Lokale trialkonkurranser i Rogaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokale trialkonkurranser i Rogaland"

Transkript

1 Lokale trialkonkurranser i Rogaland for: Lokale trialkonkurranser i Rogaland (Rogalandsrunder) Lagkonkurranser Seksjonstrening Vedtatt av klubbene i Rogaland som gjeldende for sesongen 2015

2 INNHOLD 1 Generelt Bakgrunn Formål Virkeområde Endring av håndboka Terminliste Koordineringsmøte Miljø Trialarrangementene i Rogaland Individuelle konkurranser Utøvere og inndeling Seksjoner Påmelding Innsjekk Teknisk kontroll Førermøte Start Tidsbegrensning i seksjonene Antall runder Kjøretid Resultatberegning individuelle konkurranser Enkeltstående konkurranser Rogalandscupen Kretsmesterskapet for Rogaland Premiering individuelle konkurranser for lokale trialkonkurranser i Rogaland 2015

3 Enkeltstående konkurranser Rogalandscupen Kretsmesterskapet for Rogaland Lagkonkurranser Deltakere og klasseinndeling Lagleder Seksjoner Påmelding Innsjekk Teknisk kontroll Lagledermøte Start Tidsbegrensning i seksjonene Kjøretid Resultatberegning lagkonkurranser Premiering lagkonkurranser SEKSJONSTRENING Treningsansvarlig Utøvere Område/seksjoner Påmelding Innsjekk Teknisk kontroll Førermøte Start Gjennomføring Resultatberegning Premiering for lokale trialkonkurranser i Rogaland 2015

4 1 GENERELT 1.1 BAKGRUNN Denne håndboka er utarbeidet med utgangspunkt i NMFs Spesialreglement (SR) for trial, samt Nasjonalt Konkurransereglement (NKR). Dette er sammenholdt med måten som KM har vært gjennomført de senere år, referater/notater fra de siste års koordineringsmøter, og referater fra Rogaland Idrettskrets. 1.2 FORMÅL Formålet med håndboka er å definere supplerende retningslinjer for lokale trialkonkurranser i Rogaland (Rogalandsrunder), beskrevet som Kretsmesterskap, enkeltstående konkurranser og egen Rogalandscup. Håndboka skal også beskrive retningslinjer for seksjonstrening for barn opp til og med det året de fyller 12 år, når dette foregår samtidig med-, og på samme sted som en lokal trialkonkurranse. 1.3 VIRKEOMRÅDE Denne håndboka gjelder som et lokalt supplement til Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) og NMFs Spesialreglement for trial (SR), og er bindende for alle klubbene for hele sesongen det året den er vedtatt for. Håndboka kommer til anvendelse for alle lokale trialkonkurranser (Rogalandsrunder), både de som skal inngå i Rogalandscupen og KM individuelt og for enkeltstående konkurranser. Seksjonstrening for barn skal også arrangeres i samsvar med håndboka når dette foregår samtidig med-, og på samme sted som en lokal trialkonkurranse. Det skal henvises til denne arrangørhåndboka i konkurransens tilleggsregler. 1.4 ENDRING AV HÅNDBOKA Håndboka skal revideres årlig etter behov og ved endringer i overordnet regelverk. Endringer i denne håndboka kan normalt bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært koordineringsmøte for trialklubbene i Rogaland. 4 for lokale trialkonkurranser i Rogaland 2015

5 1.5 TERMINLISTE Forslag til terminliste for de lokale arrangementene skal normalt utarbeides i begynnelsen av desember måned. Det skal gå tydelig fram av terminlista hvilke arrangement som er Rogalandsrunder, og dermed inngår i Rogalandscupen og Kretsmesterskapet for Rogaland. 1.6 KOORDINERINGSMØTE Klubben som stod bak det siste arrangementet i sesongen er ansvarlig for å kalle inn til- og arrangere et årlig ordinært koordineringsmøte, senest i februar måned påfølgende år. Samme klubb skal også i forkant av slikt møte sørge for at det blir utarbeidet forslag til endringer av håndboka om nødvendig. Flere koordineringsmøter kan avtales ved behov. Klubbene i Rogaland deltar på koordineringsmøtet med 2 3 medlemmer hver. Deltakerne må enten sitte i styret i sine respektive klubber eller ha godkjennelse fra sittende styre om å representere klubben på møtet. Følgende er faste saker på dette koordineringsmøtet: Evaluering av sesongen som har vært Planlegging av neste sesong Vedta terminliste for lokale arrangement neste sesong Fastsette startavgift og etteranmeldingsgebyr for neste sesong Miljø Eventuelle justeringer i arrangørhåndboka 1.7 MILJØ Det skal utpekes en miljøansvarlig for alle trialarrangementer. Med utgangspunkt i NMFs miljøreglement og sjekkliste, skal den miljøansvarlige søke å ivareta alle sider ved miljøaspektet som kan knyttes til arrangementet. Det skal særlig fokuseres på følgende punkter: Vask av trialsykkel kan bare skje på godkjent, anvist vaskeplass. Miljøstasjon skal være oppsatt ved klubbhus/depot. Hvor bensinfylling eller mekking på trialsykkel foretas, må utøvere/deltakere skaffe og bruke en godkjent miljømatte for å beskytte bakken. Arrangøren tilrettelegger med godkjent miljømatte for fylling av bensin i miljøstasjonen (uten at dette fratar utøveren ansvaret i forhold til regelverket). 5 for lokale trialkonkurranser i Rogaland 2015

6 All søppel sorteres og kastes på anvist sted. Det oppfordres til å fokusere spesielt på miljøaspektene også i tilleggsreglene for de enkelte konkurransene. 2 TRIALARRANGEMENTENE I ROGALAND Et arrangement kan bestå av flere samtidige konkurranser. De lokale konkurransene som arrangeres i Rogaland skal oppfattes som en enkeltstående konkurranse, som en av flere konkurranser i Rogalandscupen eller som en av flere konkurranser som til sammen utgjør kretsmesterskapet for Rogaland (KM). Dessuten kan det arrangeres seksjonstrening, -også samme dag og sted som det arrangeres trialkonkurranse. Hvor ikke annet er beskrevet, skal konkurransene ellers arrangeres i samsvar med bestemmelsene i Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) og Spesialreglement (SR) for trial. I det følgende beskrives først avtalte bestemmelser for planlegging og gjennomføring av selve trialkonkurransene og seksjonstreningen. Deretter beskrives resultatberegning og premiering. 2.1 INDIVIDUELLE KONKURRANSER Trialkonkurranser som skal inngå i sammenlagtberegningen for Rogalandscup eller KM skal planlegges og gjennomføres som en konkurranse med regional status. Trialkonkurranser for barn skal planlegges og gjennomføres som åpen konkurranse med aldersbegrensning og geografisk avgrensning av deltakelsen. Jfr. Forskrifter for barneidretten i NMF. Det er viktig å merke seg at konkurransekategorien kan ha betydning for det medisinske beredskapsnivået som kreves under konkurransen. Hvor ikke annet er beskrevet, skal konkurransene ellers arrangeres i samsvar med NKR og SR. Konkurransene arrangeres normalt på en lørdag, men kan når arrangøren har andre konkurranser samme helg, legges til søndag. 6 for lokale trialkonkurranser i Rogaland 2015

7 2.1.1 UTØVERE OG INNDELING Arrangøren skal normalt legge til rette for at det kan konkurreres i følgende klasser og inndelinger: A B C D KE KB KC KD Trim Rekrutt Minirekrutt -fra og med året en fyller 13 år og oppover -fra og med året en fyller 13 år og oppover -fra og med året en fyller 13 år og oppover -fra og med året en fyller 13 år og oppover -bare for kvinnelige utøvere -fra og med året en fyller 13 år og oppover -bare for kvinnelige utøvere -fra og med året en fyller 13 år og oppover -bare for kvinnelige utøvere -fra og med året en fyller 13 år og oppover -bare for kvinnelige utøvere -fra og med året en fyller 13 år og oppover -fra og med året en fyller 13 år og oppover år 8-10 år For sesongen 2015 tilrettelegges det også for klassen Elite (fra og med året en fyller 13 år og oppover) i de to første rundene. Med bakgrunn i NKR, kan ingen av klassene eller inndelingene kjøres med grunnlisens, heller ikke med opplæringslisens. Utøverne i klasse Trim samt Rekrutt år velger spor/vanskelighetsgrad de vil kjøre i de ordinære konkurranseseksjonene ved påmelding (for eksempel Trim C, Trim B osv. eller R, RD, RC osv.) Utøverne i Minirekrutt 8-10 år kan fritt velge spor (også en blanding av spor) fra eget seksjonssett eller fra det lave seksjonssettet i de ordinære konkurranseseksjonene. De kan også velge å kjøre færre seksjoner og runder enn oppsatt for den ordinære konkurransen. I Minirekrutt 8-10 år og Rekrutt år kjører gutter og jenter sammen, og det kåres ikke sammenlagtvinner for sesongen for disse. For Minirekrutt 8-10 år og Rekrutt år skal ansvarlig ledsager (normalt foreldre/foresatte) følge sin utøver rundt til alle seksjonene. Normalt kan bare utøvere med gyldig lisens for en klubb hjemmehørende i Rogaland delta i konkurransene for barn. Eventuell annen geografisk avgrensning skal framgå av konkurransens tilleggsregler. Det er mulig å kjøre i andre klasser i Rogalandsrundene enn i øvrige konkurranser. Det er likevel ikke lov til å klasse seg ned innenfor en og samme cup i løpet av sesongen, med unntak av Elite som må klasse seg ned til A når dette er høyeste klasse i konkurransen. Det er viktig å merke seg at alle klasser er åpne for jenter. De klassene hvor bare jenter kan delta betegnes med en K foran, f.eks KB, KC osv. 7 for lokale trialkonkurranser i Rogaland 2015

8 2.1.2 SEKSJONER Det skal lages minst to seksjonssett. Skal barn, og da særlig Minirekrutt 8 10 år, kunne kjøre i de ordinære konkurranseseksjonene, må arrangementets Barneansvarlig godkjenne dette. En risikovurdering hvor Barneansvarlig sammen med Stevneleder bl.a. stiller seg følgende spørsmål skal ligge til grunn for en slik beslutning: Er seksjonene av riktig lengde og vanskelighetsgrad for å håndtere så små barn? Vil det bli konflikter i køen mellom småbarn og voksne utøvere? Er transporten så lang at foresatte får problemer med å følge med til fots? Er transporten så enkel at det er uproblematisk selv for de minst erfarne å følge den? Er transporten sikker med tanke på at større utøvere med dårlig tid kan skape trafikkfarlige situasjoner? Seksjonene skal legges ut fra nivået for klassene beskrevet i gjeldende seksjonsleggerhåndbok fra NMF. Seksjonene bør være udelte, men doble seksjoner kan aksepteres dersom særlige forhold tilsier det. Hver utøver fra og med 13 år og oppover skal normalt kjøre minst 20 seksjoner totalt under en konkurranse. Klassene fordeles mest mulig jevnt mellom seksjonssettene, og det må framgå av konkurransens tilleggsregler hvordan dette er tenkt utført. Rekrutt år kan kjøre de ordinære konkurransesporene eller et eget rekruttspor (R). Minirekrutt 8 10 år kan kjøre i eget seksjonssett, de ordinære konkurransesporene eller et eget rekruttspor (R) fra det lave seksjonssettet. Utøvere i klasse Trim samt Rekrutt år følger det klassenivået de er påmeldt i. Utøverne i Minirekrutt 8-10 år kan fritt velge spor (også en blanding av spor). De kan også velge å kjøre færre seksjoner og runder enn oppsatt for den ordinære konkurransen. Det skal være tilnærmet like mange lette, middels og vanskelige seksjoner for hver klasse/inndeling. De første seksjonene bør være lette, og det tilstrebes en stigende vanskelighetsgrad mot de siste. Piling skal benyttes for å skille mellom klassene. Vanskeligste spor i et seksjonssett skal ha røde piler, og nest vanskeligste skal ha blå piler. Dersom tre klasser kjører samme seksjonssett, skal letteste spor skal ha grønne piler. Kvinneklassene kjører samme piler som de øvrige klassene (dvs. KD samme som D, KC samme som C osv.) 8 for lokale trialkonkurranser i Rogaland 2015

9 2.1.3 PÅMELDING NMFs nettbaserte system for påmelding til konkurranse skal brukes for alle konkurranseutøvere. Normalt betales da startavgiften via internett i forbindelse med påmelding. Ved påmelding etter angitt frist, vil startavgiften automatisk få tillagt et etteranmeldingsgebyr. Utøverne i klasse Trim samt Rekrutt år velger spor/vanskelighetsgrad de vil kjøre ved påmelding, (for eksempel Trim D eller RD). Utøverne i Minirekrutt 8-10 år kan fritt velge spor (også en blanding av spor) underveis i konkurransen, så for disse velges ikke spor/vanskelighetsgrad de vil kjøre ved påmelding INNSJEKK Alle utøvere må, (sammen med ansvarlig ledsager for de som er under 16 år), sjekke inn i arrangørens sekretariat i god tid før førermøtet. Dette gjøres ved å: Forevise dokumentasjon for betalt startavgift Signere innsjekkingsliste (både utøver og ansvarlig ledsager for de som er under 16 år) En skal også forevise dokumentasjon av gyldig klubbmedlemskap og kjørelisens. I tillegg må ansvarlig ledsager framlegge dokumentasjon av klubbmedlemskap og nødvendig kompetanse. Ved innsjekk får utøverne utlevert nummervest og klippekort. Det er en fordel om vesten for Minirekrutt 8-10 år klart skiller seg fra vestene som de øvrige utøverne bruker, slik at seksjonsdommerne blir klar over at disse utøverne kan kjøre fritt i seksjonene, og om ønskelig uten prikkbelastning. Assistent, som selv skal kjøre trialsykkel mellom seksjonene, skal levere assistenterklæring (samme skjema som for 2010) og forevise gyldig klubbmedlemskap i NMF-tilsluttet klubb, samt gyldig kjørelisens i sekretariatet. Åpningstid i sekretariatet og tidsfrister skal framgå av konkurransens tilleggsregler TEKNISK KONTROLL Etter innsjekk skal alle utøvere stille til teknisk kontroll med trialsykkel og fullt kjøreutstyr. Dette gjelder nå også 8-10 og åringene som skal delta i konkurranse. Ved teknisk kontroll vil det for konkurranseutøvere fra og med 11 år og oppover bli kontrollert at rammenummeret på konkurransekjøretøybeviset stemmer med rammenummeret på trialsykkelen. Åpningstid i teknisk kontroll og tidsfrister skal framgå av konkurransens tilleggsregler. 9 for lokale trialkonkurranser i Rogaland 2015

10 2.1.6 FØRERMØTE Det skal være førermøte med møteplikt for alle utøverne sammen med sin ansvarlige ledsager kl 10: START Det er fellesstart kl 11:00 for alle klasser/inndelinger. Utøverne kan starte i den seksjonen de selv ønsker i første runde, men skal deretter kjøre seksjonene i stigende rekkefølge. I påfølgende runder skal det startes i seksjon nummer én. Etter at siste seksjon er kjørt, skal den vanlige traseen kjøres i riktig retning tilbake til sekretariatet/depotet. Unntaksvis kan arrangøren tillate fri start med påfølgende stigende seksjonsrekkefølge i alle rundene dersom særlige forhold tilsier det (for eksempel ved unormalt vått underlag, stor fare for kø, smale transporttraséer etc.). Dersom fri start i alle runder tillates, skal dette gå fram av konkurransens tilleggsregler og/eller informeres om på førermøtet TIDSBEGRENSNING I SEKSJONENE Arrangøren oppfordres til å sette tidsbegrensning for utøverne i seksjonene. Dersom slik tidsbegrensning på 1,5 minutt for hver utøver i hver seksjon skal settes, må det framgå tydelig av konkurransens tilleggsregler. Utøvere som ikke fullfører en seksjon innen eventuell tidsbegrensning idømmes femprikksfeil ANTALL RUNDER Alle klasser skal normalt kjøre sitt seksjonssett med tilhørende transporttrasé tre runder i løpet av konkurransen. Unntak fra dette kan gjøres dersom det er særlige grunner for det. Som eksempel på særlige grunner kan her nevnes begrenset tilgang til terreng/område som da naturlig begrenser antall seksjoner. Det kan i disse tilfellene aksepteres 4 runder. I alle tilfeller skal antall seksjoner og runder framgå av konkurransens tilleggsregler. 10 for lokale trialkonkurranser i Rogaland 2015

11 KJØRETID Maksimal kjøretid for en konkurranse skal normalt være 4,5 timer + 20 minutter respitt. Juryen kan beslutte å utvide kjøretiden med inntil én time dersom spesielle omstendigheter tilsier at det er nødvendig. Dette må i så fall bekjentgjøres for utøverne før start, og senest under førermøtet. Det gis en tilleggsprikk for hvert minutt som benyttes av respittiden. Går en ut over denne tiden, blir den aktuelle utøveren utelukket fra konkurransen. Sluttidskontroll skal foretas umiddelbart etter passering av siste seksjon. Kontrollposten skal være tydelig merket og godt synlig. Dersom siste seksjon ligger i umiddelbar nærhet av sekretariatet, kan det bestemmes at sluttidskontroll foregår ved innlevering av siste klippekort RESULTATBEREGNING INDIVIDUELLE KONKURRANSER Utøvere som fullfører en individuell konkurranse blir automatisk tatt med i resultatberegningene ut fra kriteriene og i samsvar med beskrivelsene nedenfor ENKELTSTÅENDE KONKURRANSER Alle som i hht. punkt i denne håndboka kan delta i Rogalandsrundene kan konkurrere om resultat i den enkelte konkurransen. For hver konkurranse rangeres utøverne i hver enkelt klasse innbyrdes, uavhengig av om de konkurrerer om sammenlagtpremier eller ikke. Utøverne i Rekrutt år rangeres innbyrdes for hvert enkelt spor de har kjørt (R, RD, RC osv.). Utøverne i Minirekrutt 8-10 år kan få registrert prikker, men skal ikke rangeres. I Trim-klassen rangeres utøverne slik at den som kjører høyeste vanskelighetsgrad/spor får høyest plassering uavhengig av antall prikker. Når flere utøvere har kjørt samme vanskelighetsgrad/spor, vil prikkene avgjøre rangeringen dem imellom. Vinneren for en klasse er den utøveren som har færrest antall prikker totalt i konkurransen. Dersom flere utøvere i en klasse har samme antall prikker, skilles de slik at den som har flest antall av nuller vinner. Deretter ser en på antall enere, toere og treere. Dersom utøverne etter dette fortsatt ikke kan skilles, legges benyttet kjøretid regnet fra start og til innlevering siste klippekort (i sluttidskontrollen) til grunn for resultatberegningen. Det stilles ikke minstekrav til antall startende utøvere i hver enkelt klasse. 11 for lokale trialkonkurranser i Rogaland 2015

12 ROGALANDSCUPEN Rogalandscupen er en sammenlagtkonkurranse hvor det beregnes sammenlagte resultater for konkurranseklassene som ikke inngår i Kretsmesterskapet for Rogaland slik: C15 D14 - utøvere fra og med det året de fyller 13 år, og til og med det året de fyller 15 år, fra Rogalandsrundenes klasse C - utøvere fra og med det året de fyller 13 år og til og med det året de fyller 14 år, fra Rogalandsrundenes klasse D Bare utøvere med NMF-lisens for en klubb i Rogaland kan medregnes i cupen og på den måten være tellende utøvere i denne sammenhengen. Før poengberegning, strykes utøvere som ikke skal medregnes i cupen fra resultatlista. Utøvere som lå bak en slik strykning rykker oppover på lista for å tette eventuelle hull. For hver enkelt konkurranse (Rogalandsrunde) gis det så poeng etter følgende skala, slik at alle tellende utøvere i klassen får poeng: Plass Poeng Plass Osv Poeng Poeng er knyttet til den klassen de er opptjente i. Ved eventuell oppklassing i løpet av sesongen, blir opptjente poeng stående, men kan likevel ikke trekkes med videre i ny klasse. Skal konkurransen være tellende i sammendraget for en klasse, må minst 5 eller flere tellende utøvere ha startet i konkurransen i den aktuelle klassen. Antall konkurranser som regnes med i Rogalandscupen kan variere fra år til år. Ved fem eller flere planlagte og terminfestede konkurranser, skal dårligste resultat for den enkelte utøver strykes før sammenlagtresultatet beregnes. Cupvinneren for en klasse er den utøveren som har fått høyest poengsum sammenlagt. Dersom flere utøvere har samme poengsum, skilles de slik at den som har flest antall av høyeste plassering vinner, deretter nest høyeste o.s.v. Dersom utøverne etter dette fortsatt ikke kan skilles, legges resultatene fra siste runde til grunn for resultatberegningen. 12 for lokale trialkonkurranser i Rogaland 2015

13 KRETSMESTERSKAPET FOR ROGALAND Kretsmesterskapet for Rogaland (KM) er en sammenlagtkonkurranse hvor det beregnes sammenlagte resultater for følgende cupklasser: KM KM junior - utøvere fra og med det året de fyller 13 år, og fra Rogalandsrundenes klasse Elite og A - utøvere fra og med det året de fyller 13 år og til og med det året de fyller 16 år som kjører sykler med maks 125 ccm, fra Rogalandsrundenes klasse B KM kvinner - kvinnelige utøvere fra og med det året de fyller 13 år, og fra alle jenteklassene i Rogalandsrundene. Bare utøvere med NMF-lisens for en klubb i Rogaland kan medregnes i Kretsmesterskapet for Rogaland (KM) og på den måten være tellende utøvere i denne sammenhengen. Før poengberegning, strykes utøverne som ikke skal medregnes i KM fra resultatlista. Utøvere som lå bak en slik strykning rykker oppover på lista for å tette eventuelle hull. I cupklassene KM og KM kvinner rangeres utøverne etter «trimprinsippet». Dvs. slik at den som har kjørt høyeste vanskelighetsgrad/spor får flest poeng uavhengig av plassering. Når flere utøvere har kjørt samme vanskelighetsgrad/spor, vil plasseringene så avgjøre rangeringen dem imellom. For hver enkelt konkurranse (Rogalandsrunde) gis det så poeng etter følgende skala, slik at alle tellende utøvere i cupklassen får poeng: Plass Poeng Plass Osv Poeng Poeng er knyttet til den cupklassen de er opptjente i. Ved eventuell oppklassing i løpet av sesongen, blir opptjente poeng stående, men kan likevel ikke trekkes med videre i ny klasse. Skal konkurransen være tellende i sammendraget for en cupklasse, må minst 5 eller flere tellende utøvere i cupklassen ha startet i konkurransen. For KM kvinner kreves det at minst 3 eller flere tellende utøvere totalt sett i konkurransens tellende klasser har startet. Antall konkurranser som regnes med i KM kan variere fra år til år. Ved fem eller flere planlagte og terminfestede konkurranser, skal dårligste resultat for den enkelte utøver strykes før sammenlagtresultatet beregnes. Kretsmesteren i klassene KM, KM junior og KM kvinner er den utøveren som har fått høyest poengsum sammenlagt i sin cupklasse. 13 for lokale trialkonkurranser i Rogaland 2015

14 Dersom flere utøvere har samme poengsum, skilles de slik at den som har flest antall av høyeste plassering i høyeste klasse vinner, deretter nest høyeste o.s.v. Dersom utøverne etter dette fortsatt ikke kan skilles, legges resultatene fra siste runde til grunn for resultatberegningen PREMIERING INDIVIDUELLE KONKURRANSER ENKELTSTÅENDE KONKURRANSER Alle utøvere får premie i hver enkelt konkurranse. Ingen premier skal merkes eller omtales med KM, men heller Rogalandsrunde nr, trial, plassering, klasse, arrangørklubb og dato. Utøverne i Rekrutt år premieres for hvert enkelt spor de har kjørt (R, RD, RC osv.). Utøverne i Minirekrutt 8-10 år premieres samlet, uavhengig av sporet de har kjørt. Det skal deles ut like premier til alle 8-10 og åringene uavhengig av plassering. I Trim-klassen premieres utøverne som en samlet klasse, selv om de kan ha kjørt ulik vanskelighetsgrad i seksjonene. Utdeling skal skje umiddelbart etter at resultatlista er ferdig. Ved premieutdeling deles det først ut premier til de 3 beste i en klasse. Videre kalles de resterende i klassen fram i vilkårlig rekkefølge. Det skal ikke opplyses om plassering for andre enn de 3 første som kalles fram. Dette da utøverne som ligger langt bak ikke alltid liker at dette blir opplyst i plenum ROGALANDSCUPEN Rogalandscupen premieres kun sammenlagt, og da bare til de tre beste i hver av de tellende cupklassene. Ingen premier skal merkes eller omtales med KM, men heller Rogalandscup, trial, plassering, klasse og årstall. Premieutdelingen skal skje umiddelbart etter premieutdeling for siste konkurranse som inngår i cupen, og så snart den sammenlagte resultatlista foreligger. Juryleder ved siste konkurranse er ansvarlig for kontroll av sammenlagtlistene. 14 for lokale trialkonkurranser i Rogaland 2015

15 KRETSMESTERSKAPET FOR ROGALAND Kretsmesterskapet for Rogaland premieres kun sammenlagt, og da bare til de tre beste i hver av cupklassene KM, KM junior og KM kvinner. Premiene merkes KM Rogaland, trial, klasse og årstall. Premien skal være plaketter eller medaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse. Premieutdelingen skal skje umiddelbart etter premieutdeling for siste konkurranse som inngår i KM, og så snart den sammenlagte resultatlista foreligger. Juryleder ved siste konkurranse er ansvarlig for kontroll av sammenlagtlistene. 2.2 LAGKONKURRANSER Konkurransen kan enten ha regional status eller gjennomføres som en avgrenset åpen konkurranse over én dag. Konkurransen skal arrangeres i samsvar med NMFs overordnede reglement, herunder barneidrettsbestemmelsene, NKR og SR. Hvor ikke annet er beskrevet i denne arrangørhåndboka eller i konkurransens tilleggsregler, skal lagkonkurransen følge bestemmelsene i SR om NM lag. Samtidig med lagkonkurransen skal det normalt arrangeres en egen individuell seksjonstrening i eget seksjonssett for barn opp til og med 12 år. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 3 i denne arrangørhåndboka DELTAKERE OG KLASSEINNDELING Alle utøvere på et lag må ha lisens for en klubb som hører hjemme i Region Sør (medregnet Rogaland). Det arrangeres lagkonkurranse i følgende klasser: Senior Junior Junior 2 Jenter senior - åpent for alle utøvere fra og med det året de fyller 13 år - åpent for alle utøvere fra og med det året de fyller 13 år t.o.m. det året de fyller 16 år - åpent for alle utøvere fra og med det året de fyller 13 år t.o.m. det året de fyller 16 år - åpent for alle kvinnelige utøvere fra og med det året de fyller 13 år 15 for lokale trialkonkurranser i Rogaland 2015

16 Jenter junior Trim Trim junior Trim junior 2 - åpent for alle kvinnelige utøvere fra og med det året de fyller 13 år t.o.m. det året de fyller 16 år - åpent for alle utøvere fra og med det året de fyller 13 år - åpent for alle utøvere fra og med det året de fyller 13 år - åpent for alle utøvere fra og med det året de fyller 13 år 11- og 12 åringer kan melde seg på med rene rekruttlag i rene rekruttklasser slik: R-Junior R-Junior 2 R - åpent for alle utøvere fra og med det året de fyller 11 år t.o.m. det året de fyller 12 år - åpent for alle utøvere fra og med det året de fyller 11 år t.o.m. det året de fyller 12 år - åpent for alle utøvere fra og med det året de fyller 11 år t.o.m. det året de fyller 12 år Arrangøren kan i tillegg til dette velge å legge til rette for flere klasser. I slike tilfeller skal disse tilleggsklassene beskrives spesielt i konkurransens tilleggsregler. Lagene kan være rene klubblag eller sammensatte lag fra to eller flere klubber. Hvert lag i klassene Jenter senior og Jenter junior består av minst to og maks tre utøvere samt en lagleder. De to beste resultatene per seksjon blir tellende for laget. I de øvrige klassene skal det være minst tre og maks fire utøvere samt en lagleder. De tre beste resultatene per seksjon blir tellende for laget. Det er ingen begrensning for antall lag hver enkelt klubb kan delta med i konkurransen. Utøvere kan delta på lag uavhengig av hvilken klasse de kjører i individuelt, forutsatt at de oppfyller alders- og kjønnsbestemmelsene. Jenter har også anledning til å kjøre sammen med guttene i klassene Senior, Junior, Junior 2, Trim, R-Junior og R-Junior 2 forutsatt at de oppfyller aldersbestemmelsene. 16 for lokale trialkonkurranser i Rogaland 2015

17 2.2.2 LAGLEDER Alle lag skal ha egen lagleder. Lagleder og ansvarshavende ledsager(e) (for hver utøver under 16 år) må være over 18 år og medlem i NMF-tilsluttet klubb. På minst en av følgende tre måter må hun/han kunne dokumentere å være innforstått med de reglene og bestemmelsene som gjelder for lagkonkurransen: 1. Gyldig utøver- eller funksjonærlisens 2. Annet kompetansebevis på gjennomgått teori tilsvarende lisenskurs 3. Signere assistenterklæring og dermed erklære at hun/han kjenner til gjeldende regler og bestemmelser, og forplikter seg til å følge disse Lagleder skal sørge for samlet innsjekk, betaling, henting av nummervester etc. slik at sekretariatets arbeid kan foregå mest mulig rasjonelt. Laglederen skal videre ta hånd om klippekortene, og han er ansvarlig for at laget holder sammen under hele konkurransen. Lagleder og ansvarshavende ledsager(e) kan følget laget rundt på trialsykkel dersom han/hun har lisens for det. En registrerer seg da i sekretariatet i forbindelse med ordinær innsjekk før konkurransen, og får da utlånt nummerert vest til bruk ved all trialkjøring under arrangementet SEKSJONER For alle klasser skal konkurransen ha minimum 20 seksjoner, normalt fordelt på inntil tre runder. Unntaksvis kan 4 runder aksepteres dersom det er særlige grunner for det. Som eksempel på særlige grunner kan her nevnes begrenset tilgang til terreng/område som da naturlig begrenser antall seksjoner. I alle tilfeller skal antall seksjoner og runder framgå av konkurransens tilleggsregler. Det skal normalt lages to seksjonssett. Det skal framgå av konkurransens tilleggsregler hvordan klassene er tenkt fordelt mellom seksjonssettene. Med utgangspunkt i seksjonsnivåene beskrevet i gjeldende seksjonsleggerhåndbok fra NMF, skal vanskelighetsgraden for klassene være slik: Klasse Senior: Klasse Junior: Klasse Junior 2: Klasse Jenter senior: Klasse Jenter junior: Klasse Trim: Klasse Trim junior: seksjonsnivå E/A seksjonsnivå B seksjonsnivå C/D seksjonsnivå B seksjonsnivå C/D seksjonsnivå E/A seksjonsnivå B 17 for lokale trialkonkurranser i Rogaland 2015

18 Klasse Trim junior 2: Klasse R-Junior: Klasse R-Junior 2: Klasse R: seksjonsnivå C/D seksjonsnivå B seksjonsnivå C/D seksjonsnivå R Seksjonene skal legges i henhold til gjeldende seksjonsleggerhåndbok fra NMF. Seksjonene skal være udelte, og kan dersom arrangøren ønsker det lages uten korridor. Det skal være tilnærmet like mange lette, middels og vanskelige seksjoner for hver klasse. Så langt mulig bør de første seksjonene være lette, og det tilstrebes en stigende vanskelighetsgrad mot de siste PÅMELDING Inntil NMFs nettbaserte system for påmelding til lagkonkurranser er klart til bruk, skal påmelding skje ved at en fyller ut NMFs standard påmeldingsskjema for lag på tilsvarende måte som ved påmelding til NM lag. Lagleder og ansvarlig(e) ledsager(e) som skal kjøre transporten med trialsykkel, må fylle ut og sende med assistenterklæring på NMFs skjema INNSJEKK Alle utøvere skal lagvis sammen med lagleder og ansvarlig(e) ledsager(e) sjekke inn i arrangørens sekretariat i god tid. Ved innsjekk må følgende legges fram: Utøvere: Lisens og dokumentasjon av klubbmedlemskap Lagleder: Dokumentasjon av klubbmedlemskap og nødvendig kompetanse Ansvarlige ledsagere: Dokumentasjon av klubbmedlemskap og nødvendig kompetanse Ved innsjekk får utøverne utlevert nummervest og klippekort. Lagleder får også utlevert vest. Lagleder og ansvarlig(e) ledsager(e) som selv skal kjøre transporten med trialsykkel, må i tillegg legge fram gyldig lisens. Alle disse skal da kjøre med utlevert vest. Det skal betales en startavgift på kr 350,- per utøver i de ordinære konkurranseklassene. 11- og 12-åringer, som da skal kjøre rene rekruttlag, betaler en startavgift på kr 150,- per utøver. Åpningstid i sekretariatet og tidsfrister skal framgå av konkurransens tilleggsregler. 18 for lokale trialkonkurranser i Rogaland 2015

19 2.2.6 TEKNISK KONTROLL Etter innsjekk skal alle utøvere lagvis stille til teknisk kontroll med trialsykkel og fullt kjøreutstyr. Ved teknisk kontroll må alle utøvere framlegge godkjent konkurransekjøretøybevis. Åpningstid i teknisk kontroll og tidsfrister skal framgå av konkurransens tilleggsregler LAGLEDERMØTE Det avholdes lagledermøte kl 10:45, og lagleder har møteplikt på dette START Det skal være fellesstart for alle lagene kl 11:00 Lagene kan starte i den seksjonen de selv ønsker i første runde, men skal deretter kjøre seksjonene i stigende rekkefølge. Etter at siste seksjon er kjørt skal den vanlige traseen kjøres i riktig retning tilbake til sekretariatet /depotet TIDSBEGRENSNING I SEKSJONENE Arrangørklubben oppfordres til å sette tidsbegrensning for utøverne i seksjonene, -i alle fall for Senior og Junior-klassene. Dersom slik tidsbegrensning på 1,5 minutt for hver utøver i hver seksjon ikke skal settes, må dette framgå tydelig av konkurransens tilleggsregler. Utøvere som ikke fullfører en seksjon innen eventuell tidsbegrensning idømmes femprikksfeil KJØRETID Maksimal kjøretid for en konkurranse skal normalt være 5 timer + 20 minutter respitt. Juryen kan beslutte å utvide kjøretiden med inntil én time dersom spesielle omstendigheter tilsier at det er nødvendig. Dette må i så fall bekjentgjøres for utøverne før start, og senest under lagledermøtet. Sluttidskontroll skal foretas umiddelbart etter passering av siste seksjon. Kontrollposten skal være tydelig merket og godt synlig. Dersom siste seksjon ligger i umiddelbar nærhet av sekretariatet, kan det bestemmes at sluttidskontroll foregår ved innlevering av klippekortene. Det gis en tilleggsprikk for hvert minutt som benyttes av respittiden. Sluttid og eventuelle straffeprikker for overtredelse gjelder for hver enkelt utøver. Det samme gjelder eventuell diskvalifikasjon. Eventuelle straffeprikker summeres hvis det gjelder flere utøvere. 19 for lokale trialkonkurranser i Rogaland 2015

20 RESULTATBEREGNING LAGKONKURRANSER Lagene rangeres klassevis. For hvert lag i klassene Jenter senior og Jenter junior blir de to beste resultatene per seksjon i hver runde tellende for laget. I de øvrige klassene blir de tre beste resultatene per seksjon i hver runde tellende for laget. Vinnerlaget i en klasse er det laget som samlet har færrest antall tellende prikker i konkurransen. Dersom flere lag i en klasse har samme antall tellende prikker, skilles de slik at det laget som har flest antall av tellende nuller vinner (har alle på et fulltallig lag null i samme seksjon, skal en av disse nullene strykes). Deretter ser en på antall enere, toere og treere. Dersom lagene etter dette fortsatt ikke kan skilles, legges benyttet kjøretid regnet fra start og til innlevering siste klippekort (i sluttidskontrollen) til grunn for resultatberegningen. Det stilles ingen krav til antall startende lag per klasse PREMIERING LAGKONKURRANSER Premieutdeling skal skje umiddelbart etter at resultatlista er ferdig. Lagleder på de tre beste lagene i hver av klassene mottar, på vegne av laget, en pokal. Både utøvere og lagleder står samlet på seierspallen. Utover dette får alle utøverne en enkel deltakerpremie. Premier skal merkes med Lagkonkurranse, trial, arrangørklubb, klasse og årstall. 20 for lokale trialkonkurranser i Rogaland 2015

21 3 SEKSJONSTRENING Samtidig med at det arrangeres lokale trialkonkurranser, bør det legges til rette for seksjonstrening. NMF s bestemmelser om barneidrett skal gjelde foran denne håndboka dersom det forekommer uoverensstemmelser TRENINGSANSVARLIG Seksjonstreningen skal ha egen Barneansvarlig som minst er godkjent aktivitetsleder med barnedel UTØVERE Barn opp til og med det året de fyller 12 år kan delta. I stedet for å delta i seksjonstrening, kan 8-12-åringene velge å delta i en egen konkurranse for barn når dette arrangeres samme sted og dag. Bestemmelsene for slike konkurranser er beskrevet i pkt. 2.1 i denne arrangørhåndboka OMRÅDE/SEKSJONER Denne seksjonstrening skal så langt som mulig legges til et eget avgrenset område, og kan ikke gjennomføres i seksjoner laget for andre utøvere. Arrangøren oppfordres til å lage ca. 5 varierte seksjoner med varierende vanskelighetsgrad, og med flere pilfarger/sporvalg PÅMELDING Påmelding skjer ved at en fyller ut og sender NMFs påmeldingsskjema (som brukt i sesongen 2010) til arrangøren, normalt senest 15 dager før seksjonstreningen skal finne sted. En bruker da ordet Seksjonstrening i skjemafeltet for klasse. Som alternativ løsning kan påmelding til seksjonstrening skje ved signering av arrangørens treningslogg i forbindelse med innsjekk. 21 for lokale trialkonkurranser i Rogaland 2015

22 3.1.5 INNSJEKK Alle utøvere må, sammen med ansvarlig ledsager, sjekke inn i arrangørens sekretariat i god tid før førermøtet. Følgende skal da legges fram: Utøver: Lisens og dokumentasjon av klubbmedlemskap Ansvarlig ledsager: Dokumentasjon av klubbmedlemskap og nødvendig kompetanse Hvert barn som deltar i seksjonstreningen skal kun bidra til å dekke arrangørens faktiske kostnader knyttet til seksjonstreningen. Dette bidraget kan maksimalt settes til kr 150,- per utøver, og betales kontant i sekretariatet ved innsjekk. Ved innsjekk får utøverne utlevert nummervest og klippekort. Det er en fordel om denne vesten klart skiller seg fra vestene som konkurranseutøverne bruker. Av sikkerhetsgrunner bør størrelsen på vesten i størst mulig grad være tilpasset barnestørrelse. For sekretariatets del vil det være en fordel om også kortet skiller seg fra kortene som brukes i konkurransen ved hjelp av annen farge, utforming, merking eller lignende. Åpningstid i sekretariatet og tidsfrister skal kunngjøres av arrangøren i god tid før seksjonstreningen TEKNISK KONTROLL Etter innsjekk skal alle utøvere stille til teknisk kontroll med trialsykkel og fullt kjøreutstyr. Åpningstid i teknisk kontroll og tidsfrister skal kunngjøres av arrangøren i god tid før seksjonstreningen FØRERMØTE Det skal være førermøte med møteplikt for alle utøverne sammen med sin ansvarlige ledsager like etter at konkurranseutøverne har startet START Seksjonstrening for barn kan med fordel ha sin fellesstart kl 11:15, dvs. litt forskjøvet i tid i forhold til starttidspunktet for trialkonkurransen(e) som arrangeres samme dag. Starttidspunktet kunngjøres senest på førermøtet. 22 for lokale trialkonkurranser i Rogaland 2015

23 3.1.9 GJENNOMFØRING Utøverne velger selv vanskelighetsgraden de vil kjøre seksjon for seksjon. De kan også velge å kjøre helt fritt, eller en kombinasjon av piler med ulike farger. Ansvarlig ledsager (normalt foreldre/foresatte) skal følge sin utøver rundt i alle seksjonene. Utøvere som ønsker det kan bli idømt prikker ut fra gjeldende regler og den vanskelighetsgraden/det sporet de selv velger å kjøre i den enkelte seksjonen. Det klippes da i kortene i samsvar med dette RESULTATBEREGNING Ingen kort fra utøvere som kjører seksjonstrening skal registreres i Trialprogrammet. Deltakerne rangeres ikke, og det beregnes følgelig heller ingen resultater. Eventuelle lister som kunngjøres er KUN startlister, og da uten prikker eller rangering PREMIERING Alle utøverne får lik premie. Denne premien skal også være lik den premien Minirekrutt 8-10 år som deltar i trialkonkurransen for barn får. Ingen premier skal merkes eller omtales med KM, men heller Seksjonstrening, trial, arrangørklubb og dato. Utøvere som ønsker det kan få klippekortet sitt med seg hjem etter at arrangementet er avsluttet. 23 for lokale trialkonkurranser i Rogaland 2015

Lokale. trial-løp i Rogaland. Arrangørhåndbok for: Lokale trial-løp i Rogaland (Rogalandsrunder) Enkeltstående løp (lagkonkurranser) Oppvisning

Lokale. trial-løp i Rogaland. Arrangørhåndbok for: Lokale trial-løp i Rogaland (Rogalandsrunder) Enkeltstående løp (lagkonkurranser) Oppvisning Lokale trial-løp i Rogaland for: Lokale trial-løp i Rogaland (Rogalandsrunder) Enkeltstående løp (lagkonkurranser) Oppvisning Vedtatt av klubbene i Rogaland som gjeldende for sesongen 2012 INNHOLD 1 Generelt...

Detaljer

Lokale. trial-løp. i Rogaland. Arrangørhåndbok for: Lokale trial-løp i Rogaland (Rogalandsrunder) Oppvisning

Lokale. trial-løp. i Rogaland. Arrangørhåndbok for: Lokale trial-løp i Rogaland (Rogalandsrunder) Oppvisning Lokale trial-løp i Rogaland for: Lokale trial-løp i Rogaland (Rogalandsrunder) Oppvisning Vedtatt av klubbene i Rogaland som gjeldende for sesongen 2011 INNHOLD 1 Generelt... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål...

Detaljer

Lokale. trial-løp. i Rogaland. Arrangørhåndbok for: Kretsmesterskap for Rogaland (KM) Rogalandscup Enkeltstående løp Oppvisning

Lokale. trial-løp. i Rogaland. Arrangørhåndbok for: Kretsmesterskap for Rogaland (KM) Rogalandscup Enkeltstående løp Oppvisning Lokale trial-løp i Rogaland for: Kretsmesterskap for Rogaland (KM) Rogalandscup Enkeltstående løp Oppvisning Vedtatt av klubbene i Rogaland 25.02.2010 som gjeldende for sesongen 2010 INNHOLD 1 Generelt...

Detaljer

TRIAL Region Sør består av: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-, og Vest Agder samt Rogaland

TRIAL Region Sør består av: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-, og Vest Agder samt Rogaland TRIAL Region Sør består av: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-, og Vest Agder samt Rogaland for: Regionscup Sør (RCSør) Oppvisning INNHOLD 1 Generelt... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Virkeområde...

Detaljer

TRIAL. Regioncup Sør Arrangørhåndbok. Regionscup Sør. Region Sør består av: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest Agder og Rogaland

TRIAL. Regioncup Sør Arrangørhåndbok. Regionscup Sør. Region Sør består av: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest Agder og Rogaland Regionscup Sør TRIAL Region Sør består av: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest Agder og Rogaland for: Regionscup Sør (RCSør) Oppvisning 1 1 Generelt... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4 1.3

Detaljer

TRIAL. Regioncup Sør Arrangørhåndbok. Regionscup Sør. Regionscup Sør består av: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest Agder og Rogaland

TRIAL. Regioncup Sør Arrangørhåndbok. Regionscup Sør. Regionscup Sør består av: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest Agder og Rogaland Regionscup Sør TRIAL Regionscup Sør består av: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest Agder og Rogaland for: Regionscup Sør (RCSør) Seksjonstrening 1 Innhold 1 GENERELT... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -Rogalandsrunde 5

Tilleggsregler (TR) -Rogalandsrunde 5 Opprettet:23.06.2016 12:32 3399 Sida 1 (5) Konkurranseopplysningar Konkurransens navn Rogalandsrunde 5 Konkurranse-dato 18.09.2016 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren Konkurransestatus Konkurransetype

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -Rogalandsrunde 2

Tilleggsregler (TR) -Rogalandsrunde 2 Opprettet:27.03.2017 13:19 3741 Sida 1 (5) Konkurranseopplysningar Konkurransens navn Rogalandsrunde 2 Konkurranse-dato 27.05.2017 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren Konkurransestatus Konkurransetype

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -Rogalandsrunde 1

Tilleggsregler (TR) -Rogalandsrunde 1 Opprettet:02.05.2017 12:32 3740 Sida 1 (5) Konkurranseopplysningar Konkurransens navn Rogalandsrunde 1 Konkurranse-dato 06.05.2017 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren Konkurransestatus Konkurransetype

Detaljer

TRIAL. Regioncup Sør Arrangørhåndbok. Regionscup Sør. Region Sør består av: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest Agder og Rogaland

TRIAL. Regioncup Sør Arrangørhåndbok. Regionscup Sør. Region Sør består av: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest Agder og Rogaland Regionscup Sør TRIAL Region Sør består av: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest Agder og Rogaland for: Regionscup Sør (RCSør) Oppvisning 1 Innhold 1 GENERELT...3 1.1 BAKGRUNN...3 1.2 FORMÅL...3

Detaljer

Tilleggsregler (TR) - NC 1

Tilleggsregler (TR) - NC 1 Tilleggsregler (TR) - NC 1 Opprettet:06.03.2015 11:54 Sida 1 (7) Konkurranseopplysninger Konkurransens navn NC 1 Konkurranse-dato 18.04.2015 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren Konkurransestatus Konkurransetype

Detaljer

Velkommen til NM-Lag på Hommersåk

Velkommen til NM-Lag på Hommersåk Velkommen til NM-Lag på Hommersåk 27. september 2014 Vi gleder oss til å feire trialfolkets storsamling, og håper også at denne helga blir en stor opplevelse for både deltakere og publikum. Trialhistorie

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -Hobøl Gjensidige Brannkasse 2-Dagers

Tilleggsregler (TR) -Hobøl Gjensidige Brannkasse 2-Dagers Opprettet:06.05.2016 11:47 3382 Sida 1 (5) Konkurranseopplysningar Konkurransens navn Hobøl Gjensidige Brannkasse 2-Dagers Konkurranse-dato 02.07.2016 -- 03.07.2016 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -NC 4

Tilleggsregler (TR) -NC 4 Tilleggsregler (TR) -NC 4 Opprettet:05.05.2015 13:26 Sida 1 (7) Konkurranseopplysninger Konkurransens navn NC 4 Konkurranse-dato 21.06.2015 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren Konkurransestatus Konkurransetype

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -NC 3

Tilleggsregler (TR) -NC 3 Tilleggsregler (TR) -NC 3 Opprettet:05.05.2015 13:25 Sida 1 (7) Konkurranseopplysninger Konkurransens navn NC 3 Konkurranse-dato 20.06.2015 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren Konkurransestatus Konkurransetype

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -Norgescup 2017 Runde 1

Tilleggsregler (TR) -Norgescup 2017 Runde 1 Opprettet:03.04.2017 09:50 3720 Sida 1 (5) Konkurranseopplysningar Konkurransens navn Norgescup 2017 Runde 1 Konkurranse-dato 20.05.2017 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Koordinater til konkurranseområdet-/banen

Detaljer

SPESIALREGLEMENT FOR TRIAL

SPESIALREGLEMENT FOR TRIAL SPESIALREGLEMENT FOR TRIAL 2007 INNLEDNING 5 GENERELL DEL 6 DEFINISJONER 6 MILJØ 6 TRENING 6 GENERELT OM KONKURRANSER 7 JURIDISK MYNDIGHET 7 TILLEGGSREGLER 7 LØYPA (TRANSPORT) 7 Kjørestrekning Løypemarkeringer

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -Hobøl Gjensidige Brannkasse 2-dagers

Tilleggsregler (TR) -Hobøl Gjensidige Brannkasse 2-dagers Opprettet:25.04.2017 13:42 3762 Sida 1 (5) Konkurranseopplysningar Konkurransens navn Hobøl Gjensidige Brannkasse 2-dagers Konkurranse-dato 01.07.2017 -- 02.07.2017 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -RC Øst 4

Tilleggsregler (TR) -RC Øst 4 Opprettet:27.03.2017 13:26 3756 Sida 1 (5) Konkurranseopplysningar Konkurransens navn RC Øst 4 Konkurranse-dato 26.08.2017 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren Konkurransestatus Konkurransetype Skiptvet

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -X-Trial Stavanger

Tilleggsregler (TR) -X-Trial Stavanger Tilleggsregler (TR) -X-Trial Stavanger Opprettet:09.03.2015 13:30 Sida 1 (5) Konkurranseopplysninger Konkurransens navn X-Trial Stavanger Konkurranse-dato 25.07.2015 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen

Detaljer

Tilleggsregler. Tilleggsregler for Norgesmesterskap Snøscooterdrag NM/CUP GARDERMOEN 2013

Tilleggsregler. Tilleggsregler for Norgesmesterskap Snøscooterdrag NM/CUP GARDERMOEN 2013 Tilleggsregler Tilleggsregler for Norgesmesterskap Snøscooterdrag NM/CUP GARDERMOEN 2013 Navn på løpet Scooterdrag 2013 Arrangør Norsk Dragracing Gardermoen Dato 2-3 mars 2013 Sted/Bane/område Gardermoen

Detaljer

4. Løp i mesterskapet Følgende løp inngår i mesterskapet 2012: NAF Lofoten Motorsport Klubb. NAF Motorsport Harstad (Harstad Travpark)

4. Løp i mesterskapet Følgende løp inngår i mesterskapet 2012: NAF Lofoten Motorsport Klubb. NAF Motorsport Harstad (Harstad Travpark) Arctic Cup mesterskapsregler 2012 Crosskart Det legges opp til å arrangere mesterskapet i tre sesongene 2010-11-og 12. Det kan komme mindre justeringer på enkelte punkter til neste år dersom det viser

Detaljer

X-Trial Stavanger 2015

X-Trial Stavanger 2015 X-Trial Stavanger 2015 Retningslinjer for X-Trial Stavanger 25.07.2015 Konkurransen arrangeres i overensstemmelse med FIMs internasjonale konkurransereglement (SC), FIM X-Trial Regulations & Appendices

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement 2017 Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement Innhold: Norgesmesterskap 2017 Norgescup 2017 Sist endret: Kartingseksjonen NBF 1/1/2017 Reglement for Norgesmesterskap 1. Innbydelse Det arrangeres

Detaljer

TILLEGGSREGLER. Tilleggsregler for NC Large Scale nr. 1 og 2. Løpsopplysning er. Funksjonærer. Juryen. Andre oppl

TILLEGGSREGLER. Tilleggsregler for NC Large Scale nr. 1 og 2. Løpsopplysning er. Funksjonærer. Juryen. Andre oppl TILLEGGSREGLER Tilleggsregler for NC Large Scale nr. 1 og 2 Løpsopplysning er For informasjon ta kontakt med kontaktperson på e-post eller telefon. Individuelt løp lørdag og søndag. Lørdag kjøres Formel

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open:

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 12. juni Søndag 14. juni 2015 På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 12. juni - 14. juni

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015 Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Bergen Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013 Stavanger 8. 10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland Svømmekrets, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad SK Speed Svømmegruppa SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012 lørdag 24. - søndag 25. mars på Nordtvet Bad Foto: Thomas Lislerud http://www.tlfoto.net Vi fortsetter suksessen fra i fjor med kåring av Dagens

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2015 Sted: Sortland Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Sortland Svømme- og Livredningsklubb, på

Detaljer

Tilleggsregler. Løpsopplysninger. Juryen. Andre oppl. Røros MK LOGO

Tilleggsregler. Løpsopplysninger. Juryen. Andre oppl. Røros MK LOGO Tilleggsregler Røros MK LOGO Tilleggsregler for Regionalt løp Motocross Løpsopplysninger For informasjon ta kontakt med kontaktperson på e-post eller telefon. Navn på løpet Midt-norsk mesterskap 3 runde

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2016 Stavanger svømmehall 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016- side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland Svømmekrets, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement 2015 Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement Sist endret: 12.06.2015 Kartingseksjonen NBF 1/1/2015 Spesialreglement for Formel-K Kunngjort 2015-01-01 Reglement for Norgesmesterskapet 1. Innbydelse

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Hokksund svømmehall 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Øvre Eiker svømmeklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013 Lillesand, Møglestuhallen 8. 10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Lillesand IL svømmegruppe, på vegne

Detaljer

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014.

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014. Til medlemsklubber Oslo, 25. Oktober 2013 ARRANGEMENTSKRITERIER FOR NORGESCUP I DISKGOLF 2014 Norgescupturneringene er sanksjonert av DSN under NAIF. DSN står ikke som arrangør av noen konkurranser. Uten

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016 Levanger Tid 5.-7.2.2016 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016- side 2 Som teknisk arrangør har Levanger Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015 Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Bergen Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

NMK Modum & Sigdal. www.vikersundbakken.no STARTBEKREFTELSE. 1. og 2. NM runde i Bakkeløp 1. og 2. NC runde i Norges-cup

NMK Modum & Sigdal. www.vikersundbakken.no STARTBEKREFTELSE. 1. og 2. NM runde i Bakkeløp 1. og 2. NC runde i Norges-cup NMK Modum & Sigdal www.vikersundbakken.no STARTBEKREFTELSE 1. og 2. NM runde i Bakkeløp 1. og 2. NC runde i Norges-cup Vikersundbakken 1 og 2 Mai 2015 Arrangør: NMK Modum og Sigdal, postboks 9, 3350 Prestfoss

Detaljer

VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007

VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007 VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007 På vegne av Norges Skiforbund har Vang Skiløperforening og Vaaler Idrettsforening gleden av å innby til Junior

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014 Hovedannonsører På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 30.

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016 Sarpsborg 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Sarpsborg IL, svømmegruppa, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Tilleggsregler. Tilleggsregler for Summer Nat`s 2014. NDRG Dato 06-08 Juni 2014 Sted/Bane/område Gardermoen Raceway Banelengde 1/4 mile Vegbeskrivelse

Tilleggsregler. Tilleggsregler for Summer Nat`s 2014. NDRG Dato 06-08 Juni 2014 Sted/Bane/område Gardermoen Raceway Banelengde 1/4 mile Vegbeskrivelse Tilleggsregler Tilleggsregler for Summer Nat`s 2014 Navn på løpet Summer Nat`s. 2014 Arrangør NDRG Dato 06-08 Juni 2014 Sted/Bane/område Gardermoen Raceway Banelengde 1/4 mile Vegbeskrivelse Se www.ndrg.no

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015 Ålesund Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Aalesund Svømme- og Livredningsklubb, på vegne

Detaljer

Retningslinjer. Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse. Turn Kvinner og Turn Menn. Oktober 2017

Retningslinjer. Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse. Turn Kvinner og Turn Menn. Oktober 2017 Retningslinjer Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse Turn Kvinner og Turn Menn Oktober 2017 Nordland Gymnastikk og Turnkrets 1 av 6 Dette dokumentet inneholder de gjeldende retningslinjer

Detaljer

Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012

Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012 Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012 For 12. året på rad ønsker vi alle ryttere fra Norge, Sverige og Danmark, hjertelig velkommen til nok en Succé Cup. Dette arrangementet er et samarbeid mellom

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2014

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2014 Landsdel Årsklassemønstring 2014 Alta 7.-9. februar 2014 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2014 - side 2 Som teknisk arrangør har Alta Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å invitere

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2013 Trondheim 8.-10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Trondhjems Svømme- & Livredningsklubb, på vegne

Detaljer

Mesterskapsreglement for Drifting

Mesterskapsreglement for Drifting Mesterskapsreglement for Drifting 2015 Driftingseksjonen NBF 1/1/2015 Norgesmesterskap Kunngjort 01.01.2015 10. NORGES MESTERSKAP I DRIFTING. 1.Innbydelse Det arrangeres Norgesmesterskap for førere i drifting.

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN September 2014 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cup finalen

Detaljer

Grenland Tyr Cup 2015

Grenland Tyr Cup 2015 Invitasjon til Grenland Tyr Cup 2015 Nytt av året! Det tilbys innsvømming/trening fra kl. 17:30 21:00 fredag 11. september. Det tilbys også kveldsmat fra kl. 19:00 21:00 på fredag (se bestillingsskjema).

Detaljer

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00 I. PROGRAM 05.08.2013 Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingtiden 19.08.2013 Påmeldingtiden for ordinær avgift avsluttes 23.08.2013 Påmeldingtiden med etteranmeldingsgebyr avsluttes

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2012. Lillesand, Møglestuhallen 10.- 12. februar 2012

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2012. Lillesand, Møglestuhallen 10.- 12. februar 2012 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2012 Lillesand, Møglestuhallen 10.- 12. februar 2012 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2012 - side 2 Som teknisk arrangør har Lillesand svømmegruppe, på vegne

Detaljer

INVITASJON. SYKLEKLUBBEN LYNGDAL & OMEGN har gleden av å invitere til. REGIONSMESTERSKAP SØR Landevei 20 og 21 september 2014 &

INVITASJON. SYKLEKLUBBEN LYNGDAL & OMEGN har gleden av å invitere til. REGIONSMESTERSKAP SØR Landevei 20 og 21 september 2014 & INVITASJON SYKLEKLUBBEN LYNGDAL & OMEGN har gleden av å invitere til REGIONSMESTERSKAP SØR Landevei 20 og 21 september 2014 & Lørdag ettermiddag/kveld: FESTKVELD, med premieutdeling fra tempoetappen og

Detaljer

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAP OG NORDISK CUP 2010, DELTAGERKLASSER OG ALDERSINNDELING

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAP OG NORDISK CUP 2010, DELTAGERKLASSER OG ALDERSINNDELING BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAP OG NORDISK CUP 2010, Arrangementet arrangeres etter UCI s og UEC reglement for BMX med følgende endringer og tillegg. Arrangørlandet skal fremlegge nytt nordisk reglement

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser

Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser 2016 Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser Innhold: Arrangør Bane og sikkerhet. Krav til førstehjelpstjenster Bestemmelser om organisert trening Bestemmelser om førerlisens,

Detaljer

Motorsportkonferansen 2016

Motorsportkonferansen 2016 OM Ansvarlig klubb: Riska Motorsykkelklubb Side av Forslagsstillers navn: Geir Arve Tangen Gren: Trial Til diskusjon Gjeninnføre klasse inndeling D, C, B, A og Elite i Norgescup. Med 12x3 seksjoner i stort

Detaljer

Indre Østfold Motorsport

Indre Østfold Motorsport Norgesmesterskap Rallycross Supernasjonal Rallycross Junior Cup Indre Østfold Motorsport Momarken bilbane 22. juni 2013 Startbekreftelse www.momarkenbilbane.com Øvre Østfold Contents I. PROGRAM... 2 II.

Detaljer

Invitasjon til. Grenland Cup

Invitasjon til. Grenland Cup Kjølneshallen er kjent for å være et svært raskt basseng. Invitasjon til Grenland Cup 2011 SK Poseidon Porsgrunn har med NSFs godkjenning, gleden av å invitere til Grenland Cup i Kjølneshallen Porsgrunn,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2017

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2017 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2017 Sandefjord 10-12. februar 2017 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2017 - side 2 Som teknisk arrangør har Sandefjord Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Øst (Landsdel ÅMØ) 2010

Landsdel Årsklassemønstring Øst (Landsdel ÅMØ) 2010 Landsdel Årsklassemønstring Øst (Landsdel ÅMØ) 2010 Sarpsborghallen 12.-14. februar 2010 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring Øst 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Sarpsborg IL svømmegruppe, på

Detaljer

STARTKONTINGENTEN I KM.

STARTKONTINGENTEN I KM. STARTKONTINGENTEN I KM. Kretstinget 2012 vedtok følgende startkontingent i KM for tingperioden: KM jenter og gutter, 11-19 år : Kr. 70,- pr. øvelse KM senior/junior og veteran : " 80,- " " KM mangekamp,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2017

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2017 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2017 Førde 10-12. februar 2017 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2017 - side 2 Som teknisk arrangør har Førde IL Symjing på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

DISKSPORT NORGE ARRANGEMENTSKRITERIER DISKGOLF FOR NORGESCUP OG NORGESMESTERSKAP

DISKSPORT NORGE ARRANGEMENTSKRITERIER DISKGOLF FOR NORGESCUP OG NORGESMESTERSKAP DISKSPORT NORGE ARRANGEMENTSKRITERIER FOR NORGESCUP OG NORGESMESTERSKAP DISKGOLF Sist redigert 22. november 2017 Generelle regler og rammevilkår Norgesmesterskap (NM) og Norgescup (NC) skal følge NIFs

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open:

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 09. juni Søndag 11. juni 2017 På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Kvernevik Svømmehall 09. juni - 11. juni

Detaljer

Også i 2014 inviterer. til. 9. og 10. mai 2014.

Også i 2014 inviterer. til. 9. og 10. mai 2014. Også i 2014 inviterer til 9. og 10. mai 2014. 1 Beskrivelse Også i 2014 inviterer Kristiansand Automobilklubb til Challenge løp. Løpet vil bli arrangert samtidig med Rally Sørland 2014. Løpet går over

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN November 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cupfinalen

Detaljer

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhold 1 Generelt... 2 2 Klasse- og lag-inndeling... 2 3 Lagskyting... 2 4 Reglement og skyteprogram... 2 4.1 Skyteprogram... 3 4.2 Finaleskyting...

Detaljer

Invitasjon juni 2016

Invitasjon juni 2016 Invitasjon 19. 26. juni 2016 Bodø Ck har gleden av å invitere til NM Landevei 2016. Vi ser frem til, i fellesskap, å kunne tilby en mesterskapsuke til glede for ryttere, støtteapparat, kommissærer, publikum,

Detaljer

Norsk Årsklassemesterskap 2016

Norsk Årsklassemesterskap 2016 Norsk Årsklassemesterskap 2016 Mandal 1.-3.april 2016 Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Mandal Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å invitere til

Detaljer

Mesterskapsreglement for Drifting

Mesterskapsreglement for Drifting Mesterskapsreglement for Drifting 2016 Driftingseksjonen NBF 1/1/2016 10. NORGESMESTERSKAP I DRIFTING. 1.Innbydelse Det arrangeres Norgesmesterskap for førere i drifting. I tillegg til bestemmelsene i

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2017

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2017 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2017 Hammerfest 10-12. februar 2017 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2017 - side 2 Som teknisk arrangør har Hammerfest svømmeklubb på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel ÅMØ - Vest 2008

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel ÅMØ - Vest 2008 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel ÅMØ - Vest 2008 Stavanger svømmehall 8.-10. februar 2008 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring VEST 2008 side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland Svømmekrets, på vegne

Detaljer

KNA Kongsvinger. Kongsvinger Autoslalåm

KNA Kongsvinger. Kongsvinger Autoslalåm KNA Kongsvinger Inviterer til Kongsvinger Autoslalåm På Industrivegen Kongsvinger 14.05.2017 Adresse: Møller Bil Kongsvinger AS, Industrivegen 55, 2212 Kongsvinger Spørsmål ang arrangementet, eller påmelding

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -Vestlandsmesterskapet runde

Tilleggsregler (TR) -Vestlandsmesterskapet runde Tilleggsregler (TR) -Vestlandsmesterskapet runde 2 2015 Opprettet:20.05.2015 10:03 Sida 1 (7) Konkurranseopplysninger Konkurransens navn Vestlandsmesterskapet runde 2 2015 Konkurranse-dato 23.05.2015 --

Detaljer

2.2 Beskrivelse Sportskomite Offisiell oppslagstavle...3 III. DELTAKERE - PÅMELDING - STARTAVGIFT Påmelding...

2.2 Beskrivelse Sportskomite Offisiell oppslagstavle...3 III. DELTAKERE - PÅMELDING - STARTAVGIFT Påmelding... I. PROGRAM...3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE...3 2.1 Løpene teller i:...3 2.2 Beskrivelse...3 2.3 Arrangør og arrangørlisens...3 2.4 Sportskomite...3 2.5 Offisielle funksjonærer...3 2.6 Offisiell oppslagstavle...3

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUNDS TEMAHEFTE NR 4 A LISENSKURS TRIAL. NMF - Utdanning 2002 www.motorsportforbundet.no

NORGES MOTORSPORTFORBUNDS TEMAHEFTE NR 4 A LISENSKURS TRIAL. NMF - Utdanning 2002 www.motorsportforbundet.no NORGES MOTORSPORTFORBUNDS TEMAHEFTE NR 4 A LISENSKURS TRIAL NMF - Utdanning 2002 www.motorsportforbundet.no NMF temahefte 4A lisenskurs trial Alle utøvere av motorsykkelidrett i Norge må ha lisens for

Detaljer

NM i Livredning 2012. Norges Livredningsselskap i samarbeid med Steinkjer svømme-og livredningsklubb

NM i Livredning 2012. Norges Livredningsselskap i samarbeid med Steinkjer svømme-og livredningsklubb NM i Livredning 2012 Steinkjer 20.- 22. april VIKTIG INFORMASJON Norges Livredningsselskap i samarbeid med Steinkjer svømme-og livredningsklubb har gleden av å invitere til NM i Livredning 20.- 22. april

Detaljer

Invitasjon til Sommerleker 2017

Invitasjon til Sommerleker 2017 Invitasjon til Sommerleker 2017 I samarbeid med Brandbu idrettsforening og Civitan Norge ønsker vi å invitere til Nasjonale sommerstevne i friidrett for utviklingshemmede. NYHET AV ÅRET ER AT STEVNET INNGÅR

Detaljer

INVITASJON NC 3 / UM K1 og Sommerleir 2016

INVITASJON NC 3 / UM K1 og Sommerleir 2016 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å inviterer til Ungdomsmesterskap i K1 og Norges Cup 3 på Gravdalsvannet 25. juni 26. juni og Sommerleiren påfølgende uke 27. juni 1.juli. FRIST for påmelding

Detaljer

Nasjonal Årsklassemønstring 2008

Nasjonal Årsklassemønstring 2008 Nasjonal Årsklassemønstring 2008 Sentralbadet, Bergen 28. til 30. mars Sentralbadet, Bergen 28. til 30. mars Innbydelse Nasjonal Årsklassemønstring 2008 side 2 Som teknisk arrangør har Bergens Svømme og

Detaljer

TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK

TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK VELKOMMEN TIL TURNFEST 30.APRIL-1. MAI 2016 TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK Vi inviterer til TURNFEST! Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årets turnhappening for barn og unge.

Detaljer

INVITASJON. til NORGESCUP II

INVITASJON. til NORGESCUP II INVITASJON til NORGESCUP II 17-18. juni 2017 Årungen Padle- og Rostadion, Ås Meget viktig: Oslo Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Norgescupstevne II på Årungen Padle- og Rostadion helgen

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

Momarkenmester n. Indre Østfold Motorsport MOMARKEN, 28. Juni 2014. Startbekreftelse. Øvre Østfold. www.momarkenbilbane.com

Momarkenmester n. Indre Østfold Motorsport MOMARKEN, 28. Juni 2014. Startbekreftelse. Øvre Østfold. www.momarkenbilbane.com Momarkenmester n Indre Østfold Motorsport MOMARKEN, 28. Juni 2014 Startbekreftelse Øvre Østfold www.momarkenbilbane.com Innhold I. PROGRAM... 2 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Beskrivelse... 3

Detaljer

Invitasjon til Tromsø Open 12. og 13.oktober 2013

Invitasjon til Tromsø Open 12. og 13.oktober 2013 Invitasjon til Tromsø Open 12. og 13.oktober 2013 Innbydelse Bassenget Tromsø svømmeklubb inviterer til Tromsø Open i Stakkevollan svømmehall lørdag 12. og søndag 13.oktober. Tromsø Open er et åpent stevne

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler 1. NM-runde 2014 For DRIFTING på VÅLERBANEN 30. 31. mai

Invitasjon og Tilleggsregler 1. NM-runde 2014 For DRIFTING på VÅLERBANEN 30. 31. mai Invitasjon og Tilleggsregler 1. NM-runde 2014 For DRIFTING på VÅLERBANEN 30. 31. mai 1 2 I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpene teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.3 Arrangør

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2013 Tromsø 8. 10.februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Tromsø Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler NM og NC - Runde 3-2015 For DRIFTING på Frøya Motorsportsenter 26. 28. Juni NMK FRØYA

Invitasjon og Tilleggsregler NM og NC - Runde 3-2015 For DRIFTING på Frøya Motorsportsenter 26. 28. Juni NMK FRØYA 1 Invitasjon og Tilleggsregler NM og NC - Runde 3-2015 For DRIFTING på Frøya Motorsportsenter 26. 28. Juni NMK FRØYA 2 I. PROGRAM... 4 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 5 2.1 Løpene teller i:... 5 2.2

Detaljer

Invitasjon til. Grenland Tyr Cup

Invitasjon til. Grenland Tyr Cup Kjølneshallen er kjent for å være et svært raskt basseng. Invitasjon til Grenland Tyr Cup 2012 SK Poseidon Porsgrunn har med NSFs godkjenning, gleden av å invitere til Grenland Cup i Kjølneshallen Porsgrunn,

Detaljer

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Disse retningslinjene er kun gjeldene for Rogaland, ved nasjonale konkurranser må NGTF sine retningslinjer brukes. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets ved

Detaljer

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008 REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008 Nord-Norsk mesterkap er et åpent mesterskap, men bare utøvere som representerer en Nord-Norsk klubb kan kåres til Nord-Norsk Mester. Innbydelse skal

Detaljer

Invitasjon til. Grenland Cup

Invitasjon til. Grenland Cup Invitasjon til Grenland Cup 2008 SK Poseidon Porsgrunn har med NSFs godkjenning, gleden av å invitere til Grenland Cup i Kjølneshallen Porsgrunn, lørdag 20. og søndag 21. september 2008. Bassenget er 25

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2017

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2017 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2017 Lambertseter, Oslo 10-12. februar 2017 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2017 - side 2 Som teknisk arrangør har Lambertseter Svømmeklubb, på vegne av

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Fredrikstad, Kongstenhallen Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Kongstensvømmerne, på vegne

Detaljer