Nyskaping, design, produktutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyskaping, design, produktutvikling"

Transkript

1 Møtested Kautokeino. Samling Løfte håndverket; desember 2011 Billedsamling og tekst til innlegg ved Tove Gulsvik, Norges husflidslag. Nyskaping, design, produktutvikling Nyskaping, design og produktutvikling er ikke ord som vi har en klar definisjon på i Norges Husflidslag, men det er ord vi og andre bruker ofte og jeg skal prøve å si noe om den hva vi i Norges Husflidslag legger i dem og vise til noen eksempler. Betydningen av nyskaping, design og produktutvikling går også i hverandre, men det er nyanser av forskjell. Mine eksempler er hentet fra næringsutøvere. Og dermed snakker jeg ut fra et næringsperspektiv. Nyskaping, design og produktutvikling Side 1

2 Når man jobber med utvikling av produkter så er det en ting som må ligge i bunn for at resultatet skal ha mulighet til å være vellykket som produkt. Norsk Forskningsråd opprettet i sin tid et fond for forskning og nyskaping En interessant observasjon synes jeg er at fondet legges ned i 2012 til fordel for grunnforskning. Kanskje man har kommet til den erkjennelse i Forskningsrådet at det er viktig å kunne faget før man får til noe vesentlig innen nyskaping? Nyskaping? På nettet finnes mange rare varianter som har lite med det vi /jeg legger i ordet. Leiv Eiriksson Nyskaping er et rådgivingsfirma for gründere og nyetablerere. Det finnes en rekke slike sentra de kalles til overmål også parker som Nyskapingsparken Høgskolen i Bergen som dyrker frem nyskaping. Man bruker mye gartner terminologi som metafor for nyskapingen. Nyskaping, design og produktutvikling Side 2

3 Forutsetningen må være at denne kunnskapen som jeg snakket om, må ligge i dette frøet som er der fra før. I Norges Husflidslag tenker vi oftest på produkt når vi snakker om nyskaping. Når vi utlyser konkurranser, så er som regel et av kriteriene at produktet skal være en nyskaping. Nyskaping prosessen? Men nyskapingen kan også ligge i fremstillingsprosessen. Verdens første klona pattedyr Dolly Produktet er det samme; ja til de grader en kopi. Det var hele poenget i dette eksperimentet produksjonsprosessen som var ny. Når man også liker å leke med ord, som jeg ofte gjør, så morer det at dette også ble en ny skapning. Overført til oss kan man tenke seg å fremstille en gammel gjenstand på en ny måte og kalle det nyskaping? Neppe, tenker jeg. Nyskaping = ny bruk? Kan det oppstå en nyskaping ved endret bruk? Nyskaping, design og produktutvikling Side 3

4 Nyskapende kontekst? Eller ved endret presentasjon / kontekst? Det er ofte det bilde man skaper i hodet på folk som teller. Moteverden eller det gode liv på landet. Vanskelig å definere om det er en nyskaping, stor endring eller et ledd i en utvikling. Dåpskolleksjon fra Husfliden Hamar as er et eksempel. Design: Anne Marit Nordby. Mottatt merket for god design i Gammel skikk som tas opp igjen og som endres litt i forhold til dagens materialtilgang. Andre ganger er det ingen tvil. Gry Grindbakken som arbeider med bunadsølv har lekt seg med filigransteknikken og laget sin egen stil merkevare. Det samme gjelder Siri Berrefjord son bruker søljer som utgangspunkt i sine plast smykker. Nyskaping, design og produktutvikling Side 4

5 Nyskapende kommunikasjon? I måten produktet kommuniseres på? Intet er nytt under solen I 1899 uttalte patentkommisjonær Charles Duell at Everything that can be invented has been invented. Det var neppe ment som en avskjedssøknad og at patentkontoret kunne legges ned. Men det han kanskje mente var at ingen lager noe som er tatt helt ut av luften. Alle kjenner Per Spook genseren som ble bestilt til Den Norske Husflidsforenings 90 års jubileum i Det var et paradigmeskifte innen strikkeutviklingen i Norge. Noe helt nytt en nyskaping. Nyskaping, design og produktutvikling Side 5

6 Forenklingen i mønstret, fargevalget, halsskjæringen. Ja det var så nytt at man i Husfliden var redd for at dette ble for spesielt. Man henvendte seg umiddelbart til Per Spook og lurte på om han kunne tenke seg å lage noen andre, mer tradisjonelle, fargekombinasjoner slik at genseren muligens ville selge. Hva var så nytt med Per Spook genseren? Jo, det var kombinasjonen av mønstret, formen og fargevalget samtidig som det naturligvis var navnet Per Spook. Per Spook genseren førte imidlertid til at vi begynte å se på strikketradisjonene på en ny måte som en skattekiste til å øse av for å lage klær til catwalken. Mest kjente designer som kom etter Per Spook er Ellinor Flor i Selbustrikk, og i dag har vi Solveig Hisdal i Oleana. Hvordan skapes nye løsninger? Remixing klipp og lim stjel fra noen som kan det bedre enn deg selv. En ny ide er ikke noe annet enn noe som allerede finnes, teknologien har gjort det enkelt, alle har tilgang på alt. Nyskaping, design og produktutvikling Side 6

7 1 + 1 = 3 Arne og Carlos har beskrevet ganske utførlig hvordan de arbeider med kreative prosesser i en bok som Norges Husflidslag ga ut for en tid tilbake De har ikke lagt skjul på at de lar seg inspirere av hva andre har gjort. De har ved flere anledninger vist frem sine scrap books hvor de samler på alt mulig som de finner i blader, på reiser og i nærmiljøet. Så setter de dette sammen til nye produkt. Julekuler er et kjent fenomen. Så også gamle strikkemønstre. Kombinasjonen er derimot ny Dette er et godt eksempel på at blir 3. Nyskaping er det også når Elin Gilde Garvin lar seg inspirere av gamle fletta korger til nye moderne korger. Nyskaping, design og produktutvikling Side 7

8 Nyskaping design Hvor går skillelinjene mellom nyskaping og design eller formgiving som vi ofte kaller det? Å designe en gjenstand betyr ikke nødvendigvis å lage den fysisk. Ellinor Floor er designer hun kunne ikke engang strikke. Strikkeplaggene kom til i samarbeid mellom Ellinor som designer og håndverkeren som skulle lage produktet. Rya til venstre er vevd av Inger Anne Utvåg. Hun studerte båtryene i Nordland og lot seg inspirere av dem. Teknikken Inger Anne bruker er en tro kopi av hvordan båtryene ble vevd, men mønstret og garnkvalitetene er annerledes. Båtryene ble fra gammelt av brukt som dyner i de åpne båtene som dro på Lofotfiske. Inger Annes rye er tenkt å henge på veggen som en dekorativ tekstil. Dette er en videreføring av en tradisjon og en nyskaping i mitt hode, men Inge Anne har også formgitt sin rye. De fleste av våre håndverkere er formgivere/designere. Kan en være formgiver uten å være nyskapende? Neppe, men man kan være håndverker uten å være nyskapende og formgiver. Da arbeider man kanskje med bunader eller museumskopier. Randi Bakkens jakke i skillbragdmønster (til høyre på bildet over),heller mer mot det jeg kaller design. Jakken er en nyskaping. Hun kopierer mønsteret fra et skillbragdåkle, men bruker andre materialer og farger. Får det vevd opp i en industribedrift og syr stoffet om til moderne klær. Nyskaping, design og produktutvikling Side 8

9 Edel Ursta jobber på samme måten. Får stoffet strikket i en bedrift og syr kjoler under bedriftsnavnet EDEL DESIGN. Johan Verde er industridesigner med mange designpriser fra inn og utland. Det er i prosessen den gode løsningen og de kreative kombinasjonene kommer, sier han. Hvis ikke ideen er god, holder heller ikke produktet. Johan Verde er en ren designer. Hans produkter blir produsert i bedrifter, men han lager også sine prototyper og mener at det å forme produktene fysisk selv er viktig i skaperprosessen. Nyskaping, design og produktutvikling Side 9

10 Design hjelp? Norsk Designråd sin oppgave er å fremme strategiske bruk av design innenfor forretningsutvikling og innovasjon. Er det noe for oss å benytte oss av design hjelp? Jeg er overbevist om at vi har mye å hente ved å samarbeide på tvers av profesjonene. Nyskaping, design og produktutvikling Side 10

11 Derfor har Norges Husflidslag i de siste konkurransene vi har utlyst, tilbudt veileder / design hjelp. I konkurransen Morgendagens helter lager morgendagens kulturarv har vi hyret inn Johan Verde som mentor for studentene som er plukket ut til å delta i konkurransen. I konkurransen Identitet Idé i tet har vi to veiledere som kan kontaktes Vi skal ikke være så redd for å løfte vår kompetanse inn i industrien og visa versa. Kunne dette skapet av Liv Mildrid Gjernes ha godt av å møte en møbel bedrift? I Norges Husflidslag bruker vi ikke ordet design så mye. Begrep som misbrukes i mange sammenhenger. Vi snakker om form, farge, funksjon og vi kaller gjerne designeren for en formgiver. Vår satsingsområde i 3 år fremover nå er nettopp 3xF form, farge funksjon. Nyskaping, design og produktutvikling Side 11

12 Det å leke seg med former kan avstedkomme nye produkter. Likeledes kan en bolle få et nytt utrykk ved bruk av farger. Produktutvikling Produktutvikling innebærer ikke bare det å utvikle produktet, men også kontinuerlig å spørre seg selv: Hvordan kan jeg gjøre dette bedre og raskere? Hvordan endre produktet i tråd med markedets etterspørsel? Man trenger jo nødvendigvis ikke å lage et helt annerledes produkt. Arne Sollihøgda i Nabben Brukskunst jobber kontinuerlig med produktutvikling. Han er utdannet fra Kunst og håndverksskolen og fra produktutviklingslinja på Blaker som det het i sin tid. Tidlig på 90 tallet startet han opp som tre produsent og fant raskt ut en rasjonell måte å produsere sveipa produkter på. Nyskaping, design og produktutvikling Side 12

13 Et annet eksempel er Torgeir Thorsen fra Vesterålen. Han arbeider i tre og laget noen små fisker som skulle brukes som reiseminne fra Lofoten. Så begynte han å leke med formen. Laget de større og dro fisken ut mer som en flyndre, Så dro han den enda mer og det ble lekre fat. Han dro den enda mer og det ble små skulpturer til vegg. En produktutvikling med samme ide, samme teknikk Andre som driver med produktutvikling innen samme konsept er Gry Grindbakken. Hun er tro mot sin teknikk filigransarbeid, men forenkler og legger til. Nyskaping, design og produktutvikling Side 13

14 Oleana er også tro mot sitt konsept. Inspirasjon fra tradisjonen, strikkede plagg som er montert for hånd. De kommer med nye produkt 2 ganger i året. En annen del av produktutviklingen er innpakningen, hjemmesiden, presentasjonen. Hvordan produktet står frem i dialog med kunden. Altså hvilket bilde de skaper i mitt hode. Alle kulturhåndverkere bortsett fra bunadtilvirkere ol må drive med en kontinuerlig produktutvikling for å overleve. Begrepsforvirring? Ordene nyskaping, design og produktutvikling overlapper gjerne hverandre, og vi bruker dem i sammenhenger hvor de betyr det samme. Det tenker jeg ikke er så farlig. Det er sammenhengen vi presenterer dem i som teller. Hvilken kontekst vi har. Kunnskap! Kunnskap! Kunnskap! Til syvende og sist er det kunnskap som skal til for å få til nyskaping, formgiving og produktutvikling. Nyskaping, design og produktutvikling Side 14

15 Bine Melby er et godt eksempel på det. Hun er sivilagronom fra Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås og er spesialist på kuraser. Koblet mot en utdanning innen søm på Høgskolen i Oslo, avdeling for estetiske fag. Denne virksomheten fører to ulike utgangspunkt sammen til et nytt konsept i skjæringspunktet mellom gamle tradisjoner, god og bærekraftig ressursutnyttelse og nyskapende formgiving! Vi får ikke og kan heller ikke forvente gode produkter fra noen som så vidt har snust på et fag i løpet av et kurs. Vår utfordring i å få en levende tradisjon, ligger i muligheten til fordypning og koblinger mellom profesjoner. Men vi må alltid huske på at dersom håndverket ikke kan være et levebrød, vil ikke ungdom utdanne seg innen våre fag i fremtiden. Det er muligheten for å gjøre våre fag til et levebrød som er alfa og omega for å kunne bevare håndverkskunnskapen. Nyskaping, design og produktutvikling Side 15

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Rihanna falt for Berits kjole

Rihanna falt for Berits kjole LØRDAG 23. AUGUST 2014 UKE 34 NR. 194 LØSSALG 25,00 Ekstremistene skaper rettstomme samfunn. Derfor gikk vi i svart. John Arne Moen, politisk redaktør. MENINGER SIDE 2 OG 3 NYHETER SIDE 4 OG 5 Sikker transport

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling

Oblig 4 Webutvikling Oblig 4 Webutvikling Oppgave 1 Lag din egen Wordpresssite der du tester ut CMSsystemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM IMM NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Fakultet for maskinteknikk Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk Forord Hensikten med denne rapporten

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp?

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp? SMARTcamp! SMARTcamp kan inngå som 1 av de 5 Regnmakeraktivitetene som må gjennomføres før skolen blir en Regnmakerskole. Ved å ta i bruk SMARTcamp som aktivitet slår man to fluer i en smekk, nemlig å

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Vår 2012 Studentnummer: 979885 Emnekode: BAC3100 Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Oslo 31.mai 2012 Denne bacheloroppgaven er

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Etiketter med den nye grafiske profilen til Bergsdalstunet. Illustrasjon: Stine Karlsen Grafisk design handler om å skape et visuelt uttrykk som skal kommunisere et budskap. Du kan se grafisk design rundt

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Det er viktig at alle beslutningstakerne er tilstede i strategiprosessen, som her på Ersgard i Trøndelag. Foto: Norsk Form. Skal du starte opp en ny bedrift, ta over driften fra dine foreldre eller kanskje

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

I denne boken forteller jeg mye om mine erfaringer, om mitt møte med dette industriland og refleksjoner jeg har gjort underveis.

I denne boken forteller jeg mye om mine erfaringer, om mitt møte med dette industriland og refleksjoner jeg har gjort underveis. Forord Dette skulle bli en bok med masse tekst om alt det jeg skulle finne ut om forbruk, produksjon, priser, miljø, forurensning osv. Til dette skulle jeg hente fakta i bøker, aviser og tv programmer

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Ok, da! Jeg vet jeg er flink nils petter nordskar

Ok, da! Jeg vet jeg er flink nils petter nordskar 2 09 Ok, da! Jeg vet jeg er flink nils petter nordskar Vi utvikler og forvalter lønnsomme kunderelasjoner. Erik Johnsen Bring Dialogue Vi i Bring Dialogue er CRM-spesialister. Vi hjelper deg å finne flere

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv ARBEIDSNOTAT 19/2005 Olav R. Spilling Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning / Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31,

Detaljer