Tabell for innstillinger på installasjonsstedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabell for innstillinger på installasjonsstedet"

Transkript

1 /7 [6.8.] =... ID43/46 Aktuelle innendørsenheter *GSQHS8AA9W ThermaliaC* Merknader - 4P3938-D -.

2 /7 Brukerinnstillinger Forvalgverdier Romtemperatur Komfort (oppvarming) R/W [3-7]~[3-6], trinn: A.3..4 C Øko (oppvarming) R/W [3-7]~[3-6], trinn: A C LWT hoved [8-9] Komfort (oppvarming) R/W [9-]~[9-], trinn: C C [8-A] Øko (oppvarming) R/W [9-]~[9-], trinn: C Komfort (oppvarming) R/W -~ C, trinn: C C Øko (oppvarming) R/W -~ C, trinn: C - C Tanktemperatur [6-A] Lagring komfort R/W 3~[6-E] C, trinn: C 6 C [6-B] Lagring øko R/W 3~min(,[6-E]) C, trinn: C [6-C] Gjenoppvarming R/W 3~min(,[6-E]) C, trinn: C Angi væravhengig Hoved [-] Angi væravhengig oppvarming Lav lufttemp. for den væravhengige R/W -4~ C, trinn: C oppvarmingskurven til hovedtemperaturområdet - C R/W ~ C, trinn: C C [-] Angi væravhengig oppvarming Høy lufttemp. for den væravhengige oppvarmingskurven til hovedtemperaturområdet [-] Angi væravhengig oppvarming Utslippsvannverdi for lav lufttemp. for den [-3] Angi væravhengig oppvarming Utslippsvannverdi for høy lufttemp. for den Ekstra [-] Angi væravhengig oppvarming Utslippsvannverdi for høy lufttemp. for den [-] Angi væravhengig oppvarming Utslippsvannverdi for lav lufttemp. for den [-] Angi væravhengig oppvarming Høy lufttemp. for den væravhengige oppvarmingskurven til ekstratemperaturområdet [-3] Angi væravhengig oppvarming Lav lufttemp. for den væravhengige oppvarmingskurven til ekstratemperaturområdet Installeringsinnst. Systemoppsett Standard A... [E-] Enhetstype R/O ~ R/W [9-]~[9-] C, trinn: C 6 C R/W [9-]~min(4,[9-]) C, trinn: C C R/W [9-]~min(4,[9-6]) C, trinn: C C R/W [9-]~[9-6] C, trinn: C 6 C R/W ~ C, trinn: C C R/W -4~ C, trinn: C - C : Grunnkilde A... [E-] Kompressortype R/O : 6 A...3 [E-] Type innendørs-sw R/O : Type A... [-D] BUH-type R/O 4: 3PN,(/) A...6 [D-] Foretrukket kwt-tariff R/W : Nei : Hvilekontakt : Arbeidskontakt A...7 [C-7] Enhetskontrollmetode R/W : LWT-kontroll : Ekst. RT-kontr. : RT-kontroll A...8 [7-] Antall LWT-soner R/W : LWT-sone : LWT-soner A...9 [F-D] Pumpens driftsmodus R/W : Kontinuerlig : Prøve (bare mulig hvis [C-7] = ) : Anmodning (bare mulig hvis [C-7] ) A...A [E-4] Strømsparing mulig R/O : Nei A...B Brukergrensesnittsted R/W : På enhet : I rom Valg A...4 [C-] Hvdkntktyp R/W : Termo PÅ/AV : C/H-anmodning A... [C-6] Ekskntktyp R/W : Termo PÅ/AV : C/H-anmodning A...6. [C-] Digitalt I/O-kretskort Ekst.ekstra-v.kild R/W : Nei : Bivalent : - 3: - A...6. [D-7] Digitalt I/O-kretskort Solfangersett R/O : Nei (#) A [C-9] Digitalt I/O-kretskort Alarmsignal R/W : Normalt åpen : Normalt lukket A...7 [D-4] Demand-kretskort R/W : Nei : Strømkontroll A...8 [D-8] Ekstern kwt-måler R/W (Nei) IKKE installert : Installert (, puls/kwh) : Installert ( puls/kwh) 3: Installert ( puls/kwh) 4: Installert ( puls/kwh) : Installert ( puls/kwh) A...9 [D-9] Ekstern kwt-måler R/W (Nei) IKKE installert : Installert (, puls/kwh) : Installert ( puls/kwh) 3: Installert ( puls/kwh) 4: Installert ( puls/kwh) : Installert ( puls/kwh) A...A [D-] VVB-pumpe R/W : Nei : Sekundær rtm : Desinf. shunt A...B [C-8] Ekstern sensor R/W : Nei : Utendørssensor (##) : Romsensor 4P3938-D -. *GSQHS8AA9W / ThermaliaC*

3 3/7 A...D [E-B] Bi-sone-sett Er et bi-sone-sett installert? R/O : Nei (#) Kapasiteter A..3. [6-3] BUH: trinn R/W ~ kw, trinn:, kw A..3.3 [6-4] BUH: trinn R/W ~ kw, trinn:, kw Romoperasjon LWT-innstillinger Hoved A.3... LWT-settpunktmodus R/W : Abs : Væravhengig : Abs / planlagt 3: Væravh/planlagt A.3... [9-] Temperaturområde Min.temp (oppvarming) R/W ~37 C, trinn: C 4 C A.3... [9-] Temperaturområde Maks.temp (oppvarming) R/W 37~6 C, trinn: C 6 C A.3... [8-] Variabel LWT R/W : Nei : Ja A [F-B] Avstengningsventil Termo på/av R/W : Nei : Ja A [9-B] Givertype R/W : Rask : Treg Ekstra A.3... LWT-settpunktmodus R/W : Abs : Væravhengig : Abs / planlagt 3: Væravh/planlagt A.3... [9-] Temperaturområde Min.temp (oppvarming) R/W ~37 C, trinn: C 4 C A.3... [9-6] Temperaturområde Maks.temp (oppvarming) R/W 37~6 C, trinn: C 6 C Delta T-kilde A [9-9] Oppvarming R/W 3~ C, trinn: C 8 C Romtermostat A.3... [3-7] Romtemp.område Min.temp (oppvarming) R/W ~8 C, trinn: A.3..4 C A.3... [3-6] Romtemp.område Maks.temp (oppvarming) R/W 8~3 C, trinn: A C A.3.. [-A] Romtemperaturforskyvning R/W -~ C, trinn:, C C A.3..3 [-9] Ekst. romsensorforskyv. R/W -~ C, trinn:, C C A.3..4 Romtemp. trinn R/W : C :, C Driftsområde A.3.3. [4-] Romoppv. AV temp R/W 4~3 C, trinn: C 3 C Husholdningsvarmtvann Type A.4. [6-D] R/W : Kun gjenoppv. : Gj.oppv.+planl. : Kun planl. Desinfeksjon A.4.4. [-] Desinfeksjon R/W : Nei : Ja A.4.4. [-] Driftsdag R/W : Hver dag : Mandag : Tirsdag 3: Onsdag 4: Torsdag : Fredag 6: Lørdag 7: Søndag A [-] Starttid R/W ~3 time, trinn: time 3 A [-3] Temperaturmål R/W 6 C A.4.4. [-4] Varighet R/W 4~6 min, trinn: min 4 min Maksimum settpunkt A.4. [6-E] R/W 4~6 C, trinn: C 6 C Lagr komf. SP-mod A.4.6 R/W : Abs : Væravhengig Væravhengig kurve A.4.7 [-B] Væravhengig kurve Husholdningsvarmtvannets nominelle verdi for R/W 3~[6-E] C, trinn: C høy lufttemperatur for væravhengig kurve for A.4.7 [-C] Væravhengig kurve Husholdningsvarmtvannets nominelle verdi for R/W 4~[6-E] C, trinn: C lav lufttemperatur for væravhengig kurve for 6 C A.4.7 [-D] Væravhengig kurve Høy lutfttemp. for den væravhengige kurven til R/W ~ C, trinn: C C A.4.7 [-E] Væravhengig kurve Lav lutfttemp. for den væravhengige kurven til R/W -4~ C, trinn: C - C Varmekilder Ekstravarmer A... [4-] Dm R/W : Deaktivert : Aktivert : Bare husholdningsvarmtvann A... Nød R/W : Manuelt : Automatisk A...3 [4-7] Aktiver BUH trinn R/W : Nei : Ja A...4 [-] Ekvilibriumtemp. R/W -~3 C, trinn: C C Systemdrift Automatisk gjennstart A.6. [3-] R/W : Nei : Ja Foretrukket kwt-tariff A.6.. [D-] Tillatt varmeapparat R/O : Ingen *GSQHS8AA9W / ThermaliaC* 4P3938-D -.

4 4/7 A.6.. [D-] Tvungen pumpe AV R/W : Tvunget av : Som normalt Strømforbrukkontroll A.6.3. [4-8] Modus R/W : Ingen begrens. : Kontinuerlig : Digitaldata A.6.3. [4-9] Type R/W : Gjeldende : Strøm A [-] Amp.verdi R/W ~ A, trinn: A A A [-9] kw-verdi R/W ~ kw, trinn:, kw kw A [-] Amp.-grenser for DI Grense DI R/W ~ A, trinn: A A A [-6] Amp.-grenser for DI Grense DI R/W ~ A, trinn: A A A [-7] Amp.-grenser for DI Grense DI3 R/W ~ A, trinn: A A A [-8] Amp.-grenser for DI Grense DI4 R/W ~ A, trinn: A A A [-9] kw.-grenser for DI Grense DI R/W ~ kw, trinn:, kw kw A [-A] kw.-grenser for DI Grense DI R/W ~ kw, trinn:, kw kw A [-B] kw.-grenser for DI Grense DI3 R/W ~ kw, trinn:, kw kw A [-C] kw.-grenser for DI Grense DI4 R/W ~ kw, trinn:, kw kw A [4-] Prioritet R/O : Ingen : BUH Gjennomsnittsberegner tid A.6.4 [-A] R/W : Ikke gj.sn.b. : timer : 4 timer 3: 48 timer 4: 7 timer Ekst. miljøsensorfrsk A.6. [-B] R/W -~ C, trinn:, C C Saltvannsfrysetemperaur A.6.9 [A-4] R/W : C : - C : -4 C 3: -6 C 4: -8 C : - C 6: - C 7: -4 C Oversiktsinnstillinger A.8 [-] Utslippsvannverdi for høy lufttemp. for den R/W [9-]~min(4,[9-6]) C, trinn: C C A.8 [-] Utslippsvannverdi for lav lufttemp. for den R/W [9-]~[9-6] C, trinn: C 6 C A.8 [-] Høy lufttemp. for den R/W ~ C, trinn: C C A.8 [-3] Lav lufttemp. for den R/W -4~ C, trinn: C - C A.8 [-4] -- 8 A.8 [-] -- A.8 [-6] -- 3 A.8 [-7] -- A.8 [-B] Utslippsvannverdi for høy lufttemp. for den væravhengige kjølingskurven til R/W 3~[6-E] C, trinn: C A.8 [-C] Utslippsvannverdi for lav lufttemp. for den væravhengige kjølingskurven til R/W 4~[6-E] C, trinn: C 6 C A.8 [-D] Høy lutfttemp. for den væravhengige kurven til R/W ~ C, trinn: C C A.8 [-E] Lav lutfttemp. for den væravhengige kurven til R/W -4~ C, trinn: C - C A.8 [-] Lav lufttemp. for den R/W -4~ C, trinn: C - C A.8 [-] Høy lufttemp. for den R/W ~ C, trinn: C C A.8 [-] Utslippsvannverdi for lav lufttemp. for den R/W [9-]~[9-], trinn: C 6 C A.8 [-3] Utslippsvannverdi for høy lufttemp. for den R/W [9-]~min(4,[9-]), trinn: C C A.8 [-4] -- A.8 [-] -- A.8 [-6] -- A.8 [-7] -- 3 A.8 [-8] -- A.8 [-9] -- 8 A.8 [-A] Hva er gjennomsnittlig beregningstid for utendørstemp? R/W : Ikke gj.sn.b. : timer : 4 timer 3: 48 timer 4: 7 timer A.8 [-B] -- A.8 [-C] -- A.8 [-D] -- A.8 [-E] -- A.8 [-] Når skal desinfiseringsfunksjonen utføres? R/W : Hver dag : Mandag : Tirsdag 3: Onsdag 4: Torsdag : Fredag 6: Lørdag 7: Søndag A.8 [-] Skal desinfiseringsfunksjonen utføres? R/W : Nei : Ja A.8 [-] Når skal desinfiseringsfunksjonen starte? R/W ~3 time, trinn: time 3 A.8 [-3] Hva er måltemperaturen for desinfeksjonen? R/W 6 C 4P3938-D -. *GSQHS8AA9W / ThermaliaC*

5 /7 A.8 [-4] Hvor lenge må tanktemperaturen opprettholdes? R/W 4~6 min, trinn: min 4 min A.8 [-] Romtemperatur ved frostbeskyttelse R/W 4~6 C, trinn: C C A.8 [-6] Frostsikring rom R/W : Deaktivert : Aktivert A.8 [-9] Juster forskyvningen i målt romtemperatur R/W -~ C, trinn:, C C A.8 [-A] Juster forskyvningen i målt romtemperatur R/W -~ C, trinn:, C C A.8 [-B] Hva er ønsket forskyvning i målt utendørstemp.? R/W -~ C, trinn:, C C A.8 [3-] Er autostart av enheten tillatt? R/W : Nei : Ja A.8 [3-] -- A.8 [3-] -- A.8 [3-3] -- 4 A.8 [3-4] -- A.8 [3-] -- A.8 [3-6] Hva er maksimum ønsket romtemperatur ved oppvarming? R/W 8~3 C, trinn: A C A.8 [3-7] Hva er minimum ønsket romtemperatur ved oppvarming? R/W ~8 C, trinn: A.3..4 C A.8 [3-8] -- 3 A.8 [3-9] -- A.8 [4-] Hva er BUH-driftsmodus? R/W : Deaktivert : Aktivert : Bare husholdningsvarmtvann A.8 [4-] -- A.8 [4-] Under hvilken utendørstemperatur er oppvarming tillatt? R/W 4~3 C, trinn: C 3 C A.8 [4-3] -- 3 A.8 [4-4] -- A.8 [4-] -- A.8 [4-6] -- (Ikke endre denne verdien) / A.8 [4-7] Aktivere andre trinn i ekstravarmeren? R/W : Nei : Ja A.8 [4-8] Hvilken strømbegrensningsmodus er påkrevd i systemet? R/W : Ingen begrens. : Kontinuerlig : Digitaldata A.8 [4-9] Hvilken strømbegrensningstype er påkrevd? R/W : Gjeldende : Strøm A.8 [4-A] -- A.8 [4-B] -- A.8 [4-D] -- 3 A.8 [-] Er drift av ekstravarmer eller kjele tillatt over ekvilibriumtemperatur under R/W : Tillatt romoppvarmingsoperasjon? : Ikke tillatt A.8 [-] Hva er ekvilibriumtemperaturen for bygningen? R/W -~3 C, trinn: C C A.8 [-] -- A.8 [-3] -- A.8 [-4] -- A.8 [-] Hva er ønsket grense for DI? R/W ~ A, trinn: A A A.8 [-6] Hva er ønsket grense for DI? R/W ~ A, trinn: A A A.8 [-7] Hva er ønsket grense for DI3? R/W ~ A, trinn: A A A.8 [-8] Hva er ønsket grense for DI4? R/W ~ A, trinn: A A A.8 [-9] Hva er ønsket grense for DI? R/W ~ kw, trinn:, kw kw A.8 [-A] Hva er ønsket grense for DI? R/W ~ kw, trinn:, kw kw A.8 [-B] Hva er ønsket grense for DI3? R/W ~ kw, trinn:, kw kw A.8 [-C] Hva er ønsket grense for DI4? R/W ~ kw, trinn:, kw kw A.8 [-D] Hva slags ekstravarmerinstallering brukes? R/O 4: 3PN,(/) A.8 [-E] -- A.8 [6-] Temperaturforskjellen som bestemmer varmepumpens PÅ-temperatur. R/W ~ C, trinn: C C A.8 [6-] Temperaturforskjellen som bestemmer varmepumpens AV-temperatur. R/W ~ C, trinn: C C A.8 [6-] -- A.8 [6-3] Hva er kapasiteten til ekstravarmer trinn? R/W ~ kw, trinn:, kw A.8 [6-4] Hva er kapasiteten til ekstravarmer trinn? R/W ~ kw, trinn:,kw A.8 [6-] -- A.8 [6-6] -- A.8 [6-7] -- A.8 [6-8] Hva er hysteresen som skal brukes i gjenoppvarmingsmodus? R/W ~ C, trinn: C C A.8 [6-9] -- A.8 [6-A] Hva er ønsket komfortabel lagringstemperatur? R/W 3~[6-E] C, trinn: C 6 C A.8 [6-B] Hva er ønsket økonomisk lagringstemperatur? R/W 3~min(, [6-E]) C, trinn: C A.8 [6-C] Hva er ønsket gjenoppvarmingstemperatur? R/W 3~min(, [6-E]) C, trinn: C A.8 [6-D] Hva er ønsket settpunktmodus i VVB? R/W : Kun gjenoppv. : Gj.oppv.+planl. : Kun planl. A.8 [6-E] Hva er maksimum settpunkt for temperatur? R/W 4~6 C, trinn: C 6 C A.8 [7-] -- A.8 [7-] -- A.8 [7-] Hvor mange utslippsvanntemperatursoner er det? R/W : LWT-sone : LWT-soner A.8 [7-3] PE-faktor R/W ~6, trinn:,, A.8 [7-4] -- A.8 [7-] -- A.8 [8-] -- *GSQHS8AA9W / ThermaliaC* 4P3938-D -.

6 6/7 A.8 [8-] Maksimum driftstid for oppvarming av R/W ~9 min, trinn: min 3 min A.8 [8-] Antiresirkuleringstid. R/W ~ time, trinn:, time, time A.8 [8-3] -- A.8 [8-4] Ekstra driftstid for maksimal driftstid. R/W ~9 min, trinn: min 9 min A.8 [8-] Tillat variering av LWT for å styre rommet? R/W : Nei : Ja A.8 [8-6] Modulering av maksimum utslippsvanntemperatur. R/W ~ C, trinn: C 3 C A.8 [8-7] -- 8 A.8 [8-8] -- A.8 [8-9] Hva er ønsket komfortabel hoved-lwt ved oppvarming? R/W [9-]~[9-], trinn: C C A.8 [8-A] Hva er ønsket økonomisk hoved-lwt ved oppvarming? R/W [9-]~[9-], trinn: C A.8 [8-B] -- 3 A.8 [8-C] -- A.8 [8-D] -- 6 A.8 [9-] Hva er maksimum ønsket LWT for hovedsone ved oppvarming? R/W 37~6 C, trinn: C 6 C A.8 [9-] Hva er minimum ønsket utslippsvanntemperatur for hovedområde ved R/W ~37 C, trinn: C oppvarming? 4 C A.8 [9-] -- A.8 [9-3] -- A.8 [9-4] Utslippsvanntemperaturens overskuddstemperatur. R/W ~4 C, trinn: C C A.8 [9-] Hva er minimum ønsket utslippsvanntemperatur for ekstraområde ved R/W ~37 C, trinn: C oppvarming? 4 C A.8 [9-6] Hva er maksimum ønsket LWT for ekstrasone i oppv.? R/W 37~6 C, trinn: C 6 C A.8 [9-7] -- A.8 [9-8] -- A.8 [9-9] Hva er ønsket delta T ved oppvarming? R/W 3~ C, trinn: C 8 C A.8 [9-A] -- A.8 [9-B] Hva slags givertype er koblet til LWT-hovedsonen? R/W : Rask : Treg A.8 [9-C] Romtemperaturhysterese. R/W ~6 C, trinn:, C C A.8 [9-D] Pumpens hastighetsbegrensning R/W ~8,trinn: 6 A.8 [9-E] -- ~8,trinn: 6 A.8 [A-] -- A.8 [A-] -- A.8 [A-] -- A.8 [A-3] Frequenza massima di riscaldamento R/W : 48Hz : 93Hz A.8 [A-4] Hva er saltvannets antifrysetemperatur? R/W : C : - C : -4 C 3: -6 C 4: -8 C : - C 6: - C 7: -4 C A.8 [B-] -- A.8 [B-] -- A.8 [B-] -- A.8 [B-3] -- A.8 [B-4] -- A.8 [C-] -- A.8 [C-] -- A.8 [C-] Er en ekstern ekstra varmekilde tilkoblet? R/W : Nei : Bivalent : - 3: - A.8 [C-3] Aktiveringstemperatur for bivalent. R/W -~ C, trinn: C C A.8 [C-4] Bivalent hysteresetemperatur. R/W ~ C, trinn: C 3 C A.8 [C-] Hva er termoanmodning-kontakttypen for hovedsonen? R/W : Termo PÅ/AV : C/H-anmodning A.8 [C-6] Hva er termoanmodning-kontakttypen for ekstrasonen? R/W : - : Termo PÅ/AV : C/H-anmodning A.8 [C-7] Hvilken kontrollmetode benyttes i romoperasjon? R/W : LWT-kontroll : Ekst. RT-kontr. : RT-kontroll A.8 [C-8] Hva slags ekstern sensor er installert? R/W : Nei : Utendørssensor (##) : Romsensor A.8 [C-9] Hva er påkrevd kontakttype for alarmutgang? R/W : Normalt åpen : Normalt lukket A.8 [C-A] -- A.8 [C-C] -- A.8 [C-D] -- A.8 [C-E] -- A.8 [D-] Hvilke varmere er tillatt hvis Foretr. kwh-sats PS kuttes? R/O : Ingen A.8 [D-] Kontakttype for Foretrukket kwh-sats PS-installering? R/W : Nei : Hvilekontakt : Arbeidskontakt A.8 [D-] Hva slags VVB-pumpe er installert? R/W : Nei : Sekundær rtm : Desinf. shunt A.8 [D-3] Utslippsvanntemperaturens kompensasjon rundt C. R/W : Deaktivert : Aktivert, skift C (fra - til C) : Aktivert, skift 4 C (fra - til C) 3: Aktivert, skift C (fra -4 til 4 C) 4: Aktivert, skift 4 C (fra -4 til 4 C) 4P3938-D -. *GSQHS8AA9W / ThermaliaC*

7 7/7 A.8 [D-4] Er et demand-kretskort. tilkoblet? R/W : Nei : Strømkontroll A.8 [D-] Har pumpen lov til å kjøre hvis Foretr. kwh-tariff PS kuttes? R/W : Tvunget av : Som normalt A.8 [D-7] Er et solfangersett tilkoblet? R/O : Nei (#) A.8 [D-8] Brukes en ekstern kwh-måler til strømmåling? R/W (Nei) IKKE installert : Installert (, puls/kwh) : Installert ( puls/kwh) 3: Installert ( puls/kwh) 4: Installert ( puls/kwh) : Installert ( puls/kwh) A.8 [D-9] Brukes en ekstern kwh-måler til strømmåling? R/W (Nei) IKKE installert : Installert (, puls/kwh) : Installert ( puls/kwh) 3: Installert ( puls/kwh) 4: Installert ( puls/kwh) : Installert ( puls/kwh) A.8 [D-A] -- A.8 [D-B] -- A.8 [D-C] -- A.8 [D-D] -- A.8 [D-E] -- A.8 [E-] Hva slags enhet er installert? R/O ~ : Grunnkilde A.8 [E-] Hva slags kompressor er installert? R/O : 6 A.8 [E-] Hva er innendørsanleggets programvaretype? R/O : Type A.8 [E-3] -- A.8 [E-4] Finnes strømsparingsfunksjonen på utendørsenheten? R/O : Nei A.8 [E-] -- A.8 [E-6] -- A.8 [E-7] -- A.8 [E-8] -- A.8 [E-9] -- A.8 [E-A] -- A.8 [E-B] Er et bi-sone-sett installert? R/O (#) A.8 [E-C] -- A.8 [F-] Pumpedrift utenfor tillatt område. R/W : Deaktivert : Aktivert A.8 [F-] -- A.8 [F-] -- 3 A.8 [F-3] -- A.8 [F-4] -- A.8 [F-] -- A.8 [F-6] -- A.8 [F-9] Pumpen fortsetter driften under unormal gjennomstrømning. R/W : Deaktivert : Aktivert A.8 [F-A] -- A.8 [F-B] Lukke avstengningsventil under termo av? R/W : Nei : Ja A.8 [F-C] -- A.8 [F-D] Hva er pumpens driftsmodus? R/W : Kontinuerlig : Prøve (bare mulig hvis [C-7] = ) : Anmodning (bare mulig hvis [C-7] ) *GSQHS8AA9W / ThermaliaC* 4P3938-D -.

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet /7 [6.8.] =... ID66F / ID66F3 Aktuelle innendørsenheter *GSQHS8AA9W ThermaliaC* Merknader 4P3938-E - 6.9 /7 Brukerinnstillinger Forvalgverdier Romtemperatur 7.4.. Komfort (oppvarming) R/W [3-7]~[3-6],

Detaljer

Driftshåndbok. Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme EGSQH10S18AA9W. Driftshåndbok Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme.

Driftshåndbok. Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme EGSQH10S18AA9W. Driftshåndbok Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme. Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dette dokumentet Om systemet. Komponenter i et typisk systemoppsett... 3 Drift 3 3. Oversikt: betjening... 3 3. Rask oversikt over brukergrensesnittet...

Detaljer

Referanseguide for bruker

Referanseguide for bruker Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn 2 1.1 Om dokumentasjonen... 2 1.1.1 Betydning av advarsler og symboler... 2 1.2 For brukeren... 2 2 Om dette dokumentet 3 3 Om

Detaljer

Driftshåndbok. Daikin Altherma Lavtemperatursplitt EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB EHVZ16S18CB. Driftshåndbok Daikin Altherma Lavtemperatursplitt.

Driftshåndbok. Daikin Altherma Lavtemperatursplitt EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB EHVZ16S18CB. Driftshåndbok Daikin Altherma Lavtemperatursplitt. EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB EHVZ16S18CB Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Om dette dokumentet 2 2 Om systemet 3 2.1 Komponenter i et typisk systemoppsett... 3 3 Drift 3 3.1 Oversikt: betjening...

Detaljer

Driftshåndbok. Daikin Altherma Lavtemperatursplitt EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB

Driftshåndbok. Daikin Altherma Lavtemperatursplitt EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHBH04CB EHBH08CB EHBHCB EHBH6CB EHBX04CB EHBX08CB EHBXCB EHBX6CB EHVH04S8CB EHVH08S8CB EHVH08S6CB EHVHS8CB EHVHS6CB EHVH6S8CB EHVH6S6CB EHVX04S8CB EHVX08S8CB EHVX08S6CB EHVXS8CB EHVXS6CB EHVX6S8CB EHVX6S6CB

Detaljer

Driftshåndbok. Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme EGSQH10S18AA9W. Driftshåndbok Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme.

Driftshåndbok. Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme EGSQH10S18AA9W. Driftshåndbok Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme. Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Om dette dokumentet 2 2 Om systemet 2 2.1 Komponenter i et typisk systemoppsett... 2 3 Drift 3 3.1 Oversikt: betjening... 3 3.2 Rask oversikt over brukergrensesnittet...

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

Driftshåndbok. Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte luft-til-vannvarmepumper EWAQ004BAVP EWAQ005BAVP EWYQ004BAVP EWYQ005BAVP

Driftshåndbok. Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte luft-til-vannvarmepumper EWAQ004BAVP EWAQ005BAVP EWYQ004BAVP EWYQ005BAVP Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte luft-tilvann-varmepumper EWAQ004BAVP EWAQ005BAVP EWYQ004BAVP EWYQ005BAVP EKCB07CAV3 EK2CB07CAV3 EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1 Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1

EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 N INNHOLD Side Tilkobling til et EMRQ-utendørsanlegg Generell informasjon... 1 Kombinasjon... 1 Tilkobling til strømtilførsel

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Referanseguide for bruker

Referanseguide for bruker Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte luft-tilvann-varmepumper EWAQ006BAVP EWAQ008BAVP EWYQ006BAVP EWYQ008BAVP EKCB07CAV3 EK2CB07CAV3 EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1 Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Referanseguide for bruker

Referanseguide for bruker EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB EHVZ16S18CB Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn 2 1.1 Om dokumentasjonen... 2 1.1.1 Betydning av advarsler og symboler... 2 1.2 For brukeren...

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Daikin Altherma Innendørsanlegg EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1

DRIFTSHÅNDBOK. Daikin Altherma Innendørsanlegg EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1 DRIFTSHÅNDBOK EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1 EKHVMRD50+80AAV1 EKHVMYD50+80AAV1 INNHOLD 1. Definisjoner... 1 2. Innledning... 2 2.1. Generell informasjon... 2 2.2. Håndboken omfatter

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe

Detaljer

Referanseguide for bruker

Referanseguide for bruker Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn 2 1.1 Om dokumentasjonen... 2 1.1.1 Betydning av advarsler og symboler... 2 1.2 For brukeren... 3 2 Om dette dokumentet 3 3 Om

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

Referanseguide for bruker

Referanseguide for bruker EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EKHBH008AA EKHBX008AA

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EKHBH008AA EKHBX008AA DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EKHBH008AA EKHBX008AA EKHBH008AA*** EKHBX008AA*** Innendørsanlegg for system med luft-til-vannvarmepumpe og tilleggsutstyr

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte reversible luft-til-vann-varmepumper EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP

DRIFTSHÅNDBOK. Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte reversible luft-til-vann-varmepumper EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP DRIFTSHÅNDBOK EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP EWYQ005ADVP EWYQ006ADVP EWYQ007ADVP EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP EWYQ005ADVP EWYQ006ADVP EWYQ007ADVP INNHOLD Innhold... 1 1. Innledning... 1 2.

Detaljer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKERMANUAL 1. Beskrivelse av berøringsskjerm (Touch LCD Wall Controller) Berøringsskjerm LCD veggbetjening er tilbehør til adapter KKRP01A for

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Ukeur - 7 dagers programmerbar termostat MV-STAT-sett

Ukeur - 7 dagers programmerbar termostat MV-STAT-sett Ukeur - 7 dagers programmerbar termostat MV-STAT-sett -Installasjons- og bruksanvisning - Innledning Den programmerbare termostaten kan styre gasskaminvarmeren ved hjelp av termostat eller manuelt fra

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

MUSIKALSK TRIKKETUR 22.-30. APRIL

MUSIKALSK TRIKKETUR 22.-30. APRIL Tirsdag. april 08:30 08:50 13:23 Grefsen vognhall 13:43 13:46 13:52 13:55 13:59 14:04 14:10 14:13 14:18 14:21 14:26 14:29 14:32 14:35 14:37 14:42 14:51 14:56 15:00 15:04 15:10 15:12 15:17 15: 15:26 15:28

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA DRIFTSHÅNDBOK 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart touch elektronisk panel med modulering ved faste hastigheter Denne kontrollen regulerer romtemperaturen helt uten eksterne givere, i fire viftehastigheter

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

MTC3-1991 Bruksanvisning

MTC3-1991 Bruksanvisning 67562 05/16 (JRK) MTC3-1991 Bruksanvisning WWW.MICRO-MATIC.NO Innhold Innhold 2 Innledning 3 Menyoversikt 4 APP : Følerbruk 1/2 5 APP : Følerbruk 2/2 6 SCA : Temperaturskala 7 Li : Gulvtemperaturgrense

Detaljer

Copyright Riello S.p.A.

Copyright Riello S.p.A. Produktfordeler NEXPOLAR Turvannstemperatur opp til 60 C Isvannsmaskin selv ved +46 C lufttemperatur Tappevannsproduksjon med temperaturer opp til +55 C Kontinuerlig tilpassing av tilført og avgitt effekt

Detaljer

Fremgangsmåte. 2 Trykk på knappen bgi for å velge riktig første kode for innstillingen.

Fremgangsmåte. 2 Trykk på knappen bgi for å velge riktig første kode for innstillingen. Slå på innendørsanlegget Når strømtilførselen til innendørsanlegget er slått på, vises "88" i brukergrensesnittet under oppstart, som kan ta opptil 10 sekunder. Brukergrensesnittet kan ikke betjenes under

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG ALTHERMA Den totale komfortløsningen REVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer mer enn en

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Air condition. Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC

Air condition. Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC Air condition Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC GENERELT BRUKERVEILEDNING MITSUBISHI SRK/SRC 28 CC - SRK/SRC 40 CC Mitsubishi SRK luftkjølt splitt med en innedel og en utedel som forbindes

Detaljer

RTD-HO. realtime. Monteringsinstruksjoner 0V +V. realtime. Norsk. RTD-HO monteringsinstruksjoner. RTD-HO Control Interface 100.00 100.00 22.

RTD-HO. realtime. Monteringsinstruksjoner 0V +V. realtime. Norsk. RTD-HO monteringsinstruksjoner. RTD-HO Control Interface 100.00 100.00 22. LED3 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-HO Monteringsinstruksjoner +V S1 S2 S3 S4 S5 S6 POWER 15-24VDC Norsk RTD-HO monteringsinstruksjoner 100.00 RTD-HO Control Interface realtime Control Systems 24VAC/3DC, 1A REMC

Detaljer

1 Byparken Lagunen. Mandag fredag. Kl. 7.00 9.23 Byparken... 5.45 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50. Første avganger. Fra Byparken.

1 Byparken Lagunen. Mandag fredag. Kl. 7.00 9.23 Byparken... 5.45 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50. Første avganger. Fra Byparken. 6 2 minutter Mandag fredag Fra er 7.00 9.23... 5.45 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50 9.31 9.38 9.43... 5.48 6.03 6.13 6.23 6.33 6.43 6.53 9.34 9.41 9.46... 5.53 6.08 6.18 6.28 6.38 6.48 6.58 9.39 9.46 9.51...

Detaljer

BLAD NR. 7, BERGEN - HØNEFOSS Rutetermin 15.0 søndag lørdag

BLAD NR. 7, BERGEN - HØNEFOSS Rutetermin 15.0 søndag lørdag BLAD NR., BERGEN - HØNEFOSS Rutetermin. søndag.. - lørdag.. ). januar til. mars fredag;. oktober til. desember fredag; også. desember,.,.,. april,.,. mai. Oslo S - Drammen mandag - fredag, søndag. Drammen

Detaljer

Vektorer. Dagens tema. Deklarasjon. Bruk

Vektorer. Dagens tema. Deklarasjon. Bruk Dagens tema Dagens tema Deklarasjon Vektorer Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Adresser og pekere Dynamisk allokering Alle programmeringsspråk har mulighet til å definere en såkalte vektor (også

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet ut? Variabler,

Detaljer

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 Egenskaper: Måling av barometrisk trykk. -Væranslag som viser sol, delvis skyet, skyet, regn og skybrudd. -Trendindikator for barometrisk trykk, samt visning

Detaljer

AirPatrol WiFi Full Manual V1.0

AirPatrol WiFi Full Manual V1.0 AirPatrol WiFi Full Manual V1.0 Register Hva gjør AirPatrol WiFi? 3 Lamper og knapper 4 WiFi nettverk 5 Installering av AirPatrol WiFi 6 Sende kommandoer 24 Legg til / slette favorittinnstillinger 25 Innstillingsmeny

Detaljer

Mandag Rom 01 Rom 21 Rom 22 Rom 23 Rom 24 Rom 31 Rom 33 Rom 34 Rom 35 Rom 36 Rom 37 Rom 41 Rom 42 Rom 43 Rom 44 Rom 45 Rom 46

Mandag Rom 01 Rom 21 Rom 22 Rom 23 Rom 24 Rom 31 Rom 33 Rom 34 Rom 35 Rom 36 Rom 37 Rom 41 Rom 42 Rom 43 Rom 44 Rom 45 Rom 46 Mandag Rom 0 Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom 00 R R R S 0- F R R R S 0 F F F Kjemi AF F R 00-0 F F F Kjemi AF F R 00-0 F F S Kjemi S F AF + R 0-0 F F S S F AF + Psykologi

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC1D527

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC1D527 BRUKERVEILEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES

Detaljer

AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual. for ios V4.2

AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual. for ios V4.2 AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual for ios V4.2 Innholdsfortegnelse 3 - Hva gjør AirPatrol WiFi? 4 - Lys og knapper 5 - WiFi Nettverk 6 - Installere AirPatrol WiFi 7 - Hurtigoppsett 8 - AirPatrol WiFi-oppsett

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

Har%hatt%arbeidsmøte%om%revidering%av%org.struktur%og%jobbet%videre%med%dette.%

Har%hatt%arbeidsmøte%om%revidering%av%org.struktur%og%jobbet%videre%med%dette.% 10#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Har snakket med Knut i etterkant av ansettelse, og har fått personer av interesse til å søke på stillingensomarrangementsansvarlig. Harhattarbeidsmøteomrevideringavorg.strukturogjobbetvideremeddette.

Detaljer

FC10 fjernstyrt kontakt Bruksanvisning

FC10 fjernstyrt kontakt Bruksanvisning FC10 fjernstyrt kontakt Bruksanvisning Vær vennlig å bruk litt tid på å sette deg inn i denne bruksanvisningen og kontaktens spesifikasjoner, funksjoner og begrensninger. Bruksanvisningen vil gi en veiledning

Detaljer

Vanlig bruksmåte... 5 Innledning... 2. Trådløst signalstyrke... 5 FØRSTEGANGSINNSTILLING... 2

Vanlig bruksmåte... 5 Innledning... 2. Trådløst signalstyrke... 5 FØRSTEGANGSINNSTILLING... 2 67041E 11/12 (JRK) BRUKSANVISNING MCS4-10 / MSD4-1999 / MSA4-10 Sentralstyring Innhold Meny... 1 Vanlig bruksmåte... 5 Innledning... 2 Trådløst signalstyrke... 5 FØRSTEGANGSINNSTILLING... 2 Manuell temperaturinnstilling...

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

SAVECair. Igangkjøringsprotokoll. Dokument oversatt fra engelsk A001

SAVECair. Igangkjøringsprotokoll. Dokument oversatt fra engelsk A001 SAVECair Igangkjøringsprotokoll Dokument oversatt fra engelsk 2115794 A001 NO Copyright Systemair AB Med enerett. NO Systemair AB forbeholder seg retten til å endre sine produkter uten forvarsel. Dette

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Roth Touchline Brukerveiledning

Roth Touchline Brukerveiledning Roth Touchline Brukerveiledning German quality since 97 /8 0 V Pump N N L L 0 V 0 V V V c/o in %H c/o out c/o in Trafo out /TB in N L eco CH CH CH CH V V V V V V Touchline, hurtigveiledning Et Roth Touchline

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

BRUKERMANUAL MIR 90 elektronisk styringspanel Technoblock Norge AS www.technoblock.no

BRUKERMANUAL MIR 90 elektronisk styringspanel Technoblock Norge AS www.technoblock.no BRUKERMANUAL MIR 90 elektronisk styringspanel Technoblock Norge AS www.technoblock.no 1. BETJENINGSPANEL For å vise temperatur settpunktet: Trykk en gang på SET. SET : For å forandre temperatur settpunktet:

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

SIKKERHETSINSTRUKSJONER 2 VIKTIG! Før arbeidet starter bør du lese denne bruksanvisningen nøye, og sørge for at alle instruksjoner som finnes der blir forstått og fulgt. - Termostaten bør monteres, drives og vedlikeholdes av

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Dagens tema INF1070. Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere. Dynamisk allokering

Dagens tema INF1070. Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere. Dynamisk allokering Dagens tema Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere Dynamisk allokering Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 23. januar 2006 Ark 1 av 23 Vektorer Alle programmeringsspråk har mulighet til

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

1. Generelle anbefalinger Uponor Control System Oversikt over systemet Bruke ditt anlegg Termostat...

1. Generelle anbefalinger Uponor Control System Oversikt over systemet Bruke ditt anlegg Termostat... OPERATION_MANUAL_R3-2A.mif Page 3 Mercredi, 4. mars 2007 :22 Innhold. Generelle anbefalinger... 4 2. Uponor Control System... 5 2. Oversikt over systemet... 5 2.2 Bruke ditt anlegg... 6 3. Termostat...

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte reversible luft-til-vann-varmepumper EWAQ005ACV3P EWAQ006ACV3P EWAQ007ACV3P

DRIFTSHÅNDBOK. Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte reversible luft-til-vann-varmepumper EWAQ005ACV3P EWAQ006ACV3P EWAQ007ACV3P DRIFTSHÅNDBOK Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte reversible EWAQ005ACV3P EWAQ006ACV3P EWAQ007ACV3P EWYQ005ACV3P EWYQ006ACV3P EWYQ007ACV3P EWAQ005ACV3P EWAQ006ACV3P EWAQ007ACV3P EWYQ005ACV3P EWYQ006ACV3P

Detaljer

Parameterliste for Carel ir33

Parameterliste for Carel ir33 Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 13 Holmlia NO-123 Oslo Telefon: +47 23 16 94 Faks: +47 23 16 94 1 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 89 25 MVA Parameterliste for Carel ir33 Versjon 1.1

Detaljer

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m*

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m* AR00 Innfelt luftport for små innganger Anbefalt installasjonshøyde,5 m* Innfelt montering Lengder:,,5 og m Uten varme Elvarme: 8 kw Vannbåren varme Bruksområde AR00 er en kompakt luftport som egner seg

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS

Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS ECOMARIN SEAFARM AS Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS LOKALITETKLASSIFISERING NS 9415 PÅ LOKALITETEN SVINØYA SØR I ALSTAHAUG KOMMUNE Tittel: Sammendrag: Ecomarin seafarm Lokalitetsklassifisering på lokaliteten

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

26) 5911 Alnabru - Dombås mandag - torsdag, unntatt helligdager. Dombås - Trondheim S tirsdag - fredag,

26) 5911 Alnabru - Dombås mandag - torsdag, unntatt helligdager. Dombås - Trondheim S tirsdag - fredag, BLAD NR., EIDSVOLL - BÅS Rutetermin. søndag.. - lørdag..,,,,, mandag - fredag, søndag.,,,,,,,,,, mandag - fredag, unntatt helligdager.,,,,, mandag - lørdag, unntatt helligdager. - mandag - lørdag, unntatt

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

11) 823 Eidsvoll - Larvik Alle dager. Larvik - Skien Mandag - lørdag, unntatt helligdager.

11) 823 Eidsvoll - Larvik Alle dager. Larvik - Skien Mandag - lørdag, unntatt helligdager. BLAD NR., DRAMMEN - LARVIK - NORDAGUTU Rutetermin. søndag.. - lørdag.. ) 84, 8, 88, 8 Mandag - lørdag, unntatt helligdager. ) 8 Eidsvoll -. - Mandag - fredag i tiden 8. mai til. desember. 8 Eidsvoll -

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

17) 5794 Bodø - Lønsdal Mandag - fredag, unntatt helligdager. Lønsdal - Trondheim S Tirsdag - lørdag, Ruteplan: Operativ TPS 4.4.

17) 5794 Bodø - Lønsdal Mandag - fredag, unntatt helligdager. Lønsdal - Trondheim S Tirsdag - lørdag, Ruteplan: Operativ TPS 4.4. BLAD NR., GRONG - TRONDHEIM S Rutetermin. søndag.. - lørdag.. 4, 4 Lørdag; ikke 4. april. 4 Mandag - fredag, helligdag. ) 4, 44,,,, Lørdag, helligdag. Søberg - Søndag - fredag. - Mandag - lørdag. ) 4,

Detaljer

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Manual Side 1 Kjære kunde, Denne brukerveiledningen inneholder all informasjon

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

Mandag Rom 01 Rom 21 Rom 22 Rom 23 Rom 24 Rom 31 Rom 33 Rom 34 Rom 35 Rom 36 Rom 37 Rom 41 Rom 42 Rom 43 Rom 44 Rom 45 Rom 46

Mandag Rom 01 Rom 21 Rom 22 Rom 23 Rom 24 Rom 31 Rom 33 Rom 34 Rom 35 Rom 36 Rom 37 Rom 41 Rom 42 Rom 43 Rom 44 Rom 45 Rom 46 Høsten 0 Mandag Rom 0 Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom R F R R S 0-0 F R S F R R S 00-0 F F F Kjemi S AF F AF R 00-0 F F F Kjemi S AF F AF R F F S Kjemi S F AF + AF R 0-0

Detaljer

Denne bruksanvisningen skal alltid være tilgjengelig i nærheten av utstyret!

Denne bruksanvisningen skal alltid være tilgjengelig i nærheten av utstyret! REMKO ATR 1 + 2 Temperaturstyringsenhet dag/natt Bruk Teknologi Les disse instruksjonene nøye før anlegget monteres og tas i bruk! Ved feil montering, bruk eller vedlikehold, eller dersom det gjøres forandringer

Detaljer

LINDERUDHALLEN KONTROLLSKJEMA SKAL FYLLES UT UTØVERE SKAL VÆRE UTE AV BYGGET TIL 22:30 KAMPER/TRENING

LINDERUDHALLEN KONTROLLSKJEMA SKAL FYLLES UT UTØVERE SKAL VÆRE UTE AV BYGGET TIL 22:30 KAMPER/TRENING Mandag SKAL VÆRE UTE AV BYGGET TIL 22:30 18.00-18.30 ÅRVOLL 18.30-19.00 ÅRVOLL 19.00-19.30 ÅRVOLL 19.30-20.00 LINDERUD 20.00-20.30 LINDERUD 20.30-21.00 LINDERUD 21.00-21.30 PARKVEIEN 21.30-22.00 PARKVEIEN

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPER TIL DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPER TIL DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPER TIL DIN BOLIG Altherma er et produkt produsert av Daikin VARMEPUMPETEKNOLOGI PÅ SITT BESTE Daikin Altherma er et komplett system for oppvarming og kjøling. Systemet er basert

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte reversible luft-til-vann-varmepumper EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3

DRIFTSHÅNDBOK. Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte reversible luft-til-vann-varmepumper EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 DRIFTSHÅNDBOK Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte reversible EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1 EWAQ011ACW1 EWAQ013ACW1 EWYQ009ACW1 EWYQ011ACW1

Detaljer