Kjøp av tjenester. Fleksibilitet og egne valgmuligheter. Tore Øverås, daglig leder Nota AS. Elmåledagene november

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjøp av tjenester. Fleksibilitet og egne valgmuligheter. Tore Øverås, daglig leder Nota AS. Elmåledagene 2008 12.-13. november"

Transkript

1 Kjøp av tjenester Fleksibilitet og egne valgmuligheter Tore Øverås, daglig leder Nota AS Elmåledagene november

2 Temaer Kort om Nota - Innledning Hva slags fleksibilitet og egne valgmuligheter eksisterer ved valg og anskaffelse av en tjenesteleveranse? Hvordan skalere og skreddersy den enkelte leveranse? Hva med selskapets kunderelasjoner når andre avleser måleren?

3 Kort om Nota AS Antall ansatte 43 Omsetning (2007) 66,5 MNOK Resultat (2007) 6,5 MNOK Eier Skagerak Energi (100%) Etablert i 2005 ved overføring av oppgaver og kompetanse fra Skagerak Nett AS Ansvarlig for Skagerak konsernet satsing innenfor TVK og AMM Oppkapitalisert for å vokse innen MAFI tjenester samt for TVK satsing med målsetting om å være i forkant av produkt- og bransjeutviklingen Samarbeidspartner med Telenor Cinclus AS, Censitel AS, Gothia (Innfordring) Partneravtale med Powel ASA og Logica Norge AS Registrert i Sellihca Kvalifikasjonsordning for leverandører til nordiske energiselskaper side 3

4 Notas leveranser i Norge i dag Kvalitetssikrede målerverdier Håndtering av pengestrøm Basistjenester Bedriftskunder Privatkunder Målerstander Kvalitetskontroll Leverandørskifte Korreksjonsoppgjør Balanseavregning Meldingsutveksling Avregning Avregningsplan Parametervedlikehold Beløpskontroll Fakturautsendelse Adressevedlikehold Purring Kreditthåndbok Reskontroajourhold Inkasso Stengegrunnlag System Systemvedlikehold/lisensiering for MAFI tjeneste Citrix tilgang på ISCU v9.0 Tilgang måleverdier bedriftskunder >100mwh Sentral serverdrift av Systemer Back-up løsninger/sla krav Opsjoner Tilgjengelig bistand Balansekontroll Nettapshåndtering Saldo- og korreksjonsoppgjør Løpende timebistand Differensiert faktura Kundeportal Stengeadministrasjon AMM (Automatic Meter Management) AMR Spenningskvalitet Åpne/Stenge Effektkontroll Kortmåler Balansekontroll Varsle brann Varsle innbrudd Varsle vannlekkasje Styring Jordfeil Lysbuedeteksjon

5 Hvordan skalere og Skreddersøm skreddersy den enkelte leveranse? Leveranse av Turn key AMR Utrulling/installasjon Systemintegrator Innsamlingsplattform, arbeidsordresystem Kommunikasjon M2M Muliggjører og tilrettelegger for verdiøkende tjenester Nordens største AMR prosjekt Solid bransjekunnskap Svært kurransedyktige MAFI tjenester Spesialisert på TVK/AMM tjenester - Bistand i utrullingsprosjekter - Innhenting/Kvalitetssikring AMR - NettNytte tjenester - Verdiøkende tjenester Vedlikehold/drift av løsninger Spesialister på markedets mest utbredte fagapplikasjoner Lagring av måleverdier (MDMS) Funksjoner for import/eksport, kontroll og korreksjon Videreforedling av måleverdier Avregnings- og faktureringsløsninger Innfordrings- og porteføljetjenester

6 Hva slags fleksibilitet og egne valgmuligheter eksisterer Fleksibel leveransemodell ved valg og anskaffelse av en tjenesteleveranse? Terminal TnC, Powel Elin, andre front-end løsninger Tilgjengelige tjenester AMR Åpne/stenge Leveringskvalitet Balansekontroll Effektstyring Jordfeil nettstasjon Markedsplass AFI-tjenester Kvalitetssikrede måleverdier levert: ITP etc. KIS - ekstern KIS - Nota

7 Temaer Kort om Nota - Innledning Hva slags fleksibilitet og egne valgmuligheter eksisterer ved valg og anskaffelse av en tjenesteleveranse? Hvordan skalere og skreddersy den enkelte leveranse? Hva med selskapets kunderelasjoner når andre avleser måleren?

8 Digresjon: Egenproduksjon kontra tjenester? Jeg er nettselskap kunde. Jeg vil ha stabil tilgang til strøm, billigst mulig. Nettselskapene er Notas største kundegruppe. De vil ha gode MAFI tjenester, billigst mulig. Er egenproduksjon best/billigst, eller kan en tjeneste leverandør i noen tilfeller være et alternativ?

9 Erfaringer fra kjøpsprosesser

10

11

12 Landis+Gyr CIOS Kamstrup Landis+Gyr Politerm 2VK TnC Frontend Driftes av TnC EMS 10 Driftes av Nota Policom+ Driftes av Nota Nota 2VK integrasjon Måleverdihåndtering og kvalitetssikring MDMS KIS Web portal Nettnyttetjenester NIS Arbeidsordrehåndtering Komponentregister Nettanalyser Vedlikehold 9 nordiske tilbydere 3 forhandlingsrunder Tjeneste til fast pris = behov dekket til markedets beste pris

13 Jordfeilovervåking i nettstasjon Ifølge forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF2006) er det krav om at nettselskapet må etablere overvåking av jordfeil i nye eller ombygde nettstasjoner med 230V IT-nett på lavspentsiden. Tjenesten består i å benytte 2VK-teknologi til jordfeilovervåking av nettstasjoner. Multiinstrument i nettstasjonen kobles til kommunikasjonsenheten, i dette tilfellet Policom, og denne benyttes til å sende informasjon om jordfeil til Nota via systemets tjenesteplattform. Nota bearbeider og sammenstiller resultatene før disse oversendes til nettselskapet. RESULTAT Full oversikt over nettstasjoner med jordfeil i web-grensesnitt. Full jordfeilsovervåkning som tilfredsstiller krav i forskrift Logg med tidspunkt som gir oversikt over jordfeil som kommer og går Nettselskapet trenger ikke bruke ressurser på å drifte og overvåke kommunikasjonsløsningen Ukentlige rapporter fra Nota som påminnelse på ubehandlede jordfeil

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Forskriftskrav EBL seminar Ny forskrift (Steinar Parelius, NVE) Må være egenkompetanse hos bestiller på en rekke områder, og utsetting må være begrunnet NVE skiller ikke mellom utsetting i eget konsern eller eksternt Områder det kreves egen bemanning på er Netteierfunksjoner, dr.kontroll/feilretting, tilstandskontroll/vedlikehold, måling/avregning, svar på henvendelser (kundeservice) Driftskontroll Alle selskaper skal ha god grunnbemanning for tilstandskontroll og vedlikehold/feilretting

29 Konsesjonsvilkår EBL seminar Tilstrekkelig styring og kontroll OED saken i Agder:.. gir godkjenning at funksjonskrav er gjeldende og at de er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.. Oppsummering (Adv G.Marthinsen, Thommesen): NVE har gjort utilstrekkelig utredningsarbeide Strengere bemanningskrav avviker fra regulering i andre sektorer Strengere bemanningskrav avviker fra regulering i andre våre naboland Ikke faglig dokumentert behov for nye og strengere regler (Agder saken har bevist at funksjonskrav er riktig)

30 Hva sier bransjen? Gjennomført undersøkelse blant 307 personer fordelt på ca 100 selskap Over 70% av MAF-tjenestene leveres av intern avdeling eller av et selskap i konsernet. Innfordring skiller seg ut der 50% helt eller delvis benytter ekstern leverandør. Utvalget bestod av nettselskap, kraftomsettere og integrerte selskap av forskjellig størrelse I gjennomsnitt er det under 50% i bransjen som har klare avtaler som regulerer servicenivået Det var 90 respondenter fordelt på 67 selskap Respondentene var i hovedsak daglig leder/direktør, økonomidirektør, markedssjef og IT sjef Fokuset på undersøkelsen var på bransjens syn på tradisjonelle MAF tjenester og utvikling av disse Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid mellom Nota, TNS Gallup og Accenture De viktigste grunnene til kjøpe tjenester, er for å unngå store investeringer, samt fokusere på kjernevirksomheten Mellom 40 og 60% av MAF-tjenestene prises ikke, eller respondenten er usikker på hvordan tjenestene prises Det viktigste for respondentene er å være gode på er Innsamlingsfasen. Over 60% sier at det er blant de fem viktigste områdene i deres virksomhet

31 Temaer Kort om Nota - Innledning Hva slags fleksibilitet og egne valgmuligheter eksisterer ved valg og anskaffelse av en tjenesteleveranse? Hvordan skalere og skreddersy den enkelte leveranse? Hva med selskapets kunderelasjoner når andre avleser måleren?

32 Hva sier bransjen? Gjennomført undersøkelse blant 307 personer fordelt på ca 100 selskap Over 70% av MAF-tjenestene leveres av intern avdeling eller av et selskap i konsernet. Innfordring skiller seg ut der 50% helt eller delvis benytter ekstern leverandør. Utvalget bestod av nettselskap, kraftomsettere og integrerte selskap av forskjellig størrelse I gjennomsnitt er det under 50% i bransjen som har klare avtaler som regulerer servicenivået Det var 90 respondenter fordelt på 67 selskap Respondentene var i hovedsak daglig leder/direktør, økonomidirektør, markedssjef og IT sjef Fokuset på undersøkelsen var på bransjens syn på tradisjonelle MAF tjenester og utvikling av disse Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid mellom Nota, TNS Gallup og Accenture De viktigste grunnene til kjøpe tjenester, er for å unngå store investeringer, samt fokusere på kjernevirksomheten Mellom 40 og 60% av MAF-tjenestene prises ikke, eller respondenten er usikker på hvordan tjenestene prises Det viktigste for respondentene er å være gode på er Innsamlingsfasen. Over 60% sier at det er blant de fem viktigste områdene i deres virksomhet

33 Valg av tjenesteleverandør Sellihca-godkjenning? Eiersammensetning? Antall ansatte, kompetanse og erfaring? Samarbeidspartnere? Fleksibel leveransemodell - tjenestemeny? Langsiktige kundeforhold? Stordriftsfordeler? Tjenesteleveranseavtaler med SLA, RSLA og KPI? 2VK: kan tilby integratorrolle/prosjektledelse/ utrullingsstøtte?

34 Kvalitetshåndbok og avviksrapportering Del av SLA avtale

35 Styringsdokumenter

36 Hva med selskapets kunderelasjoner når andre avleser måleren? Selskapet eier fortsatt kunderelasjonen Kvalitet på tjeneste sikres ihht. avtalt nivå SLA

37 Fra kundeundersøkelsen 2006 Beholde eierskap til kundene MAF tjenester er strategisk viktig Vil ikke miste kompetanse Unngår store investeringer Vil ikke være først Vil ikke miste arbeidsplasser Lite å spare Frigjøre ressurser Fokusere på kjernevirksomhet Trenger skreddersøm Mangel på kvalifiserte leverandører Motvilje fra styret Nøytral 4,3 3,8 3,4 3,4 3,1 3,1 3,1 2,9 2,9 2,8 2,6 2,3 Å beholde eierskap til kunden er viktig for respondentene, dette kan bety at de ikke er interessert i å sette ut kundeservicefunksjonen MAF tjenesten er strategisk viktig og det kreves gode tjenester innen dette område De små er mer enn de andre segmentene opptatt av å ikke miste arbeidsplasser Kraftomsettere rangerer Unngår store investeringer som nr. 2 etter eierskap til kunden 2006 Accenture. All rights reserved. 37

38 Eksempel på avtale om prisreduksjon ved redusert kvalitet på leveranse ihht. SLA SLA-nivå levert Tilgjengelighet i prosent Prisreduksjon i prosent A I henhold til SLA-krav definert pr. tjeneste i SLA kvalitetstabell 0% B I henhold til SLA-krav definert pr. tjeneste i SLA kvalitetstabell Prisen reduseres med X % pr måned for de målepunkt det gjelder inntil tilgjengeligheten er på A kvalitet. C I henhold til SLA-krav definert pr. tjeneste i bilag 33. Prisen reduseres med X % pr måned for de målepunkt det gjelder inntil tilgjengeligheten er på A kvalitet D I henhold til SLA-krav definert pr. tjeneste i bilag 33. XX % prisreduksjon for de målepunkt det gjelder.

39 Eksempel på SLA for drift AMR Avtalt leveringstid pr AMR-tjeneste AMR-tjeneste Leveringstid målt fra Kvalitet A Kvalitet B Kvalitet C Kvalitet D Ukentlig leveranse av timesverdier for anlegg forbruk < kwh/år 24:00 den sjuende dagen i perioden verdiene gjelder for < x d x xd x xxd 9x % 9x % xxx % Ikke levert / Ikke levert i tide Leveranse av planlagte måleverdier 00:00 den dagen som er angitt i bestilling eller for mottak av bestilling (retroaktiv) < 56 t 56t - 96 t 5-16 d xx % xx % xx % Ikke levert / Ikke levert i tide Leveranse av momentan-verdier Umiddelbart ved mottak av bestilling fra Kunden < 90 sek 90 s 3 min 3-5 min xx % xx % xx % Ikke levert / Ikke levert i tide Leveranse av månedsverdier 00:00 ved månedsskifte < 56 t 56 t 7 d 8 14 d 9x % xx % xx % Ikke levert / Ikke levert i tide Leveranse av årsverdier 00:00 ved årskifte < 56 t 56 t 7 d 8 14 d Ikke levert / Ikke levert i tide

40 Fordeler og ulemper ved å kjøpe tjenester kontra å produsere sjæl Fordeler Ulemper ULEMPER Lokale arbeidsplasser i fare? Svekker kompetanse internt? Skaper avhengighet til leverandøren? Hva sier NVE? FORDELER Fleksibelt ta overload / ikke kjerneaktivitet! Avtaleregulert, hva/hvordan det skal leveres! Kan plassere skyld og få ting på plass! Mengelfull leveranse = redusert betaling! Tilgang til kompetanse = hvordan løse! Tilgang til ressurser = løse! Økt kvalitet pga spesialiseirng! Stordrift = lavere enhetspris = lav pris! Konkurranseutsetting av tjenester, bidrar på en positiv måte til effektiv ressursutnyttelse, som gir fornøyde sluttkunder!

41 Takk for oppmerksomheten! Nota AS - Storgaten 159, Postboks 80, 3901 Porsgrunn Tlf: Faks:

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

RAPPORT FRA OUTSOURCINGS- UNDERSØKELSEN 2007

RAPPORT FRA OUTSOURCINGS- UNDERSØKELSEN 2007 RAPPORT FRA OUTSOURCINGS- UNDERSØKELSEN 2007 Hans Solli-Sæther & Petter Gottschalk, Handelshøyskolen BI November 2007 «TILGANG TIL HØYT KVALIFISERT ARBEIDSKRAFT ER VIKTIGSTE DRIVER FOR OUTSOURCING» INTRODUKSJON

Detaljer

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 1 INNHOLD Avregningsansvarlig 2011 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig for Opprinnelsesgarantier

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing? Service Sikre dine interesser med gode avtaler DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kompetanse Derfor tjener du på å velge proff IT-ekspertise Risiko Dette bør enhver kunne om outsourcing av

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet Kristian Engan 16.06.2010 Forord Denne masteroppgaven er utarbeidet som

Detaljer

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5 LE453H02 12.03.2003 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE...2 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER....5

Detaljer

Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere

Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere Prosjektrapport for gruppe 5 EIT - Smarte Nett 4. mai 2011 Andrea Sundby Langvik Arne-Olav Thuestad Terje Skrede Torstein

Detaljer

Sluttrapport. 10. september 2012

Sluttrapport. 10. september 2012 Utrulling Demo Steinkjer BYAFOSSEN Sluttrapport 10. september 2012 Sluttrapporten er en oppsummering av inntrykk etter endt montasje. Det er fokus på hva som har fungert bra og hva som har fungert mindre

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5 AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang Utarbeidet for NVE Prosjektnr NVE-2010-4 Januar 2011 2 av 42 FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norges vassdrags-

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Rapport Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Utarbeidet av Fokus Bank og Ernst & Young Introduksjon Finanskrisen og den påfølgende nedgangskonjunkturen som utspant seg fra høsten 2008 og videre inn i 2009

Detaljer

Verdiregnskap. Move AS 2005 Putting Intellectual Capital Into Practice

Verdiregnskap. Move AS 2005 Putting Intellectual Capital Into Practice Verdiregnskap Move AS 2005 Putting Intellectual Capital Into Practice Innhold 1. Forord.. Side 3 2. Beskrivelse av selskapet.. Side 4 3. Marked: hva er mulighetene... Side 8 4. Strategi: hvordan skape

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Morten Lunde Holla Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2011 Hovedveileder: Thomas Jelle, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Telenor for fremtiden

Telenor for fremtiden Polyteknisk Forening 19. november 2002 Telenor for fremtiden Av konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1. Innledning For tre år siden sto min forgjenger Tormod Hermansen på denne talerstolen og fortalte om Telenors

Detaljer