Inngående EHF i Oslo kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inngående EHF i Oslo kommune"

Transkript

1 Inngående EHF i Oslo kommune Siri Madsen, Oslo kommune Sten-Eiven Tinjar, CapGemini

2 Agenda Om Oslo kommune Efaktura historien i Oslo kommune Hva er en EHF faktura og hvordan sendes den Erfaringer/utfordringer knyttet til EHF Metoder, erfaring og effekt knyttet til leverandøraktivering Hvordan lykkes/veien videre 2

3 Om Oslo kommune

4 Om Oslo kommune Ca innbyggere pr Driftsbudsjett 49 milliarder i 2014 o 10 milliarder i investeringer Bystyret består av 59 folkevalgte representanter Ca ansatte som utfører ca årsverk 4

5 Om Oslo kommune Mer enn 50 virksomheter Virksomhetene leverer egne regnskap og har egne org.numre Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) er en serviceetat med ansvar for å utvikle og ivareta kommuneovergripende tjenester, strategier og fellesfunksjoner 5

6 Fakturabehandling og leverandører Ca inngående faktura pr år Felles leverandørregister for kommunen Ca aktive leverandører o Ca benyttet i 2013 o Ukentlig vask av leverandørregisteret mot Enhetsregisteret o Årlig vask av leverandører som ikke har vært benyttet siste 3 år 55 firma i Agresso databasen Ett felles fakturamottak 6

7 Efaktura historien i Oslo kommune

8 Efaktura historien i Oslo kommune Prosjekt startet i 2006 o Første e-faktura mottatt i 2007 Krav i samkjøpsavtalene o Alle nye samkjøpsavtaler o umodent marked E2b alle versjoner o Validering av innhold Løsning for elektronisk internhandel Nytt prosjekt høsten 2011 Fokus på aktivering av leverandører o Leverandørkartlegging o Kontakt pr e-post/telefon o Alle store leverandører (ca 100 stk) Oppsett og test av løsning for EHF 8

9 Efaktura historien i Oslo kommune Faggruppe efaktura etablert i 2012 (2 stillinger) Inngikk avtale om aksesspunkttjenester sommeren 2012 med Capgemini Registrert i ELMA i EHF som faktura standard 9

10 Hva er en EHF faktura og hvordan sendes den

11 Hva er en EHF faktura? Elektronisk handelsformat (EHF) faktura består av faktura, kreditnota og purring som sendes i et elektronisk standardformat til mottaker uten manuell behandling i overføringen og som kan importeres i mottakers økonomisystem og behandles maskinelt EHF er utarbeidet fra en europeisk standard(open PEPPOL) og er med norske tillegg fastsatt som et standardformat for elektronisk faktura i Norge. Format beskrivelse: EHF faktura, kredit nota og purring inneholder alle obligatoriske felt som må sendes for å oppfylle norsk regnskapsplikt. Elektronisk faktura er ikke det samme som en pdf-fil i en e-post, eller link til «fakturahotell»! 11

12 Hvordan sendes en EHF faktura? EHF faktura, kreditnota og purring sendes i XML kode mellom aksesspunkt. Aksesspunkt er meldingsformidlere av EHF faktura, kreditnota og purringer fra en avsender til en mottaker. Alle aksesspunkt har signert en avtale med Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) for å kunne operere som aksesspunkt å formidle EHF dokumenter. Dokumentene blir ikke borte under transporten, og mottaker og avsender trenger kun å forholde seg til ett sted for å levere/hente dokumentene sine. Aksesspunktliste: 12

13 Hvordan sendes en EHF faktura? Oslo kommune Felles adresse register Mottaker EHF faktura Avtalt format Capgemini aksesspunkt ELMA Norge EHF faktura Annet aksesspunkt EHF faktura Avtalt format Avsender Åpen infrastruktur for EHF faktura Avsender 13 Avsende

14 Hvordan sendes en EHF faktura? Oslo kommune EHF IBX Connect DIFI ELMA IBX Aksess punkt Key: Sykehj. etaten Dok: Send faktura Profil: EHF faktura Endpoint: IBX Aksesspunkt Felles Register Aksesspunkt Key: Sykehjemsetaten Message broker EHF Faktura Uniteam Itella 14

15 Hvordan sendes en EHF faktura? Oslo kommune EHF IBX Connect DIFI ELMA IBX Aksess punkt Key: Sykehj. etaten Dok: Send faktura Profil: EHF faktura Endpoint: IBX Aksesspunkt Felles Register Aksesspunkt Key: Sykehjemsetaten Itella Message broker EHF Faktura Uniteam 15

16 Erfaringer/utfordringer knyttet til EHF faktura og kreditnota

17 Erfaringer/utfordringer knyttet til EHF Adressering Validering Vedlegg Versjonshåndtering EHF 17

18 Adressering - eksempel Avsender Feil Skulle vært Sykehjemsetaten Mottaker Riktig Org no. til Sykehjemsetaten 18

19 Adressering - eksempel Ressursnummer på rett plass og 8 siffer Feil sted å plassere Sykehjemsetaten 19

20 Adressering - eksempel Feil ordrenummer, skulle vært 9 siffer Vedlegg 20

21 Validering hos avsender, avvikshåndtering, En EHF faktura eller EHF kreditnota skal valideres hos avsender før den blir sendt videre i transportinfrastrukturen. 1. I ERP-systemet. Validering er inkludert i prosessen som oppretter faktura/kreditnota dokumentet. Hvis valideringen feiler, vil det ikke bli opprettet noe dokument. Grunnlagsdata for oppretting av faktura/kreditnota dokument må justeres og generering av faktura/kreditnota dokumentet kjøres på nytt. 21

22 Validering hos avsender, avvikshåndtering 2. Tjenestetilbyder av aksesspunkt tjenesten utfører validering ved mottak av dokument fra sine kunder. Hvis valideringen feiler, sendes melding tilbake til kunden og dokumentet sendes ikke videre i infrastrukturen. Utsteder av dokumentet har i dette tilfellet 2 alternativer: o A. Dersom dokumentet ikke er utstedt i regnskapsteknisk betydning, dvs. Ikke bokført i eget regnskap, kan det endres og sendes på nytt. o B. Dersom dokumentet er utstedt, kan ikke dokumentet endres. I stedet må det opprettes kreditnota for fakturaen (intern kreditering). Denne kreditnotaen må IKKE sendes til aksesspunktet siden original-fakturaen heller ikke ble sendt. 22

23 EHF - Vedlegg Alle må kunne motta og forholde seg til vedlegg I en faktura brukes vedlegg for å gi tilleggsopplysninger og utdypende dokumentasjon (f.eks. timelister) Skal normalt ikke være en visuell representasjon av faktura innholdet («pdf-faktura») o XML-en er orginal faktura - «pdf-faktura» som vedlegg skal brukes når original faktura er utstedt på papir - F.eks. når utsteder benytter seg av en enkelt fakturaportal - Vedlegget skal da merkes med «Commercial Invoice» eller «Credit Note» 23

24 EHF - Vedlegg Alle må kunne håndtere et utvalg formater o PDF, TXT, GIF, TIFF, JPG, JPG, PNG o Andre formater krever avtale Alle må kunne håndtere vedlegg på opptil 5MB 24

25 Versjonshåndtering - EHF faktura/kreditnota 2.0 EHF Faktura 2.0 annonseres EHF Faktura 2.0 publiseres EHF Faktura publiseres Avsender Må ha støtte for EHF senest f.o.m 1. september 2014 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Mottaker Må ha støtte for EHF senest f.o.m. 1. juni 2014 Må opprettholde støtte for EHF 1.x frem t.o.m. 1. september Bruk av EHF Faktura 2.0 gjøres obligatorisk (for mottaker) Støtte for tidligere versjon fjernes, dvs. obligatorisk bruk for avsender Kilde: DIFI

26 Metoder, erfaring og effekt knyttet til leverandøraktivering

27 Interne aktiviteter Opprettet faggruppe efaktura Rundskriv Krav i avtaler, konkurransegrunnlag m.m Innkjøpsbetingelser Epost/autosvar Internett/Intranett Informasjonsmøter med virksomhetene 27

28 Faggruppe efaktura Faggruppe efaktura består av 2 ressurser i 100% stilling Tilrettelegging av formatene i økonomisystemet i samarbeid med interaktive tjenester (ITAS) Leverandøraktivering, i samarbeid med aksesspunktet Kontroll og oppfølging av feilmeldinger fra aksesspunktet og intern valideringstjeneste (ITAS) Kontroll og oppfølging av feilsendte fakturaer internt i Agresso Følge opp at forskrifter og regelverk vedrørende elektroniske fakturaer blir fulgt Være i dialog med DIFI Testing Brukerstøtte for kommunens virksomheter og for leverandører Rapportering av måltall 28

29 Rundskriv 16/

30 Krav i avtaler og innkjøpsbetingelser Eget punkt i kravspesifikasjon/samkjøpsavtaler o «Leverandøren plikter å tilby elektroniske fakturaer i Elektronisk handelsformat (EHF) fra dato for kontraktsinngåelse. Som leverandør må det inngås en egen avtale med et aksesspunkt. Dersom leverandøren ikke oppfyller kravet til efaktura påløper et gebyr pålydende kr 50,- pr faktura kunden mottar på papir» Innkjøpsbetingelser o Alle elektroniske innkjøpsordre og papirrekvisisjoner o «Faktura/kreditnota skal sendes elektronisk i samsvar med EHF standarden» 30

31 Autosvar i e-post Viktig informasjon/important information: Oslo kommune krever elektroniske fakturaer fra alle sine leverandører/the City of Oslo requires electronic invoices from all suppliers (for more information in English, see further down this page) Fra vil det bli slutt på å kunne sende fakturaer på papir og pr. mail til Oslo kommune. Dette er bestemt av byrådsavdelingen for Finans. Se våre nettsider og link til rundskriv 16/2013 for mer informasjon: For kommunens virksomheter innebærer dette: Alle nye avtaler som inngås etter SKAL inneholde krav om leveranse av fakturaer og kreditnotaer i elektronisk handelsformat (EHF). Med avtale forstås alle former for bestilling av varer og tjenester. Kravet gjelder også når virksomheten utløser opsjon på allerede inngåtte avtaler etter Kravet om leveranse av elektroniske fakturaer og kreditnotaer gjelder også interne leverandører. Kravet er uavhengig av antall fakturaer fra leverandøren. For leverandører av varer og tjenester til Oslo kommune innebærer dette: o Inngå avtale med et aksesspunkt o Sende alle fakturaer og kreditnotaer i Elektronisk handelsformat (EHF) 31

32 Informasjon Egne informasjonsmøter med virksomhetene Egen internettside Egen intranettside 32

33 33

34 Metoder for leverandøraktivering hva har vi gjort Leverandøren mottar e-post med informasjonsbrev fra Capgemini der de oppfordres til å velge seg et aksesspunkt for sending av EHF faktura til Oslo kommune. Brevet er godkjent av Oslo kommune og inneholder en lenke til Oslo kommune spesifikke krav til faktura og hvilke tjenester Capgemini tilbyr. 1. Om leverandøren velger Capgemini kan de å kontakte salgsrepresentant angitt i brevet eller registrere seg direkte på Capgemini sin portal på nettet, IBX Supplier Network https://www.ibxnordic.net/galatea/#!content/no/register 34

35 Erfaringer fra leverandøraktivering Brev og e-post hjelper, men det er ikke nok Det er viktig at økonomi/regnskap støtter aktivt opp om leverandøraktivering, det kommer ikke av seg selv. Avvisning av faktura som ikke er godkjent i henhold til valideringskrav hjelper. o Forsinket betaling ved at leverandørene må sende kreditnota og ny faktura 35

36 Erfaringer fra leverandøraktivering Kravene i en EHF faktura er de samme som for en papir faktura, men kvaliteten blir ikke noe bedre bare fordi alt er blitt elektronisk o Shit out Shit in Viktig å lage god informasjon til leverandørene da det fortsatt er mye usikkerhet der ute o o o Mange leverandører som ikke vet om deres løsning kan levere EHF faktura Capgemini har forklart mange leverandører at de må snakke med sin tjenesteleverandør å finne ut hva denne tilbyr Capgemini gir råd til leverandørene i forhold til løsning, mange små velger fakturaportal 36

37 37 Antall leverandører som er aktivert pr år

38 Antall leverandører som er aktivert pr måned Antall leverandører pr.kategori Volum A 92 <1000 B <>10 C >10 38

39 Prosentandel e-fakturaer Mål og resultater % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mål pr. år 0% 0% 0% 20% 30% 45% 60% Resultater pr. år 0% 1% 6% 22% 29% 37% 44% 39

40 40

41 Vil Oslo kommune nå målet om 100% elektronisk faktura? Nekte å ta i mot PDF faktura o Planlagt før sommeren 2014 o Stenge e-postadresse for mottak av PDF-faktura Øke kvaliteten på fakturainnhold Overgang til EHF 2.0 Nekte å ta i mot papirfaktura..? Redusere antall leverandører.? 41

42 Hvordan lykkes? Sette strenge krav Bestemme hvordan kravene skal håndheves Samarbeid på alle nivåer Sett av tid 42

43

Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat Fakturaprosess

Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat Fakturaprosess Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat akturaprosess Implementeringsveileder EH akturaprosess versjon 2.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN OG MÅLSETNING... 4 1.2 MÅLGRUPPE... 4 1.3 DOKUMENTSTRUKTUR...

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

Marianne Knutsen Almås. Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring

Marianne Knutsen Almås. Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring Marianne Knutsen Almås Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring Agenda Hvorfor elektronisk faktura? Formatene Hvordan levere EHF Elektronisk faktura Statlige virksomheter og departementer skal kreve

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Veileder for leverandør Sist oppdatert: 8.08.13 Versjon: 1.05 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hva er Ehandelsplattformen?... 4 3.

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

Visma Business Elektronisk faktura

Visma Business Elektronisk faktura Visma Business Elektronisk faktura Agenda Hva er E-faktura? Hva slags muligheter finnes i Visma? Autoinvoice Visma XML 5.1 EDI-filer Hva er E-faktura? 2 «typer» E-faktura; E2C og E2B E2C går til privatpersoner

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

Elektronisk fakturabehandling

Elektronisk fakturabehandling Elektronisk fakturabehandling Per Martin Jøraholmen 27.09.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 DFØ fakturamottak Organisering av fakturamottaket (EFB) DFØ fakturamottak Oppstart høsten 2004 2005

Detaljer

AGFA - vurderinger og anbefalinger om elektronisk faktura i staten

AGFA - vurderinger og anbefalinger om elektronisk faktura i staten Rapport fra arbeidsgruppe for elektronisk faktura AGFA - vurderinger og anbefalinger om elektronisk faktura i staten Versjon 1.0 25. mars 2008 Rapport fra arbeidsgruppe for elektronisk faktura AGFA - vurderinger

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

Grunndata og innkjøpsparametere

Grunndata og innkjøpsparametere Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Grunndata og innkjøpsparametere Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Beskrivelse av prosesser i byggevarebransjen, sammenhengen mellom disse og innholdet i EDI-meldinger, for implementering i ERP-systemer Revidert 18. januar

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november)

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Autoinvoice og EDI Visma Global Logistikk (Presentert av Hans Jørgen Ulsund og Lars Ruud) Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG VELKOMMEN... 3 LITT OM DASHBOARD...

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse Årsrapport for 2013 Innholdsfortegnelse Del I: Leders beretning... 2 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 3 2.1 Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget... 3 2.2 Organisasjon... 3 2.3

Detaljer

Elektronisk faktura. Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 29. Oktober 2014. Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon. Olav Astad Kristiansen

Elektronisk faktura. Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 29. Oktober 2014. Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon. Olav Astad Kristiansen Elektronisk faktura Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 29. Oktober 2014 Olav Astad Kristiansen Agenda Hvorfor elektronisk faktura Status for EHF Nyheter/fremtid

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer