Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket"

Transkript

1 Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket

2 Problemløsning Produksjon Profiler ladet med kundenytte 4 Erfaring 6 Materialet gir mulighetene 8 Ekstruderingsprinsippet 10 Kunnskapsbanken 12 Sapa Technology 14 En partner til industrien 16 Del i produksjonskjeden 18 Overflatebehandling av profilen 20 Profilene sett med en formgivers øyne 22 Hästens senger og Sapa 24 Seldén seilbåtmaster og Sapa 28 Scania lastebiler og Sapa 30 Liko pasientløfter og Sapa 34 En grønn profil 36 Våre mål og vårt ansvar 37 Et globalt tilbud 38 Profiler

3 Prototyper Profesjonalisme Produkter 3

4 I løpet av et år produserer vi profiler som rekker frem og tilbake til månen. Men det er langt fra det viktigste. Det er klart at vi i dag er stolte over at Sapa er en verdensledende produsent av aluminiumprofiler hvert år produserer vi nærmere tonn. Men det er noe som er betydelig viktigere: Det er hvordan vi i neste trinn foredler profilene og fyller dem opp med kundefordeler. Vi kjenner de unike egenskapene til aluminium og vet hvordan man utnytter dem. Vi vet hvilke muligheter som ligger i produksjonsteknikken. Dette gjør at veien fra idé til ferdig produkt er kort. Vi lager ikke bare profiler. Vi løser problemer. Det er kanskje satt litt på spissen, men det er slik vi ser det. I dag er Sapa like mye en kunnskapsbedrift og en industripartner som en produsent av profiler. Ofte er profilen en del av en helhet og skal fungere sammen med andre komponenter i et system. Jo tidligere våre oppdragsgivere trekker oss inn i prosjektet, desto mer nytte kan vi gjøre. Vi løser ikke bare problemer. Vi finner nye innfallsvinkler. Det er en forutsetning for virkelig å kunne bidra at vi forstår kundens virksomhet og sammenhengen hvor profilen skal inngå. Da kan vi stille de riktige spørsmålene, utnytte vår erfaring og komme med forslag til hvordan form og funksjon kan forenes til innovative løsninger. 4

5 5

6 Konstruksjonstegningen til vår aller første profil. Vi startet for 45 år siden. Men vi har flere tusen års erfaring. Det hele begynte i Metallvägen i Vetlanda i Sverige på midten av 60-tallet. Noen år tidligere hadde Sapas to grunnleggere sett mulighetene som lå i produksjonsteknikken i USA. De så hvordan aluminiumprofiler kunne produseres på en kostnadseffektiv og konkurransedyktig måte hele tiden i tett samarbeid med kundene. Slik er det i dag også. I dag har Sapa vokst til verdens ledende konsern innen produksjon av aluminiumprofiler. Mer enn konstruksjoner. All vår erfaring står naturligvis til kundenes disposi sjon. Der kan vi også finne svarene på spørsmålene vi alltid stiller i et nytt prosjekt: Kan det gjøres smartere, raskere, lettere eller billigere? Hvordan kan profilen fylles med idéer og bidra til å gjøre kunden mer konkurransedyktig? 6

7 7

8 Bombardier Stolen Sting. Design: Fredrik Mattson & Stefan Borselius, Blå Station. 8

9 Alt blir lettere med aluminium. Aluminium er et metall med mange uvanlige egenskaper. Det er lett, sterk, elastisk, formbart, kan gjenvinnes, motstår korrosjon og leder strøm og varme godt. Blant annet. Det er derfor ikke noen overraskelse at aluminium i dag er det mest brukte metallet i verden etter jern. Bruksområdene dekker hele spekteret fra kaviartuber til jumbojets. I stadig flere sammenhenger finner vi at aluminium erstatter stål, ikke minst på grunn av vekten som bare er en tredjedel. Styrken og formbarheten gjør også at aluminium stadig oftere velges i stedet for plast. Lett å skape nytt. Egenskapene til aluminium gir nærmest ubegrensede muligheter for oss som produserer profiler. Kombinasjon av lav vekt, høy styrke og god formbarhet har gjennom årene resultert i hundretusener av unike løsninger. Biler blir lettere. Møbler penere. Senger blir mer behagelige. Seilbåtmaster sterkere. Litt lenger frem i denne brosjyren vil du finne noen konkrete eksempler. 9

10 Slik gjøres det. Aluminiumprofilens store potensiale henger tett sammen med hvordan den produseres. Teknikken kalles ekstrudering, som litt forenklet kan sammenliknes med å presse krem ut av en sprøyte. Utgangsmaterialet er alltid massiv aluminium som leveres i sylindriske staver, såkalt pressbolt. Den første fasen i produksjonen er å varme opp disse til ca 500 C og deretter presse dem med stor kraft gjennom et verktøy som former profilen. Profilen kjøles raskt ned. Deretter strekkes den for å frigjøre spenningene og for å få den helt rett. Alle viktige mål kontrolleres og overflatekvaliteten inspiseres. Etterpå kappes profilen i ønskede lengder og går videre til herding hvor den endelige styrken oppnås. Nå er grunnprofilen klar. Dette er den siste fasen for mange produsenter, men for oss i Sapa er dette det første steget. I det neste foredlingstrinnet kan vi tilføre ytterligere merverdi for våre kunder. 10

11 Det fi nnes to typer profi ler - massive og hulprofi ler. Massive profi ler produseres i et verktøy hvor profi len presses gjennom et hull i en fl at stålsk ive. Hulprofi ler lages i et verktøy som består av to deler. En kjerne som lager selve hulrommet, og en del som former den ytre konturen. Ekstruderingsteknikken gir enestående muligheter ikke minst fordi verktøykostnadene er lave. Barstol Gecco. Design: Fredrik Mattson & Stefan Borselius, Blå Station. 11

12 Finnes løsningen til et dusjkabinett på en oljeplattform? I løpet av årene har vi i Sapa bygget opp en meget stor kunnskapsbank. Hver dag ser vi eksempler på hvordan man kan kryssbefrukte idéer og løsninger. Kanskje kan en finesse som løste et bestemt problem i en vindusprofil dekke et lignende behov i en motor, et fartøy eller i masten på en seilbåt. Seminar om aluminium. En annen snarvei til smartere konstruksjoner går via alle seminarer og workshops vi arrangerer sammen med våre kunder. Et eksempel er ProfilAkademiet en møteplass for våre kunder, Sapas egne spesialister, eksterne forskere og eksperter. Akademiet fungerer som en inspirasjonskilde hvor deltakerne lærer mer om materialets egenskaper og profilens muligheter. Siden vi startet opp har mer enn tusen personer fra våre bedriftskunder deltatt i seminarer og workshops. Vi vet med sikkerhet at dette gjennom årene har resultert i en lang rekke nye produkter. 12

13 13

14 14

15 En seilbåtmast forstørret ganger. Av og til tester vi profilene helt ned til atomnivå. For virkelig å forstå aluminiumets egenskaper og hvordan de påvirkes av de forskjellige forbindelsene og produksjonsprosessene kreves kunnskap om materialets minste byggesteiner. Vi har samlet all forskning og utvikling under et tak Sapa Technology. Her arbeider metallurger, kjemikere, metallografer, fysikere, konstruktører, mekanikere og verkstedsteknikere i et team alle med grundig kunnskap om aluminiumets egenskaper og ekstruderingsteknikkens muligheter. De analyserer legeringer og overfl atestrukturer, samt vurderer konstruksjoner med hensyn til styrke, produksjon, etc. De benytter meget avansert utstyr for målinger og tekniske undersøkelser. Materialets struktur kan f.eks. undersøkes i et scanning-elektronmikroskop som forstørrer opp til ganger. Spre kunnskap. Vi sprer fortløpende nye fakta om aluminium og hva som skjer med materialet ved ulike typer behandling og bearbeiding. Framfor alt sørger vi naturligvis for at kunnskapen kommer raskt ut i vår produksjon hvor den kan utnyttes til fordel for våre kunder. I mange år har Sapa hatt et nært samarbeid med en lang rekke universiteter, høyskoler og frittstående forskningsinstitutter. 15

16 En partner for bedrifter innen byggeindustrien transportindustrien verkstedsindustrien møbelindustrien. Blant annet. I dag er Sapa ikke bare en produsent av profiler, vi er like mye en kvalifisert industripartner. Vi har et tett samarbeid med bedrifter i praktisk talt alle bransjer. Formelen for fremgang er alltid den samme. Jo mer og jo tidligere vi blir integrert hos kundene, desto mer nytte kan vi gjøre. En tenketank for profiler. En Sapa-profil er ofte resultatet av et samarbeid mellom kundens konstruksjonsavdeling og våre teknikere. Når en bedrift har mer spesifikke behov, får de tilgang til et eget Sapa-team. For mer komplekse løsninger utvider vi teamet med spesialistkompetanse innen f.eks. materialkunnskap, design, konstruksjon, verktøytilvirkning, overflatebehandling, produksjonskunnskap osv. I flere tilfeller har vi også opprettet et produktverksted for kunden hos oss en fabrikk i fabrikken der vi tar ansvar for hele produksjonskjeden. Arbeidet kan da omfatte alt fra ekstrudering til innkjøp av tilleggsmateriell, montering, emballering og distribusjon. Når vi har gjort vårt, kan vi gjøre enda mer nytte. Vår innsats behøver ikke å slutte når aluminiumprofilen er presset, bearbeidet og overflatebehandlet. Som den industripartner vi er, kan vi til og med sørge for at profilen forvandles til et ferdig produkt klart til å sendes ut til grossister, salgssteder eller direkte til våre kunders kunder. For våre oppdragsgiveres regning kan vi montere et komplett system der profilen inngår i en større helhet. Vi kjøper inn kompletterende deler, pakker det ferdige produktet og tar oss av logistikken. All service gjøres etter kundens behov. 16

17 17

18 Vi stanser borer kapper bøyer freser kutter sveiser dreier limer Vi lager produkter av profilene Mye av bearbeidingen som tidligere ble utført av kundene blir nå utført hos oss. Bedriftens drivkraft er nesten alltid den samme hjelp oss å redusere ledetidene, men beholde kvaliteten En del av kundens produksjonskjede. I dag fungerer vi i Sapa stadig oftere som en integrert del av kundenes produksjonskjede med alt det innebærer av kvalitetsoppfølging og logistikk. Våre oppdragsgivere vet at vi kjenner materialet ned til minste detalj. De vet at vi har de mest moderne maskinene og det siste innen styringssystemer og verktøy, samt at vi stadig utvikler og fintrimmer våre bearbeidingsmetoder. Hydroforming er et utmerket eksempel på en teknikk som har hjulpet oss til å utvikle komplekse profiler for våre kunder. At vi er verdensledende innen sveisemetoden Friction Stir Welding, er enda et godt argument. 18

19 19

20 Et attraktivt ytre. Når profilen er ferdig produsert åpnes nye muligheter takket være de unike materialegenskapene til aluminium. En ubehandlet aluminiumprofil har allerede en slitesterk og pen overflate. Profilene kan bytte utseende på mange måter. Forskjellige typer overflatebehandling gir merverdi både funksjonelt og estetisk. Anodisering forsterker beskyttelsen som dannes naturlig opp til 1000 ganger. Mekanisk overflatebehandling innebærer at vi lokker frem finishen kunden ønsker ved å børste, slipe, sandblåse eller polere. Profilen kan naturligvis også lakkeres velg mellom flere tusen farger. Vil du at aluminiumprofilen skal se ut som trepanel? - Vi har metoder for dette også. 20

21 21

22 Design er ikke bare et spørsmål om form. Det er viktigere enn som så. En aluminiumprofil springer alltid ut fra en idé. Som oftest for å gjøre konstruksjonen lettere, smartere eller smidigere. Men det finnes ytterligere en dimensjon. Stadig flere industridesignere og konstruktører ser de ubegrensede mulighetene aluminium tilbyr. Formbarheten og alle bearbeidingsmulighetene gjør at man kan tenke i helt nye baner - selv fra et estetisk synspunkt. Den ferdige profilen kan behandles på mange forskjellige måter den kan anodiseres, lakkeres eller få en spesialoverflate. Den kan også få sin overflatefinish gjennom mekanisk behandling, f. eks sliping, børsting eller polering. Mange produkter har sett dagens lys nettopp fordi aluminiumprofilen oppfyller kravene til en idé på en designers tegneblokk. Her ser du et par eksempler på nettopp dette. Serviettring. Alvar Aalto Collection, Iittala. 22

23 Kleshengere. Design: Pia Skoglund 23

24 Hestehår, bomull, ull, lin, dun aluminium. Bare rene naturmaterialer i Hästens senger. 24

25 I løpet av et liv tilbringer hver og en av oss fl ere tiår der. I sengen. Sovende. Hästens har sett det som sin misjon å gjøre den tiden så behagelig som mulig. Det spares ikke på noe i produksjonen av en Hästens seng. Brorparten av jobben er rent håndverk. Naturmaterialer uten kompromisser er en selvfølge. I likhet med alle fremgangsrike bedrifter har man alltid øynene åpne for produktutvikling og nye idéer. Dette kommer tydelig frem i den mest eksklusive justerbare sengen, Citation, som har en lang rekke funksjoner for søvn, hvile, avslapping og massasje. 25

26 Når vi var klare til å utvikle vår eksklusive Citation-modell, ville vi at sluttresultatet skulle bli et attraktivt design med bedre funksjonalitet. Sapa hjalp oss med produktutviklingen og vi testet en rekke løsninger før vi fant den optimale. EMMA SANDSJÖ, KOMMUNIKASJONSSJEF HOS HÄSTENS Rammen i aluminiumprofi ler kan skrus sammen hjemme hos kunden. Skjulte integrerte kanaler for kabler. En hjulbane er bygget inn i sideprofi len. 26

27 Design og funksjon. Ved å gå over til bruk av aluminiumprofiler i understellet i stedet for stål fikk man en rekke fordeler. Først var det muligheten for et tiltalende design i børstet og naturanodisert aluminium. Profilene gjorde det også enklere å bygge inn flere funksjoner et par eksempler er en glidemekanisme og skjulte kanaler for kabler. For å gjøre monteringen lettere var det også et sterkt ønske at understellet kunne skrus sammen i motsetning til tidligere å være sveiset sammen i et stykke. Med en løsning i profiler var dette ønsket enkelt å oppfylle. Vårt samarbeid med Hästens er faktisk et skoleeksempel på aluminiumprofilens kjennetegn: Mer attraktivt design. Lavere vekt. Bedre funksjon. 27

28 28

29 Seilere søker stadig etter den perfekte balansen mellom lav vekt og høy styrke. Aluminium er et overlegent materiale som lever opp til kombinasjonen styrke og lav vekt, noe som er særlig viktig når det gjelder master. Seldénkonsernet er i dag verdens ledende produsenter av riggsystemer til seilbåter. Det handler ofte om båter i millionklassen. Sapa kan levere opp til 20 meter høye master, uten at profilene behøver å deles. Samarbeid gjennom flere tiår. Sapas samarbeid med Seldén går mer enn 40 år tilbake i tid, og for hvert år har det utviklet seg og blitt tettere. I dag utnytter konsernet store deler av vår kompetanse. Vi bearbeider og forbereder hver eneste mast hos oss så langt det er mulig, før den går videre til sluttmontering hos Seldén. Vi forbereder så langt det går. Helt fra begynnelsen av bygger vi inn en del løsninger i profilen i samsvar med spesifikasjonene vi får. Tykkelsen kan f.eks økes der det virkelig trengs men bare der. Slik kan styrken optimeres og vekten holdes nede. Sikkerhetskravene er alltid ekstremt høye - alt dimensjoneres for å klare det verste tenkbare scenarioet. Når den ferdigproduserte masten kommer frem til Seldén, gjenstår stort sett bare håndverk. En person har alltid det fulle ansvaret for sluttmonteringen av hver mast. Det er jo naturligvis en fordel at de fleste som jobber på Seldén selv er ivrige seilere. I dag leverer vi ca. 450 ulike typer av profiler og komponenter til Seldéns fabrikker i Sverige, Danmark, Nederland, Frankrike, England og USA. 29

30 30

31 Det er mange grunner til å bytte stål mot aluminium. Nærmere bestemt Hos Scania, en av verdens ledende lastebilprodusenter, er stadige forbedringer og testing av materialer en del av det daglige arbeidet. For en del år siden begynte man å overveie bruk av profiler i aluminium i stedet for i stål. I likhet med mange andre bedrifter så man fordelene av kombinasjonen lav vekt stivhet styrke formbarhet. For hver ståldetalj som kan erstattes med aluminium reduseres vekten betydelig. Lavere totalvekt betyr lavere drivstofforbruk med bedre økonomi og miljøgevinst som et resultat. Sammen med Scania har vi derfor gransket del for del i kjøretøyet for å utrede om komponenter av stål kan byttes til aluminiumprofiler. Resultatet av vårt samarbeid er lett å se: Et stort antall deler er i dag byttet ut - innvendig, utvendig, i førerhuset og i motoren. Hvert år leverer Sapa omtrent en million komponenter, som alle kan settes rett inn i produksjonen. 31

32 Nye innfallsvinkler. Scanias konstruktører og Sapas teknikere har i løpet av årene hatt et nært og konstruktivt samarbeid. I dag leverer vi hvert år ca. en million deler til Scania. Og utviklingsarbeidet fortsetter. 32

33 33

34 Liko løfter pasienter fra Luleå til Los Angeles. Etter nærmere 30 års uavbrutt utvikling kan Liko i dag tilby markedets sikreste, mest effektive og komplette system for løftehjelpemidler innen pleie- og omsorgsektoren. At produktene skal produseres i aluminium, har lenge vært en selvfølge, ettersom materialet gir en rekke fordeler - både når det gjelder form og funksjon. Vekten blir dessuten halvert, sammenliknet med bruk av stål. Utvidelse internasjonalt, med internasjonale partnere. Liko, med hovedkontor i Luleå, har i dag vokst til en av verdens ledende produsenter av løfteanordninger til pleie- og omsorgsektoren og produktene er eksportert til mer enn 30 land. Framfor alt har utviklingen på det nordamerikanske kontinentet vokst raskt. USA og Canada er nå bedriftens største markeder og kundene består hovedsakelig av sykehus, omsorgsboliger og hjemmetjenesten. Vi i Sapa har fulgt med på hele reisen. Gjennom bruk av vår produksjon og lagringsplass har Liko fått et bredere tilbud til kundene. Fleksibiliteten og mulighetene for kundetilpassing øker mens ledetider, leveringstider og lagerbeholdning reduseres. Liko er derfor en i rekken av bedrifter som har forstått fordelene med å samarbeide med en global partner som Sapa når de ekspanderer internasjonalt. 34

35 Gjennom mange år har vi hatt et nært samarbeid av den enkle grunn at Sapa er best på aluminium. Takket være vårt altomfattende samarbeid, kan vi imøtekomme våre amerikanske kunders krav på en mye bedre måte. Jeg er overbevist om at vi på Liko bare så vidt har startet på et økt internasjonalt samarbeid med Sapa. HANS LUNDGREN, SUPPLYSJEF HOS LIKO 35

36 En grønn profil. Aluminium er et materiale som i sin opprinnelige form er overalt rundt oss og tilsvarer 8 prosent av jordskorpen. I hagen din finnes det altså i gjennomsnitt 8 kg aluminium per 100 kg jord. En vanlig mursteinsvegg inneholder kg aluminium per kvadratmeter. Aluminium er jordens vanligste metall og betydelig mer vanlig enn f.eks. jern. Det er også et av få metaller der tilgangen på råvarer kan anses som ubegrenset. og miljøarbeidet granskes fortløpende av våre interne revisorer. Vi har også en egen miljøorganisasjon som fremmer samarbeidet mellom våre ulike produksjonsanlegg. Veiskilter og flaggstenger kan bli vinduer og dusjkabinetter. En stor fordel med aluminium ut fra et miljøhensyn er at materialet kan brukes om og om igjen. De fleste utrangerte produkter av aluminium gjenvinnes i dag og slik har det vært i flere tiår. Egen omsmelting. For å slutte kretsløpet, har vi i Sapa investert i vårt eget omsmelteverk. Her smelter vi ned materiale som er blitt til overs fra vår egen produksjon, men også materiale fra underleverandører og kunder. Ved omsmelting brukes bare 5% av den energien som kreves ved den opprinnelige fremstillingen. Aluminium er i sin opprinnelige form jordens vanligste metall Mindre miljøpåvirkning. All industriell virksomhet innebærer at naturressurser forbrukes og miljøet påvirkes. Selvfølgelig gjelder dette også innenfor aluminiumindustrien. Aluminiumprodukter har allikevel nesten alltid en vesentlig mindre miljøpåvirkning enn produkter som er tilvirket i alternativt materiale. Fra ord til handling. Sapas policy når det gjelder miljø og helse er meget tydelig. Vår virksomhet skal drives med største respekt for miljøet og vi skal løpende granske alle deler av produksjonen. Lovgivning og andre vilkår er alltid et minimumskrav for oss. For flere år siden ble Sapa sertifisert i henhold til miljøsertifiseringssystemet ISO14001 en plan og metode for stadig å forbedre miljøarbeidet. Metoden sikrer at vi gjør de rette tingene til rett tid 36

37 Alt kan alltid bli bedre. I Sapa er vi overbevist om at små forandringer dag for dag, punkt for punkt og område for område over tid kan ha en avgjørende betydning. For våre kunder, for vårt foretak og for våre medarbeidere. En strukturert arbeidsmåte. I vår organisasjon arbeider vi etter en modell for stadige forbedringer som vi kaller Genesis. I bunn og grunn er dette en måte å tenke på, og å strukturere arbeidet på, som vi vil skal gjennomsyre alt vi gjør. Det handler f.eks om å produsere etter behov og å eliminere sløsing med materiale, tid og energi. En annen dimensjon er at så langt det er mulig vil vi koble sammen vår og kundens produksjon. Vi kan nå se tydelige, målbare resultater av vårt arbeid: Kvaliteten er forbedret, leveransesikkerheten har økt og beslutningsveiene er trimmet. Og arbeidet fortsetter. En global bedrift i et lite samfunn. Sapa er på flere måter en viktig arbeidsgiver og det forplikter. Hva vi gjør og ikke gjør, påvirker menneskers hverdag i stor grad. Det gjelder f.eks. hvordan vi styrer miljøarbeidet, men også hvordan vi som foretak er samfunnsengasjert og vårt sosiale ansvar bevisst. Fokus på sikkerhet og helse. Et strukturert forandringsarbeid med tydelige og målbare resultater Fremgang og lønnsomhet står ikke i et motsetningsforhold til miljø-, helse- og sikkerhetsarbeidet. Vi er overbevist om at et fremgangsrikthelse- og sikkerhetsarbeid på sikt resulterer i lavere kostnader og økte konkurransefordeler. Sapas policy innenfor disse områdene er bestemt av konsernledelsen og er et fast punkt på dagsordenen på Sapas styremøter. Arbeidsmiljøet for våre medarbeidere er høyest prioritert helse og sikkerhet går foran alt annet. Hver del av produksjonskjeden granskes fortløpende, for å se om sikkerheten eller arbeidsmiljøet kan forbedres på noe punkt. Foretaket har det som arbeidstakerne har det. Vi er overbevist om at tilfredse arbeidstakere også øker produktiviteten. Derfor driver vi i Sapa et aktivt og langsiktig helsearbeid blant våre medarbeidere. 37

38 Aluminium er en råvare som er spredd over hele verden. Akkurat som Sapa. Vi er der våre kunder er. En fordel ved å arbeide med verdens største produsenter av aluminiumprofiler er åpenbar: Vi kan følge med våre kunder internasjonalt. I dag finner du oss både i Europa, Nord- og Sentral-Amerika, og i Asia. Det tilsier at ditt lokale Sapa-team kan fungere som brobygger og samarbeidspartner mot de globale produksjonsanleggene. All håndtering av dokumentasjon, tekniske spesifikasjoner og verkstedstegninger kan følge med - jorden rundt. Samtidig kan du som kunde ha samme kontaktpersoner hele tiden uansett på hvilket kontinent og på hvilket anlegg produksjonen utføres. På finner du mer informasjon om våre globale tilbud. 38

39 39

40 HULTÉN REKLAMBYRÅ Sapa på 15 sekunder Verdens ledende produsent av aluminiumprofi ler. Sapa har erfaring fra fl ere tusen konstruksjoner. Vi fi nner løsninger sammen med våre kunder. Jo tidligere vi kommer inn i prosessen, desto mer kan vi tilføre. Vi er stadig oftere en del av kundens produksjonskjede. Vi og våre kunder drar nytte av de overlegne egenskapene i aluminium. Profi lene tilbyr unike muligheter når form og design er et viktig aspekt. Vårt mål er alltid å gjøre veien fra idé til produkt så kort som mulig. Sapa Profiler AS En bedrift i Orklakonsernet

Fra idé til ferdig komponent

Fra idé til ferdig komponent Fra idé til ferdig komponent Fra idé til ferdig produkt Hydal Aluminium Profiler er en av Skandinavias ledende leverandører av ekstruderte, bearbeidede og overflatebehandlede aluminiumprofiler og komponenter.

Detaljer

2 Drømmekjøkkenet PROSJEKT

2 Drømmekjøkkenet PROSJEKT PROSJEKT HUS 2 Drømmekjøkkenet PROSJEKT Prosjekt - når det fungerer som best! Denne brosjyren beskriver hvordan Drømmekjøkkenet sammen med oss forhandlere gjør det enklere for deg som er arkitekt,enteprenør

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

engcon Group tre ledende varemerker

engcon Group tre ledende varemerker engcon Group tre ledende varemerker EN STERK PARTNER engcon Group består av tre markedsledende varemerker engcon, Mählers og Drivex med lang erfaring med å utvikle redskapssystemer av høyeste kvalitet.

Detaljer

Nord-Svensk trevarer av høyeste kvalitet

Nord-Svensk trevarer av høyeste kvalitet 1 Nord-Svensk trevarer av høyeste kvalitet Norra er et ekspanderende skogsselskap som eies av 17 000 private skogseiere i Nord-Sverige. Skogsorganisasjonen omfatter åtte virksomhetsområder, fra Ångermanland

Detaljer

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt Innovative Raskere helt enkelt Doble timene hver dag Lindab har forenklet bygging av vegger. Resultatet er de nye veggprofilene en innovativ løsning som gjør monteringen raskere, enklere og mer fleksibel

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

KJØRETØYTILPASSEDE PÅBYGNINGSLØSNINGER FOR ALLE BEHOV.

KJØRETØYTILPASSEDE PÅBYGNINGSLØSNINGER FOR ALLE BEHOV. KJØRETØYTILPASSEDE PÅBYGNINGSLØSNINGER FOR ALLE BEHOV. VI GIR DEG SOM PÅBYGGER FLERE MULIGHETER. I over 60 år har VBG ledet utviklingen av lastebilkoblinger ved å kombinere sikkerhet og økonomi. I CMS,

Detaljer

KRISPOLS GARAGEPORTER PRAKTISK INFO OG SIKKERHET

KRISPOLS GARAGEPORTER PRAKTISK INFO OG SIKKERHET GARASJEPORTER 2 KRISPOLS GARAGEPORTER PRAKTISK INFO OG SIKKERHET y x SKREDDERSYDD PORT SIKKERHET VARMEISOLERENDE EGENSKAPER Hver garasjeport blir laget utifra en individuell bestilling. Vi lager porter

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt Lindab RdBX Innovative Raskere helt enkelt Lindab RdBX Doble timene hver dag Lindab har forenklet bygging av vegger. Resultatet er de nye Lindab RdBXveggprofilene en innovativ løsning som gjør monteringen

Detaljer

omslag TRYKK.pdf 1 21.01.13 15:38 FLEXIBLE WORKS P ACE S

omslag TRYKK.pdf 1 21.01.13 15:38 FLEXIBLE WORKS P ACE S FLEXIBLE WORKSP ACES VÅR DESIGNFILOSOFI Det unike blir lagt merke til, og design er derfor viktig for oss og våre kunder. Vi tar menneskers behov og ønsker på alvor. Derfor er FLEXIBLE WORKSPACES selve

Detaljer

Overflatebehandling av aluminiumprofiler

Overflatebehandling av aluminiumprofiler Overflatebehandling av aluminiumprofiler Innhold Anodisering 2 3 Lakkering 4 Mekanisk/Kjemisk overflatebehandling 5 Annen overflatebehandling 6 Kontakter og Prøver 7 Aluminium har allerede i naturlig tilstand

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

LINDAB TAKSYSTEM TAK TAKRENNER TAKSIKRING

LINDAB TAKSYSTEM TAK TAKRENNER TAKSIKRING LINDAB TAKSYSTEM TAK TAKRENNER TAKSIKRING Hvis du har ditt drømmested, har vi ditt drømmetak. Ditt hjem. Det er alltid der for å beskytte deg, din familie og dine dyrebare eiendeler. Lindab har alt du

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell Ansvarlighet i hele produktets livssyklus Ditt valg gjør en forskjell Vi utvikler produktene slik at forbruket reduseres. Bruk mindre, spar mer Du kan fokusere på forretningsdriften og være trygg på at

Detaljer

Rullegardinsystem Silent Gliss Silent Gliss rullegardiner

Rullegardinsystem Silent Gliss Silent Gliss rullegardiner Rullegardinsystem Silent Gliss 4860 Silent Gliss rullegardiner Silent Gliss fordeler Silent Gliss tilbyr det mest omfattende og teknisk avanserte rullegardinsortimentet som finnes i markedet. De rene

Detaljer

Naturen er vårt grunnlag

Naturen er vårt grunnlag Foto: istockphoto Naturen er vårt grunnlag Foto: istockphoto Vår kompetanse din sikkerhet Vår solide kompetanse er bygget opp gjennom fl ere tiår, og det har vært en bevisst satsing helt siden starten

Detaljer

HOS OSS FORMES IDÉER

HOS OSS FORMES IDÉER HOS OSS FORMES IDÉER Direktlaminat tilbyr spisskompetanse innen laminatbaserte komponenter og innredning. F900 RETTE VINKLER ELLER AVRUNDEDE HJØRNER? Fleksibilitet og spesialisering gir fornøyde kunder

Detaljer

Bearbeiding av tynnplater. IKM Haaland AS

Bearbeiding av tynnplater. IKM Haaland AS Bearbeiding av tynnplater IKM Haaland AS Tynnplater kan forvandles til nesten hva som helst! Hagemøbler, søppelcontainere og fasadeplater. Vindmølledeler, konsoller og finstemte elektrokomponenter. Tynnplater

Detaljer

Alcoa smidde aluminiumfelger. Fakta og tall

Alcoa smidde aluminiumfelger. Fakta og tall Alcoa smidde aluminiumfelger Fakta og tall VISSTE DU AT? Alcoa-felger er de sterkeste felgene Hver felg starter som en enkel blokk av en høyverdig korrosjonsbestandig aluminiumslegering. With a 8000 tons

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

BRINGING BRANDS TO LIFE

BRINGING BRANDS TO LIFE BRINGING BRANDS TO LIFE Vårt fokus er å skape hyggelige handleopplevelser gjennom spennende emballasje. Fra handleposer til innpakningspapir, fra gaveesker til gavebånd osv. For det enkelte selskap og

Detaljer

Når kunst møter vitenskap.

Når kunst møter vitenskap. Når kunst møter vitenskap. Et pent utseende er bare begynnelsen. Z n er det perfekte ekteskapet mellom banebrytende teknologi og utsøkt design, det eneste høreapparatet på markedet som tilbyr alt: ekstraordinært

Detaljer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you INNHOLD Om oss side 04 Kvalitet side 06 MILJØ side 08 PRODUKSJON side 10 PRODUKTER HANDEL side 12 PRODUKTER INDUSTRI side 13 HVA STENQVIST STÅR FOR side 14 Kontakt side

Detaljer

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADISJON INNOVASJON DESIGN 1 2 3 Tre er det mest miljøvennlige, vakre og mest fleksible gulvmaterialet som finnes. Det er derfor vi kun arbeider

Detaljer

DP4000 2K grunning Minst 50% kortere klargjøringstid

DP4000 2K grunning Minst 50% kortere klargjøringstid Make it happen. With PPG 2K grunning Minst 50% kortere klargjøringstid Velkommen til en effektiv klargjøringsprosess 2K grunning Fremtidens effektive overflatebehandling har ankommet Et gjennombrudd innen

Detaljer

Lindab Coverline Takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne. Gir et varig inntrykk

Lindab Coverline Takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne. Gir et varig inntrykk Lindab Coverline TM Lindab takpanne Gir et varig inntrykk 2 Skap din egen effekt Lindabs takpanne er en sterk og elegant ståltakpanne som ser like flott ut på nye hus som på gamle, verneverdige bygninger.

Detaljer

Drømmen om et vakrere hus

Drømmen om et vakrere hus Drømmen om et vakrere hus Vår kjærlighet til tre har sin forklaring Vår bedrift har bygget trapper i det lille innlandssamfunnet Norsjø i Västerbotten siden 1923. Det er ganske lett å forstå hvorfra vi

Detaljer

Lindab Byggplater Produktprogram. Lindab Coverline TM. Lindab Byggplater. Et attraktivt ytre

Lindab Byggplater Produktprogram. Lindab Coverline TM. Lindab Byggplater. Et attraktivt ytre Lindab Coverline TM Lindab Byggplater Et attraktivt ytre 2 Skap din egen profil Nå kan den nye bygningen din få et attraktivt ytre med Lindabs byggplater. Et kostnadseffektivt alternativ som finnes i mange

Detaljer

Top End windows from Nordvestvinduet don t just give you a new look at the world, but also give the world a new look at you.

Top End windows from Nordvestvinduet don t just give you a new look at the world, but also give the world a new look at you. Top End windows from Nordvestvinduet don t just give you a new look at the world, but also give the world a new look at you. Nordvestvinduet er spesialister på å designe individuelle løsninger for de aller

Detaljer

FM Mattsson. Dusj. Trykksak nr 250 /4 N

FM Mattsson. Dusj. Trykksak nr 250 /4 N FM Mattsson Dusj Trykksak nr 250 /4 N En ren nytelse i form og funksjon Like fine og se på som å bruke Å dusje skal være en ren nytelse i dobbel forstand. Det er spesielt godt å kjenne det svale regnet

Detaljer

Alt fra én og samme leverandør fra Europas ledende portprodusent

Alt fra én og samme leverandør fra Europas ledende portprodusent Alt fra én og samme leverandør fra Europas ledende portprodusent Programoversikt Garasjeporter Portåpnere Dører Karmer Industriporter Lastesystemer Garasje-leddporter Porter av høy kvalitet med loddrett

Detaljer

3M Bygg, vedlikehold og sikkerhet Prestige vindusfilm. Et klart. Valg

3M Bygg, vedlikehold og sikkerhet Prestige vindusfilm. Et klart. Valg 3M Bygg, vedlikehold og sikkerhet Prestige vindusfilm Et klart Valg Den nye vindusfilmgenerasjonen fra 3M En ny ytelsesstandard De fleste vindusfilmer som reduserer solvarme er tonet mørke, inneholder

Detaljer

RÅDGIVER & SKREDDER RÅDGIVEREN

RÅDGIVER & SKREDDER RÅDGIVEREN RÅDGIVER & SKREDDER Siden oppstarten i 1983 har Rufo Transportkasser AS utviklet seg til å bli landets ledende produsent av skreddersydde transportkasser. Med fokus på kompetanse og kvalitet har vi stadig

Detaljer

PLATEBEARBEIDING. Innovative og lønnsomme løsninger. STÅL LASER RUSTFRITT STÅL STANS KNEKK ALUMINIUM LAKK

PLATEBEARBEIDING. Innovative og lønnsomme løsninger.  STÅL LASER RUSTFRITT STÅL STANS KNEKK ALUMINIUM LAKK PLATEBEARBEIDING Innovative og lønnsomme løsninger LASER STANS KNEKK LAKK STÅL RUSTFRITT STÅL ALUMINIUM www.nomek.as TOTALLEVERANDØR AV PLATEPRODUKTER Nomek er en moderne og spesialisert bedrift innen

Detaljer

Din komplette sikkerhetsleverandør

Din komplette sikkerhetsleverandør Din komplette sikkerhetsleverandør Sikkerhet for alt du vil beskytte 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO er din trygge partner i sikkerhet En sikkerhetsløsning er en viktig investering, som omfatter

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING reoler og vogner REOLER OG VOGNER i aluminium, plast og rustfritt stål ENKELT RENHOLD Renhold koster penger. Alminor System 150 / 250 er utviklet for å møte stadig høyere

Detaljer

PRODUKT KATALOG. MDF ferdigmalte plater

PRODUKT KATALOG. MDF ferdigmalte plater PRODUKT KATALOG MDF ferdigmalte plater MDF PLATER HVA ER MDF? MDF (Medium Density Fiberboard) er et fabrikkert treprodukt laget av mykt trevirke. Trevirket brytes ned til trefibre, og kombineres med voks

Detaljer

Slik blir en ultramoderne lastebil produsert

Slik blir en ultramoderne lastebil produsert Pressemelding Slik blir en ultramoderne lastebil produsert Denne våren ruller de første serieproduserte nye Volvo FH-lastebilene ut av fabrikkene for levering til kunder over hele Europa. Men hvordan bygges

Detaljer

Intergrate. Intergrate rister støpes ved å kombinere kontinuerlige bunter av glassfiber (roving) med en varmeherdende

Intergrate. Intergrate rister støpes ved å kombinere kontinuerlige bunter av glassfiber (roving) med en varmeherdende Intergrate Intergrate rister støpes ved å kombinere kontinuerlige bunter av glassfiber (roving) med en varmeherdende resin i en støpeform. Våre støpte rister er elastiske, sterke og uten sidestykke i sin

Detaljer

KLASSISK 3-LAGS VINDU

KLASSISK 3-LAGS VINDU KLASSISK 3-LAGS VINDU ET KLASSISK 3-LAGS VINDU MED UNIK ISOLASJONSEVNE Det vakre håndverket i Frekhaug vinduet har gledet mennesker i tradisjoner. Nå setter vi en ny standard med toppmodellen Frekhaug

Detaljer

Kan glass. produsere strøm? I eksklusivt samarbeid med:

Kan glass. produsere strøm? I eksklusivt samarbeid med: Kan glass produsere strøm? I eksklusivt samarbeid med: 02 Brosjyren inneholder bilder av bygninger som ikke har Soltech Energys produkter installert, men som illustrerer og er til inspirasjon for hva som

Detaljer

Nyhet! TECElogo alupex push-in system TECElogo nordic push-in system. 1 fitting - 2 systemer

Nyhet! TECElogo alupex push-in system TECElogo nordic push-in system. 1 fitting - 2 systemer Nyhet! TECElogo alupex push-in system TECElogo nordic push-in system 1 fitting - 2 systemer Innhold TECElogo - neste generasjons installasjonsystem Side 3 Hva er TECElogo? Side 4 Hvorfor TECElogo? Side

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Lindab Forretningsområde Profil. Løsninger i stål bygd for fremtiden

Lindab Forretningsområde Profil. Løsninger i stål bygd for fremtiden Løsninger i stål bygd for fremtiden 2 Noen gode grunner til å ønske den nye jernalderen velkommen økonomisk effektivt enkelt sunt Når menneskene oppdaget jern for 3000 år siden, la man grunnlaget for dagens

Detaljer

Lindab Rainline TM. Lindab takrennesystem. Det komplette takrennesystemet

Lindab Rainline TM. Lindab takrennesystem. Det komplette takrennesystemet Lindab Rainline TM Lindab takrennesystem Det komplette takrennesystemet Et fargesterkt system Lindabs takrennesystem leveres i åtte holdbare farger, samt aluzinc, som du kan mikse og matche som du vil.

Detaljer

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Konstruksjonspakker for tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Høy kvalitetssikring

Detaljer

HØYKVALITETS VINDUER OG DØRER

HØYKVALITETS VINDUER OG DØRER HØYKVALITETS VINDUER OG DØRER www.stamela.no HØYKVALITETS VINDUER OG DØRER Siden starten i 1998 har Stamela AS lansert trevinduer og dører i høy kvalitet. Vi har som ma l og opprettholde den høye kvaliteten

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

The Battery Replacement Programme

The Battery Replacement Programme Vår visjon Gjøre batteribytte enklere for kundene våre...din fremtid Nye kunder, forbedret lønnsømhet og utvikling i takt med markedet Synergy Battery Replacement Programme The Battery Replacement Programme

Detaljer

PURUS LINE, TILE INSERT

PURUS LINE, TILE INSERT DESIGNSLUK PURUS LINE, TILE INSERT DITT PERSONLIGE VALG Man skal trives på badet. Stedet der man både begynner og avslutter dagen. Purus designsluk er eksempler på hvordan kreativitet og utvikling kan

Detaljer

Alcoa. Felger du kan stole på

Alcoa. Felger du kan stole på Alcoa Felger du kan stole på Alcoa, din partner siden 1948 Gjennom 125 år har Alcoa vokst og endret seg, takket være utviklingsarven og våre folks engasjement. Vi fant markedene for våre produkter og bygde

Detaljer

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 INFEKSJONSBEKJEMPELSE ENKELT OG PRAKTISK Med sin attraktive, moderne design, brukervennlighet og utmerkede desinfeksjonsytelse

Detaljer

Programområde for industritekstil og design - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for industritekstil og design - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for industritekstil og design - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Utvid ditt hjem. Med en vinterhage tilpasset norske forhold

Utvid ditt hjem. Med en vinterhage tilpasset norske forhold Utvid ditt hjem Med en vinterhage tilpasset norske forhold Finn din stil Vinterhage CMC 50.HI Nyt det skiftende været fra sofakroken. Med Schücos vinterhagesystem CMC 50.HI får du et ekstra rom i hjemmet.

Detaljer

O V E R S I K T presentert av

O V E R S I K T presentert av O V E R S I K T presentert av Fakta om Endless Pools - 17.000 basseng solgt siden 1988 - Resultat av mange års utvikling i samarbeid med svømmere, også på topp-nivå - Mange modeller ute i markedet tilpasset

Detaljer

Konsentrert kraft i kompakt form

Konsentrert kraft i kompakt form Konsentrert kraft i kompakt form Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Den nye Compact-generasjonen slagbormaskiner fra Bosch. Enten det er Easy, Universal eller Expert du

Detaljer

Gjenvinning av stål og metaller

Gjenvinning av stål og metaller Gjenvinning av stål og Gjenvinning av stål og Vi fremstår i dag som landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall og kabel. Vi opererer 21 moderne produksjonsanlegg og har miljøriktige

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Konstruksjoner og komponenter til transformatorstasjon, kv

Konstruksjoner og komponenter til transformatorstasjon, kv Konstruksjoner og komponenter til transformatorstasjon, 12-400 kv 1 2 Slik bygger du neste generasjon transformatorstasjon Necks Electric spisser tilbudet for transformatorstasjoner. Vi legger til flere

Detaljer

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 PAROC Hvac Fire Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 Teknisk Isolering September 2014 Innhold Brannsikkerhet med PAROC steinull...3 PAROC Hvac Fire

Detaljer

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT SE VERDEN PÅ NYTT En spenstig invitasjon til dialog om løsninger på produkt, design og logistikk rundt fremtidens vinduer, dører, glass og fasader. VOLUM PROSJEKTER De største byggeprosjektene er ofte

Detaljer

METALL. FEIN ErgoGrip. For den nye generasjonen av FEIN vinkel- og rettslipere. NYHET

METALL. FEIN ErgoGrip. For den nye generasjonen av FEIN vinkel- og rettslipere. NYHET METALL FEIN ErgoGrip. For den nye generasjonen av FEIN vinkel- og rettslipere. NYHET Det nye innovative FEIN ErgoGrip for mindre belastende sliping. Bedre grep betyr mer sikkerhet, bedre kontroll og høyere

Detaljer

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER VI ER DER KUNDENE VÅRE ER Å være størst forplikter Din samarbeidspartner på materialhåndtering TOYOTA MATERIAL HANDLING GROUP - ET GLOBALT KONSERN The Toyota Way er en del Toyotas historie så vel som fremtid.

Detaljer

Industriens problemløser

Industriens problemløser Industriens problemløser Hva kan vi gjøre for din bedrift? Odda Plast AS har eksistert siden 1974, og har opparbeidet en betydelig erfaring innen produksjon, utvikling og leveranse av forskjellige typer

Detaljer

En skorstein er ikke bare en skorstein

En skorstein er ikke bare en skorstein Stålskorsteiner En skorstein er ikke bare en skorstein Den skal også se godt ut. Vår fabrikk i Danmark har i mer enn 35 år utviklet skorsteiner med fokus på sikkerhet og utseende. Vi har valgt en enkel,

Detaljer

Rullegardin Silent Gliss Silent Gliss rullegardinsystemer

Rullegardin Silent Gliss Silent Gliss rullegardinsystemer Rullegardin Silent Gliss 4830 Silent Gliss rullegardinsystemer Silent Gliss fordeler Rullegardinenes rene linjer komplementerer perfekt moderne arkitektur og interiørdesign. De gir maksimal skjerming uten

Detaljer

Etac Nova 30. Diskrete skinner og få, smarte detaljer gjør Nova 30 til et moderne skinnesystem som er enkelt å montere og bruke.

Etac Nova 30. Diskrete skinner og få, smarte detaljer gjør Nova 30 til et moderne skinnesystem som er enkelt å montere og bruke. Etac Nova 30 Diskrete skinner og få, smarte detaljer gjør Nova 30 til et moderne skinnesystem som er enkelt å montere og bruke. Etac Nova 30 - rett og slett. Nova 30 er et funksjonelt skinnesystem med

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Ruukki Finnera. Det smarteste taket du har sett.

Ruukki Finnera. Det smarteste taket du har sett. Ruukki Finnera. Det smarteste taket du har sett. Finneras nye design gjør at ståltaket ditt ikke bare er vakkert, men det er også ekstremt holdbart og praktisk. Den revolusjonerende falsen i framkant

Detaljer

Master. for energi, bane og telekommunikasjon

Master. for energi, bane og telekommunikasjon Master for energi, bane og telekommunikasjon Brødrene Berntsen AS - Norges ledende produsent og leverandør av galvanisert linjemateriell og stålkonstruksjoner til kraftnettet, jernbanen og telekommunikasjonsnettet

Detaljer

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Kardex Remstar i

Detaljer

Raufoss Ammunisjonsfabrikker

Raufoss Ammunisjonsfabrikker Prosjekter 2012 Raufoss Ammunisjonsfabrikker Målsettingen er å utnytte teknologi- og industrikompetansen i Raufossmiljøet til å bli en ledende internasjonal aktør innen avanserte våpensikringssystemer.

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Rette trapper 2-3. Spriraltrapper 4-5. Mesaniner 6-7. Gitterrister 8-9. Rullestolramper 10. Fasadestiger 11. 2 www.weland.no Tel: 46 93 91 00

Rette trapper 2-3. Spriraltrapper 4-5. Mesaniner 6-7. Gitterrister 8-9. Rullestolramper 10. Fasadestiger 11. 2 www.weland.no Tel: 46 93 91 00 Innhold: Side Rette trapper 2-3 Spriraltrapper 4-5 Mesaniner 6-7 Gitterrister 8-9 Rullestolramper 10 Fasadestiger 11 2 www.weland.no Tel: 46 93 91 00 Rette trapper Weland`s rettløpstrapper produseres som

Detaljer

DELAKTIG. Designet av IKEA og Tom Dixon

DELAKTIG. Designet av IKEA og Tom Dixon DELAKTIG Designet av IKEA og Tom Dixon 9. februar 2018 lanserer IKEA og Tom Dixon DELAKTIG: en plattform i aluminium du kan tilpasse helt etter eget behov. For å virkelig utfordre vante designformer og

Detaljer

Velkommen til verdenen til WIŚNIOWSKI-garasjedører

Velkommen til verdenen til WIŚNIOWSKI-garasjedører Leddporter Velkommen til verdenen til WIŚNIOWSKI-garasjedører WIŚNIOWSKI er laget med lidenskap i 25 år. Merkevaren er oppkalt etter grunnleggeren og eieren Andrzej Wiśniowski. Hans drøm om funksjonelle,

Detaljer

www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse

www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse Fleksib Home Motion by Somfy og ditt hjem settes i bevegelse! Somfy produserer motorer og styringer for alle vinduer, dører og porter i hjemmet

Detaljer

fra kjeller til loft Konstruksjonspakker tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger

fra kjeller til loft Konstruksjonspakker tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Norges største leverandør av kvalitetskonstruksjoner i tre Konstruksjonspakker for tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Høy kvalitetssikring

Detaljer

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb SG/MG-grabber Den perfekte kombinasjonen Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb En optimalisert grabb for hver tiltrotator Indexator Rototilt Systems har utviklet en ny generasjon multi-

Detaljer

Marmoleum en unik følelse og et unikt utseende

Marmoleum en unik følelse og et unikt utseende Marmoleum en unik følelse og et unikt utseende Marmoleum et unikt utseende... Akkurat som naturen er hver kvadratcentimeter av Forbos Marmoleum helt spesiell. Marmoleums unike utseende er inspirert av

Detaljer

Den nyeste MagicStone kolleksjonen presenterer de siste trender innen systemer for vegg.

Den nyeste MagicStone kolleksjonen presenterer de siste trender innen systemer for vegg. MAKE YOUR RO OM MAGICpanel Den nyeste MagicStone kolleksjonen presenterer de siste trender innen systemer for vegg. MagicStone Panel Systems Ønsker du å skape et unikt miljø på en enkel, rimelig og rask

Detaljer

OPPDAG Den nye standarden av elektriske designovner

OPPDAG Den nye standarden av elektriske designovner Det er lagt ned stor nøyaktighet i utarbeidelsen av dette dokumentet. Ingen del av dette dokumentet må fremstilles uten skriftlig samtykke fra Rettig ICC. Rettig ICC påtar seg ikke ansvar for eventuelle

Detaljer

Fagerhult The Art of Light

Fagerhult The Art of Light The Art of Orosso Lyset er utgangspunktet for mange kunstarter. Film, fotografi, maleri. Lyset får ikke bare mennesker til å føle seg bra fysisk og psykisk, det skaper også forutsetninger for estetiske

Detaljer

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi Framtida er nå! CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi HVORFOR Grønne bygg? Bygget får økt verdi og økt etterspørsel!

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

den vakre, sterke takpannen

den vakre, sterke takpannen lindab takpannar takpanne den vakre, snygga, sterke tåliga takpannen plåtpannan e den vakre, sterke takpannen lindab takpanne den vakre, sterke takpannen Lindab takpanne løftet for taket ditt Taket er

Detaljer

Kvalitet og design. www.ncp.no

Kvalitet og design. www.ncp.no Bord Kvalitet og design NCP skal levere møbler med god kvalitet til konkurransedyktige priser. Våre produkter er tilgjengelige i de fleste tettsteder og byer i Norge, og i store deler av Skandinavia. Slik

Detaljer

Top End windows from Nordvestvinduet don t just give you a new look at the world, but also give the world a new look at you.

Top End windows from Nordvestvinduet don t just give you a new look at the world, but also give the world a new look at you. Top End windows from Nordvestvinduet don t just give you a new look at the world, but also give the world a new look at you. Nordvestvinduet er spesialister på å designe individuelle løsninger for de aller

Detaljer

Papiremballeringssystem. Et system for alle bruksområder

Papiremballeringssystem. Et system for alle bruksområder Papiremballeringssystem Et system for alle bruksområder Bruk av støtabsorbering og fyllmasse PackTiger RS støtabsorbering og papir fyllmasse Raskt, enkelt og pålitelig papirsystem Lag papiremballasje i

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

La profilen din løftes frem. Tork Image Design

La profilen din løftes frem. Tork Image Design La profilen din løftes frem Tork Image Design Gi profilen din et løft med riktig toalettromopplevelse Hvis du bruker mye tid på å gjøre et godt inntrykk på gjestene dine, bør toalettrommene spille på lag

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Jo mer vi forenkler desto mer sparer du

Jo mer vi forenkler desto mer sparer du lindab vi forenkler byggingen Jo mer vi forenkler desto mer sparer du TÜV har testet fem kanalsystem og dokumentert fordelene med de ulike løsningene. TÜV-test av fem kanalsystemer Om TÜV TÜV (Technischer

Detaljer

Maskinering, sveising og montering

Maskinering, sveising og montering Maskinering, sveising og montering IKM Maskinering tilbyr et bredt spekter av tjenester innen maskinering, sveising, montering Tjenester: Maskinering Montering Sveising Sliping Måling Tråderodering Vi

Detaljer