler ble 3,5 mill. kroner, mot 3,1 mill. kroner i Aksjer og finansielle derivater har gitt gode gevinster, mens rentebærende papirer har redusert gevinsten. Tap og mislighold Bokførte tap på utlån utgjorde netto 0,05 mill. kroner. Dette er en nedgang på 1,8 mill. kroner i forhold til De bokførte tapene utgjorde 0,0 % av brutto utlån i 2006, mot 0,12 % i Totale nedskrivninger på utlån var på 18,5 mill. kroner per , og utgjorde 1,04 % av brutto utlån. Tilsvarende av - setninger i 2005 var 20,1 mill. kroner og 1,36 % av brutto utlån. Av de totale nedskrivninger var 9,5 mill. kroner individuelle ned - skrivninger og 9,0 mill. kroner nedskrivninger på grupper. Summen av brutto misligholdte engasjement over 90 dager var 16,8 mill. kroner og 0,95 % av brutto utlån per , mot 24,1 mill. kroner og 1,63 % av brutto utlån ved utgangen av Styret mener at det med de tapsvurderinger som er gjennomført og de nedskrivninger som er foretatt, er tatt høyde for den tapsrisiko som måtte ligge i bankens låne- og garantiportefølje. Balansen Bankens forvaltningskapital økte med 330 mill. kroner, eller 19,9 % til mill. kroner per Utlån Bankens totale utlån økte med 308 mill. kroner, eller 20,8 % til mill. kroner per Utlån til personkunder økte med 19,6 %, og utlån til næringslivet inkludert landbruk økte med 29,7 %. Lån til personkunder utgjorde 72,9 % av totale utlån ved årsskiftet, mot 73,7 % i Lån til landbruket ut gjorde 7,1 % og øvrig næringsliv 20,0 % Sum garantiansvar økte marginalt til 39,1 mill. kroner, fra 37,9 mill. kroner ved utgangen av Garanti - ansvaret gjelder i hovedsak kontraktsgarantier og garantier for valutalån som er tatt opp av våre kunder. Innskudd Bankens totale innskudd fra kunder økte med 257 mill. kroner og 24,3 %, til mill. kroner pr Innskuddsdekningen, som er totale innskudd i prosent av totale utlån, er økt til 73,7 %, fra 71,6 % i Verdipapirer Ved årsskiftet hadde banken sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer til en samlet verdi på 63,4 Surnadal Sparebank 2006

7 7 Årsberetning 2006 mill. kroner, mot 98,4 mill. kroner ved utgangen av Ved utgangen av 2006 hadde banken 25,7 mill. kroner i anleggsaksjer, omløpsaksjer og aksjefond, mot 21,4 mill. kroner ved inngangen av året. Av disse var 8,1 mill. kroner i aksjefond, 1,1 mill. kroner i omløps - aksjer og grunnfondsbevis og 16,4 mill. kroner i anleggsaksjer. Anleggs aksjer og aksjefond er vurdert som aksjer til varig eie og inngår ikke i bankens handels - portefølje. Disponering av overskudd Disponering av overskudd skjer i form av avsetning til sparebankens fond og avsetning til gaver. Årets resultat etter skatt er på kroner ,-. Styret foreslår at overskuddet disponeres på følgende måte: Overført til sparebankens fond: Kroner ,- Overført til gaver: Kroner ,- Kapitaldekning og egenkapital Sparebankens fond vil utgjøre 208,5 mill. kroner etter at årets resultat er disponert. Dette tilsvarer 10,5 % av forvaltningskapitalen, mot 11,7 % året før. Den vektede kapitaldekningsprosenten er på 15,9 % mot 16,5 % i Minstekravet er 8 %. Avkast - ningen på egenkapitalen etter skatt utgjorde 7,4 % i 2006, mot 8,4 % i Det må ansees som godt sett i forhold til risikofri rente. God soliditet og inntjening bedrer bankens evne til å møte fremtidig risiko. Styret har en klar målsetning om å opprettholde en god avkastning på egenkapitalen også i årene som kommer. RISIKOSTYRING God risikostyring er en viktig forutsetning for at banken skal nå sine mål. Risikostyring er følgelig sentralt i den daglige driften og i styrets fokus. I bankens policy for risikostyring heter det: Surnadal Sparebank skal til enhver tid 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 14% 12% 10% Kapitaldekning 8% 6% 4% 2% 0% Egenkapitalavkastning i % ha kontroll på de risiki som finnes for banken. I tilfeller der risikoen er større enn det banken aksepterer, skal det straks settes inn tiltak for å redusere denne risikoen. Det skal legges vekt på å ha fokus på de risiki som har de største konsekvenser. I Surnadal Sparebank aksepteres en lav til moderat risiko totalt for bankens virksomhet. Det er etablert retningslinjer, rammer og fullmakter, samt en oppfølgingsog kontrollstruktur som skal sørge for at de overordnede rammer i strategiplanen og risikopolicyen blir fulgt. Rapporteringsrutinene i banken sørger for at dette blir rapportert. Etter grundige vurderinger ble det besluttet at samtlige banker i Terra Gruppen AS i 2005 skulle bytte dataleverandør fra EDB Fellesdata til Sparebankenes Data Sentral (SDC). Konverteringen har også i 2006 i betydelig grad påvirket bankens virksomhet utover selve overføringen til ny dataplattform. Styret har ikke vært tilfreds med driftsstabilitet og funksjonalitet i de nye systemene, og konverteringen har resultert i uro så vel blant kunder som blant med - arbeidere i banken i første halvdel av I siste halvdel av 2006 har systemene fungert tilfredsstillende og kundene er igjen tilfreds med nettbank og telefonbank. Operasjonell risiko Styret legger vekt på å ha gode rutiner og systemer for å fore - bygge og redusere den opera - sjonelle risikoen i banken. Dette utøves blant annet ved gjennomgang og oppdatering av interne systemer, rutiner, retningslinjer og beredskapsplaner. Internkontrollen som gjennomføres løpende er et viktig hjelpemiddel for å redusere den operasjonelle risikoen. Etter styrets mening var den interne kontrollen i første halvdel av 2006 betydelig svekket etter overgangen fra den gamle til den nye dataplattformen. Som en konsekvens av mer uoversiktlige regnskapssystemer og svekket intern kontroll i første halvdel av året var risikoen for misligheter og feil større enn tidligere. Dette er det igjen tilfredsstillende kontroll på ved utgangen av Administrasjonen og styret arbeider kontinuerlig med for - bedringen av den interne kontroll gjennom oppdateringer av retnings - linjer, policier og rutinebeskrivelser. På bakgrunn av den løpende rapportering av driften og risikosituasjonen gjennom året, mener styret at banken har hatt god oversikt over den operasjonelle risiko, og at denne oversikten er vesentlig forbedret i løpet av Dermed kan den operasjonelle risiko betegnes som lav ved årsskiftet. Strategisk risiko (Markedsrisiko) Strategisk risiko er risikoen for at endringer blant annet i forholdet til kunder, konkurrenter, leverandører, rammebetingelser og samfunnet for øvrig kan påvirke banken. Det er en overordnet målsetning for styret at det opprettholdes konkurransedyktige betingelser, gode produkter og god service. I forbindelse med skifte av selvbetjeningsløsninger har banken opplevd at mange kunder ikke har vært fornøyd med de nye selv - betjeningssystemene. Dette har blitt bedre utover året og fungerer nå tilfredsstillende. Resultatene fra en kundetilfredshetsundersøkelse gjen - nom ført i november viste at kundene igjen er meget tilfreds med banken og resultatet er på linje med tidligere års målinger. For øvrig har styret løpende fokus på at det opprettholdes god kontakt med samarbeidspartnere, leverandører og konkur renter. Styret vurderer den strategiske risikoen for banken til å være lav.

8 8 Styrets årsberetning Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for at banken påføres tap i forbindelse med kredittgiving på grunn av at kunden ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser overfor banken. Dette er en av de risiki som kan ha størst økonomisk konsekvens for banken, og er dermed en av de risiki banken skal ha mest fokus og oppfølging på. Bankens kredittpolicy og kreditthåndbok beskriver retningslinjene for kredittgivningen, og blir årlig gjennomgått og revidert av styret. Kredittrisikoen søkes minimalisert gjennom kritisk kredittvurdering av kundenes betjeningsevne, økono - mi og sikkerhet, og gjennom tett oppfølging av utsatte engasjement. Det er utover året brukt mer ressurser i banken til oppfølging av utsatte engasjement. Dette har ført til at misligholdte engasjement er betydelig redusert. Risikoklassifisering er en integrert del av bankens kredittvurdering. Klassifisering skjer løpende for nye lånesaker og for alle større og utsatte engasjement minst to ganger årlig. Totalt er det en positiv utvikling i risikoen i utlånsporteføljen. I risikoklassifiseringsmodellen har andel engasjement vurdert til høy risiko blitt redusert og andel med lav risiko og middels risiko har økt tilsvarende. En stor andel av bankens utlån er sikret i fast eiendom. Banken har i sin kredittgivning lagt opp til at verdien på sikkerheten skal ha en god margin over lånebeløpet. Banken har i liten grad finansiert over 80% av verdi på sikkerheten. I de tilfeller dette er gjort, har det ofte vært krav om tilleggssikkerhet. Banken bruker en modell for å bergene privatkunders betjeningsevne ved opptak av lån. Denne brukes i forbindelse med alle privatlån, og det blir konsekvent lagt på 3% renteøkning som grunnlag i denne beregningen. Styret mener dermed at banken har god kontroll på risikoen i engasjement som er sikret i fast boligeiendom. Med redusert mislighold og redusert risiko i porteføljen, mener styret at det ikke er grunnlag for å forvente høyere tap på utlån fremover, selv om det har vært en sterk utlånsvekst. Ut fra dette vurderer styret kreditt - risikoen som lav til moderat. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken i en gitt situasjon ikke klarer å refinansiere seg i tilstrekkelig grad til at banken kan møte sine forpliktelser ved forfall. Likviditets risikoen vil avhenge av bankens balansestruktur, likviditeten i kapitalmarkedet og bankens kreditt - verdighet. I 2006 ble innskuddsveksten i prosent høyere enn utlånsveksten. Dette førte til at innskudds dekningen økte og endte på 73,7 %. Utover innskudd fra kunder er bankens utlån finansiert med egen kapital og langsiktige lån på kroner 128 mill. Videre har banken gjeld stiftet ved utstedelse av lang - siktige obligasjonslån på 320 mill. kroner. Bankens lån har i 2006 økt med 77 mill. kroner. I tillegg har banken en kommitert trekk rettighet i DnBNOR Bank ASA. Bankens rating er bra, noe som resulterte i gode finansieringsvilkår på våre lån. Bankens likviditetsstyring gjennomføres i henhold til bankens likviditetspolicy. Likviditetspolicyen blir gjennomgått og revidert årlig av styret. Likviditeten og fundings - situasjonen følges opp daglig og rapporteres til styret månedlig.ut fra dette vurderer styret likviditets - risikoen til banken som lav. Øvrig finansiell risiko Finansiell risiko - Renterisiko Renterisikoen er risikoen for at banken får tap på grunn av renteutviklingen i markedet. Markeds rentene vil påvirke utlånsrenter, innskuddsrenter, innlånsrenter og avkastning på rente - bærende verdipapirer som f.eks obligasjoner. Renterisiko er et resultat av at rentebindingstiden for bankens aktiva- og passivaside ikke er sammenfallende. Renterisikoen på bankens utlåns- og innlånsvirksomhet er lav. Banken justerer vanligvis rentene for både innskudd og utlån samtidig. Bankens portefølje av fastrentelån er sikret med rente - swapavtaler. Bankens renterisiko kan dermed i hovedsak henføres til verdipapirporteføljen. Rentemarginen og rentebindings - tiden for bankens verdipapirer var forholdsvis stabil. I all hovedsak består bankens obligasjonsportefølje av obligasjoner der rentene blir justert hver 3. måned i forhold til Nibor. Dette gir en lav renterisiko på obligasjons - porte føljen. Styret vurderer renterisikoen for banken som lav. Finansiell risiko - Kursrisiko Verdipapirer er her definert som aksjer/aksjefond og rentebærende verdipapirer som for eksempel obliga - sjoner. Både for aksjer/aksjefond og obligasjoner er det en kursrisiko. Retningslinjer for handel av verdi - papirer er vedtatt i styret. Kurs- og renterisikoen i verdipapirporteføljen følges opp jevnlig, og med månedlig rapportering til styret. Bankens portefølje av verdipapirer viser en nedgang fra i fjor, og porteføljen vurderes som forholdsvis liten. Den totale risikoen vurderes som moderat. Surnadal Sparebank 2006

