Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter"

Transkript

1

2 Foto: Kjetil Sørås Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! For noen uker siden traff jeg en mann som vokste opp i Norge før krigen. Faren hans var alkoholiker. Jeg ble stille og forsiktig av all uroen hjemme og mor var helt utslitt. Det var flere fedre i gata som slet med rusproblemer, og jeg kjenner mange som tok etter faren de begynte å drikke tidlig, ble rusavhengige og døde unge. Så jeg vet noe om hvordan det er å vokse opp i et hjem preget av rus. Men det verste er at mange norske barn fremdeles har det slik kameratene mine og jeg hadde det da vi var små. Foto: Cathrine Wessel, Det Kongelige Hoff Harriet Rudd - Aksjonsleder Blå Kors hjelper rusmisbrukere og deres familier over hele verden og vet at det er mange barn som føler seg alene i en hverdag preget av rus. TV-aksjonen skal bidra til at disse barna får et tilbud om hjelp enten det dreier seg om barn i fattige deler av verden som bor på gata eller norske barn som sliter seg gjennom en tøff hverdag fordi de mangler voksen omsorg og støtte. TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon. Hver eneste dør i Norge vil få en bøssebærer på besøk søndag 19. oktober. Bli med og gi mennesker som lider på grunn av eget eller andres rusmisbruk en bedre hverdag! I sentrum står et menneske. Mennesker som sliter skal ikke være en kasteball mellom fagfolk. I Blå Kors strekker vi oss etter å virkeliggjøre dette i alt vårt arbeid og i alle prosjekter som TV-aksjonen Blå Kors skal hjelpe oss å realisere. Gjennom TV-aksjonen Blå Kors skal vi sørge for at barn og unge som lider under voksnes eller eget rusmisbruk får hjelp. Foto: L.P. Lorentzen I sentrum står et menneske. Det er dette menneskets behov som skal bestemme innholdet i den faglige hjelpen. Vi skal mobilisere alt vi har av ressurser, vi skal sette himmel og jord i bevegelse for at barn og unge skal få en bedre hverdag! Geir Gundersen - Generalsekretær i Blå Kors Norge H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter

3 Slik skal vi bruke midlene fra TV-aksjonen Blå Kors. Vi skal sørge for at barn i Norge som vokser opp i familier preget av rusmisbruk får være barn. Barn som vokser opp i familier med rusmisbruk mister barndommen sin. De får ofte mangelfull omsorg og må i mange tilfeller ta på seg de voksnes oppgaver og ansvar. TV-aksjonen Blå Kors skal sørge for at flere av disse barna får barndommen tilbake. Vi skal hindre at rusmisbruk går i arv. Vi skal sørge for at barn som er oppvokst i hjem preget av rusmisbruk får hjelp og oppfølging som kan minske sjansene for at de selv utvikler rusavhengighet. Vi skal opprette behandlingstilbud i Norge for barn som er vokst opp i familier med rusavhengige, og sørge for at de får hjelp og muligheter for et bedre voksenliv. Vi skal synliggjøre konsekvensene voksnes rusmisbruk får for barna. Barn som vokser opp i familier preget av rusmisbruk blir veldig lojale overfor foreldrene og gjør ofte hva som helst for å skjule at familien deres ikke er som andre familier. Ved å sette søkelys på hvordan voksnes rusmisbruk preger barna, vil TV-aksjonen Blå Kors bidra til at flere barn blir sett og får hjelp. Vi skal sørge for at barn også utenfor Norges grenser som lider under voksnes eller eget rusmisbruk skal få den hjelpen de trenger. Vi skal støtte og drifte prosjekter for barn og unge i blant annet Ukraina, sørlige Afrika, Brasil og India, hvor rusproblemer forverrer en allerede vanskelig hverdag. Prosjekter som mottar midler fra TV-aksjonen Blå Kors er behandlingstilbud og tiltak som ellers ikke ville blitt realisert.

4 Prosjekter innenlands. I Norge finnes det mange barn som vokser opp i familier med rusproblemer. Sosial- og Helsedirektoratet anslår at det dreier seg om minst barn på landsbasis. Barn som vokser opp med rusmisbrukende foreldre får en oppvekst preget av mye uforutsigbarhet, mangelfull omsorg og mye ansvar. TUBA - terapi og rådgivning for barn av misbrukere TUBA er et behandlingstilbud for unge voksne (16-35 år) som har vokst opp i hjem preget av rusmisbruk. Barn som har vokst opp i hjem preget av rusmisbruk har økt risiko for selv å utvikle rusavhengighet. Mange av disse barna klarer seg ytre sett godt gjennom barndommen, men får ofte tilknytningsproblemer og andre psykiske problemer når de flytter hjemmefra og blir voksne. Mange får vanskeligheter med å prestere på jobb eller skole. Flere får problemer med nære relasjoner eller plager som angst og depresjoner. TUBA skal bidra til å gjøre disse ungdommene bedre rustet for voksenlivet og minske risikoen for at de selv skal utvikle rusavhengighet. TUBA startet opp i Danmark i 1998 og har nå sju sentre som tilbyr gruppeterapi og individuell behandling. TUBA skal være et tilbud som ikke er knyttet til behandlingssystemet for rusavhengige. Det betyr at de unge kan henvende seg hit anonymt og uavhengig av foreldrene. TV-aksjonen Blå Kors skal bidra til at TUBA kan starte opp på fem ulike steder i Norge. TUBA skal sørge for at unge mennesker fra familier med rusproblematikk får en bedre livskvalitet som voksne. Barnas Stasjon Barnas Stasjon skal være et trygt møtested for barnefamilier der barnet skal stå i fokus. Barnas Stasjon skal være et virkemiddel for at barn skal få muligheten til å vokse opp i eget hjem og i et trygt og godt nærmiljø. Mange utsatte familier kan være gode oppvekstfamilier dersom de får god hjelp på et tidlig tidspunkt. En målsetning med Barnas Stasjon er å bidra til at foreldre blir mer bevisste på hvordan familien fungerer. Ved å hjelpe foreldre med å gi barn en trygg og god oppvekst, kan vi øke muligheten for at barna får et godt liv som voksne og minske risikoen for at de selv utvikler rusavhengighet. TV-aksjonen Blå Kors skal bidra til at Barnas Stasjon skal kunne bli et landsdekkende tilbud. Med midler fra TV-aksjonen Blå Kors skal Barnas Stasjon åpnes på seks ulike steder i Norge. Blå Kors sitt ferietilbud Blå Kors har arrangert ferier for mødre og barn i mer enn 40 år. De siste årene har Blå Kors også hatt ferier for fedre og barn. Å tilbringe noen rusfrie dager i nye omgivelser gir pusterom, kraft og mot til å møte en tøff hverdag. Når skolen eller barnehagen begynner igjen etter sommerferien, er det mange barn som ikke har noe å fortelle fra ferien. Gode ferieopplevelser er viktige for både voksne og barn. De kan stadig tas fram i minnet og skaper både glede for det som har vært, og håp om nye, fine opplevelser. Blå Kors ferier er for familier som har, eller har hatt, rusproblemer nært inn på livet. Ledere og frivillige medhjelpere legger til rette for at foreldre og barn kan ha fine opplevelser sammen. TV-aksjonen Blå Kors skal gi flere barn som vokser opp i hjem med rusavhengighet en ferie i trygge omgivelser og et pusterom fra en vanskelig hverdag. Familiene får mulighet til å bli kjent med andre i samme situasjon. De får positive opplevelser sammen som kan gjøre det lettere for de voksne å se muligheten de selv har til å få en bedre hverdag.

5 Større åpenhet vil redde flere barn. Barns smerte er noe vi prøver å verge oss mot, derfor snakkes det lite om at voksnes misbruk også er et problem for barna. Det gjør det nærmest umulig for barn å snakke om det de opplever når mor eller far drikker, sier Frid Hansen, fagambassadør for TV-aksjonen Blå Kors. Frid Hansen er psykologspesialist og fagsjef ved Borgestadklinikken, Blå Kors sin største behandlingsklinikk. Hun har lenge arbeidet med barn som vokser opp i familier preget av rusmisbruk, og har blitt hedret for arbeidet sitt mange ganger. Min erfaring er at rusmisbruk fortsatt er et tabuområde i det norske samfunnet. Mytene er at problemene bare rammer noen få og at det rammer folk som er annerledes. Men sannheten er at mange av oss kan utvikle et problematisk forhold til rusmidler for kortere eller lengre perioder i livet. Det er dessuten sjelden du kan se på folk at de har et rusproblem som går utover et barns utvikling. Voksne prøver å beskytte barna gjennom å bagatellisere og benekte. For barn som trenger en forklaring på hvorfor mor og far er annerledes, skaper det usikkerhet. Trøst, beskyttelse og trygghet er det barn trenger mest av alt, men paradokset er at barn av rusmisbrukere ofte ender med å måtte gi omsorg og trygghet, og ikke omvendt, sier Frid. Frid Hansen har i en årrekke vært opptatt av barna i rusfamiliene. Hun har hjulpet et stort antall barn gjennom å drive rusbehandling i et familieperspektiv. Frid har sett mange barn som tar altfor mye ansvar, og hvor slitne de kan være. Mange av barna som vokser opp i familier preget av rusmisbruk bærer på hemmeligheten om foreldrenes misbruk og bruker mye krefter på å skjule at familien deres ikke er som andre familier. Å vokse opp i et hjem preget av rusmisbruk, er ikke bare problematisk for barna mens de er små: Mange av disse barna fortsetter å ha problemer senere i livet. Frid vet hva som skal til: Større åpenhet vil gjøre det lettere å nå barna som er berørt av rusmisbruk. Da har vi mulighet til å endre mye, noen få samtaler kan være nok for at mange skal klare seg bra. Gjennom årets TV-aksjon har vi en stor mulighet til å skape åpenhet rundt konsekvensene voksnes rusmisbruk får for barn. Det betyr at vi kan redde mange små mennesker som i dag er opplærte til å tie for enhver pris, avslutter Frid.

6 Jeg er jo bare 9 år og klarer ikke å skjære tynne brødskiver. Frid spurte Trine hva hun ønsket at Frid skulle lære moren Trine kom til Borgestadklinikken sammen med moren sin. Moren hadde utviklet et rusmisbruk som gikk sterkt utover Trine og lillebroren, i tillegg til henne selv. Utad framstod moren til Trine som en velfungerende og ressurssterk person. Virkeligheten hjemme var en helt annen, og etter at faren forsvant da foreldrene ble skilt, ble Trine og lillebror overlatt til en svært ustabil mor. hennes, og ba henne sette opp en liste i prioritert rekkefølge. Listen til Trine ble lang, men den handlet mest om at mamma skulle være mamma: Trine pleide å komme for seint på skolen siden det ikke var noen som vekket henne. Hun lå ofte våken om natta og bekymret seg for om moren kom hjem og hun måtte ofte stå opp om natta og hjelpe moren i seng. På Borgestadklinikken var det Frid Hansen som behandlet den lille familien. Frid spurte hva læreren sa når hun kom for seint. Trine fortalte at hun pleide å si at hun hadde vært hos tannlegen. Sier du at du har vært hos tannlegen hver dag? spurte Frid. Det gjorde Trine. Men hva sier læreren da, ville Frid vite. Har du vært hos tannlegen nå igjen, spør læreren, og så ler hele klassen. Trine hadde heller aldri med seg matpakke på skolen: Jeg er jo bare 9 år og jeg klarer ikke å skjære tynne brødskiver. Og når brødskivene blir så tjukke, så forstår alle at mamma ikke har laget mat til meg. Trine valgte å få kjeft av læreren fordi hun hadde glemt matpakken, for da kunne hun beskytte moren sin.

7 - Ting skal ikke ties i hjel, men tales i hjel. Hun sitter i sofaen og ser på oss med sterke hjalp meg med en egen leilighet og livsopphold. anbefale noen å få barn så tidlig, så var det skjedde ikke var min feil. Jeg har snakket mye med og varme øyne. Siv studerer for å bli helsefag- Jeg fikk også et vedtak på at jeg var ressurssterk likevel det som reddet meg. Da datteren min faren min om det som skjedde, og det har vært arbeider og har praksisplass på Barnas Stasjon og ikke trengte å være i oppfølging hos dem frem ble født, opplevde jeg en sterk følelse av at jeg viktig for oss begge. Det er mange som er i Fredrikstad. Men historien hun forteller står til jeg var 21. Jeg har tatt vare på det vedtaket. måtte beskytte henne. Beskyttelsestrangen overrasket over at vi har et så godt forhold som i kontrast til den unge kvinnens fremtoning. Det var godt å få. gjorde at jeg klarte å bryte ut av et voldelig vi har nå, men jeg har bestemt meg for at jeg ikke Faren min var alkoholiker. Det var hele tiden forhold og ta vare på meg selv. skal være bitter. Det er det ingen som er tjent fester hjemme. Åpnet man en whiskyflaske, I ettertid skulle jeg ønske at barnevernet hadde med, spesielt ikke meg. Dessuten har jeg det så ble den alltid tømt. En kveld det var fest gikk grepet inn tidligere. Det hadde nok vært enklere Mens jeg var gravid oppsøkte jeg en dag faren bra nå. For 15 år siden møtte jeg Terje. Vi giftet foreldrene mine og la seg. Da jeg våknet neste da, men det er en høy terskel for at de griper inn, min. Han var innlagt hos Blå Kors. Jeg sa at nå oss for 9 år siden og vi har fått et barn sammen. morgen, hadde de andre som var på festen og mange foreldre er redde for å ta kontakt med skulle han bli bestefar, så nå måtte han skjerpe I tillegg har han adoptert datteren min. flyttet alle møblene ut i hagen. Det var flaut. dem i frykt for å miste ungene sine. seg. Jeg vet ikke om det var det som var det avgjørende, men den dagen sluttet han å drikke Jeg vil fortelle denne historien for å vise andre i Da jeg var 15, flytta jeg. Jeg kunne ikke bo Det var noen år som var veldig vanskelige etter at for godt. Nå har han vært edru i 16 år, og vi har samme situasjon at det er mulig å bli lykkelig. hjemme lenger. Men ingen av slektningene mine jeg flytta for meg selv. Jeg møtte blant annet en et veldig godt forhold. Faren min har påtatt seg ansvaret, og det gjør at kunne ta vare på meg. Da jeg var sytten og et mann som ikke var snill. Når en har hatt det vi har et godt forhold i dag. For et par måneder halvt tok jeg selv kontakt med barnevernet og vanskelig er det lett å fortsette i dårlige spor, og Min måte å overleve på, og komme videre, er å siden holdt han foredrag i klassen min om hvordan ba om hjelp. Jeg tenkte at jeg var for gammel til det var det som skjedde med meg. Jeg ble gravid være åpen. Jeg pleier å si at ting ikke skal ties i det var å miste alt til alkoholen. Meg inkludert. at de ville plassere meg i et fosterhjem, og de tidlig, da jeg var 19 år. Selv om jeg ikke vil hjel, men tales i hjel. Jeg har forstått at det som Det var sterkt for oss begge. Men veldig fint.

8 Blå Kors Norge. Blå Kors er en kristen avholdsorganisasjon som forener bred frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Blå Kors jobber utifra en tankegang om at det hele tiden er menneskets behov som skal stå i sentrum. Blå Kors Norge er en del av et stort internasjonalt Blå Kors-nettverk som er tilstede i over 50 land. Da Blå Kors ble opprettet i Sveits i 1877, var det blant annet etter inspirasjon fra Røde Kors. Røde Kors tok seg av de sårede på krigens slagmark, mens Blå Kors skulle ta seg av de sårede på livets slagmark. I dag driver Blå Kors forebyggende aktiviteter, behandling og rehabilitering av rusmisbrukere og hjelp til rusmisbrukeres familier verden over. Blå Kors Norge utgjør en landsomfattende organisasjon som bidrar til å hjelpe misbrukere og deres pårørende til et bedre liv. Blå Kors driver 34 virksomheter i 12 fylker, i tillegg til å drive forebyggende og holdningsskapende arbeid. Organisasjonen har 2200 medlemmer og over 900 ansatte. Lokale blåkorsforeninger finnes på mange ulike steder i landet. Mange av medlemmene og blåkorsvennene er engasjerte i forskjellige typer frivillig arbeid. Familier med rusproblemer får hjelp på ulike måter, for eksempel gjennom ferietilbudene. Ved hjelp av frivillige, drives også kontaktsentre og kafeer som fanger opp dem som faller utenfor det offentlige hjelpeapparatet. Blå Kors arbeider for å ha et tilbud som skal kunne dekke hele menneskets livsløp. Mange av Blå Kors sine virksomheter er profesjonelle rusbehandlingssentre som får offentlige midler. Midlene som kommer inn gjennom TV-aksjonen Blå Kors skal øremerkes prosjekter rettet mot barn og unge. Blå Kors driver: avrusningstiltak rehabilitering oppfølging, bo- og omsorgstiltak trening og attføring krisesentre videregående skoler ungdomsarbeid barne- og familietiltak

9 Prosjekter utenlands. Rusavhengighet ødelegger livet for millioner Blå Kors driver en rekke prosjekter i Mariupol. av mennesker verden over. Rusavhengighet De driver barnehjem for barn som hovedsakelig forårsaker og forverrer problemer, nød og lidelse. Det har likevel vært lite fokus på rusproblematikk i bistandsarbeid. Rusavhengighet er en fellesnevner i forhold til mange verdensomspennende sosiale problemer som fattigdom, vold, barnedødelighet, sykdomsspredning og trafficking. Det finnes utallige eksempler på hvordan rusavhengighet rammer barn over hele verden. Årets TV-aksjon skal bidra til at mange barn som lider under egen eller voksnes rusavhengighet får et bedre liv. Ukraina Industribyen Mariupol ligger sørøst i Ukraina og har omtrent innbyggere. Mariupol har tre store stålverk som spyr ut stinkende røyk og forurensning døgnet rundt. Folk er svært fattige og byen er sterkt preget av forfall. Hiv/aids sprer seg stadig raskere og rusavhengighet er et enormt problem. er forlatt av rusmisbrukende foreldre og besøker ungdommer i fengsel. Blå Kors sørger for mat, klær og omsorg for barn som lever i kloakken og jobber for å få plass til barna på barnehjem eller rehabilitetssenter. Blå Kors Ukraina skal bruke midlene fra TV-aksjonen til å styrke eksisterende prosjekter og til å starte opp nye prosjekter rettet mot barn og familier med rusavhengighet. Øke beredskapen overfor unge rusavhengige og foreldreløse barn. Opprette nytt senter for rusavhengige med behandlingsgrupper og utdeling av mat og klær. Styrke tiltak rettet mot familiene til rusavhengige. Lesotho og det sørlige Afrika har høy arbeidsledighet og mye fattigdom. Parallelt med kampen mot fattigdommen, har det sørlige Afrika svært stor forekomst av hiv/aids, noe som fører til at mange barn blir foreldreløse. Barn ruser seg og lever med konsekvensene av andres rusavhengighet, som at omsorgspersoner slår og at det ikke er penger til mat eller skole. TV-aksjonen Blå Kors skal bidra til at flere kan få den hjelpen de har behov for: Behandlingssentre for rusavhengige. Familieklubber for familier med rusavhengighet. Prosjekter som muliggjør en alternativ levevei. Brasil er et land med store forskjeller og ekstrem fattigdom. Mange gatebarn som lever i slummen i Brasil, er rusavhengige helt fra 7-års alderen. Med midler fra TV-aksjonen ønsker Blå Kors India opplever et stadig økende rusmisbruk i befolkningen. Stadig flere flytter fra landsbygda og inn til de store byene, hvor det vokser fram store slumområder. Familier blir tvunget til å sende barna sine til søppelfyllingene for å samle inn resirkulert materiale som kan selges for en billig penge. I fattige områder blir små barn dopet med opium slik at de skal holde seg rolige mens foreldrene er på arbeid, noe som fører til høy barnedødelighet. Midlene fra TV-aksjonen skal sørge for at Blå Kors India kan hjelpe flere barn og unge i India: Tilby unge rusavhengige hjelp og oppfølging. Drive forebyggende arbeid blant barn og ungdom. Drive opplæring og oppfølging av foreldre i forhold til helse og hygiene. Tilby barn av rusavhengige undervisning, matservering og annen hjelp. Brasil å utvide behandlingstilbudet blant fattige slik at flere kan få hjelp: Forebyggende aktiviteter blant barn og unge. Varmestuer og rehabiliteringssentre for unge rusavhengige. Familietiltak for å hjelpe unge rusavhengige tilbake til samfunnet.

10 Verdens største dugnad! Bli bøssebærer! NRKs årlige TV-aksjon er verdens største og viktigste dugnad. TV-aksjonen samler inn mer penger per hode enn noen annen innsamlingsaksjon i verden og er også verdens største aksjon målt i antall deltakere. Før og i løpet av innsamlingsdagen er tusenvis av frivillige i sving for å rekruttere bøssebærere, arrangere basarer, holde foredrag, bake kaker, koke kaffe og sørge for at bøssebærerne kommer seg ut. Alle landets 19 fylker og 431 kommuner har sin egen aksjonskomité, og søndag 19. oktober vil omtrent bøssebærere besøke landets 1,8 millioner husstander. TV-aksjonen eies av NRK. Siden 1974 har NRK valgt ut saker som trenger støtte. Sendingen på aksjonsdagen blir brukt til å øke kunnskap og oppmerksomhet rundt disse sakene. I tillegg produserer NRK flere programmer om årets tema i forkant av aksjonen. TV-aksjonen Blå Kors er avhengig av din innsats for å bli vellykket! - Ring Meld deg på Å gå med bøsse tar omtrent to timer. Etter at du har meldt deg som bøssebærer, vil du få beskjed om hvor og når du skal møte opp den 19. oktober. Bidrag Du vil få en bøssebærer på døren din på ettermiddagen søndag 19. oktober. Dersom du vet at du ikke kommer til å være hjemme på aksjonsdagen, kan du gi ditt bidrag på Dan Børge Akerø og Helene Sandvig er programledere for TV-aksjonen Blå Kors. De har begge vært programledere for TV-aksjonen tidligere og vet hva de går til. De gleder seg til å være med på å gjøre en innsats! Uansett hvor gammel du er kan du være med på TV-aksjonen Blå Kors! Ta med mamma og pappa og vær bøssebærer! Alle grunnskoler i landet får tilsendt undervisningsmateriell knyttet til TV-aksjonen Blå Kors. Foto: NRK Trenger du hjelp? Kjenner du noen som har problemer med rusmidler? Er du selv i en situasjon hvor du opplever at ditt eget eller andres rusmisbruk går ut over deg? Da er du ikke alene. I forbindelse med årets TV-aksjon Blå Kors har vi opprettet et telefonnummer som du kan ringe uansett hvor gammel du er. Nummeret finner du på TV-aksjonens nettsider Her kan du snakke med noen og få råd om hvor du kan få hjelp.

11 TV-aksjonen HB1 Opplag TV-aksjonen Blå Kors Postboks 4793 Sofienberg 0506 Oslo Innsamlingskonto: org.nr.: Bli bøssebærer 19. oktober Ring 02025

«SÅRBARE BARN ER SOM ANDRE BARN - FORSKJELLIGE.»

«SÅRBARE BARN ER SOM ANDRE BARN - FORSKJELLIGE.» MER OM: «SÅRBARE BARN ER SOM ANDRE BARN - FORSKJELLIGE.» 2 EN OPPVEKST VARER LIVET UT Trine hadde aldri med seg matpakke på skolen. Jeg er jo bare 9 år og jeg klarer ikke å skjære tynne brødskiver. Og

Detaljer

Politisk ledermøte Kristiansand 17. oktober 2008 Trond Karlsen. TV-aksjonen Blå Kors

Politisk ledermøte Kristiansand 17. oktober 2008 Trond Karlsen. TV-aksjonen Blå Kors Politisk ledermøte Kristiansand 17. oktober 2008 Trond Karlsen TV-aksjonen Blå Kors Hva er TV-aksjonen? Nasjonal dugnad Verdens største innsamlingsaksjon på TV Informasjons- og holdningskampanje NRK eier

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 Velkommen til opplæringsdager Barn i rusfamilier- Tidlig intervensjon Maren Løvås Korus

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Når lyset knapt slipper inn

Når lyset knapt slipper inn Studie av Chat logger med barn og ungdom som er pårørende Når lyset knapt slipper inn Barn berørt av foreldres rusproblemer 1 https://vimeo.com/214148683/cfba7bdfcd 2 Rammene Nettbasert samtaletilbud (BAR

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Lærerveiledning til skoleprogrammet Større åpenhet mindre skam

Lærerveiledning til skoleprogrammet Større åpenhet mindre skam Lærerveiledning til skoleprogrammet Større åpenhet mindre skam Gjennom årets TV-aksjon vil mange barn bli kjent med tema rus, og få høre at barn i Norge er berørt av dette. Mange barn vil også kjenne seg

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv.

Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv. Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv. Det foreligger et rusmisbruk når bruken av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas av familien. Dette innebærer også hvordan

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

DU KAN VÆRE DEN ENE DEL DIN HISTORIE. Alle barn trenger å bli sett. Én som bryr seg kan være nok. Du kan være Den ene

DU KAN VÆRE DEN ENE DEL DIN HISTORIE. Alle barn trenger å bli sett. Én som bryr seg kan være nok. Du kan være Den ene DEL DIN HISTORIE Har du opplevd å bli hjulpet av en spesiell person i barndommen eller ungdommen? Fortell din historie på nettsiden vår! Gjennom historiene kan vi lære mer om barns oppvekstvilkår og inspirere

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Hvilke konsekvenser kan det ha for barn at foreldre ruser seg?

Hvilke konsekvenser kan det ha for barn at foreldre ruser seg? Rusmiddelproblematikk i et barne- og familieperspektiv Hvilke konsekvenser kan det ha for barn at foreldre ruser seg? Psykologspesialist Astrid Nygård Psykologspesialist Astrid Nygård Hva er et rusproblem?

Detaljer

Når barn lever med foreldre som har rusmiddelproblemer

Når barn lever med foreldre som har rusmiddelproblemer Studie av Chat logger med barn og ungdom som er pårørende Når barn lever med foreldre som har rusmiddelproblemer Ida Billehaug og Anne Faugli 1 Rammene Nettbasert samtaletilbud (BAR snakk) til pårørende

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

CARFs INFORMASJONSSERIE: GRUNNSKOLEN HEFTE NR. 7.

CARFs INFORMASJONSSERIE: GRUNNSKOLEN HEFTE NR. 7. CARFs INFORMASJONSSERIE: GRUNNSKOLEN HEFTE NR. 7. KOLIBRI UNDERVISNING GRUNNSKOLEHEFTE NR. 7. Teatergaten 18, 5010 Bergen -55 90 96 90 - info@kolibricarf.no - www.kolibricarf.no - Kontonr: 3411 22 82159

Detaljer

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet!

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! by Barnas Hus Nordic har siden 2010 samarbeidet med Kirkens Bymisjon hvor vi har gitt klær og utstyr til barn som har det vanskelig. Reflex sin «Varme

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Etterfødselsreaksjoner er det noe som kan ramme meg? Til kvinnen: www.libero.no

Etterfødselsreaksjoner er det noe som kan ramme meg? Til kvinnen: www.libero.no Til kvinnen: er er det noe som kan ramme meg? Hva er en etterfødselsreaksjon Hvordan føles det Hva kan du gjøre Hvordan føles det Hva kan jeg gjøre? Viktig å huske på Be om hjelp Ta i mot hjelp www.libero.no

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit.

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit. Beracah Barnehjem Vi ønsker å gi barna på barnehjemmet en utdanning og en god start på livet. India er et mannsdominert samfunn og vi ønsker derfor å ha et spesielt fokus på jenter. Bidrag fra faddere

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Martins pappa har fotlenke

Martins pappa har fotlenke Martins pappa har fotlenke Hei! Jeg heter Martin. Jeg bor sammen med mamma, pappa og lillesøsteren min. Jeg er glad i å spille fotball. Når jeg blir stor skal jeg bli proffspiller i Italia. Tv-spill er

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK «Vi er nå en del av noe stort som forandrer livet til mange. Det er forebygging i praksis.» Per Kristian Heitmann, lokallagsleder i PF Nord-Trøndelag

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

SINE Kris? Er du våken? KRISTOFFER. SINE (Jo, det er du vel.) Bli med meg til København. KRISTOFFER. SINE Jeg vil at du skal bli med.

SINE Kris? Er du våken? KRISTOFFER. SINE (Jo, det er du vel.) Bli med meg til København. KRISTOFFER. SINE Jeg vil at du skal bli med. GOOD WILL HUNTING By Ben Affleck og Matt Damon WILL / SKYLAR/ Kris og Sine har hatt et forhold ei stund. Dette er en scene som gjenspeiler hvor vanskelig det kan være å ta det neste skrittet. Sine ønsker

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Barn og brudd. Mail: familievernkontoret.moss.askim@bufetat.no Tlf: Moss 46617160 - Askim 46616040

Barn og brudd. Mail: familievernkontoret.moss.askim@bufetat.no Tlf: Moss 46617160 - Askim 46616040 Barn og brudd Familievernkontoret Moss Askim: Anne Berit Kjølberg klinisk sosionom/ fam.terapeut Line Helledal psykologspesialist barn og unge Lena Holm Berndtsson leder/ klinisk sosionom/ fam.terapeut

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING. Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? TIDLIG INTERVENSJON LANGSIKTIG OPPFØLGING

TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING. Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? TIDLIG INTERVENSJON LANGSIKTIG OPPFØLGING TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? Jeg vil at mitt mitt barn skal få det bedre enn jeg selv har hatt det. 2 Kommunepsykolog: Mulighetenes rom Oppdage

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham I Allah's navn den barmhjertige den nåderike Profetens ammemor حلمية بنت أيب ذؤيب السعدية ريض هللا عهنا Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham Oversatt av Abu

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

Ruspolitisk Handlingsplan. Bruker og pårørende perspektiv

Ruspolitisk Handlingsplan. Bruker og pårørende perspektiv Ruspolitisk Handlingsplan Bruker og pårørende perspektiv NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt Norge. Et av 5 Veiledningssenter i landet. Et i hver helseregion. Vi har en treårs,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Et mangfold av stemmer. Ungdommens medvirkning i barnevernsarbeidet

Et mangfold av stemmer. Ungdommens medvirkning i barnevernsarbeidet Et mangfold av stemmer. Ungdommens medvirkning i barnevernsarbeidet 1 Opphav og virkeområder Barneverntjenesten i Trondheim kommune Ungdomsenheten en byomfattende tiltaksenhet LINK et byomfattende barneverntiltak

Detaljer

Hvordan arbeide med «barn av»?

Hvordan arbeide med «barn av»? Terapi og rådgivning til unge som har foreldre med alkoholproblemer Hvordan arbeide med «barn av»? Eget tilbud. Tilbyr hjelp til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp i familier med alkoholproblemer

Detaljer

PÅRØRENDESTEMMER KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR

PÅRØRENDESTEMMER KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR PÅRØRENDESTEMMER Landsforbundet Klikk å redigere Mot tittelstil Stoffmisbruk KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR PRIORITERINGER I FOREBYGGENDE INNSATS Universelle tiltak som retter seg mot hele befolkningen antas

Detaljer

Et lærested for unge voksne med utviklingshemming

Et lærested for unge voksne med utviklingshemming Et lærested for unge voksne med utviklingshemming FRAMskolen er et folkehøyskolelignende tilbud for deg mellom 18 og 25 år som lever med utviklingshemminger. Skolen vil bidra til å gi deg en god overgang

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

Barn som vokser opp i familier med rusmiddelproblemer. Hva og hvordan ser vi? Hva og hvordan gjør vi?

Barn som vokser opp i familier med rusmiddelproblemer. Hva og hvordan ser vi? Hva og hvordan gjør vi? Barn som vokser opp i familier med rusmiddelproblemer Hva og hvordan ser vi? Hva og hvordan gjør vi? Hilde Jeanette Løberg 08.05.2014 «Jeg datt ut av videregående allerede i barnehagen» Fakta Over 90%

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

DOBLETALKOHOL- FORBRUKOGENDRET DRIKKEKULTUR KREVERBEVISSTE KOMMUNEROG NÆRMILJØ

DOBLETALKOHOL- FORBRUKOGENDRET DRIKKEKULTUR KREVERBEVISSTE KOMMUNEROG NÆRMILJØ DOBLET FORBRUKOGENDRET DRIKKEKULTUR KREVERBEVISSTE KOMMUNEROG NÆRMILJØ Til deg som jobber med barn Bevisste foreldre en god start er et forebyggingsprogram fra Blå Kors i fire faser rettet mot foreldre

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til Vold STAVANGER Per Isdal - Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til vold

Detaljer

Barn med foreldre i fengsel 1

Barn med foreldre i fengsel 1 Barn med foreldre i fengsel 1 Av barnevernpedagog Kjersti Holden og kriminolog Anne Berit Sandvik Når mor eller far begår lovbrudd og fengsles kan det få store konsekvenser for barna. Hvordan kan barnas

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade

MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade St. Olavs Hospital HF Avdeling for Ryggmargsskader Postboks 3250 Sluppen 7006 TRONDHEIM Forord Dette heftet er utarbeidet av barneansvarlig ved avdeling for

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Hvordan tematiseres foreldres rusproblemer for barna? Turid Wangensteen PhD-kandidat

Hvordan tematiseres foreldres rusproblemer for barna? Turid Wangensteen PhD-kandidat Hvordan tematiseres foreldres rusproblemer for barna? Turid Wangensteen PhD-kandidat Klinisk barnevernspedagog Videreutdanning i familieterapi, veiledning, psykisk helsearbeid, ledelse Master i moderne

Detaljer

Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK

Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK «Jeg har jo opplevd at mange tror at det er noe feil med meg når jeg

Detaljer

Konferanse i Oslo «Rus uten innpakning» - enklere å forholde seg til

Konferanse i Oslo «Rus uten innpakning» - enklere å forholde seg til K O N F E R A N S Alle har et forhold til Rus Konferanse i Oslo «Rus uten innpakning» - enklere å forholde seg til Passer for ansatte ved NAV-kontorer, familievernkontorer, barnevernet og personer som

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

September nytt. Barnehageloven sier:

September nytt. Barnehageloven sier: September nytt Hei alle sammen. Nok en innholdsrik måned er lagt bak oss og det begynner å bli merkbart at høsten er kommet. Det har blitt kaldere på morgenene men vi har hatt fine temperaturer på dagtid

Detaljer

Barnas Stasjon - et brukervennlig tiltak

Barnas Stasjon - et brukervennlig tiltak Barnas Stasjon - et brukervennlig tiltak Brukermedvirkning På Barnas Stasjon er vi opptatt av at brukerne selv skal få mulighet til å søke den hjelp de ønsker til seg og sine barn. Gjennom samtaler og

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Til foreldre om. Barn, krig og flukt

Til foreldre om. Barn, krig og flukt Til foreldre om Barn, krig og flukt Barns reaksjoner på krig og flukt Stadig flere familier og barn blir rammet av krigshandlinger og må flykte. Eksil er ofte endestasjonen på en lang reise som kan ha

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet

Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet Verktøy i Mitt Liv Barnevernstjeneste Mai 2017 Innholdsfortegnelse Forord fra Proffene... 3 Hva mener vi at du bør se etter gjennom intervjuet?... 3 Forslag

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Vold og seksuelle overgrep - felles innsats

Vold og seksuelle overgrep - felles innsats Vold og seksuelle overgrep - felles innsats Leder Siv Anita Bjørnsen Psykologspesialist Astrid Nygård Statens barnehus Bodø Storgata 6, Bodø TLF: 48 88 74 64 statensbarnehus.bodo@politiet.no www.statensbarnehus.no

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Støttekontakt Barneverntjenesten i Bodø engasjerer støttekontakter

Detaljer

Hva skal vi snakke om?

Hva skal vi snakke om? Hva skal vi snakke om? Skolen "lære-leve-strevearena" Russ og gruppetilhørighet Ungdom og sex Rus Hva sier ungdommen tips SKOLEN er et sted for læring. I tillegg er skolen et av de stedene ungdom tilbringer

Detaljer