STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD"

Transkript

1 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009

2 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt oppdragsgiver, som tar sikte på å inngå en rammeavtale om arbeidstøy. Frist for innlevering av anbud: 13.mars 2009, kl Anbudet sendes /leveres i lukket konvolutt merket Anbudet sendes /leveres i lukket konvolutt merket Anbud: 02/09-Arbeidstøy Til: Steinkjer kommune v/innkjøpsleder Birger Asphaug Rådhuset Serviceboks Steinkjer Tilbyder skal sende tilbudet på e-post like etter anbudsfristens utløp til: AVTALEPERIODE: med opsjon på ytterligere 1 år + 1år. Avtalen vil gjelde for alle enhetene i kommunene. I tillegg vil kommunaleide bedrifter (aksjeselskap) inngå. Avtalen vil også omfatte private bedrifter for eksempel Betania sykehjem og barnehager/skoler som inngår i kommunens planer for slik virksomhet Opsjoner Steinkjer kommune samarbeider med Inderøy og Verran i et såkalt INVEST samarbeid. Disse to kommunene kan tiltre avtalen med samme betingelser. I tillegg kan kommunens kommunaleide aksjeselskaper også tiltre avtalen, samt privateide institusjoner som driver tjeneste etter avtale med kommunen. - Avtalen kan prolongeres med ett år + ett år. 2. KONKURRANSEGRUNNLAG OG INNHOLD 2.1 Avtalens omfang Konkurransegrunnlaget inneholder følgende grupper som det skal innleveres tilbud på: Varegruppe 1: Arbeidstøy til teknisk personell Varegruppe 2: Arbeidstøy til renholdere

3 3 Varegruppe 3: Arbeidstøy til helsepersonell Varegruppe 4: Arbeidstøy til kjøkkenpersonell Varegruppe 5: Sko og annet Ønsket produktspekter framgår av produktoversikten i vedlegg 4. Det kan gis tilbud samlet for alle produktgruppene eller for en eller flere av dem. Anskaffelsens totale verdi for ovennevnte varegrupper anslås til: NOK ca kr ekskl. mva. pr. år. Både volumet og type produkt og størrelse innenfor den enkelte varegruppe varierer en del fra år til år. Det er derfor vanskelig for oss å sette opp en tabell over volumet for det enkelte produkt. Tilbudet skal omfatte det som etterspørres. Tilbyder og produktene skal oppfylle de krav som er stilt i konkurransegrunnlaget m/vedlegg. Tilbyder skal gjennomgå og gjøre seg kjent med alle instrukser, krav og betingelser som konkurransegrunnlaget stiller. Dersom tilbyder finner at konkurransegrunnlaget er uklart, ufullstendig eller misvisende, skal oppdragsgiver straks underrettes om dette. Dersom tilbyder i sitt tilbud inkluderer leveranser fra andre leverandører, underleverandører, må tilbyder selv stå ansvarlig overfor disse. 2.2 Leveransen; krav og beskrivelse Generelle krav til produktene Følgende vil bli vektlagt for hele produktspektret: normalt god kvalitet på stoff/materiale, for den enkelte yrkesgruppe lang levetid, slitesterkt i forhold til ulike yrkesgrupper fargeekte ved vask og bruk solide sømmer, spesielt lommene godt utvalg av ulike typer, modeller og størrelser design og funksjonsmessige egenskaper ulike modeller å velge i med samme farge bukser med forskjellig benlengder, eller mulighet for tilpasning god holdbarhet på strikk/elastikk mulighet for logo Tøy til Pleie og omsorgs- tjenesten: må kunne vaskes på 85 ºC, (det er ønskelig at yttertøy kan vaskes på 60 ºC). ikke brystlommer på overdeler Tøy til renholdere: 100 % bomull, stor variasjon i størrelse, slitesterke med forsterkede sømmer

4 4 Produkter: godkjenninger og kvalitet For produkter eller produktgrupper hvor det finnes offentlig godkjenningsordninger, standarder og sertifisering, merking e. l, skal de tilbudte produkter tilfredsstille disse kravene, (f. eks. EN 471 for fluoriserende tøy). Bestillinger og leveranser Bestilling av arbeidstøy blir praktisert på ulike måter i kommunene. Det legges i utgangspunktet opp til 1-2 hovedbestillinger hvert år, og suppleringer ved behov. Hvert tjenestested er ansvarlig for sine kjøp. Oppdragsgiver har som målsetting å effektivisere innkjøpene mest mulig, og ønsker derfor at det tilbys ulike bestillingsmåter, og at leverandør deltar aktivt i å effektivisere rutinene. Spesielt viktig vil det være at det er muligheter for å kunne få se et utvalg av ønskede produkter før bestillinger blir gjort, og at det er tilgang på nødvendig informasjonsmateriell om aktuelle produkter. Rask leveringstid er ønskelig. For en del produkter er det naturlig at det forefinneset et lokalt lager også for utprøving. Oppdragsgiver har et sentralt fakturamottak i hver kommune med skanning av faktura. Neste skritt i arbeidet med effektivisering av fakturahåndtering vil være overgang til elektronisk faktura direkte fra leverandøren ved innføring av e- handelsløsning. 3. KRAV OG SPESIFIKASJONER 3.1 Krav til leveransen Hva angår krav til leveranser vises det til Innkjøpsbetingelser for Steinkjer kommune jfr vedlegg 5. Alle varer skal være merket og emballert i h.h.t. gjeldende forskrifter, og varedeklarasjon i form av dokumentasjon og produktbeskrivelse med norsk tekst skal foreligge. Det er videre et krav at tilbyder etterlever gjeldende lover og at produktene er godkjent i samsvar med gjeldende forskrifter. Tilbyder må påregne å fremlegge / fremvise vareprøver etter anmodning fra kommunen. 3.2 Service/oppfølging/opplæring Leverandøren må forplikte seg til å informere om nye relevante produkter som kommer inn under kategorien volumprodukter. Øvrige produkter er frivillig. Nye produkter som tilkommer i avtaleperioden skal tilbys til avtalepriser. Kjøper ønsker opplæring i leverandørens fagkompetanse. Tilbyder må beskrive hva som kan være aktuelt og legg gjerne med program med beskrivelse av en slik opplæring som er gitt til andre kjøpere. Kjøper er opptatt av å redusere kostnader og tidsforbruk i anskaffelsesprosessen. Leverandøren bes derfor om å komme med forslag til hvordan brukere av avtalen best mulig kan sikres et

5 5 kostnadseffektiv bestilling/avrop. Forslaget skal inneholde en beskrivelse av leverandørens distribusjonssystem, og hvordan den enkelte innkjøper er tenkt fulgt opp. Tilbudet må inneholde en beskrivelse av hvordan reklamasjoner og retur skal håndteres. Retur vil omfatte reklamasjon på produkter av for dårlig kvalitet og feilleveringer. Retur av feilleverte varer og varer av dårlig kvalitet skal skje kostnadsfritt og på det tidspunkt som avtales med enheten, som har fått levert varene. Ved behov skal leverandøren kunne delta på evaluerings- og oppfølgningsmøter. 4. RAMMEBESTEMMELSER 4.1 Prosedyre/konkurranseform Denne forespørselen foretas i henhold til "Lov om offentlige anskaffelser" av med tilhørende forskrift av Prosedyren er åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud i henhold til gjeldende regelverk. 4.2 Språket i tilbudet Tilbud med tilhørende dokumentasjon skal være utarbeidet på norsk. 4.3 Åpning og offentlighet Det vil ikke bli foretatt offentlig åpning av de innkomne tilbud. Tilbudsdokumenter unntas offentlighet i henhold til ny Forskrift om offentlighet. Tilbyder bes om å bemerke hvilke opplysninger i tilbudet som er offentlig og hvilke opplysninger som skal unntas offentlighet. 4.4 Vedståelse Tilbudene forutsettes vedstått i 3 måneder fra tilbudsfristens utløp. 4.5 Omkostninger Omkostninger som tilbyder pådrar seg ved utarbeidelsen av tilbud vil ikke bli refundert av kommunen. 4.6 Tilbakekalling Avgitt tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. 4.7 Alternative tilbud Alternative tilbud vil ikke bli akseptert. 4.8 Forbehold fra oppdragsgiver Steinkjer kommune forbeholder seg retten til å anta helt eller delvis et hvilket som helst tilbud,

6 eller forkaste samtlige i henhold til gjeldende regelverk. Det tas forbehold om endringer i omfang som følge av endrede økonomiske rammevilkår og økonomisk aktivitet Oppdeling av leveransen Det vil være anledning til å legge inn tilbud på hele eller deler av det behov som er beskrevet i anbudsinnbydelsen. Steinkjer kommune avgjør selv om en skal velge en eller flere leverandører, men det blir bare valgt en leverandør for hver varegruppe Innkjøpsbetingelser Vedlagte innkjøpsbetingelser inngår som en del av kontrakten, jfr. Vedlegg Referanser Anbudet skal inneholde minst tre referanser Statistikk Leverandøren forplikter seg til å sende avdelingsvis statistikk/forbruksrapport etter grupper Krav til leverandørfakturaer Steinkjer kommune har automatisert vår leverandørfaktura behandling. Dette innbærer skanning og tolking av leverandørfaktura informasjon, samt automatiserte interne attestasjons- og anvisningsrutiner. Alle fakturaene skal inneholde ressursnummer som representerer navnet på bestilleren. For Steinkjerbygg AS skal fakturaene inneholde eiendomsnummer samt navn på bestiller. Fakturering skal skje ved samlefaktura hver måned til bestillende myndighet eller det kan avtales særskilt for den enkelte kommune/bestillersted. Betalingsbetingelsene er fri leveringsmåned pluss 30 dager. Kortere betalingstid kan avtales mellom partene i avtaleperioden. Ingen fakturagebyr eller omkostninger aksepteres Elektronisk handel Steinkjer kommune har planer om å delta på Markedsplassen ehandel.no i løpet av avtaleperioden. Vi ber derfor om at leverandørens systemer og løsninger for elektronisk handel beskrives Forbehold i tilbudet Hvis tilbyder tar forbehold eller avvik til de krav/betingelser som er beskrevet i konkurransegrunnlaget og dets vedlegg, så skal dette beskrives og prissettes Kontraktsvilkår og dokumentrangering Til grunn for en avtale gjelder dette konkurransegrunnlaget inkludert vedlagte Innkjøpsbetingelser for Steinkjer kommune samt leverandørens tilbud.

7 På bakgrunn av konkurransegrunnlaget og leverandørens tilbud vil det bli skrevet en kontrakt. Dokumentene rangeres i følgende rekkefølge: 1. Kontrakt 2. Konkurransegrunnlaget 3. Innkjøpsbetingelser 4. Leverandørens tilbud 5. TILBUDETS INNHOLD OG KRAV TIL TILBUDET Tilbudet skal leveres skriftlig i ett eksemplar og elektronisk 1 ett- eksemplar (mail er godkjent). Den elektroniske versjonen sendes like etter anbudsfristen. Tilbudsdokumentene vil ikke bli returnert. Tilbudet skal inngis i henhold til konkurransegrunnlaget Prisskjema Kommunen har utarbeidet tilbudsformular/prisskjema (vedlegg 4) for hver enkelt varegruppe på de mest anvendte produkter. Unnlatelse av å fylle ut dette vil medføre at tilbudet avvises. Leverandør må fylle inn sine nettopriser og generell rabatt for øvrige produkter i varegruppen i forhold til gjeldende prisliste. Alle priser skal oppgis i NOK ekskl. merverdiavgift. Det gjøres oppmerksom på at innenfor de oppgitte varegruppene tall vil det forekomme svingninger i volumet/forbruk pr. år, uten at dette skal medføre noen konsekvens på økonomiske vilkår. Sammen med tilbudsskjemaet skal leverandør vedlegge fullstendig prisliste / prisbok over de produktene som omfattes av de ulike varegrupper. Som en del av avtalen ønskes en rabattavtale på leverandørens øvrige produkter. Vi ønsker derfor å få oppgitt hvilken rabatt/påslag på den til enhver tid gjeldende prisliste ut/inn som gis for de foreskjellige produktgruppene. Dersom det foreligger motstrid mellom opplysningene i tilbuds / prisskjema og i tilbudsbrevet, har opplysningene i tilbudsbrevet forrang. 5.2 Tilbudets utforming Komplett tilbud skal bestå av 1. Tilbudsbrev: undertegnet av firmarepresentant. Eventuelle forbehold skal tydelig framkomme av tilbudsbrevet. 2. Dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav; skatteattester og HMS 3: Pris/rabatt

8 - Prisskjema i utfylt og underskrevet stand i papirformat - Eventuelle volumrabatter 4: Kvalitet/Vareutvalg - Opplysninger om produktkvalitet - Beskrivelse av vareutvalg 8 5: Bestillingssystem/Leveringstid: Opplysninger om bestillingssystem, leveringstider, distribusjon 6: Service: Opplysninger om serviceordninger, opplæring etc. 7: Andre opplysninger: - Opplysninger som ikke passer inn under de øvrige skillearkene, skal plasseres her. 6 KVALIFIKASJONSKRAV OG LEVERANDØROPPLYSNINGER 6.1 Generell krav Anbyder skal vedlegge attest som bekrefter at anbyders foretak ikke er skyldig offentlige skatter og avgifter der foretaket er lokalisert. I tillegg skal anbyder vedlegge årsrapport, inkl. årsregnskap, samt dokumentasjon på anbyders kvalitetskontrollsystem. Det vises til Leverandøropplysninger, vedlegg 3. Dersom dokumenter ikke vedlegges anbudet, vil anbudet bli forkastet. Videre skal tilbyder vedlegge - dokumentasjon på bedriftens HMS-rutiner og hvordan disse følges opp. Vedlagt HMS-erklæring skal også fylles ut og vedlegges, jfr. vedlegg Kravspesifikasjon til distribusjon Tilbyder skal gi en beskrivelse av distribusjonsløsningen som tilbys. Videre skal tilbyder forholde seg til de krav som er satt i forespørselen. Leveringssted skal avtales med den enkelte virksomhet. Under ingen omstendighet skal leveransen settes igjen uten at transportøren gir beskjed om at varene er ankommet. Hvordan slik beskjed skal gis, skal avtales med det enkelte tjenestested. Ved mottakskontroll skal leveransen kontrolleres i forhold til kolli, forsvarlig emballering,. Levering er ikke avsluttet før varemottaket er kvittert på fraktbrev eller en annen ordning kan avtales på det enkelte bestillingssted. Tilbyder må opplyse om eventuelle distributører eller underleverandører bli benyttet. Endring av distribusjonsløsning skal godkjennes av det enkelte tjenestested. 7 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN 7.1 Tildelingskriterier/Kriterier for valg av leverandør Leverandørene vil bli vurdert og kontrakt inngått på bakgrunn av det økonomisk mest fordelaktige tilbud for Steinkjer kommune basert på følgende kriterier:

9 9 Vekting av kriterier: Prioritet/vekting Kriterier for valg 60 % Pris og rabatter Med pris menes pris på tekniske sammenlignbare produkter ut fra funksjon og ytelse. Prissammenlikning vil både skje ut fra vedlagte prisskjema (vedlegg 4) - de mest antatte kjøpe produkter samt tilfeldig valgte sammenlignbare produkter som kjøper selv plukker ut fra den oppgitte prisliste. 20 % Produktspekter og kvalitet Omfanget av produktsortiment. Kvalitet (holdbarhet, merking og produktdokumentasjon) 20 % Leverandørens service kompetanse, leveringstider, tilgjengelighet og fleksibilitet Vurdering av tilbudene Hvert kriterium rangeres etter en poengskala fra 1-10, der 10 er høyest. Det beste tilbud innenfor hvert kriterium oppnår 10 poeng. Hvor stor del av skalaen som vil bli benyttet ved poenggivningen avhenger av hvor store forskjeller det er mellom tilbudene innen det enkelte kriteriet. Oppnådd poeng multipliseres med kriteriets vekt gir vektet poeng. Det tilbud som oppnår den høyeste summen av vektede poeng for alle kriteriene, er vinner av konkurransen Priser og rabatter Produkter skal være fritt levert, ihht Incoterms 1990 DDP (Delivered Duty Paid) til det enkelte leveringssted i Steinkjer kommune dvs. at leverandøren påtar seg alle forpliktelser, det være seg utgifter og risiko, helt frem til kjøpers angitte mottakersted. Det forutsettes at alle rabatter og bonuser inngår i det tilbud som er gitt gjennom tilbudsformularet, dvs. nettopris, rabatt/rabattordning på produkter i vareboka. Gjeldende prisliste på tilbudsfristtidspunktet skal legges ved tilbudet. Prisendringer i avtaleperioden skal som hovedregel være avtalte og skal under ingen omstendighet overstige det som kan dokumenteres som kostnadsøkninger for den enkelte vare. Tilbyder kan oppgi prisene som rabatt/påslag på den til enhver tid gjeldende prisliste/ut/inn. Produktoversikten kan også i slike tilfeller benyttes ved at tilbyder setter inn påslag/rabatt i kolonnen Rabatt i %. Vennligst spesifiser i kolonnen Merknader om påslag eller rabatt benyttes. Faste rabatter kan oppgis særskilt for den enkelte varegruppe. Det kan også oppgis ulike prisrabatter innfor den enkelte varegruppe. Dersom rabatt-/påslagsprising benyttes, skal prisreduksjonene i forbindelse med sesongsvingningene eller endrede råvarepriser være av samme størrelse og komme oppdragsgiver like raskt til gode som til det øvrige markedet.

10 10 Tilbyder må oppgi hvilke indekser eller annet grunnlag som benyttes ved prisberegning, og hvordan tilbyder vil sikre oppdragsiver den informasjon som er nødvendig for at denne skal kunne kontrollere prissvingningene i hele avtaleperioden. På øvrig sortiment (suppleringsprodukt) skal tilbyder oppgi prosentvis rabatt/påslag på veiledende pris. Dersom tilbyders produkter får prisstigning som går ut over naturlig sammenlignbare konkurrenters, gir dette grunnlag for drøftinger eventuelt oppsigelse av avtalen. Dersom prisene på avtaleproduktet faller i perioden, skal det omgående varsles om prisnedgangen, og de nye prisene skal gjelde umiddelbart for kommunen. Dersom Steinkjer kommune skal kjøpe et større antall av samme produkt på et gitt tidspunkt (en større fellesbestilling), skal kommunen kunne be om en ekstra rabatt Produktspekter og kvalitet Omfanget av produkter et stort vareutvalg vil ha stor betydning. Tilbyder må være forberedt på å bli bedt om å presentere/demonstrere noen av produktene for oss Service, kompetanse etc Av viktige faktorer innenfor service for denne forespørselen vil være: leveringsopplegg, opplæring/kurs, håndtering av tilleggsbestillinger/-leveranser, oppfølging fra leverandør, håndtering av mangelfull varer ved bestilling, tilgjengelighet. 7.2 Innstilling på kontraktstildeling Oppdragsgiverens beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt, vil bli varslet skriftlig til alle deltakerne samtidig i rimelig tid før kontrakt inngås. Med kontrakt er inngått menes tidspunktet da begge parter undertegner kontrakten. Meldingen inneholder en begrunnelse for valget og en frist for leverandøren til eventuelt å klage over beslutningen 8. KONTAKTPERSONER Spørsmål vedrørende konkurransen kan rettes til: Innkjøpsleder Birger Asphaug; tlf: ; Steinkjer 3. februar 2009

11 11 Birger Asphaug VEDLEGG: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Vedlegg 5: Anbudserklæring HMS-erklæring Kvalifikasjonskrav Pris- og rabattskjema Innkjøpsbetingelser for Steinkjer kommune

12 12 VEDLEGG 1 Anbudserklæring Undertegnede tilbyr seg å levere varer til Steinkjer kommune i samsvar med krav og spesifikasjoner. Tilbyders navn og adresse: Foretaksnr.: Kontaktperson: Tlfnr.: . Liste over vedlegg: Vedlagt Pristilbud Skatteattest,/momsattest ikke eldre enn 6 mnd HMS-erklæring: Referanser Evt. andre vedlegg: Underskrift: Sted: Dato:

13 13 Vedlegg 2. HMS-erklæring 0Endret ved forskrift 28 juni 2002 nr. 645 (i kraft 1 juli 2002, tidligere vedlegg 3). Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Denne bekreftelsen gjelder: Firma Adresse Postnr./-sted Land * Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder Dato: (sign.) Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Representant for de ansatte Dato: (sign.)

14 14 Vedlegg 3: Kvalifikasjonskrav/Sjekkliste Opplysninger om de krav av juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk art, som tilbydere skal oppfylle ved innlevering av tilbud etter lov om offentlige anskaffelser, både under og over terskelverdiene. Ikke-innkjøpsfaglige krav skal være med 12-9 og krever at samtlige norske leverandører, ved anskaffelser over kr ,- ekskl. mva, fremlegger skatteattest og HMS-egenerklæring. Disse skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp ved åpen anbudskonkurranse eller ved fristen for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, og skal være vedlagt tilbudet med mindre oppdragsgiver ikke angir annen innleveringsmåte. Leverandører som unnlater å innlevere disse, skal avvises.(hms-egenerklæring gjelder normalt ikke varekjøp) Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren/entreprenøren/ tjenesteyteren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og trygdeavgifter (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder. Kemner-/kommunekass.attest. Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren/entreprenøren/ tjenesteyteren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift (henvendelse til skattefogden for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder. Merverdiattest. HMS-egenerklæring, se vedlegg 4. Kvalifikasjonskrav skal være med Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren/entreprenøren/tjenesteyteren er etablert, f.eks. Foretaksregistret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes. Fremleggelse av foretakets 2 siste års reviderte regnskap. Opplysninger om leverandørens organisering. Det skal her bl.a. opplyses om eventuelle samarbeidskonstellasjoner og/eller underleverandører. Liste over de viktigste leveransene de siste tre år, herunder deres verdi og tidspunkt, offentlige eller private mottakere. Vi er kjent med at ovennevnte krav er obligatorisk under denne anbudskonkurransen. Dersom ikke alle kravene er oppfylt vil konsekvensen være at tilbudet kan bli avvist. dato/sted underskrift/firmastempel

15 15

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 ANBUDSDOKUMENT Samarbeid om kjøp av Teleskopisk brannlift Trondheim m Levanger Stjørdal Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL OG HENSIKT MED ANBUDSINNBYDELSEN...Side

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Forord Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Lov om offentlige anskaffelser av 16 juli 1999 nr. 69, ajourført 13 desember 2000, med tilhørende forskrift, regulerer alle anskaffelser i Notodden kommune

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. utvidelse av AV-Løsninger. i Nasjonalbiblioteket.

Konkurransegrunnlag for. utvidelse av AV-Løsninger. i Nasjonalbiblioteket. Konkurransegrunnlag for utvidelse av AV-Løsninger i Nasjonalbiblioteket. NB-IKT-032006 NASJONALBIBLIOTEKET 14.09.2006 12.10.2006 Nasjonalbiblioteket Side 1 av 13 KAPITTEL 1 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015 for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Generell konkurranseinformasjon...

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Hovedbankavtale for Bergen kommune

Hovedbankavtale for Bergen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Bergen kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 30.12.2014, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle tilbudsregler...

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder Vedlegg 8.1 til pkt 8 i Konkurransegrunnlaget Krav til Tilbudets innhold Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT. 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT. 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse - KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse Innhold 1 OM KONKURRANSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFOR M(LMS)

Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFOR M(LMS) Konkurransegrunnlag nr. 09/378 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFOR M(LMS) TIL HEDMARK FYLKESKOMMUNE Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist 17.4. 2009 kl 12:00. 1 INNHOLD 1. GENERELL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer