Sammendrag. Lært hjelpeløshet. Hjemmesider. Sammendrag fortsetter. Fra hjemmesidene. Erik Arntzen HiAk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammendrag. Lært hjelpeløshet. Hjemmesider. Sammendrag fortsetter. Fra hjemmesidene. Erik Arntzen HiAk"

Transkript

1 Sammendrag Lært hjelpeløshet Erik Arntzen HiAk Per så var det 2371 treff med lært hjelpeløshet som søkeord i PsycLit databasen. Sentrale begreper: kontrollerbarhet og forutsigbarhet. Dessuten mestring. Prosedyrene for å undersøke lært hjelpeløshet har grovt sett bestått i å presentere en aversiv stimulus som ikke kan bli terminert eller unngått. Resultatene har vist at dette kan forstyrre et individs påfølgende læring i å terminere eller unngå aversive stimuli. Begrepet lært hjelpeløshet eller håpløshet ble først framsatt av Richter (1957), Cofer og Appley ( 1964) og Lefcourt (1966). Sammendrag fortsetter I 1967 fant Overmier og Seligman at hunder som ble eksponert for uunngåelige elektriske støt og som det heller ikke gikk an å flykte fra i en situasjon, senere ikke lærte å flykte fra eller unngå elektriske støt i en annen situasjon der dette var mulig. Seligman og Maier (1967) demonstrerte at dette var en effekt av at de ikke kunne kontrollere de elektriske støtene, og mer generelt at lært hjelpeløshet ikke kommer av traume i seg selv. Lært hjelpeløshet har vært brukt som modell for depresjon. Atferden til de hundene som ble utsatt for unngåelige støt synes å være lik med hva mange arter gjør når de blir utsatt for ukontrollbarhet. Hjemmesider Fra hjemmesidene In early 1965, Martin E. P. Seligman and his collegues, while studying the relationship between fear and learning, accidentally discovered an unexpected phenomenon while doing experiments on dogs using Pavlovian (classical conditioning). As you may observe in yourselves or a dog, when you are presented with food, you have a tendency to salivate. Pavlov discovered that if a ringing bell or tone is repeatedly paired with this presentation of food, the dog salivates. Later, all you have to do is ring the bell and the dog salivates. However, in Seligman's experiment, instead of pairing the tone with food, he paired it with a harmless shock, restraining the dog in a hammock during the learning phase. The idea, then, was that after the dog learned this, the dog would feel fear on the presentation of a tone, and would then run away or do some other behavior. Forts. Next, they put the conditioned dog into a shuttlebox, which consists of a low fence dividing the box into two compartments. The dog can easily see over the fence, and jump over if it wishes. So they rang the bell. Surprisingly, nothing happened! (They were expecting the dog to jump over the fence.) Then, they decided to shock the conditioned dog, and again nothing happened! The dog just pathetically laid there! Hey, what's going! When they put a normal dog into the shuttlebox, who never experienced inescapable shock, the dog, as expected, immediately jumped over the fence to the other side. Apparently, what the conditioned dog learned in the hammock, was that trying to escape from the shocks is futile. This dog learned to be helpless! This result was opposite to that predicted by B.F. Skinner's behaviorism, which argued that the dog must have been given a positive reward (like a yummy dog biscuit) to just lie there. (In order to salvage their position, they even went so far as to suggest that the cessation of pain acted as the reward for the dog to sit, but this was not a very good argument. One could alternately argue that when the shock went on while the dog was sitting, it was being punished for sitting. Reminds me of that old joke, "Q: Why did the man pound his thumb with a hammer? A: Because it felt so good to stop.) These observations started a scientific revolution resulting in the displacement of behaviorism by cognitive psychology. What you are thinking, determines your behavior (not only the visible rewards or punishments). 1

2 Negativ forsterkning Det er atferd som øker i frekvens når den etterfølges av at en stimulus blir fjernet. På samme måte som positiv forsterkning øker denne frekvensen av atferd og den er benevnt som negative fordi den involverer fjerning To typer: Flukt Responsen framkommer i nærvær av den aversive stimulusen og derav fjerner denne Atferd fjerner stimulusen fra situasjonen Unngåelse Responsen forhindrer den aversive stimulusen Atferd gjør at hendelsen unngås. Postponement og deletion prosedyrer Ytterpunkter langs et kontinuum Diskriminert avoidance Avoidance paradox Murray Sidman (1989) Successful avoidance meant that something the shock did not happen, but how could something that did not happen be a reinforcer? Sidman (1953) To klokker styrer formidlingen av elektrisk støt En klokke tiden mellom støtene SS intervall En klokke tiden mellom respons og støt RS intervall Støt kan unngåes fullstendig ved avoidance responser Støtene er også av så kort varighet at det ikke er mulig med noe fluktrespons. 2

3 Spaktrykking hos en rotte i en Sidman avoidance prosedyre Sentrale forsøk Solomon og Wynne (1953). "Traumatic avoidance learning: acquisition in normal dogs" Psychological Monographs Seligman & Maier (1967) Dette har blitt påvist i en rekke andre eksperimenter og har også blitt dokumentert hos en rekke andre organismer (Jackson et al., 1980; Baker, 1967; Glaser & Weiss, 1976a; 1976b; Maier, 1970; Maier et al., 1973; Maier & Seligman, 1976; Maier et al., 1969; Overmier & Seligman, 1967; Seligman & Maier, 1967). Med mennesker se for eksempel Hiroto og Seligman (1975). Solomon and Wynne (1953) og the Shuttle Box Experiment Solomon og Wynne (1953) og the Shuttle Box Experiment Shuttle box består av: 2 rom atskilt av et hinder Hundene kunne fritt bevege seg mellom rommene Atskilte lys Metallgulv som gjør det mulig å presentere støt Eksperimentell økt 10 forsøk på hver Hunden blir plassert i et av rommene i shuttle box n Etter en stund gikk lyset av i det rommet dyret var, mens i det andre rommet blir lyset værende på 10 sekunder, så mottar dyret et støt gjennom gulvet inntil dyret hopper over hinderet Målte latenstid, hvor lang tid tok det fra lyset gikk av til hunden hoppet over hinderet Resultater: Flukt først: De første responsene var vanligvis lengre enn 10 sekunder. Dette betyr at hunden mottok støt og så flyktet Unngåelsesrespons: Grovt sett så er det slik etter den femte responsen så var latenstiden kortere enn 10 sekunder. Dette betød at hundene ikke mottok støt. Spørsmål som Seligman og medarbeidere stilte seg Normalt så hopper hunder over hindringen og det skjer raskere og raskere i løpet av økten Hvilken effekt vil lyden (nå en CS for frykt) had på dyrets atferd? Vil hunden hoppe over hindringen når den hører lyden? Apparaturen brukt i de opprinnelige forsøkene Først Overmier og Seligman (1967) og så Seligman og Maier (1969). 3

4 Shuttle box Pavlov harness Tre grupper: 1. Flukt gruppe 2. Yoked gruppe 3. Naive (kontroll) Triadic design Pretraining: hunder i spent fast i en sele og deretter presentasjoner av støt Testfase: Hunden plasseres på en side av en shuttle box. Deretter presenterer en tone og deretter gir støt i den siden av buret hvor dyret befant seg. Fra Seligman og Maier (1967) Resultater Seligman og Maier (1967) Varighet Learned Helplessness Seligman (1975) writes: dog s first reaction to shock in the shuttle box were much the same: It ran around frantically for about thirty seconds. But then it stopped moving; to our surprise, it lay down and quietly whined. After one minute of this we turned the shock off; the dog had failed to cross the barrier and had not escaped from the shock. On the next trial, the dog did it again; at first it struggled a bit and then, after a few seconds, it seemed to give up and accept the shock passively. On all succeeding trials, the dog failed to escape. 4

5 Oppsummert resultater Fra Seligman og Maier (1967) Gruppe Escape Normal kontroll Yoked Snitt latenstid % av forsøksdyrene som feilet Snitt av antall mislykkede forsøk Response contingency Generalitet Seligman og medarbeidere mener at hva som læres er ukontrollerbarhet og vil kunne ha konsekvenser for en rekke typer av atferd (Maier & Seligman, 1976). Senere også i forhold til en rekke forskjellige stimuli og arter, fisk (Padilla et al., 1970), katter (Masserman, 1943), kakerlakker (Horridge, 1962) og mennesker (Hiroto, 1974). Aggressive behavior Hiroto (1974) College students Høy lyd Tilsvarende oppsett som skissert av Seligman og medarbeidere Hånd two way shuttelbox Resultater i samsvar med dyreforsøk 5

6 Hiroto & Seligman (1975) Triadisk design Kontrollebare forhold i pretreatment Ukontrollerbare forhold i pretreatment Ingen pretreatment Oppgavene her ble variert, i form av at de ble gitt en instrumentell oppgave og en kognitiv oppgave Testfase Resultatene repliserte tidligere resultater med dyr Hiroto and Seligman (1975) Andre betingelser i dette forsøket: * Pretreatment 1) Kontrollerbar lyd betingelse gruppe 2) Ikke-kontrollerbar lyd betingelse gruppe 3) Kontrollgruppe * Testbetingelse: Målpersonene ble presentert for en apparatur hvor de kunne bevege en spak som vil kunne stoppe støyen dersom de brukte den på riktig måte. * Resultatene viste at de som hadde vært gjennom ukontrollbare lyd betingelse mye dårligere enn personer i de to andre gruppene. I følge Seligman og medarbeidere: Cognition and helplessness expectancy of independence is an internal state of the organism that is broadly transferred Hiroto & Seligman, 1975, p. 311 Seligmans forklaring Tre komponenter i forhold til lært hjelpeløshet: 1) Motivasjonell Målpersonen mister motivasjon til både å forsøke og kontrollere hendelser i miljøet 2) Kognitiv Svekkelse i læring av erfaring Dersom læring tidligere ikke har hatt noen innflytelse på miljøet, så skjer læringen saktere 3) Emosjonell Responser hos dyr innebefatter magesår hos rotter, økning av blodtrykk hos mennesker og sykdom hos aper Ulike teoretiske forklaringer Uunngåelige elektriske støt forårsaker immobilitet og at dette forhindrer læring Lengre varighet av støtene skulle forårsake større immobilitet og mer svekkelse av flukt og unngåelseslæring enn støt av kort varighet. Dette er underbygget av empiri med rotter (Crowell & Anderson, 1981; Glazer & Weiss, 1976) og mus (Anisman et al., 1978). Immobiliteten i seg selv direkte reduserer ubehaget ved det elektriske støtet. 6

7 Anvendelse av lært hjelpeløshet Etter at de opprinnelige lært hjelpeløshets eksperimentene ble publisert så har fenomenet blitt anvendt i forhold til ulike områder av menneskelig atferd, som for eksempel (1) depresjon (Seligman, 1975; Seligman, 1976); (2) eldre på gamlehjem (Langer & Rodin, 1976); (3) vold i heimen og forhold preget av mishandling; og (4) narkotika misbruk og avhengighet. Hjelpeløshet og Depresjon Seligman (1975) argumenterte for at forskningen på lært hjelpeløshet la grunnen for en modell for klinisk depresjon. Forskjeller mellom arter Kurering DSM IV Major Depressive Episode A. Five (or more) of the following symptoms have been present during the same 2-week period and represent a change from previous functioning; at least one of the symptoms is either (1) depressed mood or (2) loss of interest or pleasure. Note: Do note include symptoms that are clearly due to a general medical condition, or mood-incongruent delusions or hallucinations. (1) depressed mood most of the day, nearly every day, as indicated by either subjective report (e.g., feels sad or empty) or observation made by others (e.g., appears tearful). Note: In children and adolescents, can be irritable mood. (2) markedly diminished interest or pleasure in all, or almost all, activities most of the day, nearly every day (as indicated by either subjective account or observation made by others) (3) significant weight loss when not dieting or weight gain (e.g., a change of more than 5% of body weight in a month), or decrease or increase in appetite nearly every day. Note: In children, consider failure to make expected weight gains. (4) insomnia or hypersomnia nearly every day (5) psychomotor agitation or retardation nearly every day (observable by others, not merely subjective feelings of restlessness or being slowed down) (6) fatigue or loss of energy nearly every day (7) feelings of worthlessness or excessive or inappropriate guilt (which may be delusional) nearly every day (not merely self-reproach or guilt about being sick) (8) diminished ability to think or concentrate, or indecisiveness, nearly every day (either by subjective account or as observed by others) (9) recurrent thoughts of death (not just fear of dying), recurrent suicidal ideation without a specific plan, or a suicide attempt or a specific plan for committing suicide Forts B. The symptoms do not meet criteria for a Mixed Episode. C. The symptoms cause clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other important areas of functioning. D. The symptoms are not due to the direct physiological effects of a substance (e.g., a drug of abuse, a medication) or a general medical condition (e.g., hypothyroidism). E. The symptoms are not better accounted for by Bereavement, i.e., after the loss of a loved one, the symptoms persist for longer than 2 months or are characterized by marked functional impairment, morbid preoccupation with worthlessness, suicidal ideation, psychotic symptoms, or psychomotor retardation. Single Episode Major Depressive Disorder A. Presence of a single Major Depressive Episode B. The Major Depressive Episode is not better accounted for by Schizoaffective Disorder and is not superimposed on Schizophrenia, Schizophreniform Disorder, Delusional Disorder, or Psychotic Disorder Not Otherwise Specified. C. There has never been a Manic Episode, a Mixed Episode, or a Hypomanic Episode. Note: This exclusion does not apply if all the manic-like, mixed-like, or hypomanic-like episodes are substance or treatment induced or are due to the direct physiological effects of a general medical condition. Recurrent A. Presence of two or more Major Depressive Episodes. Note: To be considered separate episodes, there must be an interval of at least 2 consecutive months in which criteria are not met for a Major Depressive Episode. B. The Major Depressive Episodes are not better accounted for by Schizoaffective Disorder and are not superimposed on Schizophrenia, Schizophreniform Disorder, Delusional Disorder, or Psychotic Disorder Not Otherwise Specified. C. There has never been a Manic Episode, a Mixed Episode, or a Hypomanic Episode. Note: This exclusion does not apply if all the manic-like, mixed-like, or hypomanic-like episodes are substance or treatment induced or are due to the direct physiological effects or a general medical condition. Specify (for current or most recent episode): Severity/Psychotic/Remission Specifiers Chronic With Catatonic Features With Atypical Features With Postpartum Onset Specify Longitudinal Course Specifiers (With and Without Interepisode Recovery) With Seasonal Pattern 7

8 Weiss et al. (1975) Det viser seg samtidig at NA nivået i hjernen blir redusert kort tid etter ikke-unngåelige støt, og nivået øker etter 48 timer. Dette har blitt knyttet sammen med funn som viste at Seligmans hunder ikke framviste hjelpeløshet etter 48 timer. Attribusjon og forklaringsstil Abramson, Seligman og Teasdale (1979) reformulerte den lært hjelpeløshetsmodell. Nå ble social cognitive brukt framfor en atferdsmessig tilnærming. Poenget var at når mennesker som er utsatt for nonkontingens så spør man hvorfor. Ulike folk gir forskjellige attribusjoner (forklaringer). Påfølgende grader av hjelpeløshet avhenger av de attribusjoner som gjøres. Her er det snakk om tre dimensjoner: Globalitet: Er det slik at hjelpeløshet generaliseres til alle situasjoner? Kronisk: Varer hjelpelsøhet over tid er det stabilt? Internalitet: Internale attribusjoner til svikt/feil leder til lavere selvfølelse Attributional Style Questionnaire (ASQ) er utarbeidet for å kartlegge folks attribusjonsstil. Folk som karakteristisk gjør globale, kroniske og inernale attribusjoner i forhold til nonkontingens er i fare for å etablere hjelpeløshet eller depresjon. For eksempel jeg er dum som en respons på dårlig utførelse på eksamen. Virkemidler som ikke involverer medikamentell behandling Plasser målpersonen i en situasjon hvor å gjøre feil ikke er mulig. Jf. If helpless dogs are guided across the barrier on enough trials, they will eventually start making responses on their own. Forhindring: Immunisering Seligman and Maier (1967) En gruppe av hunder som ble gitt 10 flukt forsøk i shuttle box før de ble gitt uungåelig støt. Når de ble testet I shuttle box etterfulgt av disse uunngåelige støtene oppførte de seg som de aldri hadde blitt utsatt for støt. Anvendelse: Gjør de første kravene til en atferd (på et kurs, utanning, test osv) slik at man lykkes før mulighetene for feil. Konklusjon Martin Seligman er ansvarlig for the Learned Helplessness theory som har hatt en markant innflytelse på psykologisk forskning i forhold til depresjon på. Seligman oppdaget hjelpeløshet ved en tilfeldighet når han studerte effektene av uunngåelige elektriske støt og unngåelseslæring hos hunder. Seligman studerte atferden hos ca.150 hunder mellom 1965 og Omtrent 100 av disse ble hjelpeløse etter at de fikk uunngåelige elektriske støt. De andre ble fullstendig normale og lærte og unngå støtene i en avoidance learning test. Det var ikke noen mellomting enten lærte de å unngå eller så mottok de passivt støtene. Videre så var det slik at 5% av de naive hundene som aldri hadde blitt eksponert for uunngåelige elektriske støt, framviste hjelpeløshet når de første gang ble eksponert for støt i en operant læringssituasjon. Kjernen i the Learned Helplessness theory er antagelsen om at alle dyr, mennesker inkludert, som blir utsatt for hendelser som er ukontrollerbare kan ha alvorlige konsekvenser i andre situasjoner (Seligman,1992). 8

Fellesoppmerksomhet og kilder til ny atferd

Fellesoppmerksomhet og kilder til ny atferd Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 2012, 39, 143-153 Nummer 2 (Vinter 2012) 143 Fellesoppmerksomhet og kilder til ny atferd Høgskolen I Oslo og Akershus Fellesoppmerksomhet innebærer en synkronisering

Detaljer

En gjennomgang og sammenligning av prosedyrer for etablering av betingede forsterkere

En gjennomgang og sammenligning av prosedyrer for etablering av betingede forsterkere Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 2012, 39, 155-166 Nummer 2 (Vinter 2012) 155 En gjennomgang og sammenligning av prosedyrer for etablering av betingede forsterkere Høgskolen i Oslo og Akershus Konseptet

Detaljer

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Rapport 2 / 2013 Yngvil Grøvdal Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 norsk nevropsykologisk Forening

nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 norsk nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING norsk nevropsykologisk Forening nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 leder Tid for endring? Da initiativet til å stifte

Detaljer

Kvinners behov. Et tilpasset tilbud til kvinner ved Frelsesarmeens Gatehospital. Av Evelyn Dyb

Kvinners behov. Et tilpasset tilbud til kvinner ved Frelsesarmeens Gatehospital. Av Evelyn Dyb Kvinners behov Et tilpasset tilbud til kvinner ved Frelsesarmeens Gatehospital Av Evelyn Dyb 2 Innhold Forord...4 Sammendrag...5 Summary...7 1 Innledning... 10 1.1 Resultater fra evalueringen...10 1.2

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

NF-rapport nr. 13/2012. Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen

NF-rapport nr. 13/2012. Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen NF-rapport nr. 13/2012 Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid 20 15 Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen 10 5 Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid

Detaljer

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway ENGELSK / NORSK Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 2006 IS-1396 ENGELSK/NORSK Skrevet av Synne Holan Oversatt

Detaljer

Kjøpepress... hva er det for noe?

Kjøpepress... hva er det for noe? Arbeidsrapport nr. 4-1998 Ardis Storm-Mathisen Kjøpepress... hva er det for noe? Et forprosjekt om klærs betydning blant 13-åringer SIFO 2005 Arbeidsrapport nr. 4-1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter

Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter Oppdragsrapport nr. 1-2004 Lisbet Berg Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter Oppdragsrapport nr.1-2004 Tittel Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter Antall sider 60 Dato.02.2004 Title Adverse

Detaljer

Hva vi kan lære av menneskers egne erfaringer med vekst og positiv ut vik ling ved alvorlige psykiske lidelser

Hva vi kan lære av menneskers egne erfaringer med vekst og positiv ut vik ling ved alvorlige psykiske lidelser Fagessay Vitenskap og psykologi Folk blir bedre Hva vi kan lære av menneskers egne erfaringer med vekst og positiv ut vik ling ved alvorlige psykiske lidelser Bedring handler om levde liv. Det handler

Detaljer

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18.

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18. Gradsdagen 2014 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18. juni 2014 Master i samfunnsøkonomi/ Master degree in Economics Does the Polluter

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende?

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? NIBR-rapport 2012:22 Kjetil Sørlie Marit Aure Bjørg Langset Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Andre publikasjoner

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

SØF-rapport nr. 05/11. Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk

SØF-rapport nr. 05/11. Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Hans Bonesrønning Jon Marius Vaag Iversen Ivar Pettersen SØF-prosjekt nr. 7000: Analyse av ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold»

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» Rapport 4 / 2014 Anja Emilie Kruse og Solveig Bergman «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn Nasjonalt kunnskapssenter om vold

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Hindringer for mobilitet i bankmarkedet

Hindringer for mobilitet i bankmarkedet Fagrapport nr.2-2004 Lisbet Berg & Elling Borgeraas Hindringer for mobilitet i bankmarkedet Fagrapport nr.2-2004 Tittel Title Forfatter(e) Lisbet Berg og Elling Borgeraas Antall sider 54 ISBN (kun fagrapport)

Detaljer

N AV I G A R E 2-2 0 0 7 1

N AV I G A R E 2-2 0 0 7 1 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 2-2007 Ulykken som rystet offshorebransjen Side 6-9 Facing the facts on fatigue at sea Side 10-14 Welfare for safety at sea Side 22-23 Martha

Detaljer

Barnevernbarnas helse

Barnevernbarnas helse Lars B. Kristofersen Barnevernbarnas helse Uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002 Barnevernbarnas helse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2005:1 NIBR-rapport 2004:3 NIBR-notat 2005:110 Bydelsbarnevernet

Detaljer

Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere?

Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? NIBR-rapport 2009:7 Rolf Barlindhaug, Kim Astrup og Berit Nordahl Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer