nr NO årgang 92 ISSN varemerke norsk tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 30 2002.07.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 92 ISSN norsk varemerke tidende

2 Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 30 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Rembra AS, 0503 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (730) Innehaver: Set Secure Electronic Transaction, LLC, c/o Delaware Corporation Organizers, Inc, 1201 North Market Street, Wilmington, DE, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Datamaskinsoftware til bruk for å forenkle overføring, pålitelighetskontroll, autentisiteten, kryptering, kryptografering og beskyttelse av informasjon relatert til finansielle transaksjoner i forbindelse med bank-, kreditt-, debit- og betalingstjenester, fonds- eller kapitaloverføringer og finansielle informasjonsanalyser via computernettverk. Softwaren er brukt for å muliggjøre finansielle transaksjoner på en sikker måte over internett. KL. 36: Finansielle tjenester relatert til overføring, pålitelighetskontroll, autentisiteten, kryptering, kryptografering og beskyttelse av informasjon relatert til finansielle transaksjoner i forbindelse med bank-, kreditt-, debit- og betalingstjenester, fonds- eller kapitaloverføringer og finansielle informasjonsanalyser. KL. 42: Datamaskinskonsultasjonstjenester og rådgivningstjenester relatert til overføring, pålitelighetskontroll, autentisiteten, kryptering, kryptografering og beskyttelse av informasjon relatert til finansielle transaksjoner i forbindelse med bank-, kreditt-, debit- og betalingstjenester, fonds- eller kapitaloverføringer og finansielle informasjonsanalyser. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker, papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; informasjon om produktiv energibruk og bærekraftig verdiskapning. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; opplæring innen produktiv energibruk og bærekraftig verdiskapning. KL. 42: Planlegging og rådgivning vedrørende bygging; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; faglige konsultasjoner (ikke om forretning); grafisk formgivning; tekniske konsultasjoner; kvalitetskontroll; reportasjetjenester; rådgivning innen produktiv energibruk og bærekraftig verdiskapning. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 30 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: NBDL Enterprises LLC, 100 Plaza Drive, Secaucus, NJ 07094, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdnings- og undervisningsvirksomhet i form av pågående fjernsyns- og radioprogrammer på basketballområdet og gjengivelse av direktesendte basketballkamper og -oppvisninger; produksjon og distribusjon av radio- og fjernsynssendinger av basketballkamper, basketballarrangementer og programmer på basketballområdet; ledelse og arrangering av basketballundervisning og trenerundervisning samt basketball- og trenerklinikker og basketballarrangementer; webområder som viser fjernsynshøydepunkter, interaktive fjernsynshøydepunkter, video-opptak, radioprogrammer, radiohøydepunkter og lydopptak på basketballområdet; webområder som viser informasjon, statistisk informasjon, fakta og meningsmålinger om basketball; underholdning i form av fjernsynshøydepunkter, interaktive fjernsynshøydepunkter, video-opptak, radioprogrammer, radiohøydepunkter og lydopptak på basketballområdet, alle via en webside; underholdning i form av informasjon, statistisk informasjon, fakta og meningsmålinger om basketball, alle via en webside; underholdning i form av on-line dataspill, videospill, interaktive videospill, action-ferdighetsspill, spill for spillehallmaskiner, selskapsleker for voksne og barn, brettspill, kunnskapsspill, og malebøker i form av tegninger og bilder, alle via en webside. (730) Innehaver: NBDL Enterprises LLC, 100 Plaza Drive, Secaucus, NJ 07094, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdnings- og undervisningsvirksomhet i form av pågående fjernsyns- og radioprogrammer på basketballområdet og gjengivelse av direktesendte basketballkamper og -oppvisninger; produksjon og distribusjon av radio- og fjernsynssendinger av basketballkamper, basketballarrangementer og programmer på basketballområdet; ledelse og arrangering av basketballundervisning og trenerundervisning samt basketball- og trenerklinikker og basketballarrangementer; underholdning i form av fjernsynshøydepunkter, interaktive fjernsynshøydepunkter, video-opptak, radioprogrammer, radiohøydepunkter og lydopptak på basketballområdet; alle via en webside; underholdning i form av informasjon, statistisk informasjon, fakta og meningsmålinger om basketball, alle via en webside; underholdning i form av on-line dataspill, videospill, interaktive videospill, actionferdighetsspill, spill for spillehallmaskiner, selskapsleker for voksne og barn, brettspill, kunnskapsspill, og malebøker i form av tegninger og bilder, alle via en webside. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 30 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: NBDL Enterprises LLC, 100 Plaza Drive, Secaucus, NJ 07094, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdnings- og undervisningsvirksomhet i form av pågående fjernsyns- og radioprogrammer på basketballområdet og gjengivelse av direktesendte basketballkamper og -oppvisninger; produksjon og distribusjon av radio- og fjernsynssendinger av basketballkamper, basketballarrangementer og programmer på basketballområdet; ledelse og arrangering av basketballundervisning og trenerundervisning samt basketball- og trenerklinikker og basketballarrangementer; underholdning i form av fjernsynshøydepunkter, interaktive fjernsynshøydepunkter, video-opptak, radioprogrammer, radiohøydepunkter og lydopptak på basketballområdet; alle via en webside; underholdning i form av informasjon, statistisk informasjon, fakta og meningsmålinger om basketball, alle via en webside; underholdning i form av on-line dataspill, videospill, interaktive videospill, actionferdighetsspill, spill for spillehallmaskiner, selskapsleker for voksne og barn, brettspill, kunnskapsspill, og malebøker i form av tegninger og bilder, alle via en webside. (730) Innehaver: NBDL Enterprises LLC, 100 Plaza Drive, Secaucus, NJ 07094, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdnings- og undervisningsvirksomhet i form av pågående fjernsyns- og radioprogrammer på basketballområdet og gjengivelse av direktesendte basketballkamper og -oppvisninger; produksjon og distribusjon av radio- og fjernsynssendinger av basketballkamper, basketballarrangementer og programmer på basketballområdet; ledelse og arrangering av basketballundervisning og trenerundervisning samt basketball- og trenerklinikker og basketballarrangementer; underholdning i form av fjernsynshøydepunkter, interaktive fjernsynshøydepunkter, video-opptak, radioprogrammer, radiohøydepunkter og lydopptak på basketballområdet; alle via en webside; underholdning i form av informasjon, statistisk informasjon, fakta og meningsmålinger om basketball, alle via en webside; underholdning i form av on-line dataspill, videospill, interaktive videospill, actionferdighetsspill, spill for spillehallmaskiner, selskapsleker for voksne og barn, brettspill, kunnskapsspill, og malebøker i form av tegninger og bilder, alle via en webside. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 30 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: S-E-T. (730) Innehaver: Nordisk Terapi AS, Kilsund, 4920 Staubø, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; medisinske apparater og medisinske redskaper for fysiske øvelser samt deler og tilleggsutstyr til forannevnte varer, herunder tauverk, stropper, slynger, remmer, vekter, stativer og manualer; behandlingsbenker; fysioterapiapparater; fysikalske apparater for medisinsk bruk. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; undervisningsvirksomhet; fysisk trening; helseklubbvirksomhet. (730) Innehaver: And/S Askim Mølle, Løkenveien 4, 1811 Askim, NO KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 30 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SABA SOFTWARE (730) Innehaver: Saba Software Inc, 2400 Bridge Parkway, Redwood Shores, CA 94065, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 42: Utvikling av computer hardware og software for andre. US, , 75/626,315 (730) Innehaver: Viking International Products AS, 0309 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); hugg- og stikkvåpen. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 30 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DJ ORTHO ENTERPRISE (730) Innehaver: dj Orthopedics LLC, 2985 Scott Street, Vista, CA 92083, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 10: Ortopediske innretninger for kroppsbeskyttelse og rehabilitering, nemlig skinner, støtter, stropper, bøyler og reimer for støtte, stabilisering og immobilisering av ben, rygg, korsrygg, skulder, albu, kravebein, nøklebein, hals, nakke, føtter, fingre og armer, knebeskyttelsesskinner, postskadekneskinner, rehabiliteringskneskinner, ortopediske støttemansjetter for rehabilitering og beskyttelse av kne, albu, ankel og håndledd; ortopediske støtteinnretninger til bruk ved skade på kneskåler og kneleddet, ortopediske støtteinnretninger for avstiving og støtte av rygg, mage, albu, kne, nakke eller skulder, postoperative sko og sko til bruk med gips, nakke- og halskrager, strekkinnretninger og -vekter, ortopediske innretninger for beskyttelse og rehabilitering av skadde leddbånd og sener, fatler, ben- og armskinner, fingerskinner, artroskopiforbindingsstoffer, nakke og skulderstropper for bæring og festing av ortopediske innretninger, remmer for sikring og fastspenning av pasienter, ortopediske beskyttelsesvester og beskyttelsesbelter, innleggsputer for bruk i ortopediske innretninger, sportstape, terapeutiske medisinske innretninger, nemlig kaldterapienheter med vannsirkulasjon, stabiliseringsstøtter og bevegelseshemmere, elektromyografienheter, postoperative ortopediske smertelindringsenheter for administrering av bedøvelse. KL. 28: Sportsutstyr, nemlig artikler for støtte og beskyttelse av ankel, kne, rygg, håndledd og støtteskinner for andre kroppsdeler. KL. 35: Handel med ortopediske produkter, herunder grossistsalg. (730) Innehaver: Enterprise Rent-A-Car Co, St. Louis, MO, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 12: Kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DATA EXPRESS (730) Innehaver: StorCase Technology Inc, New Hope Street, Fountain Valley, CA 92708, US (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie DA, Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo KL. 9: Rammer/kapslinger for transportable og demonterbare harddisker, magnetbånd eller andre lagringsmedier. US, , 75/

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 30 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PC CITY SERVICES CEDIMENSION (730) Innehaver: DSG Retail Ltd, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 7TG, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Detaljsalg av datahardware, datasoftware og tilleggsutstyr til slike varer, herunder printere; samlet fremstilling av et utvalg av produkter for andre for å gi avtagere tilrettelagt oversikt over, mulighet til å velge ut, og mulighet til å kjøpe disse produktene fra varekataloger, via postordre, ved hjelp av telekommunikasjon, fra en nettside på internett, eller fra en detaljisthandel. KL. 37: Installasjon og vedlikehold av datamaskiner og av apparater og instrumenter til bruk sammen med datamaskiner. KL. 42: Konsultasjonstjenester i tilknytning til datamaskiner; rådgivningstjenester vedrørende hvilken datamaskin som er best tilpasset et individs behov; støttetjenester vedrørende datamaskiner. (730) Innehaver: CeDimension Ltd, 22 The Hedgerow, Foxrock, Dublin 18, IE (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Audio-video kompaktdisker, kompaktdisker med leselager; lydopptak; kompaktdisker med lydopptak; digitale flersidige (versatile) disker; CD-ROM; computerprogrammer; innregistrerte computerdrevne programmer; software for computere; innregistrerte software for computere; magnetiske disker; disketter; magnetiske databærere; magnetiske datamedia; magnetiske omkodere; magnetiske båndenheter for computere; magnetiske bånd; lydopptaksdisker; videokassetter; videobånd; kompaktdisker; kassetter; software for tilgang til datakommunikasjonsnettverk, inkludert et globalt computernettverk; informasjon innregistrert på disker; unntatt laserbilledutstyr for produksjon eller fremstilling av billedbærere, trykkplater eller trykkfilmer, for trykkeri- og forlagsindustriene. KL. 16: Adressestempler; klebebånd for skrivesaker, papirvarer eller for husholdningsbruk; reklametavler av papir eller papp; adressebøker; adressearkiv; album; almanakker; kunngjøringskort (skrivesaker, papirvarer); regnetavler, regnetabeller; samlepermer; klebestrimler (bokbinding); bokstøtter; hefter; bokmerker; bøker; brosjyrer; forretningskort; kalendere; kort; kataloger; flytskjemaer; ølbrikker av papir; komplementærstrimler; kopipapir; innpakningspapir; diagrammer; dagbøker; dokumentarkiv (skrivesaker, papirvarer); konvolutter; flagg (av papir); mapper (skrivesaker, papirvarer); mapper for papir (trykte); formularer; fyllepenner; geografiske kart; grafiske trykk; grafiske reproduksjoner; hilsningskort; håndbøker (manualer); kartotekkort (skrivesaker, papirvarer); journaler; småblader; typografiske typer (letters (type)); magasiner; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater) og manualer; instruksjons- og brukermanualer; kart; notatblokker (memo pads); nyhetsbrev; aviser; notatbøker; innpakningsmateriale av stivelse; pakkepapir; papirblokker; skriveunderlag; brosjyrer; papir; bladpapir (skrivesaker, papirvarer); papirvekter; blyanter; fargeblyanter; penner; fargestifter; tidsskrifter; fotografier; bilder; plakater av papir eller kartong; postkort; plakater; trykksaker; trykte publikasjoner; prospekter; referansebøker; segl; oppslagstavler (signboards) av papir eller papp; stempelstativer; stempler; skrivesaker, papirvarer; avrivningskalendere; skrivepapir; papir- og pappartikler; kontorrekvisita (ikke møbler); klistremerker; innsatser av papir eller papp for bruk med kassetter, kompaktdisker, CD-ROM, digitale flersidige (versatile) disker, videokassetter og videobånd. KL. 35: Salg av software for computere. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 30 KL. 38: Kommunikasjon via computerterminaler, firberoptikknettverk, telegrammer, telex, telefon, nettverkstjenester; computerstøttet overføring av meldinger, bilder og dokumenter; telefaksoverføring; elektronisk post; sending av meldinger; overføring av meldinger via telefon og telefaks; nyhetsbyråer; interaktive kommunikasjonstjenester. KL. 41: Organisering og ledelse av forelesninger, konferanser, presentasjoner, sammenkomster, kongresser, utstillinger, seminarer og arbeidsgrupper; utdannelsesviksomhet; utdannelsesinformasjon; undervisningstjenester; publikasjon av bøker, tekster (andre enn reklametekster), magasiner, manualer, utdannelsesmateriale, journaler, tidsskrifter og trykksaker, rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til de forannevnte tjenester. KL. 42: Gjenoppretting av data; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; konsultasjoner innen området hardware og software for computere; computerprogrammering; utleie av computere; computertjenester; vedlikehold av software for computere; oppdatering av software for computere; utforming og utvikling av software for computere; tjenester for kompilering og vedlikehold av computerprogrammer; computersystemanalyser; rådgivning for immateriell eiendomsrett; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); konsultasjoner innen området hardware og software for computere; lisensiering av immateriell eiendomsrett; utleie av tilgangstid ved bruk av computere for manipulering av data; leie, lisensiering, utleie av software for computere; faglige konsultasjoner, inspeksjoner og kvalitetskontroll; programmering for computere; ingeniørvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CAMPINA, IT S IN OUR NATURE (730) Innehaver: Campina Melkunie BV, Hogeweg 9, NL-5301 LB Zaltbommel, NL (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Dietetiske preparater til medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; slankeprodukter og næringsmidler for idrettsutøvere, tilpasset medisinske formål; laktose; stivelse til farmasøytiske formål. KL. 29: Melk og melkeprodukter, meieriprodukter, ost og osteprodukter; yoghurt og yoghurtprodukter, gjærede melkeprodukter, ostemasse, hvitost, sur fløte og rømme, fløte, frukt, fruktsaft og -sauser, aromastoffer eller valnøttsmakende meieriprodukter; smør, spiselige oljer og fett; konserverte meieriprodukter; kasein og melkederivater, samt proteiner for menneskeføde; kjøttekstrakter og supper; myse og andre meieriprodukter for forberedelse eller tilberedelse av næringsstoffer, myse. KL. 30: Kaffe- og sjokoladebaserte drikker inneholdende melk, sjokolade (drikker); puddinger og desserter, herunder flytende puddinger (hollandsk eggekrem og/ eller vaniljepudding); rispudding; spiselig is, herunder sherbeter og sorbeter; mel og preparater laget av korn; bindemidler; sauser og salatdressinger; ingredienser til/i brødbaking, konfektyrer og konditorvarer; stivelse for mat. KL. 32: Øl, mineralvann, musserende vann samt andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, unntatt drikker basert på tomater eller tomatprodukter; sirup, ekstrakter og andre preparater for fremstilling av drikker. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 30 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ARRIVA LOVDATA (730) Innehaver: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Hochstrasse 17, D München, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 7: Husholdnings- og kjøkkenmaskiner, særlig elektriske kjøkkenmaskiner, herunder kjøttkverner, røreog eltemaskiner, presser, saftpresser, saftsentrifuger, malemaskiner, skjæremaskiner, elektrisk drevne redskaper, elektriske boksåpnere, knivslipeapparater samt maskiner og apparater for tilberedelse av drikker og/eller mat; elektriske avfallsbehandlingsapparater, herunder avfallskverner, -oppkuttere og -kompressorer; oppvaskmaskiner, elektriske maskiner og apparater for behandling av tøy og klesplagg, herunder vaskemaskiner, sentrifuger, klespresser, strykepresser, strykemaskiner; elektriske rengjøringsapparater for husholdningsbruk, herunder vindusrengjøringsapparater, skopusseapparater, støvsugere; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer, særlig slanger, rør, støvfiltere og støvfilterposer til støvsugere. KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, spesielt elektriske strykejern; fjernbetjeningsanordninger og - utstyr, signaleringsanordninger og -utstyr, anordninger og -utstyr for kontroll (overvåking), styringsanordninger og - utstyr for husholdnings- og kjøkkenmaskiner og - apparater; innregistrerte og uinnregistrerte maskinlesbare databærere, herunder magnetiske databærere for husholdningsapparater og -utstyr; elektriske utleveringsapparater for mat eller drikke, salgsautomater; databehandlingsutstyr og -programmer for kontroll og styring av husholdningsapparater og -utstyr; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. KL. 11: Apparater og innretninger til oppvarming, dampproduksjon og koking, spesielt komfyrer samt koke-, bake-, steke-, grille-, riste-, tine- og varmebevaringsapparater, dyppevarmere/-kokere, kokekar med integrert oppvarming, mikrobølgeovner, te- og kaffemaskiner; kjøleapparater, spesielt fryseapparater, apparater til fremstilling av is og iskrem; tørkeapparater og -innretninger, herunder for tøy og klær; tørketromler, håndtørkere, hårtørkere, ventilasjonsapparater og - innretninger, spesielt ventilatorer og vifter, lukt- og fettfiltere, luktavtrekksapparater og -hetter, klimaapparater samt apparater og innretninger til bedring av luftkvaliteten, luftfuktere, varmtvannsapparater, varmtvannsbeholdere og -beredere; varmepumper, iskremmaskiner; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. (730) Innehaver: Stiftelsen Lovdata v/aud Manger, Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo, NO KL. 42: Rettslig informasjonstjenester, nemlig søkbare rettskilder i form av lover, forskrifter, forarbeider, rettsavgjørelser, uttalelser, vedtak og juridisk litteratur. EM, ,

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 30 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ANIMAL PLANET (730) Innehaver: Discovery Communications Inc, 7700 Wisconsin Avenue, Bethesda, MD, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Plakater; postkort; oppgaveplanleggere; bordsett; skriveunderlag; kladdebøker; personlig planleggingskalender; dagbøker; penner; blyanter; pennaler; pennehus; tegnelinjaler; bokmerker; exlibrismerker; bokomslag; notatbøker; fargeleggingsbøker; notatblokker; ikke-elektriske blekkfjernere; ikkeelektriske blyantspissere; stensiler; skrivesaksmapper; arkivmapper; gummistempler; oppslagtavler; papirposer; innpakningspapir; byttekort; aktivitetsbøker for barn; aktivitetssett med opplæringsformål inneholdende hovedsakelig bøker og også omfattende puslespill, ordleker, fremvisningskort og andre trykksaker med instruksjonsformål; skriftbøker; klistremerker; overføringsmerker; papirservietter, papirtallerkener, spisebrikker; kalendere, nemlig bordkalendere, veggkalendere, dagkalendere; papir, nemlig skrivepapir, kunstpapir, konstruksjonspapir; malingssett for kunst og kunsthåndverk; kunsttrykk; fargetrykk; litografiske trykk; fotografiske trykk; tegneserier; bøker; magasiner; selskapsmerker; selskapsdekorasjoner av papir; selskapshatter av papir; selskapsposer av papir; spillkort; kart. KL. 28: Plysjleker; myke figurleker; spill, nemlig brettspill, kortspill, selskapsleker, actionspill, actiondyktighetsspill, håndholdt enhet for spilling av elektroniske spill og videospill, elektroniske opplæringsspill, utendørsaktivitetsspill; manipulasjonsspill, rollespill, videospilldisker og - innsatser; modeller, nemlig leketøysmodeller av kjøretøy og dermed relatert tilleggsutstyr solgt som enheter, modelltogsett, flymodeller; puslespill, nemlig alminnelige puslespill, manipulasjonspuslespill, tredimensjonale puslespill; leketøy i form av actionfigurer og tilleggsutstyr hertil; lekefigurer; vannsprutende leketøy; leketøy for bruk i badekar; dukker, dukkeklær og tilleggsutstyr til dukker; multiaktivitetsleker for barn; selskapsleker i form av små leketøy; sportsutstyr unntatt beskyttelsesanordninger, golfbager, bager tilpasset sportsartikler og skibindinger. (730) Innehaver: Abelia, Postboks 5490 Majorstua, 0305 Oslo, NO KL. 9: Undervisningsmateriell, rapporter og publikasjoner i elektronisk format. KL. 16: Undervisningsmateriell; rapporter og publikasjoner i form av tidsskrifts- og avisartikler. KL. 35: Påvirkningsarbeid for å bedre rammebetingelsene for medlemsbedriftene i form av annonsering og lobbyvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, kurs og konferanser. KL. 42: Konsulenttjenester; juridisk bistand, forskningsog utviklingsprosjekter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BROTHERS (730) Innehaver: JC AB, Box 55034, S Borås, SE (740,750) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 35: Kundeinformasjon ved salg av klær, hodeplagg, sko, belter, vesker samt tilbehør til slike varer; informasjonstjenester on-line vedrørende shopping; postordresalg og kundeinformasjon ved salg av klær, hodeplagg, sko, belter, vesker samt tilbehør til slike varer. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 30 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Helly Hansen ASA, Solgaard Skog 139, 1599 Moss, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: Food Story, Valberggata 2, 4006 Stavanger, NO KL. 5: Farmasøytiske preparater og andre preparater for medisinsk bruk (i form av babymat, dietetiske drikker, brød for diabetikere, spiselige kostfibrer, mineralske kosttilskudd, tran og vitaminpreparater), samt næringsmidler til spedbarn. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere, glassvarer, porselen og keramikk. KL. 29: Næringsmidler av animalsk opprinnelse så vel som grønnsaker og hagebruksprodukter bearbeidet for konsumering eller konservering. KL. 30: Vegetabilske næringsmidler bearbeidet for konsumering eller konservering, samt smaksbedrende tilsetninger til næringsmidler. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, friske frukter og grønnsaker. KL. 32: Ikke-alkoholholdige drikker samt øl. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester, oppstilling for andre av et utvalg av varer for salg. KL. 43: Bevertning og tillaging av mat og drikke. KL. 6: Varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); nøkkelringer og -holdere av metall; karabinringer og -holdere av metall; sikkerhetskjeder og - etuier. KL. 9: Mobiltelefonetuier, -futteraler og -omslag. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer; etiketter og merkelapper av papir; etuier og omslag for pass og penner; seddelklemmer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); flasker, flaskeholdere og -etuier; mugger og krus, ikke av edelmetall. KL. 25: Yachthansker. KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige blomster; hemper for klær; hemper for glidelås; lukkere og lukkeanordninger for klær. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; askebegre; ikke av edelmetall; lightere for røkere; etuier og omslag for sigaretter; fyrstikker. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 30 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Portwell Inc, 3Fl, No 92, Sec 1, Neihu RD, Taipei, TW (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Microcomputere; kretskort; mikroprosessorer; computer hovedkort; harddisker for datamaskiner; platedrev; magnetiske bånd og plater forhåndsinnspilt med dataprogrammer for bruk i industriell prosess kontroll; datamonitorer; datalagringsutstyr, nemlig kombinasjon CD-ROM, harddisk og diskettplatedrev enheter; chassis for bruk med datamaskiner. (730) Innehaver: Twentieth Century Fox Film Corp, Los Angeles, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 41: Underholdningsvirksomhet i form av produksjon og distribusjon av televisjonsprogrammer, spillefilmer, innspilte audio- og videobånd, innspilte audio- og videokassetter, innspilte audioplater og videoplater samt av CD-ROM og i form av distribusjon av dataprogrammer; fremskaffelse av on-line informasjon innen underholdningsområdet overført gjennom et WEBområde via tilknyttede datanettverk lenket sammen ved vanlige protokoller. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 30 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NORTHWEST WINGS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Northwest Airlines Inc, St. Paul, MN, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; flytransport av passasjerer, varer og post. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utdannings- og opplæringstjenester, nemlig seminarer for mennesker med flyskrekk. US, , 75/648,672 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Euro Sko Norge AS, Solgaard Skog 86, 1539 Moss, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WE INVENTED THE MUTUAL FUND (730) Innehaver: Massachusetts Financial Services Co, 500 Boylston Street, Boston, MA 02116, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Nordic Innovation, Haakon VIIs gate 7, 4005 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 36: Finansiell virksomhet; finansielle tjenester, nemlig investeringer, rådgivning, forvaltning, administrasjon og distribusjonstjenester for investeringsselskaper, gjensidige fonds og andre. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; føtter for juletrær. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 30 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ATC FPC (730) Innehaver: Solberg Scandinavian AS, Olsvollstranda, 5938 Sæbøvågen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 1: Brannslukningsmidler. (730) Innehaver: Akva-Ren AS, Postboks 2011, 9265 Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 31: Ikke-medisinske tilsetninger, ernæringstilsetninger og fôr til dyr og fisk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BIONICLE (730) Innehaver: Kirkbi A/S, DK-7190 Billund, DK (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Spillkassetter for computervideospill, computerspillkassetter, computerspillprogrammer, computerspillbånd, videospill uten display, CD ROMspill og DVD-spill uten display, computervideospill uten display; videospill med display CD ROM-spill og DVDspill med display, computervideospill med display; bånd, disker og plater innspilt med lyd og/eller bilder; eksponerte kinematografiske filmer; programmerbare mikrocomputere for bygging og kontroll av motoriserte leker; computerprogrammer for utforming og kontroll av motoriserte leker; fjernkontrollenheter for kontrollering av programmerbare leker. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Leketøysfigurer, konstruksjonsleketøy. KL. 41: Temaparker og forlystelsesparker; underholdningsvirksomhet i form av tilveiebringelse av fasiliteter hvor det kan spilles datamaskinspill; undervisningsvirksomhet for barn og for undervisning av barn; arrangering og gjennomførelse av workshops; underholdningsvirksomhet i form av utstillinger av modeller fremstilt av leketøysbyggeelementer, gjennomførelse av modellbyggekonkurranser og organisering av klubber hvis formål er modellbyggeri; utgivelse av bøker, magasiner, manualer og tekster; produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer, videobånd, lydopptak, CD Rom er og film. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 30 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CHEX (730) Innehaver: General Mills Inc, Minneapolis, MN, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; frokostblandinger inneholdende bearbeidet korn og andre ingredienser. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: SpA Egidio Galbani, Melzo (Milano), IT (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 30 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SMILY (730) Innehaver: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Hochstrasse 17, D München, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 7: Husholdnings- og kjøkkenmaskiner, særlig elektriske kjøkkenmaskiner, herunder kjøttkverner, røreog eltemaskiner, presser, saftpresser, saftsentrifuger, malemaskiner, skjæremaskiner, elektrisk drevne redskaper, elektriske boksåpnere, knivslipeapparater samt maskiner og apparater for tilberedelse av drikker og/eller mat; elektriske avfallsbehandlingsapparater, herunder avfallskverner, -oppkuttere og -kompressorer; oppvaskmaskiner, elektriske maskiner og apparater for behandling av tøy og klesplagg, herunder vaskemaskiner, sentrifuger, klespresser, strykepresser, strykemaskiner; elektriske rengjøringsapparater for husholdningsbruk, herunder vindusrengjøringsapparater, skopusseapparater, støvsugere; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer, særlig slanger, rør, støvfiltere og poser til støvsugere. KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, spesielt elektriske strykejern; fjernbetjeningsanordninger og - utstyr, signaleringsanordninger og -utstyr, anordninger og -utstyr for kontroll (overvåking), styringsanordninger og - utstyr for husholdnings- og kjøkkenmaskiner og - apparater; innregistrerte og uinnregistrerte maskinlesbare databærere, herunder magnetiske databærere for husholdningsapparater og -utstyr; elektriske utleveringsapparater for mat eller drikke, salgsautomater; databehandlingsutstyr og -programmer for kontroll og styring av husholdningsapparater og -utstyr; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. KL. 11: Apparater og innretninger til oppvarming, dampproduksjon og koking, spesielt komfyrer samt koke-, bake-, steke-, grille-, riste-, tine- og varmebevaringsapparater, dyppevarmere/-kokere, kokekar med integrert oppvarming, mikrobølgeovner, teog kaffemaskiner; kjøleapparater, spesielt fryseapparater, apparater til fremstilling av is og iskrem; tørkeapparater og -innretninger, herunder for tøy og klær; tørketromler, håndtørkere, hårtørkere; ventilasjonsapparater og - innretninger, spesielt ventilatorer og vifter, lukt- og fettfiltere, luktavtrekksapparater og -hetter, klimaapparater samt apparater og innretninger til bedring av luftkvaliteten, luftfuktere, vannledningsapparater og - utstyr samt sanitærutstyr, spesielt armaturer for damp-, luft- og vannledningsanlegg, varmtvannsapparater, varmtvannsbeholdere og -beredere; oppvaskkummer og benkebeslag; varmepumper, iskrem-maskiner; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FRESHKIT (730) Innehaver: Oasis Corp, Columbus, OH, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 11: Vedlikeholdssett for vannkjølere og flaskemodell drikkevannsdispensere, omfattende reservebeholdere for vannkjølere og flaskemodell drikkevannsdispensere, klordioksid utløsningspulver for bruk til å rengjøre plastikkomponenter til vannkjølere og flaskemodell drikkevannsdispensere, kombinerte flaskelukkere og luftfilterenheter som danner integrale komponenter for vannkjølere og flaskemodell drikkevannsdispensere; og kraner, munnstykker og indre barrierer for vannkjølere og flaskemodell drikkevannsdispensere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RH EXTEND (730) Innehaver: RH Form AB, Box 294, S Nässjö, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 20: Stoler. EM, ,

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 30 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MT-RJ SECURE (730) Innehaver: Tyco Electronics Corp, 2901 Fulling Mill Road, Middletown, PA , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter, fiberoptiske koplinger, kabler, kabelsamlinger og kabelmontasjer, støpsler og plugger, jakk og koplinger til arbeidsstasjoner, jakk eller koplinger for koblingstavler, deler og tilbehør til forannevnte varer. (730) Innehaver: Top-Toy A/S, Roskildevej 16, Tune, DK-4000 Roskilde, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 28: Spill og leketøy. US, , 76/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: ALLIANT (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CAFE DE VILLE (730) Innehaver: Camilla Birgitta Gisela Petersson, Dr. Holmsvei 14, 0787 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Torkildsen, Tennøe & Co ANS v/ Jacob Solheim, Bogstadveien 27 B, 0355 Oslo KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester. (730) Innehaver: Pliant Corp, Schaumburg, IL 60173, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 16: Lukkbare plastikkposer og bager. KL. 26: Lukkbare festeinnretninger og deres deler for bruk på plastikkposer og bager. US, , 76/ US, , 76/

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 30 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SUPERFEET (730) Innehaver: Superfeet Worldwide LLC, Ferndale, WA, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 10: Støtteinnlegg til sko og støvler, inklusive skistøvler. KL. 42: Medisinske tjenester, herunder støping etter mål av støtteinnlegg til sko og støvler, inklusive skistøvler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MARLEY REFLECTIONS (730) Innehaver: Marley (UK) Ltd, 1, Suffolk Way, Sevenoaks, Kent TN13 1SD, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 19: Fliser, heller, teglstein, murstein og sementblokker, alt for gulv; gulv og materialer for konstruksjon av gulv; gulvmateriale og gulvbelegg. KL. 27: Gulvbekledning og gulvbekledningsmateriale; gulvbekledningsmateriale i form av ruller, fliser, heller, teglstein og flak; plast- og vinylgulvbelegg. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Ergoconcept AS, Postboks 4364 Nydalen, 0402 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bedriftsopplysninger og bedriftsundersøkelser; byråer for handelsinformasjon; administrasjon av dataarkiver; innsamling av informasjon til bruk i databaser; forretningsinformasjoner; formidling av tilgang til databaser; formidling av informasjonsbyråer og pressebyråer. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; informasjonsbyrå; pressebyrå. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; utvikling av datamaskinprogramvare; utvikling av datamaskinvare knyttet til formidling av tjenester. GB, ,

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 30 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RXWARRIOR (730) Innehaver: Låsgruppen AS, Postboks 454 Brakerøya, 3002 Drammen, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; nøkler; bilnøkler; sykkellåser; våpenskap; sikkerhetskap; nøkkelskap. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; ombygging av billåser; gravering av skilt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MAGIC LINES 2000 (730) Innehaver: Ole Imerslund, Enebakkvn 69, 0192 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene Lindseth, Hagenlund og Nærvik v/jan-terje Hagenlund, Kristian Augusts gate 15 A, 0164 Oslo (730) Innehaver: Yamaha Hatsudoki KK, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 12: Snøscootere og strukturelle deler dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GOLITE (730) Innehaver: Bjørnar Thøgersen, Mor Smes vei 7 A, 2008 Fjerdingby, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; utstillingsstativer, utstillingsmontre, hyllesystemer. KL. 9: Spilleautomater med myntinnkast. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 30 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CYBERWISE (730) Innehaver: Patrice F. Bardoz, Tverrvedveien 83, 3153 Tolvsrød, NO KL. 9: Databehandling og datamaskiner, vitenskapelige apparater. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. KL. 42: EDB-programmering, ingeniørtjenester, forskning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: D.I.S.K. (730) Innehaver: Pan Wood, Postboks 84, 6058 Valderøy, NO KL. 19: Bygningsmaterialer. KL. 20: Møbler. KL. 37: Byggevirksomhet. (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: IT Scandinavia Exhibitions AS, Postboks 9081 Grønland, 0133 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Borge MNA, Postboks 1893 Vika, 0124 Oslo KL. 35: Organisering av messer og utstillinger for salg og markedsføring innenfor området forretningsløsninger og programvarer for bruk til ledelse og administrasjon av bedrifter. KL. 41: Arrangering og ledelse av kurs og kongresser, vedrørende forretningsløsninger og programvarer for bruk til ledelse og administrasjon av bedrifter. 22

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 48/05-2005.11.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/05-2005.07.11 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 28/05-2005.07.11 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 28/05-2005.07.11 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 29-2003.07.14 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 29-2003.07.14 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 29-2003.07.14 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer