Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014"

Transkript

1 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor styrringar T - Tid. Ved mistanke, ring alltid 113 Det er tilstrekkeleg at eit av symptoma er til stades INNHALD: Presidenten LC Stord Fitjar s. 2 Reisebrev frå helsesport-uka 13 i Tana s. 2 Arbeid og rutiner ved Emaus s. 3 Korleis engasjerer narkohund unge jenter s. 6 Det er mitt val s. 6 Samarbeid sikrar at hjelpa kjem fram s. 17 Vilje av stål Etter at han fekk slag i 2006 sette Lars Moe seg to store mål. Han skulle koma seg på beina att, og han ville attende i jobben. Mot alle odds, har han klart det. Sjå side 12 og 13 Tulipanaksjonen 26. april 2014 Lions har sidan 180 engasjert seg i kampen mot narkotika, og innsamlingsaksjonen Lions Tulipanaksjonen har vore arrangert kvart år sidan 182. Tuli-panene er ein «kvittering» for støtta til vårt førebyggjande barneog ungdomsarbeid. «Mot narkotika» er Lions sitt motto i arbeid for barn og unge. Me fortel publikum om vårt førebyggjande undervisningsopplegg «Dette er mitt valg», og at innsats nyttar. I ein ny rapport frå Utdanningsdirektoratet er undervisningsopplegget «Det er mitt valg» plassert i kategorien «Programmer med dokumentert effekt» for førebyggjing av problematferd og utvikling av sosial kompetanse. Lions si heimeside (www.determittvalg.no) er oppdatert med resultat frå denne rapporten. Virtuell tulipan I Lions sin tulipanaksjon kan du i år og kjøpe ein virtuell tulipan om du ønskjer det. Slik gjer du det: send sms med kodeord TULIPAN til Du mottek ein virtuell tulipan på din mobil og deretter håper me du fortel venene dine på Facebook om dette gjennom den integrerte delefunksjonen! Kjøp ein virtuell tulipan til ein ven ved å sende SMS med kodeord TULIPAN, din vens telefonnummer og ditt namn til Eksempel: Eg heiter Steinar Johansen og vil overraske mi venninne med ein blomst. Ho har telefonnummer Eg sender då ein sms med teksten Tulipan Steinar Johansen til Løvinna for ein kveld Fredag 4. april inviterte damene i LC Stord Fitjar for andre gong kvinner til festleg lag med eit godt formål. Inn tektene frå kvelden skal gå til arbeid for barn og ungdom både lokalt og i utlandet! Sjå side 18

2 2 3 Gode lesar Like visst som snøklokkene, krokus, påskeliljer og flyttfuglane om våren, kjem Lionsavisa i postkassane til alle husstandar og verksemder i Tysnes, Fitjar, Bømlo, Kvinnherad og Stord. Ja, og så tek vi den med når vi er ute på stands og informerar om Lions og samlar inn litt midlar for å driva førebyggjande arbeid blant barn og unge. Berre 2 dagar laurdagen - etter at avisa er fulldistribuert skal Lionsrørsla i heile Noreg ut blant folk for å fortelje om Lions sine ulike prosjekt og engasjement for grupper av menneskje, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, som treng vår merksemd og hjelp. Denne dagen, «Tulipandagen», siste laurdagen i april; i år 26. april, deler Lions i heile Noreg ut tulipanar og samlar inn pengar til førebyggjande arbeid blant barn og unge. Då, som elles når Lions samlar inn midlar, går alt vi samlar inn uavkorta til føremålet kvar einaste krone. Klubben vår og Lions generelt vert driven av dei kontingentane medlemmene betalar. I vår Lionssone har vi 4 klubbar; LC Bømlo, LC Halsnøy, LC Kvinnherad og LC Stord Fitjar. LC Stord Fitjar har no 6 medlemmer, men alle klubbane tek gjerne imot nye medlemmer. Dei som måtte ha lyst til å bruke noko tid på å hjelpe andre, er velkomne til å kontakte ein av klubbane. «Lions er gode vener som hjelper andre.» Helge M. Sagvåg, president Vår klubb satsar mykje på barn og unge. Vi har ei prosjektgruppe som er særs aktiv. I løpet av dette året har vi kosta kurs i «Det er mitt val» (DMV) for Sagvåg skule og Litlabø og Sagvåg Barnehage. Kurset skal bidra til å auka sosial kompetanse blant barn og unge og opplegg finnes for alt frå barnehage til og med vidaregåande skule. Opplegget skal hjelpe barn og unge til å gjere dei rette val i høve til utfordringar dei møter gjennom oppveksten. Saman med Narkohund.no, som er eit reint klubbprosjekt, skal dette mellom anna fokusere på farane ved rus og stoffmisbruk. Det er ikkje berre i vårt eige lokalmiljø vi satsar på barn og unge. Vi har eit samarbeidsprosjekt med Club de Leones Alfaz del Pi i Albir/Altea i Spania, for å støtte ein organisasjon, Emaus, som arbeider blant barn og unge. Den økonomiske krisa i Spania har råka denne institusjonen hardt ved at midlar frå det offentlege og private sponsorar har ute blitt eller er sterkt redusert. Den støtta klubben vår har bidrege med, gjer at barna som Emaus tek seg av, har fått ein mindre traumatisk kvardag. Dette er barn som ofte er forsømde av eigne foreldre, ikkje har foreldre eller er plassert i ein av Emaus sine institusjonar av dei lokale barnevernsmyndighetene. I Afrika er vi engasjert i prosjekt (saman med NORAD) for å skaffe reint vatn (brønnboring), etablering av syns klinikkar for å betre augehelse og opplæring for barn/unge og kvinner. Til hausten opnar vi ein ny brønn i Zambia. Den er til minne om vår nå avlidne Kjell Lønning. Tidlegare i vinter vart ein brønn, finansiert av LC Stord Fitjar, opna i Uganda. Utan den støtte de som lesarar gir til Lions, kunne vi ikkje realisert desse prosjekta. Det ligg mykje arbeid i det å lage arrangement som kan gje sårt tiltrengte midlar. Medlemmene i klubben vår legg ned stor innsats og viser ekte engasjement for å hjelpe dei gruppene som er omtala over. Det dei har att for denne enorme innsatsen er gleda ved å sjå at det nyttar, og at ein kan hjelpe andre saman med gode vener. Eit av dei tiltaka som nett er avvikla, står dei kvinnelege (no heile 15) medlemmene for. I løpet av dei siste vekene fram mot 4. april har dei jobba nesten døgnet rundt med arrangementet «Løvinna for ein kveld». Det står stor respekt av det arbeidet dei har nedlagd! UTGJEVARAR: Lions Club Stord Fitjar Opplag Trykk: Sunnhordland - Stord Alle medlemmen i klubben fortener stor takk for det fantastiske arbeidet de legg ned! Dersom du vil vite meir om Lions, finn du mykje informasjon på organisasjonen sine heimesider: Du kan også ta kontakt med underteikna på mobil eller helge. For å drive vår service- og hjelpearbeid er vi avhengig av turvande ressursar; både folk og økonomi. Dei som måtte ha interesse for å bli medlem må gjerne ta kontakt! Eg vil rette ei stor takk til alle som gjennom annonsering i avisa vår, har tilført midlar som vi lovar å forvalte på ein god måte! Eg vil også takke dei firma og einskildpersonar som har støtta oss økonomisk gjennom heile dette året! Med gode Lionshelsingar Lions Club Stord Fitjar Helge M. Sagvåg President Reisebrev frå helsesportuka 13 i Tana Lions Club Stord Fitjar hadde på agendaen i 2013, ynskje om å sende ein person frå Stord med fylgje til Helsesportuka i Tana. Helsesportuka i Tana 2014 Lions Club Stord Fitjar vil i år gje støtte slik at inntil tre personar frå vårt område kan få delta på Helsesportuka i Tana, ein frå kvar av kommunane Bømlo, Fitjar og Stord. Helsesportsuka i Tana blir i år arrangert august. Søknadsfrist til arrangøren for å delta er 1. mai Meir informasjon om Helsesportuka i Tana 2014 og korleis du skal søkje finn du på Ta kontakt med LC Stord Fitjar ved President Helge M. Sagvåg for meir informasjon på tlf eller Padling Helsesportuka i Lions er eit årleg arrangement med Lions, Tana & Nesseby som tilskipar, no for 24. gong. Her kjem deltakarar frå heile landet, med eller utan fylgje. Målet er at deltakarane skal få prøva seg på andre aktivitetar enn dei «vanlege» - som fotball og handball. Her er det riding, skyting, padling, hundespann og fjelltur. Leif Erik Laukhammer frå Stord var ein av dei heldige som fekk tilbod om tur. Det første som slo han då var tanken på mygg. «Trøysta frå ein i Lions var at myggen i Tana er så stor at dei tørka den og bruker den som fjøskrakkar». Leif Erik tok likevel sjansen og takka ja til tur. Turen starta 4. august frå Flesland, via Oslo til Kirkenes. Der venta andre deltakarar og buss som transporterte alle til Tana. Men, aller først ein tur til grenseposten mot Russland (store avstandar var ikkje noko problem for Finnmarkingane). Deretter gjekk turen langs Varangerfjorden. Det var ein fin tur gjennom flott natur. Turen tok ca. 2,5 timar. Helsesportuka heldt til på ein jordbruksskule ca. 2 mil frå Tana Bru. Der vart heile skulen teken i bruk. Skulen sin kokk sytte for maten. Her blei det lagt stor vekt på lokal mat, mellom anna tana laks og reinsdyrkjøt i alle variantar. Mottakinga var høgtidleg, varaordførar i Tana og presidenten i den lokale Lions klubben opna veka. Deltakarane vart inndelt i grupper og presentert for aktivitetane ALLE skulle være med på. Spennande. Ved kvar aktivitet var det mange og kyndige instruktørar, så alt gjekk knirkefritt. Det var mange som braut nye barrierar her. Kvar dag starta med frukost og morgongymnastikk. Dei som kom for seint fekk strafferundar! Ho som var ansvarleg for dette var 80 år. I tillegg til dei faste aktivitetane vart det arrangert fjelltur med to overnattingar. Lions disponerte eit område ved Harrevatnet, ikkje så langt frå Tana. Overnattinga var i militærtelt. Det var mange som var spente på korleis nettene ville bli og kven som skulle sove i lag. Dette gjekk stort sett bra, trass varme. Heldigvis ingen mygg. Her var det full fart heile dagen, med båtturar på vatnet, garnfiske (røye), bærplukking, grilling, bading, bålkos og alle måltid ute i det fri. Det var tydeleg at dette hadde klubben gjort før. Alt gjekk som det skulle. På veg ned frå fjellet vart det ein liten handletur i Finland. Det var noko alle sette pris på. Siste kveld var det skikkeleg flott fest med middag, underhaldning av deltakarane, utdeling av prisar til dei Fornøgd kar, Leif Erik, installert i nytt husvære. deltakarane som hadde utmerka seg, levande musikk og dans. Leif Erik takkar Lions Club Stord Fitjar for at han fekk denne fantastiske turen. Det blei ein «ferietur» utanom det vanlege. På denne turen vart nye barrierar brotne, spesielt gjennomføring av riding på hest. Han sit igjen med mange gode minne frå denne veka. Dessutan vil han også rosa Lions Club Tana & Nesseby for den profesjonelle måten veka blei gjennomført på. ANNONSESJEF: Magne Jostein Mikkelson REDAKSJONEN: Lars Mugaas, John Torleiv Nesse Arbeid og rutiner ved Emaus i Altea Emaus i Altea er meir enn ein barneheim. Organisasjonen er stor og arbeider på mange område med å ta seg av og følgje opp barn og ungdom i alle aldrar. Frå Emaus har me fått litt informasjon om korleis arbeidet ved organisasjonen fungerer og kva oppgåver dei tek seg av. Mottakssenteret for mindreårige i Altea er et straks- og botilbud til barn i en overgangsperiode mens man leter etter en situasjon som passer deres personlige behov, som å returnere til sin biologiske familie, fosterhjem eller adopsjon. Med tanke på disse barnas behov kan arbeidet deles inn i spesifikke kategorier: psykisk helse, fysisk helse, sosialt arbeid og utdanning. Målene som senteret jobber mot, både på et personlig nivå og på gruppenivå, oppnås ved at vårt team av dyktige medarbeidere jobber tverrfaglig for å følge opp barna gjennom ulike faser: 1. Mottak (velkomst): Hovedfokuset i denne fasen ligger i å integrere barnet i miljøet, gjøre dem kjent med det å bo på senteret, og å lære dem om de normer og regler som gjelder her. Målet er å gjøre overgangen lettest mulig, og begrense smerten de opplever ved å måtte forlate sin familie, skole, venner osv. Etter at barnet har funnet seg til rette på senteret går de videre til evalueringsfasen. 2. Evalueringsfasen: I denne fasen kartlegges barnets reelle situasjon i forhold til ulike aspekter: Psykisk tilstand, utdannelse, behov for assistanse, sosiale evner og familiebakgrunn. Vi gjennomfører en fullstendig evaluering ved å innhente informasjon fra fagpersoner som kjenner barnet, som for eksempel saksbehandlere, helsesentre, skoler, psykisk helsevern osv. På denne måten holdes fokuset på barnet og dets egenskaper. Faktorer som evalueres er: Sosiale vaner og omgjengelighet, emosjon og affekt, skolegang, hygiene, fritid og hobbyer, familiesituasjon. 3. Behandlingsfasen: I denne fasen setter vi inn konkrete tiltak som er tilrettelagt det enkelte barn, og familiesituasjonen deres. Evalueringen er grunnlaget for denne fasen, sånn at vi kan prioriter de områdene som anses som de mest kritiske for det enkelte barnet. Så iverksettes de konkrete tiltak ut fra de tilgjengelige resursene. Den individuelle oppfølgingen fortsetter med det mål å oppnå de nødvendige forbedringene. 4. Oppfølgingsfasen: I denne fasen evalueres effekten av tiltakene som har vært iverksatt, i hvilken grad man har oppnådd de mål man hadde satt for å oppnå endringer på ulike områder i barnets liv. I siste del av oppfølgingsfasen utvikles en endelig rapport der man identifiserer måloppnåelse på de enkelte punktene, og understreker de områder som krever videre oppfølging. Sosiale tiltak iverksettes på tre nivå: - Individuelt: Tiltak i familien. - Samfunn: Tiltak rettet mot deltagelse i samfunnet - Bosituasjon: Tiltak i henhold til at barnet bor på senteret. De følgende tiltak er tilgjengelige for barna: - Barnets sosiale egenskaper og vaner. Her er det et mål at barna utvikler selvstendighet og selvstyrt adferd, samt sosial kompetanse til å tilpasse seg samfunnet rundt dem. De generelle målene på dette nivået er: 1: Verbal og nonverbal kommunikasjon, som gjør det mulig for barnet å uttrykke seg selv, forstå og svare for seg i kommunikasjon med andre. Dette vil forberede dem på å kunne delta i samtaler med forskjellige personer og i ulike situasjoner 2: Ferdigheter for å utvikle personlige relasjoner: Her lærer de å forholde seg til jevnaldrende og til voksne, strategier for konfliktløsning, å tilpasse seg i forhold til likesinnede, rollen man viser i henhold til sine jevnaldrende, hvordan man forholder seg til kjønnsroller i sosial omgang. 3: Selvstendighet i samfunnet: Her lærer man å gjøre innkjøp, økonomistyring, deltagelse og kunnskap om samfunnet, og å bruke helsetjenester. 4: Fokuset her er på å utvikle sosial adferd i forhold til familiesituasjoner, sosiale sammenkomster, fritidsaktiviteter osv. 5: Trafikksikkerhetet: Hvordan man krysser gaten, bruk av trafikklys osv. 6: Selvstendighet i hverdagen: Her øver man seg på hverdagslige vaner som renslighet, stelle håret sitt, bading, klesvaner, bordskikk, omsorg for andre, og husarbeid - Barnets emosjonelle egenskaper: Her er målet at barnet skal tilegne seg den kunnskap og de egenskaper som er passende for aldersgruppen. Her samarbeider skolen og senteret tett for å oppnå mål på ulke områder: 1: Tilpassing og integrering på skolen: evne til å følge regler og normer, respekt for lærere og for medelever. Da jeg kom til senteret tenkte jeg at det ikke skulle være noe bra, men det var ikke sånn. De fleste folk tror at dette senteret er det aller verste, men de vet ikke hva de snakker om, eller jeg hva jeg trodde. Nå korrigerer jeg dem, for å bo på et senter er ikke så verst for de hjelper deg å bli kjent med folk, og å få venner. Det som skjer er at når man får sanne venner på senteret drar de, og dette er litt trist. Jeg har truffet mange folk som har dratt, men jeg er fortsatt her og blir kjent med nye venner og venninner av alle slag. Jeg synes at det verste er du ikke får være sammen med familien din, som virkelig er det viktigste for en. Når du har tilbrakt så lang tid på senteret som jeg har, blir det å være sammen med familien alt som betyr noe. Derfor er de som ikke ønsker å studere 2: Tilpasset opplæring: Læringen skal tilrettelegges barnets nivå. 3: Veiledning og assistanse for barn med spesielle behov. 4: Hjelp til å utvikle gode studievaner for å oppnå læringsmålene. 5: Trene på oppmerksomhet, hukommelse, konsentrasjon osv. 6: Tilegning av konkret skolekunnskap som lesing, skriving, regning osv. - Helse: Målet her et å sørge for at barnet mottar dekkende helsetilbud i form av: 1: Legetimer for å følge opp barnets helsetilstand 2: Vaksinasjoner til barna 3: Innhenting av familiens helse historikk 4: Sjekk av total helsetilstand og historikk (tannhelse, øyeleger, blodanalyser osv.) 5: Iverksetting av spesialist-tjenester 6: Lære barnet om personlig helse, hygiene, ernæring osv. - Fritid og hobbyer: Målet her er å integrere barnet i lokalsamfunnet og i aktiviteter på senteret. 1: Deltagelse i samfunnet i form av: Park aktiviteter, kinobesøk, kultur arrangement, idrett osv. 2: Deltagelse på senterets aktiviteter: Gruppeaktiviteter, være med å arrangere aktiviteter for andre, aktivere seg selv på fritiden osv. - Familiefaktorer: Målet her er å integrere barnet i en form for familie kontekst, enten med sin biologiske familie, fosterfamilie eller preadopsjonsfamilie. 1: Gjennomgang av familiesituasjonen for å få en forståelse av hvorfor barnet er plassert på senteret. 2: Sørge for at barnet og familien forstår disse begrunnelsene. 3: Gi barnet mulighet til å uttrykke sine tanker og følelser rundt familierelasjonene. 4: Forberede barnet på å bli en del av en familiesituasjon, enten i den biologiske familien, fosterfamilie, eller pre-adoptivfamilie. Håndskrevet brev fra en av barna ved Emaus: eller lære ting sammen med familien sin. Men sånn kan det ikke være, for hele verden er ikke her av samme grunn, og dette må de også forstå.

3 Setter den nye standarden. Igjen. LIONS Stord Fitjar mars ønsker vi våre to nye stjerner velkommen! Nyheter hos FYLKESNES BIL LM038 Copyright 2012 ABB. All rights reserved. Nye C-Klasse. 5 Når kun det beste er godt nok. MITSUBISHI PRESENTERER EN VERDENSNYHET Mitsubishi Outlander Plug in Hybrid EV Nye C-Klasse gjør som Mercedes-Benz har hatt for vane i 128 år; setter en ny standard. Et design med komponenter og intelligente fraden kr ,løsninger som sparer vekt men samtidig opprettholder stivhet og sikkerhet, øker dynamikken og senker forbruket. En rekke nye assistent- 308 Active 1,6 2 hk diesel 1.75,- PR. MND KUN 1.5% RENTE Startleie: 3.000,- systemer gjør ikke bare nye C-Klasse til en bedre kjøreopplevelse, men gjør også deg til en bedre sjåfør. Dette er også klassens råeste kombinasjon av avstressende komfort og engasjerende sportslighet. Nye C-Klasse fra kr ,-. fra kr ,- Godt utstyrt med blant annet: 16 aluminiumsfelg Automatisk klimaanlegg 2-soner Radio touch screen, USB, Bluetooth og 6 høyttalere Ryggesensor Cruise control, programbar Hill assist LED-kjørelys 15. mars ønsker vi våre to nye stjerner velkommen! En sikrere og mer energieffektiv offshoreindustri? Selvfølgelig. Nye C-Klasse. KAMPANJERENTE *Privatleasing 3 år/45.000km. 308 Active 1,6 2 hk: Månedsleie 175,-. Startleie: 3.000,-. Total leiekostnad 36 mnd: ,-. Modell er basert på 1.5% flytende nominell rente i 36 mnd. Etabl.geb ,- kommer i tillegg. Beløp oppgitt er inkl mva. Forutsetter finansiering gjennom Bertel O. Steen Finans AS. Kampanjerente 1.5% gjelder også ved lån, forutsatt minimum 35% egenkapital. Tilbudet gjelder til Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike. Forbehold om trykkfeil. Bertel O. Steen Hvorsomhelst, En annen vei 17, Oslo, Tlf , Setter den nye standarden. Igjen. Når kun det beste er godt nok. Nye GLA. ABB på Stord vokser og vi er stadig på jakt etter dyktige ingeniører som kan styrke vår virksomhet. Vi er med på å levere smarte automasjonsløsninger for en sikrere og mer energieffektiv utvinning av naturressurser til olje- og gassprosjekter over hele verden. Avdelingen er verdensledende innen kontrollsystemer for undervannsutstyr og har i tillegg ansvar for ABBs omfattende virksomhet på Kårstø. Kontakt avdelingsleder Bjørg Tislevoll på e-post: bjorg. tlf: eller se mer informasjon på Alltid aktiv. fra kr ,Nye GLA. Alltid aktiv.den nye sporty kompakt SUV en fra Mercedes-Benz. Med den beste aerodynamikken i sin klasse, ledende teknologiske løsninger og ikke minst; en drivstoffgjerrighet du ikke forbinder med en SUV, gir GLA deg frihet til flere lange turer. Nye GLA er alltid aktiv. Så du kan være det samme. Nye GLA fra kr ,-. Nye GLA med 4MATIC og automatgir ,-. fra kr ,Nye C-Klasse gjør som Mercedes-Benz har hatt for vane i 128 år; den setter en ny standard. Et design med komponenter og intelligente løsninger som sparer vekt men samtidig opprettholder stivhet og sikkerhet, øker dynamikken og senker forbruket. En rekke nye assistent- systemer gjør ikke bare nye C-Klasse til en bedre kjøreopplevelse, men gjør også deg til en bedre sjåfør. Dette er også klassens råeste kombinasjon av avstressende komfort og engasjerende sportslighet. Nye C-Klasse fra kr ,-. Stort utvalg i BRUKTBILER ABB AS Tlf / Les mer på Pris er inkl. leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. Forbruk blandet kjøring: 0,40-0,66 liter/mil. CO2-utslipp: g/km. Avbildet modell kan avvike fra tilbud. Kunnskapshuset Nye GLA. Speedy Cars inc, Highway, 66 Downtown Tel (123) , Alltid aktiv Mercedes-Benz B-Klasse B 180 CDI BlueEfficiency 2007 Peugeot 307 1,6 Oxygo HDI 0hk 2007 Mercedes-Benz E-Klasse E220 CDI Avantgarde aut Nye GLA. Alltid aktiv.den nye sporty kompakt SUV en fra Mercedes-Benz. Med den beste aerodynamikken i sin klasse, ledende teknologiske løsninger og ikke minst; en drivstoffgjerrighet du ikke forbinder med en SUV, gir GLA deg frihet til flere lange turer. Nye GLA er alltid aktiv. Så du kan være det samme. Nye GLA fra kr ,-. Nye GLA med 4MATIC og automatgir ,-. Les mer på Pris er inkl. leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. Forbruk blandet kjøring: 0,40-0,66 liter/mil. CO2-utslipp: g/km. Avbildet modell kan avvike fra tilbud..00, km 10hk Diesel Manuell Manuelt klimaanlegg ABS bremser Antispinn Beltevarsler Elektriske vindusheiser Elektronisk bremse- kraftfordeler Høydejusterbart ratt Integrert mobiltelefoni km 170hk Diesel Automat Isofix barnesetefesting Kjørecomputer Kollisjonsputer Egenkapital: ,- Pr.mnd. (7 år): 3116,- *0-egenkap.pr.mnd.: 4668, BMW X3 2,0 D Aluminiumsfelger Automatisk klimaanlegg Navigasjonssystem Parkering avstandsføler bak/foran Regnsensor Xenonlys ABS bremser Antispinn Egenkapital: 0.000,- Pr.mnd. (7 år): 247,- *0-egenkap.pr.mnd.: 314, km 150hk Diesel Manuell Aluminiumsfelger Manuelt klimaanlegg ABS bremser Antispinn Høydejusterbare frontlys Aut. blendbare speil Avantgarde Bi-Xenon Kollisjonsputer Lengdejusterbart ratt Lyktespylere Pollenfilter Sentrallås Servostyring Egenkapital: ,- Pr.mnd. (7 år): 2374,- *0-egenkap.pr.mnd.: 3462, km 0hk Diesel Manuell Automatisk klimaanlegg ABS bremser Antispinn Delte bakseter Glasstak Høydejusterbart ratt Aluminiumsfelger Automatisk klimaanlegg ABS bremser Antispinn Beltevarsler Delvis skinnseter Elektronisk bremsekraftfordeler Høydejusterbart ratt Pollenfilter Radio/cd spiller Sentrallås, km 5hk Diesel Manuell Isofix barnesetefesting Multifunksjonsratt Kollisjonsputer Egenkapital: ,- Pr.mnd. (7 år): 3116,- *0-egenkap.pr.mnd.: 4668,- Tlf Heiane - Stord Lengdejusterbart ratt Nødbremseforsterker Panorama glasstak Egenkapital: ,- Pr.mnd. (7 år): 103,- *0-egenkap.pr.mnd.: 156,-, km 150hk Diesel Manuell Skoda Yeti 1,2 TSI 105hk DSG Amb. Bus Opel Antara 2.0 CDTi 150hk Energy 0, 0. 21,- -, Speedy Cars inc, Highway, 66 Downtown Tel (123) , Aluminiumsfelger Automatisk klimaanlegg ABS bremser Antispinn Beltevarsler Elektronisk bremse kraftfordeler Høydejusterbart ratt Integrert mobiltelefoni Isofix barnesetefesting Justerbare bakseter Kjørecomputer Egenkapital: ,- Pr.mnd. (7 år): 2771,- *0-egenkap.pr.mnd.: 4366,-

4 6 7 Korleis engasjerer narkohund unge jenter på 15 og 16 år Ungdomsgruppa i Lions ville prøva å få tak i korleis ungdommane tar imot filmen Narkohund, og kva tankar og refleksjonar det set i gang. Fremtidig utvikling 2. januar 2014 samla me 2 av 34 fotballjenter frå Trott til film og pizza. På førehand hadde eg informert om kor viktige dei er i å gi oss tilbakemelding om filmen, og korleis han påverkar dei som ungdommar. Me viste filmen, og det var ikkje ein lyd blant jentene dei 30 minuttane filmen varte. Dei fylgde med på det som føregjekk på lerretet. Dei hadde fått i oppgåve å sjå filmen med auge som skulle seia noko om kva dei likte og ikkje likte. Me sette saman ni grupper på tre og fire i kvar. Kva var bra med filmen? Det som gjekk igjen var at det er skremmande kor lett det er å bli tatt, og at det faktisk får konsekvensar for livet. Bodskapen om kva som skjer ved bruk av narkotika og rus gjorde inntrykk. Dette vart forklart på ein tydeleg og enkel måte, og ungdommane tenkte på risikoar som kan oppstå. Det at to stykke fortalde om liva sine, underbygde kor gale det kan gå. Det vart opplevd som sterkt. Det at hunden kunne finna stoff så lett kjente dei var godt å vita. I det politiet tok ungdommane som var på fest, kjente jentene på at det var ubehageleg å sjå kor redde dei vart. Kva var mindre bra med filmen? Jentene syntes filmen på 30 min var litt lang. Filmen vart opplevd litt for snill og kunne vore strengare og skumlare. Skodespelet meinte dei var litt rart og uekte, og dei kunne tenka seg ein oppdatert versjon med betre kvalitet på filmen. Nokre av jentene reagerte på scenar med gravplassen og at det var lite realistiske Det er mitt val når dei var på guterommet. Jamt over var dei positive og dei syntes filmen var bra. Diskuter om det er noko ved filmen som vil gjera at de held dykk unna narkotika og rus. Dette ville dei ikkje ha på rullebladet sitt, og at dei då ikkje ville koma inn i USA var ikkje greitt. Dei konkluderte med at dei ikkje ville bruka stoff, for det er farleg og det er lett å bli tatt. Fleire opplevde at faren med rus kom fram i filmen. Det at det er vanskeleg å koma ut av det var eit argument, og det er best å ikkje starta med det uansett. Kva er galt med å rusa seg? Utsegnet, det er min kropp og det er mitt liv. Dei meinte at rus er helseskadeleg og kan føra til døden og det er ubehageleg. Rus skadar familieband og venskap. Det økonomiske vart også diskutert, at dette må dei ha pengar til, og kvar får ein tak i det? Skuldkjensle overfor seg sjølv og andre. Familien som elskar ein og har støtta ein blir skuffa og det er vondt. Om det er eigen kropp, så kjem det på rullebladet og då får det konsekvensar uansett, og det er med på å øydelegga livet. Det er lett å bli avhengig og ein blir det før ein har forstått det, og det skapar ein usunn livsstil. Det er også ille å bli tatt på fersken, og det kan vera ein skummel hund som gjer det. Har foreldre noko ansvar for at ungdommar starta med rus? Alle meinte at foreldre hadde eit ansvar og at dei måtte nekta ungdommane å starta med rus, men samtidig var det irriterande når foreldre la seg opp i alt mogeleg. Så dette var litt vanskeleg. Under normale familiefor-hold hadde ikkje foreldre feil meinte dei, men at det var viktig at foreldre gjorde noko og visa ansvar for ungdommen. Foreldre plikta å gi barna ein god oppvekst og oppseding. Dei var klare på at viss foreldre nytta rus, så var det lettare for ungdommane også å rusa seg. Dei kom fram til at det er viktig at foreldre bryr seg om kva ungdommane gjer. Korleis jobbar politiet i narkotika sakar? Det er godt å vita at dei nyttar narkotikahund. Det er mange som veit kvar dei narkomane held til, og dei kjenner seg trygge på at politiet gjer ein god jobb med dei. At politiet gjennom sitt arbeid og med hundar jobbar for å oppdaga stoff som er i bruk eller er oppbevara, gjer at det er lettare å halda seg unna dette miljøet, og på ingen måte ta imot stoff eller oppbevara det for nokon. Det var ein engasjert gjeng med jenter som diskuterte ut frå der dei står i livet og der deira utvikling er i dag. Fleire har sett filmen fleire gonger, men opplevde at det gjorde ingenting. Det var ein kjekk gjeng å vera saman med, og det er kjekt å sjå at det veks opp flott ungdom som kan ha tankar rundt dette tema. Johanne. Vi arbeider for fremtidig utvikling. Med Fronta er du på trygg og riktig vei. En bra dag V år visjon er å gi våre kunder en bra dag på jobben Sunnhordland - Haugalandet på jobben Spørsmål? Vi hjelper deg igang! Etter 30 år i bransjen gleder vi oss til de 30 n este «Det er mitt val»(dmv) er eit undervisningsopplegg for å auke sosial kompetanse blant barn og unge, slik at dei lettare skal kunne gjere dei gode og rette val i situasjonar dei kan komme i gjennom barndoms- og ungdomstida. Kurset «Det er mitt val» rettar seg mot personell i barnehage og skular til og med vidaregåande skular. Deltakarane på kursa får utdelt materiell som dei seinare kan nytte i undervisinga, anten som sjølvstendige bolkar eller integrert i andre fag. Kurset kan gjennomførast over 1 eller 2 dagar. 25. oktober 2013 gjennomførte Sagvåg skule eit slikt kurs for sine tilsette; lærarar, assistentar og lærlingar. 28. februar var det Litlabø og Sagvåg Barnehage sin tur til å kurse sine tilsette. LC Stord Fitjar har snakka med rektor Lars Bakka og sosiallærar Hildegunn Lærarar ved Sagvåg skule og to representantar frå LC Stord Fitjar Sæbø Heimro om kva erfaringar dei har hatt med DMV så langt. Hildegunn uttalar at me hadde felles kurs 25. oktober Alle lærarane som var på kurset syntes det var eit kjekt og nyttig kurs. Latter og humor! Dette er positivt med undervisningsopplegget: - Systematisk oppbygging - Lett å gjennomføra - Aktivitetar for elevane, både praktiske «teambuilding» og skriftlege. - God vegleiing for gjennomføring Mange gode visdomsord som er nyttige å hugsa på og hjelper elevane til å hugsa leksjonane. Ei spørjeundersøking som Hildegunn nett har gjennomført i alle klassane, fortel at alle, både lærarar og elevar likar opplegget svært godt, men samstundes understrekar nokre av lærarane at det hadde vore ei føremun å starta opplegget alt i 1. klasse. Likevel er opplegget bygd opp slik at dei kan, når dei finn det føremålstenleg, gå til lågare klassesteg sine opplegg. I denne samanheng føyer dei til at det er kjekt å sjå at også barnehagane i bydelen går for DMV. Det gjer ein flott kontinuitet i det heile. Rektor understrekar at ein klar føresetnad for at ein kan få noko ut av eit slikt opplegg, er at leiinga har eit medvete forhold til det (eigarforhold) og greier å få alle til å gjennomføre med entusiasme. DMV er no planfesta på årsplanen/halvårsplanane til skulen Hildegunn fortel vidare at i ein av klassane (6.kl) har dei tema om rus. Dei vil nytte Narkohund.no i den samanheng. I øvste klassar i barneskulen, ungdomsskulen og vidaregåande skule er narkohund. no svært bra for fordjuping i tema. Rektor fortel at dei jamleg måler resultat og kva påverknad DMV kan komme til å få på fenomen som mobbing og andre tilhøve knytt til skulemiljøet. Komunikasjon og mobiltelefoni Videokonferanse og audiovisuelle løsninger Møbler til helse Møbler til skole Møbler til kontor Kontor og datarekvisita Interaktive tavler og møteromsutstyr Multifunksjonsskrivere kopi, print, skann Vi har et meget stort utvalg boliger å vise deg. Nordbohus Idealhus as er medlem i Nordbohus-kjeden, en av Norges største boligleverandører. I vår rikholdige katalog finner du et stort antall hustyper - både store og små, rimelige og kostbar Ta kontakt for en hyggelig husprat! Idealhus as Sakseid, 5437 Finnås, tlf , fax Heiane, Postboks 1210, 5406 Stord, tlf , fax VI HAR OGSÅ LEDIGE TOMTER I KVINNHERAD, STORD OG BØMLO. e.

5 8 Hollundsdalen, 5430 Bremnes Tlf The Swift family Mange i Sunnhordland sikkert har sett boksane med mintdrops som står framme på ymse stader i distriktet vårt. Du finn boksane ståande på butikkdiskar, i kommunehuset, i bankar og på hotell. Det kostar berre 10 kr for ein rull velsmakande mintdrops, og overskotet går til Lion sitt hjelpearbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. BVT Glass & Lås as 5430 Bremnes Tlf: Støtt Lions i deira arbeid og kjenn kor godt det smakar. Sakseid, 5437 Finnås Tlf Helle AS, 5430 Bremnes Telefon: , E-post: Swift automat fra 21.00,Plusspakke Verdi ,- Betal 3.000,- N-5420 RUBBESTADNESET, NORWAY SPAR 2.800,- S U H T N E P Å zukis 4x4 suksess! Swift Sport fra 25.00,-. I tillegg til kjempesuksessen Swift med firehjulstrekk lanseres nå både Swift 2WD on Control, samt vår toppmodell Swift Sport. Swift Sport er en ekte GTI modell med de i superklassen. Vi feirer Su Rett til topps 5 års garanti! BEST I TEST pesuksessen m je K,<67(: 4,:; 70:),3 5;, x 4 s s o r s-c =(,)03<;=(3. r 4.000,* Som skapt for norske forhold! 541 Fitjar - Tlf Grand Vitara 4x4 fra 41.00,- 00,- Automatgir oss 4x4 fra 2.00, S-cr INTERSPORT BØMLO AS Med bl.a rammekontruksjon og lavgir Vinterhjul på alu. felg og met. lakk inkl i prisen Spa SKIPSMEGLERER - AGENTER 5440 MOSTERHAMN 5430 Bremnes - Telefon Hollundsdalen, 5430 Bremnes.000,0,- Automatgir fra 4 4x s os S-Cr Tlf. 53 NYHET! NYHET! R <W n kr 14.45,- SCUDO NÅ MED 4x4! +VISV *HYNV :J\KV Fra kun kr ,- Fra kun kr ,- ducato NÅ +\JH[V T T MED 4x4! Fra kun kr ,- BILER KLARE FOR LEVERING 7YPZLY LRZ T]H Swift facelift 4x4 5 dørs fra ,- 5 ÅRS GARANTI - Utstyrspakke DAB+, navigasjon inkl. i prisen. Spar kr EUROPAS BESTE VAREBILUTVALG ring n Endelig røvekjø p r fo m o n in m o ering! K biler for rask lev Heimalaga middag kvar dag Uteservering - med utsikt over Sagvåg havn Karaoke/Live musikk Quiz/bingo/dart PubSnacks Hjarteleg velkommen Finn oss på Facebook Veil. priser levert Stord. CO2 utslipp fra g/km. Drivstofforbruk fra 4,4-5,7 l /100km. Som skapt for norske forhold! Din kraftleverandør FIAT PANDA 4X4 - LOVPRIST AV PRESSEN «SUV OF THE YEAR» «Norges billigste firehjulstrekker» «Terningkast 5, og 6 på pris» «Klassens tøffeste» «Perfekt by-suv» «Uvanlig mye utstyr» «av 10 poeng» Top Gear Magazine TV2/Broom.no VG Bilnorge.no DN.no Dinside.no Autofil Tlf

6 reklame Tulipanar mot narkotika Lions tulipanaksjon Laurdag Gåva Stord Anlegg 240x175mm.pdf som gir moglegheiter... 0:44 Me har maskinar og fagfolk klare for nye oppdrag Perfek t nskonfirmasjo eller e! bryllupsgåv C Lions tulipanaksjon blir i år arrangert for 33. gong Lions sel ikkje tulipanar, vi gjev dei som kvittering for eit bidrag til å gjennomføre vår aller største aktivitet på ungdomssida - å skape haldningar mot vold og bruk av rusmiddel. Målet i 2014 er å samle inn over 8,5 millionar kroner til dette viktige arbeidet. fått til saman ,- kr i støtte frå dette fondet, så her ser ein at støttar du Lions Tulipanaksjon så kjem pengane til nytte lokalt. 2/3 av nettoen blir igjen i klubbane. Klubbar, soner og distrikt står bak ei rad tiltak. Den vert arrangert rusfrie ungdomsfestar og ungdomsklubbar, speidarar og mange andre ungdomsorganisasjonar får støtte. Det vert arrangert kurs for lærarar og instruktørar i det haldningsskapande programmet M «Det er mitt val» Y CM Lions sentralt støttar tiltak arrangert lokalt med pengar frå det som i Lions til dagleg vert kalla Narkofondet. MY CY CMY K Dette vert bygt opp av den 1/3 av nettoen frå tulipansalet som Lions sentralt får tilsendt. LC Stord Fitjar sitt filmprosjekt mot narkotika har GERDS EIGENDOM as Rimeleg overnatting Sagvåg sentrum Tlf WE ARE DOERS Wärtsilä er verdens største leverandør av kraft- og fremdriftssystemer til skip og offshoreinstallasjoner. Vi er kontinuerlig på jakt etter de beste hodene. Våre ledige stillinger finner du på: OKTAN Stord teknologi + kloke hoder = Wärtsilä dittgavekort.no Med kortet følgjer det med ein lekker gåvepose Gåvekortet kjøper du hos!solid (2.etg.) og WARtSilA.cOm/nORWAy Tlf PMS 255 PMS 20 Kan nyttast i 5000 butikkar på Gåva nesten 100 kjøpesenter og på moglegheiter... som gjev 50 hotell. Gåvekortet er til salgs hos!solid og G-sport 541 Fitjar - Tlf Kan nyttast i over 3000 butikkar på 60 kjøpesentre og på 50 hotell i Noreg Torgbakken Stord Telefon: Kjøtteinsvn Stord Tlf AMFI STORD MÅN-FRE (MENY -22) LAURD (MENY -20) AMFI.NO/STORD 5427 URANGSVÅG - TELEFON:

7 12 13 Det er ein fin augustdag. Ute på verandaen sit Lars Moe (56) og nyt etter middagssola. Inne på kjøkenet fosskokar potetene. TING TEK TID. Med ei hand tek alt meir tid, men humøret er det ikkje noko å seia på. INNETRIM. Når veret ikkje tillet det, trimmar han inne FÅR TIDA TIL Å GÅ. Lars har fleire hobbyar, mellom anna å laga fotohefte på pc en. SLAPPAR AV. Lokalavisa er god å ty til. Her framfor den gassdrivne peisen Etter at han fekk slag i 2006 sette Lars Moe seg to store mål. Han skulle koma seg på beina att, og han ville attende i jobben. Mot alle odds, har han klart det. Han har til og med vore i Himalaya med rullestol. Og no, åtta år etter, ynskjer han å fortelja korleis han klarte det, i håp om at han kan motivera og syna andre at nesten alt er mogeleg om ein berre vil sterkt nok. Difor tok me turen til Stord, nærmare bestemt Hystadbakken 10, der Lars og kona Britt Vik har budd dei siste åra. Ho er på jobb på Apoteket og har langdag, så det vert berre oss to. Lars tek smilande imot og ynskjer velkomen. Besøket er planlagt og nøye gjennomtenkt. Godt plassert i kvar sin godstol framfor den gassdrivne peisen, får me servert kaffi med noko attåt, før me ber han fortelja om det han kallar «Det store slaget» seks år tidlegare. Den gongen budde dei på Haga nokon kilometer lenger nord. Hadde bygt seg eige hus og hadde stor hage med mange frukttre og flott utsikt utover Sunnhordlandsbassenget og Langenuen. Det var også her han sette seg ut på terrassen den fatale ettermiddagen den 15. August 2006 «HO SKJØNA FORT AT NOKO VAR GALE» På veg heim frå ein ny lang, strevsam dag på jobb, sykla han innom nærbutikken og handla. Vel heimkomen, sette han potetene på kok, som vanleg, sidan han som regel kom fyrst heim. Det var eit veldig fint ver, så eg sette meg ut i sola for å nyta veret. Og der sat eg då Britt kom heim ein halvtime seinare, seier han og held fram: - Ho skjøna fort at noko var gale. På kjøkenet stod potetene og fosskokte medan eg sat ute på terrassen og sola meg. Det var ikkje mogeleg å få kontakt med meg. Ho kom fort til at eg hadde fått slag, seier han, medan han byr på påfyll av kaffi. - Dette kan eg faktisk hugsa. Eg lurte på kva dei styrte på med. Eg følte meg ikkje sjuk og skjøna meg ikkje på dette helsikens oppstyret med lege og sjukebil. Så eg vart skikkeleg forbanna. No i ettertid veit han at dette tidstapet kunne fått heilt andre fylgjer enn det gjorde. Etter kvart forstod han meir av alvoret, og då gjekk det raskt. Etter ein snartur oppom Stord sjukehus, gjekk ferda vidare med Luftambulanse til Haukeland. «EG LURTE PÅ KVA DEI STYRTE PÅ MED» Det viste seg at han hadde fått eit kraftig hjerneslag, på grunn av ein stor blodpropp. Til og med for Lars byrja det no å demra at det faktisk stod om livet. For å letta trykket, opererte dei ut ein stor beinlapp frå kraniet. Noko som truleg berga livet hans. Men ikkje alt var som før. Lars var lam i venstre sida - fot og arm. - Eg kunne ikkje svelgja heller, men måtte få tilført næring intravenøst dei fyrste dagane, minnest han. Heldigvis ordna dette seg etter ei tid. Men livet var snudd opp-ned. - Det viktigaste var derimot at eg var i live, seier han bestemt. Det var også å leva med at han miste sidesynet på venstre auga. Miste dei fyrste orda på kvar linje når han skulle lesa. Men han kunne like godt ha vorte stokk blind. Bestemora sat 16 år i rullestol etter slag og mora døydde av slag. Sjølv sat han nokre månader i rullestol og bestemte seg fort for å kjempa og koma seg på beina att. Det var altfor tid-leg å gje seg i ein alder av 56 år. «EG KLARDE IKKJE EIN GONG Å SNU MEG SJØLV I SENGA» Frå Haukeland bar det til rehabiltering på Nordåstunet, nyoperert og sengeliggjande, ute av stand til det meste. - Eg klarde ikkje ein gong å snu meg sjølv i senga. Det er fortvila og vera så hjelpelaus. Men eg fekk god hjelp til å trena meg opp att, seier han og var glad for at han fekk koma dit. Lars kan ikkje lata vel nok over den hjelpa han fekk der i fem månader før han kunne flytta heim og byrja på eit nytt kapittel i ein annleis kvardag enn før. Så snart han kom over det største sjokket, bestemte Lars seg for to ting å koma seg på beina att og å koma attende på jobb. Noko han og gjorde klart alt tidleg under rehabiliteringsopphaldet. Men då han sa at han skulle gå ut frå Nordåstunet på eigne bein, reagerte legen hans med: «Det kan du berre gløyma!» - Det provoserte meg. Eg vart forbanna og ikkje mindre motivert for å klara nettopp det. Så då dagen kom, gjekk eg åleine - utan støtte - men til applaus. Den dagen hugsar eg godt. Lars meiner han har scora mykje på at han alltid har vore i god fysisk form. Både tida då han vaks opp på Sekse og seinare, var han aktiv både i fjell og fjøra. I tillegg til å jogga to dagar i veka, sykla han alltid til og frå jobben. Ein tur på 25 kilometer. Vilje av stål Lang kamp for slagramma Lars TRENING, TRENING, TRENING. Det er tre ting som tel, seier Lars Moe. Han kan lyfta venstre armen men framleis manglar han gripeevne i handa. «DEN DAGEN HUGSAR EG GODT» Livet til Lars starta som sagt i Ullensvang, nærare bestemt i Sandstå, den 6. mai for 62 år sidan, for å vera heilt nøyaktig. I oppveksten var han mykje i fjellet. Han tok grunnutdanning i svakstraum på Yrkesskulen i Odda. Deretter bar det til Kongsberg og teknisk fagskule, med sommarjobb på Smelteverket i Odda. I november 171 sette han kursen for Stord. Fyrst som tavlemontør på Stord Elektro i Sagvåg. Seinare gjekk arbeid og opplæring hand i hand, og etter kvart sat han med fire fagbrev og arbeidde som ingeniør i Aker. På midten av syttitalet møtte han Britt Vik frå Åsane. Dei bygde seg hus på Haga og etter kvart kom det tre døtre og ti barneborn. Ho hadde ein son frå før. Her fekk dei 26 gode år før det altså small. Etter det vart det klart at dei ikkje kunne sitja med stort hus og hage, og måtte selja. Medan dei venta på at husværet i burettsblokka på Hystad skulle verta ferdig, budde dei eit par år i Urangsvåg på Bømlo. No er dei derimot godt etablerte her i eit triveleg og til dels tilrettelagt husvære. Då dei flytta inn, tykte Britt det vart i meste laget med utstyr. Ho ville ikkje at huset skulle sjå ut som ein institusjon og byrja snart å fjerna ein del handtak og andre hjelpemidlar. «Dette fekk eg klara meg utan», meinte ho. «STA OG HARDING» At Lars kom seg attende på jobben så raskt, forklarar han med «sta og harding». - Når ein er begge deler, skal ein ikkje gje seg, smiler han og fortel at han var sjukemeld i berre eitt år før han byrja forsiktig på jobb att med tre dagar i veka. Han auka og jobba fullt i to år før han gav seg. - Eg følte då at eg hadde prova at det går an å koma attende til jobb etter eit slag. Bortsett frå at eg ikkje kom meg om bord i plattformene for å sjekka oppgåver fysisk, utførde eg same oppgåvene som før, seier Lars, som i dag er hundre prosent ufør. Parallelt med jobben, gjekk han til fysioterapeut kvar dag, og tre-fire gonger om dagen hadde han heimesjukepleie. - Dei vart litt paffe fyrste gongen dei skulle koma og eg gav beskjed om at dei måtte vera her før klokka sju fordi eg skulle på jobb. Eg var litt vel tøff i trynet, men dei kom, flirer han. Merka du noko forvarsel eller signal før det small? - Nei. men akkurat i den perioden var eg inne i ein krevjande arbeidssituasjon. Men eg har lagt mange av dei negative tankane bak meg. No er det ein ting som gjeld å sjå framover, slår han fast og meiner han har mykje å gle seg over. Mellom anna at han ikkje miste minnet. Etter fleire testar om alt frå ordforklaringar til hovudstader, fekk han papir på at han «vetig». - Det er det ikkje mange som har, skjemtar han. Galgenhumor er også eit viktig våpen. Etter slaget har han også opplevd mange store ting. Berre eitt år etter at han kom heim frå rehabilitering, førde han den eldste dottera (Marita, no 34) til alters. Både han sjølv og resten av familien var usikre på om han ville klara å gjennomføra det. Men etter at han og brudgommen tok ein generalprøve. Den gjekk fint, så tok han sjansen og det gjekk bra. Seinare har han også ført dei to andre døtrene (Viktoria, no 30 og Rebekka 26), også til altars, utan problem. Mange gode minne knyter seg elles til eit anna bryllaup berre to år etter slaget. Ein slektning av Britt gifte seg i India. Dei tok fly til Dehli. Derifrå og til Chandigar, der bryllaupet skulle stå, gjekk turen i åtte timar i taxi. Eit mareritt av ein tur. «BILEN VAR OK, MEN SJÅFØREN» - Bilen var ok, men sjåføren., seier han før han understrekar at bryllaupet var ei stor oppleving, ikkje minst kulturelt. Medan dei var der, tok dei også ein tur i Himalaya. - Eg trur ikkje det er så mange som har vore til fjells der med rullestol. Det var i alle fall mange som var imponerte, også indarane, held han fram. Med god planlegging og tålmod kan ein klara nesten alt ein ynskjer, meiner han og er no komen bort til komfyren der rører i ei gryte. Å laga middag er gjerne hans jobb no når han er både pensjonist og trygda. I dag er det derimot ikkje kona som skal få nyta godt av kokekunsten. - Kan du hjelpa meg å lyfta gryta bort på bordet? spør han. Sidan Britt har sein vakt, et ho på jobben, så i dag er det gjesten som skal få smaka det som har lukta godt og heilt sidan me kom. HIMALAYA. Britt har vore ei stor støtte, seier Lars. Her er dei på veg til fjells i Himalaya. Privat foto Lars gler seg over alle framsteg, sjølv om ting tekk mykje meir tid enn ein kunne ynskt. Beinlappen frå skallen, som vart nedfrosen i seks månader, er sydd på plass att for at hjernen skal «slappa meir av» enn når han ikkje er der. Lars kan elles både lesa att og sjå på fjernsyn, men ser ikkje godt nok for bilkøyring. Heilt sidan han var på Nordåstunet, har han gjort mest mogeleg av det han kan, sjølv. Mellom anna vaska han kleda sine sjølv alt då han var der. Ha går daglege turar. Rett nok ikkje lange i starten, og avstanden mellom kvart ljospunkt var eit eige delmål. Men turane har auka litt etter-kvart, og i dag går han rundt tre kilometer for dagen. «EG HAR FUNNE UT AT DET ER TRE TING SOM GJELD» Dei tre døtrene, kona Britt og son hennar, Kristian byter på å vera med. Då det vart haust og surt ute, tok ha turen ned i kulturhuset på Leirvik. Her tok han seg fram frå underetasjen og heilt opp på galleriet. Rundt og rundt. Heldt på ein time om gongen. - Eg har funne ut at det er tre ting som gjeld: Trena, trena, trena, seier han bestemt og gler seg over alle små teikn til framgang. Nett no fekk eg litt stopp i dei daglege turane på grunn av all snøen. Heldigvis har eg ergometersykkelen og denne stepparen, seier han. - Sjølv om det ikkje er heilt det same som å få koma seg ut og ta ein runde der. Han har elles merka at turgåinga også inspirer andre. «Når eg ser deg, må eg ut eg og!» var det ein som sa. Det er kjekt å høyra fortel Lars. Då føler han at han har noko ekstra att for nettopp det. Inspirasjon er også ein av grunnane til at han gjerne vil fortelja historia si til andre. I tillegg til eigeninnsats og hjelp frå familien i nærmiljøet, har han vore to fire-vekers periodar på Beitostølen, fått god fysikalsk oppfølging på Stord og god behandling under i alt seks årlege fjorten-dagars opphald på eit anlegg som Oslo Røde Kors har på Lanzarote. Desse turane er arrangerte av LSF ( Landsforeninga for slagramma), der Lars er medlem. Han har også starta med botox-behandling av arm/hand med godt resultat. - Eg har mindre spasmer no, seier han og lyfter venstre armen. Men han manglar gripeevna og kan ikkje røra fingrar og handledd enno. Foten er avstiva med ei skinne. Utan den ville han ha trakka over og øydelagt ankelen. Symjing to gonger i veka har også gjeve gode resultat både fysisk og sosialt. Bassenggjengen har vorte ei samansveisa gruppe, som nett no har vore samla til jolebord. «EG HAR MINDRE SPASMER NO» Ingenting har vore uprøvd på den lange vegen attende til eit nokolunde verdig liv. Mellom det er også Bergensturar kvar fjortende dag for å ta akupunktur. Pågangsmotet og trua på framtida er så imponerande at det nesten tek pusten frå underteikna. Ikkje tvil om at all aktiviteten får tida til å rulla. Og den som er til overs, klarar han også å fylla. Frå stova ser me utover Sunnhordlands-bassenget og den trafikkerte Langenuen. Her passerer all kystbåttrafikken mellom nord og sør, og all trafikk til og frå Leirvik. Med ein god kikkert ser han gjerne kva båtane heiter. Deretter går han inn på nettet og finn ut GOD HJELP. Familien har vore til god hjelp, seier Lars. Rullestolen er for lengst parkert. Privat foto kvar dei høyrer heime. Utsikta kallar også fram mange gode minne. Medan Lars var frisk, var han svært mykje ute og fiska. Ikkje minst borte med Huglo, som me ser i bakgrunnen. Der var det særleg stor sei som stod høgast på ynskjelista. Båten får stort sett liggja i ro no. Skal han på sjøen, må han i alle fall ha folk med seg. På pc en har han og ei mengd med bilete, og den seinare tida har han kosa seg med å laga små bilethefte med minne frå ulike hende og stader. Mellom dei er hytta i Fetalia i Sysenda-len, der dei var tre veker i sommar, eller bileta frå då han feira 60 års dagen på Hardangertun. «DET ER TRIM OG TRENING I KVART EIT STEG» - Det er forresten ein ypperleg stad å halda til med slikt. Her har dei alt på ein plass, hytter for overnatting, god plass og god mat, seier han medan han finn fram eit bilete av hytta til broren, Magne Eivind, i Fågerli. - Eg ser ikkje vekk frå at eg skal klara gå dit att heller, sjølv om det er langt fram, seier han. Lars påstår han har sett ljoset i enden av tunnelen heile tida, og at det kjem nærare. Det har kosta mykje å ha kome der han er i dag. Men det har det så absolutt vore verdt, meiner han. No håpar han at dette intervjuet også kan vera til hjelp og gje pågangsmot til andre som har hamna i tilsvarande situasjon. - Ein avgjerande viktig ting oppi dette, er den gode hjelpa han har hatt av familien og ikkje minst kona si. Britt har vore ei fantastisk støtte. Ho er elles tålmodig og har måtta funne seg i mykje staheit frå mi side, smiler han, og meiner han har fått livet i gåve på nytt. «HAR FÅTT KØYRELØYVE» - Eg har hatt meg ein runde med køyrelærar, og han skreiv ut dokument på at eg kunne køyra i trafikken. Dermed kunne lækjaren min godkjenna det også. Me har kjøpt oss bil. Styrekule på rattet og ei fin innretning med blinkljoset lett tilgjengeleg, gjer køyringa enkel. Alt vel tilrettelagt. Dette gjer at eg får ein vidare horisont. EIN SER LITT ANNLEIS på livet etter ein slik episode, seier han i det han fylgjer oss, ikkje berre til døra, men heilt ned og ut. - Det er trim og trening i kvart eit steg, er eit motto til liks med at han aldri kjem til å gje opp. Hjerneslag AV JOHANNES H. SEKSE Det er to typar hjerneslag. Hjerneinfarkt som skuldast ein blodpropp i blodårane (80%) og hjerneblødning (20%) Gjennomsnittsalderen for hjerneslag er 75 år for menn og 78 år for kvinner. Hjerneslag rammar også unge. På Haukeland universitetssjukehus er det årleg ca. 100 pasientar under 60 år med hjerneslag. Ein reknar at personar i Noreg lever med følgjesjukdom etter hjerneslag

8 STORD HAMNESTELL Boks 216, 5401 Stord, tlf velkommen til Apply StengingMeavynskjer sundet mellom gjestehamn LeirvikLeirvik og Husøyo Sjøkart nr. 1 Gjestebrygga ligg inst i hamna -vert i sentrum av byen. I perioden Husøysundet stengt i forbindelse med utlasting av to boligmoduler for Statoil. HEIANE I kritiske faser under utlastinga vil skipstrafikken måtte retta seg etter varsel frå vaktbåt på VHF kanal 16 og gå med redusert fart forbi området. Lekteren vil vera opplyst om natta. Hamnesjefen VI ER STOLTE AV Å FÅ BIDRA TIL UTVIKLING AV FREMTIDEN Utvikling av lokale talent er en viktig del av vårt samfunn, og vi er stolte av å få bidra til både trivsel og utvikling. Telefon Fronta arbeider for fremtidig utvikling. Vi skal være som en varde, et byggverk som viser vei, og står i mot vær og vind. Finner du en varde, betyr det at du er på trygg og sikker vei. Slik ønsker vi at også våre kunder skal føle, at de har valgt rett vei med oss i Fronta. - tidereiser.no Med lang erfaring og godt kommunalt samarbeid deltar vi aktivt i arealutvikling og omreguleringer i regionen, der vårt mål er å være den beste totalleverandør innenfor eiendomsutvikling og infrastruktur. Fra Bergen i vest til Kristiansand i sør Husets øyne! STORD KVINNHERAD Velg riktige vinduer til huset ditt! ODDA Tenker du over at vinduene betyr mye for uttrykket på huset ditt - både innvendig og utvendig? Mye tid og engasjement blir viet materialer som er langt enklere å bytte ut enn husets øyne. Hos Mestervindu får du vinduer og dører med innvendig utforming i klassisk avrundet-, moderne, glatt- eller fin, gammel stil - alt etter hvilket hus du bygger eller renovere. Les mer på mestervindu.com! ER DU UNGDOM OG YNSKJER LAPPEN? Spør etter Mestervindu hos din lokale byggevareforretning! For oss er den kreative prosessen viktigast, og den byrjar med å kommunisera Fremidens industri- og næringsarena i Sunnhordland Mer enn bare vindu! J. Fjeldtvedt AS, Sjoareset, 541 Fitjar - mestervindu.com BYGGMESTER Din fagmann på Stord OLAV AARSKOG Pb 11, 5418 Fitjar Telefon Telefaks STORD KVINNHERAD RØR & HANDVERK SERVICE AS Tlf , Heiane 2, Postboks 120, 5406 Stord ODDA Postboks 481, 5403 Stord Tlf Fax Telefon OG 55 YNSKJER Mobil 13LAPPEN? ER DU UNGDOM Fair Play på banen og i trafikken Sunnhordland Trafikkopplæring Telefon Mobil E-post: Telefon Telefax Postboks 432, 5403 STORD Me syner deg vegen... x 12 m STATSAUTORISERT REVISOR Medlem av Den norske Revisorforening Postboks Stord - Telefon Me vil gjerne veta kva du vil, kva mål du har, kva du vil oppnå Tlf

9 16 17 Samarbeid sikrar at hjelpa kjem fram Lions Club Stord Fitjar si støtte til barneheimen Emaus i Altea blir gjeve i form av pengar som me overfører til Lions Club Alfas de Pi. Denne klubben, som me første gong hadde kontakt med hausten 2012, er blitt ein god støttespelar for oss. Dei bidreg med kontaktnett lokalt, og stiller og med dugnadsinnsats på staden. Den viktigaste kontakten me har fått der nede er organisasjonen ASVN med Wendy den Hartog i spissen. ASVN får overført pengar frå LC Alfas. Wendy står for alle innkjøp av mat, forbruksartiklar og skulemateriell saman med Els van Dooren. Gjennom gode innkjøp får dei mykje for pengane slik at månadlege kostnader har gått ned. Er det spesielle utgifter barneheimen treng hjelp til, sender Wendy budsjett og spørsmål til Norge for godkjenning. Kvar månad sender ho kvitteringar og oversikt over forbruk og kontoar. Her kjem alle pengar dei trengande til gode. Mange av LC Stord Fitjar medlemmene har på sine ferieturar til Albir området, følgt opp samarbeidet med Emaus barneheimen, utan kostnad for Emaus innsamla midlar. God hjelparar for Emaus, Bente Salomonsen og Wendy den Hartog Kjell A. Fylkesnes LC Stord Fitjar, Pieter G. de Lint frå LC Alfas, Wendy den Hartog frå ASVN og Helge M. Sagvåg LC Stord Fitjar UTEMILJØ - FLISER - BAD - VARME - SUNNHORDLANDS STØRSTE LEVERANDØR A H L O M T Å E S L L Bu godt og rimeleg La deg inspirera! Osen 5, 5411 Stord Tlf Leverandør av bygg og byggkonstruksjoner til industri, næring og leilighetsbygg Alt innen stålkonstruksjoner, fasade, tak, trapper, rekkverk osv. til byggenæringen. ALMÅS HOTELL Tlf Kjøtteinsveien 60, 5400 Stord mail: Alt i kontor- og næringseigedom GRØNT PÅ DAGEN! FERDIG- PLEN frå6,- pr.m2 Pris gjeld ved kjøp av heile pallar, a 75m 2 Vi er lokalisert på Eldøyane Industriområde på Stord Kontakt oss på telefon eller e-post: Leverandør av bygg og byggkonstruksjoner Me leverer og transporterer rimeleg: Støypesand Pukk Grus Singel Elvestein Fallsingel Kvit singel HEIANE - TLF

10 18 1 Me takkar alle utstillarar, sponsorar TURID VIKENE Ådlandsvegen 11, 5416 Stord Me takkar alle gevinstgjevarar DI LOKALAVIS! Pomp og Prakt 23 Program 2008.indd :13:06 «Løvinna for ein kveld» prosjektet Ideen til «Løvinna for ein kveld» arrangementet kom frå Vibecke Beyer, som lenge hadde gått med tankar om ein kveld med «ei gulrot» der kvinner kunne kome saman til støtte for ei god sak. vellukka prosjektet nådde Lions administrasjonen i Noreg. Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard besøkte Stord sist haust for mellom anna høyre meir om ideen og prosjektgjennomføringa. Generalsekretæren var så imponert over prosjektet at Vibecke skal informere om «Løvinna for ein kveld» på Lions sitt riksmøte i Oslo i mai. Som ny medlem i Lions Club Stord Fitjar sist vinter såg ho at no var tida for realisering komen. Løvinna for ein kveld 2013 vart ein stor suksess, og nyhendet om dette Dette for at andre skal få inspirasjon til å starte liknande prosjekt i sine klubbar. Malerboden og Helge Hillestad i storform kom med kveldens overrasking. Foto: Bodil Haga Løvinna for ein kveld 2014 I 2013 vart «Løvinna for ein kveld» arrangert for første gong. Det vart ein kjempesuksess. Med eit like vellukka arrangementet fredag 4. april i år ser det ut til at dette kan bli ein tradisjon. Ivrige bedrifter stilte opp og presenterte seg sjølv med eit variert tilbod innanfor private tenester og service. Andre bedrifter støtta arrangementet med pengar og bidrag til servering og underhaldning. Lokale var også i år stilt til rådvelde av Fylkesnes Bil. Og det viktigaste av alt, rundt 180 feststemte Løvinner bidrog med strålande humør og kjolar og vesker som kunne få seg ny eigar denne kvelden. Deltakarane strøymde til ein forandra bilforretning fredagskvelden. Der vart dei møtt med ein sprudlande velkomst og fekk tid til å sjå utstillarane sine tilbod og om det var eit mogeleg kupp å hente på kjole eller veske før kveldens program. Etter ein god time kunne kveldens konferansier Gunnar Andersen ønske velkomen og ordførar Liv Kari Eskeland opna festen. Ordføraren hadde på seg kjolen ho kjøpte på Løvinnekvelden i fjor og i ein knallgod opning kunne ho fortelje kva kjolen hadde vore med på siste år. Ho bar og fram helsing til deltakarane frå statsminister Erna Solberg til stor applaus frå salen. Primus motor Vibecke Beyer inviterte omgåande Erna til neste år løvinnekveld før ho orienterte om årets prosjekt kor resultatet skal gå til Lions sitt arbeid for barn og ungdom. Resultatet frå «Løvinne for ein kveld» i 2014 skal gå til: «Det er mitt val», som er førebyggjande arbeid mot narkotikamisbruk Tur til Helsesportuka i Tana for tre stk frå distriktet Hjelp til barn med psykisk sjuke foreldre Barneheimen Emaus i Altea, Spania Så var det underhaldning av lokale artistar før eit variert utval velsmakande mat og drikke frå lokale leverandørar vart servert. Stilige smokingkledde hannløver sto for servering. Etter meir underhaldning og kjole/veskekjøp var det loddtrekning og auksjon. Høgdepunkta sto i kø denne kvelden, og eit av dei største kom då Helge Hillestad frå Malerboden kom på scena med eit spesiallotteri der vinsten var oppussing av eit soverom til ein verdi av kroner. Resultatet av kvelden var venta å bli rundt kr, og førebels tal tyder på at det blir vel så bra. Hårfix Leirvik Terrasse 10 Å R Ideen til «Løvinna for ein kveld» arrangementet kom frå Vibecke Beyer. Foto: Bodil Haga 10 år 10 år Løvinne snadder Foto: Bodil Haga. Solneset Panorama 10 år 10 år Spennende leilighetskompleks med 12 leiligheter sentralt på leirvik. Leilighetene får gjennomgående høy standard og store vindusflater gir leiligheten mye lys og utsikt. Salget er godt i gang i Holevegen 1 Svehaugen 11 leiligheter fordelt på 4 bygg. Hver leilighet er gjennomgående med en god planløsning. størrelsen er på kvm. Solneset Panorama ligger i Eldøy/Kårevik. Høylandstunet Heiane Bjelland Har du tomter til salgs? Me er interesserte i tomter til nye og spennande prosjekt. Eiendommen ligger på høyden bak Bedehuset ved møllebrua. Det vert ein tomannsbolig og ein enebolig i moderne stil med takterasse og carport. Her vert det oppført fire tomannsboliger over to plan. De vil få tre soveromm to bad, vaskerom og stor stue med åpen kjøkkenløsning. Gunstige priser. Ta kontakt med oss på: Tlf Ådland Haga Sidan 18 Borggata 16, Stord Tlf For meir info, ta kontakt med Marianne Hatlevik på tlf.:

11 20 21 Velkommen til Sagvåg Stord Stord Stord Rørleggerforretning AS Stord Rørleggerforretning AS Huse deg selv eller andre? Coast Apartments er din samarbeidspartner for å leie bolig på Stord. - Tlf INSTALLASJON OG SERVICE Vaskemaskin/støvsuger Hengerutleie Dekkhotell Ringveien 32, 5412 Stord Tlf Ringveien 32, 5412 Stord Tlf Vi gjør livet ENKLERE... i alle fall den regnskapsmessige delen av det Ta kontakt : Tlf Besøksadresse: Jens Hystadvei 13, 5417 Stord Tlf.: Tlf Kontor: v/ KIWI Sagvåg AKTUM Vi utviklar Sagvåg Sentrum Vi har også kontorlakaler til leige i Sagvåg Sentrum Postboks 14, 5408 SAGVÅG Tlf Åpningstider kvardager lørdag 0-22 søndag YX Sagvåg, Lyngneset 7, 5410 Sagvåg Telefon TRENG DU FØRARKORT? Slepeoppdrag Kjøring av personell Heimalaga middag kvar dag Kjøring av utstyr Utleie av utstyr Uteservering - med utsikt over Sagvåg havn Utleie lekter Utleie båter Karaoke/Live musikk Vedlikehold og service Hydraulikk og kuplinger Quiz/bingo/dart PubSnacks Hjarteleg velkommen Finn oss på Facebook Sagvåg - Tlf.: Kontakt oss i dag! Tlf

12 22 23 Installasjon, service, kontroll Apply Leirvik AS designer og bygger boligmodulen inklusiv helikopterdekk til Gina Krog plattformen for Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME)/ Statoil. Døgnvakt Modulen er på 3600 m2 med en kapasitet på 70 enkle lugarer. 20 lugarer har vendbare senger. Boligmodulen er utstyrt med treningslokaler, kontrollromsfasiliteter, kjøkken samt alle andre nødvendige fasiliteter for å drive et topp moderne offshore hotell. Advantec Elektro, ein del av Advantec gruppen Boligkvarteret er i aluminium, noe som gir lav vekt, minimale vedlikeholdskostnader og miljøvennlighet. Modulen skal leveres i juni Sammenkobling med dekket til Gina Krog-plattformen vil finne sted ute i Nordsjøen etter at dekket er komt fra Korea og montert på understell produsert i Nederland. For at Apply Leirvik skal kunne levere kvalitetsprodukt er vi avhengig av mange store og små leverandører. HMS, samarbeid og koordinering står i hovedfokus når vi gjennomfører prosjekter. Apply Leirvik har en unik og tverrfaglige kompetanse som dekker alt fra tidlig studie & design til nøkkelferdig overlevering offshore. Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid videreutvikler vi våre produkter, medarbeidere og samarbeidspartnere. Planer Medleverandører / Leverandørar som er med på våre prosjekter: for høsten? Vi organiserer lærlingeordningen gjennom OME, Opplærings-kontor for Mekaniske fag og Elektrofag i Bømlo. Vi kan fortsatt ha ledige læreplasser fra høsten av. Wärtsila Norway, Helle A/S, Matre Instruments, Matre Maskin Servogear Søknad kan sendes: Opplæringskontor for Mekaniske fag og Elektrofag i Bømlo

13 24 1,3 millionar medlemer klubbar i over 205 land og geografiske område. Dette er Lions Verdens største serviceorganisasjon Motto: Til Teneste Motto LC Stord Fitjar: Me bryr oss Lions mål er: å skapa større forståing mellom alle menneske og nasjonar ved å arbeida for auka innsyn i mellomfolkelege problem. å fremja god borgarånd å streva trottig for betre tilhøve i samfunnet, og hjelpa den som er i naud. å sameina medlemmene i vennskap og forståing. å vera ein møtestad for fri meiningsutveksling om alle saker av allmenn interesse. å arbeida for ein høg etisk standard innan alle yrke. Det er mitt valg er Lions` undervisningsopplegg for barne- og ungdomsskolen og dekker alle trinn fra første til syvende klasse. «Det er mitt valg» er rettet mot holdningsskaping og forebygging der barn i ung alder blir trenet til å foreta sine egne valg i ulike situasjoner. Opplegget er tilrettelagt for hver aldersgruppe og veksler mellom ulike pedagogiske virkemidler. «Det er mitt valg» bygger på at tidlig påvirkning kan hindre barn og unge i å bruke rus og narkotika. Unge mennesker har aldri hatt så mange valg og så mange muligheter som nå. Vi ser det som voksnes ansvar å bidra til at barn og unge får et grunnlag for å foreta sine egne valg. Dette oppnås ikke med pekefingermentalitet eller ved å foreta valgene på deres vegne, men ved å gi dem en indre og personlig styrke som kan gjøre dem bedre i stand til å velge selv. «Det er mitt valg» gir derfor elevene trening i å: ta ansvar fatte beslutninger kommunisere og arbeide sammen kjenne seg selv og øke egen selvtillit stå sammen mot vold sette seg mål ta vare på hverandre Opplegget er utarbeidet av pedagoger og finansiert og tilrettelagt av Lions. Mer enn lærerer har fått innføring i opplegget og brukt det i sine klasser. Omtrent elever har deltatt i undervisningen og Lions har brukt over 50 millioner kroner til kurs og undervisningsmateriell. Opplegget er gratis for skolene og Lions sørger for at lærerne deltar på kurs og at elevene får undervisningsmateriell. «Det er mitt valg» er et godt utprøvd og etablert opplegg som er under stadig utvikling for å møte dagens og morgendagens krav. Lions legger vekt på at arbeidet skal være langsiktig. Mange av landets mer enn 500 lionsklubber har derfor inngått langsiktige forpliktelser for å opprettholde tilbudet til skolene i nærmiljøet. Den viktigste finansieringskilden er Lions Tulipanaksjon som holdes første lørdag i mai. Her kan alle gi et bidrag til «Det er mitt valg». Lions gir sin kvittering for bidraget i form av en enkel tulipan. Nei til narkotika Lions i Norge har i mange år engasjert seg i kampen mot narkotika. Aktiviteten tek i første rekke sikte på støtte til haldningsskapande aktivitetar i lokalmiljøet. Aksjonen sitt etter kvart velkjende emblem tulipanmotivet vert brukt også bl.a. av idrettslag og musikk-korps, som går saman med Lions i dette viktige haldningsskapande arbeidet. Også utanlandske Lionsklubbar vil no ta det norske emblemet i bruk. Sightfirst Kampen mot tapt syn Lions har på sitt program og som ei prioritert oppgåve å vera med i kampen mot augesjukdomar som fører til at menneske over heile verda vert blinde. Det er framleis ein av dei største personlege tragediane å bli blind, og ulike sjukdomar på synet er jamt aukande. I dag er meir enn 40 millionar menneske over heile verda råka av ein augesjukdom som fører til at dei vert blinde, og dersom denne trenden held fram, vil talet bli dobla i løpet av dei neste 25 åra. Lions har starta ein verdsomspennande kampanje «SightFirst». Lions har greidd målet som var å samla inn over 1 milliard kroner som skal brukast til behandling, opprusting og nybygging av augeklinikkar, mobile klinikkar og driva opplysning og førebyggjande arbeid særleg i utviklingslanda. Med økonomisk støtte frå NO- RAD, har Lions Noreg innanfor SightFirst-programmet teke på seg å etablere ei bærekraftig augehelseteneste i Uganda. Fem gonger har vi klart å overlevere vel utstyrte klinikkar, alle lokalisert til offentlige regionsjukehus. Vi etablerer og mindre einingar som mest kan samanliknas med poliklinikkar bemanna frå næraste augeklinikk. Vår bistand går ikkje ut på å avhjelpe akutt naud, men å etablere noko som vil være til varig nytte for det ugandiske folket. Bærekraft oppnår vi når landet sjølv kan overta totalansvaret for drifta og halde fram med augehelseprogrammet. Vi føl utviklinga nøye ved de to klinikkane som no er overtekne av ugandarane sjølv. Lions fører - hundskole og mobilitetssenter stifta i 166 som Norges første skole i sitt slag skolen har levert over 300 førarhundar til blinde over heile landet. skolen trenar og den blinde/svaksynte i bruk av hunden. Dette skjer ved opphald på skulen sitt internat. skolen ligg i Oslo, og er organisert som ei stifting. Lions Katastrofefond Dette er ein økonomisk beredskap etablert av norske Lionsklubbar, med det føremål å kunna gi hurtig hjelp til katastrofeområde, kvar som helst i verda. Område som vert råka av katastrofar, får rask førstehandshjelp frå Lions. I løpet av få timar er hjelpa undervegs enten som pengehjelp eller i form av utstyr. I dei siste åra har verda opplevd fleire store katastrofar, tsunami og jordskjelv i Asia, orkanar, flaum og jordskjelv i Amerika, hungersnaud i Afrika. Alle desse og fleire til har fått hjelp frå Lions katastrofefond. Til saman har Lions i Noreg siste året samla inn 1,1 million kroner til katastroferåka. Korleis blir du medlem av Lionsklubben? Medlemskap i Lions skjer ved invitasjon. Organisasjonen er open for kvinner og menn. Kunne du tenkja deg å bli meir involvert i arbeidet enn berre å støtta vårt arbeid med pengar? Ta kontakt med ein Lionsmedlem på din heimstad. Møta våre er ikkje hemmelege, og det finnest ikkje noko mystisk ved Lions - organisasjonen som rett og slett er ein service-organisasjon. Medlemskap i Lions betyr eit aktivt engasjement i hjelp til andre. Det skal gje høve til personleg utvikling og inspirasjon i eit miljø prega av godt kameratskap. Vi har ofte besøk av «ikkje - medlemmer» som ønskjer å bli betre kjende med Lionsrørsla. Du er velkommen til å ta kontakt. Du finn meir om oss på eller kontakt President i LC Stord Fitjar, Helge M. Sagvåg tlf Til annonsørane våre! På vegne av Lions Club Stord Fitjar vil vi retta ei stor takk til alle annonsørane i Lionsavisa De er med og gjer det mogeleg for oss å kunna yta hjelp og støtte både internasjonalt. nasjonalt og ikkje minst lokalt i Stord- Fitjarog Bømlo samfunnet med dei midlar de tilfører oss. Dette året går det meste av inntekta frå dette avisprosjektet til hjelp og støtte i vårt nærmiljø Lionsklubben vil oppmoda alle lesarane til å nytta annonsørane i bladet når de skal ut å gjera ein god handel. Red. Takk... Redaksjonen har møtt stor velvilje frå alle som har vore med å gjeve stoff og stilt opp til intervju for avisa. Også Bladhuset Sunnhordland er vi stor takk skuldig. Særleg takk til Sigve Sæverud for godt samarbeid. Red.

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Velkommen til DUGNAD!

Velkommen til DUGNAD! Velkommen til DUGNAD! Tverrfagleg samarbeid påp rusområdet mellom Sandøy y kommmune og Rusbehandling Midt-Norge Arbeidsseminar 4 ungdomskultur og oppvekstmiljø Seminaret set lys påp samanhengen mellom

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017 Spørjeskjema for elevar 5.-10. klasse, vår 2017 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

FYLKESNES BIL. Velkommen til stor bilmesse! Stor bilmesse på Bekkjarvik Gjestgiveri 2-4. oktober!

FYLKESNES BIL. Velkommen til stor bilmesse! Stor bilmesse på Bekkjarvik Gjestgiveri 2-4. oktober! FYLKESNES BIL Stor bilmesse på Bekkjarvik Gjestgiveri 2-4. oktober! Oktober 2015. Nr. 126-27. årgang EL-BILER BILREVY PÅ GJESTGIVERIET STORT UTVALG I NYE OG BRUKTE BILER! Nyhet fra 597.000,- NYE MERCEDES

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016

Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016 Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016 Hei alle saman. No i september har me starta med å gå tur heim til nokon av barna, for å sjå kor dei bur. Det er stas å visa fram heimen sin, og kjekt for dei andre

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Forslag. Har du nokon gong lurt på korfor det er så vanskeleg å velja, eller korfor me no og då vel å gjera ting me eigenleg ikkje vil?

Forslag. Har du nokon gong lurt på korfor det er så vanskeleg å velja, eller korfor me no og då vel å gjera ting me eigenleg ikkje vil? Introduksjon av økta Individuelt: Historie om drikkepress Individuelt: Øving med årsaksbilde Par: Hjernetransplantasjon Par: Øving med årsaksbilde Gjengen Ein ungdom som velgjer å drikka eller velgjer

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Setring ved Håbakkselet Hareid

Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet. Erling Hovlid og Einar Jacobsen Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet Steinar Hovlid (f. 1926) fortel til Leif Arne Grimstad om Håbakkselet i Vikebladet/Vestposten laurdag 22. desember

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer