Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket"

Transkript

1 Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket

2 Problemløsning Produksjon Profiler ladet med kundenytte 4 Erfaring 6 Materialet gir mulighetene 8 Ekstruderingsprinsippet 10 Kunnskapsbanken 12 Sapa Technology 14 En partner til industrien 16 Del i produksjonskjeden 18 Overflatebehandling av profilen 20 Profilene sett med en formgivers øyne 22 Hästens senger og Sapa 24 Seldén seilbåtmaster og Sapa 28 Scania lastebiler og Sapa 30 Liko pasientløfter og Sapa 34 En grønn profil 36 Våre mål og vårt ansvar 37 Et globalt tilbud 38 Profiler

3 Prototyper Profesjonalisme Produkter 3

4 I løpet av et år produserer vi profiler som rekker frem og tilbake til månen. Men det er langt fra det viktigste. Det er klart at vi i dag er stolte over at Sapa er en verdensledende produsent av aluminiumprofiler hvert år produserer vi nærmere tonn. Men det er noe som er betydelig viktigere: Det er hvordan vi i neste trinn foredler profilene og fyller dem opp med kundefordeler. Vi kjenner de unike egenskapene til aluminium og vet hvordan man utnytter dem. Vi vet hvilke muligheter som ligger i produksjonsteknikken. Dette gjør at veien fra idé til ferdig produkt er kort. Vi lager ikke bare profiler. Vi løser problemer. Det er kanskje satt litt på spissen, men det er slik vi ser det. I dag er Sapa like mye en kunnskapsbedrift og en industripartner som en produsent av profiler. Ofte er profilen en del av en helhet og skal fungere sammen med andre komponenter i et system. Jo tidligere våre oppdragsgivere trekker oss inn i prosjektet, desto mer nytte kan vi gjøre. Vi løser ikke bare problemer. Vi finner nye innfallsvinkler. Det er en forutsetning for virkelig å kunne bidra at vi forstår kundens virksomhet og sammenhengen hvor profilen skal inngå. Da kan vi stille de riktige spørsmålene, utnytte vår erfaring og komme med forslag til hvordan form og funksjon kan forenes til innovative løsninger. 4

5 5

6 Konstruksjonstegningen til vår aller første profil. Vi startet for 45 år siden. Men vi har flere tusen års erfaring. Det hele begynte i Metallvägen i Vetlanda i Sverige på midten av 60-tallet. Noen år tidligere hadde Sapas to grunnleggere sett mulighetene som lå i produksjonsteknikken i USA. De så hvordan aluminiumprofiler kunne produseres på en kostnadseffektiv og konkurransedyktig måte hele tiden i tett samarbeid med kundene. Slik er det i dag også. I dag har Sapa vokst til verdens ledende konsern innen produksjon av aluminiumprofiler. Mer enn konstruksjoner. All vår erfaring står naturligvis til kundenes disposi sjon. Der kan vi også finne svarene på spørsmålene vi alltid stiller i et nytt prosjekt: Kan det gjøres smartere, raskere, lettere eller billigere? Hvordan kan profilen fylles med idéer og bidra til å gjøre kunden mer konkurransedyktig? 6

7 7

8 Bombardier Stolen Sting. Design: Fredrik Mattson & Stefan Borselius, Blå Station. 8

9 Alt blir lettere med aluminium. Aluminium er et metall med mange uvanlige egenskaper. Det er lett, sterk, elastisk, formbart, kan gjenvinnes, motstår korrosjon og leder strøm og varme godt. Blant annet. Det er derfor ikke noen overraskelse at aluminium i dag er det mest brukte metallet i verden etter jern. Bruksområdene dekker hele spekteret fra kaviartuber til jumbojets. I stadig flere sammenhenger finner vi at aluminium erstatter stål, ikke minst på grunn av vekten som bare er en tredjedel. Styrken og formbarheten gjør også at aluminium stadig oftere velges i stedet for plast. Lett å skape nytt. Egenskapene til aluminium gir nærmest ubegrensede muligheter for oss som produserer profiler. Kombinasjon av lav vekt, høy styrke og god formbarhet har gjennom årene resultert i hundretusener av unike løsninger. Biler blir lettere. Møbler penere. Senger blir mer behagelige. Seilbåtmaster sterkere. Litt lenger frem i denne brosjyren vil du finne noen konkrete eksempler. 9

10 Slik gjøres det. Aluminiumprofilens store potensiale henger tett sammen med hvordan den produseres. Teknikken kalles ekstrudering, som litt forenklet kan sammenliknes med å presse krem ut av en sprøyte. Utgangsmaterialet er alltid massiv aluminium som leveres i sylindriske staver, såkalt pressbolt. Den første fasen i produksjonen er å varme opp disse til ca 500 C og deretter presse dem med stor kraft gjennom et verktøy som former profilen. Profilen kjøles raskt ned. Deretter strekkes den for å frigjøre spenningene og for å få den helt rett. Alle viktige mål kontrolleres og overflatekvaliteten inspiseres. Etterpå kappes profilen i ønskede lengder og går videre til herding hvor den endelige styrken oppnås. Nå er grunnprofilen klar. Dette er den siste fasen for mange produsenter, men for oss i Sapa er dette det første steget. I det neste foredlingstrinnet kan vi tilføre ytterligere merverdi for våre kunder. 10

11 Det fi nnes to typer profi ler - massive og hulprofi ler. Massive profi ler produseres i et verktøy hvor profi len presses gjennom et hull i en fl at stålsk ive. Hulprofi ler lages i et verktøy som består av to deler. En kjerne som lager selve hulrommet, og en del som former den ytre konturen. Ekstruderingsteknikken gir enestående muligheter ikke minst fordi verktøykostnadene er lave. Barstol Gecco. Design: Fredrik Mattson & Stefan Borselius, Blå Station. 11

12 Finnes løsningen til et dusjkabinett på en oljeplattform? I løpet av årene har vi i Sapa bygget opp en meget stor kunnskapsbank. Hver dag ser vi eksempler på hvordan man kan kryssbefrukte idéer og løsninger. Kanskje kan en finesse som løste et bestemt problem i en vindusprofil dekke et lignende behov i en motor, et fartøy eller i masten på en seilbåt. Seminar om aluminium. En annen snarvei til smartere konstruksjoner går via alle seminarer og workshops vi arrangerer sammen med våre kunder. Et eksempel er ProfilAkademiet en møteplass for våre kunder, Sapas egne spesialister, eksterne forskere og eksperter. Akademiet fungerer som en inspirasjonskilde hvor deltakerne lærer mer om materialets egenskaper og profilens muligheter. Siden vi startet opp har mer enn tusen personer fra våre bedriftskunder deltatt i seminarer og workshops. Vi vet med sikkerhet at dette gjennom årene har resultert i en lang rekke nye produkter. 12

13 13

14 14

15 En seilbåtmast forstørret ganger. Av og til tester vi profilene helt ned til atomnivå. For virkelig å forstå aluminiumets egenskaper og hvordan de påvirkes av de forskjellige forbindelsene og produksjonsprosessene kreves kunnskap om materialets minste byggesteiner. Vi har samlet all forskning og utvikling under et tak Sapa Technology. Her arbeider metallurger, kjemikere, metallografer, fysikere, konstruktører, mekanikere og verkstedsteknikere i et team alle med grundig kunnskap om aluminiumets egenskaper og ekstruderingsteknikkens muligheter. De analyserer legeringer og overfl atestrukturer, samt vurderer konstruksjoner med hensyn til styrke, produksjon, etc. De benytter meget avansert utstyr for målinger og tekniske undersøkelser. Materialets struktur kan f.eks. undersøkes i et scanning-elektronmikroskop som forstørrer opp til ganger. Spre kunnskap. Vi sprer fortløpende nye fakta om aluminium og hva som skjer med materialet ved ulike typer behandling og bearbeiding. Framfor alt sørger vi naturligvis for at kunnskapen kommer raskt ut i vår produksjon hvor den kan utnyttes til fordel for våre kunder. I mange år har Sapa hatt et nært samarbeid med en lang rekke universiteter, høyskoler og frittstående forskningsinstitutter. 15

16 En partner for bedrifter innen byggeindustrien transportindustrien verkstedsindustrien møbelindustrien. Blant annet. I dag er Sapa ikke bare en produsent av profiler, vi er like mye en kvalifisert industripartner. Vi har et tett samarbeid med bedrifter i praktisk talt alle bransjer. Formelen for fremgang er alltid den samme. Jo mer og jo tidligere vi blir integrert hos kundene, desto mer nytte kan vi gjøre. En tenketank for profiler. En Sapa-profil er ofte resultatet av et samarbeid mellom kundens konstruksjonsavdeling og våre teknikere. Når en bedrift har mer spesifikke behov, får de tilgang til et eget Sapa-team. For mer komplekse løsninger utvider vi teamet med spesialistkompetanse innen f.eks. materialkunnskap, design, konstruksjon, verktøytilvirkning, overflatebehandling, produksjonskunnskap osv. I flere tilfeller har vi også opprettet et produktverksted for kunden hos oss en fabrikk i fabrikken der vi tar ansvar for hele produksjonskjeden. Arbeidet kan da omfatte alt fra ekstrudering til innkjøp av tilleggsmateriell, montering, emballering og distribusjon. Når vi har gjort vårt, kan vi gjøre enda mer nytte. Vår innsats behøver ikke å slutte når aluminiumprofilen er presset, bearbeidet og overflatebehandlet. Som den industripartner vi er, kan vi til og med sørge for at profilen forvandles til et ferdig produkt klart til å sendes ut til grossister, salgssteder eller direkte til våre kunders kunder. For våre oppdragsgiveres regning kan vi montere et komplett system der profilen inngår i en større helhet. Vi kjøper inn kompletterende deler, pakker det ferdige produktet og tar oss av logistikken. All service gjøres etter kundens behov. 16

17 17

18 Vi stanser borer kapper bøyer freser kutter sveiser dreier limer Vi lager produkter av profilene Mye av bearbeidingen som tidligere ble utført av kundene blir nå utført hos oss. Bedriftens drivkraft er nesten alltid den samme hjelp oss å redusere ledetidene, men beholde kvaliteten En del av kundens produksjonskjede. I dag fungerer vi i Sapa stadig oftere som en integrert del av kundenes produksjonskjede med alt det innebærer av kvalitetsoppfølging og logistikk. Våre oppdragsgivere vet at vi kjenner materialet ned til minste detalj. De vet at vi har de mest moderne maskinene og det siste innen styringssystemer og verktøy, samt at vi stadig utvikler og fintrimmer våre bearbeidingsmetoder. Hydroforming er et utmerket eksempel på en teknikk som har hjulpet oss til å utvikle komplekse profiler for våre kunder. At vi er verdensledende innen sveisemetoden Friction Stir Welding, er enda et godt argument. 18

19 19

20 Et attraktivt ytre. Når profilen er ferdig produsert åpnes nye muligheter takket være de unike materialegenskapene til aluminium. En ubehandlet aluminiumprofil har allerede en slitesterk og pen overflate. Profilene kan bytte utseende på mange måter. Forskjellige typer overflatebehandling gir merverdi både funksjonelt og estetisk. Anodisering forsterker beskyttelsen som dannes naturlig opp til 1000 ganger. Mekanisk overflatebehandling innebærer at vi lokker frem finishen kunden ønsker ved å børste, slipe, sandblåse eller polere. Profilen kan naturligvis også lakkeres velg mellom flere tusen farger. Vil du at aluminiumprofilen skal se ut som trepanel? - Vi har metoder for dette også. 20

21 21

22 Design er ikke bare et spørsmål om form. Det er viktigere enn som så. En aluminiumprofil springer alltid ut fra en idé. Som oftest for å gjøre konstruksjonen lettere, smartere eller smidigere. Men det finnes ytterligere en dimensjon. Stadig flere industridesignere og konstruktører ser de ubegrensede mulighetene aluminium tilbyr. Formbarheten og alle bearbeidingsmulighetene gjør at man kan tenke i helt nye baner - selv fra et estetisk synspunkt. Den ferdige profilen kan behandles på mange forskjellige måter den kan anodiseres, lakkeres eller få en spesialoverflate. Den kan også få sin overflatefinish gjennom mekanisk behandling, f. eks sliping, børsting eller polering. Mange produkter har sett dagens lys nettopp fordi aluminiumprofilen oppfyller kravene til en idé på en designers tegneblokk. Her ser du et par eksempler på nettopp dette. Serviettring. Alvar Aalto Collection, Iittala. 22

23 Kleshengere. Design: Pia Skoglund 23

24 Hestehår, bomull, ull, lin, dun aluminium. Bare rene naturmaterialer i Hästens senger. 24

25 I løpet av et liv tilbringer hver og en av oss fl ere tiår der. I sengen. Sovende. Hästens har sett det som sin misjon å gjøre den tiden så behagelig som mulig. Det spares ikke på noe i produksjonen av en Hästens seng. Brorparten av jobben er rent håndverk. Naturmaterialer uten kompromisser er en selvfølge. I likhet med alle fremgangsrike bedrifter har man alltid øynene åpne for produktutvikling og nye idéer. Dette kommer tydelig frem i den mest eksklusive justerbare sengen, Citation, som har en lang rekke funksjoner for søvn, hvile, avslapping og massasje. 25

26 Når vi var klare til å utvikle vår eksklusive Citation-modell, ville vi at sluttresultatet skulle bli et attraktivt design med bedre funksjonalitet. Sapa hjalp oss med produktutviklingen og vi testet en rekke løsninger før vi fant den optimale. EMMA SANDSJÖ, KOMMUNIKASJONSSJEF HOS HÄSTENS Rammen i aluminiumprofi ler kan skrus sammen hjemme hos kunden. Skjulte integrerte kanaler for kabler. En hjulbane er bygget inn i sideprofi len. 26

27 Design og funksjon. Ved å gå over til bruk av aluminiumprofiler i understellet i stedet for stål fikk man en rekke fordeler. Først var det muligheten for et tiltalende design i børstet og naturanodisert aluminium. Profilene gjorde det også enklere å bygge inn flere funksjoner et par eksempler er en glidemekanisme og skjulte kanaler for kabler. For å gjøre monteringen lettere var det også et sterkt ønske at understellet kunne skrus sammen i motsetning til tidligere å være sveiset sammen i et stykke. Med en løsning i profiler var dette ønsket enkelt å oppfylle. Vårt samarbeid med Hästens er faktisk et skoleeksempel på aluminiumprofilens kjennetegn: Mer attraktivt design. Lavere vekt. Bedre funksjon. 27

28 28

29 Seilere søker stadig etter den perfekte balansen mellom lav vekt og høy styrke. Aluminium er et overlegent materiale som lever opp til kombinasjonen styrke og lav vekt, noe som er særlig viktig når det gjelder master. Seldénkonsernet er i dag verdens ledende produsenter av riggsystemer til seilbåter. Det handler ofte om båter i millionklassen. Sapa kan levere opp til 20 meter høye master, uten at profilene behøver å deles. Samarbeid gjennom flere tiår. Sapas samarbeid med Seldén går mer enn 40 år tilbake i tid, og for hvert år har det utviklet seg og blitt tettere. I dag utnytter konsernet store deler av vår kompetanse. Vi bearbeider og forbereder hver eneste mast hos oss så langt det er mulig, før den går videre til sluttmontering hos Seldén. Vi forbereder så langt det går. Helt fra begynnelsen av bygger vi inn en del løsninger i profilen i samsvar med spesifikasjonene vi får. Tykkelsen kan f.eks økes der det virkelig trengs men bare der. Slik kan styrken optimeres og vekten holdes nede. Sikkerhetskravene er alltid ekstremt høye - alt dimensjoneres for å klare det verste tenkbare scenarioet. Når den ferdigproduserte masten kommer frem til Seldén, gjenstår stort sett bare håndverk. En person har alltid det fulle ansvaret for sluttmonteringen av hver mast. Det er jo naturligvis en fordel at de fleste som jobber på Seldén selv er ivrige seilere. I dag leverer vi ca. 450 ulike typer av profiler og komponenter til Seldéns fabrikker i Sverige, Danmark, Nederland, Frankrike, England og USA. 29

30 30

31 Det er mange grunner til å bytte stål mot aluminium. Nærmere bestemt Hos Scania, en av verdens ledende lastebilprodusenter, er stadige forbedringer og testing av materialer en del av det daglige arbeidet. For en del år siden begynte man å overveie bruk av profiler i aluminium i stedet for i stål. I likhet med mange andre bedrifter så man fordelene av kombinasjonen lav vekt stivhet styrke formbarhet. For hver ståldetalj som kan erstattes med aluminium reduseres vekten betydelig. Lavere totalvekt betyr lavere drivstofforbruk med bedre økonomi og miljøgevinst som et resultat. Sammen med Scania har vi derfor gransket del for del i kjøretøyet for å utrede om komponenter av stål kan byttes til aluminiumprofiler. Resultatet av vårt samarbeid er lett å se: Et stort antall deler er i dag byttet ut - innvendig, utvendig, i førerhuset og i motoren. Hvert år leverer Sapa omtrent en million komponenter, som alle kan settes rett inn i produksjonen. 31

32 Nye innfallsvinkler. Scanias konstruktører og Sapas teknikere har i løpet av årene hatt et nært og konstruktivt samarbeid. I dag leverer vi hvert år ca. en million deler til Scania. Og utviklingsarbeidet fortsetter. 32

33 33

34 Liko løfter pasienter fra Luleå til Los Angeles. Etter nærmere 30 års uavbrutt utvikling kan Liko i dag tilby markedets sikreste, mest effektive og komplette system for løftehjelpemidler innen pleie- og omsorgsektoren. At produktene skal produseres i aluminium, har lenge vært en selvfølge, ettersom materialet gir en rekke fordeler - både når det gjelder form og funksjon. Vekten blir dessuten halvert, sammenliknet med bruk av stål. Utvidelse internasjonalt, med internasjonale partnere. Liko, med hovedkontor i Luleå, har i dag vokst til en av verdens ledende produsenter av løfteanordninger til pleie- og omsorgsektoren og produktene er eksportert til mer enn 30 land. Framfor alt har utviklingen på det nordamerikanske kontinentet vokst raskt. USA og Canada er nå bedriftens største markeder og kundene består hovedsakelig av sykehus, omsorgsboliger og hjemmetjenesten. Vi i Sapa har fulgt med på hele reisen. Gjennom bruk av vår produksjon og lagringsplass har Liko fått et bredere tilbud til kundene. Fleksibiliteten og mulighetene for kundetilpassing øker mens ledetider, leveringstider og lagerbeholdning reduseres. Liko er derfor en i rekken av bedrifter som har forstått fordelene med å samarbeide med en global partner som Sapa når de ekspanderer internasjonalt. 34

35 Gjennom mange år har vi hatt et nært samarbeid av den enkle grunn at Sapa er best på aluminium. Takket være vårt altomfattende samarbeid, kan vi imøtekomme våre amerikanske kunders krav på en mye bedre måte. Jeg er overbevist om at vi på Liko bare så vidt har startet på et økt internasjonalt samarbeid med Sapa. HANS LUNDGREN, SUPPLYSJEF HOS LIKO 35

36 En grønn profil. Aluminium er et materiale som i sin opprinnelige form er overalt rundt oss og tilsvarer 8 prosent av jordskorpen. I hagen din finnes det altså i gjennomsnitt 8 kg aluminium per 100 kg jord. En vanlig mursteinsvegg inneholder kg aluminium per kvadratmeter. Aluminium er jordens vanligste metall og betydelig mer vanlig enn f.eks. jern. Det er også et av få metaller der tilgangen på råvarer kan anses som ubegrenset. og miljøarbeidet granskes fortløpende av våre interne revisorer. Vi har også en egen miljøorganisasjon som fremmer samarbeidet mellom våre ulike produksjonsanlegg. Veiskilter og flaggstenger kan bli vinduer og dusjkabinetter. En stor fordel med aluminium ut fra et miljøhensyn er at materialet kan brukes om og om igjen. De fleste utrangerte produkter av aluminium gjenvinnes i dag og slik har det vært i flere tiår. Egen omsmelting. For å slutte kretsløpet, har vi i Sapa investert i vårt eget omsmelteverk. Her smelter vi ned materiale som er blitt til overs fra vår egen produksjon, men også materiale fra underleverandører og kunder. Ved omsmelting brukes bare 5% av den energien som kreves ved den opprinnelige fremstillingen. Aluminium er i sin opprinnelige form jordens vanligste metall Mindre miljøpåvirkning. All industriell virksomhet innebærer at naturressurser forbrukes og miljøet påvirkes. Selvfølgelig gjelder dette også innenfor aluminiumindustrien. Aluminiumprodukter har allikevel nesten alltid en vesentlig mindre miljøpåvirkning enn produkter som er tilvirket i alternativt materiale. Fra ord til handling. Sapas policy når det gjelder miljø og helse er meget tydelig. Vår virksomhet skal drives med største respekt for miljøet og vi skal løpende granske alle deler av produksjonen. Lovgivning og andre vilkår er alltid et minimumskrav for oss. For flere år siden ble Sapa sertifisert i henhold til miljøsertifiseringssystemet ISO14001 en plan og metode for stadig å forbedre miljøarbeidet. Metoden sikrer at vi gjør de rette tingene til rett tid 36

37 Alt kan alltid bli bedre. I Sapa er vi overbevist om at små forandringer dag for dag, punkt for punkt og område for område over tid kan ha en avgjørende betydning. For våre kunder, for vårt foretak og for våre medarbeidere. En strukturert arbeidsmåte. I vår organisasjon arbeider vi etter en modell for stadige forbedringer som vi kaller Genesis. I bunn og grunn er dette en måte å tenke på, og å strukturere arbeidet på, som vi vil skal gjennomsyre alt vi gjør. Det handler f.eks om å produsere etter behov og å eliminere sløsing med materiale, tid og energi. En annen dimensjon er at så langt det er mulig vil vi koble sammen vår og kundens produksjon. Vi kan nå se tydelige, målbare resultater av vårt arbeid: Kvaliteten er forbedret, leveransesikkerheten har økt og beslutningsveiene er trimmet. Og arbeidet fortsetter. En global bedrift i et lite samfunn. Sapa er på flere måter en viktig arbeidsgiver og det forplikter. Hva vi gjør og ikke gjør, påvirker menneskers hverdag i stor grad. Det gjelder f.eks. hvordan vi styrer miljøarbeidet, men også hvordan vi som foretak er samfunnsengasjert og vårt sosiale ansvar bevisst. Fokus på sikkerhet og helse. Et strukturert forandringsarbeid med tydelige og målbare resultater Fremgang og lønnsomhet står ikke i et motsetningsforhold til miljø-, helse- og sikkerhetsarbeidet. Vi er overbevist om at et fremgangsrikthelse- og sikkerhetsarbeid på sikt resulterer i lavere kostnader og økte konkurransefordeler. Sapas policy innenfor disse områdene er bestemt av konsernledelsen og er et fast punkt på dagsordenen på Sapas styremøter. Arbeidsmiljøet for våre medarbeidere er høyest prioritert helse og sikkerhet går foran alt annet. Hver del av produksjonskjeden granskes fortløpende, for å se om sikkerheten eller arbeidsmiljøet kan forbedres på noe punkt. Foretaket har det som arbeidstakerne har det. Vi er overbevist om at tilfredse arbeidstakere også øker produktiviteten. Derfor driver vi i Sapa et aktivt og langsiktig helsearbeid blant våre medarbeidere. 37

38 Aluminium er en råvare som er spredd over hele verden. Akkurat som Sapa. Vi er der våre kunder er. En fordel ved å arbeide med verdens største produsenter av aluminiumprofiler er åpenbar: Vi kan følge med våre kunder internasjonalt. I dag finner du oss både i Europa, Nord- og Sentral-Amerika, og i Asia. Det tilsier at ditt lokale Sapa-team kan fungere som brobygger og samarbeidspartner mot de globale produksjonsanleggene. All håndtering av dokumentasjon, tekniske spesifikasjoner og verkstedstegninger kan følge med - jorden rundt. Samtidig kan du som kunde ha samme kontaktpersoner hele tiden uansett på hvilket kontinent og på hvilket anlegg produksjonen utføres. På finner du mer informasjon om våre globale tilbud. 38

39 39

40 HULTÉN REKLAMBYRÅ Sapa på 15 sekunder Verdens ledende produsent av aluminiumprofi ler. Sapa har erfaring fra fl ere tusen konstruksjoner. Vi fi nner løsninger sammen med våre kunder. Jo tidligere vi kommer inn i prosessen, desto mer kan vi tilføre. Vi er stadig oftere en del av kundens produksjonskjede. Vi og våre kunder drar nytte av de overlegne egenskapene i aluminium. Profi lene tilbyr unike muligheter når form og design er et viktig aspekt. Vårt mål er alltid å gjøre veien fra idé til produkt så kort som mulig. Sapa Profiler AS En bedrift i Orklakonsernet

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

LedMed vær med å lede

LedMed vær med å lede LedMed vær med å lede Historisk utvikling Kartlegging av ansattes holdninger og arbeidsmoral oppsto i amerikanske industrimiljøer på 1950- tallet, men det var først på slutten av 1970-tallet det ble en

Detaljer

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Når alt er en selvfølge EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Tanke og følelse på Internett Hva er det som gjør at en person oppfattes som

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Hvem har sagt at det må være i svart eller hvitt?

Hvem har sagt at det må være i svart eller hvitt? Hvem har sagt at det må være i svart eller hvitt? Et lite hefte om kompetansebasert rekruttering Alle er like på forskjellige måter. Fyll på med nytt! Som bedriftsleder kan man iblant merke at det er tøft

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer