Minidesignguiden. den gode og inkluderende møteplass

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Minidesignguiden. den gode og inkluderende møteplass"

Transkript

1 Minidesignguiden den gode og inkluderende møteplass 1

2 Innhold SIDE Innledning... 3 Kommunenavn... 4 Logo... 5 Logo kommunalområder Skiens visjon den gode og inkluderende møteplass...7 Primære og sekundære farger Typografi... 9 Skriftstørrelse Design grunnidé...11 Grunndesignet - den gode og inkluderende møteplass...12 Profilelementer Brevark og bruk av andre kommunale logoer...14 Konvolutter Visittkort Omslagsmappe Formater og grunnregler Tekstspalter og bildebruk Annonser Bruk av logo sammen med andre logoer Eksempler på bruk av profilelement og farger Power point presentasjon, mal Power point presentasjon, fonter og farger

3 Innledning Dette er Skien kommunes kortversjon av designmanualen. Designmanualen gir en grundig innføring i hvordan Skien kommune skal presenteres i sin kommunikasjon utad. Den skal være et nyttig hjelpemiddel for utarbeidelse av alt fra skilt og bannere til annonser og strøartikler. Den er også en garantist for at Skien kommune fremstår i henhold til de retningslinjer som er bestemt. Slik sikres en enhetlig og ryddig identitet. Designmanualen gir faste retningslinjer for bruk av designet. Designet skal gjennomføres på alle typer publikasjoner, trykte og digitale, slik at Skien kommune fremstår som en klar og entydig avsender. Den grafiske profilen er et viktig ansikt utad. En grafisk profil skal ikke bare være fin å se på, men også speile historie, verdier og egenskaper som kommunen ønsker å bli assosiert med. En sterk forankring bidrar til å skape tilhørighet og eierskap til den grafiske profilen. Den grafiske profilen speiler Skien kommunes identitet. Logo, designelement og maler kan lastes ned fra hjemmesiden til Skien kommune: /designmanual Har du spørsmål om designmanualen, kan du kontakte: Informasjonsansvarlig i Skien kommune T: E: Post: Pb. 158, N-3701 Skien Besøk: Henrik Ibsens gt. 2 Det som presenteres her er bare et lite utdrag av profilhåndboken. Det er utarbeidet mange ulike maler for annonser, visittkort, referat mm som ikke vises her. Det finnes også retningslinjer for mailsignatur, arbeidstøy, kommunale biler og skilting. Dette finnes i hoveddesignmanualen. 3

4 Kommunenavn Det er viktig at kommunenavnet bestandig skrives på lik måte. Det være seg i publikasjoner, alle typer tekster, e-post og ellers der kommunenavnet brukes. Skien kommune skrives da med stor S (versal) i Skien og kommune i små bokstaver (minuskler). Skien kommune skrives i to ord. Dette er korrekt skrivemåte: Skien kommune Eksempler på hvordan kommunenavnet ikke skal brukes: Skien Kommune SKIEN kommune 4

5 Logo Profilens mest fremtredende element er logoen, som består av byvåpenet med det tilhørende navnetrekket Skien kommune. Logoen tydeliggjør hvem som er avsender. Logoen skal brukes på alle medier. Den må ikke beskjæres, men skal alltid brukes i denne formen. Logoen utgjøres av: Skiens byvåpen, en loddrett strek og et såkalt navnetrekk. Navnetrekket skal stå i fonten Locator og alltid i versaler (store bokstaver). Navnetrekket Skien kommune skal stå på én linje alltid til høyre for streken, byvåpenet til venstre. Alt skal ligge justert i vannrett linje i forhold til hverandre. Logoen skal kun brukes i originalfargene eller som sort variant, se neste side. Eksempler på bruk av logo i sort/hvit, kan være der Skien kommune ikke er hovedavsender, eventuelt der logoen ikke skal være så fremtredende. Byvåpenet skal aldri presenteres uten krone. Minstemål: Logoen skal ikke være mindre enn at den er godt lesbar og slik at byvåpenets elementer ikke gror sammen. Logoen kan lastes ned på /designmanual De tre elementer skal alltid framstå som vist nedenfor. Streken skal være 1/4 høyere enn byvåpenets størrelse oppe og nede vannrett linje Navnetrekket skal alltid skrives med versaler og 50 i spaceing En bokstavbredde mellom byvåpen og strek og mellom strek og navnetrekket 5

6 Logo - kommunalområder Skien kommune har flere kommunalområder. Logoen kan brukes sammen med et underliggende organisatorisk nivå. Navnet på kommunalområdet, virksomhet eller enhet skal stå venstrestilt i sort under Skien kommune. Teksten skal alltid ligge midtstilt i forhold til streken. Størrelsesforholdet på de forskjellige skriftlinjene skal være i forholdet som vist nedenfor med 20 pt og 16 pt. På mørk eller sort bakgrunn kan logoen stå i farger eller i negativ. Ved bruk av logo i farger på mørk bakgrunn skal det legges en hvit linje (outline) bak byvåpenet for å skape kontrast og for å få fram byvåpenet. Logo i farger Logo i sort/hvit 20 pt regular Oppvekst Gulset sykehjem Oppvekst Gulset sykehjem 20 pt regular 16 pt light Linjeavstand pt regular MUNICIPALITY OF SKIEN MUNICIPALITY OF SKIEN Engelsk logo 20 pt regular 6

7 Skiens visjon: den gode og inkluderende møteplass Visjonen legges inn i designelementet til høyre som vist nedenfor. Den skal stå i fonten Locator i minuskler (små bokstaver) i negativ (hvit) eller i sort. Der visjonen bare skal stå sammen med logo, skal den være i sort, men aldri stå rett under logoen. Visjonen skrives med tankestrek og alltid i små bokstaver, slik: den gode og inkluderende møteplass den gode og inkluderende møteplass Luft avstand Kommuneplan Samfunnsdelen Kultur 2011 Høringsutgave - Høringsperiode den gode og inkluderende møteplass den gode og inkluderende møteplass 7

8 Primære og sekundære farger Skien kommune har to primærfarger, sjøgrønn og grå. Grunndesignet ligger i den sjøgrønne primærfargen, alternativt brukt i sort/hvit varianten. Skien kommune har i tillegg seks sekundære farger. Både primærfargene og sekundærfargene er nøye avstemt for å harmonere med fargene i byvåpenet. Sekundærfargene kan benyttes av alle kommunalområdene. Fargene gjengis i 3 valører: 100%, 50% og 20%. Se nedenfor. Primærfarger PMS: 7475 C:50 M:0 Y:25 K:30 r:105 G:159 B:157 Web#: 699f9d Sort50% C:0 M:0 Y:0 K:50 r:156 G:156 B:156 Web#: 9c9c9c Sekundærfarger PMS: 5125 C:65 M:86 Y:49 K:0 r:119 G:62 B:96 Web#: 773e60 PMS: 5415 C:42 M:8 Y:0 K:40 r:109 G:144 B:167 Web#: 6d90a7 PMS: 7491 C:32 M:0 Y:100 K:40 r:134 G:146 B:0 Web#: PMS: 7472 C:52 M:0 Y:25 K:0 r:129 G:202 B:201 Web#: 81cac9 PMS: 7412 C:0 M:42 Y:100 K:7 r:233 G:154 B:0 Web#: e99a00 PMS: 7503 C:0 M:12 Y:35 K:25 r:206 G:186 B:149 Web#: ceba95 100% 50% 20% 8

9 Typografi Primær skrift Skien kommunes logoskrift er fonten Locator, og er et markant element i kommunens identitet. Locator skal brukes som typografi i all trykt kommunikasjon, den er dessuten lettlest og fungerer godt både i titler og som brødtekst. Sekundær skrift Der Locator ikke er tilgjengelig brukes skrifttypen Arial. I maler, på web og intranett brukes Arial som er en skrifttype som finnes på alle maskiner. Logoen skal aldri bytte font, den skal alltid bruke Locator. Locator ultra light Locator ultra light italic Locator light Locator light italic Locator regular Locator regular italic Locator medium Locator medium italic Locator bold Locator bold italic Locator black Locator black italic Arial regular Arial italic Arial bold Arial bold italic Skien kommunes navnetrekk er i Locator 9

10 Skriftstørrelse Lesbarhet Linjenes lengde/satsbredde og avstand, samt skriftens størrelse og karakter har betydning for hvor lett en tekst er å lese. For god lesbarhet; bruk heller en mindre skriftstørrelse med større skytning, enn en større skrift med mindre skytning. Det er ikke kun skriftstørrelsen, men også linjeavstanden som gjør at en tekst har god lesbarhet. Skriftstørrelse/punktstørrelse I designmanualen til Skien kommune anbefales skriftstørrelser som vist nedenfor. Alle brødtekster skal venstrestilles. NB: Det skal ikke benyttes skygger på Skien kommunes tekster. ARIAL: Ved interne dokumenter der Arial benyttes, brukes samme skriftstørrelser som i eksempelet nedenfor. Overskrift stor Locator Light 3o pt Overskrift stor fet Locator medium 3o pt Liten overskrift Locator light 2o pt Liten overskrift fet Locator medium 2o pt Avsnittoverskrift Locator Medium 13 pt Ingress Locator Regular 11 pt Aquunt unt, quistrum eossinv enimusanis exerfer aerspid molo quo cum volupta perciti quisit et magnient. Brødtekst Locator light 11 pt Aquunt unt, quistrum eossinv enimusanis exerfer aerspid molo quo cum volupta perciti quisit et magnient. Aditate mporibe ritiis exeri beate cum nonsequid modis aliberest ad endia deraect ectiur sinctat iscitium doluptatinus et faccusd aepersp ellorunt etur aut ide etur, sitat voluptiatqui optas re et, cupis solo Bildetekst Locator light italic 10 pt Aquunt unt, quistrum eossinv enimusanis exerfer aerspid molo quo cum volup perciti quisit et magnient. Aditate mporibe ritiis exeri beate cum nonsequid 10

11 Design grunnidé Skien kommunes grafiske design er bygget på Skiens unike egenskaper som er listet opp nedenfor. Skien kommune er stolt av byens 1000-årige historie som møteplass og samlingspunkt mellom to vannspeil. Skien ønsker å fremstå som en urban, stor by, et godt sted å bo og et sted for de gode opplevelser. Skien kommune vil være en fremtidsrettet, nyskapende og inkluderende kommune. Det er dette profilen visualiserer. Ibsen Møteplass Urbant Mennesker Byrom Skiensdyret Vann Kultur Handel Klosterøya To kirketårn Kanalen Idrett 11

12 Grunndesignet: den gode og inkluderende møteplass Grunndesignet har en moderne og urban form. Uttrykket skaper et helhetlig grafisk bilde av en mangfoldig, innholdsrik og spennende by. Det grafiske bildet tar opp i seg Skiens mangfold, historie, nærhet til vann vist med det sjøgrønne feltet nederst, samt byrommene og bygarasjen som i senere tid har satt farge på bybildet. Grunndesignet inneholder mange elementer som man oppdager etter hvert, og som det er viktig å løfte fram. En visuell fremstilling av Skiens unike egenskaper skal skape gjenkjenning, bygge identitet og bidra til eierfølelse til profilen. Visjonen legges inn i designelementet til høyre. Den skal stå i fonten Locator i minuskler (små bokstaver) i negativ (hvit) på skrå som følger vannspeilet. den gode og inkluderende møteplass Illustrasjonen er transparent og alle elementer ligger i 50% gjennomskinnelighet på hverandre. 12

13 Profilelementer Av og til er grunndesignet for mektig og plasskrevende, derfor er det utarbeidet mindre profilelementer. Profilelementene nedenfor er deler av grunndesignet til Skien kommune. Elementene er ment til bruk i annonser, powerpointmaler osv. De brukes for å gi en gjenkjenning til profilen. Det er to varianter; kirken og rådhuset som er valgt som profilelementer med mennesker i ulik alderssammensetning. Det er ikke lov å lage egne kombinasjoner av de forskjellige designelementene. Disse skal alltid være i grått. 13

14 Brevark og bruk av andre kommunale logoer Brevarket er et viktig ansikt utad. Her vises hele grunndesignet og logoen i farger. Alle brev som sendes fra kommunen skal være i farger på fortrykte brevark. Brev som sendes elektronisk skal se likedan ut. Dette gir kommunen et tydelig og klart avsenderuttrykk, og bidrar til positiv merverdi og gjenkjenning. All kontakt- og avsenderinformasjon settes inn etter malen - se nedenfor. Kommunalområder som skoler, aktivitetssentre etc. med egen logo plasserer denne på brevarket nede i høyre hjørne sammen med kontaktinformasjon, se nedenfor. Forhåndstrykket brevark i A4 inneholder designelement, logo og webadressen. De postale opplysningene og logo legges inn i wordmalen og printes på det fortrykte brevarket. Servicesenteret Servicesenteret Kommunalområder med egen logo kan plassere denne nederst til høyre over de postale opplysningene. Logoen kan være i sort/hvit eller farger, men skal ikke være større enn 3x3 cm. Den skal ikke utkonkurrere logoen til Skien kommune. De postale opplysningene tilpasset det gjeldende kommunalområdet plasseres under logoen. Kommunalområdet skal være i 10 pt bold mens de postale opplysningene skal være i 8 pt regular. Servicesenteret Tlf: Kultur og aktivitetssentrene Faks: Haugåsen Post: Pb. Tlf: 158, Skien Besøk: Henrik Ibsens gt. 2 Post: Bank: Pb. 158, Skien Org. nr.: Servicesenteret Tlf: Faks: Skotfoss Post: oppvekstsenter Pb. 158, 3701 Skien Besøk: Henrik Tlf: 35 Ibsens gt. 492 Bank: Post: Org. Pb. nr.: 158, Skien 839 (10 pt) Skotfoss oppvekstsenter (8 pt) Tlf: (8 pt) Faks: (8 pt) (8 pt) Post: Pb. 158, 3701 Skien 14

15 Konvolutter Konvoluttene et også et viktig ansikt utad, og det første man ser. Konvoluttene bør derfor trykkes i farger for å gi et tydelig og klart avsender-uttrykk og samtidig bidra til positiv merverdi og gjenkjenning hos mottaker. Det gir et signal om en konsekvent bruk av den nye profilen og selv om konvolutten blir kastet er førsteinntrykket positivt. På konvoluttene plasseres logoen i øverste venstre hjørne på forsiden. Returadressen skal settes inn rett over webadressen nederst i høyre hjørne. Konvoluttene finnes i følgende størrelser: EC4, C4, C5 og E65 med eller uten vindu. EC4 C5, C4 Pb. 158 Sentrum, 3701 Skien E65 Pb. 158 Sentrum, 3701 Skien Pb. 158 Sentrum, 3701 Skien 15

16 Visittkort Forsiden av visittkortet skal inneholde logo og grunndesignet til Skien kommune. Formatet er 90 x 50 mm og trykkes i 4 farger tosidig. På baksiden settes person- og kontaktinformasjon. Visittkort foran Visittkort bak Informasjon Ola Normann Informasjonsansvarlig Information T: I M: E: Post: Pb. 158, N-3701 Skien I Besøk: Rådhusplassen 2 16

17 Omslagsmappe Omslagsmappen følger samme profil som grunndesignet ellers. Mellom logo og grafisk design kan det legges inn heading hvis mappen skal trykkes til et spesielt arrangement. Dersom sekundærfarger benyttes, skal grunndesignet med grått vannspeil brukes. Ullandio nsectae ma ditatur min ratio. Lacest, sequo officiuntium ea veliqui doluptati auda quo beratis di optaestium ent quatur reptatiis estiusaniet volorum qui doles nonsequis ullam, sequatur, officiet quo ommolorepe conserio. Fugia vellest eum untotat emporest, ut eum faccuptiae molut ligent a dicient laut lautecat mint quam ament. Exceati tem ratat adi vel maio que omnisinum net imin perere sit adipsum facium sit id ex eat. Maxim fugitia venderis illacias qui venistio. Unt esti blanduciis moluptae as doluptatis ipictia niatiist atis modigenimus di bere quia nonsenis dus sus, solum eatem ne ad min cusam senima volore eturehe ndelibus rectatq uidella ndipita sectur se con nonsers perrum auditas expere, tem. Ut ut volorisque pelestrum conseriorat dollandus sam fugitat ecusda nes utem. Nam rendit volore maximet maxim re, qui dictur accus ius nos del inciis rerspedi con et Tema på konferansen Servicesenteret den gode og inkluderende møteplass Stanse 2_utside den gode og inkluderende møteplass Ullandio nsectae ma ditatur min ratio. Lacest, sequo officiuntium ea veliqui doluptati auda quo beratis di optaestium ent quatur reptatiis estiusaniet volorum qui doles nonsequis ullam, sequatur, officiet quo ommolorepe conserio. Fugia vellest eum untotat emporest, ut eum faccuptiae molut ligent a dicient laut lautecat mint quam ament. Exceati tem ratat adi vel maio que omnisinum net imin perere sit adipsum facium sit id ex eat. Maxim fugitia venderis illacias qui venistio. Unt esti blanduciis moluptae as doluptatis ipictia niatiist atis modigenimus di bere quia nonsenis dus sus, solum eatem ne ad min cusam senima volore eturehe ndelibus rectatq uidella ndipita sectur se con nonsers perrum auditas expere, tem. Ut ut volorisque pelestrum conseriorat dollandus sam fugitat ecusda nes utem. Nam rendit volore maximet maxim re, qui dictur accus ius nos del inciis rerspedi con et Tema på konferansen Servicesenteret Stanse 2_utside den gode og inkluderende møteplass Stanse 2_utside 17

18 Formater og grunnregler Utformingen er bygget opp etter grunndesignet. På alle publikasjoner plasseres Skien kommunes logo øverst i høyre hjørne, mens designet strekker seg over hele bredden på formatet - i topp eller i bunn. Tittel, supplerende tekst og illustrasjoner plasseres utenom illustrasjonen da den alltid skal holdes ren og fri for ekstraelementer. Avsenderopplysninger skrives på baksiden av informasjonen, med mindre det er et type nyhetsbrev, en plakat eller lignende med blank bakside. Det anbefales at informasjoner lages i et av følgende tre formater: A4 (210 x 297 mm), rektangulært (100 x 210 mm), og kvadratisk (210 x 210 mm). Formatet kan brukes både liggende og stående. Barseltreff2011 Treffet for alle foreldre som planlegger, venter eller har fått barn den gode og inkluderende møteplass Sommerparty i Skien Jentebølgen2011 Mosjonsløp for jenter i alle aldre den gode og inkluderende møteplass den gode og inkluderende møteplass A4 (210x297mm) Rektangulært (100 x 210 mm) Kvadratisk (210 x 210 mm) 18

19 Tekstspalter og bildebruk Tekst, farger og bilder i informasjonsmateriell skal settes i henhold til retningslinjene i designmanualen. Det vil si at tekstene kan settes i en eller to spalter, og bildekomposisjoner settes i bokser og rektangulære felter. Det er utarbeidet en mal i InDesign som kan brukes som grunnmal til ulike typer informasjonsmateriell. Overskriften på en sak Ingressen Locator Medium 11pt linjeavstand 15pt. Doluptat aut anim iunt. Nullectios aut facerrume andi cum ullatissum que omnis alia parum fugiant faccus, ipsamus, as voluptas accae dolo to il iur serrunt am, volor as aut quidem eat ped etum ius nat aut. Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cum int rescide parum voloreprae. Nem. Nam id que lam, vera voluptatior soluptae que nobitio rehent faccabo rerendit, totae velicid mo blatiumet latist esed mincips andebis rerferem quasi se sunt laborem ratent fugit moluptiorum id ut et, quiatectate repel moluptatur rem dia et labores es ducipis modita dollor sita cus dis pe nihil ma conseque ne nem alit, exerferis nectiumqui antusciatur maximol orunti ommostrum lacernam, verferferit aut aped moluptassit a des de porestrum si rem. Id ut et ped quisto quaes archiciur molupit mi, ut id qui nem et id que as exerum hicitatur? Ihitae reheniam quatibus, non cullorem. Nem etur sinctem re moluptae sed magnimos di consenia quidi cor ani dus. Liten overskrift Locator medium 13pt Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cu. Liten overskrift Locator medium 13pt Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cue dolorepero omnimpost reiumqui optaspis alitatus saepuda pa core nostius daepudi cimpos aut audandit ex et min pelignihite secates ciandandest, consequis sectectur, nos assequo volo En liten infoboks tem que exerro berehen ihilluptaque pe volecea turios ma non eum et quatisqui od utatque nonsequi omnistorro et hender jo man pedio dis doluptat earchil idus as et ut lautemp oraeper chilit, expliqu undero que nullacit et unt aspel maios derfere trenger. landit dolla venim ex erit ommoluptaqui duciendaeces il int pel es utessimi, saessit dignam acipidemodi simusto tatque sedi corehen torrovi tatios que simus. Mi, sus quam, nost latatia ium labore ne por sunt optasit iatusam coratiu scipis incima volupta speriti omnimpor rem. Arum into ipsam ea vendigenis reperumquo tentiis sam, quistecus. Igendis cipsant perit pe rem eum quae ea quias veruptatem harchil ipsunt assitatemodi blaborem dolorestiat omnisitem fugiatem imus volorerro venis vere officias nienditatus, sitibus apedia es eum dolupicim autempor mollent liberum labora cum volest pro eost, seque sapiciis untibus eaque officie ndiatur? Picto vel ercilia quide non nobit, ut rest et ipsandicia eatia sitis ius arum ilignat ioreseq uossin Igendis cipsant perit pe rem eum quae ea quias veruptatem harchil ipsunt assitatemodi blaborem dolorestiat omnisitem fugiatem imus volorerro venis vere officias nienditatus, sitibus apedia es eum dolupicim autempor mollent liberum labora cum volest pro eost, seque sapiciis untibus eaque officie ndiatur? Igendis cipsant perit pe rem eum quae ea quias veruptatem harchil ipsunt assitatemodi blaborem dolorestiat omnisitem fugiatem imus volorerro venis vere officias nienditatus, sitibus apedia es eum dolupicim autempor mollent liberum labora cum volest pro eost, seque sapiciis untibus eaque officie Overskriften Locator Light 30pt Ingressen Locator Medium 11pt linjeavstand 15pt. Doluptat aut anim iunt. Nullectios aut facerrume andi cum ullatissum que omnis alia parum fugiant faccus, ipsamus, as voluptas accae dolo to il iur serrunt am, volor as aut quidem eat ped etum ius nat aut. Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cum int rescide parum voloreprae. Nem. Nam id que lam, vera voluptatior soluptae que nobitio rehent faccabo rerendit, totae velicid mo blatiumet latist esed mincips andebis rerferem quasi se sunt laborem ratent fugit moluptiorum id ut et, quiatectate repel moluptatur rem dia et labores es ducipis modita dollor sita cus dis pe nihil ma conseque ne nem alit, exerferis nectiumqui antusciatur maximol orunti ommostrum lacernam, verferferit aut aped moluptassit a des de porestrum si rem. Id ut et ped quisto quaes archiciur molupit mi, ut id qui nem et id que as exerum hicitatur? Ihitae reheniam quatibus, non cullorem. Nem etur sinctem re moluptae sed magnimos di consenia quidi cor ani dus. Liten overskrift Locator medium 13pt Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cu. Liten overskrift Locator medium 13pt Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cue dolorepero omnimpost reiumqui optaspis alitatus saepuda pa core nostius daepudi cimpos aut audandit ex et min pelignihite secates ciandandest, consequis sectectur, nos assequo volo tem que exerro berehen ihilluptaque pe volecea turios ma non eum et quatisqui od utatque nonsequi omnistorro et pedio dis doluptat earchil idus as et ut lautemp oraeper chilit, expliqu undero que nullacit et unt aspel maios derfere landit dolla venim ex erit ommoluptaqui duciendaeces il int pel es utessimi, saessit dignam acipidemodi simusto tatque sedi corehen torrovi tatios que simus. Mi, sus quam, nost latatia ium labore ne por sunt optasit iatusam coratiu scipis incima volupta speriti omnimpor rem. Arum into ipsam ea vendigenis reperumquo tentiis sam, quistecus. Overskriften på en sak når heading går over to linjer Overskriften på en sak når heading går over to linjer Ingressen Locator Medium 11pt linjeavstand 15pt. Doluptat aut anim iunt. Nullectios aut facerrume andi cum ullatissum que omnis alia parum fugiant faccus, ipsamus, as voluptas accae dolo to il iur serrunt am, volor as aut quidem eat ped etum ius nat aut. Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cum int rescide parum voloreprae. Nem. Nam id que lam, vera voluptatior soluptae que nobitio rehent faccabo rerendit, totae velicid mo blatiumet latist esed mincips andebis rerferem quasi se sunt laborem ratent fugit moluptiorum id ut et, quiatectate repel moluptatur rem dia et labores es ducipis modita dollor sita cus dis pe nihil ma conseque ne nem alit, exerferis nectiumqui antusciatur maximol orunti ommostrum lacernam, verferferit aut aped moluptassit a des de porestrum si rem. Id ut et ped quisto quaes archiciur molupit mi, ut id qui nem et id que as exerum hicitatur? Ihitae reheniam quatibus, non cullorem. Nem etur sinctem re moluptae sed magnimos di consenia quidi cor ani dus. Liten overskrift Locator medium 13pt Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cu. Liten overskrift Locator medium 13pt Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cue dolorepero omnimpost reiumqui optaspis alitatus saepuda pa core nostius daepudi cimpos aut audandit ex et min pelignihite secates ciandandest, consequis sectectur, nos assequo volo tem que exerro berehen ihilluptaque pe volecea turios ma Bildetekst skal være i Locator Light10pt linjeavstand 12 pt dit, totae velicid mo blatiumet latist esed mincips andebis rerferem qratent fug Bildetekst skal være i Locator Light10pt linjeavstand 12 pt is rerferem qratent fug Bildetekst skal være i Locator Light10pt linjeavstand 12 pt 4 5 Ingressen Locator Medium 11pt linjeavstand 15pt. Doluptat aut anim iunt. Nullectios aut facerrume andi cum ullatissum que omnis alia parum fugiant faccus, ipsamus, as voluptas accae dolo to il iur serrunt am, volor as aut quidem eat ped etum ius nat aut. 10 Overskriften Locator Light 30pt Ingressen Locator Medium 11pt linjeavstand 15pt. Doluptat aut anim iunt. Nullectios aut facerrume andi cum ullatissum que omnis alia parum fugiant faccus, ipsamus, as voluptas accae dolo to il iur serrunt am, volor as aut quidem eat ped etum ius nat aut. Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cum int rescide parum voloreprae. Nem. Nam id que lam, vera voluptatior soluptae que nobitio rehent faccabo rerendit, totae velicid mo blatiumet latist esed mincips andebis rerferem quasi se sunt laborem ratent fugit moluptiorum id ut et, quiatectate repel moluptatur rem dia et labores es ducipis modita dollor sita cus dis pe nihil ma conseque ne nem alit, exerferis nectiumqui antusciatur maximol orunti ommostrum lacernam, verferferit aut aped moluptassit a des de porestrum si rem. Id ut et ped quisto quaes archiciur molupit mi, ut id qui nem et id que as exerum hicitatur? Ihitae reheniam quatibus, non cullorem. Nem etur sinctem re moluptae sed magnimos di consenia quidi cor ani dus. Liten overskrift Locator medium 13pt Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cu. Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cum int rescide parum voloreprae. Nem. Nam id que lam, vera voluptatior soluptae que nobitio rehent faccabo rerendit, totae velicid mo blatiumet latist esed mincips andebis rerferem quasi se sunt laborem ratent fugit moluptiorum id ut et, quiatectate repel moluptatur rem dia et labores es ducipis modita dollor sita cus dis pe nihil ma conseque ne nem alit, exerferis nectiumqui antusciatur maximol orunti ommostrum lacernam, verferferit aut aped moluptassit a des de porestrum si rem. Id ut et ped quisto quaes archiciur molupit mi, ut id qui nem et id que as exerum hicitatur? Ihitae reheniam quatibus, non cullorem. Nem etur sinctem re moluptae sed magnimos di consenia quidi cor ani dus. Liten overskrift Locator medium 13pt Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cu. Liten overskrift Locator medium 13pt Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cue dolorepero omnimpost reiumqui optaspis alitatus saepuda pa core nostius daepudi cimpos aut audandit ex et min pelignihite secates ciandandest, consequis sectectur, nos assequo volo tem que exerro berehen ihilluptaque pe volecea turios ma non eum et quatisqui od utatque nonsequi omnistorro et pedio dis doluptat earchil idus as et ut lautemp oraeper chilit, expliqu undero que nullacit et unt aspel maios derfere landit dolla venim ex erit ommoluptaqui duciendaeces il int pel es utessimi, saessit dignam acipidemodi simusto tatque sedi corehen torrovi tatios que simus. Mi, sus quam, nost latatia ium labore ne por sunt optasit iatusam coratiu scipis incima volupta speriti omnimpor rem. Arum into ipsam ea vendigenis reperumquo tentiis sam, quistecus. Igendis cipsant perit pe rem eum quae ea quias veruptatem harchil ipsunt assitatemodi blaborem dolorestiat omnisitem fugiatem imus volorerro venis vere officias nienditatus, sitibus apedia es eum dolupicim autempor mollent liberum labora cum volest pro eost, seque sapiciis untibus eaque officie ndiatur? Picto vel ercilia quide non nobit, ut rest et ipsandicia eatia sitis ius arum ilignat ioreseq uossin Igendis cipsant perit pe rem eum quae ea quias veruptatem harchil ipsunt assitatemodi

20 Annonser Kunngjøringsannonsen inneholder informasjon fra ulike kommunalområder i kommunen. Den skal ha symbolet fra profilen som viser Rådhuset for å holde et offisielt preg. Annonsen skal bygges opp som vist nedenfor og ha en skrå avslutning i bunn. Annonse Modul 32b Stilling ledig-annonsen skal inneholde en kort tekst om Skien kommune. Stillingsbeskrivelsen skal være kort, og ha en link til nettsiden for mer informasjon. Kort og enkelt budskap er viktig. Annonse Modul 32b Kunngjøring sunt am ea voluptassim ent posant ut dit aciis et volecae. Et preheni tatecus sit fugia dolent eveliqu aectures et fuga. As ellorep eritis maiore ped ut arum aliquam, to dolor sum velendae quiae everum lacitis voluptatur? Iquassequam SKIEN et ratia quate KOMMUNE occullantem eostotat qui ut Personal facerror sum og dent service ut quae ium ratus. Servicesenteret Aximint utatur miligent etur saperuptius, sequidus, sae la non por reperfero et, nos escidesti omnim essitistrum ius aliquassum qui te commolor ad quam rem sit, quo endignimus, sitiber spientotatur adis il in nam vendisquatur alias et fugitate aut et delique nullandi asperfero tecusapis sinvel ipsa illescius numque peliqui qui ditaque senis anditam inctisquia quae. Rios quos dus dolor solupta temossiment accusdae plitibus rehendi tatecae provit ius ducid maximus sed ut excest ut Skien kommune er en preheni tatecus sit fugia dolent eveliqu aectures et fuga. As ellorep eritis maiore ped ut arum aliquam, to dolor sum velendae quiae everum lacitis voluptatur? Stilling ledig sunt am ea voluptassim ent posant ut dit aciis et volecae. Aximint utatur miligent etur saperuptius, sequidus, sae la non por reperfero et, nos escidesti omnim essitistrum ius aliquassum qui te commolor ad quam rem sit, quo endignimus, sitiber spientotatur adis il in nam vendisquatur alias et fugitate aut et delique nullandi asperfero tecusapis sinvel ipsa illescius numque peliqui qui ditaque senis anditam inctisquia quae. Rios quos dus dolor solupta delique nullandi asperferoui ditaque senis anditam inctisquia quae. Rios quos dus dolor s Les mer på den gode og inkluderende møteplass den gode og inkluderende møteplass 20

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4.

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4. DESIGNMANUAL DESIGNMANUAL 1. INNLEDNING 1. INNLEDNING 1.1. Om designmanualen 1.2. Osloadvokatenes historie 2. VISUELLE KOMMUNIKASJONSUTTRYKK 2.1. Verdier 3. VERKTØYKASSE 3.1. Logo i farger 3.2. Logo i

Detaljer

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL EKTE EIKER 1. UTGAVE 002 Designmanual Innhold Forklaring Ord merket med * er forklart i ordlisten på side 46 og 47. Innledning Konsept Logo Logoens oppbygging Sikker avstand Logoens farger

Detaljer

visuell profil Astma- og Allergiforbundet

visuell profil Astma- og Allergiforbundet versjon 1 / 02.2010 visuell profil Astma- og Allergiforbundet 1 NAAF skal være en handlekraftig, troverdig og kunnskapsrik pasient- og interesseorganisasjon. Gjennom frivillige, tillitsvalgte og ansattes

Detaljer

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 Innhold Designmanual 2 Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 GRUNNELEMENTER Logo... 4 Fakultetssignaturer... 10 Farger... 14 Grafisk element... 16 Typografi... 17 Foto/bildebruk... 19 POSTALE ELEMENTER

Detaljer

RST Logistics Designmanual

RST Logistics Designmanual «Design is a funny word. Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it s really how it works.» Steve Jobs RST Logistics Designmanual Versjon 1-2014 For RST av WE MAKE

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

Visuell identitet Altibox

Visuell identitet Altibox Visuell identitet Altibox Den visuelle identiteten til Altibox består av en logo, typografi, farger og et bildeuttrykk. Dette er viktige visuelle elementer som gir Altibox en tydelig identitet og som skal

Detaljer

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012 S 1 Designmanual Mai 2012 S 2 Innledning Innledning Designmanualen er et viktig verktøy for å forsterke og bygge merkevaren Telehuset. Manualen gir oversikt over profilens elementer og retningslinjer rundt

Detaljer

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

VISUELL IDENTITET 2012 NINABEA DESIGN OG BRANDING

VISUELL IDENTITET 2012 NINABEA DESIGN OG BRANDING VISUELL IDENTITET 2012 NINABEA DESIGN OG BRANDING INNHOLD 03 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Intro // Visjon Merkevarebygging Verdigrunnlag Navn Utrykk Logo Logoalternativer Logoplassering Typografi Fargepalett

Detaljer

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Forord Det er med stolthet vi nå kan presentere Designmanual Gjøvik 2011. Når vi skulle utarbeide logo og design for byjubileet, var det naturlig for oss å henvende

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 Designmanual - retningslinjer for visuell identitet 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 INTRODUKSJON INNHOLD Et helhetlig grafisk uttrykk er viktig for å bygge gjenkjennelse og troverdighet.

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE Sandnes i sentrum for framtiden Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE INNHOLD 03 Innledning 03 Innledning 04 Visjonen vår 04 Visjonen vår 06 Verdiene våre

Detaljer

Innhold. Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18. Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16

Innhold. Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18. Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16 designmanual 2011 Denne designmanualen presenterer deres nye grafiske profil. Designmanualen er en verktøykasse med redskaper dere trenger for å være tydelige og fremstå som en enhetlig og profesjonell

Detaljer

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Etiketter med den nye grafiske profilen til Bergsdalstunet. Illustrasjon: Stine Karlsen Grafisk design handler om å skape et visuelt uttrykk som skal kommunisere et budskap. Du kan se grafisk design rundt

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

sør-østerdal media as

sør-østerdal media as produktkatalog i vår produktkatalog finner du alt vi kan tilby, fra trykksaker, profilartikler og digitale løsninger, til design og kommunikasjonsstrategi. vi er totalleverandør av kommunikasjonstjenester

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15)

BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15) BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15) Innhold Meny og velkomstside... 4 Design og struktur (1)... 5 Design og oppsett... 5 Valg av mal... 5 Toppbilde...

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

El-anlegget er like viktig for huset som hjertet og kretsløpet er for kroppen.

El-anlegget er like viktig for huset som hjertet og kretsløpet er for kroppen. El-anlegget er like viktig for huset som hjertet og kretsløpet er for kroppen. Det er det få boligeiere som har tatt konsekvensen av. Derfor innfører elektrobransjen Fastelektrikerordningen. Fastelektrikerordningen

Detaljer