9 9 Årsberetning 2006 Finansiell risiko - Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for at banken får tap som skyldes svingninger i valutakurser og som innebærer at kursen på de utenlandske valutaer banken har i balansen blir redusert. Surnadal Sparebank har ikke innskudd og utlån i utenlandsk valuta. Banken har kun valuta for bruk til veksling til fremmed valuta for kunder. Denne beholdningen er meget liten og var ved årsskiftet 0,5 mill. kroner. Valutarisikoen er derfor etter styrets mening meget lav. VIRKSOMHETSOMRÅDER OG MARKED Surnadal Sparebank er i norsk sammenheng en mellomstor selv - stendig sparebank med et bredt tilbud av produkter og tjenester. Bankens hovedmålsetning er å opprettholde lokalt eierskap og styring med basis i Indre Nordmøre. Banken er lokalisert med hovedkontor i Surnadal sentrum, og kontorer i AMFI Surnadal, på Halsanaustan i Halsa kommune, i Kristiansund og i Trondheim. Strategiske allianser Surnadal Sparebank er, gjennom et nasjonalt samarbeid mellom 78 lokale sparebanker, en av eierne av finanskonsernet Terra-Gruppen AS. Terra-Gruppen AS er en betydelig finansiell aktør i Norge. Gjennom sine datterselskaper er Terra Gruppen AS leverandør av sentrale finansielle produkter og tjenester innen fondsforvaltning, verdipapirhandel, kapitalforvaltning, eiendomsmegling, skadeforsikring, livsforsikring, leasing, kredittkort og fordringsforvaltning. Bankens eierskap og medlemskap i Terra-Gruppen AS gir tilgang til noen av markedets beste bank- og forsikringsprodukter. I tillegg gir det muligheter for banken til å være med og utvikle viktige produkter, samt delta i gjennomføringen av viktige prosjekter for videreutvikling av vår bank. Alliansen gir videre et bredt nettverk med kompetanseutveksling og stordriftsfordeler på innkjøpssiden. Videre deltar Surnadal Sparebank i en samarbeidsgruppe, Midt-Norsk Spare - bankgruppe, bestående av de 27 sparebankene i Terra-Gruppen AS, som holder til i Midt-Norge. Gjennom denne gruppen er det etablert et samarbeid innenfor ulike fagområder, deriblant kompetanseheving og virksomhetsstyring. Det lokale næringslivet Surnadal Sparebank er som lokal sparebank, avhengig av at nærings - livet lokalt går bra. Samlet sett har styret et inntrykk av at 2006 har vært et godt år for næringslivet i Surnadal. Det virker som de fleste bedrifter, både store og små innen alle næringer, har lagt et bra år bak seg. En bred og langsiktig satsing på næringsutvikling har gitt et mangfoldig næringsliv, med mange små og mellomstore foretak innen flere bransjer. Det er store fagmiljøer innen treforedling, plastindu stri, entreprenørbransjen og transport, i tillegg til en solid og produktiv landbruksnæring. Økt optimisme og økt samarbeid innen landbruket har bidratt til økte investeringer de siste årene. Det siste året har investeringer i driftsbygninger økt og nybygg er blitt oppført. Disse investeringene er blant annet mulig på grunn av positive finansielle bidrag med tilskudd og rentestøtte fra Innovasjon Norge. BANKENS DATTER - SELSKAPER OG TIL- KNYTTEDE SELSKAPER Terra Eiendomsmegling Nordvest AS Terra Eiendomsmegling Nord - vest AS er Nordmøres største eiendoms megler. Selskapet er et heleid datterselskap med 7 ansatte, hovedkontor i Kristian - sund og kontorer i Sunndal og Surnadal. Selskapet omsatte for 9,7 mill. kroner og fikk et resultat før skatt på 0,4 mill kroner i Nordmøre Kapital AS Selskapet er et heleid datterselskap av banken som formidler bankens produkter og tjenester. Selskapet har per utgangen av 2006 ingen ansatte. Aktiviteten i selskapet er i 2006 lagt inn direkte under banken. Selskapet om - satte for 0,0 mill. kroner og fikk et resultat på 0,0 mill. kroner i Terra Eiendomsmegling Romsdal AS Bud Fræna Hustad Sparebank er hovedaksjonær og Surnadal Spare - bank har 34 % eierandel. Selskapet har 3 ansatte og kontor sentralt i Molde. Selskapet har vært igjennom et krevende år. Indre Nordmøre Invest AS Surnadal Sparebank er den største eieren i selskapet med en eierandel på 34 %. Selskapet har 1 ansatt og hovedkontor i Surnadal. Indre Nordmøre Invest AS tilbyr kompetent og aktiv egenkapital til nye og etablerte foretak på Indre Nordmøre. Selskapet har i løpet av 2006 vurdert flere selskaper, og er inne på eiersiden i 6 selskaper.

10 10 Styrets årsberetning ANSATTE OG ARBEIDS- MILJØ Ved utgangen av 2006 var det 37 ansatte i Surnadal Spare - bank, inkludert vaktmester og renholdspersonale. Det ble i 2006 utført 29,6 årsverk mot 25,5 årsverk i 2005 i banken. I konsernet er det 44 fast ansatte ved utgangen av % av de ansatte er kvinner, 30 % er menn. Styret i banken har fokus på å fremme likestilling og forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Meget stort arbeidspress i forbindelse med omlegging av datasystemer, nyetableringer og sterk vekst har ført til ekstra utfordringer for arbeidsmiljøet i Sykefraværet for 2006 har vært på 2,6 %, mot 6,9 % i Dette er en relativt stor nedgang selv om det har vært et krevende år. Det viser at arbeidsmiljøet i banken er godt. Det er ansatt 7 nye medarbeidere i banken og 8 i hele konsernet i løpet av året. Kompetanseheving vurderes som viktig og er derfor et prioritert område. Også i 2006 har bankens med arbeidere gjennomført betydelig kompetanse - heving. Dyktige, moti verte og kompetente medarbeidere er en forutsetning for at banken skal kunne nå sine mål. Derfor er det fokus på å legge til rette for samarbeid, lagånd, trivsel og kompetanseheving gjennom blant annet godt arbeids miljø og interessante arbeidsoppgaver. Banken er medlem i Midtnorsk HMSsenter. Surnadal Sparebanks virksomhet er ikke av en slik karakter at den forurenser omgivelsene. Styret i Surnadal Sparebank i FORTSATT DRIFT Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. FREMTIDSUTSIKTENE 2007 ser ut til å bli et godt år for norsk økonomi, men veksttakten antas å gå noe ned. Investeringstakten i fast lands - bedriftene må antas og redu seres fra et svært høyt nivå, og oljeinvesteringene er ventet å flate ut. Rentenivået ventes å øke, men pengepolitikken vil trolig likevel virke ekspansivt på økonomien også i En økt rente vil bidra til å dempe veksten i det private konsumet og også prisveksten på boliger. God vekst i økonomien over tid og høy kapasitetsutnyttingen taler for lavere ledighet. Ut fra dagens situasjon og signaler fra det lokale næringslivet er styret i banken optimistisk med tanke på året Spesielt med tanke på at banken opererer i en region der spesielt olje- og gassvirksom heten er av stor betydning, og det forventes at den meget positive utviklingen fortsetter i årene som kommer. Styret mener at dette gir signal om at risikoen i utlånsporteføljen ikke vil øke. Med utgangspunkt i de gjennomførte eta - bleringene i Kristiansund og Trondheim forventes det en fortsatt god vekst på innskudd og på utlån i året som kommer. Styret vil arbeide for at Surnadal Sparebank fortsatt skal være en selvstendig sparebank med sterk tilknytning til lokalsamfunnet. Fokus - områder i 2007 vil blant annet være kundetilfredshet, reduserte kostnader, vekst, økte markedsandeler, kompetanseheving, innføring av Basel II, risikostyring og fokus på forbedringer i alle ledd. Med solid økonomi, høy kompetanse og engasjerte medarbeidere står banken godt rustet til å ta hånd om de oppgavene den har i lokalsamfunnet. Styret er optimistiske med tanke på driften av banken både i 2007 og i årene fremover. TAKK Styret ønsker å takke kunder og forbindelser for tillit, samarbeid og god oppslutning om banken gjennom året. Styret ønsker spesielt å takke alle ansatte og tillitsvalgte for en meget god innsats i Surnadal 31.desember 2006 / 6. februar 2007 Ove Skrøvseth Styreleder Svein Settemsdal Nestleder Ella Sæter Ola Krangnes Inger Grete Lundemo Allan Troelsen Adm. banksjef Styret 2006 Ove Skrøvseth, Styreleder Svein Settemsdal Inger Grete Lundemo Ella Sæter Ola Krangnes Allan Troelsen, Banksjef

11 Bankens virksomhet 11 Surnadal Sparebank er en bank for alle, men uten fornøyde kunder oppnår vi ingen suksess. Derfor er det viktig for oss at vi til enhver tid har produkter og tjenester kundene etterspør, til konkurransedyktige priser og betingelser, og god kundeservice. Dette klarer vi ved å holde oss oppdatert via allianser og samarbeidspartnere, samt ha en rekke interne aktiviteter som bl.a. kursing, salgstrening, utdanning og kompetanseheving. IT-konverteringen, som hadde stor fokus i 2005, har gitt oss et datasystem med stort utviklingspotensiale. Til tross for at det fremdeles er ting som ikke fungerer 100 % internt, mener vi nå at det driftes stort sett normalt ut mot kundene. De ansatte og kundene har utvist stor tålmodighet og fleksibilitet i forbindelse med utfordringene konverteringen har medført, og vi vil i fremtiden ha stor fokus på å stadig for - bedre og forenkle våre IT-systemer til glede for alle brukere, både kunder og ansatte. PRODUKTER OG TJENESTER KUNDER OG PRODUKTER Via vår samarbeidspartner Terra som vi for øvrig også er medeier av - kan vi tilby et bredt og variert produktspekter. Et økende rentenivå har gitt stor interesse for plasseringsprodukter, og vi kan tilby gode alternativer innen kategorien sparing og plassering, bl.a bankinnskudd, rentefond, aksjefond, eiendomsfond og garanterte produkter. Det er etter hvert kommet mange alternativer innen garanterte produkter med ulike investeringsprofiler og betingelser. Disse produktene er etterspurte og kan gi god avkastning om man velger å plassere midler her. Ellers har fastrenteinnskudd slått bra an, og også her kan vi tilby meget gode betingelser. Terra er også vår leverandør av forsikringsprodukter. Her kan vi tilby både skade- og livsforsikring til konkurransedyktige be - tingelser, og vi opplever en fin utvikling innen vår forsikringsportefølje: flere og flere oppdager Terra Forsikring, og opp - søker oss for å få tilbud. De nye reglene gjør det nå lettere å flytte forsikringen fra selskap til selskap, noe som skjerper konkurransen - til beste for kundene. Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) har vært i fokus i 2006, og de fleste firmaene i vårt område har nå tegnet avtale hos oss. Barn og ungdom er alltid et satsningsområde for Surnadal Sparebank. Spare - klubben Hugo for de minste kombinerer sparing og forsikring, og for gruppen mellom 13 og 18 år har vi lansert et nytt produkt, Unltd (Unlimited). Vi scorer fremdels høyt på barometrene når det gjelder BSU (boligsparing for ungdom) der Dine Penger har kåret oss til Norgesmester flere år på rad. Betalingsformidlingen er forenklet og effektivisert i stor grad etter hvert som nettbankbruken er blitt mer og mer utbredt. Det som også er tydelig, er at betalingsterminalene for kort brukes i stadig større grad. Selv om minibankene våre på Skei, Amfi, Halsa og Trondheim fremdeles blir hyppig brukt, ser vi at flere og flere velger å betale varer og tjenester via butikkenes terminaler. Handel på internett er også blitt vanlig, og de fleste brukerstedene er svært opptatt av sikkerhet slik at dette nå er tilnærmet trygt. Sikkerhet og kortbruk er det for øvrig stadig stort fokus på, dette medfører at det i større grad blir spurt etter Bank Idverifisering og et cvv-nr. - som er unikt for hver enkelt bruker - ved netthandel. Magnetstripen på kort blir etter hvert byttet ut med chip, noe som forbedrer sikkerheten ytterligere. Vi har svært liten grad av svindel og misbruk av kort, noe som betyr at både vi og kundene våre er opptatt av sikkerheten rundt temaet. I Norsk Familieøkonomi ble vi kåret til 6. beste totalbank i landet i 2006, og det kan vi selvsagt takke gode betingelser for. Vi har hele tiden ligget på topp-10 lista over beste boliglån, og selv om vi opplever stadig skjerpet konkurranse viser det seg at vi ligger på et rentenivå som gjør oss konkurransedyktige og slik blir et godt alternativ for våre kunder. Stadig flere av våre kunder velger Flexi-lån som gir fleksibilitet i forhold til formål og tilbake - betaling innenfor bestemte rammer. Flere har også oppdaget oss som tilbyder av leasing, noe vi for øvrig tilbyr i samarbeid med Terra Finans. BANKEN OG LOKALSAMFUNNET Surnadal Sparebank er opptatt av lokal aktivitet og verdiskaping. Vi er lokalsamfunnets finanssenter og ønsker å være et naturlig valg av finansiell partner i enhver sammenheng. Dette gjelder så vel pro - sjekter, næringsutvikling, sponsing og tilskudd og gaver til idrett, kultur og næringsliv lokalt. Vi bidro med mer enn 2 millioner kroner til slike formål i 2006, og aldri har vi hatt tilsvarende aktivitet i bankens historie. Satsingen i Kristiansund og Trondheim forsterker muligheten vår til å fortsette med dette også fremover, dette gir oss vekst og inntjening til beste for banken, kundene og lokalsamfunnet. Utviklingsprisen 2006 gikk vel fortjent til polfarer Rune Gjeldnes. Han er en god ambassadør for Surnadal og Nord møre, og har utført en bragd ingen har gjort før ham og få eller ingen kan gjøre etter ham. Utviklingsprisen ble utdelt for 6. gang i 2006, og vi hadde et vellykket arrangement på Surnadal Kulturhus i desember, der prisen ble utdelt og Lasse Gustavsson hadde et interessant foredrag. Som før nevnt har aktiviteten vært stor i Vi har bl.a. hatt flere kundekvelder om OTP, deltatt på Yrkesmessen på Surnadal Videregående skole under standen Økonomi, vi har hatt besøk av skoleklasser fra barneskolen og arrangert treff for utflytta surnadalinger sammen med Surnadal Kommune i Trondheim. På høstparten ble Sparebankuka arrangert, med stor oppslutning og suksess. Spare - bank uka blir holdt hvert år den uka Verdens sparedagen er, altså 31. oktober. På sponsorsiden har vi også deltatt som aldri før. Vi er hovedsponsor for alle festivalene i bygda: Vårsøghelga, Norsk Laksefestival og Stangvikfestivalen. Ikke minst var vi viktig støttespiller for Landsstevnet Surnadal Bygdeungdoms lag arrangerte sommeren -06. Den positivi - teten kulturen disse ungdommene står for bidrar til å profilere bygda og Nordmøre meget godt og de er svært gode ambassadører for Surnadal. Vi deltok også som sponsor for innspillingen av spillefilmen Moncerus, og sikret på den måten at filmen ble innspilt i Surnadal med den profileringen det gir bygda når den er klar for publikum til sommeren. Vi er ellers hovedsponsor for de fleste idrettslag i vårt område, og flere lag og foreninger. Gjennom det gode samarbeidet vi har med Surnadal Taekwon-do klubb fikk vi muligheten til å være hovedsponsor også for NM i Taekwon-do som ble arrangert i Trondheim høsten-06. Romjulstreff 2006 ble arrangert i romjula i samarbeid med Surnadal Utvikling. Her treffes ungdom som bor eller har til - knyting til bygda, og som kan knytte verdifulle nettverk seg imellom og med lokalt næringsliv, som også deltar på treffet. Surnadal Sparebank Næringslivsdag i januar 2007 ble en stor suksess i år som i fjor. Flinke foredragsholdere, bl.a. Jens P. Heyerdahl gjorde at dagen ble interessant og lærerik. Med rekorddeltagelse på ca. 160 personer er vi veldig fornøyd med arrangementet. Surnadal Kulturhus er et utmerket møtested for slike konferanser, og vi har fått meget gode tilbake - meldinger både for det faglige innholdet og fasilitetene for dagen. Like etter at vår næringslivsdag ble avholdt, deltok vi som hovedsponsor for Nordmørskonferansen i Kristiansund. Surnadal Sparebank har alltid vært opptatt av å være en aktiv støttespiller i lokal - samfunnet, og det håper vi at vi har lykkes med og kan fortsette å være også i frem - tiden.

12 12 Resultatregnskap 2006 ( 1000 kr) MORBANK KONSERN NOTE Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning UTBYTTE OG ANDRE INNTEKTER AV VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter 10 d PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER Andre gebyrer og provisjonskostnader PROVISJONSKOSTNADER OG KOSTNADER VED BANKTJENESTER Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta NETTO VERDIENDRING OG GEVINST/TAP PÅ VALUTA OG VERDIPAPIRER SOM ER OMLØPSMIDLER Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter ANDRE DRIFTSINNTEKTER Lønn mv Lønn Pensjoner 9 d Sosiale kostnader Administrasjonskostnader LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Ordinære avskrivninger 5 b AVSKRIVNINGER MV. AV VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader ANDRE DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP Tap på utlån 2 i Tap på garantier 2 j TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER MV Nedskrivning(-)/reversering av nedskrivning Gevinst/tap(-) NEDSKRIVNING(-)/REV. AV NEDSKRIVNING OG GEV./TAP PÅ VERDIPAPIRER SOM ER ANLEGGSMIDLER RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT FØR SKATT SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT 10 a RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET OVERFØRINGER OG DISPONERINGER DISPONERINGER Overført til Sparebankens fond 7 a Gaveutdeling og overføring til gavefond DISPONERT TOTALT Surnadal Sparebank 2006

13 Balanse 13 MORBANK KONSERN EIENDELER NOTE KONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKER Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån SUM UTLÅN FØR INDIVIDUELLE NEDSKRIVN. OG NEDSKRIVN. PÅ GRUPPER Individuelle nedskrivninger på utlån 2 g Nedskrivninger på grupper på utlån 2 h SUM NETTO UTLÅN ETTER INDIVID. NEDSKR. OG NEDSKR. PÅ GRUPPER Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre SERT.,OBL. OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING Aksjer, andeler og grunnfondsbevis AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Eierinteresser i andre konsernselskaper EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPER 4 e Goodwill Utsatt skattefordel 10 a Andre immaterielle eiendeler IMMATERIELLE EIENDELER Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer VARIGE DRIFTSMIDLER Andre eiendeler ANDRE EIENDELER Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser 9 d Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader FORSKUDDSBET. IKKE PÅL. KOSTNADER OG OPPTJ. IKKE MOTTATTE INNTEKTER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL NOTE Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER 8 c Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER 8 c Obligasjonsgjeld GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER 8 d Finansielle derivater Annen gjeld 10 e ANNEN GJELD PÅLØPTE KOSTNADER OG MOTTATT IKKE OPPTJENTE INNTEKTER Pensjonsforpliktelser 9 d Nedskrivninger på grupper på garantier 2 h AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSER SUM GJELD EGENKAPITAL Sparebankens fond 7 a Udekket tap 7 a OPPTJENT EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL BETINGEDE FORPLIKTELSER Garantiansvar overfor kunder 2 e Garantiansvar overfor Sparebankenes Sikringsfond 10 c Pantsatte obligasjoner 10 c Surnadal, 31. desember 2006 / 6. februar 2007 OVE SKRØVSETH SVEIN SETTEMSDAL OLA KRANGNES ELLA SÆTER INGER GRETE LUNDEMO Styreleder ALLAN TROELSEN Banksjef

14 14 Noter 1. Generelle regnskapsprinsipper 2 1 a Generelle regnskapsprinsipper 1 b Konsolidering 1 c Valuta 1 d Finansielle instrumenter 1 e Periodisering - inntektsføring/kostnadsføring 1 f Tap/tapsavsetninger virkning av nytt regnskapsprinsipp 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler 2 2 a Verdsettelser forklaringer definisjoner 2 b Risikoklassifisering av utlån og garantier 2 c Utlån og garantier fordelt etter geografi 2 d Utlån og garantier fordelt etter sektorer/næringer 2 e Garantiansvar overfor kunder 2 f Misligholdte engasjement og garantier 2 g Individuelle nedskrivninger på utlån til og fordringer på kunder - endring i år 2 h Nedskrivninger på grupper av garantier og utlån til og fordringer på kunder - endring i år 2 i Årets tapskostnader på utlån til og fordringer på kunder 2 j Årets tapskostnader på garantier 2 k Påløpte, ikke inntektsførte renter på utlån - endring i år 3. Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 5 3 a Verdsettelse 3 b Fordeling av verdipapirporteføljen 3 c Ansvarlig lånekapital i andre selskap 4. Aksjer og eierinteresser 6 4 a Verdsettelse 4 b Opplysninger om aksjer, andeler og grunnfondsbevis 4 c Aksjer til varig eie (anleggsaksjer) 4 d Datterselskaper 4 e Investeringer ført etter kostmetoden 4 f Informasjon om virksomhetsområder 4 g Konserninterne transaksjoner 5. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 8 5 a Verdsettelse 5 b Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 5 c Leieavtaler 6. Finansielle derivater 9 6 a Formål og beskrivelse av inngåtte avtaler 6 b Regnskapsmessig behandling - regnskapsprinsipper 6 c Sikringsportefølje 7. Ansvarlig kapital 10 7 a Egenkapital - endring i året 7 b Kapitaldekning - ansvarlig kapital 7 c Kapitaldekning - beregningsgrunnlag 8. Likviditetsforhold Finansiering 11 8 a Restløpetid for hovedposter 8 b Tidspunkt frem til avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser 8 c Rentebetingelser på gjeldsposter 8 d Spesifikasjon av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 9. Opplysninger vedr. ansatte og tillitsvalgte 12 9 a Antall ansatte 9 b Lønninger etc. MORBANK 9 c Lån og garantier 9 d Pensjonsforpliktelser 10. Diverse andre tilleggsopplysninger a Utsatt skatt og skatter 10 b Avgift til Bankenes sikringsfond 10 c Betingede forpliktelser 10 d Spesifikasjon av andre gebyrer og provisjonsinntekter 10 e Spesifikasjon av annen gjeld Surnadal Sparebank 2006

15 15 Årsberetning 2006 Note 1 GENERELLE REGNSKAPS - PRINSIPPER NOTE 1 a Generelle regnskaps - prinsipper Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overen - stemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter med henvisning til de enkelte regnskapsposter. Alle tall er oppgitt i kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. NOTE 1 b Konsolidering Konsernregnskapet omfatter sparebanken og to heleide datterselskaper, Terra Eiendomsmegling Nordvest AS som banken kjøpte med virkning fra 2. januar 2004 og Nordmøre Kapital AS som ble stiftet i november Interne transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet blir eliminert. Konsern regn - skapet utarbeides etter oppkjøpsmetoden, og det anvendes like regnskapsprinsipper for de selskaper som inngår i konsernet. Alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser tas opp i balansen til verdien på oppkjøpstidspunktet. Hvis kostpris på aksjene overstiger denne verdien, og det skyldes forventning om framtidig inntjening, er dette ført opp i balansen som goodwill og avskrevet over 5 år. Datterselskap er medtatt i morbankens regnskap etter kost metoden. Se nærmere omtale i note 4 d - g. I noter hvor intet annet er angitt, er morbankens og konsernets regnskap identiske. NOTE 1 c Valuta Surnadal Sparebank hadde pr en beholdning på kr i utenlandsk valuta. NOTE 1 d Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter defineres til å omfatte omsettelige finansielle eiendeler og gjeldsposter, samt finansielle derivater. Finansielle instru menter i balansen omfatter aksjer, grunnfondsbevis, aksjefond, sertifikater og obligasjoner. Det er delt mellom handel (trading) for å oppnå fortjeneste ved prisforskjeller og prisendringer (handelsportefølje), verdipapirer kjøpt til varig eie (anleggsmidler) og ordinære verdipapirer der formålet er å plassere overskuddslikviditet i kortere eller lengre perioder (omløpsmidler). Finansielle derivater er avtaler som inngås med finansinstitusjoner om fastsettelse av fremtidige rentevilkår og verdi av egen - kapitalinstrumenter for bestemte perioder. Ved kjøp eller inngåelse av avtaler skilles det mellom handelsportefølje og sikrings - portefølje. Handelsportefølje består av finansielle instrumenter som er omløps - midler og hvor intensjonene er å realisere gevinster på kortsiktige kurssvingninger, fortrinnsvis gjennom aktivt kjøp og salg. Banken har ikke finansielle instrumenter klassifisert som handelsportefølje. Sikrings - forretninger har til hensikt å nøytralisere en eksisterende eller forventet risiko. Det stilles derfor krav om at det er en høy grad av negativ samvariasjon i verdiendring mellom sikrings forretningen og den sikrede post. Sikrings forretninger og effekten av disse blir vurdert og registrert i sammenheng og samsvar med den sikrede post. NOTE 1 e Periodisering - Inntektsføring/ kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregn skapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader, og utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Forskuddsbetalte inntekter og ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres som et tilgodehavende i balansen. Gebyr inntektsføres løpende, i tråd med Kredittilsynets retningslinjer. NOTE 1 f Tap/tapsavsetninger virkning av nytt regnskapsprinsipp Surnadal Sparebank har med virkning fra regnskapsført utlån og garantier etter ny forskrift fastsatt Ny forskrift erstatter tapsforskriften fra De regnskapsmessige følgende av overgangen til nytt regnskapsprinsipp er behandlet som virkninger av endret regnskapsprinsipp etter regnskapsloven 4-3 annet ledd. Forskjellen mellom beregnet utgående avsetning etter tapsforskriften av 1991 og beregnede nedskrivninger for verdifall etter den nye forskriften av 2004, er ført direkte mot egenkapitalen. Det er tatt høyde for utsatt skatt med 28 % av beløpet. Se også note 7a og 10a. Note 2 UTLÅN, GARANTIER OG OVER - TATTE EIENDELER NOTE 2 a Verdsettelser - forklaringer - definisjoner Utlån i konsernet er, utenom interne mellom - værende, samsvarende med morbanken. Definisjoner Engasjement defineres som garantier og utlån/rammekreditter inkludert opptjente, ikke betalte renter og provisjoner. Misligholdte og tapsutsatte engasjement Samlet engasjement fra en kunde regnes som misligholdt og tas med i bankens oversikter over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall, eller rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Utlån og andre engasjementer som ikke er misligholdte, men hvor kundens økonomiske situasjon gjør det sannsynlig at tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt, klassifiseres som taps - utsatte. Individuelle neskrivninger på utlån Kriteriet for beregning av tap på individuelle utlån etter utlånsforskriften er at det foreligger objektive bevis for verdifall av et utlån. I utlånsforskriftens 2-2 henvises til at utlån som er tapsutsatte skal vurderes til amortisert kost med anvendelse av effektiv rentemetode som er angitt i IAS 39 punkt 9. Dette er de prinsippene vi følger i våre vurderinger. Nedskrivninger på grupper av utlån I henhold til utlånsforskriftens 2 3 skal det ved vurdering av nedskrivning på grupper av utlån inndeles i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper med hensyn til debitorenes evne til å betale ved forfall. Banken har med bakgrunn i dette utarbeidet egne retningslinjer for behandling av gruppevise nedskrivninger. Konstaterte tap Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller for øvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken. Overtatte eiendeler Som ledd i behandlingen av misligholdte lån og garantier, overtar banken i en del tilfeller eiendeler som har vært stillet som sikkerhet for slike engasjement. Ved overtakelse verdsettes eiendelene til antatt realisasjonsverdi. Eventuelle tap/gevinster ved avhendelse eller revurdering av verdi på slike eiendeler føres som tap/reduksjon i tap på utlån. Banken har pr ingen overtatte eiendeler og hadde heller ingen slike ved forrige årsskifte. Utlån - verdsettelse Bankens utlån vurderes i utgangspunktet til pålydende med unntak av tapsutsatte og mis ligholdte lån. Misligholdte og tapsutsatte lån blir vurdert i henhold til Kredittilsynets forskrifter. Hvert halvår skal det legges frem en rapport med risikovurdering av alle engasjement over 3 mill. kroner, pluss alle engasjement over 1,5 mill. kroner med underdekning over kr Dette for å vurdere det enkelte engasjement samt vurdere nødvendigheten av å foreta en tapsavsetning. Hvert kvartal blir alle misligholdte engasjement og øvrige tapsutsatte engasjement vurdert særskilt med hensyn til tapsavsetning. Det foretas tapsavsetning når det må påregnes at kunden ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser og det heller ikke kan forventes at pant/annen sikkerhet vil dekke lånet ved en eventuell realisasjon Noter til regnskapet for året

16 16 Noter NOTE 2 b Risikoklassifisering av utlån og garantier De av bankens kunder som har lån, kreditter eller garantier skal risikoklassifiseres. Risikoklassifisering er en integrert del av bankens kredittvurdering og blir foretatt av saksbehandlerne i forbindelse med opprettelse av lånesak. I tillegg blir alle store engasjement valgt ut etter spesielle kriterier, vurdert og klassifisert minst to ganger årlig. For næringslivsengasjement blir selskapet klassifisert med bakgrunn i firmaets regnskapstall. Fra siste regnskap legges inn nødvendige tall for å beregne risikoklassen. Økonomi, representert ved Cash Flow, Totalrentabilitet og egenkapitalandel teller 60 %. Pantsatte sikkerheter teller 35 % og til slutt foretar saksbehandler en forretningsmessig helhetsvurdering basert på erfaringer og kjennskap til firmaet for øvrig som teller 5 %. Til sammen danner dette en akkumulert risikoklasse. For personkunder vektes økonomi 70 %, og verdi av pantsatte sikkerheter 30 %. I det klassifiseringssystemet som gjelder er klassene oppdelt i A, B, C, D og E. A er beste og E er dårligste rangering. I våre oversikter har vi satt at A og B er lav risiko, C er middels (normal) risiko og D og E er høy risiko. Banken har ved prising av sine utlån lagt vekt på risiko. Det tilstrebes en relativ sammenheng mellom risikoklassifisering og prising av utlån lån med laveste rente har tilsvarende lav risiko. Noter til regnskapet for året Oversikt over fordelingen i de forskjellige risikoklasser, viser at utlånsøkningen på over 20 %, ikke har medført økt risiko. Økningen i brutto utlån viser at ca. 15 % har kommet i gruppen lav risiko og resten i gruppen middels. Middels risiko betegnes som normal risiko. Vår andel av brutto utlån i gruppen høy risiko er stabil og på et akseptabelt nivå. I tillegg til risikoklassifisering overvåkes bankens kredittrisiko bl.a. ved misligholdsrapportering og rapportering av restanser. Kredittvurdering og oppfølging av tapsutsatte engasjement er et område som tillegges stor vekt. Nedskrivninger på utlån: I forbindelse med endringer i utlånsforskriften som ble fastsatt 21. desember 2004 er det utarbeidet og tatt i bruk nye vurderingskriterier, både når det gjelder gruppevise og individuelle nedskrivninger. Disse nye prinsippene har ikke ført til store endringer i størrelsen på de totale tapsavsetninger. Bankens tapskostnad for 2006 utgjorde i netto kr ,-. Tilsvarende tall i 2005 var kr ,-. Misligholdte engasjement ved årsskiftet utgjorde 0,94 % av brutto utlån. Dette er en betydelig forbedring da tilsvarende tall for 2005 var 1,63 %. Vi mener å ha god oversikt over den risiko som er knyttet til det enkelte engasjement. Større endringer i risikoprofil og bankens tapsnivå i årene fremover vil i stor grad være påvirket av ytre begivenheter. Det er ved kredittvurdering og behandling av nye låneengasjement lagt spesiell vekt på en potensiell fremtidig renteøkning. Av andre ytre faktorer som må vektlegges vil være enkeltbransjers konkurransemessige utvikling og de generelle konjunkturer. Om det ikke skjer uforutsigbare endringer i disse faktorer, regner vi ikke med at banken skal påføres tap ut over det vi må regne med i forhold til låneporteføljens størrelse. NOTE 2 c Utlån og garantier fordelt etter geografi Surnadal Sparebank 2006

17 17 Årsberetning 2006 NOTE 2 d Utlån og garantier fordelt etter sektorer/næringer Det er ikke utført næringsfordeling på uspesifisert tapsavsetning på utlån og garantier. NOTE 2 e Garantiansvar overfor kunder Noter til regnskapet for året NOTE 2 f Misligholdte engasjementer og garantier NOTE 2 g Individuelle nedskrivninger på utlån til og fordringer på kunder - endring i år Det er ikke foretatt individuelle nedskrivninger på garantier eller utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner.

18 18 Noter NOTE 2 h Nedskrivninger på grupper av garantier og utlån til og fordringer på kunder - endring i år Det er ikke foretatt nedskrivninger på grupper på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner. NOTE 2 i Årets tapskostnader på utlån til og fordringer på kunder NOTE 2 j Årets tapskostnader på garantier Noter til regnskapet for året 2006 Det er i perioden ikke bokført kredittap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer. NOTE 2 k Påløpte, ikke inntektsførte renter på utlån - endring i år 5 Etter ny utlånsforskrift opereres det ikke lenger med ikke inntektsførte renter. Note 3 SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER NOTE 3 a Verdsettelse Obligasjoner og sertifikater deles i to porteføljer, Handelsportefølje og Øvrige omløpspapirer. Handelsporteføljen består av obligasjoner og sertifikater som er omløpsmidler, hvor intensjonene er å realisere gevinster på kortsiktige kurssvingninger, fortrinnsvis gjennom aktivt kjøp og salg gjennom et aktivt og likvid marked. Obligasjonene blir vurdert til markedsverdi. Øvrige omløpsobligasjoner er ordinær bankportefølje hvor intensjonene om å realisere kortsiktige gevinster på kurssvingninger ikke er fremtredende. Obligasjonene blir verdsatt til den laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi. Alle bankens obligasjoner og sertifikater er i NOK og notert på Oslo Børs, og markedsverdi defineres som børskurs pr Verdifastsettelsen kan avvike fra de offisielle ligningskursene fastsatt av VPS og Norsk Fondsmeglerforbund. Obligasjonene blir nedskrevet i den grad det er usikkert om obligasjonene blir innfridd (kredittrisiko). Det er ikke bokført slik nedskrivning i året. Surnadal Sparebank 2006

19 19 Årsberetning 2006 NOTE 3 b Fordeling av verdipapirporteføljen Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet som et veid gjennomsnitt av de enkelte verdipapirenes effektive rente pr basert på markedsverdi og gjenværende løpetid. NOTE 3 c Ansvarlig lånekapital i andre selskap Note 4 Noter til regnskapet for året 2006 AKSJER OG EIERINTERESSER NOTE 4 a Verdsettelse 6 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis deles i tre porteføljer; Handelsportefølje, Omløpsmidler og Anleggsmidler. Handelsporteføljen består av aksjer m.m. som er omløpsmidler, hvor intensjonene er å realisere gevinster på kortsiktige kurssvingninger, fortrinnsvis gjennom aktivt kjøp og salg gjennom et aktivt og likvid marked. Aksjene i handelsporteføljen blir vurdert til virkelig verdi og er alle notert på Oslo Børs. Omløpsaksjer består av aksjefond, hvor intensjonene ikke først og fremst er å realisere gevinster på kortsiktige kurssvingninger. Omløpsaksjene blir vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsaksjer, det vil si aksjer m.m. som er beregnet til varig eie, er vurdert til anskaffelseskost. Nedskrivning blir foretatt når de virkelige verdiene er lavere enn anskaffelseskost. Nedskrivning reverseres når grunnlaget for den ikke lenger vurderes å være til stede. Det er bokført et tap i forbindelse med salg på kr i Virkelig verdi/markedsverdi av aksjer m.m. defineres som børskurs på balansedagen. På aksjer som ikke er børsnotert, og der virkelig verdi ikke kan fastsettes med rimelig sikkerhet, er det unnlatt å gi opplysninger om antatt virkelig verdi.

20 Noter til regnskapet for året Noter NOTE 4 b Opplysninger om aksjer, andeler og grunnfondsbevis 7 *børsnotert NOTE 4 c Aksjer til varig eie (anleggsaksjer) Surnadal Sparebank 2006

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad Årsrapport 2009 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2009 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Gunhild R. Angvik Anne Saltrø Polden Anders Karlsen Martinus Grønnes Dordi Kjersti Mogstad

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2010 ANSATTE STYRET: FORSTANDER- SKAPET: Tillitsvalgte og ansatte 2. Hovedtall 3. Leder 4. Styrets beretning 5

INNHOLD. Årsrapport 2010 ANSATTE STYRET: FORSTANDER- SKAPET: Tillitsvalgte og ansatte 2. Hovedtall 3. Leder 4. Styrets beretning 5 Årsrapport 2010 1 Årsrapport 2010 INNHOLD Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets beretning 5 Banken og lokalsamfunnet 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Noter 14 Kontantstrømanalyse 29 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.bank.no

ÅRSRAPPORT. www.bank.no ÅRSRAPPORT www.bank.no Årsrapport 2012 INNHOLD FORSTANDER- SKAPET: ANSATTE Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets beretning 5 Banken og lokalsamfunnet 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13

Detaljer

r s r a p p o r t 2 0 1 3

r s r a p p o r t 2 0 1 3 Å r s r a p p o r t 2 1 3 www.bank.no Årsrapport 213 Innhold Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets årsberetning 5 Banken og lokalsamfunnet 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Ansatte Allan

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 Innhold Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets årsberetning 5 Banken og lokalsamfunnet 12 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Noter 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

God utvikling skjerpede krav

God utvikling skjerpede krav Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

NØKKELTALL. 1 Hovedtall fra regnskapet for 2014 og sammenligningstall for de siste 4 år

NØKKELTALL. 1 Hovedtall fra regnskapet for 2014 og sammenligningstall for de siste 4 år Årsrapport 2014 2 Årsrapport 2014 - Rindal Sparebank Innhold 1 Hovedtall fra regnskapet for 2014 og sammenligningstall for de siste 4 år 3 2 Generelt 4 2.1 Rindal Sparebank 4 2.2 Lokale forhold og økonomiske

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT 2012 Trio Media 02/13 Foto: Steinar Johansen fra start til mål INNHOLD Banksjefen har ordet... Side 3 Styrets beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer

Årsberetning 2012 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK

Årsberetning 2012 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK Årsberetning 212 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK 3 Årsberetning 212 1888 for Askim Sparebank RAMMEBETINGELSER INNHOLD Innledning Virksomhet, rammebetingelser m.v 35 Redegjørelse

Detaljer

Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning

Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Årsmelding Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning 2011 Banksjefens kommentar Gode tall på tross av urolige markeder Året 2011 ble preget av svak internasjonal vekst,

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd

Årsberetning 2014. Tåkeklokka på Stadsbygd Tåkeklokka på Stadsbygd Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... side 2 Nøkkeltall... side 3 Styrets årsberetning... side 4 Årsregnskap... side 16 Noter til årsregnskapet: Note 1 Innledning... side 20

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Innhold Styrets beretning side 3-15 Resultatregnskap og balanse side 16-19 Noter til regnskapet side 20-46 Revisors beretning side 47 Kontrollkomiteens uttalelse side 48 2 Styrets beretning for 2013 HOVEDTALL

Detaljer