Mars. Årets første vårmåned Innimellom å væra i livet En fortsatt god vårmåned. til alle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mars. Årets første vårmåned Innimellom å væra i livet En fortsatt god vårmåned. til alle"

Transkript

1

2 Mars. Årets første vårmåned er alltid like velkommen, man aner slutten på lange kvelder og mørke morgener. Det går mot vår med sprett i både bjørk og sinn. Vårjevndøgn, eller Bendik-messe, som var navnet på «jamdøgn» i de riktig gamle dager, er like om hjørnet. Bendikmesse var forresten en minnedag over den hellige Bendikt som grunnla Bendiktiner Ordenen og som døde i 547. Det visste sikkert alle fra før. Dog skal man ikke dvele lenge ved gamle dager, om de var aldri så gode. Man må se fremover, stadig være på alerten for å få med seg alt det nye som er i tiden.. med surstoffbeholder i ryggsekken på påskens skitur, etter at man selvfølgelig har vært noen dager i høydehus først.. og kanskje en liten sprøyte også..for å være helt «upp to date». At årets «Melodi Grand Priz» var helt uten melodiøst innhold var en selvfølgelig ting, alt annet ville jo vært banalt og talentløst! Nei, vi må være i tiden fremtiden har kommet for å bli...så får vi heller akseptere at den ingen plass har for oss mimrende oldinger som husker Robertinos «0 Sole Mio» og skiturer i påsken med lukt av Øsbyes Klister og appelsiner, med høydeopphold på hyttas hems, med surstoff i massevis. Akk ja, alt dette er gjemt og glemt,...og har heller ingen ting i Blinkets spalter å gjøre, men dog allikevel Innimellom alt det nye i tiden må vi ikke glemme vår Loge Færder, som heldigvis enda bærer i seg de gamle og gode tradisjoner vi kjenner så inderlig vel og som vi gjør alt for å beholde slik det alltid har vært. I dette ligger spiren til at vår Orden og vår Loge Færder vil bestå, som en motvekt mot all slags forflatning og forfall som vi daglig er vidne til, nær sagt på alle plan i vårt samfunn. Vi har alldeles ikke gitt opp, om det skulle synes så, vi lever i håpet om at livets virkelige verdier atter igjen vil bli en stabiliserende faktor i de fleste forum og fora...hvor kvalitet og kompetanse blir de faktorer man bygger et samfunn på, med en livsstil som innehar de verdier vi trenger for virkelig...å væra i livet.. En fortsatt god vårmåned. til alle

3 Færder-Blink Tidens tann og hjul har ikke hatt noen synlig innvirkning på «Blinket» i de 37 år som har gått siden det så dagens lys for første gang. Trutt og jamt har det utkommet i stort sett den samme «drakt» hele tiden. Men nå har «utviklingen» endelig også nådd «Blinket». Denne utgave er det første skritt på veien til et mer «moderne» blad. Så får tiden vise om det var på sin plass med en forandring også her. Tidene har unektelig forandret seg siden den første utgaven, som ble unnfanget av en spritdublikator september Selv om mer «moderne» trykkemetoder kom etterhvert, ble formatet og headingen beholdt slik den alltid har vært. Blinkets første redaktør, Kristian Jansen, tok kontakt med vår Eks OM Sverre Thonstad, som tegnet motivet med Færder Fyr som midtpunkt i «Færder- Blink», et motiv vi alle kjenner så godt, og som også den nåværende redaksjon, som overtok i 1979, har beholdt inntil nå. Men nå synes tiden moden for en forandring og redaksjonen har i ca et år arbeidet med å få det til. Med et fotografi av Færder Fyr i hånden, som en av våre brødre har tatt, ble det, via en logebror, tatt kontakt med Grafisk Desainer: Linda Maria Sneve, og resultatet av dette samarbeidet ser vi her. Vi i redaksjonen synes resultatet er blitt meget bra, og så nær opp til det vi ønsket som mulig. Om denne forandring blir godt mottatt av leserne, gjenstår å se, men vi håper det blir godtatt etterhvert. Ingen ting blir gjort av seg selv, ei heller ikke «Blinket», og noe mindre arbeid for redaksjonen blir det ikke, snarere tvert i mot. Men vi oppnår litt mer spalteplass og litt mer «luft», i tillegg litt mer for «øyet». Det økonomiske aspekt ved en omlegging er ikke helt uvesentlig, men redaksjonen har gjort det så billig som over hodet mulig, og hvis man ser det over noen år, er omleggingen snart inntjent på besparelse av konvolutter. En takk til alle som har bidratt til at vi har fått dette til,og vi håper at også dere vil trives i det nye «Blinket». Vi hører gjerne fra dere!. Redaksjons-komiteen.

4 Odd Fellow i Spania. Fra redaktøren i Verdandes «Ygdrasil» Gro H. Ingebretsen, har vi mottatt en henstilling om å informere våre brødre, som frekventerer de solfyllte Spanske strender, om de muligheter som er for å delta i Odd Fellow,s foreninger. Og det etterkommer vi så gjerne. Den 25/ ble det stiftet en Odd Fellow forening av søstre og brødre med R. Krabberød som leder. Den fikk navnet: Odd Fellow Foreningen- Costa Blanca. Både statutter og møte-agenda ble formelt godkjent av Stor Sire. Formålet er å samle alle skandinaviske Odd Fellow, søstre som brødre, som oppholder seg på Costa Blanca kysten, til samvær i V.K.og S. Foreningen har sine møter i Det Norske Kirkesenteret, Carrer Mart nr 8,EL Albir. De har ingen inntegning av medlemmer eller kontingent, men alle som deltar på møtene, regnes som medlemmer. For å delta på møtene, som fortrinnsvis er på søndager, må søster eller bror opprettholde sitt medlemskap i sine respektive skandinaviske loger. I vinterterminen 2000 var det hele 54 forskjellige loger representert, med nesten femti søstre og brødre på møtene. Foreningen søker å legge møteinnholdet nær opp til vanlige logemøter i Norge, men har ingen gradspasseringer. Etter møtene er det sosialt samvær hvor også ektefeller/samboere kan delta, selv om de ikke er Odd Fellows. I Torrevieja er det også startet en forening «Amistad», for søstre og brødre med faste møter på restaurant Los Arcos i Torrevieja. Alle Odd Fellow som kommer til Costa Blanca kysten er hjertelig velkommen til møtene. Kontakttelefoner i Spania er: To nye brødre slo følge med oss på siste logemøte. Kåre Pedersen, sjømann og nordsjømann og Niels Mølgaard, sjømann og skipper med mange år på de syv hav. Blinket ønsker begge to velkommen og vår melding til de øvrige brødrene er som alltid"-ta godt imot dem, og sørg for at de trives hos oss, brødre."

5 Bi litt! PW.O3-01 Album er i våre dager en mappe for innsetting av fotografier, frimerker m. v. Men hva eller hvor kommer ordet fra? Album betyr egentlig «det hvite» og var hos de gamle romere betegnelsen på en hvit noteringskalender. I middelalderen brukte en ordet om de sammenheftede, hvite blad som en kunne finne i kloster og lignende institusjoner der de besøkende skrev ned noen ord, minneord om sitt opphold på stedet. Altså en slags «fremmedbok». Vi kaller det gjerne i dag for en gjestebok. Skisøndag. Et eventyr når det klaffer, og det får vi si det gjorde i år. Etter noen tøffe, kalde dager fikk vi det vi ventet på,- en dag med flott føre, solskinn og fin temperatur i solveggen.. Skirenn ble arrangert, vafler i hopetall stekt og spist, og premier ble det til alle.-- --og hvem ble så årets "Færdermester",- jo, ingen andre enn Øivind Liverød og under stor applaus ble han bekledd med nytt, elegant "Færdermester" regalie. Takk til de som sto for dette hyggelige arrangementet. Vi kommer gjerne igjen, men kanskje det er en ide å flytte dagen en uke frem eller tilbake, -vi avgir jo stadig våre løpere til både Vasaloppet og Kodalmila. I forrige nummer etterlyste vi besøk i andre loger. Den 19.mars har vi sjansen til et besøk i Loge Kongshaug. Først og fremst for å overvære en fin seremoni, og Kongshaug kan det,- men også for å følge vår egen bror i en gradspassering og for å treffe mange hyggelige Ordensbrødre i Loge Kongshaug. 21. mars er det igjen "Åpen klubbaften". Det betyr som vi vet at vi kan ta med personer som vi tror kan ha interesse for logearbeide, eller andre som har lyst til å hilse på oss og se hvordan vi har det.

6 "Vi går om bord" onsdag 4. april. Alle vet hva det gjelder og alle skal dit. Egen invitasjon følger vedlagt. 23.april er det generalforsamling i selskapet Stockflethsgt 22. Selskapet har sitt eget styre og styremedlemmer fra vår loge er Anders Eikodd og Rikard Trollsås. Huset eies jo av de tre logene i Sandefjord etter en fordelingsnøkkel. Alle som er interesserte og som er medlemmer av loger som hører til i Stockflethsgt 22 er velkommen. Det kan også nevnes at det oftest følger en varm middag med. Planene for markvandringen og piknictur begynner å ta form. Opplegg og invitasjon i neste nummer!!! Færder-Seniorene er på farten en gang i mellom. Sist var vi på Bilmuseet i Horten, og nøt synet av de bilene som vi kjente og var vant med. Matpausen hadde vi på Høyskolen på Bakkenteigen i Borre. Det er tredje gangen vi inntar skolen og noen av oss synes det hjelper! Den 27. mars reiser de samme herrer en tur med "Color Viking". Lyst til å bli med?? Leir nr. 8 Vestfold -40 år. 5. februar 1961 ble Leir nr. 8 Vestfold instituert. Denne begivenhet ble markert den 10. februar d.å. med Festleir i Ordenshuset i Sandefjord og med etterfølgende jubileumsmiddag. I tillegg til leirmedlemmer var også Stor Sire Oddvar Granlund, Eks SS Johan Krohn, DDRP Berit Halvorsen, DDSS Bjørn Erik Gutke, HP Anne Sjuls Fjeld, Rebekkaleir nr. 6 Tunsberg og HP Frank J. Sollunn, Leir nr.5 Klippen, med ledsagere, i alt ca. 100, tilstede. Leiren mottok gaver, blomster og mange hilsner i anledning jubibileet Senere har Leiren mottatt brev og mange lovord med takk for en stilig og hyggelig gjennomføring av arrangementet. "Blinket" gratulerer med jubileet og ønsker fortsatt god framgang.

7 Vår Loge bærer navnet "Færder". I noen korte glimt ; eller noen Færder-Blink, fremover skal vi få vite noe om fyret som vi er kalt opp etter. "Færder", hvorfor Færder. Hva kommer navnet fra? Ingen vet, men noen tror at det er avledet av "fjard" som betyr "antall av fire". Altså fire øyer i en gruppe, og så har navnet med tiden lagt seg på den største av øyene. I 1725 sier Peder Claussøn " en Øe med det vestre Land kaldes Fierdeøe eller Fiellerøe". En annen påstand er at det er en avvik av ordet "fiord", altså innløpet til den innenforliggende fjord.. Den første påstand synes rimeligst. Men det vi foreløpig snakker om er Store Færder, ikke vår fyrøy som er Lille Færder eller Tristein som er det egentlige navn på holmen/holmene.. Men den skal vi komme til bake til, la oss først bli ferdig med Store Færder. Velkommen til en ny miniartikkel i neste Blink. Dryppet: Gå inn i deg selv og gjør deg opp en mening om begrepet "ansvar" 28. mars 0 Arbm. =2.g.N. V 04. april Klba. "Vi går om bord" 18. april Klba. 23. aprl Generalforsamling. Stockflethsgt. 22 A/S 25. april 0 Arbm 2. mai Klba. 9. mai 0 40 Ve.Ju. Galla Færder-Blink: Organ for Loge nr. 48 Færder. Adresse: Jåberggrenda 32, 3232 Sandefjord. Redaksjonskomitè: Ansvarlig redaktør: Gunnar Brudal Redaktør, trykking, distribusjon: Arvid Flakstad Layout: Ulf Glende

Betraktninger. "Blinket " ønsker dere alle en god vår og sommer, og ønsker vel møtt til sommertreffene og på gjensyn i vår loge til høsten.

Betraktninger. Blinket  ønsker dere alle en god vår og sommer, og ønsker vel møtt til sommertreffene og på gjensyn i vår loge til høsten. Betraktninger Vår, sommer høst og vinter ruller og går, år etter år. Allikevel går vi mennesker inn i hver av fasene med spenning, forventning som om vi møter et eventyr hver gang. Våren- sommeren som

Detaljer

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Februar 2013 Nr. 2, 49. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord En falsk venn er som en skygge. I solskinn kan en aldri bli kvitt ham, i gråvær er han sporløst forsvunnet. Ukjent opphav. 2 Betraktninger

Detaljer

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg Nr.2 Årgang 5 Mai 2011 Dag`s Nytt C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg 1929 Side 2 Overmester har ordet Kjære logebrødre Så er vi kommet til veis ende med

Detaljer

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang Forsidebildet: Ordenens lokaler i Sykkylven Intervju med Turid Tuft side 4 Stor Sire Oddvar Granlund trer tilbake side 6 Stor Sire har ordet

Detaljer

Eidsvoll 1814, 3-4 trinn

Eidsvoll 1814, 3-4 trinn Eidsvoll 1814, 3-4 trinn Skriftlig gjengivelse av omvisningen «17. mai og Grunnloven» Utendørs Her er Eidsvollsbygningen. Der skjedde det mye for 200 år siden, i 1814. Det har jeg lyst å lære litt mer

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18 De Tre Kjedeledd 2/08 86. årgang Intervju med Stor Marsjall Erna Steffensen side 4 De nye Ordenslokalene i Trondheim. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11 Odd Fellow Ordenens vei til Europa side 26

Detaljer

SOMMEREN 2014 Nr 59. I REDAKSJONEN Olav Aasprong OA og Ingvar Langseth IL KJÆRE LOGEBRØDRE. OM har ordet. Nye brødre av DHS grad

SOMMEREN 2014 Nr 59. I REDAKSJONEN Olav Aasprong OA og Ingvar Langseth IL KJÆRE LOGEBRØDRE. OM har ordet. Nye brødre av DHS grad SOMMEREN 2014 Nr 59 I REDAKSJONEN Olav Aasprong OA og Ingvar Langseth OM har ordet. KJÆRE LOGEBRØDRE Vårterminen for Loge nr.6 Rune er et tilbakelagt kapittel. Kan man driste seg til en oppsummering av

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

Godt nytt år kjære lesere, med en god balanse mellom aktivitet og hvile.

Godt nytt år kjære lesere, med en god balanse mellom aktivitet og hvile. 2 Betraktninger under et feberanfall Så kom den da, og inntok kroppen min omgangssyken. Det høres så uskyldig ut, og er det nok også. Men du verden hvor ussel man føler seg, hutrende under et tykt ullteppe.

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21

Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21 Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21 Til stede: Jan, Olav, Kristin, Merete og Sigrun. Hun deltok den siste timen. Forfall: Maren Gjennomgang av referatet fra17.01.

Detaljer

Ny leir i Distrikt 22.

Ny leir i Distrikt 22. 2013 Terjenytt Høsten Nr. 4 Julen 2013 42. Årgang Ny leir i Distrikt 22. Fortelleren bak (Tom Schulz) OM til venstre (Jarle Christiansen) Fung EksOM til høyre (Anders Bjørnholmen) Åpningscenen logemøtet

Detaljer

KJEDELEDD 14. STORLOGE- MØTET 2014 side 4 5. i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side 10 11. 200 ÅR side 28 30 GENERASJONSSKIFTE MANCHESTER UNITY

KJEDELEDD 14. STORLOGE- MØTET 2014 side 4 5. i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side 10 11. 200 ÅR side 28 30 GENERASJONSSKIFTE MANCHESTER UNITY DE TE 1 KJEDELEDD 14 O D D F E LLOW O DENENS M A GASIN 9 2. Å GANG Storlogemøtet 2014 avholdes i juni på Sundvolden Hotel. STOLOGE- MØTET 2014 side 4 5 GENEASJONSSKIFTE i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side

Detaljer

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva ble stiftet i Oslo 28. mai 1909 Feires over hele landet Festloge i alle Rebekkaloger der det framføres en prolog,

Detaljer

DRØBAKS STØRSTE SPEIDERAVIS

DRØBAKS STØRSTE SPEIDERAVIS FEBRUAR 2008 Inneholder bla: Side 2: foreldremøte Side 3: Hyttetur Side 5: Portrettet Side 8-10: Flokkens sider Side 11: Nytt fra Foreldreforening Midten : Terminliste for hele gruppa Siste side: Dette

Detaljer

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY PÅSKENUMMER NR. 1 2015 Liste over embedsmenn i perioden 2013-2015: Storrepresentant

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

SVALENE. Norsk forening for utviklingsarbeid

SVALENE. Norsk forening for utviklingsarbeid SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid Bergen Juni 2015 Kjære medarbeidere! I slutten av april hadde Svalene sitt årsmøte. Som vanlig var det gjennomgang av årsmelding og regnskap. Til valget hadde

Detaljer

Loge nr 2 Urania Stiftet 18. april 1913 Utgave nr. 15 Sommeren 2011

Loge nr 2 Urania Stiftet 18. april 1913 Utgave nr. 15 Sommeren 2011 Loge nr 2 Urania Stiftet 18. april 1913 Utgave nr. 15 Sommeren 2011 Sommeren 2011 Kan du smile gjennom tårer når din drøm blir knust til støv? Kan du atter skimte våren gjennom høstens gule løv? Kan du

Detaljer

Heisann alle fine Nytt Liv-faddere og støttespillere!

Heisann alle fine Nytt Liv-faddere og støttespillere! Heisann alle fine Nytt Liv-faddere og støttespillere! Her kommer det noen ord fra Cochabamba. Først og fremst kan jeg fortelle at vi nå er inne i den kaldeste epoken i året, med kalde kvelder og morgner.

Detaljer

Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været

Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været Innlevert av 1-4 ved Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Så ble det nysgjerrigperprosjekt i år. Elevene får et eierforhold til prosjektet

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Odd Fellow Huset i Grimstad slik EksDDSS Thorleif Bredesen så det. Store utvidelser (på denne siden) av huset er nå under utarbeidelse Terjenytt gratulerer Grimstad- og Lillesandlogene

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR.

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. TW-Nytt «Conservare - Illuminare - Inspirare» «Bevare - Belyse - Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 - THOMAS WILDEY GOD JUL! JULENUMMER NR. 4-2001 Liste over embedsmenn i perioden

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

Siste nytt 2009. På vegne av velforeninga vil jeg ønske dere alle en fin nyttårsfeiring og et riktig godt nytt år. Åse 31/12-09

Siste nytt 2009. På vegne av velforeninga vil jeg ønske dere alle en fin nyttårsfeiring og et riktig godt nytt år. Åse 31/12-09 Siste nytt 2009 Om noen få timer går vi inn i 2010. Det er alltid litt spesielt når et år er forbi. Tenk, det er allerede 10 år siden vi runda århundre- og årtusenskiftet, og årene har gått fort. På 70-tallet

Detaljer

Nyhetsbrev fra Team Albania

Nyhetsbrev fra Team Albania Nytt fra Team Albania desember 2010.qxp 13.12.2010 11:04 Side 1 Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra

Detaljer