LÅN ELLER LEASING SOM FINANSIERINGSFORM?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÅN ELLER LEASING SOM FINANSIERINGSFORM?"

Transkript

1

2 LÅN ELLER LEASING SOM FINANSIERINGSFORM? Spørsmål om en skal velge lån eller leasing som finansieringsform dukker ofte opp i forbindelse med kjøp av ny traktor, diverse redskap, melkerobot, inventar i driftsbygninger osv Det finnes ikke ett svar som er riktig for alle, her må en vurdere ut fra egen økonomi, både likviditetsmessig og skattemessig. Det er dessuten vanskelig å si på forhånd hva som til slutt vil lønne seg den dagen investeringa er ferdig nedbetalt. Eie eller leie? Når du leaser for eksempel en traktor, eier du den ikke, men leier den av leasingselskapet. Når leasingperioden er utløpt, kan du enten levere traktoren tilbake til leasingselskapet, be om å få kjøpe den ut, eller eventuelt fortsette å leie den. Leia du betaler (vanligvis månedlige beløp), utgiftsføres fortløpende i regnskapet. Velger du å kjøpe og eie traktoren selv, og lånefinansiere den, blir den ført som ei investering i regnskapet. Investeringa blir utgiftsført fordelt over flere år i form av avskrivninger. Maskiner, redskap og teknisk utstyr kan avskrives med opp til 20 % av saldoverdien per år. Hvis du kjøper en traktor til kr ,-, tar det 16 år før denne er ferdig nedskrevet i regnskapet hvis en bruker maks avskrivninger på 20 % per år. Hva med jordbruksfradraget? At en får utgiftsført totalinvesteringa over en kortere tidsperiode er ofte brukt som et argument for leasing. En leasingavtale på en traktor er ofte på 5 10 år, slik at det 2

3 tar kortere tid å få ut hele skatteeffekten av investeringa. Mange synes det er gunstig å få utgiftsført kostnadene på investeringa i samme periode som investeringa gir inntjening. Ulempen er at leasingutgiftene må utgiftsføres uansett du kan ikke gjøre valg fra år til år som du kan med avskrivninger. Hos noen (mange) fører dette til lav inntekt, og vi ser at leasing ofte går hardt utover pensjonspoengene. Det kan i tillegg bli vanskelig å utnytte jordbruksfradraget fullt ut. Velger du å kjøpe i stedet for å lease, kan avskrivningene spares til du får bruk for dem, slik at du heller kan utnytte jordbruksfradraget i år med lav inntekt. Har du derimot høy inntekt og kommer over toppskattgrensa, er leasing gunstig ut fra argumentasjonen over. Du får utnytta skatteeffekten av leasingen samtidig som du får utnytta jordbruksfradraget. Hva med likviditeten? Også her gjelder det å vurdere finansieringsformen ut fra sin egen økonomi. Ved finansiering av maskiner og redskap er nedbetalingstida ofte ganske lik mellom lån og leasing, slik at det månedlige beløpet som skal betales, ikke er så ulikt. Ved finansiering av større investeringer, som for eksempel melkerobot, kan forskjellen bli større. Velger du å lease en melkerobot over 7 10 år, blir det ofte tøft å være driftskreditt, i forhold til om finansieringa av roboten inngår i et langsiktig lån på år. Risiko og fleksibilitet Velger du leasing slipper du å belaste øvrig pantesikkerhet, og du begrenser dermed risikoen. Det er som regel enklere å inngå en leasingkontrakt enn å få innvilga lån, spesielt hvis økonomien er anstrengt i utgangspunktet. Samtidig; hvis den økonomiske situasjonen er slik at banken ikke vil 3

4 låne deg penger til investering, vil det i de fleste tilfellene være økonomisk uforsvarlig å inngå leasingkontrakt også. Lånefinansiering gir derimot større fleksibilitet og mulighet til endringer ved behov, enten det er pga. av betalingsproblemer eller ønske om å innfri lån eller refinansiere. Det er som regel enklere å gå i banken å be om forlenga nedbetalingstid eller avdragsfrihet på lån, enn det er å få til slike avtaler med leasingselskaper. Konklusjon: Tenk gjennom finansieringsform før du skriver kjøpe- eller leasingkontrakt! Ta gjerne kontakt med regnskapskontoret for en diskusjon. INNLEVERING AV BILAG FOR 2010 Ta en deg en tur innom regnskapskontoret med de bilagene du har for Husk kontoutskrift for hver måned. MELDALS UNIKE MATSKATT! Den skal vi se om vi kan finne! Er du nysgjerrig møt opp på Sans Bergmannskroa mandag 4. oktober klokka 19! SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Det er fortsatt penger igjen av årets SMIL-tildeling. Du kan sende oss søknader forløpende og senest innen 1. november. Søknadsskjema finner du på under tjenestebeskrivelser (Miljøtiltak i jordbruket) eller du får det tilsendt ved henvendelse til Orkla Landbruk. 4

5 GÅR DU MED BYGGEPLANER? Høsten nærmer seg og tida går fort. Søknadsfristen for finansiering av byggeprosjekt i Innovasjon Norge i 2011 blir mest sannsynlig 1. februar også i Dersom du går med byggeplaner, så er det lurt å være ute i god tid. Har du tanker om å søke denne runden, er det nå på tide å ta kontakt med en rådgiver for å utarbeide en økonomisk driftsplan. Dette kan Norsk Landbruksrådgiving hjelpe deg med. Vi kan også være behjelpelig med å utarbeide et forprosjekt av byggeprosjektet. Dette er nok i første omgang, for å sende inn en søknad om tilskudd/ rentestøtte til Innovasjon Norge. Retningslinjer for bruk av BU-midler i Sør-Trøndelag 2010: For investeringer i tradisjonelt landbruk kan det gis 20 % tilskudd av totalt kostnadsoverslag (inkludert egeninnsats, egne materialer og egenkapital), med en maksimal øvre grense på kr i tilskudd. Rentestøtte kan gis på lån til investeringsformål med inntil 60 % av godkjent kostnadsoverslag. Rentestøttesatsen for 2010 er satt til 1,3 %. Rentestøtte kan også gis til grøfting. Det kan gis tilskudd til generasjonsskifte til mindre investeringer som er viktige for å opprettholde drifta på gården. Dette tilskuddet kan bare gis til personer under 35 år, i en periode på inntil 5 år etter eiendomsoverdragelsen. Tilskudd kan gis med inntil 40 % av godkjent kostnadsoverslag, for kvinner inntil 60 % av kostnadsoverslaget. 5

6 KURS FOR BYGGHERRER Tirsdag 9. og onsdag 10. november blir det et lokalt kurs for byggherrer i landbruket. Kurset blir på SANS Bergmannnskroa, Løkken Verk, og vil begge dager starte kl og vare til kl Det vil ta for seg prosessen fra tankene om å gjøre noe med driftsbygningen kommer til byggearbeidet er avslutta. Kursleder er Per Olav Skjølberg fra Norsk Landbruksrådgiving. I tillegg får vi bl.a. med oss byggentreprenør, økonomiveileder og bonde som nylig har gjennomført en byggeprosess. Mer detaljert program blir utarbeidet og lagt på hjemmesider, bl.a. på Deltakeravgiften blir 750 kr for en person og 500 kr pr. person hvis det er flere enn en deltaker fra samme gårdsbruket. Påmelding innen 1. november til: - Orkla Landbruk på tlf , e-post - Rennebu kommune, tlf , e-post - Rindal kommune, tlf , e-post 6

7 KONTROLL PÅ MELKEANLEGGET? Ønsker du en grundig og rimelig kontroll av melkeanlegget? Vi tilbyr kontroll av alle typer melkeanlegg! Montering og dimensjoner Vakuumledning Vakuumnivå Melkekraner og vakuumkraner Pumpekapasitet Melkeorgan Reservekapasitet Slanger og gummideler Luftlekkasjer Pulsatorer Melkeledning, inkl. nivellering Avtakere Funksjonstest på melkeanlegget. Spesielt utviklet for måling av vakuum på melkeorgan under melking. Benyttes for å avdekke feil som kan føre til dårlig jurhelse. Du får konkrete råd om tiltak på melkeanlegg og melking for god jurhelse. Alle typer anlegg, også robot. VENTILASJON Trenger du råd om ventilasjon i fjøs? Vi tilbyr teknisk og funksjonsmessig kontroll av ventilasjonsanlegget. Måling av ventilasjonsbehov, luftinntak, lufthastighet, luftstrøm, lekkasjer m.m. Du får råd om innstilling for optimal ventilasjon for eksisterende anlegg, ombygging/utvidelse/ nyanlegg, samt justering. Ta kontakt med hygienetekniker Ingmund Halgunset på telefon , Kontorsted: Landbrukssenteret Midt. 7

8 KVIGEMÅLINGER OG SEMINOKSEMORBEDØMMING Geno vil samle kvigemåling og seminokseemner på færre rådgivere. Tidligere har det vært ca 300 rådgivere på landsbasis som har hatt kvigemåling og seminokseemner. Fra september 2010 er det ca 60 rådgivere som skal bedømme kyr. Dette for å få ei bedre og mer lik bedømming enn hva det er i dag. En tettere kontakt med Geno vil være med å kvalitetssikre bedømminga. I kommunene Oppdal, Rennebu, Meldal, Orkdal og Agdenes er det Geir Arne Dombuhaug og Vibeke Mehlum som skal bedømme kyr. HVORDAN ER SURFÔRET I ÅR? Tar du sjansen på trua eller vil du være litt mer sikker? Ta fôrprøve av rundballene og/eller siloen, så er du mer sikker på hva du fôrer med i vinter. Fôrprøveposer får du hos din rådgiver i TINE. BEITESAMARBEID PÅ INNMARK Mange husdyrbrukere har beitene sine spredt over større områder. Dette er utfordrende i forhold til transport mellom beitene, gjerdeholdet og ikke minst m.h.t. tilsynet. 8 I første omgang tenker vi på

9 ungdyr når vi snakker om beitesamarbeid, men vi vil tro det også kan være aktuelt for melkekyr. Kanskje står det en tilgjengelig driftsbygning der hvor beitearealene er? Kanskje er det aktuelt å tenke mer samarbeid for de som driver med sau? Kanskje er det også aktuelt å bruke beiter felles for storfe og sau? Hvis dette er interessant, kan dere ta kontakt med TINErådgiver eller Orkla Landbruk. SESONGEN 2010 BLE EN GOD SESONG I ORKLA Foreløpige tall Årets fangst vil trolig havne et sted midt i mellom 25 og 30 tonn, det vil si en av de fem beste sesonger fangstmessig. Målene er nådd Man vurderte på Midtsommermøtet at det i år var stor sannsynlighet for at Gytebestandsmålet blir nådd, derfor ble det ikke innført restriksjoner i august. Fortsatt er bekymringen knyttet til lakselusa sterk. Sesongen startet bra med lite lus, men så fort temperaturen i sjøen steg, ble lusepåslaget betydelig større. Selv om antall lus per fisk innenfor oppdrettsmæra er lite, er antallet langt større utenfor. Og det er tross alt her laksen og sjøørreten passerer! Fra en laks på 3 kilo. Det er trolig over 300 lus på denne 9

10 Det har vært jevnt fordelt mellom smålaks, mellomlaks og storlaks i år. Men hvor gammel laksen er innenfor de ulike størrelsesgruppene har endret seg i forhold til tidligere. Mange laks bruker nå to år i sjøen før de kommer tilbake som smålaks. Hvorfor ble fisket i Orkla så bra i år? Det er tre årsaker til at Orkla-vassdraget holder såpass godt stand i en tid hvor man stadig sjeldnere hører gode nyheter om villaksen. Oppleie av nøter/innskrenkning av notfisket Økt bevissthet om gjenutsetting Flere år med kvoteregulering/begrenset uttak Sjøørreten - Et sørgelig kapittel Mens laksetallene ser ut til å bli sprekere, ser det slett ikke bra ut for den fredete sjøørretstammen i Orkla. Her har vi opplevd en kraftig nedgang de siste 4-5 årene. Vi jobber med flere prosjekt som skal kartlegge og bidra med å få bygd opp stammen igjen. SAMARBEIDSAVTALE PÅ FORSIKRING OG LEASING ALLSKOG har inngått en samarbeidsavtale på forsikring og leasingavtale for andelseiere i ALLSKOG med henholdsvis Terra Forsikring og Terra Finans. Avtalen kan medføre store besparelser for skogeiere. Les om produktet på Meldal Sparebank sin hjemmeside 10

11 TINE Meldal produsentlag ønsker velkommen til hos Terje Lilleås på Solem lørdag 2. oktober kl På programmet står: Kalvemønstring. Aktiviteter for barna. Drikke og matsalg av Meldal bygdekvinnelag. TINE - ambassadørene serverer smakebiter fra TINE. Bygdeungdomslaget og 4H vil ha stand. FAMILIEDAG Bildet viser Julie Kalstad på kalvemønstring i fjor. 11

12 ER DU INTERESSERT I REV OG ØNSKER Å SKAPE DIN EGEN ARBEIDSPLASS? I Granmo fellesområde for pelsdyr er det tilgang til kompetanse, ledige bygninger og ledige arealer. Hvis du synes dette er interessant, kan du kontakte en av oppdretterne i Granmoen, Norges Pelsdyralslag eller Orkla Landbruk. Det arrangeres omvisning og informasjonsmøte om pelsdyrnæringa tirsdag 5. oktober klokka 11 inne på fellesområdet. NYTT FRA LANDBRUKETS HMS-TJENESTE LHMS lokalt. Marit Øien er fra fast ansatt som HMS-rådgiver landbruk i distriktet. Hun treffes på tlf , e-post: Nytt forskningsprosjekt skal gi færre ulykker. Forskningsprosjektet Skadefri bonde sender i løpet av høsten ut spørreskjema om personskader i landbruket til alle bønder i Trøndelag. Du vil få skjemaet som brev eller som e-post. Ta deg tid til å besvare skjemaet du også. På den måten kan du på sikt bidra til å redusere skader og ulykker i landbruket. 12

13 Husk yrkesskadeforsikring. Som selvstendig næringsdrivende er du ikke automatisk dekket med en yrkesskadeforsikring. Bønder kan søke om en frivillig yrkesskadetrygd gjennom NAV. Premien er på kun 0,4 % av forventet årlige personinntekt. LHMS anbefaler alle bønder å tegne denne forsikringen. Det er viktig at skader er registrert dersom det skulle oppstå senskader, så husk å melde i fra. Ta kontakt med ditt lokale NAV- kontor eller med HMSrådgiver landbruk for nærmere informasjon. SVARTELISTA ARTER LUPIN er en erteplante som fører til nitrogengjødsling av jorda. Den er på full frammarsj langs veiene våre og en rekke andre steder. Lupinen fortrenger opprinnelige og mer konkurransesvake arter, og kan i verste fall utrydde lokal vegetasjon, eller endre hele økosystem. De gamle engplantene som før fantes på slåtteenger og ugjødslete beitemarker, har i dag veikanter som viktige leveområder. Når lupinen etablerer seg i veikantene våre, forsvinner de gamle engplantene. I senere tid har lupinen vist seg å ha etableringspotensiale flere steder som f.eks sandstrender, grustak og elvestrender, da spesielt i Midt-Norge. Langs Orkla har vi nå fått mye lupin noe som endrer livsgrunnlaget for flere arter både i og langs elva. Lupinen kan være skadelig for sau og storfe. Hagelupin er flerårig, blad og stengel visner ned om høsten, men nye skudd vokser opp igjen fra rotsystemet neste vår. Vanligvis blomstrer lupin i mai-juni, men kan også blomstre til ut i september. Planten formerer seg ved frøspredning, 13

14 hvor hver av de opptil 80 blomstene produserer 4-10 frø hver. Frø av lupin er veldig hardføre, og kan bli liggende i jorda i mer enn 50 år uten å miste spireevnen. Spredning skjer hovedsakelig med frø. Belgkapselen åpner seg og frøene blir spredt i kort avstand fra morplanten. Lupinen er spredd fra hager. Den voldsomme spredninga de siste åra må tilskrives utsåinger i forbindelse med veiog anleggsvirksomhet. Frøene kan også bli fraktet av luftstrømmer forårsaket av trafikk, eller ved transport av jordmasser. Ved transport av jordmasser kan enten frø eller løsrevne røtter etablere seg på nye steder. Tiltak: Luking og slått må skje før planten setter frø. Roundup er effektivt. Vi bør hindre videre utsåing. ENDRINGER I RÅDGIVERSTABEN I NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØR-TRØNDELAG Fra 1. januar vil Ragnhild Borchsenius være tilbake i rådgiverstaben i Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag. Vi ønsker også å beholde Jan Eivind Kvam-Andersen, slik at fra nyttår vil kontoret i Meldal ha fått tilført flere ressurser. Ragnhild skal etter planen gå inn i prosjektet Best på Grovfôr, som vil rette seg mot grovfôrprodusenter i et utvalg av kommuner på sørsida av Trondheimsfjorden. I tillegg til dette skal noe av stillingsandelen brukes til å profilere småskala matprodusenter for engrosmarkedet. Et prosjekt 14

15 som har kommet godt i gang i Møre- og Romsdal, og som vi ønsker skal utvikles til å dekke et enda større område av landet. Vi håper at dette tilskuddet i staben på Landbrukssentret Midt vil tilføre dalføret mye spennende på rådgivingsfronten. Gladmelding: Knut Erik Ree, fra Meldal, vil fra 1. januar 2011, være ansatt som rådgiver innen bygningsplanlegging. INN PÅ TUNET - NETTVERKSSAMLING Det blir nettverkssamling for Inn på tunet - tilbydere og andre interesserte i Sør-Trøndelag. Samlingen finner sted på Bårdshaug Herregård i Orkdal 7. og 8, oktober På samlinga vil vi ta for oss det nye rundskrivet fra Utdanningsdirektoratet som vi har venta så lenge på. Det omhandler bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen. Vi får ei orientering om implementering av nytt kvalitets sikringssystem for Inn på tunet-tjenester og en presentasjon av Inn på tunet-løftet. I tillegg får vi en presentasjon av nettverksmodeller for Inn på tunet-tilbydere og ei orientering om kompetanseprosjektet på Skjetlein og Hvam videregående skole. Informasjon om program og påmelding etc finner dere på LANDBRUKSSENTERET MIDT HAR EGEN NETTSIDE! Se 15

16

Finansieringsmuligheter i normal drift og ved investeringer. - Hvordan finansierer en mest mulig fornuftig nødvendige investeringer

Finansieringsmuligheter i normal drift og ved investeringer. - Hvordan finansierer en mest mulig fornuftig nødvendige investeringer Finansieringsmuligheter i normal drift og ved investeringer. - Hvordan finansierer en mest mulig fornuftig nødvendige investeringer Fagmøte Solhaug grendehus 3. mars. Gunnar Aunsmo Tine Rådgivning og medlem

Detaljer

Hagelupin stor og flott, men ødelegger mye

Hagelupin stor og flott, men ødelegger mye 1 Hagelupin stor og flott, men ødelegger mye Lupiner er flotte å se på, men ødelegger dessverre leveområdene for mange andre arter. Fylkesmannen, Statens vegvesen og Meldal og Orkdal komme skal derfor

Detaljer

UNGE BØNDER, BODØ 1. APRIL Torbjørn Skjeppe - Landkreditt bank

UNGE BØNDER, BODØ 1. APRIL Torbjørn Skjeppe - Landkreditt bank UNGE BØNDER, BODØ 1. APRIL Torbjørn Skjeppe - Landkreditt bank Tema Kort om Landkreditt bank Finansieringsformer Hvilke vurderingen gjøres ved behandling av lånesøknader Dokumentasjon Konsernet Landkreditt

Detaljer

med samarbeidsparter ønsker GOD JUL!

med samarbeidsparter ønsker GOD JUL! Informasjonsblad desember 2009 med samarbeidsparter ønsker GOD JUL! AVLØSERTILSKUDD OG DESEMBERLØNN Felles info fra LIST og Meldal Avløserlag Innlevering av timelister. Absolutt siste frist for innlevering

Detaljer

Muligheter i å investere i bygg til ammeku

Muligheter i å investere i bygg til ammeku Muligheter i å investere i bygg til ammeku Harald Pedersen Tveit Regnskap AS Agrovisjon 29. oktober 2016 1 Tveit Regnskap AS 2 Muligheter i investere i bygg til ammeku Dekningsbidrag god og dårlig drift

Detaljer

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt»

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Program for møtet: Informasjon om nytt prosjekt, v/ Sigbjørn Leidal, Landbruksrådgivinga Hvilke forventninger og ønsker har vi som produsenter

Detaljer

Handlingsplan mot fremmede arter i Sør-Trøndelag Av Beate Sundgård Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Handlingsplan mot fremmede arter i Sør-Trøndelag Av Beate Sundgård Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Handlingsplan mot fremmede arter i Sør-Trøndelag Av Beate Sundgård Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Foto: Beate Sundgård Samarbeid mellom ulike sektorer og kunnskap om hvordan man begrenser skader på naturmangfoldet

Detaljer

! " " #$ %! " " +,-.! )/&0).*1&))&! "#! $%%!! #

!   #$ %!   +,-.! )/&0).*1&))&! #! $%%!! # ! " " #$ % &'(')**! " " +,-.! )/&0).*1&))& )2&)).*0&))&! "#! $%%!! # BLI MED PÅ KURS! I høst og utover vinteren vil landbrukskontora i fjellregionen sammen med småfeprogrammet gå sammen om å arrangere

Detaljer

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning for Landbrukskonferansen 29. mars 2017 Hanne Eldby, AgriAnalyse

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning for Landbrukskonferansen 29. mars 2017 Hanne Eldby, AgriAnalyse Utviklingen i jordbruket i Troms Innledning for Landbrukskonferansen 29. mars 2017 Hanne Eldby, AgriAnalyse Hva skal jeg snakke om? - Utviklingen i jordbruket i Troms Muligheter i Troms Eiendomssituasjonen

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling as Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Knut Wold telefon 928 444 42 eller e-post: kw@orkladal.no

Detaljer

Hvordan gjøre eldre bygg til store ressurser?

Hvordan gjøre eldre bygg til store ressurser? BRUKSUTBYGGING I LANDBRUKET - mulighetenes posisjon Hvordan gjøre eldre bygg til store ressurser? Foto: FM Sør- Trøndelag Tynset Kulturhus, 27. januar 2017 Per Olav Skjølberg, NLR BRUKSUTBYGGING I LANDBRUKET

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Hvorfor bytte? Grunnene kan være flere. Blanding av økonomi og psykologi: Økt kapasitet eller bare gjenanskaffe? Eie eller

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Økonomi og bedriftsledelse

Økonomi og bedriftsledelse Kurs: Landbrukshelga 26 januar 2013 Økonomi og bedriftsledelse Økonomistyring og samarbeidsformer! Foredragsholder: Jens Kristian Nyerrød Vorma Økonomi & Regnskap SA Sparebankgården 2150 Årnes 1 Fra lønnstager

Detaljer

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket «Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket 01.05.2017-01.05.2019 Prosjektnavn: «Landbruksvekst Halsa» Bakgrunn Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utlysning av tilskudd

Detaljer

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER Tveit Regnskap AS Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver Harald Pedersen Autorisert regnskapsfører og rådgiver (Deltidsbonde) Tveit Regnskap AS 1 2 Tveit Regnskap AS Regnskapsfører www.tveit.no 150

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3005 Økonomi og driftsledelse. Våren 2014. Privatister. VG3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3005 Økonomi og driftsledelse. Våren 2014. Privatister. VG3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen LBR3005 Økonomi

Detaljer

Kontantstrømskomponenter ved kjøp og leie Kjøp (K) Kontantstrømskomponent Leie (L) Ja Investering Nei. Ja Salgsinnbetaling etter skatt Ja

Kontantstrømskomponenter ved kjøp og leie Kjøp (K) Kontantstrømskomponent Leie (L) Ja Investering Nei. Ja Salgsinnbetaling etter skatt Ja Leasing Leasing (engelsk for leie) er utbredt i Norge, både som begrep og som finansieringsform (se www.finfo.no). Ordningen går ut på at et leasingselskap (utleier) tilbyr sine kunder (leietakere) å leie

Detaljer

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

MEG SELV. Leder for bedriftsmarkedet i Bud Fræna og Hustad Sparebank Jeg også har tro på fremtiden

MEG SELV. Leder for bedriftsmarkedet i Bud Fræna og Hustad Sparebank Jeg også har tro på fremtiden MEG SELV Christian Sollid 43 år 3 barn, gift med odelstaus Har jobbet som avløser på gård fra jeg var 15 år Bor på småbruk på Myrbostad Holder på med alt av dyr som jeg ikke tjener penger på Gris, hest,

Detaljer

Bonden som byggherre. Dialog og samspill mellom bonde og bank Spesielle i forbindelse med investeringer -Håvard Bjørgen, Sparebanken Hedmark

Bonden som byggherre. Dialog og samspill mellom bonde og bank Spesielle i forbindelse med investeringer -Håvard Bjørgen, Sparebanken Hedmark Bonden som byggherre Dialog og samspill mellom bonde og bank Spesielle i forbindelse med investeringer -Håvard Bjørgen, Sparebanken Hedmark TEMA Din jobb i forhold til banken Hva ser banken etter Hva kan

Detaljer

TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET E N K O M P L E T T L O K A L B A N K

TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET E N K O M P L E T T L O K A L B A N K TEMADAG LANDBRUK, FYLKESTINGET Direktør Region sør Dag Hugo Heimstad Lokalbanken En drivkraft for vekst Norges 12. største sparebank av 108 banker 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland Forvaltningskapital

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling AS Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs våren 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.10) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no

Detaljer

Fjellandbrukskonferansen 2015. Skifer Hotell, Oppdal 19.oktober

Fjellandbrukskonferansen 2015. Skifer Hotell, Oppdal 19.oktober Fjellandbrukskonferansen 2015 Skifer Hotell, Oppdal 19.oktober 1 Fjellandbrukskonferansen 2015 Oppdal Landbruksrådgivning, Oppdalsbanken, faglag og landbrukskontorene i kommunene Rennebu og Oppdal, inviterer

Detaljer

HVA ER EN GOD ØKONOMI?

HVA ER EN GOD ØKONOMI? HVA ER EN GOD ØKONOMI? Hvorfor fører vi regnskap Forstå ditt regnskap Regnskapet som styringsverktøy Skatteregnskap/Driftsregnskap MÅL MED REGNSKAPET Regne ut skattenivået mva. og skatt Måle resultat -

Detaljer

Ny Giv Tjen penger på sau

Ny Giv Tjen penger på sau Ny Giv Tjen penger på sau Hordaland Februar 2014 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 150 ansatte hvorav 75 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

Stor økonomisk framgang for nord-norske gårdsbruk i 2015

Stor økonomisk framgang for nord-norske gårdsbruk i 2015 NIBIOs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding 01.12.2016 Stor økonomisk framgang for nord-norske gårdsbruk i 2015 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket.

Detaljer

KRISEPLAN KRISE HOS BONDEN

KRISEPLAN KRISE HOS BONDEN KRISEPLAN KRISE HOS BONDEN FOREBYGGENDE: Sende ut hvis uhellet skulle være ute, og en fremmed skal i fjøset skjemaet til alle melkeprodusenter. Sende ut informasjonsplakaten Hvis landbrukstjenester sør

Detaljer

Kostnader til utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag, samt byggeledelse kan støttes gjennom de ordinære investeringsvirkemidlene.

Kostnader til utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag, samt byggeledelse kan støttes gjennom de ordinære investeringsvirkemidlene. Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk retningslinjer for 2014 I Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag etableres det fra 01.01. 2014 mulighet til å søke om tilskudd til Bedriftsutvikling tradisjonelt

Detaljer

Presentasjon text

Presentasjon text 1 Bonden som byggherre Dialog og samspill mellom bonde og bank Spesielle i forbindelse med investeringer -Håvard Bjørgen, Sparebanken Hedmark TEMA Din jobb i forhold til banken Hva ser banken etter Hva

Detaljer

Livslinjeråd. Petter Klette

Livslinjeråd. Petter Klette Livslinjeråd Petter Klette Google 2013 Hvorfor livslinjeråd i Tine? Stort fokus på dekningsbidrag Store forskjeller på rente og soliditet Manglende rådgivning rundt pensjon for bønder Lite optimalisering

Detaljer

Gode samarbeidspartnere! Vi er allerede kommet til februar 2014! Håper alle har kommet godt i gang med det nye året.

Gode samarbeidspartnere! Vi er allerede kommet til februar 2014! Håper alle har kommet godt i gang med det nye året. 12.februar 2014 Informasjonsbrev 1/2014 Til landbruksrådgivere og andre landbrukshjelpere Gode samarbeidspartnere! Vi er allerede kommet til februar 2014! Håper alle har kommet godt i gang med det nye

Detaljer

Presentasjon i Kirkenes

Presentasjon i Kirkenes Presentasjon i Kirkenes 18.11.2015 Antall bruk Bakgrunn for prosjektet En betydelig nedgang i landbruket i Karasjok, Kautokeino og Porsanger mellom 2000 og 2010 70 Antall gårdsbruk i Ávjovárri 2000-2014

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 Robin Sommerset 07.12.2015 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2015 ble en nær middels sesong med oppgang av laks. Kun 6 færre enn i

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs april/mai 2012 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no Besøksadresser:

Detaljer

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Til bønder i Oslo og Akershus Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og SABIMA

Detaljer

Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag

Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag Seminar NILF Steinkjer - Trondheim 16 og 17 mars 2010 Per Helge Haugdal 1 Agenda Innhold i prosjektet Lykkelig

Detaljer

FJELLANDBRUKET. Juni 2017 Hans Oskar Devik

FJELLANDBRUKET. Juni 2017 Hans Oskar Devik FJELLANDBRUKET Juni 2017 Hans Oskar Devik Fjellandbruket i Nord- Trøndelag (mulighetenes land) Ressursgrunnlag i Fjellandbruket Lierne Røyrvik Namsskoga n Meråker Dyrka jord (aug 12) 14 074 4010 7 392

Detaljer

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet 3 Melkeproduksjon I regnskapsundersøkelsen har det i perioden 21 21 vært mellom 1 og 63 bruk med melkeproduksjon i Trøndelag. Det er tatt med gjennomsnittstall for alle bruk med melkeproduksjon, og en

Detaljer

Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS

Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS Tjen penger på sau Skei i Jølster Januar 2015 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 160 ansatte hvorav 76 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

Konsernet Landkreditt

Konsernet Landkreditt Investering og Finansiering Organisasjonssjef Anders Sigstad Konsernet Landkreditt Landkreditt SA er organisert som et samvirke og har som formål å bidra til bedre økonomi for medlemmer og kunder via gode

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

NY KULTURSTI TIL URVATNET OG ÅMOTSGRUVA

NY KULTURSTI TIL URVATNET OG ÅMOTSGRUVA NY KULTURSTI TIL URVATNET OG ÅMOTSGRUVA Meldal kommune ved Orkla landbruk har lokalt forvaltningsansvar for de fire verneområdene i kommunen. Disse er naturreservatene Garbergmyra, Høgkjølen/Bakkjølen,

Detaljer

Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften. Produksjons og bygningsøkonmi

Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften. Produksjons og bygningsøkonmi Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften Produksjons og bygningsøkonmi Produksjons og bygningsøkonomi i norsk storfekjøttproduksjon Norsk storfekjøttproduksjon Dekningsbidrag og driftsopplegg

Detaljer

Fremtidens økonomiutdanning. Oslo 6/2-12 Lars Kjuus, økonomirådgiver NLR Øst

Fremtidens økonomiutdanning. Oslo 6/2-12 Lars Kjuus, økonomirådgiver NLR Øst Fremtidens økonomiutdanning Oslo 6/2-12 Lars Kjuus, økonomirådgiver NLR Øst Ulike typer bønder Storbonden Nye næringer bonden Hva gjør de? Tradisjonell bonde Deltidsbonden Hobbybonde Strukturrasjonalisering

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Kjempebjørnekjeks. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Kjempebjørnekjeks. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Kjempebjørnekjeks Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/arter/fremmede-skadelige-arter/kjempebjornekjeks/ Side 1 / 5 Kjempebjørnekjeks Publisert 30.05.2017 av Miljødirektoratet

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter

Skjetlein grønt kompetansesenter Skjetlein grønt kompetansesenter - et regionalt knutepunkt for utvikling av grønne næringer Med utgangspunkt i landbruket og andre grønne næringer skal vi bidra til vekst og utvikling i distriktene. Vi

Detaljer

Kontroll av driftsfellesskap - erfaringer fra kommunene i Hedmark

Kontroll av driftsfellesskap - erfaringer fra kommunene i Hedmark Kontroll av driftsfellesskap - erfaringer fra kommunene i Hedmark PT-samling Rogaland 28. august 2013 Tordis Fremgården, Fylkesmannen i Hedmark Kontroll av driftsfellesskap i Hedmark Få klagesaker der

Detaljer

Uendret økonomi for nord-norske gårdsbruk i 2016

Uendret økonomi for nord-norske gårdsbruk i 2016 Utfyllende informasjon til pressemelding 07.12.2017 Uendret økonomi for nord-norske gårdsbruk i 2016 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket. Dette er en

Detaljer

Demo Version - ExpertPDF Software Components

Demo Version - ExpertPDF Software Components Kjempebjørnekjeks Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/arter/fremmede-skadelige-arter/kjempebjornekjeks/ Side 1 / 5 Kjempebjørnekjeks Publisert 15.12.2015 av Miljødirektoratet

Detaljer

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 NIBIOs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding 09.12.2015 Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket.

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer

Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer Hvilke erfaringer har vi i TINE med økonomiske problemer hos melkeprodusenter Hva kan grunnen være for at en del sliter økonomisk Resultatforskjeller i TINE

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

DAGER IGJEN DAGER AKTIV SVAR SVAR % GJENNOMFØRTE % 2194

DAGER IGJEN DAGER AKTIV SVAR SVAR % GJENNOMFØRTE % 2194 Grovfôrproduksjon DAGER IGJEN DAGER AKTIV SVAR SVAR % GJENNOMFØRTE 0 41 2425 31% 2194 Hvor mye areal drives totalt på gården? Både eid og leid 10 8 6 4 2 Under 100 daa 100-199 daa 200-299 daa 300-399 daa

Detaljer

Byggprosessen og byggløsninger. Fagsamling Skei 16 januar. Knut Evensen spesialrådgiver Team sau Nortura 19.01.2009

Byggprosessen og byggløsninger. Fagsamling Skei 16 januar. Knut Evensen spesialrådgiver Team sau Nortura 19.01.2009 Byggprosessen og byggløsninger. Fagsamling Skei 16 januar. Knut Evensen spesialrådgiver Team sau Nortura 19.01.2009 Ny driftsbygning representerer en betydelig investering. En slik investering vil ha betydning

Detaljer

0910 Litt om humlers biologi/økologi. Humler i Norge v/ Adrian Rasmussen, La Humla Suse (LHS)

0910 Litt om humlers biologi/økologi. Humler i Norge v/ Adrian Rasmussen, La Humla Suse (LHS) Til bønder i Østfold Kurs for bønder i Østfold mandag 23. februar 2015 Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og OIKOS Program 0900 Velkommen.

Detaljer

Økonomien i robotmelking

Økonomien i robotmelking Økonomien i robotmelking v/ Seniorrådgiver Jostein Vasseljen, avdeling driftsøkonomisk analyse, Kart- og statistikkdivisjonen I 2015 ble det solgt godt over 200 nye melkeroboter til norske fjøs. Kapasiteten

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 Foto: Nils Erik Bjørholt/Terje Rakke/Anders Gjengedal/ Innovasjon Norge Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 IN Oslo, Akershus og Østfold Ingeborg Knevelsrud Disposisjon Innovasjon Norge Tjenestetyper

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

Forslag om tidligare fiskestart

Forslag om tidligare fiskestart Forslag om tidligare fiskestart Fram til og med sesongen 1996 åpna fisket i Eidselva 15.mai. I 1997 vart fiskestarten flytta til 1.juni, samt at fiskestopp vart flytta ut 14 dagar på hausten til 31.august

Detaljer

Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig

Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig Tore Bjørkli Landbruksdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva er ei hytte? Hva er fritid?

Detaljer

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning 1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning Vår kunnskap din styrke 1. mai 2012 21 ansatte på åtte faste kontor Kontorsteder Brekstad,

Detaljer

Lakselusrapport: Sommer Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1.

Lakselusrapport: Sommer Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1. Lakselusrapport: Sommer 2016 Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1. september 1 Bakgrunn og fakta om lakselus Fakta om lakselus og lakselusbekjempelse

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

INVESTERINGER I LANDBRUKET

INVESTERINGER I LANDBRUKET INVESTERINGER I LANDBRUKET Hvordan har det gått med foretak som har økt produksjonsomfanget i mjølkeproduksjon? FMLA NILF seminar, Værnes, 14. april 2011 Lars Ragnar Solberg En analyse av investeringer

Detaljer

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene?

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? - Vinn-vinn for alle parter Alle friidrettsklubber og fleridrettslag i Norge har fått tilbud om å arrangere DNB Idrettsleker. Mange kjenner tilbudet

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Regnskap for revisorer Bokmål Dato: Mandag 12. mai 2014 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Antall sider inklusive forside: 6 + ett vedlegg (3 sider),

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 Robin Sommerset 28.11.2014 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2014 ble en middels sesong med oppgang av laks. Høyeste antall laks siden

Detaljer

Aktive bønder fremtidens leilendinger?

Aktive bønder fremtidens leilendinger? Aktive bønder fremtidens leilendinger? Stjørdal, 07.06.2017 Per Helge Haugdal Tema: Jordleie utvikling og konsekvenser Grovfôrkostnader og transportkostnader. Utfordringer og muligheter Utvikling i leiejordandel

Detaljer

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Nytt produkt fra: NLR Bedre Bunnlinje Ideer fra Dansk Landbruksrådgiving Gjennomført et pilotprosjekt Fortsatt under utvikling

Detaljer

Bruken av midler til Bygdeutvikling 2013 - Innovasjon Norge Sør-Trøndelag

Bruken av midler til Bygdeutvikling 2013 - Innovasjon Norge Sør-Trøndelag Kommunene i Sør-Trøndelag Adresseliste Presse Vår ref: 2011/101723 Trondheim, 27.1.2014 Bruken av midler til Bygdeutvikling 2013 - Innovasjon Norge Sør-Trøndelag Innovasjon Norge disponerer Bygdeutviklingsmidlene

Detaljer

Referat fra hovedstyremøte

Referat fra hovedstyremøte Referat fra hovedstyremøte Møte i hovedstyret torsdag 26.11.2015 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Lars, Anne, Jeanett, Martin, Marlene, Anette, Kenneth, Vilde 1. Godkjenning

Detaljer

Kidsmonitor tutorials for nettsiden

Kidsmonitor tutorials for nettsiden Kidsmonitor tutorials for nettsiden Hvordan sende en melding? Dette er for den typen melding som gjelder kun den ene dagen den sendes. Send disse samme dag som meldingen gjelder, FØR klokken 12.00. Sendes

Detaljer

Plan og bygningsloven er under endring. Meldeplikten forsvinner og driftsbygninger blir søknadspliktige. Krav om ansvarlig foretak med sentral

Plan og bygningsloven er under endring. Meldeplikten forsvinner og driftsbygninger blir søknadspliktige. Krav om ansvarlig foretak med sentral God planlegging 1 Utfordringer Pga. nye forskrifter må mange bygge om og utvide husdyrrommet, endre forlinje etc. Mange fjøs er bygd i etapper uten totalplan som gjør det vanskelig å gjøre nødvendig ombygging

Detaljer

Hjelp for innrapporteringskanalen Altinn (www.altinn.no): Altinn brukerservice på

Hjelp for innrapporteringskanalen Altinn (www.altinn.no): Altinn brukerservice på 2225 Kongsvinger Opplysningsplikt Underlagt taushetsplikt Landbruksundersøkelsen 2017 Hjelp for innrapporteringskanalen Altinn (www.altinn.no): Altinn brukerservice på 75 00 60 00? Trenger du hjelp med

Detaljer

STUDIETILBUD. Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning

STUDIETILBUD. Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning STUDIETILBUD Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning Tomb Fagskole Fagskoletilbud: Storfehold og driftsledelse Tomb Kompetansesenter tilbyr ettårig fagskolekurs i storfehold og

Detaljer

Mulighetenes Landbruk 2020. Nabotreff! Spørreskjema

Mulighetenes Landbruk 2020. Nabotreff! Spørreskjema Nabotreff! Spørreskjema Spørreskjema består av del A og del B. Del A er utgangspunkt for diskusjon i grupper. Del B er et individuelt spørreskjema hvor vi ønsker å kartlegge hva DU har behov og interesser

Detaljer

Program for AKS Ellingsrudåsen i vinterferien

Program for AKS Ellingsrudåsen i vinterferien Program for AKS Ellingsrudåsen i vinterferien Base: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.trinn På skolen Våtmarkssenteret Kino Akedag i 2.trinn 3.trinn 4.trinn 1.trinn i vinterferien Mandag 19.februar:

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning ---- For bondens beste --- 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder NLR Østafjells en oversikt Magne Heddan Daglig leder Forening Vi er organisert som en forening, med ca 1400 medlemmer (hovedsakelig bønder, noen gartnere). Medlemmene styrer foreningen gjennom et årsmøte

Detaljer

Biologiske effekter av oppleieordningen

Biologiske effekter av oppleieordningen Biologiske effekter av oppleieordningen Foto: Rune Krogdahl Peder Fiske Nils Arne Hvidsten Agenda Vurdering basert på merkinger på Agdenes og gjenfangster fra sjø- og elvefisket Prøver å unngå å bruke

Detaljer

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagboka tilhører: (fiskers navn) iskekortnummer: Informasjon til fiskerne Tanavassdragets iskeforvaltning (T) ønsker alle fiskere velkommen til en

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Aktive bønder - fremtidens leilendinger? - Hvilke konsekvenser har endringene i landbrukets arealbruk for økonomi og agronomi i landbruket?

Aktive bønder - fremtidens leilendinger? - Hvilke konsekvenser har endringene i landbrukets arealbruk for økonomi og agronomi i landbruket? Aktive bønder - fremtidens leilendinger? - Hvilke konsekvenser har endringene i landbrukets arealbruk for økonomi og agronomi i landbruket? 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000

Detaljer

VÅRONNA - 2016! MOI gjødselutstyr. europro.no. Skreddersydd norsk kvalitet for norske bønder

VÅRONNA - 2016! MOI gjødselutstyr. europro.no. Skreddersydd norsk kvalitet for norske bønder VÅRONNA - 2016! MOI gjødselutstyr Skreddersydd norsk kvalitet for norske bønder europro.no Våronna 2016 Det nærmer seg våronn i Rogaland og Agder, og smedene i Moia-smiå produserer for fullt i disse dager.

Detaljer

Effektivisere og utvide produksjonen? Ann Brudevoll, banksjef Sparebanken-Hedmark

Effektivisere og utvide produksjonen? Ann Brudevoll, banksjef Sparebanken-Hedmark Effektivisere og utvide produksjonen? Ann Brudevoll, banksjef Sparebanken-Hedmark Sammen om å skape vekst og utvikling Landbruket Sparebanken Hedmarks grunnmur Landbruk i Hedmark viktigste næring! Sysselsetter

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Landbrukets HMS-tjeneste

Landbrukets HMS-tjeneste Landbrukets HMS-tjeneste Landbrukets egen bedriftshelsetjeneste Medlemskap PHMS kurs Inn på Tunet kurs Lunde 15.februar 2011 Per J. Obrestad Snart vår? Organisasjonsplan, Telemark Bedriftshelsetjeneste:

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter Utredning av samarbeid mellom

Detaljer

Engdyrking og grovfôrkvalitet

Engdyrking og grovfôrkvalitet Engdyrking og grovfôrkvalitet En spørreundersøkelse blant melkeprodusenter - 2017 Resultater fra spørreundersøkelse Astrid Een Thuen AgriAnalyse Hvor mye grovfôrareal driver du? Både eid og leid (n totalt

Detaljer

Økt produksjon. For de fleste vil ønsket om økt kjøtt- eller mjølkeproduksjon bety et økt behov for mer fôr, både av kraftfôr og grovfôr

Økt produksjon. For de fleste vil ønsket om økt kjøtt- eller mjølkeproduksjon bety et økt behov for mer fôr, både av kraftfôr og grovfôr Situasjonen i dag. - 3 «dårlige» år (2011-2013) har vært avløst av 3 forholdsvis gode år (2014-2016) - Underskuddssituasjonen på grovfôr er snudd til nesten det motsatte. - Import av grovfôr til regionen

Detaljer