Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres"

Transkript

1 Oppdragsnummer: Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Byggeklare høystandardtomter med helårsvei, vann/kloakk, strøm og tlf/bredbånd. Adresse: Damtjednlie Hyttegrend Tomt: Ca. 800 til 2350 kvm selveier tomter. Priser: Fra kr ,- + omkostninger Tomt

2 Damtjednlie Hyttegrend Byggeklare høystandardtomter Ca 2 timer fra Sandvika ligger et kjent og kjært fjellområde, med vidstrakt utsikt mot Hemsedalsfjellene og Jotunheimen. Milevis med langrennsløyper, sykkelstier, fiskevann og kort avstand til Fagernes og andre attraksjoner i Valdres området. - Området er tilrettelaget med skiløyper til og fra Valdres Alpinsenter - Langrennsnettet starter rett utenfor hytttevegen med tilgang til over 146 km oppkjørte løyper.

3

4 Beskrivelse Adresse Damtjednlie, Aurdalsåsen, 2910 Aurdal Beliggenhet Damtjednlie ca moh er et nyutviklet område inntil Valdres Alpinsenter nær Danebu på Aurdalsåsen. Området ligger ca. 2 timer fra Sandvika.Tomtene har panoramautsikt og meget gode solforhold. Beliggende ved Valdres Alpinsenter med bra alpinanlegg, og milevis med langrennsløyper. Her finner du flere serveringssteder, Valdres Alpinsenter, milevis med langrennsløyper, sykkelstier, fiskevann og kort avstand til Valdres Golf, Fagernes og andre attraksjoner i Valdres Hyttefeltet ligger på en høyde som overskuer dalen nedenfor og fjellene omkring. Beskrivelse 40 flotte høystandard tomter, 7 solgt eller reservert. Alle tomtene er byggeklare med vei, vann og avløp. Området er klargjort med all infrastruktur og veinett. Tomtene var opprinnelig 73 tomter der en har slått sammen flere av tomtene og redusert antallet til 40 tomter slik at det er blitt frigjort gode friarealer og tilrettelagt for et felt der alle tomter får opptimale sol - og utsiktsforhold. Adkomst Leveranse av hytte Fra Oslo følges E16 til Aurdal i Valdres, ta av i Aurdal sentrum opp mot Aurdalsåsen og Valdres Alpinsenter. Følg denne veien ca. 4 km til bom (20 kr). Følg veien videre rett frem i ca 800 m til skilting og vei som går inn til høyre. Laftekomapniet har ført opp 4 eksklusive håndlaftede hytter i området. Laftekompaniet kan levere nøkkelferdige hytter på tomt etter ønske, ta kontakt med megler for eksempler på hytte og diskusjon av muligheter. Se også:

5

6 Økonomi Prisantydning Omkostninger Fra omkostninger, se vedalgte prisliiste 1. Dokumentavgift til staten: 2,5 % av kjøpesum 2. Tinglysingsgebyr for skjøte, kr 1 548,- 3. Tinglysingsgebyr for hvert pantedokument, kr 1 935,- 4. Attestgebyr for hvert pantedokument, kr 172,- Sum omkostninger ved oppnådd prisantydning: kr 3 655,- Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer. Andre faste kostnader Veier Engangsavgift på veien i hyttefeltet kr ,-. Fastsettes av veglaget hvert år. Fakt fra megler, innbet til veglaget Årlige brøyte og vedlikeholdskostnader etter avregning. Skader på vei forårsaket av hyttebygger må påregnet dekket av hyttebygger. VA intern-nett Årlig vedlikeholdsavgift. Fastsettes av veglaget kr ,- Velforening/løypelaget Pliktig medlemskap i Velforening/veilaget Engangsavgift til Grunneierlaget, se vedlegg kr ,- Pliktig årlig kontingent til løpelaget kr. 500,-. Fastsettes av velforeningen Offentlige avgifter Tilkoblingsavgift strøm kr ,-. Tilkoblingsavgift Frenningen Vannverk kr ,-. Tilkoblingsavgift vann og avløp, pr kr. 75,- pr. kvm.bra. Fakt fra kommunen (eks 120 kvm kr ,-) Kart og delingsforretning, inkl tinglysning kr ,- Det legges opplegg for bredbånd i feltet. Hytteeier dekker selv tilkobling og avgifter på dette. Finansiering/forsikring MeglerTakst EiendomsMegler 1 tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av SpareBank 1 s finansielle rådgivere. Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr SpareBank 1 gunstig forsikring. Kontakt meglerforetaket om dette. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket kan motta returprovisjon av bank. Vi tilbyr MeglerTakst av boligen din dersom du vurderer salg. MeglerTakst er en vurdering av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.

7

8

9

10 Teknisk Tomt Tomteareal er ca. 800 til 2350 kvm selveier tomter. Området ligger meget flott til på Aurdalsåsen fra ca. 900 moh. Tomtene er naturtomter, og området er utviklet slik at en utnytter terrenget og hytteplassering best mulig der en får gode friområder og godt med plass mellom hyttene. Tomtene ligger på en høyde over dalen og det er praktfull utsik ut utover dalen, Aurdalsfjorden og Fjellheimen. Området besto opprinnelig av 70 tomter, For å utvikle et flott hytteområde har utbygger valgt å gjøre feltet, med færre tomter. Slik fremstår området luftig og med gode friarealer. 41 byggeklare tomter (4 solgt). All infrastruktur er opparbeidet og klargjort i området og alle tomter har helårsvei, vann/kloakk, strøm og tlf./bredbånd. Regulering Fritidsformål: Byggeområder for private hytter 1. I byggeområder for private hytter er det tillatt å bygge ut T-BYA 15%. Det kan bygges hovedhytte, anneks og uthus. T-BRA skal likevel ikke overstige 200 m², hvorav anneks ikke skal være over 60 m² og uthus/garasje ikke skal være over 40 m². Dersom bebyggelsen oppføres med 2 eller 3 bygninger, forutsettes disse plassert i tunform. Situasjonsplan som viser aktuelle og framtidige byggetrinn skal følge søknaden. Hytteeiendommene kan ikke deles utover det som er vist på plankartet. 2. Maksimal mønehøyde er 5,5 meter fra ferdig murkrone eller 5,9 meter fra gjennomsnittlig terrengnivå. Underetasje kan godkjennes i skrånende terreng og skal vurderes i hver enkelt byggesak. Vei, vann og avløp Det er vei, vann og strøm lagt frem til alle tomtene.

11

12 Øvrige kjøpsforhold Overtakelse Eier Heftelser Andre rettigheter og forpliktelser Tomtene er klare for overtaglese. Vær vennlig å angi i vedlagte budskjema ønsket dato for overtagelse. Tomtekompaniet AS For all fast eiendom har kommunen legalpanterett (ikke tinglyst) i eiendommen som sikkerhet for skyldige kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt. Slike panteretter vil alltid følge eiendommen. Eventuelle heftelser vil bli slettet for eiers regning. Fra hovedbølet, som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Visning Budgivning Avtalebetingelser Etter annonsering på Internett, blant annet eiendomsmegler1.no og finn.no, eller etter nærmere avtale med meglerforetaket. Bud med akseptfrist kortere enn 24 timer regnet fra siste annonserte visning kan ikke meglerforetaket formidle i forbrukerforhold (hvor selger er å anse som forbruker). Forøvrig vises det til informasjon om budgivning vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at lov om eiendomsmegling pålegger meglerforetaket å fremlegge komplett budjournal til kjøper og selger. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Avhendingslovens kapittel 3; "Tilstand og tilhøyrsle" gjelder ikke i de tilfeller kjøper er å anse som profesjonell/ikke forbruker. Det forutsettes at meglerforetaket tinglyser skjøte på ny eier.

13 Øvrige kjøpsforhold Oppdragsansvarlig: Salgsoppgave sist oppdatert Gjermund Svendsen-Rosendal Telefon: / e-post:

14

15

16

17

18

19

20 Prisliste Damtjednlia Hyttegrend Tomt Areal m2 Tomtepris Kommentar Tomt nr kr Tomt nr kr Tomt nr kr Tomt nr kr Tomt nr D13 Bebygd Solgt Tomt nr kr Tomt nr kr Tomt nr kr Tomt nr kr Solgt Tomt nr kr Tomt nr ikke fastsatt kr Tomt nr kr Tomt nr kr Tomt nr kr reservert Tomt nr kr Tomt nr solgt solgt bebygd Solgt Tomt nr kr Tomt nr kr Tomt nr kr Tomt nr kr Solgt Tomt nr kr reservert Tomt nr kr Tomr nr kr Tomt nr kr Tomt nr kr Tomt nr kr Solgt Tomt nr kr Tomt nr kr Tomt nr D52 bebygd Solgt Tomt nr kr Tomt nr kr Tomt nr kr Tomt nr kr Tomt nr D62 bebygd Tomt nr kr Tomt nr kr Tomt nr kr Tomt nr kr Tomt nr kr Tomt nr. 73 ikke fastsatt kr se salgsprospekt for øvrige betingelser

21

22 Reguleringsbestemmelser for Damtjednlie Revidert dato: REGULERINGSFORMÅL Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. Innenfor området er arealet regulert til disse formålene: PBL Byggeområder Private hytter Kombinert private hytter/utleiehytter Turistvirksomhet, utleiehytter, leiligheter PBL Spesialområder: Friluftsområde Alpinområde Privat veg Trafo Renovasjon Frisiktsone Bevaring/friluftsområde 1. BYGGEOMRÅDER Generelt for byggeområder 1. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel grader. 2. Som taktekking tillates bare torv, tre eller skifer. 3. Alle bygninger skal ha mørke og matte jordfarger, med unntak av vinduene som kan ha lyse, matte farger. Det skal kun være to farger på hytta, bygningsmassene skal ha samme farge på samme tomt, med unntak av hovedinngangsdøra som kan ha en tredje farge som også skal være matt.som synlige byggematerialer skal det brukes naturlige materialer som stein, tre eller glass. Ved behandling av byggemeldingen skal det påsees at bebyggelsen får en god form og materialbehandling. Bebyggelsen skal være tilpasset terreng og vegetasjon. 4. Nødvendige inngrep i terrenget skal skje så skånsomt som mulig. Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares som skjerm mellom utbyggingsområdene og mot tilstøtende arealer. 5. Det er ikke tillatt med gjerde eller stengsel utover 100 m2 ved inngangspartiet som skjerming mot husdur. Det er ikke tillatt å sette opp flaggstang. Antenner skal festes til bygget og ikke overstige bygningens høgde. 6. All ny bebyggelse forøvrig må tilkobles nytt, godkjent vannforsyningsanlegg for området. 7. All bebyggelse med innlagt vann skal tilknyttes kommunalt avløpsnett. 8. Fritidsbolig og bebyggelse til utleieformål / turistbedrift kan ikke benyttes til helårsbolig. 9. Der byggegrensa ikke framgår av plankartet gjelder plan- og bygningslovens generelle bestemmelser om 4 m avstand til formåls-/tomtegrense. 10. Rekkefølgebestemmelser: A. Det skal foreligge godkjent bebyggelsesplan før det blir gitt byggetillatelser for områdene T1 T7. Sammen med en bebyggelsesplan, skal det utarbeides realistiske illustrasjoner/fotomontasjer som viser hvordan ny bebyggelse vil fremstå, både inne i området og fjernvirkningen.

23 B. Før det søkes om byggetillatelser skal utbygger utarbeide en samlet vann- og avløpsplan for området. Denne planen skal fremlegges Nord-Aurdal kommune for godkjenning før byggetillatelser blir gitt. C. Det vil ikke bli gitt byggetillatelse før tilknytning til strømforsyning, atkomstveg, avløpsanlegg og vannforsyning er sikret og anlegget ferdigstilt, samt at disse har fått tilfredsstillende standard og er sikret i medhold av gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. D. Før det kan tillates fradeling av hyttetomter, skal det foreligge tekniske planer som viser vegskjæringer og fyllinger i forhold til planlagte tomtegrenser, eller vegene skal være ferdigstilt og tomtegrensene stukket ut i marka. Byggeområder for private hytter 1. I byggeområder for private hytter er det tillatt å bygge ut T-BYA 15%. Det kan bygges hovedhytte, anneks og uthus. T-BRA skal likevel ikke overstige 200 m², hvorav anneks ikke skal være over 60 m² og uthus/garasje ikke skal være over 40 m². Dersom bebyggelsen oppføres med 2 eller 3 bygninger, forutsettes disse plassert i tunform. Situasjonsplan som viser aktuelle og framtidige byggetrinn skal følge søknaden. Hytteeiendommene kan ikke deles utover det som er vist på plankartet. 2. Maksimal mønehøyde er 5,5 meter fra ferdig murkrone eller 5,9 meter fra gjennomsnittlig terrengnivå. Underetasje kan godkjennes i skrånende terreng og skal vurderes i hver enkelt byggesak. Byggeområder for private hytter/utleiehytter 1. I byggeområder for private hytter/utleiehytter, er det tillatt å bygge ut T-BYA 20%. Det kan bygges hovedhytte, anneks og uthus. T-BRA skal likevel ikke overstige 200 m². Hovedhytta alene kan ikke overstige T-BRA 180 m2, hvorav anneks ikke skal være over 50 m² og uthus/garasje ikke skal være over 40 m². Dersom bebyggelsen oppføres med 2 eller 3 bygninger, forutsettes disse plassert i tunform. Situasjonsplan som viser aktuelle og framtidige byggetrinn skal følge søknaden. 2. Tomtene kan være som vist på plankartet eller to og to tomter kan slås sammen til en stor tomt. Dette gjelder henholdsvis tomtene 21 og 22, 23 og 24, 26 og 27, 28 og 29, 31 og 32, 33 og 34, 36 og 37, 38 og 39, 40 og 41, 42 og 43, 44 og 45, 48 og 49, 50 og 51, 52 og 53, 54 og 55, 56 og 57, 58 og 59, 60 og 61, 63 og 64, 65 og 66, 67 og 68, 69 og 70 og 71 og Hytteeiendommene kan ellers ikke deles utover det som er vist på plankartet. Maksimal mønehøyde er 5,8 meter fra ferdig murkrone eller 6,2 meter fra gjennomsnittlig terrengnivå. 4. Underetasje kan godkjennes i skrånende terreng og skal vurderes i hver enkelt byggesak. All synlig grunnmur over 0,5 meter skal ha trekledning eller steinforblending. Byggeområder for turistvirksomhet, utleiehytter og leiligheter 1. I byggeområder for turistvirksomhet T1-T7, utleiehytter og leiligheter, er det tillatt å bygge ut TBYA 30%. 2. Tillatt høgde på bebyggelse vil framgå av bebyggelsesplan. 3. Det skal tilrettelegges 2 parkeringsplasser pr. boenhet. Disse plassene skal være ferdigstilt samtidig med hyttene. Parkeringsarealer på bakkenivå skal ikke medregnes i tomtearealet ved utregning av % BYA.

24 4. Innen område T6 skal det etableres en større parkeringsplass som gir plass for min. 200 biler.innen T6 skal det også etableres annen service- og forretningsvirksomhet knyttet til alpinanlegget, slik som salg, servering, mv. 6. SPESIALOMRÅDER 6.1 Friluftsområde I friluftsområdene kan det anlegges skiløyper og turstier. Eksisterende stier i byggeområdene flyttes til friluftsområdene, der de skal opparbeides. Det kan foretas nødvendig rydding / opparbeiding slik at løypa kan maskinprepareres. Ved rydding skal det tas hensyn til vegetasjon og terrengformasjoner. 6.2 Alpinområde Området er den del av nedfartsløypene til Valdres alpinsenter. 6.3 Privat veg 1. Private veger har regulert bredde 10 meter, med opparbeidet vegbredde 5 meter inkludert vegskulder. 2. Vegskråninger og fyllinger skal planeres og tilsåes, slik at de har et estetisk fint utseende. 6.4 Trafo Området avsettes for transformatorstasjon. 6.5 Renovasjon Området avsettes for containere for renovasjon. Det skal etableres skigard ved containerne som skal begrense innsyn fra naboer og fra trafikanter på nærliggende veg. 6.6 Frisiktsone I de tre vegkryssene mellom Danebuvegen og private veger er det ei frisiktsone på 10x60 m. I frisiktsonene skal vegetasjon og annet som kan stenge holdes borte i en høgde 0,5 m over bakken. 6.6 Bevaring/friluftsområde I spesialområdet med formål bevaring/friluftsområde ligger en kullgrop, id Kullgropa er automatisk fredet etter lov om kulturminner 4b, 6 og 8. Alle tiltak i spesialområdet skal legges fram for kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune til godkjenning. ANDRE BESTEMMELSER 1. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk freda kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, j.fr. lov om kulturminner 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Hedmark fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 2. Innenfor planområdet skal arealene holdes ryddige. Uvedkommende lagring og oppstilling av campingvogner og bobiler er ikke tillatt.

25 Budskjema BINDENDE BUD PÅ EIENDOMMEN DAMTJEDNLIE - byggeklare tomte, 2910 Aurdal Gnr., bnr. i Nord-aurdal kommune, oppdragsnr: / Gjermund Svendsen-Rosendal Bud stort kr skriver kroner 00/100 (I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgave) Eventuelle forbehold Ønsket overtagelsesdato Akseptfrist klokkeslett (Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning) : LAN Lån i v/ tlf. Kr Lån i v/ tlf. Kr Egenkapital i v/ tlf. Kr Jeg/Vi ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1 Ja Nei Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg samt å ha besiktiget eiendommen. Budet er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Undertegnede er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning. Dato og sted: Navn (trykte bokstaver) Underskrift Navn (trykte bokstaver) Underskrift Adr. Person nr. Person nr. Postnr. Tlf. arb. Mob.tlf. Tlf.priv. E-post TIL BRUK FOR MEGLER, PÅ UENDREDE VILKÅR FORHØYES BUDET TIL Kroner Frist Megler Kroner Frist Megler Kroner Frist Megler Forbehold om strøket. Dato/Kl. Meglers signatur Finansiering, kr bekreftet av Dato/Kl. Meglers signatur Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS, Postboks 53, 3561, Hemsedal, telefon , telefaks

26 Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

27 Våre kunder ville valgt oss igjen! EiendomsMegler 1 har de mest fornøyde boligselgerne. BI* har denne våren spurt boligselgere i hele landet om hvor fornøyde de var med sin megler, om deres forventninger ble innfridd og om de ville bruke samme megler hvis de skal selge igjen. Vi er stolte av at våre kunder rangerer oss øverst. * Handelshøyskolen BI`s forskningsprosjekt Norsk Kundebarometer. Be om markedsvurdering av boligen din Når du skal kjøpe bolig er det viktig med en oversikt over midler du har til rådighet. Har du bolig som skal selges, be oss om en MeglerTakst. Den bruker du som utgangspunkt for klargjøring av finansieringen. SpareBank 1 gir kvalifiserte vurderinger Vi setter deg i kontakt med en rådgiver i SpareBank 1 som kan bistå med en vurdering av din økonomiske situasjon i forbindelse med kjøp av ny bolig. Basert på en eventuell MeglerTakst av egen bolig vil du få vite hvor mye du kan låne. For spørsmål og mer informasjon, kontakt oppdragsansvarlig for dette oppdraget. Se også våre nettsider: eiendomsmegler1.no Kontakt meg! Gjermund Svendsen-Rosendal Ansvarlig Megler Telefon: Mobil: E-post:

28 Motta visningspåminnelse. Send em til eiendomsmegler1.no Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS Postboks HEMSEDAL Oppdragsansvarlig: Gjermund Svendsen-Rosendal Telefon: / E-post: Telefon: Telefaks:

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid Oppdragsnummer: 158198 Valdres - Synnfjellet Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Adresse: Synnfjellet - Skåletjernet Prisantydning: Kr 295 000,- Omkostninger:

Detaljer

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

13 daa Friluftsområde

13 daa Friluftsområde SUNDT & THOMASSEN AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA PROSJEKT 2504 ØVRE ÅLSÅSEN UTVIKLING AS REGULERINGSBESTEMMELSER FELT H5 26. JUNI 2006, REVIDERT 9. JUNI 2008 REGULERINGSPLAN FOR ØVRE ÅLSÅSEN OMRÅDE H5 Planbehandling:

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk. Oppdragsnr: 7314039 GOLSFJELLET VEST Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL Pris fra kr 725 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 744 342 Tomt fra ca. 1000-1100 kvm. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! INNHOLD

Detaljer

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom Oppdragsnummer: 58090 Mjøndalen Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Adresse: Hermanbakken 22 P-rom/BRA: Ca. 128 kvm/167 kvm Prisantydning: Kr 2 900 000,- + omkostninger Fast eiendom Hermanbakken

Detaljer

SULDAL. Marvik - Fantastisk beliggende hyttetomer med mulighet for båtplass. Marvik - flotte hyttetomter, 4235 HEBNES. Pris fra. kr 490.000 + omk.

SULDAL. Marvik - Fantastisk beliggende hyttetomer med mulighet for båtplass. Marvik - flotte hyttetomter, 4235 HEBNES. Pris fra. kr 490.000 + omk. Oppdragsnr: 70130730 SULDAL Marvik - flotte hyttetomter, 4235 HEBNES Pris fra. kr 490.000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 504.576,- Tomt fra ca 419 - ca 869 kvm. Marvik - Fantastisk beliggende hyttetomer

Detaljer

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Ålen HYTTETOMTER - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Adresse: Ålen Hyttegrend Areal: Eiendomsgrunn på ca. 1.000 kvm. Prisantydning: Kr. 250.000,- + omk. pr.

Detaljer

HAUGESUND. Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt. Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND

HAUGESUND. Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt. Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND Oppdragsnr: 70140121 Fastpris. kr 4 490 000 + omk. HAUGESUND Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt Totalpris inkl. omk.

Detaljer

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker.

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. Reise Li esand 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. MEGLERS KOMMENTAR Store fine selveiertomter med unik sjønær beliggenhet i Reise Terrasse.

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Søre bydel Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Innhold 04 Kort om eiendommen 06 Velkommen inn 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre

Detaljer

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya Aktiv Eiendomsmegling 12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand BORVIKA På Ertvågøya BORVIKA / AURE Prisantydning fra: Kr 280 000,- Daglig leder / Eiendomsmegler

Detaljer

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal B land / Skomedal Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal Meglers kommentar Eiendommen ligger idyllisk og pent til ved Skomedal. Fra eiendommen er det kort vei til turområder og Byglandsfjorden/Otra.

Detaljer

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk.

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk. Oppdragsnr: 60140707 BRYNE Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE Prisant. kr 4 490 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 4 535 006 * P-rom/bra ca. 129/138 kvm. Tomt ca. 415 kvm * Dokumentavgift av tomteverdi Bryne

Detaljer

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold

Detaljer

ÅL/PRIMHOVDA. Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER.

ÅL/PRIMHOVDA. Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER. ÅL/PRIMHOVDA Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER. ØVRE ÅLSÅSEN INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 28. 32. 34. 37. 77. 78. Fakta om eiendommen Nabolaget Velkommen inn

Detaljer

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN 5 eietomter på Augustaborg Boligtomter - fl med ere med flott flott utsikt til mot festningen - kort vei vei til sentrum til Halden sentrum. Augustaborg tomter, 1782 HALDEN Daglig/faglig leder Bjørn Fosby,

Detaljer

Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet

Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet ADRESSE: Storholmen, Sandvika AREAL: Primær: m 2 PRISANTYDNING: 275 000,- Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet www.innherredsmegleren.no Kristen Fostad 94 17 18 19 Stein Aksnes 99 22 18 19 Trond Unhjem

Detaljer

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Krokbekkveien 27A Part av tomannsbolig i Krokbekken Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Odd Sverre Holte Epost:

Detaljer

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN Trysil Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 Oppdragsansvarlig: Liv Ljosland Karlsen Eiendomsmegler MNEF Tlf:

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen Oppdragsnr: 7114057 Prisant. kr 6 450 000 + omk. KIKUT Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 17, 3580 GEILO Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

Detaljer

SKEI. Eiendomstomter med flott utsikt mot bl.a. Skeikampen. Prisantydning: 700.000,- Vestlia Skei Oppdrag: 50312524

SKEI. Eiendomstomter med flott utsikt mot bl.a. Skeikampen. Prisantydning: 700.000,- Vestlia Skei Oppdrag: 50312524 SKEI Vestlia Skei Oppdrag: 50312524 Prisantydning: 700.000,- Eiendomstomter med flott utsikt mot bl.a. Skeikampen DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson: Kathrine

Detaljer

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m²

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² ANDENES MRKEVEIEN 96 4 roms atriumsbolig ved Merket Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd

Detaljer

Tasta. 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2

Tasta. 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2 Tasta 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo

Detaljer

Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil

Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil Oppdrag 2100188 Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil Adresse: Fagerhøi, Hammeren Leirsted, 2428 Søre Osen Prisantydning: 1.400.000 + ca. 2,75% i omkostninger. 1 2 3 Tidligere leirsted med flott utsikt

Detaljer

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag Oppdragsnummer: 23011132 Sagene Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Adresse: Gustav Jensensgate 10 P-rom/BRA: ca. 78 kvm/78 kvm Prisantydning: kr 2 500 000,- Andel

Detaljer

BåtPlasser lindesnes

BåtPlasser lindesnes BåtPlasser lindesnes Båtplasser Lindesnes - - Oppdrag: 65312023 Prisantydning: 88.000,- Godt beliggende båtplasser på Båly. 2-6 meters bredde. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer