Store deler av verden har benyttet gass i mange år. I Norge har vi også tradisjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Store deler av verden har benyttet gass i mange år. I Norge har vi også tradisjoner"

Transkript

1 GASSHÅNDBOKEN 2006

2 Hvem er vi Tolcon er landets ledende leverandør av komplette gassløsninger til husholdning og næringsvirksomhet. Vi har et nært samarbeid med de sertifiserte installatørene, og jobber kontinuerlig med å utvikle og levere produkter til det sterkt voksende gassmarkedet i Norge. Våre leverandører og produkter følger bransjens krav til sikkerhet og kvalitet både når det gjelder installasjon, brukervennlighet, service og vedlikehold. Store deler av verden har benyttet gass i mange år. I Norge har vi også tradisjoner for bruk av denne fremtidsrettede energiformen. Sikkerheten ved installasjon av utstyret og det regelmessige ettersynet er viktige faktorer for at gleden og nytten skal vare i årene fremover. Alle våre produkter følger gjeldende standarder, og installasjonene bygges av sertifiserte installatører i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

3 Innhold Side 4 Norsk gassystem Side 12 Norsk gassystem - pakkeløsninger Side 16 Utvendig anlegg Side 18 Gasstanker Side 20 Sammenkobling av tanker/flasker Side 22 Tankvolummålere Side 26 Regulatorer Side 40 Automatiske omskiftere Side 41 Skap Side 46 Gassmålere Side 48 Fordampere Side 54 Sammenkobling av fordamper og tank Side 56 Utvendige rør Side 58 Innvendig anlegg Side 60 Kobberrør i varerør Side 61 ipress - rustfrie rør og koblinger Side 68 Gummislange og koblinger Side 70 Gassalarmer Side 72 Varmeanlegg Side 74 Side 84 Side 85 Side 87 Side 91 Side 94 Side 95 Strålevarme Nolting varmluftskanoner Italkero varmluftsaggregater Italkero konvektorovner Heatmiser styringssystem Heatmiser PC connect Fakler Side 96 Varmtvann Side 98 Side 100 Gassfyrte beredere Gassfyrte gjennomstrømingsvarmere Side 102 Monteringsutstyr Side 104 Monteringsutstyr Gassteknisk informasjon på side 114

4 4

5 5 Norsk gassystem Tolcon har lang erfaring med gass og gassinstallasjoner, og har bestrebet seg på å levere produkter med høy kvalitet og lang levetid. For å gi deg en bedre oversikt over de produktene vi leverer har vi i dette kapittelet satt produktene i system; Norsk gassystem. På denne måten ønsker vi å gi et bedre bilde av hvordan en gassinstallasjon bygges, og gjøre det enklere å velge de rette produktene til ditt anlegg. Gassinstallasjoner i eksisterende boliger er heller ikke noe problem. Det finnes komplette systemer som dekker alle behov for de ulike installasjonene. Pakkeløsningene som blir omtalt inneholder de elementære produktene som trengs til gassanlegget både for tank- og flaskeinstallasjoner. Ta kontakt med oss for videre veiledning.

6 6 Norsk gassystem - bolig Gass er en kostnadseffektiv og miljøvennlig energikilde som i bolig kan kombineres med en rekke komfortløsninger; vannbåren varme, gasspeis og komfyr. Faktisk kan 80 % av energibruken i våre hjem erstattes av gassenergi. Med dagens pris på gass er det betydelige beløp å spare. Våre forhandlere er rørleggere og andre gassinstallasjonsfirmaer. Disse har gode produktkunnskaper og har i henhold til krav i forskriftene gjennomgått kurs for å sikre en kvalitetsmessig installasjon og et godt vedlikehold. Vi hjelper deg gjerne med å finne en installatør i ditt område. Med gasspeis kan du glemme alt som heter ved - men samtidig har du det samme flammebildet og varmen. Gasspeisen installeres uten tilknytning til vanlig pipe, og den kan dermed plasseres mer hensiktsmessig i rommet. Det finnes en rekke varianter og størrelser å velge mellom, hvorav de fleste kan styres med fjernkontroll. Vi leverer peiser fra kjente produsenter som Jøtul, Majestic og Dovre (se annonser side 39, 82 og 93). I dagens boliger har det blitt populært med vannbåren gulvvarme. Med en gasskjele varmes vannet opp og lagres i en beholder som forsyner både gulvvarmen og forbruksvannet (se annonse side 57). Alternativt kan en gassfyrt bereder kobles til forbruksvannet og gi økonomiske gevinster. Vi leverer flere modeller både til bolig og industri (se side 98). Gassen fordeles til de ulike gassforbrukende produktene i inntaksskapet (se side 41) som plasseres på boligens yttervegg. I dette skapet finnes hovedstengeventilen samt stengekraner til alle kursene. Gassen føres inn i boligen med spesiallagde kobberrør som ligger i et varerør. Dette varerøret drenerer gassen ut i det fri ved lekkasjei kobberrøret.

7 7 Gassgrillen og terrassevarmeren kan kobles til et terrasseuttak med ett eller to uttak (se side 112). På denne måten slipper du gassflasken, og flytter enkelt bort utstyret etter bruk. Vi leverer griller i ulike størrelser og prisklasser (se annonse side 45). Kjøkkenet er for lengst blitt vår tids samlingssted, og middagsselskapene avvikles ofte her. Vi har fått øynene opp for hva det kan bety å samles rundt et godt måltid og også at selve matlagningen har sin egenverdi. Med en gasskoketopp på kjøkkenet økes spenningen med matlagingen. Vi leverer koketopper og stekeovner i et stort utvalg (se annonse side 25). Gasstankens størrelse varierer i forhold til det tiltenkte forbruket (se side 13). For en gjennomsnittlig bolig installeres det som regel en tank på 2,7 m 3 med tilhørende trykkregulator. Fra tanken føres gassen i et nedgravd rør frem til boligen. De ulike gassleverandørene fyller tanken i alle geografiske områder i Norge. Vi har et nært samarbeid med de største gassleverandørene (se annonser side 15 og 69).

8 8 Norsk gassystem - leilighe Det bygges i dag flere leiligheter enn noen gang, og gasspeis, koketopp og grill har blitt populære elementer. Som regel legges det ned en felles tank. Fra denne føres gassen til leilighetene i små eller store forsyningsnett. Hver av leilighetene får et eget abonnementskap hvor gassforbruket måles og gassen fordeles til utstyret. Ved å montere en gasspeis forenkles byggeprosessen samtidig som prosjektet får et løft i moderne retning. Våre forhandlere er landets rørleggere og andre gassinstallasjonsfirmaer. Disse har gode produktkunnskaper og har i henhold til forskriftene gjennomgått kurs for å sikre en kvalitetsmessig installasjon og et godt vedlikehold. Vi hjelper deg gjerne med å finne en installatør i ditt område. Med gasspeis kan du glemme alt som heter ved - men samtidig har du det samme flammebilde og varmen. Gasspeisen installeres uten tilknytning til vanlig pipe, og den kan dermed plasseres mer hensiktsmessig i rommet. Det finnes en rekke varianter og størrelser å velge mellom hvorav de fleste kan styres med fjernkontroll. Vi leverer peiser fra kjente produsenter som Jøtul, Majestic og Dovre (se annonser side 39, 82 og 93). Gassgrillen og terrassevarmeren kan kobles til et terrasseuttak med ett eller to uttak (se side 112). På denne måten slipper du gassflasken, og flytter enkelt bort utstyret etter bruk. Vi leverer griller i ulike størrelser og prisklasser (se annonse side 45). Gasstankens størrelse (se side 13) varierer i forhold til det tiltenkte forbruket og fyllehyppigheten. Ved større anlegg må det i noen tilfeller installeres en LPG fordamper (se side 50) som sørger for større kapasitet. I tankdomen monteres regulatoren som tar trykket ned til distribusjonstrykk, og gassen føres i et nedgravd forsyningsnett frem til leilighetene. De ulike gassleverandørene fyller tanken i alle geografiske områder i Norge. Vi har et nært samarbeid med de største gassleverandørene i Norge (se annonser side 15 og 69).

9 9 ter Gasspeisens pipeløp føres rett gjennom vegg. Legg merke til at peisen er et lukket system med forbrenning- og avgassluft gjennom samme dobbeltrør Med gasskomfyr på kjøkkenet får matlagingen en helt ny betydning. En gasskomfyr/koketopp kan installeres som en vanlig komfyr med unntak av at det kreves minimum 65 cm fra koketoppen opp til avtrekksviften. Vi leverer også koketopper og stekeovner (se annonse side 25). I inntaksskapet går man fra nedgravd forsyningsrør over til skjulte kobberrør i varerør. Gassen føres videre til leilighetenes abonnementskap (se side 41). Skapene inneholder en hovedstengeventil og en regulator som reduserer trykket ned fra distribusjonstrykk til forbrukstrykk. Skapet har også en forbruksmåler og uttak til de ulike gassforbrukende produktene. I teknisk rom kan du produsere varmt vann til oppvarming og forbruk med gasskjele eller gassfyrt varmtvannsbereder.

10 10 Norsk gassystem - næring Ved å bruke gass i næring oppnår man gode økonomiske og miljømessige gevinster, og vedlikeholdsutgiftene går kraftig ned i sammenligning med andre løsninger. Strålevarmeanlegg gir en effektiv oppvarming av lokalet hvor man starter oppvarmingen kort tid før arbeidsdagen setter igang. På denne måten spares mye energi og kostnadene holdes nede. Tolcon har mange års erfaring med prosjektering av både strålevarmeanlegg og andre gassfyrte oppvarmingssystemer. Varmluftsaggregater i ventilasjonsanlegg, vegghengte varmluftsaggregater, gassfyrte varmtvannsberedere, gasskjeler og konvektorovner er noen eksempler. Våre forhandlere er landets rørleggere og andre gassinstallasjonsfirmaer. Disse har gode produktkunnskaper og har i henhold til forskriftene gjennomgått kurs for å sikre en kvalitetsmessig installasjon og et godt vedlikehold. Vi hjelper deg gjerne med å finne en installatør i ditt område. Hvis forbruket av gass blir større en det gasstanken klarer å levere installeres det en LPG fordamper. Gass i væskefase føres fra tanken og inn i fordamperen hvor væsken varmes opp og går over til gassfase. Det finnes en rekke forskjellige fordampere; Direktefyrte som varmes opp med en innvendig gassflamme, elektriske med varmekolber og fordampere som blir varmet opp av varmtvann. Vi leverer et stort utvalg i alle varianter og kapasiteter (se side 48). Gasstankens størrelse (se side 13) varierer i forhold til forbruk og fyllehyppighet. Ved større installasjoner kobles flere gasstanker sammen i serie (se side 20), og gassen i gass- eller væskefase føres til en regulator eller LPG fordamper. De ulike gassleverandørene fyller tanken i alle geografiske områder i Norge. Vi har et nært samarbeid med de største gassleverandørene i Norge (se annonser side 15 og 69).

11 11 Et strålevarmeanlegg består av paneler montert på vegg eller i tak enten med sort eller rød infravarme. Strålene har en bølgelengde som gjør at de ikke varmer opp luften, men derimot varmer opp gjenstander, verktøy, mennesker også videre. Med en slik installasjon spares det mye energi fordi oppvarmingen settes i gang rett før arbeidstid og stoppes når dagen er ferdig. Vi leverer skreddersydde løsninger til verksteder, lagerhaller, sportshaller, kirker, stadion etc. (se side 74). Gassen fordeles til de ulike kursene i et inntaksskap (se side 41) som plasseres på bygningens yttervegg. I dette skapet finnes hovedstengeventilen samt stengekraner til alle kursene. Som en ekstra sikkerhet kan det monteres en magnetventil (se side 106) som stenger for gassen i inntaksskapet. Denne kan styres fra en bryter inne i bygget eller kobles til en gassalarm. Gassen føres videre inn med spesiallagde kobberrør (se side 60) som ligger i et varerør. Dette varerøret drenerer gassen ut i det fri ved lekkasje i kobberrøret. Ved åpen rørføring leverer vi syrefaste rør og koblinger med pressfittings (se side 61).

12 12 Norsk gassystem Norsk gassystem Norsk Gassystem 2700 Denne pakkeløsningen er godt egnet til villaer og hytter hvor man har peis, kjele, kokebluss, vannvarmer osv. Norsk Gassystem 2700 inneholder alt man trenger til en boliggassinstallasjon, 2,7 m 3 tank for nedgravning og inntaksskap med tre uttak for gass. Produkter Varenr NRF nr 2,7 m 3 tank for nedgravning T Müller 447 regulator P1=tanktrykk, P2=30 mbar, SAV/SBV Slangesats (2 stk) X Gassrør PE 100/Ø32 mm Korrugert trekkerør 75/65 E Magnetbånd Kuleventil 3/4 6206TMF Inntaksskap rustfritt Gassfordeler 3 uttak Kuleventil (3 stk) 6204HFF-M I tillegg kommer rør og rørarbeider innvendig i boligen, samt peis, kokebluss, kjele, grill, e.l. Norsk Gassystem 4850 Denne pakkeløsningen egner seg for små boligsameier (2-8 enheter) hvor man installerer peis, gasskjele, koketopp også videre. Norsk Gassysytem 4850 inneholder alt man trenger til en boliggass-installasjon, 4,85 m 3 tank for nedgraving, 100mbar regulator, slangesatser, rør-i-rør for nedgraving og abonnementsentral med forbruksmåler og tre uttak. Kontakt oss for veiledning om løsning. Produkter Varenr NRF nr 4,85 m 3 tank for nedgravning T Müller 554 regulator P1=tanktrykk, P2=100 mbar, SAV/SBV Slangesats (2-8 Stk) x Gassrør PE 100/ Ø32 mm Korrugert trekkerør 75/65 mm E Magnetbånd Kuleventil 3/4 (2-8 Stk) 6206TMF Abonnementskap med forbruksmåler og tre uttak (2-8 stk)* I tillegg kommer rør og rørarbeider innvendig i boligen, samt peis, kokebluss, kjele, grill, e.l. * Kan også leveres med elektronisk måler (se side 41).

13 13 Norsk Gassystem 6400 Denne pakkeløsningen egner seg for mellomstore boligsameier (5-15 enheter) hvor man installerer peis, gasskjele, koketopp også videre. Norsk Gassysytem 6400 inneholder alt man trenger til en boliggassinstallasjon; 6,4 m 3 tank for nedgraving, 100 mbar regulator, slangesatser, rør-i-rør for nedgraving og abonnomentsentral med forbruksmåler og tre uttak. Hvis det kun skal installeres peis og eventuelt noen koketopper kan antall enheter økes til ca 20 stk. Kontakt oss for veiledning om løsning. Produkter Varenr NRF nr 6,4 m 3 tank for nedgravning T Müller 554 regulator P1=tanktrykk, P2=100 mbar, SAV/SBV Slangesats (antallet avhenger av antall enheter) x Gassrør PE 100/ Ø32 mm Korrugert trekkerør 75/65 mm E Magnetbånd Kuleventil 3/4 (antallet avhenger av antall enheter) 6206TMF Abonnementsentral med forbruksmåler og tre uttak* I tillegg kommer rør og rørarbeider innvendig i boligen, samt peis, kokebluss, kjele, grill, e.l. * Kan også leveres med elektronisk måler (se side 41). 2,7 m 3 tank 4,85 m 3 tank 6,4 m 3 tank Frihet med gass

14 14 Norsk gassystem Norsk gassystem Norsk Gassystem 1 x 11 kg Anlegget er godt egnet til hytter og boliger hvor man har et moderat gassforbruk. Dette kan være en peis og et kokebluss. Anlegget baserer seg på en 11 kg husholdningsflaske. Produkter Varenr NRF nr Regulator SRG med skruadapter Slange mm 1/2 gul Flaskeskap 1 x 11 kg Skilt Gass under trykk I tillegg kommer gassflaske med husholdningsventil, innvendig rør, stengeventiler og forbruksutstyr. Norsk Gassystem 2 x 11 kg Dette anlegget er godt egnet til hytter og boliger hvor man har noe større gassforbruk, for eksempel en peis, kokebluss og vannvarmer. Dette anlegget er basert på bruk av to 11 kg industriflasker. Produkter Varenr NRF nr Omskiftersett 4 kg/h 30 mbar med pig-tail slanger Flaskeskap 2 x 11 kg Skilt Gass under trykk Skilt Stengeventil, I tillegg kommer gassflasker med industriventil, innvendig rør, stengeventiler og forbruksutstyr. Norsk Gassystem 2 x 33 kg Dette anlegget egner seg der forbruket er stort og hvor det ikke er mulig å installere tank. Typiske installasjoner er boliger og storkjøkken. Ved installasjon i storkjøkken må det også monteres magnetventil (se side ). Ved behov for ekstra kapasitet kan anlegget utvides med flere flasker. Større flaskeskap leveres på forespørsel. Utstyr for sammenkobling av flasker, se side 21. Produkter Varenr NRF nr Omskifter 12 kg/h Müller 554 regulator 12 kg/h 30 mbar Müller pakningssett Pig-tail 600 mm (2 stk) Skilt Gass under trykk Flaskeskap 2 x 33 kg I tillegg kommer gassflasker med industriventil, innvendig rør, stengeventiler og forbruksutstyr. Tips! Installasjon av 2 x 33 kg gassanlegg er søknadspliktig!

15 15 Trygg og god varme med boliggass fra Statoil Nå kan du få moderne oppvarming med gass. Boliggass fra Statoil er et godt og rimelig alternativ til strøm og har mange bruksområder. Ønsker du mer informasjon, kontakt oss på eller Frihet med gass

16 16 Utven

17 17 dig anlegg Store deler av verden har benyttet gass i mange år, og i Norge har vi også tradisjoner for bruk av denne fremtidsrettede energiformen. Sikkerhet ved installasjon og ettersyn er viktige faktorer for at gleden og nytten skal ivaretas for kunden. Alle produkter skal følge gjeldende standarder og installasjonene skal bygges av sertifiserte installatører i henhold til gjeldende forskrifter. Propan er en energigass som oppbevares flytende under trykk i gassflasker og tanker. Betegnelsen LPG, Liquefied Petroleum Gas, benyttes også fra tid til annen. Propan i flytende form inneholder svært mye energi pr. volumenhet, og dette sammen med at den er enkel å transportere, har gjort den populær til bruk i alt fra kokeapparat og kjøleskap på hytta til drift av store fyrkjeler og prosessanlegg for industrien. Naturgass har stort sett samme egenskaper og distribueres i store rørnett. I dette kapittelet presenteres et stort utvalg av løsninger til store og små installasjoner. Ta kontakt med oss for videre veiledning.

18 18 Utvendig anlegg Gasstanker Gasstanker Tolcon leverer LPG-tanker, både for nedgraving og overgrunnsinstallasjon, i de fleste størrelser opp til 150 m 3. Størrelser utover standardsortimentet på 2,7-4,85-6,4 m 3 blir beregnet ved hvert enkelt tilfelle. Gasstanker for nedgraving brukes i gassanlegg som krever en helårig, sikker og problemfri tilgang til LPG-tanken. Til de fleste frittliggende eneboliger, industri og annen næring er det mest hensiktsmessig å grave ned LPG-tanken. Krav til sikkerhetsavstand gjør det også mest aktuelt med en nedgravd tank. Tankstørrelser over 2,7 m 3 leveres med mannlokk som standard. Våre tanker har: CE-merke og er godkjent for LPG Sikkerhetsventil, fylleventil med overfyllingsvern, væskefaseuttak og nivåmåler Uttak for gassfase med manometer og stengekran Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) stiller krav til plassering, ettersyn og vedlikehold i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter og veiledninger. Se forøvrig for nærmere informasjon. Tolcon som leverandør av utstyr stiller også krav til installasjon og vedlikehold, og har utarbeidet gode instruksjoner for dette. Tips til tankplassering! Tanken må plasseres slik at det er enkelt å fylle gass fra tankbilen. Dette innebærer at det ikke må bygges over tanklokket, og at lokket må holdes fritt for snø om vinteren. Tankbilsjåføren skal ha fri sikt til tankbilen når han står ved tanken Tankbiler har ca 20 meter fylleslange og må kunne stå på vei som tåler 10 tonn akseltrykk. Gang- og sykkelveier tåler normalt ikke dette Tanken skal ha minimum 0,5 meter overdekning med mindre den ligger i hageanlegg uten belastning. Da er det tillatt med minimum 0,3 meter overdekning Avstanden fra tanklokket til boliger, nabogrenser og veiskulder skal ikke være mindre enn 3 meter Sørg for god drenering av tankdom og terreng Nedgravd tank Volum: 2700 liter Lagringskapasitet LPG: 1150 kg Egenvekt (tom): 530 kg Mål (H x L x Ø): 1950 x 2493 x 1250 mm Servicetrykk: 15,6 bar Prøvetrykk: 22,3 bar Fyllingsgrad: Maks 85 % Overflatebehandling: Polyurethan/epoxy Katodisk beskyttelse: Offeranode Dybde tankgrube*: Min mm Varenummer: T 2700 NRF nr: Overgrunnstank Volum: 2700 liter Lagringskapasitet LPG: 1150 kg Egenvekt (tom): 505 kg Mål (H x L x Ø): 1625 x 2493 x 1250 mm Servicetrykk: 15,6 bar Prøvetrykk: 22,3 bar Fyllingsgrad: Maks 85 % Overflatebehandling: Polyurethan/epoxy Varenummer: T 2700/OG NRF nr: * Ved behov for betongfundament må tankgrubens dybde økes tilsvarende med fundamentets tykkelse.

19 19 Nedgravd tank Volum: 4850 liter Lagringskapasitet LPG: 2060 kg Egenvekt (tom): 935 kg Mål (H x L x Ø): 1950 x 4293 x 1250 mm Servicetrykk: 15,6 bar Prøvetrykk: 22,3 bar Fyllingsgrad: Maks 85 % Overflatebehandling: Polyurethan/epoxy Katodisk beskyttelse: Offeranode Dybde tankgrube*: Min mm Varenummer: T 4850 NRF nr: Overgrunnstank Volum: 4850 liter Lagringskapasitet LPG: 2060 kg Egenvekt (tom): 794 kg Mål (H x L x Ø): 1625 x 4293 x 1250 mm Servicetrykk: 15,6 bar Prøvetrykk: 22,3 bar Fyllingsgrad: Maks 85 % Overflatebehandling: Polyurethan/epoxy Varenummer: T 4850/OG NRF nr: * Ved behov for betongfundament må tankgrubens dybde økes tilsvarende med fundamentets tykkelse. Nedgravd tank Volum: 6400 liter Lagringskapasitet LPG: 2720 kg Egenvekt (tom): 1130 kg Mål (H x L x Ø): 1950 x 5543 x 1250 mm Servicetrykk: 15,6 bar Prøvetrykk: 22,3 bar Fyllingsgrad: Maks 85 % Overflatebehandling: Polyurethan/epoxy Katodisk beskyttelse: Offeranode Dybde tankgrube*: Min mm Varenummer: T 6400 NRF nr: Overgrunnstank Volum: 6400 liter Lagringskapasitet LPG: 2720 kg Egenvekt (tom): 990 kg Mål (H x L x Ø): 1950 x 5543 x 1250 mm Servicetrykk: 15,6 bar Prøvetrykk: 22,3 bar Fyllingsgrad: Maks 85 % Overflatebehandling: Polyurethan/epoxy Varenummer: T 6400/OG NRF nr: * Ved behov for betongfundament må tankgrubens dybde økes tilsvarende med fundamentets tykkelse. Frihet med gass

20 20 Utvendig anlegg Sammenkobling av tanker/flasker Sammenkobling av tanker - uttak i gassfase og væskefase Tolcon leverer komplette utstyrspakker for sammenkobling av tanker og flasker. Det finnes ulike løsninger for uttak av gass i gassfase og uttak i væskefase. Tips! Trykkdirektivet (PED) 97/23 stiller krav til samsvarserklæring og CE-merking (tredjeparts kontroll) ved sammenkobling av tanker! Uttak i gassfase 8 5 Væskefaseuttak Gassfaseuttak Væskefaseuttak Gassfaseuttak Tank 1 Tank 2 Nr Antall Produkt Type Varenr NRF nr 1 2 POL forskruning 3/8 BSPM messing Væskefase rørdel ansats 3/4 BSPM-3/8 BSPF svivel SS316 A04SS Væskefase rørdel ansats 3/4 NPTM SS316 A16SS Væskefase rørdel T-stykke 3 x 3/4 NPTF SS316 A43SS Væskefase rørdel ansats 3/4 BSPM-3/4 NPTM SS316 A12SS Væskefase rørdel ansats 3/4 NPTM-1/4 NPTF SS316 A56SS Rego sikkerhetsventil 1/4 NPTM 16 bar SS Væskefaserør fleksibelt 3/4 SS316 (lengde etter behov) Væskefaserør kopling* 3/4 BSP Female svivel SS316 P01SS Væskefase rørdel ansats 3/4 NPTM-3/4 BSPF svivel SS316 A55SS CGS POL Muffe 3/8 BSPM * leveres ferdig påsveiset væskefaserør (2 stk. pr slange)

21 21 Uttak i væskefase Væskefaseuttak Gassfaseuttak Væskefaseuttak Gassfaseuttak Tank 1 Tank 2 Nr Antall Produkt Type Varenr NRF nr. 1 2 POL forskruning 3/8 BSPM messing Væskefase rørdel ansats 3/4 BSPM-3/8 BSPF svivel SS316 A04SS Væskefase rørdel ansats 3/4 NPTM SS316 A16SS Væskefase rørdel T-stykke 3 x 3/4 NPTF SS316 A43SS Væskefase rørdel ansats 3/4 BSPM-3/4 NPTM SS316 A12SS Væskefase rørdel ansats 3/4 NPTM-1/4 NPTF SS316 A56SS Rego sikkerhetsventil 1/4 NPTM 16 bar SS Væskefaserør fleksibelt 3/4 SS316 (lengde etter behov) Væskefaserør kopling* 3/4 BSP Female svivel SS316 P01SS Isolerstykke 22 mm RVS Væskefase rørdel stuss 50 mm x 3/4 BSPM 22 mm SS * leveres ferdig påsveiset væskefaserør (2 stk pr slange) Sammenkobling av flasker Hvis man ønsker å koble flere flasker i serie brukes et t-stykke med POL gjenger i kombinasjon med pig-tail slanger. En slik sammenkobling brukes ofte i kombinasjon med automatisk omskifter (Se side 40). Se illustrasjon og tabell for spesifikasjoner. Flaske 1 2 Flaske Nr Produkt Type Varenr NRF nr. 1 T-stykke POL FxFxM Pig-tail slange L=1200 mm* POL MxM * Pig-tail slange L=600 mm kan også leveres (se side 40). Frihet med gass

22 22 Utvendig anlegg Tankvolummålere RCT tankovervåkningssystem Med dette systemet har man alle muligheter til å overvåke væskenivået i gasstanken, enten på mindre anlegg for eneboliger og leiligheter, som anleggsdrifter i borettslag eller som gassleverandør. Signaloverføringen foregår trådløst med radio- eller GSM-signaler. RCT sensor overgrunnstank Elektronisk sensor og senderenhet med integrert antenne for overgrunnstanker. Tanksensoren leveres som standard til tankmåler SRG/ Rochester junior, men adapter til SRG/ Rochester senior, Magnetel og Livello kan leveres. Tankvolumet kan også leses av analogt i tankdomen. Opptil 200 meters rekkevidde. Må brukes sammen med en RCT mottaker. RCT sensor undergrunnstank Elektronisk sensor og senderenhet med ekstern antenne for undergrunnstanker. Tanksensoren leveres som standard til tankmåler SRG/ Rochester junior. Adapter til SRG/ Rochester senior, Magnetel og Livello kan leveres. Tankvolumet kan også leses av analogt i tankdomen. Må brukes sammen med en RCT mottaker. RCT mottaker for en tank LCD displayet viser % -volum i en tank. Varsling ved minimumsnivå 20 % på tank og lavt batterinivå i senderenheten. Leveres med 230 V nettadapter. RCT mottaker for flere tanker LCD displayet viser % -volum i flere tanker (maks 8 stk). Varsling ved minimumsnivå 20 % på tankene og lavt batterinivå i senderenhetene. Leveres med 230 V nettadapter. RCT mottaker med signalutgang Mottakerenhet uten display med 4-20 ma utgang. Denne benyttes når man ønsker å overføre informasjon om tankens væskenivå til for eksempel en PC. Leveres med 230 V nettadapter

23 23 RCT mottaker med 2 reléeutganger Mottakerenhet uten display med to reléeutganger (åpen eller lukket). Den ene reléeutgangen er instilt på 15 % av volumet, mens den andre kan justeres etter eget ønske. Leveres med 230 V nettadapter. RCT GSM sender med tanksensor RCT tanksensor med GSM-sender for nedgravd tank. Informasjon om tankens væskenivå sendes via GSM-nettet som SMS til PC eller mobiltelefon. Senderen er batteridrevet, Ex-sikker, har 8 mulige alarmfunksjoner og plasseres i tankdomen. Tanksensoren leveres som standard til tankmåler SRG/ Rochester junior. Adapter til SRG/ Rochester senior, Magnetel og Livello kan leveres. Tankvolumet kan også leses av analogt i tankdomen. RCT tanksensor med GSM-sender for overgrunnstank Informasjon om tankens væskenivå sendes via GSM-nettet som SMS til PC. Senderen er batteridrevet, Ex-sikker, har 8 mulige alarmfunksjoner og plasseres i tankdomen. Tanksensoren leveres som standard til tankmåler SRG/ Rochester junior. Adapter til SRG/ Rochester senior, Magnetel og Livello kan leveres. Tankvolumet kan også leses av analogt i tankdomen. RCT GSM-mottager Mottageren får signal fra GSM-senderen og kobles til PC med medfølgende programvare. En mottaker kan ta i mot signaler fra flere sendere. Frihet med gass

24 24 Utvendig anlegg Tankvolumsmålere RCT signalforsterker for utendørs bruk IP67 Stor avstand mellom sender og mottaker, bygningstekniske forhold eller andre installasjoner i nærheten kan svekke eller forstyrre signalene slik at det er nødvendig med en signalforsterker. Signalforsterkeren bør vurderes når avstanden overstiger 50 m. Signalforsterkeren har en tetthet på IP67 og 100 m rekkevidde. Leveres med 230 V nettadapter. RCT signalforsterker for innendørs bruk Stor avstand mellom sender og mottaker, bygningstekniske forhold eller andre installasjoner i nærheten kan svekke eller forstyrre signalene slik at det er nødvendig med en signalforsterker. Signalforsterkeren bør vurderes når avstanden overstiger 50 m. Signalforsterkeren har 100 m rekkevidde. Leveres med 230 V nettadapter. Adapter for Rochester Senior Brukes til tanker med SRG/ Rochester Senior tankmåler. Produkt Varenr NRF nr RCT sensor overgrunnstank 3F RCT sensor undergrunnstank 3F RCT mottaker en tank 3S RCT mottaker flere tanker 3S RCT mottaker med signalutgang 3S RCT mottaker med 2 reléeutganger 3S RCT GSM-sender for nedgravd tank 3F RCT GSM-sender for overgrunnstank 3F RCT Signalforsterker for utendørs bruk IP67 3S RCT Signalforsterker for innendørs bruk 3S Adapter for Rochester Senior IK

25 Gjør drøm til virkelighet! 25 Offisiell leverandør til det italienske kokkelandslag tlf faks Frihet med gass

26 26 Utvendig anlegg Regulatorer Regulatorrigger Vi har et stort utvalg av komplette regulatorrigger. Riggene består av kuleventiler, regulator, manometre og oljeutskiller. De leveres med flenstilkoblinger og fås med enkel og dobbel linje. Regulatorriggene leveres i alle trykklasser og kapasiteter som et supplement til fordamperinstallasjoner. CE-merket i henhold til trykkdirektivet (PED) 97/23. Regulatorer fra Müller Disse trykkregulatorene for propan- og naturgass holder det innstilte utgangstrykket konstant uavhengig av varierende inngangstrykk, endringer i gassmengde og temperatur. Det er viktig at mengde og trykkområde holdes innenfor det som er spesifisert for produktet. De fleste av disse regulatorene har sikkerhetsfunksjonene SBV (sikkerhets blåseventil) og SAV (sikkerhets avstengningsventil) for å beskytte utstyret som er tilkoblet på regulatorens lavtrykksside. Müller 047 Müller 447/869 Müller 859 Inngangstrykk: 0,5-12 bar 0,5-12 bar 2-16 bar Utgangstrykk: 30 mbar 30 mbar** 1 bar Nominell kapasitet: 6 kg/h 4 kg/h 10 kg/h Driftstemp: -20 C til +60 C -20 C til +60 C -20 C til +60 C Sikkerhetsutstyr: SBV SAV, SBV SAV Anslutninger: Flens* - G1/2 F G3/4 F - G3/4 F POL - G1/2 F Varenr: NRF nr: * Se side 28 for oversikt over tilgjengelige flenser. ** Kan også leveres med 50 og 100 mbar fjær.

27 27 Müller 554/859S Müller 058 Inngangstrykk: 1,5-16 bar 1,8-12 bar Utgangstrykk: 30 mbar* 0,8-4 bar justerbar Nominell kapasitet: 10 kg/h 6 kg/h Driftstemp: -20 C til +60 C -20 C til +60 C Sikkerhetsutstyr: SBV, SAV - Anslutninger: POL - G1/2 F Flenser ** Varenr: NRF nr: * Kan også leveres med 100 mbar fjær. ** Se side 28 for oversikt over tilgjengelige flenser. Müller 554/869/744 Müller 160 Inngangstrykk: 2-16 bar 2-16 bar Utgangstrykk: 1 bar 1 bar Nominell kapasitet: 40 kg/h 100 kg/h Driftstemp: -20 C til +60 C -20 C til +60 C Sikkerhetsutstyr: SBV, SAV SBV, SAV Anslutninger: POL - G3/4 F G1 F - G1 F Varenr: NRF nr: Frihet med gass

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Frittstående eller fjernstyrt!

Frittstående eller fjernstyrt! Varme: Frittstående eller fjernstyrt! De aller fleste hytteeiere har trolig opplevd å komme frem til en iskald og nediset hytte der man må bruke store deler av drømmeweekenden på å nå en levelig romtemperatur.

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN KRAFTPAKKER ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN 1 20 års erfaring med alternative strømløsninger i det norske markedet Sunwind brings innovations into business Sunwind Gylling er en del av det svenske selskapet

Detaljer

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes smart energy station Jeg har bygget ei ny hytte i indre Østfold, der det ikke er strømnett i mils omkrets. Jeg ønsket god komfort i hytta, med mulighet for TV, lys, alarmanlegg, parabol, kjøkkenredskaper,

Detaljer

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014 getek - katalog utgitt juni 2014 GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 Mange er flinke til å snakke - vi kan det vi snakker om! Med 30 års erfaring innen alternativ energiforsyning, og kunder

Detaljer

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK NORGE INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal av gårde første gang 4 Sjekkliste før avreise 4 Lasting 4 Kopling til bil 4 Under kjøring

Detaljer

så rent... så enkelt... Ring hytta varm! Tilbudspris Dometic Tilbudspris Kokeapparat 3 bluss

så rent... så enkelt... Ring hytta varm! Tilbudspris Dometic Tilbudspris Kokeapparat 3 bluss Hyttedusj 80x80 i herdet glass Rett eller buet front Gas Revolusjonerer dagens toalettforhold på din strømløse hytte! Selges kun gjennom utvalgte forhandlere. COMBICOOL RF 60 60 ltr. HB propankomfyr HB

Detaljer

Gardsvarmeanlegg. en byggeveileder

Gardsvarmeanlegg. en byggeveileder Gardsvarmeanlegg en byggeveileder INNLEDNING Gardsvarmeanlegg en byggeveileder er utarbeidet for å gi førstehands kunnskap og hjelp til aktører som skal i gang med planlegging og bygging av mindre biobrenselanlegg

Detaljer

Energiløsninger på hytta

Energiløsninger på hytta Energiløsninger på hytta De fleste nye hyttefelt får tilført strøm. Går stolpene allerede i nærheten av, eller over tomta er fristelsen stor, da slipper du gjerne med et anleggstilskudd på mellom 10.000-20.000

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

varme og ventilasjon 2. utgave www.holteindustri.no

varme og ventilasjon 2. utgave www.holteindustri.no varme og ventilasjon 2. utgave www.holteindustri.no Hovedkontor og produksjon: Håtveitvegen 13 3810 Gvarv Telefon: 35 95 93 00 E-post: info@holteindustri.no www.holteindustri.no Innhold varme og ventilasjon

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel Revidert - Juli 2015 1 Versjon 3 Juli 2015 De viktigste endringene i forhold til 2. utgave av temaveiledningen

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Ekte spesialister - kreative løsninger NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer med din nye NX-5 alarm! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom denne manualen. NX-5 er lett å bruke

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Nye CTC EcoHeat. All-time-high i effektivitet. Den nye væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er tøffest i klassen med sine 5,06 i COP (virkningsgrad)*. For hver kwh du tilfører

Detaljer

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4 TR A6579 Oppvarmingssystemer for boliger av lavenergi- og passivhusstandard Jørn Stene SINTEF Energiforskning AS Januar 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VARV- ENHETEN TEKNISK BESKRIVELSE FOR AVLØPSPUMPESTASJONER MED NEDSENKBARE OG TØRROPPSTILTE PUMPER

ULLENSAKER KOMMUNE VARV- ENHETEN TEKNISK BESKRIVELSE FOR AVLØPSPUMPESTASJONER MED NEDSENKBARE OG TØRROPPSTILTE PUMPER ULLENSAKER KOMMUNE VARV- ENHETEN TEKNISK BESKRIVELSE FOR AVLØPSPUMPESTASJONER MED NEDSENKBARE OG TØRROPPSTILTE PUMPER Revidert, 01. des. 2014 Revidert, 17. des. 2013 Revidert, 10. juni 2010 Revidert, 10.

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 INNHOLD 1 2 3 INNLEDNING 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 DEFA WarmUp 2.1 Generelt 3 2.2 Miljø 4 2.3 Sikkerhet 8 2.4 Økonomi 8 2.5 Komfort 8 2.7 Styringsenhet - SmartStart /Futura 9 2.8 Motorvarmer

Detaljer

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER MCA 5: fra. til kw MCA : fra 1. til kw MCA : fra 15. til.5 kw MCA 115: fra 1. til 11 kw MCA 5,, eller 115 Oppvarming og tappevann gjennom bereder Kondenserende

Detaljer