STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD"

Transkript

1 STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD RUUKKI RD PELEVEGG

2 2

3 RD-pelevegg Ekspertise innenfor stål og fundamenteringsløsninger Ruukki er en av de ledende leverandørene av fundamenteringsløsninger i stål i Europa. Hjemmemarkedet vårt omfatter de nordiske landene og områdene rundt Østersjøen, men gjennom vår effektive logistikk er vi også i stand til å levere løsninger for krevende prosjekter andre steder i Europa. Ruukki er din partner med høy fagkompetanse. Løsningene vi tilbyr er konkurransedyktige på pris og teknisk avanserte. De er basert på allsidig ekspertise og ansvarlige driftsprosedyrer. For oss innebærer partnerskap med kunden ikke bare en forpliktelse om høy pålitelighet og rask levering, men også rådgivning for prosjekterings og installasjonsfasen, dersom det skulle være ønskelig. RD -peleveggen er Ruukkis nye støtteveggløsning med utgangspunkt i RD -peler. RD-peleveggen ble spesielt konstruert for utfordrende situasjoner, for eksempel for raskere installasjon av støttevegger og under krevende grunnforhold. Du kan alltid finne den korrekte peledimensjonen og stålkvaliteten fra Ruukkis omfattende serie av RDpeler og stålkvaliteter, noe som gir deg muligheten til å installere en støttevegg eller en fundamentløsning med den beste totaløkonomien for alle grunnforhold og belastningssituasjoner. Ved å velge Ruukkis leveransepakke vil du også oppleve de praktiske fordelene med å få alle andre stålkomponenter, systemer og samlede løsninger for prosjektets fundamenteringsløsninger fra én enkelt leverandør. 3

4 1. RD pelevegg og dens bruksområder Løsningsprinsipp RD-peleveggen er basert på Ruukkis spiralsveisede stålrørspeler og låser som er sveiset på pelen i produksjonslinjen til stålverket. Pelene bores ved bruk av en sentrisk boremetode. Låseseksjonene på stålrørspelene har Ruukki utviklet spesielt for formålet. Dimensjonene på ringborkroner og låseseksjoner som passer til hverandre gjør det mulig å installere RD rørpelevegger ved boring gjennom stein og blokk, og om nødvendig ned i fast fjell. En ringborkrone som er større enn normalt brukes for å bore et hull, som er større enn den ytre diameteren på pelen, i jord, stein og fast fjell. Figur 1. Installasjonsprinsipp for RD rørpelevegg 4

5 Permanente konstruksjoner RD-peleveggen er best egnet for permanente konstruksjoner som krever høy vertikal og horisontal lastbærende kapasitet. RD rørpelevegger kan også installeres på pålitelig måte under krevende forhold, der løsningen innebærer betydelige innsparinger i konstruksjonstid og leverer et sluttresultat med god totaløkonomi. Med RD rørpelevegger kan man også helt slippe behovet for å bygge midlertidige støttevegger. Midlertidige konstruksjoner Som støtteveggkonstruksjon i byggeperioden er RDpeleveggen spesielt godt egnet under kompliserte grunnforhold, hvor bruken av konvensjonelle støttevegger er vanskelig eller umulig. Konstruksjoner med horisontal last RD-peleveggen er en fantastisk løsning for prosjekter som krever en høyere bøyestivhet og styrke enn det som kan oppnås med konvensjonelle spuntvegger. En RD rørpelevegg som bygges ved bruk av RD-peler med stor diameter gir høy bøyestivhet og styrke. Konstruksjoner med vertikal last Hvis pelene blir ført helt ned til fast fjell har RDpeleveggen veldig høy kapasitet til å bære vertikale laster. På denne måten kan konstruksjonen fungere som en horisontalt belastet vegg som er utsatt for jordtrykk og, på samme tid, en fundamentkonst-ruksjon som kan bære høye vertikallaster. 5

6 2. Eksempler på bruksområder Bygning med kjeller RD-peleveggen kan med stor fordel brukes i bygninger med én eller flere kjelleretasjer. I disse prosjektene fungerer RD-peleveggen som en permanent, sammenføyd konstruksjon for vertikale og horisontale laster. Løsningen er kostnadseffektiv, fordi det ikke vil være behov for separate støtteveggkonstruksjoner. RD-peleveggen kan overflatebehandles og bli stående som en eksponert veggkonstruksjon, for eksempel i en parkeringsgarasje i en kjeller uten innvendig veggkledning. 6

7 RD-pelevegg Bygging med en søyleramme RD-peleveggen kan bestå av peler i forskjellig lengde. Enkelte av pelene i RD-peleveggen kan føres ned til fast fjell, for å sikre opptak av horisontalkrefter for den nedre enden av veggkonstruksjonen og for å fungere som fundamentpeler som overfører søylelaster. RDpeleveggen kan også bygge som såkalt kombivegg, med spuntnåler installert mellom RD-pelene ved å ramme dem ved hjelp av slag eller vibrasjon etter at rørpelene er installert. Støttevegg for konstruksjonsperioden RD-peleveggen er en effektiv løsning for støtteveggkonstruksjoner i byggeperioden hvis grunnen inneholder lag som det er vanskelig å trenge igjennom, hvis det kreves at støtteveggen skal ha høy vanntetthet, det er ønskelig å minimalisere antallet avstivernivåer eller hvis støtteveggen skal føres ned til fast fjell. Installasjon av RD rørpelevegger fører normalt til mindre vibrasjon når den føres gjennom kompakte jordlag enn installasjonen av spuntvegger, noe som gjør RDpeleveggen svært godt egnet til installasjon tett inn mot vibrasjonsfølsomme konstruksjoner. Støttevegger med varierende form RD rørpelevegger kan brukes til bygging av veggenheter med ulike geometriske utforminger. Veggene kan for eksempel være sirkulære eller danne vinkler av forskjellige størrelser. Om nødvendig kan RD-peleveggen bestå av peler i ulike dimensjoner. Slik er det mulig å optimalisere konstruksjonen i forhold til de opptredende lastene. 7

8 Utgravinger og konstruksjoner ført ned i fast fjell Dersom bæreevnen i bunnen av støtteveggen, utgravingsnivået eller behovet for vanntetthet krever at støtteveggen må forlenges til sikring i fast fjell eller flere meter ned i morene som inneholder stein og blokk, er det ikke mulig å bruke spuntvegger uten spesialtiltak, slik som forboring, sprenging o.l. En RD rørpelevegg i byggeperioden eller som permanent løsning kan bores ned til ønsket nivå i fast fjell. Fjellet som avgrenses av veggen kan graves ut helt inntil veggen, og på den måten krever konstruksjonsarbeidet mindre plass fordi det ikke er behov for en fjellhylle som støtteveggen hviler på. Landkar for bru RD-peleveggen kan brukes som landkar for bruer. Ved hjelp av RD-peleveggen kan vertikallastene og sidekreftene fra brua og horisontalkreftene fra veifyllingen overføres til grunn og fast fjell på en sikker måte. Bruken av RD-peleveggen som landkar gjør det også mulig å bygge brudekket før det graves ut under. I kombinasjon med for eksempel en metode for å flytte brudekket, vil dette minimere trafikkforstyrrelsene i konstruksjonsfasen. Midlertidige brupilarer RD rørpelevegger kan brukes som midlertidige brupilarer der det opptrer store horisontal laster, slik som støtlaster, under vanskelige grunn- og miljøforhold. En lukket ramme som føres ned i fast fjell kan bygges med en RD rørpelevegg under en midlertidig pilar, og jorden fjernes fra toppdelen for betongutstøping. Konstruksjonen krever ingen egen byggeperiode for støttekonstruksjonen og fundamentet kan bli bygget i trange rom. 8

9 RD-pelevegg Havner og kaianlegg RD rørpelevegger kan brukes til bygging av havner der hvor grunnforholdene er vanskelige. Om nødvendig kan pelene beskyt-tes mot korrosjon, for eksempel med maling. RD-peleveggen kan bygges av Ruukkis kraftige peler i stålkvaliteten S550J2H. Den høye stålkvaliteten gir konstruksjonen stor bøyestivhet i forhold til materialforbruket. Fundamenter for vindmøller RD pelevegger kan brukes til bygging av integrerte fundamenter i tårnkonstruksjoner for off-shore-anlegg. Fundamentering med RD-peleveggen er spesielt godt egnet under forhold hvor installasjon av store monopeler krever helt spesielle tiltak eller, for eksempel, et fundament bygget som en senkkasse med behov for svært store masseutskiftinger. Fundamentering med en RD rørpelevegg gjør det også mulig å bygge vindmøller på grunt vann under alle grunnforhold. Konstruksjoner under grunnvannstanden RD rørpelevegger kan brukes til å etablere vanntette traukonstruksjoner, som for eksempel gjør det mulig å bygge en vei under grunnvannsnivået, uten å senke grunnvannstanden omkring. Hvis RD-pelene forlenges i vanntett utførelse ned i fast fjell er det ikke behov for å forankre fundamentplaten for traukonstruksjonen mot oppdrift. I konstruksjonsperioden kan rørpelene i støtteveggene også brukes som pumpebrønner for å holde byggegropen tørr. 9

10 RD-pelevegg 3. Produkter til RD rørpelevegg Vanntett RD-pelevegg Peler som brukes i RD peleveggen Låsetyper I RD-peleveggen kan det brukes peledimensjoner fra RD170 til RD1200. Pelene blir levert i nøyaktige prosjekterte lengder, og om nødvendig med avfasing. Peledimensjonene som kan brukes i RD-peleveggen er vist i Tabell 1. I RD-peleveggen er pelene forbundet med hverandre gjennom låseseksjoner. Nabopeler er alltid låst til hverandre ved bruk av et par låseseksjoner, en smal og en bred. Det er utviklet to forskjellige låsetyper for RD-peleveggen: Ruukki RM/RF låsestykke, Figur 2, og Ruukki E21 låsestykke, Figur 3. Stålkvalitet i pelene Ruukkis nye RM/RF lås med integrert injeksjonskanal, sikrer både vanntetthet og god kontakt ned mot fjell, uten bruk av separate rør/slanger til tetting. Stålkvalitetene S440J2H og S550J2H, som produseres av Ruukki for konstruksjon av peler, kan brukes i RD rørpelevegger. I rørpelevegger som bruker RD400 eller større peler er det også mulig å bruke stålkvalitetene S355J2H, X60 og X70. Valget av stålkvalitet har en reell innflytelse på den konstruksjonsmessige styrken i rørpeleveggen. Ved å velge en sterkere stålkvalitet, slik som S550J2H, blir det ofte mulig å bruke peler med mindre diameter eller veggtykkelse. Stålkvaliteter som kan brukes er vist i Tabell 1. De kjemiske og mekaniske egenskapene til pelene er vist i Tabell 2. Ruukki RM/RF lås kan benyttes til alle dimensjoner, fra RD170 til RD1200. Ruukki E21 låsen er egnet for dimensjonene RD400 til RD600. Grunnvannstrykk Figur 2. Ruukki RM/RF lås Pel RD170 RD220 RD270 RD320 RD400 RD500 RD550 RD600 RD700 RD750 RD800 RD900 RD1000 RD1200 Bunn av RD-pelevegg i fjell. Tomrom mellom fjell og pel kan tettes ved injeksjon gjennom injeksjonskanaler i RM/RF låser. Figur 3. Ruukki E21 lås. Diameter [mm] 168,3 219,1 273,0 323,9 406,4 508,0 559,0 610,0 711,0 762,0 813,0 914,0 1016,0 1220,0 Veggtykkelse [mm] 8 10 Tilstrekkelig vanntetthet sikres ved å bruke f.eks bitumenbasert tettemiddel 12,5 14, Stålkvalitet Karbonekvivalent Kjemisk sammensetning maks. Mekaniske egenskaper Slagstyrke Stålkvaliteter S355J2H, S440J2H, S550J2H, X60 og X70 Stålkvaliteter S355J2H og S440J2H Stålkvaliteter S440J2H og S550J2H CEV maks. C Mn P S fy min fu A5 min T KV min [%] [%] [%] [%] [%] [MPa] [MPa] [%] [ C] [J] S355J2H 0,45 0,22 1,6 0,03 0, S440J2H 0,39 0,16 1,6 0,02 0, *) S550J2H 0,43 0,12 1,9 0,02 0, *) X60 0,43 0,19 1,75**) 0,03 0, X70 0,43 0,19 2,00**) 0,03 0, **) Manganinnholdet kan økes hvis karboninnholdet reduseres. API 5L/ISO 3183 Tabell 4, Note b. *) Ved veggtykkelser som overstiger 12,5 mm bestemmes slagstyrkeverdiene separat. Tabell 2. Pelenes kjemiske og mekaniske egenskaper. Tabell 1. Peledimensjoner og stålkvaliteter

11 RD-pelevegg 3. Produkter til RD rørpelevegg Vanntett RD-pelevegg Peler som brukes i RD peleveggen Låsetyper I RD-peleveggen kan det brukes peledimensjoner fra RD170 til RD1200. Pelene blir levert i nøyaktige prosjekterte lengder, og om nødvendig med avfasing. Peledimensjonene som kan brukes i RD-peleveggen er vist i Tabell 1. I RD-peleveggen er pelene forbundet med hverandre gjennom låseseksjoner. Nabopeler er alltid låst til hverandre ved bruk av et par låseseksjoner, en smal og en bred. Det er utviklet to forskjellige låsetyper for RD-peleveggen: Ruukki RM/RF låsestykke, Figur 2, og Ruukki E21 låsestykke, Figur 3. Stålkvalitet i pelene Ruukkis nye RM/RF lås med integrert injeksjonskanal, sikrer både vanntetthet og god kontakt ned mot fjell, uten bruk av separate rør/slanger til tetting. Stålkvalitetene S440J2H og S550J2H, som produseres av Ruukki for konstruksjon av peler, kan brukes i RD rørpelevegger. I rørpelevegger som bruker RD400 eller større peler er det også mulig å bruke stålkvalitetene S355J2H, X60 og X70. Valget av stålkvalitet har en reell innflytelse på den konstruksjonsmessige styrken i rørpeleveggen. Ved å velge en sterkere stålkvalitet, slik som S550J2H, blir det ofte mulig å bruke peler med mindre diameter eller veggtykkelse. Stålkvaliteter som kan brukes er vist i Tabell 1. De kjemiske og mekaniske egenskapene til pelene er vist i Tabell 2. Ruukki RM/RF lås kan benyttes til alle dimensjoner, fra RD170 til RD1200. Ruukki E21 låsen er egnet for dimensjonene RD400 til RD600. Grunnvannstrykk Figur 2. Ruukki RM/RF lås Pel RD170 RD220 RD270 RD320 RD400 RD500 RD550 RD600 RD700 RD750 RD800 RD900 RD1000 RD1200 Bunn av RD-pelevegg i fjell. Tomrom mellom fjell og pel kan tettes ved injeksjon gjennom injeksjonskanaler i RM/RF låser. Figur 3. Ruukki E21 lås. Diameter [mm] 168,3 219,1 273,0 323,9 406,4 508,0 559,0 610,0 711,0 762,0 813,0 914,0 1016,0 1220,0 Veggtykkelse [mm] 8 10 Tilstrekkelig vanntetthet sikres ved å bruke f.eks bitumenbasert tettemiddel 12,5 14, Stålkvalitet Karbonekvivalent Kjemisk sammensetning maks. Mekaniske egenskaper Slagstyrke Stålkvaliteter S355J2H, S440J2H, S550J2H, X60 og X70 Stålkvaliteter S355J2H og S440J2H Stålkvaliteter S440J2H og S550J2H CEV maks. C Mn P S fy min fu A5 min T KV min [%] [%] [%] [%] [%] [MPa] [MPa] [%] [ C] [J] S355J2H 0,45 0,22 1,6 0,03 0, S440J2H 0,39 0,16 1,6 0,02 0, *) S550J2H 0,43 0,12 1,9 0,02 0, *) X60 0,43 0,19 1,75**) 0,03 0, X70 0,43 0,19 2,00**) 0,03 0, **) Manganinnholdet kan økes hvis karboninnholdet reduseres. API 5L/ISO 3183 Tabell 4, Note b. *) Ved veggtykkelser som overstiger 12,5 mm bestemmes slagstyrkeverdiene separat. Tabell 2. Pelenes kjemiske og mekaniske egenskaper. Tabell 1. Peledimensjoner og stålkvaliteter

12 4. Prosjektering Generelt RD rørpelevegger kan utformes enten etter konstruksjonsstandardene i Finnish Building Code eller Eurokode. RD-peleveggen blir dimensjonert som en konvensjonell støtteveggkonstruksjon. Hvis RDpeleveggen blir utsatt for betydelige vertikallaster, skal det brukes prosjekterings- og dimensjoneringsregler for pelefundamenter i prosjekteringen. Prosjekteringen krever relevante inngangsdata om følgende: grunnforhold ved veggen og i tilstrekkelig avstand fra den, grunnvannssituasjonen, miljøeffekter og forutsetninger som legges av miljøet, slik som fundamenteringsmetoden for nabokonstruksjoner, størrelsen på og typen av konstruksjon som skal bæres, belastningen og forventet levealder for RD-peleveggen. Ruukkis omfattende utvalg av peledimensjoner og stålkvaliteter danner grunnlag for prosjektering av RD rørpelevegger, slik at det er mulig å utforme en kostnadseffektiv konstruksjon. Peler kan drives gjennom alle jordarter, og om nødvendig forlenges inn i fast fjell. Pelenes avvik i posisjon og kurvatur er små. Geoteknisk og konstruksjonsmessig dimensjonering I forbindelse med dimensjonering av en RD rørpelevegg må det foretas grunnundersøkelser for å avdekke grunnens geotekniske egenskaper og grunnvannsforholdene, slik at jordtrykksbelastningene på de bærende konstruksjonene kan beregnes. Grunnundersøkelsene blir også brukt for å bestemme installasjonsnivået for pelene, slik at pelene kan bestilles kappet i riktige lengder, for å unngå unødig kapp. Hvis rørpeleveggen skal forlenges inn i fast fjell må topografien og kvaliteten på fjelloverflaten bestemmes med et tilstrekkelig antall relevante boringer, for eksempel totalsonderinger. Peler som føres inn i fast fjell bør bores minst 500 mm inn i fjellet, uten hensyn til veggens funksjonsprinsipp. Peler som overfører vertikallaster og peler som utsettes for betydelige momentbelastninger og/eller skjærkrefter i den nedre delen, skal bores inn i fast fjell til en dybde av tre ganger pelediameteren. For peler med diameter over 300 mm blir nødvendig boredybde bestemt i hvert enkelt tilfelle, men boring mer enn mm inn i fast fjell er ikke nødvendig i normal nordisk berggrunn. Hvis RD-peleveggen blir prosjektert som en støttekonstruksjon i henhold til Eurokodene, er utformings- og dimensjoneringsprinsippene i EN , Section 9, ivaretatt. Hvis RD-peleveggen fungerer som fundament for et bygg må den vertikale likevekten kontrolleres i henhold til prinsippene i EN , Section 7. Når den er installert i fast fjell er den geotekniske bæreevnen til rørpeleveggen høyere enn styrken i veggkonstruksjonen. En RD rørpelevegg kan dimensjoneres som en stålkonstruksjon eller som en samvirkekonstruksjon av stål og betong. Hvis rørpeleveggen utsettes for normal belastning i tillegg til bøyemoment, skal rørpeleveggen dimensjoneres for den samlede belastningen. Korrosjonen på stålpeler må vurderes hvis det dreier seg om langtids og permanente konstruksjoner, dersom pelene ikke er beskyttet mot korrosjon. Tabell 3 viser enkelte tverrsnittsegenskaper og bøyemomentkapsiteter for RD rørpelevegger uten korrosjonsmonn. Et dimensjoneringsprogram for kombivegger kan lastes ned fra Ruukkis hjemmesider, og det gjør det også mulig å beregne bøyestivheten og momentkapasiteten for veggen som en stålkonstruksjon med ulike korrosjonsmonn. Tekla komponenter kan også lastes ned fra Ruukkis hjemmesider (Design Toolbox) for dimensjonering av RD-pelevegg. 12

13 RD-pelevegg RD rørpelevegg RD170 RD220 RD270 RD320 RD400 RD500 RD600 RD700 RD800 RD400 RD500 RD600 D [mm] pel t [mm] Vekt [kg/m 2 ] Tverrsnittsegenskaper og bøyemomentkapasitet i RD rørpelevegg, korrosjon 0 mm b [mm] W el [cm 3 /m] EI [knm 2 /m] S355J2H M el [knm/m] S440J2H M el [knm/m] S550J2H M el [knm/m] Lås type Ruukki RM/RF 168,3 10,0 228, ,3 12,5 267, ,1 10,0 232, ,1 12,5 274, ,0 10,0 234, ,0 12,5 280, ,9 10,0 235, ,9 12,5 283, ,4 8,0 197, ,4 10,0 237, ,4 12,5 288, ,0 10,0 239, ,0 12,5 291, ,0 14,2 327, ,0 10,0 240, ,0 12,5 294, ,0 14,2 330, ,0 16,0 368, ,0 10,0 241, ,0 12,5 296, ,0 14,2 333, ,0 16,0 372, ,0 10,0 241, ,0 12,5 297, ,0 14,2 335, ,0 16,0 374, Lås type Ruukki E21 406,4 8,0 190, ,4 10,0 228, ,4 12,5 275, ,0 10,0 231, ,0 12,5 280, ,0 14,2 314, ,0 10,0 233, ,0 12,5 284, ,0 14,2 319, ,0 16,0 355, BREDDE Søyle b Tabell 3. Tverrsnittsegenskaper og bøyemomentkapasitet i RD rørpelevegg. 13

14 RD-pelevegg Vanntetthet og grunnvannshåndtering konvensjonelle spuntvegger er det ofte vanskelig å oppnå tilfredsstillende vanntetting av den nedre delen av veggen uten en betongpute og/eller injisering av grunnen og fjellet, fordi støtteveggen ikke kan forlenges slik at den følger fjelloverflaten så tett at det ikke vil strømme vann langs fjelloverflaten under veggen. Tettheten i RD-peleveggen er vanligvis tilstrekkelig, og under enkelte forhold er veggen nesten vanntett uten noen spesielle tiltak. Tettheten i RD-peleveggen er imidlertid sterkt avhengig av jordmassenes egenskaper. Generelt kan det sies at ved lav vanngjennomtrengelighet i jorden (finkornede jordarter) og moderat vanntrykksdifferanse gjennom veggen (<50 til 80 kpa), vil vannmengden som trenger gjennom låsen være ubetydelig. Når vanntrykksdifferansen øker og jordmassene er svært permeable, øker sannsynligheten for lekkasje gjennom låsene. Som resultat av installasjonsmetoden blir ikke låseseksjonene utsatt for spenninger av betydning under installasjonen, og det dannes ikke noen lekkasjepunkter i dem som følge av deformasjoner. Når pelene i RD-peleveggen forlenges ned i fast fjell blokkerer de den direkte strømningsveien for vann gjennom den nedre enden av veggen, noe som fører til betydelig reduksjon i, eller fullstendig forhindrer, inntrengingen av vann til innsiden av veggen. Når RDpeleveggen forlenges ned i fast fjell kan det sikres vanntette forhold i den nedre enden av veggen, om nødvendig ved å injisere rommet mellom pelene og fjelloverflaten. Når det brukes en RD rørpelevegg og utgravingen ikke foretas helt ned til fjelloverflaten, er det mulig å bygge en betongpute i overgangen mellom veggen og det faste fjellet. Om nødvendig kan grunnvannstrømmen langs fjelloverflaten forhindres ved å tette fjellet under støtteveggen ved injisering gjennom pelerørene. Om nødvendig kan vanntettheten i RD-peleveggen forbedres ved at den på stedet påføres et varmt, bitumenbasert tetningsmiddel på den bredeste låseseksjonen, Figur 4a. En mer effektiv måte er å bruke et tetningsmiddel som ekspanderer når det kommer i kontakt med vann. Vanntettheten kan også forbedres ved å injisere området inn mot låsen bak veggen, Figur 4b. Vanntetting under gravenivå kan også forbedres for eksempel ved å benytte injeksjonsrør inne i RD-pelene, til injeksjon for eksempel av sprekker i underliggende fjellmasser. Det kan benyttes bentonitt eller sementbaserte tettemidler. Hvis nødvendig kan injeksjonsrør/slanger også festes til pelerørene før installasjon av peleveggen. Dette er mulig for E21 låsene som ikke har egne injeksjonskanaler, og det vil kunne bidra til å sikre god kontakt mellom pelevegg og fjell, samt vanntetthet. a b Hvis de nedre endene av pelene av RD-peleveggen er åpne kan de, om nødvendig, brukes som pumpebrønner for å senke grunnvannsnivået. Den beste vanntettheten som er mulig for RD-peleveggen kan oppnås ved å lukke rommet mellom låseseksjonen og rørpelen med sveising etter at utgravingen er fullført, Figur 4c. Dersom lekkasjen gjennom låseseksjonen er til hinder for å lukke låseseksjonen ved sveising kan det sveises inn et flattstål foran låsen, Figur 4d. Injisering Injeksjonskanalen til Ruukki RF låsen kan benyttes til å injisere bunnen av RD-peleveggen. Den tillater injeksjon av området under endene av låsene. Ved evt å koble på / feste og forbinde horisontale injeksjonskanaler i bunnen, festet og koblet til for eksempel RF-låsen, kan vanntetthet rundt hele peleenden sikres. Graden av vanntetthet i den nedre delen av RD-peleveggen avhenger i stor grad av grunnvannsforholdene og permeabiliteten i fjellet og jordlaget som ligger direkte mot fjelloverflaten. Med a siden av RD-peleveggen som ikke graves vekk. Det kan gjøres ved boring eller ramming/vibrering/pressing av injeksjonsrør bak pelerørene eller låsene som skissert på figur 5. Ulike typer av etterinjeksjon kan også utføres på den b c d Figur 4. Forbedring av vanntetthet i en RD rørpelevegg med et tetningsmiddel (Figur a) eller en injiseringsstøp (Figur b), og sikring av vanntetthet ved sveising (Figurene c og d). 14 Figur 5. Injisering bak RD -peleveggen. 15

15 RD-pelevegg Vanntetthet og grunnvannshåndtering konvensjonelle spuntvegger er det ofte vanskelig å oppnå tilfredsstillende vanntetting av den nedre delen av veggen uten en betongpute og/eller injisering av grunnen og fjellet, fordi støtteveggen ikke kan forlenges slik at den følger fjelloverflaten så tett at det ikke vil strømme vann langs fjelloverflaten under veggen. Tettheten i RD-peleveggen er vanligvis tilstrekkelig, og under enkelte forhold er veggen nesten vanntett uten noen spesielle tiltak. Tettheten i RD-peleveggen er imidlertid sterkt avhengig av jordmassenes egenskaper. Generelt kan det sies at ved lav vanngjennomtrengelighet i jorden (finkornede jordarter) og moderat vanntrykksdifferanse gjennom veggen (<50 til 80 kpa), vil vannmengden som trenger gjennom låsen være ubetydelig. Når vanntrykksdifferansen øker og jordmassene er svært permeable, øker sannsynligheten for lekkasje gjennom låsene. Som resultat av installasjonsmetoden blir ikke låseseksjonene utsatt for spenninger av betydning under installasjonen, og det dannes ikke noen lekkasjepunkter i dem som følge av deformasjoner. Når pelene i RD-peleveggen forlenges ned i fast fjell blokkerer de den direkte strømningsveien for vann gjennom den nedre enden av veggen, noe som fører til betydelig reduksjon i, eller fullstendig forhindrer, inntrengingen av vann til innsiden av veggen. Når RDpeleveggen forlenges ned i fast fjell kan det sikres vanntette forhold i den nedre enden av veggen, om nødvendig ved å injisere rommet mellom pelene og fjelloverflaten. Når det brukes en RD rørpelevegg og utgravingen ikke foretas helt ned til fjelloverflaten, er det mulig å bygge en betongpute i overgangen mellom veggen og det faste fjellet. Om nødvendig kan grunnvannstrømmen langs fjelloverflaten forhindres ved å tette fjellet under støtteveggen ved injisering gjennom pelerørene. Om nødvendig kan vanntettheten i RD-peleveggen forbedres ved at den på stedet påføres et varmt, bitumenbasert tetningsmiddel på den bredeste låseseksjonen, Figur 4a. En mer effektiv måte er å bruke et tetningsmiddel som ekspanderer når det kommer i kontakt med vann. Vanntettheten kan også forbedres ved å injisere området inn mot låsen bak veggen, Figur 4b. Vanntetting under gravenivå kan også forbedres for eksempel ved å benytte injeksjonsrør inne i RD-pelene, til injeksjon for eksempel av sprekker i underliggende fjellmasser. Det kan benyttes bentonitt eller sementbaserte tettemidler. Hvis nødvendig kan injeksjonsrør/slanger også festes til pelerørene før installasjon av peleveggen. Dette er mulig for E21 låsene som ikke har egne injeksjonskanaler, og det vil kunne bidra til å sikre god kontakt mellom pelevegg og fjell, samt vanntetthet. a b Hvis de nedre endene av pelene av RD-peleveggen er åpne kan de, om nødvendig, brukes som pumpebrønner for å senke grunnvannsnivået. Den beste vanntettheten som er mulig for RD-peleveggen kan oppnås ved å lukke rommet mellom låseseksjonen og rørpelen med sveising etter at utgravingen er fullført, Figur 4c. Dersom lekkasjen gjennom låseseksjonen er til hinder for å lukke låseseksjonen ved sveising kan det sveises inn et flattstål foran låsen, Figur 4d. Injisering Injeksjonskanalen til Ruukki RF låsen kan benyttes til å injisere bunnen av RD-peleveggen. Den tillater injeksjon av området under endene av låsene. Ved evt å koble på / feste og forbinde horisontale injeksjonskanaler i bunnen, festet og koblet til for eksempel RF-låsen, kan vanntetthet rundt hele peleenden sikres. Graden av vanntetthet i den nedre delen av RD-peleveggen avhenger i stor grad av grunnvannsforholdene og permeabiliteten i fjellet og jordlaget som ligger direkte mot fjelloverflaten. Med a siden av RD-peleveggen som ikke graves vekk. Det kan gjøres ved boring eller ramming/vibrering/pressing av injeksjonsrør bak pelerørene eller låsene som skissert på figur 5. Ulike typer av etterinjeksjon kan også utføres på den b c d Figur 4. Forbedring av vanntetthet i en RD rørpelevegg med et tetningsmiddel (Figur a) eller en injiseringsstøp (Figur b), og sikring av vanntetthet ved sveising (Figurene c og d). 14 Figur 5. Injisering bak RD -peleveggen. 15

16 Bæring av RD rørpelevegger Den nedre enden av en RD rørpelevegg kan bæres mot fast fjell ved å bore alle eller enkelte av pelene inn i fjell. Den nedre enden kan også bæres i fast fjell ved å bore separate forankringer, fjelldybler eller mindre borede peler gjennom pelerørene og inn i fast fjell. Når pelene er installert i fjell er det normalt ikke nødvendig med en egen betongpute for å støtte den nedre enden av veggen. Hvis RD-peleveggen ikke er forlenget inn i fast fjell må den bæres av passivt jordtrykk, som en konvensjonell støtteveggkonstruksjon. På grunn av den høye bøyestivheten i RD rørpeleveggen kan avstanden mellom avstivningsnivåene gjøres større, sammenlignet med f.eks. en spuntvegg. Ved å forlenge RD-peleveggen tilstrekkelig langt inn i fast fjell og, om nødvendig, injisere bak låseseksjonene, kan man oppnå at støtteveggen delvis fungerer som en mastekonstruksjon med høy bøyestivhet, og det reduserer behovet for avstivningsnivåer. RD-peleveggen kan avstives med innvendige eller utvendige støtter. RD peleveggkonstruksjonen kan støttes innvendig hvis den motstående RD-peleveggen eller andre konstruksjoner med nødvendig styrke er tilstrekkelig nær. I permanente konstruksjoner kan for eksempel en grunnplate, etasjeskillerne i et bygg eller dekkekonstruksjonen over en grøft fungere som horisontale avstivninger. RD-peleveggen kan avstives utvendig med jordankre eller fjellbolter, eller med strekkstag festet til forankringsplater, som for andre støtteveggkonstruksjoner. Hvis det er behov for utvendig avstivning kan det installeres strekkankre gjennom låseseksjonene i RD-peleveggen, dersom diameteren i hullet som kreves for ankerstaget ikke er større enn 60 mm med låsetypen RM/RF eller 90 mm med låsetypen E21. Hvis det er behov for et større hull for ankerstaget skal staget installeres gjennom en pel. Hvis avstivningsnivået kan plasseres i den øvre enden av RD-peleveggen er det mulig å lage en separat konsollkonstruksjon for å unngå å lage hull for stagene i pelene. Massefortrengning inntil RD -peleveggen Massefortrengning nær RD-pelevegger avhenger i første rekke av jordartsegenskapene, men også av boresystemet, utførelsen av borearbeidet og låsetypen. RD rørpelevegg installeres ved bruk av ringborkroner med diameter større enn pelen, slik at det teoretisk sett blir et tomt rom på utsiden av pelene. Størrelsen på det tomme rommet avhenger av peledimensjonen som brukes og låsetypen. 16

17 RD-pelevegg som skal følges nøye eller foreta en pilotinstallasjon før veggen installeres, for å få et pålitelig anslag av setningene. Utforminger, skjøter og toleranser De nødvendige vinkelendringene RD-peleveggens vegglinje fremkommer ved å sveise fast låseseksjonene i ønsket vinkel, Figur 6. Låseseksjonene som er sveiset på linje med hverandre på motsatte sider av pelen tillater ikke avvik fra en rett vegglinje. Vinkelendringer oppnås ved å sveise på låseseksjonene i den ønskede vinkelen. I kompakte friksjonsmasser vil jordforskyvningen inntil RD-peleveggen være liten. Hvis det brukes trykkluftspyling under boringen vil det tomme rommet som skapes av den overdimensjonerte ringborkronen bli delvis eller helt fylt med borkaks. Hvis målsettingen er å minimere jordforskyvninger bør det bare brukes trykkluft og slagkraft i en slik utstrekning at spylearbeider og boring kan foregå med hensiktsmessig fremdrift. I løse friksjonsmasser, oppfylt grunn og bløte kohesive jordarter kan det inntreffe setninger i umiddelbar nærhet til veggen. Setningen kan være forårsaket av at tomrom i grunnen inntil veggen blir fylt opp. Den kan også skyldes at trykkluft slipper igjennom til utsiden av pelen og fører til at jordlagene blir løsnet opp og forstyrret. Merkbare setninger kan inntreffe innenfor en halv pelelengde fra vegglinjen. Størrelsen på setningene avhenger i stor grad av jordarten. For å redusere setningene til et minimum anbefales det å bruke låsetypen RM/RF og et boresystem som i minst mulig grad lar trykkluft slippe ut i jorden omkring pelen. Setning i kohesive jordarter kan unngås med en teknikk hvor jordlagene blir penetrert ved å presse eller vibrere det åpne pelerøret ned til bunnen av de bløte jordlagene med en variabel frekvensvibrator. Deretter fortsetter installasjon ved boring. Denne teknikken forutsetter bruk av såkalt integrert ringborkrone. Når det installeres en mikropelevegg (RD170-RD270) kan det brukes en vanndrevet hammer med såkalt ekstern spyling, som innebærer at tomrommet fylles med borkaks slik at jordforskyvningen blir liten. På steder som er følsomme for setninger og forskyvninger, hvor setningsutviklingen må føles med spesiell oppmerksomhet, anbefales det å starte arbeidet med å foreta tester i en viss avstand fra konstruksjonene Den teoretiske byggelengden for en rørpelevegg er vist Tabell 3. Den virkelige byggebredden vil imidlertid variere noe, som følge av deformasjon under installasjon, urundhet i pelerørene og bevegelighet i låseseksjonene. Den gjennomsnittlige bredden på et par låseseksjoner av typen Ruukki RM/RF i inngrep er 64 mm og toleransen er ±4 mm, mens med Ruukki E21 er de respektive verdiene 96 mm og ca. ±3 mm. I henhold til standard SFS-EN er toleransen på ovalitet for et konstruksjonsrør 2 % av rørets utvendige diameter. På spesialbestilling kan imidlertid toleransen på urundhet for spiralsveisede peler ( RD400) med låser gjøres mindre. Størrelsen på toleransene på tvers av veggen blir mest påvirket av endringer i posisjon under installasjon. Disse posisjonsendringene kan begrenses ved bruk av en styringsramme med tilstrekkelig stivhet i forhold til peledimensjonen, som pelene installeres gjennom. I prosjekteringsarbeidet må det tas hensyn til veggtoleranser så vel som installasjonstoleranser. Under prosjektering og utførelse av vegglinjener, må det spesielt tas hensyn til toleranser dersom veggene inkluderer rammesøyler. Som en regel bør gjennomføringen av installasjonen og installasjonssekvensen vurderes allerede i prosjekteringsfasen for veggen, med det formål å holde Figur 6. Eksempler på konstruksjon av en 90 graders vinkel i en RD rørpelevegg. 17

18 antall veggender som skal sammenføyes på et minimum. Data som kommer ut av prosjekteringen er vist i Figur 11 på side 23. På grunn av veggens toleranser i lengderetning, er utførelsen av en lukket vegg, dvs. en vegg hvor den siste pelen danner en låsing med den første pelen, vanskelig. Den nøyaktige avstanden mellom pelene i en lukket vegg er ikke kjent før andre faser i installasjonen er blitt fullført. Sammenføyning av veggendene kan foretas ved overlapping av endepelene, Figur 7. Peler med mindre diameter brukes for å lage overlappingen. Antallet overlappede peler kan være én eller flere, og pelene kan sveises sammen i overlappingspunktet. Veggender kan også overlappes ved bruk av en pel som ikke har noen låseseksjon, men som har en ringborkrone i normal størrelse. Pelen blir plassert på den ikke utgravede siden av veggen og den støttes av installerte veggpeler, Figur 8. For å sikre vanntetthet i overlappingsløsninger kan det være nødvendig å injisere jorden omkring skjøtene. Det anbefales å ta hensyn til endeskjøtene og RD-pelene som kreves for å lage dem allerede under prosjekteringsfasen for RD-peleveggen. Spesielt må det legges vekt på vertikaliteten til pelen i veggen dersom veggen skal bygges som en lukket konstruksjon. Hvis veggendene ikke skal knyttes sammen med andre konstruksjoner eller hvis vertikaliteten av annen årsak ikke er viktig, skal normale installasjonstoleranser for borede peler følges under installasjonen. RD-peleveggen kan kobles til en spuntvegg hvis denne har låseseksjoner som passer inn i RD-peleveggens låseseksjoner. Hvis veggenes låseseksjoner er forskjellige må det brukes et sammenkoblingsprofil for å koble sammen de ulike låsetypene. Når en spuntvegg utvides med en RD rørpelevegg, gjøres sammenkoblingen med en bred låseseksjon som er festet på RD-pelen. Når en RDpelevegg utvides med en spuntvegg, blir det festet en smal låseseksjon på RD-pelen. Overflatebehandlinger og belegg Pelene til en RD rørpelevegg kan leveres med korrosjonsbeskyttelse, Figur 9. Korrosjonsbeskyttelsen består av et beskyttende malingssystem i henhold til standard EN ISO Klargjøring av overflaten, påføringen og overvåkning av maling så vel som tester på belegget blir foretatt i henhold til standard EN ISO Låseseksjonene og eventuelle spuntnåler i Kombiveg-gen vil også bli malt for korrosjonsbeskyttelse. Hvis det blir foretatt beskyttelsesmaling før installasjon kan den malte overfla-ten bli skadet under installasjonen, avhengig av forholdene på stedet. En RD rørpelevegg kan om nødvendig utstyres med forskjellige typer belegg. Innvendig varmeisolasjon kan legges på, for eksempel i form av polyuretanskum. Konstruksjoner som krever fullstendig vanntetting kan eksempelvis påføres sprøytebetong, i tillegg til montering av et vertikalt dreneringssystem ved låseseksjonene. Når RD-peleveggen brukes som bærende konstruksjon som kan bli utsatt for brannlast, slik som i en underjordisk parkeringsgarasje, må lover og bestemmelser knyttet til brannsikring følges i prosjektering og utførelse av en slik konstruksjon. Figur 7. Sammenkobling av veggender med overlapping. Stål Primer Overflatemaling Figur 8. Sammenkobling av veggender med en løs pel.. Figur 9. Overflatebehandling av en RD rørpelevegg med maling. 18

19 19

20 5. Installasjon Ringborkroner RD rørpelevegger installeres ved bruk av en sentrisk boremetode som benytter ringborkroner med en større diameter en standard borkroner. Ringborkronene borer et hull som er større enn pelen, slik at det også blir plass til pelens låser. Anbefalte diametre for ringborkroner for ulike peler og låsestykker er vist i Tabell 4. Det er to hovedtyper av ringborkroner: en enkel type som ikke er festet til slagskoen, og en type som er integrert i den. Begge typene kan brukes til RD-peleveggen. Ringborkronen og slagskoen vil forbli deler av pelens bærende konstruksjon, noe som innebærer at de må være i stand til å ta de belast-ningene de blir utsatt for. Installasjonsutstyr Installasjonen av en RD rørpelevegg stiller ingen spesielle krav til installasjonsutstyret, noe som innebærer at det vanligvis kan brukes normalt peleboringsutstyr. Det må imidlertid sørges for at klammeanordningen og andre deler av utstyret kan håndtere låseseksjonene som er sveiset fast på sidene av pelene. Det anbefales at klammeanordningen har en støtte som ligger an mot låseseksjonene, for å forhindre at pelen roterer under installasjonen. Mot skrånende fast fjell anbefales det å installere pelene i en RD rørpelevegg i den retning fjelloverflaten stiger, slik at låseseksjonene kan bli forlenget nær spissen av pelerøret. Hvis det antas at fjelloverflaten faller av i installasjonsretningen, og en pel må settes dypere enn den foregående, må ikke den brede låseseksjonen strekke seg helt til spissen av pelen, Figur 10. Hvis en bred låseseksjon går helt til spissen av en pel, kommer den i konflikt med ringborkronen på den foregående pelen, slik at det ikke blir mulig å installere den dypere enn den foregående pelen. I de tilfelle hvor stilles krav til vanntetthet i den nedre delen av en rørpelevegg må låseseksjonene gå så langt ned mot spissen som mulig. Hvis det, for eksempel, er ønskelig å installere en pel 3 meter dypere enn den foregående, må låseseksjonen avsluttes minst tre meter fra pelespissen, Figur 10. Ettersom dette krever at installasjonen av de første 3 meter av pelen må gjøres uten at den er koblet til den foregående pelen gjennom låseseksjonen, anbefales det å bruke en installasjonsramme for å holde pelene på linje Ved å bruke lengst mulige peleseksjoner, for å få minst mulig skjøtesveising, forenkles installasjonen av rørpeleveggen. Installasjon En RD rørpelevegg kan enten installeres i retning av vegglinjen ved å rygge boreriggen, eller fra siden, avhengig av utstyret som brukes. Veggen kan installeres fra begge sider og i begge retninger. Installasjonen skal imidlertid alltid gjøres slik at det er en smal låseseksjon på den siden som peker i installasjonsretningen. Den første pelen i en RD rørpelevegg må ikke ha en bred låseseksjon. Installasjonen kan også starte fra midten av veggen eller fra et hjørne, ved å bruke en pel som er påsveiset to like låseseksjoner av den smale typen. Når en RD-pel treffer stor stein, blokk eller fjell reduseres nedtrekkskraften og rotasjonen økes. Det reduserer tendensen til at pelen endrer retning under boring, samtidig som spenningene på låsene reduseres og friksjonen holdes lav. Figur 10. Avslutning av låseseksjon når det er ønskelig å installere en pel på et lavere nivå enn den foregående. 20

Bygg sterkere med RRs og RDs stålpeler med høy ytelse.

Bygg sterkere med RRs og RDs stålpeler med høy ytelse. Bygg sterkere med RRs og RDs stålpeler med høy ytelse. Bygg sterkere på enda sterkere grunn. Industristandarden blir sterkere. Ruukkis RRs- og RDs-peler inneholder nå enda sterkere S550J2H høystyrkestål.

Detaljer

www.ruukki.no/infra peler for forhold Ruukki RD OG RDs peler

www.ruukki.no/infra peler for forhold Ruukki RD OG RDs peler www.ruukki.no/infra Borede peler for krevende forhold Ruukki RD OG RDs peler Vår virksomhet kombinerer ekspertise innen stål og fundamentering Ruukki er en av de ledende leverandørene av stålfundamenter

Detaljer

Fremtiden skal bygges på solide fundamenter

Fremtiden skal bygges på solide fundamenter Fremtiden skal bygges på solide fundamenter www.ruukki.no/infra Ruukki leverte stålkonstruksjonene til gangbrua Ypsilon i Drammen, og monterte brutårnet og dekket. Eksperter på stål og fundamentkonstruksjoner

Detaljer

www.ruukki.no/infra En pålitelig og allsidig løsning RUUKKI RR og RRs peler

www.ruukki.no/infra En pålitelig og allsidig løsning RUUKKI RR og RRs peler www.ruukki.no/infra En pålitelig og allsidig løsning for pelefundamenter RUUKKI RR og RRs peler Vår virksomhet kombinerer ekspertise innen stål og fundamentering Ruukki er en av de ledende leverandørene

Detaljer

Ruukki peledag 20 mars 2014. www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL 17/03/2014

Ruukki peledag 20 mars 2014. www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL 17/03/2014 Ruukki peledag 20 mars 2014 1 www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL 17/03/2014 CE-merking Sertifikat utstedes av et kontrollorgan etter en innledende inspeksjon av produsentens anlegg og system for

Detaljer

Grove stålrørspeler for fundamentering

Grove stålrørspeler for fundamentering Grove stålrørspeler for fundamentering Ruukki leverer metallbaserte komponenter, systemer og totalløsninger til byggevirksomhet og til verkstedsindustrien. Selskapet har et bredt produkt- og tjenestetilbud

Detaljer

www.ruukki.no/infra Jan Andreassen

www.ruukki.no/infra Jan Andreassen www.ruukki.no/infra Jan Andreassen Ruukki peledag 7 februar 2013 www.ruukki.no/infra Jan Andreassen 1 februar 2013 Ruukki`s peledager Temadag i 2005, 2006, 2007 NGM 2008 Sandefjord - RD peler Peledag

Detaljer

Vurdering av deformasjoner knyttet til byggegroper

Vurdering av deformasjoner knyttet til byggegroper Vurdering av deformasjoner knyttet til byggegroper Delprosjekt 1+2 Kjell Karlsrud, Jenny Langford, Einar John Lande og Gunvor Baardvik, NGI 2014-11-12 Fagdag 2015-11-26 1 Hva rapporten omfatter Hva kan

Detaljer

Grunnforsterkning - Jetpeler 1. 2. november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord

Grunnforsterkning - Jetpeler 1. 2. november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord Grunnforsterkning - Jetpeler 1. 2. november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord Siv.ing. geoteknikk Knut Erik Lier kelier@jetgrunn.no Jetgrunn AS w w w. j et g r u n n. n o Innhold 1. Utvikling av metoden

Detaljer

State of the art Boreteknikk

State of the art Boreteknikk State of the art Boreteknikk Arne Schram Simonsen, Multiconsult og Geir Veslegard, Hallingdal Bergboring 2014-01-15 1 Metode for boring med støttevæske uten rør i løsmasser og berg med moderat trykkstyrke

Detaljer

RD-peler. Dimensjonering og installasjon av borede RD-peler

RD-peler. Dimensjonering og installasjon av borede RD-peler RD-peler Dimensjonering og installasjon av borede RD-peler Oppdatert September 2009 1. Generelt Denne håndboken behandler borede RD-peler og er tilpasset Peleveiledningen 2005. RD-pelen er en boret stålrørspel

Detaljer

Effekter av boring og forslag til forbedrede prosedyrer og metoder

Effekter av boring og forslag til forbedrede prosedyrer og metoder Effekter av boring og forslag til forbedrede prosedyrer og metoder BegrensSkade Delprosjekt 3 og 4 Einar John Lande, Landfundamentering, NGI 1 Agenda Effekter av boring Feltforsøk stagboring i leire Oppfølging

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

1 Innledning. 2 Grunnlag. 3 Grunnforhold

1 Innledning. 2 Grunnlag. 3 Grunnforhold 1 Innledning Arkiplan/Asplan Viak utarbeider regulering av området ved Trondheim sentralstasjon hvor det planlegges ny bussterminal, nye boliger og nye kontorlokaler. Multiconsult ASA er engasjert av Arkiplan

Detaljer

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! 1 INNHOLD 3 Innledning 4 Fasade 5 Ensidig Redi Støttemur 6 Tosidig Redi Støttemur / Redi Topplate 7 Redi Portstolpe

Detaljer

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Geir Udahl Konstruksjonssjef Contiga Agenda DCL/DCM Modellering Resultater DCL vs DCM Vurdering mhp. prefab DCL Duktiltetsfaktoren q settes til 1,5 slik

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

Nytt hovedkontor for DnB NOR i Bjørvika

Nytt hovedkontor for DnB NOR i Bjørvika Nytt hovedkontor for DnB NOR i Bjørvika Fundamentering på grove borede stålrørspeler - RD-peler Stålpeledagene Ruukki 2010 Arne T. Eigeland og Andreas Berger Multiconsult AS Innhold Prosjektinformasjon

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

RIG 01, Geoteknisk rapport

RIG 01, Geoteknisk rapport IDD SKOLE RIG 01, Geoteknisk rapport Side 1 av 13 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 3 GRUNNFORHOLD... 4 3.1 Topografi... 4 3.2 Dybde til fjell... 5 3.3 Løsmasser... 5 3.4 Grunnvannstand...

Detaljer

Velkommen til Peledag 4-5 april 2011 Oslo - Trondheim

Velkommen til Peledag 4-5 april 2011 Oslo - Trondheim Velkommen til Peledag 4-5 april 2011 Oslo - Trondheim 21.Mars 2011 www.ruukki.com Jan Andreassen Kort om Ruukki Construction Engineering Metals Efficient, time saving steel construction solutions Fully-assembled

Detaljer

Dimensjonering av RD peler

Dimensjonering av RD peler Dimensjonering av RD peler RD produkt lansering Oslo 28.04.2009 04.05.2009 www.ruukki.com Harald Ihler RD-peler Dimensjonering Geoteknisk dimensjonering, feks ved refundamentering: Grunnundersøkelser Opplysninger

Detaljer

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Veiledning gjennom det greske alfabetet regelverket Astri Eggen, NGI 19 1 Agenda Regelverket peler Viktig standarder og viktige punkt i standardene Eksempler

Detaljer

1 19/03/2014 www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL

1 19/03/2014 www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL 1 19/03/2014 www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL 2 19/03/2014 www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL Ruukki peledag 20 mars 2014 3 www.ruukki.no/infra Jan Andreassen EXTERNAL 19/03/2014 Ruukki

Detaljer

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil recostal type RSH Eurokode 2 Geometrisk utformet trapesskjøt recostal trapesprofil møter de høyeste kravene gjeldende fortanning/skjærkraft I.h.h.t Eurokode 2 direktivene. Skjøtejernskassetter med trapesprofil

Detaljer

Metall Waterstop type ACE

Metall Waterstop type ACE Metall Waterstop type ACE Tekniske detaljer Contaflexactiv utvendig hjørneløsning contaflex Bentoseal innvendig tettingsmasse hjørneløsning contaflexactiv utvendig hjørneprofil for overgang dekke/vegg

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Finja Betong. Grenseløs

Finja Betong. Grenseløs Mur Finja Betong Grenseløs Grenseløs Grenseløs er et fleksibelt og lettmontert mursystem av blokker, søyler og murlokk av betong. Muren bygger du stabilt og enkelt der du ønsker det. Blokkene er hule,

Detaljer

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING 6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING (9) Fundamentering- pelehoder www.betong.net Øystein Løset, Torgeir Steen, Dr. Techn Olav Olsen 2 KORT OM MEG SELV > 1974 NTH Bygg, betong og statikk > ->1988

Detaljer

GUIDE: DESTRUKTIV TEST AV ELEKTROMUFFESVEIS

GUIDE: DESTRUKTIV TEST AV ELEKTROMUFFESVEIS GUIDE: DESTRUKTIV TEST AV ELEKTROMUFFESVEIS HVA ER EN DESTRUKTIV TEST AV ELEKTROMUFFESVEIS? En destruktiv test av elektromuffesveis er en enkel, rask og ikke minst pålitelig metode for å kvalitetssikre

Detaljer

Åsmoen -Jessheim, Ullensaker Geotekniske vurderinger med dokumentasjon fra grunnundersøkelser

Åsmoen -Jessheim, Ullensaker Geotekniske vurderinger med dokumentasjon fra grunnundersøkelser Side 1 av 14 Skanska Teknikk Konstruksjonsavdelingen Geoteknisk Rapport Utarbeidet av: Dato: Svein Torsøe 12.08.2016 Kontrollert av: Pernille Rognlien 0 Revisjon: Åsmoen -Jessheim, Ullensaker Geotekniske

Detaljer

NOTAT. 1. Generelt. 2. Geoteknisk kategori og -konsekvensklasse GS-BRU, NUMEDALEN. FUNDAMENTERING

NOTAT. 1. Generelt. 2. Geoteknisk kategori og -konsekvensklasse GS-BRU, NUMEDALEN. FUNDAMENTERING NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350003526, GS-bru, Numedalen Statens vegvesen, Region Nord G-not-001 Kjetil Løding, Statens vegvesen, Region Nord Fra Kopi Morten Tveit Knut Gjerding-Smith, Haug og Blom-Bakke

Detaljer

7.0 Enkel konstruksjon. 7.1 Bukke-konstruksjon (planlegging og levering) 7.2 Lydisolert fastpunkt. 7.3 Retningslinjer for bukke-konstruksjon

7.0 Enkel konstruksjon. 7.1 Bukke-konstruksjon (planlegging og levering) 7.2 Lydisolert fastpunkt. 7.3 Retningslinjer for bukke-konstruksjon Produkter 7.0 Enkel konstruksjon 7.1 Bukke-konstruksjon (planlegging og levering) 7.2 Lydisolert fastpunkt 7.3 Retningslinjer for bukke-konstruksjon 7.4 Kapasiteter for bukke-konstruksjon Type A (45 )

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

Tilbud! Se prisen! Installasjonskostnad SLIK GJØR DU DET: TJENESTER OG PRISER. 1. Kjøp en Qlima luft/luft-varmepumpe direkte i Julavarehuset

Tilbud! Se prisen! Installasjonskostnad SLIK GJØR DU DET: TJENESTER OG PRISER. 1. Kjøp en Qlima luft/luft-varmepumpe direkte i Julavarehuset Tilbud! Installasjonstilbud for QLIMA varmepumper Installasjon av varmepumpe må gjennomføres av en sertifisert installatør. Gjør det enkelt bestill QLIMA-tilbudet når du er i Julavarehuset! SLIK GJØR DU

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.8 GEOTEKNISK NOTAT Dato: 14.MAI 2012 1 GENERELT Trondheim kommune skal bygge ny barnehage på Grilstad (vestre

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

Glasroc F FireCase. Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

Glasroc F FireCase. Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Glasroc F FireCase Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Glasroc F FireCase Elegant og brannsikker innkledning av stålkonstruksjoner Glasroc F Firecase er et effektivt system til innkledning og

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723)

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING Cimberio S.p.A. Last update : 02/02/2005 Rev. : 7 28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara)

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

Fuglenebb. --------------------------------------------------------------------------------

Fuglenebb. -------------------------------------------------------------------------------- Fuglenebb. -------------------------------------------------------------------------------- For sikkerhets skyld, bør disse fresestålene BARE brukes I fresebord aldri på frihånd. For å lage stolper og

Detaljer

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker 66 Konstruksjonsdetaljer Oppleggsdetaljene som benyttes for IB-bjelker er stort sett de samme som for SIB-bjelker, se figurene A 4.22.a og A 4.22.b. 4.3.4 Rektangulære bjelker og yllebjelker Generelt Denne

Detaljer

GRUNNARBEIDER MUNCHMUSEET GPS MASKINSTYRING PÅ PELERIGG. Gardermoen, Ole Alexander Vanebo

GRUNNARBEIDER MUNCHMUSEET GPS MASKINSTYRING PÅ PELERIGG. Gardermoen, Ole Alexander Vanebo GRUNNARBEIDER MUNCHMUSEET GPS MASKINSTYRING PÅ PELERIGG Gardermoen, 01.02.16 Ole Alexander Vanebo 2 PLASSERING MUNCH MUSEET 3 PLASSERING MUNCH MUSEET 4 NYE MUNCH MUSEET PELEARBEIDER Største del av kontrakten

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Aker Solutions Strandvegen Grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Grunnforhold... 3 3.1 Henvisninger... 3 3.2 Områdebeskrivelse...

Detaljer

UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT. Komposittrøret for både tappevann og varme

UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT. Komposittrøret for både tappevann og varme UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT Komposittrøret for både tappevann og varme 10 2010 9001 Uponor Komposittrøret er en rørtype der fordelerne hos både plast og metall utnyttes på optimalt

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 10913 Hasvik kommune - Breivikbotn havn Side 72-1 72 KONSTRUKSJONER Stålarbeider Bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave og NS 3472 gjelder som generelle krav for stålarbeidene. Generelle bestemmelser:

Detaljer

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10 Generelle tekniske krav Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BERG OG JORDARTER... 3 2.1 Bergarter... 3 2.2 Jordarter... 3 2.2.1 Generelle byggetekniske egenskaper...3 3 HØYDEREFERANSE... 4 4 DIMENSJONERENDE

Detaljer

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS.

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS. Kursdagane ved NTNU, januar 2011 1 Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS Sentrale begrep om forskaling frå Forskalingshandboka 2 Hud Kontakt med

Detaljer

Metoder for boring. Geir Veslegard, Hallingdal Bergboring Fagdag 26. november 2015 2015-12-02 1

Metoder for boring. Geir Veslegard, Hallingdal Bergboring Fagdag 26. november 2015 2015-12-02 1 Metoder for boring Geir Veslegard, Hallingdal Bergboring Fagdag 26. november 2015 2015-12-02 1 Fundamentering hos oss Stålrør og selvborende stag/peler var ca. 60.000 meter (største prosjekt Farrisbrua)

Detaljer

Forprosjektrapport side 1 av 11

Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 2 av 11 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 OPPDRAGET... 3 1.2 BESKRIVELSE AV BRUSTEDET... 3 1.3 ESTETISK UTTRYKK... 4 2 BESKRIVELSE AV BRULØSNINGEN...

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

Isola Veggsystem. Isola Svillemembran, Isola Stag, Isola Museband og Soft Vindsperre Tak/vegg. Tett og pustende - sikre detaljer. Tørre og sunne hus

Isola Veggsystem. Isola Svillemembran, Isola Stag, Isola Museband og Soft Vindsperre Tak/vegg. Tett og pustende - sikre detaljer. Tørre og sunne hus Isola Veggsystem 4:100 Feb. 2006 Erst. jan-05 Isola Svillemembran, Isola Stag, Isola Museband og Soft Vindsperre Tak/vegg Tett og pustende - sikre detaljer Tørre og sunne hus Isola Veggsystem. Sikker vindtet

Detaljer

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Mars 2016

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Mars 2016 Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Mars 2016 Dekklist Fiberplate Garasjeringmur Armeringsjern 2 Elementer og tilbehør Åpent, rett element Lukket, rett element Hjørneelement Fiberplate, ut-

Detaljer

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed:

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: 2 GEOTEKNISK PROSJEKTERING 2.1 Regelverk Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: ü NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 0), ü NS-EN 1997-1:2004

Detaljer

Licon nedfelt konvektor

Licon nedfelt konvektor Monteringsanvisning Licon nedfelt konvektor 1/6 Monteringsanvisning Generelt Produktene skal ikke plasseres i sterke kjemiske miljøer (som f.eks. klor), eller bli vasket med slike kjemikalier. Produktet

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Revisjon Tekst Ref: Dato: 0 Originaldokument 08.09.14. Fordeling Firma Ref: Adresse Fax Mail Sendt SE J. Angelsen Jarle.angelsen@sandnes.kommun e.

Revisjon Tekst Ref: Dato: 0 Originaldokument 08.09.14. Fordeling Firma Ref: Adresse Fax Mail Sendt SE J. Angelsen Jarle.angelsen@sandnes.kommun e. Prosjektnotat: Prosjekt nr. 777 SANDNES KOMMUNE NYTT RÅDHUS Prosjektnotat nr: PN 05 Vedrørende: PARKERINGSKJELLER Utgave: 0 Dato: 08.09.2014 Utarbeidet av: J. Aarrestad Revisjon Tekst Ref: Dato: 0 Originaldokument

Detaljer

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HIGH PERFORMANCE REINFORCEMENT PRODUCTS HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HRC T-hodet armering har spesielle egenskaper som skiller den fra konvensjonell armering. HRC T-hoder forankrer den fulle

Detaljer

TAKET SOM KAN FØLE BELASTNING

TAKET SOM KAN FØLE BELASTNING www.ruukki.no TAKET SOM KAN FØLE BELASTNING RUUKKI SMART ROOF Ruukki smart roof føler snøbelastningen så du slipper å bekymre deg. Ruukki smart roof er en utmerket løsning for snøforholdene på våre nordlige

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING-RAM

MONTERINGSVEILEDNING-RAM MONTERINGSVEILEDNING-RAM FASADESTILLASER Monteringsveiledningen er laget for å gi en enkel beskrivelse på monteringen av Delta RAM fasadestillas, samt en oversikt over behovet for bruk av bl.a. diagonaler

Detaljer

AWADOCK MONTERINGSANVISNING

AWADOCK MONTERINGSANVISNING AWADOCK MONTERINGSANVISNING AWADOCK POLYMER CONNECT For tilkobling av rør DN160 eller DN200 til glatte rør i materialene PP, PE, PVC eller GRP, fra DN200-1400. AWADOCK BETONG CONNECT For tilkobling av

Detaljer

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY 1 ASSA panikkbeslag SK1125 Panikkbeslag for utadslående dører. Kombineres med låskasser i 700- serien rømningslås for panikkbeslag med back-set 50 og 70 mm. Panikkbeslag

Detaljer

Installation av RR løftesystem. Installere RR løfteanker

Installation av RR løftesystem. Installere RR løfteanker Installere RR løfteanker RR løftesystems komponenter er installert enten på byggeplass eller i en elementfabrikk. RR løftetilbehør skal brukes til å forenkle installasjonsprosessen. Smøring på utsiden

Detaljer

2:830 Mars. 2003. Pro Super. For horisontal montering. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant. Tørre og sunne hus

2:830 Mars. 2003. Pro Super. For horisontal montering. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant. Tørre og sunne hus 2:830 Mars. 2003 Pro Super For horisontal montering Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant Tørre og sunne hus Pro Super Kombinert undert for horisontal mo Pro Super er et diffusjonsåpent

Detaljer

Forankring av støpejernsrør med strekkfaste. Jan Svendsen Saint-Gobain Vann og Avløp. MEF Forankringer av trykkrør

Forankring av støpejernsrør med strekkfaste. Jan Svendsen Saint-Gobain Vann og Avløp. MEF Forankringer av trykkrør Forankring av støpejernsrør med strekkfaste skjøter Jan Svendsen Saint-Gobain Vann og Avløp MEF Forankringer av trykkrør Problemstilling I en rørledning oppstår det krefter som vil 1. Endre posisjonen

Detaljer

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Veileder for Grøftearbeid Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Før jobben settes i gang gå, gjennom disse punktene: Gjennomfør en risikovurdering av jobben Gjennomgå byggherrens

Detaljer

P-hus og studentboliger i Røverdalen

P-hus og studentboliger i Røverdalen Gjøvik kommune P-hus og studentboliger i Røverdalen Geoteknisk vurderingsrapport Oppdragsnr.: 5172771 Dokumentnr.: 5172771-RIG02 Versjon: 1 2017-06-23 Oppdragsgiver: Gjøvik kommune Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

Jordtrykk 08/06/2017. Print PDF

Jordtrykk 08/06/2017. Print PDF 08/06/2017 Jordtrykk Print PDF Leca Lettklinker gir store fordeler når man skal løse setningsproblemer. Effektive løsninger med rasjonell og rask produksjon til en lav kostnad. Leca for geotekniske applikasjoner

Detaljer

NYHET. Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! fra Uponor

NYHET. Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! fra Uponor NYHET fra Uponor UPONOR VVS TAPPEVANN- OG RADIATORRØR KOMPOSITT MODULSYSTEM 63-110 Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! 04 2009 9005 Fleksibel prosjektering, lett tilgjengelig,

Detaljer

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - September 2016

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - September 2016 Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - September 2016 Dekklist Fiberplate Garasjeringmur Armeringsjern 2 Elementer og tilbehør Åpent, rett element Lukket, rett element Hjørneelement Fiberplate,

Detaljer

recostal Fundamentforskaling

recostal Fundamentforskaling recostal Fundamentforskaling Tekniske detaljer Tekniske gjennomføring Vi mottar formtegningene fra kunden enten i form av E-mail eller post. Tegningene blir siden returnert til kunden med alle løsninger

Detaljer

FIRESAFE Kabelhylser. FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner.

FIRESAFE Kabelhylser. FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner. Side 1 av 22 FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner. Firkantede delabare kabelhylser av stål Siruklære kabelhylser

Detaljer

Utarbeidet Astrid T. Øveraas Espen Thorn Espen Thorn REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet Astrid T. Øveraas Espen Thorn Espen Thorn REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 001 OPPDRAG Ulven - Felt B2 DOKUMENTKODE 129857-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OBOS Forretningsbygg AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Einar Thorsrud SAKSBEHANDLER

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG12

SKARPNES TAKTEGL RG12 SKARPNES TAKTEGL RG12 Utgave 6 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år 2 INNHOLD Viktige momenter ved lekting...........................................................................

Detaljer

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører fremstilling av tette og varmeisolerte tanker integrert i en bæresktruktur, særlig skroget

Detaljer

Permanent spunt som kjellervegger i bygg. Drammensveien 134, Skøyen 4 kjelleretasjer med permanent spunt som bærende vegger

Permanent spunt som kjellervegger i bygg. Drammensveien 134, Skøyen 4 kjelleretasjer med permanent spunt som bærende vegger Drammensveien 134, Skøyen 4 kjelleretasjer med permanent spunt som bærende vegger Per Stenhamar, SWECO Grøner AS 2 FASER Midlertidig byggefase og permanentfase TO ULIKE AVSTIVNINGS- PRINSIPPER Bakforankret

Detaljer

Weber Ekspanderende mørtel

Weber Ekspanderende mørtel Weber 1 Ekspanderende mørtler for alle formål Weber en av Europas største mørtelprodusenter har et stort utvalg av ekspanderende mørtler. Produktene er i stor grad spesialisert, slik at det alltid er mulig

Detaljer

Juli 2008. Isolight stålpipe

Juli 2008. Isolight stålpipe Juli 2008 Isolight stålpipe Produksjonsdetaljer Grundig, håndverksmessig utførelse. Legg merke til den ekstra forsterkningen en liten, men viktig detalj. Når du har bruk for en lett pipe, lett i vekt og

Detaljer

Lagring og transport av trepellets

Lagring og transport av trepellets Lagring og transport av trepellets Trepellets distribueres i hovedsak på tre følgende hovedmåter: Småsekk i størrelsesområdet 10-30 kg. Storsekk i størrelsesområdet fra 400 kg til 1200 kg. Ved større forbruk

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

ACO vei og anlegg MultiLine PS 6

ACO vei og anlegg MultiLine PS 6 ACO vei og anlegg 6 6 ACO Vei og anlegg Introduksjon til ACO Multiline V100 PS Over hele verden er ACO-merket anerkjent som en ledende leverandør innen design, utvikling og produksjon av dreneringssystemer

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR. Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR. Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering 2 UPONOR IQ DV.OVERVANNSRØR Uponor IQ DV overvannsrør Det har aldri vært lettere å lede vann Uponor

Detaljer

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport Skafjellåsen Geoteknisk Rapport August 2015 www.vso.no Rådhusveien 4 vso@vso.no 2050 Jessheim Prosjekt nummer: 15234 Skafjellåsen Geoteknisk Undersøkelse Rapport S:\2015\15234\m\Skolegate\Skafjellasen_Geoteknik_Rapport.docx

Detaljer

Ruukki Finnera. Det smarteste taket du har sett.

Ruukki Finnera. Det smarteste taket du har sett. Ruukki Finnera. Det smarteste taket du har sett. Finneras nye design gjør at ståltaket ditt ikke bare er vakkert, men det er også ekstremt holdbart og praktisk. Den revolusjonerende falsen i framkant

Detaljer

FORBORING, STABILISERING AV BORHULL BRUK AV SPYLING OG BORHAMMER. Magne Wold Sweco Norge AS

FORBORING, STABILISERING AV BORHULL BRUK AV SPYLING OG BORHAMMER. Magne Wold Sweco Norge AS FORBORING, STABILISERING AV BORHULL BRUK AV SPYLING OG BORHAMMER Magne Wold Sweco Norge AS Boring ved vanskelige grunnforhold Innhold Metoder for forboring (snarveier) Boring med mud Ulike metoder for

Detaljer

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 TAK VEGG VEGG NOVEMBER 2014 GENERELL INFORMASJON GENERELT Vindsperre benyttes på utsiden av veggen for å hindre at vinden blåser gjennom isolasjonen,

Detaljer

Konsentrert kraft i kompakt form

Konsentrert kraft i kompakt form Konsentrert kraft i kompakt form Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Den nye Compact-generasjonen slagbormaskiner fra Bosch. Enten det er Easy, Universal eller Expert du

Detaljer

Glasroc F FireCase. Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

Glasroc F FireCase. Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Glasroc F FireCase Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Elegant og brannsikker innkledning av stålkonstruksjoner Glasroc F Firecase er et effektivt system til innkledning og passiv brannisolering

Detaljer

INNHOLD. Magnoboxen. Teknisk koblingboks. Koblingstuss. Skap- og skjøtemuffer. Multiboks. TEK 07 veggboks. Spotkasse. Måleinstrument og magnopipe

INNHOLD. Magnoboxen. Teknisk koblingboks. Koblingstuss. Skap- og skjøtemuffer. Multiboks. TEK 07 veggboks. Spotkasse. Måleinstrument og magnopipe PR DUKT KATALOG INNHOLD Magnoboxen Magnoboxen var Beteks første hovedprodukt. Utviklingen av Magnoproduktene startet allerede i 2002. Vi er stolte over at vi i dag har et omfattende bokssortiment, som

Detaljer

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK viser seg alltid fra sin beste side En frittstående tosidig mur som alltid viser seg fra sin beste side. Takket være en unik konstruksjon som låser blokkene i hverandre, bygger du enkelt en stabil mur.

Detaljer

God og dårlig byggegrunn

God og dårlig byggegrunn Fjell regnes normalt som god byggegrunn. Bare ved spesielt dårlige bergarter må vi behandle fjellgrunnen også. Men vi må sørge for at det aldri står vann under veikroppen. Derfor kan det være nødvendig

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthusstag Malthuskassetter Hjørnelåser Kiler Støpetrakter Malthusknekter Grunnmursventiler Armeringsstoler Radonprodukter Plastprodukter EPS produkter Malthus forskaling 1 23 XPS produkter Formolje Finèr

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

Teknisk informasjon. jeremias. Jeremias EW stålskorsteiner for rehabilitering ABGASSYSTEME AUS EDELSTAHL

Teknisk informasjon. jeremias. Jeremias EW stålskorsteiner for rehabilitering ABGASSYSTEME AUS EDELSTAHL Teknisk informasjon Jeremias EW stålskorsteiner for rehabilitering jeremias ABGASSYSTEME AUS EDELSTAHL Jeremias elementskorsteiner i edelstål Dantherm Air Handling leverer stålskorsteiner fra den tyske

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthus forskaling 1 2 3 Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Slik monterer du Malthus kassettforskaling Start med å legge

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer