NTI NESTORNEWS 2/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTI NESTORNEWS 2/2010"

Transkript

1 NTI NESTORNEWS 2/2010 Store CAD-dager i København Fremtiden bygger på bedre design MagiCAD i et BIM-prosjekt Mdoc 2011 Bygg og anlegg Green Building og BIM På dypt vann med Inventor AutoCAD Plant 3D Autodesk Inventor Publisher NTI Nestor AS - Sandvika - Ålesund - Bergen

2 2 cadmagasinet Nr. 2/2010 Kjære leser I juni hadde vi gleden av å være sammen med ca. 260 norske, svenske og danske kunder dere i København. Les om Store CAD-dager i denne utgaven. Vi har vært, og er stadig involvert i store BIMprosjekter. Noen av dem er avsluttet og andre pågår. I denne utgaven kan du lese om Multiconsult som har begynt å høste av sin målbevisste satsing på BIM. Industriens svar på BIM er Digital Prototyping, Digitale prototyper gjør det mulig for designere og konstruktører å teste ut form og funksjon før noe er produsert. Hvis du som oppdragsgiver, industridesigner eller ingeniør kan oppleve og nesten kjenne på, og prøve produktene før de blir virkelighet, så gir dette enorme muligheter i forhold til reduserte kostnader, bedre kvalitet og kortere tid til ferdig produkt. Les om Abyssus Marine Services som har erfart at effektiv bruk av 3D-teknologi er nøkkelen til suksess. I tillegg bør du få med deg artikler om IES-produkter, Mdoc Bygg og anlegg og AutoCAD Plant 3D. Halvor Jensen Administrerende direktør NTI Nestor AS

3 cadmagasinet Nr. 2/ Innhold i cadmagasinet 2/2010: Utgiver: NTI Nestor AS Ansvarlig redaktør: Jens Bach-Ivanhoe Redaksjon: Lars Erik Hansen, Halvor Jensen, Björn Einarsson, Hege Løvås Adresser: NTI Nestor AS E-post: Sandvika Hamangskogen 60, 3. etg Sandvika Tlf Faks Supporttelefon: Ålesund Lerstadveien Ålesund Tlf Faks Hordaland Gjertrudvegen 11 E 5353 Straume Tlf Hjemmesider: Store CAD-dager i København - Better by Design... 4 NTI Nestor, NTI CADcenter, Autodesk, Betech Data og HP inviterte i begynnelsen av juni 260 norske, svenske og danske brukere til en av vårens største skandinaviske CAD-begivenheter. Temaet var Better by Design, og felles for brukerne... Fremtiden bygger på bedre design... 8 Kan industriens utfordringer løses med bedre design? Spørsmålet ble reist under konferansen Store CAD-dager i København juni hvor temaet var "Better By Design... Skoleeksempel på MagiCAD i BIM-prosjekt Multiconsult har begynt å høste av sin målbevisste satsing på BIM. Da nye Midtbygda skole i Røyken kommune skulle prosjekteres ble det tidlig besluttet å bruke IFC- og... Mdoc 2011 Bygg og anlegg Unik dokumenthåndtering for den norske byggebransjen - en liten investering med stort utbytte... Green Building og BIM I takt med utviklingen av BIM har det kommet flere verktøy som skal hjelpe deg å bygge bærekraftig. Det mest omfattende og presise analyseverktøyet... Layout/DTP: Kontekst Trykk: Arco Grafisk A/S Utkommer 4 ganger årlig Opplag: Dette bladet er beskyttet i henhold til gjeldende norsk lov om opphavsrett. Det må ikke kopieres fra bladet uten skriftlig tillatelse fra NTI Nestor AS. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 16 Autodesk Robot Structural Analysis Professional utfyller bygningsinformasjonsmodellering (BIM) med koordinert... Internasjonale Abyssus: På dypt vann med Inventor Designhuset Abyssus Marine Services AS leverer komplekse teknologiprosjekter til internasjonale kunder. I alt fra ide til ferdigstilt oppdrag benytter Asker-bedriften... AutoCAD Plant 3D AutoCAD Plant 3D sørger for at moderne 3D design blir tilgjengelig og regningssvarende i både store og... Dokumentasjon med Autodesk Inventor Publisher Autodesk Inventor Publisher er en ny software som gjør at an enkelt og raskt kan generere f.eks. sammenstillingsveiledninger, vedlikeholdsinstruksjoner...

4 4 cadmagasinet Nr. 2/2010 Store CAD-dager i København - Better by Design NTI Nestor, NTI CADcenter, Autodesk, Betech Data og HP inviterte i begynnelsen av juni 260 norske, svenske og danske brukere til en av vårens største skandinaviske CADbegivenheter. Temaet var Better by Design, og felles for brukerne uansett om de var til bygg, mekanisk eller infrastruktur var interessen for 3D-design, CAD, networking og lysten til å møte noen av Autodesks internasjonalt anerkjente talspersoner. AV JACOB LANGE & JENS BACH-IVANHOE Lynn Allen, Autodesks tekniske evangelist som nesten utelukkende reiser rundt i verden og prediker CAD, digital prototyping og BIM/3D-design, var sammen med Mark Paraskeva, Autodesk EMEA Vice President, en av Store CAD-dagers helt store opening acts. Og det var da også en velopplagt Lynn Allen som innledet konferansen med et vy inn i all verdens skoleeksempler på 3D CAD, bærekraftig design og miljøriktige industriløsninger etter hvert har blitt uadskillelige størrelser. Og det er det ikke bare en miljømessig gevinst ved: - Jo raskere man som virksomhet ser potensialet i å arbeide med bærekraftig design, jo bedre klarer man seg økonomisk. Og vi har ennå kun sett begynnelsen på en enorm bølge av energieffektivitet og bærekraft som to helt sentrale konkurranseparametre når man designer industriprodukter eller bygninger. Det blir et av de helt store salgspara-

5 cadmagasinet Nr. 2/ metre fremover, og som en av verdens absolutt største CAD-leverandører har vi påtatt oss å tilby kundene optimale verktøy som kan sikre brukerne de best mulige betingelser for å arbeide virtuelt med bærekraftighet. Fra scenen understreket Lynn Allen også at man som virksomhet ikke kan nøye seg med å se på hvor energiriktig eksempelvis en bygning er når den er oppført. Man er også nødt til å se på hele prosessen som går forut for oppføring av bygget, for hvis materialene eller energiforbruket ved å oppføre bygningen belaster miljøet, henger regnestykket ikke sammen. - Det stiller enorme krav til arkitekter, ingeniører og byggherrer å tenke bærekraft hele veien gjennom byggeprosessen, steg for steg. Vi kan se at det er den veien utviklingen går. Flere og flere bygg rundt om i verden har et såkalt balansert energiforbruk hvor energiregnskapet er beregnet i eksempelvis Autodesk Ecotect, slik at man oppveier nedkjølingskrevende glassfasader med vindmøller på taket. Det er intelligent design som beskytter miljøet, og det kan man beregne svært nøyaktig med vårt verktøy, understreket Lynn Allen i et intervju før konferansen startet. 200 millioner bygninger trenger energioptimering Mark Paraskeva, Autodesks øverste sjef for Europa, Midt Østen og Afrika understreket at det særlig er i byggebransjen man kan hente ut de helt store miljøgevinster ved å optimere og rehabilitere eldre bygninger. - Bygninger står for 40 prosent av verdens samlede energiforbruk. Det er godt over 200 millioner bygninger verden over som trenger energioptimering og derfor er det helt avgjørende at de såkalte bærekraftige byggene vinner innpass når vi bygger nytt. Men inntil det er defacto-standard kan vi hente en vesentlig gevinst ved å bruke moderne CAD-teknologi til å energiforbedre den eksisterende bygningsmasse. Det handler bare om å gjøre det intelligent slik at vi ikke bruker mer energi på å optimere enn vi vinner i den andre enden. Det er et av de områdene vi kommer til å oppleve en vesentlig drivkraft i markedet og i våre løsninger fremover, sa Mark Paraskeva i sin presentasjon fra hovedscenen på Store CAD-dager i København. Bærekraft i industrien I samme åndedrag, bare fra en litt mer industriell gren av Store CAD-dager fastslo Tracy Stone, Autodesk Emerging Industries Sales Manager, at også den helt tunge industrien kan arbeide bærekraftig med et av de nyeste produktene i Autodesks portefølje, Autodesk Plant 3D. Programmet som bygger på AutoCAD-plattformen anvendes til design av fabrikk- og røranlegg, og nettopp integrasjonen med AutoCAD gjør det opplagt å la de samme parametre for energieffektivitet gjennomsyre konstruksjonen. - Vi skal ikke nødvendigvis designe Mark Paraskeva holder innlegg på hovedscenen.

6 6 cadmagasinet Nr. 2/2010 fabrikker på en helt ny måte. Det er de samme designbeslutningene som skal treffes, men vi skal være mye mer bevisste på de designparametre og -valg som kan gjøre en forskjell på lang sikt. Miljøriktighet i form av materialenes opprinnelse, frakt over lange avstander og råvarenes CO2-belastning skal ganske enkelt vektlegges mer når vi treffer designbeslutninger. Ikke bare når det gjelder kontorkonstruksjoner, men også industrielle konstruksjoner, fastslo Tracy Stone. 13 milliarder mennesker innen år 2056 Også Simon Gillis, som arbeider som teknisk konsulent i Autodesk og har Revit og Ecotect som spesialområder, opplever bølgen av konvergens på tvers av industri og bygg som akkurat nå skyller inn over en lang rekke land verden over. - Autodesk har vært dyktige på å utvikle produkter som i større og større grad snakker samme språk og evner å utnytte fordelene på tvers av programmene. Akkurat nå er det i byggebransjen at de største nyvinningene skjer ute hos kundene. Verdens befolkning forventes å stige til 13 milliarder innen år 2060, og de skal alle ha et sted å bo, og svært mange skal arbeide i ennå ubygde kontorbygninger som de skal kjøre til og fra hver dag. Det vil få enorm betydning for klimaet på jorden, men hvis vi bygger intelligent og ser holistisk på det å bygge nytt og source materialer, koblet med den teknologiske innovasjonskraft når det gjelder bruken av nye, intelligente bygningskomponenter så er det en sjanse for at vi kan balansere utslippet av CO2, sa Simon Gillis og fortsatte: - Autodesk har blant annet utviklet en metode for Rapid Energy Modelling, som er et workflow, hvor man raskt kan energimodellere eksisterende bygg. Det gjør det mulig å danne seg et overblikk over eldre bygningers behov for energioptimering, og på den måten kan man få en snarvei til en mer intelligent og miljøriktig bygningsmasse. Flerfaglig informasjonsmodellering Blant de 260 kundene som var samlet til Store CAD-dager var Kaare Kleven, leder av BIM-utviklingen og prosjektdirektør i SWECO, som er et multidisiplinært ingeniørfirma med avdelinger i en lang rekke land: - Vi arbeider med et begrep vi kaller flerfaglig informasjonsmodellering. Det er vår betegnelse for BIM (building information modelling, red.), og det dekker våre egne ønsker og kundenes forventninger om at vi er i stand til å flytte informasjon mellom flere ulike fagområder, slik at vi hele tiden kommer til å arbeide mer og mer intelligent og bærekraftig. Det krever at vi er meget dyktige til å bygge kompetanse på våre medarbeidere, slik at de er i stand til å utnytte de mange mulighetene som ligger i å arbeide med eksempelvis 3D CAD, objektorientert modellering og BIM. Det viktigste er imidlertid er at vi vet hva vi vil med BIM på strategisk nivå og ikke bare fra prosjekt til prosjekt. Hvis ikke er det som å styre prosjektene ved å se gjennom bakspeilet, sa Kaare Kleven fra SWECO som hvert år løser omkring oppgaver for mer enn kunder.

7 cadmagasinet Nr. 2/ Danmarks første nullenergi kontorbygg På arkitektsiden fortalte blant mange andre Torsten Sack-Nielsen fra schmidt hammer lassen architects under et godt besøkt ettermiddagsinnlegg om deres arbeid med Danmarks første nullenergi kontorbygg i Viby ved Århus. - Århus Kommune ønsker å være CO2-nøytral i år De har bedt oss tegne en ny administrasjonsbygning og i stedet for en bygning med en lav lave utslipp valgte vi å tegne et nullenergi kontorbygg, hvor vi har beskrevet alle de sosiale, arkitektoniske, økonomiske og økologiske aspekter av bygget for å få alle dimensjoner med. Det er Danmarks første i sitt slag og bygget er bl.a. utstyrt med 1100 m2 solceller til elproduksjon og 420 m2 solvarme til oppvarming av vann og absorptionskøling. Bygningen vil dessuten samle opp regnvann som skal gjenbrukes til toalettskyll og hagevanning. Vi har ønsket å skape en rekke intelligente løsninger som også omfatter minst mulig standbystrøm i bygningen, energiproduserende heiser, intelligente lys og vindusplasser til alle medarbeidere. Jeg tror at det er svært viktig at man ser holistisk på bygget og kanskje viktigst av alt ser på byggeprosessen som går med til å skape bygget. Dersom den involverer for mye energi har vi ikke vunnet noe i siste instans, og bygget i Århus er et bevis på at det faktisk kan la seg gjøre å skape et miljømessig unikt bygg som er rent hele veien gjennom prosessen, sa Torsten Sack-Nielsen, som blant annet har benyttet Autodesk Ecotect som en del av energioptimeringsarbeidet. Den første av flere NTI Nestor og NTI CADcenter som sammen med Betech Data arrangerte Store CAD-dager var svært fornøyd med fremmøtet, og administrerende direktør Jesper Kalko understreket viktigheten av den tverrfaglige kunnskapsutvekslingen mellom deltagerne i løpet av konferansens to dager: - Det er første gang vi gjennomfører et arrangement av denne størrelse og karakter i Danmark, og vi har lagt vekt på høy faglighet, utenlandske foredragsholdere og svært god tid mellom hvert innlegg slik at deltagerne har mulighet for å networke og utveksle best practice-eksempler på tvers av landene. Det har nesten vært en stemning som på Autodesk University, og etter tilbakemeldingene å dømme er det slett ikke siste gang vi har avholdt arrangementet i Danmark, fastslo Jesper Kalko. Underveis i Store CAD-dager kunne de mange deltagerne stille spørsmål til et stort panel av eksperter fra NTI Nestor, NTI CADcenter og HP, og om kvelden ble det arrangert middag, underholdning og premieutdeling blant deltagerne. Bilder og filmer fra Store CADdager kan sees på Se videoer fra Store CADdager på YouTube. Det finnes tre videoer fra Store CADdager på YouTube. Designing a Sustainable Future Better by Design Lynn Allen; Sustainability Right Now Videoene kan sees ved å gå inn på Nyheter på Finn overskriften Store CAD-dager 260 deltagere Uten mat og drikke... lunsj Kim Larsen Jam gjorde stor suksess under middagen

8 8 cadmagasinet Nr. 2/2010 Fremtiden bygger på bedre design Kan industriens utfordringer løses med bedre design? Spørsmålet ble reist under konferansen Store CAD-dager i København juni hvor temaet var "Better By Design. En rekke av bransjens tekniske eksperter og Autodesk-brukere fortalte om hvordan moderne CAD-teknologi kan bane vei for optimerte designløsninger og et enda større industrielt fokus på miljø- og klimaforandringene. AV ESBEN AABY NIELSEN & JENS BACH-IVANHOE Det er på tide at vi endrer oppfattel-se av hva godt design kan bety for miljøet. Det er der de største forandringene kan skapes. Slik lød det fra Mark Paraskeva, øverste sjef for Autodesk i Europa, Midt Østen og Afrika. Sammen med Autodesks tekniske evangelist Lynn Allen innledet han Store CAD-dager med et fascinerende innblikk i de innovative og bærekraftige designmuligheter som digitale prototyper og BIM/3D-program tilbyr brukerne. Autodesk har ni millioner brukere fordelt på virksomheter i 185 land. Det er et særdeles godt utgangspunkt for å være en av de ledende i utviklingen av helt nye og intelligente softwareprodukter som kan gjøre en massiv miljømessig forskjell når det gjelder industrielt design. En forskjell som skal komme gjennom en bærekraftig og grønn tankegang blant de mange designere som benytter programmer som Autodesk Inventor, Revit, Maya og 3ds Max. Autodesk ønsker å bane vei for en radikal endring av bygningsmassen ved å gjøre det enkelt for kundene våre å arbeide med bærekraftig design, lød det nesten Obamask fra Mark Paraskeva på scenen i København. Sammen med Lynn Allen viste han hvordan Digital Prototyping og Building Information Modeling (BIM) gir designere et utall muligheter for å skape mer bærekraftige og innovative løsninger enten det handler om å designe biler, hus, produksjonsanlegg, veier eller lyntog. Digitale prototyper med synlige resultater Digitale prototyper og BIM/3D-modeller gjør det mulig å skape nøyaktige og detaljerte representasjoner av hvordan det endelige produktet kommer til å se ut og fungere i virkeligheten. Bygg det på en computer og opplev produktet før det finnes i virkeligheten, lød budskapet enstemmig fra Lynn Allen og Mark Paraskeva. Fordelene for designerne er ikke minst at de lettere kan visualisere og kommunisere designet sitt allerede før det blir bygget. Det er også medvirkende til at man som ingeniør eller industriell designer enklere kan oppdage og utbedre feil og mangler før de blir ført ut i livet. Man kan også ta hensyn til energiforbruk, materialrelaterte egenskaper og lovmessige miljøregulativer allerede i designprosessen. Ifølge Mark Paraskeva er virksomheter nødt til å ta bærekraftig design på alvor dersom man ikke vil tape terreng, ordre og anseelse i fremtiden: Det blir mer og mer forretningskritisk å

9 cadmagasinet Nr. 2/ kunne arbeide konkurransedyktig med bærekraftighet og være i stand til å imøtekomme kundenes ønsker på dette området, sa han. De digitale prototypene og modelleringene skal altså både simulere og forutse de miljømessige uoverensstemmelser og skape en bedre og sunnere verden men også en bærekraftig forretning. Mange av innleggene under Store CAD-dager viste da også at det er innlysende fordeler forbundet med å bringe virksomheten i front teknologisk. Bærekraftig design, digitale prototyper og teknologisk fremsyn handler nemlig også om å minimere tidstap, effektivisere prosesser og skape en positiv bunnlinje. Tidene skifter er du klar? Nedgangstider som svært mange fortsatt opplever er en god anledning til å ruste opp både teknologisk og faglig, lød det fra NTI CADcenter og NTI Nestor som opprinnelig kom med idéen til Store CAD-dager. De virksomheter som ikke allerede nå forbereder seg teknologisk på oppsving er for sent ute når det først er over oss. Heldigvis opplever vi en stor etterspørsel etter kurs og videreutdanning, og det ser vi som et tegn på at svært mange virksomheter utnytter alle muligheter for å stå sterkest mulig når ordremengden igjen begynner å øke, lød det fra Jesper Kalko, administrerende direktør i NTI CADcenter i Danmark. En av de progressive virksomhetene som allerede har tatt skrittet og gjort seg de første erfaringene med digitale prototyper, beregningssimuleringer og elektronisk dokumenthåndtering, er C. F. Nielsen. Her har man opplevd en markant forbedring av utviklingstiden for nye produkter ved bruk av 3D: Vi har fått blod på tann og har sett muligheten for raskt og effektivt å benytte Autodesk Inventor til vårt design- og konstruksjonsarbeid. Det er banebrytende for oss å kunne utarbeide digitale prototyper på kun 15 dager, og fremlegge elektroniske designreviews og ikke minst sette raskt i gang produksjonstegninger, innkjøp og markedsføring ved hjelp av de virtuelle tegningene, forteller Jan Mahler fra C. F. Nielsen A/S. Den positive fremtid Også teknisk direktør Roar Roksvåg i TTS Ships Equipment AS kunne i sitt innlegg fortelle om en effektiv vei for å introdusere nye produkter og samtidig redusere utviklingskostnadene ved å bytte ut det gamle 3D-systemet med Autodesk Inventor og Vault Manufacturing: På det første prosjektet reduserte vi design- og konstruksjonstiden med 50 % - en ROI på bare tre måneder. Vi har til og med fått dedikerte designere som brenner for å vise at de har det helt riktige designverktøyet som både er brukervennlig, tilgjengelig og gjør det detaljerte produksjonsgrunnlaget enda mer korrekt, sa han. Under Store CAD-dager ble det vist mange lignende eksempler på hvordan industrivirksomheter og designere med de riktige digitale verktøy kan skape betydelig bedre resultater til nytte for virksomheten, brukerne og miljøet. Hvis man vil se flere gode eksempler på bærekraftig og innovativt design, kan man på løpende følge med i utviklingen.

10 10 cadmagasinet Nr. 2/2010 Skoleeksempel på MagiCAD i BIM-prosjekt Multiconsult har begynt å høste av sin målbevisste satsing på BIM. Da nye Midtbygda skole i Røyken kommune skulle prosjekteres ble det tidlig besluttet å bruke IFC- og BIM-metodikk i prosjekteringen. Målet var å prosjektere med minst mulig feil og mangler. AV THOR HESTNES Skanska er hovedentreprenør for det som både er en utbedring og utvidelse av Midtbygda skole. Totalt dreier det seg om ca m 2 skolebygg. Byggearbeidene startet våren 2010 og skal være ferdig til skolestart i Røyken Eiendom AS er byggherren. Multiconsult totalleverandør Multiconsult-miljøet har så å si hatt eneansvaret for prosjekteringen av Midtbygda skole. Link Signatur har tegnet skolen, Link Landskapsarkitekter

11 cadmagasinet Nr. 2/ står for det landskapsmessige, og Multiconsult Drammen har ansvaret for bygningsteknikk, VVS, elektro, geoteknikk, prosjektledelse med mer. Alle tilhører de som kjent Multiconsult-konsernet. Modig avgjørelse På tross av at de forskjellige fagavdelingene på oppstarttidspunktet var BIM-noviser og bruker flere ulike CADverktøy i sin prosjektering, valgte BIMansvarlig Thor Ørjan Holt å realisere prosjekteringen gjennom IFC-utveksling og samordning av fagmodellene på BIM-måten. Bilde tatt fra Solibri Model Checker av en av fløyene. Kun tekniske fag er vist. Arbeidene er godt i gang. Bilde tatt fra Solibri Model Checker i klasserom. Himlingen er skjult, for å vise tekniske fag modellert med MagiCAD for AutoCAD. En modig avgjørelse. Det kunne i verste fall medført betydelige problemer da de ulike verktøyene fortsatt ikke støtter IFC like godt, og fremgangsmåten var ny for de fleste. BIM-trening Men Multiconsult visste hva de gjorde. De valgte å se på det som en investering i BIM-kompetanse. Starten på prosjektet ble en ukes intensiv «on-thejob» BIM-trening der alle faginvolverte deltok og grunnlaget lagt for metodikk og prosess videre. BIM medfører som kjent en kombinasjon av teknologi, metoder og prosessrutiner, så alle verktøy og leverandører ble også inkludert i opplæringen. Broket teknologi Det hele viste seg imidlertid etter hvert å fungere meget bra, forteller Roald Jean Meyer og Erling Dyve som har ansvaret for henholdsvis VVS og elektro. Selv bruker herrene MagiCAD i VVSog elektroprosjekteringen, mens byggfolka bruker Tekla, Link Signatur bruker ArchiCAD, Link Landskapsarkitekter bruker Revit, og VA-ingeniørene Auto- CAD Civil 3D. Med andre ord en ganske broket blanding av teknologi. Solibri som BIM-modell Til tross for dét erfarer Multiconsult betydelige fordeler med BIM-tilnærmingen. En av suksessfaktorene er bruken av en felles samordningsmodell hvor alle fagmodellene samles og kva-

12 12 cadmagasinet Nr. 2/2010 litetssikres i forhold til hverandre. Til det formålet er Solibri Model Checker brukt som verktøy. Solibri er et program som basert på IFC analyserer en sammensatt BIM-modell og sjekker den i forhold til gitte regler. IFC-versjoner av de ulike fagmodellene knyttes her sammen til en komplett 3D-modell, en digital samordningsmodell som det er mulig å gjøre konfliktanalyser og andre vurderinger på. Det er også mulig å gå rundt i modellen og studere designutfordringer manuelt. Grundighet avgjørende MagiCAD håndterer IFC bra, så vi har ikke de store utfordringene med å lage IFC-baserte VVS- og elektromodeller, forteller Meyer, men innrømmer at den nye måten å jobbe på medførte en del famling i starten. Metodikken krever både detaljer og nøyaktighet helt fra børjan, og det forutsetter at det man legger inn i BIMmodellen, er av en viss kvalitet. Grundighet og nøyaktighet er alfa og omega. Man tvinges derfor til å legge «listen» ganske høyt allerede tidlig i prosjekteringen. Den sentrale koordineringen og avstemmingen med de andre fagene gjør at man fort blir «avkledd» om man slurver, kommenterer Erling Dyve. Løpende kvalitetssjekk På tross av «tvangen» den nye måten å prosjektere på introduserer, berømmes den nye «BIM-verden». Samhandlingsformen gjennom BIM-modellen i Solibri gis en stor del av æren. En sentral prosjektkoordinator er ansvarlig for at Solibi-modellen løpende oppdateres med IFC fagmodellene som Meyer, Dyve & Co kommer med. Han sjekker så for kollisjoner og konflikter mellom dem, og endringsordre kommer om så i retur. Dette fungerer meget bra og blir faktisk en naturlig måte å jobbe på. Det gir også trygghet for at det vi gjør er i henhold til kravene. Reelle kollisjoner blir på grunn av det ganske få etter Meyer og Dyve står foran en plansje over Multiconsults gjennomføringsmetodikk for BIM-prosjekter hvert. Feil og mangler reduseres tidlig i prosjekteringen, poengterer Meyer. MagiCAD uvurderlig 3D-modellen er derfor både overlegen og uvurderlig i prosjekteringssammenheng, hevdes det. I så måte berømmes også MagiCAD: Vi har veldig stor nytte av 3D-egenskapene i MagiCAD. Verktøyet er et stort hjelpemiddel både til VVS og elektro, fortsetter Roald Jean Meyer. En omfattende produktkatalog med alskens tekniske data gjør det enkelt å prosjektere med stor kvalitetsgrad. Kollisjonssjekking, alle mulige tekniske beregninger og mengdeberegning gjør vi kjapt og enkelt. Dimensjonering og balansering av rør og kanaler likeså. Kabelbrett og armaturer for eksempel, legger vi effektivt ut med smarte tidsbesparende funksjoner. Finner vi eksempelvis en sprinkel eller armatur som krasjer med en vegg, er det veldig fort gjort å endre på, tilføyer Dyve. Alt blir så tydelig når det er visuelt i 3D. Det er praktisk talt umulig å finne alle feil og kollisjoner bare ved å se på tegninger. I 3D prosjekterer vi med mye større trygghet for at resultatet blir bra. Eksemplarisk støtte Midtbygda-prosjektet har vært utrolig lærerikt og NTI Nestor har vært en eksemplarisk leverandør, er konklusjonen fra Roald Jean Meyer og Erling Dyve. Vi kan ikke klage på assistansen, verken som leverandør av programvaren MagiCAD, AutoCAD, Solibri og Revit, eller den hjelpen vi har fått under BIM oppstartuken og den løpende supporten siden. Da gjenstår det bare å se om også Skanska kan nyttiggjøre seg BIM-modellen av Midtbygda skole. Også entreprenøren har nemlig investert i 3D-modellen. Skanska ønsker å utnytte alt som ligger i den på byggeplassen. Blant annet til oppdaterte mengdeuttak og som alternativ til tegninger. Og senere for FDVformål for Røyken Eiendom. Med andre ord begynner vi å nærme oss en full BIM-prosess, i hele verdikjeden

13 cadmagasinet Nr. 2/ Mdoc 2011 Bygg og anlegg Unik dokumenthåndtering for den norske byggebransjen - en liten investering med stort utbytte Av Ove Hilleren Samtidig som mengden av dokumenter stadig vokser, øker også utfordringene med å holde kontroll og oversikt over alle dokumentene som opprettes, godkjennes og revideres i et byggeprosjekt. I tillegg kommer all viktig e-postkorrespondanse med vedlegg, man gjerne skulle lagret som en del av prosjektdokumentasjonen, tilgjengelig for andre i prosjektet. Dette sammen med den pågående overgangen til BIM-teknologiene, med behov for felles rutiner og standarder, gjør at dokumentstyring nå er viktigere enn noen gang. Med Mdoc Bygg og anlegg tar du tilbake kontrollen over dokumentene. Med Mdoc får du et verktøy som er enkelt å bruke, men allikevel med avansert funksjonalitet. Du får god oversikt over alle dokumenter og e-post, som alt lagres i en konsistent mappestruktur. Mdoc gir deg full kontroll på arbeidsflyten gjennom godkjenningsprosedyrer og revisjonsstyring, samt sikrer med sine kraftige søkefunksjoner, at du får rask tilgang til riktig dokument når du trenger det. Hvorfor dokumenthåndtering? Uansett om det er for å oppnå oversikt og kontroll over bygningsmassen i et eiendomsselskap med stadige oppdateringer, eller å sørge for at tegningsproduksjon og arbeidsflyt går smertefritt gjennom alle fasene i et byggeprosjekt, så er dokumenthåndtering av uvurderlig verdi. Gevinsten man får ved å investere i et dokumenthåndteringssystem kan oppsummeres i følgende punkter: Struktur og rutiner sørger for at alle dokumenter blir opprettet på riktig sted og med riktig navn Vedlikehold av dokumenter og data vil foregå på ett sted Man vil alltid jobbe på riktig versjon av et dokument Alle dokumenter blir beskrevet med informasjon (metadata), som igjen brukes under utveksling av informasjon med andre systemer, i av avanserte søk og sorteringer, samt for å angi status, revisjon osv. Man får kontroll på arbeidsflyt gjennom godkjenningsprosedyrer og revisjonsstyring Økt sikkerhet og kontroll på dokumentene Integrasjon og informasjonsutveksling med andre systemer Mindre tidsforbruk og frustrasjon i forbindelse med gjenfinning av dokumenter og unødvendig dobbeltarbeid Man sparer tid og penger på gjenbruk av dokumenter og informasjon Økt produktivitet ved at hver ansatt kan bruke mer tid på sin kjernekompetanse De viktigste funksjonene i Mdoc Mdoc har integrert en rekke funksjoner, som sørger for god oversikt, struktur og riktig arbeidsflyt. Her er de viktigste: Et intuitivt og fleksibelt brukergrensesnitt som gir rask oversikt Nummergenerator for enkel opprettelse av mapper og filer Et dokumentkort for hvert dokument, med metadata tilpasset de forskjellige dokumenttypene Revisjonsstyring med full historikk og mulighet for reetablering av gamle versjoner Godkjenningsprosedyrer med mulighet for automatisk e-postutsendelse Kraftige søkeverktøy, med mulighet for lagring av søk Tett integrasjon mot Autodesk-produktene og Microsoft Office-pakken Viktig e-postkorrespondanse med vedlegg kan lagres der det hører hjemme i filstrukturen Integrasjon mot Prosjekt Navigator i ADT Mdoc kan skrive direkte i dwg-filer, selv uten AutoCAD installert Støtte for referansestrukturer med grafisk visning Mulighet for oppslag i andre databaser Avansert viewer fra RastereX med støtte for over 250 filformater Full markup/redlining-funksjonalitet i viewer Viewer viser Outlook e-post lagret i Mdoc, med link til vedlagte filer Mulighet for søk i tidligere revisjoner og sammenligning av versjoner Kraftig Revit-integrasjon En egen Mdoc- ribbon i Revit-menyen gir brukeren flere muligheter: Utveksling av prosjekt-data med Mdoc Opprette sheets v.h.a. Mdoc veiviser. Eksport av sheets og views til dwg- og dwf-filer som registreres i Mdoc Støtte for håndtering av worksharing og revisjonsstyring Man kan se sheets og views i Mdoc uten Revit installert Mer informasjon om Mdoc Bygg og anlegg finnes på våre hjemmesider. Kontakt Ove Hilleren, Senior løsningsrådgiver Mdoc, e-post: no for demo eller spørsmål.

14 14 cadmagasinet Nr. 2/2010 Green Building og BIM I takt med utviklingen av BIM har det kommet flere verktøy som skal hjelpe deg å bygge bærekraftig. Det mest omfattende og presise analyseverktøyet som finnes på markedet i dag kommer fra IES. Katrine Opdahl Sousa IES- Integrated Environmental Solutions IES er utviklere av en programvaresuite kalt IES <VE>, eller <Virtual Environment>. <VE> er verdens første kommersielle programvareløsning for integrert analyse av bygningers ytelse, med verktøy for blant annet termisk analyse, livsløpskostnader og CO2 utslipp, luftstrømsanalyse, belysning og HMS, alt i ett samlet system. <Virtual Environment> IES <VE> er utviklet med tanke på en prosjekteringsprosess der alle faggrupper er representert helt fra skissefasen. På denne måten kan man fra begynnelsen av ta beslutninger basert på bygningens helhetlige utforming. IES <VE> utstyrer prosjekteringsteamet med en unik verktøykasse som gjør det mulig å analysere bygningens ytelse i hver fase av prosjektet. IES har fire forskjellige programpakker. Hvilken pakke man velger er avhengig av hvilke analysebehov man har. VE-Ware VE-Toolkits VE-Gaia VE-Pro IDM Sentralt i <VE> systemet ligger den Integrerte Data Modellen, kalt IDM. I denne modellen ligger all bygningsinformasjonen som behøves for å utføre de forskjellige analysene. IES <VE> henter inn geometrisk informasjon fra ditt BIM verktøy, gjennom gbxml formatet. I tillegg har IES utviklet en direkte link til SketchUp, Autodesk Revit Architecture og Revit MEP. I Revit kan du sjekke at modellen din er riktig utformet og tillegge informasjon om konstruksjonstypene før det automatisk genereres en IES prosjektfil. VE-Ware Enkle analyser VE-Ware er et gratis program som kan lastes ned fra nettsidene til IES, iesve. com. VE-Ware er beregnet på brukere som ønsker en indikasjon på byggets miljøvennlighet, og er kun et verktøy for overslagsberegninger i tidligfase. VE-Toolkits Analyser i tidligfase og LEED VE-Toolkits er en lett-versjon av det fullstendige <VE>, spesifikt utviklet for arkitektenes tidligfasevurderinger. VE-Toolkits er et enkelt analyseverktøy for raske iterative vurderinger av designen. Klimaforhold Energibruk og karbonutslipp gjennom dynamisk termisk simulering Termiske laster, ASHRAE og CIBSE Solens påvirkning, med vurdering av dagslys og med visualisering av skyggevirkninger. Vann, med fokus på totalt forbruk og hvilke tiltak som vil redusere forbruksmengden mest. LZCT, Low Zero Carbon Technology. Her bryter man ned energiforbruket og ser på strategier for best bruk av fornybar energi. VE-Toolkits gir også en indikasjon om hvorvidt man kan oppnå LEED credits. Den tar for seg lys, trivsel, vann og LZCT. VE-Gaia Steg for steg navigasjon gjennom <VE> IES har også et tilleggsprogram kalt VE-Gaia. VE-Gaia fungerer som en navigator gjennom VE-Pro, og tilbyr den samme brukervennligheten og raske tilbakemeldingen som man får med Toolkits, samtidig som man i VE-Gaia har mulighet til å tillegge detaljert bygningsinformasjon og gjøre endringer i modellen. Man får dermed større fleksibilitet enn når man bruker Toolkits,

15 cadmagasinet Nr. 2/ uten at man behøver å ha den spesialiserte kunnskapen som den fullstendige VE-Pro applikasjonen krever. På denne måten åpner IES for at også brukere uten ekspertise kan gjennomføre komplekse analyser. VE-Gaia følger deg steg for steg, gjennom en definert arbeidsflyt for forskjellige analyser, blant annet klimavurdering, tilgang på naturressurser, bygningsinformasjon, materialbruk, vannforbruk, energi og karbon, dagslys og solskjerming, fornybare teknologier, trivsel, og strategier for passiv design. Tilleggsfunksjonalitet i VE-Gaia inkluderer vurdering opp mot LEED standard, samt byplanleggingsanalyser. VE-Pro Komplett, avansert analyse Hvordan gjennomføres analyser IES <VE> Pro lar deg gjennomføre energianalyser for hvert rom eller bygningen som en helhet. Ved å styre parametere for klima, bruk og påkjenninger kan man utføre presise analyser og utforme bygningen i samsvar med resultatene. VE-Pro inkluderer en omfattende materialdatabase, samt mulighet til å definere egne materialer, med detaljert egenskapsbeskrivelse. Det finnes blant annet også en mengde med forskjellige bruksprofiler og mekaniske systemer å velge mellom. Også når det gjelder dette kan man definere egne profiler og systemer, ned til minste detalj. Ved å bruke disse databasene kan man raskt gjøre endringer i byggets egenskaper, og nesten umiddelbart kunne se innvirkningen av designvalg. Siden <VE> opererer med én integrert modell, vil endringer man gjør i en modul ha innvirkning på resultatene av de andre analysene. For eksempel kan en endring av vindustype påvirke dagslysfaktoren i et rom, graden av oppvarming som følge av sollys, grad av varmetap, kanskje til og med gi behov for solskjerming eller endringer i ventilasjonsystemet. Alle disse endringene vil igjen ha innvirkning på energiforbruk, trivselsfaktor, kostnader, og CO2 ekvivalenten til bygget, noe man umiddelbart vil kunne se på analyseresultatene. Moduler VE-Pro består av 9 moduler, som kan kjøpes enkeltvis dersom man ikke har behov for alle. Solar Denne modulen vurderer solens virkning på bygningsmassen. Den tar utgangspunkt i bygningens faktiske beliggenhet i verden, både med tanke på orientering og klimadata. Analysen gir resultater både for bygningen som helhet og for hvert enkelt rom. Resultatene er både grafiske og numeriske, i tillegg til at man kan lage bilder og videosimuleringer. Dette er et godt visuelt virkemiddel, og danner samtidig et godt grunnlag for videre energianalyse. Thermal (Energy) Energimodulen er den mest sentrale i VE-Pro systemet. Her bestemmes de termiske lastene, og man beregner varmetap og gevinst. Man kan bestemme dimensjonerende termiske laster og modulen inkluderer derfor også en applikasjon for simulering av mekaniske systemer. Man kan i tillegg simulere bygg med naturlig ventilasjon og bygg som kombinerer flere typer systemer. Systemene kan beskrives i detalj, med temperatur, luftfuktighet, CO2 konsentrasjon, volum av luftstrøm osv. Dette gir muligheten til å se på mange typer systemer, og få nøyaktige, sammenliknbare resultater. I tillegg kan modulen kjøre dynamiske termiske simuleringer og beregninger for karbonutslipp. Resultatene kan vises grafisk på mange forskjellige måter, med de parameterne man ønsker å sammenlikne. Resultatene kan også tas ut som regneark eller som rapporter. Mechanical Detaljert utforming av mekaniske systemer. Her kan man skissere systemer og dimensjonere rør for ventilasjon og oppvarming/kjøling. Light & Daylighting Denne modulen ser på dagslysfaktor, gjenskinn og skygger samt dimensjonering og plassering av lyskilder. Man har også mulighet til å generere fotorealistiske bilder og grafiske 3D kart. Man har i tillegg: CFD (Airflow) ModelIT Value & cost Egress Compliance Les mer om modulene på våre hjemmesider. Kontaktperson: Katrine Opdahl Sousa, Løsningsrådgiver BIM, e-post: Katrine er Sivilingeniør innen Bygg og miljøteknikk fra NTNU. Hun skrev masteroppgave om informasjonsflyt i en BIM basert byggeprosess, og jobber nå med BIM løsninger for NTI Nestor AS. Katrine jobber med energiberegninger i IES <VE>, Ecotect Analysis og Green Building Studio, i tillegg til BIM verktøyene Revit Architecture, Revit Structure og Solibri Model Checker.

16 16 cadmagasinet Nr. 2/2010 Autodesk Robot Structural Analysis Professional Autodesk Robot Structural Analysis Professional utfyller bygningsinformasjonsmodellering (BIM) med koordinert digital analyse og design. AV Marius Jablonskis Autodesk Robot Structural Analysis Professional er et interoperabilt, allsidig og effektivt program som kan hjelpe deg å konkurrere og vinne i den globale økonomien. Autodesk Robot Structural Analysis Professional, skreddersydd for BIM, beregner til og med dine mer komplekse modeller. Med bruk av kraftig finite element auto-meshing, ikke lineære algoritmer og en omfattende samling med standarder, oppnår man resultater på minutter, ikke timer. Toveis kommunikasjon med Autodesk Revit Structure Opplev den kraftige toveis integreringen av Autodesk Robot Structural Analysis Professional og Autodesk Revit Structure. Ved å bruke Autodesk Revit Extensions analysekobling får man en jevnere import og eksport av modeller mellom de to programmene. Toveis kobling muliggjør mer presis strukturell analyse og at designendringer og analyseresultater oppdateres for hele bygningsinformasjonsmodellen og gir en mer koordinert konstruksjonsdokumentasjon. Simulering og beregninger av komplekse konstruksjoner Modellering, analyse og design Mens Autodesk Robot Structural Analysis Professional kan gjøre det mulig Strukturelle analyser i Robot Structural Analysis - Produksjonstegninger laget med AutoCAD Structural Detailing for brukere å analysere et bredt spekter av konstruksjoner, inkluderer programvaren funksjoner spesielt opprettet for modellering, analyse og design av bygninger. Avansert Auto-Meshing og modellering Autodesk Robot Structural Analysis Professional er et robust analyseprogram med kraftig mesh-genereringsteknikker som gjør det mulig for bygningsingeniører å arbeide mer effektivt med enda mer komplekse modeller. Bildetekst: Advanced Auto-Meshing og modelleringsmuligheter Analyse funksjonalitet /Analysemuligheter Autodesk Robot Structural Analysis Professional leverer banebrytende verktøy for dynamisk analyse av konstruksjoner, og raske, dynamiske beregningsmotorer bidrar til at man lettere kan gjennomføre dynamiske analyser for krevende konstruksjoner. Analyse Solvers Autodesk Robot Structural Analysis Professional inkluderer de ypperste beregningsmetodene, såkalte Solvers, for å levere raskere beregning av komplekse modeller.

17 cadmagasinet Nr. 2/ Med Autodesk Robot Structural Analysis Professional kan du konkurrere i det globale marked. Programvaren støtter flerspråklige designteam ved å tilby flere språk. Omfattende analyseresultater Autodesk Robot Structural Analysis Professional gir stor fleksibilitet i å skaffe analyseresultater. Printout Composition funksjonaliteten gir mulighet til å lagre tabeller og modellvisninger i et brukerdefinert oppsett. Ledende innen beregningsmetoder, Solvers Utvidet funksjonalitet med åpen API Konseptet med å knytte applikasjoner sammen for å gi en enkelt løsning er ikke ny, men få løsninger tilbyr den praktiske tilnærmingen til Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Den åpne og mer fleksible API gir mange muligheter, herunder det å kunne integrere Autodesk Robot Structural Analysis Professional programvare med eksterne programmer. Bredt spekter av analysemuligheter Allsidighet og global analyse Designløsning for armerte betong- og stålkonstruksjoner Autodesk Robot Structural Analysis Professional inneholder integrerte designmoduler for armert betong og stål basert på mer enn 40 internasjonale stålstandarder og 30 standarder for armert betong. Internasjonale standarder Autodesk Robot Structural Analysis Professional inneholder mer enn 60 databaser med tverrsnitt og materialer fra hele verden, slik at internasjonale prosjekter er lettere å gjennomføre. Flerspråklig for det globale marked Kontaktperson: Marius Jablonskis, Senior løsningsrådgiver BIM, e-post: no. Marius er bygningsingeniør og har jobbet profesjonelt med Autodesk Robot Structural Analysis Professional (tidligere kjent som Robot Millenium), Revit Structure og AutoCAD Structural Detailing i mange år. Har har også erfaring med andre FEAprogrammer slik som Ansys, Cosmos, STAAD Pro, Lira osv. Han har variert erfaring som bygningsingeniør. Marius er Autodesk Certified Instructor.

18 18 cadmagasinet Nr. 2/2010 Internasjonale Abyssus: På dypt vann med Inventor Designhuset Abyssus Marine Services AS leverer komplekse teknologiprosjekter til internasjonale kunder. I alt fra ide til ferdigstilt oppdrag benytter Asker-bedriften Autodesk Inventor fra NTI Nestor. Selskapet satser nå på egne produkter, og et av dem er ankerhåndteringssystemet SPIN. AV Joppe Næss Christensen Designhuset Abyssus Marine Services er aktivt opptatt med høyteknologi som skal ut i havet. Kundene er internasjonale aktører innen det maritime miljøet, og det er her det lille Askerfirmaet gjør suksess. Inventor i hele miljøet Hva er det Abyssus gjør som tiltrekker internasjonale kunder? - Først og fremst har vi fokus på å gjøre kunden i stand til å tjene mer penger på sin kjernevirksomhet. Fordi vi kan dra komplette prosjekter i samarbeid med kunden forenkler vi også utviklingsprosessen, svarer Kyrre Tjøm, daglig leder i Abyssus Marine Services AS. Han mener effektiv bruk av 3D-teknologi er nøkkelen til suksess. - For vår del bruker vi Autodesk Inventor fra NTI Nestor til alt fra konstruksjon, design og simulering til miljøregnskap, bruksanvisninger og presentasjoner. Våre kunder innen det maritime miljøet benytter også Inventor, dermed blir det en selvfølge å tilhøre den samme teknologiske plattformen. Helhetstenkning gir uttelling - Vi må forstå kundens behov i alt fra broen på skipet til maskinrommet. Alle i Abyssus har gyldige offshoresertifikater slik at vi kan følge med kunden ut i felt. Slik vi jobber med 3D-teknologi lager vi en full oversikt for hele prosjektets levetid. 3D-modeller forenkler også hele livstidssyklusen for produktene. Gjennom Inventormodulen Vault får vi god kontroll på alle data gjennom hele prosjektet, og gjenbruk av data er et nøkkelord i denne sammenhengen, forteller Tjøm. Vant designpris for undervannsteknologi I fjor vant Abyssus Norsk Designråds hederspris for CASE Abyss en dypvannssensor (Les mer på sbexp.com/uploads/case%20unit.pdf). På ned til meter under havoverflaten kartlegger den geofysiske data for oljesektoren. - I dette prosjektet har vi sammen med kunden fokusert på hva kunden egentlig skal tjene penger på, i dette tilfellet raskere undersøkelser. For å kommersialisere ideen jobbet vi konseptuelt med alt fra selve sensorenhetene til logistikken rundt å plassere dem ut på havbun- SPIN er en patentert roterende bøye som automatisk flyter opp til overflaten. Inventor benyttes til ulike simuleringer av SPIN.

19 cadmagasinet Nr. 2/ nen og hente dem opp igjen. I tilfellet med CASE Abyss så kan kunden fra sitt kontor på land se hvordan det går om bord på skipet uansett hvor i verden det befinner seg, forklarer Nenad Pavel, industridesigner i Abyssus. I alt fra tidlige skisser til detaljerte 3D-modeller klar for produksjon har Inventor blitt benyttet. Pavel påpeker at designet nok er viktig, men at det er helheten i systemet Abyssus tenker mest på. - At vi fikk designpris på kjøpet viser at design blir lagt merke til, selv på noe så usexy som undervannsteknologi, og det oppmuntrer til fortsatt fokus på formgiving, kommenterer Pavel. Nytt produkt Abyssus Marine Services har gjennom mange år tilegnet seg unik kompetanse innen undervannsteknologi og ikke minst sett hvilke ulike behov operatørene på og under havet har. Derfor har de også satt i gang sitt eget prosjekt SPIN en patentert roterende bøye som automatisk flyter opp til overflaten. - Denne ideen klekket vi ut i samarbeid med Viking Moorings etter å ha sett hvilke problemer andre ankerhåndteringssystemer gir, og vi mener vår løsning i stor grad øker effektiviteten og Kyrre J. Tjøm og Nenad Pavel fra Abyssus Marine Services diskuterer designdetaljer. lønnsomheten for operatør. SPIN er et produkt som gjør det mulig å håndtere både ankerliner og andre installasjoner under vann på en smidig og effektiv måte, sier Kyrre Tjøm mens han forklarer og peker på pc-skjermen. - Problemet med dagens løsning er at man legger ut anker som festes til enorme bøyer. Disse tar ikke bare stor plass om bord, men er også farlige for annen sjøgående trafikk. Dessuten slepes fortøyningslinene på havbunnen og således kan de eksempelvis skade koraller. Med SPIN legger man også ut anker som via wire er festet til en bøye (SPIN), men denne blir liggende under vann slik at den ikke er til hinder for fartøyer i sjøen. Ankerliner blir liggende stille på bunnen. Når man ønsker å ankre sender man en lydkommando som frigjør SPIN og den flyter opp av seg selv. I tillegg er den bare brøkdelen så stor som konkurrerende teknologi, understreker Tjøm. SPIN har ingen bevegelige deler, men roterer når den flyter opp til overflaten slik at fiberlinen ikke får tvist og dermed knuter. - Vi har benyttet Inventor hele veien og en presentasjon av systemet finner du på vår hjemmeside (http://www.abyssus.no/ ), legger Tjøm til. Abyssus Marine Services og Viking Moorings er midt i en hektisk periode med demonstrasjon og markedsføring av SPIN-konseptet. Første stopp var under oljemessen i Stavanger. Her ble systemet demonstrert ut fra et skip som tok ombord interesserte, som da med egne øyne fikk se hvordan systemet fungerer. CASE Abyss er sensorsystem som mottok Norsk Designråds hederspris i 2009.

20 20 cadmagasinet Nr. 2/2010 AutoCAD Plant 3D Autodesk løsninger for prosessindustrien AV Jan Nøtland AutoCAD Plant 3D sørger for at moderne 3D design blir tilgjengelig og regningssvarende i både store og små prosjekter. Et typisk utbyggingsprosjekt omfatter ofte mange fagdisipliner der Autodesk tradisjonelt har vært sterkt representert når det gjelder utvikling av designløsninger som omfatter bygg og infrastruktur så vel som mekanisk industri. For prosessindustrien er de viktigste oppgavene skjematisk design av hvordan prosessen skal fungere og styres, samt spesifikasjonsdrevet rørdesign. I tillegg kommer oppgaver som instrumentering og design av elektriske anlegg samt produksjon av fabrikasjonsunderlag for de aktuelle fagområdene - prosess, instrument, elektro og rør. I løpet av de senere årene har Autodesk også vist evne og styrke til å levere løsninger spesielt rettet mot prosessindustrien. Første versjon av Auto- CAD P&ID ble introdusert i 2006 og AutoCAD Electrical i Nå i sommer kom andre versjon av AutoCAD Plant 3D for modellering av utstyr, rør og stål. Med dette og Navisworks på toppen, for integrasjon og samhandling av alle fagdisipliner, tilbyr Autodesk nå en komplett løsning for Plant Design. Denne artikkelen handler i første omgang om den nye Plant 3D løsningen fra Autodesk. Hva forventer man så av en ny og moderne løsning bygget på siste teknologi? Den generelle trenden i IT bransjen går mot mer mobile løsninger med stadig mer datakraft. Brukere stiller større krav til å kunne kjøre kraftige løsninger på bærbare enheter hvor som helst, når som helst og samtidig være i stand til å sette opp prosjekter på egenhånd uten å være avhengig av kostbar maskinvare og dyrt administrativt personell. Dette er i sterk kontrast til de tunge og dyre løsningene som tradisjonelt har dominert Plant Design markedet! Samtidig som det er behov for integrasjon av data så vel som sammenstilling av modeller er det behov for å kunne løsrive designapplikasjonene fra store og tunge databaseinstallasjoner som de tradisjonelle Plant Design løsningene bygger på. Moderne teknologier muliggjør datamodeller som er bygget på klasser med relativt flat datastruktur. Dette, i motsetning til vanlige prinsipper der tabeller og relasjoner mellom disse forårsaker relativt tunge transaksjoner som igjen går på bekostning av ytelsen! Over tre fjerdedeler av alle prosjekter i dag er oppdateringer og utvidelser av eksisterende prosessanlegg. Videre er over halvparten av prosjektene små eller mellomstore sammenlignet med de store utbyggingsprosjektene tilbake på 70/80/90 tallet. De tunge og dyre løsningene som oppsto på den tiden og som har blitt videreutviklet helt frem til i dag, blir lett å regne for over kill i de fleste av dagens prosjekter. I dag er det store krav til lønnsomhet igjennom hele anleggets livssyklus og det settes store krav til

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

Bim for Byggeteknikk Design Analyse. Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS

Bim for Byggeteknikk Design Analyse. Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS Bim for Byggeteknikk Design Analyse Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS Se denne videoen! Focus Software AS Norsk programvarehus Focus Anbud,Anbudsbeskrivelser, NS3420, Prosesskoden Focus Konstruksjon,Statiske

Detaljer

BIM som prosjekteringsverktøy

BIM som prosjekteringsverktøy BIM som prosjekteringsverktøy Katrine Opdahl Sousa kao@nticad.no NTI CADcenter AS NTI CADcenter Langsiktige relasjoner til våre kunder og leverandører. Basert på våre verdier,, Leverer verdiskapning for

Detaljer

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Kurs for Prosjekteringsledere 16. April 2010 Thor Ørjan Holt Agenda Digresjon Byggenæringens største utfordring Bevisstgjøring Begrepsforståelse Prosjektgjennomføring

Detaljer

Armering i BIM ved T2 prosjektet

Armering i BIM ved T2 prosjektet BIM for byggeiere Armering i BIM ved T2 prosjektet Innlegg ved: Bjørnar Markussen, BIM koordinator Aas Jakobsen AS / T2U1 / Credits: T2 / Nordic Office of Architecture Sentralbygg vest Pir nord Pirrot

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

BRUKERE MØTER PROGRAMVARELEVERANDØRER MEDLEMMØTE - LYSAKER STEEN SUNESEN!

BRUKERE MØTER PROGRAMVARELEVERANDØRER MEDLEMMØTE - LYSAKER STEEN SUNESEN! PROGRAM! 13:00 Velkomst og introduksjon til medlemsmøtet Status og diskusjon 13:05 Status på det tekniske arbeidet i buildingsmart 13:30 Test av IFC import og eksport i programvarer og generelle problemstillinger

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS Oras AS Etablert i 1904 Norges ledende VVS selskap Hovedkontor

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

A-lab løste det med BIM

A-lab løste det med BIM PASSIONATE RELIABLE INNOVATIVE A-lab løste det med BIM Kundeprofil Firma Bransje Land A-Lab Bygg Norge Utfordring Implementering av BIM/IFC og oppgradering fra ACAD Utvikling av arbeidsmetoder Løsning

Detaljer

Åpen BIM i energisimuleringer

Åpen BIM i energisimuleringer Åpen BIM i energisimuleringer FoU-prosjekt Molde Tinghus Ivar Rognhaug Ørnes Erichsen & Horgen AS Litt om meg Utdannelse: Universitet: Godkjenninger: Firma/seksjon: Stilling: Sivilingeniør fra studieprogrammet

Detaljer

E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter

E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter Torbjørn Tveiten/Richard Limbodal-ViaNova Plan og Trafikk AGENDA Erfaringer på bruk av modelldata ut på anlegg - Dagens leveranser

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 Skanska: BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse

VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse BIM i nord 19.02.2013 Forskningsparken i Tromsø Øyvind Børstad Avdelingsleder VDC & partnering NCC Construction AS 19.02.2013

Detaljer

«Den digital byggeplass» modellbasert prosjektering, produksjon og drift. BIM & merkede komponenter i FDVU DEMO

«Den digital byggeplass» modellbasert prosjektering, produksjon og drift. BIM & merkede komponenter i FDVU DEMO KURS: NBEF FDVU-verktøy, as built dokumentasjon og BIM Oslo 7-8/12-2011 «Den digital byggeplass» modellbasert prosjektering, produksjon og drift BIM & merkede komponenter i FDVU DEMO Lars Chr Christensen,

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

BIM: Grundig forberedelse nøkkelen til å lykkes

BIM: Grundig forberedelse nøkkelen til å lykkes BIM: Grundig forberedelse nøkkelen til å lykkes PASSIONATE RELIABLE INNOVATIVE Kundeprofil Firma Bransje Land Cedervall Arkitekter Bygg Sverige Ansatte 70 Utfordring Innføring, implementering og opplæring

Detaljer

Kompetente fagfolk under ett og samme tak

Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg AS ble startet i 2012, men våre ansatte har lang erfaring fra flere bransjer og fra koordinering av store byggeprosjekter. Våre

Detaljer

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging Innledning Denne prosessen omfatter flere del-prosesser som er aktuelle for alle faser hvor det finnes objekt modeller i prosjekter. Den omfatter visualisering,

Detaljer

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 Skanska BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam Infor 10 EAM Add-on Suite for Infor EAM Psiam forhandler Doc+ OpenCAD GlobalSearch Leveres som integrerte «plugins» til InforEAM 2 Agenda Doc+, GlobalSearch,

Detaljer

Bridging the gap: taking BIM to the construction site Case: BIM-kiosker på Urbygningen ved NMBU

Bridging the gap: taking BIM to the construction site Case: BIM-kiosker på Urbygningen ved NMBU Ketil Bråthen, Fafo Bridging the gap: taking BIM to the construction site Case: BIM-kiosker på Urbygningen ved NMBU Industripartnere Forskningspartnere BIM har tiltrukket seg mye interesse fra både industrien

Detaljer

KURS: NBEF FDVU-verktøy, as built dokumentasjon og BIM Trondheim 19-20/5-2011

KURS: NBEF FDVU-verktøy, as built dokumentasjon og BIM Trondheim 19-20/5-2011 KURS: NBEF FDVU-verktøy, as built dokumentasjon og BIM «Den digital byggeplass» modellbasert prosjektering, produksjon og drift BIM & merkede komponenter i FDVU DEMO Lars Chr Christensen, senior rådgiver

Detaljer

OPPLÆRINGSTILBUD. NTI CADcenter 2015.1

OPPLÆRINGSTILBUD. NTI CADcenter 2015.1 OPPLÆRINGSTILBUD NTI CADcenter 2015.1 NTI CADCENTER DIN KURSLEVERANDØR Norge Sverige Danmark NTI har 25 års erfaring med undervisning i CAD, visualisering, simulering og design, og mer enn 5.000 kursdeltagere

Detaljer

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Norsk Ståldag 2009 Grand Hotell Oslo 27. oktober 2009 Thor Ørjan Holt Agenda Begrepsforvirring Hvordan passer BIM inn i Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Nytt Østfoldsykehus BIM i praksis

Nytt Østfoldsykehus BIM i praksis Nytt Østfoldsykehus BIM i praksis Prosjekterings Gruppen PGL COWI ARK AART ARKITEMA ELIASSEN LAMBERTZ- NIELSEN RI COWI Erichsen & Horgen AS Hjellnes Consult AS NGI Norsas Infrastruktur Programvare Maskiner

Detaljer

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? 18.03.2009 Svein Inge Nærheim DDS Building Innovation AS Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

BIM teknologi erfaringer ifm. Statoil prosjekt

BIM teknologi erfaringer ifm. Statoil prosjekt BIM teknologi erfaringer ifm. Statoil prosjekt arkitektkontoret a-lab arkitektkontoret a-lab eksempel prosjekter Portalbygget, Fornebu Barcode masterplan (i samarbeid med DARK arkitekter + MVRDV) Arktisk

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

Hvordan å få jernbaneteknikk med i BIM modellen. Henrik Folke Holmberg

Hvordan å få jernbaneteknikk med i BIM modellen. Henrik Folke Holmberg Hvordan å få jernbaneteknikk med i BIM modellen Henrik Folke Holmberg Rasjonell modellering og arbeidsprosess for Jernbaneteknikk Tradisjonelt prosjekteres jernbaneteknikk basert på prinsipper støttet

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Saia PG5 2.0. Kjære kunde,

Saia PG5 2.0. Kjære kunde, Myrvoll 07.09.2009 Saia PG5 2.0 Kjære kunde, Etter en lang og intensiv periode med utvikling og testing, er det en glede å informere om at PG5 V2.0 er klar for distribusjon. I denne nye PG5 versjonen lanseres

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

Dette dokumentet vil gi deg svar på vanlige spørsmål og den kommende slutten på salg av nye Design- og Creation-suiter. Oversikt...

Dette dokumentet vil gi deg svar på vanlige spørsmål og den kommende slutten på salg av nye Design- og Creation-suiter. Oversikt... Autodesk Design- og Creation-suiter Ofte stilte spørsmål Dette dokumentet vil gi deg svar på vanlige spørsmål og den kommende slutten på salg av nye Design- og Creation-suiter. 24. mai 2016 Innhold Oversikt...

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Kan du forutse fremtiden?

Kan du forutse fremtiden? Kan du forutse fremtiden? Demand forecasting Dynamics 365 for Operations Demand forecasting i Dynamics 365 Dynamics 365 gjør intelligent forecasting tilgjengelig for alle virksomheter. Systemet bryter

Detaljer

Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis

Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis Geir Syrtveit, ViaNova Plan og Trafikk September 2011 Foredrag NVTF 2011 AGENDA 1. Hvorfor 3D-modell/ samordningsmodell 2. Generelt/Historikk

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning

Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingsmart Norge 23. januar 2013 2 buildingsmartstudentseminar på HiOA 1 BIM i hele byggets livssyklus Kunnskapsdatabaser

Detaljer

Smart. Sikkert. skynett

Smart. Sikkert. skynett Smart Sikkert skynett For morgendagens bedrifter er SMART INFORMASJONSDELING forretningskritisk. Samtidig krever de et system som er SIKKERT SOM BANKEN. Smart og Sikkert i skyen BEDRIFTENS ANSATTE MAILER,

Detaljer

Dialogkonferanse Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Prosjekt Nytt Østfoldsykehus. BIM - Muligheter og utfordringer

Dialogkonferanse Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Prosjekt Nytt Østfoldsykehus. BIM - Muligheter og utfordringer Dialogkonferanse 2011-10-25 Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Prosjekt Nytt Østfoldsykehus BIM - Muligheter og utfordringer Åpen BIM i prosjekt nytt østfoldsykehus Sentralt styringsdokument for Prosjekt

Detaljer

SiV Linde prosjektet

SiV Linde prosjektet SiV Linde prosjektet -bruk av modeller (BIM/åpenBIM) i tilbudsfasen og i prosjektering, utførelse og drift ved Lars Chr Christensen, senior rådgiver VDC FM, Hospitalitet AS/multiBIM as FORMÅL MED PRESENTASJONEN

Detaljer

Velkommen til EWAT CMS 6

Velkommen til EWAT CMS 6 Velkommen til EWAT CMS 6 elegant og fleksibelt brukervennlig administrasjon av nettsteder Versjon 6 EWAT CMS er nå lansert i versjon 6 med en rekke spennende nyheter. Vi har i tillegg til å gjøre en generell

Detaljer

HUSFABRIKKEN SKANSKA AS

HUSFABRIKKEN SKANSKA AS HUSFABRIKKEN SKANSKA AS Husfabrikken er en avdeling i Skanska Norge AS som leverer elementer til alle typer bygg, fra boliger til institusjonsog næringsbygg. Våre kunder er foruten prosjekter i Skanska,

Detaljer

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Bakgrunn > Gemini VA mangler gode importrutiner > Pr. i dag kun

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD.

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. Innhold 1. Innledning... 3 2. Etablering av 3D-dwg fra IFC... 3 2.1. IFC-import... 4

Detaljer

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering Norgeslansering under brukermøtet 25. - 26. mars 2014 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. (Bildetekst) Infor har investert kraftig i oppgradering av ERP-løsningen M3, programvare mange store norske

Detaljer

EFFEKTIV ANVENDELSE AV DEN

EFFEKTIV ANVENDELSE AV DEN ARTRA BIM-VERKTØY EFFEKTIV ANVENDELSE AV DEN DIGITALE 3D-MODELLEN I PRODUKSJONS- OG DRIFTSFASEN ArtrA Rombasert BIM Aktiv bruk av BIM på byggeplass og i driftsfasen BIM har nå blitt en selvfølgelig arbeidsmetode

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 Prosjektplan Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 090886 Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer... 3 1.1 Prosjektet og problemstilling... 3 1.2 Bakgrunn... 4 1.3 Prosjektmål... 4 1.4 Rammer... 4 1.5 Programvaren...

Detaljer

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav 25. april 2013 Ragnar H. Jacobsen Byggherrens prosjektleder Østensjø 30.04.13

Detaljer

Fullskala BIM Entreprenørdagen Øyvind Engelstad, Markedssjef Energi, Norconsult AS

Fullskala BIM Entreprenørdagen Øyvind Engelstad, Markedssjef Energi, Norconsult AS Fullskala BIM Entreprenørdagen 2017 Øyvind Engelstad, Markedssjef Energi, Norconsult AS 1 2 Plan for presentation Hvorfor full BIM? Hva er VDC? Rammeverk for samhandling Hvordan jobber vi i designprosessen

Detaljer

Hålogalandsbrua - Narvik

Hålogalandsbrua - Narvik Hålogalandsbrua - Narvik Den Kloke Tegning 2014, Magne Ganz Leder BIM+ NCC Construction AS 28.05.2014 NCC Construction AS 1 Ledende i Norden innen byggog eiendomsutvikling CONSTRUCTION ROADS HOUSING PD

Detaljer

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april Program PrintSea 2013 21. - 23. april Kjære deltaker PrintSea er blitt en årlig fagkonferanse i regi av Canon og har som hensikt å bidra til utvikling for bedrifter innen grafisk industri. Dette favner

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

The Battery Replacement Programme

The Battery Replacement Programme Vår visjon Gjøre batteribytte enklere for kundene våre...din fremtid Nye kunder, forbedret lønnsømhet og utvikling i takt med markedet Synergy Battery Replacement Programme The Battery Replacement Programme

Detaljer

Public 360 KDRS 20.11.2012

Public 360 KDRS 20.11.2012 Public 360 KDRS 20.11.2012 Tema for dagen Bevaring Avlevering Agenda 1 Tema for dagen, forventninger 2 Hvem vi er 3 Hensyn som må tas, litt om Public 360 4 Bevaring 5 Avlevering 6 Oppsummering Hvem er

Detaljer

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING BEHOV FOR ET DIGITALT LØFT Digitalisering er en av dagens globale megatrender, som omformer samfunn og næringer.

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

Draftit Privacy Personvern på en enkel måte

Draftit Privacy Personvern på en enkel måte Records Draftit Privacy Personvern på en enkel måte Records Draftit Privacy Personvern i Fokus Vi blir stadig mer digitale i alt vi foretar oss. Derfor er vi også blitt mestere på å samle inn og utlevere

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging BIM FOR BYGGEIERE 2014-09-05 Kai Martin Lunde Prosjektsjef prosjektering Prosjekt nytt østfoldsykehus 1 BIM-visjon i Helse Sør-Øst RHF Redusere

Detaljer

Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD.

Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD. Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD. Tilbakemelding fra Arkitektbedriftene Vi tar utgangspunkt i dette tilfeldig valgte objektet Wall 1.22 i 2. etasje, som vist i Solibri Model Checker:

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Tips dine kolleger Kjenner du andre som vil være med på å effektivisere arbeidsstrukturen

Detaljer

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Cecilie Kinstad og Solveig Fiskaa Vianova Systems Hvorfor skal du ta i bruk Novapoint 19 DCM? Hvilke fordeler er det for deg som prosjekterer Landskap?

Detaljer

Bli med på "leken" om tverrfaglig samspill i infrastrukturprosjekter

Bli med på leken om tverrfaglig samspill i infrastrukturprosjekter Bli med på "leken" om tverrfaglig samspill i infrastrukturprosjekter Marius Sekse BIM Strateg, Miljø og samfunn 1 COWI hvem er vi? COWIgruppen ca. 6 100 medarbeidere 101 faste kontorsteder på fem kontinenter

Detaljer

Ski stasjon 3D i samspill og dialog

Ski stasjon 3D i samspill og dialog Ski stasjon 3D i samspill og dialog Studentseminar BuildingSMART BuildingSMART, UMB 03.04.13 5D 4D 3D 2D HVEM ER JEG? Landskapsarkitekt, utdannet ved UMB 2007-2012 Master: BIM for landskap, fra 2D til

Detaljer

GRUPPE 3 - BYGGING! buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september Overdragelse/! FDV! Prosjektering! detaljfase! Bygging! Prosjektoppstart!

GRUPPE 3 - BYGGING! buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september Overdragelse/! FDV! Prosjektering! detaljfase! Bygging! Prosjektoppstart! GRUPPE 3 - BYGGING! Prosjektoppstart! Prosjektering! tidligfase! Prosjektering! detaljfase! Bygging! Overdragelse/! FDV! Prosjektoppstart! Prosjektering! tidligfase! Prosjektering! detaljfase! Bygging!

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Profesjonelle aktører velger innovative løsninger

Profesjonelle aktører velger innovative løsninger Profesjonelle aktører velger innovative løsninger Mineralull Opplev neste steg innen isolasjon Våre mineralullprodukter med ECOSE Technology! Etter den vellykkede introduksjonen av ECOSE Technology i produktene

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

Kvalitetskrav til løsninger

Kvalitetskrav til løsninger Prosjektoppgaven Kvalitetskrav til løsninger Noen retningslinjer for å styre beslutningene deres finnes i form av hva brukere forlanger av software (og hardware): Brukbarhet. - Produktet skal være selvforklarende

Detaljer

Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast

Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast Foredrag D 8: STIKNINGSGRUNNLAG NYE GRENSER TESTES UT I BJØRVIKA Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast Oversikt fra øst Oversikt fra sør

Detaljer

OpenBIM Fremtidens byggeprosjekter. Fremtidens byggeprosjekter. buildingsmart

OpenBIM Fremtidens byggeprosjekter. Fremtidens byggeprosjekter. buildingsmart Bred støtte fra byggenæringen buildingsmart studentseminar @HIALS:13 + tips om studentoppgaver Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingsmart Norge HIALS, 12. november 2013 Open buildingsmart Norge

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

Ulstein Bridge Vision

Ulstein Bridge Vision Ulstein Bridge Vision DEFINERE FOKUS Ulstein Group og AHO Ulstein Group er et ledende skipsprodusent kjent for grensesprengende eksteriør design på avanserte offshore skip. Som et ledd i en strategi for

Detaljer

Kan glass. produsere strøm? I eksklusivt samarbeid med:

Kan glass. produsere strøm? I eksklusivt samarbeid med: Kan glass produsere strøm? I eksklusivt samarbeid med: 02 Brosjyren inneholder bilder av bygninger som ikke har Soltech Energys produkter installert, men som illustrerer og er til inspirasjon for hva som

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010 Frokostseminarer SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG GIS-BIM Program 08:30 Velkomst og introduksjon til buildingsmart standarder Steen Sunesen, buildingsmart Norge. 08:45 Prosess for GIS-BIM Resultat av utvikling

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D)

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) Bruk av BIM til fremdrift og ressursstyring (4D) Identifikasjon bsnp5 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 -

Detaljer

Arkitektbedriftenes BIM-undersøkelse

Arkitektbedriftenes BIM-undersøkelse Arkitektbedriftenes BIM-undersøkelse 2017 Bakgrunnsinformasjon Arkitektbedriftene i Norge Bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

KÄRCHER FLEET. Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET

KÄRCHER FLEET. Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET KÄRCHER FLEET Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET FULLSTENDIG OVERSIKT GJØR DET LETTERE Å LYKKES Kärcher Fleet er innovativ profesjonell maskinparkadministrasjon

Detaljer