Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2009/2010. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2009/2010. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences"

Transkript

1 Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2009/2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

2 Velkommen Welcome Du har nå startet på et av de mange studieprogrammene ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). UMB har et miljø preget av kvalitet og internasjonalitet som vi har som mål at du skal finne deg godt til rette i. Å studere ved vårt universitet vil by på mange utfordringer og kreve systematisk og målrettet arbeid. Vi er stolte av å kunne tilby deg små studentgrupper som er et godt utgangspunkt for læring. Fadderordningen Du blir tatt hånd om som ny student på UMB! Oppstartsperioden inneholder mange arrangementer. Du faddere som sluser deg gjennom den første tiden. Fadderene gir deg en innføring i alle mulige og umulige saker som du bør vite om når du studerer ved UMB. Vi legger vekt på å skape kontakt mellom deg som student, din studieveileder og dine forelesere. Internasjonale forskningsmiljøer vil videre gi deg kontinuerlig tilgang på ny kunnskap. Din studieinnsats vil likevel være avgjørende for utbytte av studiene. Utdanning er investering Utdanning er personlig vekst Utdanning gir deg flere muligheter på arbeidsmarkedet Lykke til med studietiden på UMB! Siri Margrethe Løksa Studiedirektør You are now starting on one of the many study programmes at the Norwegian University of Life Sciences (UMB). The environment at UMB is characterised by quality and internationality that we would like you to take full advantage of. A study period at our University will present many challenges and require systematic and purposeful work. We are proud to offer small student groups that are a good starting point for learning. Buddy system As a new student at UMB, you will be well taken care of. There are many different events in the first few weeks of the new semester. You will be assigned a personal buddy who will help you to get started at UMB. Your buddy will introduce you to all kinds of possible and impossible things a student at UMB should know about. We will help you to quickly establish contacts with your study adviser and your teachers. Our international research environments will help you to gain continuous access to new knowledge. However, your personal dedication to succeed in your studies will be decisive for getting the most out of your education at UMB. Education is an investment Education ensures personal growth Education gives you an edge on the employment market Good luck with your studies at UMB! Siri Margrethe Løksa Director of Academic Affairs 2 3

3 Studentenes informasjonstorg(sit) Student Info Centre (SiT) Studentenes informasjonstorg er UMBs Orakeltjeneste. Du spør, vi svarer. Vet vi ikke svaret selv, vet vi hvem som kan. Du finner Studentenes informasjonstorg (SiT) i 1. etasje i Økonomibygningen. På våre nettsider finner du det meste du trenger av informasjon om våre tjenester. SiT tilbyr blant annet følgende tjenester: Svar på spørsmål om betaling av SemesterAvgift, studentweb, timeplan, studiehåndboka, eksamenspåmelding, endring av eksamensmelding, semesterkort, karakterutskrifter, og ulike administrative skjema. Videre gir SiT generell studieveiledning. I tillegg til administrativ og praktisk informasjon, vil du finne veileder til delstudier i utlandet på SiT. SiT er også behjelpelig med kart over Campus og Ås, praktisk informasjon og generell informasjon om studielån og stipend. Hos oss finner du også informasjon om sosiale helsetilbud (sosionom, psykolog, prest). De fleste spørsmål er stilt før. Svar på de mest stilte spørsmålene finner du på våre nettsider Finner du ikke svar der, er du selvfølgelig velkommen til å besøke oss. Du kan kontakte SiT på eller ringe på UMB s in-house oracle You ask we ll answer. Perhaps we don t know the answer ourselves, but we always know who does. The Student Info Centre SiT is located on the ground floor of the Economy Building, right at the centre of the UMB campus. If you can t make it in person, you ll find loads of information on our website: A wide variety of services SiT can help you with information about such issues as: Semester fees, student web, schedules, course catalogue, exam registrations and reregistration, student ID, grade transcripts, counselling and student administrative forms. We can also provide you with maps of the campus and of Ås, general information about student grants and loans, as well as other practical information, including student social services (social officer, psychologist, student priest). In addition, you will find study abroad adviser at the Student Information Centre. You can find the answers to most questions on our website - However, if you can t find what you are looking for, you are more than welcome to visit us personally! Contact the Student Info Centre by at or call us at

4 Oversiktskart over UMB N Aud Max. 50 Avlsfjøset 4 Bioteknologibygningen 44 Botanisk Klimalaboratorium 65 Brakkene 34 Cirkus (Sentraladm.) 29 Driftsbygningen 5 Falsen-støtta 20 Forsøksfjøs 11 Fôr Tek 3 Fruktkonserveringa 63 Fruktlageret 62 Gamle grisehusa 16 Geitefjøset 10 GG-hallen 48 Gjesteboliger - Utveien 6 56 Gårdsverkstedet 6 Husdyrfagbygningen 3 Hønsehusene 17 Informasjonstavle i KA - bygningen 36 Kirkejordet nord 68 Kirkejordet sør 66 Kommandanten 56 Kyllinghuset 12 Lusitania 59 Låven 19 Matforsk 2 Meieribygningen 45 Meierimuseet 46 Nedre grisehus 9 Norderås forsøksgård 70 Nordskogarboretet 15 Norsk Landbruksmuseum 39 Ormen Lange 67 Parkering P Parkgården 26 Pelsdyrgården 13 Pentagon studentby 47 Planteskolen 64 Plantevernbygningen 53 Rosariet 52 Saghellinga 35 Sauefjøset 7 Skogforsk 54 Skoggården 32 SKP (Veksthusa) 61 Smia - landbruksbokhandelen 37 Studentboliger - Kajaveien Studentsamfunnet 49 Studentsamskipnaden 38 Sus Scrofa 14 Svanedammen 40 Sørhellinga 55 Tallefjøset 8 TF-bygningen 51 Tivoli (Noragric) 28 Tårnbygningen 31 Urbygningen 30 Verkstedbygningen 33 Vollebekk forsøksgård 1 Økonomibygningen 27 Åkerbakke barnehage 18 Ås kirke 69 Athletics Hall 48 Auditorium Maximum 50 Barracks 34 Barn 19 Biotechnology Building 44 Botanical Climate Laboratorium 65 Breeding Barn 4 Centre for Feed Technology 3 Centre for Plant Research in 61 Controlled Climate Chickenhouse 12 Cirkus (Main Administration) 29 Clock Building 30 Dairy Building 45 Dairy Museum 46 Deep Litter Barn 8 Department of Animal Science 3 Economy Building 27 Engineering Workshop 6 Experimental Barn 11 Falsen Monument 20 Farm Building 5 Fruit Preserving 63 Fruit Store 62 Fur Farm 13 Goat House 10 Greenhouses 68 Greenhouses 66 Guest residences 56 Henhouses 17 Information Board i KA - Building 36 Kommandanten 56 Lower Piggery 9 Lusitania 59 Norwegian Food Research Institute 2 Norwegian Forest Research Institute 54 Norwegian Museum of Agriculture 39 Norderås Experimental Farm 70 Nordskog Arboretum 15 Nursery School 64 Old Piggery 16 Ormen Lange Building 67 Parkgården Building 26 Parking P Pentagon Student Village 47 Plant Protection Building 53 Rosarium 52 Saghellinga Building 35 Sheep Barn 7 Skoggården Building 32 Smithy (bookshop and copying services) 37 Student residences 57 University Foundation for Student Life 38 Student Union Building 49 Sus Scrofa 14 Swan Pond 40 Sørhellinga Building 55 TF Building 51 Tivoli (Noragric) 28 Tower Building 31 Vollebekk Experimental Farm 1 Workshop 33 Åkebakke Kindergarten 18 Ås Church

5 27 I Økonomibygningen finner du: Studentenes infotorg, (SiT) (se faktaboks) Åpningstider: man. - fre. kl (15.00) Eksamenspåmelding Generell studieveiledning Semesterregistrering Sosionomtjenesten Spørsmål og svar Student presten Veiledning utenlandsstudie In the Economy Building, you ll find: Student Info Centre (see page 11) Opening hours: Mon.-Fri. 08:00 15:45 (summer: 15:00) Exam registration General student counselling Other student information Semester registration Social welfare service Student priest Study abroad advisers På Pentagon finner du: Hybler / dubletter Telefon Vaskeri Student dormitories ( Pentagon ): Laundry Student housing (single and double rooms), Telephones I Cirkus finner du: Studieadministrasjonen Universitetets ledelse In the main administration building ( Circus ), you ll find: Student administration University management I GG-hallen finner du: Mange idrettstilbud Psykologtjeneste Registrering ved semesterstart In the gym ( GG-hallen ), you ll find: A wide variety of sports, registration for the gym (at the start of each semester) Psychologist På Posten finner du: Internasjonal student union (isu) SiÅs administrasjon Studentdemokratiet, Studentstyre, Studentpostbokser, Studentting, tillitsvalgte, In the SiÅs Building ( Posten ), you ll find: International Student Union (ISU) SiÅs administration Student board Student general assembly Student PO boxes Student representatives Student union and other political organisations På Samfunnet finner du: Café, bar og restaurant Lag og foreninger, Studentlivet Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) Tuntreet Utleie UKA In the SiÅs Building ( Samfunnet ), you ll find: Café, bar, restaurant and lots of students! Student housing services Student newspaper Tuntreet Student organisations UKA (biannual student event) University Foundation for Student Life (SiÅs)

6 Betaling av SemesterAvgift Semester fees UMB - Student registrering Nei Nei Betal SemesterAvgift så fort som mulig senest 10 sept./10 febr. Betalt? Ja SemesterRegistrer deg. Bekrefte utdanningsplanen din og meld deg opp til eksamen(minst en). *) Frist 15 sept./15 febr. Avmeldingsfrist 14 dager før eksamensperioden starter Ferdig registrert Ja Vent 3-5 dager Senest etter 4 dager får du SemesterKort tilsendt. Hvert semester du er student ved UMB, må du betale SemesterAvgift til Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) eller til en annen studentsamskipnad. SemesterAvgift til SiÅs SemesterAvgiften kr. 340 til SiÅs må betales på en spesiell giroblankett. Nye studenter som får tilbud om studieplass ved UMB får automatisk tilsendt giroblanketten. På giroblanketten finner du din pinkode. Ta vare på den! Du bruker pinkoden til å semesterregistrere deg. Beløpet kr. 340 på giroblanketten hvert semester omfatter SemesterAvgiften og kr 20,- til Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH). Mer informasjon om dette følger med giroblanketten. Alle som har betalt SemesterAvgiften til SiÅs og semesterregistrert seg ved UMB, kan i slutten av semesteret logge seg inn på www. studweb.no og hente frem den nødvendige betalingsinformasjonen for neste semester. OBS! Det er nytt KID-nr hvert semester. Hvis du betaler SemesterAvgift til en annen studentsamskipnad Hvis du har betalt SemesterAvgift til en annen studentsamskipnad enn SiÅs, vennligst henvend deg til Studentenes informasjonstorg, med dokumentasjon for betalt avgift. UMB - Student Registration No No Pay semester fee ASAP Deadlines: 10 Sept./10 Feb. Paid? Register. Have your educational plan approved, and register for exams (minimum one). *) Deadlines: 15 Sept./15 Feb. Deadline for cancellation of exam registration: 14 days before the exam period begins Registration complete? Yes Yes Semester card is sent to you after maximum 4 days Wait 3-5 days For each semester you study at UMB, you have to pay a semester fee to the University Foundation for Student Life at UMB (SiÅs) or another Norwegian student association. Paying the fee to SiÅs The SiÅs semester fee kr. 340 must be paid with a special bank giro credit slip. On the bank giro credit slip you will find your pincode needed for registretion. take care of the pincode. Please be aware that you will need a new KID-code for each semester. Newly admitted students (registering for the first time) will receive a bank giro credit slip in the mail. The semester fee kr. 340 includes NOK for the Norwegian Students and Academics International Assistance Fund (SAIH). Additional information about SAIH is included on the bank giro credit slip. Students who have previously paid the fee to SiÅs, and have registered at UMB, can go to at the end of the semester to find the necessary payment instructions for the following semester. Semester fee paid to another student association If you have already paid the semester fee to another student association (Foundation for Student Life) than SiÅs, please contact the Student Info Centre. Kontakt SiT Nei Mottatt Semster- Kort Ja Fristen er 10. september for høstsemesteret og 10. februar for vårsemesteret. MEN: Studielånet blir ikke utbetalt før du har betalt SemesterAvgiften. Det lønner seg å betale og semesterregistrere deg så fort som mulig. Contact the Student Info Centre No Have you received the semester card? Yes Deadlines for payment of semester fees are 10 September (fall semester) and 10 February (spring semester). For students entitled to student loans: loans are not issued before you have registered semester fee has been paid. Du er registrert som student ved UMB You are registered as a student at UMB. *) Du kan endre din utdanningsplan senere. *) You can change your educational plan afterwards 10 11

7 Semester- Registrering Alle som skal studere og/eller ta eksamener ved Universitetet for miljø- og biovitenskap må SemesterRegistrere seg. Å SemesterRegistrere seg gjøres via Internett og linken StudentWeb. Husk at SemesterAvgiften må være betalt før du blir SemesterRegistrert. Det kan ta opp til en uke fra du har betalt til betalingen er registrert hos oss. Når du SemesterRegistrerer deg må du via utdanningsplanen din: legge inn eksamensmeldinger, godkjenne utdanningsplanen, legge inn semesteradressen din, velge målform og stemmerettsted Oppmelding til eksamener Du melder deg opp til eksamener via Internett: og linken StudentWeb SemesterAvgiften må være betalt, og du må være SemesterRegistrert før eksamensoppmeldingene dine er gyldige. PIN-kode På internettsiden blir du bedt om å oppgi ditt fødselsnummer (11 siffer) og en egen PIN-kode (4 siffer). PIN-koden finner du på giroblanketten for SemesterAvgift. Du kan henvende deg til Studentenes informasjonstorg hvis du har spørsmål i forbindelse med PIN-koden. Fristt Semester Registration Anyone studying and/or taking exams at UMB must register for the semester. This is done online at and link StudentWeb Remember that your semester fee must be paid before you can be registered. It can take up to one week before your payment has been registered by us. When registering for the semester, you must also register for exams, approve your educational plan and update your semester address. Deadlines Registering for Exams Register for exams online at: og linken StudentWeb Exam registrations are not valid before you have paid semester fees and registered for the semester. PIN code When registering online, you are asked to enter your (Norwegian) personal identification number (11 digits) and a separate 4-digit PIN code. This PIN code can be found on the bank giro credit slip for the semester fee. If you have any questions with regard to the PIN code, please ask the Student Info Centre for help. Frist Siste frist for registrering: Augustblokk Fredag i første blokkuke 14 august Høstparallell 15. september Januarblokk Fredag i første blokkuke 11 januar Vårparallell og 15. februar juniblokk MEN SemesterRegistreringen er først fullført når du har betalt SemesterAvgift og gjennomgått registrering på Studweb. Siste frist for oppmelding er: Augustblokk Fredag i første blokk-uke 14 august Høstparallell 15. september Januarblokk Fredag i første blokkuke 11 januar Vårparallell og 15. februar juniblokk Bekreftelse Etter oppmeldingsfristen får du tilsendt en bekreftelse i form av en Semesterkvittering. På SiT sine sider finner du time- og eksamensplan Deadlines for semester registration are: August block period Autumn parallel period January block period Spring parallel period June block period Friday in first block period week 14 August 15 September Friday in first block period week 11 January 15 February 15 February Deadlines Deadlines for exam registration are: August block period Autumn parallel period January block period Spring parallel period June block period Friday in first block period week 14 August 15 September Friday in first block period week 11 January 15 February 15 February Confirmation After you have registered for exams, we will confirm your registration in the form of a Semester receipt. Information about time and exams Schedule is shown on The SiT page 12 13

8 Lånekassen Du kan søke stipend og lån straks du er tatt opp ved UMB. Bruk nettsøknad Her kan du også sjekke hva resultatet har blitt eller hvor lenge du må vente. Dette finner du på Dine sider. SemesterKort Cirka fem virkedager etter at du har gjennomført SemesterRegistreringen får du tilsendt en utskrift med informasjon og SemesterKortet ditt i posten. Ta godt vare på dette! SemesterKortet er ditt bevis overfor reisebyråer, museer osv. på at du er student dette semesteret! Studentkort StudentKortet har flere funksjoner. Kortet fungerer som legitimasjon på UMB, som elektronisk nøkkel til flere bygninger og spesialrom og som lånekort til biblioteket. StudentKortet kan lades med maksimalt kr 500 og brukes i alle betalingsterminaler i kantinene og på kopieringsmaskiner og printere. StudentKortet fås normalt på Studentenes InformasjonsTorg, men ved årets oppstart i Rødt rom i Økonomibygget august. En forutsetning er at du har betalt SemesterAvgift, Semester-Registrert deg og deltatt på brannvernskurs som blir avholdt i oppstarts helgen august. Det vil bli tatt bilde av deg ved utstedelse av StudentKort. State Educational Loan Fund Students entitled to loans and grants from the State Educational Loan Fund (Lånekassen) can apply for grants and loans as soon as one has been accepted at UMB. Use the web application form at Semester Card About five weekdays after you have completed your semester registration, we will send you a printout with information along with your semester card. Be sure to keep the card in a safe place it is your proof that you actually are a student this semester, and your student ID is not valid without it! Student ID The student ID has several functions. It is your on-campus ID and key-card, and functions as your library card at UMB. The student ID card can be charged with up to NOK 500, - for payment in campus cafeterias, printers and photocopying machines. When you have paid semester fees, registered for the semester and participated on the fire protection course, the student ID can be obtained at the Student Info Centre, as well as in the Red Room in the Economi Building at the start of the fall semester. 8-9 aug: The fire protection course will be held on 8-9 august. Et gyldig SemesterKort er en bekreftelse på at du har betalt SemesterAvgiften det aktuelle semesteret er registrert som student det aktuelle semesteret har studierett ved UMB Ta kontakt med Studentenes Informasjons- Torg hvis du har mistet SemesterKortet ditt. A valid semester card confirms that you: have paid the current semester fee are registered as a student in the current semester have the right to study at UMB If you should lose your semester card, kindly contact the Student Info Centre. norwegian student identity card carte d étudiant norvégienne Student Testine Testesen fødselsnummer studentnummerr signatur/signature ugyldig som studentbevis uten semesterkort 14 15

9 Utdanningsplan Educational Plan Alle studenter som tar studium av 60 studiepoengs omfang (ett år) eller mer, skal i samarbeid med UMB utarbeide en utdanningsplan. Dette er en avtale som inngås mellom deg og UMB om hvilke plikter og rettigheter du og UMB har overfor hverandre. Utdanningsplanen vil bidra til en tett oppfølging av deg som student. Utdanningsplanen skal være et verktøy for begge parter ved planlegging og gjennomføring av et studium, og den skal vise hvordan UMB legger til rette for at du skal komme gjennom et definert læringsmål på normert tid. Utdanningsplanen synliggjør også ditt ansvar for å oppfylle de studiekrav UMB stiller, i form av krav til deltakelse, obligatoriske arbeider og studieprogresjon. Det henvises til UMB sine forskrifter (se I oppstartshelgen vil du få hjelp og veiledning om hvordan en utdanningsplan skal inngås. Dette er også beskrevet på Studentenes InformasjonsTorg sine internettsider: no/sit. Alle studenter må bekrefte utdanningsplanen sin når de SemesterRegistrerer seg. All students admitted to studies of 60 study points (one full year) or more shall prepare individual educational plans in cooperation with UMB. This agreement between you and UMB regulates mutual responsibilities and obligations. The plan ensures close contact between you as student and UMB. The educational plan is a tool that both parties can use to plan and ensure the successful completion of your studies at UMB. It must show how UMB helps you to achieve a defined learning objective within a norm study period. Furthermore, the plan also clarifies your obligations as a student, such as requirements to participation, compulsory study assignments and educational progress. More information is found in the rules and regulations for umb. For more inforation see In the week-end of registration at UMB, you will receive help and counselling on how to formulate an educational plan. This is also described on the Student Info Centre s website: All students must confirm their educational plans when registering for each semester

10 Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap Hvor finner du oss? Hovedbiblioteket ligger i Tårnbygningen. I tillegg har de fleste instituttene egne bibliotek. Nofima, Bioforsk og Skog og landskap har også bibliotek på campus. Hva kan vi tilby? Det elektroniske universitetsbiblioteket er åpent 24 timer i døgnet, og gir tilgang til ca 6500 tidsskrifter i fulltekst, kvalitetssikrede nasjonale og internasjonale faglige databaser, viktige oppslagsverk og ordbøker. Utlån av bøker, tidsskrifter, master- og hovedoppgaver m.m. Det som ikke finnes ved UMB kan som regel skaffes som lån eller kopi fra andre bibliotek. Alle studenter blir automatisk registrert som lånere ved biblioteket, og studentkortet fungerer som lånekort, med bestillingsmulighet i BIBSYS. Vi hjelper deg med litteratur- og informasjonssøking i form av kurs og veiledning. Kursene vil være svært nyttige for deg når du skal begynne å skrive oppgaver. De annonseres på universitetsbibliotekets nettsider. Kontakt oss: Tårnbygningen, 1. etasje. Ånpningstid: mandag til fredag kl (15.00). Telefon: Epost: Fax: Universitetsbibliotekets nettside Velkommen til Universitetsbiblioteket! University Library Where are the libraries? The main library is located on the ground floor of the Tower Building. In addition, most departments have their own libraries. Other on-campus libraries can be found at Nofima Food, Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research and The Norwegian Forest and Landscape What can we do for you? UMB libraries provide access to about 6500 full-text journals, quality-assured national and international scientific databases, important works of reference and dictionaries 24 hours a day! Of course, you can borrow books, theses and other documents. Whatever we don t have in our own collection, we usually can borrow or copy from other libraries. All students are automatically registered as library users. Your student ID acts as your library card, including the possibility of ordering material via BIBSYS We can help you to search for literature and information by giving advice and courses. Our courses are especially useful when you start working on term papers, theses, etc. All courses are announced on the University Library`s website. Please contact us: Tower Building ( Tårnbygningen ), ground floor. Opening hours: Monday - Friday 09:00 15:45 (15:00). Phone: Fax: Please visit the University Library homepage at: Welcome to the University Library! 18 19

11 UMBs datanettverk Computer Services at UMB Som student ved UMB får du tilbud om et eget hjemmeområde på en av UMB s servere, som kalles H-området. Dette er ditt personlige område og ingen andre har rettigheter til dette. Det blir tatt sikkerhetskopi (backup) jevnlig av filene som lagres der. Du får tildelt informasjon om brukernavn og passord til systemet når du registrerer deg som student ved UMB. I ettertid er det også mulig å få denne informasjonen ved Studentenes Datatjenestes kontorer i TF-bygningen. Private PC er som skal kobles opp til skolens nettverk må registreres av Datatjenesten. IT reglement Alle som er tilkoblet UMBs datanettverk er underlagt IT reglementet. Dette reglementet, samt veiledning for oppkobling av privat PC på nett deles ut under introduksjonsdager i august. Datasaler Det finnes flere datasaler tilgjengelig for alle studenter. Disse finnes i Tårnbygningen, Urbygningen, Bioteknologibygningen, Meieri bygget og i TF-bygningen. Her kan man få tilgang til programmer som Office-pakke, web og e-post foruten programvarer tilknyttet undervisningen. E-post tjenester Web-mail benyttes som e-post lesere. Med hjelp av Web-mail kan du lese din e-post fra hvilken som helst PC hvor som helst i verden. Du får tildelt en egen UMB e-post adresse og UMB forutsetter at du leser e-posten din regelmessig (også i feriene). UMB sender offisielle og bindende beskjeder bare til din UMB e-postadresse. Studentenes Datatjeneste Studentenes Datatjeneste er bemannet av studenter og gir deg brukerstøtte pr. telefon, og på kontoret. Her kan du få hjelp ved problemer med e-post, hjemmeområde, koble PC til internett, brukerstøtte i Office programmer, osv. Studentenes Datatjeneste finner du her: Kontoret i 1. etg i TF-bygningen epost: telefon: web: I sommerferien holder Datatjenesten stengt. As a student at UMB, you will have access to your own area on one of UMB s servers, called the Home area This is your personal area, to which nobody else has access. Regular backups are taken of all files stored there. You will be given a user name and a password when you register as a student at UMB. At a later date, this information is available from the Student Computer Service which has office in the TF Building. Private PCs which are to be connected to the UMB network must be registered by the Student Computer Service. IT regulations Everyone connected to the UMB data network is subject to the IT regulations. These regulations and guidelines for the connection of private PCs to the network will be handed out, and is also available at the Computer Service offices. Computer rooms There are numerous student computer rooms throughout the campus. These can be found in the Tower Building, Clock Building, Biotechnology Building and the TF Building. Here, you have access to the Office software package, the internet and . services Webmail is used to read and send s. Webmail enables you to read your s from any PC connected to the internet, anywhere in the world. You will be assigned your own UMB address. UMB expects you to check your account regularly, also during holidays, since all official and binding notices are only sent to your UMB address. Student Computer Service The Student Computer Service is staffed by students, and provides user-support via telephone, or in the Computer Service office. We can help you if you have problems with your account, domain, internet connections, Office software, etc. Student Computer Service Contact info: Office: ground floor of the TF-Building, phone: Website: The Student Computer Service is staffed by students, and provides user support via telephone, , or in the Computer Service office. Website: There are no services during July

12 Hva kan Studentsamskipnaden i Ås hjelpe deg med de første ukene? Det første du trenger er et sted å bo. Du har fått tilsendt informasjonsmateriell om studentboligene ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Det er her beskrevet i detalj hvordan du søker bolig i SiÅs. Alle må søke bolig som beskrevet uavhengig om du er dekket av hybelgarantien eller ei. Husk tidsfristen! Når du kommer til Ås og skal hente nøkkel til din hybel - ta kontakt med Utleieavdelingens ekspedisjon på Studentsamfunnet. Studentsamfunnet ligger langs med hovedveien R 152 ved UMB. The University Foundation for Student Life - SiÅs. Helping you to get started The first thing you ll need is a place to live. We have sent you information about student housing at UMB, describing in detail how to apply for accommodation via the University Foundation for Student Life in Ås (SiÅs). All students have to follow the described application procedures, no matter if our student housing guarantee applies to you or not. Please observe the application deadline! In order to receive the key to your assigned student accommodation please contact the SiÅs Student Office at the Student Union. Behov for mat? SiÅs driver: Kantiner på Campus (på UMB-område) som serverer lunsj Kantine på Studentsamfunnet som serverer dagens middag Café Klubben en kaffebar og et samlingssted på Studentsamfunnet Studiemateriell I Boksmia får du kjøpt alt du trenger av bøker og studiemateriell. Trene? SiÅs driver idrettshallen GG-hallen se egen informasjon under UMB-Idrett. Mer informasjon finner du på Mer informasjon: Studentsamskipnaden i Ås, 1432 Ås Tel: Fax: SiÅs Bolig tel: /63 13 Mail: Web: Åpningstidene er: Mandag - fredag: kl Lørdag og søndag: stengt Husmann er tilgjengelig fra Husmann bor på Samfunnet og kan kontaktes på tlf.: Utvidet åpningstid ved semesterstart: Se for nærmere informasjon Hungry? SiÅs operates the following cafeterias: Several cafeterias on the UMB campus serve lunch, usually open for a few hours around noon Student Union restaurant serves both lunch and afternoon dinners The Café Klubben coffee bar and a great place to meet other students at the Student Union Something to read? SiÅs also runs the University bookstore in the old smithy next to the swan pond. Here you can buy textbooks, paper and other accessories. Feeling sporty? SiÅs is in charge of the university gym (the GG-hallen ). For more information, see UMB - Athletics. For more information: University Foundation for Student Life (SiÅs) 1432 Ås Tel: Fax: Accommodation tel: /63 13 SiÅs Student Office - opening hours: Monday - Friday: 10:00-15:00 Extended opening hours at the start of the fall semester: See for information Accommodation Web:

13 Rominndeling/Main Buildings at UMB Bioteknologibygningen Datalæresal: Lesesal: (åpen) 44. Biotechnology Building Common Computer room: Common Study hall: BT.3A.10 BT.3A Parkgården 26. Parkgården Building Dataarbeidssal: Common P108 Computer room: Forelesning: Lectures: P107, P207 Forelesning: Lectures: BT.1A.07, BT.3A.11, BT.3A.12, BT.3A.13, BT.3A.14, BT.3A.16, BT.3A.17, BT.3A.18, Bibliotek for: kjemi, bioteknologifag, mikrobiologi, matvitenskap, statistikk Library for: Chemistry, biotechnology, microbiology, food science, statistics 3 Laboratorier: Laboratories: BT.2A.05, BT.2A.08, BT.2A Husdyrfagbygningen Dataarbeidssal Forelesning: 3. Animal Science Building Commen Computer room Lectures: H064 H175, H185, H Planteskolen 64.Plant nursery Forelesning: Lectures: PL202, PL203 Laboratorier: Laboratories: VR-lab 64 Bibliotek for: Akvakultur og husdyrfag Library for: Aquaculture, animal science Meieribygningen Dataarbeidssal: Lesesal: (åpen) 45. Dairy Building Common Computer room: Common Study hall: M160 M161 Forelesning: Lectures: MU67, MU68 Laboratorier: Laboratories: MLAB1 35. Jordinstituttene (Saghellinga) 35. Saghellinga Building (Soil Science) Lesesal: (åpen) Study hall: J104 Forelesning: Lectures: J105, J106, JU18 Laboratorier: Laboratories: JU22, JU26 Bibliotek for: Bioforsk, IPM Library for: Bioforsk, soil, water and crop sciences 24 25

14 Sørhellinga 55. Sørhellinga Building 31. Tårnbygningen 31. Tower Building Datalæresal: Common Computer room: S120 Datalæresal: Common Computer room: Biblioteket, T301, T330 Lesesal: (åpen) Study hall: SU120 Lesesal: (åpen) T132 Forelesning: Lectures: SU105, S119, S121, S122, S123, S124 Study hall: Library, Study room on ground floor Bibliotek for: Library for: Teknikk, naturvitenskapelige fag, kartfag, matematikk, økologi og naturforvaltning Technology, Mathematical Sciences, Map sciences. Ecology and Natural Resource Management Forelesning: Lectures: T130, T131, T201, T230, T331, T333, T401, T434 Bibliotek for: Hovedbiblioteket Library for: UMB Main Library 51 Laboratorier: Laboratories: SU113, SU TF-bygningen 51. TF Building Datalæresal: Common TF01, TF02 Computer room: Forelesning: Lectures: TF145, TF255, TF257, TF267, TF277, TF286, TF102-Fløy III Laboratorier: Laboratories: TF158, TF159, TF281, TF253, TF103- Fløy III 30. Urbygningen 30. Clock Building Dataarbeidssal: Common Computer room: U60 i kjeller Forelesning: Lectures: U04, U130, U140, U218, U338, U449 Laboratorier: Laboratories: U336, U Tivoli 28. Tivoli 1. Vollebekk 1. Vollebekk 1 Bibliotek for: Noragric - Senter for miljø- og utviklingsstudier Forelesning: Lectures: V-sal 1, V-sal 2 Library for: Noragric 26 27

15 Studentlivet på Ås Student Activities at UMB Lag og Foreninger Tror du studentlivet på UMB bare er pugging og lesing? Da må du tro om igjen! På UMB er det ca. 70 lag og foreninger. Her kan du dyrke dine interesser; alt fra sang, musikk, dans, politikk, radio, idrett eller foto, - og masse, masse mer. Tuntreet Tuntreet er studentavisen på UMB Avisen følger med i det som skjer på UMB. Enhver opplyst student leser Tuntreet. Er du interessert i layout, journalistikk, fotografering eller tegning, er det gode muligheter for å være med og lage en super studentavis. e-post: Studentsamfunnet Samfunnet - for og av studentene Der det skjer! Samfunnet er studentenes egen organisasjon, og er rammen rundt det meste av det sosiale som skjer blant studentene på Ås. Samfunnet drives for og av studentene selv. Alt fra styret på toppen til lyd- og lyskomité, vakter på fester, barkomité, og discokomité er studenter. Som medlem av Samfunnet er man med på å jobbe et par ganger i semesteret, såkalt Samfunnstjeneste. Bodega og Konserter Onsdag og fredag er utedagene da man samles til fest i Bodega n, puben på Samfunnet. Studentsamfunnet i Ås har etter hvert fått et meget bra rykte i musikkbransjen, og er et populært spillested blant både norske og utenlandske band. I løpet av et semester arrangeres det mange og varierte konserter av høy kvalitet. Med hele tre konsertscener av forskjellig størrelse, kan Samfunnet ta imot både små og store band og skape topp musikkopplevelser! Café klubben Café Klubben er et populært samlingssted der man treffer kjentfolk, leser aviser, drikker en kopp kaffe og kanskje nyter et stykke av den gode ostekaka. Andre arrangementer Hvert semester er det 3-6 smårevyer som lages av forskjellige lag og foreninger som alltid skaper høy stemning. Debatter og foredrag arrangeres for å engasjere og opplyse. Premier League og Champions League på storskjerm er populært blandt fotballentusiastene på skolen. Temakvelder, kurs, Samfunnets Grand Prix, etc. Her må man følge med skal man få med seg alt. e-post: Student organisations Did you think that studying at UMB only meant reading and cramming? Sorry, that s only part of it! There are about 70 different student associations and clubs at UMB. No matter what your interests are, you ll be able to cultivate them: song, music, dance, politics, radio, sports, photography and lots more. Student newspaper Tuntreet The newspaper presents all important news and events at UMB, so read Tuntreet if you want to stay informed. And if you are interested in journalism, graphic design, photography or drawing, you can join the staff and further develop the student newspaper. Student Union A union of students - for students The student union is the place to be! The student union is the students own organisation, forming the framework for most of the students social activities in Ås. The union is managed by students the student union board, the sound committee, the bar committee, disco committee, etc: all are students! As a member of the student union, you are committed to working two shifts at various events each semester. Bodega and concerts Wednesdays and Fridays are pub evenings in the union s own Bodega. The UMB student union has a great reputation in the music scene, and Ås has become a popular venue for Norwegian and foreign bands. Each semester, lots of excellent concerts are arranged for many different styles of music. The student union has three different stages, and can thus house all kinds of bands from the small, intimate to really big concerts. You are guaranteed to experience great concerts as an UMB student! Café Klubben At the café Klubben, you can meet other students, read newspapers, enjoy a cup of coffee and perhaps a piece of the wonderful cheese cake. Other events Each semester, about 3 to 6 small revues are held by various student associations. These are always a success! Debates and lectures are regularly held. Soccer fans enjoy Premier League and Champions League games on the large TV screen. Other events include special evenings, courses, in-house concerts, etc

16 Student Democracy NSU Ås Studentdemokratiet NSU Ås Miljøet og engasjementet blant studentene på Ås er kjent for å være veldig bra. Det vet du helt sikkert. Men har du tenkt over hvordan det er blitt sånn? For å opprettholde det glødende engasjementet og sikre fortsatt innflytelse trengs det innsats fra studentene. Vi i Studentdemokratiet trenger deg som vil bidra til å gjøre hverdagen for alle UMB studenter bedre. Gjennom Studentdemokratiet NSU Ås er studentene ved UMB representert i alle universitetets utvalg, råd og styrer, og er absolutt med og påvirker. Har du lyst til å se hvordan universitetet fungerer bak fasaden? Har du lyst til å jobbe for at de internasjonale studentene ved UMB får et bra opphold, og at norske studenter får mulighet for å reise ut? Har du lyst til å være med på å gjøre studie hverdagen bedre for dine medstudenter? Har du lyst til å få erfaringer du garantert får bruk for i arbeidslivet? Har du lyst til å bidra til at oppstartsperio den for nye studenter ved UMB blir så bra som mulig? Har du lyst til å være den som representerer UMB-studentene nasjonalt? Har du lyst til å være blant dem som har en stemme ledelsen lytter til? Da bør du bli med i Studentdemokratiet NSU Ås. Gjennom å engasjere deg i Studentdemokratiet får du innsikt i det som skjer ved institusjonen, og du får erfaring du virkelig vil ha glede av resten av livet! Virksomheten til Studentdemokratiet NSU Ås foregår både på instituttnivå og sentralt på universitetet. Klassetillitsvalgte, studenter i diverse utvalg på instituttet og sentralt på universitetet gjør en viktig jobb for studentene. Hvor finner du oss? Studentstyret er ansvarlig for den daglige driften av Studentdemokratiet NSU Ås og består av 6 studenter, hvorav to jobber på heltid for studentene ved UMB. Kontoret til Studentstyret finner du i første etasje på Studentposten. Der er døren alltid åpen, og det venter en kopp rykende varm kaffe hvis du stikker innom! Studentstyret kan svare på de fleste spørsmål du måtte ha. Hvis de ikke har svaret selv, så vet de hvem som kan hjelpe deg! Student life at Ås is known to be very good. But does it become this way by itself or is there something behind the scenes? Through the Student Democracy NSU-Ås, students at UMB are represented in all of the university s committees, advisory boards and in the University Board, and can therefore most definitey influence decisions. Would you like to find out how the univer sity works behind the scenes? Would you like to be involved in assuring that the international students enjoy their stay at UMB, and that Norwegian students get the opportunity to travel? Would you like to be part of making everyday studies better for your fellow-students? Would you like to obtain experiences that you are guaranteed to use in your future career? Would you like to contribute to making the initial period for new students as good as possible? Would you like to be able to influence your own everyday studies? Would you like to be part of EVERYTHING that is going on at Norway s smallest, newest and BEST university? Then you should become involved in the Student Democracy NSU-Ås. By participating in the Student Democracy you will get insight into how the institution functions and you will get experience that will be to your advantage the rest of your life! Activities of the Student Democracy NSU-Ås are carried out both at the department level and centrally at the university. Class representatives, student representatives in various committees at the departments and centrally at the university carry out an important task on behalf of all students. Still wondering about something? The Student board is responsible for the daily running of the Student Democracy NSU-Ås and consists of 8 students, of which one (soon two) work full-time on behalf of the students at UMB. The Student Democracy s office is located on the first floor at Studentposten. The door is always open and a fresh cup of coffee awaits those who stop by! The Student Democracy can answer most of your questions or refer you to someone who is able to help you! Studentstyret kan også kontaktes på følgende måte: Epost: 30 31

17 Student idretter Studentsamskipnaden i Ås er ansvarlig for drift og administrasjon av GG-hallen. Hallen består av flerbrukshall (håndball, fotball, rugby, volleyball, badminton, innebandy og basket), sal med speilvegg for aerobic/step og en 9m høy klatrevegg, sykkelsal, styrkerom med sideliggende uttøyningsrom, kondisjons-avdeling og solarium. Sammen med idrettslagene legges forholdene til rette for bred idrettsaktivitet for studenter og ansatte. Disse oppgavene løses ved at idrettslagene er ansvarlig for lagidretter og tradisjonelle idrettsgrener. Idrettsavdelingen er ansvarlig for gruppetreningsaktivitetene; aerobic/step, spinning, yoga, dans, kick box, styrke (sirkeltrening og i sal), og styrketreningsveiledning, samt turneringsspill (i samarbeid med UMBI) og klassetrim. Aerobic og spinning er de mest populære gruppetreningsaktivitetene med instruktør og GG-hallen har et tilbud på ca 40 timer pr. uke. Idrettsavdelingen utdanner egne instruktører. Det holdes semester-kurs og personlig veiledning gis kontinuerlig til alle sal- og spinninginstruktører. UMB`s idrettslag stiftet i 1902 UMBI har grupper innenfor de fleste idrettsgrener, og innenfor de fleste nivåer. Her finner du sikkert noe som passer for deg; badminton, basketball, klatring, fotball, friidrett (samarbeid med Ås-IL), håndball, innebandy, orientering, roing/padling, rugby, ski, skyting, volleyball, ultimate frisbbe, utendørs sykling og riding. Toppidrett UMB-Ås orientering er en av Norges største O-klubber, med ca. 60 aktive løpere. Klubben har både tidligere verdensmestre og Verdens- og Norgescupløpere i stallen. Volleyballmiljøet på Ås har alltid vært stort. UMBI har mange volleyballag i ordinær serie, både i toppdivisjonene og lenger ned i systemet. Rett utenfor GG-hallen ligger det tre sandvolleyballbaner. Basketball -og håndballagene på UMB spiller i vanlig forbundsserie. Athletics at UMB The UMB gym ( GGhallen ) is operated and managed by the University Foundation for Student Life in Ås (SiÅs). The gym contains a multi-purpose hall (European handball, volleyball, badminton, rugby, soccer, indoor-hockey and basket), an aerobics- and step hall, a 9m indoor climbing wall, spinning room, weight- and fitness rooms, cardio division and solarium. These facilities help to promote a wide range of sports activities for students and staff alike. While the various athletic clubs are responsible for team sports and other traditional athletics, SiÅs Sport is in charge of numerous fitness activities, such as aerobics, step, spinning, yoga, dance, kick box, strength training (circle training and in class, using bars) and strength training supervision, as well as tournaments (cooperating with UMBI) and class work-outs. The most popular activities with instructors are aerobics and spinning. We offer a total of 40 hours of these activities per week. We educate our own instructors, including semester courses and continuous, personal coaching. league. Right outside the GG-hall there are three sand volleyball fields. UMBI s basketball and handball teams also play in the ordinary regional leagues. Events Nordic Meet: All agricultural universities in the Nordic countries meet for a few days each September to compete in a wide variety of sports activities. Norwegian Student Championships in the marathon relay, each October. The Kadaver n ( The Corpse )orienteering race a must for every UMB student. The UMBI office and the SiÅs Sports offices are in the GG-hall. Phone: Phone: Arrangementer Nordisk Landskamp, en liten uke i midten av september med idrettskonkurranser mot de andre nordiske landbruksuniversitetene. Norsk Studentmesterskap i Stafettmaraton i oktober. Orienteringsløpet Kadaver n; et must for en Ås-student. The UMB Sports Club established in 1902 The university s own sports club (UMBI) has groups and teams within most sports and at many levels. You will easily find something that suits you: badminton, basketball, climbing, soccer, track & field, handball, indoor bandy (floorball), orienteer ing, rowing, kajaking, rugby, skiing, shooting sports, volleyball, ultimate frisbee, cycling or horseback riding. UMBI og idrettsavdelingen i SiÅs har kontor i GG-hallen. tlf tlf Top-level sports UMB s orienteering team is one of Norway s largest orienteering clubs, with about 60 active members. The team includes former world champions, as well as numerous World Cup and National Cup runners. UMBI also has longstanding traditions as a volleyball powerhouse, with numerous teams in the national volleyball 32 33

18 Informasjon om studieprogrammene Information about the Study Programmes at UMB Bachelorgradsprogrammene Faglig kontakt telefon epost/ BSc programmes (taught in Norwegian ECTS) Student adviser Phone Akvakultur Megumi Ohta Fog Biologi Charlotte Bless Bioteknologi Janne Beate Utåker Fornybar energi Cathrine Glosli Christina Q. Heggertveit Geomatikk (Kartfag) Rune Grønnevik Husdyrvitenskap Marit Ensby Kjemi Janne Beate Utåker Landskapsingeniør Anne Svinddal Matematiske realfag Rune Grønnevik Matvitenskap Grethe Kleven Miljø og naturressurser Ingrid Bugge Plantevitenskap Ingrid Bugge Samfunnsøkonomi Lise Thoen Skogfag Cathrine Glosli Christina Q. Heggertveit Utviklingsstudier Nicole Rezende Økologi og naturforvaltning Espen Arestøl Økonomi og administrasjon Lise Thoen Animal sciences Marit Ensby Aquaculture Megumi Ohta Fog Biology Charlotte Bless Biotechnology Janne Beate Utåker Chemistry Janne Beate Utåker Development Studies Nicole Rezende Ecology and Natural Resource Management Economics and Business Administration Espen Arestøl Lise Thoen Economics Lise Thoen Environment and Natural Resources Ingrid Bugge Food Sciences Grethe Kleven Forestry Landscape Construction and Management Cathrine Glosli Christina Q. Heggertveit Anne Svinddal Mathematical Sciences Rune Grønnevik Mapping Sciences Rune Grønnevik Plant Sciences Ingrid Bugge Renewable energy Cathrine Glosli Christina Q. Heggertveit

19 2 årige mastergradsprogrammer MSc programmes (taught in Norwegian ECTS) Bioinformatikk og anvendt statistikk Janne Beate Utåker Biologi Charlotte Bless Bioteknologi Janne Beate Utåker Eiendomsutvikling Monica Vestvik Entreprenørskap og innovasjon Inger Lise Labugt Folkehelsevitenskap Charlotte Bless Husdyrvitenskap Marit Ensby Kjemi Janne Beate Utåker Matematiske realfag Rune Grønnevik Matvitenskap Grethe Kleven Mikrobiologi Janne Beate Utåker Miljø og naturressurser Ingrid Bugge Naturforvaltning Espen Arestøl Plantevitenskap Ingrid Bugge Samfunnsøkonomi Inger Lise Labugt Skogfag Utmarksbasert næringsutvikling Cathrine Glosli, Christina Q. Heggertveit Cathrine Glosli, Christina Q. Heggertveit Økonomi og administrasjon Inger Lise Labugt Animal Sciences Marit Ensby Bioinformatics and Applied Statistics Janne Beate Utåker Biology Charlotte Bless Biotechnology Janne Beate Utåker Chemistry Janne Beate Utåker Environment and Natural Resources Ingrid Bugge Economics and Business Administration Inger Lise Labugt Economics Inger Lise Labugt Entrepeneurship and Innovation Inger Lise Labugt Food Science Grethe Kleven Forestry Cathrine Glosli, Christina Q. Heggertveit Mathematical Sciences Rune Grønnevik Microbiology Janne Beate Utåker Natural Resource Management Espen Arestøl Nature-based Development and Innovation Cathrine Glosli, Christina Q. Heggertveit Plant Sciences Ingrid Bugge Real Estate Development Monica Vestvik Public Health Charlotte Bless

20 5 årige mastergradsprogrammer Faglig kontakt telefon epost MSc programmes (taught in Norwegian ECTS) Student adviser Phone Teknologi Byggteknikk og arkitektur Rune Grønnevik Teknologi Geomatikk Rune Grønnevik Teknologi Industriell økonomi Rune Grønnevik Teknologi Kjemi og bioteknologi Janne Beate Utåker Teknologi - Matindustrielle prosesser Grethe Kleven Teknologi Maskin, prosess- og produktutvikling Teknologi Miljøfysikk og fornybar energi Rune Grønnevik Rune Grønnevik Teknologi Vann- og miljøteknikk Rune Grønnevik By- og regionalplanlegging Monica Vestvik Eiendomsfag Monica Vestvik Landskapsarkitektur Anne Svinddal Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag Torger Gillebo Spatialplanning Monica Vestvik Property and Landlow Monica Vestvik Landscape Architecture Anne Svinddal Teacher training in natural sciences Torger Gillebo Technology Chemistry and Biotechnology Technology Construction Technic and Architecture Janne Beate Utåker Rune Grønnevik Technology Environmental Physics Rune Grønnevik Technology Food Industrial Prcesses Technology Industrial economics and Management Grethe Kleven Rune Grønnevik Technology Mapping sciences Rune Grønnevik Technology Mechanics and Process Technology Technology Water and Environmental Technology Rune Grønnevik Rune Grønnevik

Velkommen! Fadderordningen Du blir tatt hånd om som ny student på UMB!

Velkommen! Fadderordningen Du blir tatt hånd om som ny student på UMB! Brukerhåndbok for nye studenter 2006/2007 Alt du trenger å vite de første ukene Universitetet for miljø- og biovitenskap Velkommen! Du har nå startet på et av de mange studieprogrammene ved Universitetet

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Velkommen som student ved studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON)

Velkommen som student ved studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON) Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON) Vi takker for at du har vist interesse for vårt studium og håper du får tre interessante år på bachelorstudiet i samfunnsøkonomi. Vi ønsker deg velkommen til informasjon

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2008/2009. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2008/2009. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2008/2009 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen Du har nå startet på et av de mange studieprogrammene

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2007/2008. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2007/2008. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2007/2008 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen Du har nå startet på et av de mange studieprogrammene

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Sjekkliste for nye studenter ved UMB

Sjekkliste for nye studenter ved UMB Sjekkliste for nye studenter ved UMB 1: Gå til https://athene.umb.no 2: Semesterregistrer deg (side 3-4) 3: Endre sone 1 og sone 2 passord (side 6-11) 4: Bli kjent med Athene (side 12-32) (f.eks fronter,

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2012/2013. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2012/2013. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2012/2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade over

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS

TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS Spm.1 : Konkurransegrunnlag: 1.3 Deltilbud Billett- og administrasjonssystemet,

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 07 July 2017. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Viktig informasjon om omlegging til Windows 10

Viktig informasjon om omlegging til Windows 10 ENGLISH VERSION please see page 7. Viktig informasjon om omlegging til Windows 10 IT-avdelingen 1. Meld deg på workshop her 2. Husk å fylle ut dette skjemaet i tillegg (først skriv inn brukernavn@uia.no,

Detaljer

Påminnelse om brukernavn eller passord

Påminnelse om brukernavn eller passord Instructions ENGLISH Instruksjoner NORSK This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station:

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station: Au Pair Host Family Profile 2018 This form is for the potential au pair to get to know you better when you are in the process of choosing a candidate. Remember to attach pictures of the au pair s room

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2014 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 10. og 11. mai 2014 Strandajordet Sports Field May 10 th and May

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES Ukebrevet Uke 23 (6/6 12/6) Hei alle: FELLES Da har vi fått godkjenningen fra Lotteri og stiftelsestilsynet på vår søknad om navneendring til Stiftelsen Tønsberg Montessori. Det gjelder både for barnehagen

Detaljer

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging August 2014 Ny student ved ILP Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Studierådgivere Landskapsarkitektur og Landskapsingeniør:

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient Edgar Aksel Tandberg edgartandberg@outlook.com Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn Hvilke stillinger stiller du til?/what positions are you running for? FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

2015 municipal and county council elections

2015 municipal and county council elections INFORMATION 0 municipal and county council elections Important information for voters English Engelsk Election Day is September. Remember to bring ID! 0 municipal and county council elections We use these

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 1 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Hva er trenden i utdanningsvalgene blant studiesøkende ungdom? Trine Hvoslef-Eide 2111 2005 TRENDER - STUDIESØKENDE UNGDOM Topp 10 studier i Norge: Medisin Fotojournalistikk

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Kundalini Yoga Lærerutdanning TROMSØ LEVEL 1 Instructor Training

Kundalini Yoga Lærerutdanning TROMSØ LEVEL 1 Instructor Training Påmeldingsskjema og kriterier for godkjenning av Kundalini Yoga Lærerutdanning TROMSØ LEVEL 1 Instructor Training ved Kundalini Yoga Skolen (kriterier for gjennomføring er på engelsk, men påmeldingsskjema

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

GEO326 Geografiske perspektiv på mat

GEO326 Geografiske perspektiv på mat U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport høsten 2015: GEO326 Geografiske perspektiv på mat Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment Appendix Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment We here provide the instructions given to the participants at the beginning of the session and throughout

Detaljer