Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter"

Transkript

1

2 Foto: Kjetil Sørås Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! For noen uker siden traff jeg en mann som vokste opp i Norge før krigen. Faren hans var alkoholiker. Jeg ble stille og forsiktig av all uroen hjemme og mor var helt utslitt. Det var flere fedre i gata som slet med rusproblemer, og jeg kjenner mange som tok etter faren de begynte å drikke tidlig, ble rusavhengige og døde unge. Så jeg vet noe om hvordan det er å vokse opp i et hjem preget av rus. Men det verste er at mange norske barn fremdeles har det slik kameratene mine og jeg hadde det da vi var små. Foto: Cathrine Wessel, Det Kongelige Hoff Harriet Rudd - Aksjonsleder Blå Kors hjelper rusmisbrukere og deres familier over hele verden og vet at det er mange barn som føler seg alene i en hverdag preget av rus. TV-aksjonen skal bidra til at disse barna får et tilbud om hjelp enten det dreier seg om barn i fattige deler av verden som bor på gata eller norske barn som sliter seg gjennom en tøff hverdag fordi de mangler voksen omsorg og støtte. TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon. Hver eneste dør i Norge vil få en bøssebærer på besøk søndag 19. oktober. Bli med og gi mennesker som lider på grunn av eget eller andres rusmisbruk en bedre hverdag! I sentrum står et menneske. Mennesker som sliter skal ikke være en kasteball mellom fagfolk. I Blå Kors strekker vi oss etter å virkeliggjøre dette i alt vårt arbeid og i alle prosjekter som TV-aksjonen Blå Kors skal hjelpe oss å realisere. Gjennom TV-aksjonen Blå Kors skal vi sørge for at barn og unge som lider under voksnes eller eget rusmisbruk får hjelp. Foto: L.P. Lorentzen I sentrum står et menneske. Det er dette menneskets behov som skal bestemme innholdet i den faglige hjelpen. Vi skal mobilisere alt vi har av ressurser, vi skal sette himmel og jord i bevegelse for at barn og unge skal få en bedre hverdag! Geir Gundersen - Generalsekretær i Blå Kors Norge H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter

3 Slik skal vi bruke midlene fra TV-aksjonen Blå Kors. Vi skal sørge for at barn i Norge som vokser opp i familier preget av rusmisbruk får være barn. Barn som vokser opp i familier med rusmisbruk mister barndommen sin. De får ofte mangelfull omsorg og må i mange tilfeller ta på seg de voksnes oppgaver og ansvar. TV-aksjonen Blå Kors skal sørge for at flere av disse barna får barndommen tilbake. Vi skal hindre at rusmisbruk går i arv. Vi skal sørge for at barn som er oppvokst i hjem preget av rusmisbruk får hjelp og oppfølging som kan minske sjansene for at de selv utvikler rusavhengighet. Vi skal opprette behandlingstilbud i Norge for barn som er vokst opp i familier med rusavhengige, og sørge for at de får hjelp og muligheter for et bedre voksenliv. Vi skal synliggjøre konsekvensene voksnes rusmisbruk får for barna. Barn som vokser opp i familier preget av rusmisbruk blir veldig lojale overfor foreldrene og gjør ofte hva som helst for å skjule at familien deres ikke er som andre familier. Ved å sette søkelys på hvordan voksnes rusmisbruk preger barna, vil TV-aksjonen Blå Kors bidra til at flere barn blir sett og får hjelp. Vi skal sørge for at barn også utenfor Norges grenser som lider under voksnes eller eget rusmisbruk skal få den hjelpen de trenger. Vi skal støtte og drifte prosjekter for barn og unge i blant annet Ukraina, sørlige Afrika, Brasil og India, hvor rusproblemer forverrer en allerede vanskelig hverdag. Prosjekter som mottar midler fra TV-aksjonen Blå Kors er behandlingstilbud og tiltak som ellers ikke ville blitt realisert.

4 Prosjekter innenlands. I Norge finnes det mange barn som vokser opp i familier med rusproblemer. Sosial- og Helsedirektoratet anslår at det dreier seg om minst barn på landsbasis. Barn som vokser opp med rusmisbrukende foreldre får en oppvekst preget av mye uforutsigbarhet, mangelfull omsorg og mye ansvar. TUBA - terapi og rådgivning for barn av misbrukere TUBA er et behandlingstilbud for unge voksne (16-35 år) som har vokst opp i hjem preget av rusmisbruk. Barn som har vokst opp i hjem preget av rusmisbruk har økt risiko for selv å utvikle rusavhengighet. Mange av disse barna klarer seg ytre sett godt gjennom barndommen, men får ofte tilknytningsproblemer og andre psykiske problemer når de flytter hjemmefra og blir voksne. Mange får vanskeligheter med å prestere på jobb eller skole. Flere får problemer med nære relasjoner eller plager som angst og depresjoner. TUBA skal bidra til å gjøre disse ungdommene bedre rustet for voksenlivet og minske risikoen for at de selv skal utvikle rusavhengighet. TUBA startet opp i Danmark i 1998 og har nå sju sentre som tilbyr gruppeterapi og individuell behandling. TUBA skal være et tilbud som ikke er knyttet til behandlingssystemet for rusavhengige. Det betyr at de unge kan henvende seg hit anonymt og uavhengig av foreldrene. TV-aksjonen Blå Kors skal bidra til at TUBA kan starte opp på fem ulike steder i Norge. TUBA skal sørge for at unge mennesker fra familier med rusproblematikk får en bedre livskvalitet som voksne. Barnas Stasjon Barnas Stasjon skal være et trygt møtested for barnefamilier der barnet skal stå i fokus. Barnas Stasjon skal være et virkemiddel for at barn skal få muligheten til å vokse opp i eget hjem og i et trygt og godt nærmiljø. Mange utsatte familier kan være gode oppvekstfamilier dersom de får god hjelp på et tidlig tidspunkt. En målsetning med Barnas Stasjon er å bidra til at foreldre blir mer bevisste på hvordan familien fungerer. Ved å hjelpe foreldre med å gi barn en trygg og god oppvekst, kan vi øke muligheten for at barna får et godt liv som voksne og minske risikoen for at de selv utvikler rusavhengighet. TV-aksjonen Blå Kors skal bidra til at Barnas Stasjon skal kunne bli et landsdekkende tilbud. Med midler fra TV-aksjonen Blå Kors skal Barnas Stasjon åpnes på seks ulike steder i Norge. Blå Kors sitt ferietilbud Blå Kors har arrangert ferier for mødre og barn i mer enn 40 år. De siste årene har Blå Kors også hatt ferier for fedre og barn. Å tilbringe noen rusfrie dager i nye omgivelser gir pusterom, kraft og mot til å møte en tøff hverdag. Når skolen eller barnehagen begynner igjen etter sommerferien, er det mange barn som ikke har noe å fortelle fra ferien. Gode ferieopplevelser er viktige for både voksne og barn. De kan stadig tas fram i minnet og skaper både glede for det som har vært, og håp om nye, fine opplevelser. Blå Kors ferier er for familier som har, eller har hatt, rusproblemer nært inn på livet. Ledere og frivillige medhjelpere legger til rette for at foreldre og barn kan ha fine opplevelser sammen. TV-aksjonen Blå Kors skal gi flere barn som vokser opp i hjem med rusavhengighet en ferie i trygge omgivelser og et pusterom fra en vanskelig hverdag. Familiene får mulighet til å bli kjent med andre i samme situasjon. De får positive opplevelser sammen som kan gjøre det lettere for de voksne å se muligheten de selv har til å få en bedre hverdag.

5 Større åpenhet vil redde flere barn. Barns smerte er noe vi prøver å verge oss mot, derfor snakkes det lite om at voksnes misbruk også er et problem for barna. Det gjør det nærmest umulig for barn å snakke om det de opplever når mor eller far drikker, sier Frid Hansen, fagambassadør for TV-aksjonen Blå Kors. Frid Hansen er psykologspesialist og fagsjef ved Borgestadklinikken, Blå Kors sin største behandlingsklinikk. Hun har lenge arbeidet med barn som vokser opp i familier preget av rusmisbruk, og har blitt hedret for arbeidet sitt mange ganger. Min erfaring er at rusmisbruk fortsatt er et tabuområde i det norske samfunnet. Mytene er at problemene bare rammer noen få og at det rammer folk som er annerledes. Men sannheten er at mange av oss kan utvikle et problematisk forhold til rusmidler for kortere eller lengre perioder i livet. Det er dessuten sjelden du kan se på folk at de har et rusproblem som går utover et barns utvikling. Voksne prøver å beskytte barna gjennom å bagatellisere og benekte. For barn som trenger en forklaring på hvorfor mor og far er annerledes, skaper det usikkerhet. Trøst, beskyttelse og trygghet er det barn trenger mest av alt, men paradokset er at barn av rusmisbrukere ofte ender med å måtte gi omsorg og trygghet, og ikke omvendt, sier Frid. Frid Hansen har i en årrekke vært opptatt av barna i rusfamiliene. Hun har hjulpet et stort antall barn gjennom å drive rusbehandling i et familieperspektiv. Frid har sett mange barn som tar altfor mye ansvar, og hvor slitne de kan være. Mange av barna som vokser opp i familier preget av rusmisbruk bærer på hemmeligheten om foreldrenes misbruk og bruker mye krefter på å skjule at familien deres ikke er som andre familier. Å vokse opp i et hjem preget av rusmisbruk, er ikke bare problematisk for barna mens de er små: Mange av disse barna fortsetter å ha problemer senere i livet. Frid vet hva som skal til: Større åpenhet vil gjøre det lettere å nå barna som er berørt av rusmisbruk. Da har vi mulighet til å endre mye, noen få samtaler kan være nok for at mange skal klare seg bra. Gjennom årets TV-aksjon har vi en stor mulighet til å skape åpenhet rundt konsekvensene voksnes rusmisbruk får for barn. Det betyr at vi kan redde mange små mennesker som i dag er opplærte til å tie for enhver pris, avslutter Frid.

6 Jeg er jo bare 9 år og klarer ikke å skjære tynne brødskiver. Frid spurte Trine hva hun ønsket at Frid skulle lære moren Trine kom til Borgestadklinikken sammen med moren sin. Moren hadde utviklet et rusmisbruk som gikk sterkt utover Trine og lillebroren, i tillegg til henne selv. Utad framstod moren til Trine som en velfungerende og ressurssterk person. Virkeligheten hjemme var en helt annen, og etter at faren forsvant da foreldrene ble skilt, ble Trine og lillebror overlatt til en svært ustabil mor. hennes, og ba henne sette opp en liste i prioritert rekkefølge. Listen til Trine ble lang, men den handlet mest om at mamma skulle være mamma: Trine pleide å komme for seint på skolen siden det ikke var noen som vekket henne. Hun lå ofte våken om natta og bekymret seg for om moren kom hjem og hun måtte ofte stå opp om natta og hjelpe moren i seng. På Borgestadklinikken var det Frid Hansen som behandlet den lille familien. Frid spurte hva læreren sa når hun kom for seint. Trine fortalte at hun pleide å si at hun hadde vært hos tannlegen. Sier du at du har vært hos tannlegen hver dag? spurte Frid. Det gjorde Trine. Men hva sier læreren da, ville Frid vite. Har du vært hos tannlegen nå igjen, spør læreren, og så ler hele klassen. Trine hadde heller aldri med seg matpakke på skolen: Jeg er jo bare 9 år og jeg klarer ikke å skjære tynne brødskiver. Og når brødskivene blir så tjukke, så forstår alle at mamma ikke har laget mat til meg. Trine valgte å få kjeft av læreren fordi hun hadde glemt matpakken, for da kunne hun beskytte moren sin.

7 - Ting skal ikke ties i hjel, men tales i hjel. Hun sitter i sofaen og ser på oss med sterke hjalp meg med en egen leilighet og livsopphold. anbefale noen å få barn så tidlig, så var det skjedde ikke var min feil. Jeg har snakket mye med og varme øyne. Siv studerer for å bli helsefag- Jeg fikk også et vedtak på at jeg var ressurssterk likevel det som reddet meg. Da datteren min faren min om det som skjedde, og det har vært arbeider og har praksisplass på Barnas Stasjon og ikke trengte å være i oppfølging hos dem frem ble født, opplevde jeg en sterk følelse av at jeg viktig for oss begge. Det er mange som er i Fredrikstad. Men historien hun forteller står til jeg var 21. Jeg har tatt vare på det vedtaket. måtte beskytte henne. Beskyttelsestrangen overrasket over at vi har et så godt forhold som i kontrast til den unge kvinnens fremtoning. Det var godt å få. gjorde at jeg klarte å bryte ut av et voldelig vi har nå, men jeg har bestemt meg for at jeg ikke Faren min var alkoholiker. Det var hele tiden forhold og ta vare på meg selv. skal være bitter. Det er det ingen som er tjent fester hjemme. Åpnet man en whiskyflaske, I ettertid skulle jeg ønske at barnevernet hadde med, spesielt ikke meg. Dessuten har jeg det så ble den alltid tømt. En kveld det var fest gikk grepet inn tidligere. Det hadde nok vært enklere Mens jeg var gravid oppsøkte jeg en dag faren bra nå. For 15 år siden møtte jeg Terje. Vi giftet foreldrene mine og la seg. Da jeg våknet neste da, men det er en høy terskel for at de griper inn, min. Han var innlagt hos Blå Kors. Jeg sa at nå oss for 9 år siden og vi har fått et barn sammen. morgen, hadde de andre som var på festen og mange foreldre er redde for å ta kontakt med skulle han bli bestefar, så nå måtte han skjerpe I tillegg har han adoptert datteren min. flyttet alle møblene ut i hagen. Det var flaut. dem i frykt for å miste ungene sine. seg. Jeg vet ikke om det var det som var det avgjørende, men den dagen sluttet han å drikke Jeg vil fortelle denne historien for å vise andre i Da jeg var 15, flytta jeg. Jeg kunne ikke bo Det var noen år som var veldig vanskelige etter at for godt. Nå har han vært edru i 16 år, og vi har samme situasjon at det er mulig å bli lykkelig. hjemme lenger. Men ingen av slektningene mine jeg flytta for meg selv. Jeg møtte blant annet en et veldig godt forhold. Faren min har påtatt seg ansvaret, og det gjør at kunne ta vare på meg. Da jeg var sytten og et mann som ikke var snill. Når en har hatt det vi har et godt forhold i dag. For et par måneder halvt tok jeg selv kontakt med barnevernet og vanskelig er det lett å fortsette i dårlige spor, og Min måte å overleve på, og komme videre, er å siden holdt han foredrag i klassen min om hvordan ba om hjelp. Jeg tenkte at jeg var for gammel til det var det som skjedde med meg. Jeg ble gravid være åpen. Jeg pleier å si at ting ikke skal ties i det var å miste alt til alkoholen. Meg inkludert. at de ville plassere meg i et fosterhjem, og de tidlig, da jeg var 19 år. Selv om jeg ikke vil hjel, men tales i hjel. Jeg har forstått at det som Det var sterkt for oss begge. Men veldig fint.

8 Blå Kors Norge. Blå Kors er en kristen avholdsorganisasjon som forener bred frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Blå Kors jobber utifra en tankegang om at det hele tiden er menneskets behov som skal stå i sentrum. Blå Kors Norge er en del av et stort internasjonalt Blå Kors-nettverk som er tilstede i over 50 land. Da Blå Kors ble opprettet i Sveits i 1877, var det blant annet etter inspirasjon fra Røde Kors. Røde Kors tok seg av de sårede på krigens slagmark, mens Blå Kors skulle ta seg av de sårede på livets slagmark. I dag driver Blå Kors forebyggende aktiviteter, behandling og rehabilitering av rusmisbrukere og hjelp til rusmisbrukeres familier verden over. Blå Kors Norge utgjør en landsomfattende organisasjon som bidrar til å hjelpe misbrukere og deres pårørende til et bedre liv. Blå Kors driver 34 virksomheter i 12 fylker, i tillegg til å drive forebyggende og holdningsskapende arbeid. Organisasjonen har 2200 medlemmer og over 900 ansatte. Lokale blåkorsforeninger finnes på mange ulike steder i landet. Mange av medlemmene og blåkorsvennene er engasjerte i forskjellige typer frivillig arbeid. Familier med rusproblemer får hjelp på ulike måter, for eksempel gjennom ferietilbudene. Ved hjelp av frivillige, drives også kontaktsentre og kafeer som fanger opp dem som faller utenfor det offentlige hjelpeapparatet. Blå Kors arbeider for å ha et tilbud som skal kunne dekke hele menneskets livsløp. Mange av Blå Kors sine virksomheter er profesjonelle rusbehandlingssentre som får offentlige midler. Midlene som kommer inn gjennom TV-aksjonen Blå Kors skal øremerkes prosjekter rettet mot barn og unge. Blå Kors driver: avrusningstiltak rehabilitering oppfølging, bo- og omsorgstiltak trening og attføring krisesentre videregående skoler ungdomsarbeid barne- og familietiltak

9 Prosjekter utenlands. Rusavhengighet ødelegger livet for millioner Blå Kors driver en rekke prosjekter i Mariupol. av mennesker verden over. Rusavhengighet De driver barnehjem for barn som hovedsakelig forårsaker og forverrer problemer, nød og lidelse. Det har likevel vært lite fokus på rusproblematikk i bistandsarbeid. Rusavhengighet er en fellesnevner i forhold til mange verdensomspennende sosiale problemer som fattigdom, vold, barnedødelighet, sykdomsspredning og trafficking. Det finnes utallige eksempler på hvordan rusavhengighet rammer barn over hele verden. Årets TV-aksjon skal bidra til at mange barn som lider under egen eller voksnes rusavhengighet får et bedre liv. Ukraina Industribyen Mariupol ligger sørøst i Ukraina og har omtrent innbyggere. Mariupol har tre store stålverk som spyr ut stinkende røyk og forurensning døgnet rundt. Folk er svært fattige og byen er sterkt preget av forfall. Hiv/aids sprer seg stadig raskere og rusavhengighet er et enormt problem. er forlatt av rusmisbrukende foreldre og besøker ungdommer i fengsel. Blå Kors sørger for mat, klær og omsorg for barn som lever i kloakken og jobber for å få plass til barna på barnehjem eller rehabilitetssenter. Blå Kors Ukraina skal bruke midlene fra TV-aksjonen til å styrke eksisterende prosjekter og til å starte opp nye prosjekter rettet mot barn og familier med rusavhengighet. Øke beredskapen overfor unge rusavhengige og foreldreløse barn. Opprette nytt senter for rusavhengige med behandlingsgrupper og utdeling av mat og klær. Styrke tiltak rettet mot familiene til rusavhengige. Lesotho og det sørlige Afrika har høy arbeidsledighet og mye fattigdom. Parallelt med kampen mot fattigdommen, har det sørlige Afrika svært stor forekomst av hiv/aids, noe som fører til at mange barn blir foreldreløse. Barn ruser seg og lever med konsekvensene av andres rusavhengighet, som at omsorgspersoner slår og at det ikke er penger til mat eller skole. TV-aksjonen Blå Kors skal bidra til at flere kan få den hjelpen de har behov for: Behandlingssentre for rusavhengige. Familieklubber for familier med rusavhengighet. Prosjekter som muliggjør en alternativ levevei. Brasil er et land med store forskjeller og ekstrem fattigdom. Mange gatebarn som lever i slummen i Brasil, er rusavhengige helt fra 7-års alderen. Med midler fra TV-aksjonen ønsker Blå Kors India opplever et stadig økende rusmisbruk i befolkningen. Stadig flere flytter fra landsbygda og inn til de store byene, hvor det vokser fram store slumområder. Familier blir tvunget til å sende barna sine til søppelfyllingene for å samle inn resirkulert materiale som kan selges for en billig penge. I fattige områder blir små barn dopet med opium slik at de skal holde seg rolige mens foreldrene er på arbeid, noe som fører til høy barnedødelighet. Midlene fra TV-aksjonen skal sørge for at Blå Kors India kan hjelpe flere barn og unge i India: Tilby unge rusavhengige hjelp og oppfølging. Drive forebyggende arbeid blant barn og ungdom. Drive opplæring og oppfølging av foreldre i forhold til helse og hygiene. Tilby barn av rusavhengige undervisning, matservering og annen hjelp. Brasil å utvide behandlingstilbudet blant fattige slik at flere kan få hjelp: Forebyggende aktiviteter blant barn og unge. Varmestuer og rehabiliteringssentre for unge rusavhengige. Familietiltak for å hjelpe unge rusavhengige tilbake til samfunnet.

10 Verdens største dugnad! Bli bøssebærer! NRKs årlige TV-aksjon er verdens største og viktigste dugnad. TV-aksjonen samler inn mer penger per hode enn noen annen innsamlingsaksjon i verden og er også verdens største aksjon målt i antall deltakere. Før og i løpet av innsamlingsdagen er tusenvis av frivillige i sving for å rekruttere bøssebærere, arrangere basarer, holde foredrag, bake kaker, koke kaffe og sørge for at bøssebærerne kommer seg ut. Alle landets 19 fylker og 431 kommuner har sin egen aksjonskomité, og søndag 19. oktober vil omtrent bøssebærere besøke landets 1,8 millioner husstander. TV-aksjonen eies av NRK. Siden 1974 har NRK valgt ut saker som trenger støtte. Sendingen på aksjonsdagen blir brukt til å øke kunnskap og oppmerksomhet rundt disse sakene. I tillegg produserer NRK flere programmer om årets tema i forkant av aksjonen. TV-aksjonen Blå Kors er avhengig av din innsats for å bli vellykket! - Ring Meld deg på Å gå med bøsse tar omtrent to timer. Etter at du har meldt deg som bøssebærer, vil du få beskjed om hvor og når du skal møte opp den 19. oktober. Bidrag Du vil få en bøssebærer på døren din på ettermiddagen søndag 19. oktober. Dersom du vet at du ikke kommer til å være hjemme på aksjonsdagen, kan du gi ditt bidrag på Dan Børge Akerø og Helene Sandvig er programledere for TV-aksjonen Blå Kors. De har begge vært programledere for TV-aksjonen tidligere og vet hva de går til. De gleder seg til å være med på å gjøre en innsats! Uansett hvor gammel du er kan du være med på TV-aksjonen Blå Kors! Ta med mamma og pappa og vær bøssebærer! Alle grunnskoler i landet får tilsendt undervisningsmateriell knyttet til TV-aksjonen Blå Kors. Foto: NRK Trenger du hjelp? Kjenner du noen som har problemer med rusmidler? Er du selv i en situasjon hvor du opplever at ditt eget eller andres rusmisbruk går ut over deg? Da er du ikke alene. I forbindelse med årets TV-aksjon Blå Kors har vi opprettet et telefonnummer som du kan ringe uansett hvor gammel du er. Nummeret finner du på TV-aksjonens nettsider Her kan du snakke med noen og få råd om hvor du kan få hjelp.

11 TV-aksjonen HB1 Opplag TV-aksjonen Blå Kors Postboks 4793 Sofienberg 0506 Oslo Innsamlingskonto: org.nr.: Bli bøssebærer 19. oktober Ring 02025

«SÅRBARE BARN ER SOM ANDRE BARN - FORSKJELLIGE.»

«SÅRBARE BARN ER SOM ANDRE BARN - FORSKJELLIGE.» MER OM: «SÅRBARE BARN ER SOM ANDRE BARN - FORSKJELLIGE.» 2 EN OPPVEKST VARER LIVET UT Trine hadde aldri med seg matpakke på skolen. Jeg er jo bare 9 år og jeg klarer ikke å skjære tynne brødskiver. Og

Detaljer

Politisk ledermøte Kristiansand 17. oktober 2008 Trond Karlsen. TV-aksjonen Blå Kors

Politisk ledermøte Kristiansand 17. oktober 2008 Trond Karlsen. TV-aksjonen Blå Kors Politisk ledermøte Kristiansand 17. oktober 2008 Trond Karlsen TV-aksjonen Blå Kors Hva er TV-aksjonen? Nasjonal dugnad Verdens største innsamlingsaksjon på TV Informasjons- og holdningskampanje NRK eier

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 Velkommen til opplæringsdager Barn i rusfamilier- Tidlig intervensjon Maren Løvås Korus

Detaljer

Lærerveiledning til skoleprogrammet Større åpenhet mindre skam

Lærerveiledning til skoleprogrammet Større åpenhet mindre skam Lærerveiledning til skoleprogrammet Større åpenhet mindre skam Gjennom årets TV-aksjon vil mange barn bli kjent med tema rus, og få høre at barn i Norge er berørt av dette. Mange barn vil også kjenne seg

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

CARFs INFORMASJONSSERIE: GRUNNSKOLEN HEFTE NR. 7.

CARFs INFORMASJONSSERIE: GRUNNSKOLEN HEFTE NR. 7. CARFs INFORMASJONSSERIE: GRUNNSKOLEN HEFTE NR. 7. KOLIBRI UNDERVISNING GRUNNSKOLEHEFTE NR. 7. Teatergaten 18, 5010 Bergen -55 90 96 90 - info@kolibricarf.no - www.kolibricarf.no - Kontonr: 3411 22 82159

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Hvilke konsekvenser kan det ha for barn at foreldre ruser seg?

Hvilke konsekvenser kan det ha for barn at foreldre ruser seg? Rusmiddelproblematikk i et barne- og familieperspektiv Hvilke konsekvenser kan det ha for barn at foreldre ruser seg? Psykologspesialist Astrid Nygård Psykologspesialist Astrid Nygård Hva er et rusproblem?

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv.

Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv. Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv. Det foreligger et rusmisbruk når bruken av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas av familien. Dette innebærer også hvordan

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING. Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? TIDLIG INTERVENSJON LANGSIKTIG OPPFØLGING

TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING. Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? TIDLIG INTERVENSJON LANGSIKTIG OPPFØLGING TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? Jeg vil at mitt mitt barn skal få det bedre enn jeg selv har hatt det. 2 Kommunepsykolog: Mulighetenes rom Oppdage

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

DOBLETALKOHOL- FORBRUKOGENDRET DRIKKEKULTUR KREVERBEVISSTE KOMMUNEROG NÆRMILJØ

DOBLETALKOHOL- FORBRUKOGENDRET DRIKKEKULTUR KREVERBEVISSTE KOMMUNEROG NÆRMILJØ DOBLET FORBRUKOGENDRET DRIKKEKULTUR KREVERBEVISSTE KOMMUNEROG NÆRMILJØ Til deg som jobber med barn Bevisste foreldre en god start er et forebyggingsprogram fra Blå Kors i fire faser rettet mot foreldre

Detaljer

Barn og brudd. Mail: familievernkontoret.moss.askim@bufetat.no Tlf: Moss 46617160 - Askim 46616040

Barn og brudd. Mail: familievernkontoret.moss.askim@bufetat.no Tlf: Moss 46617160 - Askim 46616040 Barn og brudd Familievernkontoret Moss Askim: Anne Berit Kjølberg klinisk sosionom/ fam.terapeut Line Helledal psykologspesialist barn og unge Lena Holm Berndtsson leder/ klinisk sosionom/ fam.terapeut

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Hvordan arbeide med «barn av»?

Hvordan arbeide med «barn av»? Terapi og rådgivning til unge som har foreldre med alkoholproblemer Hvordan arbeide med «barn av»? Eget tilbud. Tilbyr hjelp til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp i familier med alkoholproblemer

Detaljer

Barn med foreldre i fengsel 1

Barn med foreldre i fengsel 1 Barn med foreldre i fengsel 1 Av barnevernpedagog Kjersti Holden og kriminolog Anne Berit Sandvik Når mor eller far begår lovbrudd og fengsles kan det få store konsekvenser for barna. Hvordan kan barnas

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet!

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! by Barnas Hus Nordic har siden 2010 samarbeidet med Kirkens Bymisjon hvor vi har gitt klær og utstyr til barn som har det vanskelig. Reflex sin «Varme

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

Et mangfold av stemmer. Ungdommens medvirkning i barnevernsarbeidet

Et mangfold av stemmer. Ungdommens medvirkning i barnevernsarbeidet Et mangfold av stemmer. Ungdommens medvirkning i barnevernsarbeidet 1 Opphav og virkeområder Barneverntjenesten i Trondheim kommune Ungdomsenheten en byomfattende tiltaksenhet LINK et byomfattende barneverntiltak

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Litt generell info om registreringene:

Litt generell info om registreringene: Litt generell info om registreringene: Foreldrene til 5 av barna skrev kommentarer og eksempler, mens to av barna mangler dette. En av foreldrene skrev kun kommentarer på registrering nummer 2. Det gjøres

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Til foreldre om. Barn, krig og flukt

Til foreldre om. Barn, krig og flukt Til foreldre om Barn, krig og flukt Barns reaksjoner på krig og flukt Stadig flere familier og barn blir rammet av krigshandlinger og må flykte. Eksil er ofte endestasjonen på en lang reise som kan ha

Detaljer

Ungdom og skadelige rusmiddelvaner

Ungdom og skadelige rusmiddelvaner Ungdom og skadelige rusmiddelvaner v/rita Rødseth Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin Ungdomsliv i endring Dagens ungdom er mer skikkelige, lovlydige og skoletilpasset enn tidligere. Fylla er redusert,

Detaljer

PÅRØRENDESTEMMER KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR

PÅRØRENDESTEMMER KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR PÅRØRENDESTEMMER Landsforbundet Klikk å redigere Mot tittelstil Stoffmisbruk KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR PRIORITERINGER I FOREBYGGENDE INNSATS Universelle tiltak som retter seg mot hele befolkningen antas

Detaljer

SI DET VIDERE! -NOEN HEMMELIGHETER SKAL IKKE VÆRE HEMMELIGE

SI DET VIDERE! -NOEN HEMMELIGHETER SKAL IKKE VÆRE HEMMELIGE SI DET VIDERE! -NOEN HEMMELIGHETER SKAL IKKE VÆRE HEMMELIGE LaH NSF NORDLAND FYLKES FAGSEMINAR FOR HELSESØSTRE 2.-3.mars 2016 Inger Marie Otterdal Helsesøster Larvik kommune HVA KAN DU FORVENTE Å LÆRE

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Ruspolitisk Handlingsplan. Bruker og pårørende perspektiv

Ruspolitisk Handlingsplan. Bruker og pårørende perspektiv Ruspolitisk Handlingsplan Bruker og pårørende perspektiv NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt Norge. Et av 5 Veiledningssenter i landet. Et i hver helseregion. Vi har en treårs,

Detaljer

Hvordan tematiseres foreldres rusproblemer for barna? Turid Wangensteen PhD-kandidat

Hvordan tematiseres foreldres rusproblemer for barna? Turid Wangensteen PhD-kandidat Hvordan tematiseres foreldres rusproblemer for barna? Turid Wangensteen PhD-kandidat Klinisk barnevernspedagog Videreutdanning i familieterapi, veiledning, psykisk helsearbeid, ledelse Master i moderne

Detaljer

Karine Nyborg Jeg er ikke redd for mørket. Roman

Karine Nyborg Jeg er ikke redd for mørket. Roman Karine Nyborg Jeg er ikke redd for mørket Roman Om forfatteren: Karine Nyborg er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Hun gikk på Aschehougs forfatterskole i 2007 og fikk samme år pris

Detaljer

Barnevernet ruinerer ressurssterk familie i Fana

Barnevernet ruinerer ressurssterk familie i Fana Barnevernet ruinerer ressurssterk familie i Fana Av Onar Åm 13. november, 2015 I juli 2012 besøkte en ressurssterk Fana-kvinne i 40-årene legevakten etter å ha vært dårlig på reise i en uke. Det ble tatt

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Rubinen. Rubinen ARNE BERGGREN

Rubinen. Rubinen ARNE BERGGREN ARNE BERGGREN er en prisbelønt forfatter og dramatiker. Rubinen er andre bok i serien Dauinger. facebook.com/dauingerberggren ISBN 978-82-489-1173-9 9 788248 911739 Rubinen Steffen er halvt død, halvt

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 5 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 5 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 5 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SYKEHUSET - DAG Jason har fått med seg hva som har skjedd. Han bestemmer seg for å besøke

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Barn i rusfamilier tidlig intervensjon

Barn i rusfamilier tidlig intervensjon Barn i rusfamilier tidlig intervensjon Bergen, februar 2012 Hilde Jeanette Løberg Spesialkonsulent KoRus Sør, Borgestadklinikken Hilde.jeanette.loberg@borgestadklinikken.no www.borgestadklinikken.no Tre

Detaljer

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit.

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit. Beracah Barnehjem Vi ønsker å gi barna på barnehjemmet en utdanning og en god start på livet. India er et mannsdominert samfunn og vi ønsker derfor å ha et spesielt fokus på jenter. Bidrag fra faddere

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK «Vi er nå en del av noe stort som forandrer livet til mange. Det er forebygging i praksis.» Per Kristian Heitmann, lokallagsleder i PF Nord-Trøndelag

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep)

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep) BURN THIS av Lanford Wilsen I INT. STUDIO - MORGEN Telefonen ringer. kommer inn i rommet i en av s bådekåper. lager seg en kopp kaffe i den åpne kjøkkenløsningen. Pale tar opp telefonen. TLF SVARER (Larrys

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham I Allah's navn den barmhjertige den nåderike Profetens ammemor حلمية بنت أيب ذؤيب السعدية ريض هللا عهنا Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham Oversatt av Abu

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

Vold og seksuelle overgrep - felles innsats

Vold og seksuelle overgrep - felles innsats Vold og seksuelle overgrep - felles innsats Leder Siv Anita Bjørnsen Psykologspesialist Astrid Nygård Statens barnehus Bodø Storgata 6, Bodø TLF: 48 88 74 64 statensbarnehus.bodo@politiet.no www.statensbarnehus.no

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være.

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. REPORTASJEN NYGÅRDSPARKEN må flytte Drømmer fra parken Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. Tekst: Elise Kruse Foto: Jan

Detaljer

Et rusproblem angår alltid flere enn en

Et rusproblem angår alltid flere enn en Et rusproblem angår alltid flere enn en Å snakke med barn om foreldres bruk av rusmidler. Disposisjon; Hvem er vi Hva skal vi snakke om, hva er vårt fokus Hva er viktig i samtale med barn Materiell/ verktøy

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Barn som vokser opp i familier med rusmiddelproblemer. Hva og hvordan ser vi? Hva og hvordan gjør vi?

Barn som vokser opp i familier med rusmiddelproblemer. Hva og hvordan ser vi? Hva og hvordan gjør vi? Barn som vokser opp i familier med rusmiddelproblemer Hva og hvordan ser vi? Hva og hvordan gjør vi? Hilde Jeanette Løberg 08.05.2014 «Jeg datt ut av videregående allerede i barnehagen» Fakta Over 90%

Detaljer

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet.

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Gerd Helene Irgens Psykiatrisk sykepleier Avdelingssjef gerd.helene.irgens@bergensklinikkene.no Når blir bruk av rusmidler et problem?

Detaljer

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start!

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! 1100 kvinner og barn blir voldtatt hver dag i Kongo Kilde: American Journal of Public Health 2010 Verden må reagere!

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

Martins pappa har fotlenke

Martins pappa har fotlenke Martins pappa har fotlenke Hei! Jeg heter Martin. Jeg bor sammen med mamma, pappa og lillesøsteren min. Jeg er glad i å spille fotball. Når jeg blir stor skal jeg bli proffspiller i Italia. Tv-spill er

Detaljer

Rusbrukens innvirkning på barnet

Rusbrukens innvirkning på barnet Rusbrukens innvirkning på barnet Stiftelsen Bergensklinikkene Gerd Helene Irgens Bergensklinikkene I alt arbeid er begynnelsen viktigst, særlig når man har med noe ungt og sart å gjøre. ( Sokrates 469-399

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Etterfødselsreaksjoner er det noe som kan ramme meg? Til kvinnen: www.libero.no

Etterfødselsreaksjoner er det noe som kan ramme meg? Til kvinnen: www.libero.no Til kvinnen: er er det noe som kan ramme meg? Hva er en etterfødselsreaksjon Hvordan føles det Hva kan du gjøre Hvordan føles det Hva kan jeg gjøre? Viktig å huske på Be om hjelp Ta i mot hjelp www.libero.no

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

SINE Kris? Er du våken? KRISTOFFER. SINE (Jo, det er du vel.) Bli med meg til København. KRISTOFFER. SINE Jeg vil at du skal bli med.

SINE Kris? Er du våken? KRISTOFFER. SINE (Jo, det er du vel.) Bli med meg til København. KRISTOFFER. SINE Jeg vil at du skal bli med. GOOD WILL HUNTING By Ben Affleck og Matt Damon WILL / SKYLAR/ Kris og Sine har hatt et forhold ei stund. Dette er en scene som gjenspeiler hvor vanskelig det kan være å ta det neste skrittet. Sine ønsker

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Birte Svatun. Hva er FØLELSER? Illustrert av Bo Gaustad

Birte Svatun. Hva er FØLELSER? Illustrert av Bo Gaustad Birte Svatun Hva er FØLELSER? Illustrert av Bo Gaustad Innhold Hva er følelser? 5 Glad 6 Sint 12 Trist 18 Redd 24 Misunnelig 30 Dårlig samvittighet 36 Flau 42 Ensom 48 Stolt 54 Dette er følelser 60 Åsne

Detaljer

Arbeid på Krisesenteret

Arbeid på Krisesenteret Arbeid på Krisesenteret Krisesenteret Er et lavterskel tilbud, åpent 24 timer i døgnet hele året Holder til på hemmelig adresse Skal gi et midlertidig botilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til Vold STAVANGER Per Isdal - Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til vold

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus.

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus. Be for de i nord-korea jongcheol Noen gatebarn (på folkemunne: vandrende svaler ) greier å flykte fra Nord-Korea. Jong-Cheol var 11 da han rømte til Kina. Åpne Dører ble kjent med ham, og han fikk bo hos

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Nore og Uvdal

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Nore og Uvdal Natteravnene i Nore og Uvdal Side 1 av 6 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Nore og Uvdal Revidert 11. oktober 2016 Natteravnene i Nore og Uvdal Side 2 av 6 Retningslinjer Innholdsfortegnelse

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer