Guide for Bilunderholdning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Guide for Bilunderholdning 2002-2003"

Transkript

1 Gude for Blunderholdnng

2 Våg å møte fremtden Alt du trenger for å kunne kjøre nn fremtden er hva Poneer lover deg. La Poneer's nye blnavgerngssystemer gude deg dt. Bl underholdt av uforlgnelg og mer omfattende AV enn noen gang. Bryt lydbarreren mellom multmeda og kjørng du vl bl mponert over hva Poneer's sste MP3/WMA kompatble hovedenheter har å g deg. Kun Poneer setter sammen slk fremtdsrettet teknolog med en praktsk brukervennlghet. Autentsk audo blr kke fullstendg uten en overbevsende forsterker og subwoofer fra Poneer. Og for mer enn klarhet og stl topp det hele med en nyanserk Poneer høyttaler. Våg å møte fremtden sammen med Poneer nå!

3 Innhold Blnavgerng og A/V-underholdnng 4 Hovedenheter 22 PRS (Poneer's referanseserer) 38 Forsterkere & Subwoofere 44 Høyttalere 54 Ordlste 72 Tlbehør 74 Fnesser og spesfkasjoner 75

4 Fremtden er nå AV-blnavgerng Poneer har brakt mulghetene for blen nn fremtden med de nye DVD Cyber Nav-enhetene. Førsteklasses blnavgerng av karttypen med eller uten DVD-Vdeo/CD-avspllng hvor andre navgerngsenheter lurer på hvor de skal svnge. Dsse navgerngsenhetene kan ntegreres helt med de nye AV hovedenhetene som har nnebygd dsplay og skape et optmalt AV/Navgerngssystem. Eller du kan velge den nye blnavgerngsenheten av pltypen med nnebygd CD-tuner og nyte favorttmuskken samtdg med blnavgerngen. Den har et førsteklasses OEL-dsplay og topp Poneer audoteknolog som MOSFET lydkvaltet og EEQ for perfekt balansert lyd. Ønsker du å kjøre tl ukjente steder? Poneer s supre AV produkter tar deg dt. Og det fnnes en DVD-hovedenhet som kan kombneres med en kraftfull dgtal sgnalprosessor for optmal lyd som på kno. Og for å komplettere den flotte lyden kan du stole på krystallklare blder fra dsplayer dashbordet med nnebygd DVD eller CD-tuner, dsplayer på dashbordet, og tl og med et takmontert dsplay med valgbar TV-tuner og trådløs hodetelefon. Skter du mot ubegrenset lytteglede? Prøv vår nye, førsteklasses hovedenhet med egen harddsk på 10 GB, en Magc Gate Memory Stck plass og mulghet for MP3. Med Poneer førersetet er fremtdens blunderholdnngen nnen rekkevdde.

5 DVD Cyber Nav-enheter AVIC-9DVD-II DVD-navgerng/AV-enhet W AVD-W6010 AVIC-9DVD-II Lat som du tar en lang kjøretur gjennom Europa, fra Stockholm tl Roma. Sett deg blen og slå på dn AVIC-9DVD-II Poneer Cyber Nav-enhet. Tast nn resemålet og løpet av sekunder har systemet regnet ut 6 forskjellge reseruter for å komme dt. Du velger den som passer best for deg og kjør avsted. Du kan velge mellom 4 forskjellge modus nklusve Poneer Drver s Vew som vser deg et 3-D-blde av veen foran deg. Dn Cyber Nav-enhet kan gude deg på svensk eller 5 andre språk og du kan også snakke tl den! Når du kjører gjennom Tyskland blr du advart når det er trafkkort og Cyber Nav-enheten foreslår ny reserute som du kan bekrefte. Underves kan DVD Cyber Nav-enheten s deg hvor du fnner nærmeste bensnstasjon. Deretter slpper systemet deg av rett utenfor døren tl vennene dne. Når dere kjører gjennom byen kan du mponere passasjerene med en DVD Vdeo eller CD-avspllng. Det er bare å nnrømme at fremtden lgger hendene dne. AVIC-8DVD-II DVD-navgerng/AV-enhet AVIC-8DVD-II DVD Cyber Nav-enhet tar deg fra dør tl dør, på tvers av europeske grenser, uten å skfte plater! Det er ntellgent nok tl å varsle deg om eventuelle trafkkorker og foreslår automatsk alternatve reseruter slk at du kke bruker td på å komme tlbake på rktg spor. Velg mellom 4 modus nklusve Poneer s Drver s Vew Poneer s vrtuelle vrkelghet som vser veen foran deg et 3-D-perspektv. Du kommer tl bestemmelsesstedet skkert og gret, uten å måtte ta hendende fra rattet ford systemet guder deg med talemeldnger. Du kan tl og med legge nn data ved å snakke eller va fjernkontrollen. Tl slutt, ønsker du å bygge et helt AV/Nav-system nå eller senere ntegreres AVIC-8DVD-II perfekt med AVH-P6400CD/R AV-hovedenhetene. Merk: Alle AVIC-8DVD-II-fnesser kan også brukes for AVIC-9DVD-II. AVIC-8DVD-II + AVD-W6010 SE SIDE 75 FOR ALLE FINESSER. 5

6 DVD Cyber Nav-enheter Det er utrolg hvor langt du kan komme med Poneer s DVD Cyber Nav-enheter. For det første kan du få Europa på 1 DVD-plate, slk at du kke behøver å bytte plate når du passerer landegrensene. Uansett hvor du skal vl du komme dt raskt, takket være SUPERhurtge tur/retur-nstrukser som automatsk hjelper tl med å unngå trafkkproblemer. En 3-D- sensor for nøyaktg possjonerng gjør at du alltd vet press hvor du befnner deg. Og hva med fremragende grafkk som Poneer s unke 3-D Drver s Vew Mode på et førsteklasses dsplay? Begge de nye DVD Cyber Nav-enhetene har PC-kort-legg. Bruk det tl å lage en personlg navgerngsdatabase som kan deles med venner, eller lag dn egen personlg bakgrunn. Det er kke nødvendg å begrense dn navgerng: dsse enhetene ntegreres sømløst med Poneer s AV-hovedenhet, for å skape dn bl om tl et fullt utstyrt AV/Navgerngssenter på hjul. Europa på 1 DVD-plate Med Poneer s DVD Cyber Nav-enheter er det kke nødvendg å bytte plater når du krysser grensene. DVD Cyber Nav-enheten regner ut en detaljert reserute tvers over Europa fra dør-tl-dør på kort td. Enda en bekvem fnesse fra Poneer som gjør resng ltt enklere. Superhurtg beregnng av reseruter tur/retur Alle har sn personlge kjørestl og foretrukne veer, og Poneer s DVD Cyber Nav-enheter er laget for å møtekomme dette. Det nye rutesystemet lar deg velge mellom 6 ruter ved hjelp av forskjellge farger. Du kan også få en forhåndsvsnng av reseruten, sste detaljerte trafkknformasjon og omkjørngsalternatver. Kort sagt: Vsuelt rutevalg lar deg avgjøre hvlken reserute du skal ta, mens Valg av fargekode forbedret Auto Re-routng betyr at du kke taper td for å komme tlbake på rktg ve, dersom du blr tvunget tl å ta en omkjørng. Med teknologske fordeler som dette er du skker på å ankomme bestemmelsesstedet på raskest mulg måte med den reseruten du har foretrukket. Lste over land som nngår Fremragende grafkk DVD Cyber Nav-enheter har Poneer s orgnale modus Drver s Vew. Drver s Vew er en vrtuell fnesse som vser veen foran deg et 3-dmensjonalt perspektv - så det du ser på skjermen er det du ser gjennom vnduet. DVD Cyber Nav deknngsområde Drver s Vew-modus Kvalteten på bldene på skjermene tl DVD Cyber Nav er vrkelg krystallklare, takket være en teknkk kalt Ant- Alasng som gjør blder og kart utrolg tydelge og enda mer realstske. Automatsk beregnng av omkjørng Tydelge og realstske blder og kart

7 Sømløs ntegrerng med AV AVIC Cyber Nav-enheter tlbyr navgerng av høy kvaltet og sømløs ntegrerng med Poneer s nye 1-DIN AV-hovedenheter. Sammen danner de en fantastsk kombnasjon for et supert AV/Navsystem som du kan styre med en enkel fjernkontroll eller va talestyrng. AV hovedenheten har motorsert skjerm som vrker som et vndu på navgerngsenheten og gr fantastsk AV-underholdnng blen! Og det er et to-ves vndu: under navgerngen kan du alltd se nformasjon om dn AV-klde og når du er AV-hovedmenyen vl også navgerngsmeldngene være synlge. Innebygd TMC-recever Begge Poneer s nye DVD Cyber Nav-enheter har nnebygd TMC-recever (trafkkmeldngskanal). Dette betyr at de kan plukke opp og håndtere meldnger om trafkkork bedre enn noen gang. Får navgerngsenheten meldng om kommende trafkkkøer eller andre hendelser, beregner den øyeblkkelg alternatve ruter med omkjørng, så du kan foreta et kvalfsert valg. En spesell menyfunksjon lster opp nåværende trafkkhendelser området slk at du alltd vet hva som dukker opp. Flytskjema for AV og navgerngsmenyer Som vst på dette dagrammet kan brukeren lett veksle mellom AVIC-9/8DVD-II-navgerng og AVH-P6400CD/R AV-dsplaymenyer hvor som helst menyen. Hovedmeny for navgerng med ndkerng av AV-klde Hovedmeny for AV med neste navgerngsmeldng Motorveer Motorveer og hovedveer Navgerngsmeny AV-meny Forslag tl alternatv reserute PC-kort Dn personlge reseveleder Takket være nnebygd legg for PC-kort, kan du kopere detaljer for enhver tur tl et PC-kort og dele den med venner eller gjemme den for fremtdg referanse. Nye applkasjoner for det nnebygde legget for PC-kortet nkluderer reselogg og personlg bakgrunn. Med Trp Loggng kan du føre nøyaktg overskt over resetd og avstand. Koper denne nformasjonen fra DVD Cyber Nav-enheten tl et lesbart PC-format. Du kan også bruke PC-kortet for å erstatte den forhåndsoppsatte bakgrunnen med dne personlge fotografer eller blder lastet ned fra dn egen PC. 3-D-sensor for nøyaktg possjon Dn DVD Cyber Nav-enhet har nnebygd 3-D gyrosensor. Sensoren er koblet tl blens speed puls generator og måler tre parametere: høyde (opp/ned), hastghet (dstanse), og retnng (venstre/høyre). Sensoren beregner hellnger og detekterer komplekse områder som f.eks. tunneler. Du kjører deg aldr bort mer. Vrkelg kjøredstanse Personlge bakgrunn Fnessen Destnaton Regstraton lar deg lage dn egen personlge navgerngsdatabase. Når du ankommer et sted du ønsker å komme tlbake tl kan du navng det eller forbnde det med et kon. Neste gang du kommer forb vl DVD Cyber Nav-enheten splle varselmeloden eller vse konet på kartet. Kjøredstanse på kartet Am Med 3-D gyrosensor Bm Med vanlg gyrosensor Am Toleranse Am Bm Ikoner SE SIDE 75 FOR ALLE FINESSER. 7

8 Navgerngsenhet av pltypen ANH-P9R Navgerng va CD-tuner Hvs du er ute etter et lettbetjent men smart navgerngssystem med plnavgerng og ntegrert CD-tuner, er ANH-P9R nøyaktg hva du trenger. Du får hele Europa (untatt Norge) på en enkel plate og kan tl og med lytte tl dne favortt-cd-plater under navgerngen. Det er en dobbel RDS-tuner, hvorav den ene tl den nnebygde TM-receveren, pluss et OEL-3-D-anmasjonsdsplay flott, børstet alumnum. Du får også alle de kvaltetsfulle audofnessene du kan vente fra Poneer, som MOSFET forsterknng og EEQ for dne personlge nnstllnger. Alle audofunksjonene tl ANH-P9R kan styres ved hjelp av en ekstra fjernkontroll CD-SR100 R D S Rado TEXT ARC/5 CD TEXT CD-R CD-RW Soft Key CONCEPT Loud 2 RCA PREOUT Full DAB SOURCE CONTROL IP Bus CONTROL Lytt tl muskken mens du navgerer ANH-P9R lar deg også lytte tl dne favortt-cd-plater mens du navgerer. Med en gang ANH-P9R har funnet en rute lagrer den nødvendg nformasjon stt mnne slk at du kan erstatte navgerngsplaten med en CD og lytte tl muskken mens du gudes dt du skal. Enkel kommando Å betjene navgerngsenheten kan se komplsert ut men er det kke. Ikke med Poneer s orgnale flerfunksjonelle Rotary Stck. Brukere kan dree den for å velge kommandoer og deretter trykke på den for å aktvere kommandoene. Den kan brukes som en joystck for å kontrollere audofunksjonene. Rotary Stck En enkel men smart CD-tuner for navgerng ANH-P9R har rutenformasjon tl hele Europa på en enkel plate! Så med Poneer er det kke nødvendg å gå ut av blen på grensen for å bytte plate. Navgerngssystemet beregner en rute gjennom hele Europa med en gang. Den nnebygde RDS-TMC-tuneren gr deg sste trafkknformasjon mens du kjører, slk at du kommer tl bestemmelsesstedet på en trygg og skker måte. Kartområde Kart og TMC-deknngsområde

9 Navgerng av pltypen Enkel tastebetjenng ANH-P9R kommer med 6 Soft -taster og en Next -tast. Tlordnngen av knappene endres henhold tl den klde eller funksjonen som er vrksom slk at du kan nå den med ett tastetrykk! Søkng Å søke etter destnasjonen va ANH-P9R er enkelt men smart. Legg nn destnasjonen gjennom Address Search som nkluderer land, by, gate, husnummer eller vekryss, eller et spesfkt POI (Pont of Interest). Enkelt. Destnasjonen er klarlagt på sekunder. Smart. Dne 50 foretrukne destnasjoner kan legges mnnet dn prvate adressebok for fremtdg bruk og dne 50 sste destnasjoner lgger en Destnaton Hstory lste. regstrerng av resemål Routng Du kan velge enten du vl ta den raskeste eller korteste ruten, eller en rute som unngår trafkkork. I tllegg kan du velge å unngå motorveer, bompengeveer eller ferjer. Man Menu Soft Key Control Makeløst lyd og blde ANH-P9R er full av audofnesser. Den har nnebygd MOSFET50 forsterknng og EEQ for uovertruffen, personlg nnstlt kvaltetslyd. Og takket være dens 2 RCA Pre-Outs kan du koble tl en ekstra forsterker og få den beste lyd, samt opprettholde fullstendg fleksbltet. Og som om kke det er nok tlbyr ANH-P9R full DAB-kontroll for den beste radomottakng noensnne, med nyttge tllegg som automatsk svtsjng tl FM-RDS dersom DAB-sgnalet blr borte. Du kan tl og med hekte på en Mult-CD-changer, MnDsc eller en TV-tuner ANH-P9R kan styre enhver enhet som har IP-buss-tlkoblng. Gudance En vanlg stemme vl velede deg på dtt eget språk (untatt norsk) med meldnger som Turn Rght n 200 meters. Denne stemmen er supplert med en pl på OEL-dsplayet som ndkerer når du skal ta av. I tllegg står navnet på gaten du kjører bestandg før du skal dree og navnet på neste gate bestandg på skjermen. Ønsker du mer nformasjon om reseruten kan du kalle opp Dstance to Destnaton, Estmated Tme of Arrval, Locaton Status med en lste over gater på veen tl dn destnasjon og dn Current poston ved å trykke på en av Soft-tastene. Du kan også legge nn stoppesteder på veen. Når nformasjonen kalles opp på nytt vl ANH-P9R g deg en talemeldng. Poneer utstyrte ANH-P9R med et dynamsk OEL-dsplay som gr høy kontrast og skarphet, selv sollys og som har bred betraktnngsvnkel og aktve 3-D-blder. Den genererer lys og ford det kke er nødvendg med bakgrunnsbelysnng er den utrolg smal og bruker mnmalt med strøm. Dsplayets smarte funksjonaltet lar deg styre og bekrefte navgerngsnfo på et blunk. 3 2 OEL-dsplay Gaten du kjører 2. Neste gatenavn 3. Nåværende klokkeslett 4. Avstand tl neste svng 5. Hvor du befnner deg 6. Lste over gatene på ruten 7. TMC-meldnger for ruten 8. Lste over alle TMC-meldnger 9. Stoppesteder 10. Manuell nnstllng av returen SE SIDE 75 FOR ALLE NAVIGERINGSFINESSER. 9

10 Alle AV/Nav-enheter AVH-P6400CD AV-hovedenhet med nnebygd CD-spller AVH-P6400CD er en klasssk, førsteklasses Poneer CD-tuner som også kan bl sentrum et topp AV/Navgaton-system. Den har et fullt motorsert wde screen dsplay på 6,5 tommer, en CD-spller, MOSFET 50 W x 4 forsterknng og en hel rekke audofnesser nklusve Poneer s nnovatve EEQ+ audo equalzer og 3 H-Volt Pre-Outs. Du kan lytte tl dne favortt-cder på den nnebygde splleren mens dne passasjerer baksetet kan se på det sste DVD-vdeoen eller TV-showet på separate skjermer bak, alt styrt va AVH-P6400CD!

11 AVH-P6400R AV hovedenhet Denne allsdge AV-enheten kombnerer en RDS-tuner og en MOSFET forsterker med et dsplay dashbordet alt en 1-DIN hovedenhet! Den ble laget med ntegrerng tankene. Det er lett å bygge opp et fullstendg AV/Nav-system ved å koble tl et Poneer navgerngssystem eller vdeoklde eller kanskje en DVD-spller eller TV-tuner. Eller lytt tl en dgtal krystallklar rado med en DAB-tuner. Kan du kke rese uten CD-samlngen dn? Da kan du hekte på en Mult- CD-spller for ubegrenset lytteglede. Og denne enheten er garantert å tlfredsstlle det du trenger av lyd, takket være fremragende Poneer audoteknolog som MOSFET50 for beste ytelse og EEQ+ for fntunet, personlg lyd. Sømløs ntegrerng med navgerngsenhetene Integrerng er en av de vktgste fordelene tl Poneer s 2002 AV/Navgaton-sere. AVH-P6400CD og AVH-P6400R er laget for å være som et vndu på AVIC-8/9DVD-II DVD Cyber Nav-enhetene. Sammen gr de navgerng og spektakulær AV-gjengvelse. Kombnasjonen blr et kompakt, attraktvt system som er lett å betjene bruk enten AVIC-8/9DVD-II ntegrert håndholdt fjernkontroll for å styre alle AV og navgerngsfunksjoner, eller styr både navgerng og audo med stemmen. Og resultatet? Et ntegrert AV/Navgaton-system et skkert kjøremljø. Har du allerede en 2001 DVD Cyber Nav-enhet, kan du enkelt oppgradere dens mulgheter tl AVIC-8/9DVD-II med CNDV-20-kart DVD og CD-RGB600 RGB tlkoblngskabel. Utvdelsesmulghetene er ubegrenset AVH-P6400CD/R vrker som et nervesenter et fullstendg AV system. DVD Cyber Nav-enhetene og en rekke andre klder kan tlkobles for underholdnng baksetet. Vl passasjerene dne lke å se på TV? Det er bare å koble tl TV-tuneren GEX-P6400TVP. Eller vl de nyte sne egne DVD-plater? Da hekter du på en sngel eller mult-dvd-spller. Eller velg en rado med CD-kvaltet med Poneer s DAB-tuner. Det er bare å nnrømme at mulghetene er uendelge... Fjernkontroller AVH-P6400CD og AVH-P6400R AV kommer med en bekvem fjernkontroll. Pluss Poneer s meget populære fjernkontroll for rattet med bekvem ett-trykks betjenng, så du kan konsentrere deg om veen. Den ekstra CD-SR100 fjernkontrollen er kompatbel med begge AV hovedenhetene. De som har DVD Cyber Nav AVIC-9DVD-II eller AVIC-8DVD-II kan bruke fjernkontrollen sammen med dsse produktene for full kontroll over AV-systemet også. Eksempel på systemoppsett AVH-P6400R/P6400CD CD-SR100 Fjernkontroll for rattet AVH-P6400CD/R fjernkontroll AVIC-8/9DVD-II fjernkontroll Dsplay av høy kvaltet AVIC-9DVD-II GEX-P6400TVP AGLR-behandlng (Ant-Glare, Low Reflecton) på dsplayene tl begge AV-hovedenhetene er et symbol på fremragende vsuell kvaltet. Belegget absorberer lys, fordeler solsknn og hndrer gjensknn så brukeren får et dsplay med optmal bldekvaltet nne blen, uansett hvor lyst det er på utsden. SDV-P7 SE SIDE 75 FOR ALLE FINESSER. 11

12 AV-enheter AVM-P9000R Skjult flerkanals AV-Master Poneer s AVM-P9000R AV Master er sentrum et AV-system som er enkelt å bruke, tlbyr en spektakulær gjengvelse og gr deg mulghet tl å velge dsplay. Du kan få TV blen ved kun å legge tl en TV-tuner. Eller du kan se på DVD-flmfavortter med full 5.1-kanalers knoaktg surroundlyd ved å legge tl en Poneer sngel eller mult-dvd-spller. Du kan velge fremragende dgtal radolyd med en DAB-tuner eller lytte tmevs tl dn favorttmuskk med en Mult- CD-spller. Uansett hva du velger hele spekteret av nnebygde DSP-baserte lydtunngfnesser lar deg lage et personlg system med optmal gjengvelse. W qp Personlg lyd av høy kvaltet AVM-P9000Rs førsteklasses DTS/Dolby Dgtal dekoder stå for optmal knoopplevelse: 5.1-kanalers ekte, hjertepumpende lyd. Aktver den nnebygde DSP-prosessoren (Dgtal Sgnal Processor) og du får eksakt den lyden du ønsker. Fnessen ASL hjelper tl med å overvnne kjørestøy og justerer takket være Cabn EQ slk at lyden blen får en slk gjenklag at den blr lke fyldg som lve en konserthall. GUI Grafsk brukergrensesntt For at det skal bl enda mer spennende har Poneer laget et grafsk brukergrensesntt som er enkelt å bruke og utrolg å se på. Bruk fjernkontrollen med joystcken for å gå nn en vrtuell 3-D-oppbyggng der de forskjellge skjermbldene vser mulghetene. Gjør dtt valg og systemet tar deg tl det vrtuelle kontrollsenteret. Velkommen tl 3-D underholdnng. CD-VS33 AV-velger Denne AV-velgeren er senteret for en mult-skjerm for underholdnng baksetet. Den har 3 AV-nnganger og 3 AV-utganger, så hver bruker kan velge sn egen vdeoklde. En av vdeoutgangene er montert front, så det er lett å koble tl en bærbar enhet, f.eks. vdeokamera eller spllkonsoll. Flmer, TV eller spll alt er på plass. Og tenk over dette: baksetepassasjerene kan koble ndvduelle hodetelefoner tl mn-jack-kontaktene og lytte tl hver sn klde mens føreren følger blnavgerngen foran.

13 7 tommers wde screen fargedsplay dashbordet med nnebygd DVD-spller AVX-P7300DVD W J AVX-P7300DVD er et 7 tommers motorsert wde screen fargedsplay med nnebygd DVD-spller. Dette produktet ntegreres enkelt med Poneer dn AVM-P9000R, en IP-buss hovedenhet og en DVD Cyber Navenhet for å bl en del av et full utstyrt AV eller blnavgerngssystem. 7 tommers wde screen fargedsplay nnfelt dashbordet AVX-7300 AVX-7300 har den samme fremragende skjermen med antsknn og -refleks som er standard for alle Poneer s nnfelte dsplayer. Det er en allsdg spller som kan brukes sammen med en AV Master, et blnavgerngssystem eller en vdeoklde. SE SIDENE FOR ALLE FINESSER. 13

14 AV-enheter for underholdnng foran DVH-P7000R DVH-P7000R DVD-tuner med høy effekt DVH-P7000R er en ntegrert CD RDS tuner med nnebygd DVD Vdeoavspllng. I tllegg tl dette har den OEL dsplay og Poneer's mest populære egenskaper; så som MOSFET50 forsterker og EEQ+ equalsersystem. Takket være dens Dual Zone funksjon, kan du lytte tl muskk foran, mens passasjerene kan se på DVD vdeo baksetet. Er du ute etter fabelaktg multkanals surround lyd, koble tl DEQ-P7000 dgtal sgnalprosessor og vær forberedt på øredøvende lyd. W J DEQ-P7000 W qp DSP Component Dgtal Sgnal Processor (DSP) DEQ-P7000 er en meget kraftg audo-prosessor med nnebygd Dolby Dgtal/DTS/Dolby Pro Logc dekoder, med nnebygd MOSFET 50 W x 5 forsterker og 6 H-Volt lnjeutganger for tlkoblng av eksterne forsterkere. Dens kraftge DSP-fnesse tlpasser lyden dgtalt slk at du kan lage dn personlge lydprofl. DEQ-P7000 er beregnet for bruk sammen med hovedenheten DVH-P7000R DVD. Denne kombnasjonen gr deg et fullstendg audo- og vdeosystem sammen med flerkanals surroundlyd så ekte at den får blodet tl å strømme! Dual Zone-funksjon DVH-P7000R DVD hovedenhet er hovedsakelg ment for underholdnng baksetet. Lytt tl den nnebygde FM tuneren, ekstra CD veksleren eller DAB tuneren foran. I mellomtden kan dne passasjerer se på en vdeo fra den nnebygde DVD-splleren bak. For et enkelt skjermsystem bak anbefaler Poneer å kombnere denne med en AVR-W6100. For et flerskjerms system vl CD-VS33 kombnert med Poneer s AVD-W6000 eller AVD-W8000 være den beste løsnngen. Eksempel på systemoppsett DVH-P7000R GEX-6100TVP SE-IRM250 AVR-W6100

15 Underholdnngsenheter for baksetet AVR-W6100 6,5 tommers wde screen LCD-fargedsplay for takmonterng AVR-W6100 er et dsplay for takmonterng, laget for å komplettere DVH-P7000R DVD hovedenhet eller SDV-P7 sngel DVD-spller AV-systemer for baksetet. Det er en 6,5 tommers wde screen som kan vppes ned og svnges tl venstre eller høyre for dem som skal se på. Mange ekstra fnesser, nklusve en trådløs hodetelefonsender, fjernkontrollsensorer og ekstra TV-tuner. En ekstra AD-RM6100 adapterrng anbefales tl monterngen. GEX-6100TVP Ekstra TV-tuner SE-IRM250 IR Hodetelefon MEC GEX-P6100TVP er en TV-tuner kun for PAL, laget for bruk sammen med Poneer s takmonterte skjerm AVR-W6100. Den har en sngel kanalantenne og kan styres va fjernkontrollen eller med knappene på det takmonterte dsplayet. Denne hendge trådløse hodetelefonen er ekstrautstyr tl den takmonterte skjermen AVR-W6100. Den har volumkontroll og mutng, og dersom den kke mottar nput på 3 mnutter, slår Auto Power-funksjonen den av. AVD-W tommers wde screen LCD-fargedsplay AVD-W6000 6,5 tommers wde screen LCD-fargedsplay AVD-W8000 har et stort dsplay på 8 tommer med fremragende oppløsnng. Det kan monteres nakkestøtten eller taket tl glede for baksetepassasjerene med DVD-underholdnng på et øyeblkk. Det kan også brukes som et blnavgerngsdsplay foran nnfelt eller flatmontert dashbordet. AVD-W6000 er et wde screen dsplay på 6,5 tommer. Det er en nett, slank skjerm som er deell for monterng nakkestøtten tl forsetet. Den har RGB og kombnerte nnganger, men kan også brukes som et frontdsplay for alle Poneer s AV- og blnavgerngskomponenter. SE SIDE 76 FOR ALLE FINESSER. 15

16 AV-komponenter GEX-P6400TVP Skjult TV-tuner Mottakngen for denne PAL TV-tuner gr fremragende gjengvelse når den kombneres med Poneer s AN-G3 ekstra TV-antenne takket være dens 4-ves antennesystem. Denne TV-tuneren er ment å brukes sammen med AVH-P6400CD/R eller DVH-P7000R. GEX-P7000TVP Skjult TV-tuner PAL/SECAM(DK) TV-tuner GEX-P7000TVP er en meget allsdg AV-enhet. Bruk den sammen med AVM-P9000R flerkanals AV Master eller sett opp et system med AVX-7300 eller AVD-W6000/6010 som et frontdsplay. Den har også en vdeoutgang for tlkoblng tl en skjerm for baksetepassasjerene. Den kan også forbndes med en orgnal hovedenhet, for enkel tlkoblng av et AV system. XDV-P9-II Mult-DVD-spller med Dolby Dgtal/DTS Dgtal utgang WJ Denne var markedets første. En mult-dvd-spller for 6 plater, som kan håndtere DVD-Vdeo, CD og Vdeo CD avspllng. Du kan kombnere den med en Poneer kontrollenhet og deretter velge å splle enten audo eller vdeo-plater. Ønsker du å gå nn for Dolby Dgtal eller DTS mult-surroundlyd, legger du tl den skjulte AV Master AVM-P9000R. Eller bruk den som en enkeltstående enhet med fjernkontrolløye og lag et vdeosystem for baksetepassasjerene. Eksempel på systemoppsett Infrarød sgnaloverførng SDV-P7 GEX-6100TVP AVR-W6100 Vdeospll Kameraopptaker SE-IRM250

17 AVD-W6010 6,5-tommers wde screen LCD fargedsplay AVD-W6010 er et 6,5 tommers wde screen dsplay som med sn bekvemme hurtgutløsermekansme gjør den tl et perfekt valg for monterng på dashbordet. Takket være RGB og sammensatte nnganger kan du bruke den som frontdsplay for alle Poneer s AV og blnavgerngskomponenter. SDV-P7 Sngel DVD-spller med Dolby Dgtal/DTS Dgtal utgang Poneer ntroduserer en 1-DIN sngel DVD-spller som har alle mulgheter: DVD-Vdeo-, CD-, CD-R/RW- og Vdeo-CD-avspllng. Når den brukes sammen med AVM-P9000R kan du glede deg over total mullt-surroundlyd. Og mulghetene stopper kke der. Hekt den opp IP-buss-modus tl en AV Master eller Poneer IP-buss hovedenhet. Eller monter den alene og styr hele rekken av AV-mulgheter med en standard fjernkontroll. W J SE SIDENE FOR ALLE FINESSER. 17

18 Blnavgerng/AV-pakker AVIC90DAV-2 DVD-navgerng/AV-pakke Denne førsteklasses AV/navgerngspakken har alt du drømmer om. En AV-hovedenhet med wde screen fargedsplay og nnebygd CD-spller, et fantastsk DVD-blnavgerngssystem og en flerkanals AV Master som tlbyr spektakulær 5.1 flerkanals surroundlyd og fullstendg fleksbltet for å kunne koble tl andre klder. Lag dtt eget personlge fremtdge underholdnngssenter. AVIC90DAV-2 består av AVIC-8DVD-II, AVX-P7300DVD (7 tommers wde screen fargedsplay dashbordet med nnebygd DVD-spller), AVM-P9000R (skjult flerkanals AV Master) og CNDV-20 (DVD-kartplate) AVIC85DHV-2 DVD-navgerng/AV-pakke AVIC80DH-2 DVD-navgerng/AV-pakke Denne meget funksjonelle multmedapakken har alt som er mulg å tlby. En DVD-navgerng med nnebygd DVD Vdeo og CD-avspllng, pluss en AV-hovedenhet med AM/FM-tuner og CD-avspllng. Bl overrasket over fordelene tl denne kombpakken og kontroller alt med en enkel fjernkontroll eller med stemmen! Dtt multmedaeventyr for blen begynner her. Kombnasjonen av førsteklasses DVD-navgerng og en AV-hovedenhet resulterer et ntegrert under-holdnngssenter som tlbyr blnavgerng og CD-avspllng. Både AV og navgerngsfunksjoner kan styres ved hjel av stemmen og du kan også koble tl en mult-cd-spller eller en skjerm tl glede for baksetepassasjerene... AVIC85DHV-2 består av AVIC-9DVD-II, AVH-P6400CD (AV-hovedenhet med nnebygd CD-spller) og CNDV-20 (DVD-kartplate) AVIC80DH-2 består av AVIC-8DVD-II, AVH-P6400CD (AV-hovedenhet med nnebygd CD-spller), CD-RGB600 (RGB-tlkoblngslednng) og CNDV-20 (DVD-kartplate) AVIC75DV-2 DVD-navgerng/AV-pakke AVIC65DV-2 DVD-navgerng/AV-pakke Er du på jakt etter en DVD-navgerng og AV-pakke som skal fylle ut en 2-DIN-plass trenger du kke lete lenger. Dette settet har den nye AVIC-9DVD-II-enheten med nnebygd DVD Vdeo og CD-avspllng og et 7 tommers fargedsplay dashbordet for blnavgerng og underholdnng som resefølge. Kjørng blr en vrkelg fornøyelse. Selv når plassen på dashbordet er lten har Poneer mulgheter. DVD-Navgerng, DVD Vdeo og CD-avspllng kombnert med et avtakbart wde screen fargedsplay for dashbordet. Du ender opp med et hurtg, talestyrt navgerngssett som lar deg holde hendene på rattet, samt en DVD Vdeo klar tl bruk. AVIC75DV-2 består av AVIC-9DVD-II, AVX-7300 (7 tommers wde screen fargedsplay dashbordet), CD-RGP26P (26 RGB Pn-lednng) og CNDV-20 (DVD-kartplate) AVIC65DV-2 består av AVIC-9DVD-II, AVD-W6010 (6,5 tommers wde screen fargedsplay på dashbordet), CD-RGP26P (26 RGB Pn-lednng) og CNDV-20 (DVD-kartplate) AVIC70D-2 DVD-navgerngspakke AVIC60D-2 DVD-navgerngspakke For bler som har en 2-DIN-plass er denne blnavgerngspakken et rktg valg. Monter et wde screen fargedsplay dashbordet og bruk navgerngsenheten tl å se om du er på rktg ve. Dette navgerngssettet for dashbordet er det rktge valget dersom det er trangt om plassen. Det kombnerer talestyrt, superhurtg DVD Cyber Nav-enhet av karttypen med et 6,5 tommers wde screen dsplay på dashbordet. AVIC70D-2 består av AVIC-8DVD-II, AVX-7300 (7 tommers wde screen fargeskjerm dashbordet) og CNDV-20 (DVD-kartplate) AVIC60D-2 består av AVIC-8DVD-II, AVD-W6010 (6,5 tommers wde screen fargedsplay på dashbordet) og en CNDV-20 (DVD-kartplate) SE SIDENE FOR ALLE FINESSER.

19 Navgerngs- og AV-tlbehør AD-HM6001 CD-RGB26P 26 RGB Pn lednng (6 m) AN-G3 AN-TMC1 Monterngssett tl nakkestøtten for AVD-W6000. TV-antenne AN-G3 multantenne for TV med nnebygd forsterker som forbedrer sgnalmottaket, speselt når sgnalene er svake. Monteres på nnsden av blvnduet. Unversal FM-antenne Aktv, transparent frontruteantenne for optmal mottak av TMC-rado. Tlkoblngsledng for å kunne koble AVIC-9DVD-II sammen med AVM-P9000R eller AVM-P8000R (2001 modeller), AVX-seren og AVD-seren. CD-RGB600 RGB tlkoblngslednng (6 m) CD-SR90 RGB tlkoblngslednng mellom 2001 AVIC-8/9DVD eller AVIC-8DVD-II og AVH-P6000CD/R. A/V Fjernkontroll på rattet Fjernkontroll på rattet for AVM-P9000R og AVM-P8000R. CD-30RGB For tlkoblng av AVD-W6000 (brukt som frontdsplay) med en AV-Master, TV-tuner eller navgerngssystem. CD-65RGB RGB lednng (6 m) For å koble navgasjonssystemet tl Poneer s AVD-W8000 fargedsplay. CD-AB301E AV-buss forlengelseslednng (3 m) CD-AR600 RGB lednng (3 m) AV-fjernkontrollednng CD-IP601E IP-buss forlengelseslednng (6 m) AV-fjernkontrollednng for AVR-W6100. Sørger for en ekstra AV-nngang og ny fjernkontroll for AVR-W6100. Poneer hovedenhet P-seren for monterng dashbordet med SDV-P7. CNDV-20 TS-CX9 45 W Max. AD-RM6100 DVD-kart 66 mm fulltonehøyttaler DVD-kartplate tlgjengelg for oppgraderng av AVIC-8/9DVD tl AVIC-8/9DVD-II. Inneholder både applkasjonsprogram og kartdata med ekstra deknng og flere Ponts of Interest. Senterhøyttaler for 5.1 kanals lydgjengvelse 66 mm mellomtone med kant av uretan Strontummagnet Varmebestandg ABS-kabnett, laget for en rekke forskjellge dashbord Nomnell nngangseffekt: 22 W Hz, 83 db (1 W/1 m) Adapterrng for AVR-W6100. CD-R10 Ekstra fjernkontroll og fjernkontrollsensor Ekstra fjernkontroll for de som har AVIC-8DVD og AVIC-9DVD (2001 modeller) for full kontroll av blnavgerngssystemet, Poneer s AV Master-enheter og AVH-enheter. Leveres som standard med AVIC-8DVD-II og AVIC-9DVD-II. CD-PCI PC-Lnk sett for personlg OEL-anmasjon! Nå kan du legge nn dne egne dgtale favorttfotografer (BMP-, JPEG- eller PNG-format) eller dgtale vdeoflmer (AVI-format) på dn egen PC og lage OEL-flmer på nntl 60 blder. Det brukervennlge programmet PC-Lnk betyr at du kan lage og legge tl speselle effekter og tekst tl bldene. Det kan også endre bldestørrelse, tmng og sekvenser, for å få det akkurat som du selv ønsker. En annen mulghet er ganske enkelt å klkke drekte på Internett-lenken, eller gå tl og laste ned bakgrunnsblder ferdg tl bruk, nvåndkatorer og flmer. Med en gang flen er fnalsert, kobler du PC-Lnk tl dn computer og klkker audo dsplay, for å laste ned dn egen, personlge OEL-anmasjon. Flmer Redgerngsmeny PC-Lnk-sett DEH-P9300R (2001 modell) eller DEH-P9400MP eller DEH-P900HDD Stllblder * Poneer garanterer kun for operasjon med engelske versjoner av Wndows (Englsh Wndows 98, Wndows 98 SE, Wndows ME og Wndows 2000). For å sjekke mulgheten for dn egen PC kan du laste ned et grats evaluerngsprogram fra 19

PRS PIONEER REFERENCE SERIES

PRS PIONEER REFERENCE SERIES PRS PIONR RRN SRIS KSKLUSIV LYDPRKSJON Omg deg med luksurøs, krystallklar lyd med PRS Poneer Reference Seres. Når det gjelder førsteklasses lyd er det ngen som kommer nærmere. PRS har satt standard for

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Hjemmeunderholdningsguide 03 04

Hjemmeunderholdningsguide 03 04 Hjemmeunderholdningsguide 03 04 P LASMA TVER H JEMMEKINOSYSTEMER M ULTIMEDIASYSTEMER I BILEN Pioneer har omdefinert ordet underholdning. Med så mange legendariske produkter fra mange års avansert teknologisk

Detaljer

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657 Masteroppgave statstkk GAMLSS-modeller blforskrng Hallvard Røyrane-Løtvedt Kanddatnr. 160657 UNIVERSITETET I BERGEN MATEMATISK INSTITUTT Veleder: Hans Julus Skaug 1. Jun 2012 1 GAMLSS-modeller blforskrng

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG www.b.no/apendag BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? 14 16-23 Kongsberggrppen

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04 Bruksanvisning CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok Forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende

Detaljer

Pinell iconnect brukerhåndbok

Pinell iconnect brukerhåndbok www.pinell.no Side 1 ADVARSEL FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DENNE KONTAKTEN BRUKES MED SKJØTELEDNING, STIKKONTAKT ELLER ANDRE UTTAK MED MINDRE KONTAKTPLUGGENE KAN PLUGGES HELT INN. IKKE

Detaljer

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom ONE/ XL/XXL b EasyPort TM -holder c Billader d RDS-TMC

Detaljer

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 212. Utgave 4 fra og med programvare 4.47

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 212. Utgave 4 fra og med programvare 4.47 Bruksanvisning digital opptaker Milestone 212 Utgave 4 fra og med programvare 4.47 Milestone 212 Brukerhåndbok Milestone 212 Brukerhåndbok... 2 1. Introduksjon... 4 1.1 Spillerens funksjoner... 4 1.1.1

Detaljer

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner Magnar Lllegård og Jorun Ramm Forventet antall leveår god helse (HLY) Effekten av ulke helsedefnsjoner Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Notater I denne seren publseres dokumentasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390 NORSK Som en ENERGY STAR Partner, fastslår LG at dette produktet eller produktmodellen oppfyller ENERGY STAR sine retningslinjer for energieffektivitet.

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer