Årsrapport. Kilden Teater- og Konserthus. kilden.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Kilden Teater- og Konserthus. kilden.com"

Transkript

1 2012 Årsrapport Kilden Teater- og Konserthus kilden.com

2 Kilden vil ha stor innvirkning på den kulturelle identiteten til byen Kristiansand og hele Sørlandet. Den unike, lett gjenkjennelige arkitekturen er som et visuelt bilde på kreativiteten som bygget huset. Vi ser umiddelbart at vi her har å gjøre med et pulserende og vesentlig møtested for opplevelser, kunst og kultur. Kilden produserer opplevelser. Arkitekturens kjerne ligger i hvordan de ulike salene er organisert. Salene er plassert i en rad slik at servicearealer og produksjonsutstyr kan betjenes av alle saler effektivt og uten forstyrrelser. Støttefunksjonene ligger på den ene siden av salene, mens foajeen er på den andre. Salenes varierende form er dekket av en bølgende trevegg, kledd i lokal eik og satt sammen av kileformede bord i en spiralformasjon. Denne monumentale og abstrakte veggen står som et skille mellom virkelighet og fantasi, hverdagsliv og kunst. I det publikum passerer igjennom veggen, beveger de seg fra et naturlig landskap og inn i kunstens sfære. Veggen er ikke bare en skjult teatral effekt, men også et konkret og taktilt objekt som intensiverer foajeens akustikk. Veggen gir også assosiasjoner til den omfattende eksporten av eik fra Kristiansand som fant sted på 1600-tallet. De øvrige, intenst sorte fasadene fremhever foajeens spektakulære bølgevegg. Bygningen er slik sett som en eksklusiv kasse for instrumentene den bærer i seg. Innhold Kilden er kommet for å bli 4 Kilden - et unikt driftskonsept 8 Kildens første driftsår i tall og andre fakta 12 Kristiansand Symfoniorkester 16 Agder Teater 20 Opera Sør 24 Kilden Kulturdrift 26 Kilden Dialog 27 Kilden som arena for konferanser og samlinger 28 Kilden Digital 29 Kilden blir til 30 ÅrsRegnskap Økonomisk oversikt - Driftsregnskap 34 Økonomisk oversikt - Investeringsregnskap 34 Balanse 35 Noter 36 Eiere og samarbeidspartnere 41 Revisors beretning 42 Vet du at... Pr hadde Kilden 228 fast ansatte medarbeidere fra 26 nasjoner fordelt på 60 forskjellige yrkesgrupper 2 Fotografer: Anders Martinsen (s 1), Hufton & Crow (s 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 29, 30, 31) Kjartan Bjelland (s 10, 15, 17, 21, 25, 26, 28), Anders Frode Marum (s 44) Grafisk produksjon: Kilden Teater- og Konserthus Anders Frode Marum

3 Kilden er kommet for å bli! Kilden er kommet for å bli! Kilden hadde i 2012 et samlet driftsbudsjett på over 200 mill kr. og gikk med 1,1 mill kr. i overskudd. I 2002 fattet byens og landsdelens brave politikere en djerv beslutning: Kristiansand og Sørlandet skulle bygge Norges nest største teater- og konserthus på Silokaia i Kristiansand. Operaen i Oslo var under oppføring, og den regionale opinion for et kulturelt senter på Sørlandet vokste proporsjonalt med det nasjonale byggeprosjektets fremvekst i Bjørvika i hovedstaden. Det manglet selvsagt ikke på kritiske røster og dystre spådommer. På norsk manér og i god norsk tradisjon ble også Kilden-prosjektet dømt til å mislykkes, stemplet som gigantomani og uansvarlig pengesløseri. Enkelte hevdet at selve bygget var så dårlig fundert at det ville kollapse og snart skli ut i havnebassenget Andre tok til orde for at den fremtidige driftsmodellen var den sikre vei til økonomisk konkurs og kollaps. Ti år etter det historiske vedtaket står bygget oppført. Levert i tide og godt innenfor budsjett etter en forbilledlig byggeledelses planlegging, gjennomføring og avvikling av et komplisert og krevende prosjekt. Parallelt med ferdigstillelsen ble det arbeidet aktivt og målbevisst med byggets fremtidige innhold, driftsstruktur og økonomimodell. Konsekvensen av byggets karakter og utforming, som igjen var et resultat av beslutningen om samlokaliseringen av byens og regionens profesjonelle teater- og orkesterinstitusjoner, ble en helt ny og revolusjonerende driftsmodell: Kristiansand Symfoniorkester, Agder Teater, Opera Sør og kulturdriften for Kristiansand kommune er nå fusjonert og organisert inn i ett selskap. Tanken bak dette driftskonseptet er ikke bare tuftet på et ønske om en maksimal økonomisk ressursutnyttelse. Det avgjørende har vært troen på at en koordinert kunstnerisk planlegging skaper stor kunstnerisk variasjon og utvikling. Ikke minst ved kunstnerisk samspill i form av samhandling og samproduksjon, til glede for både publikum og kunstnerne selv. Fusjonen samlet alle de produserende enheter i ett felles mål: Å skape et samlet repertoar som favnet hele vår region. Vi kan nå, etter ett års drift, se målbare resultater av denne tenkning. Det formidable publikumsbesøket på over besøkende bekrefter at Kilden har lykkes med en felles ambisjon om å gi et rikt og variert tilbud til et bredt og sammensatt publikum. Når vi nå ser tilbake på Kildens første driftsår er det ikke vanskelig å konstatere at modellen har gitt et formidabelt løft til de enkelte institusjoner. Og ser man på både den samlede aktivitet og det individuelle produksjonsvolum, kan man med enkelhet slå fast at uten fusjonen ville disse institusjoner neppe hatt den aktivitet og vekst de har opplevd på utrolig kort tid. Angsten og motstanden mot fusjonen var til dels betydelig, og ikke uten grunn. Driftskonseptet for Kilden strider i mot all tradisjonell tenkning om at den enkelte kunstneriske uttrykksform trives og utvikles best ved å ivareta og dyrke sin egenart. Her har samlokalisering og samkjøringen av Kildens ulike aktiviteter gitt oss nye og uante muligheter. En innovativ tenkning og forvaltning av våre samlede ressurser har skapt nye arenaer for utforskning og utprøving. Man må heller ikke glemme at selve byggets beskaffenhet har gitt inspirasjon, ro og konsentrasjon til de forskjellige kunstneriske særegenarter og utviklingspotensial. Utformingen av Kildens fire spesialutrustede saler har vist seg meget vellykket. Konsertsalen er unik både når det gjelder akustikk og estetikk. Teater- og Operasalen har vist seg operativ for ulike sceniske sjangre og tradisjoner. Multisalen har innfridd alle forventninger til fleksibilitet og funksjonalitet og Intimsalen har vist seg å være det eksklusive og utsøkte visningssted det er designet som. Også de øvrige publikumsarealene har overgått våre forventninger. Foajéen har blitt den spennende møteplass vi drømte om, og har til fulle maktet den logistikk som kreves når alle Kildens saler tas i bruk samtidig. I perioder har Kilden hatt flere tusen besøkende, enkelte dager opptil publikummere, og fasilitetene og logistikken som må til for å betjene en slik tilstrømning har vist seg å være meget funksjonell, praktisk og effektiv. Kilden er landets nest største scenehus, etter Operaen i Oslo. Allerede i de siste måneder i 2011 fikk institusjonene anledning til å flytte inn i Kilden, til tross for at bygget ikke var hundre prosent ferdigstilt. Dette var avgjørende for den krevende og uhyre kompliserte prosessen alle avdelinger skulle gjennom for å mestre sin nye arbeidsplass, men det gjorde det også mulig å åpne husets dører for publikum - før den offisielle åpning 6. januar Kilden inviterte publikum til organiserte omvisninger, før vi selv hadde ferdigprodusert våre åpningsforestillinger og første konserter. Det var viktig å synliggjøre at huset tilhører felleskapet og bygge opp både eierskapsfølelse, begeistring og forventning. Behovet for nettopp dette viste seg å være større enn vi kunne forutsi. Etter siste omvisning i desember 2011 hadde publikummere vært med på omvisninger i Kildens fire saler og øvrige publikumsarealer. Det var en utfordrende planlegging og en omfattende programmering som gikk forut for innflytningen i våre nye lokaler. For det første var driftstilskuddene på ingen måte sikret. Ingen hadde garanti for at den finansielle opptrappingsplanen ville bli fulgt. For det andre hadde ingen tilstrekkelige forutsetninger eller erfaringsgrunnlag til å forutsi hvilke begrensninger bygget og organisasjonens ulike avdelinger ville møte når Kilden ble tatt i bruk. Det er viktig å minne om at all aktivitet innen teater, musikk og opera hadde tidligere utfoldet seg i et nedslitt og gammeldags bygg i Kongensgate. Ingen hadde egentlig tilstrekkelig mestringserfaring til å ta i bruk et topp moderne og gigantisk anlegg, bygget for fremtiden med komplisert teknikk og voluminøse arenaer. Forutsigbarhet er et viktig og avgjørende insitament i all ansvarlig, institusjonell kunstnerisk virksomhet. Det er ingen overdrivelse å påstå at den prosess vi har vært gjennom har hatt et klart preg av risiko, men også ukuelig optimisme! Og det har vist seg at våre tilskudds partnere; stat, fylker og kommuner har lojalt fulgt opptrappingsplanen. Kanskje nettopp fordi alle ansatte i Kilden har trukket lasset sammen og i én retning: Å være vårt felles oppdrag bevisst og levere et omfattende repertoar, med et mangfold av kunstneriske opplevelser med høy kvalitet. Teater- og konserthuset Kilden er blitt en attraktiv kunstnerisk arbeidsplass å komme til, enten som fast ansatt eller deltidsansatt. På kort tid er Kilden blitt en stor bedrift med 228 ansatte. Vi har 62 forskjellige yrker representert, og de ansatte har bakgrunn fra 26 land. Våre driftsinntekter beløper seg til 195 millioner kroner, hvorav 148 millioner er offentlige tilskudd, resten, 47 millioner, er vi ansvarlige for å skaffe til veie selv. Dette er en usedvanlig høy prosentuell egenandel i norsk teater- og orkestersammenheng. I løpet av første driftsår har vi gjennomført over 4 5

4 Kilden er kommet for å bli! 700 forskjellige arrangementer i Kilden. Dette forteller om en utrolig høy aktivitet, og det vitner om at også den kommunale kulturdrift vi er forpliktet til å drive har gitt rike resultater. Kilden har i stor grad ivaretatt den lokale amatørkulturen og de relevante regionale brukergrupper, og kulturdriften har sørget for at huset til enhver tid blir fylt med en rekke gjestende, populære og særegne arrangementer. Aktivitetene har medført at Kilden hele tiden fremstår som en åpen og tilbudsrik kulturinstitusjon med et stort og variert program også i de perioder de profesjonelle institusjoner ikke har mulighet til å vise forestillinger eller spille konserter. Erfaringene fra første driftsår har vist at vi har gode muligheter til å fortsette og videreutvikle vår utleievirksomhet til kulturelle og næringsmessige formål. Interessen for å benytte Kilden til slike arrangementer har vært overveldende, og vi er svært glade for at Kilden er blitt til et allaktivitetshus som opererer i skjæringspunktet mellom det utsøkt ypperste og det allment favnende. Vi har bevisst valgt å fremstå som en institusjon som ivaretar hele spekteret. Vi prioriterer både kvalitet og kvantitet. I Kilden er det ingen motsetning mellom børs og katedral, vi ønsker fortsatt å forene eksklusivitet og mangfold. Etter ett års drift er vi blitt styrket i troen på at denne strategi skaper et reelt og inkluderende fellesgode. Kilden Digital, Kilden Dialog, Kilden Sacra Art Festival, Seniorkilden, Sommerkilden og Lørdagskilden er noen eksempler på hva samorganiseringen og samlokaliseringen har resultert i av nye aktiviteter. Åpningsforestillingen i Kilden den 6. januar i 2012 og Stemmerettsjubileets Festforestilling den 8. mars i 2013, er eksempler på at Kilden er i stand til å skape nasjonale fjernsynsoverførte forestillinger med høy kunstnerisk kvalitet som når frem til millioner av publikummere. Parallelt med innflytning i Kilden har utescenen i Fjæreheia fått sin endelige utforming med nybygget orkestergrav og fullførte fasiliteter. Scenen i Steinbruddet er en del av Kildens stolte arvesølv. Og skal være en naturlig del av Kildens fremtidige sommeraktivitet. Ambisjonene for Kildens første driftsår har vært store, det er vel neppe noen tvil om det! Det kan heller ikke herske tvil om at nybegynneråret har gitt solide resultater og forankret Kilden i en lokal, regional og nasjonal bevissthet. Kilden har store utfordringer og store forventninger. Det er vårt håp at vi fortsatt kan vokse i samklang og harmoni med våre medspillere og vårt publikum. Og vi vil fortsatt operere i forvissning om at vi har påtatt oss et oppdrag hvor oppdragsgiveren er fellesskapet. Kildenbygget har ennå ikke krakelert og ramlet ned på havbunnen, og driftsøkonomien har heller ikke kollapset alvorlig bekymrede spådommer til tross! Så gjenstår det å se hvem som i det lange løp har rett Men foreløpig vil vi faktisk påstå, og hevde med en viss rett: Kilden er kommet for å bli! Sørlandet og Kristiansand har en forholdsvis beskjeden tradisjon når det gjelder kultursponsing. Vi er derfor dypt takknemlige for at flere firmaer har vært med på å løfte Kilden ved å ta et felles samfunnsansvar. Våre samarbeidspartnere Gumpen Gruppen, Elkem, Agder Energi, Sparebanken Pluss, Nordea og Aker Solutions, har vist vei sammen med våre hovedsamarbeidspartnere Fædrelandsvennen og Xstrata. De to sistnevnte er ved hhv. en sjenerøs barteravtale og en innovativ billettavtale med på å ivareta vårt overordnede mål: Å tilrettelegge forholdene for et allsidig program med størst mulig grad av tilgjengelighet for alle våre mål- og brukergrupper. Flere mindre bedrifter har gått inn i vårt samarbeidsprogram. Dette er en form for solidaritet vi setter stor pris på, og det er et uttrykk for et engasjement som vitner om både initiativ og gehør verdier Kilden ønsker å formidle og assosieres med. Adm. dir. Bentein Baardson Bølgeveggen på m2 består av over unike eikebord produsert ved Risør Båtbyggeri 6

5 Kilden et unikt driftskonsept Kilden et unikt driftskonsept Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet (Kilden TKS) er unikt. Vi er Norges første offentlig finansierte kulturinstitusjon der teater, symfoniorkester, opera og kulturdrift er organisert i ett selskap med felles eierkonstellasjon, styre og ledelse. Gjennom koordinert produksjonsplanlegging og bruk av felles tekniske og administrative ressurser, søker vi å utnytte det potensialet som ligger i grenselandet mellom uttrykkene på en måte som gir kunstnerisk variasjon, mangfold og vekst. Vår kongstanke er at ulike kunstuttrykk beriker hverandre gjennom samarbeid og felles utprøving. Kilden TKS er resultatet av en organisatorisk fusjon mellom de tidligere selvstendige selskapene Agder Teater (AT), Kristiansand Symfoniorkester (KSO) og Opera Sør (OS). I tillegg er Kristiansand kommunes kulturhusvirksomhet innlemmet i selskapet under betegnelsen Kilden Kulturdrift. Den formelle fusjonen av enhetene ble forberedt og gjennomført i var likevel året da fire produserende enheter i praksis skulle samordne sin virksomhet gjennom felles arbeidsrutiner og tekniske systemer, økt bemanning og opplæringsaktivitet, nytt økonomisk regime (som interkommunalt selskap) og utvikling av systemer for effektiv bruk av felles bygg og ressurser. Å få dette til har vært et omfattende og krevende internt arbeid som har foregått parallelt med at publikum har strømmet til våre forestillinger og konserter i Kildens fantastiske nybygg. Enhetene AT, KSO, OS og KKD er etter fusjonen organisert som selvstendige avdelinger i Kilden med egne budsjetter, planleggingsrutiner og skapende ressurser. Kildens driftskonsept gir stort handlingsrom for at disse aktørene fortsatt skal få dyrke sin egenart og heve egen sjangerspesifikke kvalitet og spisskompetanse. Samtidig bidrar avdelingene med ressurser til kunstneriske fellesprosjekter som utvider arenaen for hva hver enkelt aktør ville vært i stand til å produsere alene. Helhetlig ressursforvaltning og samkjøring av bruken av våre saler og fellesarealer betyr effektiv drift og at vår virksomhet gir et publikumstilbud som er grensesprengende, variert og mangfoldig. Det at Kilden selv produserer majoriteten av de forestillinger og konserter som vises for publikum, og det faktum at vi mottar årlig statlig driftsstøtte til vår virksomhet, gjør at vi ikke kan sammenlignes med kommunalt drevne kulturhus som for eksempel Buen i Mandal, Arendal kulturhus eller Stavanger Konserthus. I den grad det kan trekkes en parallell mellom Kilden og annen virksomhet må det være til summen av for eksempel Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester, Bergen Nasjonale Opera og Stavanger kulturhus. Det er derfor vi i alle sammenhenger insisterer på å bli omtalt som et teater- og konserthus. Kilden TKS har fire offentlige eiere: Kristiansand kommune (60%), Vest-Agder fylkeskommune (25%), Aust-Agder fylkeskommune (12%) og Grimstad kommune (3%). Eierkonstellasjonen er et synlig bevis på at Kilden har hele Sørlandet som sitt naturlige nedslagsfelt. Vårt regionale virkeområde ivaretas gjennom turnévirksomhet og samarbeid med ulike regionale institusjoner og organisasjoner. I tillegg har Kilden en ambisjon om også å være en nasjonal og internasjonal kulturaktør. Kilden er stolt eier av det flotte teaterog konserthuset med verksteder på Odderøya. Dette gir stor fleksibilitet med hensyn til best mulig utnyttelse av fasilitetene. Samtidig stilles store krav til oss som gode og langsiktige forvaltere av et teknisk komplisert bygg. Vi er også eier og forvalter av sceneanlegget i Fjæreheia i Grimstad kommune. Med god finansiell støtte fra Aust-Agder fylkeskommune og Grimstad kommune ble anlegget der rustet opp høsten 2012 med ny orkestergrav og generell heving av teknisk standard. Agder Teater Av Kildens samlede driftsinntekter på 195 millioner kroner i 2012, stod ovennevnte Prod.sjef Sceneteknikføring Personal offentlige Markeds- tilskudd Økonomi for Prosjektledere Lys 148 millioner kroner, tilsvarende 76%. De resterende Salg Servering 47 millionene, eller 24%, Plankontor har Kilden Lyd selv skaffet Komm. til Konferanse veie Inspisienter Bilde Presse Vertskap gjennom inntekter fra billettsalg Verksteder (26 mill.), Billett lokalutleie Byggdrift Sponsor Kilden Dialog (2,3 mill.), serveringsvirksomhet (9,6 mill.), sponsoravtaler (3,6 mill.) og annet (5,7 mill.). Vår andel av egeninntekter er svært høy i forhold til andre offentlige støttede Adm. kulturinstitusjoner dir. vi kan sammenligne oss med. Kristiansand Symfoniorkester Fra sommeren 2013 kan vi derfor ønske publikum velkommen til nye sceniske og musikalske produksjoner i et helt særegent teateramfi foran granittveggen i Fjæreheia. Staten, ved Kulturdepartementet, er største økonomiske bidragsyter til Kildens virksomhet. Departementets bevilgninger over statsbudsjettet hvert år, utgjør en forutsigbar 70% andel av våre offentlige tilskudd til Agder Teaters, Kristiansand Symfoniorkesters og Opera Sørs virksomhet. De resterende 30% kommer fra lokale og regionale enheter; Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agders fylkeskommune, Grimstad kommune og Arendal kommune. Personell og ressurser i Kildens tre fellesavdelinger for produksjon og teknikk, stab og økonomi og salg og markedsføring stilles til rådighet for teater, symfoniorkester, opera og kulturdrift i et samordnet system. Dette bidrar til god utnyttelse av tekniske, administrative og merkantile tjenester, slik at mest mulig av Kildens ressurser kan rettes mot kunstproduksjon og publikumstjenester. Kildens organisasjons- og ledelsesmodell er basert på en standard inndeling av virksomheten i avdelinger, der administrerende direktør og lederne for avdelingene i fellesskap planlegger og koordinerer Kildens samlede virksomhet. Kilden Kulturdrift Kilden har etablert en intern økonomimodell som fremmer både samarbeid og økonomisk handlefrihet for aktørene. AT, KSO, OS og KKD beholder billettinntektene fra egne konserter og forestillinger, og må på den annen Stab / Øk. side også selv bære alle spesifikke utgifter til slike produksjoner. Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune AT KSO Dette OSbidrar til KKD at hver enkelt Prod. aktør driver en sunn og står alene ansvarlige for finansieringen av Kildens kulturdriftvirksomhet. Kulturhusdrift er over hele landet et innenfor tildelte rammer. Alle inntekter fra samarbeids- økonomisk realistisk planlegging av egen virksomhet kommunalt/fylkeskommunalt ansvar som Staten ikke avtaler, serveringsvirksomhet, konferansevirksomhet, bevilger midler til. Denne delen av vår virksomhet er en billettavgifter og samarbeidsproduksjoner er fellesinntekter i Kilden. Disse blir i sin tur fordelt på aktørene viktig del av det samlede driftskonseptet, og det publikums-tilbudet som Kilden til enhver tid presenterer. til bruk på teater-, musikk-, opera- eller kulturdriftformål. Prod. Prod. Kilden Kulturdrift er både amatørenes og profesjonelle Det vil si at én aktørs bidrag til å skaffe fellesinntekter kulturaktørers inngangsport til å få vist sine forestillinger og kommer hele organisasjonen til gode, og aktørene har konserter for et publikum innenfor Kildens profesjonelle dermed en gjensidig interesse av at andre aktører lykkes. rammer. Kilden Dialog Opera Sør Kilden Dialog prosjekter Adm. dir. Produksjon Produksjonssjef Prosjektledere Plankontor Inspisienter Sceneteknikk Lys Lyd Bilde Verksteder Stabs- og økonomi Markedsføring, Salg, Kommunikasjon, Presse, Billett, Sponsor Økonomi, Personal, Servering, Konferanse, Vertskap Byggdrift Kilden Dialog 8 9

6 Kilden et unikt driftskonsept Vi har i forlengelsen av dette også utviklet en organisajonsmodell der tjenester knyttet til drift og vedlikehold av eget bygg, renhold, publikumshåndtering, verkstedproduksjon, lønns- og økonomiarbeid, regnskap og serveringsvirksomhet utføres av egne ansatte. Vi opplever at dette bidrar til enklere koordinering av tjenestene og større fleksibilitet og endringsevne enn om tjenestene skulle vært basert på innleie. Dette forhindrer likevel ikke at Kilden er storforbruker av varer og tjenester fra lokalmiljø og region, og derfor nesten til enhver tid har offentlige anbudsrunder gående for ulike varer og tjenester. kunst- og kulturformidling, utdanningsinstitusjoner, næringsliv, deler av organisasjonslivet, offentlige myndigheter på forskjellige plan, helseinstitusjoner og enkeltpersoner. Kilden Dialog og Kilden Digital er betegnelse på to aktivitetsarenaer som vi har etablert for nettopp slikt arbeid. Se sidene 27 og 29 for mer informasjon. Som resultat av en gradvis opptrapping av Kildens organisasjon gjennom årene 2010, 2011 og 2012 hadde Kilden ved utgangen av fjoråret 228 fast ansatte medarbeidere fra 26 nasjoner fordelt på 185 årsverk og 62 forskjellige yrker. Kilden TKS er følgelig ikke bare en stor kulturprodusent og formidler på Sørlandet, men også en stor, internasjonal arbeidsplass som holder en lang rekke, ofte marginale, yrker og håndverk i daglig hevd. I tillegg til fast ansatte medarbeidere, sysselsetter Kilden i løpet av et år også et stort antall personer på korttidsengasjementer i forbindelse med våre produksjoner. Skuespillere og andre scenekunstnere, musikere, sangere, dirigenter, håndverkere, teknikere og ulike produksjonsmedarbeidere engasjeres for kortere eller lengre tidsrom for å ivareta viktige kompetanseområder eller kapasitetsutfordringer som Kilden alene ikke er bemannet for å takle. Dette gjør at vår egen organisasjon løpende tilføres nyttig kompetanse og erfaring fra eksterne krefter, samtidig som frilansere og andre utenfra gis anledning til å arbeide midlertidig innenfor det store og profesjonelle produksjonsapparatet Kilden er. I løpet av 2012 har vi kunnet lese av flere avisoppslag at omsetningen blant taxier, restauranter, hoteller, frisører, velværebedrifter og klesbutikker, har økt i Kristiansand som følge av Kildens etablering og løpende publikumstilbud. Vi gleder oss helhjertet over at vår virksomhet har hatt en positiv innvirkning på lokalt næringsliv i året som er gått. Det er en bekreftelse på det som flere nasjonale undersøkelser tidligere har konstatert; at penger til offentlige kulturtiltak genererer økt omsetning også i privat vare- og tjenestesektor. Vet du at... I 2012 ble det vist 318 forskjellige produksjoner, og gjennomført 736 publikumsarrangementer. Kilden kan ta imot publikummere samtidig. I alt besøk i Xstrata-billetten på egenproduksjoner i Konsertsalen og Teater- og Operasalen koster kun kr 80,- Xstratabillett 80 plasser til 80 kroner hver dag! Xstratabillettene fordeles på samtlige av Kildens egne produksjoner i Konsertsalen og Teater- og Operasalen. Billetten kan kjøpes tidligst en måned før forestilling. Maksimum 2 billetter pr. kjøper. Billettkjøp i Kildens billettluke. Kilden er opptatt av at vår virksomhet skal være et supplement til det tilbudet andre kunst- og kulturaktører tilbyr lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi ønsker i minst mulig grad å konkurrere med andre aktører, men heller bidra til at det samlede opplevelsestilbudet til ulike segmenter av publikum økes. Vi vil derfor fortsette med å inngå samarbeidsavtaler og delta i fellesprosjekter med andre aktører og leverandører av kulturopplevelser. Vi vil også fortsatt bidra til å bygge bro mellom vår Kultur og nikkel Xstrata har forpliktet seg til å gå i nye retninger og våge å være annerledes akkurat som Kilden, regionens nye, fantastiske kulturarena. Derfor er det naturlig for oss å støtte Kilden som hovedsamarbeidspartner. Vi tar hensyn Alt vi gjør er farget av omtanke. Sikkerhet og velferd er viktigere enn noe finansielt eller produksjonsteknisk mål. Vi respekterer miljøet og arbeider tett med våre samarbeidspartnere for å skape varige fordeler for de lokalsamfunn og de land hvor vi lever og arbeider. Kildens storstue - Konsertsalen - har seter fordelt på parkett (543), galleri / korgalleri 200 /83) og balkong (354). Konsertsalen er en av Europas beste i sitt slag, og bygget kompromisstløst for akustisk musikk. 10

7 Kildens første driftsår i tall og andre fakta Kildens første driftsår Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet (Kilden TKS) åpnet med brask og bram, med TV-sendt åpningsforestilling, 6. januar Siden den dagen har publikum kunnet glede seg over stadig nye produksjoner innen musikk, teater, opera, dans og sjangeroverskridende kunstuttrykk. Kristiansand Symfoniorkester, Agder Teater, Opera Sør og Kulturdriften har gjennom åpningsåret alle presentert langt flere produksjoner, konserter og forestillinger enn tidligere år. I tillegg har alt fra lokale amatører til verdenskjente superstjerner som Melody Gardot, og norske populærartister som Maria Mena, Kurt Nilsen og Kari Bremnes leid seg inn i Kildens saler for å vise sine produksjoner for publikum. Dette er eksempler på artister som i tidligere tider reiste forbi Kristiansand på sine turnéer, grunnet mangelfulle lokaliteter, Hele grunntanken med Kildens organisering og driftsform er at samlokalisering av teater, symfoniorkester, opera og kulturdrift skal gi positive smitteeffekter de ulike kunstuttrykkene i mellom. Samtidig skal hvert enkelt kunstuttrykk kunne opprettholde og utvikle sin egenart. Vi ser av tallene fra 2012 at hver av de fire produserende enhetene Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester, Opera Sør og Kulturdriften alle har hatt en vesentlig økning både i antall produksjoner, antall forestillinger/konserter og antall besøkende sammenlignet med tidligere år. De store samarbeidsproduksjonene West Side Story og Tryllefløyten har bevist at Kildens i tall og andre fakta WEST Agder TeATer, KrisTiAnsAnd SIDE symfoniorkester og STORY opera sør presenterer Basert på en idé av Jerome robbins manus: arthur Laurents musikk: Leonard Bernstein sangtekster: stephen sondheim original koreografi: Jerome robbins norsk oversettelse: Johan osuldsen originally produced on Broadway By robert e. griffith and harold s. prince By arrangement with roger L. stevens KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS KJØP BillETTER På TElEfON og KILDEN.com presented By arrangement with Josef weinberger Ltd on BehaLf of music theatre international of new york Mer enn mennesker så oppsetningen West Side Story i hus og organisasjon også klarer store og kompliserte produksjoner i samspill på tvers av avdelingene. Ser vi 2012 under ett har Kilden i løpet av året presentert hele 736 offisielle arrangementer for publikum. Disse omfatter alt fra planlagte konserter, teaterforestillinger og konferanser i våre saler til guidede omvisninger og studentkonserter i publikumsfoajéen. I tillegg til det offisielle tallet kommer en rekke uregistrerte aktiviteter, som omvisninger i bygget for gjester og samarbeidspartnere, foredrag i tilknytning til konserter, utstillinger, møtevirksomhet i foajéen osv. Dette betyr at Kilden i gjennomsnitt har presentert i overkant av to offisielle publikumsarrangementer hver dag i året som er gått. I planleggingsfasen av Kilden lovet vi våre eiere og bevilgende myndigheter økt aktivitet som følge av nytt bygg og ny organisasjonsform, men at vi allerede første driftsår skulle komme opp i så høyt aktivitetsnivå har overgått også våre egne forventninger. Opera Sør, Agder Teater og Kristiansand Symfoniorkester TRYLLEFLØYTEN inviterer til en magisk operaopplevelse for hele familien Musikk: Wolfgang Amadeus Mozart PREmiERE 14. SEPTEmBER 2012 Kristiansand Symfoniorkester Dirigent: Rolf Gupta Regi: Bjørn Sæter Scenografi: Per Olav A. Austdahl Ser vi nærmere på de 736 arrangementene ser vi at Kilden selv har vært utvikler og produsent på 447 av disse. For de resterende 289 arrangementene har Kilden hatt ansvar for tilrettelegging av lokaler, billettsalg, publikumshåndtering og teknisk gjennomføring av arrangementene, mens eksterne aktører har stått for selve innholdsleveransen. Vi kan også se at hele huset har vært i aktiv bruk gjennom året. 135 offentlige arrangementer har funnet sted i Konsertsalen, 148 i Teater- og Operasalen, 147 i Multisalen, 140 i Intimsalen og arrangementer har funnet sted i enten publikumsfoajéen, konsertbaren, teaterbaren eller andre steder på huset. Når vi samtidig vet at alle våre saler også blir benyttet daglig til intern prøvevirksomhet, innstudering og opplæring har utnyttelsen av det m2 store huset vært svært stor i Det er faktisk slik at vi allerede første driftsår har identifisert mangelen på tilgjengelige prøvelokaler som en flaskehals i vår virksomhet. Endelig ser vi fra vårt tallmateriale at av de 736 offentlige arrangementene i 2012 er det snakk om 312 forskjellige produksjoner. 138 av disse er produsert av Kilden selv, mens 174 arrangementer er produsert av andre aktører hvor Kilden har hatt ansvaret for gjennomføringen. Sistnevnte kategori omfatter ren utleievirksomhet i Kulturdriftens regi, og en rekke samarbeidsprosjekter Kilden har engasjert seg i med eksterne aktører. Kilden har registrert et samlet publikum på personer i eget hus i I tillegg kommer en god del personer som har vært på spontan omvisning i bygget eller tatt det i øyesyn på privat initiativ; som gjester i kafé Kast Loss eller deltakere på mer tilfeldige aktiviteter. Tar vi også med at over mennesker var innenfor Kildens dører på «smugtitt» høsten 2011, før offisiell åpning, må vi kunne si at praktbygget på Silokaia i Kristiansand har hatt en nærmest magisk tiltrekningskraft på publikum de første månedene. Publikumsbesøket er langt over hva vi planla for første driftsår. Spenning og nysgjerrighet blant publikum knyttet til selve bygget har helt sikkert bidratt vesentlig til dette. Vi velger å tro at suksessen også kan tilskrives vår klare programmeringsprofil det første året, «lav terskel og høy kvalitet», der de fleste publikumsgrupper bevisst er tilgodesett med tilbud. Vi har helt fra starten av planleggingsfasen vært opptatt av at vårt hus skal være en åpen og attraktiv møteplass for alle grupperinger, fra barnehagebarn til våre eldste seniorer. Fra kunstnere og andre som har vært på besøk «backstage» i løpet av året har vi fått mange hyggelige og positive tilbakemeldinger på at Kilden fungerer godt. Avansert teknisk utrustning og gode planløsninger gjør gjesteopptredener ukomplisert å gjennomføre. Det er likevel våre ansattes imøtekommenhet, gjestfrihet og gode kompetanse flest gjester uoppfordret kommenterer før de drar igjen. Det er vi stolte av, og slike tilbakemeldinger gir oss ytterligere motivasjon til stadig å strekke oss langt for at publikum og gjester skal oppleve Kilden som et godt sted å være. Kildens organisasjon har fra første planleggingsmøte vært opptatt av å møte vårt publikum gjennom nye og utradisjonelle metoder og tiltak. Som ledd i denne 12 13

8 C M Y CM MY CY CMY K Kildens første driftsår i tall og andre fakta Kildens første driftsår i tall og andre fakta strategien har vi introdusert blant annet en egen seniordag på Kilden tirsdag formiddag. I samarbeid med Kulturrullatoren i Kristiansand kommune har vi gjennom 2012 kunnet tilby byens seniorer konserter, foredrag, allsang eller diktlesning på ukentlig basis. Kildens seniorkor, Sølvstrupene, teller i dag ca. 130 aktive medlemmer. I tillegg til ukentlige korøvelser har koret deltatt blant annet på festforestillingen 17. mai og fremførelsen av Juleevangeliet i desember. Kilden Dialog er vår fellesbetegnelse på tiltak og aktiviteter som gjennom ulike samarbeidskonstellasjoner med andre aktører har til hensikt å knytte Kildens kunstneriske virksomhet til et bredere samfunnsengasjement (se side 27 for mer informasjon). Ulike Dialog-prosjekter i 2012 har tydelig vist hvilken energi og kreativitet slike prosjekter gir både Kilden som organisasjon og deltakerne i prosjektene. Kilden Digital har gjennomført flere pilotprosjekter i Direkte lyd- og bildeoverføring av KSO-konserter til publikum som av ulike årsaker har problemer med å komme til våre arrangementer i Kilden har vist seg å være både populært og banebrytende (se side 29 for mer informasjon). Samarbeidet med Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune om videreutvikling av Digital-prosjektene, vil åpne for flere sendinger og et større publikum de kommende årene. Som et ledd i å utnytte Kildens tekniske og bygningsmessige fasiliteter best mulig effektivt har vi gjennom 2012 gradvis også bygget opp en omfattende konferansevirksomhet for organisasjoner og næringsliv. Våre saler i ulike størrelser gjør Kilden attraktiv som arena for både store konferanser over flere dager og mindre samlinger og treff noen timer. Vi huset i alt 60 små og store slike arrangementer av ulik karakter i 2012 og nesten like mange måtte dessverre avvises av kapasitetshensyn. Vår selvdrevne serveringsvirksomhet bidrar aktivt til å gi Kildens publikum et mest mulig komplett opplevelsestilbud. Enten det gjelder daglig tilbud om lunsj eller fullverdig middag i kafé Kast Loss, et variert bartilbud i forbindelse med våre forestillinger og konserter eller kundetilpassede serveringsløsninger ved konferanser og arrangementer, ønsker vi å utvikle stadig nye tilbud for at publikum og tilfeldige besøkende skal oppleve Kilden som en åpen og attraktiv møteplass. Virksomheten er også en viktig inntektskilde for oss; inntekter som senere kanaliseres til økt kunstnerisk produksjon. Åpen kafé og daglige gratiskonserter i vår publikumsfoajé gjennom sommeren 2012 har vist at Kilden også har en sentral rolle å spille som ferie- og turistattraksjon på Sørlandet. Med et gjennomsnittlig daglig besøk på 250 personer på foajékonsertene vil det som var et forsøksprosjekt i 2012 bli videreført som et permanent tilbud gjennom sommeren for turister og regionens egen befolkning. Med håp om bedre værforhold enn det sommeren 2012 kunne fremvise, ser vi også for oss at vår utekafé på kaikanten i økende grad blir en populær møteplass. Kildens første driftsår har vært en stor budsjettmessig utfordring med økt aktivitet, nytt hus, nye tekniske løsninger, bemanningsøkning og ny organisasjonsstruktur. Godt publikumsbesøk og streng kostnadsdisiplin, har likevel sørget for at Kilden for 2012 legger fram et regnskap som går med 1,1 millioner kroner i overskudd (se sidene for mer informasjon). Dette gir oss tro på at vår økonomimodell og driftsform er bærekraftig og i stand til å møte nye utfordringer også i fremtiden. Vi er likevel avhengig av store egeninntekter fra blant annet billettsalg og samarbeidsavtaler med næringslivet for å kunne holde det store aktivitetstilbudet også i kommende sesonger. Kildens byggeprosjekt ble avsluttet innenfor budsjett og planlagt tidsramme i fjor. Bygget ble overlevert gjeldfritt til driftsorganisasjonen, og det er følgelig ikke lenger knyttet økonomisk risiko til ferdigstillelse av nytt bygg og innføring av ny organisasjon og driftsform for Kilden har på alle måter vært et spennende år for Kildens organisasjon og ansatte. Vi har internt planlagt og løst en lang rekke krevende oppgaver for første gang, parallelt med at publikum som har strømmet til våre arrangementer selvsagt har forventet profesjonalitet og imøtekommenhet fra første dag. Internt i egen organisasjon har vi i 2012 i praksis gjennomført en organisatorisk fusjon mellom AT, KSO og OS og utarbeidet en ny driftsmodell for et teater- og konserthus. Vi har ansatt en lang rekke nye medarbeidere i forskjellige funksjoner og drevet opplæring av disse, vi har lært oss å bruke et nytt bygg med enormt mye teknisk avansert utstyr, vi har utarbeidet nye rutiner og retningslinjer for produksjon og publikumshåndtering, og vi har etablert nye administrative rutiner for god samhandling og kontroll av virksomheten. Første driftsår har vært et krevende arbeidsår for Kildens medarbeidere, og mange har tidvis hatt en svært tøff arbeidsbelastning. Det er derfor med stolthet vi alle ser tilbake på fjoråret og registrerer at alt tyder på at vi har klart å etablere Kilden Teater- og Konserthus som Sørlandets nye storstue på rekordtid. Vi mener å ha klart ilddåpen til ståkarakter og ser fram til kommende perioder med litt lavere skuldre. Kort vei til de store opplevelser. Kildenkortet gir forkjøpsrett, rabatter og andre fordeler. Kildenkortet_original_3mm_utf.pdf :45 KORT VEI TIL KILDEN Med sin unike beliggenhet ytterst på Silokaia, er uteserveringen på Kafé Kast Loss stedet der solen er oppe til langt på kveld. I foajéen arrangeres gratis formiddagskonserter om sommeren. Gjennom hele året åpner kaféen hver dag for lunsj-servering

9 Vet du at... Kristiansand Symfoniorkester NRKs TV-sending av Kildens åpningsforestilling er blitt sett av over 1,5 millioner mennesker Det første driftsåret i Kilden har vært en fantastisk reise for Kristiansand Symfoniorkester. Overgangen fra gamle lokaler og et selvstendig liv i Marvika til Kilden Teaterog Konserthus var stor. I tillegg til å flytte inn i nytt bygg, måtte vi også forholde oss til en ny organisasjon, nye kollegaer og ikke minst en ny konsertsal. Kristiansand Symfoniorkester har ved flyttingen til Kilden endelig fått en konsertsal med akustikk og øvrige forhold et symfoniorkester verdig. Dette vil være med på å både utvikle orkesteret videre samt tiltrekke seg store dirigenter og solister i årene som kommer. Allerede i første driftsår har vi hatt besøk av Oslo Filharmonien, Bergen Filharmoniske orkester og Trondheimssolistene. Kildens Åpningsforestilling 6. januar 2012 ble direkte overført på NRK. Sammen med både Agder Teater og Opera Sør viste orkesteret seg frem for hele landet med smakebiter av hva publikum kan glede seg til å høre og se i Kilden i årene fremover. Forestillingen viste frem et seriøst men lekent orkester som er klart for de mulighetene Kilden gir oss. Samtidig som orkesteret kan utvikle og styrke sin identitet og kvalitet som symfoniorkester, gir den nye organisasjonsmodellen musikerne mulighet til å medvirke i større og mindre oppsetninger innen teater, musikkteater og opera eller prosjekter i regi av Kilden Dialog. I 2012 medvirket musikere fra KSO i en rekke samproduksjoner som blant annet West Side Story, Tryllefløyten, Livskilden og Juleevangeliet. Flyttingen til Kilden har også gitt oss muligheten til å utvikle nye tilbud til vårt publikum. En lørdag i måneden inviterer KSO til Symfonisk Lørdag, en konsert med løs snipp for hele familien. Vi har åpnet opp prøvene våre for Seniorkilden med jevne mellomrom, og vi gjør kammerkonserter i eget hus med våre egne musikere. I samarbeid med Kilden Dialog har vi startet opp Kilden Lørdagsskole og seniorkoret Sølvstrupene. oss også mer attraktive for kjente dirigenter og solister. I året som har vært har vi blant annet spilt sammen med solister som Truls Mørk, Henning Kraggerud og Håkan Hardenberger, og blitt ledet av gjestedirigenter som Giordano Bellincampi og Marc Soustrot. Som tidligere har vi også i 2012 spilt et svært variert program som spenner fra samtidsmusikk via folkemusikk og rytmisk musikk til den tradisjonelle kunstmusikken. Vi har spilt sammen med profesjonelle kor, amatørkor og seniorkor, samt hele regionens amatørmusikkmiljø i Kilden Musikkfestuke. I 2012 har KSO spilt for over publikummere. Vi har gjort 73 konserter for publikummere som var rene KSO-produksjoner. Av disse har 15 konserter vært rettet mot barn og unge, 11 var kammerkonserter og 19 var symfoniske konserter. De øvrige konsertene spenner fra Åpningen av Kilden, 17. mai-konsert til Jan Eggum. I løpet av disse 73 konsertene har vi spilt 342 ulike verk. Kunstnerisk leder og sjefsdirigent har vært Rolf Gupta. Rolf Gupta har i 2012 vært Under virksomheten KSO hører også sjefdirigent og kunsterisk Kristiansand Solistensemble (KSE). leder for KSO, og kunsterisk leder for Opera Sør sammen KSE består av 16 faste sangere og med teatersjef Ingrid Forthun. kunstnerisk leder er Marianne Sødal Misje. Siden oppstarten har KSE vært en solid støttespiller for våre produksjoner som krever et profesjonelt kor, og i 2012 har sangere fra KSE medvirket i Åpningsforestillingen, Johannespasjonen, Tryllefløyten og Juleevangeliet. De gjør også egne prosjekter og til produksjonen Det vokale Sørland fremførte KSE et bestillingsverk for kor og orkester av Nils Henrik Asheim, og de hadde også en egen konsert Sang som forandret verden høsten Kristiansand Symfoniorkester er et orkester i sterk vekst. Det har lenge vært et mål å bli 70 musikere, og nå nærmer vi oss denne målsettingen. Større besetning gjør at vi kan spille et større repertoar enn tidligere, og det gjør Podiet i Konsertsalen måler 18 x 18 meter. I løper av 2012 har flere store symfoniorkestre besøkt Kilden; Filharmonien (Oslo), Harmonien (Bergen), Göteborg Symfoniorkester og Trondheimssolistene med Anne Sophie Mutter (solist / fiolin). Podiet kan utvides 3 meter slik at orkestre opp til 120 musikere kan gjeste Kilden. 16

10 Kristiansand Symfoniorkester 2012 Kristiansand Symfoniorkester 2012 Konsertkalender Festforestillingen - 6. januar Dirigent: Rolf Gupta - Helene Bøksle, Frida Jansson, Rune Svendsen, Geirmund Hansen, Mads Wighus, Giert Werring, Kingwings, Johanne Regine Svendsberget, Espen Grjotheim, Hans Marius Mittet, Eli Kristin Hanssveen, Ivar Bøksle, Anne Ma Usterud, Jan Erik Usterud, Maria Arredondo, Marte Wulff, Erik Faber, Truls Mørk, Malena Ernman, Kim André Rysstad, Maria Haukaas Mittet, Michael Weinius, Morten Lassenius Kramp, Victoria Nava, Nataniel Uifalean, Kor: Kristiansand Solistensemble, Frikirkens kammerkor, Mandal Kantori, Kristiansand Kammerog Operakor, Kristiansand Domkor Gupta: Weihe des Hauses - kortreist klassisk ørkenvandring - Trad.: Velkomne med æra (solosang) - Bernstein (fra West Side Story): Mambo, Tonight - Geirmund Hansen/Håkon Berge: Theatre - Mozart (fra Tryllefløyten): Fuglefangerarien, Hevnarien - Rossini: Una voce poco fa (fra Barberen i Sevilla - Schönberg (fra Les Miserables): Villan sky, Ta ham hem, Red & Black, Kan du høyre folket syng - Hovland/Usterud/Berge: Sommarsong 93 - Rachmaninov: Vocalise - Bizet (fra Carmen): L Amour est un oiseau rebelle - Trad./arr. Gaute Storaas: Heming og Harald Kongjen - Lloyd-Webber (fra Evita): Å for et sirkus, Gråt ikke mer Argentina - Verdi (fra Aida): Celeste Aida, Ma tu, Re, tu signore - Tveitt/Berge: Velkomne med æra Musikkfestuken januar Fremtiden er uhørt Dir: Lars Erik Gudim Folkelig kraft Dir: Rolf Gupta Vårt symfoniske grunnfjell Dir: Rolf Gupta - Håvard Gimse, klaver Øvelse gjør mester Dir: Thor Magne Vesterthus, Bjørn Odden Korpsbevegelsen på Sørlandet Dir: Rolf Gupta Det vokale sørland Dir: Marianne Sødal Misje Nyttårskonserten januar Dir: Terje Boye Hansen - Tonje Haugland, sopran - Heine Totland, sang - Adrian Goicoechea Selfjord, fiolin - Esmeralda Sanchez Manzanas og Privitivo Daza, dans Groven: Hjalarljod - Puccini: Un bel di fra Madama Butterfly - Lehar: Meine Lippen sie küssen so heiss - Sarasate: Zigeunerweisen - Scott/Russel (arr. Per Ekdal): He ain t heavy - Newley/Bricusse (arr. Reid Gilje): Feelin Good - Falla: El sombrero de tres picos. Suite nr. 2: Danza de los Vecinos, Danza del Molinero, Danza Final (Jota) - Ole Olsen: Aasgaardsreien - Sarasate: Carmen fantasi - Puccini: Vissi d arte (fra Tosca) - Gershwin: Bess you is my woman now (fra Porgy and Bess) - Stasera (arr. Lars Erik Gudim): It had better be tonight - Mercury: Bohemian Rhapsody - Vives: Fandango fra Doña Francisquita - Falla: Danza Nr. 1 fra La vida breve - Tsjaikovskij: 1812-ouverture - Anderson: The Typewriter - Lumbye: Champagnegaloppen Kildeskrift januar Egil Kapstad Italiensk valfart februar Dirigent: Giordano Bellincampi - Lars Anders Tomter, bratsj Berlioz: Harold en Italie - Mendelssohn: Symfoni nr 4 Den italienske Symfonisk lørdag februar Dirigent: Rolf Gupta - Solist: Ariel de Wolf, cello Bedřich Smetana: Moldau - Antonín Dvořák: Waldesruhe - György Ligeti: Concert Romanesc Beethoven & Thoresen - 8. mars Dirigent: Rolf Gupta - Aage Kvalbein, cello, Liv Opdal, cello Beethoven: Die Weihe des Hauses - Lasse Thoresen: Illuminations - Beethoven: Symfoni nr. 7 Johannespasjonen (J.S. Bach) mars Dirigent: Nicholas Kraemer - Solister: Samuel Boden, Matthew Hargreaves, Helen-Jane Howells, Ebba Rydh, Halvor Festervoll Melien - KSE Symfonisk lørdag II april Dirigent: Peter Szilvay - Anders Nilsson, fiolin Ravel: Tzigane - Stravinsky: Ildfuglen - suite Brahms dobbelkonsert april Dirigent: Philipp von Steinaecker - Raphael Bell cello - Aki Sauliére, fiolin Wagner: Ouverture til Die Meistersinger von Nürnberg - Brahms: Dobbelkonsert fiolin og cello - Symfoni nr. 3 i Ess-dur (Den Rhinske) Kvinten er essensen april Dirigent: Rolf Gupta - Solist: Björn Nyman, klarinett Sibelius: Tuonelas Svane - Jan Erik Mikalsen: Klarinettkonsert - Sibelius: Symfoni nr mai-konsert Dirigent: Alf Årdal - Tonje Haugland, sang - Kilden Sølvstrupene - Anne Ma Usterud, eventyrforteller - Alex Taylor, piano Sinding: Frühlingsrauschen - Thrane: Aagots Fjeldsang fra Fjeldeventyret - Sæverud: Kjempeviseslåtten - Grieg: Møte, Ved Gjetlebekken (fra Haugtussa), I Dovregubbens Hall og Solveigs vuggevise (fra Peer Gynt) - Halvorsen: Norsk rapsodi nr. 1 - Rikard Nordraak: Ja, vi elsker Ung Klassisk - 24., 25. mai Dirigent: Bjarte Engeset - Rut Marie Bang, klaver, Bo Vegar Steinlein, gitar Mozart: Ballettmusikk fra Idomeneo - Tveitt: Klaver-konsert nr. 1 - Rodrigo: Fantasia para un gentilhombre - Kodaly: Danser fra Galànta Jan Eggum mai Dirigent: Lars Erik Gudim Medley, Heksedans, Per og Lise, Telefon, Ryktet forteller, Goin South, Kor e alle helter hen, De skulle begrave en konge stor, På a n igjen, Alarmen går, Du lille Bastian, En natt Forbi, Ta meg med, Myrsnipa, Av og Til, Litt Lenger, Kjærlighet og Ærlighet Peter & Ulven (av Prokofiev) juni (11 konserter) Dirigent: Lars Erik ter Jung Mahler 1 Titan august Dirigent: Rolf Gupta Frankofilharmonisk september Dirigent: Marc Soustrot - Elise Båtnes, fiolin Daniel-François-Esprit Auber: Fra Diavolo: ouverture - Camille Saint-Saëns: Fiolinkonsert nr. 3 - Maurice Ravel: Pavane for en død prinsesse - Bizet: Symfoni i C-dur Truls Mørk september Dirigent: Rolf Gupta - Truls Mørk, cello Joseph Haydn: Cellokonsert i D-dur Hector Berlioz: Symphonie Fantastique Symfonisk lørdag IV - 6. oktober Dirigent: Christian Kluxen Mozart: Symfoni nr. 40 Henning Kraggerud oktober Dirigent: Rolf Gupta - Henning Kraggerud, fiolin Mozart: Ouverturen til Figaros Bryllup - Beethoven: Fiolinkonsert i D-dur - Schumann: Symfoni nr. 2 Håkan Hardenberger oktober Dirigent: Johannes Gustavsson - Håkan Herdenberger, trompet Tobias Broström: Lucenaris konsert for trompet, live elektronika og orkester - Tsjaikovskij: Symfoni nr. 4 Halloween / Symfonisk lørdag V oktober, 3. november Dirigent: Øyvind Bjorå Grieg: Morgenstemning og Dovregubbens hall fra Peer Gynt suite - Musorgskij: En natt på Bloksberg - Williams: Hedwigs Tema (fra Harry Potter) - Musorgskij: Gnomus (fra Bilder fra en utstilling) - Tveitt: Haringøl (fra Brudlaups suiten) - Dukas: Trollmannens læregutt Sponsorkonsert for Sparebaken Pluss november Dirigent: Torodd Wigum - Guro Kleven Hagen, fiolin Tchaikovsky: Waltz fra Swan Lake - Saint-Saëns: Havanaise for Violin and Orchestra - Adams: Foxtrot from The Chairman Dances - Khachaturian: Galopp from Masquerade Suite - Chabrier: Habanera - Walton: Tango pasodoble from Facades: Suite No. 1 - Benjamin: Jamaican Rumba from Two Jamaican Pieces - Gade: Tango Jalousie - Piazzolla: Libertango - Piazzolla : Oblivion for Oboe and Strings - Tchaikovsky: Souvenir d un lieu cher - Ginastera: Danza Final (Malambo) from Danzas del Ballet Estancia Inspirert av barokken november Dir: Halldis Rønning - Marianne Beate Kielland, alt Ravel: Le Tombeau de Couperin - Berlioz: Les Nuits d été - Thommessen: Corellimaskin - Prokofjev: Klassisk symfoni Beethoven / Bartok november Dirigent: Rolf Gupta - Eivind Holtsmark Ringstad, bratsj Brahms: Ungarske danser - Bartók: Konsert for bratsj og orkester - Beethoven: Symfoni nr. 5 Thorbjørn Egner-galla desember Dirigent: Torodd Wigum Kjente og kjære sanger av Thorbjørn Egner i nye og gamle arrangementer Juleevangeliet desember Dirigent: Marianne Sødal Misje - KSE - Kilden Sølvstrupene - Barn fra Slettheia Skole Stanford (arr: S. Nordhagen): Magnificat - Bach: Juleoratoriet: Sinfonia fra del 2 - Gruber (arr. Jon Kleveland): Glade Jul - Vivaldi: Gloria fra Gloria - Nyberg (arr. J. Kleveland): Barn och stjärnor - Britten: Balulalow fra A Ceremony of Carols - Folketone fra Palestina (arr. Jon Kleveland): Joli kjem når blomar gror - Trad (arr. Henning Seldal): Amuworo Ayi Otu Nwa - Alf F Dahl (arr. Jon Kleveland): Nå vandrer frå hver en verdens krok - Schlesisk folketone (arr. Terje Kvam): Deilig er jorden 18 19

11 Agder Teater Innflyttingen i Kilden har flyttet fokus og strategi for Agder Teater (AT) på mange måter. Samarbeidet på tvers av de gamle institusjonsgrensene og kunstartene, var det kunstneriske premiss for fusjonen og samlokaliseringen. Det var derfor helt naturlig og nødvendig at dette også la grunnlaget for programmeringen av den kunstneriske aktiviteten i I Kilden var det enighet om at riktig kunstnerisk strategi ville være å samles om samproduksjon av én musikal- og én operaproduksjon årlig de tre første driftsår. Nye strategiske valg innebærer nødvendigvis at andre strategier kan bli overflødige og må erstattes. For Agder Teaters vedkommende medførte det at Den Internasjonale Figurteaterfestivalens dager var talte. Dette falt mange tungt for brystet, både utenfor og innenfor Agder Teater, men med de nye strategiske veivalgene så vi ingen mulighet for å kunne prioritere festivalen i vår nye virkelighet i Kilden. Det betyr imidlertid ikke at figurteatret ikke lenger skal være å se på våre scener, noe 2012 har bevist. For Agder Teater begynte åpningsåret med hele tre produksjoner, blant annet med den største satsningen noensinne West Side Story - som skulle innvie Teaterog Operasalen. Dette forutsatte innflytting høsten 2011 for å kunne starte produksjonsarbeidet ved våre verksteder og prøvene med skuespillere og andre involverte. Vi visste at overgangen fra den gamle teaterbygningen til den nye virkeligheten i Kilden ville bli krevende. Både når det gjaldt selve flytteprosessen og det å forholde seg til en helt ny og nyskapende organisasjon. Derfor hadde vi allerede prøvd oss på de store formater og de store samarbeidsprosjekter, som kulminerte med Spellemann på taket i Satsningen på sørlandsforfattere fortsatte i 2012 med urpremieren på Den som dikter -, basert på Kjell Askildsens forfatterskap. Vi har ønsket at regionens publikum skal oppleve klassikere, og vi spilte i 2012 Gjengangere av Henrik Ibsen. Den fortsatte satsningen på figurteater kom til uttrykk gjennom hele tre produksjoner. Agder Teater var i 2012 samarbeidsteater med Riksteatret, som førte til produksjonene Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen og Man Beast med Duda Paiva, og i tillegg hadde vi egenproduksjonen Kilden av Gabriel Scott. Vi har produsert oppsetninger for barn, både i storformat med Karius og Baktus i Teater- og Operasalen, og med ZikZak i intimsalen, og vi har turnert I morgen var jeg alltid en løve i Aust- og Vest-Agder. I 2010 spilte Spellemann på taket 21 forestillinger for litt over publikummere. To år senere spilte West Side Story 43 forestillinger, og over publikummere løste billett. I 2010 spilte Agder Teater for et samlet publikum på i underkant av I 2012 var tallet i overkant av I tillegg kommer samproduksjoner som andre står som prosjekteiere av Opera Sør, Kristiansand Symfoniorkester og Riksteatret. Ingrid Forthun er teatersjef Til sammen utgjør disse over i Agder Teater, og kunsterisk publikummere. Dette illustrerer det leder for Opera Sør sammen med Rolf Gupta. kvantesprang teatret har tatt inn i Kilden. Agder Teater hevdet tidlig at fra og med innflytting i Kilden ville teatrets rammevilkår bli minst doblet, og aktiviteten og publikumstilbudet skulle selvsagt avspeile dette. Det ble fra enkelte hold gitt uttrykk for at dette var svært urealistisk. Nå er vi der. Vi har fått noen fantastiske muligheter, og vi håper vi har innfridd forventningene overfor vårt publikum, våre eiere og vår region. Vi skal fortsatt strekke oss etter å gi publikum i landsdelen de teateropplevelser det fortjener. Agder Teater skal være et regionteater publikum er stolte av. Så langt har publikum tatt imot oss og vår nye virkelighet på en måte som tyder på at de deler vår interesse og entusiasme for de nye dimensjoner som er lagt til våre nye scener i Kilden. Teater- og Operasalen rommer 672 publikummere fordelt på parkett, galleri og balkong. Stolene på parkett kan foldes sammen og skyves under galleri slik at saken kan brukes til stående konserter med opptil 900 publikummere, eller oppdekking /servering til inntil 360 gjester. 20

12 Agder Teater i 2012 Agder Teater i 2012 PRODUKSJON DRAMATIKER Regi / scenografi / kostyme / komponist / koreografi / Lysdesign MEDVIRKENDE Den som dikter Basert på noveller av Kjell Askildsen Dramatisert av Anne-Karen Hytten Regi: Anne-Karen Hytten Scenografi/kostymer: Milja Salovaara Musikk: Goldmund Uglen / Frode Holgersen Koreografi: Nina Harte Lysdesign: Morten Reinan Bjørn Skagestad, Herman Bernhoft, Anne Ma Usterud, Kjærsti Odden Skjeldal West Side Story Manus: Arthur Laurents Sangtekster: Stephen Sondheim Dramatisering: Jerome Robbins Musikk: Leonard Bernstein Regi: Kenneth Cazan Musikalsk leder: Ingar Bergby Koreografi: Danny Pelzig Scenografi: Cameron Anderson Kostymedesign: Tine Schwab Lysdesign: Torkel Skjærven Sindre Postholm, Rune Svendsen, Samuel Brandt, Ave Granli Johnsen, Carl Johan Jörnland, Benjamin Nordin, Hans Rye, Eivind Dundas, Ellen Dybvik, Anette Ryssmo Boge, Catherine Michelet, Anette Stokke, Susanna Wickström, Signe Alexandra Domogalla, Bjørn Wettre Holthe, Frida Jansson, Solveig Andsnes, Miguel-Angel Fernandez, Jon Henrik Eikli Yuen, Erwin Semler, Henry Alarcon, Kurt Mega Herdlevær, Kirsti Lucena Medalle Andersen, Anette Amelia Larsen, Anette Amelia Larsen, Cassandra Loo, Mari Baade, Ingar Helge Gimle, Jørn-Bjørn Fuller-Gee, Mads H. Jørgensen Agder Teater presenterer Den som dikter - Basert på noveller av Kjell Askildsen Dramatisert av Anne-Karen Hytten Urpremiere fredag 20. januar 2012 Samtaler med mamma Av Santiago Carlos Oves Teaterversjon ved Jordi Galceran, Oversettelse: Kari og Kjell Risvik Regi/bearbeidelse: Aksel-Otto Bull Scenografi: Alf Gunnar Huseth Kostymer: Elisabeth Wennesland Lysdesign: Henrik Fjellestad Jorunn Kjellsby, Nicolay Lange Nielsen Karius og Baktus Av Thorbjørn Egner Regi: Line Rossvoll Scenografi/kostymer: Christine Lohre Lysdesign: Ola Bråten Animasjon: Tone Emblemsvåg Kjærsti Odden Skjeldal, Anne Ma Usterud, Jørn-Bjørn Fuller-Gee, Julie Falkevik Tungevåg, Mads With, Kristoffer Tokle I morgen var jeg alltid en løve Av Arnhild Lauveng Dramatisering: Anne-Karen Hytten Regi: Anne-Karen Hytten Komponist: Åsmund Feidje Scenografi/kostyme: Milja Salovaara Koreografi: Nina Harte Tirill Pharo, Kjærsti Odden Skjeldal, Ida Holten Worsøe Gjengangere Av Henrik Ibsen Bearbeidelse: Bjarte Hjelmeland Regi: Bjarte Hjelmeland Scenografi/Kostyme: Ingeborg Kvamme Lysdesign: Pia Virolainen Anette Hoff, Ingar Helge Gimle, Morten Svartveit, Kjærsti Odden Skjeldal, Even Rasmussen Kilden Av Gabriel Scott Dramatisering: Gösta Kjellin Regi: Aksel-Otto Bull Scenografi / Kostyme: Lisbeth Narud Musikk: Ivar Bøksle Lysdesign: Henrik Fjellestad Jørn-Bjørn Fuller-Gee, Giert Werring, Ann Ingrid Fuglestveit-Mortensen, Steffen Mulder, Dag Hagen, Ivar Bøksle Grensen AT/Jo Strømgren Kompani/ Hålogaland Teater Av Jo Strømgren Regi/koreografi/ scenografi: Jo Strømgren Jørn-Bjørn Fuller-Gee, Ida Holten Worsøe 1349 Pesten AT/ Rogaland Teater/ Statsteatret Av Yngve Sundvor i samarbeid med Statsteatret Regi: Yngve Sundvor Scenografi / kostymer: Statsteatret / Yngve Sundvor Gard B. Eidsvold, Cato Skimten Storengen, Kim Sørensen, Marit A. Andreassen Man Beast AT/ Riksteatret/ Lutkovno Gledališče Ljubljana/ Duda Paiva Company Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen* Samprod. AT/Riksteatret Av Duda Paiva Av Thorbjørn Egner Koreografi / scenografi / konsept: Duda Paiva Komponist / lyddesign: Erikk McKenzie Lysdesign: Kai Roger Havn Videodesign: Wilco Alkema, Mark Verhoef Dukkemakere: Kari Noreger, Jim Barnard, Joze Lasic Foto: Jo Michael Regi: Ellen Horn Scenografi / kostyme / dukker: John-Kristian Alsaker. Musikalsk ansvarlig / orkesterarrangementer: Trond Lindheim Koreografi: Jonas Georg Digerud Lysdesign: Kristin Tunold-Hanssen Videodesign: Torbjørn Ljunggren Vilde Halle Ekeland, Anette Martinsen, Iztok Luža Espen Bråten Kristoffersen, Malin Soli, Linda Tørklep, Christine Stoesen, Ole Martin Aune Nilsen, Gisle Hass, Sarah Christine Sandberg, Terje Halsvik, Jan Huse Agder TeATer presenterer GjenGanGere Av Henrik ibsen premiere TorsdAg 1. november Regi Bjarte Hjelmeland Medvirkende Fru Helene Alving Anette Hoff Pastor Manders Ingar Helge Gimle Osvald Alving, hennes sønn Morten Svartveit Snekker Engstrand Even Rasmussen Regine Engstrand Kjærsti Odden Skjeldal Scenografi / Kostyme Ingeborg Kvamme Lysdesign Pia Virolainen KIldEn TeaTer- og konserthus TEATER- Og OPERASALEn - Spilles tom. 17. november Billetter ma.-fr / lø / sø kilden.com 22 23

13 Opera Sør Kildens fire institusjoner ble tidlig enige om at programmeringen for det første driftsåret i Kilden skulle være inviterende til et bredt publikum. Det var imperativt at så mange som mulig så tidlig som mulig fikk et eierforhold til Kilden. For Opera Sør var Mozarts opera Tryllefløyten derfor et naturlig valg som vår første operaproduksjon i nytt hus. Få operaer appellerer til et så bredt publikum som nettopp Tryllefløyten. Vi valgte å gjøre den i en bearbeidet og forkortet utgave (ca. 90 min.) for også å nå familier og et ungt publikum som kanskje kom for å se opera for første gang. Vi spilte 15 forestillinger i perioden september, hvorav 5 var kjøpt av Den Kulturelle Skolesekken i Vest-Agder Fylke. I alt personer så oppsetningen. Dirigent: Rolf Gupta. Regi: Bjørn Sæter. Scenograf: Per Olaf Austdahl. Kostymedesigner: Mia Runningen. Oversatt til norsk av Wilhelm Sandven. Bearbeidet av Rolf Gupta og Bjørn Sæter. Med: Papageno; Mads Wighus, Papagena; Kjerstin Løvdal, Tamino; Fredrik Strid, Pamina; Siri Thornhill, Monostatos; Arild Helleland, Nattens Dronning; Lina Johnson og Ekaterina Michailova, 1. Dame; Isa Katharina Gericke, 2. Dame; Miriam Treichl, 3. Dame; Jeanette Goldstein, Sarastro; Øystein Skre. Taleren/Slaver/Prester; Lars Kristian Håkestad, Dagfinn Andersen, Eigil Solberg Smørås, Bodil Nørseth. I tillegg medvirket 7 studenter fra Universitetet i Agder som syngende statister. Via samarbeidet i AdOpera! kunne også Opera Sør tilby publikum i Kilden Operaen Pelléas og Mélisande av Claude Debussy. 1 forestilling. Musikalsk leder: Marit Strindlund Regi: Wouter Van Looy. Oppsetningen var produsert av Muziektheater Transparant i samarbeid med AdOpera!, Concertgebouw Brugge og Oxalys Ensemble. Operagallaen I Kirsten Flagstads Fotspor ble arrangert for andre gang 8. og 9. november. Her benyttet vi anledningen til å presentere norske sangere med en potensiell eller allerede aktiv internasjonal karriere. Dirigent var Gerhard Markson. Solister var Silvia Moi, Ann-Beth Solvang, Henrik Engelsviken og Yngve Søberg. 2 konserter. I samarbeid med Kristiansand Symfoniorkester. I Kildens formiddagsserie SeniorKilden bidro Opera Sør med konserten Dichterlieber. En romansekonsert med Bjøro Hildebrandt og Knut Magne Iversen. 1 konsert. I tillegg deltok Opera Sør i 2012 som medprodusent på følgende produksjoner: Festforestilling som åpnet Konsertsalen og Kilden 6. januar. Regi: Bentein Baardson. Samproduksjon med Agder Teater og Kristiansand Symfoniorkester. West Side Story, Teater- og Operasalen. 43 forestillinger i perioden 3. februar til 27. mars. Regi: Kenneth Cazan. Koreografi: Danny Pelzig. 29 dansere/sangere/skuespillere. Bernsteins originale orkesterbesetning. 44 musikere fra Kristiansand Symfoniorkester. Samproduksjon med Agder Teater og Kristiansand Symfoniorkester. Fra Tryllefløyten. Opera Sørs storsatsing i I alt publikummere så forestillingen. 24

14 Kilden Kulturdrift Kilden Dialog Kilden Kulturdrift er en videreføring av kulturhusvirksomheten som Agder Teater hadde avtale med Kristiansand kommune om å drifte i teaterbygget i Kongensgate. I Kilden er kulturhusvirksomheten etablert som en egen produserende og formidlende avdeling, Kilden Kulturdrift. Avdelingen mottok i 2012 driftstilskudd fra Kristiansand kommune på kroner og fra Vest-Agder fylkeskommune på korner Egeninntekter kommer fra billettsalg på egne produksjoner og innkjøpte forestillinger / konserter og fra utleie av saler med teknisk utstyr og personell. Lav setekapasitet og foreldet teknisk utstyr på scenene i Kongensgate, gjorde at Kristiansand fram til 2012 ikke fikk tilbud om forestillinger og konserter av de mest populære og kunstneriske interessante nasjonale og internasjonale artistene. De reiste forbi Kristiansand. Med de muligheter Kilden nå gir, med flere saler og moderne teknisk utrustning, står produsenter nærmest i kø for å gjeste byen. I løpet av det første driftsåret har Kilden Kulturdrift markedsført de mulighetene bygget har overfor produsenter, agenter og arrangører i inn- og utland. Tilbud og forespørsler om konserter, teater, danseforestillinger og lokale kulturarrangement kommer nå daglig inn til Kulturdriften. Aktivitetsoversikt Kilden Kulturdrift koordinerer sitt program med sesongprogrammet til Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør. Kilden Kulturdrift har i løpet av 2012 kjøpt inn og formidlet teaterforestillinger og klassiske konserter som supplement til de andre avdelingenes tilbud for å komplettere publikumstilbudet. En del av disse produksjonene har også inngått i Kildens abonnementsserier. Kilden Kulturdrift har arrangert flere gjestespill med dans i Sammen med flere store kulturhus i Norge, er Kilden med i et nettverk som kjøper inn eller produserer danseforestillinger for disse husene. Kulturdriften har også leid ut lokaler til svært mange lokale og regionale arrangører som har hatt forestillinger eller konserter i Kilden i løpet av Vi arrangerte sommeren 2012 også gratiskonserter i foajeen - Sommer i Kilden. I alt ble det gjennomført 31 konserter som samlet rundt publikummere. Serien blir videreført i Seniorkilden er et tilbud til pensjonister på tirsdag formiddag i periodene januar april og september november. Programmet som inneholder både teaterforestillinger, konserter, foredrag og allsang gjennomføres i samarbeid med Kristiansand kommunes Kulturrullator. Lørdagskilden har hver lørdag i perioden januar april og september november to til tre tilbud på formiddag og ettermiddag som dekker alle aldersgrupper. Kilden Kulturdrift gjennomførte i 2012 i alt 383 arrangement som trakk et publikum på personer. Total billettomsetning for Kilden Kulturdrift har vært kr ,-. Antall Arrangement Antall publikum Billettinntekt Forestillinger/Konserter (utleie) Egne produksjoner Gjestespill/Innkjøp Den kulturelle skolesekken Omvisninger Gratis arrangementer foajeen Sum Kilden Dialog er fellesbetegnelse på ulike prosjekter i regi av de tre kunstneriske avdelingene Agder Teater, Opera Sør og Kristiansand Symfoniorkester, samt Kulturdriften i Kilden Teater- og Konserthus IKS. Under mottoet Opplevelse Innlevelse Deltakelse er målsetningen å aktivt og målbevisst arbeide med å bygge ned tradisjonelle oppfatninger av kunst, søke nye publikumssegmenter og skape fellesarenaer til beste for alle, uavhengig av alder, sosial bakgrunn, tilhørighet og kulturell kapital. Dette gjør vi ved å etablere samarbeidsprosjekter med andre institusjoner eller organisasjoner, der vi bidrar med våre kunstneriske og tekniske ressurser. Vi tror at ved å fremme kreativitet, kulturell deltakelse, opplevelse og utvikling hos deltakerne, bygges relasjoner som skaper kunnskap, forståelse og verdi mellom oss som institusjon profesjonelle kunstnere og samfunnet rundt oss har vært et satsningsår for Kilden Dialog. En rekke nye prosjekter har blitt utprøvd, noe som har vært både krevende og inspirerende for ansatte, deltakere og samarbeidspartnere. Følgende Kilden Dialog-prosjekter ble videreført, etablert eller gjennomført i 2012: Fotspor - Teatergruppe med brukere av Kirkens Bymisjons ENTER jobb og fritid. Gruppen satte opp teaterstykket Sandkassen, hadde diktlesing for Seniorkilden og var dukkespillere på forestillingen Juleevangeliet. Samarbeidspartnere: Kirkens Bymisjon, Universitetet i Agder. Sølvstrupene - Seniorkor for målgruppen 62 år + som i løpet av 2012 har gått fra 0 til 120 medlemmer. I tillegg til egne konserter medvirket koret i 17. mai-konserten og forestillingen Juleevangeliet. K-Gjengen - Weekendsamlinger for barn og unge i alderen år med fokus på sang, dans, drama og tegning / maling. Samarbeidspartnere: Sørlandets Sykehus HF (ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse), Barns Beste, Kristiansand Kommune og Røde Kors. Karianne Merlena - Musikksamarbeid med erfaringskonsulent fra ABUP. Samarbeidspartnere: Sørlandets Sykehus HF (ABUP) og Barns Beste. Livskilden - Konferanse om hvordan kunst og kultur er sentrale bidragsytere til helse, verdiskapning og kompetanse. Samarbeidspartnere: Sørlandets Sykehus (ABUP) Sceneteknikkens ABC - Samarbeid med Kulturskolen om grunnleggende teoretisk og praktisk undervisning i lys og lyd for scene og sal. Samarbeidspartner: Kristiansand Kulturskole. Sukkerspinn av stål - Dokumentarteater av og med barn og ungdom i alderen år som er etterlatte eller pårørende til pasienter med kreft. Samarbeidspartnere: Sørlandets Sykehus HF (Kreftavdelingen) og Den Norske Kreftforening. En tur på biblioteket - Inkluderende danseforestilling av elever ved Sharrons Dansestudio og kreftsyke barn. Dette ble vist for andre kreftsyke barn, og deres foreldre og søsken. Samarbeidspartner: Sharrons Dansestudio. Fremtiden er uhørt - vol. II - Relativt ukjente artister i rytmisk sjanger ble plukket ut til å få sin egen musikk arrangert og fremført med KSO. Samarbeidspartner: SØRF (Regionalt kompetansesenter for rytmisk musikk) Kilden Lørdagsskole - Musikk-talenter i alderen år får undervisning og samspillerfaring av høyt kvalifiserte instruktører. Samarbeidspartnere: Universitetet i Agder, Kristiansand Kulturskole, Lørdagsskolen Aust Agder. Juleevangeliet - Flere av Kilden Dialogs prosjekter ble for første gang knyttet sammen i én forestilling. Sølvstrupene og Fotspor, samt 50 skolebarn av ulike nasjonaliteter samarbeidet med Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Kristiansand Solistensemble

15 Kilden som arena for konferanser og samlinger Kilden Digital 19. april: Intern testproduksjon av Brahms Dobbeltkonsert. 24. mai: Overføring av konserten Ung Klassisk til kantina ved Sørlandet sykehus Arendal. 3. november: Overføring av konsert Symfonisk lørdag V til Sørlandets Rehabiliteringssenter i Eiken i Hægebostad og til Presteheia Omsorgssenter i Kristiansand. Kilden Teater- og Konserthus var i sitt første driftsår arena for mer enn femti arrangementer i form av konferanser og kurs for næringsliv og organisasjoner. Kildens fleksible saler og rom, med kapasitet fra 100 til seter, gir konferansearrangørene mulighet til også å benytte Kilden som en arena for festmiddager. Enten de velger tre-retters meny eller enklere buffét. Forskjellen i størrelse og utforming på salene, gjør at vi kan skreddersy alt fra mindre avdelingsmøter, kick offs, årsmøter og styremøter til større lokale og nasjonale konferanser, jubileer og events. Vi tilrettelegger arrangementeter basert på kundens behov og ønsker. I tett samarbeid med våre erfarne og dyktige teknikere leverer vi et sømløst og profesjonelt gjennomført opplegg med det faglige i fokus. Våre kunder består av organisasjoner, foreninger, Kilden har et fullverdig konferansekonsept som kan tilpasses brukernes ønsker næringsliv og offentlige bedrifter, hvor flere av disse legger sin årlige konferanse til Kilden. Tilbakemeldingene fra disse er utelukkende positive og mange finner det eksotisk å legge sitt arrangement i kunstneriske omgivelser. Opplevelsen av å komme fra en mørk sal og ut i vår spektakulære foaje på kaikanten gir deltakerne en ekstra inspirasjon. Vi tilbyr også deltakerne en sniktitt på en teater- eller orkesterprøve, kunstomvisning i publikumsarealene, et musikalsk innslag, lunsj fra vår velsmakende meny eller en kopp kaffe i uterestauranten når årstiden tillater det. Det er ekstra hyggelig når vi kan invitere deltakerne til en kveldsforestilling eller konsert etter en vellykket konferansedag. Agderregionen har med Kilden fått en storstue som kan tilpasses en rekke forskjellige evenement i spektakulære omgivelser. Når stolene i parkett er foldet sammen under galleri, kan 250 personer spise middag samtidig i Teater- og Operasalen Lysinstallasjonen Coronium er laget av kunstnerne Vong Phaophanit og Claire Oboussier. De har bygget et interaktivt, organisk og reflektert kunstverk bestående av av 400 neonlamper, integrert både i husets arkitektoniske struktur og dets innhold. Kilden Digital er uttrykk for et utvidet samfunnsansvar som er med på å profilere Kilden som en innovativ, åpen og inkluderende kunstinstitusjon. Både i kunstproduksjon og kunstformidling er det viktig å utvikle kompetanse i forhold til ny teknologi og de muligheter som ligger i dette. Kilden Digital er et fellesprosjekt som utvikler digital formidling av kunstproduksjoner i Kilden. Hovedfokus for prosjektet er å formidle podium- og scenekunst til målgrupper som av ulike årsaker er forhindret fra selv å oppsøke Kilden. Dette kan for eksempel gjelde publikum som befinner seg på sykehjem eller sykehus og som har vansker med å reise, eller det kan være publikum som befinner seg langt fra Kildens lokaler og som ønsker å ta del i opplevelsen i nærmiljøet. Kilden Digital har i 2012 gjennomført første fase av et pilotprosjekt som skal utvikle fremtidsrettede løsninger for digital formidling av kunstopplevelser. Dette har bestått i at vi har prøvd ut ulike teknologiske alternativer gjennom strømming av konserter i html og IP-TV-teknologi til spesifikke institusjoner og målgrupper på Agder: 12. desember: Overføring av festforestillingen Thorbjørn Egner 100 år til barneavdelingene ved Sørlandet Sykehus Kristiansand og Arendal samt til Prestheia Omsorgssenter i Kristiansand. Arbeidet med å utvikle Kilden Digital har fått stor oppmerksomhet og pressedekning i regionen. Vest- Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har gått inn med egne midler for å få overføringene realisert. Kilden Digital er i en tidlig fase. Vi bygger kompetanse og ferdigheter for å kunne vurdere hvordan vi tar prosjektet videre. Vi trenger riktige kunnskaper for å ta riktige valg. I den neste fasen av prosjektet vil det derfor bl.a. være fokus på utvikling av fornuftige forretningsmodeller. Dette vil skje i samarbeid med Agderforskning. Det vil være viktig å belyse rettighetsproblematikk mv., og målene vil både være å sikre Kildens egen distribusjon samt se på hvordan våre erfaringer og løsninger best kan komme hele kunstfeltet til nytte. I tillegg vil det være viktig å fortsette å utvikle kvalitet og kompetanse på alle områder i prosjektet. For Kilden er det også viktig å ha en funksjon ut over produksjonen i eget bygg. Gjennom prosjektet Kilden Digital har vi i 2012 startet utprøving av høykvalitets overføringer av bilde og lyd fra produksjoner med Kristiansand Symfoniorkester. Sykehus og eldreinstitusjoner har vært, og skal være, mottakere. Og vi har innledet et spesielt fruktbart samarbeid med Kristiansand kommunes helse- og sosialsektor og it-avdeling. Vi har også samarbeidet med Sørlandets Kunstmuseum, som fikk vise malerier fra egen samling prosjektert under vår 17. mai konsert. I tillegg startet vi på sluttet av 2012 et samarbeid med Vest-Agder-museet om forestillingen Den Stundesløse, noe som har resultert i en av flere kommende utstillinger i vår foajé og våre vinduer

16 Kilden blir til Kilden blir til «Og nå står det her, Kilden, Norges nest største kulturbygg i moderne tid, og et eksperiment i den forstand at tre produserende enheter innenfor tre forskjellige kunstgrener har flyttet sammen og begynt sitt kreative samliv. Huset er et resultat av at fremsynte politikere våget å gjøre et vedtak de neppe helt ut ante rekkevidden av. Men de gjorde det. Sannsynligvis vil det gjøre Kristiansand til en enestående kulturby i Norge.» Dette skrev Emil Otto Syvertsen i årsprogrammet for Kilden 2012 selve åpningsåret. Og i dette korte sitatet peker han på noen nøkkelelementer, både når det gjelder Kildens tilblivelse og for en foreløpig evaluering etter første driftsår. Det er antagelig helt riktig at Kristiansands politikere var mer fremsynte enn de ante. Da Kristiansand Konserthus AS ble etablert i 2002, var nemlig planen å ruste opp Agder Teater og å bygge konserthus på Smiths kai. Kristiansand Symfoniorkester hadde aldri egentlig hatt et egnet lokale for sine konserter, og verken Domkirken eller teaterbygningen i Kongensgate var i nærheten av å være tilfredsstillende. Agder Teater hadde tilhold i en bygning som var flere nummer for liten, og hadde allerede planer for en utvidelse. Året etter ble imidlertid planene endret til et felles teater- og konserthus, og Silokaia ble valgt blant sju tomtealternativer. Grunnlaget for at man gikk inn for et felles bygg lå blant annet i det faktum at andre muligheter vanskelig kunne realiseres. Man ville neppe få finansiering til to nye kulturbygg innen en overskuelig tidshorisont. Arkitektkonkurranse for et nytt bygg ble utlyst i juli 2004, med invitasjon til å utforme et bygg som skulle vekke interesse nasjonalt og internasjonalt, og tiltrekke seg oppmerksomhet som kunstnerisk arena for norske og europeiske institusjoner. Konkurransen samlet 176 deltakere fra 21 land, og 93 utkast ble levert innen utløpet av innleveringsfristen. Juryen kunngjorde 1. februar 2005 sin innstilling, der prosjektet TUTU ble gitt 1. premie. Juryen sier bl.a. om prosjektet: En stor, levende foldet flate som skal skille virkeligheten fra fantasien er TUTU`s hovedgrep. Mot kaifronten danner et teppe av tre grensen mellom publikumsfoajeen og de forskjellige salene. TUTU er kjennetegnet av et storslått og originalt grep, og bygget er preget av en helt særegen skjønnhet. Spennet mellom den enkle og pragmatiske baksiden kledd i mørke kobberplater og den myke taktile forsiden i tre og glass mot sjøen underbygger det kontrastfylte og spektakulære ved forslaget. Spillet i lys og refleksjoner fra sjøen vil reflekteres på den buede treveggen og skape vidunderlige lys- og skyggevirkninger. På denne måten trekkes naturen inn i bygget, og lysvirkningene på veggen forsterker og underbygger lyset og sjøen som omskiftelige og egenartede ornamenter i foajérommet. Etter at forberedende arbeid var gjort startet byggearbeidene for selve Kilden i desember Prosjektet ble overlevert fra entreprenørene i september Det var tre måneder tidligere enn fremdriftsplanen fra 2007 forutsatte. 10. oktober ble Kilden overlevert fra byggstyrets leder til eierne representert ved Kristiansands ordfører under en forestilling med gjester i Konsertsalen. Dørene åpnet offisielt for publikum den 6. januar 2012 med et festfyrverkeri av en forestilling, der både kulturministeren og HKH Kronprins Haakon var til stede. Forestillingen ble i sin helhet sendt på NRK1. Budsjettet for nybygget var på millioner kroner, finansiert blant annet gjennom tilskudd fra Kristiansand kommune (458 mill.), Vest-Agder fylkeskommune (98 mill.), stiftelsen Cultiva (292 mill.), Staten (408 mill.), samt sponsorstøtte fra Rasmussen-gruppen og Sparebanken Pluss med 10 millioner kroner hver. Regnskapet etter fullført bygg viser overskudd. I tillegg er det innenfor Kildens egen finansiering foretatt reserveavsetning for å sikre etterprøving og god drift av komplekse, tekniske installasjoner. Resultatet dokumenterer kontroll, styring og budsjettdisiplin i en grad som man sjelden finner i tilsvarende offentlige kulturbyggprosjekter, verken i Norge eller Europa. Vi konstaterer at byggeprosjektet har gjort tvileres og skeptikeres spådommer til skamme. Akustikken i Kilden skulle være den beste i Norden. Nøyaktige målinger er foretatt og konklusjonen i etterprøvingsrapporten lyder: «Konsertsalen har optimal akustikk for symfoniske oppførelser, helt på høyde med de beste europeiske konsertsaler». Bølgeveggen ble reist etter planen, med eik og kompetanse fra Sørlandet, og nesten i strid med tyngdeloven. Også andre kompliserte, tekniske installasjoner fungerer etter forutsetningene. Erfaringene viser, som planlagt, at det er fullt mulig å spille i alle fire salene samtidig. Byggingen av Kilden ble realisert med 23 byggentrepriser og 25 rådgivningsavtaler. Svært mange av de involverte selskapene er lokale og deres leveranser av varer og tjenester for flere hundre millioner kroner viser at byggingen av Kilden har hatt stor betydning også for næringslivet i regionen. Tilbake til Syvertsen: «Ved siden av at selve bygget var utfordrende og nyskapende, var selve organiseringen og programmeringen av virksomheten i Kilden den andre hovedutfordringen». Det er likevel litt misvisende å omtale «det kreative samliv» i Kilden som et «eksperiment.» Det er ikke slik at man ikke visste hva man gjorde. Det ville vært farlig å «eksperimentere» i en sammenheng der de valg man skulle foreta ville være av avgjørende betydning for virksomheten og aktiviteten som skulle komme. Prosessen omkring innflytting og organisering var både grundig og krevende. En organisatorisk nyskapning er det så avgjort, men denne hviler tross alt på et ganske solid erfaringsgrunnlag. Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør hadde i en årrekke samarbeidet omkring opera- og musikkteaterproduksjon. Og selv om Opera Sør var den desidert minste av de tre institusjonene, var den av avgjørende betydning for å sette det nødvendige fotavtrykk for det fremtidige samarbeid og endelig sammenslåing i Kilden. I tillegg kommer det faktum at Agder Teater på oppdrag fra Kristiansand kommune hadde forestått den kommunale kulturhusdriften i teaterbygningen. Man hadde dermed med seg inn i Kilden betydelig kunnskap og kompetanse også i forhold til de delene av Kildens virksomhet som Kilden Kulturdrift utgjør. Er Kristiansand så blitt «en enestående kulturby»? Spørsmålet, som et retorisk innspill, lar seg neppe besvare entydig. Men for å si det forsiktig det er ikke mange byer, verken i inn- eller utland, på Kristiansands (eller Agders) størrelse som kan skilte med et bygg som Kilden. Andre har beskrevet hvordan dette lot seg gjennomføre med hensyn til økonomi og planlegging. Det som kanskje ikke nevnes fullt så ofte, er at det er tilsvarende få det er «naturlig å sammenlikne seg med» som kan skilte med det kunst- og kulturtilbud som har funnet sted bak Kildens bølgende fasade i åpningsåret. Aktiviteten har vært høy, og det er ikke 30 31

17 Kilden blir til til å legge skjul på at det har vært krevende. Det har vært høstet mange erfaringer, særlig når det gjelder husets kapasitet i forhold til størrelse og mengde på produksjoner og arrangementer. Disse erfaringene vil være av avgjørende betydning når Kilden etter hvert skal finne den optimale balanse mellom rammer, ressurser og ambisjoner. For ambisjonene var store i forhold til 2012, og de skal fortsette å være store. Et hus som Kilden må stadig strekke seg etter å tilby publikum et program som kvalitativt og kvantitativt ligger på et så høyt nivå som mulig. Den største pådriveren når det gjelder dette er regionens publikum. Det var nok av kritiske røster når det gjaldt mulighetene for å fylle huset, ikke bare med aktivitet, men også med publikum. Det er en stund siden disse røstene stilnet. Publikum har tatt imot Kilden og det vi tilbyr på en måte og i en grad som påkaller ydmykhet hos oss som har vårt daglige virke her. Tilbakemeldingene har vært mange, og selv om ikke absolutt alt har vært slik alle til enhver tid kunne ønsket, har responsen vært positiv i overveldende grad. Også fra det lokale næringsliv har vi fått meldinger om at effekten av Kilden har vært påtagelig. Men tilbake til spørsmålet: Er Kristiansand blitt en enestående kulturby? Nå er det faktisk snakk om et teater- og konserthus for Sørlandet, og det er et hus som tilhører hele regionen Agder. Men når det er sagt, så ligger huset i Kristiansand. Så la oss holde oss der, for enkelthetens skyld. Det er klart at begrepet «enestående» er vanskelig å påberope seg. (Hva med Bergen eller Stavanger? Eller Oslo, for den saks skyld?) Men hvis vi nå likevel tillater oss å gjøre det, så må det være fordi vi har fått til noe som mange ville mene var umulig i en by og en region på denne størrelsen. Befolkningen har vist sin stolthet og interesse ved å bli engasjerte publikummere i en grad som selv de mest optimistiske ikke hadde turt håpe på. Oppmerksomheten og mediedekningen fra nasjonale og internasjonale medier har vært i en grad som man knapt har opplevd før på «den bløde kyststribe». Når så man sist TV-overføringer herfra i beste sendetid som ble sett av over en million seere? «Enestående»? Det er kanskje litt irrelevant, så lenge Kilden har oppfylt alle de politiske og kulturelle visjoner man må ha hatt i utgangspunktet. Kilden representerer et vannskille for byen og regionen, og det er på så mange måter et spørsmål om før og etter. Og som det het i forbindelse med avslutningen av byggeprosjektet: «Sluttrapporten om Kilden er ikke et punktum, men et kolon.» Illustrasjonsfoto i denne artikkelen viser Kunsten i Kilden; 2 Reinhard Haverkamp DANSEREN, 2011, Skulptur Sculpture 2 Finn Eirik Modahl/Arne Revheim JAVEL, 2011, Skulptur Sculpture 1 Josefine Lyche Uten tittel #36, 2011, Veggmaleri Wallpainting Vegg, øvre foajé Se også side 29: Vong Phaophanit/Claire Oboussier Coronium, 2011, Neon-installasjon Neon Installation Egen informasjonsbrosyre om Kunsten i Kilden er utarbeidet av KORO - Kunst i offentlige rom; koro.no Årsregnskap 2012 På de følgende sidene presenteres regnskapstall for selskapet. Regnskapet presenteres i form av obligatoriske oversikter. I tillegg viser oversiktene tall for vedtatt budsjett. Balanseoversikten viser regnskapsførte tall pr og Hensikten med presentasjonen er å gi et så helhetlig bilde av selskapets økonomiske situasjon som mulig. Økonomisk oversikt driftsregnskap viser alle inntekter og utgifter i driftsregnskapet. Inntekter og utgifter er gruppert ut fra art/type inntekt eller utgift. Bruttoresultatet er resultatet av Kildens ordinære drift før finansieringstransaksjoner og nettoresultat er resultat etter finansposter. Økonomisk oversikt investeringsregnskap viser investeringsinntekter, investeringsutgifter samt finansieringstransaksjoner. Oversikten er todelt der første del viser finansieringsbehovet - inntekter og utgifter knyttet til investeringer, samt eksterne finansieringstransaksjoner til utbetaling og interne til avsetninger. Andre del viser finansieringen av fremkommet finansieringsbehov i del 1. Balanse er en oversikt over selskapets eiendeler (omløpsmidler og anleggsmidler), egenkapital, langsiktig og kortsiktig gjeld. Noter skal gi opplysninger om vesentlige forhold som er nødvendige for å bedømme og få et fullstendig og utfyllende bilde av selskapets resultat og stilling ved årsskiftet har vært første året med full drift for Kilden TKS IKS. Selskapet har gjennomført den planlagte kunstneriske utviklingen (teater, opera, orkester og kulturdrift) innenfor gitte økonomiske rammer. Bevisst programmering og ikke minst metodisk utprøving og strategisk utvikling av eksisterende og nye formater, har bidratt til at selskapets aktiviteter har nådd ut til flere publikumsgrupper enn tidligere, noe som bl.a. gjenspeiles i selskapets salgs- og leieinntekter på i overkant av kr 44,5 millioner. Selskapets kunstneriske forpliktelser har som forventet resultert i behovet for flere ansettelser, både av kunstnerisk og administrativ karakter. Lønn og sosiale utgifter for selskapets totalt 228 ansatte (185,75 årsverk) utgjør i 2012 i underkant av kr 125 millioner, noe som utgjør ca. 60% av selskapets samlede driftsutgifter var også året da Kildens byggeprosjekt ble ferdigstilt. Med et budsjett på kr millioner viser investeringsregnskapet, samlet for alle år, et lite overskudd. I tillegg er det foretatt reserveavsetning for å sikre etterprøving og god drift av komplekse, tekniske installasjoner. Resultatet dokumenterer god kontroll, styring og budsjettdisiplin i alle ledd av byggeprosjekt og driftsorganisasjon. Selskapets netto driftsregnskap er på ca kr 10,3 millioner. Kr 9,2 millioner overføres til selskapets investeringsregnskap (moms-kompensasjon), kr 0,3 millioner avsettes til selskapets disposisjonsfond og kr 0,8 millioner avsettes til selskapets bundne driftsfond. Selskapets investeringsbehov knyttet til investeringsregnskapet er på kr 145,3 millioner. Dette finansieres gjennom statlig overføring på kr 64,4 millioner, fylkeskommunal overføring på kr 2,1 millioner, bruk av overført momskompensasjon fra driftsregnskapet på kr 9,2 millioner og bruk av selskapets disposisjonsfond på kr 70,6 millioner. Selskapets økonomi pr er god og gir grunnlag for stabil drift fremover. Resultatet bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede

18 Økonomisk oversikt Driftsregnskap Balanse Note Regnskap Budsjett Regnskap Driftsinntekter Salgs- og leieinntekter Refusjon momskompensasjon Overføring fra eierkommuner Overføring fra staten Refusjon sykepenger Andre refusjoner Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønn og sosiale utgifter 3, Pensjon (premieavvik) 3, 5 ( ) - - Forbruksvarer og tjenester Avskrivninger 3, Sum driftsutgifter BRUTTO DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) Renteutg og låneomkostninger Renteinntekter 2, Resultat eksterne finansieringstransaksjoner ( ) ( ) Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Korrigert slik Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundet driftsfond Sum bruk avsetninger Overført investeringsregnskapet mva komp Avsatt disposisjonsfond Avsatt bundet driftsfond SUM OVERFØRT/AVSATT REGNSKAPSMESSIG RESULTAT Økonomisk oversikt Investeringsregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap Investeringsutgifter Lønn og sosiale utgifter Utgifter bygg, anlegg og kunst Ekstraordinære avdrag byggelån Renteutgifter, byggelån Andeler Kristiansand pensjonskasse 3, Aksjer og andre andeler SUM FINANSIERINGSBEHOV EIENDELER Note Regnskap Regnskap Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Inventar, utstyr og andre midler Andel i Kr.sand komm. pensjonskasse Pensjonsmidler Aksjer Gjensidige Annet Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kasse/bankinnsudd Fordringer Kilden Parkering AS (renter) Premieavvik Fordring offentlig etater (mva/trygdekontor) Forskuddsbaserte utgifter Utlån ansatte Andre fordringer (kunder og årsoppgjør) Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Disposisjonsfond Bundet driftsfond Kapitalkonto Endring i regnskapsprinsipper Sum egenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Offentlig gjeld og feriepenger Premieavvik Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Finansiering Salgsinntekter 2 ( ) Statlige overføringer Andre overføringer Bruk av lån Avdrag på utlån (Kilden Parkering as) Overført momskomp. fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundet investeringsfond SUM FINANSIERING UDEKKET / UDISPONERT

19 Noter til regnskapet Noter til regnskapet Note 0 Regnskapsprinsipper Regnskapet er ført i henhold til forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper av Regnskapet er basert på et finansielt orientert system med hovedvekt på anskaffelse og anvendelse av midler til drift og investering med tilhørende finansieringen av disse aktivitetene. Resultatet vises i form av endring av arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld). Regnskap og budsjett er utarbeidet etter anordningsprinsippet. Som hovedregel skal utgifts- og utbetalingsarter (inntektsarter) regnskapsføres i bevilgningsregnskapet på transaksjonstidspunktet. Dette innebærer, som eksempel, at ved kjøp av tjenester skal utgiften regnskapsføres når tjenesten er utført. For øvrig vises det til prinsipper utarbeidet at Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Alle inntekter og utgifter er budsjettert og regnskapsført i brutto kroner. Kasse og bankbeholdninger er oppført med virkelige beløp. Kortsiktige fordringer er oppført til pålydende. Avdrag på lån utgiftsføres i driftsregnskapet. Ekstraordinære avdrag føres i investeringsregnskapet. Kortsiktig og langsiktig gjeld er oppført til pålydende. Eiendeler og gjeld er vurdert i samsvar med regnskapsforskriftens 8 (bokført til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi). Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Aksjer er oppført til anskaffelseskost. Nedskriving foretas til virkelig verdi dersom dette er påkrevd. Ihht skatteloven 2-32 anses ikke selskapet som skattepliktig. Note 1 Eiere Eierfordelingen er som følgende: Kristiansand kommune 60% Vest-Agder fylkeskommune 25% Aust-Agder fylkeskommune 12% Grimstad kommune 3% Selskapet har en andelskapital pålydende kr ,-, som er betalt inn av Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Note 2 Drifts- og investeringsinntekter I tabell under vises en detaljert oversikt over selskapets inntekter (avrundet) pr ; drift Investering Statlig støtte Fylkeskommunal støtte: - Aust Agder Vest Agder Kommunal støtte: - Kristiansand Grimstad Arendal Momskompensasjon Overført fra driftsregnskapet Avgiftspliktig salg av varer og tjenester Avgiftsfritt salg (billetter, leie lokal, prov) Reklame/Sponsor Refusjon sykelønn Diverse inntekter Sum inntekter Note 3 Drifts- og investeringsutgifter I tabell under vises en detaljert oversikt over selskapets utgifter (avrundet) pr ; drift Investering Lønnsutgifter Sosiale utgifter Premieavvik (pensjon) Forbruksvarer, tjenester og annet Betalt merverdiavgift Avskrivninger (Kilden/Fjæreheia) Investeringer i inventar/utstyr Investeringer i bygg og anlegg Avdrag byggelån Andre utgifter Sum Selskapet hadde pr totalt 228 ansatte, fordelt på 185,75 årsverk. Styret Det er totalt utbetalt kr ,- i styregodtgjørelse (kr ,- i styrehonorar, pluss møtegodtgjørelse på kr ,-). Styrets leder har fått kr ,-, nestleder kr ,- og styremedlemmer kr ,-. Byggekomité Det er totalt utbetalt kr ,- i byggekomitégodtgjørelse ( ,- i komitéhonorar, pluss møtegodtgjørelse på kr ,-). Komitéens leder har fått kr ,-, nestleder kr ,- og komitéens medlemmer kr ,-. Honorarer til revisor Selskapet benytter Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS som revisor. For 2012 er det utbetalt totalt kr ,- i honorar, fordelt slik: Drift Investering Lovpålagt revisjon inklusive teknisk bistand Andre tjenester utenfor revisjon Sum Note 4 Langsiktig gjeld og renter Det ble i mai 2010 tatt opp et byggelån i Kommunalbanken på kr 317 millioner. Dette er et likviditetslån i påvente av de årlige tilskuddene fra staten til investeringsprosjektet. Tilskuddene fra staten på totalt kr 408 millioner kommer i andeler hvert år fram til Tilskuddet fra staten er øremerket til ekstraordinær nedbetaling på byggelånet. Det ble betalt et avdrag på 64 millioner i desember. Rentene på byggelånet for 2012 utgjorde pr 31.12, ca. kr 6,6 millioner. Byggelånet er pr på totalt kr 189 millioner og er regnskaps-ført som langsiktig gjeld. Årets renteutgifter på totalt kr ,- er ført i driftsregnskapet i samsvar med forskrift om årsregnskap og årsberetning og god kommunal regnskapsskikk Note 5 Selskapets pensjonsordning Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har pensjonsordning for sine ansatte i DNB Liv, Statens Pensjonskasse og Kristiansand kommunale pensjonskasse (byggeprosjektet). De løpende pensjonskostnadene i driftsregnskapet tilpasses et gjennomsnittsnivå basert på beregninger av netto pensjonskostnad. Forskjellen mellom betalt premie og netto pensjonskostnad utgjør premieavviket, som igjen gir resultateffekt. Det er foretatt aktuarberegning for selskapets pensjonsordninger for DNB Liv og Kristiansand kommunale pensjonskasse hvor premieavviket, pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene er tilkjennegitt. Premieavviket for 2012 er på kr ,-. Basert på selskapets vedtatte amortiseringstid (10 år), vil premieavviket i sin helhet komme som inntekt i driftsresultatet for 2012 (driftsresultatet forbedres) og deretter 1/10 som utgift de kommende 10 år (driftsresultatet forverres)

20 Noter til regnskapet Noter til regnskapet Pensjonsmidlene dekker ikke de fremtidige pensjonsforpliktelser (underdekning på kr ,- eks AGA). Underdekningen medfører en latent, fremtidig forpliktelse. Statens Pensjonskasse skiller seg fra de andre ordningene i forhold til fondsoppbygging. Statens Pensjonskasse forvalter ikke kapitalen som dannes gjennom innbetalt premie. Som følge av dette er det ikke mulig å foreta en aktuarberegning for å tilkjennegi ordningens premieavvik, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler. Ordningen gjelder for 15 av selskapets ansatte. Årets netto pensjonsutgifter Nåverdi årets pensjonsopptjening Renteutgifter av påløpt pensjonsforpliktelse Brutto pensjonsutgifter Forventet avkastning pensjonsmidler Administrasjonsutgifter Amortisering premieavvik (sum) 0 Netto pensjonsutgifter inkludert administrasjonsutgifter Beregnet premieavvik Pensjonspremie inkludert administrasjonsutgifter Oppbygging av adm. reserve og amortiseringspremie 0 Netto pensjonsutgifter inkludert administrasjonsutgifter Premieavvik Arbeidsgiveravgift (AGA) Premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift Pensjonsforpliktelse Pensjonsforpliktelse Årets pensjonsopptjening Renteutgifter av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Pensjonsforpliktelse uten estimatavvik Amortisering estimatavvik forpliktelse 0 Brutto pensjonsforpliktelse. UB estimat Gjenstående amortisering forpliktelser 0 Brutto pensjonsforpliktelse. UB estimat, full amortisering Pensjonsmidler Pensjonsmidler Årets forventede avkastning Årets premieinnbetaling eksklusive administrasjonsutgifter Årets utbetaling av pensjon Pensjonsmidler uten estimatavvik Amortisering estimatavvik midler 0 Brutto pensjonsmidler. UB estimat Gjenstående amortisering pensjonsmidler 0 Brutto pensjonsmidler UB est. full amortisering Estimert over/underdekning pr Arbeidsgiveravgift Estimert over/underdekning pr 31.12, inkludert arbeidsgiveravgift Forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelser Forventet avkastning 5,50 % Diskonteringsrente 4,50 % Forventet lønnsvekst 3,16 % Forventet pensjonsregulering 3,16 % Antall aktive/rettighetshavere i AFP-ordning 182 Gjennomsnittlig alder Antall pensjonister 9 Note 6 Kasse/Bankinnskudd/Renteinntekter Selskapets kasse/bankinnskudd utgjør per totalt kr ,- (se detaljer i tabell under). Av dette er kr ,- plassert på egen skattetrekkskonto. Bankinnskuddet er plassert i Sparebanken Pluss og Nordea. Årets renteinntekter på totalt kr ,- er ført i driftsregnskapet i samsvar med forskrift om årsregnskap og årsberetning og god kommunal regnskapsskikk totalt Kilden Nordea Spareb.Pluss Bankinnskudd Skattetrekk Leietaker Kasse Sum Note 7 Fond Selskapets fond utgjør pr totalt kr ,-. Tabell under viser en oversikt (avrundet) over disposisjonsfondene: fond saldo Saldo Bruk av fond Avsatt fond Saldo Disposisjonsfond momskompensasjon Disposisjonsfond andelskapital eierne Disposisjonsfond Kilden* Disposisjonsfond Pensjon Bundet driftsfond* Sum alle fond *) Korrigert IB med ,- fra Note 8 Kortsiktige fordringer Selskapets kortsiktige fordringer utgjør pr totalt kr ,-. Tabell under viser en detaljert oversikt over fordringene. Kortsiktig forringer Forskuddsbaserte utgifter Lån ansatte Kundefordringer Fordring offentlig etater (mva/sykepenger) Sum Note 9 Tap på fordringer Selskapets tap på fordringer utgjør pr totalt kr ,-. Tabell under viser en detaljert oversikt over tapene: Tap på fordring (Punktfestivalen, historie AT, KSO, OS) Tap på renteinntekt (Byggelån Kilden Parkering AS) Sum

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Monumental. og abstrakt

Monumental. og abstrakt Foto Tuomas Uusheimo Monumental og abstrakt Kilden Teater- og Konserthus IKS vil ha en stor innvirkning på den kulturelle identiteten til byen Kristiansand og til hele regionen. Dette understøttes av det

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00

Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00 Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00 Søndag 8. februar fremføres Händels Messias i Horten kirke med solister i toppsjiktet og profesjonelt orkester.

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Kunstnerisk virksomhet

Kunstnerisk virksomhet Visjon Trondheim Symfoniorkester (TSO) skal utvikle en tydelig og særegen profil og være en moderne orkesterinstitusjon. TSO skal produsere og presentere orkestermusikk og musikkteater innenfor et bredt

Detaljer

Innholdsrik høst med SSO

Innholdsrik høst med SSO Pressebilder for høsten kan lastes ned http://www.sso.no/presserom/pressebilder/15 Innholdsrik høst med SSO Stavanger Symfoniorkesters høstsesong byr på fargerik musikk, store klassikere, film og opera,

Detaljer

Allergikus Pollus - den lille pollenplagen

Allergikus Pollus - den lille pollenplagen SLUTTRAPPORT FOR Allergikus Pollus - den lille pollenplagen Prosjektnummer: 2011/3/0215 Forord: Forestillingen Allergikus Pollus- Den lille pollenplagen ble arbeidet fram I 2012, og hadde premiere 25.april

Detaljer

VELKOMMEN TIL KULTURSKOLENS SOMMERFESTIVAL!

VELKOMMEN TIL KULTURSKOLENS SOMMERFESTIVAL! SOMMERFESTIVAL 2014 VELKOMMEN TIL KULTURSKOLENS SOMMERFESTIVAL! I løpet av 12 dager kan du oppleve en rekke produksjoner under mottoet GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP Totalt byr vi på rundt femti ulike arrangementer:

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Produksjonsguide VELKOMMEN til produksjonsguiden

Produksjonsguide VELKOMMEN til produksjonsguiden VELKOMMEN til produksjonsguiden Begrunnelser Tilrettelegging Kvalitet Muligheter Ressurser Vertskap Omsorg Rammer Verktøy Begrunnelser, rammer og mål Kan vi formulere en tydeligere målsetting og en klarere

Detaljer

Handlingsplan Program og Produksjonsavdeling 23 mai 2011

Handlingsplan Program og Produksjonsavdeling 23 mai 2011 Handlingsplan Program og Produksjonsavdeling 23 mai 2011 Mål kunstnerisk virksomhet Kvalitet Punkt 1 og 4 Ansettelse: Alle musikere i TSO blir ansatt etter prøvespill som sikrer høy kvalitet på utøveren.

Detaljer

Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin)

Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin) Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin) Fredag 4. desember kl. 19.30 Lindemansalen Kort om jubilantene

Detaljer

Scenestatistikk.no 2014: Kilden - Kristiansand Symfoniorkester

Scenestatistikk.no 2014: Kilden - Kristiansand Symfoniorkester Scenestatistikk.no 214: Kilden - Kristiansand Symfoniorkester Status: Sendt inn per: 12.9.21 2:56 Utfylt av Navn Kirsten Tungland E-post kirsten.tungland@kilden.com Telefon 91916161 Publikum Med "Totalt

Detaljer

Scenestatistikk.no 2014: Bergen Nasjonale Opera

Scenestatistikk.no 2014: Bergen Nasjonale Opera Scenestatistikk.no 4: Bergen Nasjonale Opera Status: Sendt inn per: 6.7.6 9:5 Utfylt av Navn Olaf Mackenzie E-post olaf@bno.no Telefon 9767 Egne produksjoner i 4 Med Egne produksjoner menes: (klikk her)

Detaljer

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2014 68210/2014 2010/6519 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/219 Formannskapet 19.11.2014 Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Detaljer

d-trøndelag Teater AS

d-trøndelag Teater AS Presentasjon d-trøndelag Teater AS Ketil Kolstad -teatersjef- Stiklestad, 01.12.2014 Om virksomheten historikk/bakgrunn - «Den nordtrønderske modellen» - Startet som teaterverksted 1983 - Navneskifte på

Detaljer

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011 ÅS KOMMUNE NOTAT Dato : 04.04.2011 Saknr/ark: 10/1778/D12 Løpenr. 6659/11 Til: Fra Saksbehandler Formannskapets medlemmer Rådmannen Arne Hågensen / Alexander Krohg Plur Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

Koret utviklet seg under Marthe musikalsk etterhvert i retning av et mer seriøst reportoar. Bildet over viser Marthe og koret i aksjon under et

Koret utviklet seg under Marthe musikalsk etterhvert i retning av et mer seriøst reportoar. Bildet over viser Marthe og koret i aksjon under et VOLLENKORET 1990 2007 Vollenkorets start går tilbake til en vårfest i Vollen Ungdomslag i april 1990 da tre sangglade sjeler luftet ideen om et kor. Dermed var det hele igang. Interessen var overveldende,

Detaljer

NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER

NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER STRATEGI MOT 2020 Trond Wika «Sorg og jammer på Lillehammer» eller «Nye toner fra NASOL» 2 UTFORDRINGER! Rekruttering - hvordan fange opp de unge musikerne?!

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

Onsdag 9. oktober 2013 LIVSKILDEN. -En konferanse om kultur, helse og innovasjon

Onsdag 9. oktober 2013 LIVSKILDEN. -En konferanse om kultur, helse og innovasjon Onsdag 9. oktober 2013 LIVSKILDEN -En konferanse om kultur, helse og innovasjon KILDEN DIALOG kilden.com Mer kultur, bedre levekår? For andre gang inviterer vi til LivsKilden, konferansen som har som mål

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024 Henrik Ibsen 1828: født 20.mars i Skien sentrum (Stockmansgården) 1835: familien Ibsen flytter til Venstøp 1843: familien flytter til Snipetorp 1843: Henrik drar fra Skien til Grimstad 1849: gir ut sitt

Detaljer

Sør-Trøndelag Orkesterforening. tmh-12

Sør-Trøndelag Orkesterforening. tmh-12 2003 Sør-Trøndelag Orkesterforening tmh-12 Sør-Trøndelag Orkesterforening under ledelse av Tormod Knapp inviterer til konsert med Unge solister PROGRAM G. F. Händel Fra Water Music, suite II i D-dur, sats

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase.

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase. SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 09/8653 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/823 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalg Sakm.: 060/09 I DRIFTSUTV ALG Dato: 07.0.2009 I SØKNAD

Detaljer

Seniornettkonferansen 2005

Seniornettkonferansen 2005 Norwegian Ministry of Modernisation Seniornettkonferansen 2005 statssekretær Eirik Lae Solberg (H) 20. mai 2005 1 Store utfordringer for Norge Utviklingstrekk: Flere eldre som lever lenger Pensjonsforpliktelsene

Detaljer

vi forteller din historie

vi forteller din historie vi forteller din historie gode kollega Vest-Agder-museet har lange og stolte tradisjoner helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Hver dag besøkes vi fortsatt av forventningsfulle gjester, og stadig

Detaljer

Drammen kulturskole 40 år Drammen by 200 år

Drammen kulturskole 40 år Drammen by 200 år Drammen kulturskole 40 år Drammen by 200 år Drammen kulturskole i samarbeid med Drammen Symfoniorkester feirer med festforestillinger i Drammens Teater torsdag 27. oktober 2011 kl. 20.00 fredag 28. oktober

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200801228 : E: 026 C33

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200801228 : E: 026 C33 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801228 : E: 026 C33 : Jens Thordal Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 26.01.2009 2/09 ETABLERING AV

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole Opplæringstilbud 2017 18 Flekkefjord kulturskole MUSIKK Gitar Gitar er et av kulturskolens mest populære instrumenter og skolen har mange gitarelever. Disse spiller alle sjangre innen gitarmusikken fra

Detaljer

Sør-Trøndelag Orkesterforening under ledelse av Tormod Knapp inviterer til KONTRAPUNKT

Sør-Trøndelag Orkesterforening under ledelse av Tormod Knapp inviterer til KONTRAPUNKT Sør-Trøndelag Orkesterforening under ledelse av Tormod Knapp inviterer til KONTRAPUNKT på Inderøy Lagene Fra Inderøy videregående skole musikklinjen: Jo Lingen Jacobsen, Siv Furunes og Jørn Tore Haanshus

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN MINORITETER I FOKUS Sted: Stavanger bibliotek og kulturhus, Sølvberget Galleri 2/12/2011 Fredag 2. Desember ble rapporten hva vet vi om etnisk norsk kulturkonsum? offentliggjort på Sølvberget Stavanger

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

ET SJELDENT KLANGUNIVERS

ET SJELDENT KLANGUNIVERS ET SJELDENT KLANGUNIVERS Posted by kai on mar 30, 2016 in Konsertanmeldelser 0 comments Vakre toner fra instrumentene harpe og bandoneon fylte Elvesalen med stemningsfull musikk tirsdag kveld. Av Ingvild

Detaljer

ditt arrangement i stavanger konserthus? les mer om hva vi kan tilby

ditt arrangement i stavanger konserthus? les mer om hva vi kan tilby ditt arrangement i stavanger konserthus? les mer om hva vi kan tilby den perfekte rammen for ditt arrangement Med fleksible saler, VIP-lounge og mesanin med storslått utsikt og romslige foajéområder danner

Detaljer

UNG FILHARMONI. Spill sammen med Oslo-Filharmonien.

UNG FILHARMONI. Spill sammen med Oslo-Filharmonien. UNG FILHARMONI Vil du spille i symfoniorkester med landets fremste unge musikere? Er du villig til å jobbe hardt for å bli god? Vi ser etter deg! Spill sammen med Oslo-Filharmonien. Få den oppfølgingen

Detaljer

Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2013

Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2013 Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2013 Formål med virksomheten Være et offentlig undervisningstilbud i kunst- og musikkfag til alle interesserte i kommunen. Tilbudet skal gjenspeile lokalt kulturliv,

Detaljer

VISUELL PROFIL! DEN NORSKE OPERA & BALLETT!

VISUELL PROFIL! DEN NORSKE OPERA & BALLETT! VISUELL PROFIL! DEN NORSKE OPERA & BALLETT! / DOGA Frokostseminar, 11. April 2008 av Dinamo Design og Den Norske Opera & Ballett ved Liv Beate Skavdahl (DNO&B) Anniken Fjelberg (Dinamo Design) Kristine

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

I Tromsø: Dyrisk bra levert

I Tromsø: Dyrisk bra levert I Tromsø: Dyrisk bra levert Elevene ved Steinerskolen tok oss med inn i en verden hvor dyr kan både synge og prate på nordnorsk. Allerede før sceneteppet gikk opp, sørget lydeffekter for å ta med publikum

Detaljer

19. - 21. JULI kl 1200-1900 + en nattsafari...

19. - 21. JULI kl 1200-1900 + en nattsafari... PROGRAM VELKOMMEN TIL FESTIVAL! Verdens minste festival om de minste, for de minste skal bli en morsom og spennende festival om insekter for hele familien. Barneteatertrilogien fra insektverdenen er fullbyrdet

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST R S ÅR O P AP EL FT STI OR F TER EN S GEN ER B SEN RT 3 1 20 R KT E L E K IS ON T S KUN ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Fra lyd- og lysprøver på Solund Verft,

Detaljer

Ad fontes akademi for musikk og liturgi

Ad fontes akademi for musikk og liturgi 1.april 2015 Ad fontes akademi for musikk og liturgi I løpet av de siste 40 år er det blitt nedlagt et stort arbeid innfor liturgi og gudstjenestefornyelse. Liturgi- og salmebokreformer har nærmest kommet

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Månedsbrev. Oktober 2014

Månedsbrev. Oktober 2014 Månedsbrev Oktober 2014 Da nærmer vi oss slutten på oktober måned, og det har vært en måned med mange ulike aktiviteter og prosjekter på Steingrua. Alf Prøysen og hans eventyr om Geitekilllingen som kunne

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Hva er økonomisk aktivitet i kulturhusene? Monica H. Smith Tønnessen Statsautorisert revisor Agder Kommunerevisjon IKS

Hva er økonomisk aktivitet i kulturhusene? Monica H. Smith Tønnessen Statsautorisert revisor Agder Kommunerevisjon IKS Hva er økonomisk aktivitet i kulturhusene? Monica H. Smith Tønnessen Statsautorisert revisor Agder Kommunerevisjon IKS 1 Mottatt 10.11.15 Ordfører i Kristiansand kommenterte tørt: «Er tallene store nok

Detaljer

Vennskap. SISU perkusjonensemble. konsert for 1.-7. årstrinn

Vennskap. SISU perkusjonensemble. konsert for 1.-7. årstrinn Vennskap SISU perkusjonensemble konsert for 1.-7. årstrinn PROGRAMMET Vennskap er en intim og visuell konsert, der musikken forteller om vennskapets muligheter og besværligheter. Det er like viktig å lytte

Detaljer

Musikkonservatoriet holder til sør på Tromsøya, ca. 20 min. gange fra sentrum. Våre nærmeste naboer er Tromsø museum, NRK,

Musikkonservatoriet holder til sør på Tromsøya, ca. 20 min. gange fra sentrum. Våre nærmeste naboer er Tromsø museum, NRK, STUDER MUSIKK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

Oppsummering spørsmål 5 - borddialog 24. november 2016

Oppsummering spørsmål 5 - borddialog 24. november 2016 Oppsummering spørsmål 5 - borddialog 24. november 2016 Kortversjon spørsmål 5: Hvordan kan amatørkulturen styrke det profesjonelle kulturlivet, og hvordan kan det Amatører og profesjonelle bør samarbeide.

Detaljer

Sesongprogram. Våren 2016

Sesongprogram. Våren 2016 Sesongprogram Våren 2016 KammeRana Sesongprogram våren 2016 Mo Kirkemusikkfestival: Aejlies Gaaltije The Sacred Source Frode Fjellheim har i en årrekke skapt musikk inspirert av samisk tradisjon, bl.a.

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Helge Lien Sigurd Hole. Lyden av Prøysen

Helge Lien Sigurd Hole. Lyden av Prøysen Helge Lien Sigurd Hole Lyden av Prøysen Helge Lien (f. 1975) Jazzpianist og komponist Helge Lien har vokst opp i Moelv, omtrent ei mjølke rute unna Alf Prøysens barndomshjem på Rudshødga. Lien startet

Detaljer

Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte.

Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte. RAPPORT 2011/12. Januar: Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte. Ble fremført og visualisert gjennom bruk av gjenstander og kjente sanger.god

Detaljer

Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014

Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014 Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014 Arbeidsgiverforeningen Spekter vil med dette gi innspill til Kulturpolitisk utredningsutvalg ( Kulturutredningen 2014 ), jfr. invitasjon

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013. NTO 6. juni 2014

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013. NTO 6. juni 2014 1 NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013 NTO 6. juni 2014 Hovedtall 2013 Siden 2005 har Norsk teater- og orkesterforening (NTO) utarbeidet årlige oversikter over medlemmenes sponsor- og

Detaljer

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya.

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. PROSJEKTET BYGDA 2.0 kan enkelt beskrives som utvikling av en landsby. Vi ønsker å gjøre en samtidstolkning av

Detaljer

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter.

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. - et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. Kompani13 Etablert 13.09.2013 Kompani13s visjon er å etablere et markant scenekunstensemble

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015

Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015 Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015 Denne måneden vil vi vurdere prosjektet vårt om musikk som vi startet i oktober. Målene med prosjektet var: Barna skal få oppleve ulike rytmer å bevege

Detaljer

Vennskap. SISU perkusjonensemble. Konsert for årstrinn. Foto Morten Eckersberg

Vennskap. SISU perkusjonensemble. Konsert for årstrinn. Foto Morten Eckersberg 2010 2011 Vennskap SISU perkusjonensemble Konsert for 1. - 7. årstrinn Foto Morten Eckersberg : Vennskap Om programmet Vennskap er en konsert der musikken på en abstrakt måte forteller om vennskapets muligheter

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

MUNTRE MUSIKANTER. konserter med elevmedvirkning. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Forsvarets musikk

MUNTRE MUSIKANTER. konserter med elevmedvirkning. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Forsvarets musikk 2012 2013 MUNTRE MUSIKANTER konserter med elevmedvirkning Konsert for 1. - 7. årstrinn Forsvarets musikk OM programmet Forsvarets musikk og Rikskonsertene har gått sammen om å lage skolekonserter og familiekonserter

Detaljer

2. Det fremlagte forslag til vedtekter for selskapet Teater Innlandet AS godkjennes.

2. Det fremlagte forslag til vedtekter for selskapet Teater Innlandet AS godkjennes. Saknr. 2429/08 Ark.nr. 223 C33. Saksbehandler: Øyvind Larsen ETABLERING AV TEATER INNLANDET AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavangerkulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavangerkulturskole.no Fagplan orkester Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning og anledning til å møte ulike kunstformer og kultuttrykk.

Detaljer

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS (NOSO) Sammenslåing av kulturorganisasjoner, muligheter og u>ordringer.

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS (NOSO) Sammenslåing av kulturorganisasjoner, muligheter og u>ordringer. Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS (NOSO) Sammenslåing av kulturorganisasjoner, muligheter og u>ordringer. Status i Nord- Norge frem Al etableringen av NOSO: Tromsø Symfoniorkester: 16 faste musikere,

Detaljer

Kulturindustrien i Tromsø

Kulturindustrien i Tromsø Kulturindustrien i Tromsø Erfaringer og muligheter presentert av Roar Dons Behov for innhold i opplevelsessamfunnet som vi i dag befinner oss i er sterkt økende og dagens og fremtidens eldre er villige

Detaljer

Blues for barna. Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Blues for barna. Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Blues for barna Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Blues for barna programmet - Dette er en sang om sånne dager da du aldri skulle

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Kort om Bærum Kulturhus Organisert som kommunal driftsenhet Programmere og drifte: Bærum Kulturhus,

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

VÅRPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune

VÅRPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune VÅRPROGRAM Den Kulturelle Spaserstokken 2011 Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune Velkommen til gode opplevelser! Den kulturelle spaserstokken er i full gang og vi i samarbeidskommunene

Detaljer

Frivillig scenekunst anno tilrettelagt for fremtiden

Frivillig scenekunst anno tilrettelagt for fremtiden Frivillig scenekunst anno 2015 - tilrettelagt for fremtiden Årsmelding for foreningen SceneFolk Org.nr: 916131445 Side 1 av 12 Styrets beretning Den 13. januar 2015 inngikk Buskerud Teater, Norsk Revyfaglig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

UNG FILHARMONI. Spill sammen med Oslo-Filharmonien.

UNG FILHARMONI. Spill sammen med Oslo-Filharmonien. UNG FILHARMONI Vil du spille i symfoniorkester med landets fremste unge musikere? Er du villig til å jobbe hardt for å bli god? Vi ser etter deg! Spill sammen med Oslo-Filharmonien. Få den oppfølgingen

Detaljer

Egenevalueringsskjema. Kristiansand Symfoniorkester. Opera Sør

Egenevalueringsskjema. Kristiansand Symfoniorkester. Opera Sør Egenevalueringsskjema Kristiansand Symfoniorkester Opera Sør 1 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...3 BESKRIVELSE...3 1. GJØRE MUSIKK AV HØY KUNSTNERISK KVALITET TILGJENGELIG FOR FLEST MULIG... 10 1.1 ÅRLIG

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

Nyhetsbrev for februar

Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Februar har, til tross for sine mange grå

Detaljer

BARN OG FOTOGRAFERING

BARN OG FOTOGRAFERING Lillevollen barnehage BARN OG FOTOGRAFERING KORT OM PROSJEKTET Gjennom prosjektet Bodøpiloten fikk Lillevollen barnehage mulighet til å samarbeide med fotograf Ronny Øksnes. Barna fikk gjennom bruk av

Detaljer