Klart språk i kommunene. Sissel C. Motzfeldt, Direktoratet for forvaltning og IKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klart språk i kommunene. Sissel C. Motzfeldt, Direktoratet for forvaltning og IKT"

Transkript

1 Klart språk i kommunene Servicekonferansen 2012, Trondheim 25. oktober Sissel C. Motzfeldt, Direktoratet for forvaltning og IKT

2

3 Direktoratet for forvaltning og IKT

4 Et ganske vanlig vedtaksbrev? Vi bekrefter å ha mottatt deres brev Søknad om familiegjenforening må fremmes via norsk utenriksstasjon. Når det foreligger et utvisningsvedtak blir det opprettet sak om opphevelse av innreiseforbudet. Vennligst ikke prøv deg datert DD.MM.ÅÅ. Nyttig informasjon for leseren? Man kan fremme søknad selv om innreiseforbudet fortsatt tt gjelder, men blir som regel avslått om søknaden behandles i løpet av de to første årene, og søknad om familiegjenfore ening må fremmes på nytt.??? Søknad om opphevelse av innreisef forbudet etter at innreiseforbudet er opphevet vil saken bli oversendt familieenheten for behandling av familiegjenforeningssaken. e gssa e Klart språk i staten - Direktoratet for forvaltning og IKT

5 Folkets røst Ca. 1,3 millioner nordmenn mener offentlige skjema er vanskelige å fylle ut. Ca nordmenn synes de t er vanskelig å forstå innholdet i brosjyrer og veiledninger. Ca hadde vansker med å forstå det siste brevet de fikk. Ca. 1,3 millioner nordmenn mener at offentlige myndigheter ikke legger vekt på å skrive slik at mottakeren skal forstå! (Omnibusundersøkelse januar 2009) Direktoratet for forvaltning og IKT

6 Undersøkelse av ansatte hos Fylkesmannen i Finnmark Påstand: Jeg oppfatter at språket i brev fra departementer og direktorater som klart og tyd delig. 50 % av de ansatte i embetet var ikke enige i påstanden! Endres i topp-/bunntekst 6

7 Forbrukerrådet: Det håndgripelige gjort uforståelig Hvorfor misligholder folk lån? - manglende betalingsevne? - manglende betalingsvilje? - eller er det også en språkbarriere? 31 av 33 unge voksne ( 3. klasse fra 2 vgs.) spurt i en undersøkelse forstod hverken innhold eller kons sekvensene av de fem brevene som fulgte da betaling uteble. Endres i topp-/bunntekst 7

8 Demokrati og tillit Klart språk fremmer demokr atiet. Når folk forstår informasjon fra det offentlige, kan de delta i det som angår dem. Et godt offentlig språk øker folks tillit til myndighetene. Man sparer tid og penger på å skrive forståelig. Klart språk i kommunene 8

9 SVERIGE: Brev fra Försäkringsk kassan Målgruppe: vanlige pensjonister Formål: å redegjøre for utregningen av garantipensjon Smakebit: «Av kapitel 6 paragraf 2 GPL framgår att garantipensionen ska ändras om det föranleds av en ändring av den pension eller de belopp som ingår i beräkningsunderlaget enligt kapitel 2 paragraf 4 samma lag.» Resultat: telefonstorm Kostnad: Millionbeløp!

10 Klarspråksplakaten Tenk på mottakeren Kontekst Tekstnormer Innhold og mål Tonen i teksten Disposisjon, oppsett Ord og setninger Direktoratet for forvaltning og IKT

11 Mottakerne skal finne det de trenger forstå det de finner kunne bruke det de finne er til å gjøre det de skal Klart språk i staten - Direktoratet for forvaltning og IKT

12 Hva er til hinder for klarspråk? Språket er toppen av isfjellet, det andre ligger under og påvirker: språk tradisjon (slik har vi alltid gjort det) tidspress (det går fortere å klippe og lime fra gamle tekster) forsiktighet (skriver jeg det som står i loven, så blir det rett) selvhevdelse (jeg må skrive som en ekspert) bevissthet og holdninger institusjonelle betingelser samfunnsmessige betingelser Kilde: Leif Becker Jensen (2007). Klarsprog kommunikationsteknik eller holdningsændring? I: Klart sprog er godt sprog. Rapport fra en nordisk konference om klarsprog. Dansk Sprognævn

13 Prosjektet «Klart språk i staten» Økonomisk støtte Faglig rådgivning Klarspråkspris for godt språk i staten Nettside med verktøy og inspirasjon Kurs Nettverk Klart språk i staten - Direktoratet for forvaltning og IKT

14 Klart språk i kommunene 14

15 Endres i topp-/bunntekst 15

16 Klar, men aldri ferdig Eksempler fra 11 statlige og kommunale klarspråksprosjekter Eget kapittel om hvordan gjennomføre og evaluere et klarspråksprosjekt Eksempler på klarspråksarbeid i andre land Tips, råd og veiledninger Gratis! Kan bestilles på klarspråk.no eller Klart språk i staten - Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 16

17 Hvordan har UDI jobbet?

18 Endres i topp-/bunntekst 18

19 Statens vegvesen nytt brev om EU-kontroll: 40 % færre telefonhenvend delser! Spørsmål Språk Struktur Tone Ord og uttrykk Forståelighet 60 % finner språket Økning på 40 % enklere 55 % finner informasjonen Økning på 40 % de trenger 40 % liker tonen bedre Økning på 100 % 70 % finner in ngen Økning på 20 % vanskelige ord og uttrykk 70 % synes det er lett å Økning på 35 % forstå hva de selv skal gjøre

20 Endres i topp-/bunntekst 20

21 FØR SØKNAD OM OPPSATT UFØREPENSJON PURRING OG VARSEL OM HENLEGGE ELSE Vi viser til vårt brev av <dato>, der vi ber deg sende inn en tilbakemelding på eventuell opptjening i andre private eller e offentlige tjenestepensjonsordninger. estepe sjo so Vi har ennå ikke mottatt noe svar fra deg, vår henvendelse så snart som overhodet og minner deg derfor på at du må svare på mulig. Dersom vi ikke hører fra deg innen to uker vil vi dessverre måtte henlegge saken din. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på telefon. Vennligst oppgi fødselsnummer ved henvendelse.

22 Du kan risikere å gå glipp av pensjon! ETTER Vi viser til brevet vi sendte deg <dato>. I brevet ba vi deg om å sende oss et svar på om du har vært medlem av andre private eller offentlige tjeneste pensjonsordninger enn Statens Pensjonskasse. Vi trenger en fullstendig oversikt over det for å finne ut om du har rett til oppsatt uførepensjon fra oss. Du må selv fremme et krav for å få denne oppsatte pensjonen utbetalt. Hva må du gjøre? Vi har ennå ikke fått svar fra deg. Vi minner deg derfor på at du må fylle ut og returnere det vedlagte kravskjemaet til oss så snart som mulig. Hvis vi ikke hører fra deg innen <frist>, kan vi ikke Hovedbudskap skal komme frem i utbetale pensjonen du eventuelt ent elt har krav på. Vi tar ikke kontakt med deg igjen før nådd aldersgrense og tidligst når du har fylt 65 overs år. skriften og utdypes i første avsnitt Du skal fortelle hvorfor leseren får brevet, og Lurer du på noe? hva han eller hun skal gjøre Du finner mer informasjon om oppsatt uførepensjon på nettsidene våre Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du gjerne ringe oss på telefon (husk å ha fødselsnummeret ditt tilgjengelig).

23 Skjema (blanketter) FØR ETTER

24 Lånekassen involverer brukerne Samtaler med elevgrupper om brosjyrer, plakater m.v. Brukt enkeltelever til å lese materiell Brukt elev- og studentorgani isasjoner Spørreundersøkelser om brev/brosjyrer Tilbakemeldinger ldi fra ansatte som har kundekontakt; k kt Kundesenter, saksbehandlere, klagenemndssekretærer Søkeloggen på nettet Ansatte ved læresteder

25 Brevnettverk og skjema autvalg Brevnettverket og skjemautvalget er produksjonsledd Tverrfaglig samarbeid Saksbehandler, kundebehandler og eksperter på hhv. kommunikasjon, regelverk og IT Ha sluttproduktet i tankene Hva får kunden i hånden, og hva skal hun/han gjøre med det? Begrensninger Maler kan gi begrensninger, for eksempel plass som er satt av til ulike informasjonselementer Endringer krever ofte programmering Dynamiske brev må ta høyde for mange meldinger Standardtekster og automatisert behandling

26 Tonen i brevet Velkommen som kunde i Lånekassenn Vi har mottatt søknaden din og vil behandle den så raskt som mulig. I mellomtiden vil vi gjerne gi deg litt praktisk informasjon. Følg søknadsbehandlingen på Dine sider På Dine sider på kan du sjekke hvor mye penger du har fått, eller hvor lenge du må vente på svar på søknaden din. Logg deg inn med MinID MinID er en felles innlogging til offentlige tjenester. Kodene du trenger for å registrere deg som bruker av MinID, fikk du i et brev fra norge.no ides sember Brevet inneholdt et kodekort som kunne rives ut. Har du mistet kortet, se her hvordan du går fram: Positiv tone må til for at brevet ikke skal bli oppfattet som kjølig og negativt! Du har rettigheter og plikter som kunde i Lånekasse en Du finner all informasjon om rettighetene og pliktene på Les også den vedlagte brosjyren. Vi ønsker deg lykke til med utdanningen og håper at du vil br ruke de elektroniske tjenestene våre. Vennlig hilsen Lånekassen

27 Ett skritt om gangen : Ett skritt om gangen Språkprofil p Ambisjoner for nettsidene Vi retter teksten til de leserne so om kan minst om temaet eller saken. Vi skal skrive klare, tydelige setninger som ikke kan misforstås. Leseren skal ikke bruke mer tid enn nødvendig på å få med seg innholdet. Vi skal bruke et profesjonelt språk som egner seg for et direktorat. Vil skal kommunisere tydelig om vår rolle og våre forvaltningsoppgaver. Endres i topp-/bunntekst 27

28 Endres i topp-/bunntekst 28

29 Endres i topp-/bunntekst 29

30 Ønske om å fremstå mer enhetlig utad. Hefte: Praktisk språkbruk og dokumentlære 2010: Heftet omgjort til felles språklige retningslinjer Bred politisk enighet Arbeidsgrupper jobber med brev, vedtak spesielt. Resultat: kortere tekster bedre struktur forståelse, interesse og aksept for språkarbeid Klart språk i kommunene 30

31 Endres i topp-/bunntekst 31

32 Du lykkes ved å sette realistiske mål få ressurser god lederforankring involvere ansatte fra ulike fag også førstelinjen! ha en plan og plassere ansvar evaluere (før, under, etter), skaff tall lytte til og involver mottakerne gjøre arbeidet til moro! synliggjøre suksesser underveis. lage retningslinjer,maler, verktøy med mer. stjele fra andre kommuner og staten det er lov og å dele med andre! Direktoratet for forvaltning og IKT

33 Språkkafé Språk er en del av faget ditt Språk er moro

34 Få med politikerne! Klart språk i kommunene 34

35 Brukerinvol olvering

36 Gruppeoppgave Hvilke språklige hovedutfordringe d er har min kommune? (Vet eller tror) Hvilket område bør vi prioritere? Sjanger? Hvem får jeg med? (interesse, drivkraft, posisjon) Hvordan stiller ledelsen seg til dette? Hvordan kan jeg overbevise? Hva bør mandatet være? Mål, organisering og hovedtiltak Hvem kan vi samarbeide med i kommunen og eksternt (andre kommuner?) Hva kan velte arbeidet? Risiko. Hvordan får vi en suksess? Raskt og på sikt Hva er det aller første vi må gjøre når vi er tilbake? Klart språk i kommunene 36

37 og hvor klart skal det bli? Tja. Direktoratet for forvaltning og IKT

38 Endres i topp-/bunntekst 38

39 »TAKK FO OR MEG!»www.klarspråk.no

Klar, men aldri ferdig EN PRAKTISK VEILEDER I KLARSPRÅKSARBEID

Klar, men aldri ferdig EN PRAKTISK VEILEDER I KLARSPRÅKSARBEID Klar, men aldri ferdig EN PRAKTISK VEILEDER I KLARSPRÅKSARBEID Klar, men aldri ferdig En praktisk veileder i klarspråksarbeid 1. utgave 1. opplag 2010 1. utgave 2. opplag 2011 Redaktører: Margrethe Kvarenes

Detaljer

Språklige retningslinjer for NAV - en praktisk håndbok for deg som skriver

Språklige retningslinjer for NAV - en praktisk håndbok for deg som skriver Språklige retningslinjer for NAV - en praktisk håndbok for deg som skriver Del 1: Klarspråk i NAV slik skriver du en god og forståelig tekst Del 2: Tegnsetting og rettskriving Forord: Klart språk så klart

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Lykke til! Svein R. Kristensen

Lykke til! Svein R. Kristensen 2 De aller fleste av brukerne våre treffer oss ikke ansikt til ansikt. For dem er det brevene, skattekortet, selvangivelsen, nettsiden, brosjyrene og e-postene våre som er Skatteetaten. Språket vårt og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje

Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje 1 Grundige forklaringer og flere eksempler I dette dokumentet har vi samlet mer informasjon om de 13 retningslinjene i Skatteetatens språkprofil.

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013 Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging juni 2013 Innhold Hovedfunn og anbefalinger... 4 Hva ser vi etter når vi kartlegger?.... 4 Hovedfunn: Tekstene er for lite leserorientert... 4 Våre

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer