Gielddastivra/Kommunestyret Gielddastivrralatnja, Unjárgga ráđđevisti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gielddastivra/Kommunestyret Gielddastivrralatnja, Unjárgga ráđđevisti"

Transkript

1 Unjárgga gielda Nesseby kommune Lávdegoddi: Čoahkkinbáiki : Dáhton: Tii: Čoahkkingohččun Gielddastivra/Kommunestyret Gielddastivrralatnja, Unjárgga ráđđevisti : Dieđit fárggamusat bálvaluskontuvrii tlf dahje e-poasta: jos it sáhte boahtit čoahkkimii. Várrelahtut bohtet čoahkkimii dušše jos sierra gohččuma ožžot. Otne ii leat gažadanboddu. Gohččun lea sáddejuvvon čuovvovaččaide: Namma: Doaibma: Knut Inge Store Hanne Iversen Ina Kristine Store Magnhild I Mathisen Jan Hansen Jørn Stefan Opdahl Jarle W Andreassen Elena Medhus Marit Kjerstad Tor Gunnar Henriksen Tone Lise Roska Anja K Pedersen Noste Berit Ranveig Nilssen Oddvar Betten Linn Jeanne Muotka Astrid Siri Nina Ingeborg Persen Linn Jeanett Bergmo Store Jim Njuolla Heidi Olsen Verner Methi Helmer Kåre Losoa Per Torbjørn Aune Nils I Noste Torgeir Olsen Ane-Helen Pedersen Stig Erling Johnsen Esther Karin Stina Arild Johnsen Charles Petterson Kjell-Harald Erichsen Kate Johanne Utsi Harald Store Inger Anita Smuk Jođiheaddji Miellahttu Miellahttu Miellahttu Miellahttu Miellahttu Miellahttu Miellahttu Miellahttu Miellahttu Miellahttu Miellahttu Miellahttu Sadjásaš jođiheaddji Miellahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Ovddasta: Side 1 av 118 Bargiid Bellodat (BB) BB BB BB BB BB Ovddádusbellodat Ovddádusbellodat Bellodatgaskkasaš listu (BGL) Olgešbellodat Olgešbellodat Sáme Ábmot Bellodat (SÁB) SÁB Sosiálisttalaš Gurut Bellodat (SGB) SGB BB BB BB BB BB BB BB BB BB Ovddádusb. Ovddádusb. Ovddádusb. Ovddádusb. Ovddádusb. BGL BGL BGL BGL Olgešb.

2 Laila Strandbakke Smuk Tor Ivar Hauge Mari-Ann Nilssen Arild Terje Nilssen Siv Annie Mathisen Gunn-Britt Retter Jan Ivvár Juuso Smuk Ingvald Andersen Kirsti Bergstø Sissel Røstgård Kari Moan Eirik Larsen Anja Helena Øfsti Uglem Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Várrelahttu Olgešb. Olgešb. Olgešb. Olgešb. SÁB SÁB SÁB SÁB SGB SGB SGB SGB SGB Vuonnabahta, juovlamánu 12.b. 211 Oddvar Betten Várresátnejođiheaddji Side 2 av 118

3 Áššenummir Sisdoallu PÁ 65/11 Dohkkehit gohččuma ja áššelisttu PÁ 66/11 Referáhtat RÁ Ohcan dohkkehit vuovdinjuollodeami Coop Finnmark ossodaga ođđa guossohanjođiheaddjái Vuonnabađas. PÁ 67/11 Badjelmeari geavahus 211 Teknálaš ossodat PÁ 68/11 Divvut lašmmahallanlanja ja bivttasheŋgehaga PÁ 69/11 Evttohus nuppástuhttit Unjárgga Nuoraidráđi miellahttujoavkku PÁ 7/11 Gielddaplána ođđa árvvoštallan- valáštallan ja fysalaš doaimmat PÁ 71/11 Doarjjaohcamuš Norgga Sámiid Valástallansearvi PÁ 72/11 Doarjjaohcamuš - Varanger Arctic Kite Enduro PÁ 73/11 Budsjett økonomiplan Bušeahttareguleren 1/211 - Sáddejuvvo maŋŋá PÁ 74/11 Side 3 av 118

4 PÁ 65/11 Dohkkehit gohččuma ja áššelisttu Side 4 av 118

5 PÁ 66/11 Referáhtat RÁ Ohcan dohkkehit vuovdinjuollodeami Coop Finnmark ossodaga ođđa guossohanjođiheaddjái Vuonnabađas. Side 5 av 118

6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Áššedieđut/Saksframlegg Teknisk Beaivi/Dato Čuj./Referans e /76- / Oddleif Nilsen mmune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Ovdagoddi/Formannskapet 118/11 Gielddastivra/Kommunestyret 67/11 Čoahkkinbeaivi/Møtedato Badjelmeari geavahus 211 Teknálaš ossodat Hálddahusa mearrádusevttohus Badjelmeari geavaheami teknálaš ossodagas geahččalit binnudit čuovvovaš daguiguin: 1. dárkilit geahčadit sisaboađu vejolašvuođaid ja ruovttoluotta máksimiid 2. binnudit doaimmaid ja oastimiid orustahttit Áššeprotokolla Ovdagoddi/Formannskapet Meannudeapmi: Mearrádusevttohus buorrindohkkehuvvui ovttajienalaččat. Ovdagotti mearrádusevttohus gielddastivrii čuodjá ná: Badjelmeari geavaheami teknálaš ossodagas geahččalit binnudit čuovvovaš daguiguin: 1. dárkilit geahčadit sisaboađu vejolašvuođaid ja ruovttoluotta máksimiid 2. binnudit doaimmaid ja oastimiid orustahttit Bakgrunn for saken I likhet med 21 vil teknisk virksomhet få et overforbruk i forhold til budsjett. Overforbruket består av noen store- og en del mindre poster. De største postene er som følger: Side 6 av 118

7 38437 Sommerjobber budsjett (overforbruk kr. 222.) I 211 er også lønn til arbeidsleder belastet sommerjobber. I tillegg er det dekket inn refusjoner til andre virksomheter som har hatt ungdom i arbeid Kløvnes Havn Budsjett beregnet forbruk kr. 1. (overforbruk kr. 75. El.kostnader overforbruk kr Motorferdsel i utmark Budsjett kr. Forbruk beregnes til kr. 1. Motorferdsel i utmark er overført Samfunnsutvikling og det er ikke budsjettert kostnader for dette. Forbruket vedr. advokathonorarer og reiser i forb. med en pågående rettsak om scooterløyper Viltnemda Budsjettert inntekt kr Inntekt beregnes til kr. 13. (overforbruk kr. 6.) Feilbudsjettering. 386 Felles ingeniørtjenester Budsjett kr Beregnet forbruk kr (overforbruk kr. 174.) Feilbudsjettering 3861 Vaktmestertjenesten Budsjett kr Beregnet forbruk kr (overforbruk kr. 164.) Overforbruk på posttjenester (ikke budsjettert), materiell, forsikringer 3862 Vannforsyning Budsjettert inntekt kr Beregnet inntekt kr. 5. (overforbruk kr. 376.) Feilbudsjettering. Vannavgifter budsjettert med en inntekt på kr reell inntekt kr diff kr Renovasjon Budsjettert inntekt kr Forbruk kr (overforbruk kr ) Feilbudsjettering. Beregnet betaling til Øfas kr , betalt kr , differanse kr Fdv Rådhuset Budsjett kr Beregnet forbruk kr. 8. (overforbruk kr. 212.) Underbudsjetterte lønnskostnader med kr. 1., for øvrig kommunale avgifer og materiell bygg, i dette inngår skifte av pumpe til sentralvarmeanlegg. FDV Nesseby Skole /FDV Karlebotn Skole Budsjett kr Beregnet forbruk kr (overforbruk kr. 17.) Vedr. forsikringer/kommunale avgifter Kommunale veger Budsjett kr Beregnet forbruk kr. 55. (overforbruk kr. 125.) Opprusting Bigganesvegen samt kjøp av grus/vegsalt. er det et overforbruk på disse postene på 2,1 mill. Side 7 av 118

8 Samtidig har vi overskudd på husleie på kommunale boliger på ca. 4.. Overforbruket for teknisk 211 beregnes derfor til ca. kr. 1,5 1,7 mill. Vurderinger Rammen for teknisk virksomhet er redusert fra kr i 29 til kr i 211, altså en redusert ramme på nærmere 1,1 million. Samtidig utgjør prisstigning for samme periode ca. kr. 1,5 mill beregnet ut fra en indeks på gjennomsnittlig 3 %. Til sammen utgjør dette 2,6 mill. Økte inntekter på kommunale avgifter har i samme tidsrom gitt oss ca. kr. 6. mer på plussiden. Altså har teknisk virksomhet fått ca. 1,9 mill mindre til drift fra 29 til 211 og en har ikke klart å redusere driften tilsvarende. For 211 er det ikke se store innsparingsmuligheter eller større inntekter. Det er innført kjøpestopp i teknisk virksomhet og reparasjoner/vedlikehold av anlegg og bygg utsettes inntil videre. Det tas ikke inn vikarer dersom det ikke er høyst nødvendig. Mulige alternative løsninger og konsekvenser Side 8 av 118

9 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Áššedieđut/Saksframlegg Karlebotn skole Beaivi/Dato Čuj./Referans e /815- / 614 Berit Ranveig Nilssen mmune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Ovdagoddi/Formannskapet 121/11 Gielddastivra/Kommunestyret 68/11 Čoahkkinbeaivi/Møtedato Divvut lašmmahallanlanja ja bivttasheŋgehaga Hálddahusa mearrádusevttohus Unjárgga ovdagoddi mearrida ohcat doarjaga Fylkkagielddas. Gieldda iežasoasi gokčat loanain. Áššeprotokolla Ovdagoddi/Formannskapet Meannudeapmi: Mearrádusevttohus buorrindohkkehuvvui ovttajienalaččat. Ovdagotti mearrádusevttohus gielddastivrii čuodjá ná: Unjárgga ovdagoddi mearrida ohcat doarja Fylkkagielddas. Gieldda iežasoasi gokčat loanain. Bakgrunn for saken Det er behov for rehabilitering av garderobeanlegg, adkomst til garderobeanlegg, gymnastikksal og toalett tilhørende samfunnshus. Kommunen kan søke om tippemidler fra Fylkesmannen. Det må sendes inn melding til Fylkeskommunen om at Nesseby kommune søker om tippemidler. Forhåndsmeldinga må være inne hos Fylkesmannen I Side 9 av 118

10 forhåndsmeldinga må det legges ved finansieringsplan som er godkjent av kommunen. Kommunen må vedta at de har inndekning på kommunes egenandel. Vurderinger Det er behov for rehabilitering av garderobeanlegg, adkomst garderobeanlegg, gymnastikksal og toalett tilhørende samfunnshus. Disse rommene er i dårlig stand, og det er nødvendig med oppussing av dette anlegget. Spesielt garderobeanlegget har behov for opprusting. Samtidig er skole barnehage bygget helt nytt. Garderobeanlegg, adkomst garderobeanlegg, gymnastikksal og toalett tilhørende samfunnshuset trenger en fornyelse slik at det står i stil med resten av det nye bygget. Kostnadsoverslag av oppgradering av gymsal med tilhørende arealer: - Arbeid og materiell (eks mva) kr (se vedlegg) Kommunen kan søke om rehabiliteringsmidler (tippemidler) fra Fylkeskommunen. Det er følgende to muligheter til støtte fra Fylkeskommunen: 1. Dersom kostnadene er på over kr. 2 1 kan kommunen få kr. 875 i tilskudd. Kostnader for kommunen Tilskudd fra Fylkeskommunen Kommunens egenandel 2. kr kr. 875 kr Dersom kostnadene er mye over kr. 2 1 har kommunen mulighet til å få 1/3 av beløpet i tilskudd. Dette må godkjennes av Fylkekommunen, og søknaden sendes videre til Departementet for avgjørelse. I vårt tilfelle kan vi få tilskudd på ca kr dersom departementet godkjenner søknaden vår. Kostnader for kommunen Tilskudd fra Fylkeskommunen Kommunens egenandel kr kr kr Dersom kommunen får tilskudd vil det utbetales i juni 212. Prosjektet må ferdigstilles innen 2 år fra juni 212. Dette vedtaket er grunnlag for forhåndsmelding til Fylkeskommunen. Nesseby kommune vil få melding fra Fylkeskommunen etter søknadsfristen 15.januar 212 om søknaden går inn under alternativ 1 eller alternativ 2. Nesseby kommune må ha et vedtak som har inndekning for begge alternativene. Mulige alternative løsninger og konsekvenser Nesseby kommune setter ikke av midler til rehabilitering av gymsal og garderobe. Side 1 av 118

11 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Áššedieđut/Saksframlegg Rådmannens stab Beaivi/Dato Čuj./Referans e /637- / K12 Britt Inger Olsen Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Ovdagoddi/Formannskapet Gielddastivra/Kommunestyret 69/11 Čoahkkinbeaivi/Møtedato Evttohus nuppástuhttit Unjárgga Nuoraidráđi miellahttojoavkku Hálddahusa mearrádusevttohus Nuoraidráđis galget leat golbma lahtu. Okta Ovdagotte/Gielddastivrra lahttu (guhte sáhttá muitalit nuoraide mii politihkkas ain dáhpáhuvvá) Dat guokte eará lahtu galget leat nuorat gaskal 16 ja 3 jagi. Nuoraidráđi jođiheaddji válljejuvvo dán golmma lahtu gaskkas. Unjárgga nuoraidráđđái válljet lahttun: Miellahtut: Persovnnalaš várrelahtut: Jođiheaddjin válljejuvvui:. Bakgrunn for saken Forslag til endring av sammensetningen i Nesseby Ungdomsråd Etter to perioder i ungdomsrådet er det erfart at det har vært vanskelig å drive et ungdomsråd av flere grunner: Medlemmene er i forskjellige aldersgrupper, og det har vært særlig vanskelig å få med medlemmene som skal representere videregående aldersgruppe fordi de bor andre plasser enn i kommunen. Side 11 av 118

12 Engasjementet har vært labert, noe som KAN skyldes at medlemmene er forholdsvis unge og ikke har fått nok opplæring til å kunne bruke ungdomsrådet slik det er ment. Ordføreren er den som har måtte holde seg orientert pga manglende erfaring og forståelse for politikk blant de andre rådsmedlemmene. Kommentarer fra virksomhetsleder for samfunnsutvikling ang. forslag til ungdomsråd: Det har vært et stort problem at ungdomsrådet består av personer som bor utenfor Nesseby kommune, og som kun er hjemme en og annen helg. Det er ikke rimelig at ungdomsrådet må innkalles lørdag eller søndag (noe som er praktisert). Medlemmene i rådet bør bo i kommunen (ikke være ukependlere). Forslaget om at ungdomsråd skal bestå av 3 personer støttes. Dessuten er forslaget om at medlemmene skal være mellom 16-3 år bra. Man kunne for eksempel oppnevne 5 varamedlemmer for å sikre seg at møter kan avholdes? Ordføreren er ikke medlem i rådet, men har rett til å tiltre, rett til å uttale seg og til å komme med forslag. Dvs: ordføreren bør ikke være med på å fatte vedtak. Ordføreren og kommunestyret gir myndighet til ungdomsrådet for nettopp å gi dem mulighet til komme med innspill som formannskap og kstyre skal behandle. Ungdomsrådets sekretariat bør ligge hos kommunens politiske sekretær. Dette ville være en stor fordel, siden denne har full oversikt over alle andre politiske saker på tvers av alder, geografi, møteplaner etc. Kommentarer fra kulturkonsulenten ang. forslag til ungdomsråd: Jeg er enig i kommentarene fra virksomhetsleder. Ellers er det viktig å understreke at rådet bør bestå av medlemmer som faktisk ønsker å sitte der. Det har tidligere vært problemer med å få flere av medlemmene til å møte. Dette kan være fordi det er ukependlere som bor utenfor kommunen og fordi møtene da blir lagt til ugunstige tider (helg, kveld, etc), men også fordi noen er oppnevnt uten selv å ha hatt et sterkt ønske om det. Vurderinger Mulige alternative løsninger og konsekvenser Side 12 av 118

13 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Áššedieđut/Saksframlegg Virksomhet for Samfunnsutvikling Beaivi/Dato Čuj./Referans e /521- / 14 Jørgen Betten mmune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Ovdagoddi/Formannskapet Gielddastivra/Kommunestyret 7/11 Čoahkkinbeaivi/Møtedato Gielddaplána ođđa árvvoštallan - Valáštallan ja Fysalaš doaimmat Hálddahusa mearrádusevttohus 1 Unjárgga gielda dohkkeha evttohuvvon gielddaplána Valáštallan ja Fysalaš doaimmat Bakgrunn for saken Planen har vært til høring hos idrettslag og idrettsråd. Følgende endringer er gjort fra forrige vedtatte plan: Kortsiktige og langsiktige behov har fått eget kapittel (5) i stedet for å ligge som vedlegg til planen. Kapittel 3.2 kortsiktige og langsiktige behov er endret og inneholder nå en sammenfatning av ønsker og prioriteringsforslag meldt inn fra idrettslagene og idrettsrådet. Lagt til i planen: Kortsiktige behov Skianlegg Nyborgmoen Kortsiktige behov Utendørs anlegg for fysisk aktivitet i henhold til oppvekstsenterets utomhusplan Kortsiktige behov skileikanlegg i Bjørklibakken Kortsiktige behov flombelysning kunstgressbanen i Varangerbotn. Kortsiktige behov skøytebane på deler av grusbanen i Nesseby Langsiktige behov Turstier NIF Fjernet fra planen: Kortsiktige behov skilting og merking av Enarestien. Dette er gjennomført. Kortsiktige behov Motorcrossbane i Reppen. Ved en eventuell fremtidig revitalisering av Varanger Motorklubb vil dette anlegget kunne føres inn i planen igjen. Langsiktige behov sykkel og gangsti Vesterelvnesset Varangerbotn. Denne realiseres i 212 Langsiktige behov fast dekke på friidrettsbanen i Nesseby Omrokkeringer og endringer i behov: Langsiktige behov utbedring/forlenging av lysløype i Nesseby endret til kun å omfatte utbedring Side 13 av 118

14 Skitrekk i Meskelvbakken er flyttet fra kortsiktige til langsiktige behov. Eventuell realisering av denne vil kreve utredning i forhold til driftskostnader og reguleringer. Kortsiktige behov opprusting av sanitæranlegg på Nesseby Grendahus endret til etablering av separat oppvarming gymsal og grendahusfunksjon v/ Nesseby Grendahus Ballbinge i Varangerbotn flyttet fra kortsiktige til langsiktige behov. Realisering av denne vil måtte vurderes mot tilbudet man har med kunstgressbanen. Klatrevegg Varangerbotn samfunnshus flyttet fra kortsiktige til langsiktige behov. Vurderinger Mulige alternative løsninger og konsekvenser Side 14 av 118

15 Kommuneplan for Idrett og Fysiske aktiviteter Side 15 av 118

16 INNHOLD 1. Innledning 1.1. Forutsetninger 1.2. Definisjon 2. Anlegg og aktiviteter 2.1. Anlegg og aktiviteter i Nesseby kommune 2.2. Evaluering av foregående periode og nåværende status 3. Utfordringer og virkemidler 3.1. Analyse av behov for areal, områder og anlegg 3.2. Sammenfatning av høringsuttalelser IL Ilar NIF Nesseby idrettsråd 3.3. Virkemidler Økonomiske forutsetninger Arealbehov 4. Oppfølging av planen 4.1 Konsekvenser for kommuneplanens arealdel og reguleringsplan 4.2 Saksgang og søknadsprosedyrer til søknaden om tippemidler 5. Prioriterte anlegg 5.1 Kortsiktige behov 5.2 Langsiktige behov Side 16 av 118

17 1. INNLEDNING 1.1. Forutsetninger Ved siden av å være et styringsredskap for politikere, skal planen benyttes i administrasjonens daglige oppfølging av feltet idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Planen skal alltid ut til høring i Nesseby Idrettsråd. Siden 1989 har Kulturdepartementet stilt krav til kommunene om at idrettsanlegg som er tenkt finansiert gjennom tippemiddelordningen, skal inngå i en kommunal vedtatt plan. Nesseby kommunes gjeldende anleggsplan for perioden 26 21, ble vedtatt i kommunestyret Fra 2 stilte kulturdepartementet utvidet plankrav, slik at ikke bare idrettsanlegg, men også anlegg og områder for mosjonspregede aktiviteter, friluftsliv og rehabilitering av eldre anlegg skal inngå i planen. Det stilles større krav til planprosessen, behovvurderingen for fremtidig mulig bruk og mulige brukere skal vektlegges. Det skal også foretas en resultatvurdering av nåværende plan. Henvendelse fra bl.a. idrettslag om behov for nye anlegg i kommunen i tillegg til overnevnte, nødvendiggjør at en ny plan utarbeides. Planprosessen skal bestå av fire hovedfaser: Avklaring av virksomhetsområdet for planen Oversikt over eksisterende tilbud og registrering av behov Evaluering/vurdering og prioritering Utarbeidelse av handlingsprogram for 4-årsperiode Planen er utarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven ( 2-1). Denne planen skal bl.a. bidra til å: Gjennomføre en målstyrt utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktiviteter, med bakgrunn i publikums ønsker og behov, anslått fremtidig behov og bruk i forhold til bl. a. forventet fremtidig innbyggertall og resultatvurdering av nåværende plan. Gi god koordinering i forhold til andre virksomheter innen friluftsliv og kultur Sikre arealer og samordne behovene for lek, friluftsliv, kultur og idrettsaktiviteter. Avklare kommunens og organisasjoners oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved utbygging og drift. Prioritere utbyggingsoppgavene. Anlegg som blir ført opp i denne planen, kan det søkes tippemidler til. Kulturdepartementet tilrår at utbyggingsplanen gis status som kommunedelplan for utbygg av Anlegg for Idrett og Fysiske aktiviteter. Plan- og bygningslovens bestemmelser for planarbeid gjøres derfor gjeldene for denne planen. Om revisjon av nåværende plan kun medfører rokering av allerede planlagte anlegg og ikke vesentlige endringer, aksepterer Kulturdepartementet at den politiske behandlinga forenkles til vedtak i hovedutvalget, det kreves med andre ord ikke fullstendig saksbehandling etter 2-5 i plan- og bygningsloven. I gjeldende rullering av planen har vi mottatt høringsuttalelse fra idrettslagene NIF og ILAR samt kommunens idrettsråd DEFINISJON Både det offentlige og Idrettsforbund definerer idrettsbegrepet slik at det omfatter både trim, friluftsaktiviteter og konkurranseidrett. Følgende begreper forekommer i planen: Side 17 av 118

18 Idrett Med idrett forstås aktivitet i form av konkurranse, eller trening i den organiserte idretten. Fysisk aktivitet Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder lekbasert aktivitet og friluftsliv. Friluftsliv Miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Kulturdepartementet har valgt å la friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet. Idrettsanlegg Departementet opererer med følgende klassifisering i henhold til spillemiddelfordeling: - Nærmiljøanlegg - ordinært anlegg - nasjonalanlegg Det legges opp til at den enkelte kommune (og fylkeskommune) selv kan avgjøre om en inndeling med kommuneog fylkesanlegg fortsatt skal opprettholdes på lokalt nivå. Nærmiljøanlegg Er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganiserte fysiske aktiviteter, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og /eller oppholdsområder. Området skal være fritt allment tilgjengelig og beregnet på egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning til et skoleanlegg og/eller idrettsanlegg.. Ved samlokalisering med idrettsanlegg gjelder, som nevnt over, at anlegget skal være for egenorganisert fysisk aktivitet. Nærmiljøanlegg skal ikke utformes for å dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet, eller ordinær konkurranseidrett. Ordinære anlegg Er de tilskudd berettigede anlegg som fremgår av forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidler til anlegg og friluftsliv. I hovedsak er de ordinære stønadsberettigede anleggstypene nært knyttet til konkurranse og treningsvirksomhet for idrettsorganisasjoner. De tekniske krav til mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund. Nasjonalanlegg Er idrettsanlegg som tilfredsstiller tekniske og funksjonelle standardkrav for avvikling av relevante internasjonale mesterskap og konkurranser. Ordningen er meget begrenset, og det er Kulturdep, etter innstilling fra Norges Idrettsforbund og Olympiske komitè, som tildeler status. Friluftsområder og friområder Frilufts- og friområder blir ofte brukt som fellesbetegnelse på grønne områder som er tilgjengelige for allmennhetens frie ferdsel. Frilutsområder er store, oftest uregulerte områder som i hovedsak er i privat eie og som omfattes av allemannsretten. Det er ikke krav om parkmessig opparbeidelse, kun tilrettelegging for funksjon og bruk. Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, trim og aktiv trening. I kommuneplanens arealdel er friluftsområdene oftest vist som landbruks-,natur- og friluftsområder(lnf-områder). I reguleringsplansammenheng kan friluftsområder avsettes til spesialområder for friluftsliv (jf. pbl 25, nr.6). Friområder dekker avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for allmennhetens uhindrede rekreasjon og opphold. Områdene er som oftest ervervet, opparbeidet og vedlikeholdt av kommunen og kan være parkanlegg, turveier, lysløyper, lekeplasser, nærmiljøanlegg og badeplasser, men også omfatte inngrepsfrie naturområder, for eksempel koller, sletter og bakker i nærmiljøet.. I kommuneplanens arealdel er friområder oftest vist som byggeområde på Side 18 av 118

19 kartet, da de betraktes som en del av dette formålet. I reguleringsplansammenheng er friområdet en egen kategori (jf.pbl 25, nr. 4). MÅLSETTINGEN FOR KOMMUNENS PLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISKE AKTIVITETER. HOVEDMÅLSETTING Idrett og fysisk aktivitet for alle Styrke friluftslivet som en helse- og trivselsskapende, naturvennlig fritidsaktivitet. Delmål Ved utarbeidelse av kommune- og reguleringsplaner skal en innarbeide arealer og anlegg for lek, idrett og friluftsliv som en del av bomiljøet. Skolenes, barnehagens, idrettens og friluftslivets behov for arealer og anlegg samordnes. Det tilrettelegges for alle brukergrupper (bevegelseshemmede, Idrettsutøvere, barn, mosjonister og eldre). Bedre mulighetene for finansiering av utbyggingskostnadene. Utvikle gode opplegg for drift og vedlikehold Avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Side 19 av 118

20 2. ANLEGG OG AKTIVITETER ANLEGG Anleggoversikten er gjort med bakgrunn i Kultur- og kirkedepartementets register for idrettsanlegg og spillemiddelsøknader (KRISS). Anleggene utgjør o-kart, kulturbygg, idrettshus, skiløyper, kunstgressbane, ballbinger, grusbaner, lysløyper, skytebane, tursti. Kommunen stiller lokaler til rådighet for trening, kostnadsfritt. Inntektsgivende arrangementer må det betales en liten leie for. AKTIVITETER Det er et svært aktivt idretts- og friluftsliv i Nesseby kommune. Brukerkapasiteten av kommunens lokaler er, spesielt i vinterhalvåret, sprengt. Fotball er den aktiviteten som opptar flest mennesker og tar mest plass og tid. De siste årene har kommunen hatt stor tilvekst av barn og vi kan derfor forvente økt bruk av anleggene fremover. Nesseby kommune har 4 idrettslag og det blir gjort en stor frivillig innstats som bidrar til å holde aktivitetsnivået oppe. Det er registrert 32 lag og foreninger. Disse kan søke om kommunalt tilskudd til idrett og kulturformål. Nesseby kommune tildelte til sammen kr. 13. i tilskudd i ANLEGG OG AKTIVITETER I NESSEBY KOMMUNE Pr hadde Nesseby kommune 878 innbyggere. De 4 aktive idrettslagene i kommunen er: IL ILAR: 8 medlemmer, 24 barn (tall fra 27) VBK: 145 medlemmer, 7 barn NiF: Ukjent Tana og Nesseby pistolklubb 17 medlemmer er det registrert 32 lag og foreninger i Nesseby kommune, med forskjellige aktivitetsnivå. Mange er svært aktive med stor frivillig innsats, som bidrar til et rikt idrettsog kulturliv i kommunen. Kommunen har registrert svær mange kulturminneområder, som også blir brukt som utfartssteder av befolkningen. Kommunen har mange fine utfartssteder og Idrettslagene er med og bidrar til bruk av mange av disse ved å sette opp postkasser, både sommer og vinter, hvor folk kan skrive seg inn. Vi har 2 lysløyper i kommunen, 1 i Nesseby og 1 i Varangerbotn. Lysløypene blir vedlikeholdt av idrettslagene og de får fast årlig kommunalt driftstilskudd til dekning av strømutgifter. Det blir hvert år tildelt kr i kommunale tilskudd til Idrett og kulturformål. Søkermengden ligger på ca på disse midlene. Det finnes 33 anlegg innenfor betegnelsen Anlegg for Idrett og Fysiske aktiviteter i Nesseby kommune. Disse er som følger: Anleggsnr Anleggsnavn Bunes Nesseby Nesseby skole Anleggstype O-kart O-kart O-kart Eier Vadsø SK IL Ilar IL Ilar Side 2 av ,8 km2 15 km2 3,5 km2 Annet Beskaffenhet

21 NyborgmoenMeskelv Nyborgmoen-Suki Stuorråstirran Enare sti Fuglåsen fiskeplass Friluftsområde Varangerbotnskianlegg Lysløype Nesseby IF 4,4 km Nessebyskianlegg Lysløype IL Ilar 6,5 km Meskelv stadion IL Ilar 1x6 m Nesseby idrettsplass Varangerbotn stadion Meskelv stadion Nesseby idrettsplass Varangerbotn samfunnshus Karlebotn skole FotballGrusbane Fotball grusbane Fotball grusbane Friidrettsbane Friidrettsbane IL Ilar 15x65 m Nesseby kommune IL Ilar IL Ilar 11x72 m O-kart Vadsø SK 15 km2 O-kart O-kart Tursti Vadsø SK IL Ilar Statsskog Finnmark Statsskog avd. Vadsø 12 km2 1 km2 12 km Skytebane inne Nesseby kommune Gymsal Nesseby kommune Nesseby grendehus Gymsal Nesseby kommune Varangerbotn Gymsal Nesseby Samfunnshus kommune 1 km2 35 m 4 m Ikke i bruk Brukes til trening Ikke i bruk Ikke i bruk Trenger opprusting Må ha nytt toppdekke Må rustes opp Nedslitt 17,5x1 21x12 Kulturbygg Nesseby kommune Nesseby Grendahus Mortensnes kulturminneområd e Lokalt kulturbygg Friluftsområde Nesseby kommune Statsskog Finnmark Meskelv stadion Idrettshus Nesseby IF 9 km Nesseby grendahus Idrettshus 223 m Ballbinge * Ballbinge Nesseby skole Karlebotn * * Nesseby lekeplass Meskelv * Aldonløypa Akebakke Snowboardbakk e Tursti til utsiktspost * Aldonløypa Nesseby-V.botn - Nesseby kommune Nesseby kommune Karlebotn bygdelag IL Ilar Nesseby Kommune IL Ilar/Nesseb y IF IL Ilar/ Nesseby IF Side 21 av 118 Ikke tilrettelagt for den bruken som er i dag Bør rehabiliteres 14x9 m Varangerbotn samfunnshus Skiløype Nymerket 21 I bra stand 25 m Akebakke Tursti inn i Finland Mye turister som fisker 1 km2 15 m 1 m 25 m 12 m 24 km Brukes daglig Bruker til lokale arr. og besøkende teater etc. Brukes til lokale arr Brukes mest til guiding av turister Sanerings objekt Brukes til trening Bygd i 29 Bygd i 22 Bygd i 21 Trenger Opprustning, spesielt sanitæranlegge t Trenger opprusting. Innkjøp av kinostoler Nedslitt Trenger vedlikehold Nedslitt Trenger skitrekk

22 * Varangerløypa Tana-Vadsø- Skiløype * Nyborgmoen Skytebane * ILAR-stien Tursti Tana og Varanger skilag Nesseby skytterlag 1 km 1-2 m IL Ilar Trenger utbedring og merking Overtatt fra forsvaret i 1998 Opprettet i 29 *: Anlegg som ikke er registrert i KRISS Flere av disse anleggene er ikke i bruk lenger, men står fortsatt oppført i den statlige oversikten KRISS. Flere anlegg er i svært dårlig forfatning etter mangel på vedlikehold. Noen anlegg trenger minimalt med oppgradering for å bli i akseptabel stand, men blir ikke dette gjort vil det raskt bli i dårlig forfatning. Noen anlegg er satt opp i den senere tid og må meldes inn i KRISS 2.2. EVALUERING AV FOREGÅENDE PERIODE OG NÅVÆRENDE STATUS Siden forrige rullering av planen har ballbingen i Karlebotn fått spillemidler og er ferdig oppført. Enarestien er nymerket i 21. Oversikt over anlegg som har fått tildelt spillemidler i Nesseby kommune: Anleggsnavn Anleggsnr Tildelt år Tildelt beløp IL Ilar Vadsø SK Nesseby IF Nesseby Kommune Nesseby Kommune Nesseby kommune IL Ilar IL Ilar Vadsø SK Vadsø SK IL Ilar Nesseby if Nesseby kommune Nesseby kommune Nesseby kommune Nesseby kommune Nesseby kommune Eier Orienteringskart Nesseby Orieteringskart Bunes Meskelv Stadion Fotballbane Nesseby Grendahus - Gymsal Nesseby Grendahus Idrettshus Nesseby kulturbygg Nesseby fotballbane Nesseby skianlegg lysløype Orienteringskart NyborgmoenMeskelv Orienteringskart Nyborg-Suki Orienteringskart Stuorrastivvran Varangerbotn Lysløype Varangerbotn samf. hus gymsal Varangerbot samf. hus skytebane inne Varangerbotn samf. hus kulturbygg Varangerbotn Fotballbane Varangerbotn Side 22 av 118

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Ekstraordinært møte Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 19.12.2011 Tid: 08:00 Merk tidspunkt!

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Ekstraordinært møte Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 19.12.2011 Tid: 08:00 Merk tidspunkt! Side 1 av 27 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Ekstraordinært møte Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 19.12.2011 Tid: 08:00 Merk tidspunkt! Forfall

Detaljer

Kommuneplan for Idrett og Fysiske aktiviteter

Kommuneplan for Idrett og Fysiske aktiviteter Kommuneplan for Idrett og Fysiske aktiviteter 2013-2016 INNHOLD 1. Innledning 1.1. Forutsetninger 1.2. Definisjon 2. Anlegg og aktiviteter 2.1. Anlegg og aktiviteter i 2.2. Evaluering av foregående periode

Detaljer

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET INNLEDNING Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planprogrammet

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.11.2011 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Side 1 av 9 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 30.01.2012 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret 40440500 eller til sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til servicekontoret 40440500 eller til sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 30.01.2012 Tid: 17:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.12.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Oddvar Betten. Leder Medlem Medlem Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Oddvar Betten. Leder Medlem Medlem Nestleder Side 1 av 6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 19.12.2011 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet

Planprogram. Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet Planprogram Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet 2012 2020 FOLLDAL KOMMUNE Vedtatt i Driftsstyret, sak 9/12 Innhold 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for revidering av planen...3 1.2 Krav

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 19.05.2011 Tid: 08:30 Faste medlemmer som ikke møtte: Navn

Detaljer

A SV A A A A A H H FRP SFP TVP. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linn Jeanne Muotka Anja K. Pedersen Noste Torgeir Olsen

A SV A A A A A H H FRP SFP TVP. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linn Jeanne Muotka Anja K. Pedersen Noste Torgeir Olsen Side 1 av 11 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 22.05.2014 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Side 1 av 11 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 18.09.2012 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.03.2008 Tid: 18:00 20:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Side 1 av 7 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 20.03.2014 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

A A A A A SV SV H H TVP FRP SFP. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Anja K Pedersen Noste Torgeir Olsen

A A A A A SV SV H H TVP FRP SFP. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Anja K Pedersen Noste Torgeir Olsen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Nesseby Oppvekstsenter Dato: 05.05.2015 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2025. Forslag til planprogram. April 2015

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2025. Forslag til planprogram. April 2015 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2025 Forslag til planprogram April 2015 Høringsfrist 1/6-2015 1. Bakgrunn for revidering av planen Gjeldende kommunedelplan for idrett, friluftsliv og

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.11.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Knut Inge Store LEDER A Oddvar Betten Hanne Iversen NESTL MEDL. SV A Ina Kristine Store MEDL A

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Knut Inge Store LEDER A Oddvar Betten Hanne Iversen NESTL MEDL. SV A Ina Kristine Store MEDL A Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.09.2015 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.10.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv kommune Handlingsplan 2006 1 INNLEDNING I 1989 innførte Kulturdepartementet første gang krav om kommunale langtidsplaner for utbygging av idrettsanlegg.

Detaljer

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.02.2011 Tid: 16:00

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.02.2011 Tid: 16:00 Side 1 av 6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.02.2011 Tid: 16:00 Faste medlemmer

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Oddvar Betten. Leder Nestleder. A SV Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Oddvar Betten. Leder Nestleder. A SV Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 16.02.2012 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge:

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Arkivsak: 11/4328-1 Sakstittel: SPILLEMIDLER FOR 2012 K-kode: 243 Saksbehandler: Bodil Andersen Westby Saksfremlegg Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Oddvar Betten NESTL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Oddvar Betten NESTL SV Side 1 av 6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 13.06.2014 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store LEDER A Hanne Iversen Marit Kjerstad Oddvar Betten MEDL MEDL NESTL

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store LEDER A Hanne Iversen Marit Kjerstad Oddvar Betten MEDL MEDL NESTL Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 29.11.2016 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

DieĎit farggamusat bálvaluskantuvrii tlf dahje jos it sáhte boahtit. Namma: Doaibma Ovddasta

DieĎit farggamusat bálvaluskantuvrii tlf dahje jos it sáhte boahtit. Namma: Doaibma Ovddasta Side 1 av 7 Unjárgga gielda Nesseby kommune Čoahkkingohččun Lávdegoddi: Ovdagoddi Sierračoahkkin Čoahkkinbáiki: Gielddastivrralatnja, Ovdagoddi Dáhton: 12.09.2016 Tii: 08:30 DieĎit farggamusat bálvaluskantuvrii

Detaljer

MEDL MEDL MEDL. A A FRP Inga Pettersen MEDL SFP

MEDL MEDL MEDL. A A FRP Inga Pettersen MEDL SFP Side 1 av 18 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.02.2011 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Ekstraordinært møte! Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.09.2010 Tid: 16:30

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Ekstraordinært møte! Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.09.2010 Tid: 16:30 Side 1 av 6 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Ekstraordinært møte! Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.09.2010 Tid: 16:30 Forfall meldes snarest

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.08.2016 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall meldes snarest til Servicekontoret på tlf eller e-post Navn Funksjon Representerer

Forfall meldes snarest til Servicekontoret på tlf eller e-post Navn Funksjon Representerer Side 1 av 8 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.12.2016 - Ekstraordinært møte Tid: 08:30 Forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Formannskapet Dato: Tid: 08:30

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Formannskapet Dato: Tid: 08:30 Side 1 av 7 Unjárgga gielda Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Formannskapet Dato: 12.09.2016 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til Servicekontoret

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2017... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 16 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.01.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Oddvar Betten Hanne Iversen Marit Kjerstad Bjarne Store-Jakobsen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Oddvar Betten Hanne Iversen Marit Kjerstad Bjarne Store-Jakobsen Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 10.03.2016 Tid: 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: Tid: 18:00

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: Tid: 18:00 Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.10.2015 Tid: 18:00 Faste medlemmer

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2030 Planprogram HARSTAD KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE Plannavn KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2018-2030 Arkivsak ID Formål/Hensikt Planavgrensning

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Askim kommune Virksomhet kultur. Revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Forslag til planprogram

Askim kommune Virksomhet kultur. Revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Forslag til planprogram Askim kommune Virksomhet kultur Revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv Forslag til planprogram Utkast november 2013 2 Innhold 1. Innledning 1.1. Bakgrunn for revideringen av planen side 5

Detaljer

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 16.04.2012 Tid: 17:00

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 16.04.2012 Tid: 17:00 Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 16.04.2012 Tid: 17:00 Forfall meldes

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2015 Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet for 2016 til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle W. Andreassen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle W. Andreassen MEDL FRP Side 1 av 14 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.06.2006 Tid: 11:30 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Knut Inge Store LEDER A Oddvar Betten NESTL SV Hanne Iversen MEDL A Jarle Andreassen MEDL FRP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Knut Inge Store LEDER A Oddvar Betten NESTL SV Hanne Iversen MEDL A Jarle Andreassen MEDL FRP Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Studiesenteret, Nesseby rådhus Dato: 19.03.2015 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Prioritering av spillemiddelsøknader 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2008/9385 - /243 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer LEDER MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL NESTL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer LEDER MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL NESTL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL Side 1 av 10 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 20.09.2016 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 16 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 19.09.2013 Tid: 18:00 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram:

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram: SIRDAL KOMMUNE Planprogram: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015 2018 Innhold: 1. INNLEDNING 2. BAKGRUNN 3. FORMÅLET MED PLANEN 4. VISJON OG MÅLSETTING 5. OVERORDNENDE RAMMER

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 17.03.2016 16/6950 16/32438 Saksbehandler: Gro Steigum Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Rollag kommune. Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Forslag til planprogram

Rollag kommune. Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Forslag til planprogram Rollag kommune Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Forslag til planprogram 18. august 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for revideringen av planen... 3 1.2 Plankrav... 3

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Saker: PS 15/13 20/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder H Tom Robert

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Hanne Iversen Marit Kjerstad Oddvar Betten Bjarne Store-Jakobsen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Hanne Iversen Marit Kjerstad Oddvar Betten Bjarne Store-Jakobsen Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 02.03.2017 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Planprogram - høringsforslag 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn for revidering av planen 3 1.2 Krav om planprogram 3 2. FORMÅL 3 2.1 Innhold

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf. 40440500 eller sentralbord@nesseby.kommune.no.

Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf. 40440500 eller sentralbord@nesseby.kommune.no. Side 1 av 9 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.09.2015 Tid: 18:00 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Før møtet ordinær saksbehandling blir det orientering av virksomhetsleder barnehage, Kristin Gomo Hallem. Varighet: Ca. 40 min.

Før møtet ordinær saksbehandling blir det orientering av virksomhetsleder barnehage, Kristin Gomo Hallem. Varighet: Ca. 40 min. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.12.2017 Tid:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling Arkivsaknr: 2015/1372 Arkivkode: Saksbehandler: Inger Elisabeth Fagervik Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 01.12.2015 Kommunestyret 10.12.2015 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser -

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn. Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 038/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/974 17/7261 144, &30 Gunvor Elene Thorsrud Kommunal plan for

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 18.06.2007 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: TILLEGG SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2007

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer