søvnløshet KIRKEN VÅR Tro, håp og Årets konfirmantleir: Kirkemangel på Skjetten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "søvnløshet KIRKEN VÅR Tro, håp og Årets konfirmantleir: Kirkemangel på Skjetten"

Transkript

1 KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 3, årg Årets konfirmantleir: Tro, håp og søvnløshet Hva er klokka? Urskive og visere i klokketårnet til er nyrestaurert og atter på plass høyt over byens sentrum. Se side 4 Når 240 konfirmanter er samlet til leir, blir det lite søvn, mye moro og intens pugging av Fadervår og trosbekjennelse. Hove leirsenter ved Arendal var åstedet for fem dagers intens leirvirksomhet for årets leirkonfirmanter. Fadervår og trosbekjennelse, bibelrebus, gipsmasker, salmedikting, dragshow, undervisning, lysseremonier og nye vennskap i skjønn forening var stikkord da de håpefulle unge skulle forberedes til konfirmasjonen. Les mer om årets konfirmantleir og se om du kan like mye som konfirmantene på side 6. Korglede i Lillestrøm I Lillestrøm menighets barnekor er sanggleden stor og aktivitetene mange, men det er fremdeles plass til flere. Vil du være med i fellesskapet? Se side 5 << SANG: Ungdomslederne gjorde en innsats for å skape moro på samlingsstunden. Her er det Robert og Tommy som gir alt. STEMNING: Hver kveld tentes lysene og det ble rom for stillhet, ettertanke og samtaler om tro. << Med himmelen som tak Asak kirkeruiner er en historisk perle, og bør kunne brukes mer. I høst dannet de en flott ramme rundt Strømmen menighets gudstjenestefeiring med dåp. Se side 12 Kirkemangel på Skjetten I over 40 år har innbyggerne på Skjetten manglet en kirke. Nå er det bred enighet om at et allhus med kirke vil gagne lokalmiljøet, men kommunen sier nei. Se side 8

2 KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld, utgitt av lig fellesråd Venner i livet tro& tanke Redaktør: Hanne Jahren, Strømmen Redaksjon: Knut Sørheim, Strømmen Tor-Johan Bjørnstad, Lillestrøm Åshild Rosnes Moen, Skedsmo Redaksjonens adresse: Postboks 313, 2001 Lillestrøm Postgiro for gaver: lige fellesråd: Kirkeverge: Svein Erik Tøndel Andersen Postadr: PB 313, 2001 Lillestrøm Besøksadr: Kirkegata 1, inng. Voldgata. tlf Etter å ha vikariert som sykehusprest tidligere i år, kommet tett innpå menneskers liv og hatt mange samtale om hva som gir livet mening, har betydningen av vennskap ofte blitt løftet frem. Hvor godt og viktig det er for oss mennesker å ha eller være en venn. En som kunne mye om vennskap var Aristoteles. Han sa blant annet om vennskapet at det springer ut av en gjensidig opplevelse av å ville hverandre vel. Det er en god og trygg følelse, men ikke alle vennskap er slik. Aristoteles skiller mellom tre typer: For det første er det de som blir venner på grunn av det nyttige, de elsker hverandre ikke for vennens egen skyld, men motivet for vennskapet er de goder de kan få ut av det. Den andre formen for vennskap går ut på hvilken nytelse dette vennskapet kan gi, og på samme måte som med nyttevennskapet er disse formene for vennskap tilfeldige og lettoppløselige. Det vennskap jeg sikter til og som mennesker i sårbare situasjoner løfter frem som en meningsbærende livskraft, er det vennskapet som oppstår mellom mennesker, hvor vennene elsker hverandre for sin egen skyld. Aristoteles sier det slik: Og folk ønsker godt for sine venner, for deres egen skyld, ikke ut fra en sinnsbevegelse, men ut fra en holdning. Og de som elsker sin venn, elsker det som er godt for dem selv. For når en god mann blir venn, blir han et gode for sin venn. Hver av dem elsker da både det som er godt for ham selv og gir likt tilbake ved å ville den andre godt og ved å glede ham. For vennskap sies å være likhet, og begge disse ting synes å forekomme mest i vennskap mellom gode mennesker. Henriette Brevig Det at vennskapet løftes opp som en nødvendighet for et godt liv er tankevekkende og viktig. Det sier noe om hvor sjeldent og dermed hvor varsomt vi må vokte og bygge denne relasjonen hvis vi er så heldige å ha et eller flere slike vennskap. Vennskapet er et gode, som en virksom kraft som gir helse, mening, trygghet, henter oss ut av ensomme opplevelser og en hel del annet, men sist og ikke minst, en liker den en selv blir i møte med sin venn! Kilde: Aristoteles.Etikk. Et hovedverk i Aristoteles filosofi, også kalt Den nikomakiske etikk. Oversatt og med innledning av A. Stigen. 3. utgave. Trondheim Gyldendal Norsk Forlag ASA. Layout: Hvarings as Anne Berit Trykk: Nr1 Trykk, Lillestrøm Distribusjon: Menighetsrådene Opplag: Hva slags kirke vil DU ha? direkte tale Vi ønsker alle en god høst Alle mener noe om været, men ingen gjør noe med det. Det samme kan sies om Den norske kirke. Kjenner du kantineklageren? Det er han som sitter i kantina på arbeidsplassen og klager over at ledelsen er treig og stemningen er dårlig, uten at det kunne falle ham inn at hans innsats også er med på å legge premissene. Det er hun som høylytt synser om at styret i borettslaget er en gjeng inkompetente tullinger, uten at hun møtte opp for å stemme da styret ble valgt. Du finner kantineklagere de fleste steder, og jeg er ganske sikker på at du kjenner igjen typen. Det er mange som har sterke meninger om Den norske kirken. Ikke så rart, ettersom kirken er en del av de store anledninger i folks liv: Dåp, konfirmasjon, vielser og gravferd. Kjærlighet, håp og død. Og selv folk som ikke har satt sine bein i en kirkebenk siden de selv ble døpt, lar seg engasjere til hvitglødende raseri av de to store debattene: statskirkeordningen og ny ekteskapslov. Kirken er i utakt med folket, lyder mantraet. Vi ønsker oss mer levende menigheter, sier andre. Kirken bør være for alle, lyder kravet. Jeg har gode nyheter til dere: Kirken ER for alle. Det er ikke kirken mot folket: kirken er folket. Menighetene lever takket være folk. Gamle og unge, konservative og liberale, praktiske kakebakere og teoretiske synsere, faste kirkegjengere og sporadiske slengere. Det er behov for alle sammen, og sammen er vi med på å forme den kirken alle snakker om. Om menighetene skal fortsette å leve og være en viktig del av menneskers liv, trenger vi flere folk. Og når du deltar, er du med på å påvirke. Hanne jahren Sammen med stortingsvalget i 2009 er det menighetsrådsvalg. Da har du sjansen til å påvirke, enten ved å være kandidat til valget, eller ved å stemme på de kandidatene du har mest tiltro til. Ikke la sjansen gå fra deg til å delta i det kirkelige demokratiet! Men du trenger ikke vente helt til 2009 med å engasjere deg. Har du lyst til å delta i stort eller smått, hører vi gjerne fra deg, enten du vil synge i kor, skrive noen ord til menighetsbladet, bake en kake til kirkekaffen eller delta i ungdomsarbeid. Og dersom du rett og slett bare ønsker å være til stede, er det også fint. DU er kirken. Vi trenger deg. 2 kirken vår

3 TV-aksjonen 2008: Søndagstur mot rus Mange barn lider på grunn av rusmisbruk i familien. Årets viktigste søndagstur skal hjelpe dem. Vil du være med? Tekst: Hanne Jahren Foto: NRK Søndag 19.oktober er det igjen tid for den tradisjonsrike TV-aksjonen. I år går midlene fra NRKs innsamling til Blå Kors arbeid med forebygging, behandling og oppfølging av personer og familier som sliter med alkohol- og narkotikamisbruk både her i Norge og i utlandet. Avholdsfolk i lykkerus Generalsekretær Geir Gundersen i Blå Kors er ifølge NRK glad for oppmerksomheten: - Dette gir oss mulighet til å sette søkelys på alle sider ved alkoholen i samfunnet. Vi er glade for at NRK har valgt oss til tross for at vi tar opp temaer som fortsatt er tabubelagt for mange. Vi er en avholdsorganisasjon i lykkerus, jubler han. Blå Kors vil under mottoet I sen- trum står et menneske bruke midlene fra aksjonen til å gi barn og unge fra hjem med rus nye tilbud. Flere som trenger det skal få etablere seg med nytt nettverk og bolig. Dessuten vil de støtte og drifte prosjekter for barn som lider under rusmisbruk blant annet i Ukraina, Brasil, India og Lesotho. Vi må bry oss NRKs TV-aksjon er en tradisjon i Norge, og har vært gjennomført hver høst siden Det er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall deltakere. - Hvis et barn i nær familie, en klassekamerat eller en i familien lider fordi mor eller far ruser seg, bør vi alle føle et ansvar for å bry oss, sier Helene Sandvig, som sammen med Dan Børge Akerø er programleder for TV-aksjonen. - Det er en ære å få være programleder på en så viktig dag som TV-aksjonsdagen. Jeg er stolt over å være med, sier Helene Sandvig til NRK. Søndag 19.oktober kan du gå årets viktigste søndagstur. Hva er Blå Kors? Blå Kors er en diakonal felleskristen avholdsorganisasjon som forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Ved siden av et forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 34 diakonale virksomheter i 12 fylker. Organisasjonen har medlemmer. Blå Kors utgjør et landsomfattende nettverk som bidrar til å hjelpe rusbrukere og deres pårørende til et bedre liv. Vil du bli bøssebærer? Å gå med bøsse tar omtrent to timer. Etter at du har meldt deg som bøssebærer, får du beskjed om når og hvor du skal møte. Er du under 18 år og har lyst til å gå med bøsse, må du gå sammen med en voksen. For å bli bøssebærer for TV-aksjonen Blå Kors 19.oktober ring eller gå inn på - Vi bør alle føle et ansvar, sier Helene Sandvig, som sammen med Dan Børge Akerø er programleder for TV-aksjonen. Tenn et lys i Lillestrøm kirke Søndag 30. november etter julegateåpningen (ca kl ) er det igjen duket for den årlige Tenn et lys-konsert i. De siste årene har det vært fullsatt kirke og stor stemning med barnekorsang, lysprosesjon og opplesning, og det blir samme opplegg i år også. Vi ønsker alle velkommen til en stemningsfull samling i rett etter tenningen av julegata i byen. s barnekor, Skjetten skolekor og soknepreset Ole Jacob Flæten deltar. Det blir fremføring av julespill, korsang, fellessang og soloinnslag. FRI ADGANG. Kollekt til Redd barna. Vil du støtte oss? Vi ber nå om din gave til menighetsbladet. Menighetene i Skedsmo er avhengig av økonomisk støtte for å kunne fortsette utgivelsen av menighetsbladet. Du kan gi din gave på menighetenes bankkonto for menighetsbladet: Vi takker for alle gaver, store som små, og husk at gaver på til sammen 500 kroner eller mer i løpet av året gir deg rett til skattefradrag. Lillestrøm menighet Skedsmo menighet Strømmen menighet kirken vår 3

4 Musikalsk lekestund og CD Har du småbarn som liker å synge og danse? Da er dere velkommen til å delta i Musikalsk lekestund i kirken. Alle 2-åringer får i tillegg CD. Musikalsk lekestund er en interaktiv konsert der deltagerne får delta i sang, enkle danser og leker med ulike tema. Lokale kor og musikere deltar og leder lekestunden. Lekestunden er åpen for alle og alle to-åringer i kommunen som står som medlemmer i Den norske kirke, får tilsendt invitasjon i posten. Sammen med invitasjonen til to-åringene følger en gave i form av en cd med navn Lekende barn i Guds verden. Dette er en cd laget av lokale kor. Mange av sangene på denne platen vil bli brukt under lekestunden. Lekestundene finner sted følgende dager: 5. november kl november kl Etter lekestunden vil det bli servert enkel kveldsmat. Påmelding skjer til: eller på SMS: Velkommen alle store og små sangere! Fra Bach til Beatles Klokke og urskiver er endelig på plass. Klokka er klar Hva er det som går og går? Endelig er svaret klokka i tårnet på. Tekst og foto: Tor-Johan Bjørnstad Nå skal det igjen være mulig se hva klokka er ved å kaste et blikk på kirketårnet, som rager som et landemerke i et ellers flatt Lillestrøm sentrum. Under tittelen Fra Bach til Beatles inviterer herrene Ulf Nilsen, Georg Reiss og Nils Arne Helgerød til konsert i onsdag 19. november kl De presenterer et program fylt med musikalske overraskelser, romantikk, ettertanke, virtuositet og humør, noe som etter hvert er blitt disse musikernes varemerke. Georg Reiss varme klarinettone i samspill med Ulf Nilsens pianistiske ferdigheter og Nils Arne Helgerøds vakre barytonstemme tar deg med gjennom et repertoar som strekker seg fra Bach til Beatles, fra romanser til lyrikk, fra rumensk folkemusikk til jazz. En musikalsk reise fra Bach til Beatles med (f.v) Nils Arne Helgerød, Ulf Nilsen og Georg Reiss i Lillestrøm kirke onsdag 19.november kl Nilsen (orgel/klaver), Reiss (klarinett/saksofon/tarogato) og Helgerød (vokal/resitasjon) er etablerte musikere på hver sine felt og er etterspurt i mange sammenhenger, fra klassiske musikkfremføringer til jazz- og improvisasjonsmusikk. Konserten arrangeres av Lillestrøm menighet med støtte fra Skedsmo kommune og Norsk kulturråd. Billetter kr. 120,- /100,- ved inngangen fra kl Den 10. september begynte arbeidene med å montere de nyrestaurerte urskivene og viserne. Klokka ble stilt på 12, da det fremdeles var noen uker igjen før selve urverket kom på plass. Men når du sitter med denne avisen i hånden, skal altså alt være på plass og klokka skal fungere igjen. E.K.Mekaniske som renoverte tallskivene og urviserne, monterte det hele opp igjen med god hjelp fra brannvesenets nye kurvbil. Lilleviseren til klokka i Frank Ringkvists hender, før den kom opp på tårnet. Basar på Skjetten Ingen høst uten god, gammeldags basar på! Fredag 24. oktober og lørdag 25. oktober er det igjen tid for den tradisjonsrike basaren, som er blitt et fast og kjærkomment samlingspunkt for alle generasjoner skjettenbeboere. Som vanlig blir det mange flotte premier, åresalg og kafé med blant annet kaffe, brus, pølser, kaker og andre godsaker. Åpent: fredag fra og lørdag kl Lørdag kl underholder familiekoret fra Strømmen og Sjetten menighet, med munter barnesang for hele familien. Basarens hovedtrekning er kl Vel møtt til en hyggelig stund på Skjetten! 4 kirken vår

5 Sangglede i Lillestrøm I s barnekor syder det av sangglede og aktivitet. Koret har flere grupper, et variert repertoar og plass til flere deltakere som liker å synge. Tekst og foto: Børre Velsrud s barnekor har nå startet opp igjen etter til et nytt semester. Koret har flere forskjellige grupper. En gruppe øver på Vigernes skole i samarbeid med SFO, en tilsvarende gruppe er på Volla og en gruppe øver i menighetssalen i kirken onsdager. Kirkegruppe fra 4. klasse Gruppen i kirken er for de som går i 4. klasse eller eldre, med øvelse hver onsdag fra klokken Vi er en glad gjeng, og kan gjerne ta imot noen flere. Glade sangere fra s barnekor sørget for julestemning på torvet i Lillestrøm i fjor. Vigernes-gruppa holder til på musikkrommet på Vigernes skole, og øver i skolens SFO-tid. Dirigent og leder for koret er organist Børre Velsrud og medhjelper er Ingrid Ekeberg. Fra i høst har vi gjort avtale med en profesjonell sanger/stemmepedagog (Ingrid Dominique) som vil gi tilbud om stemmopplæring/stemmebruk i grup- per. Dette er inkludert i kontingenten og vil skje innenfor øvingstiden. Har du lyst å bli med kan du ta kontakt med dirigenten Børre ( ) eller møte opp på en øvelse. Hvis noen har problem med å komme seg til kirken kan vi være behjelpelig med transport. I denne gruppen kan vi få spennende sangoppdrag, bli flinkere til å synge, kanskje spille inn en egen CD og gjøre hyggelige ting sammen. Som vanlig blir det julekonsert første søndag i advent, luciaopptog, sang på torvet før jul, konsert i kultursenteret og sang i kirken julaften. SFO-grupper på Vigernes og Volla Vigernes-gruppa øver hver torsdag på musikkrommet på Vigernes skole fra kl og med alder fra 2. klasse - 4. klasse. Vi er allerede 21 i denne gruppen. Volla-gruppa øver hver torsdag på musikkrommet på Volla fra kl og med alder fra 1. klasse - 4. klasse. Her er det allerede 27 barn med og en skikkelig glad gjeng. Noen ganger opptrer alle gruppene sammen, men de har også oppdrag hver for seg. Hvis noen flere har lyst å bli med i korgruppene på Volla eller Vigernes kan dere ta kontakt med dirigenten Børre eller SFO på skolen. I alle gruppene legger vi vekt på sanggleden og synger et variert repertoar. Liker du å synge? Bli med i koret vårt, da vel! Barnekorets kirkegruppe øver hver onsdag og har mange spennende sangoppdrag. Alt i Renhold - Kvalitet Vår Styrke SYNSPRØVER BRILLER LINSER Lillestrøm Rengjøringssentral AS HOVEDRENGJØRING OGSÅ AV MØBLERTE BOLIGER TRAPPEVASK LEILIGHETER FASTE OPPDRAG Tlf Mobil Badeveien 2 B, 2003 Lillestrøm E-post: LILLESTRØM TORV, 2000 LILLESTRØM TLF.: Strømmen Husflidsutsalg A.S Strømmen Storsenter Garn - gaver - souvenir tax free Vi fører Romerike Jubileumsdrakt Stort utvalg i barne bunader Bunadsøljer til voksne og barn Tlf: Begravelsesbyrået OLA ENGSETH A/S LØRENSKOG - STRØMMEN Lørdagsrudveien 26, 1472 Fjellhamar VAKTTELEFON/HELE DØGNET / En verdig gravferd -til en rimelig kostnad Om ønskes kommer vi hjem til Dem for samtale. Ingen tillegg ved gravferd på Romerike og i Oslo kirken vår 5

6 på Hove Fad 1. Hva synes du om årets leir? 2. Hva var det beste ved leiren? 3. Hva har du lært i løpet av leiren? 4. Kan du fadervår utenat kan du fremsi den nå? 5. Hvilket enkeltminne kommer du til å huske? 3Leirsjef Jørgen Vik (37 år) 1. Det var en flott leir, både for konfirmanter og ledere! 2. Den gode kontakten mellom ungdomsledere og konfirmanter 3. Jeg har lært så mye! Jeg er stolt av hvordan vi klarte å snu regn og dårlige forutsetninger til noe positivt ved hjelp av god organisering og erfaring. 4. Ja! (Prest og leirsjef Jørgen klarte først å si Fadervår på ett pust, siden prøvde han seg på trosbekjennelsen. Han fikk noen problemer ved pint ved Pontius Pilatus, men hentet seg lett inn igjen, og klarte også trosbe kjennelsen på ett pust.) 5. Det oppstod uoverenstemmelser mellom konfirmantene og deltakere på en asylleir like ved leirområdet, men vi fikk snudd dette til noe positivt i samarbeid med den andre leiren. Konfirmant Elisabeth Bredesen (15 år) 1. Jeg synes det var veldig gøy og veldig lærerikt det er en kristen konfirmantleir, men det føltes ikke så kristent. Opplegget er veldig bra man lærer om troen selv om den ikke blir trædd ned over hodet på deg. 2. Det beste var kveldssamlingene, hvor vi sang, dansa og hoppa det veldig gøy! 3. Jeg har lært trosbekjennelsen! Fadervår kunne jeg fra før fra. Jeg har lært om troen, håpet og kjærligheten. Jeg har også lært å se ting fra en litt annen vinkel noen ganger. Det var gøy og koselig, man ble kjent med mange nye. 4. Det kan jeg. (Elisabeth framførte Fadervår svært stødig og stabilt!) 5. Det er vanskelig, det var så mange. Alle kveldsstundene. Alle menneskene man blir kjent med. Vekkinga, ikke minst, fordi den var helt forferdelig - de kom inn med megafoner og ulte og spilte musikk inn i megafon og kom inn på rommet. Poengjakten kommer jeg også til å huske gruppa mi, Skedsmo 1, kom på andreplass. Jeg kunne godt vært her en uke til! Attesten fra en av deltakerne på årets konfirmantleir kunne ikke vært bedre. Tekst og foto: Åshild Rosnes Moen Selv om regnet satte sitt preg på årets konfirmantleir på Hove leirsenter ved Arendal, var dagene fulle av inntrykk og aktiviteter. Blant annet måtte alle konfirmantene pugge Fadervår og trosbekjennelsen. Her gjaldt det å holde tunga rett i munnen, for alle konfirmantene måtte fremsi bønnene foran en av voksenlederne sammen med gruppa si. Ingen poeng ble delt ut med mindre alle kunne det utenat! Intens poengjakt Alle konfirmantene var delt inn i grupper på ca sju-åtte, og sammen skulle gruppa samle poeng. Poeng kunne oppnås på flere måter, og en mulighet var å ikke bare kunne fremsi Fadervår, men å gjøre det på ett pust. Så kunne man sanke ytterligere poeng ved å fremsi trosbekjennelsen på ett pust, eller for å virkelig gjøre et dypt innhogg i poengkurven; fremsi begge bønnene på ett pust. Det var noen konfirmanter som hadde såpass med lungekapasitet at de oppnådde full score. Poeng kunne også sankes inn ved å være snill mot ledere, rydde, vinne diverse konkurranser og være generelt kjekk og grei. Leder Robert Møllerhagen (18 år) 1. Leiren var helt konge! Det blir bedre og bedre hvert år, jo flere mennesker som er med, synes jeg. 2. Det beste ved leiren var synginga. Når alle er med og synger, skaper det samhold. Jeg likte best å synge sangen You are holy. 3. Jeg har lært om nestekjærlighet. Det å bry seg om andre mennes ker er viktig! 4. Ja! (Robert framsa Fadervår helt uten problemer). 5. Jeg kommer til å huske spesielt den egenkomponerte sangen jeg og medleder Tommy Nepomuceno diktet til avtroppende kateket Berit Åsan det var den siste leiren hennes. Vi fremførte den sammen med de andre lederne siste kvelden. Det var sterkt. Hver kveld ble avsluttet med stemningsfull samling og lystenning i fellesrommet Flimra. 6 kirken vår

7 er Var o på ett pust Tro, håp og søvnløshet I tillegg til poengsanking, laget konfirmantene gipsmasker, malte bilder av trosbekjennelsen, lagde salmer, sang, noen deltok på åpen scene, alle hadde undervisning om tro, håp og kjærlighet, var med på dragshowkåring, noen fikk lite søvn. Det er mye som skal klaffe når 240 konfirmanter fra Strømmen/Skjetten menighet, Lillestrøm menighet og Skedsmo menighet skal være sammen fem dager på leir. Årets leir skjøt blink i forhold til konfirmantenes forventninger sammen med 60 ungdomsledere og voksenledere fra de tre menighetene ble det en vellykket leir for alle august. Vi lederne takker for en super leir! På bibelrebusen gjaldt det å være stø og finne raskt fram i bibelen. Test deg selv: Kan du fadervår og trosbekjennelsen? Alle konfirmantene måtte pugge fadervår og trosbekjennelsen, og fremføre dem for en leder. Klarer du det samme? Og klarer du det på ett pust? Trosbekjennelsen Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen Etter hvert ble poengjakten mer intens, og fiffige knep ble benyttet. To konfirmanter fra Skedsmo prøver å få poeng fra en av lederne ved å bære ham rundt. Fader Vår Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen kirken vår 7

8 Kirkemangel i Skedsmo: Håper på flerbrukshus I 40 år har befolkningen på Skjetten ventet på egen kirke. Nå ønsker både menigheten og en rekke lokale foreninger på Skjetten et flerbrukshus, men Skedsmo kommune holder igjen. Av Åshild Rosnes Moen - På Skjetten har vi ikke noe naturlig samlingspunkt. Vi må skape et trygt, sosialt samlingssted for innbyggerne på Skjetten et sted hvor folk kan møtes, sier menighetsrådsleder i Strømmen, Hanne Jahren. Hun tror at et flerbrukshus med rom for flere aktiviteter, som samtidig har et kirkerom, kan være en god løsning på den langvarige saken om det manglende kirkebygget på Skjetten. Menighetsrådet i Strømmen fastholder behovet for et verdig kirkerom som egner seg til alle typer kirkelige handlinger på Skjetten. I tillegg til dette er det nødvendig med hensiktsmessig sakristi, kirkestue og lagerrom. Menigheten stiller seg likevel positiv til en flerbruksløsning. - Da investerer man i et sted som alle som vokser opp på Skjetten kan ha et forhold til. Det er en investering i et levende lokalsamfunn, sier Jahren. Fornuftig med flerbrukskirker Også lige fellesråd vil gå for en flerbrukshus-løsning. I juni vedtok Fellesrådet at de ønsker at det bygges et slikt nytt kulturhus på Skjetten. Bygget kan huse både kirkens handlinger og aktiviteter samt andre kulturaktiviteter, barnehage og øvrige behov. I vedtaket ble det også pekt på at Skjetten-samfunnet har behov for møte- og forsamlingslokaler -I vår tid er det fornuftig å bygge flerbrukskirker, hvor lokal kulturaktivitet og foreningsliv kan bruke de samme lokalene som kirken bruker til sine aktiviteter. Men selvfølgelig må vi også ha et stort, sakralt rom vigslet til alle typer kirkelige handlinger som gudstjenester, dåp, vigsel og konfirmasjon, sier kirkevergen i Skedsmo, Svein Erik Andersen. Han er sikker på at et flerbrukshus vil være en god løsning for Skjettenbefolkningen. - Dette kom tydelig fram da en rekke lag og foreninger drøftet dette i et stormøte på Skjetten i vinter. Og jeg tror at politikerne også vil tenne på denne ideen - flerkulturelt mangfold og trosdialog kommer stadig sterkere i deres bevissthet også etter hvert, sier Andersen. Skedsmo kommune kan derimot ikke love et slikt flerbrukshus. - Vi har ingen vurderinger inne om å bygge et eget kirkebygg på Skjetten på det nåværende tidspunkt. I første rekke vil vi konsentrere oss om utredning om bygget på Valstad og atkomsten dit, sier sjef for kultursektoren i Skedsmo kommune, Roald Hansen. Midlertidig løsning Valstad menighetssenter har fungert som kirke for befolkningen på Skjetten de siste årene. Veien til menighetssenteret er imidlertid ikke bygget for å ta i mot den type trafikk som et kirkebygg fører med seg; og det er ønsket av Fellesrådet at veien bygges ut og forbedres. - Hvorvidt vi snakker om et større ombygging av menighetssenteret på Valstad skole, eller om vi snakker om et nytt kirke- og kulturbygg et annet sted på Skjetten, tror jeg den kommende utredningen raskt vil kunne konkludere på. Forholdene er ikke gode på Valstad når det gjelder atkomst og parkering til tomten, så skal det bli en kirke der må man først gjøre noe med dette. Det blir krevende midt inne i et boområde, så jeg er ikke så sikker på at dette blir noe billigere enn nybygg et annet sted, for eksempel på Melby. Men det får prosjektarbeidet se nærmere på, det viktigste er at Skjetten nå får en kirke innen overskuelig tid, sier Andersen. Konsentrerer seg om Valstad Kultursektorsjefen vil altså ikke love bygging av et nytt flerbrukshus på Skjetten, men venter på en utredning om veitilknytningen til Valstad menighetssenter. -Når en utredning om veitilknytningen til Valstad menighetssenter foreligger, er det er opp til politikerne i kommunen å vurdere om det går an å realisere bygget til et flerbrukshus, eller om man må gå videre på en ny Skjetten kirke en uendelig historie løsning. Men for øyeblikket er det veitilknytningen til Valstad vi konsentrerer oss om, sier Hansen. Behov for minst to kirker til Kirkeverge Svein Erik Andersen peker på at Skedsmo med sine innbyggere burde hatt minst to kirker til i kommunen. -Vi har en gjennomsnittsstørrelse på våre menigheter som er omtrent tre ganger så stor som i Oslo. På landsbasis har kirken ca medlemmer pr kirke, mens vi her i Skedsmo skal betjene fem ganger så mange medlemmer pr kirke. Andersen er utålmodig på vegne av Skjettens befolkning. - Nå begynner det å haste med å komme videre med denne saken, og kirkelig fellesråd kommer til å be kommunen budsjettere med midler til en prosjektutredning på neste års budsjett, sier Andersen. Allerede i 1959 var det ytret ønske om kirke på Skjetten. I 1966 nedsatte formannskapet en komité som skulle se på saken. I innstillingen fra komitéen gikk man inn for å bygge en arbeidskirke på en tomt i Hellaveien. På begynnelsen av 1970-tallet ble det tydelig at hadde for liten kapasitet, spesielt i forbindelse med dåp, konfirmasjon og høytider. I perioden ble lag og foreninger mobilisert for å være med og reise allhus med kirke på Skjetten. I 1986 ble det i kommunestyret vedtatt at tomten i Øvre Ryens vei skulle reguleres til tomt for fremtidig arbeidskirke på Skjetten. I 1995 ble en soknedelingskomité satt ned. Komiteen konkluderte med at Skjetten burde utskilles som egen menighet. En soknedeling kan imidlertid ikke skje før etter at en ny kirke er bygget, i følge Kirkedepartementets retningslinjer. I påvente av kirkebygg, ble gymsalen på Valstad skole vigslet til kirkerom for 20 år siden. Det er fremdeles usikkert om det vil bli bygget en ny kirke, eller et flerbruks hus på Skjetten. Foreløpig er det ventet en utredning om forbedring av atkomst til Valstad skole. Advokaten i Sagdalen Terje Lund Advokat NMA Rettenveien 8, 2010 Strømmen Arv, skifte, testamenter, barn, sambo, familierett. Også ettermiddagspraksis og hjemmebesøk ved bevegelseshemmelse etter avtale. Tlf Snarveien til et vellykket arrangement! Vi skreddersyr ditt arrangement m.h.t. hotell, aktiviteter, underholdning, eksterne foredragsholdere etc. Kurssekretærfunksjoner (administrasjon fra A til Å) Vil du vite mer om oss? Ta kontakt på tlf Fjell og Fjord Konferanser AS Nittedalsgt. 1 A, 2000 Lillestrøm Dåp, konfirmasjon, minnesamvær eller andre familieanledninger: Vennely bedehus Heisshageveien Leirsund her egnede og godt utstyrte lokaler. Kontakt Kjell Asak, tlf Parkett og vedlikehold Bjørn Larsson Tlf gulvsliping - lakkering - oljing farging - legging av parkett reparasjoner snøfresere parafin og fyringsolje Tlf Trondheimsvn Skedsmokorset Bibler til konfirmantene Kort - CD/Kassetter - Gaver Bok & Media Lillestrøm Nittedalsgt Lillestrøm Telefon kirken vår

9 Min salme 1. Hver dag er en sjelden gave, en skinnende mulighet. Hver dag er på ny en nåde som stiger fra himlen ned. 2. Hver dag er igjen et ansvar, et stort og alvorlig krav. Hver aften står hvite stjerner og spør deg om hva du gav. 3. Hver aften står hvite stjerner i himmeriks fjerne by. Hver morgen går Gud og vekker din vilje til dåd på ny. Tekst: M. Nielsen 1918 Av Alf Stefferud Hver dag er en sjelden gave, en skinnende mulighet er mitt valgspråk og er hentet fra salmen av samme navn. Når en hører til generasjonen som pugget salmevers både på skole og i konfirmasjonsforberedelsene så er vel kanskje Alltid freidig når du går den som sitter best. Min salme stod ikke i vår salmebok, men i min speidersangbok og er av dansk opprinnelse. Som ung speiderleder på en St. Georgs dag som ble arrangert inne i Østmarka i slutten av 1950-årene ble det åpnet med hver dag er en sjelden gave, hvoretter kretslederen fortsatte nå har vi sunget dagens tekst og holdt så en glitrende preken over teksten i salmen. Den festet seg på en måte. Kanskje var vel annet vers med hver aften står hvite stjerner og spør deg hva du gav, en var mest opptatt av. En speider gjør hver dag sin gode tørn, heter det jo. En var også opptatt med flyktningebarn som en følge av speiderarbeidet, og alt passet liksom med den livsstil en hadde tenkt seg. Dessuten hadde vi fått en vennskapstropp fra Danmark hvor salmen ofte ble sunget på felles leire. Vinteren 1972/73 ble jeg alvorlig syk, kreftene begynte å ebbe ut, noe som etter hvert endte med innleggelse på Akershus universitetssykehus og etter fire uker der ble det konstatert at jeg hadde Hodkins sykdom, en vanskelig lymfekreft, med følgende ord fra legen: Vi kan ikke gjøre noe for deg her, men sender deg på øyeblikkelig hjelp på Radiumhospitalet, kanskje de kan gjøre noe. Fra innleggelsen på Akershus universitetssykehus skjønte en selv at det gikk nedover bakke, og innså at kanskje det kunne ende med døden, at livet er på lån, at klokka nærmet seg fem på tolv. Som sendt fra oven kom det: Hver dag er sjelden gave, men resten av teksten var borte i minnet. Hjemme på permisjon, leste teksten på ny fra sangboka, tilbake på sykehuset, kun første linje kunne huskes. Dette gjentok seg mange ganger, hva ville teksten si meg? Hver dag er på ny en nåde kom etter hvert og sammen med den vanskeligste bønnen i Fader Vår, - skje din vilje - ( ikke min) lettet det psykiske trykket for meg i en tung tid hvor du fysisk sett også nærmet deg nullpunktet. Det at en også hadde vært en habil orienteringsløper, fysisk i god form før en ble syk bidro vel også at til at kunne kjempe litt mer, i alle fall var det ingen bakdel, tror jeg. Etter snaut et års tøff behandling med cellegift kunne en året etter juble for at nå er du frisk igjen! Helt fantastisk opplevelse som vanskelig kan beskrives, men må oppleves. Som å løpe en æresrunde på fullsatt Bislett. Det å kunne få en ny dag, en ny mulighet til å kunne gjøre nytte for deg for dine nærmeste og ellers i samfunnet, selv om en er helt klar over at vi ikke lever evig. Livet er på lån. Det falt helt naturlig for meg at Hver dag er en sjelden gave, en skinnende mulighet har blitt mitt valgspråk og salme. Jeg utfordrer Gerd Wold, leder av forbundsringen KFUK/KFUK, Strømmen som deltager i Min salme. Kirkeadministrasjonen Tlf: Fax: Felles telefonnummer og postadresse for alle disse kontorene: Lillestrøm menighetsråd, Lillestrøm preste- og menighetskontor, Skedsmo menighetsråd, Skedsmo preste- og menighetskontor, Strømmen menighetsråd, Strømmen presteog menighetskontor, lig fellesråd Felles telefonnr: Felles telefaksnr: Felles e-postadresse: Postadresse: Pb. 313, 2001 Lillestrøm Besøksadresse: Kirkegata 1, inngang Voldgata. Kontortid: Alle dager 9:00 til 15:00 For å gjøre avtaler med prester, kantorer, organist, diakon eller kateket, kontakt fellesadministrasjonen. lige fellesråd Kirkeverge Svein Erik Tøndel Andersen Tlf: E-post: Kari Sørgaard Saksbehandler Tlf: E-post: Kristin Rudberg Smestad Saksbehandler Tlf: E-post: Elisabeth Ottesen Saksbehandler Tlf: E-post: kommune.no Heidi Sveås Trosopplæring Tlf: / E-post: Kirkeforvaltningen Tlf: / Knut Jørgen Syvertsen Kirkeforvaltningen Skedsmo kommune Avdelingsleder Tlf: E-post: Kari Anne Haug Saksbehandler gravlund Tlf: E-post: GESTALT/samtale-terapi KOMPETANSEUTVIKLING VEILEDNING Solveig Norddal Gestaltterapeut og spesialsykepleier Medlem av Norsk Gestalt Forening (NGF) Mobil: Storgt.13, 2003 Lillestrøm Dåp, konfirmasjon, bryllup, minnesamvær Snitter, koldtbord, selskapsmat tlf , Hovedkontor: Strømsveien 65 Postboks 154, 2011 Strømmen Tlf Telefax Strømsvn. 61, Str. kino, 2010 Strømmen. Tlf Gaver til alle anledninger! Pris kr 145,- Lillestrøm Torv Tlf kirken vår 9

10 Slekters gang Lillestrøm Døpte Eline Rønningen Grotli, Mads Olafsen- Søderberg, Maria Klith Mæhlen, Tomas Peter Hall, Melvin Rogert Kristiansen, Eva Ellingsen, Andreas Hangoma Myklebust, Elise Veme-Hopaneng, Nelly Veme-Hopaneng, Linea Sofie Olsen, William Leonardo Dagestad, Maximillian Reuterdahl Myklebust, Trond Bratseth, Matilde Brenne, Benjamin Køien Latham, Sigurd Espe, Luka Maric Veum, Håkon Røstad Fletsten, Adrian Askmann Olsen, Felix Braute, Leo Nataniel Laache Hårseth, Anea Østgård Bakken, Martin Sætervik Moen, Morten Arild Bjørklund, Martin Gilleberg Toftenes, Isabella Lynnebakke Asak, Ann Kristin Høye og Ida Marie Jensen Vigde Anne-Grethe Tosterud og Thor Juveth, Turid Kirkemo og Mats Maciej Blickström, Camilla Asak og Marius Gullerud, Eva Charlotte Hoffsbakken og Atle Kardos Rognerud, Therese Alborg og Marius Bredesen Henriksen, Laila Kristine Bøvelstad og Tony Folvik Edseth, Eldbjørg Pande og Pål Dragseth, Linda Bystrøm og Bjørn Joakim Nordin, Kine Marthe Eldholm og Glenn Frode Knutsen, Nini Myrdahl Køien og Espen Gill Latham, Vivian Jensen og Jon Erik Johansen, Jane Nordby og Lasse Wichlund Kristiansen, Bente Smestad og Eirik Indrevær, Hilde Marie Heiskel og Espen Hansen, Linda Johansen og Lasse Pettersen Døde Frøydis Margrethe Simensen, Kristian Bjørnstad, Sonja Nyhagen, Kristine Oddbjørg Westby, Ulla Britt Helena Kværner, Margit Iversen, Erik Brenna, Ester Jørgenvåg, Ellen Nyheim, Bernhard August Westli, Kitty Marvel Hansen, Karen Marthine Simensen, Ruth Eva Engeland Andresen, Per-Erik Sandbech, Synnøve Eriksen, Edmund Wilhelm Andersen, Geir Lorentzen, Tormod Markus Hansen, Einar Solli, Per Øverland, Tora Sannum, Randi Mostuen, Roald Bjørn Engerud, Heidi Kristin Eilertsen, Tove Ringstad, Birgit Johanne As, Inger Karoline Engebretsen, Arvid Kjøraas, Doreen Joan Pettersen, Greta Marie Johnsen, Emil Hugo Strandberg, Runar Malvin Aune, Torstein Storsul, Peder Jørgensen, Reidar Johnny Borgersen, Gunhild Stubberud, Anni Lillian Rustad, Gerda Alice Berger, Einar Imerslund, Øivind Jonsrud, Reidar Jansen, Unni Jensen, Hjørdis Margrethe Dehli, Trygve Vidung, Anders Nordby, Kjell Haugen og Bereth Martha Utsigt. Skedsmo Døpte Tobias Schill Pettersen, August Bjørnsti, Martin Myrvang Berglund, Nikolai Ure Ingjerd, Jesper Jonassen Laumann, Eline Scavenius Danielsen, Alexander Been Stang, Cornelia Abø, Thord Berthelsen Bjørnstad, Vilde-Sofie Ulleland, Lenore Thorbjørnsen Finstad, Lotte Gullhaug-Fogderud, Kristian David Pukownik, Emily Thorbjørnsen Finstad, Tuva Løkken, Anders Høgdahl Valbjørsløkken, Emil Rui-Gjetrang, Jakob Finden, Simen Ludvigsen, Elias Mikael Kjus Wethe, Maren Løkken, Karen Juliane Brevik Jonsbu, Kasper Myhre Kvello, Mina Sandvik Sæta, Emilio Mørk Markussen, Marius Lunde Gjenga, Jens Terje Kristoffersen, Sebastian Blom Dahlen, Marius Poetzsch Strøm, Sander Grinaker, Andreas Mølnvik, Niklas Lefevre Grimsgaard, Adam Børli, Betina Leirdal, Milla Sofie Vabø Nilsen, Thea Benedicte Løvdal, Ida Victoria Stirler Johnsen, Henrik Olaisen, Mathias Nybakk Hostad, William Aberg Rølvåg, Iver Øyen Berg, Wilhelm Wilhelmsen Fjellheim, Aron Stenshall Hermansen, Helle Erika Rolid, Isabell Simonsen, Henriette Jørgensen, Pernille Molstad, Cornelia Hanche-Olsen, Hedda Wiik Bergh, Markus Jeremias Urdalen, Simen Hogstad, Max Leander Sjölund- Gundersen, Juna Smådahl Willmetts. Vigde Laila Anita Monsen og Erik Jacobsen, Monica Hanssen og Ole-Morten Wilberg, Margrethe Ulfsbøl Arseth og Kjetil Cato Tangre, Vibeke Dehlen og Geir Bratli, Kine Berge og Espen Bergravf Johnsen, Anne Beate Sundstu og Knut Edgar Hulbak, Nina Bakke og Svein Arild Hagnes, Trude Jacobsen og Lasse Bjerke Olsen, Trude Sim Olsen og Kim Vegar Westaard Knutsen, Nina Eidholm og Terje Kristiansen, Line Fiskum og Magnus Hekseberg, Therese Mauritz og Johannes Rivertz, Jeanette Oesch og Svein-Arne Holo, Irene Vassbakke og Sigbjørn Helstad Abø, Hege Asthøy Svendsen og Glenn Gårder, Martine Skjørdal og Pål-Erik Martinsen, Monica Øverby Larsen og Kai Magne Hojem, Maria Fjellheim og Terje Andersen, Eva Kristin Hoftvedt og Ole Kristian Torgersen, Elisabeth Lysaker og Kristian Pettersen, Kjersti Johnsrud og Knut-Ove Dyvik, Cathrine Myhre og Dan Frode Stenbrenden, Marita Hestbråten og Espen Myrvold, Elin Røv Aune og Frode Mathiassen. Døde: Finn Gunnar Engebretsen, Ida Bjørnøy Pedersen, Anbjørg Lovise Pedersen, Anne-Berit Kåråsen, Kåre Wilhelm Lund, Nandor Lapu, Øyvind Hoelsæter, Lisbeth Evenby, Arne Ludvik Foss, Signe Berg, Terje Marius Bråten, Ola Anderssen, Gunnar Kristian Engen, Helga Flåt, Thomas Tangen, Harry Aleksander Granly, Per Harald Pedersen, Marie Moen, Jenny Stangnæs, Astrid Olaug Granly, John Lier, Sigfid Ruud, Barbara Ellen Evang, Lillian Ovidia Antonsen, Jens Oskar Kongsrud, Ruth Moløkken, Peggy Charlotte Solvang, Petter Horne, Alfhild Garnes, Oddvar Harald Hovind, Aage Haugen og Per Kyrre Larsen. Døpte: Mathilde Berntsen Sveløkken, Kristoffer Storsveen Nygaard, Maria Risaasen, Oscar Baugerød Gundersen, Andrea Myhrvold Juel, Simen Elias Kjølstad, Elise Marie Martinsen Møller, Sofie Hemmestad Levernes, Martin Kildal, Mina Sandum-Rønningen, Linnea Lura, Leander Øyen Hejtmanek, Leander De Vries-Hanssen, Madeleine Juvkam Jovum, Helena Bækkevold, Celina Stabell, Celine Nilsen, Vetle Olsen Engebretsen, Nathalia Lindem-Brune, Celina Hagen-Schrøder, Lanah Jørum, Sander Laiti, Mie Bosvik, Linn Aurora Heramb, Philip Mikael Øien-Søderberg, Herman Thorsen, Josefine Røed, Viktor Thorsen, Ela Harriet Nur Hol-Büyüksu, Sebastian Linge Schwaiger, Erle Indergård Andersen, Wictor Byrø Welle, Bella Lovise Jørum, Tor-Erik Kristiansen Bergersen, Nora Grimsdatter Garstad, Sanna Elise Holm, Mia-Jeanette Dalsklev Grønli og Caroline Lise Askjellrud. Vigde: Anine Bunæs og Fredrik Von Krogh, Therese Marie Magnesholen og Øivind André Johannessen, Marianne Johnson og Kjetil Granberg, Anja Gundersen og Ole Jacob Skjørdal Hauge, Maria Johnsen Tverraaen og Kent Arne Moen, Anita Kristin Hegerstrøm og Einar Fjellstad, Solvor Søråsen og Sindre Røyland, Lena Ringstad og Tarjei Willy Grimsby, Claudia Carola Castillo Villalobos og Trond Erik Hansen, Renate Kleiven Segtnan og Eirik Riiser, Elisabeth Johansen og Bjørn Egil Engh, Cecilie Larsen og Terje Gammelseter, Kathrine Fagerli og Jan-Hugo Meyer Nilssen, Ann-Cathrin Nordland og Trond Larsen, Lene Westgaard Simonsen og Petter Frang, Mina Helen Sveløkken og Lars Berntsen, Lise Rugdal Holtet og Tom Bjørvik. Døde: Ella Olaisen, Else Johansen, Rolf Carlsen, Øivind Borgen, Randi Emilie Johansen, Ole Fredrik Hansen, Bjarne Normann Greni, Ingvald Birger Fineidet, Ester Haugan, Odd Gjest Kristiansen, Odd Lorentz Thoresen, Wenche Elisabeth Sandum, Kari Andreassen, Inger Lise Nilsen, Stein-Tore Larsen, Inger Guldahl, Else Waaler, Ole-Jørgen Nilsen, Mia Kristin Blaaflat, Reidun Reinertsen, Kjell Østern, Gunnar Andreas Magnussen, Knut Christiansen, Anne Lise Bergersen, Ruth Evelyn Dahl, Reidun Marie Kristoffersen, Ulla Marker, Sverre Arthur Nygaard, Inger Lilli Johansen, Odd Løkken, Kari Thorbjørnsen, Solfrid Saltre, Kirsten Johanson, Kåre Guldahl, Helge Edvardsen, Jenny Solbjørg Lillebø, Eva Jørstad, Ellenor Eugenie Andreassen, Eva Iren Sørensen, Edel Valborg Fjellvang, Grethe Olsen og Ambjørg Nordvi. Gudstjenester søndag :00 Gudstjeneste 11:00 Gudstjeneste 11:00 Gudstjeneste i Skjetten menighetssenter torsdag :00 Hverdagsmesse i samarb. med Kirkens bymisjon. søndag :00 Gudstjeneste 11:00 Gudstjeneste 11:00 Gudstjeneste. 50-års konfirmanter søndag :00 Familiegudstjeneste i. Høsttakkefest. s barnekor deltar. 11:00 Gudstjeneste i Gullkonfirmanter. 11:00 Gudstjeneste i Skjetten menighetssenter 11:00 Gudstjeneste i Strømmen kirke søndag :00 Gudstjeneste i Lillestrøm kirke. Diakoniens dag. 11:00 Gudstjeneste i Skjetten menighetssenter 11:00 Gudstjeneste i Strømmen kirke 18:00 Gudstjeneste i søndag Bots- og bededagsgudstjeneste 11:00 Bots- og bededagsgudstjeneste 11:00 Bots- og bededagsgudstjeneste Bots- og bededagsgudstjeneste Dåpsgudstjeneste søndag :00 Allehelgensgudstjeneste Sang v. LillCanto. Fløyte v. V. Bråten 11:00 Allehelgensgudstjeneste 11:00 Allehelgensgudstjeneste 11:00 Allehelgensgudstjeneste torsdag Suppe og messe i samarbeid med Kirkens bymisjon søndag Høymesse Høymesse. Presentasjon av nye konfirmanter. søndag :00 Familiemesse. Speidere og barnekor deltar Høymesse 18:00 Nattverdsgudstjeneste søndag m. skriftemål 11:00 Familiegudstjeneste/ Krabbegudstjeneste. 50årskonfirmanter søndag :00 Høymedde. Presentasjon av nye konfirmanter 17:45 Lysmesse. s barnekor deltar. 11:00 Familiemesse. Seksåringer Oppdaterte opplysninger er alltid å finne på Se forøvrig kirkelisten i avisene 10 kirken vår

11 Skedsmo menighet Lillestrøm menighet Strømmen menighet Informasjon til ansvarlig for gravsted/fester Menighetsrådsleder: Åge Eilertsen, Vardeveien 122, 2020 Skedsmokorset Prost: Arne Sand, / E-post: Sokneprest: Hanne Gunntveit Sinkerud, E-post: Kapellan: Jørgen Vik, E-post: Prostiprest: Elisabeth Toven Diesen, E-post: skedsmo.kirken.no Kantor: Gjermund Bjørklund, E-post: Kateket: Åshild Rosnes Moen, E-post: Diakonimedarbeider: Berthe Kongsrud, E-post: Kirketjener : Ali Akbar Ahmadi, Vaktmester Sten menighetshus: Svein Udnesseter, leie av menighetshuset: Kontakt kirkekontoret, Kirkegården (7-15): Telefon: Telefaks: Aktiviteter Mandagsklubben: Emmaus bedehus mandager kl Leirsund hobbyklubb med aktivitetsopplegg: Annen hver onsdag kl Kontakt: Kristin Borgen Andreassen Acta Skedsmokorset, Emmaus bedehus: Cafilius er åpen hver torsdag fra Den siste torsdagen i måneden har vi smågrupper med fokus på samtale om liv og røre. REFILL (ungdomsmøte) annenhver fredag 20.00, Cafilius åpen etter møtet til Skedsmo kammerkor: Øvelse i torsdag kl Kontakt Roar Ødegård, Bibel- og misjonsgrupper: Kontakt menighetskontoret hvis du vil vite mer! Barnegospel Øvelse på Sten menighetshus hver onsdag kl Kontakt Berit Åsan, Se oppslag utenfor kirken Miniklang Øvelse hver tirsdag kl 17:00-19:00 på Sten menighetshus fra 5. klasse og oppover. Kontakt Ingrid Danbolt, Skedsmo Voices Øvelse hver tirdag kl 19:30-21:00 på Sten menighetshus. Fra 9. klasse og oppover. Kontakt Ingrid Danbolt, Menighetsrådsleder: Åse Camilla Skaarer, Floraveien 23B, 2007 Kjeller sokneprest: Ole Jacob Flæten, , E-post: KAPELLAN: Jahn Aas, / E-post: KANtor: Børre Velsrud, / E-post: diakon: Grete Ringdal, / E-post: Kirketjener: Rune Sand, Aktiviteter Møteplasen: I menighetssalen kl 11:00-13:00 hver onsdag Formiddagsbønn med lystenning i kirkerommet kl 12:15-12:30 Søndagsskole: Vi har søndagsskole i menighetsalen i kirken enkelte søndager. Se oversikt på Kontakt: Administrasjonen Barnekor: Korgruppe på Volla skole torsdager kl 15:30-16:15 for klasse. På Vigernes skole torsdager kl for klasse. Onsdag kl 15:30-16:45 i menighetssalen. Lillestrømkirkes barnekor fra 4. klasse og oppover. Kontakt: Børre Velsrud, / Speidere KFUK-KFUM: Småspeidere/ulvunger ( kl.): tirsdager Kontakt: Bjørn Myhre: / Storspeidere ( kl.): Torsdager fra Kontakt: Børre Skogvold: / Møtene er på speiderhuset i Skedsmogata 16 ved. Normisjon Lillestrøm: Kirkegt. 1b. Kontakt: Tor Erik Løkken, Åpen barnehage: Hver man. og ons. kl Kirkegt. 1b Kontakt: Sissel Vattøy, Barneklubb: For barn i alderen 4-14 år. Korgruppe og ulike aktiviteter man kl 17:45-19:15 Kontakt: Grete-Lill Braseth Ramstad, , Kristin Sakseid, eller Martin Bjerke- Os Vattøy, Fredagsklubb: For deg som går i 3. kl og oppover. Samling en fredag i måneden. Fra kl 19:00-21:00 Kontakt: Håkon Sakseid, Formiddagstreff: Siste tirsdag hver måned Kontakt: Gunn Mari Thorsen, Se også kirkens nettsider: Menighetsrådsleder: Hanne Jahren, Tårnbyveien 371, 2013 Skjetten sokneprest: Anne Dalen, E-post: Kapellan: Helga Maria Myklebust, E-post: Henriette Brevig, E-post: Kantor Strømmen: Helena Sørum, E-post: Organist Skjetten: Kjell Hansen, E-post: Vaktmester på menighetshuset: Svein Udnesseter, leie av menighetshuset: Kontakt kirkekontoret, Kirketjener Strømmen: Nilofar Ahmadi, Kirketjener Skjetten: Rozmana Ahmadi, Menighetsarbeider: Janne Moe, Noahs ark barnehage: Styrer: Siw Thørn Aass, Aktiviteter Strømmen KFUK/KFUM-speidere: Hver torsdag kl 17 Strømmen menighetshus Birgitte Bergmann Terjesen, Bibelgruppe: Annenhver torsdag kl 19 Strømmen menighetshus. Ivar Hesselberg, Skjetten Småspeidere NSF 8-10 år: Hver mandag kl 18 Solveig Granberg, Storspeidere NSF: Hver mandag kl Karl Erik Bjerkaas, Hverdagsskole: To onsdag i måneden kl Janne Moe, For informasjon, ring <> annenhver gang Familiekor: To onsdager i måneden på Skjetten menighetssenter Helga Maria Myklebust, Helena Sørum, Kildesortering av avfallet Der er innført kildesortering på Skedsmo kirkegård og ved Stalsberghagen gravlund. Vi ber dere legge organisk avfall i beholderne for komposterbart avfall. Disse er tydelig merket med skrift eller grønn trekant. Dette kan være planterester, rotklumper, kranser, grasavklipp, kvister med mer. Beholdere til restavfall er merket med rød trekant eller skrift og her skal legges plast, papir, syntetiske kransunderlag, glass mm. Det koster mye å levere alt avfallet samlet som restavfall. Store mengder av avfallet kan sorteres ut til kompostering. Dette gjør oss i stand til å unngå ekstrakostnader og avgiftene kan holdes lavere. Vær derfor miljøbevisst også på kirkegården og hjelp oss å redusere utgiftene her. Sikring av gravminnet I forskriftene til Gravferdsloven 24 omtales at gravminnet skal festes forsvarlig til fundament i stein. Gravminner som er mer enn 60 cm høyt, skal boltes med to massive, rustfrie bolter. Gravminner som er lavere enn 60 cm, skal boltes på tilsvarende måte med minst én bolt. Fundamentet skal ha en form og en størrelse som forhindrer at gravminnet kan velte. Ansvaret for at dette overholdes, påhviler fester av gravstedet. Gravminnet/monumentet skal ikke være noen fare for dem som ferdes på kirkegården. Telen arbeider mye med grunnen i løpet av vinteren og mange gravminner blir stående på skjeive når våren kommer. Det er festers ansvar å sørge for at gravminnene blir rettet opp og ikke representerer en veltefare for andre som ferdes på kirkegården. Plantefelt Vi vil minne om at det bare er tillatt å plante foran monumentet. Plantefeltet må ikke være større enn monumentets bredde og ikke dypere enn 60 cm målt fra monumentets bakkant. Småbusker og nåletrær plantet ved siden av monumentet, er ikke tillatt og må fjernes. Minnelund På Stalsberghagen gravlund er det anlagt en minnelund. Minnelunden er et område med et fellesmonument uten navn hvor en kan legge blomster. Her er det anonyme gravsteder for nedsetting av urner. Pårørende kan ikke delta ved urnenedsettelsen og det er kun kirkegårdsmyndighetene som skal vite hvor urna er nedsatt. Pårørende får beskjed om når urnenedsettelsen har funnet sted. For å benytte minnelunden til urnenedsetting, skal pårørende underskrive en erklæring. Henvendelser Har dere som besøker gravlunden/kirkegården behov for å spørre om praktiske forhold, kan dere ta kontakt med driftspersonalet på stedet. Gjelder spørsmålene fornying av gravsted, festeavgifter, festetider el. lign, vennligst ta kontakt med kirkeadministrasjonen på tlf / kirken vår 11

12 Returadresse: lige fellesråd Pb. 313, 2001 Lillestrøm Med himmelen som kirketak Helga Maria Myklebust fikk en god medhjelper i Emilie Gjellan (8) da storebror Eivind Gjellan ble døpt. Strålende vær og nydelig natur var den perfekte rammen rundt gudstjeneste med dåp i kirkeruinene på Asak. Tekst og foto: Tore Haakensen For andre året på rad markerte Strømmen menighet overgangen fra et sommerlig og feriepreget gudstjenesteliv til et mer aktivt høstsemester, med gudstjeneste i kirkeruinene på Asak. I et aldeles stråelende vær fikk ca 35 menighetslemmer en uforglemmelig opplevelse av en noe annerledes gudstjenestefeiring. For muligens første gang i reformatorisk tid, ble det feiret dåp i kirkeruinene. Dåpsbarnet var ingen ringere enn en av årets konfirmanter, Eivind Gjellan. Han ble døpt av Helga Maria Myklebust, og en rekke av dåpsbarnets familie og venner var også med på den høytidelige handlingen. Ikke minst var lillesøster Emilie en sjarmerende medhjelper. Kirkeruinene på Asak har en fantastisk beliggenhet og burde kunne brukes i en større grad av Skedsmomenighetene enn det som er tilfellet i dag. Strømmen menighet tar sikte på å fortsette med en slik gudstjeneste i slutten av august hvert år, og ønsker hele bygda velkommen til neste år. Orgelkonsert med bredde Det blir orgelkonsert i søndag 9. november kl med Yngve Sporild Breievne. Han spiller på det fine konsertorglet i fra Det har 31 stemmer og er bygget av Jan Ryde. Med sitt fransk romantiske klangideal har det store klangressurser og gir en stor opplevelse med alt fra alt fra det stille og sarte til det mektigste orgelbrus. På programmet står musikk av bl. a. J.S. Bach, César Franck, Widor, Paul Hindemith, Johan Kvandal, Billie Holiday og Duke Ellington. Konserten varer ca 1 time. Yngve Sporild Breievne har stor stilistisk bredde, og interessefeltet spenner fra klassisk musikk til folkemusikk, jazz, pop og viser. Han har som kantor i Tonsen menighet ledet flere større korprosjekter, bl. a. Händels Messias, Mozarts Kroningsmesse og Bachs juleoratorium. Konserten arrangeres med støtte fra Skedsmo kommune og Norsk kulturråd, og billetter kr. 100,-/ 80,- selges ved inngangen fra kl Åpent kapell Allehelgensdag Allehelgen inviterer Strømmen og Skjetten menighet alle som har mistet en av sine, til gudstjenesten i Strømmen kirke. Her vil navnene på de som har gått bort bli lest opp. Kapellet på Stalsberghagen gravlund vil være åpent fra kl til Det blir mulighet for lystenning og samtale med prest. Dette i sammarbeid med metodistene i Lillestrøm. Jubileumsgudstjeneste Nedre Romerike prosti avholder jubileumsgudstjeneste i Fjellhamar kirke, onsdag 3. desember kl Vasshjulet Tut & Blæs spiller og Syng med oss-koret synger. Biskop Helga Haugland Byfuglien vil være til stede. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe. Velkommen til en flott opplevelse! 12 kirken vår

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad God pinse! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL MAI 2015 - NR. 2 Biskopens hilsen Side 3 OFFENTLIG INFORMASJON Landligge i Eidsvoll Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell

Detaljer

Menighetsblad. Etter skoletid. Babysang side 7. Festival F side 16. Soul Gathering side 3. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina.

Menighetsblad. Etter skoletid. Babysang side 7. Festival F side 16. Soul Gathering side 3. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina Menighetsblad Nr 3 August 2014 50. årgang Etter skoletid side 11 Babysang side 7 Soul Gathering side 3 Festival F side 16 19. 21. SEPTEMBER 2014 Andakt: Er det bruk for

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang www.as.menighet.net Prestens hjørne: Det er rart hvordan livet stadig viser oss noe nytt. Hvordan

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang Menighetsbladet for Konnerud og Skoger Mai 2013, 47. årgang Innhold Vielse i Konnerud gamle kirke 13. april 2013, Elin Werner og Richard Zeiffert Foto: Liss Irene Prøis Gudstjenesteliste s. 2 Hva er pinse?

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8 TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang Slik du husker det side 8 Kirkebladet Avskjed med Håvar side 11 Tusen takk, Terje side 19 Strømsoddbygda kvinneforening

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14.

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Trosopplæring for 4-åringene side 3-4 Misjonsjubileum i Modum side 10-14 Ny bibel side16 Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 Foto: Bjørg og Hans Th. Lundeby Den blomstertid nå kommer «Sommersalmen fremfor noen.» Slik må en vel kunne betegne Israel Kolmodins «Den blomstertid nå

Detaljer

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014.

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014. NR. 1 PÅSKENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Vår 2014 Polonese i kirkekjelleren Buskeruds representant Grunnloven 200 år Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 1

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 3-2014 Årgang 68 Opplag 6850

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 3-2014 Årgang 68 Opplag 6850 Askim Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle Nr 3-2014 Årgang 68 Opplag 6850 Menighetsblad Kirke speilet MER HIMMEL PÅ JORDEN. Mer himmel på jorden. Velkommen til å ta imot og dele! Slik

Detaljer

Menighetsbladet. for Ski og Kråkstad NR. 1-2014. Kråkstad kirke 1814-2014 side 5. Huset side 6. Intervju med Hans Underland side 11

Menighetsbladet. for Ski og Kråkstad NR. 1-2014. Kråkstad kirke 1814-2014 side 5. Huset side 6. Intervju med Hans Underland side 11 INFORMASJON Menighetsbladet for Ski og Kråkstad NR. 1-2014 Kråkstad kirke 1814-2014 side 5 Huset side 6 Intervju med Hans Underland side 11 LEDER Vi har alltid et valg? J. Kristian Bjerke I løpet av fjoråret

Detaljer

Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali.

Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. Årgang 69 November/desember 2009 Våler kommune FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10 Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. side 20 Juletrefest - for en stund siden side 13 Korjenter på

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

Menighetsbladet. Ski og Kråkstad. Vi ønsker våre lesere en god påske! Prestekragen menighetsbarnehage. Side 4-5

Menighetsbladet. Ski og Kråkstad. Vi ønsker våre lesere en god påske! Prestekragen menighetsbarnehage. Side 4-5 INFORMASJON Ski og Kråkstad Menighetsbladet NR.1-2010 Prestekragen menighetsbarnehage nedlagt Side 4-5 Intervju med kirkeverge Astrid Holmsen Krogh: Side 6-7 Vi ønsker våre lesere en god påske! 850-årsjubileum

Detaljer

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20.

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20. Glimt fra pervik Menighet Nr. 4 2013 20. Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no HEDRUM menighetsblad Meldingsblad for Hvarnes, Kvelde og Hedrum menigheter Innhold: 2 - Redaksjon, Menighetskontor, Ansatte 3 - Andakt: Han har et godt rykte 5 - Nattverdsett til Kvelde sykehjem 6 - Kveldeprisen

Detaljer