Årsmelding N todden. bordtennisklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. N todden. bordtennisklubb"

Transkript

1 Årsmelding 2011 N todden bordtennisklubb

2 Innholdsfortegnelse Årsmelding 2011 Notodden bordtennisklubb... 2 Bakgrunn for stiftelsen... 2 Stiftelsesmøte... 3 Ekstraordinært årsmøte... 4 Styremøter... 4 Antall medlemmer, aktive og støttemedlemmer... 5 Økonomi... 6 Støttespillere/sponsorer... 7 Gaver og støtte fra frivillige organisasjoner, enkeltpersoner og andre... 9 Søknader oversikt Drift og oppussing av lokaler fram til sommeren Stiga leir Klubbtur til Volda Fokus leir Den store gulvleggingsperioden Oppstartsmøte med Cristin og Gard Utvidelse av trenerstab Dekorasjon av hallen Hallen Åpning av hallen Nettside Hjertestarter Stevnearrangementskurs Sportslig Sosiale arrangementer Tinfos løpet Juleavslutning rekrutter Juleavslutning elite Romjulsturnering for voksenpartiet Treningspartier Rekruttparti Eliteparti Voksenparti Konklusjon/oppsummering Veien videre

3 Årsmelding 2011 Notodden bordtennisklubb Kort om bakgrunn for stiftelsen av ny klubb 28. mars 2011 Samtlige deltakere på stiftelsesmøtet hadde tidligere vært medlemmer i Heddal BTK. Gjennom noe tid hadde det vært en del grunnleggende uenighet med tanke på prioriteringer og arbeidsmetoder. Dette var ikke noen få personer, men faktisk de fleste av foreldrene til de mest aktive spillere i Heddal BTK. Det ble gjort flere forsøk på å få til endringer gjennom demokratiske prosesser i klubben, men dette førte ikke fram. Eneste mulighet for å fortsette med bordtennis ble til slutt å starte en ny klubb med hovedmålsetting: en inkluderende klubb der alle skulle bli sett og fulgt opp ut fra egne ønsker og forutsetninger. Som medlemmer i Heddal BTK hadde vi vært med å si ja til forpliktelsene for NM for yngre mars Siden vår utbrytergruppe inneholdt flertallet av de folkene som skulle være med å arrangere var vi helt klare på å gjennomføre NM for at vår at ingen klubber og spillere i bordtennismiljøet skulle lide under vår avgjørelse. Dette klarte vi med glans og NM fikk svært gode skussmål av deltakere og forbund, og vi følte vi hadde gjort alt vi kunne for å gjøre bruddet mest mulig skånsomt. I mars modnet planene og en del av gruppen var på befaring av lokaler Vi kom raskt til enighet om vilkårene for leie av lokalene med leder for Isola, Platon; Arild Rudnick Hagen. Kontrakt for leie av lokalet ble underskrevet to dager etter stiftelsesmøtet, 30. mars. Johannes Brattli ble forespurt umiddelbart etter stiftelsen om han ville stille seg til disposisjon som trener for den nye klubben. Johannes takket ja til dette. Noe vi er svært takknemlige for. 2

4 Stiftelsesmøte Stiftelsesmøtet ble avholdt i klubblokalene Til stede på stiftelsesmøtet var: Navn Født Tore Pedersen Karl Arne Lia Jørund C. Krosshus Frode Slettum Ann Christin Dahl Kalle Høimyr Anne Lise Løvheim Anne Cathrine Nyhus Jorunn Gregoriussen Håvard M. Johansen Rita Hagen Espen Hagen Ellen M. Christiansen Bjørn Hagen Som ordstyrer og møtesekretær ble Jørund C. Krosshus valgt. I møteprotokollen ble det anført: Notodden bordtennisklubb en klubb der det skal være trivsel og bredde. Det ble besluttet at medlemskontingenten skulle være på kroner 100. og følgende styre ble valgt: Leder: Nestleder: Frode Slettum Jørund C. Krosshus Styremedlemmer: Anne Cathrine Nyhus Ellen M. Christiansen Håvard M. Johansen Varamedlemmer: 1. Anne Lise Løvheim 2. Karl Arne Lia 3. Espen Hagen 4. Kalle Høimyr Valgkomitè Leder: Medlem: Medlem: Vara: Tore Pedersen Rita Hagen Bjørn Hagen Anne Lise Løvheim 3

5 Ekstraordinært årsmøte Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte 1. juni. Formålet med årsmøtet var å søke lånefinansiering slik at vi kunne legge gulv i hallen. Vedtak: Det ble foreslått at vi søker DnBNOR om kroner i lån forslaget ble enstemmig vedtatt. Det ble foreslått at alle refusjoner fra det som lånefinansieres i regelen skal gå uavkortet til nedbetaling av lån forslaget ble enstemmig vedtatt sammen med budsjettforslag for Se for øvrig egen protokoll Styremøter Gjennom året har vi avholdt syv styremøter: 3. april 13. april 15. august Bjørn Hagen, går inn som ordinært styremedlem ettersom Anne Lise trakk seg fra styret da hennes datter sluttet i klubben. 9. september 19. september 26. oktober 28. november I tillegg til styremøtene har vi også hatt mange ulike arbeidsmøter der det har vært nok styrerepresentanter til stede for å kunne ta eventuelle hastebeslutninger. Alle avgjørelser som har vært tatt i slike arbeidsmøter har blitt tatt opp igjen i påfølgende ordinære styremøte. Det har ikke kommet innvendinger mot noen beslutninger i etterkant. Vi opplever derfor at klubbens ledelse har hatt en arbeidsform og tatt beslutninger som samsvarer med medlemmenes ønsker og interesser. I et slikt arbeidsmøte ble også Frodes logoforslag vedtatt. Logoen kan, i to utgaver, brukes mot alle farger og fungerer greit i alle formater. Valg av treningstøy/drakter ble også foretatt på slike møter. 4

6 Antall medlemmer, aktive og støttemedlemmer Ved utgangen av året hadde Notodden bordtennisklubb 146 medlemmer. Av disse var 76 å regne for aktive medlemmer. Norges idrettsforbund krever en årlig idrettsregistrering der antall aktive medlemmer har betydning når det gjelder ulike støtteordninger. Notodden bordtennisklubb har fulgt reglementet for registrering av medlemmer strengt. Noe som stemmer godt med reglementet fra Norges idrettsforbund: Dersom en er i tvil om noen faller innenfor kriteriene for aktive medlemmer skal en legge til grunn en streng fortolkning av de ovennevnte seks punkter. Samtlige som var registrert som aktive medlemmer har over tid trent minimum en gang per uke eller har definerte administrative ansvarsroller i klubben. Av medlemmer som har definerte ansvarsroller har vi: Jorunn Gregoriussen: Karl Arne Lia: Rita Hagen: Inger Anne Sauro: Jørund C. Krosshus: Bjørn Hagen: Frode Slettum: Ellen Christiansen: Håvard M. Johansen: ansvar for innkjøp og salg av treningstøy og utstyr, økonomigruppe ansvar for innkjøp og salg av treningstøy og utstyr. Sponsoransvarlig, økonomigruppe. ansvar for føring av medlemslister. ansvar for dameserien, påmeldingsreserve. Sponsoransvarlig, økonomigruppe, referent. ansvar for hall/hallutvikling, oppussingssjef. ansvar for webside, barneidrettsansvarlig, lisensansvarlig, fotograf. Ansvar for politiattester innkjøpssjef for hall og kioskvarer, rengjøringskontrollør, påmeldingsansvarlig Kasserer, økonomigruppe. Anne Cathrine Nyhus: Sosialsjef Kalle Høymyr: Vaktmester, sjåfør og ansvarlig for Frisk forsikring. Espen Hagen: Dugnadsleder, eksterne dugnader. Steinar Nagy: Hovedtrener og webskribent Johannes Brattli: Trener 5

7 Økonomi Inntektene har i år vært kr Utgiftene har i år vært kr Dette gir et driftsresultat for 2011 på kr Med finanskostnader gir dette et årsresultat på På bankkontoen står bokført kr pr Vi har siden oppstart brukt utallige dugnadstimer på å bygge om industrihallen på Isola Platon til den unike bordtennishallen som det nå er blitt. Vi har prøvd å holde timeregnskap og er kommet opp i godt over 3000 timer nå. Men det er jo ikke nok bare med dugnadsinnsats vi har også måttet jobbe frem de økonomiske rammene for etablering og drift. Vi startet i april med tomme hender og har jo naturlig nok måttet investere i materiell til selve oppussingen og ikke minst til nytt bordtennisutstyr. Det aller viktigste er gulvdekke, bord m. nett, robot, barrikader samt racketer og baller alt etter godkjente kvalitetskrav. For å få dekket disse investeringene har vi jobbet aktivt mot lokalt næringsliv for å finne samarbeidspartnere/sponsorer og søkt på midler hos forskjellige steder der vi har hatt mulighet for dette. I oppstarten har også enkeltmedlemmer stilt opp med sikkerhet og kortsiktige mindre lån for at likviditeten skulle holdes. 6

8 Støttespillere/sponsorer Klubben har siden etablering inngått en del formelle og uformell avtaler og våre samarbeidspartnere og sponsorer har i 2011 vært: Det er Isola og Arild Rudnick Hagen som åpnet muligheten for å skape den fantastiske bordtennishallen vår ISOLA hallen. ISOLA var med dette første hovedsponsor og vil fortsette å hovedsponsor de neste årene. Isolas egen elektriker, Torgeir Larsen, har også vært svært velvillig til alle forespørsler fra oss og gitt oss meget godt lys over samtlige bord i hallen. Denne veldige imøtekommenheten og velviljen fra Arild og de ansatte på Isola varmer, det gir oss inspirasjon til ekstra dugnad og ny giv for videre utvikling av lokalene. Hjertelig takk til Isola for at dere gitt oss muligheten til å skape denne flotte hallen for barn og ungdom på Notodden! Den 1. mai 2011 underskrev DNB Notodden ved Frank Isaksen på samarbeidsavtale med klubben. Avtalen har ett års varighet, men intensjonen fra begge parter er å forlenge den. Samarbeidet med og støtten fra DNB var avgjørende for at vi er kommet dit vi er i dag, med ny hall og utstyr. DNB ved Frank Isaksen har trodd på oss og planene våre og vært rausere enn noen kan forvente når en banker på døra og egentlig ikke har annet enn tanker og planer for fremtiden på et papir. Da vi fant ut at vi måtte ha gulvbelegg i hallen så fortsom mulig, var DNB villige til å innvilge klubben et lån for å realisere dette. Vi ble også etter søknad tildelt støtte fra Gavefondet DnBNOR Telemark til innkjøp av 3 bordtennisbord i oppstarten. Alt dette er lokalt engasjement som vi setter umåtelig pris på. Matkroken Peer Gynt er blitt en god samarbeidspartner og sponsor. Vi er svært glade for å ha Svein og Eva der med på laget. De har Byens koseligste lille butikk, og virkelig støttet opp om oss som nystartet klubb. Vi oppfordrer alle til å handle varer og levere tippelappen sin hos Matkroken, sørg for at Notodden BTK står som grasrotmottaker da støtter du både klubben og vår gode sponsor Matkroken. Tusen takk for alle spill og lykke til! Den 7. september underskrev Telen ved Espen Fjelle på samarbeidsavtale med klubben. Telen er vår lokalavis og med stort hjerte og engasjement for barn og unge i lokalsamfunnet. Vi har fått mange nyttige råd og tips til markedsføring og profilering av klubben, og dette har vært svært viktig for oss. 7

9 økonomisk og faglig. HEGLAND ved Vegard Slåtta var en av de første vi tok kontakt med når vi skulle pusse opp hallen. Vegard ga oss topp service og profesjonelle råd og Heggland ble sponsor for oss på den måten at vi fikk svært gode rabatter på materiell vi trengte til oppussingen. I det hele utrolig god støtte både Alle som kommer til hallen ser at vi er en STIGA klubb. Vi har STIGA drakter, bord, nett og utstyr med mer. Dette er med bakgrunn svært godt samarbeid med Idrettsbutikken og med Tor Hallaråker som Stiga leverandør. Vi har fått rask, proff og personlig oppfølging på det vi spør om. Hallaråker har også gitt oss meget gode og konkurransedyktige priser fra Idrettsbutikken. Tor Hallaråker og Stiga har også bidratt med en eske full med bordtennisrelaterte smågaver, som klubben har brukt som premier på torsdagsturneringen hele høsten. Teletrading ved Morten Thunberg og Lars Haugen i spissen, har gitt oss utrolig gode priser, service og proff ekspertise ved all profilering og trykking. Spesiell takk til Unni som alltid gir ekstra service og ekspederer våre ønsker i rekordfart. Teletrading er blitt samarbeidspartner og sponsor. Teletrading har også hjulpet med gode ideer om hvordan vi kan utsmykke hallen. Dette har vært spennende og vi gleder oss til det videre samarbeidet. Våre spillere skal trene mange ganger i uken i mange år vi fant fort ut at her ville vi ikke gå på akkord med kvalitet og slitasjeskader. Da ble valget av Unisport og deres kompetanse på sportsgulv enkelt. Vi forhandlet med Kenneth Fossli der og dette gulvet er noe av det beste vi kan få tak og til en god pris for oss. Unisport har med dette også vært sponsor i Websys ved Lars Martin Lund har sponset oss med oppbygging av og hosting av nettside. Nettsiden er vi veldig fornøyd med og den har fått et eget punkt i årsmeldingen. Takk til Websys ved Lars Martin og Tor Erik Skogen. Norges bordtennisforbund. Vi vil takke Norges bordtennisforbund ved Ghassan Chaer for oppstartsgaven vi mottok. Et bord med tilhørende nett. Vi vil også takke for det gode samarbeidet vi har hatt med forbundet, og ikke minst den velvillige mottakelsen vi har fått som ny klubb. 8

10 Gaver og støtte fra frivillige organisasjoner, enkeltpersoner og andre Disse bidragene var også et svært viktige for at vi kunne realisere hallen og spille bordtennis. Vi kan love at dette virkelig kom godt med, slik at ungene så raskt det var mulig fikk flotte lokaler og på topp utstyr! HELSELAGET Det økonomiske bidraget klubben vi fikk av Helselaget til bord m. nett i hallen var en god start for oss. Losje vår DNGTO Ga oss en gave til bordtennisutstyr bare få dager etter at vi var etablert som ny klubb. Kjempestart med slik velvilje og omtanke. Terje Rudnick hagen Terje ville umiddelbart kjøpe et flott nytt bordtennisbord til klubben. Det gav oss også troen. Nå har vi 12 bord av ypperste merke og kvalitet men Terje sitt var det første bidraget. Heavy Horses Heavy Horses har stilt opp og hjulpet til med sosiale aktiviteter og til å ordne utstyr i lokalene. Lions Telerosa Telerosa har bidratt med støtte til innkjøp av treningsutstyr til hallen Anne Kristiansen Anne kom uoppfordret med pengegave til oss helt i starten av arbeidet med ny hall. Robert Strøm Alle lag med respekt for seg selv trenger å ha en kopieringsmaskin. En brukt, men særdeles stor og god utgave av dette fikk vi i gave av Robert og den er gull verdt for oss i det daglige. De vartet også opp med full service av maskinen, samt full pakke med nye tonerpatroner i maskinen. Notodden kommune Vi har en god dialog med Notodden kommune og har også mottatt driftsstøtte for Dere har i alle sammenhenger vært positive til etableringen av klubben. Ordfører Lise Wiik var også den som offisielt åpnet den nye hallen. 9

11 Søknader oversikt Søknad til Norges Bordtennisforbund om TILSKUDD/STØTTE TIL INNKJØP AV BORDTENNISUTSTYR Søknad til Gavefondet DnBNOR Telemark for 3 bordtennisbord ble tildelt oss med kroner , Søknad til Notodden kommune omdriftsstøtte vi ble tildelt 4000 kroner på i 2011 Søknad til Sam Eydes Idrettsfond Stipend 2011 og If barneidrettsfond i 2011, ga ingen utteling dette året. Søknad om godkjenning som lotteriverdig organisasjon ble sendt og vi er godkjent. Det vil si at vi kan arrangere lotterier selv, men er også godkjent for å søke på utlyste midler fra for eksempel overskudd fra bingoer ol. 10

12 Drift og oppussing av lokaler fram til sommeren Arbeidet med oppussing startet umiddelbart under ledelse av Bjørn. Allerede 2. april var det klart for første trening i halvdelen av hovedhallen. Treningen foregikk da på diverse lånte bord. Notodden bordtennisklubb etablerte kontakt med Idrettsbutikken ved Tor Hallaråker i løpet av kort tid. Vi besluttet å inngå et formelt samarbeid og Hallaråker kom på besøk med prøver av diverse drakter. I løpet av kort tid ble det besluttet innkjøp av nye bordtennisbord og en del utstyr. Dette ble raskt ekspedert mens beslutning om drakter ble diskutert over noe tid slik at både spillere og foreldre fikk mulighet til å fremme sine synspunkter. 19. april var fem splitter nye bordtennisbord på plass og det kunne gjennomføres trening på til sammen ti bord i hovedhallen. De første ukene var det en utfordring å gjennomføre jevnlig trening samtidig som oppussingsarbeidet var i full gang, men klubben klarte gjennom hele perioden å avholde minimum to ukentlige treninger i hele oppussingsperioden. 16. mai: den mannlige delen av klubbens foreldregruppe kupper styremøtet og arrangerer utdrikningslag for leder som skal gifte seg fem dager senere. Det ble tidlig bestemt at klubbens første deltakelse i turnering ville være Mega cup i Lørenskog 3. og 4. juni. Draktene kom i hus siste uke før turneringen så det var en stolt og fin gjeng som reiste på turneringstur til Lørenskog fredag 2. juni. Alle klubbens deltakere la seg til i campingvogn/ bil leir på parkeringsplassen utenfor Lørenskoghallen. Det var ni spillere fra Notodden bordtennisklubb som deltok i turneringen: Guro, Halvor, Ida, Malin, Greta, Ingeborg, Mette, Karl Anker og Elida Linnea. Det var en positiv opplevelse å komme ut i miljøet og møte andre klubbers ledere og spillere. Vi følte oss velkommen som egen klubb og ble møtt med ønsker om samarbeid og/eller støtte dersom vi hadde behov for det. 11

13 Stiga leir juni To deltakere fra klubben deltok på Norges bordtennisforbunds Stiga leir i Skien. Frode tok trener 1 kurs og hadde samtidig Karl Anker med seg som deltaker på treningsleiren. Tilbakemeldingene var at dette var et bra kurs og en fin leir som kan anbefales, både til treneremner og spillere. Klubbtur til Volda Samarbeidet med Tor Hallaråker førte til at klubben ble invitert til å komme på treningsleir i Volda i regi av Volda og Ørsta bordtennisklubb. Vi kom raskt frem til at dette måtte være en "vennetur" der foreldre hadde ansvaret for befraktning, bespisning og overnatting i Volda. 3. juli bar det av gårde med tre campingvogner og to campingbiler til Volda. Det var syv spillere som skulle delta på leiren og det var med foreldre og søsken til sammen femten personer og tre hunder som tok turen til Volda. Treningen foregikk med to pass hver dag. Første pass for våre var morgenpasset 4. juli, mens siste trening var turneringsdagen 7. juli. I Volda ble vi tatt i mot av en super gjeng med Tor Hallaråker i spissen. I tillegg til kjempetrening for alle spillerne følte vi oss alle som hedersgjester. Det ble lagt inn turer og aktiviteter, grilling, besøk og ikke minst en fisketur for de som ønsket det. Til og med et fuglefjell ble skaffet til veie. Torsdag 7. juli ble leiren avsluttet med turnering. Tor Hallaråker delte ut flott premier for turneringer og mange ulike aktiviteter de dagene vi var der. Da turnering og premieutdeling var overstått bar det rett på ferge og hjemtur. Denne kvelden overnattet vi på Fagernes før det bar hjem fredag 6. juli. Tur og deltakelse på leir, førte at vi senere inngikk et samarbeid som «Vennskapsklubber». Spesielt med tanke på trenerutveksling og treningssamlinger. En stor takk til Volda og Ørsta bordtennisklubb og Tor Hallaråker. 12

14 Fokus leir Klubben hadde syv deltakere på årets Fokus leir: Malin, Guro, Ida, Greta, Elida Linnea, Halvor og Gregar. Ingeborg ble dessverre syk og måtte hoppe over årets leir. Tilbakemeldingen fra klubbens spillere var at også i år hadde det vært en fin leir. De ønsker å komme tilbake neste år da med enda flere deltakere. Den store gulvleggingsperioden 16. august var den store dagen med tanke på å legge gulv i hallen. Arbeidet måtte nødvendigvis gå over flere dager, men 17. august kom vi godt i gang med både treningsgulv og legging av teppefliser. 30. august var også dette arbeidet gjennomført og spillerne kunne for alvor ta hallen i bruk med senket risiko for belastningsskader på grunn av trening på hardt underlag. Det er heller ikke å fornekte at det nye gulvet bidro til både et penere lokale og senket støynivå. Oppstartsmøte med Cristin og Gard 7. september hadde vi et oppstartsmøte med Cristin Hoel og Gard Hongslo som har denne oppgaven fra forbundet. De har stor erfaring og et eget opplegg for å hjelpe nye klubber i gang. På møtet var vi 12 deltakere fra klubben. Et par stykker måtte reise før vi fikk tatt bilde av gjengen. Vi følte at vi alle hadde stort utbytte av møtet. Vi fikk en kvalitetssikring med tanke på hva vi selv hadde kommet fram til, men det var også innspill om emner og arbeidsmetoder vi ikke hadde kommet til på egen hånd. Cristin skrev også en fin "skryteartikkel" som sto i Norsk bordtennis under overskriften "Klubbutvikling på Notodden". Cristin utarbeidet også en rapport fra møtet som fungerer som hjelpemiddel i det videre arbeidet med klubbutvikling. Det ble avtalt oppfølgingsmøte til vinter/vår. 13

15 Utvidelse av trenerstab 27. september takket Steinar Nagy ja til å tre inn i rollen som hovedtrener for klubben. Steinar har stor og bred bordtenniserfaring. I Fokus BTK har Steinar tidligere vært både daglig leder og trener. Han brenner for bordtennis og valget av Notodden som hjemsted ble ikke minst avgjort av at Steinar visste at det var et etablert bordtennismiljø i byen. Etter samtaler med tilnærmet hele styret(litt tilfeldig at det var styremøte da Steinar kom på besøk) og befaring av våre lokaler, er vi veldig fornøyd med at Steinars valg av klubb falt ned på oss. Steinar setter pris på klubbens filosofi der vi ser på sosial tilhørighet og trivsel som viktige byggeklosser for sportslig utvikling. Med Steinar som hovedtrener og Johannes Brattli som trener følte vi at det sportslige i klubben falt skikkelig på plass. Vi ønsket oss likevel enda flere trenere og Joanna Sierputowska ble spesielt nevnt. I og med at vi nærmet oss åpningen og ordinære treningspartier, besluttet vi også at de eldste jentene i klubben skulle få tilbud om å bidra som assistenttrenere på rekruttpartiet. Alle jentene takket ja til dette så når tiden var inne sto vi med to erfarne trenere, fem dyktige og ivrige assistenttrenere blant spillerne, Malin, Ida, Guro, Katrine, Inger og Greta. Frode er også med som hjelpetrener/støttespiller under de fleste treningene. Assistenttreners oppgaver a. Assistenttrener skal i samråd med hovedtrener lede og trene lagetsrekrutter på og evt. etter avtale coache på kamper samt kampforberedelser. b. Assistenttrener har ansvar for å gi den enkelte utøver/rekrutt positiv tilbakemelding om sportslig utvikling og prestasjoner i kamper og trening c. Assistenttrener skal rapportere til hovedtrener i spørsmål som gjelder treners egne eller utøvernes forhold. d. Assistenttrener har plikt til å melde fra til hovedtrener i klubben når e. han/hun mener å ha lovlig forfall og ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen. Forfall skal meldes så straks en blir klar over at man ikke kan møte. 14

16 Dekorasjon av hallen Etter at hallen begynte å bli ferdigstilt dukket også ønsker om noe dekorasjon opp. Vi diskuterte ulike varianter ved bruk av bilder, men før vi kom til noen konklusjoner fikk vi uventet hjelp da Dino dukket opp. Dino Tomic, et av våre nye sprudlende medlemmer, ytret et ønske om å få lov til å dekorere en vegg i hallen. Dino fikk full tilslutning om dette etter at vi hadde sett en del av hans arbeider på nettet. Flere dager før maleriet var ferdig, var forventningene innfridd hos alle sammen. Takk, Dino 15

17 Hallen For å sikre trivsel og et godt treningsmiljø ble det utarbeidet det vi har valgt å kalle hallregler. Disse henger i hallen og vi forventer at alle respekterer dem. Vi skal behandle alle med respekt Vi banner IKKE til andre eller til oss selv Vi skal behandle alt utstyr med respekt Aldri kast eller slå i noe(n) med racket eller baller Etter trening/spilling må alle baller plukkes opp og samles på riktig sted Barrikader og bord skal settes på riktig sted Kan du ikke bruke roboten, så må noen vise deg hvordan den virker før du bruker den første gang Vi møter opp i god tid til treningene Vi er klare med racket i hånda 5 min før Ta med drikke, helst bare vann, det skal drikkes og aldri kastes/sprutes rundt! Søler du, tørk det opp med en gang 16

18 Åpning av hallen 6. oktober var det stor åpning av hallen. Åpningen ble annonsert i Telen i tillegg til at vi inviterte alle våre støttespillere og medlemmer via e post og/eller andre kanaler. Det var gledelig å se hvor mange som strømmet på til åpningen. Nærmere 200 personer var til stede og deltok gjennom kvelden. Det ble en flott, høytidelig og verdig markering av at mange dugnadstimer var gjennomført. Endelig kunne vi vise frem den flotte hallen vår. En hall som er tilpasset trening, turnering, trim og sosialt fellesskap. I tillegg finnes et avskjermet kontor og møterom med muligheter til litt kaffetrakting og oppvarming av mat. At så mange kom og var med på åpningen var hyggelig. Det var stor stas å kunne vise frem alle støttespillerne våre og få vist hvor mange som har hjulpet til på veien mot en ferdig bordtennishall. På åpningsdagen var også vår nye nettside klar. Noe vi hadde hatt som mål en stund og selv om det så stygt ut i perioder, var det en god og funksjonell nettside som var klar da dagen var der. Det var morsomt å kunne presentere sidene og ikke minst innholdet på den. Det er her vi presenterer klubben og hvem vi er. Åpning av hall og nettside er vi stolte av. Det ble like høytidelig og flott som vår hall fortjener og vi er enig med generalsekretær Sven Erik Nordby som mener den er en av landets flotteste! Topp 3, sa han. Etter åpningen har vi mottatt mye skryt for både hall, nettside og selve åpningsarrangementet. Ikke minst av kakebordet. Helge Anderson, Notodden beste filmmann, filmet og redigerte en super video fra åpningen. Denne ligger på nettsiden under menypunktet «Galleri». 17

19 Nettside Websys har sponset klubben med et godt verktøy for å ha en funksjonell nettside. Karl Arne og Frode påtok seg ansvaret for samarbeidet med Websys for å få siden funksjonell og attraktiv. Etter noe møtevirksomhet og utveksling av ideer og tanker, sto verktøyet klart til bruk i september. Det tar noe tid og sette seg inn i nye verktøy, men nettsiden sto ferdig til åpningen. Frode påtok seg jobben med å bygge opp innholdet og Dino kom også inn her og lagde mange gode og morsomme illustrasjoner som pyntet opp. Målsettingen med nettsiden er at dette skal være vår hovedkanal for kommunikasjon med medlemmene i klubben. Her ønsker vi å legge ut stort og smått om hva som skjer i klubben og man skal kunne finne ut hva som er klubbens aktiviteter, satsingsområder og all nødvendig kontaktinformasjon. Vi ønsker en levende og dynamisk side der alle ansvarlige skal kunne publisere nødvendig innhold. På sikt ønsker vi også at denne skal kunne brukes for innmelding i klubben og påmelding til ulike arrangementer. Sjekk jevnlig. 18

20 Hjertestarter Etter tips fra Rolf Andersen i Eiker BTK, søkte vi om å få en hjertestarter fra Mikkofondet. Det var derfor gledelig da vi mottok en e post 20. oktober med gratulasjon fra Mikko Kokslien om at vi var tildelt hjertestarter inkludert kurs fra Mikkofondet og Blostrupmoen. Kurs avholdes i januar Der vi også får overrakt hjertestarteren. Foto: Trond Kaasa. Bildet er tatt i forbindelse med kurs og overrekkelse i januar Frode mottar starter fra Blostrupmoen ved Steffen S. Stegavik Stevnearrangementskurs 14. november deltok fem av klubbens medlemmer; Espen, Håvard, Inger Anne, Jorunn og Frode på et stevnearrangementskurs i regi av Norges bordtennisforbund. Der lærte de om arrangementsverktøyet TT Coordinator. Programmet som brukes i bordtennismiljøet for å avholde stevner/turneringer. Et lærerikt kurs som ga god innsikt i programmet og nødvendigheten av å ha dette dersom klubben velger å arrangere større stevner. 19

21 Sportslig Notodden bordtennisklubb har sanket mange medaljer og gode plasseringer. Ved årets utgang er vi midt i sesongen så den endelige sesongoppdateringen vil komme i neste årsmelding. Det er likevel gledelig å se at spillerne våre holder seg helt i toppen både nasjonalt og i regionen. 20

22 Klubben har hatt deltakere i en rekke stevner og turneringer siden oppstarten: 3 4. juni Mega cup 15. oktober: Rankingturnering Jevnaker 16. oktober Gulskogen Drive in cup 21. og 23. oktober: Eliteserien for damer 5 6. november: Norges cup og 20. november: Ttex open, Eiker 11. desember: Drive in Cup, Gulskogen 18. desember: dameserien 2. runde Klubben har også lag med i den nystartede pike og gutteserien; piker 11, gutter 13 og gutter 15. Deltakelse i gutter 15 er tuftet på den sterke jentegjengen vi har i klubben. Dessverre ble det ikke nok lag påmeldt i regionen til at piker 15 kunne gjennomføres. Dette seriespillet blir først gjennomført vinter og vår

23 Sosiale arrangementer Det har vært mye sosialt samvær i klubben. I og med de gode forholdene i hallen, er det sosial kaffehygge på hver eneste trening, men også den store dugnadsjobben har også vært en svært sosial aktivitet å være med på. Tinfos løpet Klubben deltok i Tinfos løpet der det var en stor gruppe med både voksne og unge som løp eller gikk ruta. Fra Tinfos løpet fikk vi også med oss kr 5000 etter loddtrekning blant deltakende klubber/lag. Da var det ekstra hyggelig å etterpå reise opp i klubblokalene der Anne Cathrine hadde gjort det klart til fortæring av pølser, brus, kaffe og kake. Karl Arne rigget også opp til filmvisning så det ble en sen kveld før slitne sjåfører befraktet unger og voksne hjem. Juleavslutning rekrutter 19. desember var det juleavslutning for rekruttpartiet. Her ble det servert boller og brus og i juletradisjonens tro dukket det jammen opp nisser med gaver til alle ungene. Juleavslutning elite 22. desember var det tid for juleavslutning for elitepartiet. Her dukket det ikke opp noen nisser, men mer eller mindre nissete foreldre hadde besørget kakebaking, kaffe og brus til både barn og voksne. Romjulsturnering for voksenpartiet I romjula arrangerte vi turnering for voksenpartiet under ledelse av Steinar. Her tok vi en liten startkontingent, 50, som gikk til premie og kaffepott. Leder Frode dro hjem seieren, men kom til kort under de avsluttende konkurransene i Dart på Bellman etterpå. 22

24 Treningspartier var derfor gledelig når vi kunne rekruttere til nye treningsgrupper. Umiddelbart etter åpningen startet vi med regulære treningspartier. Fram til dette hadde fokuset vært på å gi spillerne som var med fra start best mulig trening til tross for varierte treningsforhold. Det Rekruttparti Dette er partiet for nybegynnere, men aldersgruppen er hovedsakelig 6 10 år. I denne alderen er 5 5 år ganske mye og vi ser utfordringer med tanke på å matche både ungene både alders og nivåmessig. For mange har dette blitt løst ved at de deltar med glidende overgang mellom rekrutt og elitepartiet. Trening to ganger á en timer per uke. Eliteparti I dette partiet deltar de aller beste, men også andre som føler seg hjemme der med tanke på alder eller nivå. Som i rekruttpartiet blir det også et stort spenn både i alder og nivå her, men de som trener her har et godt og bevisst forhold til eget nivå og utfordringene har så langt vist seg løselige. Trening fire ganger á to timer per uke. 23

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

LFIL med ungdommen inn i fremtiden!

LFIL med ungdommen inn i fremtiden! LFIL med ungdommen inn i fremtiden! Spesialutgave i anledning Lørenskog Friidrettslags 50 års jubileum 2003 Innhold Innledning 3 Lederen gratulerer 4 Lagets formenn gjennom 50 år 5 Simen hilser laget 6

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer