Mini Desktop PC (Tynn klient)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mini Desktop PC (Tynn klient)"

Transkript

1 NW9656b Første utgave September 2014 Mini Desktop PC (Tynn klient) Bruksanvisning E210-serien

2 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingssystem, eller oversettes til et annet språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSteK COMPUTER INC. ("ASUS"). Garantien på produktet og servicetilbud vil slutte å gjelde hvis: (1) produktet er reparert, modifisert eller endret, med mindre reparasjonen, modifikasjonen eller endringen er skriftlig godkjent av ASUS; eller (2) serienummeret på produktet er uleselig eller mangler. ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFEKT ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET. Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens fordel, uten hensikt til å krenke. SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN. Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt. Ansvarsbegrensning Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert produkt. ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen. Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN. Service og support Besøk vårt flerspråkelige nettsted på 2 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

3 Innhold Om denne håndboken... 6 Begreper brukt i denne håndboken... 7 Skrifttyper... 7 Ikoner... 7 Sikkerhetsinformasjon... 8 Sette opp systemet... 8 Forholdsregler... 9 Riktig deponering... 9 Innhold i pakken...11 Kapittel 1: Deler og funksjoner på Mini Desktop PC Bli kjent med den Mini Desktop PC-en din...14 Forfra...14 Sett fra baksiden...16 Kapittel 2: Maskinvareoppsett Posisjonere Mini Desktop PC-en din...20 Feste Mini Desktop PC-en på stativet...20 Installere Mini Desktop PC-en til en skjerm...21 Bruke Mini Desktop PC-en...25 Koble til en ekstern skjerm...25 Koble til en USB-enhet...26 Koble til den trådløse antennen...27 Slå på Mini Desktop PC-en...28 Konfigurere lydutgangen via en HDMI-enhet...29 Kapittel 3: Operativsystemer som støttes Arbeide med Windows Embedded Starte for første gang...32 Bruke Start-menyen...33 Bruke oppgavelinjen...34 Bruke meldingsområdet...35 Bruke Windows Utforsker...36 Sikkerhetskopiere filene dine...38 Gjenopprette systemet ditt...38 Brukerveiledning for Mini Desktop PC 3

4 Bruke Windows Embedded 7 Action Center...39 Bruke Windows Update...39 Sette opp en brukerkonto og passord...40 Få hjelp og støtte i Windows...40 Koble til i Windows Embedded Kablet tilkobling...42 Arbeide med Windows Embedded Starte opp for første gang...45 Windows Embedded 8-låseskjerm...45 Windows brukergrensesnitt...46 Jobbe med Windows -applikasjoner...50 Charms-verktøylinjen...54 Snap-funksjon...56 Andre tastatursnarveier...58 Koble til trådløse nettverk...60 Bluetooth...62 Aireplane mode(flymodus)...64 Koble til kablede nettverk...65 Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse...65 Slå av den Mini Desktop PC-en...68 Sette den Mini Desktop PC-en i hvilemodus...68 Arbeide med Windows Embedded Starte opp for første gang...69 Windows brukergrensesnitt...70 Startknapp...74 Tilpasse Start-skjermen...76 Jobbe med Windows -applikasjoner...77 Tilpasse apper...77 Tilgang til Apper-skjermen...79 Charms-verktøylinjen...81 Snap-funksjon...83 Andre tastatursnarveier...85 Koble til Internett...87 Slå av Mini Desktop PC-en...92 Sette ASUS Mini Desktop PC-en i hvilemodus...92 Windows Embedded 8.1-låseskjerm...93 Tilpasse låseskjermen Brukerveiledning for Mini Desktop PC

5 Kapittel 4: BIOS Gå inn i BIOS-oppsettet...98 Raskt gå inn i BIOS...99 Kapittel 5: Gjenopprette systemet ditt Gjenopprettingsalternativer på Windows Embedded Bruke den skjulte partisjonen Gjenopprettingsalternativer på Windows Embedded Fjern alt og ominstallere Windows Tillegg REACH ASUS-resirkulering / Returtjenester Opplysning om belegg Erklæring fra Federal Communications Commission (FCC) Advarsel om RF-eksponering Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/EC) Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike Erklæring fra Canadian Department of Communications (Gjelder Kanada) IC-strålingseksponering, erklæring for Canada Kontaktinformasjon for ASUS ASUSTeK COMPUTER INC ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika) ASUS COMPUTER GmbH (Tyskland og Østerrike) Brukerveiledning for Mini Desktop PC 5

6 Om denne håndboken Denne håndboken inneholder informasjon om maskinvare- og programvarefunksjonene til den VivoPC-en, inndelt i følgende kapitler: Kapittel 1: Deler og funksjoner på Mini Desktop PC Dette kapitlet forklarer maskinvarekomponentene til Mini Desktop PC-en. Kapittel 2: Maskinvareoppsett Dette kapitlet gir deg informasjon om hvordan du kan forberede og sette opp Mini Desktop PC for bruk. Kapittel 3: Operativsystemer som støttes Dette kapitlet gir en oversikt over bruk av operativsystemer på Mini Desktop PC. Kapittel 4: BIOS Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du endrer systeminnstillingene gjennom BIOS-oppsettsmenyene. Kapittel 5: Gjenopprette systemet ditt Dette kapitlet gir gjenopprettingsalternativer for Mini Desktop PC-en. Tillegg Denne delen inneholder merknader og sikkerhetserklæringer for den Mini Desktop PC-en. MERK: For Windows Embedded 8.1 OS finner du brukerveiledningen i følgende mappe på PC-en: C:\Programfiler(X86)\ ASUS\eManual 6 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

7 Begreper brukt i denne håndboken For å utheve viktig informasjon i denne håndboken, presenteres noe tekst på denne måten: VIKTIG! Denne meldingen inneholder vitale instruksjoner som må følges for å fullføre en oppgave. MERK: Denne meldingen inneholder tilleggsinformasjon og tips som kan hjelpe deg med å fullføre oppgaver. ADVARSEL! Denne meldingen inneholder viktig informasjon som må følges når du utfører visse oppgaver av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke skader din Mini Desktop PC og komponentene i den. Skrifttyper Fet Kursiv = Dette indikerer en meny eller et element som skal velges. = Dette viser til avsnitt som du kan lese i denne bruksanvisningen. Ikoner Ikonene nedenfor viser hvilke enheter du kan bruke for å utføre en rekke oppgaver eller prosedyrer mens du arbeider på Windows Embedded 8.1-operativsystemet på Mini Desktop PC. = Bruk en mus. = Bruk tastaturet. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 7

8 Sikkerhetsinformasjon Denne Mini Desktop PC-en er designet og testet for å imøtekomme de siste sikkerhetsstandardene for informasjonsteknologiutstyr. Men for din egen sikkerhets skyld er det viktig at du leser følgende sikkerhetsinstruksjoner. Sette opp systemet Les og følg instruksjonene i dokumentasjonen før du bruker systemet. Ikke bruk dette produktet nær vann eller en varmekilde som en radiator. Sett opp systemet på en stabil overflate med stativet som følger med. Aldri bruk systemet uten stativet. Bruk støttestativet hvis du vil stable opp NOVA. Oppstabling av systemet uten korrekt støttestativ kan hindre ventilasjonen og skade systemet. Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 0 C og 35 C. Hvis du bruker en skjøtekabel, kontroller at den totale amperen for enhetene ikke overstiger den maksimale amperen for skjøteledningen og kontakten. MERK: Mens du arbeider på den stasjonære mini-pc-en, sørg for at festet står i en oppreist posisjon ved hjelp av stativet. For mer informasjon, se avsnittet Feste PC-en på stativet i denne bruksanvisningen. 8 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

9 Forholdsregler Ikke tråkk på strømledningen eller legg noe på den. Ikke søl vann eller annen væske på systemet. Når systemet er slått av, kan en liten mengde elektrisk spenning fremdeles finnes. Koble alltid fra all strøm, modem og nettverkskabler fra stikkontakten før du rengjør systemet. Dersom du opplever følgende tekniske problemer med produktet, koble fra strømledningen og kontakt en kvalifisert servicetekniker eller forhandleren din. Strømledningen eller støpslet er skadet. Væske har blitt sølt inn i systemet. Systemet fungerer ikke ordentlig selv om du følger instruksjonene for bruk. Systemet ble sluppet i bakken eller kabinettet er skadet. Systemytelsen endres. Riktig deponering IKKE kast Mini Desktop PC en i kommunalt avfall. Dette produktet er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt gjenvinning. Symbolet kryss over en søppelkasse med hjul indikerer at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer for bortkasting av elektroniske produkter. IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 9

10 Advarsel angående Lithium-Ion-batteriet FORSIKTIG: Eksplosjonsfare hvis batteriet ikke erstattes korrekt. Erstatt bare med den samme eller en tilsvarende type som er godkjent av produsenten. Kast brukte batterier i henhold til produsentens instruksjoner. ADVARSEL OM LASERPRODUKT KLASSE 1 LASERPRODUKT IKKE DEMONTER Garantien gjelder ikke for produkter som har blitt demontert av brukere 10 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

11 X Innhold i pakken Mini Desktop PC-pakken inneholder følgende elementer: Antenne AC-strømadapter Hovedboks for Mini Desktop PC i E210-serien Strømkabel 4 stk. 8 mm-skruer for VESA-monteringsplate Stativ (valgfritt) VESA-monteringsplate Teknisk dokumentasjon Mus (valgfritt) Tastatur (valgfritt) MERKNADER: *Faktiske produktspesifikasjoner og innholdet i pakken kan variere med Mini Desktop PC-modelltype eller med land eller region. Hvis det er feil med enheten eller dens komponenter ved normal og riktig bruk innenfor garantiperioden, kan du ta garantikortet til ASUS servicesenter for utskiftning av de defekte komponentene. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 11

12 12 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

13 Kapittel 1: Deler og funksjoner på Mini Desktop PC 1 Deler og funksjoner på Mini Desktop PC

14 X Bli kjent med den Mini Desktop PC-en din Forfra Spor til minnekort Den innebygde minnekortleseren lar Mini Desktop PC-en din lese og skrive data til og fra MMC/SD/SDHC/SDXC-kort. Strømbryter Strømbryteren slår strømmen til systemet PÅ og AV. 14 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

15 BIOS-tast Sett en rettet binders inn i dette hullet før systemet startes for å få tilgang til BIOS. USB 3.0-porter Disse USB-kontaktene (universell seriebuss) gir en overføringshastighet på opptil 5 Gbit/s og kan brukes til USB 2.0-utstyr. USB 2.0-porter USB (Universal Serial Bus) 2.0-portene er kompatibel med USB 2.0/1.1-enheter som tastatur, musenheter, kameraer og harddisker. Med USB kan flere enheter kjøres samtidig på en enkel datamaskin, med noe periferutstyr som fungerer som ekstra innstikksplasser eller hub. Mikrofon-kontakt Mikrofon-kontakten er designet for å koble til mikrofonen som brukes for videokonferanser, stemmeberetninger eller enkle lydopptak. Hodetelefon-/Lydutgang (S/PDIF)-kontakt Stereohodetelefonkontakten (3,5 mm) brukes for å koble systemets lyd-ut signal til forsterker eller hodetelefoner. TIPS: Når du ønsker S/PDIF ut, bruker du den medfølgende minikontakt til S/PDIF-adapteren for tilkobling til forsterkeren. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 15

16 Sett fra baksiden Trådløs antennekontakt Denne kontakten brukes for tilkobling av den medfølgende antennen for å forbedre den trådløse forbindelsen. 16 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

17 HDMI port HDMI-porten (High Definition Multimedia Interface) støtter en Full-HD-enhet som en LCD TV eller skjerm slik at et større visningsområde kan oppnås. Seriell port (COM-port) 9 pinners D-sub seriell port støtter enheter som tegnebrett, mus eller modem som bruker seriell kabel. LAN port Den åttepinnede RJ-45 LAN-porten støtter en standard Eternett-kabel for tilkobling til et lokalt nettverk. Skjermutgang (Monitor) Den 15-pins D-sub skjermporten støtter en standard VGAkompatibel enhet som for eksempel en monitor eller projektor for å muliggjøre visning på en større ekstern skjerm. Strømtilførsel (DC 19V) Den leverte strømadapteren konverterer AC-strøm til DCstrøm for bruk med denne kontakten. Strøm levert gjennom denne kontakten leverer strøm til Mini Desktop PC-en. For å forhindre skade på Mini Desktop PC-en, bruk alltid strømadapteren som følger med. ADVARSEL! Strømadapteren kan bli svært varmt under bruk. Adapteren må ikke tildekkes, og den må holdes vekk fra kroppen. Kensington -låseport Porten for Kensington -låsen gjør så Mini Desktop PC kan sikres med bruk av Kensington -kompatible sikkerhetsprodukter. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 17

18 18 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

19 Kapittel 2: Maskinvareoppsett 2 Maskinvareoppsett

20 X Posisjonere Mini Desktop PC-en din Feste Mini Desktop PC-en på stativet Feste Mini Desktop PC-en på stativet: 1. Finn festehullet under Mini Desktop PC-en. 2. Sett stativets festehull på linje med festehullet på Mini Desktop PC-en, og sikre den på plass med stativskruen. Støttefotskrue ADVARSEL! Sørg for at Mini Desktop PC-en er montert på stativet før du plasserer den på en stabil og flat overflate. 20 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

21 Installere Mini Desktop PC-en til en skjerm Installere Mini Desktop PC-en på en monitor: 1. Fest VESA-montasjen til skjermen med fire skruer som følger med VESA-monteringssettet. TIPS: For å feste VESA-monteringen, må skjermen overholde standarden VESA75 eller VESA100. * Mini Desktop PC-en kan monteres på en ASUS VS228H-skjerm. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 21

22 2. Rett inn og plasser Mini Desktop PC-en på VESAmonteringspunkt som vist. Mini Desktop PC VESA-monteringspunkt TIPS: Sørg for at ASUS-varemerket på dreiehjulet på VESA-stativet er innstilt til vanlig posisjon når du setter på Mini Desktop PC-en slik at maskinen kan roteres riktig. ASUS-varemerke 22 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

23 3. Fest Mini Desktop PC-en og VESA-monteringspunktet med en stativskrue. Forsikre deg om at Mini Desktop PC-en er godt festet til VESA-monteringspunktet. Sammensetning av Mini Desktop PC og VESAmonteringspunkt stativskrue MERK: Bruk stativskruen som fulgte med stativet. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 23

24 4. Du kan justere vinkelen på sammensetningen av PC-en og VESA-monteringspunktet for å gjøre forsiden og baksiden av Mini Desktop PC-en mer tilgjengelig. Trykk på vippebryteren på VESA-monteringspunktet for å låse opp rotasjonshjulet (A), og roter deretter sammensetningen av Mini Desktop PC-en og VESA-monteringspunktet (B). rotasjonshjul vippebryter Sammensetning av Mini Desktop PC og VESA-monteringspunkt VIKTIG! Det anbefales at dreiehjulet vendes opp når systemet er i bruk. Legg merke til at kablene som er koblet til Mini Desktop PC-en mens du betjener dreiehjulet. For å forhindre farer fra løse kabler, er hjulet designet til å rotere maks 9 0 med/mot klokken. 24 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

25 Bruke Mini Desktop PC-en Koble til en ekstern skjerm Koble én ende av en HDMI- eller en VGA-kabel til en ekstern skjerm, og den andre enden av kabelen til Mini Desktop PC-ens HDMI- eller VGA-port. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 25

26 X Koble til en USB-enhet Koble til USB-enheter som kablede/trådløse tastaturer, musenheter og skrivere til USB-portene på Mini Desktop PC-en. TIPS: Tastaturet varierer med land eller region. 26 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

27 Koble til den trådløse antennen Koble den trådløse antennen til Mini Desktop PC-en for å forbedre det trådløse signalet. Sørg for at den trådløse antennen er i en oppreist posisjon (90o vinkel) for å få det beste trådløse mottaket. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 27

28 X Slå på Mini Desktop PC-en TIPS: Når Mini Desktop PC-en din ikke er i bruk, koble fra strømadapteren eller slå av strømknappen for å spare strømforbruket. Juster innstillingene for strømstyring i kontrollpanelet i Windows. Dette er for å sørge for at Mini Desktop PC-en er stilt inn til en modus for lavere strømforbruk og samtidig kan brukes helt. 28 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

29 Konfigurere lydutgangen via en HDMI-enhet Hvis du vil bruke en HD TV som en lydutgangsenhet, kobler du den til hjemmekino PC og følger trinnene under for å konfigurere lydinnstillingene. Konfigurere lydutgangen via en HDMI-enhet: 1. Gjør ett av følgende basert på Mini Desktop PC-ens operativsystem. Om Windows Embedded 7 Høyreklikk på Volume Mixer (Volummikser)-ikonet på Windows -meldingsområdet og klikk på Playback devices (Avspillingsenheter). Volume Mixer (Volummikser) Om Windows Embedded 8.1 a. Fra Start-skjermen, klikk på Desktop (Skrivebord) for å starte skrivebordsmodusen. TIPS: For flere detaljer, se delen Start-skjerm under Arbeide med Windows Embedded 8.1. b. Høyreklikk på Volummikser-ikonet på Windows -oppgavelinjen og klikk på Playback devices (Avspillingsenheter). 2. Fra Avspilling-skjermen, velg Digital Audio (HDMI). 3. Klikk på Configure (Konfigurer) og Høyttaleroppsett-vinduet åpnes. 4. Velg Stereo og klikk på Next (Neste). 5. Kryss av for Front left and right (Fremre venstre og høyre), og klikk på Next (Neste). 6. Klikk på Finish (Fullfør) for å avslutte høyttaleroppsettet. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 29

30 30 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

31 Kapittel 3: Operativsystemer som støttes 3 Operativsystemer som støttes

32 Arbeide med Windows Embedded 7 Starte for første gang Når du starter Mini Desktop PC for første gang, vises en serie med skjermer for å guide deg gjennom konfigurasjonen av de grunnleggende innstillingene for ditt Windows Embedded 7-operativsystem. Starte Mini Desktop PC for første gang: 1. Slå på Mini Desktop PC. Vent et par minutter til Set Up Windows (Sett opp Windows)-skjermen vises. 2. Fra rullegardinlisten, velg språket ditt. Klikk på Next (Neste). 3. Fra rullegardinlistene, velg Country or region (Land eller region), Time and currency (Tid og valuta) og Keyboard layout (Tastaturlayout). Klikk på Next (Neste). 4. Tast inn unike navn for user name (brukernavn) og Mini Desktop PC name. Klikk på Next (Neste). 5. Tast inn nødvendig informasjon for å sette opp passordet ditt, og klikk på Next (Neste). Du kan også klikke på Next (Neste) for å hoppe over dette trinnet uten å angi noe informasjon. MERK: Hvis du vil sette opp et passord for kontoen din senere, se Sette opp en brukerkonto og passord i dette kapitlet. 6. Les lisensvilkårene nøye. Kryss av for I accept the license terms (Jeg godtar lisensvilkårene) og klikk på Next (Neste). 7. Velg Use recommended settings (Bruk anbefalte innstillinger) eller Install important updates only (Installer kun viktige oppdateringer) for å sette opp sikkerhetsinnstillingene for Mini Desktop PC. For å hoppe over dette trinnet, velg Ask me later (Spør meg senere). 8. Se over innstillingene for dato og tid. Klikk på Next (Neste). Systemet laster inn de nye innstillingene og starter på nytt. 9. Etter omstart kan du begynne å bruke Mini Desktop PC. 32 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

33 Bruke Start-menyen Start-menyen gir deg tilgang til programmer, verktøy og andre nyttige elementer på Mini Desktop PC. Starte elementer fra Start-menyen 1. Fra Windows -oppgavelinjen, klikk på Start-ikonet. 2. Fra Start-menyen, velg elementet som du vil starte. Bruke Komme i gang-elementet Elementet Getting Started (Komme i gang) på Start-menyen inneholder informasjon om noen grunnleggende oppgaver som tilpasning av Windows, legge til nye brukere og overføre filer for å hjelpe deg med å bli kjent med hvordan du bruker Windows Embedded 7. Bruk av Komme i gang: 1. Klikk. 2. Velg Getting Started (Komme i gang) fra Start-menyen. 3. Velg oppgaven som du vil utføre fra listen over tilgjengelige oppgaver. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 33

34 Bruke oppgavelinjen Oppgavelinjen lar deg starte og behandle programmer eller elementer som er installert på Mini Desktop PC. Starte et program fra oppgavelinjen Fra Windows -oppgavelinjen, klikk på et ikon for å starte det. Klikk igjen på ikonet for å skjule programmet. Feste elementer på hurtiglistene Når du høyreklikker på et ikon i oppgavelinjen, vises en hurtigliste som gir deg rask tilgang til programmets eller elementets relaterte koblinger. Du kan feste elementer på hurtiglisten som favorittwebsider, mapper eller stasjoner du ofte bruker, eller nylig avspilte mediefiler. Slik fester du elementer til hurtiglisten: 1. Fra oppgavelinjen, høyreklikk på et ikon. 2. Fra hurtiglisten, høyreklikk på elementet som du vil feste, og velg deretter Pin to this list (Fest til denne listen). Fjerning av elementer fra hurtiglisten 1. Fra oppgavelinjen, høyreklikk på et ikon. 2. Fra hurtiglisten, høyreklikk på elementet som du vil fjerne fra hurtiglisten, og velg deretter Unpin from this list (Fjern fra denne listen). 34 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

35 Bruke meldingsområdet Som standard vises meldingsområdet med disse tre ikonene: Melding i Action Center Klikk på dette ikonet for å vise alle varselsmeldinger/varsler og åpne Windows Action Center. Nettverkstilkobling Dette ikonet viser tilkoblingsstatusen og signalstyrken til den kablede eller trådløse nettverkstilkoblingen. Volum Klikk på dette ikonet for å justere volumet. Vise et varsel Du kan se en varslingsmelding ved å klikke meldingen for å åpne den. og deretter klikke på MERK: For mer informasjon, se Bruke Windows Action Center i dette kapitlet. Tilpasse ikoner og varsler Du kan velge å vise eller skjule ikonene og varslene på oppgavelinjen eller på meldingsområdet. Slik tilpasser du ikoner og varsler: 1. Klikk på varslingsområdet. 2. Klikk på Customize (Tilpass). 3. Fra rullegardinlisten, velg oppførselen til ikonene eller elementene som du vil tilpasse. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 35

36 Bruke Windows Utforsker Med Windows Utforsker kan du vise, behandle og organisere filene og mappene dine. Åpne Windows Utforsker Klikk for å åpne Start-menyen, og klikk deretter på Computer (Datamaskin). Utforske filer og mapper 1. Åpne Windows Utforsker. 2. Fra navigasjonen eller visningsvinduet, bla frem til plasseringen av dataen din. 3. Fra brødsmulelinjen, klikk på pilen for å vise innholdet på stasjonen eller i mappen. Tilpasse mappe-/filvisningen 1. Åpne Windows Utforsker. 2. Velg plasseringen av dataene. 3. Klikk. 4. Fra Vis-menyen, flytt glidere for å velge hvordan du vil vise filen/ mappen. Organisere filene dine 1. Åpne Windows Utforsker. 2. Fra feltet Arrange by (Organiser etter), klikk for å vise rullegardinlisten. 3. Velg foretrukket organiseringstype. 36 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

37 Sortere filene dine 1. Åpne Windows Utforsker. 2. Høyreklikk hvor som helst på Vis-ruten. 3. Fra menyen som vises, velg Sort by (Sorter etter), og velg deretter ønsket type sortering. Gruppere filene dine 1. Åpne Windows Utforsker. 2. Høyreklikk hvor som helst på Vis-ruten. 3. Fra menyen som vises, velg Group by (Grupper etter), og velg deretter ønsket type gruppering. Legge til en ny mappe 1. Åpne Windows Utforsker. 2. Fra verktøylinjen, klikk på New folder (Ny mappe). 3. Tast inn et navn for den nye mappen. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 37

38 Sikkerhetskopiere filene dine Slik setter du opp en sikkerhetskopiering: 1. Klikk på > All Programs (Alle programmer) > Maintenance (Vedlikehold) > Backup and Restore (Sikkerhetskopier og gjenopprett). 2. Klikk på Set up backup (Sett opp sikkerhetskopiering). Klikk på Next (Neste). 3. Velg sikkerhetskopidestinasjonen din. Klikk på Next (Neste). 4. Velg Let Windows choose (recommended) (La Windows velge (anbefales)) eller Let me choose as your backup mode (La meg velge som din sikkerhetsmodus). MERK: If you select Let Windows choose, Windows will not backup your programs, FAT-formatted files, Recycle Bin files, or temporary files that are 1GB or more. 5. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosessen. Gjenopprette systemet ditt Windows System Restore (Systemgjenoppretting)-funksjonen oppretter et gjenopprettingspunkt hvor Mini Desktop PC-en. systeminnstillinger lagres til en viss tid og dato. Dette gjør at du kan gjenopprette eller omgjøre endringer til Mini Desktop PC-en. systeminnstillinger uten at det påvirker din personlige data. Slik gjenoppretter du systemet: 1. Lukk alle programmer som kjører. 2. Klikk på > All Programs (Alle programmer) > Accessories (Tilbehør) > System Tools (Systemverktøy) > System Restore (Systemgjenoppretting). 3. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosessen. 38 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

39 Bruke Windows Embedded 7 Action Center Windows Embedded 7 Action Center gir deg meldingsvarsler, sikkerhetsinformasjon, informasjon om systemvedlikehold og muligheten til å automatisk feilsøke og fikse noen vanlige Mini Desktop PC problemer. Åpne Windows Embedded 7 Action Center 1. Klikk på > Open Action Center (Åpne Action Center). 2. Klikk på oppgaven som du vil utføre. Bruke Windows Update Windows Update lar deg sjekke og installere de siste oppdateringer for å forbedre sikkerheten og prestasjonen til Mini Desktop PC. Åpne Windows Update 1. Klikk på for å åpne Start-menyen. 2. Velg All Programs (Alle programmer) > Windows Update (Windows Update). 3. Klikk på oppgaven som du vil utføre. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 39

40 Sette opp en brukerkonto og passord Du kan opprette brukerkontoer og passord for mennesker som vil bruke Mini Desktop PC din. Slik setter du opp en brukerkonto: 1. Klikk på > Getting Started (Komme i gang) > Add new users (Legge til nye brukere). 2. Velg Manage another account (Behandle annen konto). 3. Velg Create a new account (Opprett en ny konto). 4. Tast inn navnet på den nye brukeren. 5. Velg enten Standard user (Standard bruker) eller Administrator som type bruker. 6. Når du er ferdig, klikk på Create Account (Opprett konto). Slik setter du opp en brukers passord: 1. Velg brukeren som du vil sette opp et passord for. 2. Velg Create a password (Opprett et passord). 3. Tast inn et passord og bekreft det. 4. Tast inn hintet for passordet. 5. Når du er ferdig, klikk på Create password (Opprett passord). Få hjelp og støtte i Windows Windows hjelp og støtte inneholder veiledninger og svar på spørsmål du kan ha når du bruker programmene i Windows Embedded 7. For å starte Windows hjelp og støtte, klikk på Support (Hjelp og støtte). > Help and MERK: Sørg for at du er koblet til Internett for å få den siste Windows online hjelp. 40 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

41 Koble til i Windows Embedded 7 Trådløs forbindelse 1. Klikk på det trådløse nettverksikonet med en oransje stjerne i Windows -meldingsområdet. ADVARSEL! Av sikkerhetshensyn må du IKKE koble maskinen til et usikret nettverk. 2. Velg det trådløse tilgangspunktet fra listen som du ønsker å koble til, og klikk Connect (Koble til) for å opprette forbindelsen. TIPS: Hvis du ikke kan finne ønsket tilgangspunkt, klikk på Refresh (Oppdater)-ikonet i øvre høyre hjørne for å oppdatere og søke i listen igjen.. 3. Når du kobler til kan det hende du må angi et passord. 4. Etter at en tilkobling er opprettet, vises tilkoblingen i listen. 5. Du kan se ikonet for det trådløse nettverket i meldingsområdet. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 41

42 X X Kablet tilkobling 1. Bruk en nettverkskabel (RJ-45) for å koble Mini Desktop PC-en din til et DSL-/kabelmodem eller et lokalt nettverk (LAN). DSL-/kabelmodem Modem RJ-45-kabel cable LAN RJ-45-kabel cable LAN 2. Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse TIPS: For flere detaljer, se de neste delene. 42 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

43 Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse: 1. Klikk på nettverksikonet med en gul advarseltrekant i Windows -meldingsområdet og velg Open Network and Sharing Center (Åpne nettverks- og delingssenter). 2. Klikk på Change adapter settings (Endre adapterinnstillinger) i venstre blå rute. 3. Høyreklikk Lokal tilkobling og velg Egenskaper. 4. Klikk på Internett-protokoll Versjon 4 (TCP/IPv4) og klikk Egenskaper. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 43

44 5. Konfigurer typen IP-adresse for nettverkskonfigurasjonen. Konfigurere med dynamisk IP-adresse: a. Klikk på Motta IP-adresse automatisk og klikk OK. b. Gå til trinn 6 hvis du bruker PPPoE-tilkobling. Konfigurere med en statisk IP-adresse: a. Klikk på Use the following IP address (Bruk følgende IP-adresse) b. Legg inn IP-adressen, nettverksmaske og gateway som du har fått fra tjenesteleverandøren. c. Hvis nødvendig, angir du foretrukket DNS-serveradresse og alternativ adresse. 6. Gå tilbake til Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter) og klikk på Set up a new connection or network (Sett opp en ny tilkobling eller nettverk). 7. Velg Koble til Internett og klikk Neste. 8. Velg Bredbånd (PPPoE) og klikk Neste. 9. Skriv inn brukernavn, passord og tilkoblingsnavn. Trykk Connect (Koble til). 10. Klikk Close (Lukk) for å avslutte konfigurasjonen. 11. Klikk på nettverksikonet i oppgavelinjen og klikk på tilkoblingen du nettopp opprettet. 12. Skriv inn brukernavn og passord. Klikk Koble til for å koble til Internett. 44 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

45 Arbeide med Windows Embedded 8 Starte opp for første gang Når du starter datamaskinen din for første gang, vises en serie med skjermer for å hjelpe deg med konfigurering av de grunnleggende innstillingene på Windows Embedded 8-operativsystemet. Slik starter du opp den Mini Desktop PC-en for første gang: 1. Trykk på strømknappen på din Mini Desktop PC. Vent et par minutter til oppsettsskjermen vises. 2. Fra oppsettsskjermen, velg et språk som skal brukes på den Mini Desktop PC-en. 3. Les nøye gjennom lisensvilkårene. Velg I accept (Jeg godtar). 4. Følg anvisningene på skjermen for å konfigurere følgende grunnleggende elementer: Hold PC-en din sikker Personlig tilpasning Trådløst Innstillinger Logg inn på PC-en 5. Når du har konfigurert de grunnleggende elementene, vises veiledningen for Windows Embedded 8. Se denne for å lære mer om Windows Embedded 8-funksjoner. Windows Embedded 8-låseskjerm Windows Embedded 8-låseskjermen kan vises når den stasjonære mini-pc-en går inn i Windows Embedded 8-operativsystemet. For å fortsette, trykk på enhver tast på tastaturet til den stasjonære mini- PC-en. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 45

46 Windows brukergrensesnitt Windows Embedded 8 leveres med et brukergrensesnitt (UI = user interface) basert på fliser, som lar deg organisere og bruke Windows -apper fra startskjermen på en enkel måte. Det har også følgende funksjoner som kan brukes mens du jobber på den your Mini Desktop PC. Startskjerm Startskjermen kommer opp når du har logget inn på brukerkontoen din. Den hjelper deg med å organisere alle programmene og applikasjonene du trenger på ett sted. Zoom inn/ut-knapp Windows -applikasjoner Dette er apper som er festet på Start-skjeremn og som vises i flisformat for enkel tilgang. MERK: Noen applikasjoner krever at du logger inn på din Microsoftkonto for å starte ordentlig. 46 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

47 Hotspots Hotspots på skjermen gjør at du kan starte programmer og få tilgang til innstillingene på din Mini Desktop PC. Funksjonene på disse hotspotene kan aktiveres med musen. Hotspots på en applikasjon som har startet Hotspots på Start-skjermen Brukerveiledning for Mini Desktop PC 47

48 Hotspot øvre venstre hjørne Hva den gjør Hold muspekeren i øvre venstre hjørne og klikk på miniatyrbildet av forrige applikasjon for å gå tilbake til den. Hvis du har startet mer enn en applikasjon, dra pekeren ned for å vise alle applikasjoner som er i gang. nedre venstre hjørne Fra skjermen til en app som kjører: Hold musepekeren din i nedre venstre hjørne og klikk deretter på miniatyrbildet på startskjermen for å gå tilbake til Startskjermen. TIPS: Du kan også trykke på Windowstasten på tastaturet for å gå tilbake til Start-skjermen. Fra Start-skjermen: Hold muspekeren i nedre venstre hjørne og klikk deretter på miniatyrbildet av en applikasjon som kjører for å gå tilbake til den. 48 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

49 Hotspot øverst på midten Hva den gjør Hold musepekeren på øvre side til den forandrer seg til et håndikon. Dra applikasjonen og slipp den et annet sted. TIPS: Denne hotspot-funksjonen fungerer bare på en applikasjon som kjører eller når du vil bruke Snap-funksjonen. For flere detaljer, se Snap-funksjonen under Arbeide med Windows -apper. øvre og nedre høyre hjørne Hold musepekeren i øvre eller nedre høyre hjørne for å starte Charms bar (Charmverktøylinje). Brukerveiledning for Mini Desktop PC 49

50 Jobbe med Windows -applikasjoner Bruk tastatur og mus for å starte, tilpasse og lukke apper på Mini Desktop PC. Starte applikasjoner Plasser musepekeren over applikasjonen og venstreklikk eller trykk én gang for å starte den. Trykk på to ganger og bruk piltastene for å bla gjennom applikasjonene. Trykk på en app. for å starte Tilpasse apper Du kan flytte, endre størrelse eller løsne applikasjoner fra Startskjermen med følgende trinn. Flytte apper For å flytte en applikasjon, dobbeltklikk på den og dra og slipp den dit du vil ha den. Endre størrelse på apper Høyreklikk på applikasjonen for å aktivere innstillingene og klikk deretter på eller. 50 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

51 Løsne apper Trykk og hold på appen for å aktivere Customize (Tilpass)-linjen, og klikk på, for å løsne appen. Lukke applikasjoner 1. Flytt musepekeren til toppen av applikasjonen som er i gang og vent til pekeren forandrer seg til et håndikon. 2. Dra applikasjonen og slipp den nederst på skjermen for å lukke den. Fra skjermen for startede applikasjoner, trykk på. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 51

52 Tilgang til Apper-skjermen Bortsett fra appene som allerede er festet på Start-skjermen, kan du også åpne andre applikasjoner gjennom Apper-skjermen. Horisontalt rullefelt 52 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

53 Starte Apper-skjermen Start Apper-skjermen ved å bruke den stasjonære mini-pc-ens mus eller tastatur. Sveip fra øvre kant for å starte All Apps (Alle apper)- verktøylinjen. Fra Start-skjermen, trykk på All Apps (Alle apper)-ikonet for å velge trykk deretter på. Feste flere applikasjoner på Start-skjermen Du kan feste flere apper på Start-skjermen med musen. 1. Plasser musepekeren over den applikasjonen du vil feste på Start-skjermen. 2. Høyreklikk på applikasjonen for å aktivere innstillingene. 3. Klikk på ikonet. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 53

54 Charms-verktøylinjen Charms-verktøylinjen er en verktøylinje som kan aktiveres på høyre side av skjermen. Den består av flere verktøy som gjør at du kan dele applikasjoner og gi rask tilgang til tilpasning av innstillinger på Mini Desktop PC-en. Charms-verktøylinjen Aktivere Charms-verktøylinjen TIPS: Når Charms-verktøylinjen blir aktivert, vises den først med hvite ikoner. Bildet ovenfor viser hvordan Charms-verktøylinjen ser ut når den er aktivert. Bruk Mini Desktop PC-ens mus eller tastatur til å aktivere Charmsverktøylinjen: Flytt markøren med musen til det øvre eller nedre høyre hjørnet av skjermen. Trykk på. 54 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

55 Inni Charms-verktøylinjen Search (Søk) Med dette verktøyet kan du lete etter filer, applikasjoner eller programmer i Mini Desktop PC-en. Share (Del) Med dette verktøyet kan du dele applikasjoner via sosiale medier eller e-post. Start Med dette verktøyet kommer du tilbake til Startskjermen. Fra Start-skjermen kan du også bruke dette verktøyet for å komme tilbake til en nylig åpnet applikasjon. Devices (Enheter) Med dette verktøyet kan du få tilgang til og dele filer med enheter som er koblet til Mini Desktop PC-en, som eksempelvis ekstern skjerm eller printer. Settings(Innstillinger) This charm allows you to access the PC settings of your Mini Desktop PC. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 55

56 Snap-funksjon Snap-funksjonen viser to apper side om side, som lar deg arbeide eller bytte mellom apper. VIKTIG! Sørg for at Mini Desktop PC-ens skjermoppløsning er stilt inn til 1366 x 768 piksler eller høyere før du bruker Snap-funksjonen. Snap-linje 56 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

57 Bruke Snap Bruk styreplaten eller tastaturet på den stasjonære mini-pc-en til å aktivere og bruke Snap. 1. Start appen som du vil snappe. 2. Før musepekeren til toppen av skjermen. 3. Når pilen forandrer seg til et håndikon, dra og slipp applikasjonen til venstre eller høyre side av visningspanelet. 4. Start en annen app. 1. Start appen som du vil snappe. 2. Trykk på. 3. Start en annen app. 4. For å bytte mellom apper, trykk på. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 57

58 Andre tastatursnarveier Med tastaturet, kan du også bruke følgende snarveier for å hjelpe deg med å starte applikasjoner og navigere i Windows Embedded 8. \ Bytter mellom Start-skjermen og siste app som kjører Starter skrivebordet Starter Datamaskin-vinduet i Skrivebord-modus Åpner Fil-søkeruten Åpner Del-ruten Åpner Innstillinger-ruten Åpner Enheter-ruten Aktiverer låseskjermen Minimerer vinduet som for øyeblikket er aktivt 58 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

59 Åpner den andre skjermruten Åpner Applikasjoner-søkeruten Åpner Kjør-vinduet Åpner Hjelpemiddelsenter Åpner Innstillinger-søkeruten Åpner en menyboks med Windows-verktøy Starter forstørrelsesikonet og zoomer inn på skjermen Zoomer ut på skjermen Brukerveiledning for Mini Desktop PC 59

60 Koble til trådløse nettverk Wi-Fi-kobling Få tilgang til e-post, surf på internett og del applikasjoner via sosiale medier ved hjelp av Wi-Fi på din Mini Desktop PC. VIKTIG! Sørg for at Airplane mode (Flymodus) er slått av for å deaktivere Wi-Fi-funksjonen på den Mini Desktop PC-en. For flere detaljer, se Airplane mode (Flymodus)-delen i denne håndboken. Deaktivere Flymodus Bruk styreplaten eller tastaturet på din Mini Desktop PC til å deaktivere denne modusen. 1. Start Charms bar. 2. Klikk og klikk deretter. 3. Velg et tilgangspunkt fra listen over tilgjengelige Wi-Finettverk. 60 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

61 4. Trykk på Connect (Koble til) for å koble til nettverket. TIPS: Du kan bli bedt om å taste inn en sikkerhetskode for å aktivere Wi-Fi-tilkoblingen. 5. Hvis du vil aktivere deling mellom den stasjonære mini-pcen og andre trådløst aktiverte systemer, klikk på Yes, turn on sharing and connect to devices (Ja, for å slå på deling og koble til enheter). Klikk på No, don t turn on sharing or connect to devices (Nei, ikke slå på deling eller koble til enheter) hvis du ikke vil aktivere delingsfunksjonen. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 61

62 Bluetooth Bruk Bluetooth til å muliggjøre trådløse dataoverføringer med andre Bluetooth-aktiverte enheter. VIKTIG! Sørg for at Airplane mode (Flymodus) er slått av for å deaktivere Bluetooth-funksjonen på den Mini Desktop PC-en. For flere detaljer, se Airplane mode (Flymodus)-delen i denne håndboken. Pare med andre Bluetooth-aktiverte enheter Du må pare den Mini Desktop PC-en med andre Bluetoothaktiverte enheter for å aktivere dataoverføringer. For å gjøre dette, bruker du styreplaten din som følger: 1. Start Charms bar. 2. Trykk på trykk deretter på Change PC Settings (Endre PC-innstillinger) 3. Under PC Settings (PC-innstillinger), velg Devices (Enheter) og trykk deretter på Add a Device (Legg til en enhet) for å søke etter Bluetooth-aktiverte enheter. 62 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

63 4. Velg en enhet fra listen. Sammenlign passordet på den Mini Desktop PC-en med passordet som ble sendt til den valgte enheten. Hvis de er det samme, trykk på Yes (Ja) for å pare den Mini Desktop PC-en med enheten. TIPS: For noen Bluetooth-aktiverte enheter, kan du bli bedt om å taste inn passordet til den Mini Desktop PC-en. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 63

64 Aireplane mode(flymodus) Airplane mode (Flymodus) deaktiverer trådløs kommunikasjon, og lar deg bruke den Mini Desktop PC-en på en trygg måte mens du er ombord i et fly. Slå Flymodus på 1. Start Charms bar. 2. Trykk på og trykk på. 3. Skyv glidebryteren mot høyre for å skru på Flymodus. Trykk på. Slå Flymodus av 1. Start Charms bar. 2. Trykk på og trykk på. 3. Move the slider to the left to turn the Airplane mode off. Trykk på. TIPS: Kontakt flyselskapet ditt for informasjon om relaterte tjenester ombord som kan brukes og restriksjoner som må følges når du bruker den Mini Desktop PC-en ombord. 64 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

65 Koble til kablede nettverk Du kan også koble til kablede nettverk, som lokale nettverk og bredbåndsforbindelser til Internett, med LAN-porten på den Mini Desktop PC-en. TIPS: Kontakt Internett-leverandøren din (ISP) for detaljer eller nettverksadministratoren for hjelp med å sette opp Internettforbindelsen. For å konfigurere innstillingene henviser du til følgende fremgangsmåter. VIKTIG! Sørg for at en nettverkskabel er koblet til mellom LANporten på den Mini Desktop PC-en og et lokalt nettverk før du utfører følgende handlinger. Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse 1. Start Desktop (Skrivebord) 2. Fra Windows -oppgavelinjen, høyreklikk nettverksikonet og klikk på Open Network and Sharing Center (Åpne nettverks- og delingssenter). 3. Fra Åpne nettverks- og delingssenter-skjermen, klikk på Change Adapter settings (Endre adapterinnstillinger). 4. Høyreklikk på LAN og velg Properties (Egenskaper). Brukerveiledning for Mini Desktop PC 65

66 5. Klikk på Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) og klikk Properties (Egenskaper). 6. Klikk på Obtain an IP address automatically (Motta IP-adresse automatisk) og klikk på OK. MERK: Fortsett til de neste trinnene hvis du bruker PPPoE-forbindelse. 7. Gå tilbake til Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter) og klikk deretter på Set up a new connection or network (Sett opp en ny tilkobling eller nettverk). 8. Velg Connect to the Internet (Koble til Internett) og klikk Next (Neste). 9. Velg Broadband (PPPoE) (Bredbånd (PPPoE)) og klikk på Next (Neste). 10. Angi User name (Brukernavn), Password (Passord) og Connection name (Tilkoblingsnavn). Klikk på Connect (Koble til). 11. Klikk på Close (Lukk) for å fullføre konfigurasjonen. 12. Klikk på nettverksikonet i oppgavelinjen og klikk på tilkoblingen du akkurat opprettet. 13. Skriv inn brukernavn og passord. Klikk på Connect (Koble til) for å koble til Internett. 66 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

67 Konfigurere en statisk IP-nettverkstilkobling 1. Gjenta trinn 1 til 5 under Koble til en dynamisk IP/ PPPoE-nettverksforbindelse. 2 Trykk på Use the following IP address (Bruk følgende IP-adresse). 3. Skriv inn IP-adressen, nettverksmasken og standard gateway fra din tjenesteleverandør. 4. Hvis nødvendig, kan du også skrive inn foretrukket DNS-serveradresse og alternativ DNS-serveradresse og deretter trykke på OK. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 67

68 Slå av den Mini Desktop PC-en Du kan slå av den Mini Desktop PC-en din ved å gjøre ett av følgende: Trykk på fra Charms bar (Charm-linje) og trykk deretter på å gjøre normal avstenging. > Shut down (Slå av) for Fra påloggingsskjermen, trykk på > Shut down (Slå av). Du kan også slå av den Mini Desktop PC-en med skrivebord-modus. For å gjøre dette, åpne skrivebordet og trykk deretter på alt + f4 for å åpne Skru av-vinduet. Velg Shut Down (Skru av) fra rullegardinlisten og velg deretter OK. Hvis den Mini Desktop PC-en ikke svarer, trykk og hold strømknappen i minst åtte (4) sekunder til den Mini Desktop PC-en slås av. Sette den Mini Desktop PC-en i hvilemodus Trykk én gang på strømknappen for å sette den Mini Desktop PC-en i hvilemodus. Du kan også sette den Mini Desktop PC-en i dvalemodus med skrivebord-modus. For å gjøre dette, åpne skrivebordet og trykk deretter på alt + f4 for å åpne Slå av-vinduet. Velg Sleep (Hvile) fra rullegardinlisten og velg deretter OK. 68 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

69 Arbeide med Windows Embedded 8.1 Starte opp for første gang Når du starter datamaskinen din for første gang, vises en serie med skjermer for å hjelpe deg med konfigurering av de grunnleggende innstillingene på Windows Embedded 8.1-operativsystemet. Slik starter du opp den Mini Desktop PC-en for første gang: 1. Trykk på strømknappen på din Mini Desktop PC. Vent et par minutter til oppsettsskjermen vises. 2. Fra oppsettsskjermen, velg et språk som skal brukes på den Mini Desktop PC-en. 3. Les nøye gjennom lisensvilkårene. Velg I accept (Jeg godtar). 4. Følg anvisningene på skjermen for å konfigurere følgende grunnleggende elementer: Personlig tilpasning Kom på nett Innstillinger Din konto 5. Når du har konfigurert de grunnleggende elementene, fortsetter Windows Embedded 8.1 med å installere apper og foretrukne innstillinger. Sørg for at den Mini Desktop PC-en er slått på under hele installasjonsprosessen. 6. Når installasjonsprosessen er fullført, vises Startskjermen. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 69

70 Windows brukergrensesnitt Windows Embedded 8.1 leveres med et brukergrensesnitt (UI = user interface) basert på fliser, som lar deg organisere og bruke Windows -apper fra startskjermen på en enkel måte. Det har også følgende funksjoner som kan brukes mens du jobber på den your Mini Desktop PC. Startskjerm Startskjermen kommer opp når du har logget inn på brukerkontoen din. Den hjelper deg med å organisere alle programmene og applikasjonene du trenger på ett sted. Windows -applikasjoner Dette er apper som er festet på Start-skjeremn og som vises i flisformat for enkel tilgang. MERK: Noen applikasjoner krever at du logger inn på din Microsoftkonto for å starte ordentlig. 70 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

71 Hotspots Hotspots på skjermen gjør at du kan starte programmer og få tilgang til innstillingene på din Mini Desktop PC. Funksjonene på disse hotspotene kan aktiveres med musen. Hotspots på en applikasjon som har startet Hotspots på Start-skjermen Brukerveiledning for Mini Desktop PC 71

72 Hotspot øvre venstre hjørne Hva den gjør Hold muspekeren i øvre venstre hjørne og klikk på miniatyrbildet av forrige applikasjon for å gå tilbake til den. Hvis du har startet mer enn en applikasjon, dra pekeren ned for å vise alle applikasjoner som er i gang. nedre venstre hjørne Fra skjermen til en app som kjører: Hold musepekeren din i nedre venstre hjørne, og klikk på for å gå tilbake til Start-skjermen. TIPS: Du kan også trykke på Windowstasten på tastaturet for å gå tilbake til Start-skjermen. Fra Start-skjermen: Hold musepekeren din i nedre venstre hjørne, og klikk på for å gå tilbake til den appen. 72 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

73 Hotspot øverst på midten Hva den gjør Hold musepekeren på øvre side til den forandrer seg til et håndikon. Dra applikasjonen og slipp den et annet sted. TIPS: Denne hotspot-funksjonen fungerer bare på en applikasjon som kjører eller når du vil bruke Snap-funksjonen. For flere detaljer, se Snap-funksjonen under Arbeide med Windows -apper. øvre og nedre høyre hjørne Hold musepekeren i øvre eller nedre høyre hjørne for å starte Charms bar (Charmverktøylinje). Brukerveiledning for Mini Desktop PC 73

74 Startknapp Windows Embedded 8.1 har Start-knappen, som lar deg bytte mellom de to siste appene du åpnet. Start-knappen kan brukes fra Start-skjermen, i Skrivebord-modus, og på hvilken som helst app som er åpen på skjermen. Start-knappen på Start-skjermen MERK: Fargen på Start-knappen varierer avhengig av skjerminnstillingene du valgte for Start-skjermen. Hold musepekeren over venstre hjørne på Start-skjermen eller en åpen app for å åpne Start-knappen. 74 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

75 Start-knappen i Skrivebord-modus Kontekstmenyen Kontekstmenyen vises som en boks fylt med rask tilgang til noen av programmene i Windows Embedded 8.1 når du trykker og holder på Start-knappen. Hurtigmenyen inneholder også følgende alternativer for å slå av den Mini Desktop PC-en: logg av, hvilemodus, avslutt, start på nytt. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 75

76 Tilpasse Start-skjermen I Windows Embedded 8.1 kan du også tilpasse startskjermen slik at du kan starte direkte på Skrivebordmodus og tilpasse organiseringen av appene på skjermen. Slik tilpasser du innstillingene på Start-skjermen: 1. Start skrivebordet. 2. Høyreklikk hvor som helst på oppgavelinjen, unntatt på Startknappen, for å åpne popup-vinduet. 3. Klikk på Properties (Egenskaper), og velg kategorien Navigation (Navigasjon) for å velge alternativene du vil bruke for navigasjon og startskjermen. 4. Klikk på Apply (Bruk) for å lagre de nye innstillingene, og avslutt. 76 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

77 Jobbe med Windows -applikasjoner Bruk tastatur og mus for å starte, tilpasse og lukke apper på Mini Desktop PC. Starte applikasjoner Plasser musepekeren over applikasjonen og venstreklikk eller trykk én gang for å starte den. Trykk på to ganger og bruk piltastene for å bla gjennom applikasjonene. Trykk på en app. for å starte Tilpasse apper Du kan flytte, endre størrelse eller løsne applikasjoner fra Startskjermen med følgende trinn. Flytte apper For å flytte en applikasjon, dobbeltklikk på den og dra og slipp den dit du vil ha den. Endre størrelse på apper Trykk og hold på appen for å aktivere Customize (Tilpass)-linjen, klikk på appflisen., og velg en størrelse for Brukerveiledning for Mini Desktop PC 77

78 Løsne apper Trykk og hold på appen for å aktivere Customize (Tilpass)-linjen, og klikk på, for å løsne appen. Lukke applikasjoner 1. Flytt musepekeren til toppen av applikasjonen som er i gang og vent til pekeren forandrer seg til et håndikon. 2. Dra applikasjonen og slipp den nederst på skjermen for å lukke den. Fra skjermen for startede applikasjoner, trykk på. 78 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

79 Tilgang til Apper-skjermen Bortsett fra appene som allerede er festet på Start-skjermen, kan du også åpne andre applikasjoner gjennom Apper-skjermen. MERK: Faktiske apper vist på skjermen kan variere fra modell til modell. Følgende skjermbilde er bare for referanse. Starte Apper-skjermen Start Apper-skjermen på én av følgende måter: Klikk -knappen på Start-skjermen. Trykk -knappen på Start-skjermen, og trykk. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 79

80 Feste flere applikasjoner på Start-skjermen Du kan feste flere apper på Startskjermen ved hjelp av følgende alternativer: 1. Åpne Alle apper-skjermen. 2. Høyreklikk på appene som du vil legge til på Startskjermen. 3. Klikk på -ikonet for å feste de valgte programmene på Start-skjermen. 80 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

81 Charms-verktøylinjen Charms-verktøylinjen er en verktøylinje som kan aktiveres på høyre side av skjermen. Den består av flere verktøy som gjør at du kan dele applikasjoner og gi rask tilgang til tilpasning av innstillinger på Mini Desktop PC-en. Charms-verktøylinjen Brukerveiledning for Mini Desktop PC 81

82 Inni Charms-verktøylinjen Search (Søk) Med dette verktøyet kan du lete etter filer, applikasjoner eller programmer i din Mini Desktop PC. Share (Del) Med dette verktøyet kan du dele applikasjoner via sosiale medier eller e-post. Start Med dette verktøyet kommer du tilbake til Startskjermen. Fra Start-skjermen kan du også bruke dette verktøyet for å komme tilbake til en nylig åpnet applikasjon. Devices (Enheter) Med dette verktøyet kan du få tilgang til og dele filer med enheter som er koblet til din Mini Desktop PC, som eksempelvis ekstern skjerm eller printer. Settings (Innstillinger) Med dette verktøyet kan du få tilgang til innstillingene for din Mini Desktop PC. 82 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

83 Snap-funksjon Snap-funksjonen viser to apper side om side, som lar deg arbeide eller bytte mellom apper. Snap-linje Brukerveiledning for Mini Desktop PC 83

84 Bruke Snap Du kan aktivere og bruke Snap (Fest) på følgende måter: 1. Start appen som du vil snappe. 2. Før musepekeren til toppen av skjermen. 3. Når pilen forandrer seg til et håndikon, dra og slipp applikasjonen til venstre eller høyre side av visningspanelet. 4. Start en annen app. 1. Start appen som du vil snappe. 2. Trykk og venstre eller høyre piltast for å feste appen til venstre eller høyre rute. 3. Start en annen app. Denne appen blir automatisk plassert i den tomme ruten. 84 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

85 Andre tastatursnarveier Med tastaturet, kan du også bruke følgende snarveier for å hjelpe deg med å starte applikasjoner og navigere i Windows Embedded 8.1. \ Bytter mellom Start-skjermen og siste app som kjører Starter skrivebordet Starter This PC (Denne datamaskinen)-vinduet i Skrivebord-modus Åpner File (Fil)-alternativet fra Search (Søk)-perlen Åpner Del-ruten Åpner Innstillinger-ruten Åpner Enheter-ruten Aktiverer låseskjermen Minimerer vinduet som for øyeblikket er aktivt Brukerveiledning for Mini Desktop PC 85

86 Åpner Project (Prosjekt)-panelet Åpner Everywhere (Overalt)-alternativet fra Search (Søk)-perlen Åpner Kjør-vinduet Åpner Hjelpemiddelsenter Åpner Settings (Innstillinger) under Search (Søk)-perlen Åpner hurtigmenyen til startknappen Starter forstørrelsesikonet og zoomer inn på skjermen Zoomer ut på skjermen Åpner Narrator-innstillingene 86 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

87 Koble til Internett Få tilgang til e-poster, surf Internett og del applikasjoner via sosiale nettverkssider på eller fra Mini Desktop PC-en din med trådløs/wi-fi eller kablet tilkobling. Sette opp en Wi-Fi-forbindelse i Windows Embedded Start Charms-verktøylinjen fra Start-skjermen eller fra en applikasjonsmodus. 2. Fra Charms-verktøylinjen, velg Settings (Innstillinger) og klikk på nettverksikonet. 3. Velg det trådløse nettverket som du vil koble til fra listen. 4. Klikk på Connect (Koble til). MERK: Du kan bli bedt om å taste inn en sikkerhetskode for å aktivere Wi-Fi-tilkoblingen. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 87

88 Konfigurering av Wi-Fi-båndbredden 1. Start skrivebordmodus, og høyreklikk på oppgavelinjen. 2. Velg Open Network and Sharing Center (Åpne Nettverksog delingssenter). 3. I vinduet Nettverks-og delingssenter velger du Wi-Fi-statusen ved siden av Connections (Tilkoblinger). 4. I Wi-Fi-statusvinduet velger du Properties > Configure (Egenskaper > Konfigurer) for å vise egenskapene til det nåværende nettverkskortet. 5. I egenskapsvinduet til den gjeldende nettverksadapteren velger du kategorien Advanced (Avansert). 6. I kategorien Avansert velger du Bandwidth Capability (Båndbreddeevne) under Property (Egenskap)-alternativet og velger riktig båndbreddeinnstilling ved å klikke på rullegardinmenyen nedenfor Value (Verdi). 7. Klikk på OK for å lagre og avslutte. 88 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

89 X X Kablet tilkobling 1. Bruk en nettverkskabel (RJ-45) for å Mini Desktop PC-en din til et DSL-/kabelmodem eller et lokalt nettverk (LAN). DSL-/kabelmodem Modem RJ-45-kabel cable LAN RJ-45-kabel cable LAN 2. Slå på datamaskinen din. 3. Konfigurer de nødvendige Internett-tilkoblingsinnstillingene. MERKNADER: For flere detaljer, henvis til avsnittene Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse eller Konfigurere en statisk IPnettverksforbindelse. Kontakt Internett-leverandøren din for detaljer eller hjelp med å sette opp Internett-forbindelsen. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 89

90 Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse For å konfigurere en dynamisk IP/PPPoE eller statisk IP-nettverksforbindelse: 1. Fra Start-skjermen, klikk på Desktop (Skrivebord) for å starte skrivebordsmodusen. 2. Fra Windows -oppgavelinjen, høyreklikk nettverksikonet og klikk på Open Network and Sharing Center (Åpne nettverks- og delingssenter). 3. Fra Åpne nettverks- og delingssenter-skjermen, klikk på Change Adapter settings (Endre adapterinnstillinger). 4. Høyreklikk på LAN og velg Properties (Egenskaper). 5. Klikk på Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) og klikk Properties (Egenskaper). 6. Klikk på Obtain an IP address automatically (Motta IPadresse automatisk) og klikk på OK. MERK: Fortsett til de neste trinnene hvis du bruker PPPoEforbindelse. 7. Gå tilbake til Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter) og klikk deretter på Set up a new connection or network (Sett opp en ny tilkobling eller nettverk). 8. Velg Connect to the Internet (Koble til Internett) og klikk Next (Neste). 9. Velg Broadband (PPPoE) (Bredbånd (PPPoE)) og klikk på Next (Neste). 10. Angi User name (Brukernavn), Password (Passord) og Connection name (Tilkoblingsnavn). Klikk på Connect (Koble til). 90 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

91 11. Klikk på Close (Lukk) for å fullføre konfigurasjonen. 12. Klikk på nettverksikonet i oppgavelinjen og klikk på tilkoblingen du akkurat opprettet. 13. Skriv inn brukernavn og passord. Klikk på Connect (Koble til) for å koble til Internett. Konfigurere en statisk IP-nettverksforbindelse Konfigurere en statisk IP-nettverksforbindelse: 1. Gjenta trinn 1 til 4 i det forrige avsnittet Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (Konfigurere en dynamisk IP/ PPPoE-nettverksforbindelse). 2 Klikk på Use the following IP address (Bruk følgende IPadresse). 3. Legg inn IP-adressen, subnettmaske og gateway fra din tjenesteleverandør. 4. Hvis nødvendig, angi foretrukket DNS-serveradresse og alternativ adresse. 5. Når du er ferdig, klikk på OK. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 91

92 Slå av Mini Desktop PC-en Gjør et av følgende for å slå av Mini Desktop PC-en: Klikk på fra Charm-linjen og klikk på >Slå av for å gjøre en normal avstenging. Hvis Mini Desktop PC-en ikke svarer, trykk og hold strømknappen i minst fire (4) sekunder til Mini Desktop PC-en slås av. Sette ASUS Mini Desktop PC-en i hvilemodus Aktiver hvilemodus på ASUS Mini Desktop PC-en ved å bruke en av følgende fremgangsmåter: Trykk på strømknappen én gang. Åpne skrivebordmodus, og trykk deretter på <alt> + <f4> for å åpne Slå av-vinduet. Velg Sleep (Hvile) fra rullegardinlisten, og velg OK. 92 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

93 Windows Embedded 8.1-låseskjerm Låseskjermen til Windows Embedded 8.1 vises når du vekker din Mini Desktop PC fra hvile- eller dvalemodus. Den vises også når du låser eller åpner Windows Embedded 8.1. Låseskjermen kan tilpasses for å regulere tilgang til operativsystemet. Du kan endre bakgrunnsvisningen og få tilgang til noen av appene mens den Mini Desktop PC-en fortsatt er låst. Slik går du videre fra den låste skjermen 1. Klikk på musen, eller trykk på en tast på tastaturet til Mini Desktop PC. 2. (valgfritt) Hvis kontoen er passordbeskyttet, må du taste inn passord for å fortsette til Startskjermen. Brukerveiledning for Mini Desktop PC 93

94 Tilpasse låseskjermen Du kan tilpasse låseskjermen for å vise foretrukket bilde, en lysbildeserie, appoppdateringer, og raskt få tilgang til kameraet på den Mini Desktop PC-en. Hvis du vil endre innstillingene for låseskjermen, kan du se følgende informasjon: Velge bilde 1. Start Perler-verktøylinjen > Settings (Innstillinger). 2. Velg Change PC Settings (Endre PCinnstillinger) > Lock screen (Låseskjerm). 3. Under den Lock screen preview (Forhåndsvisning av låseskjerm) klikker du Browse (Bla gjennom) for å velge bildet du ønsker å bruke som bakgrunn på låseskjermen. Spille av en lysbildefremvisning 1. Start Perler-verktøylinjen > Settings (Innstillinger). 2. Velg Change PC Settings (Endre PCinnstillinger) > Lock screen (Låseskjerm). 3. Under Lock screen preview (Forhåndsvisning av låseskjerm) flytter du glidebryteren for Play a slide show on the lock screen (Spill av en lysbildefremvisning på låseskjermen) til On (På). 4. Rull ned for å tilpasse følgende alternativer for lysbildefremvisningen på låseskjermen: 94 Brukerveiledning for Mini Desktop PC

NW13176 revidert utgave V4 juni Norsk. Mini Desktop PC. Bruksanvisning E410

NW13176 revidert utgave V4 juni Norsk. Mini Desktop PC. Bruksanvisning E410 NW13176 revidert utgave V4 juni 2017 Mini Desktop PC Bruksanvisning E410 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres,

Detaljer

NW10031 Tredje utgave Februar 2015. ASUS-nettbrett. ASUS mobil dokking. Elektronisk håndbok. T100 Serie

NW10031 Tredje utgave Februar 2015. ASUS-nettbrett. ASUS mobil dokking. Elektronisk håndbok. T100 Serie NW10031 Tredje utgave Februar 2015 ASUS-nettbrett ASUS mobil dokking Elektronisk håndbok T100 Serie Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

NW9763 Tredje utgave November 2014 Bærbare PC

NW9763 Tredje utgave November 2014 Bærbare PC NW9763 Tredje utgave November 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning Travelair N Trådløs lagring Brukerveiledning NW10187 Første utgave Mai 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den,

Detaljer

NW9159 Første utgave Mai 2014. ASUS-nettbrett. ASUS mobil dokking. Elektronisk håndbok. T200 Serie

NW9159 Første utgave Mai 2014. ASUS-nettbrett. ASUS mobil dokking. Elektronisk håndbok. T200 Serie NW9159 Første utgave Mai 2014 ASUS-nettbrett ASUS mobil dokking Elektronisk håndbok T200 Serie Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den,

Detaljer

NW10189 Første utgave Mars 2015. Mini Desktop PC. Bruksanvisning. E510-serien

NW10189 Første utgave Mars 2015. Mini Desktop PC. Bruksanvisning. E510-serien NW10189 Første utgave Mars 2015 Mini Desktop PC Bruksanvisning E510-serien Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres,

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

NW10478 Andre utgave juni 2015 Bærbare PC

NW10478 Andre utgave juni 2015 Bærbare PC NW10478 Andre utgave juni 2015 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

NW10150 Andre utgave Februar 2015. ASUS-nettbrett. ASUS mobil dokking. Elektronisk håndbok. T100 Chi T100 Chi mobil dokking

NW10150 Andre utgave Februar 2015. ASUS-nettbrett. ASUS mobil dokking. Elektronisk håndbok. T100 Chi T100 Chi mobil dokking NW10150 Andre utgave Februar 2015 ASUS-nettbrett ASUS mobil dokking Elektronisk håndbok T100 Chi T100 Chi mobil dokking Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare

Detaljer

NW8878 Første utgave April 2014 Bærbare PC

NW8878 Første utgave April 2014 Bærbare PC NW8878 Første utgave April 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

NW8582 September 2013 Bærbare PC

NW8582 September 2013 Bærbare PC NW8582 September 2013 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av,

Detaljer

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Brukerveiledning NW11182 revidert utgave V2 Januar 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren

Detaljer

EB1036 Bruksanvisning. Norsk

EB1036 Bruksanvisning. Norsk X EB1036 Bruksanvisning NW8793b Første utgave / November 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW9102 Første utgave Mars 2014 Bærbare PC

NW9102 Første utgave Mars 2014 Bærbare PC NW9102 Første utgave Mars 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

NW10103 Andre utgave Mars 2015 Bærbare PC

NW10103 Andre utgave Mars 2015 Bærbare PC NW10103 Andre utgave Mars 2015 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

NW9537 Fjerde utgave July2014. Bærbare PC. Elektronisk håndbok. T100 Serie

NW9537 Fjerde utgave July2014. Bærbare PC. Elektronisk håndbok. T100 Serie NW9537 Fjerde utgave July2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok T100 Serie Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

NW8997 Første utgave Mars 2014 Bærbare PC

NW8997 Første utgave Mars 2014 Bærbare PC NW8997 Første utgave Mars 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

NW9333 Første utgave July 2014 Bærbare PC

NW9333 Første utgave July 2014 Bærbare PC NW9333 Første utgave July 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

NW9399 Første utgave Juni 2014 Bærbare PC

NW9399 Første utgave Juni 2014 Bærbare PC NW9399 Første utgave Juni 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

ASUS Transformer Book

ASUS Transformer Book NW9590 Første utgave September 2014 ASUS Transformer Book Elektronisk håndbok ASUS Transformer Book T300FA Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

NW10293 Tredje utgave April 2015 Bærbare PC

NW10293 Tredje utgave April 2015 Bærbare PC NW10293 Tredje utgave April 2015 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

NW9582 Første utgave August 2014 Bærbare PC

NW9582 Første utgave August 2014 Bærbare PC NW9582 Første utgave August 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter Hurtigstartguide Billion BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP ADSL-modem/ruter, vennligst gå til

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Notebook PC. Elektronisk håndbok

Notebook PC. Elektronisk håndbok Notebook PC Elektronisk håndbok NW7553 September 2012 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

ASUS Transformer Book. Elektronisk håndbok

ASUS Transformer Book. Elektronisk håndbok ASUS Transformer Book Elektronisk håndbok NW8378 Mai 2013 Tredje utgave Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Det beste fra Windows 10

Det beste fra Windows 10 PRØV TO NYE FANTASTISKE FUNKSJONER: Det beste fra Windows 0 Windows 0 byr på mange nye og spennende funksjoner. Vi har funnet to smarte programmer som gir deg en forsmak på det nye operativsystemet og

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

NW9042 Første utgave April 2014 Bærbare PC

NW9042 Første utgave April 2014 Bærbare PC NW9042 Første utgave April 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

NW8438 August 2013. Bærbare PC. Elektronisk håndbok. UX302 Serie

NW8438 August 2013. Bærbare PC. Elektronisk håndbok. UX302 Serie NW8438 August 2013 Bærbare PC Elektronisk håndbok UX302 Serie Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Hensikt/målsetning Øvingen gir erfaring med enkel deling av mapper, filer og skrivere i en Windows arbeidsgruppe.

Detaljer

NW9564 Første utgave September 2014 Bærbare PC

NW9564 Første utgave September 2014 Bærbare PC NW9564 Første utgave September 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Oppgavebeskrivelse Her forklares kort hva øvingen går ut på for de som ønsker å finne løsningen selv. Hvis

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

NW8781 Første utgave Januar 2014 Bærbare PC

NW8781 Første utgave Januar 2014 Bærbare PC NW8781 Første utgave Januar 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2 Brukermanual for oppsett av Wanscam overva kningskamera Utgave 2.0 wssurvhw0021 wssurvp2 Innhold Installasjon... 3 Koble kameraet til nettverk første gang... 3 Koble kameraet til trådløst nettverk... 8

Detaljer

Bærbare PC. Elektronisk håndbok. 15.6 : X551 Serie 14.0 : X451 Serie

Bærbare PC. Elektronisk håndbok. 15.6 : X551 Serie 14.0 : X451 Serie Bærbare PC Elektronisk håndbok 15.6 : X551 Serie 14.0 : X451 Serie NW8290 Juni 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres,

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 SPACEC@M LITE Veiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust SpaceC@m Lite. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper for å kunne installere

Detaljer

NW8516 August 2013. Bærbare PC. Elektronisk håndbok. T100T Serie

NW8516 August 2013. Bærbare PC. Elektronisk håndbok. T100T Serie NW8516 August 2013 Bærbare PC Elektronisk håndbok T100T Serie Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Bærbare PC. Elektronisk håndbok

Bærbare PC. Elektronisk håndbok Bærbare PC Elektronisk håndbok NW8123 Mars 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

ASUS Transformer Book Trio

ASUS Transformer Book Trio NW8300 August 2013 Bærbare PC ASUS Transformer Book Trio Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

NW9959 Andre utgave Desember 2014 Bærbare PC

NW9959 Andre utgave Desember 2014 Bærbare PC NW9959 Andre utgave Desember 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer

Notebook PC. Elektronisk håndbok

Notebook PC. Elektronisk håndbok Notebook PC Elektronisk håndbok NW7770 Desember 2012 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av,

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

NW9330 Første utgave July 2014 Bærbare PC

NW9330 Første utgave July 2014 Bærbare PC NW9330 Første utgave July 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer