Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole trinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn"

Transkript

1 1 SEL KOMMUNE Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole trinn Uteareal - Brukbart, men kan kreve noe oppgradering i åra framover. Leikeplass m/apparat. Et gode for nabolag og VEL et som leke- og fritidsområde. Stort potensiale for alle aldersgrupper. Nærhet til skog med mer. Svært bra tilrettelagt, med trygg og god tilgjengelighet. Potensiale i tilgjengelig areal. Potensiale i tilgjengelig areal. Uteareal - Svært begrenset uteareal pga. allerede eksisterende bygningsmasse, elv og gater. Tilgjengelig kommunal, «byggbar» jord (Ekspropriering, grunnforhold). Svært tett på privat barnehage og gardsanlegg som kulturmiljø. Krever store investeringer for å utnytte nye arealer. Ikke gunstig med sambruk Otta skole/u-skolen. Flomsikring kan være nødvendig. Flomsikring kan være nødvendig. Trafikk og sikkerhet - Trafikksikring i sentrum OK. Otta sentrum er godkjent for elevtrafikk. Vil gi én skoleveg i stedt for to. Trafikksikkert skoleområde slik det framstår i dag. Mulighet for friarealbruk i området ved Nyhusom. Mulighet for friarealbruk i området ved Nyhusom. Trafikk og sikkerhet - Samferdsel generelt Nærhet, P-plasser ved levering og henting. Trangt og uoversiktlig skolebusser i gater. Trafikalt inne i et boligområde. Kan bli vurdert som utrygg skoleveg langs Fylkesvegen, så lenge det ikke er fysisk skille mot fortauet. Uoversiktlig i dag, med mye busser, drosjer og biler. Mye tungtransport til Øya-området. Kostnadsdrivende med nødvendig sikring av skolevegen. Oppgradering av Skansen til belyst gang- og sykkelveg. Mye tungtransport til Øya-området. Kostnadsdrivende med nødvendig sikring av skolevegen. Oppgradering av Skansen til belyst gang- og sykkelveg. Samferdsel generelt Små muligheter for forbedring av trafikkavvikling. Økt antall elever inn og ut av busser, og økt foreldrekjøring, gir en økt risiko. Trangt for busser, drosjer og biler i nærområdet. Trangt for busser, drosjer og biler i nærområdet. Sist revidert

2 2 Eksisterende bygningsmasse - Kan ha noe restverdi i eksisterende bygg, spesielt blokk 3. Alle nødvendige tilleggsareal blir nye. Kan utnytte eksist. nybygg, trinn 2, med flere timer og aktiviteter. Rehabilitert og bygd om i Eksisterende bygningsmasse - Mulig behov for totalsanering. Grunnforhold/fare for flom på kjellernivå. Størrelse og kapasitet på en del klasserom må utvides. Mulig behov for totalsanering. Grunnforhold/fare for flom på kjellernivå. Størrelse og kapasitet på en del klasserom må utvides. Nybygg - Nybygg - Kostnad ved riving. Kostnad/lokalisering for midlertidig skole ved evt. nybygg. Kostnad ved riving. Kostnad/lokalisering for flytting av dagens aktivitet.. Teknisk drift og vedlikehold Antatt billigere/enklere med samlet bygningsmasse på ett sted (strøm, bruk av vaktmester etc). Teknisk drift og vedlikehold Antatt fordyrende med bygg på flere steder (strøm, bruk av vaktmester etc.). Antatt fordyrende med flere bygg (strøm, bruk av vaktmester etc.).

3 3 Sambruk - Allerede eksisterende rom til sambruk på Nyhusom (bibliotek, spesialrom, allrom). Nærhet til svømmehallen via gangbru. Nærhet til svømmehallen. Nærhet til svømmehallen. Sambruk - Ottahallen og samfunnshuset er disponert og ikke tilgjengelig på dagtid. U-skolen har ikke tilgjengelige lokaler (spesialrom) for sambruk (jfr Otta u-skole v/rektor). Ikke tilgjengelig kroppsøvingslokaler for nødvendig ant. timer (ca. 20 t/uka). U-skolen har ikke tilgjengelige lokaler (spesialrom) for sambruk (jfr Otta u-skole v/rektor). Ikke tilgjengelig kroppsøvingslokaler for nødvendig ant. timer (ca. 20 t/uka). Administrasjon generelt Mer kostnadseffektivt og større tilgjengelighet ved kun ett skolested å administrere. Administrasjon generelt - Økt administrasjon mht. samarbeid/koordinering ved todeling mellom Nyhusom og Otta skole, klasse. Økt administrasjon mht. samarbeid/koordinering Nyhusom Otta skole, klasse og Otta u-skole. Personalressurs - Utnyttes bedre ved ett skolested; pedagogisk, timeplanmessig, e kompetanse, samkjøring/samhandling i alle ledd. Arbeidsmiljø. Sambruk med Otta ungdomsskole. Fysisk nærmere Nyhusom. Sambruk med Otta ungdomsskole. Fysisk nærmere Nyhusom. Personalressurs - Redusert mulighet for utnyttelse av personalet; mindre fleksibelt med to arbeidssteder enn ett. ( fellesmøter, kompetanseheving, timeplan mv). Redusert mulighet for utnyttelse av personalet; mindre fleksibelt med to arbeidssteder enn ett. ( fellesmøter, kompetanseheving, timeplan mv). Uvanlig/ utradisjonell modell og skolestrukturdeling ved trinn sammen med ungdomstrinn 8-10.

4 4 Ledelse og administrativ drift - Ledelse og administrativ drift - Mer omfattende med flere bygg (merkantil hjelp; kan bare betjene ett kontor av gangen, skolens administrasjon er ikke tilgjengelig på to steder samtidig). Mindre omfattende med samlokalisering (merkantil hjelp som betjener hele skolen samtidig/ mer tilgjengelig administrasjon). Oppnår å få to anlegg i stedet for tre. Mer omfattende med flere bygg (merkantil hjelp; kan bare betjene ett kontor av gangen, skolens administrasjon er ikke tilgjengelig på to steder samtidig). Oppnår å få to anlegg i stedet for tre. Krever store omstillinger i ungdomsskolen. Ulik kultur og rammebetingelser for og trinn. Materiell, utstyr og læremidler - Framtidige innkjøp/ investeringer kan reduseres noe ved innkjøp til en og ikke to skoler. Eks: kopimaskin, datamaskiner for elever. Materiell, utstyr og læremidler - Dobbelt opp ved delt løsning. Redusert tilgang. Dobbelt opp ved delt løsning. Redusert tilgang. Pedagogiske forhold Lang erfaring med å samle klassetrinn 1-7, som også har vært en norm. Lang erfaring med å samle klassetrinn 1-7, som også har vært en norm. Pedagogiske forhold Mindre vanlig å dele klassetrinn 1-7. Fører med seg en del ekstra utfordringer så lenge disse drives som én skole. Mindre vanlig å dele klassetrinn 1-7. Fører med seg en del ekstra utfordringer så lenge disse drives som én skole. Utradisjonelt å samle klassetrinn Enkelte har prøvd, men med blandet erfaring.

5 5 Elevmiljø 1-7 jfr. 1-4 og 5-10 Opparbeidet uteområde for flere aktiviteter. Opparbeidet uteområde for flere aktiviteter. Direkte tilgang til friluftsområder. Tilgang til opparbeidet uteområde for flere aktiviteter, bl.a. kunstgrasbane og ballbinge. Elevmiljø - Langt unna friluftsområder. Må opparbeide nytt uteområde. Miljø Korteste kjøreavstand fra sentrum, men liten forskjell fra andre alternativ. Miljø For langt unna tilgang på fjernvarme. Lengst kjøreavstand fra sentrum, men liten forskjell fra andre alternativ. Utvikling regionsenter utviklingspotensiale for framtidig utvidelse, uten å blokkere for annen utvikling av regionsenteret. Nærhet til andre skolemiljø, og til aktivitetstilbud. Nærhet til andre skolemiljø, og til aktivitetstilbud. Utvikling regionsenter utviklingspotensiale for bl.a. boliger, som vil bli blokkert. Videreutvikling som skole er også blokkert. Gjennom hevd er denne skoleplassen også lekeplass for det lokale VEL et. utviklingspotensiale for bl.a. næring, som vil bli blokkert. Begrenset tomteareal for framtidig utvidelse.

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boligformål Arealstørrelse: ca 28 daa Forslagsstiller: Tor B. Vold, Anne Røgeberg og Eli Rudlang Nes Beskrivelse: Området

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune.

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Rapport fra forprosjektgruppa for renovering av skoleanlegg i kommunen. Juni 2002. 1 Utfordringer vedrørende utbedring og

Detaljer

Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen

Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Fjuk Skole Haugtun Skole Blaker Barnehage Innholdsfortegnelse 1. Mandat fra styringsgruppen. 3 2. Prosjektgjennomføring

Detaljer

Ny Røyken ungdomsskole

Ny Røyken ungdomsskole Ny Røyken ungdomsskole Utredning og vurdering av arealer til ny skoletomt Røyken kommune Plan-, bygg- og oppmålingsenheten Høsten 2011 Innhold Innhold... 2 Bakgrunn for utredningen... 3 Beskrivelse av

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN GRIMEBAKKEN HVA NA? UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN Bakgrunn Søndre Land kommune har pr. i dag en leiekontrakt med eier av Grimebakken, som går ut 31.12.15.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune Rådmannen i Eigersund kommune Innholdsliste INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 STATUS OG BEHOVSVURDERING... 4 Oversikt over barnehager

Detaljer

Tid for gjennomføring

Tid for gjennomføring Oslo kommune Utdanningsetaten Skolebehovsplan 2014-2024 Tid for gjennomføring Høringsutkast 7. mars 2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 VEDTATTE

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe.

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe. 1 5,0 m² y 3,9 m² gru p 11,2 m² 3,0 m² a vdeling 43,1 m² 2 5,8 m² g ruppe 2 5,8 m² m inikjøkken 3,8 m² gru ppe 12,7 m² telefon/adm 3,2 m² lag er 3,3 m² gru ppe 24,1 m² stellerom/hc 1 1,1 m² 5,8 m² 2,1

Detaljer

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES 1. oktober 2008. 1 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES Innhold: 1 Innledning. 3 1.1 Bakgrunn for utredningen. 3 1.2 Organiseringen av utredningsarbeidet. 3 2 Aktuelle bestemmelser

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 28.11.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur Arkivsak 201004451-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Vestfold Eldreråd 01.12.2010 09/10 Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede 03.12.2010 09/10 Hovedutvalg for

Detaljer

4.9 Kultur (VO nr 55)

4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9.1 Innledning Kulturenheten tilrettelegger for ulike typer kulturaktivitet hvor mange gis mulighet til å delta og oppleve et mangfold av kulturinntrykk. Enhetens tjenesteproduksjon

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen.

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2013/2960-31791/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 03.10.2013 Saksframlegg Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 Arkivsak: 09/4872-36 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 069000 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HOVEDSATSINGS- OMRÅDET OPPVEKST ( 0 19 ÅR ) 2009-2012

KOMMUNEDELPLAN FOR HOVEDSATSINGS- OMRÅDET OPPVEKST ( 0 19 ÅR ) 2009-2012 KOMMUNEDELPLAN FOR HOVEDSATSINGS- OMRÅDET OPPVEKST ( 0 19 ÅR ) 2009-2012 Vedtatt av kommunestyret 25.03.2009 Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx K 2000: 08/888 dok. 19 (PLN-dok) INNHOLDSREGISTER: Innledning/oversendelsesbrev

Detaljer

Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet. Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser

Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet. Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser Trendanalyse - Boligbygging, elevtallsutvikling og skolekapasitet Vedlegg nummer 3; Saker vedrørende utredning av skolenedleggelser Innledning Ved planlegging av en fremtidig skolestruktur er det nødvendig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR

HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR Side 1 av 42 HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR INNHOLD Oppsummering... 3 Innledning... 4 Samfunnsmessige konsekvenser... 5 Bygdeutvikling og boligmønster... 5 Sosiale forhold og miljø... 5 Trafikksikkerhet

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11.

RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11. RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2 Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11. INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel I: Kapittel II: Kapittel

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer