STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD"

Transkript

1 STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD RUUKKI RD PELEVEGG

2 2

3 RD-pelevegg Ekspertise innenfor stål og fundamenteringsløsninger Ruukki er en av de ledende leverandørene av fundamenteringsløsninger i stål i Europa. Hjemmemarkedet vårt omfatter de nordiske landene og områdene rundt Østersjøen, men gjennom vår effektive logistikk er vi også i stand til å levere løsninger for krevende prosjekter andre steder i Europa. Ruukki er din partner med høy fagkompetanse. Løsningene vi tilbyr er konkurransedyktige på pris og teknisk avanserte. De er basert på allsidig ekspertise og ansvarlige driftsprosedyrer. For oss innebærer partnerskap med kunden ikke bare en forpliktelse om høy pålitelighet og rask levering, men også rådgivning for prosjekterings og installasjonsfasen, dersom det skulle være ønskelig. RD -peleveggen er Ruukkis nye støtteveggløsning med utgangspunkt i RD -peler. RD-peleveggen ble spesielt konstruert for utfordrende situasjoner, for eksempel for raskere installasjon av støttevegger og under krevende grunnforhold. Du kan alltid finne den korrekte peledimensjonen og stålkvaliteten fra Ruukkis omfattende serie av RDpeler og stålkvaliteter, noe som gir deg muligheten til å installere en støttevegg eller en fundamentløsning med den beste totaløkonomien for alle grunnforhold og belastningssituasjoner. Ved å velge Ruukkis leveransepakke vil du også oppleve de praktiske fordelene med å få alle andre stålkomponenter, systemer og samlede løsninger for prosjektets fundamenteringsløsninger fra én enkelt leverandør. 3

4 1. RD pelevegg og dens bruksområder Løsningsprinsipp RD-peleveggen er basert på Ruukkis spiralsveisede stålrørspeler og låser som er sveiset på pelen i produksjonslinjen til stålverket. Pelene bores ved bruk av en sentrisk boremetode. Låseseksjonene på stålrørspelene har Ruukki utviklet spesielt for formålet. Dimensjonene på ringborkroner og låseseksjoner som passer til hverandre gjør det mulig å installere RD rørpelevegger ved boring gjennom stein og blokk, og om nødvendig ned i fast fjell. En ringborkrone som er større enn normalt brukes for å bore et hull, som er større enn den ytre diameteren på pelen, i jord, stein og fast fjell. Figur 1. Installasjonsprinsipp for RD rørpelevegg 4

5 Permanente konstruksjoner RD-peleveggen er best egnet for permanente konstruksjoner som krever høy vertikal og horisontal lastbærende kapasitet. RD rørpelevegger kan også installeres på pålitelig måte under krevende forhold, der løsningen innebærer betydelige innsparinger i konstruksjonstid og leverer et sluttresultat med god totaløkonomi. Med RD rørpelevegger kan man også helt slippe behovet for å bygge midlertidige støttevegger. Midlertidige konstruksjoner Som støtteveggkonstruksjon i byggeperioden er RDpeleveggen spesielt godt egnet under kompliserte grunnforhold, hvor bruken av konvensjonelle støttevegger er vanskelig eller umulig. Konstruksjoner med horisontal last RD-peleveggen er en fantastisk løsning for prosjekter som krever en høyere bøyestivhet og styrke enn det som kan oppnås med konvensjonelle spuntvegger. En RD rørpelevegg som bygges ved bruk av RD-peler med stor diameter gir høy bøyestivhet og styrke. Konstruksjoner med vertikal last Hvis pelene blir ført helt ned til fast fjell har RDpeleveggen veldig høy kapasitet til å bære vertikale laster. På denne måten kan konstruksjonen fungere som en horisontalt belastet vegg som er utsatt for jordtrykk og, på samme tid, en fundamentkonst-ruksjon som kan bære høye vertikallaster. 5

6 2. Eksempler på bruksområder Bygning med kjeller RD-peleveggen kan med stor fordel brukes i bygninger med én eller flere kjelleretasjer. I disse prosjektene fungerer RD-peleveggen som en permanent, sammenføyd konstruksjon for vertikale og horisontale laster. Løsningen er kostnadseffektiv, fordi det ikke vil være behov for separate støtteveggkonstruksjoner. RD-peleveggen kan overflatebehandles og bli stående som en eksponert veggkonstruksjon, for eksempel i en parkeringsgarasje i en kjeller uten innvendig veggkledning. 6

7 RD-pelevegg Bygging med en søyleramme RD-peleveggen kan bestå av peler i forskjellig lengde. Enkelte av pelene i RD-peleveggen kan føres ned til fast fjell, for å sikre opptak av horisontalkrefter for den nedre enden av veggkonstruksjonen og for å fungere som fundamentpeler som overfører søylelaster. RDpeleveggen kan også bygge som såkalt kombivegg, med spuntnåler installert mellom RD-pelene ved å ramme dem ved hjelp av slag eller vibrasjon etter at rørpelene er installert. Støttevegg for konstruksjonsperioden RD-peleveggen er en effektiv løsning for støtteveggkonstruksjoner i byggeperioden hvis grunnen inneholder lag som det er vanskelig å trenge igjennom, hvis det kreves at støtteveggen skal ha høy vanntetthet, det er ønskelig å minimalisere antallet avstivernivåer eller hvis støtteveggen skal føres ned til fast fjell. Installasjon av RD rørpelevegger fører normalt til mindre vibrasjon når den føres gjennom kompakte jordlag enn installasjonen av spuntvegger, noe som gjør RDpeleveggen svært godt egnet til installasjon tett inn mot vibrasjonsfølsomme konstruksjoner. Støttevegger med varierende form RD rørpelevegger kan brukes til bygging av veggenheter med ulike geometriske utforminger. Veggene kan for eksempel være sirkulære eller danne vinkler av forskjellige størrelser. Om nødvendig kan RD-peleveggen bestå av peler i ulike dimensjoner. Slik er det mulig å optimalisere konstruksjonen i forhold til de opptredende lastene. 7

8 Utgravinger og konstruksjoner ført ned i fast fjell Dersom bæreevnen i bunnen av støtteveggen, utgravingsnivået eller behovet for vanntetthet krever at støtteveggen må forlenges til sikring i fast fjell eller flere meter ned i morene som inneholder stein og blokk, er det ikke mulig å bruke spuntvegger uten spesialtiltak, slik som forboring, sprenging o.l. En RD rørpelevegg i byggeperioden eller som permanent løsning kan bores ned til ønsket nivå i fast fjell. Fjellet som avgrenses av veggen kan graves ut helt inntil veggen, og på den måten krever konstruksjonsarbeidet mindre plass fordi det ikke er behov for en fjellhylle som støtteveggen hviler på. Landkar for bru RD-peleveggen kan brukes som landkar for bruer. Ved hjelp av RD-peleveggen kan vertikallastene og sidekreftene fra brua og horisontalkreftene fra veifyllingen overføres til grunn og fast fjell på en sikker måte. Bruken av RD-peleveggen som landkar gjør det også mulig å bygge brudekket før det graves ut under. I kombinasjon med for eksempel en metode for å flytte brudekket, vil dette minimere trafikkforstyrrelsene i konstruksjonsfasen. Midlertidige brupilarer RD rørpelevegger kan brukes som midlertidige brupilarer der det opptrer store horisontal laster, slik som støtlaster, under vanskelige grunn- og miljøforhold. En lukket ramme som føres ned i fast fjell kan bygges med en RD rørpelevegg under en midlertidig pilar, og jorden fjernes fra toppdelen for betongutstøping. Konstruksjonen krever ingen egen byggeperiode for støttekonstruksjonen og fundamentet kan bli bygget i trange rom. 8

9 RD-pelevegg Havner og kaianlegg RD rørpelevegger kan brukes til bygging av havner der hvor grunnforholdene er vanskelige. Om nødvendig kan pelene beskyt-tes mot korrosjon, for eksempel med maling. RD-peleveggen kan bygges av Ruukkis kraftige peler i stålkvaliteten S550J2H. Den høye stålkvaliteten gir konstruksjonen stor bøyestivhet i forhold til materialforbruket. Fundamenter for vindmøller RD pelevegger kan brukes til bygging av integrerte fundamenter i tårnkonstruksjoner for off-shore-anlegg. Fundamentering med RD-peleveggen er spesielt godt egnet under forhold hvor installasjon av store monopeler krever helt spesielle tiltak eller, for eksempel, et fundament bygget som en senkkasse med behov for svært store masseutskiftinger. Fundamentering med en RD rørpelevegg gjør det også mulig å bygge vindmøller på grunt vann under alle grunnforhold. Konstruksjoner under grunnvannstanden RD rørpelevegger kan brukes til å etablere vanntette traukonstruksjoner, som for eksempel gjør det mulig å bygge en vei under grunnvannsnivået, uten å senke grunnvannstanden omkring. Hvis RD-pelene forlenges i vanntett utførelse ned i fast fjell er det ikke behov for å forankre fundamentplaten for traukonstruksjonen mot oppdrift. I konstruksjonsperioden kan rørpelene i støtteveggene også brukes som pumpebrønner for å holde byggegropen tørr. 9

10 RD-pelevegg 3. Produkter til RD rørpelevegg Vanntett RD-pelevegg Peler som brukes i RD peleveggen Låsetyper I RD-peleveggen kan det brukes peledimensjoner fra RD170 til RD1200. Pelene blir levert i nøyaktige prosjekterte lengder, og om nødvendig med avfasing. Peledimensjonene som kan brukes i RD-peleveggen er vist i Tabell 1. I RD-peleveggen er pelene forbundet med hverandre gjennom låseseksjoner. Nabopeler er alltid låst til hverandre ved bruk av et par låseseksjoner, en smal og en bred. Det er utviklet to forskjellige låsetyper for RD-peleveggen: Ruukki RM/RF låsestykke, Figur 2, og Ruukki E21 låsestykke, Figur 3. Stålkvalitet i pelene Ruukkis nye RM/RF lås med integrert injeksjonskanal, sikrer både vanntetthet og god kontakt ned mot fjell, uten bruk av separate rør/slanger til tetting. Stålkvalitetene S440J2H og S550J2H, som produseres av Ruukki for konstruksjon av peler, kan brukes i RD rørpelevegger. I rørpelevegger som bruker RD400 eller større peler er det også mulig å bruke stålkvalitetene S355J2H, X60 og X70. Valget av stålkvalitet har en reell innflytelse på den konstruksjonsmessige styrken i rørpeleveggen. Ved å velge en sterkere stålkvalitet, slik som S550J2H, blir det ofte mulig å bruke peler med mindre diameter eller veggtykkelse. Stålkvaliteter som kan brukes er vist i Tabell 1. De kjemiske og mekaniske egenskapene til pelene er vist i Tabell 2. Ruukki RM/RF lås kan benyttes til alle dimensjoner, fra RD170 til RD1200. Ruukki E21 låsen er egnet for dimensjonene RD400 til RD600. Grunnvannstrykk Figur 2. Ruukki RM/RF lås Pel RD170 RD220 RD270 RD320 RD400 RD500 RD550 RD600 RD700 RD750 RD800 RD900 RD1000 RD1200 Bunn av RD-pelevegg i fjell. Tomrom mellom fjell og pel kan tettes ved injeksjon gjennom injeksjonskanaler i RM/RF låser. Figur 3. Ruukki E21 lås. Diameter [mm] 168,3 219,1 273,0 323,9 406,4 508,0 559,0 610,0 711,0 762,0 813,0 914,0 1016,0 1220,0 Veggtykkelse [mm] 8 10 Tilstrekkelig vanntetthet sikres ved å bruke f.eks bitumenbasert tettemiddel 12,5 14, Stålkvalitet Karbonekvivalent Kjemisk sammensetning maks. Mekaniske egenskaper Slagstyrke Stålkvaliteter S355J2H, S440J2H, S550J2H, X60 og X70 Stålkvaliteter S355J2H og S440J2H Stålkvaliteter S440J2H og S550J2H CEV maks. C Mn P S fy min fu A5 min T KV min [%] [%] [%] [%] [%] [MPa] [MPa] [%] [ C] [J] S355J2H 0,45 0,22 1,6 0,03 0, S440J2H 0,39 0,16 1,6 0,02 0, *) S550J2H 0,43 0,12 1,9 0,02 0, *) X60 0,43 0,19 1,75**) 0,03 0, X70 0,43 0,19 2,00**) 0,03 0, **) Manganinnholdet kan økes hvis karboninnholdet reduseres. API 5L/ISO 3183 Tabell 4, Note b. *) Ved veggtykkelser som overstiger 12,5 mm bestemmes slagstyrkeverdiene separat. Tabell 2. Pelenes kjemiske og mekaniske egenskaper. Tabell 1. Peledimensjoner og stålkvaliteter

11 RD-pelevegg 3. Produkter til RD rørpelevegg Vanntett RD-pelevegg Peler som brukes i RD peleveggen Låsetyper I RD-peleveggen kan det brukes peledimensjoner fra RD170 til RD1200. Pelene blir levert i nøyaktige prosjekterte lengder, og om nødvendig med avfasing. Peledimensjonene som kan brukes i RD-peleveggen er vist i Tabell 1. I RD-peleveggen er pelene forbundet med hverandre gjennom låseseksjoner. Nabopeler er alltid låst til hverandre ved bruk av et par låseseksjoner, en smal og en bred. Det er utviklet to forskjellige låsetyper for RD-peleveggen: Ruukki RM/RF låsestykke, Figur 2, og Ruukki E21 låsestykke, Figur 3. Stålkvalitet i pelene Ruukkis nye RM/RF lås med integrert injeksjonskanal, sikrer både vanntetthet og god kontakt ned mot fjell, uten bruk av separate rør/slanger til tetting. Stålkvalitetene S440J2H og S550J2H, som produseres av Ruukki for konstruksjon av peler, kan brukes i RD rørpelevegger. I rørpelevegger som bruker RD400 eller større peler er det også mulig å bruke stålkvalitetene S355J2H, X60 og X70. Valget av stålkvalitet har en reell innflytelse på den konstruksjonsmessige styrken i rørpeleveggen. Ved å velge en sterkere stålkvalitet, slik som S550J2H, blir det ofte mulig å bruke peler med mindre diameter eller veggtykkelse. Stålkvaliteter som kan brukes er vist i Tabell 1. De kjemiske og mekaniske egenskapene til pelene er vist i Tabell 2. Ruukki RM/RF lås kan benyttes til alle dimensjoner, fra RD170 til RD1200. Ruukki E21 låsen er egnet for dimensjonene RD400 til RD600. Grunnvannstrykk Figur 2. Ruukki RM/RF lås Pel RD170 RD220 RD270 RD320 RD400 RD500 RD550 RD600 RD700 RD750 RD800 RD900 RD1000 RD1200 Bunn av RD-pelevegg i fjell. Tomrom mellom fjell og pel kan tettes ved injeksjon gjennom injeksjonskanaler i RM/RF låser. Figur 3. Ruukki E21 lås. Diameter [mm] 168,3 219,1 273,0 323,9 406,4 508,0 559,0 610,0 711,0 762,0 813,0 914,0 1016,0 1220,0 Veggtykkelse [mm] 8 10 Tilstrekkelig vanntetthet sikres ved å bruke f.eks bitumenbasert tettemiddel 12,5 14, Stålkvalitet Karbonekvivalent Kjemisk sammensetning maks. Mekaniske egenskaper Slagstyrke Stålkvaliteter S355J2H, S440J2H, S550J2H, X60 og X70 Stålkvaliteter S355J2H og S440J2H Stålkvaliteter S440J2H og S550J2H CEV maks. C Mn P S fy min fu A5 min T KV min [%] [%] [%] [%] [%] [MPa] [MPa] [%] [ C] [J] S355J2H 0,45 0,22 1,6 0,03 0, S440J2H 0,39 0,16 1,6 0,02 0, *) S550J2H 0,43 0,12 1,9 0,02 0, *) X60 0,43 0,19 1,75**) 0,03 0, X70 0,43 0,19 2,00**) 0,03 0, **) Manganinnholdet kan økes hvis karboninnholdet reduseres. API 5L/ISO 3183 Tabell 4, Note b. *) Ved veggtykkelser som overstiger 12,5 mm bestemmes slagstyrkeverdiene separat. Tabell 2. Pelenes kjemiske og mekaniske egenskaper. Tabell 1. Peledimensjoner og stålkvaliteter

12 4. Prosjektering Generelt RD rørpelevegger kan utformes enten etter konstruksjonsstandardene i Finnish Building Code eller Eurokode. RD-peleveggen blir dimensjonert som en konvensjonell støtteveggkonstruksjon. Hvis RDpeleveggen blir utsatt for betydelige vertikallaster, skal det brukes prosjekterings- og dimensjoneringsregler for pelefundamenter i prosjekteringen. Prosjekteringen krever relevante inngangsdata om følgende: grunnforhold ved veggen og i tilstrekkelig avstand fra den, grunnvannssituasjonen, miljøeffekter og forutsetninger som legges av miljøet, slik som fundamenteringsmetoden for nabokonstruksjoner, størrelsen på og typen av konstruksjon som skal bæres, belastningen og forventet levealder for RD-peleveggen. Ruukkis omfattende utvalg av peledimensjoner og stålkvaliteter danner grunnlag for prosjektering av RD rørpelevegger, slik at det er mulig å utforme en kostnadseffektiv konstruksjon. Peler kan drives gjennom alle jordarter, og om nødvendig forlenges inn i fast fjell. Pelenes avvik i posisjon og kurvatur er små. Geoteknisk og konstruksjonsmessig dimensjonering I forbindelse med dimensjonering av en RD rørpelevegg må det foretas grunnundersøkelser for å avdekke grunnens geotekniske egenskaper og grunnvannsforholdene, slik at jordtrykksbelastningene på de bærende konstruksjonene kan beregnes. Grunnundersøkelsene blir også brukt for å bestemme installasjonsnivået for pelene, slik at pelene kan bestilles kappet i riktige lengder, for å unngå unødig kapp. Hvis rørpeleveggen skal forlenges inn i fast fjell må topografien og kvaliteten på fjelloverflaten bestemmes med et tilstrekkelig antall relevante boringer, for eksempel totalsonderinger. Peler som føres inn i fast fjell bør bores minst 500 mm inn i fjellet, uten hensyn til veggens funksjonsprinsipp. Peler som overfører vertikallaster og peler som utsettes for betydelige momentbelastninger og/eller skjærkrefter i den nedre delen, skal bores inn i fast fjell til en dybde av tre ganger pelediameteren. For peler med diameter over 300 mm blir nødvendig boredybde bestemt i hvert enkelt tilfelle, men boring mer enn mm inn i fast fjell er ikke nødvendig i normal nordisk berggrunn. Hvis RD-peleveggen blir prosjektert som en støttekonstruksjon i henhold til Eurokodene, er utformings- og dimensjoneringsprinsippene i EN , Section 9, ivaretatt. Hvis RD-peleveggen fungerer som fundament for et bygg må den vertikale likevekten kontrolleres i henhold til prinsippene i EN , Section 7. Når den er installert i fast fjell er den geotekniske bæreevnen til rørpeleveggen høyere enn styrken i veggkonstruksjonen. En RD rørpelevegg kan dimensjoneres som en stålkonstruksjon eller som en samvirkekonstruksjon av stål og betong. Hvis rørpeleveggen utsettes for normal belastning i tillegg til bøyemoment, skal rørpeleveggen dimensjoneres for den samlede belastningen. Korrosjonen på stålpeler må vurderes hvis det dreier seg om langtids og permanente konstruksjoner, dersom pelene ikke er beskyttet mot korrosjon. Tabell 3 viser enkelte tverrsnittsegenskaper og bøyemomentkapsiteter for RD rørpelevegger uten korrosjonsmonn. Et dimensjoneringsprogram for kombivegger kan lastes ned fra Ruukkis hjemmesider, og det gjør det også mulig å beregne bøyestivheten og momentkapasiteten for veggen som en stålkonstruksjon med ulike korrosjonsmonn. Tekla komponenter kan også lastes ned fra Ruukkis hjemmesider (Design Toolbox) for dimensjonering av RD-pelevegg. 12

13 RD-pelevegg RD rørpelevegg RD170 RD220 RD270 RD320 RD400 RD500 RD600 RD700 RD800 RD400 RD500 RD600 D [mm] pel t [mm] Vekt [kg/m 2 ] Tverrsnittsegenskaper og bøyemomentkapasitet i RD rørpelevegg, korrosjon 0 mm b [mm] W el [cm 3 /m] EI [knm 2 /m] S355J2H M el [knm/m] S440J2H M el [knm/m] S550J2H M el [knm/m] Lås type Ruukki RM/RF 168,3 10,0 228, ,3 12,5 267, ,1 10,0 232, ,1 12,5 274, ,0 10,0 234, ,0 12,5 280, ,9 10,0 235, ,9 12,5 283, ,4 8,0 197, ,4 10,0 237, ,4 12,5 288, ,0 10,0 239, ,0 12,5 291, ,0 14,2 327, ,0 10,0 240, ,0 12,5 294, ,0 14,2 330, ,0 16,0 368, ,0 10,0 241, ,0 12,5 296, ,0 14,2 333, ,0 16,0 372, ,0 10,0 241, ,0 12,5 297, ,0 14,2 335, ,0 16,0 374, Lås type Ruukki E21 406,4 8,0 190, ,4 10,0 228, ,4 12,5 275, ,0 10,0 231, ,0 12,5 280, ,0 14,2 314, ,0 10,0 233, ,0 12,5 284, ,0 14,2 319, ,0 16,0 355, BREDDE Søyle b Tabell 3. Tverrsnittsegenskaper og bøyemomentkapasitet i RD rørpelevegg. 13

14 RD-pelevegg Vanntetthet og grunnvannshåndtering konvensjonelle spuntvegger er det ofte vanskelig å oppnå tilfredsstillende vanntetting av den nedre delen av veggen uten en betongpute og/eller injisering av grunnen og fjellet, fordi støtteveggen ikke kan forlenges slik at den følger fjelloverflaten så tett at det ikke vil strømme vann langs fjelloverflaten under veggen. Tettheten i RD-peleveggen er vanligvis tilstrekkelig, og under enkelte forhold er veggen nesten vanntett uten noen spesielle tiltak. Tettheten i RD-peleveggen er imidlertid sterkt avhengig av jordmassenes egenskaper. Generelt kan det sies at ved lav vanngjennomtrengelighet i jorden (finkornede jordarter) og moderat vanntrykksdifferanse gjennom veggen (<50 til 80 kpa), vil vannmengden som trenger gjennom låsen være ubetydelig. Når vanntrykksdifferansen øker og jordmassene er svært permeable, øker sannsynligheten for lekkasje gjennom låsene. Som resultat av installasjonsmetoden blir ikke låseseksjonene utsatt for spenninger av betydning under installasjonen, og det dannes ikke noen lekkasjepunkter i dem som følge av deformasjoner. Når pelene i RD-peleveggen forlenges ned i fast fjell blokkerer de den direkte strømningsveien for vann gjennom den nedre enden av veggen, noe som fører til betydelig reduksjon i, eller fullstendig forhindrer, inntrengingen av vann til innsiden av veggen. Når RDpeleveggen forlenges ned i fast fjell kan det sikres vanntette forhold i den nedre enden av veggen, om nødvendig ved å injisere rommet mellom pelene og fjelloverflaten. Når det brukes en RD rørpelevegg og utgravingen ikke foretas helt ned til fjelloverflaten, er det mulig å bygge en betongpute i overgangen mellom veggen og det faste fjellet. Om nødvendig kan grunnvannstrømmen langs fjelloverflaten forhindres ved å tette fjellet under støtteveggen ved injisering gjennom pelerørene. Om nødvendig kan vanntettheten i RD-peleveggen forbedres ved at den på stedet påføres et varmt, bitumenbasert tetningsmiddel på den bredeste låseseksjonen, Figur 4a. En mer effektiv måte er å bruke et tetningsmiddel som ekspanderer når det kommer i kontakt med vann. Vanntettheten kan også forbedres ved å injisere området inn mot låsen bak veggen, Figur 4b. Vanntetting under gravenivå kan også forbedres for eksempel ved å benytte injeksjonsrør inne i RD-pelene, til injeksjon for eksempel av sprekker i underliggende fjellmasser. Det kan benyttes bentonitt eller sementbaserte tettemidler. Hvis nødvendig kan injeksjonsrør/slanger også festes til pelerørene før installasjon av peleveggen. Dette er mulig for E21 låsene som ikke har egne injeksjonskanaler, og det vil kunne bidra til å sikre god kontakt mellom pelevegg og fjell, samt vanntetthet. a b Hvis de nedre endene av pelene av RD-peleveggen er åpne kan de, om nødvendig, brukes som pumpebrønner for å senke grunnvannsnivået. Den beste vanntettheten som er mulig for RD-peleveggen kan oppnås ved å lukke rommet mellom låseseksjonen og rørpelen med sveising etter at utgravingen er fullført, Figur 4c. Dersom lekkasjen gjennom låseseksjonen er til hinder for å lukke låseseksjonen ved sveising kan det sveises inn et flattstål foran låsen, Figur 4d. Injisering Injeksjonskanalen til Ruukki RF låsen kan benyttes til å injisere bunnen av RD-peleveggen. Den tillater injeksjon av området under endene av låsene. Ved evt å koble på / feste og forbinde horisontale injeksjonskanaler i bunnen, festet og koblet til for eksempel RF-låsen, kan vanntetthet rundt hele peleenden sikres. Graden av vanntetthet i den nedre delen av RD-peleveggen avhenger i stor grad av grunnvannsforholdene og permeabiliteten i fjellet og jordlaget som ligger direkte mot fjelloverflaten. Med a siden av RD-peleveggen som ikke graves vekk. Det kan gjøres ved boring eller ramming/vibrering/pressing av injeksjonsrør bak pelerørene eller låsene som skissert på figur 5. Ulike typer av etterinjeksjon kan også utføres på den b c d Figur 4. Forbedring av vanntetthet i en RD rørpelevegg med et tetningsmiddel (Figur a) eller en injiseringsstøp (Figur b), og sikring av vanntetthet ved sveising (Figurene c og d). 14 Figur 5. Injisering bak RD -peleveggen. 15

15 RD-pelevegg Vanntetthet og grunnvannshåndtering konvensjonelle spuntvegger er det ofte vanskelig å oppnå tilfredsstillende vanntetting av den nedre delen av veggen uten en betongpute og/eller injisering av grunnen og fjellet, fordi støtteveggen ikke kan forlenges slik at den følger fjelloverflaten så tett at det ikke vil strømme vann langs fjelloverflaten under veggen. Tettheten i RD-peleveggen er vanligvis tilstrekkelig, og under enkelte forhold er veggen nesten vanntett uten noen spesielle tiltak. Tettheten i RD-peleveggen er imidlertid sterkt avhengig av jordmassenes egenskaper. Generelt kan det sies at ved lav vanngjennomtrengelighet i jorden (finkornede jordarter) og moderat vanntrykksdifferanse gjennom veggen (<50 til 80 kpa), vil vannmengden som trenger gjennom låsen være ubetydelig. Når vanntrykksdifferansen øker og jordmassene er svært permeable, øker sannsynligheten for lekkasje gjennom låsene. Som resultat av installasjonsmetoden blir ikke låseseksjonene utsatt for spenninger av betydning under installasjonen, og det dannes ikke noen lekkasjepunkter i dem som følge av deformasjoner. Når pelene i RD-peleveggen forlenges ned i fast fjell blokkerer de den direkte strømningsveien for vann gjennom den nedre enden av veggen, noe som fører til betydelig reduksjon i, eller fullstendig forhindrer, inntrengingen av vann til innsiden av veggen. Når RDpeleveggen forlenges ned i fast fjell kan det sikres vanntette forhold i den nedre enden av veggen, om nødvendig ved å injisere rommet mellom pelene og fjelloverflaten. Når det brukes en RD rørpelevegg og utgravingen ikke foretas helt ned til fjelloverflaten, er det mulig å bygge en betongpute i overgangen mellom veggen og det faste fjellet. Om nødvendig kan grunnvannstrømmen langs fjelloverflaten forhindres ved å tette fjellet under støtteveggen ved injisering gjennom pelerørene. Om nødvendig kan vanntettheten i RD-peleveggen forbedres ved at den på stedet påføres et varmt, bitumenbasert tetningsmiddel på den bredeste låseseksjonen, Figur 4a. En mer effektiv måte er å bruke et tetningsmiddel som ekspanderer når det kommer i kontakt med vann. Vanntettheten kan også forbedres ved å injisere området inn mot låsen bak veggen, Figur 4b. Vanntetting under gravenivå kan også forbedres for eksempel ved å benytte injeksjonsrør inne i RD-pelene, til injeksjon for eksempel av sprekker i underliggende fjellmasser. Det kan benyttes bentonitt eller sementbaserte tettemidler. Hvis nødvendig kan injeksjonsrør/slanger også festes til pelerørene før installasjon av peleveggen. Dette er mulig for E21 låsene som ikke har egne injeksjonskanaler, og det vil kunne bidra til å sikre god kontakt mellom pelevegg og fjell, samt vanntetthet. a b Hvis de nedre endene av pelene av RD-peleveggen er åpne kan de, om nødvendig, brukes som pumpebrønner for å senke grunnvannsnivået. Den beste vanntettheten som er mulig for RD-peleveggen kan oppnås ved å lukke rommet mellom låseseksjonen og rørpelen med sveising etter at utgravingen er fullført, Figur 4c. Dersom lekkasjen gjennom låseseksjonen er til hinder for å lukke låseseksjonen ved sveising kan det sveises inn et flattstål foran låsen, Figur 4d. Injisering Injeksjonskanalen til Ruukki RF låsen kan benyttes til å injisere bunnen av RD-peleveggen. Den tillater injeksjon av området under endene av låsene. Ved evt å koble på / feste og forbinde horisontale injeksjonskanaler i bunnen, festet og koblet til for eksempel RF-låsen, kan vanntetthet rundt hele peleenden sikres. Graden av vanntetthet i den nedre delen av RD-peleveggen avhenger i stor grad av grunnvannsforholdene og permeabiliteten i fjellet og jordlaget som ligger direkte mot fjelloverflaten. Med a siden av RD-peleveggen som ikke graves vekk. Det kan gjøres ved boring eller ramming/vibrering/pressing av injeksjonsrør bak pelerørene eller låsene som skissert på figur 5. Ulike typer av etterinjeksjon kan også utføres på den b c d Figur 4. Forbedring av vanntetthet i en RD rørpelevegg med et tetningsmiddel (Figur a) eller en injiseringsstøp (Figur b), og sikring av vanntetthet ved sveising (Figurene c og d). 14 Figur 5. Injisering bak RD -peleveggen. 15

16 Bæring av RD rørpelevegger Den nedre enden av en RD rørpelevegg kan bæres mot fast fjell ved å bore alle eller enkelte av pelene inn i fjell. Den nedre enden kan også bæres i fast fjell ved å bore separate forankringer, fjelldybler eller mindre borede peler gjennom pelerørene og inn i fast fjell. Når pelene er installert i fjell er det normalt ikke nødvendig med en egen betongpute for å støtte den nedre enden av veggen. Hvis RD-peleveggen ikke er forlenget inn i fast fjell må den bæres av passivt jordtrykk, som en konvensjonell støtteveggkonstruksjon. På grunn av den høye bøyestivheten i RD rørpeleveggen kan avstanden mellom avstivningsnivåene gjøres større, sammenlignet med f.eks. en spuntvegg. Ved å forlenge RD-peleveggen tilstrekkelig langt inn i fast fjell og, om nødvendig, injisere bak låseseksjonene, kan man oppnå at støtteveggen delvis fungerer som en mastekonstruksjon med høy bøyestivhet, og det reduserer behovet for avstivningsnivåer. RD-peleveggen kan avstives med innvendige eller utvendige støtter. RD peleveggkonstruksjonen kan støttes innvendig hvis den motstående RD-peleveggen eller andre konstruksjoner med nødvendig styrke er tilstrekkelig nær. I permanente konstruksjoner kan for eksempel en grunnplate, etasjeskillerne i et bygg eller dekkekonstruksjonen over en grøft fungere som horisontale avstivninger. RD-peleveggen kan avstives utvendig med jordankre eller fjellbolter, eller med strekkstag festet til forankringsplater, som for andre støtteveggkonstruksjoner. Hvis det er behov for utvendig avstivning kan det installeres strekkankre gjennom låseseksjonene i RD-peleveggen, dersom diameteren i hullet som kreves for ankerstaget ikke er større enn 60 mm med låsetypen RM/RF eller 90 mm med låsetypen E21. Hvis det er behov for et større hull for ankerstaget skal staget installeres gjennom en pel. Hvis avstivningsnivået kan plasseres i den øvre enden av RD-peleveggen er det mulig å lage en separat konsollkonstruksjon for å unngå å lage hull for stagene i pelene. Massefortrengning inntil RD -peleveggen Massefortrengning nær RD-pelevegger avhenger i første rekke av jordartsegenskapene, men også av boresystemet, utførelsen av borearbeidet og låsetypen. RD rørpelevegg installeres ved bruk av ringborkroner med diameter større enn pelen, slik at det teoretisk sett blir et tomt rom på utsiden av pelene. Størrelsen på det tomme rommet avhenger av peledimensjonen som brukes og låsetypen. 16

17 RD-pelevegg som skal følges nøye eller foreta en pilotinstallasjon før veggen installeres, for å få et pålitelig anslag av setningene. Utforminger, skjøter og toleranser De nødvendige vinkelendringene RD-peleveggens vegglinje fremkommer ved å sveise fast låseseksjonene i ønsket vinkel, Figur 6. Låseseksjonene som er sveiset på linje med hverandre på motsatte sider av pelen tillater ikke avvik fra en rett vegglinje. Vinkelendringer oppnås ved å sveise på låseseksjonene i den ønskede vinkelen. I kompakte friksjonsmasser vil jordforskyvningen inntil RD-peleveggen være liten. Hvis det brukes trykkluftspyling under boringen vil det tomme rommet som skapes av den overdimensjonerte ringborkronen bli delvis eller helt fylt med borkaks. Hvis målsettingen er å minimere jordforskyvninger bør det bare brukes trykkluft og slagkraft i en slik utstrekning at spylearbeider og boring kan foregå med hensiktsmessig fremdrift. I løse friksjonsmasser, oppfylt grunn og bløte kohesive jordarter kan det inntreffe setninger i umiddelbar nærhet til veggen. Setningen kan være forårsaket av at tomrom i grunnen inntil veggen blir fylt opp. Den kan også skyldes at trykkluft slipper igjennom til utsiden av pelen og fører til at jordlagene blir løsnet opp og forstyrret. Merkbare setninger kan inntreffe innenfor en halv pelelengde fra vegglinjen. Størrelsen på setningene avhenger i stor grad av jordarten. For å redusere setningene til et minimum anbefales det å bruke låsetypen RM/RF og et boresystem som i minst mulig grad lar trykkluft slippe ut i jorden omkring pelen. Setning i kohesive jordarter kan unngås med en teknikk hvor jordlagene blir penetrert ved å presse eller vibrere det åpne pelerøret ned til bunnen av de bløte jordlagene med en variabel frekvensvibrator. Deretter fortsetter installasjon ved boring. Denne teknikken forutsetter bruk av såkalt integrert ringborkrone. Når det installeres en mikropelevegg (RD170-RD270) kan det brukes en vanndrevet hammer med såkalt ekstern spyling, som innebærer at tomrommet fylles med borkaks slik at jordforskyvningen blir liten. På steder som er følsomme for setninger og forskyvninger, hvor setningsutviklingen må føles med spesiell oppmerksomhet, anbefales det å starte arbeidet med å foreta tester i en viss avstand fra konstruksjonene Den teoretiske byggelengden for en rørpelevegg er vist Tabell 3. Den virkelige byggebredden vil imidlertid variere noe, som følge av deformasjon under installasjon, urundhet i pelerørene og bevegelighet i låseseksjonene. Den gjennomsnittlige bredden på et par låseseksjoner av typen Ruukki RM/RF i inngrep er 64 mm og toleransen er ±4 mm, mens med Ruukki E21 er de respektive verdiene 96 mm og ca. ±3 mm. I henhold til standard SFS-EN er toleransen på ovalitet for et konstruksjonsrør 2 % av rørets utvendige diameter. På spesialbestilling kan imidlertid toleransen på urundhet for spiralsveisede peler ( RD400) med låser gjøres mindre. Størrelsen på toleransene på tvers av veggen blir mest påvirket av endringer i posisjon under installasjon. Disse posisjonsendringene kan begrenses ved bruk av en styringsramme med tilstrekkelig stivhet i forhold til peledimensjonen, som pelene installeres gjennom. I prosjekteringsarbeidet må det tas hensyn til veggtoleranser så vel som installasjonstoleranser. Under prosjektering og utførelse av vegglinjener, må det spesielt tas hensyn til toleranser dersom veggene inkluderer rammesøyler. Som en regel bør gjennomføringen av installasjonen og installasjonssekvensen vurderes allerede i prosjekteringsfasen for veggen, med det formål å holde Figur 6. Eksempler på konstruksjon av en 90 graders vinkel i en RD rørpelevegg. 17

18 antall veggender som skal sammenføyes på et minimum. Data som kommer ut av prosjekteringen er vist i Figur 11 på side 23. På grunn av veggens toleranser i lengderetning, er utførelsen av en lukket vegg, dvs. en vegg hvor den siste pelen danner en låsing med den første pelen, vanskelig. Den nøyaktige avstanden mellom pelene i en lukket vegg er ikke kjent før andre faser i installasjonen er blitt fullført. Sammenføyning av veggendene kan foretas ved overlapping av endepelene, Figur 7. Peler med mindre diameter brukes for å lage overlappingen. Antallet overlappede peler kan være én eller flere, og pelene kan sveises sammen i overlappingspunktet. Veggender kan også overlappes ved bruk av en pel som ikke har noen låseseksjon, men som har en ringborkrone i normal størrelse. Pelen blir plassert på den ikke utgravede siden av veggen og den støttes av installerte veggpeler, Figur 8. For å sikre vanntetthet i overlappingsløsninger kan det være nødvendig å injisere jorden omkring skjøtene. Det anbefales å ta hensyn til endeskjøtene og RD-pelene som kreves for å lage dem allerede under prosjekteringsfasen for RD-peleveggen. Spesielt må det legges vekt på vertikaliteten til pelen i veggen dersom veggen skal bygges som en lukket konstruksjon. Hvis veggendene ikke skal knyttes sammen med andre konstruksjoner eller hvis vertikaliteten av annen årsak ikke er viktig, skal normale installasjonstoleranser for borede peler følges under installasjonen. RD-peleveggen kan kobles til en spuntvegg hvis denne har låseseksjoner som passer inn i RD-peleveggens låseseksjoner. Hvis veggenes låseseksjoner er forskjellige må det brukes et sammenkoblingsprofil for å koble sammen de ulike låsetypene. Når en spuntvegg utvides med en RD rørpelevegg, gjøres sammenkoblingen med en bred låseseksjon som er festet på RD-pelen. Når en RDpelevegg utvides med en spuntvegg, blir det festet en smal låseseksjon på RD-pelen. Overflatebehandlinger og belegg Pelene til en RD rørpelevegg kan leveres med korrosjonsbeskyttelse, Figur 9. Korrosjonsbeskyttelsen består av et beskyttende malingssystem i henhold til standard EN ISO Klargjøring av overflaten, påføringen og overvåkning av maling så vel som tester på belegget blir foretatt i henhold til standard EN ISO Låseseksjonene og eventuelle spuntnåler i Kombiveg-gen vil også bli malt for korrosjonsbeskyttelse. Hvis det blir foretatt beskyttelsesmaling før installasjon kan den malte overfla-ten bli skadet under installasjonen, avhengig av forholdene på stedet. En RD rørpelevegg kan om nødvendig utstyres med forskjellige typer belegg. Innvendig varmeisolasjon kan legges på, for eksempel i form av polyuretanskum. Konstruksjoner som krever fullstendig vanntetting kan eksempelvis påføres sprøytebetong, i tillegg til montering av et vertikalt dreneringssystem ved låseseksjonene. Når RD-peleveggen brukes som bærende konstruksjon som kan bli utsatt for brannlast, slik som i en underjordisk parkeringsgarasje, må lover og bestemmelser knyttet til brannsikring følges i prosjektering og utførelse av en slik konstruksjon. Figur 7. Sammenkobling av veggender med overlapping. Stål Primer Overflatemaling Figur 8. Sammenkobling av veggender med en løs pel.. Figur 9. Overflatebehandling av en RD rørpelevegg med maling. 18

19 19

20 5. Installasjon Ringborkroner RD rørpelevegger installeres ved bruk av en sentrisk boremetode som benytter ringborkroner med en større diameter en standard borkroner. Ringborkronene borer et hull som er større enn pelen, slik at det også blir plass til pelens låser. Anbefalte diametre for ringborkroner for ulike peler og låsestykker er vist i Tabell 4. Det er to hovedtyper av ringborkroner: en enkel type som ikke er festet til slagskoen, og en type som er integrert i den. Begge typene kan brukes til RD-peleveggen. Ringborkronen og slagskoen vil forbli deler av pelens bærende konstruksjon, noe som innebærer at de må være i stand til å ta de belast-ningene de blir utsatt for. Installasjonsutstyr Installasjonen av en RD rørpelevegg stiller ingen spesielle krav til installasjonsutstyret, noe som innebærer at det vanligvis kan brukes normalt peleboringsutstyr. Det må imidlertid sørges for at klammeanordningen og andre deler av utstyret kan håndtere låseseksjonene som er sveiset fast på sidene av pelene. Det anbefales at klammeanordningen har en støtte som ligger an mot låseseksjonene, for å forhindre at pelen roterer under installasjonen. Mot skrånende fast fjell anbefales det å installere pelene i en RD rørpelevegg i den retning fjelloverflaten stiger, slik at låseseksjonene kan bli forlenget nær spissen av pelerøret. Hvis det antas at fjelloverflaten faller av i installasjonsretningen, og en pel må settes dypere enn den foregående, må ikke den brede låseseksjonen strekke seg helt til spissen av pelen, Figur 10. Hvis en bred låseseksjon går helt til spissen av en pel, kommer den i konflikt med ringborkronen på den foregående pelen, slik at det ikke blir mulig å installere den dypere enn den foregående pelen. I de tilfelle hvor stilles krav til vanntetthet i den nedre delen av en rørpelevegg må låseseksjonene gå så langt ned mot spissen som mulig. Hvis det, for eksempel, er ønskelig å installere en pel 3 meter dypere enn den foregående, må låseseksjonen avsluttes minst tre meter fra pelespissen, Figur 10. Ettersom dette krever at installasjonen av de første 3 meter av pelen må gjøres uten at den er koblet til den foregående pelen gjennom låseseksjonen, anbefales det å bruke en installasjonsramme for å holde pelene på linje Ved å bruke lengst mulige peleseksjoner, for å få minst mulig skjøtesveising, forenkles installasjonen av rørpeleveggen. Installasjon En RD rørpelevegg kan enten installeres i retning av vegglinjen ved å rygge boreriggen, eller fra siden, avhengig av utstyret som brukes. Veggen kan installeres fra begge sider og i begge retninger. Installasjonen skal imidlertid alltid gjøres slik at det er en smal låseseksjon på den siden som peker i installasjonsretningen. Den første pelen i en RD rørpelevegg må ikke ha en bred låseseksjon. Installasjonen kan også starte fra midten av veggen eller fra et hjørne, ved å bruke en pel som er påsveiset to like låseseksjoner av den smale typen. Når en RD-pel treffer stor stein, blokk eller fjell reduseres nedtrekkskraften og rotasjonen økes. Det reduserer tendensen til at pelen endrer retning under boring, samtidig som spenningene på låsene reduseres og friksjonen holdes lav. Figur 10. Avslutning av låseseksjon når det er ønskelig å installere en pel på et lavere nivå enn den foregående. 20

Bygg sterkere med RRs og RDs stålpeler med høy ytelse.

Bygg sterkere med RRs og RDs stålpeler med høy ytelse. Bygg sterkere med RRs og RDs stålpeler med høy ytelse. Bygg sterkere på enda sterkere grunn. Industristandarden blir sterkere. Ruukkis RRs- og RDs-peler inneholder nå enda sterkere S550J2H høystyrkestål.

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger S y s t e m d a t a Tekkeløsninger Mekanisk innfestet system med Systembeskrivelse Protan s mekanisk innfestet system med standard overlapp er det mest brukte systemet ved tekking med Protan takbelegg.

Detaljer

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider CI/SfB (9-) Rn7 (M2) December 2000 STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider * * * Innhold Introduksjon Introduksjon........... 02 Isolering av mark- och anleggsarbeider......... 03 Isolering

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar

Detaljer

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Kunstgressboka Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Forord Norges Fotballforbund og Kultur- og kirkedepartementet har tidligere utgitt publikasjoner om bygging og drift av kunstgressbaner.

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

Uponor ventilasjon i grunn

Uponor ventilasjon i grunn Uponor ventilasjon i grunn Innholdsfortegnelse Uponor ventilasjon i grunnen.......................................... 4 Forslag til beskrivelsestekst.......................................... 5 Teknisk

Detaljer

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein KDH VH Snitt - 40 55 256 42 20 Snitt - 361 25 42 20 40 Innhold 25 31 Dette bør du vite før du setter igang 2 Kontroll ved mottak 3 dvarsel 3 Verktøy 4 Klargjøring

Detaljer

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Midtveisrapport, Espen K. Jensen Henning Carlsen Stian Kristiansen Ole-Petter Jensen I Forord Avgangstudentene på Høgskolen i Østfold ved avdeling

Detaljer

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndbok Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndboken Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrenommerte agenturer på energiverksmateriell og

Detaljer

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget.

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR VENTILASJON I GRUNN PRODUKTFAKTA 3-08 Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. Innholdsfortegnelse Uponors ventilasjon i grunn

Detaljer

Veiledning. Før legging

Veiledning. Før legging Veiledning Før legging Juni 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke av naturen. Det er et levende materiale som skal behandles med omhu. Veiledningene våre forteller i detalj hvordan man får det beste

Detaljer

Generelt om Leca Lettklinker

Generelt om Leca Lettklinker Leca lett fyllmasse Generelt om Leca Lettklinker Leca Lettklinker (løs Leca) har vært brukt som lett fyllmasse her i landet siden 1958. Da ble det første prosjektet gjennomført på Drammensveien (E18) ved

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg TOTAL JORDING- OG LYNVERN ERICO ble grunnlagt i 1903 som Electric Railway Improvement Company. I 1938 lanserte ERICO den eksotermiske sveiseprosessen, CADWELD.

Detaljer

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok Leca idébok R Leca idébok Dette er en bok for deg som er nysgjerrig på hva du kan gjøre med Leca i hus og hage. Den er laget under mottoet: «Den som tror seg ferdig utlært er ikke utlært men ferdig.»

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Håndbok for observatører. Vær-, snø- og snøskredobservasjoner

Håndbok for observatører. Vær-, snø- og snøskredobservasjoner Håndbok for observatører Vær-, snø- og snøskredobservasjoner Håndbok for observatører Vær-, snø- og snøskredobservasjoner Krister Kristensen SAMMENDRAG Denne handboka gir retningslinjer for hvordan man

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

Installasjonsveiledning for grunnarbeider. BioDisc 1minirenseanlegg Type: BA, BB, BC, BD, BE

Installasjonsveiledning for grunnarbeider. BioDisc 1minirenseanlegg Type: BA, BB, BC, BD, BE Installasjonsveiledning for grunnarbeider BioDisc 1minirenseanlegg Type: BA, BB, BC, BD, BE Denne veiledningen gjelder spesielt for de arbeidene som må utføres i forbindelse med nedgraving av minirenseanlegget.

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer