Klinisk arbeidsflate fra et brukerperspektiv. Hallvard Lærum seksjonsleder, dr.med, Seksjon for klinikk og medisinsk service IKT-avdelingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klinisk arbeidsflate fra et brukerperspektiv. Hallvard Lærum seksjonsleder, dr.med, Seksjon for klinikk og medisinsk service IKT-avdelingen"

Transkript

1 Klinisk arbeidsflate fra et brukerperspektiv Hallvard Lærum seksjonsleder, dr.med, Seksjon for klinikk og medisinsk service IKT-avdelingen

2 agens tema Klinisk arbeidsflate er under utvikling Brukerkonsekvenser av valg gjort under utviklingen Vårt eksempel: Concerto ved US Å binde sammen informasjon fra ulike kilder Å arbeide i flere systemer Forskjellige brukere, ulike forventninger Å ta ibruk et internasjonalt produkt: Kulturforskjeller i et IKT-system

3 versikt over problemstilling pr Klinisk arbeidsflate ker UUS H adium S IS asoc Klin.dok. Kurve (Meta- Vision) MetaVision MetaVision IS/ Carestream Siemens Sectra gfa LB Flexlab Swisslab UniLab T T T T T Spes. Saphire, m.fl. rosang, Cardas, Endus, m.fl. Well multimedia, Nyrebase, lbert, Vmax, m.fl ncentra, Cytoose, m.fl.

4 Vårt eksempel Concerto ved US Forutsetninger : Samlet elektronisk pasientjournal felles svaroppfølging (adressering og kvittering) kritisk informasjon elektronisk kommunikasjon mellom helsepersonell ask implementering utsette konsolidering av de store IKT-systemene understøtte organisatoriske endringer (funksjonsfordeling og sammenslåing) Bevare mulighet for å bytte ut enkeltsystemer Integrasjon av 24 systemer

5 To pasientadministrative systemer sender informasjon om pasientkontakter Klinisk portal asoc IS UniLab Swisslab Flexlab Sapphire Concerto/ hapsody/ C/ BizTalk Viewer/ epository rosang Sectra gfa Siemens Carestream Ullevål H gfa IS L at Ullevål Carddas Sectra IS Siemens IS Carestream IS L at ker/h Miclis Endobase Endus Elektronisk bestilling (rders) Svarrapporter (esults) S-info (T and atients) okumentmetadata og F er -bilder Sender melding til rg.enhet LegeI Kortkode H Kortkode H FESH H FESH H - - Viser innhold i

6 Tre kliniske dokumentasjonssystemer formidler journaldokumenter Klinisk portal asoc IS UniLab Swisslab Flexlab Sapphire Concerto/ hapsody/ C/ BizTalk Viewer/ epository rosang Sectra gfa Siemens Carestream Ullevål H gfa IS L at Ullevål Carddas Sectra IS Siemens IS Carestream IS L at ker/h Miclis Endobase Endus Elektronisk bestilling (rders) Svarrapporter (esults) S-info (T and atients) okumentmetadata og F er -bilder Sender melding til rg.enhet LegeI Kortkode H Kortkode H FESH H FESH H - - Viser innhold i

7 Femten IS/lab-systemer formidler svarrapporter Klinisk portal asoc IS UniLab Swisslab Flexlab Sapphire Concerto/ hapsody/ C/ BizTalk Viewer/ epository rosang Sectra gfa Siemens Carestream Ullevål H gfa IS L at Ullevål Carddas Sectra IS Siemens IS Carestream IS L at ker/h Miclis Endobase Endus Elektronisk bestilling (rders) Svarrapporter (esults) S-info (T and atients) okumentmetadata og F er -bilder Sender melding til rg.enhet LegeI Kortkode H Kortkode H FESH H FESH H - - Viser innhold i

8 En -viewer viser innhold fra fire Klinisk portal asoc IS UniLab Swisslab Flexlab Sapphire Concerto/ hapsody/ C/ BizTalk Viewer/ epository rosang Sectra gfa Siemens Carestream Ullevål H gfa IS L at Ullevål Carddas Sectra IS Siemens IS Carestream IS L at ker/h Miclis Endobase Endus Elektronisk bestilling (rders) Svarrapporter (esults) S-info (T and atients) okumentmetadata og F er -bilder Sender melding til rg.enhet LegeI Kortkode H Kortkode H FESH H FESH H - - Viser innhold i

9 asientoversikt

10 Å binde sammen informasjon fra ulike kilder ll informasjon må spesifiseres eksplisitt i grensesnittet mellom klinisk arbeidsflate og grunnsystem du kan ikke be om mer ved bruk eller ved konfigurering grunnsystemene må ofte oppgraderes når de integreres. Ny informasjon skal formidles Informasjonen skal oppdateres hyppigere enn før (nye triggere) Informasjonen må mappes Hvert grunnsystem har sin terminologi, som må oversettes ved gjenbruk. Eks. ttending physician i HL-7 T-meldingen = nsvarlig behandler i IS eller Kontaktansvarlig lege i asoc. Eks Episode of care i HL-7 T = msorgsperiode i asoc Utfordrende for bruker å se sammenheng mellom informasjon endret i grunnsystem og effektene av dette i klinisk arbeidsflate er bruker har et forhold både til grunnsystem og klinisk arbeidsflate, for eksempel og IS MetaVision (kurve) vs. Concerto: En kollisjon av konsepter MetaVision har kliniske variable organisert i sesjoner (tidsrom) Concerto har journaler og svarrapporter organisert i dokumenter (tidspunkt) Er delvis løst ved å la Concerto vise sesjonene i MetaVision som en liste Gjenbruk av mer detaljert informasjon på tvers av dette skillet er ikke løst ennå

11 Fordeler og ulemper ved ulike former for integrasjon Meldingsformidling (asynkrone tjenester) ata blir tilgjengelig for raske søk atamengden og datatrafikken kan bli omfattende Blir andre systemer oppdatert når jeg endrer informasjonen i grunnsystemet? Egne triggere må opprettes i systemet Synkrone tjenester ata blir værende der de oppstår, og hentes ut ved behov ataene er alltid oppdatert, men responstiden kan bli lang verfladisk synkronisering av systemer - CCW Bevarer systemene og data som de er, men sørger for at de viser samsvarende informasjon (eks. samme pasient)

12 asientsynkronisering i CCW Samme pasient

13 Å arbeide i flere systemer - 1 gså med Klinisk arbeidsflate vil mange oppgaver løses i grunnsystemene roduksjon av journaldokumenter inkl. talegjenkjenning Håndtering av ventelister, planlegging av inntak vergang fra et system til et annet når grunnsystemet ikke er tjenesteorientert irekte lenke eller helst: støtte av CCW (Clinical Context bject Workgroup) Synkronisering av oppslag mellom IKT-systemer, for eksempel av følgende informasjon: rganisasjonsenhet (eks. pasientlister) asient (eks. pasientjournalen) el av pasientjournalen (eks. en svarrapport, et journaldokument, et -bilde) Synkronisering på tvers disse aksene kan gi uforutsigbar funksjonalitet Mange grunnsystemer er ikke selv vant til å hente informasjon fra andre kilder. Eks. produksjon av epikriser i og IS. Innhenting av slik informasjon må etableres spesifikt.

14 Å arbeide i flere systemer - 2 Samme funksjonalitet kan gå igjen i mange systemer, men det må ikke være tvil for brukeren hvilken som skal brukes eks. epostlignende funksjonalitet (, IS og Concerto), eks. kritisk informasjon (, IS og Concerto) Klinisk arbeidsflate kan forholde seg til at flere grunnsystemer dekker samme funksjonalitet, men for klinikere som flytter på seg medfører dette ulemper Ved tilgjengeliggjøring av brukerens vante system på tvers av lokalisasjoner: e må stadig vente på installasjon av tykke klienter der de kommer e kan ikke nødvendigvis samarbeide med kolleger på samme lokalisasjon i arbeidsprosessene som er dekket av grunnsystemet Ved bruk av systemene som allerede er installert Sykehuset må evt. betale for nye lisenser Klinikerne må lære seg nye omfattende systemer Klinikerne må ferdigstille oppgavene fysisk der systemene er installert

15 Forskjellige brukere, ulike forventninger Erfarne brukere (IS, asoc) med opptråkkede stier møter en ny fellesløsning en nye løsningen vil skille seg fra den kjente og kan oppleves som mer tungvinn Ulike arbeidsformer på ulike sykehus medfører behov for ulike løsninger på de samme utfordringene. Eks. svaroppfølging med og uten rekvirerende lege (ikshospitalet). Eks. oppfølging av pasienter på tvers av klinikker og lokalisasjoner vs. oppfølging innenfor en og samme klinikk og lokalisasjon. (Behandlingsprogrammer ved adiumhospitalet) Journalstruktur: Tre varianter av iene-strukturen (Norgesjournalen) kobles inn i en forenklet mappestruktur i Concerto Ca dokumentkoblinger fra ker, Ullevål og ikshospitalet/adiumhospitalet Kan klinikernes behov dekkes med færre og mer dynamiske dokumenttyper?

16 Å ta i bruk et internasjonalt produkt: Kulturforskjeller i et IKT-system rganisering av ansvar for pasienter ersonorientert: Enkeltpersoner har et totalansvar for sine pasienter, men klinikere kan vikariere for hverandre Teamorientert: osten eller seksjonen har et kollektivt ansvar for pasienten nsvarsfordeling og kvittering av svarrapporter - et norsk fenomen? Svaradressering og kvittering mindre utviklet Klinisk arbeidsflyt ikke nødvendigvis tilrettelagt for kvittering

17 Kulturforskjeller ansvarlig lege

18 ynamisk tilpasning: Felles inngangsport, ulike behov Ulike yrkesgrupper og legespesialister har forskjellig behov for informasjonsutvalg og funksjonalitet Samme bruker har forskjellig behov i ulike kontekster Sengepost oliklinikk Vaktarbeid Kontorarbeid

19 Sykepleieres hjemmeside (designutkast)

20 Legers hjemmeside (designutkast)

21 Hjemmesider i ulike kontekster (tidlig design) Brukergruppe Hjemmesider asientoversikt Leger 1. Basis 2. oliklinikk 3. Sengepost Sykepleiere 1. Sengepost 2. oliklinikk 3. kuttmottak Kontor 1. Sengepost 2. oliklinikk 3. kuttmottak 4. Sentralbord 1. Basis 1. Basis 1. Basis nnet helsepersonell 1. Basis 1. Basis

22 Konklusjon Vi har startet en utvikling fra innelukkede og altomfattende systemer til kommuniserende, fokuserte systemer. Effektene av dette forventes å komme over år. Klinisk arbeidsflate kan løse et umiddelbart problem ved å gi bedre og mer omfattende integrasjon, men brukeropplevelsen blir ikke nødvendigvis bedre. Men bare vent

23 Takk for meg!

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Nettbasert tilgang til pasientinformasjon i sosiologisk belysning.

Nettbasert tilgang til pasientinformasjon i sosiologisk belysning. Delrapport fra Elviraprosjektet Nettbasert pasientinformasjonssystem Nettbasert tilgang til pasientinformasjon i sosiologisk belysning. Av: Frank Larsen Nasjonalt Senter for Telemedisin Dato: 14.05.2001

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Workshop for oppgaver i prosjektet «Klinisk Kommunikation»

Workshop for oppgaver i prosjektet «Klinisk Kommunikation» Workshop for oppgaver i prosjektet «Klinisk Kommunikation» Bakgrunn Som utgangspunkt for prosjektet klinisk kommunikation ble det holdt en Workshop med klinikerne i Region Sjælland i Desember 2011 i forhold

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir.

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Ny lovgivning nye muligheter Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Helse Vest IKT AS Pasientjournalloven 9 Samarbeid mellom virksomheter

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Til Kopi Fra: Sted: Tid: Leseveiledning Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

Eksamensoppgave egovernment NTNU våren 2008 19.04.2008. Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008. Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i

Eksamensoppgave egovernment NTNU våren 2008 19.04.2008. Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008. Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008 Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i Fredrikstad kommune? Eksamensoppgaven er utarbeidet av Turid Johansen og Karine Engebretsen studentnummer 702840 og

Detaljer

Min Bedrift. FINN oppdrag

Min Bedrift. FINN oppdrag Min Bedrift FINN oppdrag Veiledning «MIN BEDRIFT» Innhold: 1. Hvordan finne igjen min bedrift? 2. Bedriftsprofil på FINN 3. Innstillinger for e-post 4. Tjenester dere utfører 5. Leveranseområder 6. Produkter

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer