ASKER OG BÆRUM TINGRETT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASKER OG BÆRUM TINGRETT"

Transkript

1 Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Teije Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørensen Advokatjohn Arne Dalby Advokat Ole Spen-e Advokat jvfargrethe Pran Advflm. Hans Christian Aarnes Advflm U/rik ivlotzjeldt Advflm. Sigbjøm Lindstølen Advjlm. Andreas Engen Nilsen MinLERTinIG INNBERETNING MEn v ARSEL OM INNS TILLING, JF. KONKURSLOVEN 135 TIL ASKER OG BÆRUM TINGRETT I BO NR KON-AHER/l WESTMAR MARIN AS - nets TV ANGSA VVIKLINGSBO Olavsgaard Kontorsenter, Skjetten Telefon: (+47) Telefax: (+47) Bærurnsveien , Bekkestiia Telefon: (+47) Telefax: (+47) Gotaasgården, Jessheirn Telefon: (+47) Telefax: (+47) Felles postadresse: Hvamstubben 17, N-2013 SKJETTEN firrnapostlwadvonico.no. Klientkonto Driftskonto Klientkonto Eiendornsmegling Org.nr.: MVA

2 Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS INNHOLDSFORTEGNELSE I ADRESSA TER FOR INNBERETNINGEN... 4 II IDENTIFIKASJON A V HVEM SAKEN GJELDER NA VN FORRTNINGSSTED ORGANISASJONSNUMMER BRANSJE KONSERN '" FILIALER / A VDELINGER TIDLIGERE NA VN III K 0 NKURS EN TINGRETT, KJENNELSESDATO OG KLOKKESLETT GRUNLAG FRISTDAG FORDRINGSFRIST SKIFTESAMLINGER iv BOB E S TYREL S EN It BOSTYRER BOREVISOR KRDITORUTV ALG... 6 V NÆRMERE OM KONKURSDEBITOR STIFTELSE OG REGISTRERINGSDA TO AKSJEKAPITAL VED STIFTELSEN OG VED TV ANGSA VVIKLING EIERE A V AKSJENE DE SISTE TO AR SELSKAPETS LEDELSE REVISOR REGNSKAPSF0RER LEDELSENS ENGASJEMENT I ANDRE VIRKSOMHETER / SELSKAPER... 8 VI KONKURSDEBITORS ØKONOMISKE NÆRINGSVIRKSOMHET OVERSIKT OVER VIRKSOMHETEN LOKALER ANSA TTE REGNSKAP OG REGNSKAPSF0RSEL VIRKSOMHETEN PER BoApNINGSTIDSPUNKTET OPPFYLLELSE A V FORMELLE KRA V ETTER FORET AKS- OG SELSKAPSLOVGlVNING, NÆRINGS- OG REGlSTRERINGSLOVGlVNING MV Tv ANGSA VVIKLINGsARSAKER VII BOETS STILLING OG STATUS BOETS AKTIV A OMST0TELIGE DISPOSISJONER VIRKSOMHET ETTER KONKURSApNING SALG

3 Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS 5. BOETS P ASSIV A VIII KRDITORENES STILLING... 1 i 1. DEKNINGSUTSIKTER FORDRINGSPR0VELSE UNNLATT PR0VING ix S TRAFFBARE FO RH OLD X KANTENEBETINGENDE FORHOLD XI PERSPEKTIV, UTFØRT BOBEHANDLING, FREMDRIFTSPLAN DEN INNLEDENDE BOBEHANDLING DEN VIDERE BOBEHANDLING - BOBEHANDLINGEN ANBEF ALES INNSTIL T - ANMODNING OM VIDERE FORENKLET UNDERRTNING ETTER KKL Vedlegg 1: Vedlegg 2: Registreringsforretning. Kopi forsikring. 3

4 Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS I ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN Denne innberetning fremlegges for Asker og Bærum tingrett 1 forbindelse med avholdelsen av første skiftesamling i boet 1. april2011 kl Den vii deretter bli sendt i kopi ti: Selskapets kjente kreditorer etter hvert som de melder sine krav i boet. Skatt 0st Skatteoppkreveren I Oslo kemnerkontor NAV Selskapets styreleder vi Siri Jacobsen Laurendz Konkursregisteret, Brønnøysund For øvrig vises til pkt. XI 2, der konkursloven 156 påberopes av konkursboet. II IDENTIFIKASJON A V HVEM SAKEN GJELDER 1. Navn Det tvangsavviklede selskapets navn er Westmar Marin AS. 2. Forretningssted Selskapets registrerte forretningsadresse er Slemmestadveien 416, 1390 VoUen. Selskapets registrerte postadresse er Midtstugrenda 84 c/o Siri J Laurendz, 0787 Oslo. 3. Organisasjonsnummer Selskapets organisasjonsnummer er Bransje Selskapets næringskode er agenturhandel med maskiner, produksjonsutsty, båter og luftfartøyer. Selskapets vedtektsfestede formål er kjøp/salg av båter, kurs og charervirksomhet både i inn- og uti 5. Konsern Intet konsem. and, deltagelse i andre virksomheter, samt finansieue investeringer. 6. Filaler I avdelinger Selskapet hadde ingen slike. 4

5 Advokatjirmaet Nicolaisen & Co ANS 7. Tidligere navn lntet å bemerke. III KONKURSEN 1. Tingrett, kjennelsesdato og k10kkeslett Westmar Marin AS ble tatt under behandling som tvangsavvikiingsbo ved Asker og Bærum tingretts kjennelse av 18. februar Kjennelsen ble avsagt kl Grunnlag Grulaget for boåpning var melding fra Foretaksregisteret til tingretten om at melding om endelig oppløsning av selskapet etter aksjeloven ikke var mottatt, til tross for at melding om oppiøsning av selskapet ble registrert 19. september Tingretten hadde tilskrevet selskapets styre og bedt om en redegjørelse for årsaken til at melding om endelig oppløsning ikke var innsendt, men retten hadde ikke mottatt tilbakemelding fra selskapet, og det var ikke gitt melding til Foretaksregisteret om at mangelen var rettet. Det var kommet svar fra selskapets revisor med kopi av brev til Skatt 0st, og retten hadde gitt frist med å tà dette ordnet, men 4. februar 2011 ble det meddelt retten at tvangsoppløsning burde gjennomføres. Tingretten antok derfor at særlige grunner talte for å overta ansvaret for avviklingen. Vilkårene etter aksjeloven (1) m. var etter dette tilstede. 3. Fristdag Fristdagen etter dekningsloven antas å være Fordringsfrist Fristen for fordringsanmeldelser til bostyreren er Fristener ikke preklusiv,jf. konkursloven 78 første ledd m. 4 og 109. Bostyrer har mottatt kreditorliste av selskapets styreleder og de kjente kreditorer er varslet om selskapets konkurs. 5. Skiftesamlinger Første skiftesamling i boet blir avholdt i Asker og Bærum tingretts lokaler 1 Malmskriverveien 2, Sandvika, fredag 1. april 2011 kl i rettssal 4. Følgende saker behandles på skiftesamlingen: 1. F oreløpig orientering om boet. 2. Oppnevning av evt. kreditorutvalg og borevisor. 5

6 Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS 3. Om bo behandlingen skal innstiles, j f. konkursloven Eventuelt Ytterligere skiftesamlinger vii normalt ikke bli avholdt uten at det begjæres eller finnes påkrevet. iv BOBESTYRELSEN 1. Bostyrer Som bostyrer ble oppnevnt: Advokat Terje SkåIand Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Bærumsveien Bekkestua Telefon: Telefax: Borevisor Det foresiås ikke oppnevnt borevisor. Boet er relativt oversiktlig og det er begrenset med midler i boet. Når boet er enkelt og oversiktlig eller dets midler er så begrenset at det vanskelig kan bære utgiftene ved en revisoroppnevnelse, kan retten helt unniate å oppnevne revisor. Hvis det ikke er oppnevnt revisor til å oppfylle oppgavene i konkursioven 90 annet Iedd m. 2 skal disse utføres av tingretten. 3. Kreditorutvalg Boets størreise, vanskelighetsgrad eller forhoidene for øvrig tilsier etter bostyrers oppfatning at det ikke er nødvendig å oppnevne kreditorutvalg, jf. konkursloven 83 første Iedd. V NÆRMERE OM KONKURSDEBITOR 1. Stiftelse og registreringsdato Selskapet ble stiftet Selskapet ble første gang registrert 1 Foretaksregisteret Aksjekapital ved stiftelsen og ved tvangsavvikling Ved stiftelsen av selskapet var aksjekapitalen kr ,- fordelt på 100 aksjer a kr ,-. 6

7 Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Selskapets aksjekapital var ved konkursåpningen kr ,- fordelt på 100 aksjer a kr ,-. Aksjekapitalen er innbetalt. 3. Eiere av aksjene de siste to år Siri Jacobsen Laurendz 100% 4. Selskapets led else Selskapets ledelse per tvangsavviklingstidspunktet besto av følgende per,soner: Styreleder: Siri Jacobsen Laurendz Lilevannsveien 73 A 0788 Oslo Telefon: Varamedlem: Morten Laurendz Daglig leder: Siri Jacobsen Laurendz 5. Revisor Som selskapets revisor har fungert: STIANSEN & CO AS Fekjan Nesbru Telefon: Org.nr.: Revisor er ikke registrert fratrådt. Det er avgitt revisjonsberetning t.o.m. regnskapsåret Bostyrer har ikke fuet det nødvendig å kontakte revisor ettersom selskapet ble meldt oppløst 19. september 2009, og det således ikke har vært reell drift i selskapet siden dette tidspunkt. 6. Regnskapsfører Selskapets regnskapsførsel har vært ivaretatt av: Olav Hoel Kirkeveien ASKER 7

8 Advokatjirmaet Nicolaisen & Co ANS 7. Ledelsens engasjement i andre virksomheter / selskaper Styreleder Siri Jacobsen Laurendz har opplyst at hun er daglig leder og innehaver av enkeltpersonforetaket Apollonia Siri Jacobsen Laurendz. Et søk på ww.purehelp.no avdekker ikke at Siri Jacobsen Laurendz har engasjementer i øvrige virksomheter eller selskap. VI KONKURSDEBITORS ØKONOMISKE NÆRINGSVIRKSOMHET 1. Oversikt over virksomheten Styreleder Siri Jacobsen Laurendz har forklart følgende: 2. Lokaler "Westmar Marin AS ble stifet 18.april i 2005 og drifen startet med seilskole for damer som det var et stort marked for. Det ble holdt kurs for båtførerprøve ogfor kystskippere og kursfor skippere om bord i egen båt. Da det ikke er stor fortjeneste i undervisning og kort sesong så man etter andre muligheter for jlere aktiviteter. På en båtmesse i Düsseldorf kom vi over MV Yachts, en motorbåt produsert i Nederland som var ny på markedet. Vi hadde stor tro på båten. Den ligner og er i samme segment som norske Fjordtern, Hankøterne. En kostbar båt i god kvalitet. Vi tok en båt inn for salg. " Selskapet leide ingen lokaler på tvangsavviklingstidspunktet. 3. Ansatte Selskapet hadde ingen ansatte på tvangsavviklingstidspunktet. Innentede opplysninger fra NA V Aa-registeret avdekker at det aldri har vært aktive arbeidsforhold i selskapet. 4. Regnskap og regnskapsførsel 4.1 Regnskapsføringen Som nevnt ovenfor har regnskapene vært ført av Olav Hoel Bostyrer har vært i kontakt med regnskapsfører Hoel som har opplyst at regnskapene er à jour per oppløsningstidspunktet, og at det ikke har vært drift i selskapet siden september

9 Advokatjirmaet Nicolaisen & Co ANS 4.2 Arsregnskap Det fremlagte årsregnskap for 2007, 2008 og 2009 viser følgende: Driftsintekter Driftskostnader Driftsresultat Resultat før skatt Ârsresultat Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsikig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital vrige økonomisk informasjon - styringsdata Intet å bemerke. 5. Virksomheten per boåpningstidspunktet Det har ikke vært reell drift i selskapet siden september Oppfyllelse av formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, nærings- og registreringslovgivning mv. Selskapet har blitt tvangsavviklet som følge av at melding om endelig oppløsning av selskapet ikke har blitt sendt til Foretaksregisteret. Vilkårene for å tvangsavvikle selskapet etter aksjeloven (1) m. 1 var derfor til stede. 7. Tvangsavviklingsårsaker Selskapet har som tidligere bemerket blitt tvangsavviklet. For øvrig har stvreleder Siri Jacobsen Laurendz forklart følgende: (dette bør leses i sammenheng med punkt VI 1 over) "Til tross for at det ble brukt mange midler til markedsføring, positive tester av båtmagasiner og utstillng viste seg å være veldig vanskelig å selge båten i Norge. Da kom finanskrisen og vi fikk ikke solgt båten vi hadde tatt inn. Vi finansierte drifen av Westmar Marin med seilskolen. Vi hadde lån i Santander med båten som pant. Etter jlere år med mye jobbing uten og kunne heve lønn valgte vi og melde Westmar Marin til avvikling i Brønnøysund og overlevere båten til Santander. Det har ikke vært noen aktivitet i selskapet siden. 9

10 Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Vi hadde da betalt alt annet utestående. Vår situasjon var svært parallell tit en tvangsrelasjon effer at vi i lang tid hadde forsøkt å avhende båten tit en pris som dekket gjelden tit Santander. Banken fikk effer selv å ha prøvd å selge båten ved relasjon en pris som lå under 50 % av gjelden på båten. De aksepterte tapet og at vi avviklet Westmar Marin AS da selskapet var insolvent og det var ingen penger for dem å hente. Vi anså ikke titbakeleveringen av båten tit Santander som omsetning eller uffak som var avgifspliktig. Skaff øst har kommet tit at det er avgifspliktig. Spørsmålet om avgifsplikt i en slik situasjon har vel ligget i en gråsone. Det foreligger nå effer det vi har fått høre en høyestereffs dom som sier det er avgifspliktig? Da det ikke er midler tit å betale avgifen, meddelte vi Asker og Bærum tingreff ved Bente Agerup Andersen at vi ikke kunne avvikle, da Skaff øst har et krav vi ikke kan innfri. " Bostyrer bemerker: Den direkte boåpningsårsak er tvangsavvikling i henhold til aksjeloven (1). Når det gjelder insuffsiens fremgår det av de fremlagte regnskapene at selskapet per hadde negativ egenkapital med kr ,-. Per hadde selskapet negativ egenkapital med kr ,-. Bostyrer har ikke gjennomgått tidligere årsregnskap, men det er ikke grunn til å anta at selskapet har vært suffisient siden ettersom egenkapitalen ble yterligere negativ i løpet av Bostyrer konkuderer således med at selskapet trolig ble insuffsient ultimo desember Med hensyn til illkviditetstidspuntet er det vanskelig å fast1å dette nøyaktig etters om det kun er meldt ett krav i boet. Kravet har forfall i oktober 2010 og har sitt grunnlag i merverdiavgift ved tilbakelevering av selskapets båt til panthaver. For øvrig bemerkes at det ikke har vært drift i selskapet siden det ble oppløst i september 2009, og at den eneste kreditoren av betydning på oppløsningstidspunktet ikke fikk full dekning for sitt krav, jf. nærmere redegjørelse over i punkt VI 7. Basert på de ovennevnte opplysningene er det sannsynlig at selskapet ble insolvent senest da båten ble tilbakelevert panthaver, og bostyrer har således konkludert med at selskapet ble ilikvid på oppløsningstidspunktet, dvs. medio september Bostyrer vii heretter konkludere med at selskapet har vært insolvent siden september

11 Advokatfirrnaet Nicolaisen & Co ANS VII BOETS STILLING OG STATUS 1. Boets aktiva Det vises til vedlagte registreringsforretning som hie avholdt 1 lokalene til Advokatfirmaet Nicolaisen & Co på Bekkestua. Vedlegg 1: Registreringsforretning. Selskapet hadde ingen aktiva på tvangsavviklingstidspunktet. 2. Omstøtelige disposisjoner Ingen. 3. Virksomhet etter konkursåpning Ingen. 4. Salg Se ovenfor. 5. Boets passiva Skatt og merverdiavgift Skatt øst har anmeldt et prioritert krav kl II på merverdiavgift med kr ,-, et uprioritert krav på renter med kr ,- og et etterprioritert krav på renter med kr. 164,-, totalt kr ,-. Anmeldte krav Fristen for fordringsanmeldelser ut1øp 28. mars Det er til samen meldt 1 krav som fordeler seg som følger: Prioriterte krav kl II Uprioriterte krav Etterprioriterte krav Totalt kr ,00 kr 1 318,00 kr 164,00 kr VIII KRDITORENES STILLING 1. Dekningsutsikter Basert på de nåværende tall og opplysninger er det ikke sannsynlig med dividende til no en fordringshavere. 11

12 Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS 2. Fordringsprøvelse Det er ikke foretatt fordringsprøvelse. 3. Unnlatt prøving Prøving av fordringer vil kun bli gjort når det er klarlagt om det blir utbetaling til kreditorer i den aktuelle klasse. Dersom det ikke blir dividende til de uprioriterte fordringshavere vil ikke disse fordringene bli prøvet, jf. konkursloven 111 tredje Iedd. ix STRAFFBARE FORHOLD Bostyrer har ikke avdekket straffbare forhold. X KARANTENEBETINGENDE FORHOLD Etter det opplyste fra selskapets styreleder har hun ikke vært involvert i tidligere konkursbehandlinger. Det vii ikke bli anbefalt ilagt konkurskarantene. XI PERSPEKTIV, UTFØRT BOBEHANDLING, FREMDRIFTSPLAN 1. Den innledende bobehandling Det vises innledningsvis til hva som er fremkommet om bobehandlingen under puntene ovenfor. De alminnelige skritt i forbindelse med boåpningen har vært foretatt, heruder omadressering av post, forespørsler til banker, diverse registerundersøkelser og pålagte meldinger jf. konkursloven 79. Bostyrets ansvar er forsikret i generalpolise og åpningsgiroen er betalt, jf. konkursloven 87 og vedlagte kopi. Vedlegg 2: Betalt åpningsgiro. Bostyrer fikk kort tid etter boåpningen kontakt med selskapets styreleder per telefon, og fikk således tistrekkelig innledende informasjon til å igangsette bobehandlingen. Bostyrer har avholdt møte med styreleder og selskapets regnskaper er beslaglagt og gjennomgått. 12

13 Advokatjirmaet Nicolaisen & Co ANS 2. Den videre bobehandling - bobehandlingen anbefales inns tilt - anmodning om videre forenklet underretning etter kk 156. Bohehandlingen er i det alt vesentlige avsiuttet og bostyrer er av den oppfatning at boet kan avsiuttes innen svært kort tide Dersom den videre bobehandlingen ikke vii avdekke ytterligere aktiva anbefales bohehandlingen innstilt, jf. konkursloven 135. Bostyrer vil da avgi en kort sluttinnberetning. Kreditorene varsles derfor om at innvendinger mot innoldet i denne innberetningen, eller mot at bobehandlingen innstiles uten skiftesamling, må oversendes skriftlig til Asker og Bærum tingrett innen 14 dager fra mottakelse av denne innberetningen. Bekkestua,-Ji.~mars 201 /;:" c' (/"-2- '. /4 ~ " / Ø/. /'. //.. "/' Terje SkåIand bostyrer! 13

14 Advokatfimiaet Nicolaisen o. Co ANS (r...~..'.\... L~?.sfJ 1 REGISTRERINGSFORRETNING År 2011, den 3. mars k1.345, ble registreringsforretning i Westmar Marin AS, dets tvangsavviklingsbo holdt i 10kalene til Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS på Bekkestua. Til registrering ble oppgitt: Intet ~,/.-,."..."....' I~, /~,;;7./), ",,4':;~ _.".._ /"7/7 ' ~.._.._- Tt?.SkãIãnd bóstyrer Jeg, Siri Jacobsen Laurendz, erklærer med dette selskapet ikke eier aktiva og at det således ikke er mer å registrere. Jeg er klar over at det er straffbart å unlate å oppgi aktiva til registrering. Siri Jacobsen \ Laurendz ~~ :::::2J,/K2.A r'" L.C~".C'L4'eA -tt 2...'-.~f'. ( I', ~,\ L1 ~ ; -~ I,J,, I~., li ans '!) au Chr. ". Aames u..1vjj/jf' () advokatfulmektig-.

15 :2 \# Advoltatforeningel1 ~J Terje Skåland Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Bærumsvn BEKKESTUA FAKTURANR Fakturadato Forfall Vår referanse Kid Kontonr IBAN SWIFT/BIC KON-AHER/ N NDEANOKK Forsikringstype Premie for boverdi inntil 50 mill. WESTMAR MARIN AS TVANGSAWIKLlNGSBO A beta ~-(F Ie 1775 'ls ( \ld\i rtb.e~çg ~ "t Il--It DEN NORSKE ADVOKATFORENING Krislian Augusts gate 9, N slo T F bostyrerfo rsikring(qjus. no org.nr MVA

16 FORSIKRINGSBEVIS FOR BOSTYRER I KONKURSBO Terje Skåland Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Bærumsvn BEKKESTUA Saksnummer: KON-AHER/1 OVENFORNEVNE PERSON ER BOSTYR I FØLGENDE BO: WESTMAR MARIN AS TVANGSAWIKLlNGSBO Forsikringen gjelder for: Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven). Forsikringen gjelder fra: Forsikringen gjelder til: Forsikringstaker: Sikrede: Fra forsikringens ikrafttredelsesdato frem til3 (tre) år etter boets endelige avslutning. Ved eventuell etterutlodning skal fristen regnes fra tidspunktet for avsluttet etterutlodning. Terje Skåland Bostyrer, kreditorutvalgets medlemmer, medhjelpere og borevisor. Forsikringsgiver: Hva forsikringen omfatter: Hvor forsikrngen gjelder: Forsikringsvilkår: Til bostyrer regnes også fullmektig som arbeider direkte for prinsipal i den aktuelle sake Som fullmektig regnes her enhver advokat i samme advokatselskap som arb eider for bostyrer i den aktuelle sake Arch Insurance Company (Europe) Limited Sikredes erstatningsansvar for økonomisk tap i egenskap av bostyer, medlem av kreditorutvalg, medhjelper eller borevisor Ansvar som er pådratt i forbindelse med sikredes virksomhet fra kontor i Norge. Tyegodkjent ansvarsforsikring etter LOV nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV : Lov om skifte (skifteloven). Gjeldende fra Premie: Fast premie; kr 1.775,-. Meldefrst for forsikringstilfelle: Ved skade må forsikringsgiver varsles uten ugrunnet opphold. Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt innen ett -1- år etter at sikrede har fått kunnskap om forhold som begrunner det. \li Advokatforeningen

17 FOR S I KR I N G S B E V IS FOR BOSTYR I KONKURSBO Melding av forsikrngstilfelle: Sikkerhetsforskrifter: Forsikringssum: Skader skal meldes til Arch Insurance Company (Europe) limiteds representant (agent): RiskPoint AB Humlegårdsgatan 4, 2TR S Stockholm Telefon Fax claims (f riskpoint. eu Sikkerhetsforskrifter sam beskrevet i vilkårenes pkt. 8 gjelder for avtalen. Ved brudd på sikkerhetsforskrifter kan sikrede helt eller delvis miste retten til erstatning,jfr. FAL 4-8. NOK 50 mil. per skadetilfelle og samlet i forsikringsperioden. Forsikringssummen kan økes i forsikringsperioden. Ved økning av forsikringssummen gjelder denne økningen for hele forsikringsperioden, med virkning fra tidspunktet for økningen. En økning av forsikringssum forutsetter at sikrede kan avgi en erk1æring am at det ikke foreligger krav, tap eller omstendigheter sam forventes å medføre et krav ut over standard forsikringssum på det tidspunkt økningen trer i kraft. Sikredes saksomkostninger dekkes i til egg til forsikringssummen. AIle krav sam følger av samme handling eller unnlatelse regnes sam ett skadetilfelle. Bomasse uf over 50. mil: Egenandel: Regress: Dersom bomassen viser seg å være over NOK 50 mil. plikter bobestyrer å melde dette til Advokatforeningen eller Marsh v /Cato Aamodt umiddelbart. Ingen egenandel ved utbetaling av erstatning, men regress vii gjøres gjeldende etter regler i vilkår. Ved et hvert skadetilfelle sam ikke har sin årsak i forsettlig skadevoldende handling har forsikringsgiver en regressadgang mot sikrede på NOK , med unntak av mot medhjelpere hvor forsikringsgiver har full regressadgang. Forsikringsselskapet har full regressrett mot skadevolder for alle erstatninger og saksomkostninger sam følger av forsettlig skadevoldende handling. \11 Advokatforeningen 2

18 dnbnor.no - Page 1 of 1 DnBNOR Bekreftelse, betaling innland Betalingen er blitt registrert, men ikke godkjent. Godkjenning av betaling gjøres via valg 'Godkjenne' i funksjonsmenyen. Betaler Fra konto: Kontonavn: Kontoeier: Adresse: Mottaker Til konto: Driftskonto ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN & CO Navn: HVAMSTUBBEN 17 Adresse: 2013 SKJETTEN Den Norske Advokatforening Kristian Augustsgt OSLO Bankens ref.: Beløp: 1.775,00 Egenreferanse: Westmar Marin KID: Melding: Annen informasjon,._._,.,_ ,.. ~.,... -,,'-, -'-,,,- Endret TB Kjølstad Heidi Beate Betalingsdato: Betalingstype: Betaling innland Utskrift: HEIDI BEATE KJØLSTAD :05:17

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 17. april2016 ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L5-OOL44LKON-OBYF: MODULAR EIENDOM AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO L. ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. mars 2011 INNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret.

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Innhold. Side 2 1. GENERELLE FORHOLD HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE) HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4

Innhold. Side 2 1. GENERELLE FORHOLD HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE) HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 Innhold 1. GENERELLE FORHOLD... 3 2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE)... 4 3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 5. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 6. FORSIKRINGSSUM...

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-001391KON-OBYF/1: GERD VERDU-PRESS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-001391KON-OBYF/1: GERD VERDU-PRESS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 18. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 19. desember 2011

Oslo, den 19. desember 2011 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. desember 2011 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-047304 KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-047304 KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. mai 2011 INNBERETNING

Detaljer

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT I K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN...4 II IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN

Detaljer

ÅnsnnurcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE

ÅnsnnurcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 26. februar 2015 ÅnsnnurcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. [4-O342O6KON-OBYF/1: ELEVEN.NO AS, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. november 2010 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 1. juni 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Innhold. Side 2 1. GENERELLE FORHOLD HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE) HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4

Innhold. Side 2 1. GENERELLE FORHOLD HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE) HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 Innhold 1. GENERELLE FORHOLD... 3 2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE)... 4 3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER (UNNTAK)... 4 6.

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF: PIZZABUA LAMBERTSETER AS, UNDER TVANGSOPPLØSNING

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF: PIZZABUA LAMBERTSETER AS, UNDER TVANGSOPPLØSNING RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansens plass 7 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. september 2013

Detaljer

INNBERETNING NR. 3 (ÅSREDGJØRELSE) TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON-OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING NR. 3 (ÅSREDGJØRELSE) TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON-OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. oktober 2012 INNBERETNING

Detaljer

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor Samtlise kreditorer Skatt Øst

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor Samtlise kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo,2. april2013 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L2-OSSISTKON-OBYF/1: POPPS PERSONELL AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. mars 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på - RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. april 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 20. mars 2013

Oslo, den 20. mars 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 20. mars 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 19. april 2013

Oslo, den 19. april 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. april 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF/1: OXYFISH AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF/1: OXYFISH AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. april 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/: KALLU-FRAKT LIMITED, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/: KALLU-FRAKT LIMITED, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 12. august 2013 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-136627 KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-136627 KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16.04.12 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 13. april 20102 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 8. juni 2010

Oslo, den 8. juni 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 8. juni 2010 INNBERETNING

Detaljer

Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS MIDLERTIDIG INNERETNING TIL ØVR ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 06-007870KON-OVRO JIM ALEKSANDER WOLDEN.

Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS MIDLERTIDIG INNERETNING TIL ØVR ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 06-007870KON-OVRO JIM ALEKSANDER WOLDEN. Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Geir Langhelle Advokat Tom Carsten Troberg Advokat Lars Baklund Advokat Anne jahr Advjlm. Hilde Larmerud Advjlm.jostein

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. bete Debitor Samtliee kreditorer Skatt Øst. Oslo. Oslo kemnerkontor Ko

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. bete Debitor Samtliee kreditorer Skatt Øst. Oslo. Oslo kemnerkontor Ko Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 13. februar 2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE sak NR. 13-0097 34KON -OBYF/ 1 RENOVERING.NO LIMITED, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. mars 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 11. april 2012 ÅRSREDEGJØRELSE

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. september 2011

Detaljer

Oslo, den 20. mai 2011

Oslo, den 20. mai 2011 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 20. mai 2011 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING NR. III TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. III TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. februar 2011 INNBERETNING

Detaljer

ÄnsnnnrcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

ÄnsnnnrcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. mars 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-Jacobsen ÄnsnnnrcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. l4-o34474kon-obyf/1: DAGLIG BYGG AS,

Detaljer

ÃnsREuEcløRErsE TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets varamedlem Samtlige kreditorer Skatt Øst

ÃnsREuEcløRErsE TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets varamedlem Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 20. januar 2016 ÃnsREuEcløRErsE TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR.!4-L633OLKON-OBYF/1: DAGLIG HELSE AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATERFORREDEGIøRELSEN

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 15. februar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 19. oktober 2012

Oslo, den 19. oktober 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. oktober 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 23. september 2010

Oslo, den 23. september 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. september 2010

Detaljer

Oslo, den 2. juni 2010

Oslo, den 2. juni 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. juni 2010 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-058682 KON- OBYF: MANTRA AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-058682 KON- OBYF: MANTRA AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. januar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 21. mars 2012

Oslo, den 21. mars 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 21. mars 2012 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 21. mars 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: VIRTUAL SPORTS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: VIRTUAL SPORTS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 29. april 2011 INNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 6. juli 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: HELLE BYGGMONTAGE LIMITED, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: HELLE BYGGMONTAGE LIMITED, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 30. august 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. mai 2013

Oslo, den 31. mai 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. mai 2013 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: JLJ PROJECT INVEST LTD., DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: JLJ PROJECT INVEST LTD., DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. oktober 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. juni 2010 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: ALARM DIREKTE LTD, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: ALARM DIREKTE LTD, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansens plass 7 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. september 2013

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-33282KON-OBYF/1: RAJA AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-33282KON-OBYF/1: RAJA AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 11. september 2013

Detaljer

Oslo, den 21. mai 2010

Oslo, den 21. mai 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 21. mai 2010 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 16. februar 2012

Oslo, den 16. februar 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2012 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1 : CORALLIAN INVEST LTD, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1 : CORALLIAN INVEST LTD, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. mai 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 25. mai 2010

Oslo, den 25. mai 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 25. mai 2010 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/2: QUADRANT CONSULT LTD. (HERUNDER KANT JRB INVESTMENTS NUF), DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/2: QUADRANT CONSULT LTD. (HERUNDER KANT JRB INVESTMENTS NUF), DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. august 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. september 2010 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-173325 KON- OBYF/1: NORD TERRASSE AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-173325 KON- OBYF/1: NORD TERRASSE AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. desember 2011 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: MARTINS BRIDE GALLERY AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: MARTINS BRIDE GALLERY AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. juni 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 16. februar 2012

Oslo, den 16. februar 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2012 INNBERETNING

Detaljer

ÅnsRnoncløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo Debitor v leder kreditorer Skatt Øst. Oslo kemnerkontor NAV Lø ibrø

ÅnsRnoncløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo Debitor v leder kreditorer Skatt Øst. Oslo kemnerkontor NAV Lø ibrø Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 7. november 2013 AnsvarÌig partner: facob S. Bjønness-facobsen ÅnsRnoncløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR, t2-l79o34kon-obyf/2: FREECODE AS,

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE AS, DETS KONKURSBO. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE AS, DETS KONKURSBO. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 28. august 2013 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-f acobsen SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE sak NR. L3-LI4263KON-OBYF /zimlnc AS, DETS

Detaljer

Oslo, den 2. mai 2013

Oslo, den 2. mai 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. mai 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 23. oktober 2012

Oslo, den 23. oktober 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. oktober 2012 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LOGOS REKLAME LTD., DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LOGOS REKLAME LTD., DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. oktober 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

GRETTE I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN 2. TDENTIFIKASION AV HVEM SAKEN G ELDER. TIt

GRETTE I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN 2. TDENTIFIKASION AV HVEM SAKEN G ELDER. TIt Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE 0slo,3. mai2076 SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L5-O87487KON-OBYF: MURMESTER TOMMY RICHTER & CO AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO I. ADRESSATER

Detaljer

STUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

STUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 28. august 2013 Ansvarlig partner: f acob S, Bjønness-f acobsen STUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE sak NR. t3 -LL4S25KO N - OBYF/2 rnspé

Detaljer

Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS TIL

Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS TIL Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olelan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Teije Skåland Advokat Trond Martinussen Advokat Hilde Larnierud Advokat Kitt Moss Sørensen Advokat Ole Sperre Advflm. Margretbe

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 13. desember 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 15. november 2012 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: PER HELLE BYGG OG STILLAS AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: PER HELLE BYGG OG STILLAS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 30. august 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/styreleder Samtliee kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/styreleder Samtliee kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo,27. februar 2013 Ansvarlig partner: f acob S. Bjønness-Jacobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-026100KON-OBYF/1: ART TECH AS, DETS

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYR/1: FØRST & SIST AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYR/1: FØRST & SIST AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. desember 2011 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 24. april 2013

Oslo, den 24. april 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. april 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

NORPROFF ADVOKATFIRMA AS MNA

NORPROFF ADVOKATFIRMA AS MNA F o r r e t n i n g s a d v o k a t f i r m a e t NORPROFF ADVOKATFIRMA AS MNA Jæren tingrett Kreditorene/Konkursdebitor Konkursregisteret Skatt Vest Advokat og diplomøkonom Roy Nordli Advokat Gjermund

Detaljer

Oslo, den 22. november 2012

Oslo, den 22. november 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. november 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/stvrets leder Kreditoren Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/stvrets leder Kreditoren Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 25. februar 2015 SLUTTINNBERETNING TIt OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OBTBTBKON-OBYF /2=TICKET OFFICE AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO L. ADRESSATER

Detaljer

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Telje SI,ålcmd SLUTTINNBERETNING TIL NEDRE ROMERIKE TINGRETT Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørensen Advokat john Arne Dalhy Advokat Ole

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: BERI NORWAY LTD., DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: BERI NORWAY LTD., DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 29. september 2011

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret.

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. desember 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 25. mars 2010 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Samtliee kreditorer Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund CM-QP NUF

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Samtliee kreditorer Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund CM-QP NUF Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 26. februar 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-I4OL3BKON- OBYF/2 : CM-QP LIMITED, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap:

Detaljer

Oslo, den 3. mai 2013

Oslo, den 3. mai 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 3. mai 2013 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL MOSS TINGRETT I SAK NR.: 13-093931KON-MOSS: BOBRA NORGE AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL MOSS TINGRETT I SAK NR.: 13-093931KON-MOSS: BOBRA NORGE AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 29. august 2013 INNBERETNING

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: EUROPEAN BIGSTAKES LTD., DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: EUROPEAN BIGSTAKES LTD., DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 25. august 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 23. september 2010

Oslo, den 23. september 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. september 2010

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.:10-188715 KON- OBYF/2: ABS BYGGSERVICE AS (TIDLIGERE ALNA BYGGSERVICE AS), DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.:10-188715 KON- OBYF/2: ABS BYGGSERVICE AS (TIDLIGERE ALNA BYGGSERVICE AS), DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. juli 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF: MINERALS & METALS TRADING CORPORATION AS, UNDER TVANGSOPPLØSNING

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF: MINERALS & METALS TRADING CORPORATION AS, UNDER TVANGSOPPLØSNING RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansens plass 7 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. september 2013

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: MERIAGRUPPEN OSLO AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: MERIAGRUPPEN OSLO AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. juni 2011 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: ELDORADO CLOTHING AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: ELDORADO CLOTHING AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. juni 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 10. september 2010

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-056888 KON- OBYF/1: BE YOU AVDELING BJØLSEN AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-056888 KON- OBYF/1: BE YOU AVDELING BJØLSEN AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. desember 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 05-151427KON- OSBY: BRYN BILFORRETNING AS, DETS KONKURSBO

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 05-151427KON- OSBY: BRYN BILFORRETNING AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. april 2013 ÅRSREDEGJØRELSE

Detaljer

Oslo, den 23. februar 2010

Oslo, den 23. februar 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. februar 2010 INNBERETNING

Detaljer