Gielddastivra/Kommunestyret Gielddastivrralatnja, Unjárgga ráđđevisti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gielddastivra/Kommunestyret Gielddastivrralatnja, Unjárgga ráđđevisti"

Transkript

1 Unjárgga gielda Nesseby kommune Lávdegoddi: Čoahkkinbáiki : Dáhton: Tii: Čoahkkingohččun Gielddastivra/Kommunestyret Gielddastivrralatnja, Unjárgga ráđđevisti : Dieđit fárggamusat bálvaluskontuvrii tlf dahje e-poasta: jos it sáhte boahtit čoahkkimii. Várrelahtut bohtet čoahkkimii dušše jos sierra gohččuma ožžot. Otne ii leat gažadanboddu. Gohččun lea sáddejuvvon čuovvovaččaide: Namma: Doaibma: Knut Inge Store Hanne Iversen Ina Kristine Store Magnhild I Mathisen Jan Hansen Jørn Stefan Opdahl Jarle W Andreassen Elena Medhus Marit Kjerstad Tor Gunnar Henriksen Tone Lise Roska Anja K Pedersen Noste Berit Ranveig Nilssen Oddvar Betten Linn Jeanne Muotka Astrid Siri Nina Ingeborg Persen Linn Jeanett Bergmo Store Jim Njuolla Heidi Olsen Verner Methi Helmer Kåre Losoa Per Torbjørn Aune Nils I Noste Torgeir Olsen Ane-Helen Pedersen Stig Erling Johnsen Esther Karin Stina Arild Johnsen Charles Petterson Kjell-Harald Erichsen Kate Johanne Utsi Harald Store Inger Anita Smuk Jođiheaddji Miellahttu Miellahttu Miellahttu Miellahttu Miellahttu Miellahttu Miellahttu Miellahttu Miellahttu Miellahttu Miellahttu Miellahttu Sadjásaš jođiheaddji Miellahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Ovddasta: Side 1 av 118 Bargiid Bellodat (BB) BB BB BB BB BB Ovddádusbellodat Ovddádusbellodat Bellodatgaskkasaš listu (BGL) Olgešbellodat Olgešbellodat Sáme Ábmot Bellodat (SÁB) SÁB Sosiálisttalaš Gurut Bellodat (SGB) SGB BB BB BB BB BB BB BB BB BB Ovddádusb. Ovddádusb. Ovddádusb. Ovddádusb. Ovddádusb. BGL BGL BGL BGL Olgešb.

2 Laila Strandbakke Smuk Tor Ivar Hauge Mari-Ann Nilssen Arild Terje Nilssen Siv Annie Mathisen Gunn-Britt Retter Jan Ivvár Juuso Smuk Ingvald Andersen Kirsti Bergstø Sissel Røstgård Kari Moan Eirik Larsen Anja Helena Øfsti Uglem Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Olgešb. Olgešb. Olgešb. Olgešb. SÁB SÁB SÁB SÁB SGB SGB SGB SGB SGB Vuonnabahta, juovlamánu 12.b. 211 Oddvar Betten Várresátnejođiheaddji Side 2 av 118

3 Áššenummir Sisdoallu PÁ 65/11 Dohkkehit gohččuma ja áššelisttu PÁ 66/11 Referáhtat RÁ Ohcan dohkkehit vuovdinjuollodeami Coop Finnmark ossodaga ođđa guossohanjođiheaddjái Vuonnabađas. PÁ 67/11 Badjelmeari geavahus 211 Teknálaš ossodat PÁ 68/11 Divvut lašmmahallanlanja ja bivttasheŋgehaga PÁ 69/11 Evttohus nuppástuhttit Unjárgga Nuoraidráđi miellahttujoavkku PÁ 7/11 Gielddaplána ođđa árvvoštallan- valáštallan ja fysalaš doaimmat PÁ 71/11 Doarjjaohcamuš Norgga Sámiid Valástallansearvi PÁ 72/11 Doarjjaohcamuš - Varanger Arctic Kite Enduro PÁ 73/11 Budsjett økonomiplan Bušeahttareguleren 1/211 - Sáddejuvvo maŋŋá PÁ 74/11 Side 3 av 118

4 PÁ 65/11 Dohkkehit gohččuma ja áššelisttu Side 4 av 118

5 PÁ 66/11 Referáhtat RÁ Ohcan dohkkehit vuovdinjuollodeami Coop Finnmark ossodaga ođđa guossohanjođiheaddjái Vuonnabađas. Side 5 av 118

6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Áššedieđut/Saksframlegg Teknisk Beaivi/Dato Čuj./Referans e /76- / Oddleif Nilsen mmune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Ovdagoddi/Formannskapet 118/11 Gielddastivra/Kommunestyret 67/11 Čoahkkinbeaivi/Møtedato Badjelmeari geavahus 211 Teknálaš ossodat Hálddahusa mearrádusevttohus Badjelmeari geavaheami teknálaš ossodagas geahččalit binnudit čuovvovaš daguiguin: 1. dárkilit geahčadit sisaboađu vejolašvuođaid ja ruovttoluotta máksimiid 2. binnudit doaimmaid ja oastimiid orustahttit Áššeprotokolla Ovdagoddi/Formannskapet Meannudeapmi: Mearrádusevttohus buorrindohkkehuvvui ovttajienalaččat. Ovdagotti mearrádusevttohus gielddastivrii čuodjá ná: Badjelmeari geavaheami teknálaš ossodagas geahččalit binnudit čuovvovaš daguiguin: 1. dárkilit geahčadit sisaboađu vejolašvuođaid ja ruovttoluotta máksimiid 2. binnudit doaimmaid ja oastimiid orustahttit Bakgrunn for saken I likhet med 21 vil teknisk virksomhet få et overforbruk i forhold til budsjett. Overforbruket består av noen store- og en del mindre poster. De største postene er som følger: Side 6 av 118

7 38437 Sommerjobber budsjett (overforbruk kr. 222.) I 211 er også lønn til arbeidsleder belastet sommerjobber. I tillegg er det dekket inn refusjoner til andre virksomheter som har hatt ungdom i arbeid Kløvnes Havn Budsjett beregnet forbruk kr. 1. (overforbruk kr. 75. El.kostnader overforbruk kr Motorferdsel i utmark Budsjett kr. Forbruk beregnes til kr. 1. Motorferdsel i utmark er overført Samfunnsutvikling og det er ikke budsjettert kostnader for dette. Forbruket vedr. advokathonorarer og reiser i forb. med en pågående rettsak om scooterløyper Viltnemda Budsjettert inntekt kr Inntekt beregnes til kr. 13. (overforbruk kr. 6.) Feilbudsjettering. 386 Felles ingeniørtjenester Budsjett kr Beregnet forbruk kr (overforbruk kr. 174.) Feilbudsjettering 3861 Vaktmestertjenesten Budsjett kr Beregnet forbruk kr (overforbruk kr. 164.) Overforbruk på posttjenester (ikke budsjettert), materiell, forsikringer 3862 Vannforsyning Budsjettert inntekt kr Beregnet inntekt kr. 5. (overforbruk kr. 376.) Feilbudsjettering. Vannavgifter budsjettert med en inntekt på kr reell inntekt kr diff kr Renovasjon Budsjettert inntekt kr Forbruk kr (overforbruk kr ) Feilbudsjettering. Beregnet betaling til Øfas kr , betalt kr , differanse kr Fdv Rådhuset Budsjett kr Beregnet forbruk kr. 8. (overforbruk kr. 212.) Underbudsjetterte lønnskostnader med kr. 1., for øvrig kommunale avgifer og materiell bygg, i dette inngår skifte av pumpe til sentralvarmeanlegg. FDV Nesseby Skole /FDV Karlebotn Skole Budsjett kr Beregnet forbruk kr (overforbruk kr. 17.) Vedr. forsikringer/kommunale avgifter Kommunale veger Budsjett kr Beregnet forbruk kr. 55. (overforbruk kr. 125.) Opprusting Bigganesvegen samt kjøp av grus/vegsalt. er det et overforbruk på disse postene på 2,1 mill. Side 7 av 118

8 Samtidig har vi overskudd på husleie på kommunale boliger på ca. 4.. Overforbruket for teknisk 211 beregnes derfor til ca. kr. 1,5 1,7 mill. Vurderinger Rammen for teknisk virksomhet er redusert fra kr i 29 til kr i 211, altså en redusert ramme på nærmere 1,1 million. Samtidig utgjør prisstigning for samme periode ca. kr. 1,5 mill beregnet ut fra en indeks på gjennomsnittlig 3 %. Til sammen utgjør dette 2,6 mill. Økte inntekter på kommunale avgifter har i samme tidsrom gitt oss ca. kr. 6. mer på plussiden. Altså har teknisk virksomhet fått ca. 1,9 mill mindre til drift fra 29 til 211 og en har ikke klart å redusere driften tilsvarende. For 211 er det ikke se store innsparingsmuligheter eller større inntekter. Det er innført kjøpestopp i teknisk virksomhet og reparasjoner/vedlikehold av anlegg og bygg utsettes inntil videre. Det tas ikke inn vikarer dersom det ikke er høyst nødvendig. Mulige alternative løsninger og konsekvenser Side 8 av 118

9 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Áššedieđut/Saksframlegg Karlebotn skole Beaivi/Dato Čuj./Referans e /815- / 614 Berit Ranveig Nilssen mmune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Ovdagoddi/Formannskapet 121/11 Gielddastivra/Kommunestyret 68/11 Čoahkkinbeaivi/Møtedato Divvut lašmmahallanlanja ja bivttasheŋgehaga Hálddahusa mearrádusevttohus Unjárgga ovdagoddi mearrida ohcat doarjaga Fylkkagielddas. Gieldda iežasoasi gokčat loanain. Áššeprotokolla Ovdagoddi/Formannskapet Meannudeapmi: Mearrádusevttohus buorrindohkkehuvvui ovttajienalaččat. Ovdagotti mearrádusevttohus gielddastivrii čuodjá ná: Unjárgga ovdagoddi mearrida ohcat doarja Fylkkagielddas. Gieldda iežasoasi gokčat loanain. Bakgrunn for saken Det er behov for rehabilitering av garderobeanlegg, adkomst til garderobeanlegg, gymnastikksal og toalett tilhørende samfunnshus. Kommunen kan søke om tippemidler fra Fylkesmannen. Det må sendes inn melding til Fylkeskommunen om at Nesseby kommune søker om tippemidler. Forhåndsmeldinga må være inne hos Fylkesmannen I Side 9 av 118

10 forhåndsmeldinga må det legges ved finansieringsplan som er godkjent av kommunen. Kommunen må vedta at de har inndekning på kommunes egenandel. Vurderinger Det er behov for rehabilitering av garderobeanlegg, adkomst garderobeanlegg, gymnastikksal og toalett tilhørende samfunnshus. Disse rommene er i dårlig stand, og det er nødvendig med oppussing av dette anlegget. Spesielt garderobeanlegget har behov for opprusting. Samtidig er skole barnehage bygget helt nytt. Garderobeanlegg, adkomst garderobeanlegg, gymnastikksal og toalett tilhørende samfunnshuset trenger en fornyelse slik at det står i stil med resten av det nye bygget. Kostnadsoverslag av oppgradering av gymsal med tilhørende arealer: - Arbeid og materiell (eks mva) kr (se vedlegg) Kommunen kan søke om rehabiliteringsmidler (tippemidler) fra Fylkeskommunen. Det er følgende to muligheter til støtte fra Fylkeskommunen: 1. Dersom kostnadene er på over kr. 2 1 kan kommunen få kr. 875 i tilskudd. Kostnader for kommunen Tilskudd fra Fylkeskommunen Kommunens egenandel 2. kr kr. 875 kr Dersom kostnadene er mye over kr. 2 1 har kommunen mulighet til å få 1/3 av beløpet i tilskudd. Dette må godkjennes av Fylkekommunen, og søknaden sendes videre til Departementet for avgjørelse. I vårt tilfelle kan vi få tilskudd på ca kr dersom departementet godkjenner søknaden vår. Kostnader for kommunen Tilskudd fra Fylkeskommunen Kommunens egenandel kr kr kr Dersom kommunen får tilskudd vil det utbetales i juni 212. Prosjektet må ferdigstilles innen 2 år fra juni 212. Dette vedtaket er grunnlag for forhåndsmelding til Fylkeskommunen. Nesseby kommune vil få melding fra Fylkeskommunen etter søknadsfristen 15.januar 212 om søknaden går inn under alternativ 1 eller alternativ 2. Nesseby kommune må ha et vedtak som har inndekning for begge alternativene. Mulige alternative løsninger og konsekvenser Nesseby kommune setter ikke av midler til rehabilitering av gymsal og garderobe. Side 1 av 118

11 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Áššedieđut/Saksframlegg Rådmannens stab Beaivi/Dato Čuj./Referans e /637- / K12 Britt Inger Olsen Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Ovdagoddi/Formannskapet Gielddastivra/Kommunestyret 69/11 Čoahkkinbeaivi/Møtedato Evttohus nuppástuhttit Unjárgga Nuoraidráđi miellahttojoavkku Hálddahusa mearrádusevttohus Nuoraidráđis galget leat golbma lahtu. Okta Ovdagotte/Gielddastivrra lahttu (guhte sáhttá muitalit nuoraide mii politihkkas ain dáhpáhuvvá) Dat guokte eará lahtu galget leat nuorat gaskal 16 ja 3 jagi. Nuoraidráđi jođiheaddji válljejuvvo dán golmma lahtu gaskkas. Unjárgga nuoraidráđđái válljet lahttun: Miellahtut: Persovnnalaš várrelahtut: Jođiheaddjin válljejuvvui:. Bakgrunn for saken Forslag til endring av sammensetningen i Nesseby Ungdomsråd Etter to perioder i ungdomsrådet er det erfart at det har vært vanskelig å drive et ungdomsråd av flere grunner: Medlemmene er i forskjellige aldersgrupper, og det har vært særlig vanskelig å få med medlemmene som skal representere videregående aldersgruppe fordi de bor andre plasser enn i kommunen. Side 11 av 118

12 Engasjementet har vært labert, noe som KAN skyldes at medlemmene er forholdsvis unge og ikke har fått nok opplæring til å kunne bruke ungdomsrådet slik det er ment. Ordføreren er den som har måtte holde seg orientert pga manglende erfaring og forståelse for politikk blant de andre rådsmedlemmene. Kommentarer fra virksomhetsleder for samfunnsutvikling ang. forslag til ungdomsråd: Det har vært et stort problem at ungdomsrådet består av personer som bor utenfor Nesseby kommune, og som kun er hjemme en og annen helg. Det er ikke rimelig at ungdomsrådet må innkalles lørdag eller søndag (noe som er praktisert). Medlemmene i rådet bør bo i kommunen (ikke være ukependlere). Forslaget om at ungdomsråd skal bestå av 3 personer støttes. Dessuten er forslaget om at medlemmene skal være mellom 16-3 år bra. Man kunne for eksempel oppnevne 5 varamedlemmer for å sikre seg at møter kan avholdes? Ordføreren er ikke medlem i rådet, men har rett til å tiltre, rett til å uttale seg og til å komme med forslag. Dvs: ordføreren bør ikke være med på å fatte vedtak. Ordføreren og kommunestyret gir myndighet til ungdomsrådet for nettopp å gi dem mulighet til komme med innspill som formannskap og kstyre skal behandle. Ungdomsrådets sekretariat bør ligge hos kommunens politiske sekretær. Dette ville være en stor fordel, siden denne har full oversikt over alle andre politiske saker på tvers av alder, geografi, møteplaner etc. Kommentarer fra kulturkonsulenten ang. forslag til ungdomsråd: Jeg er enig i kommentarene fra virksomhetsleder. Ellers er det viktig å understreke at rådet bør bestå av medlemmer som faktisk ønsker å sitte der. Det har tidligere vært problemer med å få flere av medlemmene til å møte. Dette kan være fordi det er ukependlere som bor utenfor kommunen og fordi møtene da blir lagt til ugunstige tider (helg, kveld, etc), men også fordi noen er oppnevnt uten selv å ha hatt et sterkt ønske om det. Vurderinger Mulige alternative løsninger og konsekvenser Side 12 av 118

13 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Áššedieđut/Saksframlegg Virksomhet for Samfunnsutvikling Beaivi/Dato Čuj./Referans e /521- / 14 Jørgen Betten mmune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Ovdagoddi/Formannskapet Gielddastivra/Kommunestyret 7/11 Čoahkkinbeaivi/Møtedato Gielddaplána ođđa árvvoštallan - Valáštallan ja Fysalaš doaimmat Hálddahusa mearrádusevttohus 1 Unjárgga gielda dohkkeha evttohuvvon gielddaplána Valáštallan ja Fysalaš doaimmat Bakgrunn for saken Planen har vært til høring hos idrettslag og idrettsråd. Følgende endringer er gjort fra forrige vedtatte plan: Kortsiktige og langsiktige behov har fått eget kapittel (5) i stedet for å ligge som vedlegg til planen. Kapittel 3.2 kortsiktige og langsiktige behov er endret og inneholder nå en sammenfatning av ønsker og prioriteringsforslag meldt inn fra idrettslagene og idrettsrådet. Lagt til i planen: Kortsiktige behov Skianlegg Nyborgmoen Kortsiktige behov Utendørs anlegg for fysisk aktivitet i henhold til oppvekstsenterets utomhusplan Kortsiktige behov skileikanlegg i Bjørklibakken Kortsiktige behov flombelysning kunstgressbanen i Varangerbotn. Kortsiktige behov skøytebane på deler av grusbanen i Nesseby Langsiktige behov Turstier NIF Fjernet fra planen: Kortsiktige behov skilting og merking av Enarestien. Dette er gjennomført. Kortsiktige behov Motorcrossbane i Reppen. Ved en eventuell fremtidig revitalisering av Varanger Motorklubb vil dette anlegget kunne føres inn i planen igjen. Langsiktige behov sykkel og gangsti Vesterelvnesset Varangerbotn. Denne realiseres i 212 Langsiktige behov fast dekke på friidrettsbanen i Nesseby Omrokkeringer og endringer i behov: Langsiktige behov utbedring/forlenging av lysløype i Nesseby endret til kun å omfatte utbedring Side 13 av 118

14 Skitrekk i Meskelvbakken er flyttet fra kortsiktige til langsiktige behov. Eventuell realisering av denne vil kreve utredning i forhold til driftskostnader og reguleringer. Kortsiktige behov opprusting av sanitæranlegg på Nesseby Grendahus endret til etablering av separat oppvarming gymsal og grendahusfunksjon v/ Nesseby Grendahus Ballbinge i Varangerbotn flyttet fra kortsiktige til langsiktige behov. Realisering av denne vil måtte vurderes mot tilbudet man har med kunstgressbanen. Klatrevegg Varangerbotn samfunnshus flyttet fra kortsiktige til langsiktige behov. Vurderinger Mulige alternative løsninger og konsekvenser Side 14 av 118

15 Kommuneplan for Idrett og Fysiske aktiviteter Side 15 av 118

16 INNHOLD 1. Innledning 1.1. Forutsetninger 1.2. Definisjon 2. Anlegg og aktiviteter 2.1. Anlegg og aktiviteter i Nesseby kommune 2.2. Evaluering av foregående periode og nåværende status 3. Utfordringer og virkemidler 3.1. Analyse av behov for areal, områder og anlegg 3.2. Sammenfatning av høringsuttalelser IL Ilar NIF Nesseby idrettsråd 3.3. Virkemidler Økonomiske forutsetninger Arealbehov 4. Oppfølging av planen 4.1 Konsekvenser for kommuneplanens arealdel og reguleringsplan 4.2 Saksgang og søknadsprosedyrer til søknaden om tippemidler 5. Prioriterte anlegg 5.1 Kortsiktige behov 5.2 Langsiktige behov Side 16 av 118

17 1. INNLEDNING 1.1. Forutsetninger Ved siden av å være et styringsredskap for politikere, skal planen benyttes i administrasjonens daglige oppfølging av feltet idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Planen skal alltid ut til høring i Nesseby Idrettsråd. Siden 1989 har Kulturdepartementet stilt krav til kommunene om at idrettsanlegg som er tenkt finansiert gjennom tippemiddelordningen, skal inngå i en kommunal vedtatt plan. Nesseby kommunes gjeldende anleggsplan for perioden 26 21, ble vedtatt i kommunestyret Fra 2 stilte kulturdepartementet utvidet plankrav, slik at ikke bare idrettsanlegg, men også anlegg og områder for mosjonspregede aktiviteter, friluftsliv og rehabilitering av eldre anlegg skal inngå i planen. Det stilles større krav til planprosessen, behovvurderingen for fremtidig mulig bruk og mulige brukere skal vektlegges. Det skal også foretas en resultatvurdering av nåværende plan. Henvendelse fra bl.a. idrettslag om behov for nye anlegg i kommunen i tillegg til overnevnte, nødvendiggjør at en ny plan utarbeides. Planprosessen skal bestå av fire hovedfaser: Avklaring av virksomhetsområdet for planen Oversikt over eksisterende tilbud og registrering av behov Evaluering/vurdering og prioritering Utarbeidelse av handlingsprogram for 4-årsperiode Planen er utarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven ( 2-1). Denne planen skal bl.a. bidra til å: Gjennomføre en målstyrt utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktiviteter, med bakgrunn i publikums ønsker og behov, anslått fremtidig behov og bruk i forhold til bl. a. forventet fremtidig innbyggertall og resultatvurdering av nåværende plan. Gi god koordinering i forhold til andre virksomheter innen friluftsliv og kultur Sikre arealer og samordne behovene for lek, friluftsliv, kultur og idrettsaktiviteter. Avklare kommunens og organisasjoners oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved utbygging og drift. Prioritere utbyggingsoppgavene. Anlegg som blir ført opp i denne planen, kan det søkes tippemidler til. Kulturdepartementet tilrår at utbyggingsplanen gis status som kommunedelplan for utbygg av Anlegg for Idrett og Fysiske aktiviteter. Plan- og bygningslovens bestemmelser for planarbeid gjøres derfor gjeldene for denne planen. Om revisjon av nåværende plan kun medfører rokering av allerede planlagte anlegg og ikke vesentlige endringer, aksepterer Kulturdepartementet at den politiske behandlinga forenkles til vedtak i hovedutvalget, det kreves med andre ord ikke fullstendig saksbehandling etter 2-5 i plan- og bygningsloven. I gjeldende rullering av planen har vi mottatt høringsuttalelse fra idrettslagene NIF og ILAR samt kommunens idrettsråd DEFINISJON Både det offentlige og Idrettsforbund definerer idrettsbegrepet slik at det omfatter både trim, friluftsaktiviteter og konkurranseidrett. Følgende begreper forekommer i planen: Side 17 av 118

18 Idrett Med idrett forstås aktivitet i form av konkurranse, eller trening i den organiserte idretten. Fysisk aktivitet Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder lekbasert aktivitet og friluftsliv. Friluftsliv Miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Kulturdepartementet har valgt å la friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet. Idrettsanlegg Departementet opererer med følgende klassifisering i henhold til spillemiddelfordeling: - Nærmiljøanlegg - ordinært anlegg - nasjonalanlegg Det legges opp til at den enkelte kommune (og fylkeskommune) selv kan avgjøre om en inndeling med kommuneog fylkesanlegg fortsatt skal opprettholdes på lokalt nivå. Nærmiljøanlegg Er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganiserte fysiske aktiviteter, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og /eller oppholdsområder. Området skal være fritt allment tilgjengelig og beregnet på egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning til et skoleanlegg og/eller idrettsanlegg.. Ved samlokalisering med idrettsanlegg gjelder, som nevnt over, at anlegget skal være for egenorganisert fysisk aktivitet. Nærmiljøanlegg skal ikke utformes for å dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet, eller ordinær konkurranseidrett. Ordinære anlegg Er de tilskudd berettigede anlegg som fremgår av forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidler til anlegg og friluftsliv. I hovedsak er de ordinære stønadsberettigede anleggstypene nært knyttet til konkurranse og treningsvirksomhet for idrettsorganisasjoner. De tekniske krav til mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund. Nasjonalanlegg Er idrettsanlegg som tilfredsstiller tekniske og funksjonelle standardkrav for avvikling av relevante internasjonale mesterskap og konkurranser. Ordningen er meget begrenset, og det er Kulturdep, etter innstilling fra Norges Idrettsforbund og Olympiske komitè, som tildeler status. Friluftsområder og friområder Frilufts- og friområder blir ofte brukt som fellesbetegnelse på grønne områder som er tilgjengelige for allmennhetens frie ferdsel. Frilutsområder er store, oftest uregulerte områder som i hovedsak er i privat eie og som omfattes av allemannsretten. Det er ikke krav om parkmessig opparbeidelse, kun tilrettelegging for funksjon og bruk. Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, trim og aktiv trening. I kommuneplanens arealdel er friluftsområdene oftest vist som landbruks-,natur- og friluftsområder(lnf-områder). I reguleringsplansammenheng kan friluftsområder avsettes til spesialområder for friluftsliv (jf. pbl 25, nr.6). Friområder dekker avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for allmennhetens uhindrede rekreasjon og opphold. Områdene er som oftest ervervet, opparbeidet og vedlikeholdt av kommunen og kan være parkanlegg, turveier, lysløyper, lekeplasser, nærmiljøanlegg og badeplasser, men også omfatte inngrepsfrie naturområder, for eksempel koller, sletter og bakker i nærmiljøet.. I kommuneplanens arealdel er friområder oftest vist som byggeområde på Side 18 av 118

19 kartet, da de betraktes som en del av dette formålet. I reguleringsplansammenheng er friområdet en egen kategori (jf.pbl 25, nr. 4). MÅLSETTINGEN FOR KOMMUNENS PLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISKE AKTIVITETER. HOVEDMÅLSETTING Idrett og fysisk aktivitet for alle Styrke friluftslivet som en helse- og trivselsskapende, naturvennlig fritidsaktivitet. Delmål Ved utarbeidelse av kommune- og reguleringsplaner skal en innarbeide arealer og anlegg for lek, idrett og friluftsliv som en del av bomiljøet. Skolenes, barnehagens, idrettens og friluftslivets behov for arealer og anlegg samordnes. Det tilrettelegges for alle brukergrupper (bevegelseshemmede, Idrettsutøvere, barn, mosjonister og eldre). Bedre mulighetene for finansiering av utbyggingskostnadene. Utvikle gode opplegg for drift og vedlikehold Avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Side 19 av 118

20 2. ANLEGG OG AKTIVITETER ANLEGG Anleggoversikten er gjort med bakgrunn i Kultur- og kirkedepartementets register for idrettsanlegg og spillemiddelsøknader (KRISS). Anleggene utgjør o-kart, kulturbygg, idrettshus, skiløyper, kunstgressbane, ballbinger, grusbaner, lysløyper, skytebane, tursti. Kommunen stiller lokaler til rådighet for trening, kostnadsfritt. Inntektsgivende arrangementer må det betales en liten leie for. AKTIVITETER Det er et svært aktivt idretts- og friluftsliv i Nesseby kommune. Brukerkapasiteten av kommunens lokaler er, spesielt i vinterhalvåret, sprengt. Fotball er den aktiviteten som opptar flest mennesker og tar mest plass og tid. De siste årene har kommunen hatt stor tilvekst av barn og vi kan derfor forvente økt bruk av anleggene fremover. Nesseby kommune har 4 idrettslag og det blir gjort en stor frivillig innstats som bidrar til å holde aktivitetsnivået oppe. Det er registrert 32 lag og foreninger. Disse kan søke om kommunalt tilskudd til idrett og kulturformål. Nesseby kommune tildelte til sammen kr. 13. i tilskudd i ANLEGG OG AKTIVITETER I NESSEBY KOMMUNE Pr hadde Nesseby kommune 878 innbyggere. De 4 aktive idrettslagene i kommunen er: IL ILAR: 8 medlemmer, 24 barn (tall fra 27) VBK: 145 medlemmer, 7 barn NiF: Ukjent Tana og Nesseby pistolklubb 17 medlemmer er det registrert 32 lag og foreninger i Nesseby kommune, med forskjellige aktivitetsnivå. Mange er svært aktive med stor frivillig innsats, som bidrar til et rikt idrettsog kulturliv i kommunen. Kommunen har registrert svær mange kulturminneområder, som også blir brukt som utfartssteder av befolkningen. Kommunen har mange fine utfartssteder og Idrettslagene er med og bidrar til bruk av mange av disse ved å sette opp postkasser, både sommer og vinter, hvor folk kan skrive seg inn. Vi har 2 lysløyper i kommunen, 1 i Nesseby og 1 i Varangerbotn. Lysløypene blir vedlikeholdt av idrettslagene og de får fast årlig kommunalt driftstilskudd til dekning av strømutgifter. Det blir hvert år tildelt kr i kommunale tilskudd til Idrett og kulturformål. Søkermengden ligger på ca på disse midlene. Det finnes 33 anlegg innenfor betegnelsen Anlegg for Idrett og Fysiske aktiviteter i Nesseby kommune. Disse er som følger: Anleggsnr Anleggsnavn Bunes Nesseby Nesseby skole Anleggstype O-kart O-kart O-kart Eier Vadsø SK IL Ilar IL Ilar Side 2 av ,8 km2 15 km2 3,5 km2 Annet Beskaffenhet

21 NyborgmoenMeskelv Nyborgmoen-Suki Stuorråstirran Enare sti Fuglåsen fiskeplass Friluftsområde Varangerbotnskianlegg Lysløype Nesseby IF 4,4 km Nessebyskianlegg Lysløype IL Ilar 6,5 km Meskelv stadion IL Ilar 1x6 m Nesseby idrettsplass Varangerbotn stadion Meskelv stadion Nesseby idrettsplass Varangerbotn samfunnshus Karlebotn skole FotballGrusbane Fotball grusbane Fotball grusbane Friidrettsbane Friidrettsbane IL Ilar 15x65 m Nesseby kommune IL Ilar IL Ilar 11x72 m O-kart Vadsø SK 15 km2 O-kart O-kart Tursti Vadsø SK IL Ilar Statsskog Finnmark Statsskog avd. Vadsø 12 km2 1 km2 12 km Skytebane inne Nesseby kommune Gymsal Nesseby kommune Nesseby grendehus Gymsal Nesseby kommune Varangerbotn Gymsal Nesseby Samfunnshus kommune 1 km2 35 m 4 m Ikke i bruk Brukes til trening Ikke i bruk Ikke i bruk Trenger opprusting Må ha nytt toppdekke Må rustes opp Nedslitt 17,5x1 21x12 Kulturbygg Nesseby kommune Nesseby Grendahus Mortensnes kulturminneområd e Lokalt kulturbygg Friluftsområde Nesseby kommune Statsskog Finnmark Meskelv stadion Idrettshus Nesseby IF 9 km Nesseby grendahus Idrettshus 223 m Ballbinge * Ballbinge Nesseby skole Karlebotn * * Nesseby lekeplass Meskelv * Aldonløypa Akebakke Snowboardbakk e Tursti til utsiktspost * Aldonløypa Nesseby-V.botn - Nesseby kommune Nesseby kommune Karlebotn bygdelag IL Ilar Nesseby Kommune IL Ilar/Nesseb y IF IL Ilar/ Nesseby IF Side 21 av 118 Ikke tilrettelagt for den bruken som er i dag Bør rehabiliteres 14x9 m Varangerbotn samfunnshus Skiløype Nymerket 21 I bra stand 25 m Akebakke Tursti inn i Finland Mye turister som fisker 1 km2 15 m 1 m 25 m 12 m 24 km Brukes daglig Bruker til lokale arr. og besøkende teater etc. Brukes til lokale arr Brukes mest til guiding av turister Sanerings objekt Brukes til trening Bygd i 29 Bygd i 22 Bygd i 21 Trenger Opprustning, spesielt sanitæranlegge t Trenger opprusting. Innkjøp av kinostoler Nedslitt Trenger vedlikehold Nedslitt Trenger skitrekk

22 * Varangerløypa Tana-Vadsø- Skiløype * Nyborgmoen Skytebane * ILAR-stien Tursti Tana og Varanger skilag Nesseby skytterlag 1 km 1-2 m IL Ilar Trenger utbedring og merking Overtatt fra forsvaret i 1998 Opprettet i 29 *: Anlegg som ikke er registrert i KRISS Flere av disse anleggene er ikke i bruk lenger, men står fortsatt oppført i den statlige oversikten KRISS. Flere anlegg er i svært dårlig forfatning etter mangel på vedlikehold. Noen anlegg trenger minimalt med oppgradering for å bli i akseptabel stand, men blir ikke dette gjort vil det raskt bli i dårlig forfatning. Noen anlegg er satt opp i den senere tid og må meldes inn i KRISS 2.2. EVALUERING AV FOREGÅENDE PERIODE OG NÅVÆRENDE STATUS Siden forrige rullering av planen har ballbingen i Karlebotn fått spillemidler og er ferdig oppført. Enarestien er nymerket i 21. Oversikt over anlegg som har fått tildelt spillemidler i Nesseby kommune: Anleggsnavn Anleggsnr Tildelt år Tildelt beløp IL Ilar Vadsø SK Nesseby IF Nesseby Kommune Nesseby Kommune Nesseby kommune IL Ilar IL Ilar Vadsø SK Vadsø SK IL Ilar Nesseby if Nesseby kommune Nesseby kommune Nesseby kommune Nesseby kommune Nesseby kommune Eier Orienteringskart Nesseby Orieteringskart Bunes Meskelv Stadion Fotballbane Nesseby Grendahus - Gymsal Nesseby Grendahus Idrettshus Nesseby kulturbygg Nesseby fotballbane Nesseby skianlegg lysløype Orienteringskart NyborgmoenMeskelv Orienteringskart Nyborg-Suki Orienteringskart Stuorrastivvran Varangerbotn Lysløype Varangerbotn samf. hus gymsal Varangerbot samf. hus skytebane inne Varangerbotn samf. hus kulturbygg Varangerbotn Fotballbane Varangerbotn Side 22 av 118

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf. 40440500 eller sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf. 40440500 eller sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Side 1 av 62 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 16.04.2012 Tid: 18:00 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.11.2011 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteinnkalling

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteinnkalling Side 1 av 43 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.03.2010 Tid: 09:00 Forfall meldes snarest til administrasjonen

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 1.0 INNLEDNING/BAKGRUNN... 4 2.0 OM IDRETTSLAGET... 5 2.1 Kort historisk tilbakeblikk... 5 2.2 Organisering... 5 2.3 Medlemstall og aktive utøvere...

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtatt budsjett KST 84/2013 4. desember 2013 til kommunestyret Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer