Høstkonferansen Fundingmarkedet i dag Kapitaldekning og bruk av virkelig verdi i regnskapet. Harstad, 21. september 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høstkonferansen 2009. Fundingmarkedet i dag Kapitaldekning og bruk av virkelig verdi i regnskapet. Harstad, 21. september 2009"

Transkript

1 Høstkonferansen 2009 Fundingmarkedet i dag Kapitaldekning og bruk av virkelig verdi i regnskapet Harstad, 21. september 2009

2 Innholdsfortegnelse 3 Fundingmarkedet i dag 4 Det norske obligasjonsmarkedet 12 Historisk utvikling i lånemarginene 32 Tilbakeblikk på den norske bankkrisen i Kapitaldekning og bruk av virkelig verdi i regnskapet 39 Bankenes resultater og kapitaldekning etter q2 48 Regnskapsmessig alkymi 58 Oppsummering 59 Litt om SpareBank 1 Argo Securities Side 2

3 Fundingmarkedet i dag

4 Side 4 Det norske obligasjonsmarkedet

5 Sektorfordeling av volum i milliarder NOK (Stamdata) Bank/Finans 756 mrd Side 5 Totalt volum er 1514 milliarder kroner per

6 740 mrd Side 6 The Norwegian bond market by issuer and volume in NOK billion 2007 No of NOK BIS Group Volume Group NOK Issuers bn Weight % % bn % BIS weight 31.9% % - BIS weight 22.6% 100 % Government Government enterprises enterprises / Statsforetak / Statsforetak SF SF 0.2% 1 % Covered Covered bonds / Obl. bonds med / fortrinnsrett Obl. med fortrinnsrett 22.4% 99 % % - BIS weight - Municipalities 3.4% 100 % Counties Counties / Fylker / Fylker 0.5% 14 % Municipalities Municipalities / Kommuner / Kommuner 2.8% 83 % Municipal Municipal companies companies (20%) (20%) 0.0% 0 % Electricity Electricity companies companies (20%) (20%) 0.1% 3 % % - BIS weight - Financials 25.4% 100 % Mortgage Mortgage institutions institutions / Kredittforetak / Kredittforetak 1.7% 7 % Commercial Commercial Banks / Forretningsbanker Banks / Forretningsbanker 7.7% 30 % Savings Savings Banks / Sparebanker Banks / Sparebanker 15.4% 61 % Finance Finance companies companies 0.4% 2 % Insurance Insurance companies companies 0.1% 0 % % - BIS weight 15.1% 100 % Municipal Municipal companies companies 0.3% 2 % Real estate Real companies estate companies 0.9% 6 % Electricity Electricity companies companies (100%) (100%) 4.2% 28 % General General industry industry 2.8% 19 % Oil-Offshore Oil-Offshore 6.0% 40 % Shipping:Shipping: 0.9% 6 % % - BIS weight - Subord. debt 1.2% 100 % Mortgage Mortgage institutions institutions / Kredittforetak / Kredittforetak 0.0% 3 % Commercial Commercial Banks / Forretningsbanker Banks / Forretningsbanker 0.3% 26 % Savings Savings Banks / Sparebanker Banks / Sparebanker 0.5% 44 % Finance Finance companies companies 0.1% 5 % Insurance Insurance companies companies 0.3% 22 % % - BIS weight - Capital Contrib. Securities 0.4% 100 % Commercial Commercial Banks / Forretningsbanker Banks / Forretningsbanker 0.0% 10 % Savings Savings Banks / Sparebanker Banks / Sparebanker 0.3% 62 % Insurance Insurance companies companies 0.1% 26 % Total all issuers 100 % 983.0

7 Sterk økning i emisjonsvolumet innen bank i mrd Fall for industri Side 7

8 Emisjoner i utlandet per måned i mrd NOK Banker Obl+Ser 2007: 324 mrd 2008: 513 mrd 2009: 314 juli Fra Norge ble det hentet kun 93 mrd i 2008 Side 8

9 Emisjoner av nye lån hittil i år Sparebankene i siget Mrd Side 9 Gjennomsnitt på 6 mrd kroner per måned for bankene

10 Emisjoner av nye lån hittil i år Sparebankene i siget Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. STA Stat FYL Fylkeskommuner KOM Kommuner FIN Finansieringsforetak FOB Forretningsbanker FOR Forsikringsselskaper KRA Kredittforetak, AS KRF Kredittforetak, Forening SPB Sparebanker OSF Offentlig Sektor Foretak STF Statsforetak SF KFT Kraft- /energiselskaper IND Industri Sum FRN Floating Rate Notes OBL Obligasjoner KON Konvertible obligasjoner SER Sertifikater Sum Stat Kommuner Finans Industri Hittil i år: 27 mrd fra Forretningsbanker 20 mrd fra Sparebanker 166 mrd fra Kredittforetak Side 10

11 De største eierne per sektor Forsikring og pensjonskasser er dominerende i alle sektorer unntatt Annet Banker og trygdeforvaltningen er også store Eierstruktur etter sektor i % / Ownership structure by sector in % 2008 Obligasjoner / Bonds Sertifikater / Bills 2008 Owner Stats- Stats- Komm. Bank & Kreditt- Industri Annet Stat Finans Kreditt Låne Andre Eier lån gar. & fylker forsikr. foretak & øvrige Companies Foretak Government & municipalities Stat & kommune Social security Trygdeforvaltningen Banks Banker Fixed income fund Obligasjonsfond Mortgage banks Kred.for. & Hyp.banker Insurance & pension funds Forsikr. & priv.pensj.kas. Private Privatpersoner Foreigners Utlendinger Others Andre Total Totalt Nominal values NOK bn Utestående volum i mrd Govern. Govern. Munici. Banks Mort. Ind. & Other Bank Finance Mort- Loan Other bonds guar. & m.guar. & insur. banks others gage Source: Side 11 Bank & Forsikring er i stor grad selveid

12 Side 12 Historisk utvikling i lånemarginene

13 Det er rekordbillig å låne penger 3,43 Side 13

14 Historisk akkumulert avkastning for statsobligasjoner Side , 2002, 2003 og 2008 gav over 8% for lang stat elendig i 09

15 5 års EUR obligasjoner Side 15 AA i rødt A i blått BBB i grønt

16 5 års EUR obligasjoner Side 16 Vi er tilbake på 2002 nivå for obligasjoner med A-rating

17 itraxx sector indices (CDS) BB Gjennomsnittelig rating for Crossover Side 17 AA-/A+ Gjennomsnittelig rating fra Fitch for Finans Aa2/Aa3 Gjennomsnittelig rating fra Moody s for Finans

18 itraxx sector indices (CDS) in Side

19 itraxx Europe/Financials Relative value Side 19

20 EUR Eurobond credit spreads by rating and sector Sep 18 Side 20 Spread to swap Spread to government bonds

21 EUR Eurobond credit spreads by rating and sector Sep 18 Side 21

22 Reuters EUR spreader fordelt på rating 18 sep. Side 22 Flatere kurve i EUR enn i NOK

23 Lånekostnad for obligasjoner med fortrinnsrett Side 23 Tyskland

24 Lånekostnad for obligasjoner med fortrinnsrett Side 24 Frankrike

25 Lånekostnad for obligasjoner med fortrinnsrett Side 25 Spania

26 Lånekostnad for obligasjoner med fortrinnsrett Side 26 Sverige

27 Bytteordningen (230 av 350 mrd er brukt opp) Nibor +50 bp fra i dag Side 27

28 Lånekostnad for beste bank fordelt på varighet 3 år +60 SMN på +55 Side 28

29 Lånekostnad for industri/statkraft (varighet) A- 3 år +80 BKK på +55 Side 29

30 Lånekostnad for ansvarlig lån (LT2) (SMN) 5 år +375 Side 30 Møre Fondsobligasjon (T1) på +700 Rygge-Våler Fondsobligasjon (T1) på ca +650

31 CDS nivåer ansvarlige lån (LT2+UT2+T1) Side 31 Norske ligningskurser var satt høyt sammenlignet med utenlandske nivåer per

32 versus / Finans (AA-/A) over Stat Under 100 i dag Side 32 Kun 17 måneder over 100 bp i / Hittil 20 mnd i 08-09

33 Hva skjedde i I 1993 sank spreaden mellom beste kredittforetak og stat som en stein i løpet av de første månedene etter årsskiftet BNbank minus Norsk Stat (3 års varighet): Des Fokus og Kreditkassen nulles Sep Nov Des NOK fastkurs ryker Jan Feb Mar Apr DnB-aksjen nulles Mai Des Statens overtagelse av DnB, Fokus og Kreditkassen avblåste forrige kredittkrise Statens overtagelse av Northern Rock, Roskilde Bank, Fannie Mae, Freddie Mac og AIG var ikke nok til å roe ned markedene denne gangen Det var derimot massiv støtte gjennom diverse bankpakker og statsgarantier Krisen er likevel ikke over, men de fleste likene ser ut til å være ristet ut av skapet Side 33

34 Nye industrilån siste 3 mnd (Totalt NOK 12,8 mrd) Nordic Heavy Lift 5y Konvertibel $10m 5. jun Lyse Energi 4y 3m+1,35 300m 11. jun DOF 2y 3m+9,00 975m 15. jun Kverneland 2,9y 3m+7,00 600m 17. jun Felleskjøpet 4y 3m+3,65 400m 26. jun Aker Solutions 5y 3m+4, m 26. jun Sogn og Fjordane Energi 3y 4,65% 100m 26.jun Norske Skog 5y 3m+11,50 750m 30. jun Olav Thon Eiendom 3y 6m+1,30 290m 2. jul Krill Seaproducts 3,5y 3m+10,00 37m 3. jul Bergen Group 1,1y 3m+8,00 170m 6. jul Krill Seaproducts Evig 0% 245m 8. jul DOF Subsea 3y 3m+11,50 500m 9. jul Nattopharma 2y 10,4% 17m 10. jul Petrobank Energy 6y 5,125% Konv. $400m 10. jul Energis. Buskerud 3y 3m+1,20 250m 22. jul Energis. Buskerud 7y 5,7% 250m 22. jul BKK 5y 4,7% 1000m 23. jul Havila 3y 3m+10,00 300m 14. sep I.M. Skaugen 1,9y 3m+6,00 500m 1. sep. REC 5y 3m+6, m 16. sep Eitzen Maritime Services m Seadrill 5y 4,25-4,875 Konv. $600m 29. sep

35 Noen ferske finanslån (Totalt NOK 98 mrd siste 3 mnd) Swedbank (A/A2/A) 5y 3m+1,50 500m 2. sep Fjaler Spb 5y 3m+1,40 25m 2. sep Danske Bank (A+/Aa3/A+) 7y 5,54%/7y+ca1,25 700m 9. sep Helgeland Spb 5y 3m+0,80 300m 10. sep Spb1 Kvinnherad 3y 3m+0,75 75m 10. sep Larvikbanken Brunlanes 3y 3m+0,75 100m 14. sep Tolga-Os Spb 5y 3m+1,00 100m 15. sep Spb1 SMN (-/A1/A) 3y 3m+0,55 300m 18. sep Nordea AB (AA-/Aa2/AA-) 3y 3%/3y+0,85 EUR 2bn 6. aug SEB AB (A/A1/A+) 1,5y 3m+1,15 EUR 1bn 7. aug Pohjola Bank (AA-/Aa2/AA-) 3y 3m+0,75 EUR 750m 17. aug Svenska Handelsbanken(- -)3y 3%/3y+0,73 EUR 2bn 20. aug Citigroup Inc (A/A3/A+) 30y 7,375%/30y+3,12 GBP 500m 1. sep Halden Spb Ansv. LT2 5+5y 8,5%/5y+ca4,45 50m 10. sep Spb Møre Fonds. T1 10y+E 10y+7,00 277m 10. sep Rygge-Våler Spb Fonds T110y+E 11%%/10y+6,5x 130m 23. sep Halden Spb Ansv. T1 10+E 3m+7,25 25m 25. sep Societe Generale Ans. UT2 10+E 5,375%/10y+1,93 EUR 1,5bn 3. sep (A+/Aa2/A+) Deutsche Bank Fonds. T1 10+E 9,375%/10y+5,93 EUR 1bn 4. sep (A+/Aa1/AA-)

36 Utdrag av Forskrift 8. mai 2009 om Statens finansfond 3 (1) Siste frist for å søke om kapitalinnskudd er 30. september (5) Statens finansfond skal ha fortrinnsrett til et ikke-kumulativt krav på årlig rente forutsatt overskudd og forutsatt kapitaldekning ikke mindre enn 0,2 prosentpoeng over de til enhver tid gjeldende minstekrav til kapitaldekning. Renten skal dekkes så langt overskuddet rekker. Renten fastsettes i avtalen med utgangspunkt i norsk statspapirrente, enten rente med fem års bindingstid eller rente med 6 måneders bindingstid, med et fast påslag. Påslaget er 5,0 prosentpoeng for bank i risikoklasse 1 (Rating AA- eller bedre) 5,5 prosentpoeng for bank i risikoklasse 2 (Rating fra A+ til A-) 6,0 prosentpoeng for bank i risikoklasse 3 (Rating fra BBB+ og svakere) Forskrift 8. mai 2009 om Statens finansfond: Standardiserte betingelser for fondsobligasjoner: Standardiserte betingelser for preferansekapital: Side 36 Se også side 46

37 Finansfondet har redusert frykten for konkurs Selv om finansfondets kasse ikke skulle bli brukt opp, har nok etableringen av fondet hatt stor betydning for tilliten til banksystemet og spesielt risikoklassen ansvarlig lånekapital Sparebanken Møre klarte nylig å få på plass en fondsobligasjon på 277 millioner med innbetaling 10. september Lånet har fast rente på 11,7% tilsvarende 7 prosentpoeng over swaprenten Kostnaden er dermed rundt to prosentpoeng høyere enn hos finansfondet, men uten de tilhørende begrensninger på blant annet lønn og bonus til ledende ansatte Rygge-Våler fikk plassert en tilsvarende obligasjon på ca 6,5 prosentpoengs margin (130 millioner med innbetaling 23. september) Halden Spb legger også ut en fondsobligasjon på 25 mill til en margin på 7,25 prosentpoeng med innbetaling Storebrand Livsforsikring lånte i slutten av juni 1 milliard i evigvarende ansvarlig (UT2) med innløsningsrett etter 6 år til en margin på 7,75 prosentpoeng Disse lånene gir i dag en løpende avkastning på rundt 9 prosent Side 37

38 Kapitaldekning og bruk av virkelig verdi i regnskapet

39 Side 39 Bankenes resultater og kapitaldekning etter q2

40 Nytt godt kvartal for bankene Side 40 Kilde: SSB Kilde: Norges Bank

41 Bankenes q2 bedre enn fryktet Alle bankene har nå presentert sine halvårsresultater Etter et stort sett svakt første kvartal, ser det ut til å være en viss bedring i resultatene fra underliggende drift i andre kvartal Tapsnivået ligger omtrent på nivå med første kvartal, men tap fra verdipapirer er delvis reversert De bankene som tidligere har inntektsført verdifallet på egen gjeld må nå, på grunn av lavere risikomarginer, tapsføre differansen Med andre ord en ekte pisse i buksa effekt (også kalt FVO) Fana, Helgeland, Hedmark, Rygge-Vaaler, Møre, Sogn og Fjordane, Sør, Vest, Eksportfinans, Kommunalbanken er blant de som benytter FVO Alle de største bankene har økt kjernekapitaldekningen sammenlignet med utgangen av 2008 I 2009 er IRB-gulvet redusert fra 90 prosent til 80 prosent, noe som innebærer redusert minstekrav til kapital for bankene som benyttet IRB i 2008 Banker som beregner kapital etter standardmetoden hadde en gjennomsnittlig kjernekapitaldekning på 12,2 prosent per første kvartal Dette tilsvarer en reduksjon på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med utgangen av 2008 For å møte nedgangen i realøkonomien og økte markedskrav til nivået og kvaliteten på kjernekapitalen må også soliditeten styrkes, enten gjennom bruk av Statens Finansfond eller ordinære emisjoner Side 41

42 Ratingen til bankene svekket 2,5 karakter på 2 år Side 42

43 Få søkere til Finansfondet Foreløpig er det relativt få banker som har annonsert at de vil søke Statens Finansfond om økt kjernekapital Vi har så langt registrert 14 stykker Til sammen utgjør beløpet ca 4,7 milliarder i fondsobligasjoner samt 828 millioner i preferansekapital Det er også kjent at DnB NOR fortsatt vurderer å søke Hvis DnB NOR søker om to prosent økning av kjernekapitalen, vil det beløpe seg til ca 20 milliarder I lys av finansfondets størrelse på 50 milliarder, er dette svært små beløp, men det kan selvfølgelig dukke opp flere søkere før søknadsfristen 30. september går ut Finansfondet offentliggjør ingen søkerliste, og tabell på neste side er basert på børsmeldinger og opplysninger i kvartalsrapportene Side 43

44 Kapitaldekning fordelt på balansestørrelse >200 mrd 10,20 10,30 12, mrd 11,65 12,29 11, mrd 14,71 15,98 15, mrd 17,78 17,73 17, mrd 18,79 23,92 22,28 Kilde: Bankenes sikringsfond

45 Kjente søkere til midler fra Statens Finansfond Fondsobl. Fonds.% Pref.kap. Annonsert Kjernekapital Kjernekapital Konsern Morselskap 1 Spb Vest Spb1 SMN Nes Prestegjelds Spb Sandnes Spb Rørosbanken Kvinesdal Spb Spb1 SR-bank Hol Spb LillestrømBanken Bamble og Langesund Indre Sogn Klepp Spb Totens Spb Holla og Lunde Spb Sum Side 45

46 Utdrag av Forskrift 8. mai 2009 om Statens finansfond 2 (1) Statens finansfond kan, forutsatt at Kredittilsynet og banken bekrefter at banken oppfyller krav til kjernekapitaldekning med god margin, også hensyntatt sannsynlig utvikling i nær framtid, etter søknad bidra til oppkapitalisering av norsk bank som følger: a) Bank med kjernekapitaldekning under 7 prosent kan oppkapitaliseres til inntil 10 prosent kjernekapitaldekning, b) bank med kjernekapitaldekning fra og med 7 prosent til og med 10 prosent kan oppkapitaliseres med inntil 3 prosentpoeng, men ikke over 12 prosent kjernekapitaldekning, og c) bank med kjernekapitaldekning over 10 prosent kan oppkapitaliseres med inntil 2 prosentpoeng kjernekapital. (2) Banker som søker om kapitalinnskudd som vil bringe kjernekapitaldekningen over 12 prosent skal dokumentere behov for kapitalinnskudd fra Statens finansfond for å kunne bidra til formålet med ordningen som angitt i 1. (3) Banker som søker om kapitalinnskudd som utgjør mer enn 2 prosentpoeng kjernekapital skal dokumentere behov for kapitalinnskudd fra Statens finansfond for å kunne bidra til formålet med ordningen som angitt i 1. Side 46

47 Mellomstore banker er svakest Tall fra Bankenes Sikringsfond viser at det er banker med forvaltningskapital mellom 10 og 200 milliarder kroner som har den svakeste kapitaldekningen De aller fleste av de mindre bankene ligger langt over minimumskravene til både total kapitaldekning og kjernekapitalandel I forskriften om Statens Finansfond går det frem av paragraf 2 punkt 2 og 3 at en eventuell søknad fra disse bankene må begrunnes særskilt Grensen går ved en økning av kjernekapitalen på mer enn to prosentpoeng eller til et nivå som ligger over 12 prosent Ved årsskiftet var det 100 norske sparebanker som hadde en kjernekapitalandel som lå over dette nivået I utgangspunktet skulle de derfor ikke være i posisjon for å søke om tilskudd fra staten Oversikten fra Sikringsfondet viser imidlertid at de minste bankene er svært solide, men det må de også være siden tap på store enkeltengasjementer vil ramme en liten bank mye hardere enn en stor For at disse bankene skal oppnå nødvendig tillit i obligasjonsmarkedet, er det derfor nødvendig med en betydelig høyere kapitaldekning enn det loven og forskriften legger opp til Vi ser ikke bort fra at dette argumentet kan være tilstrekkelig for at også de minste bankene kan benytte seg av finansfondet Slik som det ser ut nå, er det i hvert fall ingen fare for at kassen går tom før søknadsfristen Side 47

48 Side 48 Regnskapsmessig alkymi

49 IFRS Fra min kredittkommentar i Dagens Næringsliv 2.mars 2009: Sammenligning av bankregnskaper har blitt betydelig vanskeligere etter innføringen av ny regnskapsstandard (IFRS) Valgmuligheter og bruk av skjønn skaper rom for store variasjoner på bunnlinjen for banker som tidligere fremstod som forholdsvis like For 2008 er det ikke mindre enn fem mulige korreksjonsfaktorer som det bør tas hensyn til De to første har med valg av metode å gjøre Punkt tre og fire gjelder spesielle begivenheter i 2008 Det siste punktet dreier seg om man vil se bort fra midlertidige verdiendringer eller ikke Side 49

50 IFRS - 1. Markedsverdi på gjelden Det dreier seg om man har valgt og benytte seg av den såkalte Fair Value Option (FVO) ved verdifastsettelse av både utlån og gjeld For en obligasjonsbeholdning som er holdt til handelsformål virker dette logisk siden endringer i både rentenivået og risikomarginen påviker verdien av obligasjonene Det er også relevant for en anleggsportefølje hvor obligasjonene beholdes til forfall når låntageren er beheftet med kredittrisiko Når det gjelder tilsvarende vurdering av egen gjeld er det ikke like opplagt at markedsverdi gir det riktigste bildet Spesielt ikke hvis man forutsetter at lånet skal tilbakebetales, og det er tross alt intensjonen for de fleste låntakere Vi har gått igjennom konsernregnskapene til 38 sparebanker, 7 forretningsbanker og 3 kredittforetak, og blant disse er det 12 som benytter markedsverdi på hele eller deler (fast rente) av gjelden Når lange renter stiger eller kredittmarginen øker, fører dette til at verdiendringen inntektsføres i resultatregnskapet. Side 50

51 IFRS - 2. Endring av hele eller deler av omløpsporteføljen til hold til forfall (HTF) Endringen gir, i den aktuelle situasjonen med finansiell uro, en begrenset mulighet til ikke umiddelbart å nedskrive finansielle instrumenter til markedsverdi ved at det åpnes for såkalt omklassifisering av finansielle instrumenter i handelsporteføljen I tredje kvartal i fjor ble det åpnet for å flytte obligasjoner fra omløpsmidler til anleggsmidler samtidig som verdien per halvårsskiftet ble lagt til grunn På denne måten unngås bokføring av tap i tredje og fjerde kvartal I tillegg kan man inntektsføre forskjellen mellom verdien per og pari lineært over restløpetiden til lånene Side 51

52 IFRS - 3. BNbank ble plutselig mye mer verdt Eierbankene i SpareBank 1 Gruppen kjøpte 21. oktober samtlige aksjer i BNbank ASA (tidligere Glitnir Bank ASA) for 300 mill. kroner Før årsskiftet ble det gjennomført en foreløpig oppkjøpsanalyse av virksomheten som konkluderte med en merverdi i forhold til kostpris på 2077 millioner kroner Dermed oppstod den noe originale muligheten for å inntektsføre badwill i regnskapene til de nye eierbankene Dette dreier seg om en andel på 25 prosent for SMN, 20 prosent for Nord-Norge og SR-Bank og 15 prosent for Hedmark Samarbeidende Sparebanker (de 16 øvrige) har også 20 prosent, men de bokfører ikke sin andeler på tilsvarende måte For SMN som største eier betyr dette inntektsføring av 519 millioner, og det er jo slett ikke galt for noe man har eid et par måneder Hedmark solgte nettopp sin andel til SMN for halv pris På tross av en svært bra gevinst på kort tid betyr dette bokført tap i år siden hele oppskrivningen ble tatt i fjor Side 52

53 IFRS - 4. Andel av tap i SpareBank 1 Gruppen Som følge av svake resultater i Livselskapet ble det et underskudd i morselskapet på 692 millioner Dette bokføres som tap i konsernregnskapet til de samme bankene som nevnt under punkt 3 Eierandelen er imidlertid litt forskjellig siden SR, SMN, Nord-Norge og Samarbeidende Sparebanker her har 19,5 prosent, mens Hedmark har 12 prosent. De siste 10 prosentene eies av LO og fagforbund. I kroner betyr dette 135 millioner i tap for de største eierne Side 53

54 IFRS - 5. Netto verdiendring på finansielle eiendeler/instrumenter Her er spørsmålet om man ønsker å korrigere for ikke realiserte verdiendringer Effekten av FVO i punkt 1 inngår forøvrig her Hvis FVO benyttes, er det som regel snakk og instrumenter I motsatt fall benevnes posten som regel med eiendeler Side 54

55 IFRS Vår gjennomgang viser at 13 av de 48 undersøkte bankene hadde negativt resultat etter skatt før eventuelle justeringer. Tar man høyde for diverse justeringer kan antallet reduseres til 5 (Klepp, Sandnes, Øst, BNbank og Gjensidige). I den andre enden av skalaen finner vi også 9 banker med svært gode resultater hensyntatt de dårlige tider. Disse er Fana, Haugesund, Melhus, Møre, NordVest, Pluss, Ringerike, Nordea Bank Norge og BNkreditt. Øvrige vurderinger og detaljer finnes i vedlagte tabell. Dagens finansmarkeder gjør at investorenes krav til soliditet har økt, og de bankene som i dag har en kjernekapital under 8 prosent bør nok ikke somle for lenge med å gjøre noe med det. Dette gjelder SR, Nordea (allerede på plass), DnB NOR, BNbank og Vest. Hovedkonklusjonen er likevel at norske banker er solide 100 sparebanker har en kjernekapital på over 12 prosent, så støtputen er tykk for de fleste På tross av et urealisert tap på en halv milliard, går heller ikke Øst bust Side 55

56 Regnskapene for 2008 viser store variasjoner både med og uten korreksjoner for ulik regnskapsførsel. Alle tall i millioner (blå overskrift) og prosent (gul overskrift), Side 56

57 Amerikanske bank-konkurser siden år Totalt 142 Side 57

58 Oppsummering Priser Lånemarginene har sunket kraftig i løpet av sommeren Vi nærmer oss et langsiktig likevektsnivå Vi forventer en lenger periode med høy usikkerhet enn i (17 mnd da over 20 nå) Vi trenger minst et par kvartaler uten negative overraskelser av noe slag Vi er mer påvirket av utlandet nå enn den gangen 3-års SMN ble nylig plassert på Nibor +55 bp Spb Narvik betalte Nibor +260 bp for et 5-års lån Tiden med negativ nibormargin for obligasjonslån kommer neppe tilbake med det første Men vedvarende lav rente bidrar til økt fokus på meravkastning Tilgjengelighet Emisjonsaktiviteten de siste 3månedene viser at pengene er der Som jeg sa i fjor: Til rett pris finnes det nesten alltid penger Avvikling av gullkortet vil gi noe høyere pris på obligasjoner med fortrinnsrett Kravene til obligasjoner som stilles som sikkerhet i Norges Bank vil før eller siden bli strammet inn igjen Det kan være lurt å ta pengene mens de er der i stedet for å jage det siste basispunktet Side 58

59 Side 59 Litt om SpareBank 1 Argo Securities

60 Argo Securities Eies 72 % av SpareBank 1 Gruppen og 28 % av de ansatte Egenkapital NOK 170 mill. Initielt 39 ansatte nå 64 Ledende på derivatprodukter mot institusjonelle investorer Eget fremmedkapitalmiljø fokus på kapitalmarkedstjenester til sparebanker og bankenes største næringslivskunder Nordisk samarbeidspartner på strategi og analyse Erik Penser

61 Argo Securities - Konkurransefortrinn God blanding av erfarne og unge medarbeidere Ledende ansatte har arbeidet sammen i nesten 5 år Bred erfaring fra internasjonale markeder Styrke innenfor derivater kan tilføre stor verdi for hovedeiers distribusjonsapparat Godt kjent blant institusjonelle investorer i Norge

62 Argo Securities - Nøkkelpersoner Adm. dir. - Mark Carey, 43 år erfaring fra Kaupthing, Alfred Berg, Handelsbanken, DnB og Sirius Securities (en av etablererne), Warburg. Erfaring i aksjemarkedet siden Analysesjef - Kim Evjenth, 48 år erfaring fra Kaupthing, Alfred Berg, Danske Securities, Saga Securities (en av etablererne), m.fl. bred nordisk erfaring og kontaktnett. Vært topp 3-ratet i Prospera i alle nordiske land. Meglersjef - Didrik Kjeldahl, 32 år erfaring fra Kaupthing, Alfred Berg, Fondsfinans, etc. Leder av Debt Capital Markets - Stein-Are Jensen, 47 år erfaring fra DnBNOR og Terra Securities Leder av Corporate Finance, Per Espen Watle, 36 år erfaring fra Norsk Kraft, Norsk Hydro, Hydro Texaco, Norden Energi m.v

63 Debt Capital Markets Debt Capital Markets skal være en foretrukket leverandør av fremmedkapitaltjenester ovenfor norske sparebanker (både innen og utenfor SpareBank 1-alliansen) og sparebankenes største næringslivskunder. De ledende bransjene i alliansens markedssegment vil ha særskilt fokus dvs. funding av sparebanker, sjømat- og energisektoren. Enheten skal fremstå som en attraktiv leverandør av finansielle tjenester også for institusjonelle kunder utenfor alliansen. Disponerer egen bok: lettere å sette emisjoner + mulighet for tilbakekjøp Vil i utgangspunktet være 5-6 obligasjonsmeglere, 2 kredittanalytikere og 1 makroøkonom

64 Argo Securities - Nøkkelpersoner Adm. dir. Mark Carey Legal/compliance Håvard Vikse Regnskap/økonomi Rolf Sandnes Meglerbord Didrik Kjeldahl Produkter Sverre Holter- Sørensen Analyse Kim Evjenth Debt Capital Markets Stein-Are Jensen Rådgivning Per Espen Watle Oppgjør/Risk Rolf Martin Næss IT Arild Tømmerås

65 Kontaktdetaljer Debt Capital Markets Leder Stein-Are Jensen / Meglere Anders Berger (Høyrente) Geir-Are Kårvik (Boken) Nils Ole Møllenhus (Emisjoner) Frank Sannes / / / / Analyse Guttorm L Egge (Analysesjef) Patrik Hofseth (Høyrente) / xxxx /

Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10. Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge

Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10. Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10 Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge Innholdsfortegnelse 3 Makrobildet for kreditt 4 Hvordan går det egentlig i USA 12 Rating og endrede ratinger 16 Utviklingen

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2009

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2009 KREDITTILSYNET FF/F2 3. september 29 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 29 Foreløpige tall 1. Hovedinntrykk..... 2 2. Makroøkonomisk bakgrunn... 3. Strukturen i finansmarkedene... 12 4.

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet

Det norske obligasjonsmarkedet Det norske obligasjonsmarkedet - en studie av markedsstrukturen og lånebetingelsene av: Erland Blokkum og Kristian Rimul Børseth DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter til regnskapet 19 Vedtekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur, organer og ledelse.....

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2007

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2007 KREDITTILSYNET 17. august 27 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 27 Foreløpige tall 1 1. Hovedinntrykk... 2 2. Makroøkonomisk bakgrunn... 4 3. Strukturen i finansmarkedet... 6 4. Banker...

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner Helårsrapport 2011 DATO: 20.02.2012 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Strukturen i finansmarkedet 9 3.1 Strukturendringer

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Banks rapportserie nr. 5-213 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 213 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Bank Oslo 213 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum,

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Årsberetning 2008 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Generelt I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i høst da de amerikanske boliglånsgigantene Freddy Mac og Fannie Mae ble satt

Detaljer

Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /57

Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /57 Årsrapport 2013 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /57 Ved din side. Foto forside: Nordlys over hav. Utakleiv, Vestvågøy i Lofoten. Innhold Eika Alliansen

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009 Årsmelding 2009 1 2 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, banksjef Alf Inge Flokketvedt, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS Årsrapport 2011 2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS 3 Innhold Side Kort presentasjon 4 Rammebetingelser..... 4 Konkurranseforhold. 5 Utlån.. 5 Innlånsvirksomheten... 6 Kapitalforvaltningen..

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1.-4. kvartal 2010

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1.-4. kvartal 2010 RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 1.-4. kvartal 2010 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Strukturen i finansmarkedet 8 4 Banker 13 5 Finansieringsforetak 22 6 Livsforsikringsselskaper

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

KOMMUNALBANKEN ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

KOMMUNALBANKEN ÅRSBERETNING OG REGNSKAP KOMMUNALBANKEN ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 INNHOLD 3 Økonomiske hovedtall 4 2002 i hovedtrekk 5 Forord 7 Årsberetning 2002 15 Analytisk tallmateriale 18 Hvorfor er ratingen bankens viktigste eiendel?

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix Årsrapport 2014 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56 Ved din side. Foto forside: Scanpix Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning

Detaljer

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank)

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) 2009 2008 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 98,00 88,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen) 400 400 3. Innskutt egenkapital

Detaljer