Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter"

Transkript

1

2 Foto: Kjetil Sørås Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! For noen uker siden traff jeg en mann som vokste opp i Norge før krigen. Faren hans var alkoholiker. Jeg ble stille og forsiktig av all uroen hjemme og mor var helt utslitt. Det var flere fedre i gata som slet med rusproblemer, og jeg kjenner mange som tok etter faren de begynte å drikke tidlig, ble rusavhengige og døde unge. Så jeg vet noe om hvordan det er å vokse opp i et hjem preget av rus. Men det verste er at mange norske barn fremdeles har det slik kameratene mine og jeg hadde det da vi var små. Foto: Cathrine Wessel, Det Kongelige Hoff Harriet Rudd - Aksjonsleder Blå Kors hjelper rusmisbrukere og deres familier over hele verden og vet at det er mange barn som føler seg alene i en hverdag preget av rus. TV-aksjonen skal bidra til at disse barna får et tilbud om hjelp enten det dreier seg om barn i fattige deler av verden som bor på gata eller norske barn som sliter seg gjennom en tøff hverdag fordi de mangler voksen omsorg og støtte. TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon. Hver eneste dør i Norge vil få en bøssebærer på besøk søndag 19. oktober. Bli med og gi mennesker som lider på grunn av eget eller andres rusmisbruk en bedre hverdag! I sentrum står et menneske. Mennesker som sliter skal ikke være en kasteball mellom fagfolk. I Blå Kors strekker vi oss etter å virkeliggjøre dette i alt vårt arbeid og i alle prosjekter som TV-aksjonen Blå Kors skal hjelpe oss å realisere. Gjennom TV-aksjonen Blå Kors skal vi sørge for at barn og unge som lider under voksnes eller eget rusmisbruk får hjelp. Foto: L.P. Lorentzen I sentrum står et menneske. Det er dette menneskets behov som skal bestemme innholdet i den faglige hjelpen. Vi skal mobilisere alt vi har av ressurser, vi skal sette himmel og jord i bevegelse for at barn og unge skal få en bedre hverdag! Geir Gundersen - Generalsekretær i Blå Kors Norge H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter

3 Slik skal vi bruke midlene fra TV-aksjonen Blå Kors. Vi skal sørge for at barn i Norge som vokser opp i familier preget av rusmisbruk får være barn. Barn som vokser opp i familier med rusmisbruk mister barndommen sin. De får ofte mangelfull omsorg og må i mange tilfeller ta på seg de voksnes oppgaver og ansvar. TV-aksjonen Blå Kors skal sørge for at flere av disse barna får barndommen tilbake. Vi skal hindre at rusmisbruk går i arv. Vi skal sørge for at barn som er oppvokst i hjem preget av rusmisbruk får hjelp og oppfølging som kan minske sjansene for at de selv utvikler rusavhengighet. Vi skal opprette behandlingstilbud i Norge for barn som er vokst opp i familier med rusavhengige, og sørge for at de får hjelp og muligheter for et bedre voksenliv. Vi skal synliggjøre konsekvensene voksnes rusmisbruk får for barna. Barn som vokser opp i familier preget av rusmisbruk blir veldig lojale overfor foreldrene og gjør ofte hva som helst for å skjule at familien deres ikke er som andre familier. Ved å sette søkelys på hvordan voksnes rusmisbruk preger barna, vil TV-aksjonen Blå Kors bidra til at flere barn blir sett og får hjelp. Vi skal sørge for at barn også utenfor Norges grenser som lider under voksnes eller eget rusmisbruk skal få den hjelpen de trenger. Vi skal støtte og drifte prosjekter for barn og unge i blant annet Ukraina, sørlige Afrika, Brasil og India, hvor rusproblemer forverrer en allerede vanskelig hverdag. Prosjekter som mottar midler fra TV-aksjonen Blå Kors er behandlingstilbud og tiltak som ellers ikke ville blitt realisert.

4 Prosjekter innenlands. I Norge finnes det mange barn som vokser opp i familier med rusproblemer. Sosial- og Helsedirektoratet anslår at det dreier seg om minst barn på landsbasis. Barn som vokser opp med rusmisbrukende foreldre får en oppvekst preget av mye uforutsigbarhet, mangelfull omsorg og mye ansvar. TUBA - terapi og rådgivning for barn av misbrukere TUBA er et behandlingstilbud for unge voksne (16-35 år) som har vokst opp i hjem preget av rusmisbruk. Barn som har vokst opp i hjem preget av rusmisbruk har økt risiko for selv å utvikle rusavhengighet. Mange av disse barna klarer seg ytre sett godt gjennom barndommen, men får ofte tilknytningsproblemer og andre psykiske problemer når de flytter hjemmefra og blir voksne. Mange får vanskeligheter med å prestere på jobb eller skole. Flere får problemer med nære relasjoner eller plager som angst og depresjoner. TUBA skal bidra til å gjøre disse ungdommene bedre rustet for voksenlivet og minske risikoen for at de selv skal utvikle rusavhengighet. TUBA startet opp i Danmark i 1998 og har nå sju sentre som tilbyr gruppeterapi og individuell behandling. TUBA skal være et tilbud som ikke er knyttet til behandlingssystemet for rusavhengige. Det betyr at de unge kan henvende seg hit anonymt og uavhengig av foreldrene. TV-aksjonen Blå Kors skal bidra til at TUBA kan starte opp på fem ulike steder i Norge. TUBA skal sørge for at unge mennesker fra familier med rusproblematikk får en bedre livskvalitet som voksne. Barnas Stasjon Barnas Stasjon skal være et trygt møtested for barnefamilier der barnet skal stå i fokus. Barnas Stasjon skal være et virkemiddel for at barn skal få muligheten til å vokse opp i eget hjem og i et trygt og godt nærmiljø. Mange utsatte familier kan være gode oppvekstfamilier dersom de får god hjelp på et tidlig tidspunkt. En målsetning med Barnas Stasjon er å bidra til at foreldre blir mer bevisste på hvordan familien fungerer. Ved å hjelpe foreldre med å gi barn en trygg og god oppvekst, kan vi øke muligheten for at barna får et godt liv som voksne og minske risikoen for at de selv utvikler rusavhengighet. TV-aksjonen Blå Kors skal bidra til at Barnas Stasjon skal kunne bli et landsdekkende tilbud. Med midler fra TV-aksjonen Blå Kors skal Barnas Stasjon åpnes på seks ulike steder i Norge. Blå Kors sitt ferietilbud Blå Kors har arrangert ferier for mødre og barn i mer enn 40 år. De siste årene har Blå Kors også hatt ferier for fedre og barn. Å tilbringe noen rusfrie dager i nye omgivelser gir pusterom, kraft og mot til å møte en tøff hverdag. Når skolen eller barnehagen begynner igjen etter sommerferien, er det mange barn som ikke har noe å fortelle fra ferien. Gode ferieopplevelser er viktige for både voksne og barn. De kan stadig tas fram i minnet og skaper både glede for det som har vært, og håp om nye, fine opplevelser. Blå Kors ferier er for familier som har, eller har hatt, rusproblemer nært inn på livet. Ledere og frivillige medhjelpere legger til rette for at foreldre og barn kan ha fine opplevelser sammen. TV-aksjonen Blå Kors skal gi flere barn som vokser opp i hjem med rusavhengighet en ferie i trygge omgivelser og et pusterom fra en vanskelig hverdag. Familiene får mulighet til å bli kjent med andre i samme situasjon. De får positive opplevelser sammen som kan gjøre det lettere for de voksne å se muligheten de selv har til å få en bedre hverdag.

5 Større åpenhet vil redde flere barn. Barns smerte er noe vi prøver å verge oss mot, derfor snakkes det lite om at voksnes misbruk også er et problem for barna. Det gjør det nærmest umulig for barn å snakke om det de opplever når mor eller far drikker, sier Frid Hansen, fagambassadør for TV-aksjonen Blå Kors. Frid Hansen er psykologspesialist og fagsjef ved Borgestadklinikken, Blå Kors sin største behandlingsklinikk. Hun har lenge arbeidet med barn som vokser opp i familier preget av rusmisbruk, og har blitt hedret for arbeidet sitt mange ganger. Min erfaring er at rusmisbruk fortsatt er et tabuområde i det norske samfunnet. Mytene er at problemene bare rammer noen få og at det rammer folk som er annerledes. Men sannheten er at mange av oss kan utvikle et problematisk forhold til rusmidler for kortere eller lengre perioder i livet. Det er dessuten sjelden du kan se på folk at de har et rusproblem som går utover et barns utvikling. Voksne prøver å beskytte barna gjennom å bagatellisere og benekte. For barn som trenger en forklaring på hvorfor mor og far er annerledes, skaper det usikkerhet. Trøst, beskyttelse og trygghet er det barn trenger mest av alt, men paradokset er at barn av rusmisbrukere ofte ender med å måtte gi omsorg og trygghet, og ikke omvendt, sier Frid. Frid Hansen har i en årrekke vært opptatt av barna i rusfamiliene. Hun har hjulpet et stort antall barn gjennom å drive rusbehandling i et familieperspektiv. Frid har sett mange barn som tar altfor mye ansvar, og hvor slitne de kan være. Mange av barna som vokser opp i familier preget av rusmisbruk bærer på hemmeligheten om foreldrenes misbruk og bruker mye krefter på å skjule at familien deres ikke er som andre familier. Å vokse opp i et hjem preget av rusmisbruk, er ikke bare problematisk for barna mens de er små: Mange av disse barna fortsetter å ha problemer senere i livet. Frid vet hva som skal til: Større åpenhet vil gjøre det lettere å nå barna som er berørt av rusmisbruk. Da har vi mulighet til å endre mye, noen få samtaler kan være nok for at mange skal klare seg bra. Gjennom årets TV-aksjon har vi en stor mulighet til å skape åpenhet rundt konsekvensene voksnes rusmisbruk får for barn. Det betyr at vi kan redde mange små mennesker som i dag er opplærte til å tie for enhver pris, avslutter Frid.

6 Jeg er jo bare 9 år og klarer ikke å skjære tynne brødskiver. Frid spurte Trine hva hun ønsket at Frid skulle lære moren Trine kom til Borgestadklinikken sammen med moren sin. Moren hadde utviklet et rusmisbruk som gikk sterkt utover Trine og lillebroren, i tillegg til henne selv. Utad framstod moren til Trine som en velfungerende og ressurssterk person. Virkeligheten hjemme var en helt annen, og etter at faren forsvant da foreldrene ble skilt, ble Trine og lillebror overlatt til en svært ustabil mor. hennes, og ba henne sette opp en liste i prioritert rekkefølge. Listen til Trine ble lang, men den handlet mest om at mamma skulle være mamma: Trine pleide å komme for seint på skolen siden det ikke var noen som vekket henne. Hun lå ofte våken om natta og bekymret seg for om moren kom hjem og hun måtte ofte stå opp om natta og hjelpe moren i seng. På Borgestadklinikken var det Frid Hansen som behandlet den lille familien. Frid spurte hva læreren sa når hun kom for seint. Trine fortalte at hun pleide å si at hun hadde vært hos tannlegen. Sier du at du har vært hos tannlegen hver dag? spurte Frid. Det gjorde Trine. Men hva sier læreren da, ville Frid vite. Har du vært hos tannlegen nå igjen, spør læreren, og så ler hele klassen. Trine hadde heller aldri med seg matpakke på skolen: Jeg er jo bare 9 år og jeg klarer ikke å skjære tynne brødskiver. Og når brødskivene blir så tjukke, så forstår alle at mamma ikke har laget mat til meg. Trine valgte å få kjeft av læreren fordi hun hadde glemt matpakken, for da kunne hun beskytte moren sin.

7 - Ting skal ikke ties i hjel, men tales i hjel. Hun sitter i sofaen og ser på oss med sterke hjalp meg med en egen leilighet og livsopphold. anbefale noen å få barn så tidlig, så var det skjedde ikke var min feil. Jeg har snakket mye med og varme øyne. Siv studerer for å bli helsefag- Jeg fikk også et vedtak på at jeg var ressurssterk likevel det som reddet meg. Da datteren min faren min om det som skjedde, og det har vært arbeider og har praksisplass på Barnas Stasjon og ikke trengte å være i oppfølging hos dem frem ble født, opplevde jeg en sterk følelse av at jeg viktig for oss begge. Det er mange som er i Fredrikstad. Men historien hun forteller står til jeg var 21. Jeg har tatt vare på det vedtaket. måtte beskytte henne. Beskyttelsestrangen overrasket over at vi har et så godt forhold som i kontrast til den unge kvinnens fremtoning. Det var godt å få. gjorde at jeg klarte å bryte ut av et voldelig vi har nå, men jeg har bestemt meg for at jeg ikke Faren min var alkoholiker. Det var hele tiden forhold og ta vare på meg selv. skal være bitter. Det er det ingen som er tjent fester hjemme. Åpnet man en whiskyflaske, I ettertid skulle jeg ønske at barnevernet hadde med, spesielt ikke meg. Dessuten har jeg det så ble den alltid tømt. En kveld det var fest gikk grepet inn tidligere. Det hadde nok vært enklere Mens jeg var gravid oppsøkte jeg en dag faren bra nå. For 15 år siden møtte jeg Terje. Vi giftet foreldrene mine og la seg. Da jeg våknet neste da, men det er en høy terskel for at de griper inn, min. Han var innlagt hos Blå Kors. Jeg sa at nå oss for 9 år siden og vi har fått et barn sammen. morgen, hadde de andre som var på festen og mange foreldre er redde for å ta kontakt med skulle han bli bestefar, så nå måtte han skjerpe I tillegg har han adoptert datteren min. flyttet alle møblene ut i hagen. Det var flaut. dem i frykt for å miste ungene sine. seg. Jeg vet ikke om det var det som var det avgjørende, men den dagen sluttet han å drikke Jeg vil fortelle denne historien for å vise andre i Da jeg var 15, flytta jeg. Jeg kunne ikke bo Det var noen år som var veldig vanskelige etter at for godt. Nå har han vært edru i 16 år, og vi har samme situasjon at det er mulig å bli lykkelig. hjemme lenger. Men ingen av slektningene mine jeg flytta for meg selv. Jeg møtte blant annet en et veldig godt forhold. Faren min har påtatt seg ansvaret, og det gjør at kunne ta vare på meg. Da jeg var sytten og et mann som ikke var snill. Når en har hatt det vi har et godt forhold i dag. For et par måneder halvt tok jeg selv kontakt med barnevernet og vanskelig er det lett å fortsette i dårlige spor, og Min måte å overleve på, og komme videre, er å siden holdt han foredrag i klassen min om hvordan ba om hjelp. Jeg tenkte at jeg var for gammel til det var det som skjedde med meg. Jeg ble gravid være åpen. Jeg pleier å si at ting ikke skal ties i det var å miste alt til alkoholen. Meg inkludert. at de ville plassere meg i et fosterhjem, og de tidlig, da jeg var 19 år. Selv om jeg ikke vil hjel, men tales i hjel. Jeg har forstått at det som Det var sterkt for oss begge. Men veldig fint.

8 Blå Kors Norge. Blå Kors er en kristen avholdsorganisasjon som forener bred frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Blå Kors jobber utifra en tankegang om at det hele tiden er menneskets behov som skal stå i sentrum. Blå Kors Norge er en del av et stort internasjonalt Blå Kors-nettverk som er tilstede i over 50 land. Da Blå Kors ble opprettet i Sveits i 1877, var det blant annet etter inspirasjon fra Røde Kors. Røde Kors tok seg av de sårede på krigens slagmark, mens Blå Kors skulle ta seg av de sårede på livets slagmark. I dag driver Blå Kors forebyggende aktiviteter, behandling og rehabilitering av rusmisbrukere og hjelp til rusmisbrukeres familier verden over. Blå Kors Norge utgjør en landsomfattende organisasjon som bidrar til å hjelpe misbrukere og deres pårørende til et bedre liv. Blå Kors driver 34 virksomheter i 12 fylker, i tillegg til å drive forebyggende og holdningsskapende arbeid. Organisasjonen har 2200 medlemmer og over 900 ansatte. Lokale blåkorsforeninger finnes på mange ulike steder i landet. Mange av medlemmene og blåkorsvennene er engasjerte i forskjellige typer frivillig arbeid. Familier med rusproblemer får hjelp på ulike måter, for eksempel gjennom ferietilbudene. Ved hjelp av frivillige, drives også kontaktsentre og kafeer som fanger opp dem som faller utenfor det offentlige hjelpeapparatet. Blå Kors arbeider for å ha et tilbud som skal kunne dekke hele menneskets livsløp. Mange av Blå Kors sine virksomheter er profesjonelle rusbehandlingssentre som får offentlige midler. Midlene som kommer inn gjennom TV-aksjonen Blå Kors skal øremerkes prosjekter rettet mot barn og unge. Blå Kors driver: avrusningstiltak rehabilitering oppfølging, bo- og omsorgstiltak trening og attføring krisesentre videregående skoler ungdomsarbeid barne- og familietiltak

9 Prosjekter utenlands. Rusavhengighet ødelegger livet for millioner Blå Kors driver en rekke prosjekter i Mariupol. av mennesker verden over. Rusavhengighet De driver barnehjem for barn som hovedsakelig forårsaker og forverrer problemer, nød og lidelse. Det har likevel vært lite fokus på rusproblematikk i bistandsarbeid. Rusavhengighet er en fellesnevner i forhold til mange verdensomspennende sosiale problemer som fattigdom, vold, barnedødelighet, sykdomsspredning og trafficking. Det finnes utallige eksempler på hvordan rusavhengighet rammer barn over hele verden. Årets TV-aksjon skal bidra til at mange barn som lider under egen eller voksnes rusavhengighet får et bedre liv. Ukraina Industribyen Mariupol ligger sørøst i Ukraina og har omtrent innbyggere. Mariupol har tre store stålverk som spyr ut stinkende røyk og forurensning døgnet rundt. Folk er svært fattige og byen er sterkt preget av forfall. Hiv/aids sprer seg stadig raskere og rusavhengighet er et enormt problem. er forlatt av rusmisbrukende foreldre og besøker ungdommer i fengsel. Blå Kors sørger for mat, klær og omsorg for barn som lever i kloakken og jobber for å få plass til barna på barnehjem eller rehabilitetssenter. Blå Kors Ukraina skal bruke midlene fra TV-aksjonen til å styrke eksisterende prosjekter og til å starte opp nye prosjekter rettet mot barn og familier med rusavhengighet. Øke beredskapen overfor unge rusavhengige og foreldreløse barn. Opprette nytt senter for rusavhengige med behandlingsgrupper og utdeling av mat og klær. Styrke tiltak rettet mot familiene til rusavhengige. Lesotho og det sørlige Afrika har høy arbeidsledighet og mye fattigdom. Parallelt med kampen mot fattigdommen, har det sørlige Afrika svært stor forekomst av hiv/aids, noe som fører til at mange barn blir foreldreløse. Barn ruser seg og lever med konsekvensene av andres rusavhengighet, som at omsorgspersoner slår og at det ikke er penger til mat eller skole. TV-aksjonen Blå Kors skal bidra til at flere kan få den hjelpen de har behov for: Behandlingssentre for rusavhengige. Familieklubber for familier med rusavhengighet. Prosjekter som muliggjør en alternativ levevei. Brasil er et land med store forskjeller og ekstrem fattigdom. Mange gatebarn som lever i slummen i Brasil, er rusavhengige helt fra 7-års alderen. Med midler fra TV-aksjonen ønsker Blå Kors India opplever et stadig økende rusmisbruk i befolkningen. Stadig flere flytter fra landsbygda og inn til de store byene, hvor det vokser fram store slumområder. Familier blir tvunget til å sende barna sine til søppelfyllingene for å samle inn resirkulert materiale som kan selges for en billig penge. I fattige områder blir små barn dopet med opium slik at de skal holde seg rolige mens foreldrene er på arbeid, noe som fører til høy barnedødelighet. Midlene fra TV-aksjonen skal sørge for at Blå Kors India kan hjelpe flere barn og unge i India: Tilby unge rusavhengige hjelp og oppfølging. Drive forebyggende arbeid blant barn og ungdom. Drive opplæring og oppfølging av foreldre i forhold til helse og hygiene. Tilby barn av rusavhengige undervisning, matservering og annen hjelp. Brasil å utvide behandlingstilbudet blant fattige slik at flere kan få hjelp: Forebyggende aktiviteter blant barn og unge. Varmestuer og rehabiliteringssentre for unge rusavhengige. Familietiltak for å hjelpe unge rusavhengige tilbake til samfunnet.

10 Verdens største dugnad! Bli bøssebærer! NRKs årlige TV-aksjon er verdens største og viktigste dugnad. TV-aksjonen samler inn mer penger per hode enn noen annen innsamlingsaksjon i verden og er også verdens største aksjon målt i antall deltakere. Før og i løpet av innsamlingsdagen er tusenvis av frivillige i sving for å rekruttere bøssebærere, arrangere basarer, holde foredrag, bake kaker, koke kaffe og sørge for at bøssebærerne kommer seg ut. Alle landets 19 fylker og 431 kommuner har sin egen aksjonskomité, og søndag 19. oktober vil omtrent bøssebærere besøke landets 1,8 millioner husstander. TV-aksjonen eies av NRK. Siden 1974 har NRK valgt ut saker som trenger støtte. Sendingen på aksjonsdagen blir brukt til å øke kunnskap og oppmerksomhet rundt disse sakene. I tillegg produserer NRK flere programmer om årets tema i forkant av aksjonen. TV-aksjonen Blå Kors er avhengig av din innsats for å bli vellykket! - Ring Meld deg på Å gå med bøsse tar omtrent to timer. Etter at du har meldt deg som bøssebærer, vil du få beskjed om hvor og når du skal møte opp den 19. oktober. Bidrag Du vil få en bøssebærer på døren din på ettermiddagen søndag 19. oktober. Dersom du vet at du ikke kommer til å være hjemme på aksjonsdagen, kan du gi ditt bidrag på Dan Børge Akerø og Helene Sandvig er programledere for TV-aksjonen Blå Kors. De har begge vært programledere for TV-aksjonen tidligere og vet hva de går til. De gleder seg til å være med på å gjøre en innsats! Uansett hvor gammel du er kan du være med på TV-aksjonen Blå Kors! Ta med mamma og pappa og vær bøssebærer! Alle grunnskoler i landet får tilsendt undervisningsmateriell knyttet til TV-aksjonen Blå Kors. Foto: NRK Trenger du hjelp? Kjenner du noen som har problemer med rusmidler? Er du selv i en situasjon hvor du opplever at ditt eget eller andres rusmisbruk går ut over deg? Da er du ikke alene. I forbindelse med årets TV-aksjon Blå Kors har vi opprettet et telefonnummer som du kan ringe uansett hvor gammel du er. Nummeret finner du på TV-aksjonens nettsider Her kan du snakke med noen og få råd om hvor du kan få hjelp.

11 TV-aksjonen HB1 Opplag TV-aksjonen Blå Kors Postboks 4793 Sofienberg 0506 Oslo Innsamlingskonto: org.nr.: Bli bøssebærer 19. oktober Ring 02025

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4 Innholdsfortegnelse Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3 Se meg og la meg være den jeg er...4 Hva gjør vi og hvordan viser vi det når vi ikke har det bra?...5 Å ruse seg til noe man

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Å leve med en mann som drikker for mye. Erfaringer fra kvinner som har en partner med alkoholproblemer

Å leve med en mann som drikker for mye. Erfaringer fra kvinner som har en partner med alkoholproblemer Å leve med en mann som drikker for mye Erfaringer fra kvinner som har en partner med alkoholproblemer Å leve med en mann som drikker for mye Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Bestilling: Folkehelseinstituttet

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Barn med foreldre som ruser seg

Barn med foreldre som ruser seg Nina (10) har lærevansker og PPT er koblet inn. Gode hjelpetiltak settes i gang, men Nina sliter fortsatt. Kan det være forhold i hjemmet som vi ikke i første omgang ser og oppdager som er årsaken til

Detaljer

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Innhold Fakta 4 5 Hvem er familieinnvandrede kvinner? Nettverk 10 12 Det viktige bindeleddet Godkjenning av

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Dette heftet er blitt til med prosjektmidler fra Trosopplæringsreformen.

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge En rapport i prosjektet Spilleavhengighet og etnisitet II ved Blå Kors Senter, Oslo. Silje Hirsch og Sulaksana Sivapatham

Detaljer

De blå rommene. de så meg...

De blå rommene. de så meg... De blå rommene de så meg... I Blå Kors er det mange rom Blå Kors Kristiansand ble etablert i 1909. Vi har mye aktivitet i våre lokaler, og en lang historie bak oss. Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

HVA GJØR OVERGRIPER FOR Å FÅ DEN UTSATTE INN I "OVERGREPSROMMET" OG FORHINDRE AT HAN/HUN GREIER Å FLYKTE DERFRA?

HVA GJØR OVERGRIPER FOR Å FÅ DEN UTSATTE INN I OVERGREPSROMMET OG FORHINDRE AT HAN/HUN GREIER Å FLYKTE DERFRA? HVA GJØR OVERGRIPER FOR Å FÅ DEN UTSATTE INN I "OVERGREPSROMMET" OG FORHINDRE AT HAN/HUN GREIER Å FLYKTE DERFRA? "Grooming" De aller færreste overgrep skjer spontant og brutalt. Mange av de som blir utsatt

Detaljer

VOKSNE FOR BARN. rammer også barna MAGASINET. Om «vellykkethet» og kampen for Tilværelsen. erlend loe: Tema

VOKSNE FOR BARN. rammer også barna MAGASINET. Om «vellykkethet» og kampen for Tilværelsen. erlend loe: Tema for barn og unges psykiske helse Nr. 4 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN STADIG FLERE barn i Norge vokser opp i lavinntektsfamilier UTLÅNSORDNING I NORD Tana bibliotek satser stort på gratis

Detaljer

Det Hvite Bånd. i Ishavskatedralen. en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012

Det Hvite Bånd. i Ishavskatedralen. en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012 Det Hvite Bånd en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012 Landsmøtekoret Bjørgvin Krets sin årlige barneleir synger i Ishavskatedralen 1. 3. juni 2012 RU Det Hvite Bånd «For

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer