Guide for Bilunderholdning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Guide for Bilunderholdning 2002-2003"

Transkript

1 Gude for Blunderholdnng

2 Våg å møte fremtden Alt du trenger for å kunne kjøre nn fremtden er hva Poneer lover deg. La Poneer's nye blnavgerngssystemer gude deg dt. Bl underholdt av uforlgnelg og mer omfattende AV enn noen gang. Bryt lydbarreren mellom multmeda og kjørng du vl bl mponert over hva Poneer's sste MP3/WMA kompatble hovedenheter har å g deg. Kun Poneer setter sammen slk fremtdsrettet teknolog med en praktsk brukervennlghet. Autentsk audo blr kke fullstendg uten en overbevsende forsterker og subwoofer fra Poneer. Og for mer enn klarhet og stl topp det hele med en nyanserk Poneer høyttaler. Våg å møte fremtden sammen med Poneer nå!

3 Innhold Blnavgerng og A/V-underholdnng 4 Hovedenheter 22 PRS (Poneer's referanseserer) 38 Forsterkere & Subwoofere 44 Høyttalere 54 Ordlste 72 Tlbehør 74 Fnesser og spesfkasjoner 75

4 Fremtden er nå AV-blnavgerng Poneer har brakt mulghetene for blen nn fremtden med de nye DVD Cyber Nav-enhetene. Førsteklasses blnavgerng av karttypen med eller uten DVD-Vdeo/CD-avspllng hvor andre navgerngsenheter lurer på hvor de skal svnge. Dsse navgerngsenhetene kan ntegreres helt med de nye AV hovedenhetene som har nnebygd dsplay og skape et optmalt AV/Navgerngssystem. Eller du kan velge den nye blnavgerngsenheten av pltypen med nnebygd CD-tuner og nyte favorttmuskken samtdg med blnavgerngen. Den har et førsteklasses OEL-dsplay og topp Poneer audoteknolog som MOSFET lydkvaltet og EEQ for perfekt balansert lyd. Ønsker du å kjøre tl ukjente steder? Poneer s supre AV produkter tar deg dt. Og det fnnes en DVD-hovedenhet som kan kombneres med en kraftfull dgtal sgnalprosessor for optmal lyd som på kno. Og for å komplettere den flotte lyden kan du stole på krystallklare blder fra dsplayer dashbordet med nnebygd DVD eller CD-tuner, dsplayer på dashbordet, og tl og med et takmontert dsplay med valgbar TV-tuner og trådløs hodetelefon. Skter du mot ubegrenset lytteglede? Prøv vår nye, førsteklasses hovedenhet med egen harddsk på 10 GB, en Magc Gate Memory Stck plass og mulghet for MP3. Med Poneer førersetet er fremtdens blunderholdnngen nnen rekkevdde.

5 DVD Cyber Nav-enheter AVIC-9DVD-II DVD-navgerng/AV-enhet W AVD-W6010 AVIC-9DVD-II Lat som du tar en lang kjøretur gjennom Europa, fra Stockholm tl Roma. Sett deg blen og slå på dn AVIC-9DVD-II Poneer Cyber Nav-enhet. Tast nn resemålet og løpet av sekunder har systemet regnet ut 6 forskjellge reseruter for å komme dt. Du velger den som passer best for deg og kjør avsted. Du kan velge mellom 4 forskjellge modus nklusve Poneer Drver s Vew som vser deg et 3-D-blde av veen foran deg. Dn Cyber Nav-enhet kan gude deg på svensk eller 5 andre språk og du kan også snakke tl den! Når du kjører gjennom Tyskland blr du advart når det er trafkkort og Cyber Nav-enheten foreslår ny reserute som du kan bekrefte. Underves kan DVD Cyber Nav-enheten s deg hvor du fnner nærmeste bensnstasjon. Deretter slpper systemet deg av rett utenfor døren tl vennene dne. Når dere kjører gjennom byen kan du mponere passasjerene med en DVD Vdeo eller CD-avspllng. Det er bare å nnrømme at fremtden lgger hendene dne. AVIC-8DVD-II DVD-navgerng/AV-enhet AVIC-8DVD-II DVD Cyber Nav-enhet tar deg fra dør tl dør, på tvers av europeske grenser, uten å skfte plater! Det er ntellgent nok tl å varsle deg om eventuelle trafkkorker og foreslår automatsk alternatve reseruter slk at du kke bruker td på å komme tlbake på rktg spor. Velg mellom 4 modus nklusve Poneer s Drver s Vew Poneer s vrtuelle vrkelghet som vser veen foran deg et 3-D-perspektv. Du kommer tl bestemmelsesstedet skkert og gret, uten å måtte ta hendende fra rattet ford systemet guder deg med talemeldnger. Du kan tl og med legge nn data ved å snakke eller va fjernkontrollen. Tl slutt, ønsker du å bygge et helt AV/Nav-system nå eller senere ntegreres AVIC-8DVD-II perfekt med AVH-P6400CD/R AV-hovedenhetene. Merk: Alle AVIC-8DVD-II-fnesser kan også brukes for AVIC-9DVD-II. AVIC-8DVD-II + AVD-W6010 SE SIDE 75 FOR ALLE FINESSER. 5

6 DVD Cyber Nav-enheter Det er utrolg hvor langt du kan komme med Poneer s DVD Cyber Nav-enheter. For det første kan du få Europa på 1 DVD-plate, slk at du kke behøver å bytte plate når du passerer landegrensene. Uansett hvor du skal vl du komme dt raskt, takket være SUPERhurtge tur/retur-nstrukser som automatsk hjelper tl med å unngå trafkkproblemer. En 3-D- sensor for nøyaktg possjonerng gjør at du alltd vet press hvor du befnner deg. Og hva med fremragende grafkk som Poneer s unke 3-D Drver s Vew Mode på et førsteklasses dsplay? Begge de nye DVD Cyber Nav-enhetene har PC-kort-legg. Bruk det tl å lage en personlg navgerngsdatabase som kan deles med venner, eller lag dn egen personlg bakgrunn. Det er kke nødvendg å begrense dn navgerng: dsse enhetene ntegreres sømløst med Poneer s AV-hovedenhet, for å skape dn bl om tl et fullt utstyrt AV/Navgerngssenter på hjul. Europa på 1 DVD-plate Med Poneer s DVD Cyber Nav-enheter er det kke nødvendg å bytte plater når du krysser grensene. DVD Cyber Nav-enheten regner ut en detaljert reserute tvers over Europa fra dør-tl-dør på kort td. Enda en bekvem fnesse fra Poneer som gjør resng ltt enklere. Superhurtg beregnng av reseruter tur/retur Alle har sn personlge kjørestl og foretrukne veer, og Poneer s DVD Cyber Nav-enheter er laget for å møtekomme dette. Det nye rutesystemet lar deg velge mellom 6 ruter ved hjelp av forskjellge farger. Du kan også få en forhåndsvsnng av reseruten, sste detaljerte trafkknformasjon og omkjørngsalternatver. Kort sagt: Vsuelt rutevalg lar deg avgjøre hvlken reserute du skal ta, mens Valg av fargekode forbedret Auto Re-routng betyr at du kke taper td for å komme tlbake på rktg ve, dersom du blr tvunget tl å ta en omkjørng. Med teknologske fordeler som dette er du skker på å ankomme bestemmelsesstedet på raskest mulg måte med den reseruten du har foretrukket. Lste over land som nngår Fremragende grafkk DVD Cyber Nav-enheter har Poneer s orgnale modus Drver s Vew. Drver s Vew er en vrtuell fnesse som vser veen foran deg et 3-dmensjonalt perspektv - så det du ser på skjermen er det du ser gjennom vnduet. DVD Cyber Nav deknngsområde Drver s Vew-modus Kvalteten på bldene på skjermene tl DVD Cyber Nav er vrkelg krystallklare, takket være en teknkk kalt Ant- Alasng som gjør blder og kart utrolg tydelge og enda mer realstske. Automatsk beregnng av omkjørng Tydelge og realstske blder og kart

7 Sømløs ntegrerng med AV AVIC Cyber Nav-enheter tlbyr navgerng av høy kvaltet og sømløs ntegrerng med Poneer s nye 1-DIN AV-hovedenheter. Sammen danner de en fantastsk kombnasjon for et supert AV/Navsystem som du kan styre med en enkel fjernkontroll eller va talestyrng. AV hovedenheten har motorsert skjerm som vrker som et vndu på navgerngsenheten og gr fantastsk AV-underholdnng blen! Og det er et to-ves vndu: under navgerngen kan du alltd se nformasjon om dn AV-klde og når du er AV-hovedmenyen vl også navgerngsmeldngene være synlge. Innebygd TMC-recever Begge Poneer s nye DVD Cyber Nav-enheter har nnebygd TMC-recever (trafkkmeldngskanal). Dette betyr at de kan plukke opp og håndtere meldnger om trafkkork bedre enn noen gang. Får navgerngsenheten meldng om kommende trafkkkøer eller andre hendelser, beregner den øyeblkkelg alternatve ruter med omkjørng, så du kan foreta et kvalfsert valg. En spesell menyfunksjon lster opp nåværende trafkkhendelser området slk at du alltd vet hva som dukker opp. Flytskjema for AV og navgerngsmenyer Som vst på dette dagrammet kan brukeren lett veksle mellom AVIC-9/8DVD-II-navgerng og AVH-P6400CD/R AV-dsplaymenyer hvor som helst menyen. Hovedmeny for navgerng med ndkerng av AV-klde Hovedmeny for AV med neste navgerngsmeldng Motorveer Motorveer og hovedveer Navgerngsmeny AV-meny Forslag tl alternatv reserute PC-kort Dn personlge reseveleder Takket være nnebygd legg for PC-kort, kan du kopere detaljer for enhver tur tl et PC-kort og dele den med venner eller gjemme den for fremtdg referanse. Nye applkasjoner for det nnebygde legget for PC-kortet nkluderer reselogg og personlg bakgrunn. Med Trp Loggng kan du føre nøyaktg overskt over resetd og avstand. Koper denne nformasjonen fra DVD Cyber Nav-enheten tl et lesbart PC-format. Du kan også bruke PC-kortet for å erstatte den forhåndsoppsatte bakgrunnen med dne personlge fotografer eller blder lastet ned fra dn egen PC. 3-D-sensor for nøyaktg possjon Dn DVD Cyber Nav-enhet har nnebygd 3-D gyrosensor. Sensoren er koblet tl blens speed puls generator og måler tre parametere: høyde (opp/ned), hastghet (dstanse), og retnng (venstre/høyre). Sensoren beregner hellnger og detekterer komplekse områder som f.eks. tunneler. Du kjører deg aldr bort mer. Vrkelg kjøredstanse Personlge bakgrunn Fnessen Destnaton Regstraton lar deg lage dn egen personlge navgerngsdatabase. Når du ankommer et sted du ønsker å komme tlbake tl kan du navng det eller forbnde det med et kon. Neste gang du kommer forb vl DVD Cyber Nav-enheten splle varselmeloden eller vse konet på kartet. Kjøredstanse på kartet Am Med 3-D gyrosensor Bm Med vanlg gyrosensor Am Toleranse Am Bm Ikoner SE SIDE 75 FOR ALLE FINESSER. 7

8 Navgerngsenhet av pltypen ANH-P9R Navgerng va CD-tuner Hvs du er ute etter et lettbetjent men smart navgerngssystem med plnavgerng og ntegrert CD-tuner, er ANH-P9R nøyaktg hva du trenger. Du får hele Europa (untatt Norge) på en enkel plate og kan tl og med lytte tl dne favortt-cd-plater under navgerngen. Det er en dobbel RDS-tuner, hvorav den ene tl den nnebygde TM-receveren, pluss et OEL-3-D-anmasjonsdsplay flott, børstet alumnum. Du får også alle de kvaltetsfulle audofnessene du kan vente fra Poneer, som MOSFET forsterknng og EEQ for dne personlge nnstllnger. Alle audofunksjonene tl ANH-P9R kan styres ved hjelp av en ekstra fjernkontroll CD-SR100 R D S Rado TEXT ARC/5 CD TEXT CD-R CD-RW Soft Key CONCEPT Loud 2 RCA PREOUT Full DAB SOURCE CONTROL IP Bus CONTROL Lytt tl muskken mens du navgerer ANH-P9R lar deg også lytte tl dne favortt-cd-plater mens du navgerer. Med en gang ANH-P9R har funnet en rute lagrer den nødvendg nformasjon stt mnne slk at du kan erstatte navgerngsplaten med en CD og lytte tl muskken mens du gudes dt du skal. Enkel kommando Å betjene navgerngsenheten kan se komplsert ut men er det kke. Ikke med Poneer s orgnale flerfunksjonelle Rotary Stck. Brukere kan dree den for å velge kommandoer og deretter trykke på den for å aktvere kommandoene. Den kan brukes som en joystck for å kontrollere audofunksjonene. Rotary Stck En enkel men smart CD-tuner for navgerng ANH-P9R har rutenformasjon tl hele Europa på en enkel plate! Så med Poneer er det kke nødvendg å gå ut av blen på grensen for å bytte plate. Navgerngssystemet beregner en rute gjennom hele Europa med en gang. Den nnebygde RDS-TMC-tuneren gr deg sste trafkknformasjon mens du kjører, slk at du kommer tl bestemmelsesstedet på en trygg og skker måte. Kartområde Kart og TMC-deknngsområde

9 Navgerng av pltypen Enkel tastebetjenng ANH-P9R kommer med 6 Soft -taster og en Next -tast. Tlordnngen av knappene endres henhold tl den klde eller funksjonen som er vrksom slk at du kan nå den med ett tastetrykk! Søkng Å søke etter destnasjonen va ANH-P9R er enkelt men smart. Legg nn destnasjonen gjennom Address Search som nkluderer land, by, gate, husnummer eller vekryss, eller et spesfkt POI (Pont of Interest). Enkelt. Destnasjonen er klarlagt på sekunder. Smart. Dne 50 foretrukne destnasjoner kan legges mnnet dn prvate adressebok for fremtdg bruk og dne 50 sste destnasjoner lgger en Destnaton Hstory lste. regstrerng av resemål Routng Du kan velge enten du vl ta den raskeste eller korteste ruten, eller en rute som unngår trafkkork. I tllegg kan du velge å unngå motorveer, bompengeveer eller ferjer. Man Menu Soft Key Control Makeløst lyd og blde ANH-P9R er full av audofnesser. Den har nnebygd MOSFET50 forsterknng og EEQ for uovertruffen, personlg nnstlt kvaltetslyd. Og takket være dens 2 RCA Pre-Outs kan du koble tl en ekstra forsterker og få den beste lyd, samt opprettholde fullstendg fleksbltet. Og som om kke det er nok tlbyr ANH-P9R full DAB-kontroll for den beste radomottakng noensnne, med nyttge tllegg som automatsk svtsjng tl FM-RDS dersom DAB-sgnalet blr borte. Du kan tl og med hekte på en Mult-CD-changer, MnDsc eller en TV-tuner ANH-P9R kan styre enhver enhet som har IP-buss-tlkoblng. Gudance En vanlg stemme vl velede deg på dtt eget språk (untatt norsk) med meldnger som Turn Rght n 200 meters. Denne stemmen er supplert med en pl på OEL-dsplayet som ndkerer når du skal ta av. I tllegg står navnet på gaten du kjører bestandg før du skal dree og navnet på neste gate bestandg på skjermen. Ønsker du mer nformasjon om reseruten kan du kalle opp Dstance to Destnaton, Estmated Tme of Arrval, Locaton Status med en lste over gater på veen tl dn destnasjon og dn Current poston ved å trykke på en av Soft-tastene. Du kan også legge nn stoppesteder på veen. Når nformasjonen kalles opp på nytt vl ANH-P9R g deg en talemeldng. Poneer utstyrte ANH-P9R med et dynamsk OEL-dsplay som gr høy kontrast og skarphet, selv sollys og som har bred betraktnngsvnkel og aktve 3-D-blder. Den genererer lys og ford det kke er nødvendg med bakgrunnsbelysnng er den utrolg smal og bruker mnmalt med strøm. Dsplayets smarte funksjonaltet lar deg styre og bekrefte navgerngsnfo på et blunk. 3 2 OEL-dsplay Gaten du kjører 2. Neste gatenavn 3. Nåværende klokkeslett 4. Avstand tl neste svng 5. Hvor du befnner deg 6. Lste over gatene på ruten 7. TMC-meldnger for ruten 8. Lste over alle TMC-meldnger 9. Stoppesteder 10. Manuell nnstllng av returen SE SIDE 75 FOR ALLE NAVIGERINGSFINESSER. 9

10 Alle AV/Nav-enheter AVH-P6400CD AV-hovedenhet med nnebygd CD-spller AVH-P6400CD er en klasssk, førsteklasses Poneer CD-tuner som også kan bl sentrum et topp AV/Navgaton-system. Den har et fullt motorsert wde screen dsplay på 6,5 tommer, en CD-spller, MOSFET 50 W x 4 forsterknng og en hel rekke audofnesser nklusve Poneer s nnovatve EEQ+ audo equalzer og 3 H-Volt Pre-Outs. Du kan lytte tl dne favortt-cder på den nnebygde splleren mens dne passasjerer baksetet kan se på det sste DVD-vdeoen eller TV-showet på separate skjermer bak, alt styrt va AVH-P6400CD!

11 AVH-P6400R AV hovedenhet Denne allsdge AV-enheten kombnerer en RDS-tuner og en MOSFET forsterker med et dsplay dashbordet alt en 1-DIN hovedenhet! Den ble laget med ntegrerng tankene. Det er lett å bygge opp et fullstendg AV/Nav-system ved å koble tl et Poneer navgerngssystem eller vdeoklde eller kanskje en DVD-spller eller TV-tuner. Eller lytt tl en dgtal krystallklar rado med en DAB-tuner. Kan du kke rese uten CD-samlngen dn? Da kan du hekte på en Mult- CD-spller for ubegrenset lytteglede. Og denne enheten er garantert å tlfredsstlle det du trenger av lyd, takket være fremragende Poneer audoteknolog som MOSFET50 for beste ytelse og EEQ+ for fntunet, personlg lyd. Sømløs ntegrerng med navgerngsenhetene Integrerng er en av de vktgste fordelene tl Poneer s 2002 AV/Navgaton-sere. AVH-P6400CD og AVH-P6400R er laget for å være som et vndu på AVIC-8/9DVD-II DVD Cyber Nav-enhetene. Sammen gr de navgerng og spektakulær AV-gjengvelse. Kombnasjonen blr et kompakt, attraktvt system som er lett å betjene bruk enten AVIC-8/9DVD-II ntegrert håndholdt fjernkontroll for å styre alle AV og navgerngsfunksjoner, eller styr både navgerng og audo med stemmen. Og resultatet? Et ntegrert AV/Navgaton-system et skkert kjøremljø. Har du allerede en 2001 DVD Cyber Nav-enhet, kan du enkelt oppgradere dens mulgheter tl AVIC-8/9DVD-II med CNDV-20-kart DVD og CD-RGB600 RGB tlkoblngskabel. Utvdelsesmulghetene er ubegrenset AVH-P6400CD/R vrker som et nervesenter et fullstendg AV system. DVD Cyber Nav-enhetene og en rekke andre klder kan tlkobles for underholdnng baksetet. Vl passasjerene dne lke å se på TV? Det er bare å koble tl TV-tuneren GEX-P6400TVP. Eller vl de nyte sne egne DVD-plater? Da hekter du på en sngel eller mult-dvd-spller. Eller velg en rado med CD-kvaltet med Poneer s DAB-tuner. Det er bare å nnrømme at mulghetene er uendelge... Fjernkontroller AVH-P6400CD og AVH-P6400R AV kommer med en bekvem fjernkontroll. Pluss Poneer s meget populære fjernkontroll for rattet med bekvem ett-trykks betjenng, så du kan konsentrere deg om veen. Den ekstra CD-SR100 fjernkontrollen er kompatbel med begge AV hovedenhetene. De som har DVD Cyber Nav AVIC-9DVD-II eller AVIC-8DVD-II kan bruke fjernkontrollen sammen med dsse produktene for full kontroll over AV-systemet også. Eksempel på systemoppsett AVH-P6400R/P6400CD CD-SR100 Fjernkontroll for rattet AVH-P6400CD/R fjernkontroll AVIC-8/9DVD-II fjernkontroll Dsplay av høy kvaltet AVIC-9DVD-II GEX-P6400TVP AGLR-behandlng (Ant-Glare, Low Reflecton) på dsplayene tl begge AV-hovedenhetene er et symbol på fremragende vsuell kvaltet. Belegget absorberer lys, fordeler solsknn og hndrer gjensknn så brukeren får et dsplay med optmal bldekvaltet nne blen, uansett hvor lyst det er på utsden. SDV-P7 SE SIDE 75 FOR ALLE FINESSER. 11

12 AV-enheter AVM-P9000R Skjult flerkanals AV-Master Poneer s AVM-P9000R AV Master er sentrum et AV-system som er enkelt å bruke, tlbyr en spektakulær gjengvelse og gr deg mulghet tl å velge dsplay. Du kan få TV blen ved kun å legge tl en TV-tuner. Eller du kan se på DVD-flmfavortter med full 5.1-kanalers knoaktg surroundlyd ved å legge tl en Poneer sngel eller mult-dvd-spller. Du kan velge fremragende dgtal radolyd med en DAB-tuner eller lytte tmevs tl dn favorttmuskk med en Mult- CD-spller. Uansett hva du velger hele spekteret av nnebygde DSP-baserte lydtunngfnesser lar deg lage et personlg system med optmal gjengvelse. W qp Personlg lyd av høy kvaltet AVM-P9000Rs førsteklasses DTS/Dolby Dgtal dekoder stå for optmal knoopplevelse: 5.1-kanalers ekte, hjertepumpende lyd. Aktver den nnebygde DSP-prosessoren (Dgtal Sgnal Processor) og du får eksakt den lyden du ønsker. Fnessen ASL hjelper tl med å overvnne kjørestøy og justerer takket være Cabn EQ slk at lyden blen får en slk gjenklag at den blr lke fyldg som lve en konserthall. GUI Grafsk brukergrensesntt For at det skal bl enda mer spennende har Poneer laget et grafsk brukergrensesntt som er enkelt å bruke og utrolg å se på. Bruk fjernkontrollen med joystcken for å gå nn en vrtuell 3-D-oppbyggng der de forskjellge skjermbldene vser mulghetene. Gjør dtt valg og systemet tar deg tl det vrtuelle kontrollsenteret. Velkommen tl 3-D underholdnng. CD-VS33 AV-velger Denne AV-velgeren er senteret for en mult-skjerm for underholdnng baksetet. Den har 3 AV-nnganger og 3 AV-utganger, så hver bruker kan velge sn egen vdeoklde. En av vdeoutgangene er montert front, så det er lett å koble tl en bærbar enhet, f.eks. vdeokamera eller spllkonsoll. Flmer, TV eller spll alt er på plass. Og tenk over dette: baksetepassasjerene kan koble ndvduelle hodetelefoner tl mn-jack-kontaktene og lytte tl hver sn klde mens føreren følger blnavgerngen foran.

13 7 tommers wde screen fargedsplay dashbordet med nnebygd DVD-spller AVX-P7300DVD W J AVX-P7300DVD er et 7 tommers motorsert wde screen fargedsplay med nnebygd DVD-spller. Dette produktet ntegreres enkelt med Poneer dn AVM-P9000R, en IP-buss hovedenhet og en DVD Cyber Navenhet for å bl en del av et full utstyrt AV eller blnavgerngssystem. 7 tommers wde screen fargedsplay nnfelt dashbordet AVX-7300 AVX-7300 har den samme fremragende skjermen med antsknn og -refleks som er standard for alle Poneer s nnfelte dsplayer. Det er en allsdg spller som kan brukes sammen med en AV Master, et blnavgerngssystem eller en vdeoklde. SE SIDENE FOR ALLE FINESSER. 13

14 AV-enheter for underholdnng foran DVH-P7000R DVH-P7000R DVD-tuner med høy effekt DVH-P7000R er en ntegrert CD RDS tuner med nnebygd DVD Vdeoavspllng. I tllegg tl dette har den OEL dsplay og Poneer's mest populære egenskaper; så som MOSFET50 forsterker og EEQ+ equalsersystem. Takket være dens Dual Zone funksjon, kan du lytte tl muskk foran, mens passasjerene kan se på DVD vdeo baksetet. Er du ute etter fabelaktg multkanals surround lyd, koble tl DEQ-P7000 dgtal sgnalprosessor og vær forberedt på øredøvende lyd. W J DEQ-P7000 W qp DSP Component Dgtal Sgnal Processor (DSP) DEQ-P7000 er en meget kraftg audo-prosessor med nnebygd Dolby Dgtal/DTS/Dolby Pro Logc dekoder, med nnebygd MOSFET 50 W x 5 forsterker og 6 H-Volt lnjeutganger for tlkoblng av eksterne forsterkere. Dens kraftge DSP-fnesse tlpasser lyden dgtalt slk at du kan lage dn personlge lydprofl. DEQ-P7000 er beregnet for bruk sammen med hovedenheten DVH-P7000R DVD. Denne kombnasjonen gr deg et fullstendg audo- og vdeosystem sammen med flerkanals surroundlyd så ekte at den får blodet tl å strømme! Dual Zone-funksjon DVH-P7000R DVD hovedenhet er hovedsakelg ment for underholdnng baksetet. Lytt tl den nnebygde FM tuneren, ekstra CD veksleren eller DAB tuneren foran. I mellomtden kan dne passasjerer se på en vdeo fra den nnebygde DVD-splleren bak. For et enkelt skjermsystem bak anbefaler Poneer å kombnere denne med en AVR-W6100. For et flerskjerms system vl CD-VS33 kombnert med Poneer s AVD-W6000 eller AVD-W8000 være den beste løsnngen. Eksempel på systemoppsett DVH-P7000R GEX-6100TVP SE-IRM250 AVR-W6100

15 Underholdnngsenheter for baksetet AVR-W6100 6,5 tommers wde screen LCD-fargedsplay for takmonterng AVR-W6100 er et dsplay for takmonterng, laget for å komplettere DVH-P7000R DVD hovedenhet eller SDV-P7 sngel DVD-spller AV-systemer for baksetet. Det er en 6,5 tommers wde screen som kan vppes ned og svnges tl venstre eller høyre for dem som skal se på. Mange ekstra fnesser, nklusve en trådløs hodetelefonsender, fjernkontrollsensorer og ekstra TV-tuner. En ekstra AD-RM6100 adapterrng anbefales tl monterngen. GEX-6100TVP Ekstra TV-tuner SE-IRM250 IR Hodetelefon MEC GEX-P6100TVP er en TV-tuner kun for PAL, laget for bruk sammen med Poneer s takmonterte skjerm AVR-W6100. Den har en sngel kanalantenne og kan styres va fjernkontrollen eller med knappene på det takmonterte dsplayet. Denne hendge trådløse hodetelefonen er ekstrautstyr tl den takmonterte skjermen AVR-W6100. Den har volumkontroll og mutng, og dersom den kke mottar nput på 3 mnutter, slår Auto Power-funksjonen den av. AVD-W tommers wde screen LCD-fargedsplay AVD-W6000 6,5 tommers wde screen LCD-fargedsplay AVD-W8000 har et stort dsplay på 8 tommer med fremragende oppløsnng. Det kan monteres nakkestøtten eller taket tl glede for baksetepassasjerene med DVD-underholdnng på et øyeblkk. Det kan også brukes som et blnavgerngsdsplay foran nnfelt eller flatmontert dashbordet. AVD-W6000 er et wde screen dsplay på 6,5 tommer. Det er en nett, slank skjerm som er deell for monterng nakkestøtten tl forsetet. Den har RGB og kombnerte nnganger, men kan også brukes som et frontdsplay for alle Poneer s AV- og blnavgerngskomponenter. SE SIDE 76 FOR ALLE FINESSER. 15

16 AV-komponenter GEX-P6400TVP Skjult TV-tuner Mottakngen for denne PAL TV-tuner gr fremragende gjengvelse når den kombneres med Poneer s AN-G3 ekstra TV-antenne takket være dens 4-ves antennesystem. Denne TV-tuneren er ment å brukes sammen med AVH-P6400CD/R eller DVH-P7000R. GEX-P7000TVP Skjult TV-tuner PAL/SECAM(DK) TV-tuner GEX-P7000TVP er en meget allsdg AV-enhet. Bruk den sammen med AVM-P9000R flerkanals AV Master eller sett opp et system med AVX-7300 eller AVD-W6000/6010 som et frontdsplay. Den har også en vdeoutgang for tlkoblng tl en skjerm for baksetepassasjerene. Den kan også forbndes med en orgnal hovedenhet, for enkel tlkoblng av et AV system. XDV-P9-II Mult-DVD-spller med Dolby Dgtal/DTS Dgtal utgang WJ Denne var markedets første. En mult-dvd-spller for 6 plater, som kan håndtere DVD-Vdeo, CD og Vdeo CD avspllng. Du kan kombnere den med en Poneer kontrollenhet og deretter velge å splle enten audo eller vdeo-plater. Ønsker du å gå nn for Dolby Dgtal eller DTS mult-surroundlyd, legger du tl den skjulte AV Master AVM-P9000R. Eller bruk den som en enkeltstående enhet med fjernkontrolløye og lag et vdeosystem for baksetepassasjerene. Eksempel på systemoppsett Infrarød sgnaloverførng SDV-P7 GEX-6100TVP AVR-W6100 Vdeospll Kameraopptaker SE-IRM250

17 AVD-W6010 6,5-tommers wde screen LCD fargedsplay AVD-W6010 er et 6,5 tommers wde screen dsplay som med sn bekvemme hurtgutløsermekansme gjør den tl et perfekt valg for monterng på dashbordet. Takket være RGB og sammensatte nnganger kan du bruke den som frontdsplay for alle Poneer s AV og blnavgerngskomponenter. SDV-P7 Sngel DVD-spller med Dolby Dgtal/DTS Dgtal utgang Poneer ntroduserer en 1-DIN sngel DVD-spller som har alle mulgheter: DVD-Vdeo-, CD-, CD-R/RW- og Vdeo-CD-avspllng. Når den brukes sammen med AVM-P9000R kan du glede deg over total mullt-surroundlyd. Og mulghetene stopper kke der. Hekt den opp IP-buss-modus tl en AV Master eller Poneer IP-buss hovedenhet. Eller monter den alene og styr hele rekken av AV-mulgheter med en standard fjernkontroll. W J SE SIDENE FOR ALLE FINESSER. 17

18 Blnavgerng/AV-pakker AVIC90DAV-2 DVD-navgerng/AV-pakke Denne førsteklasses AV/navgerngspakken har alt du drømmer om. En AV-hovedenhet med wde screen fargedsplay og nnebygd CD-spller, et fantastsk DVD-blnavgerngssystem og en flerkanals AV Master som tlbyr spektakulær 5.1 flerkanals surroundlyd og fullstendg fleksbltet for å kunne koble tl andre klder. Lag dtt eget personlge fremtdge underholdnngssenter. AVIC90DAV-2 består av AVIC-8DVD-II, AVX-P7300DVD (7 tommers wde screen fargedsplay dashbordet med nnebygd DVD-spller), AVM-P9000R (skjult flerkanals AV Master) og CNDV-20 (DVD-kartplate) AVIC85DHV-2 DVD-navgerng/AV-pakke AVIC80DH-2 DVD-navgerng/AV-pakke Denne meget funksjonelle multmedapakken har alt som er mulg å tlby. En DVD-navgerng med nnebygd DVD Vdeo og CD-avspllng, pluss en AV-hovedenhet med AM/FM-tuner og CD-avspllng. Bl overrasket over fordelene tl denne kombpakken og kontroller alt med en enkel fjernkontroll eller med stemmen! Dtt multmedaeventyr for blen begynner her. Kombnasjonen av førsteklasses DVD-navgerng og en AV-hovedenhet resulterer et ntegrert under-holdnngssenter som tlbyr blnavgerng og CD-avspllng. Både AV og navgerngsfunksjoner kan styres ved hjel av stemmen og du kan også koble tl en mult-cd-spller eller en skjerm tl glede for baksetepassasjerene... AVIC85DHV-2 består av AVIC-9DVD-II, AVH-P6400CD (AV-hovedenhet med nnebygd CD-spller) og CNDV-20 (DVD-kartplate) AVIC80DH-2 består av AVIC-8DVD-II, AVH-P6400CD (AV-hovedenhet med nnebygd CD-spller), CD-RGB600 (RGB-tlkoblngslednng) og CNDV-20 (DVD-kartplate) AVIC75DV-2 DVD-navgerng/AV-pakke AVIC65DV-2 DVD-navgerng/AV-pakke Er du på jakt etter en DVD-navgerng og AV-pakke som skal fylle ut en 2-DIN-plass trenger du kke lete lenger. Dette settet har den nye AVIC-9DVD-II-enheten med nnebygd DVD Vdeo og CD-avspllng og et 7 tommers fargedsplay dashbordet for blnavgerng og underholdnng som resefølge. Kjørng blr en vrkelg fornøyelse. Selv når plassen på dashbordet er lten har Poneer mulgheter. DVD-Navgerng, DVD Vdeo og CD-avspllng kombnert med et avtakbart wde screen fargedsplay for dashbordet. Du ender opp med et hurtg, talestyrt navgerngssett som lar deg holde hendene på rattet, samt en DVD Vdeo klar tl bruk. AVIC75DV-2 består av AVIC-9DVD-II, AVX-7300 (7 tommers wde screen fargedsplay dashbordet), CD-RGP26P (26 RGB Pn-lednng) og CNDV-20 (DVD-kartplate) AVIC65DV-2 består av AVIC-9DVD-II, AVD-W6010 (6,5 tommers wde screen fargedsplay på dashbordet), CD-RGP26P (26 RGB Pn-lednng) og CNDV-20 (DVD-kartplate) AVIC70D-2 DVD-navgerngspakke AVIC60D-2 DVD-navgerngspakke For bler som har en 2-DIN-plass er denne blnavgerngspakken et rktg valg. Monter et wde screen fargedsplay dashbordet og bruk navgerngsenheten tl å se om du er på rktg ve. Dette navgerngssettet for dashbordet er det rktge valget dersom det er trangt om plassen. Det kombnerer talestyrt, superhurtg DVD Cyber Nav-enhet av karttypen med et 6,5 tommers wde screen dsplay på dashbordet. AVIC70D-2 består av AVIC-8DVD-II, AVX-7300 (7 tommers wde screen fargeskjerm dashbordet) og CNDV-20 (DVD-kartplate) AVIC60D-2 består av AVIC-8DVD-II, AVD-W6010 (6,5 tommers wde screen fargedsplay på dashbordet) og en CNDV-20 (DVD-kartplate) SE SIDENE FOR ALLE FINESSER.

19 Navgerngs- og AV-tlbehør AD-HM6001 CD-RGB26P 26 RGB Pn lednng (6 m) AN-G3 AN-TMC1 Monterngssett tl nakkestøtten for AVD-W6000. TV-antenne AN-G3 multantenne for TV med nnebygd forsterker som forbedrer sgnalmottaket, speselt når sgnalene er svake. Monteres på nnsden av blvnduet. Unversal FM-antenne Aktv, transparent frontruteantenne for optmal mottak av TMC-rado. Tlkoblngsledng for å kunne koble AVIC-9DVD-II sammen med AVM-P9000R eller AVM-P8000R (2001 modeller), AVX-seren og AVD-seren. CD-RGB600 RGB tlkoblngslednng (6 m) CD-SR90 RGB tlkoblngslednng mellom 2001 AVIC-8/9DVD eller AVIC-8DVD-II og AVH-P6000CD/R. A/V Fjernkontroll på rattet Fjernkontroll på rattet for AVM-P9000R og AVM-P8000R. CD-30RGB For tlkoblng av AVD-W6000 (brukt som frontdsplay) med en AV-Master, TV-tuner eller navgerngssystem. CD-65RGB RGB lednng (6 m) For å koble navgasjonssystemet tl Poneer s AVD-W8000 fargedsplay. CD-AB301E AV-buss forlengelseslednng (3 m) CD-AR600 RGB lednng (3 m) AV-fjernkontrollednng CD-IP601E IP-buss forlengelseslednng (6 m) AV-fjernkontrollednng for AVR-W6100. Sørger for en ekstra AV-nngang og ny fjernkontroll for AVR-W6100. Poneer hovedenhet P-seren for monterng dashbordet med SDV-P7. CNDV-20 TS-CX9 45 W Max. AD-RM6100 DVD-kart 66 mm fulltonehøyttaler DVD-kartplate tlgjengelg for oppgraderng av AVIC-8/9DVD tl AVIC-8/9DVD-II. Inneholder både applkasjonsprogram og kartdata med ekstra deknng og flere Ponts of Interest. Senterhøyttaler for 5.1 kanals lydgjengvelse 66 mm mellomtone med kant av uretan Strontummagnet Varmebestandg ABS-kabnett, laget for en rekke forskjellge dashbord Nomnell nngangseffekt: 22 W Hz, 83 db (1 W/1 m) Adapterrng for AVR-W6100. CD-R10 Ekstra fjernkontroll og fjernkontrollsensor Ekstra fjernkontroll for de som har AVIC-8DVD og AVIC-9DVD (2001 modeller) for full kontroll av blnavgerngssystemet, Poneer s AV Master-enheter og AVH-enheter. Leveres som standard med AVIC-8DVD-II og AVIC-9DVD-II. CD-PCI PC-Lnk sett for personlg OEL-anmasjon! Nå kan du legge nn dne egne dgtale favorttfotografer (BMP-, JPEG- eller PNG-format) eller dgtale vdeoflmer (AVI-format) på dn egen PC og lage OEL-flmer på nntl 60 blder. Det brukervennlge programmet PC-Lnk betyr at du kan lage og legge tl speselle effekter og tekst tl bldene. Det kan også endre bldestørrelse, tmng og sekvenser, for å få det akkurat som du selv ønsker. En annen mulghet er ganske enkelt å klkke drekte på Internett-lenken, eller gå tl og laste ned bakgrunnsblder ferdg tl bruk, nvåndkatorer og flmer. Med en gang flen er fnalsert, kobler du PC-Lnk tl dn computer og klkker audo dsplay, for å laste ned dn egen, personlge OEL-anmasjon. Flmer Redgerngsmeny PC-Lnk-sett DEH-P9300R (2001 modell) eller DEH-P9400MP eller DEH-P900HDD Stllblder * Poneer garanterer kun for operasjon med engelske versjoner av Wndows (Englsh Wndows 98, Wndows 98 SE, Wndows ME og Wndows 2000). For å sjekke mulgheten for dn egen PC kan du laste ned et grats evaluerngsprogram fra 19

20 Multmeda DEH-P900HDD Hard Dsc Drve Headunt Våg å se fremover Våg å ta mot fremtden. Denne hovedenheten er full av fnesser. Den har nnebygd harddsk på 10 GB som kan lagre nntl 200 tmer med muskk, en AM/FM RDS-tuner og en CD-spller og tllegg utstyrt med MOSFET 50 W x 4 forsterker for uovertruffen lydgjengvelse. Den nnebygde MagcGate Memory Stck betyr at du kan laste ned muskk fra en PC og splle den av blen. Gracenote CDDB databasen med CD-ttler legger automatsk tl artstnavn og ttler, noe som gjør det enda lettere å organsere og velge spor. OEL-dsplayet tlbyr flere anmasjonsmulgheter. Og med 3 RCA lnjeutganger og nnebygd DSP (Dgtal Sgnal prosessor) kan du tlpasse lyden for perfekt og kraftfull gjengvelse. R D S ARC/5 Rado TEXT CD TEXT CD-R CD-RW Auto Sound LEVELISER TV CONTROL 3 RCA PREOUT Pop-Out Rotary VOLUME Speaker Input Handsfree Voce CONTROL Ta opp nntl 200 tmer med muskk på harddsken! En harddsken på 10 GB er montert hovedenheten. Du kan ta opp dgtal muskk som splles va DEH-P900HDDs CD-spller, eller lage et analogt opptak fra en hver klde tlkoblet va IP-buss (Mult-CDspller, MnDsc-spller, TV) på harddsken*. Muskken blr lagret et komprmert format, ATRAC3. Du trenger kke å ta med deg hele CD-samlngen blen mer, heller kke lage dtt eget album på forhånd. Blen blr dn egen, personlge jukeboks. * DEH-P900HDD kan kke ta opp AM/FM eller MP3-opptatte CD-R/RW-plater. Kraftfull dgtal sgnalprosessor (DSP) nkludert DEH-P900HDD har en nnebygd DSP (Dgtal Sgnal Processor) som bruker dgtal teknolog tl å kompensere for kjøretøyets nnvendge akustkk. Fnessen tdsjusterng (Tme Algnment) justerer utgangstmngen på høyttaleren, slk at lyden fra hver høyttaler når øret samtdg, mens Auto EQ fntuner hele området av muskkens frekvensbånd, ved bruk av 13-bånds grafsk equalzer for høyttalerne foran og bak. DEH-P900HDD har også ASL (Automatc Sound Levelser) som bruker DSP prosesserngen tl å regstrere det varerende støynvået og automatsk justere volum og frekvens, for å maskere utvendg støy. Magcgate Memory Stck DEH-P900HDD har en MagcGate Memory Stck -plass så du enkelt kan laste ned muskken fra dn egen PC og splle den av på DEH-P900HDD. Memory Stck er en kompakt og lett IC-opptaksenhet som kan brukes på et økende antall produkter som PC, hjemmeaudo, bærbar audo og GSM. Men en annen mulghet er å overføre muskk fra hovedenhetens hardsk tl Memory Stck og splle den på en annen MagcGate Memory Stck-kompatbel spller. Takket være copyrght-beskyttelse, MagcGate-kryptrerng og autorsasjonsteknolog på DEH-P900HDD, er du skret ubegrenset muskk fra copyrght-klder, og vte at orgnale dgtale muskkdataklder er opprettholdt. MagcGate Memory Stck og er varemerker for Sony Corporaton. Tdsutjevnng (Tme Algnment) Automatsk kontroll av lydnvå (Automatc Sound Levelser) Gracenote er CDDB, Inc. d/b/a Gracenote. CD-relaterte data fra Gracenote CDDB, copyrght 1999, 2000, 2001 Gracenote. Gracenote CDDB Clent programvare, copyrght 1999, 2000, 2001 CDDB, Inc. U.S. Patentnumre #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773 og andre patenter utstedt eller påvente. CDDB er et regstrert varemerke for Gracenote. Logoene Gracenote og Gracenote CDDB er varemerker for Gracenote. Musc Recognton Servce og MRS er servcemerker for Gracenote. Muskkgjenkjennngsteknolog og meta-database er utført av Gracenote og Gracenote CDDB Musc Recognton Servce. Gracenote er ndustrstandard for muskkgjenkjennngsteknolog og relatert nnholdsleverng. Ytterlgere nformasjon fnnes på All nformasjon om mnmum systemkrav (maskn- og programvare) og oppdaterng av forhåndsnstallert Gracenote CDDB database med fler fra Poneer s websder tl MagcGate memory stck, fnnes på vår web-sde på

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse IN Projector Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du konfgurerer projektoren. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

PRS PIONEER REFERENCE SERIES

PRS PIONEER REFERENCE SERIES PRS PIONEER REFERENCE SERIES o m d e f n e r t l y d p e r f e k s j o n Lyden blr ganske enkelt kke bedre enn PRS Poneer Reference Seres. Poneer burde vte. Når det gjelder eksklusv lydperfeksjon og opplevelse

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang 2. Kort velednng 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.bacsertfsert.. Leverngsomfang HR92 Trådløs Elektronsk Radatortermostat I paknngen med radatortermostaten fnner du: 2 3 4 Honeywell HR92 er en trådløs

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Videoopptaker (VCR) Norwegian BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-100

Videoopptaker (VCR) Norwegian BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-100 Vdeoopptaker (VCR) Norwegan BRUKERHÅNDB MODELL: RN-100 PAL Norwegan Dansk Swedsh Fnnsh Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet. Forholdsregler

Detaljer

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ kó=ñê~w MSKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ 0123 Dette produktet bærer CE-merket overensstemmelse med bestemmelsene drektvet 93/42EEC av 14 jun 1993

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

Forbrukerkatalog 2003

Forbrukerkatalog 2003 Forbrukerkatalog 2003 virkeliggjør dine drømmer og tar dem videre Gå videre og se fremover. Prøv siste nytt innen digitale innovasjoner. Enten det gjelder en enkelt del eller et totalt bilunderholdningssystem

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radohåndsender 2 kanaler Best.-nr. : 5352 10 Radohåndsender 4 kanaler Best.-nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Knappeceller skal oppbevares utlgjengelg for barn! Hvs knappecellene svelges

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Bruksanvsnng Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Innholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet...3 Grunnleggende betjenng av romtemperaturregulatoren...3 Overskt over dsplayvsnnger og taster...3 Om

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NO ] Innhold 1 Innlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne håndboka ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

DVD-SPILLER/ VIDEO OPPTAKER

DVD-SPILLER/ VIDEO OPPTAKER -SPILLER/ VIDEO OPPTAKER BRUKERHÅNDBOK MODELL : RN-850 PAL R Norwegan Dansk Swedsh Fnnsh Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet. Skkerhetsforanstaltnnger

Detaljer

Hjemme Underholdning i perfeksjon. Loewe samlet oversikt 2009

Hjemme Underholdning i perfeksjon. Loewe samlet oversikt 2009 Hjemme Underoldnng perfeksjon. Loewe samlet overskt 009 Forut for sn td 85 år. Perfeksjon Made n Germany. Frmaet Loewes store er preget av fremragende nnovasjoner både nnen teknkk og desgn. Helt sden brødrene

Detaljer

MODELL: RN-300/ RN-200

MODELL: RN-300/ RN-200 NICAM/H-F STEREO Vdeoopptaker (VCR) med ShowVew Norwegan BRUKERHÅNDB MODELL: RN-300/ RN-200 PAL Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet.

Detaljer

NYE FRISTELSER PREVIEW CAR ENTERTAINMENT 2010

NYE FRISTELSER PREVIEW CAR ENTERTAINMENT 2010 NYE FRISTELSER PREVIEW CAR ENTERTAINMENT 2010 På tide å la bilstereoanlegget reflektere hvem du er. Med Pioneers bilprodukter for 2010 kan du virkelig skaffe deg din ideelle lytteopplevelse. Våre produkter

Detaljer

Redefinerer veien foran deg

Redefinerer veien foran deg Redefinerer veien foran deg Preview In-Car Entertainment 2007 Kjøreklar underholdning Du bestemmer underholdningen med hendene på rattet. Pioneer har utviklet en rekke ledende produkter til bilen, for

Detaljer

Forbrukerkatalog 2005

Forbrukerkatalog 2005 Forbrukerkatalog 2005 Gå inn for en ekstrem sensasjon Gå inn for det ekstreme. Flytt grenser. Vær alltid klar for en utfordring. Det gjør Pioneer også ved kontinuerlig flytting av grensene for design,

Detaljer

HR-XV2E BRUKERHÅNDBOK NORSK DVD-SPILLER/VIDEO OPPTAKER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV/VCR PR EJECT

HR-XV2E BRUKERHÅNDBOK NORSK DVD-SPILLER/VIDEO OPPTAKER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV/VCR PR EJECT TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NORSK -SPILLER/VIDEO

Detaljer

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

(VCR) BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-102

(VCR) BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-102 Vdeoopptaker (VCR) BRUKERHÅNDB MODELL: RN-12 PAL Norwegan Dansk Swedsh Fnnsh Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet. Model No. EC27P Part

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

Multimedia i bilen/bilnavigasjon 2002-2003

Multimedia i bilen/bilnavigasjon 2002-2003 Multimedia i bilen/bilnavigasjon 2002-2003 KRYSSER GRENSER! Pioneer's DVD Cyber Navi systemer ligger i forkant når det gjelder bilnavigering: de er lette å bruke, meget nøyaktige og har superraske kartnavigeringsenheter.

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat Bruksanvsnng For brukeren Bruksanvsnng eloblock Elektrsk veggmontert varmeapparat NO Innhold Innhold 1 Merknader om dokumentasjon...3 1.1 Følge andre gjeldende dokumenter...3 1.2 Ta vare på dokumenter...3

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche.

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING Brukerhåndbok 0088 ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. Roche Dagnostcs GmbH D-68298 Mannhem, Germany www.accu-chek.com 0 xxxxxxx001(01)

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

Prisliste Harman Kardon Oktober 2010 Netto Utsalg Audio/Video Receivere

Prisliste Harman Kardon Oktober 2010 Netto Utsalg Audio/Video Receivere Audio/Video Receivere AVR 160 5 x40 watt, 2 x 40 watt ( stereo ) 25A 9,1kg 3.056,- 5.500,- 678174 + Dolby Digital TrueHD / DTS HD Master Audio + HDMI(1,3a Switching) 3inn 1 ut AVR 260 7 x 50 watt, 2 x

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

Multimedia i bilen/bilnavigasjon 2003-2004

Multimedia i bilen/bilnavigasjon 2003-2004 Multimedia i bilen/bilnavigasjon 2003-2004 2 BERØR. KJØR. BLI IMPONERT. Bilen kan være mer enn motor og fire hjul. Den kan bli inngangsbilletten til nye oppdagelser og nye eventyr. Med Pioneer s siste

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

Detaljer

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift 65B/654B Installasjonstest på et IT anlegg drft Utførng av testene Spennngsmålnger Testeren kan brkes som et ac voltmeter hvor spennng og frekvens kan vses samtdg ved å sette rotasjonsbryteren tl V. Alle

Detaljer

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch.

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch. NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIGE A Hans-Wlhelm Mørch. SANNSYNLIGHETER FOR HVORAN TRUMFEN(ELLER ANRE SORTER) ER FORELT Anta at du mangler n kort trumffargen. Ha er sannsynlgheten for at est har a a dem? La

Detaljer

CD tunere 04. Besøk oss på www.pioneer.no og velg perfekte produkter til din bil

CD tunere 04. Besøk oss på www.pioneer.no og velg perfekte produkter til din bil FÅ DET slik du ønsker Preview In-Car Entertainment 2009 DIN MUSIKK SLIK DU VIL HA DEN Pioneers nye utvalg av produkter for 2009 gjør det mulig å lage ditt eget ideelle lydanlegg. Koble til bærbare lydkilder

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Sde Del 1. INNLEDNING 1-1. Varmeskap... 1-1 1-2. Funksjoner... 1-1 1-3. Rktg behandlng... 1-2 1-4.

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Unversal-effektmodul Best.-nr. : 1035 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner DEWALT DW03201 Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - -

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Sykkelen og denne bruksvelednngen tlsvarer skkerhetskravene den europeske

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

For bilen multimedia/navigering 2002

For bilen multimedia/navigering 2002 For bilen multimedia/navigering 2002 Bli med inn i DVD-verdenen og opplev ytterligere forbedret navigering og livlig underholdning. DVD har en enorm lagringskapasitet for data (inntil 8,5 gigabytes), og

Detaljer

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare?

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare? Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Prosjektrapport, Eksperter Team Landsby 27, Gruppe 3 Sten- en mangelvare FRA STEIN TIL STØV Hege Merete Aukrust Lene Krstne Johansen Stne Lberg Sannes

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Energisøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm Energisøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm

Energisøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm Energisøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm Monterngsanvsnng Energsøyle med tre tomme enheter, høyde 491 mm 1345 26/27/28 Energsøyle med lyselement og tre tomme enheter, høyde 769 mm 1349 26/27/28 Energsøyle med seks tomme enheter, høyde 769 mm

Detaljer

1490,- 1490,- Påsketilbud Tilbudsavis. Tilbudsavis. Nextbase Underholdningspakke.

1490,- 1490,- Påsketilbud Tilbudsavis. Tilbudsavis. Nextbase Underholdningspakke. 1490,- 1490,- Påsketilbud Tilbudsavis Tilbudsavis Nextbase Underholdningspakke. Underholdende bilpakke med Nextbase SDV47AM og spillkonsoll. Nextbase SDV47-AM er en rimelig, men like fullt en hi-tech portabel

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

50% 3490,- Tilbudsavis

50% 3490,- Tilbudsavis Tilbudsavis 50% JVC KW-AVX710E Mobile Entertainment 7-tommers 2-DIN Multimedia Receiver. Denne Dobbel- DIN-receiveren kan spille DivX ogandre videoformater på 7 bredformatskjermen, som også er et brukervennlig

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkløse rørsystemer har kabel- og avløpsrørsystemer PVC, PP og PE med komplette delespektre. PE benyttes trykkrør som utslppslednnger, som lednng dårlge masser (myr) og ved høy overdeknng og/eller høy

Detaljer

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme,

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme, Løsnngssksse tl eksamen TFY11 Elektromagnetsme, høst 003 (med forbehold om fel) Oppgave 1 a) Ved elektrostatsk lkevekt har v E = 0 nne metall. Ellers bruker v Gauss lov med gaussflate konsentrsk om lederkulen.

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Bli med helt til topps

Bli med helt til topps Bli med helt til topps Preview In-car Entertainment 006 Gå inn i en urban virkelighet CD RDS TUNERE MED HØY EFFEKT 4-9 FORSTERKERE OG SUBWOOFERE 10-13 HØYTTALERE 14-15 Du er i ett med dine urbane omgivelser,

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktg! Monterngsvelednng sde 12. Vennlgst les sdene 7-11 før første sykkeltur.! Sykkelen

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL

SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK RACERSYKKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktg! Monterngsvelednng sde 12. Vennlgst les sdene 7-11 før første sykkeltur.! Sykkelen

Detaljer

DE ALLER HOTESTE HOVEDENHETER FULLE AV EFFEKT

DE ALLER HOTESTE HOVEDENHETER FULLE AV EFFEKT Lydtuning i bil 2004 DE ALLER HOTESTE HOVEDENHETER FULLE AV EFFEKT Pioneer s fremtidsrettede high-tech hovedenheter er et perfekt startsted når du skal tune opp systemet i bilen. De inneholder aller nyeste

Detaljer

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon.

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Bruksanvisning Made for ipod, Made for iphone, og Made for ipad betyr at dette produktet har blitt designet for å kunne tilkobles spesielt til henholdsvis ipod, iphone og ipad, og produktet er godkjent

Detaljer

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning M S U D I E C T A S R Y G S E T E T M N I Bruksanvisning Start Viktig informasjon Vennligst les bruksanvisning før du begynner å bruke din Vita R4. 1 Antennetilkobling (monter vedlagte teleskopantenne

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008 Norden HISTORISK OMPROFILERING To sterke merkevarer skal samarbed vnne fram Norge og Norden. Sde 2 Fargerk forvandlng Rødt og grønt, hånd hånd. Posten og Brng sne nye logoer spller på lag. Sde 6-7 Nytt

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Sykkelen og denne bruksvelednngen tlsvarer skkerhetskravene den europeske

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Geometriske operasjoner

Geometriske operasjoner Geometrske operasjoner INF 23 27.2.27 Kap. 9 (samt 5.5.2) Geometrske operasjoner Affne transformer Interpolasjon Samregstrerng av blder Endrer på pkslenes possjoner ransformerer pkselkoordnatene (x,) tl

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for I r SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 13/1353 I Arkv sakid.: 11/2844 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Plan- og Utvklngsutvalget II Sak nr.: 017/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG r Saksbehandler: Lse Gun

Detaljer

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder 007/30 Notater Nna Hagesæter Notater Bruk av applkasjonen Struktur Stabsavdelng/Seksjon for statstske metoder og standarder Innold 1. Innlednng... 1.1 Hva er Struktur, og va kan applkasjonen brukes tl?...

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på.

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på. MODEL DAB KOMME I GANG 1. Trekk ut teleskopantennen helt på baksiden. 2. Kobl strømledningen fra radioen og til stikkontakt. Radioen vil gi et kort lydsignal. Søke og av/på lysindikatorene vil lyse forbigående.

Detaljer

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB SPESIFIKASJONER Mottakssystem : BG / DK / I Fargesystem :

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer