Potensialet for å utnytte solenergi i Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Potensialet for å utnytte solenergi i Vestfold"

Transkript

1 Potensialet for å utnytte solenergi i Vestfold Lars Bugge KanEnergi AS Vestfold Energiforum desember 2009

2 RÅDGIVERE Energi & miljø KanEnergi AS utfører rådgivning i skjæringsfeltet mellom energi, miljø, teknologi og økonomi Fornybar energi og energieffektivisering er vår spesialitet Etablert i 1993, KanEnergi Sweden AB i 1997 Medlem i RIF (Rådgivende ingeniørers forening) Omlag 25 ansatte fordelt på kontorer i Oslo Skara Karlstad - Göteborg December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 2

3 Har vi noe til felles med amerikanerne? US SUV er: Mye bensin Markeder endrer seg, Detroit er ikke hva det var. Norsk bygningsmasse: Mye el, mye energi Kan bygges med lavere energiforbruk. Men EU tar grep, og Norge tilpasser seg Vi sløser begge med energi, - etterspørselen etter bensin og varme + el vil bremse opp.

4

5 Solenergipotensial er meget stort i forhold til konvensjonelle energikilder. Årlig innstråling mot jordoverflaten mer enn ganger globalt energiforbruk. Mot Norge ca.1700 ganger energibehovet Kilde: December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 5

6 Solvarmeanlegg - oppbygging December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 6

7 Solfangere December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 7

8 Solfangertyper - virkningsgrad Utløpstemp. lufttemp. ved 750 W/m2 December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 8

9 Stor frihet i orientering av solfanger December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 9

10 Varmebehov for lavenergileilighet Kilde SINTEF December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 10

11 Energioppdekning for tappevann Eksempel på bygg med stort varmtvannsforbruk kwh/m2 måned solenergibidrag varmtvannsforbruk Varmtvann jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 11

12 Hvor er det gunstige forhold for høsting av solvarme? kwh/m2/d Rygge Kongsberg Lista Blindern jan 0,39 0,37 0,39 0,3 feb 1,09 1,05 0,99 0,86 mars 2,31 2,22 1,98 2,2 april 3,7 3,5 3,33 3,4 mai 5,32 4,87 4,91 5,05 juni 5,54 5,3 5,29 4,91 juli 5,51 5,19 5,08 4,61 aug 4,23 4,06 3,99 3,49 sep 2,76 2,54 2,48 2,12 okt 1,3 1,25 1,23 1,31 nov 0,54 0,54 0,57 0,37 des 0,24 0,24 0,28 0,19 Gj. Snitt 2,75 2,6 2,55 2,41 kwh/m2/år Kilde:NASA December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 12

13 Passivhus kommer eksempel fra Arendal 2008

14 Lavenergistandard 160 m 2 Snitt i driftstid Dim. kwh/m 2 W/m 2 W/m 2 Romoppvarming og ventilasjonsoppvarming 32,0 5,5 22,9 Vannoppvarming 30,0 3,4 19 Vifter og pumper 3,9 0,7 Belysning 11,4 1,3 Teknisk utstyr 17,5 2,0 Romkjøling 0,0 0,0 Ventilasjonskjøling 0,0 0,0 Sum netto energibehov 94,8 12,8 41,9 Sum netto energibehov for hele bygget Hvorav termisk Passivhusstandard kwh/m m 2 Snitt i driftstid W/m 2 Dim. W/m 2 16,2 2,8 11,6 30,0 3,4 19,0 2,9 0,5 11,4 1,3 17,5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0 10,0 30,

15 Kan kombinasjon solvarme og vedfyring / pelletsfyring i nye lavenergi boliger bli mer aktuelt? Ja, fordi De fleste lavenergibygg må ha skorstein Det er tilstrekkelig med en sentralt plassert varmekilde, ikke mer kaldrasproblematikk Vedovn og kamin er lett å regulere god effektreserve Pelletskaminer kan også leveres med vannkappe (tappevann, romoppvarming). Forholdsvis rimelig å installere, enkelt Varmeproduksjonen vil være beskjeden totalt sett (lavt vedforbruk - overkommelig) lldsted ønskes ut fra andre hensyn (kos, design, møbel)

16 Store solvarmeanlegg med fjernvarme Omlag 120 anlegg i Europa > 500 m 2 Første danske anlegg med 1000 m 2 bygget i 1987 fortsatt i god drift Marstal fjernvarme på Ærø m2 (12,8 MW th ) verdens største anlegg December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 16

17 Bilvask med solvarme fra Østerrike Varmtvannforbruk pr.bil: 25 liter biler pr. dag Soloppdekning over året: 41% sommermnd.: 80 85% Solvarmeutbytte: 551 kwh/m² Anbefalt dimensjonering: 7 kw th (10 m²)/vaskeplass December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 17

18 Estimat pr totalt 150 GWth December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 18

19 Solar heating - market growth Source: IEA SHC Programme report, Solar Heat Worldwide 2006 December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 19

20 Installert kapasitet i Europa Varmtvannbehov dekket ved 700 kw th pr innbyggere SE 209 MW th DK 287 MW th NO 9 MW th December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 20

21 Solvarme-teknologienes modenhet December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 21

22 Rammebetingelser - fremtidige elpriser El-prisene på det nordiske spot-markedet må forventes å nå et europeisk nivå Tilknytningen til Europeiske kraftnett blir stadig tettere Pris fra kullfyrte kraftverk i Europa (marginalkraft) blir retningsgivende for el-prisen også i Norge Det globale klimagassutslippet må reduseres kraftig IEA beregnet at CO 2 -avgiftene må fire-femdobles dersom dette skal oppnås kr/tonn => Tilsvarer 1 kr/kwh fra kullkraftverk Fremtidsscenarie el-pris (ekskl. elavgift 10,5 øre og mva) Produksjonskostnad: 30 øre/kwh CO 2 -avgift: 100 øre/kwh Nettleie: 20 øre/kwh Totalt: 150 øre/kwh Dagens elpris: 100 øre/kwh (kraftpris 50, nettleie 20, elavgift 10,5 = 80 øre/kwh) December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 22

23 Kostnader 1 regnestykke fra SINTEF Solvarmesystem for oppvarming av v.vann Dekker 60% av behov, dvs kwh/år Investeringskostnader NOK Solfanger Systempakke Varmelager m/elkolbe Rør og isolering Installasjon Totalt Merkostnadene for solvarmesystemet kr , lager erstatter varmtvannstank (kr ). Rente 4%, strømpris (inkl nettleie) 80 øre/kwh, 20 års levetid for tekniske anlegg, dvs. nåverdien blir negativ og investeringen er derfor ikke lønnsom. Strømpris på 1 kr/kwh, 30 års levetid, dvs. nåverdien ca null Støtteordning dekker ca 25% av investeringskostn., dvs. positiv nåverdi. December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 23

24 Kostnader 2 - Erfaringer fra Sverige Flere år vært statlige bidrag til solvarmeanlegg, og kostnader er dokumentert Pris plane solfangere har i perioden fra 2000 til 2006 økt fra til SEK/m2, energiutbytte omlag 400 kwh/m2. For vakumrørsolfangere pris i 2006 omlag SEK/m2 med en energiutbytte på 650 kwh/m2. Solfangeren utgjør omlag 50% av totalkostnadene for et komplett solvarmeanlegg. Konklusjon: omlag som regnestykket foran December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 24

25 Kostnader 3 - Internasjonalt IEA Solar Heating and Cooling Program (2007) midlere solvarmepris 1,50 kr/kwh, billigste 20 øre/kwh forventer mer enn 40% reduksjon frem til EU (European Solar Thermal Platform) 2008 December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 25

26 Kostnader 4 Solarnor, Bjørnveien Oslo 95 m 2 dekker 25% av oppvarmingsbehovet Årlig 250 kwh/m 2 Estimert 60 øre/kwh Konklusjon kostnader og marked: Med elpris på 100 øre/kwh er solvarme lønnsomt i mange tilfeller, spesielt med Enova-støtte 20% I løpet av 10 år er solvarme i vanlig bruk i Norge December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 26

27 Solvarme FoU-utfordringer Nye konsept for varmelagring Termokjemiske prosesser (TC) Faseendringsmaterialer (PCM) Isolasjonssystemer for varmelagringstanker Sesonglagringssystemer som er integrert i bygningskonstruksjoner Materialbruk i solfangere Kjente kobberressurser vil ikke være tilstrekkelige. Ny generasjons plastmaterialer Materialer for varmeisolasjon og/eller statiske funksjoner, keramiske materialer, skum etc. Strålingsselektive belegg som tåler forurensninger, kjemikalier og høye temperaturer. Bygningsintegrerte solvarmeløsninger Standardisering av installasjoner slik at montasje blir enklere og sikrere Kompakte anlegg Flerbruksmuligheter for komponenter, f.eks.som bygningskomponenter. December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 27

28 Fremtiden - Utfordring varmelagring 100% soldekning dvs sesongvarmelagring er nødvendig Passivhusstandard vil kreve m 3 vann Mye FoU på nye materialer og prosesser December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 28

29 Fremtiden slik den fortoner seg for EU-ESTTP December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 29

30 Solvarmeprosjekt i Vestfold? Vestfold har gode solressurser Vestfold har solvarmeleverandør Vestfold vokser,- enda mer om sommeren! Finnes det boligprosjekt, hotell, vaskeri, sykehjem,?.., som bør få høre mer om sol.? December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 30

31 Takk for oppmerksomheten! KanEnergi AS Hoffsveien 13, 0275 Oslo Tlf December 4, 2009 Rådgivere - Energi & miljø 31

Solenergi for varmeformål snart lønnsomt?

Solenergi for varmeformål snart lønnsomt? Solenergi for varmeformål snart lønnsomt? Liv Bjørhovde Rindal, KanEnergi Fritjof Salvesen, KanEnergi 10 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Solenergi for varmeformål - snart lønnsomt? Norges vassdrags-

Detaljer

Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus. En introduksjon

Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus. En introduksjon SINTEF Byggforsk INGER ANDRESEN Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus. En introduksjon Prosjektrapport 22 2008 SINTEF Byggforsk Inger Andresen Planlegging av solvarmeanlegg for

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE

MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE INNHOLD FORORD...3 SAMMENDRAG...4 1. RESSURSGRUNNLAG...6 2. RAMMEBETINGELSER...9 2.1. ENERGIPRISER...9 2.2. STØTTEORDNINGER...10 2.3. OFFENTLIGE KRAV...10 2.4. INTRODUKSJON

Detaljer

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec.

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec. Bruk av 1 Solenergiklyngen er et prosjekt som er finansiert av Akershus Fylkeskommune. Prosjektet ledes av OREEC og IFE har faglig ansvar. Målet er å etablere et sterkt solenerginettverk for å samarbeide

Detaljer

TET4850 EiT-Smartgrid

TET4850 EiT-Smartgrid TET4850 EiT-Smartgrid Teknisk rapport 2014 Ungbo Av gruppe 1, landsby 7 Deltakere: Mai-Linn Sanden, Marius J. Bakkehaug, Torunn H. Helland, Magnus Jerre, Ida Bakke og Simon A. Saxegård Dato: 30.04.14 ~

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4 TR A6579 Oppvarmingssystemer for boliger av lavenergi- og passivhusstandard Jørn Stene SINTEF Energiforskning AS Januar 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Energiproduksjon med solceller i Norge. Øystein Holm Termisk Energi Multiconsult

Energiproduksjon med solceller i Norge. Øystein Holm Termisk Energi Multiconsult Energiproduksjon med solceller i Norge Øystein Holm Termisk Energi Multiconsult 1 Agenda Solen som energikilde Fotovoltaisk solteknologi Solceller ( strøm) Utnyttelsesgrad og kostnader Termisk solenergi

Detaljer

Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme

Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme Åshild Lappegard Hauge Kari Sørnes Åsne Lund Godbolt Torhildur Kristjansdottir Åse Lekang Sørensen Eyvind Fredriksen SINTEF NOTAT 10 Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme SINTEF Notat Åshild Lappegard

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Elverum kommune Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Vedlegg 11.1 Kriterier for lokalt klimafond i Elverum kommune 2. april 28 1. KAPITAL Avsetningen er kr 1.5.,- i henhold

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming

ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming Energiløsninger for framtiden Det nytter! Vi bruker energi hele tiden i våre daglige gjøremål. Og energibruk skader miljøet.

Detaljer

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene!

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, GURO HAUGE, MARIT THYHOLT, MICHAEL KLINSKI OG ANDERS KIRKHUS Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! Prosjektrapport 40 2009 SINTEF Byggforsk Tor Helge

Detaljer

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012 Rapport Grønn fornybar industri - Status 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Grønn fornybar industri - Status anno 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Forord

Detaljer

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3 Potensial- og barrierestudie Passivhus og nær nullenergibygninger 3/3 Bakgrunnsrapport Utført av Rambøll AS i samarbeid med Xrgia AS på oppdrag for Enova enova rapport 2012:01.3 Drivkraften for fremtidens

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

Rapport. Enova SF. OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013. EMNE Priser, strømproduksjon og energikostnader. DOKUMENTKODE 125340-RIEn-RAP-001

Rapport. Enova SF. OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013. EMNE Priser, strømproduksjon og energikostnader. DOKUMENTKODE 125340-RIEn-RAP-001 Rapport Enova SF OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013 EMNE Priser, strømproduksjon og energikostnader DOKUMENTKODE 125340-RIEn-RAP-001 RAPPORT OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311)

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Innspill fra VA og VVS produsentene VVP VA og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland E-post: VVP@vavvs.no www.vavvs.no Telefon:

Detaljer