Kirken brenner nå også i Vestsynoden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirken brenner nå også i Vestsynoden"

Transkript

1 Les også: Addis Abeba, nr Kirken brenner nå også i Vestsynoden Unge språkforskere, s. 3 Sinte bier og blide birøktere, s. 6 & 7 Anti Aids Club, s. 9 Intervju med Svein Volden, s. 10 For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes Jesaja 54,10 Redaksjonsteam: Silje Lunden Gotehus Klaus-Christian Küspert Postadresse: Norwegian Mission Society P.O.Box 5552 Addis Ababa Ethiopia Besøksadresse: Norwegian Mission Society Kebele 09/10, Yeka sub-city Kasanchis, Addis Ababa Ethiopia De siste årene har det vært en del triste sammenstøt mellom muslimer og kristne her i Etiopia, som endte med at en rekke kirker ble brent, bolighus til aktive kristne ødelagt og i noen tilfeller også personer skadet eller drept. Vi husker hendelsene i Begi Gidami Klaus-Christian Küspert, Representant området, en av samarbeidssynodene våre, i 2006, og opptøyene i Jimma-området tidligere i år, hvor over 50 gudshus til ulike protestantiske kirkesamfunn ble brent ned. Disse hendelsene skjedde imidlertid alle i muslimsk-dominerte områder hvor protestantisk misjon og protestantiske kirker var et forholdsvis nytt fenomen og opplevdes som provoserende. I slutten av mars ble det også i Vestsynoden, det protestantiske kjerneområdet i Etiopia, en Mekane Yesus-kirke brent og ødelagt. Hendelsen skjedde i Babo Gambel, en stor landsby mellom Nedjo og Begi. Området ligger noe i utkanten av synoden og har en forholdsvis stor muslimsk befolkning, men hittil har protestantiske og ortodokse kristne og muslimene levd fredelig side om side. Qes Negusse Endalew, leder for det teologiske arbeidet i synoden, forteller da jeg besøkte området i begynnelsen av april, at dette på en måte ikke kommer uventet. Over lengre tid kunne man registrere en økt innflytting av mer radikale muslimer fra Jimma og fra områdene langs grensa til Sudan. Negusse forteller videre at det viste seg under politiavhøret av noen av gjerningsmennene at disse tilhører en gruppe ved navn Karajait en fundamentalistisk muslimsk undergrunnsorganisasjon som undervandrer mer tolerante muslimske samfunn i hele Vest-Etiopia. Den nye tonen ble svært tydelig ved en stor muslimsk konferanse i Mendi i februar i år med deltakere fra hele Oromia, spesielt fra Harar- og Borana-området hvor islam tradisjonelt viser et mer radikalt ansikt enn i vest. Under konferansen ble det bl.a. vedtatt at det skulle brukes betydelige midler for bygging av skoler og barnehager, fattige muslimske familier skulle få direkte støtte gjennom menigheten og det skulle etableres en utviklingsbank i regionen med betydelig kapital hvor muslimer kunne få rentefrie lån. Det ble sagt at man ikke lenger skulle vise noen toleranse med de kristne, men slå tilbake hvis det oppsto provokasjoner fra kristent hold. Nå gjelder det å ikke la seg provosere og vise enda mer vilje til fred og forsoning. Myndighetene i Nedjo reagerte straks på kirkebrannen i Babo Gambel. Gjerningsmennene ble arrestert, avhørt og umiddelbart dømt til 4 års fengsel. Qes Tekele, generalsekretæren i vestsynoden og Qes Fekadu som ved hjelp av et NMS-stipend gjennomførte et studium i Christian Muslim Relationship reiste til området for dempe motsetningene og å være med i gjenoppbyggingen av kirka. Qes Negusse legger ettertenksomt til at slike hendelser sannsynligvis vil komme til å skje oftere i fremtiden. Nå gjelder det å ikke la seg provosere og vise enda mer vilje til fred og forsoning. Samtidig må kirken vise stor indre styrke og sanne kristne verdier bare det vil kunne overbevise menneskene og føre de til troen, ikke høylytte rop om hevn.

2 Obsa Raga - ny kost i Gumuz-arbeidet Tekst og foto: Klaus-Christian Küspert, I siste utgave av Ny Blomst nevnte vi at vi sammen med Vestsynoden ønsker å høyne aktivitetsnivået i evangeliseringsprosjektene i Blånildalen og Metekel. Det skal sikres at de planlagte aktivitetene blir gjennomført og at prosjektene får tilstrekkelig oppmerksomhet. Et viktig skritt i denne retningen vil være rekrutteringen av en koordinator som regelmessig besøker prosjektområdene og som sammen med de lokale medarbeiderne følger opp gjennomføringen av arbeidet og bruken av midlene. Per 15. mai har Synoden i Bodji engasjert en ung mann som skal overta dette arbeidet. Obsa Raga er 24 år gammel og opprinnelig fra Dembi Dolo. Etter artium ved EECMY skole i Dembi Dolo tok han bachelor-graden i agricultural economics ved universitetet i Awasa. Obsa har god erfaring fra kirkelig arbeid hvor han bl.a. ledet ulike kristne ungdoms- og student-grupper. Han sier selv at han gleder seg til å jobbe for kirkens evangeliserings- og utviklingsarbeid og han håper å kunne bidra til å realisere kirkens visjon om å tjene hele mennesket. Han er klar over utfordringene som venter ham i arbeidet i Blånildalen og ønsker å møte menneskene med kulturell sensibilitet og uten forutinntatthet. For å kunne forstå kulturen og for å kunne møte folket i dalen på deres premisser, er han villig til å lære gumuz-språket. Han er klar over utfordringene som venter ham i arbeidet i Blånildalen og ønsker å møte menneskene med kulturell sensibilitet og uten forutinntatthet. Som oppstart for arbeidet var Obsa sammen med Qes Negusse, DMT-direktør i Vestsynoden og meg til Metekel mai hvor det ble holdt styremøte og gjennomført befaring til prosjektets innsatsområder. Metekel er et stort område og arbeidet der er fremdeles sårbart siden det er få medarbeidere og en svak kirkelig struktur. Men samarbeidet er godt og etter hvert får vi en motivert stab slik at arbeidet langsomt går over fra en første, undersøkende fase til bygging av strukturer og de første investeringene. Vi ønsker og ber om at Obsa ikke blir skremt av utfordringer og problemer han måtte møte underveis, at han beholder motivasjonen og den positive innstillingen han starter med og at han holder ut riktig lenge i dette arbeidet. Gode medarbeidere er det viktigste vi har og vi skal ta godt vare på dem Gi evangeliet videre i Blånildalen Prosjekter inkludert: Evangelisering i Agalo/ Kemeshi Sirba Abaya Asosa: Evangelisering i Metekel: Kemeshi ungdomssenter: Prosjektansvarlig: Qes Negusse Endalew Prosjektrådgiver: Klaus-Christian Küspert (vikar) Evangelisering, utdanning og kirkebygging i Blånildalen og Metekel med hovedfokus på Gumuz og andre marginaliserte grupper. Klaus-Christian Küspert, Representant Obsa Raga, ansatt i Vestsynoden som ny koordinator for evangeliseringsarbeidet i Blånildalen og i Metekel Side 2

3 Unge språkforskere Tekst: Klaus-Christian Küspert, Et av de største problemene når det gjelder språkutviklingsarbeidet er mangelen på feltforskere, folk som er villige til å dra ut i bushen, gå mil etter mil fra landsby til landsby for å samle data om innbyggerne og deres språk. Lingvistene ved universitetene vil gjerne skrive vitenskapelige artikler eller utvikle modeller fra skrivebordet og i trygg avstand til landsbyens ubekvemligheter, og de lokale lærerne og evangelistene som er i tett kontakt med landsbybefolkningen mangler gjerne kunnskaper og struktur for å gå i gang med et slikt arbeid. De unge forskerne opplever sannsynligvis for første gang at språket og kulturen deres blir sett. I samarbeid med SIL, Begi Gidami Synode og Vestsynoden har vi kommet frem til at vi ønsker å prøve ut en litt uvanlig modell. 20. og 21. mai gjennomførte vi en workshop på skolekontoret ved Benishangul Gumuz Regional State i Asosa ikke langt fra grensen til Sudan. Et team på 6 unge mao som alle hører til ulike stammer med språk som er så forskjellige som norsk og finsk, har fått trening i bruk av ordlister, kartlesing, bruk av GPS og enkelt opptaksutstyr. I månedene juni til august skal de så dra fra landsby til landsby i Begi synoden og ved hjelp av lister og spørreskjema samle inn så mange data som mulig om hvem som bor der og hvilke språk de bruker. Alt vi hittil vet, er mer eller mindre kvalifiserte gjetninger, så det blir grunnlagsforskning i ordets egentlige betydning. Siden jeg er lingvist selv synes jeg dette er svært spennende og gleder meg spesielt over å kunne være del av dette arbeidet. De unge forskerne opplever sannsynligvis for første gang at språket og kulturen deres blir sett, at noen interesserer seg for dem og ønsker å bruke de kunnskapene de sitter med. Og så håper vi at det er utviklende for dem selv og at de kanskje har lyst til å jobbe videre med morsmålet sitt som lærere, evangelister eller til og med prester. Og så blir det jo sommerjobb for dem: 20 kroner om dagen som ekstrainntekt er ikke til å forakte! Vi har fått god hjelp av Qes Wakgari, Visepresident i Begi Gidami synode til å få tak i fire av feltforskerne; de to andre er unge lærere fra utdanningskontoret i Asosa. Hvis alt går etter planen sitter vi etter sommeren med unike data og kan gå i gang med å lage det første detaljerte språkkartet over området Gi evangeliet videre i Begi Prosjekter inkludert: Mao Evangelism Outreach Part 1: Mao outreach followup Part 2: Mao Komo language development Ansvarlig: Qes Wakgari Buruse Women outreach project Ansvarlig: Qes Workinesh BGS Scholarship fund Ansvarlig: Qes Wakgari Buruse Prosjektrådgiver Klaus-Christian Küspert Evangelisering og utdanning i Begi Gidami Synod med hovedvekt på kvinner og marginaliserte grupper; språkarbeid blant Mao og Komo folket Forskerteamet fra Begi Gidami synode: Bake fra venstre: Ramadan Hassan, Mattewos Adaba, Wendemu Zeleke og Ramadan Harun. Fremre fra Venstre: Hiika Dinbasha og Salomon Walakuri. De snakker fire ulike språk og når de vil kommunisere med hverandre må de bruke oromo eller amharisk. Ramadan Hassan prøver ut opptaksutstyret. Til høyre Hiika Dinbasha, student ved bibelskolen i Mendi. Begge er aktive i ungdomsarbeidet i synoden og gleder seg til å dra ut til landsbyene for å finne ut mer om mao-språkene. Side 3

4 Kvinnegrupper hjelp til selvhjelp Tekst og foto: Sonja Küspert, Via prosjektet Women Outreach som hører under Gi evangeliet videre i Begi, ble det dannet kvinnegrupper på mange forskjellige plasser i synoden. I desember fikk jeg muligheten til å besøke en slik gruppe i Begi. Gruppen ble dannet allerede for omtrent 30 år siden og da var misjonæren Gunhild Gjømmen sammen med dem. Kirken begynte med kvinnearbeid i 5 menigheter, staten kom mye senere. Det fantes bare få kristne i Begi og gruppa var ikke så stor. Ved siden av å lære seg håndarbeid de hadde ikke kunnskap om det - hadde de også opplæring i bl.a. menneskerettigheter og da spesielt rettighetene til kvinner og jenter, hygiene, matlaging osv. De kjempet for skoleutdanning for jenter og mot bortføring av unge jenter. Sistnevnte var ganske vanlig i denne tida og dessverre finnes det også i dag, dog i mye mindre grad. Med å få seg ei ung jente hjem, fikk mennene en jomfruelig kone. Nå hører kvinnene også om de skadelige tradisjonene, som f.eks. omskjæring av kvinner/ jenter og for tidlige ekteskap. Gruppen, som ledes av Mrs. Tewabech, som også var med fra starten av, møtes hver torsdag. De samler inn penger, har andakter og undervisning og gjør håndarbeid: spin- ning, hekling, brodering mm. Alt de lager blir auksjonert bort i kirka. Gevinsten kommer kvinnearbeidet til gode. Mesteparten av pengene bruker de for seg selv til dem i gruppen som trenger hjelp, f.eks. for å betale for skolegang til ungene, men en del går også til andre formål. En slik kvinnegruppe i Mendi har for mange år siden finansiert kirkebygget i Begi! De kjempet for skoleutdanning for jenter og bortføring av unge jenter En eldre kvinne, Galitu Warqene, var med på gruppa helt fra starten av. Hun var også én som satt i fengsel pga troen sin. I den tida var kristendommen forbudt, mens de ortodokse og muslimene kunne praktisere sin tro. Mens jeg snakker med henne spinner hun på en håndtein. Hun er veldig flink til å få til en tynn og jevn tråd. Etterpå vever menn tynne tepper av materialet veving er et mannsyrke i Etiopia Gi evangeliet videre i Begi Prosjekter inkludert: Mao Evangelism Outreach Part 1: Mao outreach follow-up Part 2: Mao Komo language development Ansvarlig: Qes Wakgari Buruse Women outreach project Ansvarlig: Qes Workinesh BGS Scholarship fund Ansvarlig: Qes Wakgari Buruse Prosjektrådgiver Klaus-Christian Küspert Sonja Küspert, rådgiver Galitu Warqene Side 4

5 Be for... at kirken får byggetillatelse for bygging av Kemeshi ungdomssenter. at det endelig blir liv og fullt hus i Koncho ungdomssenter. at familien Tjemsland har en god forberedelsestid at det lykkes å organisere feltforskningen på en slik måte at vi får gode resultater i språkarbeidet. at ungdommene som er involvert i Mao-arbeidet kommer trygt tilbake etter mange uker til fots underveis i bushen. at vi på sikt kan bruke noen av Mao-språkene i forkynnelsen. at Obsa må få en god start og oppleve at han mestrer oppgaven. at det vanskelige evangeliseringsarbeidet i dalen fortsetter og bærer frukt. at arbeidet i Metekel får den oppmerksomheten som den bør ha. at våre muslimske brødre måtte legge hatet til side og få et ønske om å leve fredelig sammen med sine kristne naboer. at de kristne i Babo Gambel ikke mister motet og at de er sterke og klare i troen uten å provosere, og at de jobber for forsoning og ikke for hevn. jordmorstudentene, spesielt for Toline og Obsine. Toline mistet nylig moren sin, og siden faren døde for mange år siden er hun og fire søsken foreldreløse. Obsine har gjentatte ganger slitt med helsen. Heldigvis følger skolen opp og gir god støtte. kvinnene i Mekane Yesus kirken og at deres posisjon må bli styrket. de lider under hungersnøden i Etiopia og nabolandene på Afrikas horn. Etiopias politiske og økonomiske fremtid. Side 5

6 Sinte bier og blide birøktere Tekst: Silje L.unden Gotehus, Foto: Aslak Gotehus, Western Ethiopia Integrated Environment and Food Security Development Program Prosjektperiode: NMS-rådgiver: Silje L. og Aslak Gotehus Programkoordinator: Gemechis Gudina Å øke matvaresikkerheten på landsbygda i Vest-Etiopia for mennesker Annen informasjon: Programmet består av de tidligere integrerte landsbyutviklingsprosjektene i Beghi-Gidami, Bikilal, Bodji og Nonno De fleste av de integrerte landsbyutviklingsprosjektene har nå begynt å introdusere moderne birøkt. Dette er en veldig lovende produksjon for bøndene og inntektene er gode. I Bikilal introduserte de moderne birøkt i 2009 da Bilisuma Waga startet som development agent. Bilisuma hadde erfaring med birøkt fra et offentlig kontor. Han er utdannet på en landbruksskole og er min informasjonskanal når det gjelder birøkt i Etiopia. Bilisuma forteller at i Etiopia er det nå tre typer bikuber: Tradisjonelle og moderne bikuber og en mellomting som de kaller transitional bihives. De tradisjonelle bikubene er laget av bambus. De henger i trærne og brukes spesielt i lavlandet der det er mye blomster og trær. Bikubene heises opp i høye trær ved hjelp av tau og utbyttet kan bli fra to til ti kilo. Men det er tidkrevende å produsere honning på denne måten. Biene må produsere mønsteret i voksen selv og når honningen høstes,må de jages ut av bikubene og fly ut i det fri for å finne et nytt hjem. Transitional bihives har fordelen av å være billig å produsere. De kan for eksempel lages av lokal leire og da er kostnaden svært lav. Disse kubene er V-forma og har rammer slik som moderne kuber. Produksjonene kan nesten være like høy som i de moderne kubene, men det er et stort minus at honningen og voksen ikke kan separeres. Honningen utvinnes ved å helle vann på honningkakene og produktet blir derfor et slags honningvann. Afrikanske bier er veldig aggressive ( ) og honningen må høstes på natta. To av hovedfordelene med de moderne bikubene er at honningen er separert fra voksen og at biene forblir i kuba etter at honningen er høstet. Men kostnadene ved innkjøp av kubene er høye: Hver kube koster nå 850 Birr (ca 275 NOK), men de er ikke tilgjengelig i området rundt Bikilal. Det er et møysommelig arbeid å lage bikubene og dersom de ikke blir laget helt riktig, vil ikke biene produsere honning. Utbyttet fra disse kubene er derimot stort og kan være opptil 40 kg. Prisen for honning er Birr per kg, avhengig av om den selges lokalt eller i Addis. Med litt kjapp hoderegning finner man snart ut at dette er det god økonomi i! LES MER: Silje & Aslak skriver om arbeid og hverdag på: siljeogaslak.blogg.no Side 6

7 Planteskole Inntektskilde til menigheter Tekst og foto: Sonja Küspert, Ved hver vanndreven mølle finnes det en planteskole. Den største av dem er i nærheten av Begi. Her dyrkes det grønnsaker som rødbeter, gulrøtter, tomater, poteter, løk og sukkerrør og frøplanter av forskjellige trær som mango, avokado, bananer, appelsiner og kaffe. Disse blir solgt til menigheter, som gjennom salg av frukten får inntekt til å drive arbeidet i menigheten. På plantasjen vokser også ananas. En plante bærer bare én frukt og det tar måneder til den kan høstes. I skogen på området er det over kaffeplanter kaffe trenger varme, men liker ikke direkte sol. Etiopia er kjent for sin gode kaffe! Gjennom planteskolen renner elven, som også forsørger vannmølla med vann. Jeg skrev om vannmølla i siste Ny blomst En frodig oase. Om natten blir elven ledet til plantene og om dagen går den til møllea Slik utnyttes den på best mulig måte. Plantasjen har fire fast ansatte, som steller med plantene og også vokter for at f.eks. ikke dyr som aper forsyner seg av de deilige fruktene. I travle perioder får de hjelp av flere korttidsansatte. Noen av de ansatte er også muslimer, som er majoriteten i denne synoden. Det er igjen et eksempel på fredelig sameksistens mellom kristne og muslimer Helhetlig utvikling i Begi Prosjektperiode: Prosjektleder: Tadesse Terefe Prosjektet har tre hovedkomponenter: Bygging av vanndrevne kornmøller, stipend til videreutdanning, planteskoler for produksjon av nytteplanter. Her dyrkes det grønnsaker som rødbeter, gulrøtter, tomater, poteter, løk og sukkerrør. En ananasplante med en nesten moden ananas. Side 8

8 Anti Aids Club (=AAC) Tekst og foto: Sonja Küspert, Kamp mot HIV/Aids Prosjektperiode: NMS-rådgiver: Sonja Küspert Prosjektleder: Adamu Lencha Å gi hjelp og støtte til folk som er HIV positive eller har AIDS Å gi hjelp til foreldreløse- og sårbare barn Øke samfunnets bevissthet om nødvedigheten av å forandre atferd Kapasitetsbygging i synoden. En viktig del av arbeidet i HIV/AIDS-prosjektet er undervisning om selve sykdommen, slik at folk kan beskytte seg mot den. Derfor finnes det en del Anti Aids Clubs (=AAC), hvor gutter og jenter hører om sykdommen, kan komme med spørsmål og leve livet sitt på en måte, som både hjelper dem å beskytte seg selv, gi kunnskapen videre til andre ungdommer og kan leve med HIV-positive på en verdig og forståelsesfull måte. Sammen med prosjektleder Adamu besøkte jeg en AAC i et landlig område i nærheten av Gimbi. Vi møtte omtrent 30 ungdommer. De har møte hver tredje uke og gruppen har både leder og en komité. Alle måtte la seg teste for å vite sin status. Selv om gruppen har eksisterert en stund, var det Adamus første besøk her. Først var det ungdommene som fortalte hva de allerede visste om denne sykdommen. De hadde også jobbet med emnet, laget dikt og fortellinger og hadde drama og rollespill. Noen av ungdommene var veldig aktive. Adamu underviste så om HIV/AIDS, om overføringen, forløpet, symptomene osv. Veldig positivt var at han understrekte at HIV/AIDS ikke er en straff fra Gud! Fremdeles er det altfor mange som forbinder HIV/AIDS med dårlig moral ikke bare i Afrika. Han understrekte at HIV/AIDS ikke er en straff fra Gud Nytt for meg, men interessant å vite, er at alle brudepar må la seg teste før de kan viglses i Mekane Yesus-kirken. Hvis testen skulle bli positiv for en av partnerne, så blir de nektet bryllup. Det for å beskytte den friske partneren og forhindre at denne blir enke/ enkemann etter forholdsvis kort tid. Slik skal det også unngås at paret får barn, som kan være HIV-positive. Den positive skal ikke bli dømt og partneren kan ta seg av den andre, så fremst han eller hun vil gjøre det. Hva som skjer hvis to HIV-positive vil gifte seg med hverandre, er ikke klart ennå. Sonja Küspert, rådgiver Adamu sammen med ungdommene i Anti Aids Klubben Side 9

9 Intervju med Svein Volden Tekst og foto: Silje L. og Aslak Gotehus, I vår dukket en tidligere NMS-misjonær opp i Etiopia, og vi fikk den glede av å ta en prat med Svein Volden om hans historie i dette landet. I 1972 landet jeg på flyplassen i Addis, hvor jeg ble møtt av Olav Kongsvik. Deretter bar det videre vestover og ut i felt, og første turen til Wollega husker jeg godt. Vi dro med buss fra Merkato tidlig om morgenen. Framme i Gimbi var det en tysk misjonær som jobbet for blindemisjonen der som møtte meg og tok meg med til det huset som i dag ligger på synodetomta og som dere, Silje og Aslak, bor i nå. Det er trist å se hvordan de fattige bare blir fattigere og fattigere Neste dag kjørte vi avsted med en liten Toyota pick-up, på dårlige jordveier og over elver der vi krysset på broer av trestokker. I Nejo traff vi mange svenske misjonærer, og dit kom Kjosavik for å hente oss og kjøre oss videre til Mendi. Der var det jo slett ingen vei, bare gjørmehull og trestokkbroer, og ferden videre til Beghi gikk med fly. På den tiden var det gode flyforbindelser og det var det som gjorde det mulig å bo der. I regntida kunne man glemme å komme seg fram til Beghi på andre måter. En til tre ganger i uka var det avganger til Mendi og Addis med Ethiopian Airlines, og når vi skulle ned til Blånildalen benyttet vi MAF-fly. I 1976 kom jeg hjem til Norge, tynn og utslitt. Syv ganger hadde jeg hatt malaria, og den ene gangen var jeg invitert til middag hos Dr Kristiansen i Addis etter et opphold i felten. Vi fikk servert blomkålsuppe, og mens jeg satt og spiste svimte jeg av, datt av stolen og havnet på gulvet. Da jeg våknet opp på et annet rom en stund etter, tok legen det hele med ro og gav meg en logisk forklaring: Du skjønner, malariaparasitten sprenger de røde blodlegemene, og når du spiser varm suppe utvider blodkarene seg av den varme suppa. Magen utvider seg og alt blodet går fra hodet til magen. Derfor besvimer du. I perioden var Margit og Svein i Etiopia for andre gang, denne gang i Gimbi. Svein fikk ikke visum som ingeniør, men som bibellærer gikk det i orden. Dette var harde tider for kirka, med arrestasjoner, stengte kirker og forfølgelse. Svein ble også arrestert, men slapp ut igjen etter et par dager i fengsel. Under denne tiden var husmenigheter og bibelgrupper i hjemmene avgjørende, og Margit var en viktig brikke i dette arbeidet. Dette var en såldingstid, der de mest trofaste ble stående igjen, forteller Svein. Da det kommunistiske toget kom forbi, var det mange som hoppet på. I årene kom de ut igjen for å bygge sykehus i Aira, denne gangen i en tid preget av kamper og uro. Infrastrukturen i landet brøt sammen, og det var en enorm prøvelse å få bygningsmaterialer fraktet til Aira uten at militæret konfiskerte alt. Mye måtte derfor bestilles i container fra Tyskland. I 1994 kunne sykehuset endelig innvies etter store forsinkelser. Siden har Margit og Svein vært i Israel for Israelsmisjonen i Fra 1993 var de igjen i Etiopia i fire år for NMS, denne gangen for å bistå menighetsarbeid i Wayu, nord for Gedo i Sentralsynoden. Sommeren 1997 var de i Sirba en kort periode, i 2000 kom de tilbake til Sirba for ett år i evangelisk arbeid. I 2003 var de også ute for NLM i Etiopia i ett år. Idag er Svein pensjonist. Margit gikk bort i januar i år, etter å ha måttet gi tapt for kreftsykdommen. Mye har skjedd i Etiopia siden Svein kom ut for første gang, både på godt og vondt. Befolkningsveksten er enorm og tydelig å se overalt. Det er nå tre ganger så mange mennesker i dette landet som når han kom ut for første gang. Svein kan heller ikke unngå å registrere at til tross for betydelig materiell utvikling for deler av befolkningen, blir forskjellene i samfunnet stadig større. Det er trist å se hvordan de fattige bare blir fattigere og fattigere. Margit og jeg hadde møtt hverandre i Etiopia, og vi giftet oss da vi kom hjem til Norge. På det tidspunkt var min far borte. Han hadde dødd i 1975, i Etiopia fikk jeg beskjeden først flere dager etter dødsfallet. Da Margit senere mistet sin far i 1980, fikk vi ikke vite det før etter begravelsen. Da jeg tok bussen til Gimbi for fem år siden, kom jeg til å tenke på dette. Da vi nærmet oss Gimbi, lyste det opp i bussen av en masse mobiltelefoner. Nå er det et annet Etiopia jeg er kommet til, tenkte jeg. Før måtte vi vente mange timer for å få satt opp en samtale til Norge når vi var i en by med telefonlinje. I år kunne jeg i Norge motta en e-post fra Johannes Austgulen som han hadde sendt fra verandaen i Mendi. Side 10

10 Visste du at? Styrking av kvinner gjennom utdanning Tekst og foto: Sonja Küspert, I Aira, ikke så lang fra Bodji, finnes Onesimus Seminaret, en skole for teologistudenter. Studentene kommer fra mange plasser og bor på internat. Utdanningen tar 3 år og skolen har omtrent 100 studenter, hvorav bare 14 er kvinner. Jeg møtte to av dem, begge får utdanningen sin via et stipend fra henholdsvis Women outreach project i Begi og Women Empowerment i Bodji. Aster Abebe tar andre året ved seminaret. Hun er 20 år gammel og kommer fra en plass to timer til fots fra Begi sentrum. Faren var prest i synoden, men døde for 14 år siden. Da satt moren igjen med 7 barn Aster er tredje i søskenflokken. Området hun vokste opp i er muslimdominert og for 2 år siden var det en konflikt mellom de kristne og muslimene. Men heldigvis har de nå omgang med hverandre. Aster har også venner som er muslimer. Hun føler at hun fremdeles trenger oppmuntring for studiene sine. Etter endt utdanning vil hun bli prest i Begi-regionen og forkynne og preke evangeliet. Siden hun føler at hjemmemenigheten ikkje er særlig inspirert og aktiv, vil hun etter endt utdanning gjerne støtte og oppmuntre medlemmene og få meir aktivitet i menigheten Sonja Küspert, rådgiver Marge Asfauw er 23 år gammel og kommer fra Bodji-området. Hun er gift og har en liten gutt på 4 måneder. Oppveksten hennes var ikke så enkel, siden hun vokste opp med 4 brødre og 3 søstre. Hun og tvillingsøsteren er eldst og måtte derfor trå til ganske tidlig. Heller ikke nå er livet hennes helt lett. Hun kan ikke ha gutten sin hos seg, så han er hos bestemor, og også mannen hennes lever ved hjemtraktene. Hun er på første året. Siden hun føler at hjemmemenigheten ikke er særlig inspirert og aktiv, vil hun etter endt utdanning gjerne støtte og oppmuntre medlemmene og få mer aktivitet i menigheten. Det er ikke lett å bo så langt unna familien med få muligheter til å besøke hverandre. Be for Aster og Marge og alle andre studenter at de må få styrke til og blir oppmuntret i å holde ut og fullføre utdanning, slik at de etterpå kan lede og styrke menighetene de skal jobbe i. Aster og Marge Bare 35,4% av kvinnene i Etiopia kan lese 74% av kvinnene i Etiopia er omskåret Mange jenter blir røvet for så å blir giftet bort mot sin vilje Kvinners rettigheter, Western Synod Prosjektperiode: Første fase ble avsluttet i 2009, dette året begynte andre fase som varer fra NMS-rådgiver: Silje Lunden Gotehus Prosjektleder: Jeritu Berhanu Fremme kvinners rettigheter innad i kirken og i lokalsamfunnet Gi evangeliet videre i Begi Prosjekter inkludert: Mao Evangelism Outreach Part 1: Mao outreach follow-up Part 2: Mao Komo language development Ansvarlig: Qes Wakgari Buruse Women outreach project Ansvarlig: Qes Workinesh BGS Scholarship fund Ansvarlig: Qes Wakgari Buruse Prosjektrådgiver Klaus-Christian Küspert Evangelisering og utdanning i Begi Gidami Synod med hovedvekt på kvinner og marginaliserte grupper; språkarbeid blant Mao og Komo folket Side 11

11 På gamle trakter Tekst: Klaus-Christian Küspert, De første 2 ukene i april hadde vi hyggelig og nyttig besøk fra Norge. Aud Karin Hovi, tidligere NMS Etiopia-rådgiver for utviklingsprosjekt med støtte gjennom BN var på halvt offisielt besøk i Etiopia. Aud-Karin jobber nå som økonomiansvarlig i Bistandsnemnda, men hun er fremdeles nært knyttet til Etiopia, har mange gode venner her og er interessert i alt som foregår ved og rundt NMS Etiopia. Ved siden av et privat program som inkluderte en respektabel 6- dagers trekking-tur til toppen av Ras Dashen, med 4643 meter Etiopias høyeste fjell, holdt Aud Kari bl.a. en workshop om korrupsjonsforebyggende arbeid ved koordinasjonskontoret for landsbyutviklingsprogrammet i Gimbi i Wollega. Takk for mange gode innspill og velkommen tilbake! Bildet til høyre: Aud.Karin Hovi i Addis Ababa, våren Årsmøte i MAF Tekst: Silje Lunden Gotehus, Foto: Tsegab Etana Den 19.mai hadde vi et forsinket årsmøte i MAF-Etiopia. Vår eksklusive gjeng består av tre medlemmer (se bilde, f.v.) : Sonja Küspert, Silje Lunden Gotehus og Aslak Gotehus. Vi hadde et hyggelig og effektivt møte på restauranten Cottage i Addis Ababa. Kurs i frukt- og grønnsaksdyrking i Adama Tekst og foto: Aslak Gotehus, I slutten av mai var nesten heile staben i det integrerte landsbyutviklingsprogrammet samla i Adama for kurs. Heile 42 deltakarar, inkl. sjåførar og DASSCdirektørar var samla på Melkasa Research Center for å lære meir om frukt- og grønsaksdyrking. Staten har ei rekkje forskningsstasjonar rundt om i landet der dei ulike stasjonane har spesialisert seg på sine fagområde, og ved Melkasa finst mykje ekspertise på frukt og grønt. Det er eit mål at bøndene skal vera sjølvforsynte med frø i størst mogleg grad, både for å unngå at dei må kjøpe dette dyrt på marknaden kvart år og for at dei skal vera sikre på at det er gode frøvariantar dei sår. Eit hovudfokus på kurset var difor frøproduksjon av viktige grønsaker som lauk, tomat og grøn pepper. Også for frukt fekk me ny kunnskap for å sikre godt frømateriale, samt oppdatering på poding og andre aktuelle teknikkar. Deltakarane var svært nøgde med kurset, spesielt sidan det var så praktisk og konkret. Like viktig som det faglege er òg det sosiale aspektet ved å samle dei fire ulike prosjekta i programmet til felles samling. Latteren sit laust, og samhaldet blir styrka. No er det tid for kvar og ein til å reise heim til sitt prosjektområde for å dele av kunnskapen etter fleire lange dagar i forsøksgarden. Side 12

12 Middag til ære for generalsekretæren for Luthersk Verdensforbund Tekst og foto: Klaus-Christian Küspert, Lørdag 30. april var representantene for EECMY sine partnerorganisasjoner av kirkeledelsen invitert til middag på Hotel Intercontinental. Anledningen for invitasjonen var et offisielt besøk av nyvalgt generalsekretær for det Lutherske Verdensforbundet (LWF), Martin Junge. Tidligere samme dag hadde Junge deltatt i møtet av kirkens Executive Board og holdt et langt og grundig foredrag. Tilbakemeldingen var overveldende: Inspirerende, tankevekkende, frisk, konstruktivt! Det samme kan sies om Junges tale etter middagen, hvor han understreket spesielt det økumeniske perspektivet i LWF og arbeidet for dialog og avtaler mellom de kristne kirkene. Det var en spesiell glede for ham at den katolske erkebiskopen i Etiopia og en representant for den etiopiske ortodokse kirka var blant gjestene. Videre understreket i vår verden. Kan vi med god samvittighet aksepterejunge de kristne kirkene ikke burde slå seg til ro med den skrikende urettferdigheten at folk fremdeles dør av AIDS fordi det angivelig er for dyrt med medisiner mens regjeringene i den rike verden fra en dag til neste blar opp milliarder for å redde skakkjørte banker og et hensynsløst finanssystem? Vi gratulerer! Vi gratulerer familien Tjemsland med familieforøkelse! De fikk en gutt 25.mai som skal hete Simon Josef. Nytt om rekrutteringen Tekst og foto: Klaus-Christian Küspert, Rekrutteringen av familien Tjemsland går sin gang. Nå har Vestsynoden levert forslag til jobbeskrivelse og kirkeledelsen jobber med kallsbrevet. Vi er litt spente på hvordan det vil gå å få arbeidstillatelse. Tidligere har det ikke vært vanskelig for prester, men nå ser det ut til at myndighetene har skjært betydelig ned på antall teologiske rådgivere de ønsker å ha her i landet. Etter de nye retningslinjene måtte EECMY til og med gi fra seg noen misjonærstillinger. Kirken jobber med saken og vi kan håpe og be at ikke det siste ordet er sagt i denne saken. Når så også Hans Birger kommer tilbake til høsten, ser det ut til at vi kan bli så mange som 8 stykk! Det gleder vi oss til. Velkommen til alle som kan tenke seg å samarbeide med oss ved NMS Etiopia! Så får vi til høsten endelig en ettåring ut hit til Etiopia! Saken ble diskutert i mange år, men nå når vi snart har to unge familier som jobber i hhv. bistand og evangelisering, har vi nok kapasitet til å legge til rette for en ettåring. Det blir Mari Gjetmundsen som har takket ja og planlegger å kommer hit i august. Hun har gått bibelskole i England og har mest lyst til å jobbe med barn og ungdom. Hun skriver: Jeg er veldig glad i barn og ungdom, og jeg vet at etiopisk ungdom er veldig ivrige i å perfeksjonere engelsken deres, så hvis det hadde vært mulighet for det hadde jeg hatt veldig lyst til å ha en engelsktalende bibelgruppe med etiopisk ungdom. Det tror jeg nok vi skal få til! Marit Gjetmundsen som kommer til Etiopia som ettåring i august. Side 13

13 Visste du at? RIS & ROS Ny blomst er et nyhetsmagasin fra NMS Etiopia som utgis fire ganger i året. Det blir sendt ut til givere, samarbeidspartnere og andre interesserte. Dersom du ikke ønsker å stå på lista, har kommentarer og tilbakemeldinger eller dersom du vet om noen som kunne være interessert i å motta bladet, kan du skrive mail til Silje Lunden Gotehus, eller Klaus-Christian Küspert, Kaffe i Etiopia I følge etioperne er Etiopia kaffens vugge og kaffesorten coffee arabica, som fortsatt vokser vilt i høylandet i Etiopia, stammer herfra. Rundt 12 millioner mennesker er økonomisk avhengig av etiopisk kaffeindustri og kaffe er blitt Etiopias viktigste eksportprodukt. (hentet fra: Kaffe er viktig i etiopisk kultur og kaffeseremoni er en vanlig del av hverdagen i omtrent hele landet. Spesielt viktig er dette når man får gjester. Seremonien tar rundt én time og inkluderer både brenning, maling og koking av kaffe. Mange brenner også røkelse underveis. Dinos hjørne Dino er vakthunden på NMS-kontoret i Addis; en eldre herremann med grå barter. Han er som oftest glad og fornøyd med livet, spesielt når han får grave litt i Klaus sine blomsterbed. Her på baksiden av Ny Blomst får han nå muligheten til å komme med sine hverdagsobservasjoner i Dinos hjørne: Det er ikke lett å bli gammel. Jeg har begynt å halte og helsa skranter. Ikke er jeg så pen som jeg engang var heller. Veterinæren skjønner ikke hva som er i veien med meg, men injections hjelper visst for det meste. Heldigvis er det mye godt på menyen for tida og det hjelper på humøret. Og hun derre Aud-Karin var innom her for en tid siden, og da ble det mye kos. og brunost på meg. KALENDER Svein Bjelland reiste hjem til Norge etter 3 måneder som fagvolontør bygg Workshop i Asosa i regi av SIL i forbindelse med utforskningen av Mao-Komospråkene i Begi-Gidami og Asosa området. Fra NMS er det Klaus-Christian som deltok sammen med lokale informanter fra synodene Aslak deltok på kurs i frukt og grønnsaksdyrking i Adama for hele staben i WEIEFSDPprosjektet Klaus-Christian samen med ledelsen for vestsynoden på prosjektbesøk i Metekel Sonja på prosjektbesøk i Wollega Sonja og Klaus-Christian på prosjektbesøk i Wollega oppfølging av språkarbeidet Sonja og Klaus-Christian på prosjektbefaring i Wollega; feltundersøkelsene for Mao-Komo settes i gang Sonja og Klaus-Christian deltar på arbeidermøte og GF i Kristiansand Wokshop, ferdigstilling av halvårsrapporter og budsjettrevisjon for BN-finansierte prosjekt, Gimbi Sonja, Alma og Klaus-Christian på ferie i Europa Silje og Aslak på kurs i Stavanger Silje og Aslak har ferie Vi gjør oppmerksom på at neste nummer av Ny Blomst blir noe forsinka pga ferieavvikling. Hvem er NMS-Etiopia? Gaver Dersom du ønsker å støtte NMS, kan du sette inn pengene på vår gavekonto: Klaus-Christian Küspert, representant Sonja Küspert, rådgiver Silje Lunden Gotehus, rådgiver Aslak Gotehus, rådgiver Ønsker du å støtte et spesielt prosjekt, kan du gå inn på: og finne ditt prosjekt!

Silje har ordet. Som mange av dere allerede er

Silje har ordet. Som mange av dere allerede er Les også: Addis Abeba, nr. 3-2011 Gode nyheter fra Metekel, s. 2 Besøk av vannmølla i Shigogo, s. 8 Hva er det å være kvinne?, s. 10 Intervju med Mari Gjetmundsen, s.15 Så gjør dere ingen bekymringer for

Detaljer

Avblomstringstid? Raen og Øyvind Eide

Avblomstringstid? Raen og Øyvind Eide Les også: Kunstnaren Letu, s. 4 En frodig oase, s. 6 Byggmester Bob er på plass, s 12 Nytt om rekrutering, s. 13 Intervju med Øyvind Eide, s. 15 Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med

Detaljer

Silje har ordet. Det blåser rundt temaet women empowerment for tida! Det er et hett tema i bistandsmiljøet

Silje har ordet. Det blåser rundt temaet women empowerment for tida! Det er et hett tema i bistandsmiljøet Les også: Addis Abeba, nr. 2/2010 Gi evangeliet videre s. 2 & 3 Landsbyutvikling s. 4 & 5 Mor/barn, helse s. 6 Intervju S. 9 Går du gjennom vann, er jeg med deg, gjennom elver, skal de ikke rive deg bort.

Detaljer

Høsten er stor, men arbeiderne få

Høsten er stor, men arbeiderne få Addis Abeba, nr. 4-2011 Les også: Kva blir att etter oss? S. 5 Hjul under tunge bører S. 6 Seier for kvinnearbeidet! S. 10 Besøk av MIRD Madagaskar S. 12 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin

Detaljer

Representanten har ordet

Representanten har ordet Addis Abeba, nr.1/2010 Årgang 1 Les også om: Gi evangeliet videre 2, 3 Landsbyutvikling 4, 5 Helhetlig utvikling, Begi 5 Mor/barn, -helse 6 Kvinners rettigheter 7 Kamp mot HIV/AIDS 8 Intervju med Hans

Detaljer

I Matteus 7, vers 7 kan vi lese: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.

I Matteus 7, vers 7 kan vi lese: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. አዲስ አበባ Les også: Det nye prosjektet i Nejo - s. 3 Kvinners rett til å bestemme over egne penger - s. 7 Kart over NMS og sine prosjekter - s. 11 Oppdagelsesferd i nytt terreng - s. 13 Be, så skal dere

Detaljer

Om å kontrollere fallhøyden

Om å kontrollere fallhøyden Addis Abeba, nr. 2-2012 Om å kontrollere fallhøyden Les også: Kamashi ungdomssenter under tak S.3 Capacity building i ordets beste forstand S. 6/7 NMS rådgiver snart på plass S. 10 Familieforsørger bare

Detaljer

I spenningsfeltet mellom to virkeligheter

I spenningsfeltet mellom to virkeligheter አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 3-2013 I spenningsfeltet mellom to virkeligheter Les også: Ungdom møter ungdom studietur til Gambela s. 2 Gwama blir skriftspråk S. 4 Asadik ung og dynamisk S. 7 En milepæl i WEWEP

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Vennebrev - februar 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia

Vennebrev - februar 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia Kjære venner Vennebrev - februar 2007 Nå er vi endelig kommet til ro i Jinka, flyttet inn i egen leilighet etter to måneder på diverse gjestehus og ett omflakkende liv i Øst-Afrika. I begynnelsen av februar

Detaljer

Refleksjoner etter et par måneder i Etiopia

Refleksjoner etter et par måneder i Etiopia አዲስ አበባ Les også: Innvielse av Kamashi ungdomssenter, s. 2 Green LiP kommer! S. 6 WEWEP på oppdagelsesferd, S.9 Team Etiopia i Kamashi, s. 13 Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en

Detaljer

Utvikling og politikk

Utvikling og politikk አዲስ አበባ Les også: Menighetene engasjert i Metekel s. 2 Matiwos Historie s. 5 Dag Rune Sameien: Tilbake til fremtiden s. 8 Utvikling sett med norske øyne s. 13 Men du, Guds mann, hold deg borte fra alt

Detaljer

Mot store forandringer i Gumuzland

Mot store forandringer i Gumuzland Addis Abeba, nr. 1-2012 Les også: Bygg en kirke - helst i Metekel, s. 2 Siste tur til Sirba ved Blånilen? - s. 4 Rent vann ikke noen selvfølge -s. 8 Gratulerer, Ms. Jeritu! - s. 10 Han lar år og tider

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne.

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne. ÅpneDører I tjeneste for forfulgte kristne www.opendoors.no Sammen m Husk på dem som sitter i STÅ SAMMEN MED DE FORFULGTE fengsel, som om dere var lenket sammen med dem * Rundt om i verden ser vi hvor

Detaljer

Hva betyr sustainable?

Hva betyr sustainable? Les også: አዲስ አበባ Hva betyr sustainable? Addis Abeba, nr. 2-2013 Kom og bli med! Kamashi Ungdomssenter innvies! S. 3 Bruk hodet og lokal teknikk! S. 6 Endelig anerkjent - Unge jordmødre i Boji. S. 7 På

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Tid til å lytte tid til å tale

Tid til å lytte tid til å tale አዲስ አበባ Tid til å lytte tid til å tale Addis Abeba, nr. 1-2014 Les også: Ett års pusterom videreføring av arbeidet i Blånildalen. S. 2 Pastors Empowerment fortsetter! S. 4 Green LiP på vei Rent vann på

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Vennebrev - januar 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia

Vennebrev - januar 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia Kjære venner Vennebrev - januar 2007 Vi har nå vært en måneds tid i Jinka og begynt på arbeidet her nede. Etter en begivenhetsrik tur inkludert overnatting i bilen ved et gjørmehull, kom vi vel frem til

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Den sprukne krukken. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Les også: Den sprukne krukken. Matt 28, 20b.

Den sprukne krukken. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Les også: Den sprukne krukken. Matt 28, 20b. አዲስ አበባ Les også: Bortført som barn fikk mulighet til utdanning. S. 5 Kaffevann etter bare 4 minutter helt uten røyk! S. 6 Det starter med meg selv og mitt liv S. 8 På tur med DIGNI s kommunikasjonsavdeling

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon - empowers deaf people world wide - 30 år t e v i l r o f d ø r B - tro og håp for fremtiden Tretti år med Internasjonal Døvemisjon Internasjonal døvemisjon - DMI DMI (Deaf Ministries International) er

Detaljer

Hvor er så mennene? Siden disse, etter tradisjonelt

Hvor er så mennene? Siden disse, etter tradisjonelt Les også: አዲስ አበባ Evangeliseringen i Blånildalen S. 2 og 3 Om språkarbeidet S. 5 Om bonden med visjoner S. 6 Kvinne på egne ben S. 11 Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal

Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal fellesbrev nr.17 (februar 2013) Det blomstrer i liene i Okhaldhunga store vakre rhododendrontrær ellers er det ganske brunt og tørt. Regnet som kom for et par uker

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Å være misjonær i England

Å være misjonær i England Å være misjonær i England Nå har det gått noen måneder, og både jeg (Solgunn) og dette årets ettåringer har kommet oss vel til rette i England. I år har vi 7 ettåringer fordelt rundt i Cumbria; 4 norske,

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

De fattige i Afrika og andre evigvarende prosjekter

De fattige i Afrika og andre evigvarende prosjekter Les også: አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 4-2014 Vil bli den første mao presten. S. 3 Pris Gud på alle språk! S. 4 Satser på kvinnedepartementet! S. 9 Og Jesaja sier: Isais rotskudd skal komme, han som reiser

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Okhaldhunga Times oktober 2010

Okhaldhunga Times oktober 2010 Okhaldhunga Times oktober 2010 Kjære venner, Vi har nettopp kommet tilbake fra en lang sommer i Norge, så det blir smakebiter fra tilbakereisen. Det er en rar følelse å reise til Okhaldhunga, for når vi

Detaljer

fin, og de har den i mannens størrelse

fin, og de har den i mannens størrelse PRØVE 2 Del I: Lytteforståelse A: Lars Iversen Lytt til teksten og svar på spørsmålene. Du får høre teksten to ganger. 1 Hvilken by kommer Lars Iversen fra? 2 Hvor bor han? 3 Er Lars gift? 4 Hva heter

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Problemstilling og hensikt Hvilken betydning har deltagelsen i Inn

Detaljer

Kick off for Green LiP

Kick off for Green LiP አዲስ አበባ Les også: Summer Together i Kamashi S. 2 + 3 Endring starter inni oss Gemechis visjon for Green LiP. S. 8 Etableringen av Abay Valley Synod S. 10 Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur 1 2 En gang skal det bli min tur (..å leke ordstafetten!) 3 Hei! Jeg heter Mito. Jeg er 8 år. Her er jeg på skolen min i Aii Song. 4 I dag

Detaljer

Månedspost for mars 2012. Bukkene Bruse

Månedspost for mars 2012. Bukkene Bruse Månedspost for mars 2012 Bukkene Bruse Tilbakeblikk februar: Vi har jobbet med prosjektet om jorden og universet. Vi har dokumentert arbeidet vårt gjennom å lime de forskjellige planetene på gulvet. Dette

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

kristen i Saudi-Arabia?

kristen i Saudi-Arabia? Hvordan er det å være kristen i Saudi-Arabia? Historiene er inspirert av/oversatt fra heftet «Bold believers in Saudi Arabia», utgitt av Kids of courage (Voice of the Martyrs). Av sikkerhetshensyn er bildene

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Vennebrev - august og september 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia

Vennebrev - august og september 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia Kjære dere! Nå har hele familien vært samlet i Jinka en stund og det er deilig. Juliana har startet i tredje klasse og er godt fornøyd med det. Dette semesteret er det Toril Bø som er reiselærer til Jinka,

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Vennebrev - oktober og november 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia

Vennebrev - oktober og november 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia Kjære dere! I begynnelsen av oktober reiste vi til Awassa på retreat. Alle misjonærene i vårt område, Sør-vest Synoden samles en gang i året, og Awassa er et fint sted å være. Der hadde vi sosialt samvær

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit.

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit. Beracah Barnehjem Vi ønsker å gi barna på barnehjemmet en utdanning og en god start på livet. India er et mannsdominert samfunn og vi ønsker derfor å ha et spesielt fokus på jenter. Bidrag fra faddere

Detaljer

d Mitt nye eventyr og utfordringer d

d Mitt nye eventyr og utfordringer d DESEMBER 2015 d Mitt nye eventyr og utfordringer d Nå nærmer julen seg med stormskritt, og selv her i Nord-Thailand er nettene kalde nå. Det er ikke bare julen som nærmer seg, men det er heller ikke så

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer