Hovedstyrets beretning Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning:"

Transkript

1 Hovedstyrets beretning 2003 Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Rune Stiansen, fung. kasserer Kjell Svanor, leder markedsrådet Tom Svendsen, styremedlem Åshild Tønnesen, styremedlem (disse første er også medlemmer i AU, arbeidsutvalget) Åse Andersen, leder for barneidretten Åsmund Asdal, leder håndballgruppa Per Erik Hansen, leder friidrettsgruppa Arne Sørbo, leder fotballgruppa Komiteer og utvalg: Markedsråd: Kjell Svanor, leder Ole Tom Tjuslia., sekretær Randolph Endresen Rune Stiansen Det har i tillegg vært oppnevnt flere personer i dansegalla komiteen. Valgkomité: Arne Jenssen leder Harald Olsen Åsmund Asdal Bane komité: Leif Henriksen, banemester Ragnar Jakobsen Tore Madsen Husstyre: Kjell Svanor, leder Henrik Henriksen Tore Madsen Revisorer: Roar Helgesen Per Arne Torvik Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 6 møter, og har behandlet til sammen 38 saker. Hovedstyrets arbeid har i de siste årene i hovedsak dreiet seg om økonomiske forhold, i forbindelse med å betjene driften og gjelden. Det har til tider tatt mye av tiden i hovedstyret, men så har vi også klart å betjene våre forpliktelser. På årsmøte i 2001 ble det inngått en automatavtale med Saltrød Senter, som gir oss en andel av overskuddet på automatene. Med bakgrunn i denne avtalen samt stor innsats på dansegallaene i Stueneshallen, med fulle hus og gode resultater var det en glede å kunne informere at vi klarte å bli gjeldfrie i høst. Dette ble markert med utdeling av bløtekake på Saltrød Senter, en populær handling. IL Sørfjell har derfor valgt å satse mer på utvikling i idrettslaget fremover og Hovedstyret vil derfor oppfordre gruppene til å prioritere leder, trener og utøver utvikling enda mer. Hovedstyret vil også være med å jobbe med dette for å gjøre idrettslaget mer målrettet og utviklende for tillitsvalgte og utøvere. Hovedstyret bevilget i høst også derfor en sum på kr ,- til hver gruppe, (håndball - friidrett og fotball) til utviklingsmidler for å støtte opp om utfordringen. IL Sørfjell har jobbet i flere år både i Markedsrådet og Hovedstyret med å få en totalleverandør og en mer lik draktprofilering i idrettslaget vårt. Idrettslaget vårt har nå felles overtrekksdrakt, med sponsing av HS og fra gruppene. Markedsrådet kan se tilbake på flere år med flere særdeles vellykkede arrangement. Det har nå jobbet seg inn en rutine på 3 dansegallaer i året. En på våren, en på høsten og en i romjula. Den siste måtte flyttes til over nyttår, men trakk allikevel fullt hus, med danseglade og svært fornøyde gjester. Vi må i

2 den sammenhengen berømme Lundbergs planteskole som er med og pynter Stuesneshallen sammen med Markedsrådet så den blir en skikkelig festsal. Vi får mye skryt og positive tilbakemeldinger fra våre gjester. Det er bra! Slik vil vi ha det! Nå ser det ut til at vi har nådd grensen i Stueneshallen, siste arrangement hadde vi over 800 betalende gjester, som må sies å være maks på antallet vi klarer å få plass til. Vil også rette en stor takk til alle som er med å gjøre disse dansegallaene mulige. Det fungerer mye bedre nå, så alt går mye lettere når vi har nok folk til å stelle i stand. Våre tradisjonelle store inntektsbringende tiltak nå er bingo og dansegallaer. Bingoen ga oss en inntekt på ca kr ,- i 2003 som blir fordelt etter innsats til gruppene. Det var noe mindre en forventet, pga mindre besøk på bingoen, men allikevel gode penger. Dansegallaene går jo så det suser, og har de siste gangene gitt bortimot kr ,- i overskudd pr. gang. Pengene fordeles mellom hovedstyret og gruppene, fordeles til gruppene etter innsats. Dansegallaene våre har blitt en flott lokal begivenhet i vårt nærmiljø. Vi har tydelig funnet en nisje her som folk setter meget stor pris på, og som samtidig gir oss en fin inntekt til driften i idrettslaget vårt. Det er derfor en sak som er veldig viktig. Gruppene må virkelig sette bingoene og dansegallaene på kalenderen, slik at vi alltid har nok mannskap til å få gjennomført disse på en forsvarlig og tilfredsstillende måte. Vil derfor ved denne anledningen få berømme Kjell Svanor og Henrik Henriksen for å være de i dansegalla komiteen som passer på at alt går etter planen. Dersom inntektene våre fortsetter, nå som de siste årene, da ser fremtiden mye lysere ut. Gjelden er nedbetalt og resten av pengene som kommer inn på automatavtalen går inn på fond i IL Sørfjell for å videreutvikle klubben. De skal ikke gå direkte til driften. Det har vært god sportslig aktivitet i alle gruppene, noe årsmeldingene fra disse vitner om. Idrettslaget har mange flotte idrettsutøvere i laget vårt, noe som vi vil komme tilbake til senere under årsmøtet. Det har på nylig avholdte gruppe årsmøter også lykkes å fylle nesten alle verv i gruppestyrene med kompetente og entusiastiske personer. Ved årsmøte i 2003 ble det opprettet en interimgruppe som skulle jobbe med å utvikle hockey i IL Sørfjell. Der har Øyvind Pedersen gjort en meget bra jobb. De har allerede har mye aktivitet, og har faste treningsøkter nede ved Saltrød Senter og ved utendørs håndballbane ved Moland ungdomskolen. De har også fått etablert et styre til gruppen. Hovedstyret og gruppene har også god kontroll på den daglige driften og det må vel kunne sies at hele Idrettslaget Sørfjell pr. i dag har en god økonomi. Idrettslaget har vært gjennom en vanskelig tid, som nå ser ut til å være over. Det er allikevel viktig at vi fortsatt er nøkterne og forsiktige i driften fremover. Hovedstyret vil nødig havne opp i noe lignende situasjon igjen. Vi har de seneste årene hatt litt problemer med å få oppdatert medlemslistene og få inn vårt tilgodehavende fra våre medlemmer. I 2003 ble det igjen surr med kontingenten. Vi har derfor ikke fått purret på regningen i 2003 og som det kommer frem i regnskapet ligger vi en del etter hva vi burde fått inn. Det har også vært vanskelig å få igjen regnskapene fra Idrettens Hus til gruppene og hovedstyret i god tid så revisorene skulle få den tid de trengte. Det har dessverre vært mye sykefravær ved Idrettens Hus. Hovedstyret håper det fra i år skal bli bedre, fordi vi nå har fått tak i en kasserer, Olav Brottveit som skal ta hånd om hovedstyrets, og også til dels gruppenes regnskapsførsel. Olav Brottveit har også et eget regnskapsfirma som kommer til å sluttføre regnskapene, slik at vi nå kan få et total regnskap for hele idrettslaget. Hovedstyret har blitt noe bedre når det gjelder info utad og oppgradering av vår internettside. Men vi kan bli enda bedre. Håper derfor at de nye gruppestyrene kan finne noen data interesserte i hver gruppe, som kan være med å hjelpe for å holde infoen oppdatert, og gjøre sidene våre mer interessante. Inge Ellingsen har sagt seg villig til å være med å ta hånd om både medlemssystemet og internettsiden vår. Det skal han gjøre i samarbeid med gruppene.

3 Seniorgruppa har som i foregående år, også hatt stor aktivitet i Gruppa samles jevnlig på klubbhuset og er en viktig miljøfaktor i klubben. Vi oppfordrer alle gruppene til å bruke klubbhuset vårt med alle de fasiliteter det har ved flere anledninger. Det ble tidligere jobbet for å få en ballbinge på den andre siden av banen, var oppe på forrige årsmøte. Det som ser ut til å bli ordningen nå, er et samarbeid med Eydehavn skole, som kan gi oss en ballbinge ved Eydehavn skole, uten for mye kostnader for Sørfjell. Vi har i sommer også hatt 2 båtturer med sosialt samvær for ledelsen i Sørfjell, samt en samling med julemat på klubbhuset til jul. IL Sørfjell har også vært medarrangør på 90 års jubileet til Eydehavn. Det har vært en spennende markering som har hatt flere tilstelninger gjennom året. IL Sørfjell har også vært initiativtaker til fremtidsseminar på Eydehavn Kulturhuset, med spennende emner om historikken og fremtiden på området rundt Eydehavn. Seminaret var godt i forhold til skole, nærmiljø, næringsliv og politikere. Angående ekstern representasjon nevnes at Ole Tom Tjuslia var leder av Eydehavn 90 år jubileumskomiteen, sammen med Leif Svendsen. Torill Eimind er nestleder i Arendal idrettsråd og Rune Stiansen sitter i valgkomiteen i Arendal idrettsråd og Aust-Agder Idrettsting. Lars Inge Holte er valgt inn som nestleder i FK Arendal. Utsendinger til årsmøtet i Arendal idrettsråd 2003 var Rune Stiansen, Kjell Svanor, Runo Nygård og Per Erik Hansen. Utsendinger til AAIK s ting i 2003 var: Rune Stiansen, Kjell Svanor. Hovedstyret vil med dette takke alle tillitsvalgte og utøvere for en meget god innsats i På vegne av hovedstyret Rune Stiansen Leder hovedstyret, IL Sørfjell Eydehavn

4 Regnskap og balanse for 2003 Inntekter Budsjett 2004 Regnskap 2003 Budsjett 2003 Regnskap Salgsinntekter Sponsor , , , Gaver og bidrag Kommunale tilskudd , , , , Tilleggsmidler NIF , , , , Utleie lokaler 5 000, , , , Medlemskontingenter , , , , Egne arr/ tilstelninger , , , , Lotteri , Rabattkort Bingo , , , , Fyrverkeri Automatinntekter , , , , Diverse inntekter 8 000,00 883,90 Sum inntekter , , , ,90 Kostnader Budsjett 2004 Regnskap 2003 Budsjett 2003 Regnskap Varekjøp 5 000,00 441, , , Treningsdresser/utstyr , , , Kostn. til innt.b.tiltak , , , Fyrverkeri - - Sum innkjøp , , , , Personalkostnader , , , , Km-godtgjørelse Sum personal , , , , Drift klubbhus , , , , Drift baner , , , , Kommunale avgifter , , , , Strøm , , , , Renhold 5 000, , , Forsikring , , , ,00

5 Sum anlegg , , , ,20 Budsjett 2004 Regnskap 2003 Budsjett 2003 Regnskap Regnskapshonorar , , , , Medlemskartotek , , , , Kontorrekvisita 2 000,00 254,00 500, Kopi/ trykk 2 000, , , , Møter, kurs ol , , , , Sosiale tiltak , , Andre kontorkostnader 5 000, , , , Telefon 5 000, , , , Porto , Km-godtgjørelse 2 000, , Reklame/ annonse 6 000, , , , Gaver/ premier , , , ,50 Sum administrasjon , , , , Tilskudd kunstisbane , Tilskudd fotball , , , , Tilskudd håndball , , , , Tilskudd friidrett , , , , Tilskudd barneidrett 5 000, , , ,80 Sum tilskudd , , , , avdrag lån 7710 Egne arr/ tilstelninger , , , , Samlinger Diverse kostnader 8 750,00 530,00 Sum arr/ diverse , , , ,21 Sum driftsutgifter , , , ,17 Driftsresultat , , , , Renteinntekter 5 000, , , , Rentekostnader lån , , , Rentekost. lån håndball , , Gebyrer bank 1 000, , ,00 840,00 Sum finansposter 4 000, , , ,00 Ekstraordinære poster 8500 Ekstraord. kostnader 2 000, , ,00

6 RESULTAT , , , ,73 Balanse Eiendeler Balanse pr Balanse pr Kundefordringer , , Lån til håndballgruppa , , Andre korts. fordringer Forskuddsbet. kostnader , , Kasse , , Bank drift 9 524, , Bank bingo 108, , Bank medlemskontingenter 2 948, , Bank automat , , Postgiro 343,76 343,76 Sum Eiendeler , ,62 Gjeld/Egenkapital 2000 Egenkapital , ,83 Periodens resultat , ,73 Sum Egenkapital , ,56 Gjeld 2230 Gjeldsbrevlån Gjeldsbrevlån, håndball Gjeldsbrevlån, refinansiert , Diverse Leverandører 4 327, , Skattetrekk 2 018,00 722, Avsatte feriepenger 4 980, ,40 Sum gjeld , ,07 Sum Gjeld/Egenkapital , ,63

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt nr. 1-2012 Døves Telenytt Nr. 1 februar/mars 2012 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer